Page 1

De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071

1922

Info DSV jaargang 12 nummer 5

2011

november 2011

1


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

2


Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Verschijnt 6 maal per jaar in een oplage van 275 stuks per keer. Redactieadres: Ramelestraat 23, 7416 WX Deventer E-mail hurricane@concepts.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit : Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578 g.langenkamp@home.nl Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608 krooshof43@concepts.nl Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649 henk_bluemink@hotmail.com Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com GĂŠ Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867 g.duchatteau@home.nl Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811

mdeleest@ziggo.nl Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

rudieboone@home.nl Correspondentie-adres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

3


November 10

Kaarten en sjoelen om 21.00 uur, voorafgaand training om 19.30 uur.

17

Training om 19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur gastspreker de heer Barend Breukink, internationaal Rugby scheidsrechter.

18

Spelregelwedstrijd voor COVS-teams in Nijverdal.

19

Kaartmarathon in ons clubhuis ‘De Keurkamp’, aanvang 10.00 uur.

24

Training om 19.30 uur met aansluitend om 21.00 uur praatavond.

26

St. Nicolaas op bezoek bij de DSV voor kinderen/kleinkinderen, aanvang om 10.00 uur en einde omstreeks 12.00 uur.

December 01

Training om 19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur komt Sint Nicolaas ons met een bezoek vereren.

08

Kaarten en sjoelen en voorafgaand om 19.30 uur training.

15

Gelegenheid om te trainen van 19.30 tot 20.30 uur en aansluitend om 21.00 uur praatavond.

17

Kerstbingo bij de DSV in ons clubhuis ‘De Keurkamp’.

22

Training om 19.30 uur met aansluitend om 21.00 uur een clubavond in kerstsfeer (vrij programma).

28

Het bakken van de overheerlijke oliebollen. De bakkers zien uw bestellingen met belangstelling tegemoet!

29

Training vanaf 19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur de oudejaars-avondviering bij de DSV. Partners zijn deze avond van harte welkom. Hier moet u bij zijn als echte DSV-er!!

Januari 2012 05

Nieuwjaarsbiljarten en darten in de huiskamer van ‘De Keurkamp’. Aanvang om 19.30 uur! DEZE AVOND GEEN TRAINING!!!!!!!!!!!!!!!!!!

07

Zaalvoetbal in Elburg om de Jan Willem van Essen Trofee.

12

Gelegenheid voor training vanaf 19.30 tot 20.30 uur en vanaf 21.00 uur kaarten en sjoelen.

19

Training om 19.30 uur en om 21.00 uur zal Jaap Uilenberg onze gastspreker zijn.

26

Vanaf 19.30 uur training en aansluitend om 21.00 uur praatavond.

Wijzigingen voorbehouden Inleveren kopie Info uitgave januari 2012, uiterlijk 6 januari 2012 Jaargang 13, nummer 1 verschijnt 19 januari 2012

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

4


Van de Voorzitter Ik wil dit voorwoord beginnen om de organisatoren voor de reis naar Turkije dank te zeggen. Een uitermate professionele organisatie, waarbij eigenlijk niets fout ging. Maar liefst 32 personen hebben deelgenomen en wanklanken zijn er niet geweest. Een staaltje van teambuilding voor ons aller DSV en zeker voor herhaling vatbaar. De eerste sessies van het maatwerk als vervanger voor de shutlle-run testen zijn positief ontvangen door de deelnemers. Keerzijde is dat het alleen al aanwezig zijn een positieve invloed zal hebben op de rapportage. De kwaliteit van de scheidsrechter, tot uiting komend in de rapportage, zou mogelijk hierdoor in het geding kunnen komen en dat kan niet de bedoeling zijn van het zgn. maatwerk. De begeleiding van verenigingsscheidsrechters door de COVS gaat daadwerkelijk op korte termijn van start. Naast de reguliere BOScursus voor verenigingsscheidsrechters en KNVB scheidsrechters is eind oktober 2011 een pilot verkorte cursus van start gegaan voor verenigingsscheidsrechters, die al minimaal twee jaar actief zijn bij hun club. Dit houdt in maximaal twee avonden en een stagewedstrijd. De DSV (overigens alle COVS-groepen in Oost) zijn ingelicht door Arnold Spin om bij een van de cursusavonden aanwezig te zijn. Daar valt en staat de begeleiding mee.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

5


Vervolg voorwoord Het kan een win-winsituatie worden, kwaliteit bij de clubs en mogelijk ledenwinst voor onze club en de COVS. Zo is er bij SV Twello een BOS-cursus van start gegaan, waarbij onze DSV zich zal laten zien. Wederom is legionella geconstateerd in de doucheruimte van het Etty Hillesum Lyceum. Gelukkig heeft men snel de oorzaak kunnen vaststellen, zodat het euvel niet zo lang zal gaan duren. De vernieuwde apparatuur bleek niet geheel volgens de voorschriften te zijn aangesloten, waardoor de installatie het heeft begeven. Gelukkig hebben wij de medewerking gekregen van de Sporthal Keizerslanden om gebruik te kunnen maken van de kleedgelegenheid en douches, waarvoor onze hartelijke dank. In de Info van september heb ik het gehad over het trainingsbezoek dat beter zou kunnen. Gelukkig zit er een stijgende lijn in de opkomst, echter het kan nog steeds beter. Ook voor onze trainer Gerard Harmelink is dit een prettige bijkomstigheid. Blijf uw collega-scheidsrechters erop aanspreken. De volgende Info komt uit op 19 januari 2012 en voordien hebben zich weer vele activiteiten afgespeeld binnen onze DSV-grenzen. Ik roep u allen op om zo veel mogelijk aan deze activiteiten deel te nemen. Op 1, 17 en 29 december zijn er activiteiten die ik u ga aanraden om bij aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend zijn de reguliere clubavonden zeker ook de moeite waard.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

6


Vervolg voorwoord Sla de activiteitenkalender erop na ! Tot slot wens ik allen die ziek of geblesseerd zijn, een spoedig herstel toe. Tot ziens op de activiteiten van ons aller DSV.

