__MAIN_TEXT__

Page 1

Jesen-zima 2019-2020 | Br. 01

str. 2

Verde postaje voco

str. 5

City kvart nova zgrada u ponudi

str. 10

Donacija Čelebić kompanije Institutu za bolesti djece


Milena Brajović i Hylko Versteeg na potpisivanju ugovora

Hotel Verde postaje voco

V

oco, brend InterContinental Hotels Group, će nakon Australije, UK i UAE otvoriti svoja vrata i u našem gradu. Hotel Verde biće prvi hotel u ovom dijelu Evrope koji će poslovati pod brendom voco. InterContinental Hotels Group ističe da je njihov novi brend voco, osnovan u junu 2018. godine, pouzdano drugačiji, garantujući provjerenu uslugu i kvalitet. Žuta boja, moderan enterijer i opuštena atmosfera, čine ovaj brend šarmatnim i upečatljivim. O brendu voco, razgovarali smo za Hilkom Verstigom, potpredsjednikom za Razvoj IHG grupe, zaduženom za Južnu Evropu. Koji je Vaš prvi utisak o Verde hotelu? To je fantastično mjesto. Vidite, odmah na prvi pogled je jasna vizija gospodina Čelebića o razvijanju kampusa sličnim onim u Americi sa koledžom, školom, sportskim sadržajima. A tu je i ovaj

fantastični hotel koji je apsolutna zvijezda cijelog kompleksa. Šta je to najzanimljivije i najupečatljivije u vezi Verde hotela što ga je učinilo „vocom“? Voco je fleksibilan brend. Kada uzmemo u obzir sve brendove pod okriljem IHG porodice, imamo dosta hotela koji se ne uklapaju na savršen način jer su ili već ili skoro otvoreni. Takav je, recimo, bio i slučaj sa Verde hotelom koji je otvoren prije samo dvije godine. Zato se vaš hotel savršeno uklopio u viziju voco brenda . Oko 75% novih voco hotela u našim projektima su već postojeći hoteli. Kada smo ušli u Verde hotel bili smo zadivljeni, zato što je sjano koncipiran i sa minimalnim promjenama je bio kandidat za savršen voco hotel. Možete li nam pojasniti sam termin „voco“ Voco je riječ latinskog porijekla i označava mjesto okupljanja. Tradicionalno značenje ove riječi bi bilo ognjište, odnosno mjesto gdje se porodica i prijatelji sastaju. 2


Poluolimpijski bazen

Ovo je bila početna zamisao kada smo osmišljavali naziv brenda. Kasnije smo isto ovo počeli da primjenjujemo unutar naših hotela, barova i restorana, fokusirani na pružanje usluge i to one koja njeguje osjećaj pripadnosti grupi i zajednici. Poenta je da se ljudi okupljaju oko bogate trpeze kako bi zajedno, družeći se, provodili vrijeme. Dakle nije riječ o strogo formalnom hotelu već se u voco hotelima kreira atmosfera koja zbližava ljude.

Voco je riječ latinskog porijekla i označava mjesto okupljanja.Tradicionalno značenje ove riječi bi bilo ognjište, odnosno mjesto gdje se porodica i prijatelji sastaju.

Imam jedno lično pitanje? Kako uspijevate da koordinirate ovoliki broj hotela, vrlo ste raspoloženi i enegrični, uprkos mnogobrojinim obavezama? Znate, ako ne volite svoj posao onda je veoma teško. Međutim, ja uživam u svom poslu, vrlo je neobičan, dinamičan i nijedan dan nije isti kao prethodni. Ipak, ponekada zna biti naporno, kao na primjer, sjutra kada ću, u jednom danu, obići četiri države: Crnu Goru,. Srbiju, Nejmačku i Španiju. Ovo je onaj teži dio, ali uzbuđenje koje donosi posao prevazilazi takav napor. I kada vidite novi projekat, fantastičan hotel poput hotela Verde, zajedno sa vlasnicima i ljudima koji stoje iza njega, shvatate da imate zajedničku viziju i onda dolazi do realizacije projekta-otvaranja hotela i to je ono što me posebno ispunjava. Sportska dvorana Verde 3


Hotel Verde is becoming voco “Voco” stems from Latin and means a focal point where people meet. Traditionally, the meaning of this words would be a fire pit, a place where family and friends would come and meet to spend time, to have food together, to have drinks together.

V

oco, the brend of the InterContinental Hotels Group, after Australia, UK and UAE, is opening its doors in our city. Hotel Verde will be the first hotel in this part of Europe which operates under the voco brand.

