Page 12

știri

Economia Moldovei devine mai deschisă

Moldova a urcat două poziţii în Indicele internațional al deschiderii economice, realizat anual de Institutul britanic Legatum, ocupând locul 82 printre 157 de țări ale lumii. Potrivit agenţiei INFOTAG, conform studiului, Moldova se situează între Rusia și Republica Dominicană. În opinia experților, cel mai slab punct al Republicii Moldova este sistemul justiției rămâne, care după nivelul independenței, se află pe locul 150 și este prima în rândul țărilor europene după nivelul de scădere ataşamentului la principiul statului de drept. De asemenea, experții au remarcat absența unui mecanism de sancţionare a funcționarilor în caz de depășire a atribuţiilor, ineficiența legislației în domeniul soluționării litigiilor și neajunsuri în structura de distribuire a fondurilor. Un alt punct vulnerabil al dezvoltării economice a RM este calitatea condițiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Aici Moldova ocupă locul 98. Principalele probleme în acest domeniu sunt gradul ridicat de concentrare a pieței, lipsa forței de muncă calificate și reglementarea de stat ineficientă. În ceea ce privește disponibilitatea pieței sale, Moldova se află pe locul 67. Însă republica pierde serios la capitolul calității infrastructurii rutiere (146).

sul anului au fost înregistrați 14 447 de noi consumatori de gaze. Volumul mediu de gaze livrate consumatorilor casnici a fost de 490,7 metri cubi, iar consumatorilor necasnici – 53 239,5 metri cubi. SA „Moldovagaz” a fost înființată în anul 1999. Capitalul social al acesteia este de 1,33 mlrd. lei. Cei mai mari acționari sunt „Gazprom” (50% din acțiuni), Guvernul Moldovei (35,33%) și administrația transnistreană (13,44%).În anul 2005, Transnistria a anunţat că se retrage din societate şi îşi transmite acţiunile către „Gazprom”, în administrare fiduciară.

Întreprinderile mici din Moldova au beneficiat de credite din partea EU4Business

Printre caracteristicile pozitive ale Republicii Moldova sunt enumerate sistemul bancar dezvoltat, procedura simplificată pentru lansarea unei noi afaceri și accesul la resurse financiare. Dintre țările din Europa de Est (23 de țări din fostul bloc estic), după nivelul de deschidere Moldova ocupă rândurile de jos, depășind Belarusul (89), Bosnia și Herțegovina (93) și Ucraina (94). România este pe locul 47. Cele mai deschise economii sunt în Hong Kong, SUA, Elveția, Germania și Singapore. La coada clasamentului se află Chad, Haiti și Venezuela.

Moldovagaz a majorat livrările de gaze

În anul 2018, întreprinderea moldo-rusă „Moldovagaz” a livrat consumatorilor moldoveni peste 1,069 mlrd. metri cubi de gaze, ceea ce este cu aproape 14% mai mult faţă de anul precedent. Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la raportul anual al întreprinderii, anul trecut, compania a importat 1,129 mlrd. metri cubi de gaze (+9,3%). Principalul consumator al gazelor naturale în Republica Moldova a devenit SA „Termoelectrica” – 359,4 mil. metri cubi (33,6% din volumul total). Pe locul doi se află consumatorii casnici. Numărul acestora a crescut de la 691 954 la 705 910, iar ponderea lor în consumul total a fost de 32,4% (346,4 mil. metri cubi). Nivelul de plată pentru gazele utilizate de consumatori în 2018 a fost de 89,6% față de 90,3% în anul precedent. Pe parcur-

R&O 10 2019 ГОД

În cadrul iniţiativei Băncii Europene de Investiții „DCFTA Fondul Estic de garantare”, care beneficiază de sprijin financiar din partea EU4Business, Georgia, Moldova și Ucraina au primit 590 de împrumuturi în sumă de 92 mil. euro. Potrivit site-ul Vecinătăţii Estice, aproape două treimi (64%) din credite au fost acordate în monedă locală, iar finanțarea medie pentru fiecare întreprindere mică și mijlocie (IMM) a fost de 215 mii euro. Potrivit datelor EU4Business, graţie împrumuturilor, au fost sprijinite în total 21,7 mii de locuri de muncă. Totodată, 39% din credite au revenit industriei prelucrătoare, 32% - IMM-urilor domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, iar 17% - pentru agricultură, silvicultură și pescuit. Mai mult de jumătate (56%) din împrumuturi au fost acordate întreprinderilor mijlocii, o treime (34%) – întreprinderilor mici și 10% - microîntreprinderilor. În acelaşi timp, 62% din mijloace au acoperit necesităţile capitalului, iar 33% - activele materiale. Inițiativa DCFTA-Est este concepută pentru consolidarea dezvoltării economice în țările care au semnat acorduri de asociere cu UE, prin acordarea sprijinului financiar și tehnic întreprinderilor mici și mijlocii din Georgia, Moldova și Ucraina.

Profile for mail3464

Rabotay N52  

Rabotay N52  

Profile for mail3464
Advertisement