Page 1

wsparcia. W niej proponuje się również uprościć otrzymanie wsparcia, zaostrzyć kontrolę wykorzystania środków, a także rozszerzyć krąg regionów otrzymujących dotacje tworząc ich nową kategorię.


Średnie ceny tygodniowe skupu zboża i rzepaku na Litwie Lt/t (bez VAT) 2010 Maj No VAT* Pszenicy 434,2 I klasa 451,56 II klasa 434,51 III klasa 402,5 Inne 366,2 żyto 320,92 I klasa 324,21 II klasa 317,96 Jęczmień 379,43 I klasa 335,22 II klasa 363,45 Słodu 423,43 Owies 221,58 Pszenżyto 332,92 Kukurydza 527,8 Groszek 501,86 Gwałt 1038,44

With VAT** 433,37 450,72 433,91 399,41 365,12 317,27 320 314,82 379,52 334,69 362,93 425 220,12 330,68 527,8 498,48 1038,44

Marzec With No VAT* VAT** 853,99 862,16 876,4 889,62 859,66 858,73 744,28 743,15 807,25 805,76 795,65 795,13 813,35 812,99 733,22 732,14 629,79 629,62 552,43 552,43 603,73 603,45 690,68 690,69 632,09 632,09 767,83 766,29 714 714 916,31 910,18 1708,51 1708,51

2011 Kwiecień With No VAT* VAT** 849,26 848,57 858,61 858,23 846,6 846,36 788,27 784,05 805,11 801,66 700,39 698,09 777,45 773,35 675,63 673,91 659,19 659,6 715,16 715,15 636,54 636,4 741,47 744,77 751,83 751,24 984,04 1573,55

749,98 751,24 971,85 1568,88

Maj No VAT* 841,32 867,76 855,87 771,79 802,04 655,95 637,15 685,73 686,66 709,68 676,6 721,79 656,17 706,72 820,01 794,8 1749,66

With VAT** 840,83 867,56 854,98 768,54 801,38 655,51 637,15 684,58 686,82 709,68 676,57 722,29 656,13 700,55 820,01 737,07 1749,66

Zmiany % miesiąc*** rok**** With With No VAT* No VAT* VAT** VAT** -0,94 -0,91 93,76 94,02 1,07 1,09 92,17 92,48 1,09 1,02 96,97 97,02 -2,09 -1,98 91,75 92,42 -0,38 -0,03 119,02 119,49 -6,34 -6,1 104,4 106,61 -18,05 -17,61 96,52 99,11 1,5 1,58 115,67 117,45 4,17 4,11 80,97 80,94 0,77 0,76 111,71 112,04 6,29 6,31 86,16 86,42 -2,6 -3,02 70,46 69,95 196,14 198,08 -6 -6,59 112,28 111,85 9,15 9,15 55,36 55,36 -19,23 -24,16 58,37 47,86 11,19 11,52 68,49 68,49

2


3


4


Światowe ceny nawozów azotowych dalej rosną


Cen sprzedaży drobiu wyprodukowanego na Litwie 16,00 Lt 14,00 Lt 12,00 Lt 10,00 Lt 8,00 Lt 6,00 Lt 4,00 Lt 2,00 Lt 0,00 Lt

12,52 10,29

10,39

7,8 5,26

5,05

5,47

13,81 11,66

9,84

6,67 5,12

3,43

Świeże lub schłodzone nieposiekane mięso drobiowe Wyroby z kurczaka

10,95 9,43

Świeże lub schłodzone kawałki mięsa drobiowego

Wyroby z indyka

Mrożone nieposiekane mięso kurczaka

4,16

Mrożone kawałki drobiu

Wyroby z kurczaka UE

8,568,06 7,14 5,19

Inne wyroby lub konserwy z drobiu

Wyroby z indyka UE


AgroMedia 2011 Lipiec Nr. 7 (14)  

AgroMedia 2011 Lipiec Nr. 7 (14)