Page 1

Piktiniesi gavęs dideles sąskaitas už šildymą? Pasiruošk šildymo sezonui! Prisijunk prie 5 žingsnių taupymo programos!

Sužinok kaip taupyti šilumą: www.taupykimesiluma.lt 1


5 žingsnių šilumos taupymo programa Ar nepavargote piktintis vis augančiomis sąskaitomis už šildymą? Ar Jūsų negąsdina prognozės, kad šią žiemą kainos gali šoktelti dar aukščiau? Sunkiai suvokiamus mokesčius už šildymą lemia nuolat kylanti šilumos energijos kaina. Nei daugiabučių namų gyventojai, nei daugiabučių administratoriai šilumos kainų pakeisti negali. Todėl vienintelė išeitis – kiek įmanoma mažinti suvartojamos šilumos kiekį ir taip apsisaugoti nuo augančių sąskaitų. Daugiabučius namus administruojančias bendroves vienijanti Nacionalinė pastatų administratorių asociacija ėmėsi iniciatyvos paskatinti daugiabučių prižiūrėtojus ir gyventojus bendromis jėgomis mažinti pastatų šilumos nuostolius. Konsultuojantis su efektyvaus energijos vartojimo ekspertais, buvo sukurta „5 žingsnių šilumos taupymo programa“. Ši programa apima dažniausiai pasitaikančias senų daugiabučių namų šilumos taupymo problemas, kurias galima išspręsti padedant daugiabučių administratoriams. Ji taip pat orientuota ir į gyventojus, nes iš visų daugiabučio patalpų būtent privačiuose butuose dėl neatsakingo vartojimo patiriami didžiausi šilumos nuostoliai. Tad geriausių rezultatų galima tikėtis tik abiem šioms pusėms vieningai stengiantis dėl bendro tikslo. Reikia pabrėžti, kad ši programa nėra šiuo metu stringančių namų renovacijos projektų atitikmuo – tai sprendimai, skirti taupyti „čia ir dabar“.

2


5 žingsniai taupyti šilumai Sukūrėme šią programą tam, kad realiai įgyvendinamais penkiais žingsniais pagelbėtume Jums sumažinti suvartojamos šilumos kiekius. Šie žingsniai yra:

• Gyventojų įsitraukimas: veiksmai, mažinantys šilumos nuotolius

butų viduje (šilumą atspindintys ekranai už radiatorių. Langų, durų sandarinimas ir tinkamas patalpų vėdinimas).

• Darbai, mažinantys šilumos nuostolius bendrose patalpose

(laiptinių bei rūsio langų ir durų remontas arba keitimas).

• Šilumos punktų automatizavimas. • Šilumos sistemų balansavimo įrangos montavimas. • Realiu laiku valdomos šilumos sistemos įdiegimas. Dėmesio! Šie veiksmai pateikiami prioritetine tvarka. Tai reiškia, kad pirmasis punktas turi didžiausią reikšmę, taupant šilumą daugiabučiuose namuose. O kuo daugiau punktų bus įgyvendinti Jūsų name, tuo geresnių rezultatų pasieksite.

3


Šilumos taupymo priemonės Gyventojų įsitraukimas: veiksmai, mažinantys šilumos nuostolius butų viduje (šilumą atspindintys ekranai už radiatorių, langų, durų sandarinimas ir patalpų vėdinimas) Ar žinote, kad vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių šilumos švaistymą daugiabučiuose namuose, yra pačių gyventojų elgesys? Ar esate tikras, kad teisingai vėdinate savo buto patalpas? Apsižvalgykite aplinkui – ar visų Jūsų kambarių langai ir balkono durys nepraleidžia šilumos į lauką? Todėl „5 žingsnių šilumos taupymo programa“ visų pirma kviečia daugiabučių namų gyventojus pereiti nuo šilumos švaistymo iki racionalaus vartojimo. Šiluma daugiabučiuose namuose efektyviai taupoma tik tuomet, jeigu tai daroma kiekvieno gyventojo bute. Dideli darbai prasideda nuo smulkmenų. Tas pats principas galioja ir siekiant efektyviai taupyti nuolat brangstančią šilumą visame name. Maži ir daug pastangų nereikalaujantys veiksmai Jūsų bute gali padėti tai įgyvendinti.

4


Ką Jūs galite pakeisti savo bute? • Buto patalpas geriau vėdinkite kartą ar kelis kartus per dieną trumpam

plačiai atverdami langus ir/ar duris, užuot nuolat laikę šiek tiek pravertus langus ar orlaides.

• Atidžiai užsandarinkite langų ir durų plyšius. • Įrenkite šilumą atspindinčius ekranus už radiatorių. Pavyzdžiui,

izoliacinės medžiagos plokštes, padengtas aliuminio folija.

