__MAIN_TEXT__

Page 1

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n tiedotuslehti

Keskiviikko 3.5.2017

Vehmeriläinen www.koyvehmersalmi.fi

www.facebook.com/VehmersalmenSeutu

Vehmersalmen Pitäjäraati valittiin keskustellen P

Kimmo Kolari, Satu Harju

itäjäkokoukseen Vehmersalmen koululle oli saapunut 37 henkilöä valitsemaan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävää Pitäjäraatia pariksi seuraavaksi vuodeksi.

Pertti Iivanainen, Tarmo Ovaskainen Veikko Savolainen, Marja-Leena Ludwig

S

amaan aikaan raadit valittiin myös Karttulassa, Nilsiässä, Maaningalla, Riistavedellä ja Juankoskella.

P

itäjäkokous esittää Lähidemokratiajaostolle Vehmersalmen Pitäjäraadin puheenjohtajaksi Taina Worsteria ja varapuheenjohtajaksi Juha Immosta.

K

aikki Vehmersalmella ehdokkaiksi ennakkoon ja kokouksessa ilmoittautuneet valittiin raatiin joko varsinaisiksi tai varajäseniksi.

P

itäjäraatien kokoonpanot hyväksytään kunhan uudet kuntapäättäjät saavat valittua päätöksentekoelimen, Lähidemokratiajaoston jäsenet. Varsinaiseen työhön Pitäjäraadit pääsenevät kesän jälkeen.

R

aatiin pyrittiin saamaan mahdollisimman tasavertaisesti eri ikä- ja taustaryhmien sekä kylien edustajia. Vilkasta keskustelua käytiin ja lukuisia esityksiä tehtiin ja Varsinainen jäsen, jäsenet saatiin valittua "sopu- henkilökohtainen varajäsen: pelillä" ilman äänestyksiä. Taina Worster, Jyrki Knuutinen

Riina Duus, Henna Härkin-Korhonen (puuttuvat kuvasta) Anneli Hartikainen, Keijo Puustinen (puuttuu kuvasta

Pentti Mönkkönen, Mauno Kumpulainen (puuttuu nnea ja menestystä työskuvasta) kentelyyn Vehmersalmen Juha Immonen, uudelle Pitäjäraadille! Pekka Häkkinen teksti: Riitta Katajamäki

O

Neljän polven osavuosiasukkaita Vehmersalmella V

ehmersalmen Vuorisalossa viettää vapaa-aikaansa Hannele ja Kai Kahlman lapsineen ja lastenlapsineen. Teen tätä juttua kokeneen kesävehmeriläisen Hannele Kahlmanin kanssa. Hän,silloin 10-vuotias karjalaisten vanhempien tyttö tutustui Vehmersalmeen perheensä kotiapulaisen kautta. Hannele oli tullut käymään kesälomallaan Vehmersalmella tietämättään, että paikasta oli aikanaan tuleva tärkeä latautumisen paikka. Aluksi retket jatkuivat jokakesäisellä loman vietolla, kunnes hänen isänsä teki päätöksen ostaa silloisen Vehmersalmen kunnan, Vuorisalon kylästä Tammelan tilan. Tämä tapahtui vuonna 1975. Tauno-Ukin ostamalle tilalle oli rakennettu alun perin jo vuonna 1948 rantasauna ja ”torppa”.

mäisenä kiitosta saa terveysasema, jossa tosin ei kovin usein ole ollut tarvetta asioida. Kuitenkin, kun asiaa on ollut, on palvelu sujunut hyvin. Vehmersalmen apteekki ja sen henkilökunta saa myös suuret kiitokset. Ainutlaatuinen apteekki kerta kaikkiaan.

ovat uudella paikalla kyläkeskustassa.

S

EO-huoltoasema ja sen naapurissa oleva autokorjaamo ovat myös aivan loistavia. Aseman alakerrassa toimii ”rautakauppa”, josta löytyy ystävällisen ja avuliaan henkilökunnan auttamana y ö s Ve h m e r i n k a u p a t melkein kaikki mökillä tarvitsaavat kiitosta. Valikoi- tava. mat ovat hyvät, paikat ovat siistit ja henkilökunta on palerheen miesväen velualtista. On mukavaa hoiharrastuksiin kuuluu kalastaa sosiaalista kanssakäymistä tus, josta tuloksena useimtapaamalla asiointireissuilla miten tuoretta ja terveellistä naapureita ja muita tuttavia. särvintä pöytään. Hannelen hoidossa kasvimaalla kypsyy muuta suuhunpantaman alansa huippua Vehmersalmella edusti vaa. Omalta pihamaalta löyhuoltoaseman pihapiirissä tyvät niin marjat kuin sienetkierrätys- ja jätehuoltopal- kin. velut. Ekopistettä ihasteltiin myös kesävieraiden kanssa. yöpäivien kiireet helpottaViime kesänä ekopisteellä oli vat luonnon keskellä ja sitä kuitenkin ”lappu luukulla” ja niin fyysistä kuin henkistäkin annele ja Kai ovat varsin vain osa säiliöistä oli entisillä energiaa tankataan nyt eläktyytyväisiä Vehmersalmen paikoillaan. Nyt tilanne on keellä ollessa pitempiä jaksotarjoamiin palveluihin. Ensim- parantunut ja kierrätyssäiliöt ja. Noin puoli vuotta

H

M

P

O

T

Vehmersalmella ”huiloomassa” auttaa. Koti Helsingissä säilyy mutta sydän on mökillä Suvaksen rannalla.

J

uttelutuokiomme lopuksi Hannele Kahlman lähettää vielä terveiset Millibaariin pizzan paistajille. Kohta ne jäät lähtevät ja tulee pitkä kuuma kesä. Teksti: Juha Immonen Kuvat: Anne HiekkalaHäkkinen

“Puoli vuotta Vehmersalmella huiloomassa auttaa.”


Vehmeriläinen

2

keskiviikko

|

3.5.2017

Tuleeko tässä ähky?

H

yvä lukija, kädessäsi on nyt Vehmeriläinen tiedotuslehti n:o 2. Tarkkaavainen lukija voi huomata, että Leader – hankkeen logot puuttuvat nimen ympäriltä. Tarkoittaa sitä, että tämän lehden kaupunginosayhdistys on pystynyt tekemään paikallisten yritysten erittäin myönteisellä suhtautumisella mainostilan ostoon lehdestä. Tästä teille erittäin suuri kiitos. Toivon, että mainoksenne tuottaa kevään ja kesän aikana positiivista kassavirtaa. Niin, että rohkenemme lähestyä teitä uudestaan loka-marraskuussa joululehden ilmoitusmarkkinoinnissa.

K

parin viikon mietinnän jälkeen päätimme lähteä hakemaan rahoitusta alueella esiin nousseisiin tarpeisiin. Näin alkoi tiivistahtinen hankkeiden valmistelutyö, jota tehtiin Katajamäen Riitan ja Juha Immosen kanssa. Hakemukset saatiin sisään helmikuun lopulla hakuajan puitteissa. Se kannatti, maaliskuussa tulivat myönteiset rahoituspäätökset sydäniskurin ja datatykin hankintaan. Hallituksen jäsenet t e k i v ä t ” ra h a -a n o m u k s i a ” Suomi 100 juhlavuoteen liittyen myös muille tahoille. Niistä ei vielä ole saatu päätöksiä.

