Page 1

LA MATÈRIA I ELS MATERIALS La matèria Tots els objectes estan fets de matèria. Cada tipus de matèria s’anomena substància (aigua, ferro, fusta…)

Les propietats de la matèria Propietats de la matèria

Massa: quantitat de matèria que té un objecte (el que pesa). Volum: quantitat d’espai que ocupa un objecte (el que cap).

Tenen altres propietats: color, duresa, brillantor, transparència...

Els estats de la matèria Estats de la matèria

-Sòlid: forma i volum fix (ex. roca) -Líquid: volum fix i forma variable (ex. aigua) -Gas: volum i forma variable (ex. oxigen)

Les matèries poden canviar d’estat, es poden mesclar o poden tenir canvis químics.

Els canvis d’estat Són canvis físics. La matèria canvia d’estat escalfant-la o refredant-la.

Les mescles Mescla: combinació de dues substàncies o més. Hi ha mescles on es veuen els components (ex. aigua + pedres). Hi ha mescles on no es veuen els components (ex. aigua + sucre).

Els canvis químics Canvis químics: quan a partir d’una o més substàncies se’n produeixen altres diferents. (ex. bicarbonat + suc de llimona = diòxid de carboni)

Exemples de canvis químics

-Oxidació: combinació d’una substància + oxigen. -Combustió: quan una substància es crema.


Què són els materials Materials: substàncies que s’utilitzen per fabricar coses. -Naturals: es troben a la naturalesa.

Tipus de materials

Tipus -d’origen mineral (de roques): marbre, carbó, petroli... -d’origen vegetal (de plantes): fusta, cotó, cautxú... -d’origen animal: llana, cuir, seda... -Artificials: no es troben a la naturalesa (paper, vidre, plàstic, acer, formigó...)

Propietats dels materials -Resistent: suporta esforços sense deformar-se (acer). -Flexible: es doblega sense trencar-se (cuir). -Fràgil: es trenca fàcilment (ceràmica). Propietats dels materials -Elàstic: s’estira i deforma però recupera la forma (cautxú). -Transparent: deixa passar la llum (vidre). - Lleuger: pesa poc (alumini).

MATÈRIA I MATERIALS  

UNITAT MATÈRIA I MATERIALS DE TERCER DE PRIMÀRIA