Page 1

DSV op het internet: www.dsveno.nl 1922

2011

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

1


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

2


Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Verschijnt 6 maal per jaar in een oplage van 275 stuks per keer. Redactieadres: Ramelestraat 23, 7416 WX Deventer E-mail hurricane@concepts.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit : Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578 g.langenkamp@home.nl Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608 krooshof43@concepts.nl Henk Bluemink, penningmeester a.i. 06-10932649 henk_bluemink@hotmail.com GĂŠ Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867 g.duchatteau@home.nl Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811

mdeleest@ziggo.nl Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

rudieboone@home.nl Correspondentie-adres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

3


September 2011 15 19.30 uur training en aansluitend om 21.00 uur spelregelavond 22 19.30 uur training en aansluitend om 21.00 uur lezing van de wethouder gemeente Deventer, de heer Ahne 29 Training om 19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur kaarten en sjoelen

Oktober 2011 06 Spelregelavond om 21.00 uur en voorafgaand om 19.30 uur training 13 Kaarten en sjoelen om 21.00 uur en om 19.30 uur training 20 Vrije avond in verband met vele afwezigen naar Turkije, er is natuurlijk gelegenheid voor training vanaf 19.30 uur 27 Praatavond om 21.00 uur en voorafgaand training om 19.30 uur

November 2011 03 Training om 19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur behandeling van spelregels 10 Kaarten en sjoelen om 21.00 uur, voorafgaand training om 19.30 uur 17 Training om 19.30 uur en aansluitend om 21.00 uur spreker of praatavond 18 Spelregelwedstrijd voor COVS-teams in Nijverdal

Wijzigingen voorbehouden Inleveren kopie Info, uitgave november 2011, uiterlijk 28 oktober 2011 Jaargang 12, nummer 5 verschijnt 10 november 2011

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

4


Van de Voorzitter Helaas moet ik dit voorwoord beginnen met een triest bericht. Paul de Haas is toch wel onverwachts overleden op 70-jarige leeftijd. Paul was een markante persoonlijkheid binnen onze club, ondanks dat zijn bezoek aan de clubavonden de laatste jaren minder werd. Zijn dankwoord ten opzichte van het bestuur tijdens de rondvraag van de jaarvergaderingen zullen wij zeker missen. Paul was 51 jaar lid van DSV en COVS. Dat hij moge rusten in vrede. Wanneer u deze Info onder ogen krijgt, is de start van het voetbalseizoen 2011/2012 reeds aangevangen. Eveneens zijn op 1 september 2011 de jubileumfestiviteiten ten aanzien van het 90-jarig bestaan van ons aller DSV van start gegaan, en middels een flyer heeft u kennis kunnen nemen van de activiteiten in het jubileumjaar. Alle jubileumactiviteiten worden ook op de website van de DSV geplaatst en zo mogelijk in de Info, zodat een ieder er kennis van kan nemen. De jubileumcommissie ‘90 jaar DSV’ heeft een uitstekend jaarprogramma samengesteld, waar de DSV trots op kan zijn. De gepromoveerden waren nog niet bekend bij het verschijnen van Info in juni. Elders in deze uitgave worden de uitverkorenen kenbaar gemaakt en een felicitatie is alsnog op zijn plaats. Ik wens namens het bestuur alle actieve scheidsrechters, rapporteurs, assistant-scheidsrechters en waarnemers een fijn, maar vooral een sportief seizoen toe en spreek de hoop uit dat excessen ten opzichte van de arbitrage uitblijven! Wanneer de arbitrage toch wordt belaagd bij het uitoefenen van hun hobby, zal de KNVB haar belofte moeten waarmaken ten aanzien van het streng straffen van de dader(s).

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

5


Het vernieuwen van de toiletruimten loopt zo ongeveer op het einde. Alle medewerkers hieraan wil ik dankzeggen voor hun inzet en aan het resultaat te zien, is het de moeite waard geweest. Een verrijking voor ‘De Keurkamp’. De werkgroep ‘Toekomst DSV’ is voortvarend te werk gegaan en op 8 augustus 2011 heeft deze werkgroep het eindresultaat aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd. Nu komt het erop aan om de plannen ten uitvoer te brengen. Hierbij is de steun van de leden onontbeerlijk. De werkgroep ‘presentatiegids’ is nog volop bezig met de invulling van deze gids. Mede gezien de inzet van de werkgroep twijfel ik er niet aan dat ook dit werkstuk een verrijking wordt voor onze vereniging en dat wij ons nog beter weten te profileren in de sportwereld. Vanaf deze plaats wil ik de directie van het Etty Hillesum Lyceum dankzeggen voor de opknapbeurt van het sportveld. Eveneens dat zij ons de gelegenheid hebben geboden om na de renovatie gebruik te mogen maken van het sportveld bij de locatie ‘De Boerhave’. Het bezoek aan de training kan nog steeds beter. Maak uw collega-scheidsrechter/-assistant-scheidsrechter die om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de DSV biedt, er op attent dat een goed loopvermogen onontbeerlijk is om een goede prestatie neer te zetten. Spelers/begeleiders/trainers hebben recht op een goed functionerende leiding op elk niveau. Derhalve zou het niet misstaan dat ook clubscheidsrechters meer gebruik gaan maken van de trainings- en opleidingsfaciliteiten bij de DSV, zonder deze weg te snoepen bij hun eigen vereniging. Sla de activiteitenkalender erop na, evenals de jubileumflyer, om de activiteiten van uw aller DSV te kunnen bezoeken.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