T

ammikuun lopulla Koy järjesti suunnittelukokouksen Vehmersalmen yhdistyksille ja muille toimijoille. Kokouksen parikymmentä osanottajaa piti tulevien tapahtumien yhdessä suunnittelua hyvin tärkeänä, näin vältetään päällekkäisyyttä ja saadaan tietoa tapahtumista.

aupunginosayhdistyksen toiminta on viime syksyn ja sydäntalven aikana ollut suorastaan liiankin vilkasta. Lokakuusta alkaen väännettiin Katajamäen Riitan, hallituksen ja osin Kalakukon kanssa Leader – jatkohanketta, toki välillä lepotaukoja pitäen. Vehmersalmen lähipalvelujen elmikuun alussa järkehittämishankkeen hakemus jestettiin kaikille yhsaatiin kirjattua lopullisesti distystoimijoille avoin, Tuula sisään rahoittajan Hyrrä-jär- Savolaisen ohjaama ensiajestelmään helmikuun alussa. p u k u r s s i O P : n k e r h o h u o neella. Helmikuussa Koy alalakukko ry laittoi tam- lekirjoitti kaupungin kanssa mikuussa hakuun Kylät Go vuokrasopimuksen Majakan ja Puiku–teemahankkeet ja lähimaastoon tulevan frisbee-

H

K

golfradan alueesta. Rataa on suunniteltu yhdessä koulun oppilaiden kanssa ja se toteutuu tänä kesänä, mikäli kaupunki myöntää hankkeeseen talkooavustuksen. 26.2 2017 järjestettiin Vehmerin Suomi 100-tapahtumana Töppöstanssit -20-luvun hengessä Majakalla. Samana viikonloppuna olimme esittelemässä Vehmersalmen tontti- ja asuntotarjontaa kaupungin osastolla Rakenna ja Asu–messuilla Kuopio-hallissa. Satu Harju ja Pentti Ruotsalainen tekivät ison työn messujen järjestelyissä. Tämän kaltainen yhteistyö kaupungin kanssa saa varmasti jatkoa. 22.3.2017 järjestimme kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa luontopolun uudistamiseen liittyvän keskustelutilaisuuden ja 30.3. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen ja Vehmertuvan kanssa Sotetiedotustilaisuuden OP:n kerhohuoneella.

on erittäin tärkeää yhdistyksen toiminnan kehittymiselle. Vehmersalmi –päivien järjestelyt ovat jo menossa.

H

uhtikuun kuntavaalit toivat myös lisämausteen tämän kiireen keskelle. Koy:n hallituksen jäsenistä oli neljä ehdolla eri puolueista ja sieltä ensikertalainen Savolaisen Tuula ampaisi rakettimaisesti valtuustoon. Muut jäivät kärkkymään tärkeitä lautakuntapaikkoja. Vehmersalmi sai hienosti kaksi valtuustopaikkaa kun Kimmo Kivelä uusi paikkansa. Tämä on hyvä saavutus, mutta, mutta, vehmersalmelaisten äänestysprosentti laski viime vaaleista vielä 1 prosentilla ollen vain 55,2 %. Tästä voin sanoa, että ei tarvitse valittaa, jos ei jaksa raahautua viikon aikana äänestyspaikalle äänestämään. Täältä joutaa viedä silloin kaikki, asfaltista lähtien kirkonkylän teiltä - syrjäkylän teillä ei sitä liiemmin ole ollutkaan.

Hyvää kevään, kesän ja alkusyksyn aikaa, koettakaa levätä ketkä kerkiää,

Ate Savolainen, hallituksen pj Koy Vehmersalmi ry

T

ietenkin yhdistyksen normaalit toiminnot syys-ja kevätkokouksineen on hoidettu tämän kaiken ohessa. Hallituksen jäseniä on käynyt erilaisissa koulutuksissa, mikä

Kaupunginosayhdistys jatkaa kehittämistyötä Vehmersalmella

K

aupunginosayhdistys Ve h m e r s a l m i r y s a i j o t o i s e n k e r ra n L e a d e r – ra haa asuinalueemme kehittämistyöhön. Itse asiassa Leader – hankerahoitus on paras ja tällä hetkellä ehkä jopa ainoa rahoitusmahdollisuus pienelle maaseutualueen yhdistykselle. Me Kaupunginosayhdistyksessä välillä unohdamme, että Vehmersalmi on vain yksi pieni kaupunginosa muiden joukossa. Toisaalta iso ”ego” on hyödyksi, sillä sitä rohkeammin toimimme, hakeudumme kaupungin kumppaniksi ja pidämme ääntä itsestämme. Kuten Ate pääkirjoituksessa toteaa; yhdistyksemme on toiminut todella aktiivisesti ja tuonut Vehmersalmea myönteisessä hengessä esille niin omalla kylällä kuin isolla kirkollakin.

tämishankkeemme sai 57.800 € : n ko ko n a i s ra h o i t u k s e n , joka on tämän kokoiselle yhdistykselle maksimimäärä. Hanke työllistää kokoaikaisen hankekoordinaattorin ja osaaikaisen hallintotyöntekijän. Hankerahoituksella on aina saatava aikaan jotakin uutta, konkreettista parannusta, jolla edistetään alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Tässä hankkeessa on tavoitteena rakentaa Vehmersalmelle uusi lähipalvelujen toimintamalli, joka koostuu kolmesta osasta:

teistyömallin rakentaminen eemme töitä sen eteen, että tulevaisuudessa Vehmertuvasta ja Majakasta saadaan alueelle paikallisten toimijoiden ylläpitämät lähipalvelukeskukset, joista kanavoidaan alueelle kaupungin ja paikallisten yritysten palveluja, toteutetaan yhteisöllisiä hankkeita, tuotetaan uusia lähipalveluja ja järjestetään monimuotoista hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa asukkaille.

T

P

aikalliset ihmiset ja toimijat 1. Vehmertuvan ja Majakan ovat lähipalveluiden kehittoimintojen ohjauksen siirty- tämisen parhaita asiantunminen paikallisille toimijoille tijoita. Hankkeessa käydään yhteistyöneuvottelut kaikkien 2. Yhteisöllisen toimijaver- Vehmertuvan ja Majakan toikoston kokoaminen ja sitout- minnassa mukana olevien taminen lähipalvelujen kehit- tahojen kanssa. Niin kuin tietämiseen dämme, molemmissa toimipaikoissa on hyvin aktiivista usi VePKE eli Vehmersal- 3. Pitäjäraadin ja kaupungi- yhdistysten ja kaupungin järmen lähipalvelujen kehit- nosayhdistyksen välisen yh- jestämää toimintaa ja tilojen

U

käyttöaste on korkea. Hankekoordinaattori kokoaa nämä porukat saman pöydän ääreen yhdessä ruotimaan nykytilannetta ja suunnittelemaan uusia, asukkaiden tarpeiden mukaisia toimintatapoja. Tältä pohjalta on hyvä lähteä yhdessä rakentaman uutta toimintamallia.

U

jän palkkaamiseen.

