Page 1

De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071

1922

Info DSV jaargang 13 nummer 2

2012

maart 2012

1


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

2


Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer. Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit : Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578 GLangenkamp1943@kpnmail.nl Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608 krooshof43@concepts.nl Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649 henk_bluemink@hotmail.com Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com GĂŠ Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867 g.duchatteau@home.nl Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811 mdeleest@ziggo.nl Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723 rudieboone@kpnmail.nl Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

3


Elke donderdagvond is er gelegenheid tot training van 19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de kalender. Maart 15 Praatavond met informatie Werkgroep Toekomst DSV 22 Spreekbeurt van Serdar Gozubuyuk, scheidrechter B.V. 23 DVD film ‘Wie wat bewaart, die hééft wat’ in de huiskamer van clubhuis ‘De Keurkamp’. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. 29 Vijfde donderdag, derhalve kaarten en sjoelen. 30 Districtsfinale jeugdspelregelwedstrijd SAO Apeldoorn. 31 Paasbingo met aantrekkelijke prijzen. April 05 Spelregelavond. 12 Kaarten en sjoelen. 14 Wedstrijdbezoek FC Twenthe tegen NAC. 19 Spreekbeurt van Joop Gall, trainer Go Ahead Eagles. 26 Praatavond. 27 Districtsfinale Spelregelwedstrijd, georganiseerd door SZO (Zutphen) Mei 1/2 Schoolvoetbal. 03 Ontspannende afsluitende avond spelregels seizoen 2011/2012. 10 Kaarten en sjoelen. 12 N.K. Jeugdspelregelwedstrijd In ‘Trefpunt’ Etty Hillesum De Keurkamp. 17 Praatavond. Wijzigingen voorbehouden. Inleveren kopie Info uitgave mei 2012, uiterlijk 1 mei 2012 Jaargang 13, nummer 3 verschijnt 17 mei 2012.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

4


Van de Voorzitter De afgelopen februarimaand is er één geworden om niet te vergeten. Op de donderdagavond 9 februari een fantastische karaokeshow, hieruit bleek dat de DSV op vele gebieden talenten heeft. Op zaterdag 11 februari begonnen de jubileumfestiviteiten met een indrukwekkende herdenking in de Ichtuskerk in Colmschate, voor de ons ontvallen leden in de afgelopen jaren. Daarna een uitstekend georganiseerde en geanimeerde jubileumreceptie bij Boode in Bathmen. Ja, en dan ‘s avonds de geslaagde en uitermate gezellige feestavond. Deze dag heeft bewezen dat de vereniging DSV uit louter vrienden bestaat. Jubileumcommissie hartelijk dank voor deze fijne dag. Ook een woord van dank is op zijn plaats aan de genodigden en belangstellenden op de jubileumreceptie en de lovende woorden gesproken aan het adres van de DSV. Het sportcafé bij de firma Boerhof Projectinrichting in Heeten op 12 maart 2012 ligt nog vers in ons geheugen. Vanaf deze plaats wil ik de firma Boerhof dan ook dankzeggen voor de wijze waarop zij medewerking hebben verleend aan deze bijzondere activiteit. Op 14 april is dan nog het uitstapje naar Enschede, alwaar wij naar de voetbalwedstrijd gaan tussen FC Twenthe en NAC. Ook dit uitstapje wordt u gratis aangeboden door de jubileumcommissie. Maak er gebruik van! Aanmelden kan bij Theo Mansvelt Beck. De 90e Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering, gehouden op 16 februari 2012 kende een rustig verloop, zoals wij dit gewend zijn. De leden Gé Duchatteau, Gerard Koldewijn en Hans Noortman werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap, Joop Lodewijk

