__MAIN_TEXT__

Page 1

ISA

HÄMEENLINNAN ASUNNOT OY

ASUKASOPAS T O I M I VA N A R J E N AV U K S I


Hämeenlinnan Asunnot Oy Hämeenlinnan Asunnot Oy vuokraa huoneistoja ja kiinteistöjä. Yhdessä tytäryhtiönsä Linnan Isännöinti Oy:n kanssa vastaamme kiinteistöjen isännöintitehtävien hoidosta. Vuokrakohteemme ovat sijoittuneet pääasiallisesti eri puolille Hämeenlinnaa. Lisäksi tarjoamme vuokrahuoneistoja Hauholla, Kalvolassa, Lammilla, Rengossa ja Tuuloksessa. Yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan kattaa asumisesta ja asuntojen ylläpidosta syntyvät menot vuokratuloilla. Tyytyväinen asukas on toimintamme päätavoite. Tämä opas on laadittu asukkaan tietopankiksi ja arjen toiminnan avuksi. Säilytä opas huoneistossa, sillä siitä on helppo tarkistaa asukkaan oikeudet ja vastuut, yleisiä järjestyssääntöjä unohtamatta. Kiitos yhteistyöstäsi.

2 | ASUKASOPAS


ASUKASOPAS

SISÄLLYSLUETTELO ASUMINEN JA HALLINTO Vuokrasopimus Vakuusmaksu Vuokranmaksu Muuttajan muistilista Asunnosta poismuutto Huoneistotarkastukset

5 5 6 6 7 8

ASUKKAALLE KUULUVAT TEHTÄVÄT Vahinkoilmoitukset Huollon merkitys Avaimet ja lukot Huoneiston sisäpuoliset ovet ja ikkunat Huoneiston puhtaanapito Lämmitys Ilmanvaihto Vesi- ja viemärilaitteet Sähkölaitteet Huoneistosauna Koneet ja kalusteet Asukkaan vakuutukset Autopaikka Piha-alueet

9 9 11 12 12 13 13 14 15 17 17 18 18 19

JÄTTEIDEN LAJITTELU

20

ILKIVALTA

21

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Yleinen järjestys Ulko-ovet Porraskäytävät Asuinhuoneet Siivous Parvekkeet Roskat ja jätteet Kellaritilat Muutot ja poissaolot Tupakointi

23 23 24 24 25 25 26 26 27 27

3


4 | ASUKASOPAS


Asuminen ja hallinto

Vuokrasopimus • • • •

Vuokrasopimus tehdään Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimistossa kirjallisena. Mikäli kyseessä on pariskunta, laaditaan vuokrasopimus molempien asukkaiden nimiin. Aluksi vuokrasopimus on määräaikainen, yleensä 6 kk. Määräajan päätyttyä vuokrasopimus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli asukkaalla ei ole ollut ongelmia vuokranmaksussa tai muussa asumisessa.

Vakuusmaksu • Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on maksettava yhtiömme tilille vakuusmaksu, joka on yhden kuukauden vuokran suuruinen. • Vakuusmaksu peritään vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi. • Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. • Vakuusmaksu palautetaan vuokra-ajan päätyttyä edellyttäen, että kaikki maksuvelvoitteet on hoidettu, asunnon kaikki avaimet palautettu ja muuttosiivous tehty asianmukaisesti. Asunnon tulee olla vastaavassa kunnossa, kuin se oli muutettaessa asuntoon, lukuun ottamatta tavanomaista kulumista.

5


Vuokranmaksu • Vuokra maksetaan aina kunkin kuukauden 3. päivään mennessä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimittamilla vuokranmaksulomakkeilla. • Vuokranmaksun yhteydessä maksetaan myös erilliskorvaukset, esim. saunamaksut ja autopaikkamaksut. • Mikäli vuokralainen ei maksa vuokriaan määräpäivään mennessä, maksun viivästyessä yliajalta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksukehotuksesta peritään 5 euron perintäkulu. • Mikäli vuokra jää maksamatta, voidaan käynnistää perintätoimenpiteet.