6


Tot slot wens ik alle zieken en geblesseerden van harte beterschap toe en hoop dat zij spoedig weer hun wel en wee kunnen hervatten. Namens het bestuur wens ik allen een fijn en goed jubileumjaar toe. Tot ziens op de vele activiteiten die ons nog te wachten staan van ons aller DSV. ‘Samen staan wij Sterk’ is en blijft ons motto. Gerhard Langenkamp, Voorzitter

---------------------------------------------------------------------------------De advertentie, die op 2 augustus jl. in de Stentor heeft gestaan, bevatte de volgende tekst: Ons bereikte het droevige bericht van het onverwachte overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Paul de Haas Paul heeft met inbegrip van zijn actieve scheidsrechtersperiode de vereniging meer dan 50 jaar vol overgave gediend. Wij wensen zijn naasten veel sterkte Bestuur en leden van de Scheidsrechters Vereniging Deventer e.o.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

7


Lijst gepromoveerden juni 2011 Allen gefeliciteerd en succes en plezier in de hogere groep. Veldvoetbal - Geertjan Meijer: van zaterdaggroep 5 naar zaterdaggroep 4 - Geke Vergeer: van zaterdaggroep 22 (jeugd) naar zaterdaggroep 21 (op eigen verzoek naar zondaggroep 3) - Gerard Harmelink: van zondaggroep 2 naar zondaggroep 1 - Henk de Man: herintreder zondaggroep 1 - Maikel Spijkerman: van zondaggroep 4 naar zondaggroep 3 - Jochem Odink: van zondaggroep 4 naar zondaggroep 3 - Zico Velic: van zondaggroep 4 naar zondaggroep 3 Zaalvoetbal - Hans van Duren: van zaalvoetbalgroep 3 naar zaalvoetbalgroep 2 - Gerrit van de Pol: van zaalvoetbalgroep 4 naar zaalvoetbalgroep 3 - Rob Philippo: van zaalvoetbalgroep 4 naar zaalvoetbalgroep 3 Assistant-scheidsrechter veldvoetbal - Rens Bluemink: van talententraject naar masterclass betaald voetbal - Sjoerd Nanninga: van talententraject naar masterclass betaald voetbal - Martijn de Leest van groep 1 naar landelijk - Elderik Schoolderman naar groep 1 De DSV heeft nu: - 3 scheidsrechters in groep 00 (topklasse); - 3 scheidsrechters in groep 1 (hoofdklasse); - 2 assistant-scheidsrechters betaald voetbal; - 3 assistant-scheidsrechters in masterclass.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

8


Spelregels: 5 vragen van de commissie Vraag 1 Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een directe vrije schop of strafschop? a. Een speler steekt een middelvinger op richting assistent-scheidsrechter. b. Een speler speelt op gevaarlijke wijze. c. Een speler hindert een tegenstander in diens loop. d. Een speler trapt naar een tegenstander, maar raakt hem niet.

Vraag 2 Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop? a. Een speler maakt een discriminerende opmerking naar een tegenstander. b. Een doelverdediger pakt de bal op die uit een directe vrije schop doelbewust met de knie is toegespeeld door een medespeler. c. Een speler valt een tegenstander met gestrekte benen aan. d. Een speler maakt een sliding en brengt daarbij een tegenstander ten val.

Vraag 3 Tijdens een wedstrijd onder zomerse omstandigheden draagt een doelverdediger een lange trainingsbroek. Is dit toegestaan? a. Dit is toegestaan. b. Dit is alleen toegestaan onder winterse omstandigheden. c. Dit is alleen toegestaan onder winterse omstandigheden en als de kleur van de broek gelijk is aan de hoofdkleur van het shirt. d. Dit is alleen toegestaan als de doelverdediger van de andere partij ook een lange trainingsbroek draagt.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

9


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

10


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

11


Werving en Behoud Inmiddels zitten de vakanties, hoe jammer ook, er voor iedereen op en begint het normale leven weer. Dus ook het normale ‘scheidsrechter’leven. De competitie, wellicht voorafgegaan door een of meerdere oefen- en bekerduels is ook weer gestart. Tijdens mijn vorige bijdrage waren de promendi nog niet bekend, daarom aan allen vanaf deze plek nog een hartelijke felicitatie. De lijst van gelukkigen is elders in deze Info gepubliceerd. Zoals de vorige keer beloofd, kom ik nog terug op het toernooi om de Telstar Cup. Door de organisatie is na het afronden van de eerste editie (na twee eerder mislukte pogingen in de winterperiode) besloten om dit ‘officieuze Deventer kampioenschap’ geen vervolg te geven. Hieronder vinden jullie de integrale tekst van het bericht dat aan alle deelnemende verenigingen is gestuurd. In het dankwoord achteraf en de mail van de organisatoren is expliciet de waardering uitgesproken voor de scheidsrechters die hieraan hebben meegewerkt.