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

5


Vervolg voorwoord voor 40 jaar en helaas was Gerard Vloedgraven niet aanwezig, die maar liefst 50 jaar lid is van ons aller DSV. Een felicitatie is op zijn plaats. De verrassing was groot voor mij toen bekend werd gemaakt dat GĂŠ Duchatteau, Rudie Boone, en Theo Mansvelt Beck uit handen van Jan Broekhuis de Zilveren COVS-speld in ontvangst mochten nemen, heren van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding. Ikzelf mocht ook delen in de feestvreugde. Ik kreeg namelijk de Gouden Scheidsrechter uitgereikt en tijdens de receptie op 11 februari ben ik benoemd tot Lid van Verdienste KNVB. Beide organisaties wil ik dankzeggen voor deze onverwachte onderscheidingen. Na deze jubileumviering is het zaak om het normale ritme weer op te pakken. Terugblikken is goed, maar wij moeten vooruit kijken met het oog op de toekomst gericht. De komende tijd staan toch weer belangrijke evenementen op het programma en een ieder is gemotiveerd bezig om deze evenementen te doen laten slagen. Wanneer u deze bijdrage onder ogen krijgt, is de voetbalcompetitie weer in volle gang en een belangrijke periode is in zicht voor de clubs ten aanzien van van promotie/degradatie. Dit geldt natuurlijk ook voor u als scheidsrechter of assistant-scheidsrechter. U kunt uw kennis verbreden bij de DSV, uw loopvermogen bijstellen naar boven, waardoor u gemakkelijker uw wedstrijden kunt leiden. Maak hier gebruik van! Ook de voetbalelftallen hebben er recht op een scheidsrechter te krijgen die weet waar hij voor staat en daarnaar handelt. Ken hierin uw eigen verantwoordelijkheid.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

6


Vervolg voorwoord De voetbalverenigingen die reeds positief hebben gereageerd op de brief van Sp. Lochem, dank ik voor hun medewerking. Het is prettig te constateren dat ook voetbalverenigingen begaan zijn met het lot van (gemolesteerde) scheidsrechters. Alle zieken en geblesseerden wens ik vanaf deze plaats een spoedig herstel toe en spreek de hoop uit dat zij spoedig weer aan onze activiteiten kunnen deelnemen. Tot slot wens ik u allen een fijne tijd toe op de velden en/of in de zaal, hopelijk dat wij van Fair Play kunnen genieten. Tot ziens bij de clubavonden of andere DSV-activiteiten. Onze lijfspreuk is en blijft : ‘Samen staan wij Sterk’ Gerhard Langenkamp, voorzitter

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

7


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

8


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

9


Spelregels: 5 vragen van de commissie Vraag 1 Een doelverdediger moet proberen een strafschop te stoppen. Vanaf welk moment mag hij zijn voeten op de doellijn verplaatsen? a) Dit mag hij zelf bepalen. b) Vanaf het moment dat de scheidsrechter het signaal geeft om de strafschop te nemen. c) Vanaf het moment waarop de strafschop is genomen (als de bal is getrapt). d) Wanneer de speler, die de strafschop neemt, begint met zijn aanloop. Vraag 2 Een verdediger (niet de doelverdediger), staande op de doellijn, probeert met zijn hand de bal uit het doel te slaan. Hij raakt hierbij de bal niet goed, waardoor deze toch in het doel verdwijnt. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen? a) Hij toont de verdediger de rode kaart en keurt het doelpunt goed. b) Hij vermaant de verdediger en keurt het doelpunt goed. c) Hij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag en keurt het doelpunt goed. d) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een strafschop. Vraag 3 De doelverdediger draagt een trainingsbroek. Wat is er bepaald over de kleur van deze trainingsbroek? a) De hoofdkleur van deze broek moet hetzelfde zijn als de kousen b) De hoofdkleur van deze broek moet hetzelfde zijn als het shirt c) Deze trainingsbroek moet altijd zwart van kleur zijn. d) Over de kleur van de trainingsbroek is niets bepaald. Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