Muuttajan muistilista • • • • •

Muuttoilmoitus maistraatille. Muuttoilmoitus Hämeenlinnan Asunnot Oy:n isännöitsijätoimistoon. Uuden asunnon sähkösopimuksen tekeminen ja vanhan irtisanominen. Postin edelleenlähettämissopimus lähimmän postitoimiston kanssa. Osoitteenmuutokset: sanomalehdet, pankit, tehdyt sopimukset, vakuutusyhtiöt, työnantajat, lasten koulut, päiväkodit, internet-yhteyden toimittaja, matkapuhelinoperaattorit sekä ystävät ja sukulaiset.

6 | ASUKASOPAS


Asuminen ja hallinto

Asunnosta poismuutto • • • • • • • • • • •

Irtisanottuanne asunnon vuokrasopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanominen on tehtävä vuokranantajalle todistettavasti kirjallisena. Mikäli vuokrasopimuksessa on kaksi allekirjoittajaa, on molempien tehtävä irtisanominen, jos molemmat muuttavat pois. Mikäli toinen puolisoista jää asuntoon asumaan, irtisanoo poismuuttava vuokrasopimuksen vain omalta osaltaan ja asumaan jäävälle voidaan tehdä uusi vuokrasopimus. Lain mukaan maistraatille on tehtävä ilmoitus muutosta aina, kun kotikunta tai siellä oleva asuinpaikka muuttuu. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä. Poismuutosta on tehtävä muuttoilmoitus maistraatin lisäksi myös isännöitsijälle. Kaikki huoneiston avaimet ja muut asukkaan hallussa olleet kiinteistön avaimet on palautettava isännöitsijätoimistoon. Asunnon asukasoppaat, huoneiston huoltokansiot, koneiden ja laitteiden käyttöohjeet sekä muut huoneistolle kuuluvat julkaisut jäävät asuntoon. Huoneisto sekä irtaimistovarasto on tyhjennettävä ja siivottava perusteellisesti. Vuokralaisen on myös huolehdittava pysäköintialueelta pois autot ja kaikki muu omaisuutensa. Mikäli siivoamatta jätetty huoneisto joudutaan siivoamaan siivous- liikkeen toimesta uutta asukasta varten, vastaa vanha vuokralainen kaikista kustannuksista.

7


• •

Asuntoon tai irtaimistovarastoon vuokralaisen jäljiltä jääneet tavarat poistetaan huoltoyhtiön toimesta ja kuljetetaan hävitettäväksi vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantaja maksaa vakuusmaksua vastaavan summan vuokralaiselle (vakuusmaksulle ei makseta korkoa) vuokrasuhteen päätyttyä, jos vuokralainen on luovuttanut asuntonsa avaimet ja asuntonsa alkuperäisessä kunnossa eikä vuokralaisella ole vuokria maksamatta tai muita vuokrasuhteeseen liittyviä velvoitteita hoitamatta.

Huoneistotarkastukset • Huoneistossa suoritetaan määräajoin huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten tarkastuksia, joista ilmoitetaan asukkaalle etukäteen. • Irtisanomisen tapahduttua suoritetaan huoneiston ennakkotarkastus. • Mikäli irtisanomistilanteen tarkastuksessa ilmenee huomau tettavaa asukkaalle, kehotetaan asukasta korjaamaan asunto siihen kuntoon kuin se oli vuokrasuhteen alussa tai viimeisen remontin jälkeen. • Toinen tarkastus suoritetaan irtisanomisajan päättyessä. Mikäli asukas ei ole hoitanut asunnon siivousta ja huolehtinut asunnon kunnosta, on asukas velvollinen korvaamaan vuokran antajalle aiheuttamansa vahingot. • Muista kotivakuutus!, ks.sivu 18 vakuusmaksusta.