In 2009 heeft samen met Telstar Sport een aantal functionarissen van diverse Deventer amateurverenigingen het initiatief genomen tot een opzet voor een officieus Deventer Kampioenschap om de Telstar Cup. Doelstelling was onder meer verbroedering en aanhalen van de onderlinge contacten ook buiten bestuurstafels om. De eerste twee jaar zou het evenement in de winterstop plaatsvinden, doch de weergoden werkten niet mee en wij moesten besluiten het toernooi te cancelen. Mede hierdoor hebben we voor 2011 besloten het toernooi over het hele jaar te spreiden.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

12


Vervolg Werving en Behoud In september zijn we dan ook zeer enthousiast gestart, maar al vrij snel bleek dat veel wedstrijden werden uitgesteld en dat zelfs verenigingen zich tussentijds uit het toernooi terugtrokken. Diverse elftal- c.q. verenigingsbelangen lagen hieraan ten grondslag. Voor de uitgestelde wedstrijden bleek het veelal erg problematisch om een nieuwe datum te plannen. Het heeft met veel kunst- en vliegwerk dan toch uiteindelijk geleid tot een finale tussen Activia en de Gazelle. Gezien de ervaringen heeft de organisatie besloten geen vervolg te geven aan de Telstar Cup. Hoofdsponsor Telstar (eveneens betrokken bij de organisatie) betreurt uiteraard het besluit, maar respecteert dit eveneens. Als organisatie menen wij er goed aan te doen uw vereniging hiervan in kennis te stellen en wensen u veel sportief succes in de toekomst. Op zaterdag 4 juni heeft het eerste Mediamarkt A1-TopToernooi plaatsgevonden bij Schalkhaar. Een kwalitatief prima toernooi met deelname van diverse grote amateurploegen die met hun A-jeugd allen op divisieniveau acteren. De arbitrage hier is voor het grootste deel verzorgd door DSV-leden met enige hulp van buiten. Dit als gevolg van verschillende activiteiten (o.a. fietstocht en NK COVS voetbaltoernooi) die tegelijkertijd plaatsvonden in dit hemelvaartsweekend. De conclusie van de deelnemende scheidsrechters was dat dit voor herhaling vatbaar was en gelukkig was de toernooiorganisatie het daarmee eens. Getuige een artikel van hen op deventervoetbal waren ze ook zeer te spreken over de arbitrage.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

13


Vervolg Werving en Behoud Een gegeven waar we als DSV trots op mogen zijn. Hopelijk volgend jaar een vervolg. Zoals een ieder zal hebben meegekregen, is op 27 juli jl. Paul de Haas op 70-jarige leeftijd overleden; een bijzonder lid. Langs deze weg wil ik, mede namens het bestuur, de nabestaanden sterkte toewensen. Het verzoek aan een ieder is verder om ons te informeren wanneer mensen minder prettige zaken meemaken op het veld, met gezondheidsproblemen kampen, jubilea vieren of om wat voor reden dan ook aandacht verdienen in het kader van Lief en Leed. Als bestuur proberen wij hier zeer alert op te zijn, echter we kunnen niet zonder jullie informatie. Licht ons in! Wat de ledenlijst betreft, zijn er in de afgelopen periode een tweetal leden en een tweetal begunstigers bijgekomen, te weten: - Frans Lugtenberg (scheidsrechter zondaggroep 5); - Herman Veldhoen (scheidsrechter jeugdgroep 3 en zaal); - Herman Bril (begunstiger); - Henk Veenstra (begunstiger). Zoals ook voor alle nieuwe leden en begunstigers geldt: van harte welkom bij onze club. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en dat we jullie regelmatig op de clubavonden of andere activiteiten tegenkomen. Ook hier een verzoek aan iedereen: geef namen met adres en/of telefoonnummers van potentiële nieuwe leden aan ons door, zodat we mensen actief kunnen benaderen. Op zaterdag 23 juli heeft de traditionele ‘wedstrijd Heeten’ plaatsgevonden. De vorige keer schreef ik ‘behalve slecht weer, lijkt niets een

succesvolle editie meer in de weg te staan.’

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

14


Vervolg Werving en Behoud Het leek in de dagen voorafgaande alsof door deze passage de goden werden verzocht. Wat zagen de voorspellingen er slecht uit. Of het nu komt doordat wij de dominee in ons midden hebben, waardoor de weergoden ons toch goed gezind waren, of dat het dom geluk was, laat ik even in het midden. Feit is dat het op enkele druppels na droog bleef, er sprake was van prima voetbalweer en veel belangrijker dat een kleine 1.000 bezoekers aanwezig waren op het sportpark van Heeten. Op het veld twee prima arbitrale trio’s die de DSV vertegenwoordigd hebben en daarbuiten zo’n 25 DSV-ers in diverse zichtbare en minder zichtbare functies. Door een ieder is prima werk geleverd. De ‘DSV-commissie wedstrijd Heeten’ onder leiding van Theo Mansvelt Beck wil dan ook iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen aan deze wedstrijd hartelijk danken. Zonder in details te treden, kan gesteld worden dat ook deze editie zowel

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

15


Vervolg Werving en Behoud sportief als financieel een succes is geworden.

Tot slot als gebruikelijk de verjaardagskalender. In de periode september t/m november zijn de volgende leden/ begunstigers jarig. Voor allen: een hele fijne verjaardag toegewenst: Sep-