10


Vraag 4 De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger het speelveld zag verlaten en een wisselspeler die zich aan het warm lopen was een klap gaf. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen? a) Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de zijlijn. b) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. c) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. d) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens het slaan, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Vraag 5 Tijdens een oponthoud in de eerste helft geeft de trainer aan dat hij wil wisselen. De betrokken speler wil echter het speelveld niet verlaten en de aanvoerder is ook tegen deze wissel. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen? a) Hij draagt de betrokken speler op het speelveld te verlaten om zich te laten wisselen. b) Hij geeft de betrokken aanvoerder opdracht om de wissel uit te voeren. c) Hij laat niet wisselen en gaat verder met de wedstrijd. d) Hij toont de betrokken speler een rode kaart wegens onbehoorlijk gedrag en laat geen wisselspeler toe. Antwoorden maart 2012:

1=

2=

3=

4=

5=

De antwoorden kunt u vinden verderop in het info-bulletin, na een van de artikelen van de commissie Opleidingen.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

11


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

12


Werving en Behoud De afgelopen winterperiode hebben diverse clubs uit Deventer en omstreken een beroep gedaan op de DSV voor scheidsrechters tijdens de oefenperiode. Hoewel niet alle geplande wedstrijden in verband met de weersomstandigheden doorgang hebben kunnen vinden, bleek dat ze nooit tevergeefs een beroep op ons hebben gedaan. Altijd was er een scheidsrechter beschikbaar die de wedstrijd kon en wilde fluiten. Ook op deze manier laten wij als DSV ons richting de voetbalverenigingen als een betrouwbare partner zien. Mocht je dit lezen en denken ‘Waar heeft die Bronsvoort het over, ik wil ook wel oefenwedstrijden fluiten maar ik hoor nooit wat….’ dan zul je waarschijnlijk niet in mijn mailbestand voorkomen. Een mailtje of belletje is voldoende om dit op te lossen en dan zal ik, uiteraard per wedstrijd wel rekening houdend met het niveau van de betreffende wedstrijd, je aan mijn mailbestand toevoegen. In het nieuwe jaar is er alweer één persoon die zich als nieuwe begunstiger heeft aangemeld. Het betreft Frans te Riele, bestuurslid en clubscheidsrechter van SV Schalkhaar. Frans, van harte welkom bij onze club. We hopen dat jij je snel thuis voelt en dat we je regelmatig op de clubavonden of andere activiteiten tegenkomen. Er is verder een verzoek van Activia binnengekomen voor de begeleiding van hun clubscheidsrechters. Dit verzoek is doorgespeeld aan de commissie Toekomst DSV en zij zijn inmiddels in contact met Activia over de precieze invulling hiervan. Verdere info hierover zullen zij binnenkort op een praatavond uit de doeken doen.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

13


Vervolg Werving en Behoud Uit de categorie Lief en Leed is er namens bestuur en leden in de afgelopen maand een attentie bezorgd bij Henk Maatman, Derya Serik en Ronny Mulder. Allen hebben te kampen gehad (of kampen nog steeds) met fysieke ongemakken en hebben op deze manier gemerkt dat de DSV hen niet vergeet. In januari werd Geert-Jan Meijer geconfronteerd met het overlijden van zijn moeder. Vanaf deze plek, namens een ieder de condoleances aan Geert-Jan en z’n familie. Veel sterkte toegewenst bij het verwerken van het verlies. Als bestuur proberen wij op dergelijke zaken zeer alert te zijn, wij kunnen echter niet zonder jullie informatie. Het verzoek aan een ieder is verder om ons te informeren wanneer mensen minder prettige zaken meemaken op het veld, met gezondheidsproblemen kampen, maar ook wanneer jubilea gevierd worden of mensen om wat voor reden dan ook aandacht verdienen in het kader van Lief en Leed. Kortom: licht ons in! De voorbereidingen voor de tradiditionele wedstrijd in Heeten tussen het Sallands Streekelftal en Go Ahead Eagles worden langzaamaan ook weer opgestart. Met de Eagles is inmiddels contact geweest over het bepalen van een datum voor deze 20e jubilieumeditie en tevens laatste activiteit van ons jubileumjaar. Bij het schrijven van dit stukje is de datum nog niet bekend; hopelijk een volgende keer meer hierover. Voor het goed laten verlopen van deze dag zullen we zoals gebruikelijk weer een beroep op veel vrijwilligers van de DSV gaan doen. Ik spreek mede namens de leden van de commissie ‘Wedstrijd Heeten’ de hoop uit dat we op jullie medewerking kunnen rekenen. Tot slot als gebruikelijk de verjaardagskalender. Helaas is in de vorige Info in de verjaardagskalender een vervelende fout geslopen. De verjaardag van ons aller Henk Baars op 31 januari was wegens technische redenen weggevallen. Best vervelend! Henk, via deze weg alsnog van Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