It’s a fantastic place. You can see Mr. Celebic’s vision at a first glance about developing a campus area similar to those in America with colleges, universities, sports facilities. And then, obviously, there is this fantastic hotel that’s the absolute star of the entire complex.

InterContinental Hotels Group points out that their new voco brand, established in June 2018, is a reliably different, guaranteeing service-proven experiance and quality. Yellow color, modern interior and relaxing atmosphere make this brand charming and striking.

What is the most interesting and the most impressive thing about Hotel Verde that made it Voco?

We talked about voco with Hylko Versteeg, Associate Vice President of Development, Southern Europe. What was your first impression about Hotel Verde?

Voco is a flexible brand. When we consider all the brands inside the IHG family, we have a lot of hotels that do not fit perfectly because they are either already open or they are very young. Such was the case with Hotel Verde, which opened only two years ago. That’s why your hotel blends in perfectly with the Voco brand vision. About 75% of the new Voco hotels that we get into our pipeline are all existing properties. When we first walked into Verde, we were amazed, because it was already

brilliantly designed and, with minimal touches, it was a candidate for a perfect Voco hotel. Can you explain the term “voco“? “Voco” stems from Latin and means a focal point where people meet. Traditionally, the meaning of this words would be a fire pit, a place where family and friends would come and meet to spend time, to have food together, to have drinks together. So, this was the initial idea we created the brand name from. We tried to pull that concept also inside the hotel so that all the bars and restaurants are also a bit geared towards giving service, but not an individual service, but to give a group feeling, so that with a lot of meals, really pulling people in so that they spend time there not by themselves. So, it’s not a purely business hotel, but you create an atmosphere that brings people together.

4


Hotel Verde

A personal question. How do you manage to coordinate so many hotels, you are high-spirited and energetic, despite your numerous commitments? Well, if you don’t like the job, then it’s very difficult. I absolutely enjoy the job because it is completely uncommon, dynamic, and no one day is the same. With that said, sometimes it can get a bit tough. Tomorrow, for instance, I will be in four countries in one day: Montenegro, Serbia, Germany and Spain. This part is always tough, but it’s far outweighted by the excitement of the job. When you see a new project, when you see a fantastic hotel like Verde, together with the owners and the people behind it, you realise that you have a common vision, and then you see the project come to life when the hotel opens. It’s very satisfactory.

5


Useljena prva zgrada u naselju CITY KEJ The first building in the City kej complex received its tenants

O povjerenju koje smo izgradili kod kupaca City kej-a najbolje govori činjenica da su sve stambene jedinice prodate u prethodne dvije godine.

The trust that we have built with the City kej buyers is best illustrated by the fact that all the apartments were sold in the previous two years.

C

T

ity kej polako dobija svoje obrise, a to pogotovo raduje prve stanare budućeg kvarta. Naša vizija da građane Podgorice približimo Morači, polako se realizuje izgradnjom i useljenjem prve u nizu od tri komforne zgrade koje broje 408 stambenih jedinica. O povjerenju koje smo izgradili kod kupaca City kej-a najbolje govori činjenica da su sve stambene jedinice prodate u prethodne dvije godine. Podsjetimo, prva zgrada useljena je u maju 2019. godine, završetak druge očekujemo u martu 2020. godine, dok će treća zgrada u julu 2020. godine otvoriti vrata svojim kupcima.

he City kej residential complex is slowly shaping up, and the first tenants of the future neighbourhood are especially looking forward to this. Our vision to bring the citizens of Podgorica closer to the river Morača is gradually being implemented by building and occupying the first in a series of three comfortable buildings comprised of 408 residential units. The trust that we have built with the City kej buyers is best illustrated by the fact that all the apartments were sold in the previous two years. As a reminder, tenants moved into the first building in May 2019, the completion of the second one is expected in March 2020, while the third building will be available to buyers in July 2020.

6


K

upci naših nekretnina posebno su zainteresovani za stambene jedinice u City kvartu, a mi u ponudi ovoga puta imamo petospratnicu sa 65 stanova i prepozantljivim poslovnim prostorima u prizemlju zgrade. Zgrada je pozicionirana u prvom bloku, iza restorana Forest, i u ponudi imamo sve tipove stambenih jedinica: od garosnjera do trosobnih: Okviran rok izgradnje je kraj 2020. godine.