• Neužstatykite radiatorių baldais, dekoracijomis, neuždenkite grotelėmis,

užuolaidomis.

• Saulėtą dieną atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei prišildyti butą. • Didesnius baldus statykite prie išorinių sienų – jie atliks papildomos

šilumos izoliacijos vaidmenį ir padės daugiau šilumos sulaikyti buto viduje.

• Šilumos, kuri iškeliauja per langus, nuostolius galima sumažinti įstačius

papildomą stiklą ar skaidrią plėvelę tarp stiklų.

• Jeigu turite galimybę, nakčiai nuleiskite apsaugines žaliuzes, nes jos

prilygsta papildomam stiklui.

• Nelaikykite be reikalo įjungtų gartraukių ar ventiliatorių – jie ištraukia

ir šilumą.

5


Darbai, mažinantys šilumos nuostolius bendrose patalpose (laiptinių bei rūsio langų ir durų remontas arba keitimas) Jeigu ėmėtės visų riekiamų priemonių, kad panaikintumėte šilumos nuostolius savo bute, įvertinkite ir bendras savo daugiabučio namo patalpas. Ar šiluma neiškeliauja per nesandarius rūsio langus ar laiptinės duris? Šiuo klausimu Jums gali padėti Jūsų namo ūkio administratorius, su kuriuo bendradarbiaudami galite išspręsti tokias problemas. Svarbu! Jeigu šilumą taupysite tik bendrose patalpose, o savo bute to nedarysite, visas name suvartojamos šilumos kiekis nesumažės. Lygiai kaip ir taupant tik savo bute, o nekreipiant dėmesio į bendras patalpas. Tai, kad šiluma yra švaistoma bendrose daugiabučių patalpose lemia dvi priežastys: netinkama atskirų pastato dalių (durų, langų, sienų) šiluminė izoliacija ir, deja, pačių gyventojų aplaidumas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Jūsų kaimyno žiemą paliktos atviros laiptinės durys ar, parūkius laiptinėje, pravertas langas, nekelia daug žalos? Tačiau būtent tokie veiksmai dažnai pastebimai padidina ir taip dideles sąskaitas už šildymą, kurias lemia vis augančios šilumos kainos.

6


Ką galima pakeisti? • Apžiūrėkite, ar Jūsų laiptinės langai ir durys yra sandarūs. Kitu atveju

užsandarinkite plyšius, įstatykite papildomą stiklą ar skaidrią plėvelę tarp stiklų, kuri padės sulaikyti šilumą. Jeigu turite galimybių, langus ar duris pakeiskite naujais, sandaresniais. Apie tai, kad pro Jūsų laiptinės langus ir duris švaistoma šiluma, būtinai informuokite savo namo administratorių, kad jis padėtų šią problemą išspręsti.

• Įsitikinkite, kad nė vienas rūsio langas nebūtų išdaužtas. Jeigu rūsio

langai ar durys nėra sandarūs, reikia užsandarinti jų plyšius, įstatyti papildomą stiklą arba senus langus pakeisti naujais, sandaresniais. Apie nesandarias rūsio patalpas praneškite ir savo daugiabučio namo administratoriui, jis gali Jums padėti sumažinti šiuos šilumos nuostolius.

• Laiptinėse bei kitose namo bendrose patalpose langus ir duris stenkitės

nuolat laikyti uždarytus – taip sumažinsite nuostolius dėl oro apykaitos. Tam, kad užtikrintumėte, jog laiptinės durys neliks praviros, galite įrengti automatinius durų uždarymo įrenginius.

• Laiptinės pirmame aukšte būtina įrengti dvigubas duris (tambūrus),

o žiemą abi šias duris nuolat laikyti uždarytas. Vaikščiodami į lauką, prieš atverdami vienas duris, užverkite kitas.

• Atsisakykite įpročio rūkyti namo laiptinėse, geriau išeikite į kiemą

arba balkoną. Juk, vėdinant susikaupusius dūmus, pro atvertus laiptinės langus ar duris iškeliauja ir brangi šiluma.

• Skatinkite atsakingai elgtis bei taupyti šilumą ir savo kaimynus.

Užkrėskite juos savo geru pavyzdžiu.

Dėmesio! Apie Jūsų daugiabučio namo būklę ir jo patalpų izoliaciją teiraukitės savo namo administratoriaus. Jis turi suteikti visą Jus dominančią informaciją bei būti Jūsų partneriu, užtikrinant, kad Jūsų name nebūtų švaistoma šiluma. Efektyviausiai taupyti šilumą Jums gali padėti namo administratorius, prisijungęs prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“.

