Page 1

GuĂ­a para facer unha webquest Edelmiro Gil DĂ­az


A WebQuests constitue unha estratexia de aprendizaxe por descubrimento basada no uso de Internet WebQuest é una metodoloxía de aprendizaxe basada fundamentalmente nos recursos que nos proporciona a WWW que incitan ós alumnos a investigar, potencian o pensamento crítico, a creatividade e a toma de decisións, contribuen a potenciar e desenrolar diferentes capacidades levando así ós alumnos a transformar os coñecementos adquiridos


Compoñentes dunha webquest • • • • • •

Introducción Tarefa Proceso Recursos Avaliación Conclusións


Introducción • Nela debemos prantexar as preguntas que deben espostar os alumnos. • Tamén debemos indicar ou suxerir as principais áreas a desenrolar


Tarefa • Neste apartado debemos describir o traballo a realizar e as labouras de análise e/ou síntese que require. • Tamén debemos suliñar se ten múltiples subtarefas e como poden abordalas en equipo para implicar a todos os alumnos.


Proceso • Debe explicitar os diferentes pasos que deben realizar os alumnos e se existen diferentes actividades como proceder para a posta en común dos diferentes puntos de vista.


Recursos • Estará composto por todo o material que poñemos a disposición dos alumnos: – – – – –

Artículos Entrevistas Libros Debuxo ou mapas Música e son


Avaliación • Neste apartado especificaremos que deben realiar os alumnos con este coñecemento e como se lles valorará ese coñecemento.


Conclusións • Neste apartado indicaremos que é o que aprendimos e como podemos melloralo. • Tamén debemos insistir como este tipo de traballo colaborativo sirve para potenciar e mellorar as capacidades individuais dos membros do grupo.

Guía para elaboración de una Webquest  
Guía para elaboración de una Webquest  

Apuntes para crear una webquest

Advertisement