Y

ksi hankkeen tärkeä tehtävä on kaupunginosayhdistyksen ja juuri valitun Pitäjäraadin välisen yhteistyön aloittaminen. Pitäjäraadin tehtävänä on edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja alueen kehittymistä. Kaupunginosayhdistys tarjoaa omaa osaamistaan ja kumppanuutta alueellisen kehittämistyön toteutukseen lähipalvelujen ylläpitäjänä, hanketoimijana ja työllistäjänä.

udelle toimintamallille tarvitaan rahoitus, joka kootaan ja neuvotellaan tässä hankkeessa. Tavoitteena on saada koottua tarvittavat resurssit kaupungin ostopalvelusopimuksista, kehittämisavustuksista, omien ervetuloa mukaan toimintojen tuotoista sekä yhVehmersalmen lähipalveludistys- ja vapaaehtoistyöstä. jen kehittämistyöhön! Meidän on saatava aikaan sellainen kokonaispaketti, että teksti: Riitta Katajamäki Vehmertuvan ja Majakan toimintojen jatkuvuus on taattu mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Käytännössä rahaa tulee saada kokoon vähintään yhden kokoaikaisen työnteki-

T


3.5.2017

H

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

Helin talli palvelee erityisryhmiä

eli Väyrynen on kahden lapsen äiti ja ratsastuskouluyrittäjä Vehmersalmelta. Hän on toiminut yrittäjänä joulukuusta 2012 saakka ja siitä Vehmersalmella pian kaksi vuotta. Heli perusti oman yrityksen vuokratiloihin Siilinjärvelle, koska hän halusi päästä tekemään opetustyötä sekä hevosen hoitoa kokonaisvaltaisemmin.

H

3

sen pariin. Tallilta löytyy sopivia, rauhallisia hevosia ja poneja turvalliseen ratsastuksen opetteluun. Tallin pienimmät ponit onkin nähty monessa Vehmersalmen tapahtumassa talutusratsuina. “Toivoisin, että kynnys tulla tutustumaan talliimme olisi pieni. Kaikki ovat tervetulleita talliporukkaan, vaikka vain hoitamaan hevosia.”

elin Talli tarjoaa täysihoitopaikkoja yksityishevosille, ratsastuksen opetusta kai- Teksti ja kuva: J-P Spets ken ikäisille, niin aloittaville kuin pitkään harrastaneillekin ratsastajille. Erityispalveluna Talli järjestää ratsastustunteja liikuntarajoitteisille ja esimerkiksi näkövammaisille.

Y

rityksen kapasiteetti on tällä hetkellä 100-150 ratsastajaa viikossa, mukaan mahtuu reilusti uusia harrastajia. “ Ratsastan itse aina kun aikataulut antavat periksi, joskus päivittäin, usein perhe ja hevostenhoito menevät oman ratsastuksen edelle”, Heli Väyrynen kertoo.

H

elin Talli toivottaa innokkaat harrastajat, etenkin Vehmersalmen koululaiset, tervetulleiksi hevosharrastuk-

Kattoremontit Kattoturvatuotteet Ulkoverhoukset

Koneurakointi - traktorityöt - teiden lanaukset - talvikunnossapito - kylvötyöt - paalausurakointi Tmi Henri Soininen, Metsärinne 12 A 4, Vehmersalmi p. 050 3623525

Keijo Rossinen Mäkitie 11 71310 Vehmersalmi Puh. 0400-488 997 www.rakennuskerosma.fi info@rakennuskerosma.fi

Eemeli: “Toinilla on aasinväriset kasvot.”

Pitopalvelu

Hujasen Eväät -pitopalvelu, -tilausleivonta, -astiavuokraus Eero ja Teija Hujanen puhelin: 044 – 5340524

www.hujasenevaat.fi

V

Isännöintipalvelu Ludwig info@mlpalvelu.fi tai soita 050 326 7727

Vehmerissä on lapsiperheen hyvä olla

ehmersalmen taajamaalueelle alkaa kuluvan vuoden aikana nousta kaksi uutta omakotitaloa nuorten lapsiperheiden toimesta.

M

arja-ahon alueelle työmaata aloittelevat Juho ja Tiina Tuomainen. Perhe on etsiskellyt paikkaa oman kodin rakentamiselle pari vuotta, katsellut tontteja ja valmiita taloja. Vehmersalmen eduksi tilanteen ratkaisi kaikin tavoin mieleinen ja hintahaarukkaan sopinut tontti, jonka pariskunta osti Vehmersalmen Osuuspankilta.

R

Isännöintiä ja tilitoimistopalvelua Vehmersalmella

akennusalalla työskentelevää Juhoa kiehtoi mahdollisuus rakentaa omin käsin talo ja suunnitella se alusta pitäen vastaamaan perheen toiveita. Tavoitteena on muuttaa uuteen kotiin keväällä 2018. Juho Tuomaiselle rakentaminen

Vehmersalmelle tarkoittaa paluuta syntymäjuurille. Puoliso Tiina on kotoisin Siilinjärveltä. Aava-tyttären ja tulevan pikkusisaruksen kanssa Tiina-äiti odottaa innolla perhekerhoja ja –kahviloita, jotka hän on Siilinjärvellä kokenut tärkeiksi paikoiksi tavata toisia lapsiperheitä.

Kylän tuntumaan rakentaminen mahdollistaa lapsille pääsyn kävellen kouluun, harrastuksiin tai kavereiden luokse.

M

olemmat perheet arvostavat Vehmersalmelta löytyviä peruspalveluita; ruokakaupat, toimiva terveyskeskus, apteekki, posti, päiväkoti, koulu, kirjasto, huoltoasema, ravintola, kuntosali ja muut harrastusmahdollisuudet. Erikoisemmat tavarat ja ostokset voi usein hoitaa kätevästi internetin kautta ja noutaa ne oman kylän postista.

V

ille ja Laura Kumpulaisen perheelle nousee hirsitalo taajaman reunamille jouluksi 2017. Vehmersalmelta kotoisin oleva pariskunta päätti palata juurilleen Kuopiosta seitsemän vuotta sitten. Villelle on äärellään metsästysja kalastusmahdollisuudet ja Lauran hevosharrastusta on helppo ylläpitää kotitilan ja hevostallin läheisyydessä. Hyvät internetyhteydet mahdollistavat monien asioiden hoitamisen ja työnteon kotoa käsin. Kumpulaiset kokevat tärkeäksi sen, että

Juho, Tiina ja Aava Tuomainen tulevan kotikadun varrella

kasvuympäristö on turvallinen lapsille. Sopivan kokoinen koulu ja kyläläisten yhteisöllisyys nähdään turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Myös mahdollisuus olla lähellä isovanhempia on merkittävä asia.

K

ehityskohteena tulevan kodin lähiympäristössä Tuomaisen perhe näkee kevyen liikenteen väylän rakentamisen Ryönämäentien varteen lasten tulevan koulumatkan turvallisuuden parantamiseksi.

Kumpulaisten toiveena on saada lisää liikuntaharrastusmahdollisuuksia lapsille.

teksti ja kuva: Tuula Savolainen

Ville Kumpulainen: “Vehmerissä on ihmisen hyvä olla.”


Vehmeriläinen

4

keskiviikko

Liity Vehmersalmen kaupunginosayhdistykseen! http://koyvehmersalmi.fi

|

3.5.2017

Photocredit:

Vehmersalmen Suomi 100- tapahtumakokonaisuus toteutetaan yhteisöllisesti J

o parin vuoden ajan Vehmersalmen koululla on toiminut Yhteisöllisen oppilashuollon ryhmä, joka yhdessä koulun ja eri yhdistysten kanssa pyrkii edistämään oppilaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussa ja heidän elinympäristössään.

M

arraskuun alussa yhteisölisen oppilashuollon kokouksessa sovittiin, että vehmersalmelaiset yhdistykset yhdessä koulun kanssa osallistuvat Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen. Katsottiin, että Suomi100-teemavuosi olisi oivallinen kohde yhteisölliselle toiminnalle.

