Page 1

De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071

1922

Info DSV jaargang 14 nummer 2

2012

april 2013

1


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

2


Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer. Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit : Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578 GLangenkamp1943@kpnmail.nl Martijn de Leest, secretaris, 06-51920811 secretaris@dsveno.nl Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649 henk_bluemink@hotmail.com Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com GĂŠ Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867 g.duchatteau@home.nl Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-38301397 jeffreyvanwelsen@hotmail.com Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723 rudieboone@kpnmail.nl Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

3


Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van 19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info April 2013 18 Spreekbeurt van Art Langeler, trainer PEC Zwolle, aanvang 21.00 uur 25 Praatavond met Hans Noortman, voorafgaand de huldigingen door de COVS 26 Districtsfinale spelregels voor scheidsrechters bij de SAO (Apeldoorn) Mei 2013 03 Afsluitende ontspannende spelregelavond 09 Geen training en clubavond (Hemelvaartsdag) 16 Kaarten en sjoelen 11 N.K. Spelregelwedstrijd voor Jeugdteams in het Etty Hillesum Lyceum, locatie ‘De Keurkamp�; belangstellenden zijn welkom vanaf 11.00 uur 23 Praatavond 30 Kaarten en sjoelen Juni 2013 06 Snufjesavond op de Deventer kermis, geen training!! 13 Eerste gezellige avond in het gesloten seizoen (zomerreces) 15 N.K. voetbal COVS-teams en IJssel en Berkeltoernooi, beide georganiseerd door de groep Zutphen en gehouden in Lochem 20 Zomerreces 22 Fietstocht 29 Medewerkersavond Wijzigingen voorbehouden Inleveren kopie Info uitgave juni 2013, uiterlijk 01 juni 2013 Jaargang 14, nummer 3 verschijnt medio juni 2013.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

4


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

5


Van de Voorzitter Wanneer ik weer mijn best doe om een voorwoord te schrijven voor de Info uitgave april is het eind maart nog bar koud. Nu wordt er wel gevoetbald, terwijl in de winterstop de temperaturen hoger uitkwamen dan nu. Een bijzondere situatie. Het is niet anders. Wij hebben de 91e Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering alweer een tijdje achter ons liggen. Ik kom hier toch nog even op terug, omdat het een vergadering is geworden die op een verlenging uitdraaide. Een verlenging was nodig, omdat tijdens de vergadering op 14 februari het vereiste twee derde deel van het aantal leden niet aanwezig was. Er waren 50 stemgerechtigde leden aanwezig. Dit had ook te maken met de winterse omstandigheden. Van de stemgerechtigde leden moesten er 86 aanwezig zijn om de conceptstatuten vast te stellen. Statutair moet dan vier weken nadien een extra vergadering worden uitgeschreven, die ook heeft plaatsgevonden. Op 14 maart zijn deze conceptstatuten met algemene stemmen aangenomen, zodat deze op het moment van schrijven bij de notaris liggen en mogelijk medio april/mei zullen worden ondertekend, nadien zal het huishoudelijk reglement opgesteld worden. Door de winterse omstandigheden tijdens de 91e jaarvergadering konden onze jubilarissen niet worden gehuldigd door de COVS, gewoon omdat de vertegenwoordiger van de COVS Jan Broekhuis het onverantwoord vond om vanuit Lelystad naar Deventer af te reizen. Deze huldigingen zullen nu plaatsvinden op donderdag 25 april. Ronnie Mulder en Wim Scheppink waren 25 jaar lid van de DSV en COVS, Ab Brilleman was 40 jaar lid en Rinie Nijenhuis was 41 jaar lid van de COVS. Vanaf deze plaats een felicitatie voor deze jubilarissen is op zijn plaats.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