14


Verjaardagen komende maanden harte gefeliciteerd en ik heb inmiddels begrepen dat het een geslaagde dag is geweest! In de periode maart t/m mei zijn de volgende leden/begunstigers jarig. Voor allen: een hele fijne verjaardag toegewenst.

Maart April Mei 3 Eric Philippo 3 Marcel Udo 1 7 Bram Dijkhuizen 4 Peter Sloenhek 1 7 Broer Goudsmit 5 Frans Lugtenberg 4 7 Michel van Schuilenburg 6 Dennis Draaijer 5 8 Myrthe van Buuren 8 Herman Veldhoen 8 9 Michael van den Berg 8 Roy Westervoorde 8 9 Herman Bril 10 Stephan Zwier 9 16 Albert van Brink 11 Wilma Zwier 11 21 Dick Schneider 16 Jochem Odink 15 28 Jos Plezier 19 Evert Gerrits 17 19 Geke Vergeer 17 21 Nick Koers 18 24 Jan Stegeman 19 25 Joop Lodewijk 20 27 Jelle van de Valle 21 28 Han Marsman 21 26

Met vriendelijke groet, Namens de commissie Werving & Behoud Wim Bronsvoort Tel: 06 – 1062 4460 E-mail: wimbronsvoort@hotmail.com

Info DSV jaargang 13 nummer 2

Marcel Schoorlemmer Reindert Schrijver Elderik Schoolderman Bennie Hermsen Theo Hubers Alexander IJsendorn Mike Westendorp Nienke Marsman Gertie Huisman Jan Bolink Anton Schutte Theo Mansvelt Beck Rob Philippo Frits Veldwijk Wim van Oosten Bert van Zoelen Wim Aarnink

27 Gerard Wesselink 29 Wim Tromp

maart 2012

15


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

16


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

17


Wedstrijdbezoek FC Twente

NAC zaterdag 14 april 2012

De Jubileumcommissie heeft wederom een prachtige activiteit georganiseerd voor de leden en begunstigers van de DSV. De wedstrijd FC Twente - NAC staat dan op het programma. Op zaterdag 14 april gaan we met 2 bussen (100 personen) naar de Grolsch Veste voor een kosteloos wedstrijdbezoek. De busreis en het toegangsbewijs voor de wedstrijd zijn gratis. Uiteraard willen we daar op tijd zijn, dus vertrekken we met een grote bus om 17.00 uur vanaf ons DSV clubhuis. Na aankomst kunnen we ons op het nabij het stadion gelegen recreatiepark Go Planet gaan vermaken (dit is wel op eigen kosten) totdat we het stadion ingaan. De wedstrijd begint om 20.45 uur. We verwachten rond 01.00 uur in de nacht weer terug te zijn bij ons DSV clubhuis. Indien je mee wilt, dan kun je je uitsluitend per e-mail bij Theo Mansvelt Beck opgeven.(mansvelt.beck@kpnmail.nl) Wees er snel bij want vol is vol! Degenen die zich reeds hebben opgegeven, hoeven dit niet nogmaals te doen. Namens de Jubileumcommissie Theo Mansvelt Beck Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