Onze lijfspreuk is en blijft : ‘Samen staan wij Sterk’

Gerhard Langenkamp, Voorzitter.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

7


Spelregels: 5 vragen van de commissie Vraag 1 Een speler staat buitenspel wanneer hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan : a. de bal op het moment dat deze wordt gespeeld; b. de bal op het moment dat hij deze ontvangt; c. de bal, wanneer hij deze heeft verloren en teruggaat om deze weer te kunnen spelen; d. dat hij niet minimaal twee tegenstanders voor zich heeft op het moment dat hij de bal ontvangt. Vraag 2 Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt, en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter? a. indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal; b. strafschop; c. doelschop overnemen; d. doorspelen. Vraag 3 Bij het nemen van de hoekschop staat een speler van de tegenpartij niet op 9,15 meter afstand. De hoekschopnemer schiet de bal toch naar voren en de bal wordt door de doelverdediger onderschept. De scheidsrechter beslist: a. vrije schop voor de tegenpartij, omdat de hoekschopnemer had moeten wachten totdat de scheidsrechter ervoor gezorgd had dat de speler op 9,15 meter ging staan;

b. c. d.

overnemen van de hoekschop; vrije schop voor de hoekschopnemer; overnemen van de hoekschop en een waarschuwing voor de verdediger door het tonen van de gele kaart.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

8


Vraag 4 Een speler loopt kwaad het speelveld af, zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen overtreding heeft begaan, waarvoor wegzending noodzakelijk was. Handelt de scheidsrechter hier juist? a. de scheidsrechter handelde juist, omdat de betrokken speler zich niet had afgemeld bij de scheidsrechter; b. de scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan; c. de scheidsrechter handelde alleen juist, indien reeds drie spelers waren vervangen van het betreffende elftal; d. de scheidsrechter handelde volledig juist. Vraag 5 Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheidsrechter om en ziet dat in het strafschopgebied van partij A een verdediger een aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter? a. hij stuurt de verdediger van het speelveld af door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een strafschop tegen A; b. hij stuurt de verdediger van het speelveld af door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger de aanvaller sloeg; c. hij stuurt de verdediger van het speelveld af door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak; d. hij stuurt de verdediger van het speelveld af door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop tegen partij A op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. Antwoorden november 2011:

1=

2=

3=

4=

5=

De antwoorden kunt u vinden verderop in het info-bulletin, na een van de artikelen van de commissie Opleidingen.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

9


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

10


Werving en Behoud Deze keer een wat kortere bijdrage, om de doodeenvoudige reden dat er vanuit Werving en Behoud niet zo gek veel te melden is. Op 11 oktober jl. is een BOS-cursus gestart bij SV Twello. Onder de deelnemers is ook een aantal mensen uit ons ‘werkgebied’. Op een van de komende cursusavonden zal, in samenwerking met de COVS-groepen van Zutphen en Apeldoorn, aan de deelnemers ook de COVS worden geïntroduceerd. Er zal onder meer worden uitgelegd wat de COVS zoal doet en welke meerwaarde het lidmaatschap van een COVS-vereniging heeft (kan hebben) voor zowel club- als KNVB scheidsrechters. Daarnaast zijn enkele potentiële leden/begunstigers benaderd met informatie over onze vereniging. Heb je bij jouw voetbalvereniging of in je vrienden/kennissenkring mensen rondlopen die wellicht bij onze vereniging betrokken willen worden en/of de arbitrage een warm hart toedragen: schroom niet om ze een keer als introducee mee te nemen. Ook kun je natuurlijk altijd bij mij of een van de bestuursleden terecht en deze informatie doorspelen, zodat deze mensen actief benaderd kunnen worden. In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met een tweetal afzeggingen, te weten: - Robert Askes (clubscheidsrechter Schalkhaar) en - de heer A. Verkuil (begunstiger). Daartegenover staan de aanmeldingen van twee nieuwe begunstigers: - Peter van der Molen en - Koen Rooks.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

11


Vervolg Werving en Behoud En ĂŠĂŠn nieuw lid: - Theo Koebrugge (scheidsrechter zondag groep 5). Zoals ook voor alle nieuwe leden en begunstigers geldt: van harte welkom bij onze club. We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons en dat we jullie regelmatig op de clubavonden of andere activiteiten tegenkomen. Na de toch wel succesvolle eerste editie van het A-jeugdtoernooi bij Schalkhaar is inmiddels de datum voor de tweede editie bekendgemaakt: zaterdag 16 juni 2012. Door Schalkhaar is de DSV inmiddels weer benaderd om te zorgen voor kwalitatief goede arbitrage. Binnenkort zal het eerste overleg hierover met Schalkhaar plaatsvinden. Het verzoek aan een ieder is verder om ons te informeren wanneer mensen minder prettige zaken meemaken op het veld, met gezondheidsproblemen kampen, jubilea vieren of om wat voor reden dan ook aandacht verdienen in het kader van Lief en Leed. Als bestuur proberen wij hier zeer alert op te zijn, echter we kunnen niet zonder jullie informatie. Licht ons in!

