Page 1

GuĂ­a para facer unha webquest Edelmiro Gil DĂ­az


A WebQuests constitue unha estratexia de aprendizaxe por descubrimento basada no uso de Internet WebQuest é una metodoloxía de aprendizaxe basada fundamentalmente nos recursos que nos proporciona a WWW que incitan ós alumnos a investigar, potencian o pensamento crítico, a creatividade e a toma de decisións, contribuen a potenciar e desenrolar diferentes capacidades levando así ós alumnos a transformar os coñecementos adquiridos


Compoñentes dunha webquest • • • • • •

Introducción Tarefa Proceso Recursos Avaliación Conclusións


Introducción • Nela debemos prantexar as preguntas que deben espostar os alumnos. • Tamén debemos indicar ou suxerir as principais áreas a desenrolar


Tarefa • Neste apartado debemos describir o traballo a realizar e as labouras de análise e/ou síntese que require. • Tamén debemos suliñar se ten múltiples subtarefas e como poden abordalas en equipo para implicar a todos os alumnos.


Proceso • Debe explicitar os diferentes pasos que deben realizar os alumnos e se existen diferentes actividades como proceder para a posta en común dos diferentes puntos de vista.


Recursos • Estará composto por todo o material que poñemos a disposición dos alumnos: – – – – –

Artículos Entrevistas Libros Debuxo ou mapas Música e son


Avaliación • Neste apartado especificaremos que deben realiar os alumnos con este coñecemento e como se lles valorará ese coñecemento.


Conclusións • Neste apartado indicaremos que é o que aprendimos e como podemos melloralo. • Tamén debemos insistir como este tipo de traballo colaborativo sirve para potenciar e mellorar as capacidades individuais dos membros do grupo.


Guía para elaboración de una Webquest  

Apuntes para crear una webquest

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you