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

16


Technische commissie Deventer voetballers in actie Op een zonovergoten sportpark Het Eldrik in Hengelo (Gld.) organiseerde de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken (SDO) dit jaar -in het kader van het 75-jarig jubileum- het Nederlandse kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams. Tien teams van scheidsrechters streden om de hoogste eer, waarbij de grote vraag was of onze jongens zouden slagen om voor de derde maal op rij als eerste te eindigen. Het werd een slijtageslag. Net zoals vele andere COVS-groepen moesten wij alle spelers inzetten. Na het lange seizoen was dit voetbaltoernooi op een warme zaterdag een aanslag op de conditie. In de finale, die -zoals zo vaak op het NK- beslist moest worden vanaf de strafschopstip, werd dit overduidelijk. Van de tien strafschopnemers konden zeker vier voetballers de kracht niet meer opbrengen om de bal voldoende snelheid mee te geven. Uiteindelijk trok Nijverdal -mede dankzij een goed het doel verdedigende keeper- aan het langste eind en mag zich dit jaar Nederlands kampioen veldvoetbal noemen. Met groot gejuich namen zij de beker -uitgereikt door VCN-bestuurder Henk Schreuder- in ontvangst. Minstens zo belangrijk is de sportiviteitsprijs. Fair play staat hoog in het vaandel van de COVS. Op dit toernooi bleek bij enkele wedstrijden dat ook voor scheidsrechters opgaat dat ‘winnen voorop staat’ en dat zij beslissingen van mede-collega’s (die zich inzetten om het geheel te leiden) soms maar met moeite accepteerden.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

17


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

18


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

19


Vervolg Technische commissie Aan het einde van de dag bleek het team van de gezamenlijke COVSgroepen uit Drenthe de beker voor het sportiefste team mee naar het noorden te mogen nemen. Uitslag:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nijverdal Helmond Utrecht Drachten Eindhoven Deventer Gorinchem Oss-Uden Drenthe Doetinchem

Volgend jaar zal begin juni het volgende Nederlandse kampioenschap georganiseerd worden door Maastricht. Omdat het vooruitzicht in het diepe zuiden ook mee te mogen doen, ons lokte, besloten wij alles op alles te zetten om op 18 juni op het oostelijk kampioenschap de eerste of tweede plaats te behalen. Want dan mogen wij volgend jaar Nijverdal vergezellen. Zoals gewoonlijk (al voor de 41e keer!) organiseerde de scheidsrechtersvereniging Zutphen en omstreken (SZO) op de velden van de vv Voorst het IJssel en Berkeltoernooi. Negen COVS-groepen waren aanwezig en maakten in een halve competitie uit wie de ereplaatsen bezetten. Uiteindelijk bleek Zutphen de sterkste (21 punten uit acht wedstrijden), Deventer werd tweede (17 punten) en Noordoost-Twente (15 punten) legde beslag op de derde plaats.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

20


Vervolg Technische commissie De strijd om de sportiviteitsbeker kende ook een spannend verloop. Uiteindelijk bleef Hengelo (gem. 8.875) Doetinchem en Deventer (beide gem. 8.75) net voor. Uiteindelijk is de veldtocht van de DSV gedeeltelijk geslaagd. Geen Nederlands kampioen, maar wel de kans om in 2012 voor de derde keer in vier jaar de beste voetballende scheidsrechters van Nederland te leveren. Wij houden u op de hoogte! Han Marsman

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

21


Vervolg Technische commissie Bij het verschijnen van deze Info staat weer een nieuw seizoen te beginnen, en een bijzonder seizoen. In februari bestaat de DSV namelijk alweer 90 jaar. Veel reguliere activiteiten krijgen een bijzonder jubileumtintje. Bij de activiteiten van de Technische commissie blijkt dat wat lastiger. Het is bijvoorbeeld niet gelukt om de organisatie van het NK veldvoetbal naar Deventer te krijgen. Dat is op zaterdag 2 juni in Maastricht. Toch zal de commissie haar steentje bijdragen bij de diverse activiteiten. Op 4 juni toog de DSV met een sterke selectie naar het Gelderse Hengelo om daar de Nederlandse titel te verdedigen en de wisselbeker weer mee te nemen, omdat het dan de derde keer zou zijn. Het was prachtig weer, maar misschien een beetje te warm voor de voetballers. De bal vloog namelijk alle kanten op, behalve in het doel. Uiteindelijk misten wij op één doelpuntje na de kruisfinales en werden zesde. Gelukkig konden we de dag afsluiten met een geweldige barbecue bij de DSV, samen met de deelnemers van de fietstocht. Twee weken later, op 18 juni was het oostelijk kampioenschap in Voorst. Dit keer werd gekozen voor een nieuwe opzet: er werd gespeeld in één poule, waarbij we tegen iedereen moesten spelen. Omdat Zutphen in het onderlinge duel veel sterker was, bleek een tweede plaats het maximaal haalbare. Uiteindelijk werd dit door veel inzet bereikt. Dit betekent dat we volgend jaar weer naar het NK kunnen. Dat kan weleens een leuk dagje/weekendje Maastricht worden… Op 11 augustus is de training alweer gestart. Nog niet op ons eigen veld, vanwege onderhoud. Als het goed is, kunnen we in september weer op een mooi nieuw/vlak veld trainen.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

22


Vervolg Technische commissie Ook de trainer is nieuw: Geke Vergeer wordt opgevolgd door Gerard Harmelink. Gerard heeft aangegeven dat hij er veel zin in heeft en hij heeft ook wat vernieuwende traingingsvormen bedacht. Dus stel hem niet teleur en kom in grote getale. Net zoals eind vorig jaar zal Henk Borkent de verzorging weer op zich nemen. De eerstvolgende activiteit zal het FADO jaarwisselingstoernooi zijn. De exacte data zijn nog niet bekend, behalve de finaledag. Die is op 7 januari. Het zaalvoetbaltoernooi in Elburg is op 14 januari. Door de reis naar Turkije in oktober en het jubileum in februari zal de Technische commissie in de winterstop geen technische dag of weekend organiseren. Zeer waarschijnlijk komt er een alternatief in mei of juni. Ter vervanging van de test/toets zullen waarschijnlijk bij de DSV maatwerkbijeenkomsten georganiseerd worden. In samenwerking met de commissie Opleidingen werken we al aan een opzet. Maar van de kant van de KNVB is er nog niet veel duidelijk. Hopelijk horen we in oktober meer. Tot slot wens ik de actieve scheidrechters een goede start van het seizoen en de overige leden veel plezier met alle activiteiten in het jubileumjaar. Namens de Technische commissie Martijn de Leest

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

23


Commissie Opleidingen Zoals Wim van Oosten in de meest recente uitgave van het blad De Scheidsrechter voorspelt, zullen in de eerste speelrondes van de competitie opnieuw diverse beslissingen van de arbitrage bediscussieerd worden in praatprogramma’s als Studio Voetbal en

Voetbal International.