GARSONJERE: 32,28M² JEDNOSOBNI STANOVI: 47,62 M², 48,87 M², 50,34 M², 48, 54M², 54,15 M² DVOSOBNI STANOVI: 60,70 M² TROSOBNI STANOVI: 111 M² Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati sektor prodaje na brojeve telefona: 020 44 44 82 | 020 44 44 10

CITY KVART Nova zgrada u ponudi

7


CITY KVART new building on offer

O

ur real estate buyers are particularly interested in residential units located in the City Kvart neighbourhood, and we are offering a five-floor building with 65 apartments and familiar business space at the ground level. The building is located in the first block, just behind the Forest restaurant, and we offer all types of residential units, from studios to three-bedroom apartments: The tentative date for the finalisation of construction is the end of 2020. STUDIOS: 32,28M² ONE-BEDROOM APARTMENTS: 47,62 M², 48,87 M², 50,34 M², 48, 54M², 54,15 M² TWO-BEDROOM APARTMENTS: 60,70 M² THREE-BEDROOM APARTMENTS: 111 M² For any additional information, please contact the sales sector by telephone: 020 44 44 82 | 020 44 44 10 8


Španska sorta maslina Picual prvi put posađena na crnogorskom tlu

Maslinjak Čelebić agrara u Vranovićima

Č

elebić agrar, kompanija koja posluje u okviru Čelebić grupe i bavi se realizacijom projekata u oblasti poljoprivrede, u novembru 2018. godine, u Vranovićima – opština Kotor, otpočela je sa radovima na pripremi terena za sađenje maslina. Godinu dana kasnije, površina od 90 hektara nepristupačnog terena očišćena je i pripremljena je za sađenje maslina. Na lokalitetu su, pored čišćenja terena, izvršena hidrogeološka istraživanja i pronađena je voda, što je iskorišćeno za izgradnju bunara. Nakon toga, izgradnjom akumulacije za vodu, osigurano je sprovođenje sistema za navodnjavanje i prihranu maslina.

Sljedeće, 2020. godine, planirano je sađenje preostalih 30 000 sadnica, kao i izgradnja pratećih objekata koji će biti u službi maslinjaka i proizvodnje visoko kvalitetnog maslinovog ulja.

Izgradnjom saobraćajne infrastrukture i ograde oko lokaliteta, stvoreni su adekvatni uslovi za prvo sađenje koje je planirano krajem 2019. godine, kada će se zasaditi 13 000 sadnica. Sadnice se uvoze iz Španije, što predstavlja veliki iskorak za crnogorsko tržište. Prvi put na crnogorskom tlu biće posađena španska sorta Picual, a sadićemo i Carlesca, Arbequina i Manzanillo Sevilano sorte. Sljedeće, 2020. godine, planirano je sađenje preostalih 30 000 sadnica, kao i izgradnja pratećih objekata koji će biti u službi maslinjaka i proizvodnje visoko kvalitetnog maslinovog ulja. 9


Spanish olive variety Picual first time planted on Montenegrin soil

Č

elebić Agrar, a company operating under the Čelebić group and dealing with the implementation of projects in the area of agriculture, in November 2018, in Vranovići (Kotor municipality), began work on the preparation of terrain for planting olive trees. A year later, an area of 90 hectares of inaccessible terrain was cleared and prepared for olive planting. In addition to clearing the terrain, hydrogeological surveys were conducted at the site and water was found, which made it possible to build the wells. Subsequently, the construction of water reservoirs ensured the implementation of the system for irrigation and fertilization of olives.

The construction of transport infrastructure and the fence around the site, have created adequate conditions for the first planting which is planned for the end of 2019. 13 000 olive tree seedlings will be planted. The seedlings are imported from Spain, which is a major step forward for the Montenegrin market. Spanish varieties such as Picual, Carlesca, Arbequina and Sevillan Manzanilla will be planted on Montenegrin soil for the first time ever.

In 2020, the plan is to plant the remainin 30 000 olive tree seedlings as well as to build auxiliary facilities in support of the olive groves and production of high quality olive oil.

In 2020, the plan is to plant the remainin 30 000 olive tree seedlings as well as to build auxiliary facilities in support of the olive groves and production of high quality olive oil.

10


TERMINAL ugostiteljski brend koji osvaja Podgoricu

B

rend Terminal, koji posluje u okviru Čelebić recreativa, i koji je prepoznat kao ugostiteljski lanac koji Crnogorci i Crnogorke vole, pored restorana i rooftop-a u City Mall-u, i Terminal Bake bara u Donjoj Gorici, otvorio je svoja vrata i u tržnom centru Bazar.

11


THE TERMINAL the catering brand taking over the city of Podgorica

T

he Terminal brand, operating within Čelebić Recreativo and recognised as a catering brand loved by both women and men in Montenegro, has opened its doors in the Bazar shopping mall, in addition to the existing restaurant and rooftop bar in the City Mall shopping centre and the Terminal Bake Bar in the Donja Gorica neighbourhood.