18


De Bonusman Opmerkelijk Het is heel wat jaren geleden dat een stukje is geschreven door de bonusman. De afgelopen jaren waren er ook weinig positieve dingen te schrijven. Elke donderdagavond hoorde je dezelfde teksten en kreten: Wanneer win ik eens wat! Hé, zit mijn balletje met mijn nummer er wel in! Je kan er niets van en je bent corrupt en ik klaag je aan. Maar meespelende bonusgetalspelers, dit doet me niets! Het enige wat ik drie jaar geleden met de commissie heb afgesproken, is dat er een trofee zou komen voor degene die het meeste zeurt over het bonusgetal. En dit werkte, want de personen die de trofee hadden gewonnen, zijn een stuk rustiger geworden. Zij zetten deze trofee thuis niet in het zicht, maar ergens in een hoekje. Nu het opmerkelijke van het bonusgetal: Wat me dit seizoen is gebeurd, heb ik de afgelopen vijf jaar nog niet eerder meegemaakt. Na een aantal malen te hebben gekeken, zag ik dat alle bonusgetalspelers hun vergoeding voor dit seizoen al hadden betaald. Ik vind dit een groot compliment waard. Dit geeft mij rust en zelfvertrouwen, dat ik het toch redelijk doe. Ondanks het verhaal hiervoor. De penningmeester wrijft zich nu al in zijn handen. Hij heeft geen last van migraine als hij dit stukje leest. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat sinterklaas ook dit jaar weer voor de kinderen van onze DSV-leden een leuk cadeau kan kopen. Ik hoop dat het volgende seizoen net zo goed verloopt als dit seizoen. De Bonusman, Gerard Harmelink

Wist u trouwens dat Gerard gesponsord wordt door Sunderland? Wij bedanken onze reporter Eric Noortman voor deze fotoshoot —> —> —>

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

19


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

20


Technische commissie In januari schreef ik nog dat er geen winterstop was. Die is er toch nog wel gekomen, zelfs met bijna een Elfstedentocht. Inmiddels wordt alweer volop gevoetbald en ligt de competitie nog redelijk op schema. Ons trainingsveld bleek niet echt bestand tegen de winter, maar gelukkig wist onze trainer Gerard Harmelink met zijn improvisatievermogen wat leuke trainingen in de zaal te verzorgen. Maar als het goed is, kunnen we de komende tijd weer op het veld trainen. Dus komt allen! In de vorige Info was al te lezen dat de FADO ophoudt te bestaan. Intussen heeft de sportraad aangegeven het jaarwisselingstoernooi een vervolg te willen geven. De DSV zal ook weer medewerking verlenen om scheidsrechters te leveren. Misschien is het juist wel een kans voor ons om er een succesvol evenement van te maken, net als de wedstrijd Heeten. Binnenkort volgen er gesprekken. Op 22 februari was er weer een herhalingscursus voor het gebruik van het AED-apparaat. Dit zal elk jaar plaatsvinden. Er zijn weer zes personen met vlag en wimpel geslaagd, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken als er iets mocht gebeuren. Hopelijk niet natuurlijk. En dan geen ruzie maken wie het apparaat mag bedienen! De eerstkomende belangrijke activiteiten voor de technische commissie zijn de veldvoetbaltoernooien. De data staan nu echt vast: 9 juni is het Oostelijk kampioenschap in Voorst en 16 juni het Nederlands Kampioenschap in Maastricht. Ik had gehoopt in deze Info een volledig programma voor het weekend Maastricht bekend te kunnen maken, maar er zijn nog enkele onzekerheden.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

21


Vervolg Technische commissie Wat ik wel kan zeggen is, dat we zaterdagochtend vroeg weggaan en dan zondag weer terug, zodat we op tijd terug zijn als het Nederlands Elftal die zondagavond moet voetballen. Het voetbalteam is vergezeld van een uitgebreid begeleidingsteam, waarbij zelfs ook enkele partners van voetballers zullen meegaan. Niet iedereen blijft overnachten, er zal zeker een auto eerder teruggaan. Van een groepje supporters is bij ons bekend, dat ze zelfs al donderdag of vrijdag weggaan en er een lang weekend Maastricht van gaan maken. Overige belangstellenden en toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom om ook mee te gaan. Voor vragen kun je altijd terecht bij Jeffrey van Welsen. Tot de volgende keer. Namens de Technische Commissie Martijn de Leest