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

12


Verjaardagen komende maanden Tot slot als gebruikelijk de verjaardagskalender. In de periode november t/m januari zijn de volgende leden/begunstigers jarig. Voor allen: een hele fijne verjaardag toegewenst:

November 1 Roelof Michel 2 Wilco Jansen 3 Elly Frequin-Velthuis 4 Louk Hartong

December 1 Gerben Smeenk 1 Gerard Veneman 2 Gerard Vloedgraven 4 Pim van der Hall

Januari 1 Őmer Ihtiyar 1 Hennie Ruiter 1 Yordy de Vries 6 Frank Jansen

6 8 9 12 12 12 13 14 14 14 20 21 22 22 23 24 25 27 30

5 5 9 9 10 10 15 15 17 21 22 24 26 28 30

7 8 9 9 11 12 16 18 19 20 22 26 29 30 31

Paul Kamphuis Betsy van Huizen-Witteveen Michiel Grijpma Theo Brack Henk Nijenhuis Annemarie Rensink Bertus Zwerus Henk Eilerts Jitze Hitman John Karrenbeld Gé Duchatteau Gerard Harmelink Bart Donders Martijn de Leest Hans Harleman Herman Jeurlink Ab Brilleman Herman Schoneveld Henk Hemeltjen

Cees Dengerink Richard Thannhauser Bobby Brüggeman Hamza Sahin Jan van Dijk Piebe Zwier Frits Brinks Henk de Man Wim Scheppink Henk Bluemink Jan Beltman Jacco Borgman Theo van Lies Jacques Griep Paul van Remmen

Info DSV jaargang 12 nummer 5

Jan Muntinga Gerard Marsman Rob van Broekhuizen Jan Ordelman Koos Strang Henk Borkent Jan de Kaste Henk Timmermans Ernst ter Mate Charles de Bie Menno Hof Gerrit van de Pol Jan Krooshof Marinus de Winter Henk Baars

november 2011

13


Bijdrage Hans Noortman Belaagde scheidsrechter krijgt juridische bijstand Leusden/Zeist, 18 oktober 2011 - Scheidsrechters die te maken hebben gehad met geweld op of rond het voetbalveld kunnen voortaan gratis gebruik maken van juridische hulp van ARAG (rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener). Deze nieuwe dienst is beschikbaar voor alle 30.000 KNVB-scheidsrechters en verenigingscheidsrechters. De KNVB en ARAG willen op deze manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van het fysieke en verbale geweld op en rond de voetbalvelden Na incidenten kunnen scheidsrechters bij ARAG terecht voor gratis juridische hulp, telefonisch raad en advies om al dan niet te procederen. Via de website van ARAG kunnen scheidsrechters permanent beschikken over informatie omtrent deze juridische service. Zij krijgen ook ondersteuning bij een eventuele rechtsgang. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat tijdens het afgelopen seizoen (2010/’11) 181 geweldsincidenten tegen KNVB (amateur)scheidsrechters hebben plaatsgevonden. In het seizoen 2009/’10 bedroeg het aantal molestaties in het amateurvoetbal nog 241 en in 2009 vonden 228 gewelds-incidenten tegen scheidsrechters plaats. In de seizoenen daarvoor was het aantal molestaties stabiel. Marc van Erven, directievoorzitter ARAG: ‘Als partner van de KNVB-scheidsrechters voelt ARAG zich nauw betrokken bij de scheidsrechters in het Nederlandse voetbal. Hiertoe behoren ook de amateurscheidsrechters. Zonder scheidsrechter geen voetbalwedstrijd.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

14


Vervolg bijdrage Met deze service laten wij zien dat wij achter de scheidsrechter staan en met onze juridische kennis een bijdrage kunnen leveren aansportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden.’ De juridische service van ARAG is een geweldige stap voorwaarts voor alle voetbalscheidsrechters in Nederland’, aldus KNVB-voorzitter Michael van Praag. ‘De KNVB heeft onlangs besloten incidenten op de velden harder en aan te pakken in het kader van de ‘Effectieve Aanpak Excessen’. Daarbij worden we ook nog eens in de rug gesteund door het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ van het ministerie van VWS. De verenigingen hebben zich unaniem achter de forse aanpak van geweld geschaard. Het is fantastisch dat ARAG op deze manier ook scheidsrechters rugdekking en assistentie kan bieden. Dit is een toonbeeld van een partnership, waarin beide partijen elkaar versterken. De scheidsrechter profiteert uiteindelijk het meeste van deze samenwerking.’ Sinds januari 2011 is ARAG partner van de KNVB scheidsrechters. Samen met de KNVB werkt ARAG aan het bevorderen van Fair Play, een actie die de KNVB al jaren geleden is begonnen om wangedrag en ernstige wanordelijkheden op en rond het voetbalveld tegen te gaan. Voor meer informatie zie www.arag.nl/KNVB.