8 | ASUKASOPAS


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Vahinkoilmoitukset • Ilmoita alueesi huoltomiehelle välittömästi asunnossa, kellaritiloissa, portaikoissa ja piha-alueella havaitsemistasi vaurioista, puutteista tai vesivahingoista.

Huollon merkitys • • •

Kodissa tapahtuvalla huollolla on suuri merkitys terveelliseen asumiseen. Asukas hoitaa oman osuutensa asunnon kunnossapidosta. Kun asunto on kunnossa, kaikki perheenjäsenet ovat tyytyväisiä.

9


10 | ASUKASOPAS


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Avaimet ja lukot • Asunnon avaimet luovutetaan Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimistosta tai erikseen ilmoitetusta palvelupisteestä, kun asunto on vapautunut edelliseltä asukkaalta ja olette allekirjoittaneet vuokrasopimuksen. • Kaikki luovutetut avaimet palautetaan viipymättä toimistoomme vuokra-ajan päätyttyä. • Jos unohdat avaimesi kotiin, ota yhteyttä huoltomieheen, huoltomies veloittaa oven avaamisesta hinnastonsa mukaan. • Lisäavaimien hankinta suoritetaan aina toimistomme kautta. • Turvalukon asennus ja huolto. • Varmuusketjun asennus. • Ovisilmän asennus (asennus ammattimiehellä). • Oven edustan puhtaanapito (asunnot, joihin on sisäänkäynti suoraan ulkoa). • Oven edustan liukkaudentorjunta (asunnot, joihin on sisäänkäynti suoraan ulkoa). • Saranatapit/murtosuojat, sekä saranoiden ja lukkojen voitelu. • Oven painikkeiden kiristäminen. • Oven puhtaanapito.

11


Huoneiston sisäpuoliset ovet ja ikkunat • Saranoiden ja lukkojen voitelu. • Ovenpainikkeiden toiminnan tarkistus, tarvittaessa kiristys. • Parvekeovien tiivistysten tarkistus, tarvittaessa kunnostus. • Ovipintojen puhtaanapito. • Ikkunoiden käynnin ja tiiviyden tarkastus (myös lukituslaitteet ja saranat). • Parvekelasien toimivuuden tarkastaminen.

Huoneiston puhtaanapito • Parvekkeen puhtaanapito. • Parvekelasien pesu. • Parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus. • Asunnon saunan ja pesuhuoneen perussiivous. • Lauteiden puhtaanapito. • Kylpyhuoneen muovimattojen ja kaakelipintojen puhdistus. • Saumojen puhdistus. • Kylpyhuoneen lattia- ja seinäpinnat suihkun ympäristössä pitää kuivata aina suihkun jälkeen. Jatkuva kosteus kylpyhuoneessa muodostaa erittäin otolliset olosuhteet homesienen kasvulle. • Seinä- ja lattiapintojen puhdistus ja perussiivous. • Ikkunoiden pesu.

12 | ASUKASOPAS


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Lämmitys • Lämpöpattereiden puhtaanapito. • Lämpöpatteria ei saa peittää esim. verhoilla tai huonekaluilla, koska peitetty termostaatti katkaisee huoneen lämmityksen ja huone viilenee. • Asunnon lämpötilan säätö termostaattiventtiilistä (lämmitysjärjestelmä on perussäädetty joten perussäätöjä ei saa muuttaa). • Yleisesti hyvänä koetut ohjearvot ovat: - Keittiö, olohuone ja makuuhuone 20–21 ˚C - Pesuhuone 21–23 ˚C - WC 19–21 ˚C - Eteinen, vaatehuone 17–19 ˚C

Ilmanvaihto • • • • •

Poistoventtiilien puhdistus. Korvausilmaventtiilien puhdistus. Korvausilmaventtiilien ja suodattimien puhdistus tai vaihto. Ikkunoiden rakoventtiilien puhdistus imuroimalla. Liesituulettimen kuvun ja rasvansuodattimen puhdistus.