J

uhlavuoden toimintamallissa yksi kuukausi kuvaa yhtä itsenäisyyden vuosikymmentä. Tammikuussa kuvattiin 1910-lukua, helmikuussa 1920-lukua jne. Koulun lomaaikana kesä-heinäkuussa ei ole tapahtumia.Yhdistykset ja koululuokat valitsivat omat vuosikymmenensä viime vuoden lopussa.

S

uomen itsenäisyyden vuosikymmenistä kerrotaan oppilaille uutisten muodossa. Yhdistykset kokoavat uutisaiheet ja oppilaat toimittavat ne koulun keskusradion tai intranetin kautta tai vaihtoehtoisesti rakentavat niistä kuvaelman. Itsenäisyyden vuosikymmeniin kiinteästi liittyvää musiikkia, ruokaa, muotia ja viihdettä esitellään kunkin vuosikymmenen yhteydessä.

V

ehmertuvalla järjestetään kerran kuussa tilaisuus, jossa vuosikymmenestä vastaava yhdistys tarjoaa vuosikymmenelle tyypillistä ruokaa, musiikin ja koululle tehtyjen uutisten höystämänä. Vehmertuvalle kootaan myös kunkin vuosikymmenen kirjallisuudesta ja kirjailijoista esimerkkejä.

V

ehmersalmen kirjastossa on vaihtuva Suomi100pöytä, jossa esitellään ajankohtaan liittyviä kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Pöydällä on myös kansio, johon kootaan materiaali kaikista teemaan liittyvistä tapahtumista.

N

uorisotalo Majakalla eletäan myös Suomi100-juhlavuoden hengessä. Nuoret valmistavat syötävää vanhanajan malliin ja työpajatoimintana rakentavat aikajanaa puhelimien kehityksestä.

T

ämä projekti on aikamatka 100-vuotiaaseen Suomeen, jossa historia kertoo menneisyydestä, yhdistykset ja yhteisöt nykyisyydestä, lapset ja koululaiset edustavat tulevaisuutta. teksti: Anja Siljanto

ehmersalmen kylien asukkaille on järjestetty asiointiliikenne kerran viikossa torstaisin Soisalon saaren puolelta Vehmersalmen taajamaan sekä mantereelta Itä-Vehmersalmen suunnalta liikennöivät asiointivuorot perjantaisin; Hemmonranta - Vehmersalmi ja Ukonlahti – Mustinlahti - Vehmersalmi. Asiointiaikaa kyytiläisille jää noin pari tuntia. Nämä asiointilinjakyydit on tilattava matkojen yhdistelykeskuksesta (MYK) viimeistään edellisenä

Suomi 100 – ohjelma ja ohjelmaan osallistuvat yhdistyksiä Vehmersalmella: Toteutuneet ohjelmat alkuvuodesta 2017: 1910-luku tammikuussa oli Vehmersalmen Maa- ja kotitalousnaisilla esikouluopetuksen ja ekaluokkalaisten kanssa. Vehmertuvalla syötiin vuosikymmenen ruokana riisivelliä, ruisleipää ja suolahaukea. 1920-luku helmikuussa toteutui Vehmersalmen MLL:n ja Vehmersalmen Vaeltajien sekä 6-luokkalaisten toimesta. Vehmertuvalla syötiin perunapuuroa ja Nuorisotalo Majakan nuorisoillassa valmistettiin perunarieskoja. Kaupunginosayhdistys järjesti Majakalla ohjelmalliset Töppösiltamat ja kuukauden vastuuyhdistykset koko perheen laskiaisriehan. 1930-luku maaliskuussa

VEHMERSALMEN ASIOINTILIIKENNEKYSELY

V

Villit pillit - Kuva: Uwe Mäkinen

päivänä.

annetaan tiedoksi kaikille vehmersalmelaisille ja Kuopion kaupungin joukkoliikenteen suunnitteluun ja Matkojen yhdistelykeskukselle.

K

K

aupunginosayhdistys Vehmersalmi ry haluaa kehittää asuinalueemme kylillä asuvien ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Siksi olemme laatineet kyselyn, joka on tarkoitettu asiointiliikennettä ja muuta julkista liikennettä käyttäville henkilöille ja heidan omaisilleen. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa asukkaiden ”kyytitarpeista” ja toiveista. Kyselyn tulokset

ysely löytyy koyvehmersalmi.fi – nettisivulta ja Vehmersalmen Seutu fb-sivulta. Kyselyyn voi vastata myös paperisena, kyselylomakkeita jaetaan linja-autoihin ja niitä on saatavissa myös kylätaloilta, Vehmertuvalta, kirjastosta, apteekista, Kästyökahvila Hilmasta ja taajaman liikkeistä.

K

yselyn vastausaikaa on 31.5.2017 saakka, johon mennessä on myös palautet-

meni Vehmersalmen alueseurakunnan eri osa-alueiden ja 3-luokkalaisten Villit Pillit tahdittamana. Ruokana Vehmertuvalla oli läskisoosi, perunat ja puolukkasurvos. 1940-luku huhtikuussa elettiin jälleenrakentamisen hengessä. Vetäjinään Vehmersalmen kirjoittajapiiri, Vehmersalmen Eläkeläiset ry ja 5(8)-luokka. Majakalla tanssittiin tossutanssit ja Vehmertuvalla syötiin heinälaatikossa haudutettua luusoppaa. Tulevat ohjelmat ja niiden järjestäjät: 1950-luku toukokuussa marssitaan Sydän-, reumaja diabeteskerhon ja 7-luokan mukana. Toiveena on saada kirkkovenesoutua VehVen kirkkoveneellä. 1960-luku elokuussa on tava paperiset kyselyt Seohuoltamolla olevaan kaupunginosayhdistyksen postilaatikkoon. Kiitos!

Lisätietoja kyselystä: Sirpa Miettinen sirpak.miettinen@gmail.com p. 044 325 7298

Lions Club Vehmersalmen kuukausi. 8 luokkalaisten kanssa. 27.8 on luvassa muotia ja musiikkia 60-luvun henkeen koulun salissa. 1970-lukua syyskuussa luotsaa Vehmersalmen harrastajateatteriyhdistys ja 6-luokkalaiset. 1980-luku mennään lokakuussa luonnon läheisesti Pohjois-Soisalon metsästysseuran ja 9-luokkalaisten kanssa. 1990-luku marraskuussa on Suomi-Venäjä seuran ja 5-luokkalaisten näytön paikka. 2000-luku joulukuussa kokoaa kokemuksia Suomen juhlavuodesta.