Over ARAG ARAG is een volledig onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener. ARAG biedt een pakket aan verzekeringen en diensten om te voorzien in de juridische behoeften van particulieren, bedrijven en instellingen. ARAG verkoopt haar verzekeringsproducten via het intermediaire kanaal. Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

15


Vervolg bijdrage ARAG is een onderdeel van de ARAG Groep, een wereldwijde speler en van oorsprong Duits familiebedrijf met vestigingen in dertien Europese landen en de Verenigde Staten. Op de Nederlandse markt, waar ARAG actief is sinds 1962, bedient zij de markt vanuit vier locaties: het hoofdkantoor in Leusden en de vestigingen in Amsterdam, Breda en Roermond. Meer informatie: www.arag.nl.

Over de KNVB De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) draagt zorg voor de bevordering van de actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De KNVB is de verbindende factor in de voetbalsport en kent zijn leidende functie als grootste sportbond van Nederland. De kerntaken van de KNVB zijn het organiseren van competities en evenementen, de organisatie van het vertegenwoordigende voetbal, het organiseren en ontwikkelen van de bedrijfstak voetbal en het participeren in maatschappelijke projecten. Vandaag de dag organiseert de voetbalbond ongeveer 35.000 wedstrijden per week. Sportieve activiteiten waar ongeveer een miljoen voetballers bij elkaar komen. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die het tegen elkaar opnemen met een sportieve, maar vooral ook sociale doelstelling. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor de KNVB daarom een blijvend punt van aandacht, met sportiviteit en respect als een van de belangrijkste pijlers. Meer informatie: www.knvb.nl.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

16


Technische commissie Tijdens het schrijven van dit stukje geniet ik nog na van een geweldige (technische) week in Turkije. Het was officieel geen activiteit van de technische commissie, maar dat leek bijna wel zo. De werkgroep bestond echter uit drie huidige technische commissieleden (Eric, Derya en ikzelf) en twee oud-leden (Marcel en Ronny). Uiteraard mag ik de inbreng van Theo en Wim niet vergeten. Ongetwijfeld volgt er later in een van de Info’s een uitgebreid verslag, voor de degenen, die dit evenement gemist hebben. Normaal gesproken volgt rond deze tijd een verslag van de testtoets en eventuele herkansingen. Zoals bekend, zijn deze dit jaar afgeschaft en vervangen door maatwerkbijeenkomsten. De eerstkomende activiteit van de technische commissie is het jaarwisselings-zaalvoetbal-tournooi van de FADO, Dit kan zomaar de laatste editie zijn, want het gaat niet goed met de FADO en er is een grote kans dat die ophoudt te bestaan. Dit jaar zullen de poulewedstrijden plaatsvinden op 27 december en 4 januari en de finaledag is zaterdag 7 januari, allemaal in de Scheg. De technische commissie zal weer de coÜrdinatie van de scheidsrechters op zich nemen. Ook op 7 januari is het jaarlijkse zaalvoetbal in Elburg. In de zaal zijn we minder sterk dan op het veld, dus we gaan er in ieder geval een leuke dag van maken. Wie weet wat er dan kan gebeuren. Onder andere door de vele jubileumactiviteiten en de onlangs gehouden technische week zal er in de winterstop van 2012 geen technisch weekend plaatsvinden.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

17


Vervolg Technische commissie Daarbij werken we aan een alternatief voor oktober 2012. Ook is het de bedoeling van de trip naar het NK in Maastricht op 2 juni een weekendje weg te maken. Ook niet-voetballers zijn uiteraard welkom als supporter. In een volgende Info volgt meer informatie. Dit was het weer even voor nu. Iedereen een prettig vervolg van het seizoen gewenst, hopelijk houden we nog even goed weer en wordt er niet teveel afgelast. Namens de technische commissie Martijn de Leest

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

18


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

19


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

20


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

20


Vervolg Technische commissie INVESTEREN IN BREEDTESPORT

Donderdag 22 september werd de aftrap voor de sprekersronde van dit seizoen verricht door Marc Jan Ahle, wethouder economie in de gemeente Deventer. Hij koos ervoor een korte inleiding te houden en vervolgens via vragen/antwoorden een geanimeerd gesprek te voeren. Zijn voetbalverleden speelde zich af in Groningen, het heden speelt zich af op het pluche. Zelf voetballen zit er niet meer in, maar ‘bewegen’ is ook voor een wethouder een must. Een van zijn stellingen was dat fusie in de voetbalwereld van Deventer niet te vermijden is. Er zijn veel te veel kleine verenigingen; men beconcurreert elkaar kapot en het niveau van het amateurvoetbal ligt (3e klas) te laag. Fusies bevorderen de gezondheid van de verenigingen en verhogen de kwaliteit.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

21


Vervolg Technische commissie De gemeente is bereid (ook financieel) een en ander te stimuleren, want de economische waarde voor de overheid ligt in de breedtesport.Natuurlijk speelt een trekker op professioneel niveau een rol (Go Ahead Eagles), maar voor de overheid moet principieel de breedtesport op de eerste plaats staan. Vandaar dat Deventer ook op sportgebied in is voor evenementen. Zij dragen bij aan de exposure van de stad. Zij leveren (op termijn!) via naamsbekendheid en dergelijke bij aan de economische groei. Marc Jan was duidelijk over een eventueel nieuw stadion voor de Eagles: liever niet, want ook de plaats van het stadion (midden in een volkswijk) draagt bij aan het imago van de club en de stad ‌ en dat willen wij zo houden. De Eagles hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar zijn nu financieel gezond! Club en gemeentebestuur willen dat zo houden.