6


Vervolg voorwoord Jan Krooshof, de aftredende secretaris zou de Zilveren Scheidsrechter van de COVS in ontvangst nemen. Deze uitreiking zal echter ook plaatsvinden op 25 april door een vertegenwoordiger van de COVS District Oost. Ook voor Jan een felicitatie voor deze welverdiende onderscheiding. De paasbingo op 23 maart was er één, waarbij de belangstelling beneden de verwachting bleef. De paasbingo geeft altijd een wat mindere belangstelling te zien ten opzichte van de kerstbingo, echter dit jaar was het beduidend minder. Oorzaak zou kunnen zijn de striemende koude oostenwind. Toch waren er nog 41 aanwezigen. Het werd een gezellige bingo, waarbij de meesten wel met een prijsje (sommigen met prijzen) naar huis gingen. Een woord van dank aan de organisatie en barbediening is op zijn plaats. De KNVB is met het plan gekomen ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. Ik denk overigens dat wij de spreekwoordelijke bal niet bij de scheidsrechters moeten leggen, maar bij bestuur en begeleiding van elftallen. Het moet vanuit de clubs komen. Toch ligt hier een kans voor de COVS en haar verenigingen. Mogelijk kunnen wij hier veel betekenen. Ik zal er een aantal zaken uitlichten. - Er komt een spelregelbewijs voor jeugdspelers. Hoe men hieraan precies invulling geeft, is nog niet duidelijk. Volgens de KNVB dienen B-junioren eenmalig een test te doen, door bijvoorbeeld tien schriftelijke vragen te beantwoorden. Dit geeft mijns inziens geen meerwaarde, mede gezien de tien vragen die voor de scheidsrechters gelden en ook geen meerwaarde hebben. - Een avond met bewegende beelden, waarbij de spelregels verduidelijkt worden door een samenwerking tussen KNVB en COVS. Bij actieve deelname krijgt dan de jeugdspeler bijvoorbeeld een certificaat, waarmee je kunt deelnemen aan de wedstrijden. Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

7


Vervolg voorwoord - Over de straftijd zijn veel meningen. Op zich een prima regel, de ‘dader’ wordt meteen gestraft. Wat lastig is, is het bijhouden van de straftijd door de scheidsrechter. Bij andere sporten wordt dit bijgehouden door een neutrale assistent, echter die is hierbij niet aanwezig. Ik hoor nu mensen roepen, schrijf het op de hand, dan is één blik voldoende om te zien of het tijd is. Lijkt mij geen echt professionele benadering. Spelers en begeleiders gaan al ruim voordat de straftijd voorbij is, roepen tegen de scheidsrechters dat de straftijd verstreken is. De taak van de scheidsrechter wordt hierdoor alleen maar verzwaard. Gevolg is mijns inziens dat in de B-categorie de gele kaarten uitblijven en de veelplegers niet meer gestraft worden door de KNVB. Hopelijk gaan nu de teamgenoten hen corrigeren, want telkens met één man minder spelen is niet prettig voor de teamgenoten. Op 18 april komt Ad Langeler, momenteel nog trainer bij PEC Zwolle, bij de DSV een praatje houden. Velen kennen Ad nog van V.V. Colmschate, waar hij enkele jaren coach is geweest. Het bestuur rekent op een grote opkomst, zodat wij dit verenigingsjaar wat betreft de gastsprekers met een topper kunnen afsluiten. Op 11 mei organiseert de DSV werkgroep N.K. Jeugd 2013 wederom deze wedstrijd in het Etty Hillesum Lyceum, locatie ‘de Keurkamp’. De organisatie veel wijsheid en plezier gewenst bij dit altijd mooie evenement. Vanaf deze plaats wens ik mede namens het bestuur ons spelregelteam heel veel succes bij de Districtsfinale op 29 april, de organisatie ligt bij de scheidsrechtersvereniging Apeldoorn.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

8


Vervolg voorwoord Vrijdag 29 maart is bij de DSV de districtsfinale jeugdspelregelwedstrijd gehouden. Teleurstellend is het dat teams zich gewoon afmelden en één zelfs nog een paar uur voor aanvang van de wedstrijd. Zeer teleurstellend voor de organisatie. Er bleven maar drie teams over en MEC wist zich te plaatsen voor de finale op 11 mei in Deventer. Verheugend is het bericht dat de wedstrijd tussen Go-Ahead Eagles en het Sallands Streekelftal is gepland voor zaterdag 6 juli 2013, op het prachtige sportveld van SV. Heeten. Neem goede nota van de activiteitenkalender op pagina 2, daarin kunt u alle activiteiten van de DSV inzien en zoals de DSV het betaamt, staan er weer vele activiteiten op de rol de komende maanden. Vanaf deze plaats dank ik de adverteerders die ons in 2013 ondersteunen middels een financiële bijdrage. Laat als lid of begunstiger dit ook merken aan de adverteerders, waarvoor dank. Ik wens vanaf deze plaats, alle zieken en geblesseerden een spoedig herstel, zodat zij weer spoedig aan de activiteiten van ons aller DSV kunnen deelnemen.

