Page 11

Työ kevyeksi Palstalla Melan työturvallisuusyksikön asiantuntijat kirjoittavat maatalouden työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Sosiaaliturva on tärkeä osa hyvinvointia zz Viljelijän sosiaaliturva perustuu pitkälti

MYEL-työtuloon. Siksi onkin tärkeää huolehtia työtulon oikeasta tasosta. Työtulon mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja myös Kelan maksamat etuudet. Karjanhoitotyö on riskialtista: puolet maatalouden tapaturmista sattuu karjanhoitotöissä. Korvauksilla on merkitystä, kun viljelijä joutuu sairauden tai tapaturman sattuessa turvautumaan sijaisapuun tai muuhun palkattuun työvoimaan. Monen karjatilayrittäjän mielestä lomituspalvelut vaikuttavat eniten hänen hyvinvointiinsa. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon asettama maatalousyrittäjien työhyvinvointia kartoittanut työryhmä jätti raporttinsa syyskuussa. Ryhmän yhtenä tehtävänä oli selvittää, miten nykyinen lomitusjärjestelmä tukisi nykyistä paremmin työhyvinvointia sekä esittää toimen­ piteitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

Työryhmä ehdottaakin, että alle kolmevuotiaan lapsen kotona tapahtuvan hoidon sijaisavun maksu muutettaisiin normaalin sijaisavun hintaiseksi. Tällä hetkellä tästä palvelusta peritään 50 prosentilla korotettu maksu. Lisäksi olisi selvitettävä, tukevatko aikuiskoulutukseen myönnettävät sijaisavun ehdot riittävän hyvin nykyaikaisen maatalousyrityksen koulutustarpeita. Työryhmä esittää omaa työryhmää valmistelemaan lomitusjärjestelmän kokonaisuudistusta. Toimiva ja kattava työterveyshuolto on avainasemassa turvattaessa viljelijän työhyvinvointia. Työryhmä esittää, että Mela ja Työterveyslaitos yhteistyössä vastaisivat maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämisestä ja ohjauksesta. Työterveyslaitos vastaa ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta ja sairaanhoidon kehittämisestä. Melan tehtäväksi jäisi toimivien tilakäyntimallien kehittäminen erityyppisille

tiloille. Tavoitteena on nostaa työterveyshuollon kattavuus 70 prosenttiin kaikista MYEL-vakuutetuista maatalousyrittäjistä. Tällä hetkellä työterveyshuoltoon kuuluu alle 40 prosenttia ja liittymisaste on laskussa. Tasalaatuiset työterveyshuoltopalvelut ja kuntoutusmahdollisuudet ehkäisisivät ennalta työkyvyn menettämistä. Työryhmä ehdottaakin, että Mela palkkaisi kuntoutusohjaajan oikea-aikaisen kuntoutuksen varmistamiseksi. Myös tässä on kyse yrittäjän hyvinvoinnista.

Sirpa Havu Palvelupäällikkö Mela

Mitoittamalla oikein MYEL-työtulosi varmistat kunnon eläkkeen ja korvaukset. Ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai päivitä työtulosi asiointipalveluissa.

Kuva: Shutterstock

Mikset toimisi jo tänään?

Maito ja Me 4/2013  

4/2013 Maito ja Me-lehden teemana on Maidon laatu ja terveydenhuolto