7


Šilumos punktų automatizavimas Jūsų daugiabučio namo vamzdynais cirkuliuojantis termofikatas (šilumos nešiklis) ir karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte. Jeigu pastarasis yra automatizuotas, iš jo namui teikiama būtent tiek šilumos ir karšto vandens, kiek jo gyventojams reikia priklausomai nuo temperatūros, esančios lauke. Jeigu yra šalčiau – šilumos teikiama daugiau, jeigu oras atšyla – mažiau. Deja, vis dar yra daugiabučių namų su neautomatizuotais šilumos punktais – tokie įrenginiai negali tinkamai reaguoti į lauko temperatūros pokyčius. Todėl juose efektyviai reguliuoti gyventojams tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį yra sunku arba net neįmanoma. Tokio tipo sistema tikrai nepadeda taupyti šilumą Jūsų namuose. Automatizuotas šilumos punktas padeda taupyti šilumą, nes:

• Šildymo sistemoje automatiškai palaikoma vartotojo pasirinkta

norima temperatūra.

• Galima programuoti individualius vartotojo nustatymus

(pavyzdžiui, nustatyti žemesnę temperatūrą naktimis).

• Patalpos neperšildomos vadinamųjų pereinamųjų laikotarpių

metu (šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje).

Ką daryti? Norint name efektyviai taupyti šilumą, visų pirma reikia atnaujinti jame įrengtą šildymo sistemą. Vienas svarbiausių tokio atnaujinimo veiksmų – įrengti automatizuotą šilumos punktą. Dėmesio! Apie Jūsų daugiabučio šilumos punkto būklę teiraukitės savo namo administratoriaus. Jis turi suteikti visą Jus dominančią informaciją bei būti Jūsų partneriu, užtikrinant, kad Jūsų name nebūtų švaistoma šiluma. Efektyviausiai taupyti šilumą Jums gali padėti namo administratorius, prisijungęs prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“.

8


Šilumos sistemų balansavimo įrangos montavimas Daugelio Lietuvos daugiabučių gyventojai, dažnai patys to nežinodami, švaisto nuolat brangstančią šilumą dėl netinkamai subalansuotos arba išsibalansuotos namo šildymo sistemos. Ar taip yra ir Jūsų name? Išsiaiškinti nėra sunku.

Kodėl Jūsų kaimynas iš antro aukšto gyvena šilčiau? Kuomet šildymo sistema išbalansuota, šiluma daugiabutyje name pasiskirsto nevienodai tiek vertikaliai (tarp aukštų), tiek horizontaliai (tarp to paties aukšto skirtingų butų). Pavyzdžiui, tos pačios devynaukščio namo laiptinės pirmojo aukšto gyventojas skundžiasi, kad jo bute karšta – kaip pirtyje. O jo kaimynas iš devintojo aukšto savo bute net miegoti turi su vilnonėmis kojinėmis – jo bute per šalta. Taip atsitinka tuomet, kai dėl išbalansuotos sistemos į skirtingas jos atšakas patenka nevienodas šilumos kiekis. Paprastai daugiabučių namų šildymo sistema reguliuojama taip, kad nesušaltų šalčiausiai gyvenantis kaimynas. Tuo metu kaimynas, kurio bute per karšta, nuolat vėdina patalpas, taip didžiąją dalį šilumos išleisdamas į lauką. Šildymo sistemos išbalansavimo priežasčių gali būti daug, tačiau vienos iš pagrindinių yra:

• Nesuderinti pakeitimai šildymo sistemoje. Pavyzdžiui, „gudrus“ kaimynas

savo bute, niekam apie tai nepranešęs, įsirengė didesnius radiatorius ar grindinį šildymą, pakeitė radiatorių vietas ir pan., taip išbalansuodamas viso namo šildymo sistemą.

• Dėl pasenusios sistemos atsiradusios nuosėdos ar korozija vamzdyne

paveikė jos veiklą. Pavyzdžiui, neveikia ar susidėvėjo jos balansavimo vožtuvai ar kiti elementai. Tokiu atveju sistemą reikia modernizuoti.

Priežastys įvairios, tačiau rezultatas tas pats – brangi šiluma naudojama neefektyviai ir netaupoma, todėl ir sąskaitos už šildymą iš šilumos tiekėjų ateina didžiulės. 9


Ką daryti? Siekiant efektyviai taupyti šilumos tiekėjų nuolat branginamą šilumą ir ją tolygiai paskirstyti, atnaujinant daugiabučio namo šildymo sistemą, joje privaloma sumontuoti modernius balansinius ventilius. Balansiniai ventiliai padeda paskirstyti šildymo sistemoje cirkuliuojančius srautus. Jie užtikrina, kad pastate neliktų vienur perkaitusių, o kitur – nepakankamai šylančių radiatorių. Be to, labai svarbu ne tik atnaujinti daugiabučio namo šildymo sistemą, bet ir ją nuolat prižiūrėti bei reguliariai tikrinti, ar tinkamai veikia. Dėmesio! Apie Jūsų daugiabučio šildymo sistemos būklę teiraukitės savo namo administratoriaus. Jis turi suteikti visą Jus dominančią informaciją bei būti Jūsų partneriu, užtikrinant, kad Jūsų name nebūtų švaistoma šiluma. Efektyviausiai taupyti šilumą Jums gali padėti namo administratorius, prisijungęs prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“.