Onze lijfspreuk is en blijft : ‘Samen staan wij Sterk’ Gerhard Langenkamp, Voorzitter

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

9


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

10


Technische Commissie Wederom een onderwijsman aan het roer van de Technische Commissie. Na een aantal jaren in de Technische Commissie te hebben gezeten, is het nu de beurt aan mij om samen met Eric Noortman en Derya Serik verschillende activiteiten te organiseren, zoals het veld- en zaalvoetbal, technisch weekend en natuurlijk de training. Wat vroeger een echte onderwijscommissie was, is tegenwoordig toch meer een jonge innoverende commissie, met leden die in persoon en werkzaamheden verschillen en die elkaar daardoor juist aanvullen. Het resultaat van deze formule zal dit jaar zichtbaar worden. Maar eerst iets meer over mezelf. Ik ben 25 jaar, woon samen met Désirée in een erg mooie oude stadsboerderij in de Walstraat en heb anderhalf jaar geleden de beslissing genomen om geen actief scheidsrechter meer te zijn, aangezien ik erg veel moeite had om dat te combineren met mijn werk, studie en andere hobby’s. Nadat ik namelijk vijf jaar geleden de Pabo had afgerond, ben ik in deeltijd verder gaan studeren aan de universiteit van Twente, zodat ik daarnaast kon gaan lesgeven in het basisonderwijs. Op het moment dat ik mijn diploma van de masteropleiding Educational Science and Technology (toegepaste onderwijskunde) op zak had, kon ik aan een nieuwe uitdaging in het onderwijs beginnen. Op dat moment, november 2012, kwam de Katholieke Pabo Zwolle om de hoek kijken en daar ben ik, tot op heden, werkzaam als hogeschooldocent rekenen/wiskunde. Naast deze betaalde werkzaamheden, zit ik in het bestuur van Zabuki, het Kinder Science Café van Deventer (www.zabuki.nl). Wij verzorgen één keer per maand een wetenschappelijk programma voor 70 kinderen met de leeftijd van 7 tot 12 jaar in Dok H2O (Havenkwartier) met als doel kinderen te enthousiasmeren voor de wetenschap. We zijn begonnen in 2009, wat we elk jaar vieren met een groots festival in samenwerkig met Saxion Hogescholen Deventer, waar honderden kinderen op af komen. Op dit moment hebben Zutphen, Zeist en Enschede heel actief ons voorbeeld gevolgd. Wij gaan natuurlijk voor een verspreiding door heel Nederland! Hopelijk weten jullie nu iets meer over mij en kunnen jullie dat ook terug gaan zien in de activiteiten van de Technische Commissie. In de Info van de volgende maand zal de technische commissie daar al iets meer over schrijven. Jeffrey van Welsen

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

11


Spelregels: 5 vragen van de commissie

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

12


Spelregels: 5 vragen van de commissie

DENK BIJ UW AANKOPEN AAN ONZE ADVERTEERDERS

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

13


Verjaardagen komende maanden

April 4 5 6 8 10 11 16 19 19 20 21 24 25 27 28

Peter Sloenhek Frans Lugtenberg Dennis Draaijer Herman Veldhoen Stephan Zwier Wilma Zwier Jochem Odink Evert Gerrits Geke Vergeer Floris Duyff Nick Koers Jan Stegeman Joop Lodewijk Jelle van de Valle Han Marsman

Mei 1 1 4 5 8 8 9 11 15 17 17 18 18 19 20 21 21 26 27 29

Marco Schoorlemmer Reindert Schrijver Elderik Schoolderman Bennie Hermsen Theo Hubers Alexander IJsendorn Mike Westendorp Nienke Marsman Gertie Huisman Jan Bolink Anton Schutte Johan van Dijk Theo Mansvelt Beck Rob Philippo Frits Veldwijk Wim van Oosten Bert van Zoelen Wim Aarnink Gerard Wesselink Wim Tromp

