Page 1

CV

MAJAPEDERSEN

Velkommen til mit CV Er jeg din nye medarbejder og kollega? Professionel profil Jeg brænder for forretningsudvikling, analyse og innovation. Jeg værdsætter nytænkning og finder det essentielt at analyseresultater og forretningsinitiativer omsættes til konkrete værdiskabende aktiviteter. Som person bidrager jeg med en ambitiøs holdning og stræber efter gode resultater. Mine kollegaer vil opleve mig som en engageret og udadvendt person, der sikrer kvalitet og sigter mod et højt fagligt niveau. Jeg trives i et miljø hvor der er fokus på værdien af samarbejde på tværs af fag-discipliner, og i en kultur baseret på videndeling og åbenhed. Jeg er netværksorienteret og tror på den anerkendende samarbejdsform.

1


FAGLIGE KOMPETENCER - KORT FORTALT ANALYSE & RESEARCH • Flere års erfaring som Project Manager og Analytiker. • Formidling af analyseresultater i kreative og letforståelige præsentationer til brug i strategiske beslutningsprocesser. • Omdanne data til konkrete anbefalinger og handlingsplaner til brug i det strategiske arbejde. • Gennemførelse og styring af forretningsanalyser f.eks. produkt-, forbruger-, salgsanalyser. • Solid erfaring med undersøgelse af forbrugeradfærd, innovationsprocesser, informationssystemer, brand mm. • Udarbejdelse af handlingsplaner ud fra budget-, salgs- og produktanalyser. • Udtræk, analyse og formidling af KPI'er såvel eksternt som internt i virksomheden. • Udvikling af forecast samt andre indkøbs- og produktionsrelaterede analyser. • Omfattende viden og erfaring inden for kvantitative og kvalitative analysemetoder. INNOVATION & FORRETNINGSUDVIKLING • Innovation, produktudvikling, brugerinddragelse og facilitering af innovationsprocesser. • Koncept-og idéudvikling. • Optimering af arbejdsgange, kommunikation og samarbejde mellem afdelinger. • Udvikling og kommunikation af strategi og forretningsplaner. MARKETING • Planlægning og evaluering af kampagneplaner og -strategier. • Udformning af kundestrategier og målgruppevalg. • Udvikling af strategiske handlingsplaner for virksomhedens brand og image • Sammensætning af marketingmix. • Udvikling af webshop og grafisk materiale. • mm. IT-FÆRDIGHEDER • MS Office Super User i Excel og PowerPoint. • Erfaring med SAP. • MS Project. • Erfaring med analyse-programmerne Nvivo og SPSS. • Opsætning af stamdata og produktspecifikationer. • Erfaring med Photoshop, Illustrator mm.


ERHVERVSERFARING ERHVERVSERFARING 1.1 Planning Analyst Dec. 2011 – Dec. 2012: Hilton Foods Som Planning Analyst har jeg været ansvarlig for virksomhedens forecasting. Jeg har optimeret og sikret overensstemmelse mellem indkøb og produktion og har haft daglig dialog med kunden og ledelsen vedrørende forecastet og dagens produktion. Jeg har bidraget med dybdegående analyser og udviklet systemer og processer til optimering af forecastet og produktionen. Derudover har jeg også arbejdet med produktionsplanlægning, servicerapportering og kampagneplanlægning. Ansvarsområder: • Optimeret og udviklet virksomhedens forecast herunder udarbejdet forskellige strategiske analyser relateret til indkøb, produktion og planlægning. • Ansvarlig for at koordinere og skabe overblik over kundernes markedsføringsaktiviteter og anbefalet nye kampagneaktiviteter. • Sikret overensstemmelse mellem indkøb og produktion. • Udviklet og sikret et godt samarbejde med en af landets største detailkæder.

