Page 1

Zasuni (ventili)

Zasuni reguliraju protok raznih tekućina i plinova. Postoje zasuni koji potpuno zatvaraju prolaz kroz cijev, a postoje zasuni koji parcijalno zatvaraju prolaz kroz cijev.

Vrste zasuna ( ventila ) Postoje razne vrste ventila, neki od njih su kontrolni ventili, te se njijma ne upravlja ručno, već su to automatski ventili, koji se aktiviraju električnom strujom ili hidrauličkim i pneumatskim sistemom.

Sigurnosni ventili su ventili koji spriječavaju eksploziju, do koje bi došlo, kada bi pritisak pare prešao određeni nivo.


Ovakav ventil se nalazi u bojleru, On se kada je pritisak velik sam otvara, te tada pritisak pada na dopušteni nivo, te se tada ventil sam zatvara. Zasuni u kućanstvu Ventili u kućanstvu su jako česti, oni se nalaze na slavinama za vodu, radijatorima, vodokotlićima, bocama za plin i tako dalje.

Tipovi ventila Postoje razni tipovi ventila, to su su: ventili sa diskom, ventili sa čepom, ventili sa iglom, nepovratni ventili, leptirasti ventili,ventili sa loptom, ventili sa dijafragmom, ventili sa vratima.


Ventili se, također razlikuju, po načinu pokretanja, dakle, razni ventili se pokreću, na razne načine, s obzirom na to razlikuju se ventili koji se pokreću hidraulički, pneumatički, oni koji su električno pokretani i oni koji su ručno pokretani.

Dijelovi zasuna Zasuni ili ventili imaju i razne dijelove, a oni su kučište, to jest tijelo ventila, prekidač toka, koji može biti rotor, disk, kugla, vrata.pokretač, a njime se ručno ili indirektno pokreće prekidač toka. Osim ovih djelova, tu je još i sjedište ventila, te ulaz i izlaz. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil je ventil, koji osigurava da ne dođe do prekoračenja tlaka u dovodnom vodu. Ventil za ograničavanje tlaka djeluje na to da tlak u sustavu ne bi prešao dopuštenu vrijednost.

Ventili za ograničavanje tlaka, koriste se kao kočni ventili, ili kao ventili za protudržanje. Oni se postavljaju na ulazu hidrauličke pumpe. Sigurnosni ventili su za zaštitu od prekomjernog tlaka, kočni ventili su za zaštitu od tlačnih udara.


Ventil za ograničavanje tlaka je, u normalnom okruženju zatvoren. U ventile, koji ograničavaju tlak, često se ugrade prigušeni klipovi, kako bi brzina zatvaranja bila smanjena. Mogu se staviti i prigušnice. Tako se smanjuje mogućnost tlačnog udara. Postoje nekoliko vrsta sigurnosih ventila, to jest zasuna, a oni su: sigurnosni ventil sa dodatnim opterećenjem ( pladanj mu je dodatno opterećen, kako bi neporpusnost bila osigurana ).

Drugi po redu je, ventil sigurnosti sa pomoćnim mehanizmom, on se može otvoriti na nižem tlaku od tlaka početka otvaranja. Ventil sigurnosti s pilot ventilom, rad tog ventila je upravljan fluidom iz iz upravljačkog pilot uređaja. Posljednji je, ventil sigurnosti sa neposrednim opterećenjem.

Zasuni  
Zasuni  
Advertisement