Juni 4 Nico Prins 6 Hans van Duren 6 Teun Jansen 7 Ronny Broekman 7 Henny Dollenkamp 7 Ernst Waanders 9 Pascal Smeenk 9 Herman Verhoef 11 Johan Sterling 13 Anton Oolthuis 15 Ab van Buuren 21 Reint Dragt 24 RenĂŠTemmink 25 Jorg Ankersmit 27 John Bakker

Met vriendelijke groet Namens de commissie Werving & Behoud Wim Bronsvoort Tel: 06 – 1062 4460 E-mail: wimbronsvoort@hotmail.com

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

14


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

15


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

16


Ontspanningscommissie Paasbingo 2013 Zaterdag 23 maart jl. werd de jaarlijkse paasbingo weer gehouden in ons prachtige clubhuis. Rond de klok van 20.00 uur waren een kleine 40 gasten aanwezig. Zij werden door onze vertrouwde barkeepers, Xandra, Rudie en Theo, van een kopje koffie of thee voorzien en daarna kon met de eerste ronde van de bingo worden begonnen.

De commissie had mede dankzij de sponsoring van Jan Hennink en de exploitatiecommissie, weer voor een ruim gesorteerde prijzentafel gezorgd voor de bingoronden en verloting. Zeer goed gevulde boodschappentassen, waardebonnen, paasbroden, ludieke prijzen en vleesschalen, eieren etc., te veel om op te noemen. In vlot tempo werden door de quizmaster Elderik de eerste vijf ronden gespeeld en konden de aanwezigen in de pauze een drankje en hapje bestellen bij onze vrijwillige barmedewerkers Xandra, Rudie en Theo. Ook werden in de pauze vlot de loten van de verloting aan de man/vrouw gebracht.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

17


Vervolg Ontspanningscommissie Daarna konden de volgende vijf ronden eveneens vlot achter elkaar gespeeld worden en alle prijzen vonden hun weg naar de diverse deelnemers. De prijzentafel ten behoeve van de verloting werd zoals gebruikelijk met enige hilariteit verloot en menig deelnemer kon ook hiervan met een leuk prijsje huiswaarts keren. Vermeldenswaardig is wel dat menige prijs deze avond bij een bestuurslid/commissielid belandde. Of zou dat komen doordat zij zo sterk vertegenwoordigd waren? De commissie dankt een ieder nogmaals voor de komst naar ons clubhuis en hoopt allen en anderen die niet in de gelegenheid waren te komen, op een van de komende evenementen te mogen begroeten. De Ontspanningscommissie, Piebe, Elderik en GĂŠ

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

18


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

19


Webshop: www.sportprijzen.com

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

20


Commissie Opleidingen De afgelopen clubavonden werden weer goed bezocht. In februari stonden de spelregels op de Deventer voetbalvelden centraal en inmiddels wordt ook daadwerkelijk weer gevoetbald op de Deventer voetbalvelden, na een lange winterstop. In maart heeft Rudie Boone behandeld hoe je spelregelvragen het beste kunt maken. Erg leerzaam, ook met het oog op de maatwerkbijeenkomsten. En in april zijn de leden voorbereid op de nacompetitie, door deze reglementen door te nemen en bijzondere strafschopsituaties te bespreken, onder andere aan de hand van recente wedstrijdmomenten. In het clubhuis vond daarnaast op vrijdag 29 maart het districtskampioenschap spelregels voor jeugdteams plaats. Helaas hadden drie van de zes teams zich de week voorafgaand aan de districtsfinale afgemeld. Districtskampioen werd M.E.C. en Sportclub Lochem is waarschijnlijk ook vertegenwoordigd op het N.K. spelregels op 11 mei. Aan dit NK zal de commissie Opleidingen ook weer een significante bijdrage leveren. Wellicht zorgt het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’, dat de KNVB in maart heeft gepresenteerd, wel voor meer animo voor deelname aan de spelregelwedstrijden. Hoe het verplichte spelregelbewijs vanaf de B-junioren gestalte wordt gegeven, maakt de KNVB later bekend. Als wij hierop in kunnen springen in de regio Deventer, zullen wij dat zeker doen. Met het einde van het seizoen in aantocht, nodigen wij iedereen nog uit om de laatste drie activiteiten van het seizoen te bezoeken.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