Han Marsman

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

22


Commissie Opleidingen We beginnen met een oproep, die iedereen bekend in de oren moet klinken. De oproep heeft al vaker in het clubblad gestaan en wordt herhaald totdat er gehoor aan wordt gegeven. Tot op heden geen respons, en dat is jammer voor een betrokken vereniging als de DSV. Zoals inmiddels bij iedereen bekend is, is het spelregelteam op zoek naar een nieuwe speler. Het team bestaat nu uit Alexander IJsendorn, Han Marsman, maar om deel te nemen aan de spelregelwedstrijden zijn drie deelnemers nodig. De coach van het team is Gerard Harmelink en bij hem kun je je dan ook opgeven. Op vrijdag 18 november staat de eerste spelregelwedstrijd van het seizoen op het programma. De halve finale van district Oost in Nijverdal. Moedig het team van de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. aan en kom ook op vrijdag 18 november. De locatie zal te zijner tijd op de website geplaatst worden, zodat iedereen beschikt over de adresgegevens van de locatie. De afgelopen clubavonden kenden een grote respons. Op 6 oktober was het zelfs zo druk dat extra series met spelregelvragen moesten worden gedrukt om een ieder van munitie te voorzien. Onder leiding van Gerard Harmelink werd de inworp behandeld. Een extra theorieavond ter voorbereiding van de maatwerkbijeenkomsten werd gehouden op woensdagavond 12 oktober. We zijn erg benieuwd of het bezoeken van deze avond opnieuw heeft geleid tot hogere cijfers van de aanwezigen bij de spelregeltoets. Op het moment van schrijven zijn de themabijeenkomsten in volle gang. Zo moet de clubavond van 3 november ook nog plaatsvinden op het moment van schrijven.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

23


Vervolg Commissie Opleidingen Op deze avond staat het zaalvoetbal centraal en dat geeft toch een speciaal tintje aan deze avond. Onder leiding van een gastspreker komt de theorie van het zaalvoetbal aan bod, in het volgende infobulletin meer hierover. De DVD ‘Met Vlag & Fluit’ vol met scheidsrechterlijke beslissingen op de amateurvelden kende gretig aftrek. Uit alle windhoeken van het land was er interesse voor de DVD van de commissie Opleidingen; van scheidsrechters uit de hoogste amateurgroepen tot in de laagste klassen, van clubscheidsrechters tot scheidsrechters en assistenten uit het betaalde voetbal en van de KNVB, voetbalclubs tot COVSverenigingen. We zijn bijzonder blij met de vele positieve berichten die we hebben mogen ontvangen over de DVD! Dat motiveert ons om ook het komende jaar weer aan het werk te gaan om een leer-DVD samen te stellen. We hebben al concrete plannen over het thema, maar daar zullen we in een van de volgende info’s meer over loslaten. Tot slot staan ook de jeugdspelregelwedstrijden weer voor de deur. De voorbereidingen zijn momenteel aan de gang en hopelijk leidt het werk van de commissie tot veel respons bij de verenigingen, zodat dit jaar weer een jeugdspelregelwedstrijd in de regio Deventer kan worden georganiseerd. Veel succes op de velden en tot ziens op onze volgende activiteit! De commissie Opleidingen Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o.

Antwoorden november 2011: 1=A

2=C

3=D

Info DSV jaargang 12 nummer 5

4=C

5=A

november 2011

24


Vervolg Commissie Opleidingen Een spelregel uitgelicht: Wisselspelers en het wedstrijdformulier Op de eerste spelregelavond van het seizoen 2011/2012 was er een discussie over het vermelden van wisselspelers op het wedstrijdformulier. Is dit nou wel of niet verplicht in verband met de controle van spelerspassen? Ook in de praktijk komt het vaak voor dat scheidsrechters, leiders en trainers lang niet altijd op de hoogte zijn van wat wel en niet hieromtrent is bepaald. Voor eens en altijd duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan:

‘Mede in verband met de invoering van de spelerspas dienen wisselspelers -indien aanwezig- vooraf al op het wedstrijd-formulier te worden vermeld en de spelerspassen dienen eveneens vooraf te worden gecontroleerd. Indien wisselspelers pas later aankomen, moeten de gegevens na afloop worden ingevuld (zie ook de Handleiding voor de spelerspas’). Het is nooit toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de wedstrijd. Spelers die vooraf niet op het wedstrijdformulier zijn vermeld, zijn wel gerechtigd als wisselspeler deel te nemen aan de wedstrijd. Scheidsrechters moeten dan na afloop van de wedstrijd de naam van de ingevallen wisselspeler alsnog op het wedstrijdformulier vermelden en de spelerspas controleren.’ Deze passage komt uit het Bewaarnummer van het seizoen 2011/2012. Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