ERHVERVSERFARING 1.2 Category Analyst Jan. 2011-Dec. 2011: Hilton Foods Som Category Analyst har jeg bidraget med forretningsanalyser inden for forbrugeradfærd, marketing, produkt- og sortimentssammensætning, salgsresultater mm. Baseret på min erfaring med innovation og innovationsprocesser, deltog jeg i udviklingen af virksomhedens produktudviklingsafdeling. Særligt havde jeg fokus på værdiskabelse ved inddragelse af kunderne i udviklingsprocessen. Ansvarsområder: • Løbende analyse af forbruger-og markedsdata som jeg har omdannet til konkrete anbefalinger og handlingsplaner. • Analyse af produkt- og sortiment samt udvikling af strategiske produktudviklingsplaner. • Udviklet en effektiv og valid metode til test af produkter. Jeg har personligt gennemført produkttest og herudfra udarbejdet strategiske produktudviklingsplaner. • Opsætning af stamdata samt udvikling og vedligeholdelse af produktspecifikationer. • Igangsat initiativer og udviklet konkrete værktøjer til optimering af samarbejde og kommunikationen mellem afdelingerne. • Ansvarlig for virksomhedens KPI-rapportering.


ERHVERVSERFARING 1.3 Project Manager Sep. 2008 – Jun. 2010: Aarhus School of Business Efter mit speciale jeg blev tilbudt jobbet som Project Manager på Århus Handelshøjskole på Institut for Marketing og Statistik, hvor jeg arbejdede som projektleder på fire større forskningsprojekter omhandlende innovation og forbrugeradfærd. Ansvarsområder: • Projektbeskrivelse, udvikling af forskningsdesign samt planlægning af analyseprocessen. • Indsamling af empiriske data, analyse, dokumentation mm. • Publiceret veldokumenterede rapporter og præsenteret resultaterne for projekternes interessenter. • Udarbejdet en videnskabelig artikel til publicering og præsenteret denne på en international innovationskonference. • Underviste og afholdte workshops i faget ”kvalitative metoder”. Gode undervisningsresultater.

ERHVERVSERFARING 1.4 Project Assistant 2006 - 2007:, Ribe Amt Under mit Cand.merc. studie arbejdede jeg som projekt assistent på et større sundhedsfagligt projekt vedrørende gravides tilfredshed med jordmoderkonsultationerne. Ansvarsområder: • Konstruktion forskningsdesign. • Indsamling af kvantitative og kvalitative data. • Udarbejdelse af tilfredshedsanalyse og rapporteting.

Du kan læse om min uddannelse på næste side! REFERENCER

SPROG

Jeg vidersender gerne mine referencer

Engelsk: Flydende både i skrift og tale.


UDDANNELSE UDDANNELSE 1.1 Cand.merc. marketing 2006 - 2008: Århus Handelshøjskole Speciale ved Grundfos: I mit speciale studerede jeg brugerdreven innovation og resultaterne af Lead User metoden i Grundfos. Specialet omfattede også hvilke interne forhold der enten hæmmer eller fremmer en åben innovationsproces. (Karakter: 12) Erfaring og kompetencer ved specialeforløbet: • Viden om hvordan innovation foregår i en stor dansk virksomhed. • Lede og strukturere et projekt med mange forskellige interessenter. • Sikre en struktureret analyseproces og foretage en kritisk vurdering af undersøgelsens resultater. • Indsamling af empiriske kvalitative markedsdata samt præsentation af analyseresultater.

UDDANNELSE 1.2 HA-almen 2004 - 2006: Hernings Handels-og Ingeniørhøjskole. Bachelorprojekt: Undersøgelse af Vilas brand og image. (Karakter: 11)

UDDANNELSE 1.3 - ANDEN UDDANNELSE Markedsføringsøkonom 2002 - 2004: Århus Erhvervsakademi. Multimediedesigner 2001 - 2002: Århus Erhvervsakademi. Matematisk student 1997 - 2000: Munkensdam Amtsgymnasium, Kolding.


Personlig profil Nedenfor har jeg listet et par stikord som beskriver mig som privat person.

SINGLE & HAR INGEN BØRN

LITTERATUR

KVARTALSLØBER :-)

DESIGN & BOLIGINDRETNING

SVØMNING OG SPINNING HYGGEAFTNER MED VENINDER & VENNER

Tak fordi du tog dig tid til at læse mit CV Maja Pedersen

Hvis mit CV har fanget din interesse:

Mobil: 23 48 05 25 maja_pedersen@hotmail.com Kongefolden 6, stuen midtfor, 8660 Skanderborg, den jyske muld

Mit CV  

Mit CV indeholdende erhverserfaring & uddannelse

Mit CV  

Mit CV indeholdende erhverserfaring & uddannelse

Advertisement