Page 1

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària Mòdul “Cultura literària i ensenyament” Contingut: “Difusió/divulgació de la cultura literària”

Professora: Carme Gregori

Seguiment presencial/virtual de les sessions

Sessió 1 (4 de febrer): Presentació (seguiment del contingut, calendari, presentació del grup, treball de mòdul).

Sessió 2 (11 de febrer): Tema 1. Comentari de la difusió/divulgació de la cultura literària en els currículums d’ESO i batxillerat (presència, importància, enfocament, valors associats). Treball previ: lectura dels currículums. Seguiment virtual: comentari per escrit de la difusió/divulgació de la cultura literària en els currículums d’ESO i batxillerat (presència, importància, enfocament, valors associats).

Sessió 3 (18 de febrer): Tema 2. Comentari de la difusió/divulgació de la cultura literària en l’àmbit institucional a partir de l’anàlisi dels llocs web de la Generalitat Valenciana, Generalitat de Catalunya, ILC, AVL, televisions públiques, edu3.cat, edu365.cat, etc. Treball previ: visita a alguns dels llocs webs. Seguiment virtual: comentari per escrit de la difusió/divulgació de la cultura literària en l’àmbit institucional a partir de l’anàlisi dels webs de la ILC i l’AVL.

Sessió 4 (25 de febrer): Tema 3. Comentari de la difusió/divulgació de la cultura literària en l’àmbit professional i empresarial a partir de l’anàlisi dels llocs web i altres plataformes de difusió d’associacions professionals, empreses, mitjans de comunicació, etc. L’experiència del “Diàleg entre l’escriptor i els lectors joves a la UV”. Treball previ: visita a alguns dels webs o lectura de materials (suplements literaris, etc.). Seguiment virtual: Comentari escrit de la difusió/divulgació de la cultura literària en l’àmbit professional i empresarial a partir de l’anàlisi d’un web editorial o professional o del suplement literari d’un periòdic


Sessions 5 i 6 ( 4 i 11 de març): Exposició de les activitats de difusió/divulgació preparades pels estudiants i comentari per part del grup. Treball previ: fitxa de l’activitat. Seguiment virtual: realització per escrit d’una proposta d’activitat de difusió de la cultura literària en l’Ensenyament secundari seguint el model de fitxa que hi ha penjada a l’Aula virtual. Recomanacions: L’activitat pot estar pensada com a activitat de curs, de centre o externa, és a dir, adreçada a estudiants de secundària però des d’una institució o empresa externes. La proposta ha de seguir el guió de la fitxa que hi ha penjada a l’aula virtual i ha de tenir una extensió aproximada de 7 fulls de 2000 caràcters (espais inclosos). Per a realitzar aquesta proposta, caldrà tenir en compte els curriculums d’ESO i Batxillerat; també resultarà de gran utilitat consultar detingudament i amb esperit crític els webs d’organismes públics com: la Institució de les Lletres Catalanes i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, d’entitats professionals com les Associacions d’escriptors i d’editors citades a la Guia docent, així com d’empreses editorials i altres plataformes, com Espais escrits, edu3.cat, edu365.cat, igualment referides en la Guia docent. Es recomana fer una lectura atenta de la Guia docent abans d’encetar el treball. La coherència de l’activitat, la seua adequació al nivell d’ensenyament proposat i l’argumentació dels objectius amb què es planteja i els valors que pretén transmetre seran els aspectes que tindran una major consideració en l’avaluació. -Realització del treball de mòdul sobre el contingut de “Difusió/divulgació de la cultura literària” Els estudiants que trien fer el treball de mòdul en aquest contingut hauran de realitzar una proposta d’activitat idèntica a la ressenyada en l’apartat de seguiment del contingut però més àmplia, més detallada i més completa, amb una extensió aproximada de 25 fulls. Una bona orientació del treball de mòdul consistiria a integrar els diferents aspectes treballats en els altres continguts del mòdul en la proposta d’activitat: incloenthi un taller de creació literària, comentari de textos, recursos, etc.

master  

master asesor

master  

master asesor

Advertisement