25


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

26


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

27


Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken) organiseert dit jaar voor de negende keer een halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag 19 november 2011 van 10.00 tot 17.00 uur in ons clubgebouw: De Keurkamp, Keurkampstraat 3a, 7415 DL te Deventer (tel. 0570-607071). Open vanaf 09.15 uur. Er is ruimte voor 17 tafels (= 68 personen) Dus indien u zich ook wilt opgeven? Doe het dan op tijd want, vol = vol !!!!!!! De kosten zijn € 8,50 pp. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop koffie/ thee aangeboden, een lunch tussen de middag (2 broodjes/kop soep) en ’s middags zal met een snack worden rondgegaan. ’s Middags zal ook een verloting worden gehouden, met mooie prijzen!!!! De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen en er is een prijzenkans van 50 % voor de deelnemers aan de marathon!!!! Er worden 7 bomen van 16 keer geven gespeeld. Aanmelden kan telefonisch bij Piebe Zwier (0570-654101 of 06-45102995), via de e-mail : pk.zwier@home.nl of telefonisch bij Gé Duchateau (0570633867), via de e-mail: g.duchatteau@home.nl, en via onderstaande invulstrook. Opgave vóór 7 november 2011.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 19 november 2011 met ...............personen. De kosten à € 8.50 p.p. zijn wel/niet direct betaald aan Gé Duchateau of Piebe Zwier. Datum inschrijving:

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

28


Vervolg Ontspanningscommissie KERSTBINGO 17 DECEMBER 2011 Ook dit jaar weer organiseert de ontspanningscommissie in ons prachtige clubhuis aan de Keurkampstraat een grandioze bingo met natuurlijk onze bekende superverloting. We spelen 9 ronden van € 0,50 per kaart en de laatste ronde kost € 1,- per kaart. Aan het einde van de avond zal de verloting plaatsvinden. Een lot kost € 0,25. Om 20.00 uur gaan we beginnen en de zaal is open om 19.15 uur. Met dat er mooie prijzen te winnen zijn, vertellen we niets nieuws!! Graag zien wij zoveel mogelijk leden en begunstigers. Natuurlijk zijn introducés toegestaan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!!! Onze barmensen (Theo en Rudie) staan deze avond klaar om jullie te ontvangen en de ontspanningscommissie (Gé, Elderik en Piebe ) doen graag de rest!!

GRAAG ALLEMAAL TOT ZIENS OP 17 DECEMBER 2011 Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

29


Vervolg Ontspanningscommissie Oliebollenactie 2011

Dit jaar weer gaat de ontspanningscommissie oliebollen bakken in ons clubhuis De Keurkamp aan de Keurkampstraat!!!!! Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog steviger tegenaan om oliebollen te bakken. Dit jaar geen nee meer verkopen en voor een ieder zullen er genoeg oliebollen te koop zijn!!!!!!!!!! Bestel ze tijdig bij de DSV & o en geniet en denk aan het sportieve jaar terug met betrekking tot de arbitrage. Op woensdag 28 december 2011, onder het genot van een natje en een oliebol, bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Keurkampstraat om de bestelde oliebollen/appelbeignets zelf op te halen!!!! Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend. De oliebollen kosten dit jaar € 0,50 per stuk en de appel­beignets kosten € 0,90 per stuk. Kwarkini’s (klein) 4 voor € 1,-. neeuwballen € 1,25 per stuk en 5 voor € 5,-. Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collega’som oliebollen/appelbeignets van de DSV & o te kopen!!!!! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Graag de onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (0570-654101/06-45102995) en direct afrekenen. E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl . Inleveren graag vóór 23 december 2011!!!!! We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 28 december 2011 in ons clubhuis te mogen begroeten. Ondergetekende : Naam :.......................................…......................................................... Aantal oliebollen met krenten :........................................................... Aantal oliebollen zonder krenten :……………………………………………… Aantal appelbeignets :................……......................................…………… Aantal kwarkini’s (klein) :……………………………………………………………. Aantal sneeuwballen :………………………………………………………………….

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

30


Vervolg Ontspanningscommissie

Voor het tweede jaar in succes een oudejaarsavond voor hem en voor haar. Onze leden en begunstigers zijn op deze avond van harte welkom met partner. Een avond met veel variatie. Een artiest is er zeker deze avond. En wat voor ĂŠĂŠn!! Als we de naam nu noemen, dan is de zaal te klein, dus verklappen we nog niets. Een drankje wordt u aangeboden en een hapje ontbreekt ook niet.

Zo tegen 22.30 uur de bekende warme hap en zo rond 23.00 uur de grote boem!! Je ziet het wel weer. Zeker een avond om samen naar de DSV te komen en gezamenlijk het jaar feestelijk af te sluiten. De OC heeft er zoals je ziet weer van alles aan gedaan om een leuke avond te organiseren. Wij rekenen op een hoge opkomst en zien elkaar graag op deze avond. De OC.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

31


Vervolg Ontspanningscommissie Hallo leden en begunstigers van de DSV & o Het worden weer drukke tijden voor de OC. Vanaf oktober is de OC druk in de weer om de traditionele avonden in de maanden november en december weer in te vullen. De OC denkt daar zeker weer in geslaagd te zijn. Op al deze avonden staan de gezelligheid en ontspanning hoog in het vaandel bij ons. Graag zien wij jullie in grote getale in ons clubhuis De Keurkamp. De volgende activiteiten komen eraan : - Zaterdag 19 november 2011: De tiende kaartmarathon (zie elders in deze info). - Zaterdagmorgen 26 november 2011: Sint Nicolaas voor de kinderen (aanmelding gesloten). - Donderdagavond 1 december 2011: Sint Nicolaas voor de ouderen. Dit belooft een ouderwetse en zeer gezellige avond te worden. De luisterpieten hebben het hele jaar goed geluisterd bij de DSV en de ‘slachtoffers’ zullen bij de Sint moeten komen!! - Zaterdag 17 december 2011: Onze traditionele kerstbingo (zie elders in deze info). - Donderdagavond 29 december 2011: Oudejaarsavond(zie elders in deze info). - Donderdagavond 5 januari 2012: Nieuwjaarsbiljarten/darten. De eerste avond in het nieuwe jaar die in het teken zal staan van handje schudden en elkaar een goed, gezond en sportief jaar wensen. Bij alle activiteiten elkaar zien is geen ramp! Graag tot ziens bij de KEURKAMP!!!!! Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