10


Realiu laiku valdomos šilumos sistemos įdiegimas Tiek skirtingu paros, tiek metų laiku daugiabučio namo gyventojams reikia skirtingų šilumos kiekių. Kam švaistyti šilumą giedrą dieną, kuomet Jūsų butas lengvai įšyla nuo saulės? Šią problemą išsprendžia realiu laiku valdoma šilumos sistema. Ji suteikia galimybę:

• Nedelsiant reaguoti į bet kokius nukrypimus nuo nustatytų šilumos

punkto parametrų.

• Reguliuoti šildymo sistemą, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.

Pavyzdžiui, teikti mažesnius šilumos kiekius saulėtų popiečių metu. Automatiniu rėžimu veikianti sistema negali įvertinti, kiek šilumos gauna butai iš saulės.

• Nuolat fiksuoti šilumos punkto technologinius parametrus, juos kaupti

ir perduoti į namo administratoriaus, valdančio šilumos sistemą Jūsų name, dispečerinį kompiuterį.

• Nuolat fiksuoti šilumos ir šalto vandens skaitiklių, temperatūros

reguliatorių rodmenis.

Tokiu būdu veikianti sistema leidžia tiekti būtent tiek šilumos, kiek Jums reikia konkrečiu metu. Taip pat – nustatyti parametrų neatitikimus ar gedimus šildymo sistemoje vos tik jiems įvykus ir greitai pašalinti, tokiu būdu neiššvaistant išteklių.

Ką daryti? Dalinai atnaujinus Jūsų namo šilumos punktą, atsiranda galimybė jį prijungti prie sistemos, kuri leidžia šilumos punktą valdyti realiu laiku. Tai reiškia – jį valdyti „čia ir dabar“ bei fiksuoti Jūsų suvartojamos šilumos kiekius konkrečiu momentu. Dėmesio! Apie Jūsų daugiabučio šildymo sistemos būklę ir jos valdymą teiraukitės savo namo administratoriaus. Jis turi suteikti visą Jus dominančią informaciją bei būti Jūsų partneriu, užtikrinant, kad Jūsų name nebūtų švaistoma šiluma. Efektyviausiai taupyti šilumą Jums gali padėti namo administratorius, prisijungęs prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“. 11


Kada šilumos taupymo priemonės tikrai veikia? Primename, kad „5 žingsnių šilumos taupymo programa“ ir jos rekomendacijos buvo sukurtos, siekiant padėti daugiabučių namų gyventojams. Tačiau, ar taupyti šilumą ir taip kiek įmanoma daugiau sumažinti sąskaitas už ją, turite apsispręsti Jūs. Suvartojamos šilumos kiekiai labai priklauso nuo kiekvieno namo gyventojo veiksmų ir sąmoningumo. Svarbu! Šios taupymo programos esmė – kiekvienas jos žingsnis turi būti įgyvendintas realiai, atidžiai ir kuo geresnėmis priemonėmis. Įgyvendinus visus programos punktus, Jūsų namo šilumos suvartojimo rodikliai turėtų žymiai pagerėti. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų namo administratoriai gali pasiūlyti ir padėti įgyvendinti veiksmus, leisiančius sutaupyti šilumą bendrose patalpose ar pagerinti šilumos sistemų darbo efektyvumą. Todėl nebijokite kreiptis į savo namo administratorių ir pasidomėkite, ar jis jau prisijungė prie „5 žingsnių šilumos taupymo programos“.

Ar šiluma Jums ne per brangi, kad jos netaupytumėte? Dėmesio! Jeigu Jums kyla bet kokių klausimų, susijusių su „5 žingsnių šilumos taupymo programa“ arba norite išsamiau sužinoti, kaip reikia taupyti šilumą daugiabutyje name, taip mažinant išlaidas už šildymą, nedvejodami susisiekite su mumis telefonu 8 6 700 55966 arba el. paštu info@taupykimesiluma.lt.

12

Kaip taupyti šilumą?  
Kaip taupyti šilumą?  

Kaip taupyti šilumą daugiabučiame name, jo nerenovuojant?.... ką daryti, kad sąskaitos už šildymą sumažėtų?.... Daugiabučių namų administrat...

Advertisement