Page 1


Na świecie w roku zbiorów 2011-2012 przewiduje się o 4,5 proc. większe plony zboża. Jak wynika z danych Międzynarodowej Rady Zbożowej (dalej – IGC) z kwietnia 2011 r., w roku 2011-2012 perspektywy plonów zboża na świecie pozostają pozytywne. Spodziewane są większe ployn zboża, chociaż z powodu suszy w niektórych regionach półkuli północnej opóźniające się wiosenne siewy mogą jeszcze skorygowad prognozę. Plony zboża na świecie w 2011-2012 r., w porównaniu z 2010-2011 r. powinny się zwiększyd o 4,5 proc. (do 1 808 mln t). Najmocniej zwiększono prognozy dla podstawowych krajów hodowlanych: UE, Rosji i USA.

Średnie ceny tygodniowe skupu zboża i rzepaku na Litwie Lt/t (bez VAT)

Pszenicy

żyto

Jęczmień

Słodu Owies Pszenżyto Kukurydza Groszek 2


Światowy bilans pszenicy mln t 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Produkcja Handel Zużycie Zapasy Eksport

609 110 613 122 41

686 137 639 168 65

679 128 648 199 74

650 122 662 186 59

2011-2012** (04.20) 672 126 672 186 61

*oszacowanie eksportu podstawowych paostw-eksporterów (Argentyny, Australii, Kanady, UE, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i USA) **prognozy IGC. Šaltinis: AGRO rinka Nr. 8 (158)/2011 m.

3


Pierwszy ładunek „Panamax” w porcie Kashima w Japonii

4


Światowa Organizacji Zdrowia Zwierząt podaje, że pomór bydła na świecie już nie zagraża Pomór bydła na świecie się zakooczył, ogłosiła Światowa Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), określając ten sukces mianem bezprecedensowego. Ta wyjątkowo zakaźna i często śmiertelna choroba dokuczała hodowcom bydła od stuleci. Jej zniszczenie wymagało trwających nie jedno dziesięciolecie szczepieo oraz kampanii monitoringu. Ogłoszenie o zniszczeniu choroby podczas zorganizowanej przez OIE długo oczekiwanej ceremonii przyjęto

owacjami. Eksperci do spraw weterynarii to osiągnięcie porównują do zwalczenia ospy, które potwierdzono w 1979 roku. „Jest to bardzo uroczysta chwila w historii naszego zawodu”, – oświadczył Bill Taylor, po przedstawieniu sprawozdania na temat ostatnich etapów kampanii walki z chorobą, której przewodniczyła OIE oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).


Długoterminowa koncepcja Strategii rozwoju hodowli bydła na Litwie do 2020 roku


: AGRO rinka Nr. 8 (158)/2011 m.

: AGRO rinka Nr. 8 (158)/2011 m.


Perspektywy wspierania agroturystyki


agromedia_2011_czerwca_nr._6__13_  

agromedia_2011_czerwca_nr._6__13_

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you