12


Donacija Čelebić kompanije Institutu za bolesti djece

Ovaj projekat je bio veliki izazov koji su Danijela i Tomislav Čelebić prihvatili i to se ne može opisati kroz novac, niti kroz bilo kakvo izvođenje, već jednostavno kroz umjetnost darivanja koju su oni ispoljili“, istakao je doktor Saša Radović, direktor Instituta za bolesti djece.

Č

elebić kompanija donirala je Institutu za bolesti djece u Podgorici uslovne i kvalitetno opremljene prostorije neophodne za smještaj najsavremenijeg skener aparata u ovom dijelu Evrope.

Vrijednost izvedenih radova je 40.000€ „Ja moram da budem potpuno ličan, ovo nije potez kompanije Čelebić, ovo je jedan emotivni potez dvoje ljudi, koji, bez obzira što su im

djeca već odrasla, i te kako shvataju šta znači voditi računa o mlađima. Ovaj projekat je bio veliki izazov koji su Danijela i Tomislav Čelebić prihvatili i to se ne može opisati kroz novac, niti kroz bilo kakvo izvođenje, već jednostavno kroz umjetnost darivanja koju su oni ispoljili“, istakao je doktor Saša Radović, direktor Instituta za bolesti djece. Ovom donacijom, djeca koja se liječe u Institutu za bolesti djece, dobiće najkvalitetniju uslugu, a ono što je posebno važno jeste da će maksimalno biti pošteđeni

usputnih, negativnih posljedica zračenja, kao i stresa koji je neminovan kod ovako delikatnih pregleda. Istinski smo srećni i ispunjeni kada pomažemo našoj djeci. „Država nema budućnost bez mališana. Mi imamo obavezu da imamo srećnu djecu i srećno detinjstvo, naravno mi ljekari možda i najveću, ali uz podršku kompanija i podršku društveno odgovornih lica taj trud i rad postaje značajno lakši“, zaključuju dr Radović.

13


A donation of the Čelebić Company to the Institute for diseases of children

This project was a great challenge that was accepted by Danijela and Tomislav Čelebić and this cannot be described by means of money or by any kind of performance, but simply through the art of giving which they have expressed”, said Dr. Saša Radović, Director of the Institute for Children’s Diseases.

T

he Čelebić Company provided a donation to the Institute for diseases of children in form of fully conditional and well equipped rooms necessary for housing the most modern scanning device in this part of Europe.

Value of performed works is 40.000€ “I must be completely personal, this is not an action taken by the Čelebić company, this is an emotional

action taken by two persons, who, irrespective of the fact that their children have already grown up, deeply understand what taking care of the young ones means. This project was a great challenge that was accepted by Danijela and Tomislav Čelebić and this cannot be described by means of money or by any kind of performance, but simply through the art of giving which they have expressed”, said Dr. Saša Radović, Director of the Institute for Children’s Diseases. Children being treated at the Institute for diseases of children will receive highest quality services by this donation. It is important

to emphasize that children will be maximally spared of negative side effects of radiation as well as the stress which is inevitable during these delicate examinations. We feel truly happy and fulfilled when we help our children. “The country has no future without children. It is our obligation to have happy children and a happy childhood, certainly, we, the doctors maybe the greatest one, however with the support of companies and of socially responsible persons, this effort and this work become significantly easier,” Dr. Radović concluded.

14


Čelebić kompanija strateški pomaže razvoj sporta u Crnoj Gori

DG Arena

Č

elebić kompanija, generalni sponzor fudbalskog kluba Podgorica, svojim je strateškim, finansijskim i logističkim ulaganjem doprinijela njegovom razvoju u posljednje tri godine. Naime, klub je od osnivanja, 2014. godine, i nastupa u trećoj ligi prošle godine postao član crnogorske elite. Pored ulaganja u stručni kadar i igrače, kompanija Čelebić je pomogla i razvoj infrastrukture tako da danas klub raspolaže sa pomoćnim terenom, sa vještačkom podlogom, i glavnim terenom

sa prirodnom podlogom, čiji je popularni naziv DG Arena. DG Arena trenutno raspolaže istočnom tribinom kapaciteta 1500 mjesta, a trenutno gradimo zapadnu tribinu, po najsavremenijim standardima, čiji će kapacitet biti 2800 mjesta, čime će ukupni kapacitet DG Arene biti 4300 mjesta. Iz Kluba najavljuju izgradnju još dva pomoćna terena, čime će realizovati kompleks sa glavnim i tri pomoćna terena i na taj način stvoriti sjajnu bazu za razvoj fudbalera iz sopstvenog omladinskog pogona.