13


Vesi- ja viemärilaitteet • Lattiakaivojen puhdistus. • Pesualtaan hajulukkojen puhdistus. • Suihkuletkun uusinta. • Hanojen poresuuttimien puhdistus. • Pesukoneen liittäminen/pikaliitin. • Astianpesukoneen asennus/poistaminen/tulppaus (työn saa tehdä vain alan ammattimies tai alan erikoisliike). • Pesualtaiden tulpat. • Vesikalusteiden liitäntöjen ja viemäröintien tiiviyden tarkistus. • Hanojen ja WC:n vuotojen tarkkailu. • Mahdollisten kosteusvaurioiden ilmoittaminen. Esimerkiksi auenneet lattiamaton saumat tai lattiamaton liitos lattiakaivoon ovat tavallisimmin kylpyhuoneessa ilmeneviä vaurioita, jotka saattavat aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita. Tällaisista vaurioista on ilmoitettava huoltomiehelle välittömästi.

14 | ASUKASOPAS


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Sähkölaitteet • Kaikki kiinteiden sähkölaitteiden sähköasennukset ja laitteiden korjaukset tulee teettää valtuutetulla sähköalan ammattilaisella. • Ennen lampun vaihtoa varmistu valaisimen jännitteettömyydestä. • Sisustusvalaisimien asennus (valaisimet kiinnitettävä pistotulpalla). • Lamppujen ja loisteputkien hankinta sekä vaihto. • Loisteputkivalaisimien sytyttimien hankinta ja vaihto. • Sulakkeiden hankinta asuntoon ja vaihto (autopistorasian sulakkeen vaihtaa huoltomies). • Antenniliitosjohdon hankinta ja korjaus. • Puhelinjohtojen lisääminen (isännöitsijän luvalla, asennus vaatii alan ammattimiehen tai erikoisliikkeen). • Lisäantennin asennus (isännöitsijän luvalla ja asennus vaatii alan ammattimiehen, tai alan erikoisliikkeen).

15


16 | ASUKASOPAS


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Huoneistokohtainen sauna • Saunan raitisilmaventtiili pidetään aina auki. • Saunan kiuas pidetään päällä vielä noin 20-30 minuutin ajan saunomisen päätyttyä ja tuuletus järjestetään mahdollisimman tehokkaaksi. • Lauteiden tai saunan seinien huuhtelu vedellä ennen saunomista on kiellettyä. • Pyykkiä ei saa koskaan kuivata saunassa eikä varsinkaan kiukaan yläpuolella, sillä siitä seuraa tulipalovaara.

Koneet ja kalusteet • • • • • • • • • •

Lamppujen hankinta ja vaihto. Jääkaapin, lieden ja liesituulettimen valojen uusiminen. Palovaroittimen hankinta ja huolto. Asunnon saunan kiuaskivien hankinta ja vaihto. Kiukaan toimintakunnon tarkkailu. Kylmäkalusteiden lauhduttimien puhdistus. Jääkaapin sulamisvesiputken puhdistus. Kalusteiden saranoiden kiristys. Keittiökalusteiden, komeroiden ja pesupöydän puhdistus. Lieden ja uunin puhdistus.

17


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Asukkaan vakuutukset • Asukkaan kannattaa hankkia kotivakuutus koti-irtaimistolle mahdollisia vahinkoja, kuten tulipaloja tai varkauksia varten. • Hämeenlinnan Asunnot Oy:n vakuutus ei korvaa esimerkiksi huoneistopalossa tuhoutunutta kodin asuinirtaimistoa tai irtaimistovarastosta varastettuja tavaroita. Myöskään kiinteistössä mahdollisesti sattuvissa vesivahingoissa huonekaluille aiheutuneita vahinkoja ei korvata Hämeenlinnan Asunnot Oy:n vakuutuksen perusteella.