21


Vervolg Commissie Opleidingen Het spelregelteam gaat op vrijdag 26 april proberen de districtstitel te veroveren en een plaats voor het NK spelregels te bemachtigen. De wedstrijd vindt plaats in het clubgebouw van de SAO Apeldoorn. Op donderdag 2 mei is de laatste spelregelavond van het seizoen. Een clubavond met een speciaal tintje en net als de vorige jaren blijft de inhoud van de avond een verrassing. Tot slot vindt op zaterdag 11 mei een zeer leerzame activiteit plaats in Deventer: het NK spelregels voor de jeugd. Laat je ook eens zien op deze activiteit! Succes in het slot van de competitie. Namens de commissie Opleidingen, Sjoerd Nanninga

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

22


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

23


Spelregelteam

Jan Visser bokaal We hebben in november een keer een praatavond gehad, met de Vraag: Hoe kunnen we meer mensen interesseren voor het spelregelteam? Het bleek die avond dat er genoeg mensen zijn die dit wel willen. Maar! Er geen zin in hebben om daarvoor te trainen. Daardoor komen we nog steeds één persoon te kort voor ons spelregelteam (helaas). Maar het positieve van deze praatavond was dat voor de Jan Visser bokaal het team Batmen, Battem, Battum of is het nu Bathmen bereid was zonder training deel te nemen. De heren Toon Schutte, Henk Bluemink en Wim Bronsvoort namen in team B deel. Met als coach Gerhard Langenkamp of was het nu Jan Bolink of alle twee. Deze avond bestond het team Deventer dus met het A-team uit Sjoerd Nanninga, Alexander IJsendorn en ondergetekende. Voordat deze avond plaatsvond, was er al veel mailverkeer, omdat ik volgens team B de plaatsnaam Bathmen steeds niet juist in de mail schreef. Maandagavond 4 februari gingen we dan met twee auto’s naar Apeldoorn. (Gerhard en Henk bedankt voor het rijden). Het bleek in het begin van deze avond dat er geen echte strijd tussen de teams A en B was, want we zaten door elkaar in de auto’s. Of kwam dit door de rijvaardigheden van onze chauffeurs. In Apeldoorn aangekomen, bleek in de auto van Henk dat ze toch nog wel wat mondelinge vragen hadden doorgenomen. Als coach van team A bespeurde ik toch wat angst voor deze vragen.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

24


Vervolg Spelregelteam De ronde mondelinge vragen ging voor bijna iedereen goed, maar een speler van team B kreeg de vraag: Wanneer is het nu buitenspel? ( Je moet binnen 1 minuut het antwoord geven.) Maar als ze niet op de bel hadden gedrukt, dan was hij nu nog bezig met beantwoorden. Na het schriftelijke gedeelte was het tijd voor de pauze. In de pauze kwamen de gebruikelijke hapjes op tafel die dit keer mede werden gesponsord door Wim (bedankt). Zowel team A als team B en de coaches deden zich hier tegoed aan. Na deze pauze werd het tijd voor de lees- en quizvragen. In deze rondes bleek toch dat door training met de bordjes ophouden, het verschil werd gemaakt in de einduitslag. Op het einde van de wedstrijd bleek na juryberaad (met ons good oldy Frits Brinks) dat een barragevraag moest worden gesteld voor de persoonlijk winnaar. Rein van Werven en Alexander IJsendorn hadden alle vragen goed beantwoord en hadden beide 99 punten. De barragevraag was: Wanneer moet een scheidsrechter het spel hervatten met een scheidsrechtersbal oftewel stuiterbal? De vraag werd eerst aan de ene gesteld, terwijl de andere in een andere ruimte moest wachten. Hierop wist Rein iets meer antwoorden te geven dan Alexander. Daarna kregen we de totaalscore te horen van elk team. Team A was deze avond winnaar geworden en team B had een keurige derde plaats behaald. De volledige score staat aan het einde van dit verhaal, alsook de persoonlijk behaalde punten van beide teams. Gelukkig waren beide teams hiemee zeer tevreden, evenals onze voorzitter, want vorig jaar hadden we het beduidend minder goed gedaan. Waarna er toch redelijk veel commentaar was naar mij als teamspeler en coach. Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