3.5.2017

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

5

Frisbeegolfrata Vehmersalmelle

V

aikka tuleva kisanäyttämö lepääkin vielä lumen valkoiseen vaippaan kääriytyneenä, niin ehkäpä jo tulevana suvena, siellä niin nuoret kuin vanhatkin kokeilevat leikkimielellä käden tarkkuuttaan rintarinnan kisaillen. Frisbeegolf, tuo hauska ja ehkäpä jopa vauhdikaskin peli tempaa mukaansa ikään katsomatta kisailijat, jotka koettavat selvittää paremmuuttaan iloisesti ja leikkimielellä kisaillen.

taidoilla jotka kotikentällä on hankittu. teksti ja kuva: Pentti Ruotsalainen lemme tehneet oppilas työryhmän kanssa lujasti töitä , jotta tämä visio toteutuu ja meillä Vehmersalmella on oma Frisbeegolfrata ensi kesänä, työ ei ole vielä valmis, vaan vaaditaan vielä se kuuluisa viimeinen ponnistus suunnittelussa radan osalta, jotta päästään rakentamaan jos ei maailman parasta, niin ainakin Suomen paras rata, aattaahan se olla, että jonne on mukava tulla sekä joku nuori haluaa lähteä viihtyä perheen sekä ystävien suureen maailmaankin koet- kanssa leikkimielellä kisaillen. tamaan, josko pärjäisi niillä

O

S

Aps Oy LKV -lähelläsi välittäen jo 10 vuotta!apsoy.fi

hannele.vauhkala@apsoy.fi harri.vauhkala@apsoy.fi

etuovi.com

044 534 5518 050 534 0019

Manun Metsäpalvelut

Auto keväthuoltoon TimoV:lle

AD-Autokorjaamo TimoV Oy Oppipojankuja 8 70780 Kuopio

*pihapuiden kaatoa *pilkontaa

Huoltoonvienti Vehmeristä

Kalustona traktori, kuormaaja, pilkekone, oksasilppuri ym. Myös teiden lanauksia.

Kesähuolto

129

00

Puh. 044 261 2306

huolto tarjous

69

Nelipyörä suuntaus

65

045 601 1965 levanen@ad-autokorjaamo.fi

00

00

P. 0400 139 799

Asuntopalvelu Savossa Oy LKV Kangasjärventie 80 71310 Vehmersalmi

Vehmersalmen alueen tapahtumat kesällä 2017, lue sivu 8!

Kotisi hyvinvointi varmoissa käsissä Käytä kotikenttäetusi - kaikki LVI-palvelut helposti ja läheltä Onpa kyseessä korjaus, saneeraus tai uuden rakentaminen, teemme sen Sinulle vaivattomasti

LVI-työt ja tarvikkeet

Putkisaneeraukset

Öljypoltinhuolto

Ilmanvaihto

Lämpöpumppuhuolto

Lämmitysratkaisut

.......__�

ii�alb iushoitola

Rantarinne 1,Vehmersalmi.

Puh. 0500 570 645

Puh. 050 461 9233 Vehmersalmenkatu 36, Vehmersalmi

 Litmaniementie 770 71310 Vehmersalmi 044 069 4040 info@virtalan.fi

    


6

Vehmeriläinen

keskiviikko

|

3.5.2017

Tetrimäellä on hyvät puitteet yritystoimintaan

M

onet vehmersalmelaiset tietävät ja tuntevatkin Enonlahdessa sijaitsevan Tetrimäen toimintaa, joka sai alkunsa jo 1940 -luvulla. Siellä toimi sotaorpojen lastenkoti kristillisen yhteisön luotsaamana, joka myöhemmin muuttui kansainväliseksi vieraskodiksi. Yhteisössä asui kaikenikäistä väkeä, jotka tekivät palkatonta työtä yhteisön hyväksi kristilliseen vakaumukseensa pohjautuen. Yhteisön jatkeeksi perustettiin v.2000 Tetrimäki-säätiö, joka omistaa osan maa-alueista ja kiinteistöistä Tetrimäki-yhtymän kanssa. Säätiöllä on ollut vuosien varrella majoitusruokailu-matkailutoimintaa ja tällä hetkellä rakennuksissa toimii kaksi eri yritystä.

jatkuu ja kehittyy edelleen. Eero Saarisen 70-vuotta sitten suunnittelema ja yrityksen yksinoikeudella valmistama Grasshopper-nojatuoli esiteltiin Kölnin sisustus- ja huonekalumessuilla 2016. Eliel Saarisen, Pauli E Blomstedtin ja Ben af Schultènin suunnittelemia ja Tetrimäki Oy:n tuotantolaitoksessa valmistettuja huonekaluja myydään myös jälleenmyyjäin kautta Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin asti. Kalusteita tilataan lähinnä arvoasuntoihin, mutta myös kotitaloudet, jotka arvostavat hyvää suunnittelua ja laatua valmistuksessa ovat löytäneet tuotteemme.

paikkana luonnonläheinen, minen niin, että sosiaalihuolrauhallinen ja viihtyisä yritys- lon tukitoimia voidaan helpottoiminnalle. taa tai jopa purkaa kokonaan. Sijaishuollossa tavoitteena on vahvistaa vanhemmuuden voiKuntoutuskoti Kepilä Oy mavaroja ja eheyttää perheen vuorovaikutusta. Perhearvietrimäki -säätiö on vuokrannut tilat perhe- oinnissa pyritään ennaltaehkuntoutustoimintaa harjoitta- käisemään lasten tai nuorten valle Kepilä Oy:lle. Yrityksen huostaanottoja ja se on tarpalvelut Tetrimäen yksikössä koitettu sosiaalityön tueksi. ovat perhekuntoutus, sijaishuolto ja perhearviointi. ote -uudistuksen vaikuAsiakkaat tulevat Kepilään tuksista tähän työhön ei joko lastensuojelun avohuol- vielä tarkkaan tiedetä, mutta lon tukitoimena tai sijaishuol- lastensuojelun tarve ei tule lon toimenpiteen kautta. Per- muuttumaan. Lasten- ja nuorhekuntoutustyön tavoitteena ten tunne-elämän ja sosiaalion perhedynamiikan eheyttä- sen kehityksen tasapainoisuus

T

ja hyvä mielenterveys ovat tämän päivän suuria haasteita. Asioihin tulisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Mielenterveys on kyky rakastaa, leikkiä, pelata, oppia ja tehdä työtä.

Teksti ja valokuva: Marja-Leena Ludwig

S

T

uotteiden valmistus vaatii ammattitaitoisia tekijöitä, jotka yritys kouluttaa yhteistyössä Savon aikuis- ja ammattiopiston kanssa. Työntekijämme, joiden määrä vaihtelee tilausten mukaan 6-10, ovat erittäin taitavia, luotettavia ja uskollisia

Puusepänverstas Tetrimäki Oy 1980 -luvulla toiminnan laatu alkoi muuttua, jolloin yhteisön jäsen Lutz Reinhardt perusti Tetrimäelle puusepänverstaan, jota kutsui ”kauneuden tehtaaksi”. Siitä sai alkunsa Eliel usien suunnittelijoiden Saarisen huonekalujen valmistuotteita kuten sisustustus yksinoikeudella Tetrimäel- suunnittelija Hanni Koroman lä. suunnittelema kaappi tuoteperhe ja muotoilija Timo Nisykyisin Tetrimäki Oy:n kasen valaisimia aloitetaan puusepäntehdasta johtaa valmistaa keväällä, kertoi toiPetri Pajumäki. Vuosikau- mitusjohtaja Petri Pajumäki. sia vaalittu käsityöperinne Hänen mukaan Tetrimäki on

U

N

Teksti ja valokuva: Marja-Leena Ludwig

Vehmersalmi valmistautuu sydäniskurin tuloon

Ä

killisen sydänperäisen elottomuuden kohtaa vuosittain noin 5000 suomalaista. Taustalla on usein sepelvaltimotauti tai joku muu sydänsairaus, joka aiheuttaa äkillisen sydämen toiminnan pysäyttävän rytmihäiriön. Äkillinen elottomuus voi olla jopa ensimmäinen oire sydänsairaudesta. Yleisin sydämen normaalin toiminnan pysäyttävä häiriötyyppi on kammiovärinä, jolloin ainoa sydämen toiminnan palauttava hoito on sydäniskurin käyttö eli defibrillointi. Parhaat tulokset potilaan toipumisen kannalta saavutetaan, jos sydäniskuri saadaan paikalle 3-5 minuutin sisällä sydänpysähdyksen alusta. Painelu-puhalluselvytys kannattaa aloittaa aina äkillisesti elottomaksi menneelle henkilölle.

rytmityypin kuin kammiovärinän, se ei anna sähköiskua vaan käskee aloittamaan painelu-puhalluselvytyksen. Laitetta ei siis voi käyttää väärin ja eri ikäiset ihmiset osaavat käyttää sitä oikein ohjeiden mukaisesti.