Autopaikka • Autopaikka on pidettävä siistinä. • Pysäköinnissä tulee noudattaa liikenneopasteita ja pysäköintirajoituksia. • Autot on pysäköitävä niille varatuille paikoille. • Sisäpihoja ei saa käyttää pysäköimiseen. • Lämmityspistorasia on pidettävä lukittuna. Johtoa ei saa jättää roikkumaan pistorasiaan silloin, kun auto ei ole kytkettynä siihen. • Luvattomasta pysäköinnistä voidaan sakottaa (ns. romuautot on poistettava taloyhtiön piha-alueelta).

18 | ASUKASOPAS


Asukkaalle kuuluvat tehtävät

Piha-alueet • Asukkaat voivat auttaa piha-alueiden kunnossapidossa huolehtimalla omista tavaroistaan ja opettamalla lapsillensa miten kasveja ja viheralueita pitää suojella. • Siisti ja hyvin hoidettu asuntopiha vaikuttaa myönteisesti koko talon yleiseen ilmeeseen. • Lintujen ja muiden eläinten ruokinta kiinteistön alueella on kielletty.

19


Jätehuolto

Jätteiden lajittelu • Talousjätettä ovat biojäte, keräyspaperi ja sekajäte eli kaatopaikkajäte. Kaikki muu jäte on erityisjätettä. • Hyötykäyttöön soveltuvien jätteiden lajitteleminen on pakollista.

Hyötyjätteitä ovat: - paperijäte - keräyskelpoinen pakkaus- ja lasijäte - keräysmetalli - ongelmajätteet.

• Huonekalut, lääkkeet, paristot, loisteputket, akut, elohopeamittarit, metalliromu, sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja ongelmajätteet eivät kuulu talon jätekatokseen vietäviin jätteisiin vaan jokainen asukas on velvollinen itse huolehtimaan niiden kuljetuksen järjestämisestä. • Mikäli muita kuin hyötykäyttöön tarkoitettuja jätteitä ilmaantuu jätekatokseen, lasku kohdistetaan asukkaalle.

Ajankohtaista tietoa jätteiden lajittelusta ja keräyspisteistä löydät osoitteesta www.kiertokapula.fi.

20 | ASUKASOPAS


Jätehuolto Ilkivalta

Ilkivalta • Rikotuista laitteista ja ikkunoista, graffiteista ja muusta ilkivallasta sekä istutuksien repimisestä pitää ilmoittaa välittömästi huoltomiehelle, jotta vauriot saadaan korjatuksi mahdollisimman nopeasti. • Esimerkiksi toisen omaisuuden töhriminen ja graffitien maalaaminen on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. • Vanhempien täytyy valvoa, etteivät lapset piirtele esim. asunnon seinäpinnoille. • Alaikäisen lapsen ilkivallanteot kuuluvat aina heidän huoltajiensa vastuuvelvollisuuteen.

21


Sen lisäksi mitä lait, asetukset ja yhtiöjärjestys määräävät, tulee talon asukkaiden noudattaa seuraavia ohjeita:

22 | ASUKASOPAS


Järjestyssäännöt

Yleinen järjestys • Jokaisen talon asukkaan on noudatettava järjestystä, hyviä tapoja, puhtautta ja huolellisuutta siten, etteivät talon käytössä olevat huoneet, portaat ja muut tilat likaannu tai vahingoitu. • Vahingon tai likaantumisen aiheuttaja on vastuussa tekemästään vahingosta ja korjaukset suoritetaan asianomaisen kustannuksella.

Ulko-ovet • Portaiden ovet pidetään suljettuna - arkipäivänä klo 20.00–7.00 sekä - sunnuntaisin ja juhlapäivinä klo 20.00–8.00 • Joka tänä aikana laiminlyö oven sulkemisen, on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

23


Porraskäytävät • Porraskäytävissä ei saa säilyttää tavaroita eikä niitä saa käyttää kokous-, oleskelu- tai lasten leikkipaikkoina • Pyörät, kelkat ja lastenvaunut on säilytettävä niitä varten varatuissa paikoissa. • Vanhempien tulee kiinnittää erityistä huomiota lastensa käyttäytymiseen porrashuoneissa ja muissa talon yhteisissä tiloissa. • Seinien ”töhriminen” laskutetaan tekijältä koko seinän pinta-alalta, vaikka töhritty ala olisikin pieni. • Rikkinäiset pyörät, sukset, kelkat ja muut ”romut” on omistajan vietävä kaatopaikalle.