25


Vervolg Spelregelteam Ik wil een ieder van deze spelregelavond en de groep Apeldoorn bedanken. Voor de gezellige avond en de goede organisatie. Coach van team A, Gerard Harmelink Uitslag: 1 Deventer A. 2 Apeldoorn 1 3 Deventer B. 4 Apeldoorn 2 5 Winterswijk 6 Zutphen 1 Doetinchem

292 punt 279 punt 271 punt 267 punt 248 punt 244 punt 240 punt

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

26


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

27


Technische commissie Technische dag 2013 De winterstop is meestal een goede periode voor een leuke activiteit en vaak is er bij de DSV dan ook wel wat te doen. Dit jaar bleek het echter lastig. Een eerste poging om een heel weekend te organiseren in Nijverdal lukte niet vanwege te weinig deelnemers. Daarna besloot de Technische Commissie toch een activiteit te organiseren en wel op zaterdag 9 februari. Het werd een technische middag en avond met lage kosten, maar door diverse redenen, zoals vakantie, ziekte, fluiten/vlaggen (ja dat weekend kon er op kunstgras wel gevoetbald worden) was de belangstelling niet erg groot. Uiteindelijk verzamelde zich een leuke groep van tien personen rond 16.00 uur bij de DSV. Later bij het eten zouden er nog vier personen bijkomen. De bedoeling was dat eerst getraind zou worden onder leiding van Gerard Harmelink, maar die had de hele dag het weer in de gaten gehouden, zelfs met de consul overlegd en uiteindelijk besloten dat het veld te hard was. Dus werd een alternatief gevonden in darten en biljarten in het clubhuis. Niet erg goed voor de conditie, maar wel voor de gezelligheid. Daarna werd de BBQ aangestoken. Een zeiltje om de wind en sneeuw tegen te houden en flink het vuur erin en het was goed uit te houden.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

28


Vervolg Technische commissie Toch is een BBQ met -2 en met sneeuw niet ideaal.

Het was een uitstekende maaltijd, vooral door de voorbereidingen van Derya en Eric. We hadden wel een beetje teveel, maar diverse mensen hebben later die week nog prima gegeten. Daarna was het tijd voor een serieuze activiteit. Jeffrey had een leuke quiz voorbereid, met vragen over diverse onderwerpen. Van aardrijkskunde en rekenen tot sport en spelregelvragen. Een speelbord met levende pionnen en prijzen op diverse posities zorgden voor veel spanning. Uiteindelijk ging het team, dat het meest tactisch speelde, er met de meeste prijzen vandoor. Maar iedereen deed fanatiek mee, en uiteraard werd ook geprobeerd vals te spelen, maar Jeffrey had dat goed door, zoals een goede scheidsrechter betaamd. Ten slotte was het weer tijd voor ontspanning en de avond werd onder het genot van een drankje afgesloten. Hoe laat precies is niet bekend‌ Het was een uitermate geslaagde dag en de quiz is zeker voor herhaling vatbaar, misschien volgend jaar als onderdeel van een heel weekend. Namens de Technische Commissie Martijn de Leest Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

29


Vervolg commissie Opleidingen Een spelregel uitgelicht: De duur van de rust Commissie Opleidingen Duurt de rust maximaal of minimaal 15 minuten? Wanneer begint de rust, bij het rustsignaal of bij het betreden van de kleedkamers? Hierna een kort overzicht van de belangrijkste regels met betrekking tot de rust.

‘De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust mag niet langer duren dan 15 minuten. In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang de rust na de eerste helft duurt. De duur van de rust na de eerste helft mag alleen met toestemming van de scheidsrechter worden gewijzigd. De rust gaat in op het moment dat de spelers de kleedkamer betreden.’ Kijk voor een compleet overzicht van de spelregels op de website www.dsveno.nl onder het kopje ‘downloads’.

