Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Equip d'Assessorament i Orientació

Psicopedagògica

EAP B.40 d'Esplugues de Llobregat

Pauta per observar comportaments disruptius a l' escola per alumnes amb problemes conductuals o d’adaptació Alumne: Classe : Tutor: Escola Curs: Professor que fa l' observació:

Data:

QUINS COMPORTAMENTS FA L' ALUMNE ? 1. Interromp la classe amb comportaments diversos: sorolls

crits

cops a la taula o cadira

SI

preguntes o intervencions verbals constants s’aixeca

volta per la classe

s’estira al terra

guixa els treballs dels companys

altres: . . . . . . . . . . . . . . . . .

NO HO FA

2. Molesta físicament els altres .

SI

empentes

embrutar

pessics

estira els cabells

mossega

cops

agafa coses als altres

altres: . . . . . . . . . . . . . . . .

NO

3. Es baralla amb els altres: SI

verbalment

físicament

NO

1


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Equip d'Assessorament i Orientació

Psicopedagògica

EAP B.40 d'Esplugues de Llobregat

4. Pega 5. Altres.

Explicar:

Tipus de comportament

Amb qui ?

1 Interromp la classe amb comportaments diversos

2 Molesta físicament els altres

3 Es baralla amb els altres

4 Pega

5. Altres

Companys iguals Companys més petits Companys més grans Adults-. Quins ?

On ?

Classe Pati menjador Fora de l' escola . On ?

Freqüència

un o dos cops al mes un cop a la setmana 2 o 3 cops a la setmana cada dia varies vegades al dia

2

pautes disruptius  

pautes disruptius

pautes disruptius  

pautes disruptius

Advertisement