Deze twee programma’s hebben gezamenlijk meer dan één miljoen kijkers en zijn gezichtsbepalend voor de publieke opinie over het Nederlandse voetbal. Je verwacht dat in een dergelijk invloedrijk programma op spelregeltechnisch juiste manier beslissingen van de arbitrage worden aangevochten, maar niets blijkt minder waar. Voor het gemak een voorbeeld: In de eerste speelronde van de Eredivisie werden maar liefst vijf rode kaarten getoond, meer rode kaarten werden nimmer getoond in het openingsweekend. De rode kaarten één voor één langsgaand is met al deze beslissingen te leven; driemaal een veelbelovende aanval onderbreken (lees: doorgebroken speler neerhalen), eenmaal een grove charge en eenmaal het wegzenden na twee gele kaarten. Rode kaarten werden aangevochten met argumenten als ‘Natuurlijk is het een gele kaart, maar geen rode kaart na 10 minuten in de competitie’ (bij het ontnemen grote scoringskans). Ook niet-gegeven rode kaarten werden bediscussieerd, met als argument ‘Een handsbal van de keeper buiten de zestien is normaal gesproken rood’.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

24


Vervolg Commissie Opleidingen

Het onderbreken van een veelbelovende aanval na 10 min. in de competitie Tijdens de tweede spelronde was het opnieuw raak, waarbij Jeroen Sanders met een duidelijk verhaal zijn beslissing voor een strafschop bij Heracles Almelo - NAC Breda toelichtte. Zijn uitleg werd in Studio Voetbal echter afgedaan als ‘totaal onbegrijpelijk’, maar zijn uitleg was wel geheel spelregelproof! Eind augustus zijn we vier speelrondes onderweg en helaas zijn juiste beslissingen van de Nederlandse arbitrage nog niet belicht. Spelregelavonden Op de eerste spelregelavond in september zijn beelden getoond uit België en Engeland, waar helaas wel overduidelijke foutieve beslissingen zijn gemaakt door de arbitrage. Waar een overduidelijke terugspeelbal niet werd bestraft (Engeland), leidde een struikeling over de eigen benen zonder een tegenstander in de buurt tot een strafschop (België).

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

25


Vervolg Commissie Opleidingen

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

26


Vervolg Commissie Opleidingen De spelregelavond van oktober staat geheel in het teken van het zaalvoetbal. De commissie Opleidingen is er namelijk niet alleen voor de scheidsrechters in het veldvoetbal, ook voor het zaalvoetbal bieden wij enige bijscholing aan. Door ook links te leggen met het veldvoetbal, maakt deze avond ook tot een must voor de veldscheidsrechters. Schrijf 6 oktober nu dus alvast op in de agenda. Maatwerkbijeenkomsten Vanuit de KNVB kwam het bericht dat de conditietest/spelregeltoets met ingang van dit seizoen is afgeschaft. Hiervoor in de plaats komen maatwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zullen bestaan uit een trainings- en een spelregelgedeelte, afgesloten met een toets. Zakken voor de toets kan niet meer, maar zoals het er op het moment van schrijven naar uitziet, kan de uitslag van de spelregeltoets bepalend zijn voor eventuele promotie of degradatie aan het einde van het seizoen. Voor de maatwerkbijeenkomsten krijgt men een cijfer, mede bepaald door de spelregeltoets. Iedere vraag meer goed in de toets leidt tot een hoger eindcijfer. Het belang van een goede spelregelkennis zal dus groot zijn vanaf heden en kan een beslissende factor zijn voor promotie of degradatie. Als er genoeg animo voor is, is het mogelijk dat wij in de week voorafgaand aan de maatwerkbijeenkomsten een extra opfrisavond spelregels organiseren, afhankelijk van de exacte opzet van de maatwerkbijeenkomsten. Door een gedegen voorbereiding op de toets is de kans op promotie vanaf komend seizoen dus groter!

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

27


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

28


Vervolg Commissie Opleidingen Spelregelteam Er is nog meer nieuws van het spelregelfront, maar dit keer minder goed nieuws. Sjoerd Nanninga en trainer Toon Schutte hebben aangegeven dat het na meerdere jaren in het spelregelteam te hebben gezeten, nu tijd is voor nieuwe mensen in het spelregelteam. Dat betekent dat het spelregelteam minimaal op zoek is naar ĂŠĂŠn nieuwe speler. Wie biedt zich aan? Oproep!!! Het afgelopen seizoen is al meerdere malen zonder succes een oproep gedaan in het Info Bulletin wie in het spelregelteam wil plaatsnemen, telkens zonder succes. Wij hopen nog steeds dat iemand opstaat die de vereniging wil vertegenwoordigen bij de spelregelwedstrijden in het district en eventueel zelfs landelijk. Hij/zij kan zich melden bij coach Gerard Harmelink. Ook voor informatie kun je bij Gerard Harmelink terecht. Denk niet dat iemand anders zich wel aanmeldt, want dit is de afgelopen maanden ook niet gebeurd. Hopelijk kunnen we in het volgende Info Bulletin mededelen dat zich iemand heeft gemeld die de vereniging op een positieve manier wil vertegenwoordigen! Met deze noodkreet eindigt deze bijdrage van de commissie Opleidingen. We hopen jullie in grote getale te zien bij onze eerstvolgende activiteiten. - donderdag 6 oktober: clubavond spelregels (thema: zaalvoetbal); - donderdag 3 november: clubavond spelregels; - vrijdag 18 november: Spelregelwedstrijd: Halve finale district Oost, te Nijverdal. De commissie Opleidingen Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