Antwoorden spelregelvragen Info-bulletin februari 2013:

1=C

2=C

3=D

Info DSV jaargang 14 nummer 2

4=C

5=D

april 2013

30


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

31


Spreker van de maand

Op donderdag 28 maart was Mario Diks bij de DSV te gast. Afkomstig uit Leeuwarden is deze 35-jarige sinds vier jaar actief als assistentscheidsrechter in het betaald voetbal. Begonnen als clubscheidsrechter, volgde hij in 1998 een BOS-cursus en werd actief op de zaterdag. Het fluiten ging hem goed af en hij promoveerde naar de C-lijst (de masterclas). In 2008 kreeg hij een contract als junior-scheidsrechter. Hier merkte hij –ook door de gesprekken met de KNVB-coaches- dat de A-lijst (het grote werk) er voor hem niet in zat. Hij maakte de overstap naar de assistenten en in vier jaar tijd heeft hij daar wel de top bereikt. Met als voorlopig hoogtepunt het mogen arbitreren bij Ajax-Feijenoord. Mario benadrukte dat hij nu weer meer tijd voor zijn gezin heeft, met plezier zijn werk langs de lijn verricht en daarnaast ook zijn maatschappelijke positie (verzekeringsagent) kan opbouwen. Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

32


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

33


Vervolg spreker van de maand Hij bleek een voorstander van de doellijntechnologie te zijn, een uitstekend hulpmiddel om foute beslissingen te voorkomen. Immers ook de ogen van een assistent of van de 5e/6e official zien niet alles (bij een scrimmage liggen spelers vaak in de weg). Ten slotte vertelde hij wat over zijn uitdaging om deze zomer met de racefiets zes keer de Alpe d’Huez te beklimmen om zo (gesponsord) gelden in te zamelen voor de strijd tegen kanker. De DSV zorgde ervoor dat zijn inbreng weer hoger kwam te liggen.

Han Marsman

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

34


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

35


Ontspanningscommissie

DEVENTER, april 2013

Geachte leden en begunstigers, Hier even een brief/herinnering voor u allen.

22 juni 2013!!!! Er wordt nu al weer over

gesproken!!! Vanaf ons clubgebouw de KEURKAMP !!! We gaan weer fietsen en daarna gezellig een happie!!! De ontspanningscommissie zit te denken aan een fietstocht van zo’n 30 km. In de directe omgeving van Deventer. Na deze gezellige tocht (met iets te drinken onderweg) gaan we genieten van een maaltijd.

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

36


Ontspanningscommissie Natuurlijk zijn introducés toegestaan De kosten voor deze middag bedragen € 6,50 per prsoon. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar en zo tegen 14.00 uur beginnen we met de fietstocht. Zo rond 14.30 uur is iedereen onderweg en kan er zo lang overdoen als men wil. Het eten zal zo tegen 18.00 uur klaar staan. Daarna onder het genot van een drankje nog even gezellig napraten en dan op de fiets naar huis!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.......................................................... Ondergetekende................................ geeft zich op voor de fietstocht van 22 juni 2013 en komt met......personen. Heeft geen last van zadelpijn en fietst circa 30 km. Daarna deelnemer aan het eten. De kosten à € 6,50 per persoon worden bij inlevering van deze bon voldaan bij: Piebe Zwier, Gé Duchatteau of Elderik Schoolderman. Inleveren graag vóór 14 juni 2013. Opgave via e-mail, ook mogelijk. Mail het door aan: pk.zwier@home.nl en de rest komt goed!!

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

37


Vervolg Ontspanningscommissie Enkele belangrijke data voor dit jaar!!

22 juni 2013 2 november 2013 16 november 2013 23 november 2013 21 december 2013

Fietstocht/barbecue Bowlen Kaartmarathon Sint Nicolaas kinderen Kerstbingo

Meerdere data volgen zo snel mogelijk. Deze data zijn alvast bekend!! Noteer deze data alvast in je

De Ontspanningscommissie

Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

38


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

39


Info DSV jaargang 14 nummer 2

april 2013

40

Info Bulletin april 2013  

Info Bulletin april 2013