Page 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FEBRUARI 2013


PENTAKSIRAN PAJSK SEKOLAH MENENGAH • Bermula tahun 2012 • Pelajar Tingkatan 1 Tahun 2012 sahaja • Sistem PAJSK mula beroperasi tahun lepas pada bulan 1hb. Julai 2012 • Kemasukan data PAJSK: • SEGAK - Setahun 2 kali (Mac dan Ogos) • PAJSK - Sepanjang tahun

• SEKOLAH RENDAH • Akan mula ditaksir tahun 2014 • Murid Tahap 2 (Tahun 4) 2


ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK • Boleh diuji

• Menggalakkan penyertaan murid • Luwes • Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bahagian Sukan dan Bahagian Kokurikulum KPM (Penglibatan, Penyertaan dan Prestasi) • Mudah untuk direkod (Borang dan Key In)

• Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum)

3


FORMAT SISTEM PAJSK Terbahagi kepada lima (5) komponen:-

1.

SEGAK dan BMI (Body Mass Index)

2.

Sukan/Permainan

3.

Kelab/Persatuan

4.

Badan Beruniform

5.

Ekstra Kurikulum

KOKURIKULUM


PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

KOKURIKULUM

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara

•Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan

BMI • Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan.

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab dan Persatuan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Unit Uniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa


PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN & KOKURIKULUM (PAJSK)

KOKURIKULUM

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara (10 markah)

Pelaporan

BMI

SUKAN DAN PERMAINAN (110 MARKAH)

Pelaporan Kelab Sukan dan Permainan Semua permainan anjuran KPM

KELAB DAN PERSATUAN

UNIT UNIFORM

(110 MARKAH)

110 (MARKAH)


CARA PENGIRAAN SUKAN DAN KOKURIKULUIM KOMPONEN

KAEDAH PENGIRAAN

SEGAK

PELAPORAN Sukan/Permainan (110 markah)

• Tukar ke % 87/110 x 100 = 79%

87 markah drp 110.

KOKURIKULUM

Kelab/Persatuan (110 markah)

81.8%

90 drp 110 Badan Beruniform (110 markah) 68 drp 110

EKSTRA KURIKULUM

10 markah 8 drp 10

8

79% 81.8% 61.8% Pilih 2 yang tertinggi dan markah terkumpul dibahagikan 2 dan markah puratanya dicampurkan dengan Ekstra Kurikulum untuk dijadikan 10% ke IPTA. =160.8/2 =80.4(purata) +8 =88.4 10% ke IPTA

8.84

7


SEGAK

12


ď‚—

ď‚—

ď‚—

Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Tarikh akhir kemasukan data untuk penggal 1pada 31 Mac setiap tahun dan untuk penggal 2 pada 31 Ogos setiap tahun. 13


Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu :    

Ujian Ujian Ujian Ujian

Naik Turun Bangku Selama 3 Minit Tekan Tubi/Suaian Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur

14


CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI Guru Pendidikan Jasmani menjalankan Ujian SEGAK dan Pelaporan BMI serta melengkapkan Borang

(LAMPIRAN A)

Guru Pendidikan Jasmani menyerahkan Borang (LAMPIRAN A) kepada Guru Kelas

Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 15


SUKAN DAN KOKURIKULUM

16


•

Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka

17


KAEDAH PEMBERIAN NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM Hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Walau bagaimana pun semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi:

• Menggalakkan insentif kepada semua murid mendapat imbuhan yang setimpal dengan penglibatan dalam aktiviti berkenaan. • Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah dan pertubuhan yang berkaitan. 18


ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM i. Penglibatan (Involvement) • jawatan • peringkat • komitmen • khidmat sumbangan ii. Penyertaan (Participation) • kehadiran iii. Prestasi (Performance) • tahap pencapaian 19


APA YANG AKAN DITAKSIR ? • Kehadiran dalam latihan (sebelum, semasa dan selepas) acara atau aktiviti • Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah, daerah atau negeri • Penglibatan dalam peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah • Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara • Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum, semasa dan selepas acara atau aktiviti • Pencapaian dalam sukan, permainan, dan pertandingan • Sumbangan murid daripada aspek teknikal, pengurusan, dan sokongan 20


NILAI SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM ASPEK (110 Markah)

Penglibatan

Penyertaan

Pretasi

(50 markah)

(40 markah)

(20 markah)

Jawatan

Peringkat

Komitmen

Khidmat Sumbangan

Kehadiran

Pencapaian

10

20

10

10

40

20

21


NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN JAWATAN Jawatan Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah

Markah 10

Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari

8

Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK

6

Ahli Aktif

4

Ahli

2 22


PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT PENGLIBATAN

TAFSIRAN

Penglibatan 1

Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program

Penglibatan 2

Penglibatan 3

Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong, kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis ceramah

