Page 54

Tapah­ tumat

Ammattilaiset liikkeellä KoneAgriassa Kuva: Esa manninen

l  Lokakuun alkupuolella järjestetty Kone-

Agria oli syksyn ainoa valtakunnallinen maatalouskonenäyttely Suomessa. Maatalouden ammattilaisille tarkoitettu konelaite- ja tarvikekatselmus keräsi runsaasti väkeä Jyväskylän Paviljonkiin. Valion ja osuuskuntien osasto palveli erityisesti valiolaisia maidontuottajia. ”Kävijät olivat liikkeellä ammattiasioissa”, toteaa kehityspäällikkö Jaana Kiljunen Valiosta. Säilörehusta kysyttiin ja keskusteltiin paljon. Viljelijöitä kiinnostivat etenkin säilörehun laatu ja biologiset säilöntäaineet. Hyvä rehu on tärkeä tuloksentekijä maitotilan taloudessa. Seminaariohjelmassa aiheena oli muun muassa lypsykarjan ruokinta. Seminaarin alustukset ovat luettavissa KoneAgrian verkkosivuilla. Osastolta sai informaatiota myös lypsylaitteista, maidon laatuasioista, eläinten hyvinvoinnista, Startti vasikanrehuista, tuotannon kehittämisestä ja navettasuunnittelusta. Ensi vuonna KoneAgria järjestetään Jyväskylässä samoihin aikoihin eli viikolla 41, joka on lokakuun toinen viikko.

p  Valion ja osuuskuntien osastolla KoneAgriassa kävi runsaasti maidontuottajia.

Peltoset palkittiin tuloksellisesta nurmituotannosta l  Valtakunnallinen nurmipalkinto 2013 luovutettiin KoneAgriassa salolaisille Markku ja Päivi Peltoselle. Peltoset tuottavat säilörehunurmea noin 35 hehtaarin alalla viisikymmenpäisen lypsykarjan tarpeisiin. Säilörehusta tehdään apetta ja laiduntamista hyödynnetään tehokkaasti. Urakoitsija korjaa osan säilörehusta. Hyvä yhteistyö on mahdollistanut halutun laadun, rehunteon tehokkuuden ja alhaisen tuotantokustannuksen. Peltoset käyttävät nurmissa monipuolisia seoksia ja sinimailanen on ollut viljelyssä vuodesta 2007. Nurmien tiheys varmistetaan tarvittaessa täydennyskylvöillä. Keskisato on yli 8 000 kg ka/ha. Hyvä satotaso, typensitojakasvien käyttö ja koneyhteistyö mahdollistavat säilörehun tuotantokustannukseksi maltillisen 18,2 snt/kg ka.

54

Maito ja Me 4/2013

Hapolla säilötty rehu on ollut ruokinnalliselta ja säilönnälliseltä laadultaan pääsääntöisesti erittäin hyvää, minkä ansiosta ruokinnassa päästään hyvään taloudelliseen tulokseen. Peltoset viljelevät Provanin tilallaan 117 hehtaarilla nurmen lisäksi viljaa ja sokerijuurikasta. Peltoset ovat Osuuskunta Länsi-Maidon maidontuottajia. Nurmipalkinnon voittaja valitaan ProViljelys-toiminnan piirissä olevista tiloista ja sen tarkoituksena on tuoda esiin nurmiviljelyn ja hyvän nurmirehun merkitystä maito- ja lihatilojen tuotannossa ja taloudessa. Nurmipalkinnon jakaa Laidunyhdistys ry:n säätiö. Markku ja Päivi Peltosen nurmen- ja maidontuotannosta kerrottiin Maito ja Me -lehden numerossa 4/2009. Artikkeli löytyy verkkosivujen lehtiarkistosta osoitteesta www. valio.fi/maitojame.

Valmassa uusi Valio Artturipalvelut -osio zz Lokakuun loppupuolella

lisättiin Valmaan uusi Valio Artturipalvelut osio, jossa on ajankohtaista asiaa rehunäytteiden ottoon ja säilörehun laatuun liittyen. Artturipalveluissa on tietoa osuuskuntakohtaisista säilörehujen laaduista sekä viimeisimmät Artturi tiedotteet. Valio Artturipalvelut osio löytyy Valman päävalikosta heti osuuskunnan tiedotteiden alapuolelta.

Maito ja Me 4/2013  

4/2013 Maito ja Me-lehden teemana on Maidon laatu ja terveydenhuolto