DG Arena trenutno raspolaže istočnom tribinom kapaciteta 1500 mjesta, a trenutno gradimo zapadnu tribinu, po najsavremenijim standardima, čiji će kapacitet biti 2800 mjesta, čime će ukupni kapacitet DG Arene biti 4300 mjesta.

15


Čelebić company strategically supports sports development in Montenegro The Čelebić company, general sponsor of Podgorica football club, has contributed to its development in the last three years through its strategic, financial and logistical investment. Namely, since its founding in 2014, and playing in Third League last year, the club has become a member of the Montenegrin elite. In addition to investing in professional staff and players, the Čelebić company has helped develop the infrastructure so that today the club has an auxiliary field, a field with artificial turf, and a main field with natural turf, commonly known as DG Arena.

DG Arena currently has a 1500-seat East Stand and we are currently building West Stand according to state-of-the-art standards, with a capacity of 2 800 seats, with whom DG Arena’s total capacity will be 4300 seats. The club has announceed the construction of two additional fields, thus creating a complex with one main and three auxiliary fields, which will be a great basis for the development of football players from their own pool of young talents.

DG Arena currently has a 1500-seat East Stand and we are currently building West Stand according to state-of-the-art standards, with a capacity of 2 800 seats, with whom DG Arena’s total capacity will be 4300 seats.

16


Proslavljen treći rođendan City Mall-a

Nevena Božović

“Shopping mallovi su postali mjesto okupljanja porodica i zabave za sve uzraste. Na jednom mestu imate sve, za ovo brzo vrijeme to je idealno.”, rekla je pjevačica Nevena Božović. elikom zabavom proslavili smo treći rođendan tržnog centra City Mall. Naši mladi i talentovani pjevači i plesači su se pobrinuli da prisutnima uljepšaju ovaj dan. Dječji animatori i maskote su mamili osmijehe našim najmlađim posjetiocima, dok je takmičenje u crtanju podstaklo djecu da iskažu svoje umjetničke i kreativne vještine.

V

Kraj proslave je uljepšao divan glas naše Nevene Božović koja je svojim koncertom zabavila sve prisutne.

Dok su se djeca zabavljala roditelji i posjetioci su iskoristili popuste koje su radnje u City Mallu obezbijedile svim posjetiocima tokom rođendanskog dana.

Svako uspješnost doživljava na različiti način. Ja uvijek kažem da sam na početku, iako sam u formalnom muzičkom obrazovanju od moje šeste godine. Tek treba raditi i graditi

Nevenu smo upitali: Da li misliš da interesovanje i naklonost publike ka muzičkom izrazu koji ti njeguješ potvrđuje da se može biti uspješan, iako se ne stvara samo u skladu sa onim što mediji nameću kao obavezni trend?

svoj put čiji sam smjer, rekla bih, na samom početku odredila. Svako ima svoju publiku. Večeras sam uživala u koncertu i ljudima koji su došli. Shopping mallovi su postali mjesto okupljanja porodica i zabave za sve uzraste. Na jednom mestu imate sve, za ovo brzo vrijeme to je idealno.

17


City Mall celebrates its third birthday Shopping malls have become a place for gathering of families and for entertainment for all ages. Everything is at one’s disposal in one place, which is ideal in this time where everything is happening fastly.

W

e had a great party in honour of celebrating the third birthday of the City Mall shopping center. Our young and talented singers and dancers made sure to offer the attendees a wonderful day. Children’s entertainers and mascots lured the smiles of our youngest visitors, while the drawing competition encouraged children to showcase their artistic and creative skills. While the children enjoyed themselves their parents and other visitors made use of the discounts

that the City Mall shops provided for all the visitors to mark the birthday celebration. The celebration ended with a concert of Nevena Božović who entertained the visitors with her beautiful voice. We asked Nevena: Do you think that the interest and affection of the public for the musical trend that you use confirms that one can be successful, though it is not created solely in line with what the media impose as a mandatory trend?

Everyone is experiencing the performance in different manner. I always say that I am at the beginning, even though I have been included in formal music education since the age of six, I need yet to work and build my own path, which, I would say, I have determined in the beginning. Everyone has their own audience. Tonight, I enjoyed the concert and the people who were present. Shopping malls have become a place for gathering of families and for entertainment for all ages. Everything is at one’s disposal in one place, which is ideal in this time where everything is happening fastly. 18


www.celebic.com

Profile for maja.krstajic

Čelebić newsletter no. 1  

Čelebić newsletter no. 1  

Advertisement