29


Vervolg Commissie Opleidingen Een spelregel uitgelicht - de uitrusting van de spelers Commissie Opleidingen Dat de standaarduitrusting van spelers bestaat uit een shirt, een korte broek, kousen, scheenbeschermers en schoenen is algemeen bekend. Maar wat zeggen de regels nou over het aftapen van polsen of het voetballen op gymschoenen? Voor eens en altijd duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan: Uitgangspunt - Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler. Standaarduitrusting - Een trui of shirt met mouwen, een korte broek, scheenbeschermers, sokken, schoenen. - Uitzondering: alleen de doelverdediger mag een lange broek dragen. - Niet bepaald is wat voor schoenen mogen worden gedragen, gymschoenen zijn ook toegestaan. Uitgangspunt is dat het materiaal geen gevaar mag opleveren voor de speler en andere spelers. Kleurentenues - Indien de wedstrijdkleding van beide teams te veel op elkaar lijkt volgens de scheidsrechter, moet het thuisspelende team een ander tenue aan, behalve: . in de standaardklassen heren; . in de competities bij de dames, waarbij alleen 1e elftallen meedoen. - De doelverdediger dient zich aan te passen aan de scheidsrechter wat betreft de kleur van het tenue.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

30


Vervolg Commissie Opleidingen Onderkleding - Bij een ondershirt moeten de mouwen dezelfde hoofdkleur hebben als de hoofdkleur van de mouwen. - Een slidingbroek of maillot moet dezelfde kleur hebben als de hoofdkleur van de broek (dus niet de sokken). - Als de onderkleding politieke, religieuze of persoonlijke uitingen toont, kan de scheidsrechter hiervoor geen kaart geven, maar er alleen melding van maken. Sieraden - Alle sieraden zijn strikt verboden (halskettingen, ringen, armbanden, oorbellen, leren bandjes, rubberen bandjes etc.). - Het aftapen van sieraden is NIET toegestaan. - Alleen het dragen van gladde trouwringen is toegestaan (mits afgeplakt). - Snoods (neksjaals) zijn met ingang van juli 2011 niet toegestaan. Rugnummers - Verplicht om te dragen in het standaardvoetbal senioren en vrouwen. - Het rugnummer mag uit maximaal twee Arabische cijfers bestaan (1 t/m 99). Aanvoerdersband - Deze is verplicht om te dragen door de aanvoerder bij aanvang van de wedstrijd. - Een team is in het verdere verloop van de wedstrijd niet verplicht om met een aanvoerder te spelen (bijvoorbeeld na een rode kaart). - Indien een team met rouwbanden speelt, wordt de rouwband altijd om de linkerarm gedragen en de aanvoerdersband wordt in dat geval om de rechterarm gedragen.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

31


Vervolg Commissie Opleidingen Aftapen polsen en kousen - Het aftapen van polsen is toegestaan. - Het aftapen van kousen is alleen toegestaan als tape in de hoofdkleur van de kous is, of minder dan 2 cm breed. Antwoorden spelregelvragen: 1= D

Info DSV jaargang 12 nummer 4

2= A

3= A

september 2011

4 = D

5= B

32


Ontspanningscommissie Nieuws van de Ontspanningscommissie Ook in het nieuwe seizoen heeft de OC weer enkele leuke activiteiten geprogrammeerd, naast de vele jubileumactiviteiten die het komende jaar op u allen afkomen. Zoals altijd zijn er de tweede donderdag van de maand altijd de klaverjas-/sjoelavonden. Verder kunt u alvast noteren in uw agenda de volgende activiteiten: zaterdag 29 oktober 2011 bowlingavond zaterdag 19 november 2011 10e klaverjasmarathon zaterdag 26 november 2011 Sinterklaasmorgen kinderen DSV donderdagavond 1 december 2011 Sinterklaasavond zaterdag 17 december 2011 kerstbingo donderdagavond 29 december 2011 oudejaarsavond donderdagavond 5 januari 2012 nieuwjaarsbiljarten/darten De OC verwacht wederom bij alle te organiseren activiteiten een grote opkomst van haar leden en begunstigers. Onze sponsor Rob van Zuuk zal een bedrag schenken voor de sinterklaasmorgen voor kinderen. Een mooi gebaar van de sponsor, onze dank gaat dan ook uit naar

Kijk ook regelmatig op de goed gevulde en up-to-date bijgehouden site van de DSV voor de laatste nieuwtjes vanuit de OC. Tot ziens bij de komende ontspanningsactiviteiten. Piebe, Elderik en GĂŠ