K

ehmersalmella on kuluneen parin vuoden aikana aktiivisesti koulutettu paikallisia yhdistystoimijoita, kyläaktiiveja ja partiolaisia sydäniskurin käyttöön ja jokaisen kansalaisen perusensiaputaitoihin.

M

aupunginosayhdistys e uskallamme auttaa! Vehmersalmi ry on tehnyt aloitteen sydäniskurin hankinnasta Vehmersalmelle. Hankintaan on myönnetty Leaderavustusta Puiku-hankkeesta. Laite hankitaan yhteistyössä PeeÄssän kanssa ja sijoituspaikaksi on sovittu Teksti ja valokuva: Vehmersalmen Sale-myymälä. Tuula Savolainen

Kuinka käytän sydäniskuria?

1 . H e r ä t t e l e , ra v i s t e l e j a puhuttele äkillisesti tajuntansa leensä ensimmäinen pai- menettänyttä tai tajuttomana k a l l e o s u va a u t t a j a o n löytynyttä autettavaa. maallikko. Suomessa ovat yleistyneet julkisilla paikoilla 2. Mikäli autettava ei herää, selkeällä suomenkielellä aut- soita väittömästi 112, laita tajaa neuvovat puoliauto- puhelin maattiset sydäniskurit. Laittei- kaiutintoiminnolle ja noudata ta on esimerkiksi virastoissa, hätäkeskuksen ohjeita. ostoskeskuksissa, lentokentillä ym. paikoilla joissa liikkuu 3. Jos paikalla on useampi vuoden mittaan runsaasti auttaja, yksi hakee sydäniskuihmisiä. Laitteet tunnistavat rin ja toinen selvittää, hengitkammiovärinän ja neuvovat tääkö autettava normaalisti. auttajaa erilaisten ääni-, valo- Jos ei, aloitetaan välittömästi ja kuvaohjeiden avulla. Jos paineluelvytys; 30 painallusta laite havaitsee jonkin muun ja 2 puhallusta.

Y

V

4. Käynnistä sydäniskuri ja noudata sen antamia ohjeita. Paljasta autettavan rintakehä ja kiinnitä elektrodit. Laite analysoi sydämen rytmin ja ilmoittaa, jos sähköiskun antamista suositellaan. Laite kehottaa ”irti potilaasta”, jonka jälkeen painetaan vilkkuvaa defibrillointipainiketta. 5. Jatka paineluelvytystä välittömästi sähköiskun jälkeen. Sydäniskuri analysoi tilanteen kahden minuutin välein ja antaa toimintaohjeita. Jatka auttamista ammattiavun saapumiseen asti.


3.5.2017

|

keskiviikko

Vehmeriläinen

Syvähiekan kesäteatteriin uusia tuulia! T

änä vuonna Vehmersalmen Syvähiekan kesäteatterissa on uutta. Rajasusi Kollektiivi teatteriryhmä vierailee heinäkuussa Syvähiekan lavalla. Rajasusi Kollektiivi on tunnustellut maaperää Syvähiekassa jo kahtena kesänä kertaesityksillä.

R

ajasusi Kollektiivi on vuonna 2015 perustettu esittävän taiteen ryhmä, jonka perustajajäsenet ovat Saara Hakkarainen (Kuopio), ja Milla Väänänen (Kemijärvi)ja muut jäsenet koostuvat nuorista teatterialan ammattilaisista ja toiminta perustuu erityisesti kiertävän teatterin tekemiseen.

K

e s ä l l ä 2 0 1 7 t o t e u t u va kesäteatterikiertue on ryhmälle jo kolmas. Tänä kesänä kiertue keskittyy erityisesti Pohjois-Savoon, ryhmän perustajajäsenen Saara Hakkaraisen synnyinseudulle. Saaran mukaan on mukava palata kotiseudulle ja rikastuttaa näin Pohjois-Savon kulttuuritarjontaa. Kesäteatteria sinne, missä lähiseutujen asukkaat ja mökkiläiset voisivat kokoontua yhteen viettämään aikaa ja tutustumaan toisiinsa. Tänä vuonna Vehmersalmella esityskausi on heinäkuussa ja esityksiä

on kuusi. Lisäksi näytöksiä on ainakin Tuusniemellä ja mahdollisesti Kuopiossa sekä viikon mittainen kiertue Lapissa. Suunnitelmissa on teatteriesityksiä myös lapsille, nekin Syvähiekassa.

T

ämän vuoden esitys ”Valemorsiamet” on musiikkia ja tilannekomiikkaa, vauhdikas kertomus sisaruudesta, lapsuudesta, kasvamisesta, ahneudesta ja pakkomielteestä valehdella. Eräänlainen huijarikomedia, missä päähenkilöt joutuvat seikkailuihin, mutta joutuvat tarkastelemaan omaa käytöstään ja sen aiheuttamia seurauksia. Mutta mikäli on esityksen päähenkilöiden tavoin siunattu kyvyllä saada toiset ihmiset tekemään ja uskomaan mitä tahansa, kuinka sitä malttaisi olla käyttämättä?

N

äyttelijöinä ovat Saara Hakkarainen, Milla Väänänen, Roosa Helenius, Petteri Palonen ja Miro Apostolakis. Näytelmän ohjaa Ilmari Pursiainen ja käsikirjoittaja on Tuomas Kokko. Ensi-ilta: la 8.7.2017 klo 19 Muut esitykset: ke 12.7 klo 19 ti 18.7. klo 19

Kuva: Mari Kaakkola ke 26.7. klo 19 la 29.7 klo 19 su 30.7.2017 klo 14

Tervetuloa nauttimaan teatterista!