Asuinhuoneet • Huoneistossa ei saa suorittaa sellaista työtä, mikä häiritsee talon muita asukkaita eikä saa aiheuttaa muutakaan häiritsevää melua. • Naapurihuoneistoihin kuuluva puhe, soitto, laulu tai muu äänekäs käyttäytyminen on kielletty klo 22.00–7.00. • Pesukoneen käyttö ei ole sallittua klo 22.00–8.00.

24 | ASUKASOPAS


Järjestyssäännöt

Siivous • Mattojen, vuodevaatteiden ym. puhdistaminen ja pölyttäminen on suoritettava pihamaalla tarkoitukseen varatulla paikalla. • Kaikenlainen pölyttäminen on kielletty porrashuoneissa, ikkunoissa ja oleskeluparvekkeilla. • Mattojen ja vuodevaatteiden pölytys on suoritettava arkipäivisin klo 7.00–20.00.

Parvekkeet ja piha-alueet • Huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla on vältettävä pitämästä vaatteita yms. riippumassa kaiteen yli. • Roskia ei saa lakaista alas parvekkeelta. • Tulenteko ja grillaaminen on kielletty parvekkeella. • Parvekkeet on pidettävä aina puhtaana ja talvella lumet on luotava pois. • Mitään pysyviä rakenteita ei saa parvekkeelle tehdä (esim. erillisiä antenneja ei saa kiinnittää). • Lintujen ruokinta on piha-alueilla ja parvekkeilla kielletty.

25


Järjestyssäännöt

Roskat ja jätteet • Ruuanjätteitä, vaippoja tai muita kiinteitä jätteitä ei saa huuhtoa alas wc:stä vaan ne on vietävä muiden roskien tavoin pihalla oleviin jäteastioihin. • Lue asuntojen jätehuolto-ohjeet.

Kellaritilat • Avotulen käsittely kiinteistössä, kellari- ja ullakkotiloissa on ehdottomasti kielletty. • Yhteisissä tiloissa olevien vesi- ja lämpöputkien venttiilien kiertäminen kielletty. • Yhteisiä tiloja ei saa käyttää varastona. • Sähkövalo kellarista ja muista yhteisistä tiloista poistuttaessa on sammutettava ja ovet suljettava. • Kellaritiloja ei saa käyttää kokoontumispaikkoina. • Asukas on korvausvelvollinen aiheuttamastaan tai lastensa aiheuttamasta vahingosta.

26 | ASUKASOPAS


Muutot ja poissaolot • Asuinhuoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan huoneistoon tulleet ja huoneistosta poismuuttaneet henkilöt muuton jälkeisenä päivänä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimistoon.

Tupakointi Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Yhteisiä ja yleisiä sisätiloja, joissa tupakointi on kielletty, ovat esimerkiksi porraskäytävät, ullakko- ja kellaritilat, kerhotilat sekä yhteinen sauna. Tupakointi on kielletty lisäksi kiinteistöjemme yhteisillä ulkoalueilla rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

27


5/2014

ISA

HÄMEENLINNAN ASUNNOT OY

SÄILYTÄ OPAS HUONEISTOSSA. KIITOS.

28 | ASUKASOPAS

www.hmlasunnot.fi

Profile for Precis Oy

Hämeenlinnan asunnot / Asukasopas 2014  

Asukasopas on laadittu asukkaan tietopankiksi ja arjen toiminnan avuksi. Opas säilytetään huoneistossa ja siitä on helppo tarkistaa asukkaan...

Hämeenlinnan asunnot / Asukasopas 2014  

Asukasopas on laadittu asukkaan tietopankiksi ja arjen toiminnan avuksi. Opas säilytetään huoneistossa ja siitä on helppo tarkistaa asukkaan...

Advertisement