23


NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT Pasukan Badan Beruniform Peringkat

Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3

Sekolah

8

6

3

Daerah/Zon

11

8

4

Negeri

14

10

6

Kebangsaan

17

12

8

Antarabangsa

20

15

10

24


NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan Peringkat

Penglibatan 1

Penglibatan 2

Penglibatan 3

Sekolah

8

6

3

Daerah/Zon

11

7

4

Negeri

14

8

5

Kebangsaan

17

9

6

Antarabangsa

20

10

7

25


Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Komitmen KOMITMEN Menunjukkan Kepimpinan Menguruskan Aktiviti Membantu Guru / Rakan Menyediakan Peralatan Mengemas Peralatan Membersih Kawasan Menepati Waktu Menunjukkan Minat Menunjukkan Kesungguhan Mengikut Arahan Mencuba Memberi Kerjasama Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan

MARKAH 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%. 26


NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN KHIDMAT SUMBANGAN SUMBANGAN

PERKARA

MARKAH

Teknikal

Melibatkan perkara kursus – referi/pengadil, jurulatih pasukan, konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan dengan aspek teknikal.

10

Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan

6

Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan.

3

Pengurusan

Sokongan

27


Nilai Skor Bagi Aspek Penyertaan Dalam Elemen Kehadiran Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan Kokurikulum

Markah

Penuh 100 90 – 99 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 40 – 49 30 – 39 20 – 29 10 – 19

40 36 32 28 24 22 18 16 12 8

1–9

4 28


NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN PERINGKAT PERTANDINGAN

MARKAH JOHAN

NAIB JOHAN

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

PENYERTAAN

Sekolah

08

07

06

05

04

TIADA(2)

Daerah/Zon

11

10

9

TIADA

TIADA

TIADA(2)

Negeri

14

13

12

TIADA

TIADA

4

Kebangsaan

17

16

15

TIADA

TIADA

8

Antarabangsa

20

19

18

TIADA

TIADA

16

29


EKSTRA KURIKULUM

30


DEFINISI EKSTRA KURIKULUM Ekstra kurikulum

Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010)

31


• Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani, emosi, rohani dan sosial • Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi sekolah, program NILAM, AADK dsb.

32


• Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum • Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah, masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan.

33


ď ś Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan ditandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur

34


o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau, ahli rumah ibadat kaum masingmasing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat o Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang, tarian naga, tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain

35


Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut;

• • • •

Perkhidmatan (10) Anugerah daripada badan-badan lain (10) Khidmat masyarakat (10) Program NILAM (10)

36


NILAI SKOR ASPEK PERKHIDMATAN BAGI ELEMEN JAWATAN Bil 1. 2. 3.

Jawatan Ketua Murid Sekolah Timbalan/Penolong Ketua Murid Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah

Markah Bonus 10 8 7

4.

Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah

6

5.

AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi

5

6.

Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR

3

7.

Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik

2 37


NILAI SKOR ELEMEN ANUGERAH KHAS Markah Bonus

Bil

Anugerah/Penghargaan

1

Anugerah Remaja Perdana (ARP) 窶適ementerian Belia dan Sukan Emas Perak Gangsa

10 7 5

2

Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan

10

3

Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja Anugerah Khas Sukan Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan Olahragawan/Olahragawati Negeri Olahragawan/Olahragawati Daerah Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Zon/Daerah/Bahagian Peringkat Sekolah

10

4

5

6

Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran KPM/JPN)

10 7 5 10 7 5 2 2 (5) 38


NILAI SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI PROGRAM NILAM MARKAH PROGRAM NILAM

NILAM

EMAS

PERAK

GANGSA

Sekolah

7

6

5

4

Zon/Daerah/Bahagian

8

7

6

5

Negeri

9

8

7

6

Kebangsaan

10

9

8

7

39


NILAI SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI ELEMEN KHIDMAT MASYARAKAT SUMBANGAN Perkara

Pilih

AKTIVITI KEMASYARAKATAN

Klik sini

AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN

Klik sini

AKTIVITI PASUKAN SUKARELA

Klik sini

AKTIVITI PERSATUAN

Klik sini

AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT

Klik sini

AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA

Klik sini

AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI

Klik sini

Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur.

40


SKALA SKOR MENGIKUT BILANGAN PENYERTAAN Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum

Skor Yang Ditetapkan

9 hingga 10

10

6 hingga 8

07

1 hingga 5

05

Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara, misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05.

41


APLIKASI PAJSK

42


CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN C)

Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas

Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 43


CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan menyerahkan kepada Guru Kelas (LAMPIRAN C)

Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 44


CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang

(LAMPIRAN D) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas

Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu 45


SEKIAN TERIMA KASIH

46


SOAL JAWAB

47

Pajsk  
Advertisement