Page 38

Egun batean, Lurrean, Andrés deituriko ume bat bizi zen Donostian. Bera goizero goizero jakintza deituriko bere ikastolara joaten zen asko ikasi eta lagunekin jolastera. Egun batean, jolas garaian futbolean zebiltzala.Bat-batean meteoro bat erori zen Jakintza ikastolan. Umeak poz pozik zeuden, Andrés meteoroa begiratzera joan zen, eta honela esan zuen: -Ene!Meteoro bat! Bat-batean, meteoroan, txikle arraro bat agertu zen. Andrések txiklea hartu, ahora hurbildu, jan eta superbotereak lortu sitúen. Andrések, honela esan zuen: -Ze ongi superbotereak ditut(x izpiak, superindarra...). Hurrengo egunean Andrés Donostiatik hegan zebilen, eta espaziontzi bat agertu zen, barruan E.T.E monstruoa zegoen:zortzi tentáculo zituen, bigotea eta ipurdi handia... Donosita gobernatu nahi zuen T.I.T.O. eta T.E.T.E. errobotekin -Donosti gobernatuko det-esan zuen E.T.Ek. E.T.Ek jendea robot bihurtzen zuen eta Andrés manek E.T.Eren robotekin burruka egin zuen eta irabazi egin zuen. Orduan, Andres, E.T.Erengana joan zen eta borroka egin zuten. E.T.Ek galdu egin zuen eta Lurretik joan zen eta poz-pozik bizi izan ziren denak.

Andrés Ugarte

ipuinak  

Unibertsoa gaitzat hartuta

ipuinak  

Unibertsoa gaitzat hartuta

Advertisement