Teksti: Sirpa Miettinen

OILIN HIUS-SOPPI JA HYVÄ OLO

Iso rantasaunallinen mökki vuokrattavana kesäkaudella 2017 Mustinlahdessa Suvasveden rannalla Tiedustelut 050 495 6066 Vehmerin Vaeltajat ry

- Kesän kauneimmat kukat -

Oili Immonen P. 017 386 3134 040 581 3189 S-posti: oilin_hius-soppi@jippii.fi

Puutarhatie 29, Kosula, puh. 0500 749 371, 0400 140 416 www.karvosenpuutarha.fi - myös Vehmersalmen torilla sesonkiaikaan

Kaunistautumista ja rentoutumista rennossa ilmapiirissä koko perheelle

REKO toimii ruokapiirin tapaisesti R

EKO-lähiruokarengas tai -ryhmä on joukko kuluttajia ja lähiruokatuottajia, jotka käyvät keskenään kauppaa yksinkertaisen mallin mukaan. REKO eli Rejäl konsumption tarkoittaa ”Luotettava kuluttamista – siistiä, mukavaa ja reilua”. REKO-lähiruokaryhmä saadaan nopeasti perustettua, kun löytyy riittävästi aktiivisia ja lähiruoasta kiinnostuneita kuluttajia ja tuottajia. Malli on saanut alkunsa Suomessa Pohjanmaalta kesällä 2013. REKO-mallin kokeilu aloitettiin Vaasassa ja Pietarsaaressa. Nyt tällä mallilla myydään lähiruokatuotteita jo lähes kaikissa maakunnissa. Marraskuussa 2015 Suomessa toimi jo yli 100 REKO-ryhmää.

voivat liittyä. Reko-mallissa kaikki ryhmään kuuluvat lähiruoan tuottajat ja ostajat tapaavat yhdessä sovittuna ajankohtana, ja kuluttaja saa ostaa ruokansa suoraan tuottajalta ilman välikäsiä. Paikan päällä ei tehdä myyntiä vaan kaikki myynti on tapahtunut jo ennakkoon Facebookryhmässä, kuluttaja maksaa tuotteensa suoraan tuottajalle paikan päällä. Käytännössä lähiruoan tuottaja kertoo tarjonnastaan Facebook-ryhmän seinällä ja avaa mahdollisuuden tilata tuotteita. Kuluttaja ilmoittaa haluamansa määrän ja sitoutuu noutamaan tuotteet sovittuun hintaan.

taa, turhia pakkauksia ja kuljetuksia. aupankäynti tuottajan ja kuluttajan välillä toimii ilman välikäsiä, sillä kohtaaminen ja kasvojen antaminen ruoalle on tärkeä osa toimintaa.

K

T

uottajat voivat kohdata asiakkaitaan ja saada heiltä suoraa palautetta ja kehittämisideoita, ja kuluttajalla on mahdollisuus tavata tuottaja ja kysyä tuotannosta ja tuotanto-olosuhteista.

R

eko tukee pienyrittäjyyttä, kotitekoiset erikoistuotteet, ei säilöntäaineita ja Rekossa korostetaan luomua ja uluttaja saa tuoreempaa, eettisiä arvoja. aitoa ja puhdasta ruokaa, EKO toimii ruokapiirin ta- jonka alkuperä on tiedossa; l i s i k o Ve h m e r s a l m e l l a paisesti, mutta tuotteiden tapa edistää kestävää kuluttakenties tarvetta toimivalle tilaus ja markkinointi tapaht- mista, joka hyödyttää alueen REKO-lähiruokaryhmälle? uvat suljetuissa Facebook-ryh- tuotantoa ja huomioi ympämissä, joihin kaikki halukkaat ristöä sekä vähentää mainon- teksti: M Kalliokoski

R

7

K

O


Vehmeriläinen

8

keskiviikko

|

3.5.2017

Tapahtumakalenteri Vehmersalmenseutu kesä 2017

Vehmersalmen Vanhustenkotiyhdistys vuokraa asuntoja ikääntyneille

Y

hdistys on perustettu vuonna 1978, joka pääasiassa vuokraa omistamiaan asuntoja eläkkeellä oleville vanhuksille. Rivitaloasuntoja on 34 kpl kirkon ja asukastuvan lähellä. Huoneistot ovat lähinnä yksiöitä kooltaan 3035m2. Yhteisissä tiloissa on sauna, pesutilat ja pyykinpesu- sekä kuivaus.

A

sunnon tarpeen ilmaantuessa tai muissa tiedusteluissa ota yhteyttä isännöitsijään. Kiinteistönhoitaja hoitaa ulkoalueiden kunnossapidon ja huoltotyöt. Päätökset tekee johtokunta ja yhdistyksen kokous

Yhteystiedot: Isännöitsijä Marja-Leena Ludwig 050 326 7727 suntoremonteissa huo- info@mlpalvelu.fi mioidaan esteettömyys, Yhdistyksen kotisivut: joka mahdollistaa ikääntyvien www.vehmerikotiry.com. asumisen pitempään omassa kodissaan. Vanhimmat asuk- Tervetuloa mukaan kaat ovat jo ylittäneet 95 vuo- yhdistyksen toimintaan! den iän. Yhteisöllisyys ja välitTeksti ja kuva: M-L Ludwig täminen on asukkaille tärkeää.

A

V

anhussiivous-ruokapalveluita voi tilata kunnalliselta tai yksityiseltä tuottajalta.

N

yt on vapaana peruskorjattu kaksio 68m2, jossa oma sauna ja tilaa vaikka pyörätuolin käyttäjälle sekä kaksi yksiötä (30m2)

SÄHKÖHALME OY Veijo Koponen p. 0407656848 hannu.huuskonen @sahkohalme.fi

Vehmersalmi Kahvio  Nestekaasu  Rautakauppa  Polttoaine 

Linnatie 3, 71310 Vehmersalmi Puh. (017) 385 1192 Palvelemme ma-pe 7-18, la 8-18, su 9-18

Tilausliikenne Jari Puustinen Tilausajot 16 - 35 hengen busseilla p. 0400 379 106

20.5. Perennanvaihtopäivä torilla klo 9-12, arpajaiset, kahvia/Maa- ja kotitalousnaiset 30.5. VehVe:n kirkkovenesoutu, lähtö kirkonkylän uimarannalta, soudetaan tiistaisin klo 18.30-19.30, sateella torstaisin samaan aikaan 5.-8.6. TaideVehmer-kesäkurssit, klo 9-13.30 Kurssit: sarjakuva, kotitalous (yli 9v), käsityö (yli 9.v), musiikki, sirkus ja teatteri-ilmaisu. Ilmoittautuminen 18.4-25.5.2017 www.opistopalvelut.fi/kuopio Kuopion Kansalaisopisto 5.6-14.7. Puistojumppa Vehmersalmen uimaranta tiistaisin klo 17.30-18.15 Järjestää Kuopion Kaupunki 9.6. Lavis-lavatanssijumppaa Vehmersalmen Majakalla klo 19-20.15. Ilmoittautumiset: riitta7@netti.fi 10.-11.6. Lavatanssikurssi Litmaniemen lavalla La klo 1018 ja su klo 12-18 Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Heli Soininen 040-567 8087 Osallistumismaksu 15€/hlö/pv Litmaniemen Lavaporukka 11.6. Ritokallion kesäkirkko ja hautausmaakävely 100 vuotta Ritokallion hautausmaa klo 13 tai Ritoharjun metsästysmaja. Tervajärventie 19. Kirkkokahvit. Järvi-Kuopion seurakunta ja Vehmersalmen Kotiseutuyhdistys 13.6. UKK-kävelytesti Vehmersalmen urheilukenttä klo 16.15-17.15 Järjestää Kuopion Kaupunki 14.6. Lavis-lavatanssijumppaa Vehmersalmen Majakalla klo 19-20.15. Ilmoittautumiset: riitta7@netti.fi 16.6. Vehmertuvan kesäpäivä klo 10-13 kesäistä yhdessäoloa, tarjolla grillimakkaraa, salaattia ja kahvit (pieni tarvikemaksu) 18.6. Kesäkirkko Syvähiekassa klo 13 kesäteatterilla. Kirkkokahvit. Järvi-Kuopion seurakunta ja Rytökylän- Salmenrannan kyläyhdistys 19.6-28.7. ma-pe Vehmersalmen kirkko avoinna tiekirkkona klo 11-16 Järvi-Kuopion seurakunta/Vehmersalmen alue 21.6. Lavis-lavatanssijumppaa Vehmersalmen Majakalla klo 19-20.15. Ilmoittautumiset: riitta7@netti.fi 24.6. Juhannuspäivän kansanlaulukirkko Vehmersalmen kirkossa klo 13 JärviKuopion seurakunta 24.6. Juhannustanssit Litmaniemen lavalla klo 17, Sami Soininen Duo, LitmaniemenMustinlahden yhdistykset