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

33


Vervolg Ontspanningscommissie BOWLINGAVOND 29 OKTOBER 2011

We gaan weer bowlen!!!!!!!!!!!! Op zaterdagavond 29 oktober 2011 vanaf 19.45 uur wordt u verwacht bij Party- en Bowlingcentrum De Worp (telefoon 0570612869), Twelloseweg 1a te Deventer voor een kop koffie/thee en 2 uur bowlen !!!! Om 20.30 uur beginnen we met bowlen. Dit zal duren tot 22.30 uur. We hebben vier banen gehuurd, dus we rekenen op een hoge opkomst!!!!! In 2010 een deelnemersveld van 27 personen!!! Hierna nog een gezellige verloting. Introducees zijn toegestaan. De kosten voor deze avond hebben we wederom laag kunnen houden. De eigen bijdrage is gesteld op € 6,- per persoon (hiervoor 2 uur bowlen en een kop koffie/thee). Deze strook graag inleveren vóór donderdag 20 oktober 2011 bij Elderik Schoolderman, Gé Duchateau of Piebe Zwier !!!

Ondergetekende........................................ komt met ...... personen à € 6,- pp. Betalen graag vooraf bij een van de ontspanningcommissieleden!!!!

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

34


Vervolg ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken) organiseert dit jaar voor de negende keer een halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag 19 november 2011 van 10.00 tot 17.00 uur in ons clubgebouw: De Keurkamp, Keurkampstraat 3a, 7415 DL te Deventer (tel. 0570-607071). Open vanaf 09.15 uur. Er is ruimte voor 17 tafels (= 68 personen) Dus indien u zich ook wilt opgeven? Doe het dan op tijd want, vol = vol !!!!!!! De kosten zijn € 8,50 pp. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop koffie/ thee aangeboden, een lunch tussen de middag (2 broodjes/kop soep) en ’s middags zal met een snack worden rondgegaan. ’s Middags zal ook een verloting worden gehouden, met mooie prijzen!!!! De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen en er is een prijzenkans van 50 % voor de deelnemers aan de marathon!!!! Er worden 7 bomen van 16 keer geven gespeeld. Aanmelden kan telefonisch bij Piebe Zwier (0570-654101 of 06-45102995), via de e-mail : pk.zwier@home.nl of telefonisch bij Gé Duchateau (0570633867), via de e-mail: g.duchatteau@home.nl, en via onderstaande invulstrook. Opgave vóór 7 november 2011.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 19 november 2011 met ...............personen. De kosten à € 8.50 p.p. zijn wel/niet direct betaald aan Gé Duchateau of Piebe Zwier. Datum inschrijving:

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

35


Vervolg ontspanningscommissie DSV

-

SINT NICOLAAS 2011

ZATERDAGMORGEN 26 NOVEMBER 2011 VAN 10.00 tot 11.30 UUR Ook voor dit jaar heeft de goedheiligman zich voorgenomen om de kinderen van de DSV te bezoeken. Hij nodigt hiervoor alle kinderen uit vanaf 2 t/m 8 jaar, om samen met hem en zijn zwarte pieten zijn verjaardag te vieren in het clubhuis van de DSV ‘De Keurkamp’ aan de Keurkampstraat te Deventer. Om het Sint Nicolaas en zijn knecht iets makkelijker te maken, verzoeken wij de leden en begunstigers om hun medewerking. Vult u a.u.b. zo compleet mogelijk het antwoordstrookje in en lever dit in met de verschuldigde eigen bijdrage van € 4,- per kind met een maximum van € 10,- per lid en/of donateur, bij de heer G.H. Duchatteau. De uiterste inleverdatum is dit jaar gesteld op donderdag 3 november 2011 (nadien geen opgave meer mogelijk, stel de kinderen niet teleur).

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

36


Vervolg ontspanningscommissie

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

37


Spraakwaterval

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

38


Vervolg Spraakwaterval dat op clubavonden, maar ook op bijzondere avonden het gezellige stel uit Colmschate ervoor zorgt dat alles vlekkeloos wordt geserveerd, de juiste muziek op het juiste moment wordt gedraaid en de juiste sfeerverlichting op de juiste momenten wordt aangestoken (inclusief het grote Oudjaarsvuurwerk). Niet vergeten mag worden dat Wilma het tappen nog heeft geleerd van Henk Maatman, en daar profiteren we nog altijd van!

Dagelijkse bezigheden Uiteraard is het werk achter de bar bij de DSV iets uit de sector ‘Hobby en ontspanning’. In het dagelijkse leven heeft Wilma een baan bij het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng aan de Snipperlingsdijk. Ze is daar secretaresse, maar treedt ook op als notuliste bij vergaderingen. Verkeerskunde is een leuk onderwerp vindt ze, een thema waar je je zelf ook iets bij kunt voorstellen en met de toenemende aandacht voor verkeersveiligheid in Nederland en de omringende landen een branche waar nog heel veel toekomst in zit. Ze heeft het daar bijzonder naar haar zin. Daar komt bij dat ze één keer per twee weken haar vrije dag besteedt aan kleinkind-oppas, een bezigheid waarvan ze buitengewoon geniet.