32


Vervolg Ontspanningscommissie Bowlingavond 29 oktober 2011 Net zoals voorgaande jaren op zaterdagavond gezellig bowlen bij het Bowlingcentrum op de Worp. Er hadden zich 30 personen opgegeven en zo rond 20.00 uur waren we compleet. Eerst een bak koffie en vanaf 20.30 uur knallen met de ballen!! Eerst een beetje inspelen/gooien en vanaf 21.00 uur bowlen voor de prijzen!! Op vier banen heerste een ontspannen en gezellige sfeer. Wilma Zwier kon niet mee bowlen en ging de boer op om loten te verkopen voor de verloting na het bowlen. De strikes en spares vlogen ons om de oren en de gezelligheid stond hoog in het vaandel. Om 22.30 uur was alles achter de rug en konden we ons terugtrekken in een klein zaaltje. Eerst ging Gé de prijswinnaars van deze avond bekendmaken. Bij de dames viel er één dame heel duidelijk op en werd dan ook winnaar. Francien Duchatteau was de nummer 1 bij de dames. Marije van Schalkwijk was hier een goeie tweede. Bij de heren was de winnaar Marcel van Schalkwijk en tweede werd Gé Duchatteau. Hierna de ouderwetse verloting, waarbij de gezelligheid bovenaan staat. In een hoog tempo trok Gé de loten en rende Piebe het zaaltje door. Om 23.00 uur was de verlotingstafel leeg en ging een ieder met een goed gevoel huiswaarts. De OC kijkt terug op een zeer geslaagde avond en ziet graag een ieder volgend jaar terug.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

33


Spraakwaterval Rob van Zuuk: Sponsoring van de DSV geeft veel voldoening

Vandaag in de vaste rubriek ‘Spraakwaterval’ aandacht voor een DSV-lid dat zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd als een van de belangrijkste sponsoren van de DSV: Rob van Zuuk. Lid sinds 1994, na een voetballoopbaan als keeper bij Go Ahead Amateurs. Als scheidsrechter leek hij af te stevenen op een interessante carrière. In 2001 schopte hij het tot de C-lijst (met onder andere de tegenwoordige grootheden Bas Nijhuis en Kevin Blom). Maar dat verblijf duurde maar een jaar. Hij kreeg voldoende wedstrijden voor de KNVB-beker en van tweede elftallen (tegenwoordig heten dat beloften), maar mede door zijn leeftijd (op dat moment 37), is het er verder niet van gekomen in het Betaald Voetbal. Kan gebeuren en Rob doet daar ook vrij laconiek over. ‘Ik heb het na dat jaar een tijdje wat kalmer aan gedaan met fluiten, want al kon ik ook terug naar Groep 1, dat betekende dan wel een reis maken door het hele land en daar vond ik mijn vrije tijd toch te kostbaar voor.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

34


Vervolg Spraakwaterval Bovendien vroeg de verdere ontwikkeling van mijn bedrijf (zoals bekend heeft hij een tegelzetterij) ook de nodige aandacht, terwijl ook vrouw en kinderen me wel eens wat vaker wilden zien. Maar nu fluit ik al weer een aantal jaren in Groep 3. Veel leuke wedstrijden in de buurt, regelmatig derby´s, je kent het wel. Als ik nog voetballer was, dan zou ik zeggen dat het recreatieve aspect overheerst.´ Maar dat het niet alleen recreatief bezig zijn is, bewijst hij door ook een vaste klant op de trainingen te zijn en bijna alle clubavonden te bezoeken. Hij is dan ook een echte DSV-clubman. Maar daar komen we straks nog op terug. Eigen bedrijf Kort na het begin van de scheidsrechtersloopbaan begon Rob zijn eigen tegelzetbedrijf. Hij werkte bij een aannemersbedrijf en vond het tijd worden om zijn eigen gang te gaan en niet meer van bovenaf te worden aangestuurd. Het is tot nu toe gelukt om een eenpersoonsbedrijf te blijven, als hij extra krachten nodig heeft dan huurt hij die wel in. Via de uitzendsector of bij collegaondernemers. Omdat hij alleen voor particulieren werkt en uitsluitend in de renovatie-sector, heeft hij nog niet erg veel last van de huidige recessie in de bouw, maar zoals hij het zelf zegt: ´Het kan beter´. Maar dat de zaken nog goed gaan, bewijst zijn permanente sponsoring van de DSV. Sponsoring DSV ´Waarom doet een particulier dat?´ kun je je afvragen. Bij Rob ligt dat heel simpel. ´Ik ben drie jaar sponsor geweest bij Helios, en daar komt sponsoring puur neer op liefdadigheid. Anders gezegd, je kunt er alleen maar je geld naar toe brengen.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