25.6. Puutosmäen kesäkirkko hautausmaalla klo 13 JärviKuopion seurakunta 28.6. Lavis-lavatanssijumppaa Vehmersalmen Majakalla klo 19-20.15. Ilmoittautumiset: riitta7@netti.fi Vehmersalmi-päivät 30.62.7. 30.6. Vanhan Ajan Iltamat Räsälän Liittolassa klo 19Näytelmä ja tanssit Naapurin Pojat 1.7. Koko Perheen Kesätapahtuma Vehmersalmen satamassa klo 13-15 esiintymässä Kuopion Sirkus, katumaalausta, muurinpohjalettupuffetti, ei pääsymaksua. MLL Vehmersalmen paikallisyhdistys 1 . 7 . Ve s j p e r ä - t a p a h t u m a Vehmersalmen satama klo 1820.30 Rantakalaa ja puffetti klo 17 alk. LC Vehmersalmi 2.7. Vehmersalmen hautausmaakävely klo 11.30. Kierros alkaa kappelilta. Järvi-Kuopion seurakunta ja Vehmersalmen Kotiseutuyhdistys 2.7. Kesäasukkaiden kirkkopyhä /Vehmersalmipäivinä Vehmersalmen kirkossa klo 13 mansikoita ja jäätelöä. JärviKuopion seurakunta 3.-7.7. Vesipeuhula Ve h m e r s a l m e n u i m a l a s s a klo 13.45-14.30. Yli 5 v. tai tänä vuonna 5 täyttäville. Ilmoittautuminen alk. ma 5.6. http://www.kuntapalvelut.fi/ kuopio/ 8.7. Lasten ja nuorten rantaongintakilpailut Syvähiekan rannalla klo 10-12 Vehmerin Kalakerho/ Raimo Savolainen 050 547 9280 8.7. Rytökylä-Salmenrannan Kesäpäivä ja Hallikirppis klo 10-18 Keijo Puustisen konehallilla, Räsälänlahdentie 139 Kahvia, lettuja, makkaraa ja ohjelmaa. Rytökylän- Salmenrannan kyläyhdistys (myyntipaikkavaraukset 19.6. jälk 0400 519591) 8.7. Valemorsiamet ensi-ilta Syvähiekan kesäteatterissa klo 19 Rajasusi Kollektiivi 12.7. Horkanlahden kesäkirkko hautausmaalla ja hautausmaakävely klo 18 Lempelänniementie 286. Kirkkokahvit, Järvi-Kuopion seurakunta 12.7. Valemorsiamet-näytelmä Syvähiekan kesäteatterissa klo 19 Rajasusi Kollektiivi 16.7. Mustinlahti-päivä Kylätalolla klo 10- Kilpailuja, Terho-peikko, arpajaiset, puffetti, Mustinlahden koulun oppilastapaaminen/Mustinlahden yhdistykset 18.7. Valemorsiamet Syvähie-

kan kesäteatterissa klo 19 Rajasusi Kollektiivi 21.7. Teatteriretki, Varkaus Kanavarannan kesäteatteri ”Mummonmökki” klo 15 Ilmoittautumiset 040 722 2450/Marja Vehmersalmen Venäjä-seura 21.7. Iltamat Räsälän Liittolassa klo 19- Näytelmä, tanssit tahdittaa Naapurin Pojat 22.7. Hyväntekeväisyyskonsertti Vehmersalmen satama klo 18-21 Esiintyy Janne Tulkki, liput 20€, puffetti 26.7. Valemorsiamet Syvähiekan kesäteatterissa klo 19 Rajasusi Kollektiivi 27.7. Miettilän kanalakirkko klo 18 Ylämäen Pekkarinen Tervassalontie 229. Kirkkokahvit. Järvi-Kuopion srk 29.7. Valemorsiamet Syvähiekan kesäteatterissa klo 19 Rajasusi Kollektiivi 30.7. Kesäkirkko Litmaniemen lava klo 13. Litmaniementie 1520, kirkkokahvit, Järvi-Kuopion seurakunta 30.7. Valemorsiamet Syvähiekan kesäteatterissa klo 14 Rajasusi Kollektiivi 30.7. Retki Varpaisjärven Korpiteatteriin”Rollaattorikapina”näytökseen su 30.7. 20€ Ilm. 29.6. mennessä puh. 050 3491761 5.8. Rantaongintakilpailut Mustinlahdessa klo 10 alk. Sarjat 0-100 vuotiaille, Mustinlahden yhdistykset 12.8. Maa- ja kotitalousnaisten toripäivä klo 9-12 Arpajaiset ja kahvia 1 3 . 8 . Ra u h a ny h d i s ty k s e n kirkkopyhä klo 13 Ruokailu, kahvit ja klo 15 seurat seurakuntakodissa Järvi-Kuopion seurakunta/Rauhanyhdistys 25.8. Suomi 100 -tapahtuma: 1960-luku Vehmertuvalla klo 10 - 12, sään salliessa ulkotarjoilu: höyrynakit, salaatti ja jogurtti, LC Vehmersalmi 25.8. Taiteiden Yö Vehmersalmen kirkko klo 19.00-23.00 27.8. Muotia ja musiikkia 60-luvulta klo 13-14.30 Suomi 100-tapahtuma, Vehmersalmen koulun liikuntasali, puffetti LC Vehmersalmi 9.9. Luontopolun avajaiset seuraa ilmoittelua KOY Vehmersalmi-verkkosivuilla ja facebookissa Syksyllä tulossa KOy Vehmersalmi ry:n järjestämä teatteriretki Kuopioon Viulunsoittaja katolla- näytelmään. S e u ra a i l m o i t t e l u a i l m o i tustauluilla, nettisivuilla ja facebookissa tarkemmasta ajankohdasta ja ilmoittautumisista.

Vehmeriläinen Vehmeriläinen on Koy Vehmersalmi

pj Ate Savolainen

Toimitus:

ry:n tiedotuslehti, joka jaetaan

p.044 0279 522

lehtityöryhmä Juha Immonen, Sirpa

Ilmoitukset/taitto:

HUOM! Seuraava Vehmeriläinen-lehti

jokaiseen talouteen Vehmersalmen

ate.savolainen@gmail.com

Miettinen, Ate Savolainen, Satu Harju,

JiiPee Spets

ilmestyy marraskuussa 2017

alueella.

sihteeri Riitta Katajamäki

Tuula Savolainen, Pekka Häkkinen ja

Paino: Lehtisepät Oy

Lisätietoa & ilmoitusmyynti:

Painos 1600 kpl

p. 044 974 9421

Riitta Katajamäki

Lehden jakelu: Suoralähetys Oy

lehtityöryhmä

Julkaisija/hallinto:

koyvehmersalmi@gmail.com

Koy Vehmersalmi ry

www.koyvehmersalmi.fi

tiedotus@koyvehmersalmi.fi

Profile for Mediatalo Honka

Vehmeriläinen 3.5. 2017  

Vehmeriläinen 3.5. 2017  

Advertisement