Hobby’s schieten er niet bij in Als Wilma en Piebe naar Go-Ahead Eagles gaan, nemen ze plaats op de B-side. En omdat Wilma haar Piebe graag chique aankleedt, had ze op een bepaald moment een fraaie GAE-shawl voor hem gebreid. Zodanig opvallend dat er verzoeken kwamen voor meer van dat breiwerk. Geen punt, een aantal tribunegenoten kregen een GAE-shawl gebreid.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

39


Vervolg Spraakwaterval En dan doet ze ook nog aan borduren (geboortetegels voor de kleinkinderen), leest ze regelmatig en zeker op vakantie een lekkere thriller (bij voorkeur van Nicci French) en vindt ze ook een zonnige vakantie in een warm land een prima tijdsbesteding. Ze kijkt nu al uit naar een tripje Griekenland dat er aan zit te komen (is al geweest, héééérlijke vakantie). Op het werk achter de DSV-bar is ze voorlopig nog niet uitgekeken. ‘Het leuke hiervan is dat je veel meer waardering krijgt dan bij voorbeeld bij een voetbalclub. Veel mensen bedanken ons aan het einde van de avond of na een evenement als de kaartmarathon. Ze stellen het op prijs dat je je vrije tijd besteedt aan het goed laten verlopen van dit soort activiteiten, en daarom is het ook dankbaar werk. Hoogtepunt vind ik toch ieder jaar wel de dag van het oliebollen bakken. Piebe is daar indertijd aan begonnen met Bert van Zoelen, en nu hebben we een heel team dat zich inzet en producten maakt die in heel Deventer bekend zijn en ieder jaar meer aftrek vinden. Niet alleen de inloop van die dag, maar ook de lol die we onderling hebben, maakt dat de tijd vliegt en de kassa lekker wordt gespekt.’ Wilma Zwier: voor gezelligheid en een gulle lach die we hopelijk nog jaren lang achter de DSV-bar zien en horen! Wim van Oosten

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

40


Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

41


Werkgroep Informatievoorziening Website DSV (www.dsveno.nl) Ruim 2½ jaar na de installatie van de werkgroep Informatievoorziening kunnen we constateren dat de DSV ook digitaal meegroeit in de tijd. Dit is mede te danken aan een groepje DSV-leden die vol enthousiasme regelmatig met elkaar vergaderen en elkaar weten te motiveren om iets op te bouwen. Dat heeft geleid tot een vernieuwde website van de DSV (www.dsveno.nl) die momenteel kan rekenen op een hoog bezoekersaantal. Dit is ongetwijfeld weer een logisch vervolg, omdat we met Sjoerd Nanninga een kanjer in ons ledenbestand hebben die de DSVwebsite dagelijks bijwerkt en aldus voorziet van actuele informatie. Want je kunt tegenwoordig heel veel vinden op onze prachtige en gebruikersvriendelijke website, zoals scheidsrechtersaanstellingen, zowel veld als zaal, waar vlaggen onze assistenten, de laatste spelregelwijzigingen, DSV-nieuws, nationaal, maar ook internationaal voetbalnieuws, programma clubavonden, geschiedenis van de DSV, foto’s van DSV-evenementen, een inschrijfformulier, verslagen van DSV-activiteiten, verjaardagen van DSV-leden en begunstigers etc. etc. Wij durven gerust te stellen dat de DSV-website dagelijks een bezoekje meer dan waard is als je op de hoogte wilt worden gehouden van het wel en wee van de DSV en haar leden en begunstigers.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

42


Vervolg werkgroep Informatievoorziening Zelfs ons clubblad kan digitaal worden bekeken, hoewel we hier nog niet geheel tevreden over zijn en dus op zoek gaan naar verbeteringen. Maar over het algemeen zijn de geluiden van bezoekers van onze website positief, zowel van DSV-leden/-begunstigers als buitenstaanders. Help ons door de kwaliteit van de informatie op onze mooie website naar een nog hoger niveau te brengen door ons artikelen aan te leveren. De werkgroep is u er zeer dankbaar voor. INFO BULLETIN Ook is de werkgroep het afgelopen half jaar druk geweest om de redactie van ons Info Bulletin uit te breiden. Wilma Zwier en Rudie Boone hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Tijdens de vakantieperiode heeft een overdracht van kennis en programma’s plaatsgevonden, waardoor u bij het lezen van dit Info Bulletin wellicht al enkele nieuwe veranderingen zullen zijn opgevallen. Dit kan tekstueel zijn, maar ook in de lay-out zullen langzaamaan veranderingen gaan plaatsvinden. Mocht U als lezer ideeÍn hebben over de website of over ons Info Bulletin, dan nodigt de werkgroep u hierbij van harte uit om die met ons te delen. Ik ben altijd per e-mail bereikbaar onder het nieuwe e-mailadres: mansvelt.beck@kpnmail.nl De werkgroepleden Wilma Zwier, Rudie Boone, Berry Westervoorde, Sjoerd Nanninga, Yordy de Vries en ondergetekende zien eventuele reacties met belangstelling tegemoet.

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

43


Suzuki Alto en Alto Automaat En wat dacht u van de Suzuki Alto? Deze compacte gigant combineert een opvallend uiterlijk en grootse prestaties met een uiterst scherpe prijs. De Alto is leverbaar in drie trendy uitvoeringen – 1.0 Base, 1.0 Comfort en 1.0 Exclusive – die alle drie zijn voorzien van een zeer rijke standaarduitrusting. Wenst u een automatische transmissie? Ook dat kan! Door gebruik te maken van de sloopregeling en onze financiering is er al een fonkelnieuwe Alto vanaf € 5.999,- en een Alto Automaat voor slechts € 7.399,-.

AutoCity AVK Revalstraat 2 7418 BJ Deventer Tel: + 31 (0) 570 - 624 466 Fax: +31 (0) 570 - 633 917 / Info@autocityavk.nl www.autocityavk.nl

Info DSV jaargang 12 nummer 4

september 2011

44

Info-bulletin september  
Info-bulletin september  

Info-bulletin september

Advertisement