35


Vervolg Spraakwaterval Dus toen ik stopte als sponsor bij Helios hoefde ik niet lang na te denken over de volgende vereniging waar ik wat mee wilde doen en dat werd de DSV.’ Op mijn vraag of dat voor hem commercieel ook aantrekkelijk is, antwoordt Rob: ’Misschien vind je dat vreemd, maar daar gaat het mij in dit geval absoluut niet om. Voor mij geldt dat de DSV een club is die sterk afhankelijk is van onderlinge saamhorigheid. Ik vind het nog altijd onvoorstelbaar dat zo veel mensen zo veel tijd steken in vrijwilligerswerk voor de club. Dat geldt voor de bardienst, het oliebollen bakken, het schoonmaken, terreinonderhoud, samenstellen en rondbrengen Infobulletin, commissiewerk en ga zo maar door. Dat zijn allemaal zaken waar ik als zelfstandig ondernemer niet aan toekom. En als ik dus wat kan bijdragen door het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld prikvlaggen of een nieuwe outfit voor het voetbalteam, dan doe ik dat met het grootste genoegen. En gelukkig kon ik bij de aanbouw van ons clubhuis mijn ambachtelijke vaardigheid inbrengen bij het leggen van de vloer. Verder zal het Sinterklaasfeest voor de kinderen vanaf dit jaar mijn naam krijgen.’ En dat dit ook op een andere manier kan, bewijst hij door het nog eenmaal bij elkaar brengen van de band LOTUS voor de grote jubileumfeestavond in februari a.s. Dat zal absoluut het laatste optreden zijn van deze band die jarenlang een prominente rol heeft gespeeld in het Deventer muziekleven. Waarbij Rob nadrukkelijk aantekent dat iedere band hem mag bellen als ze een drummer nodig hebben. Want na het fluiten blijft drummen zijn tweede hobby. We zullen er volgend jaar februari in Bathmen allemaal van kunnen genieten.

Wim van Oosten

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

36


Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

37


Scheidsrechters en de media Ook scheidsrechters maken fouten. En als die cruciaal zijn, springen de media er bovenop, ook in het amateurvoetbal. Hoe ga je daarmee om? Altijd eerlijk zijn, luidt het belangrijkste advies. Wanneer in het betaald voetbal vlak na de wedstrijd op de deur van de kleedkamer wordt geklopt, weet de scheidsrechter genoeg. Vriendelijk verzoek om voor de camera een reactie te geven op een beslissing die hij nam. En waarmee natuurlijk niet iedereen het eens was. Nog even de beelden terugzien op de monitor, scheids? Geen mediatraining voor de amateurscheids Het komt tegenwoordig bijna wekelijks voor in de Eredivisie en Jupiler League. Was het wel een penalty? En wel of geen buitenspeldoelpunt? De meeste scheidsrechters op topniveau hebben er geen moeite mee hun besluit voor de camera toe te lichten. Sterker nog, de KNVB adviseert scheidsrechters in het betaald voetbal de pers te woord staan. Ze krijgen ook mediatraining. Dat geldt niet voor arbiters in de lagere amateurregionen. Toch hebben ook zij regelmatig te maken met media, zoals de verslaggever van de regionale krant of de radioreporter van de lokale omroep. Dat zijn soms partijdige media en dat maakt het dan nog moeilijker. Wees vooral eerlijk! Voor de juiste omgang met de media zijn er geen algemene ‘regels’. Hooguit één en die luidt: wees vooral eerlijk. Wie liegt, wordt vooral door de tv meedogenloos afgestraft. Voor leidsmannen in de amateurcompetities is er een aantal tips.

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

38


Neem bijvoorbeeld gerust even de tijd voordat je de pers te woord staat. Laat de gemoederen en emoties bedaren, neem een douche en praat daarna pas met de pers. Onder vier ogen Een belangrijk punt is dat je vervolgens één-op-één spreekt met de journalist. Het is bijvoorbeeld bepaald niet fijn als de voorzitter van de benadeelde club in je nek hijgt. Lukt het door omstandigheden niet de journalist onder vier ogen te spreken, stel dan voor om later op de dag telefonisch contact te hebben. ‘Gewoon’ antwoord geven, kan iedereen Niet iedereen is mediageniek, of komt makkelijk uit zijn woorden. Dat maakt het lastiger de pers te woord te staan. Toch is het verstandig om altijd duidelijkheid te verschaffen over betwiste situaties. Op een nette manier gewoon eerlijk antwoord geven op vragen, kan immers iedereen. Ook als je toevallig fout zat. Dat maakt je geloofwaardiger en menselijker en niemand heeft het er vervolgens meer over. In tegenstelling tot als je als scheidsrechter je fout niet durft toe te geven. Bron: KNVB

Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

39


A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Compleet nieuwe Swift: wanna play the next level? Suzuki is erin geslaagd de Swift nog verder te verbeteren. Met de compleet nieuwe Swift is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het wereldwijde succesverhaal van dit model. Met een geoptimaliseerd ontwerp, nog betere rijeigenschappen, een superzuinige motor en prestaties die zowel het milieu als de sportieve rijder meer dan tevreden stellen. Hierdoor staat niets de nieuwe Suzuki Swift in de weg opnieuw een leidende positie in te nemen in zijn klasse. De compleet nieuwe Suzuki Swift is leverbaar als 3-deurs en 5-deurs.Wanna play the next level?

AutoCity AVK Revalstraat 2 7418 BJ Deventer Tel: + 31 (0) 570 - 624 466 Fax: +31 (0) 570 - 633 917 / info@autocityavk.nl www.autocityavk.nl Info DSV jaargang 12 nummer 5

november 2011

40

Info-bulletin November  

Info-bulletin November

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you