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

22


Uit de sponsorhoek Zoals iedereen heeft kunnen constateren, ziet ons info-bulletin er vanaf 2012 een stukje dikker uit. Voorjaar 2011 werd ondergetekende gevraagd om de kar te trekken met betrekking tot het werven van adverteerders/sponsoren. Het bestuur vond al langer dat het contact met sponsoren structureler en georganiseerder moest verlopen. Daarnaast hoopte het bestuur dat meer financiële middelen beschikbaar zouden komen. Nadat de richtlijnen hiervoor waren vastgesteld en de doelstellingen bekend waren, heb ik tegen deze uitdaging ja gezegd. Allereerst werd een presentatiegids uitgebracht die het visitekaartje voor de DSV is en de meeste vragen voor de sponsor beantwoordt. Tevens werd vastgesteld dat er geen verschillen in sponsoren worden gemaakt en dat van elke branche maar één sponsor wordt toegelaten. Met deze opdracht ging ik het veld in, in deze crisistijd. Eerst werden de bestaande sponsoren/adverteerders bezocht. Gelukkig wilde APC (Auto Poets Centrale), AVK Suzuki, Boerhof Projectinrichters, Telstar, UAS en Van Zuuk de contracten wel verlengen tegen de nieuwe (verhoogde) tarieven. Ook moesten we helaas afscheid nemen van bestaande sponsoren/adverteerders, zoals Bosch, JVG catering en Riwis. Hiervoor in de plaats hebben we vele sponsoren benaderd, maar helaas niet iedereen bleek bereid te zijn DSV financieel te ondersteunen. Gelukkig had ik ook positieve reacties en daarom kunnen we de volgende sponsoren van harte welkom heten. Aarnink, Adfinis, Antvelink, Boode, Cafe De Boemel, Duchateau, Engel en Bengel, Kaasland, Lieferink Horesca, Loohuis, Paul Hafkamp, Rabobank, Steverink, Teamsport.com en Veldwijk. Maar liefst 15 nieuwe sponsoren in deze crisistijd.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

23


Vervolg uit de sponsorhoek In totaal hebben we nu 20 sponsoren/adverteerders. Op onze website onder het kopje sponsoring zijn al deze sponsoren met hun logo’s en adressen terug te vinden. Velen zelfs met een banner. Wanneer u hier op klikt, wordt u automatisch doorgelinkt naar de website van de sponsor. Zeker een keer het proberen waard. Daar wij de sponsoren niet veel te bieden hebben, zoals reclameborden langs een veld of in een zaal, hangt het van ons allemaal af of we de contracten eind van dit jaar kunnen verlengen. Daarom roep ik onze ontspanningscommissie en alle leden op zo veel mogelijk bij onze sponsoren te kopen. Uiteraard zijn onze sponsoren welkom op onze bijzondere activiteiten, zoals onze jubileumreceptie en diverse lezingen. Bij de meest recente lezing van Jaap Uilenberg waren de eerste dan ook aanwezig. Volgend jaar zal dan blijken of deze oproep heeft gewerkt. Daar wij voor dit jaar aan onze limiet zitten voor advertenties, verkeren we nu in de zeer luxe situatie dat we hiervoor een wachtlijst hebben opengesteld. Voor banners is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien u of iemand anders weet wie hiervoor belangstelling heeft, dan hoor ik dat graag. Tot zover ons eerste sponsorverslag.

Erik Nieuwenhuysen

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

24


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

25


Spreker van de maand Jaap Uilenberg in Deventer

In januari wist de DSV Jaap Uilenberg als spreker te strikken, lid van de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalorganisatie (UEFA). Met filmbeelden, die ook gebruikt worden om jonge scheidsrechters op de UEFA-lijst te ondersteunen, maakte hij duidelijk dat respect de basis voor het leiden van het spel is. Respect van de scheidsrechters voor de spelers, respect van de spelers voor elkaar en alle betrokkenen bij de wedstrijd ‌ het zal leiden naar een beter verstaan van elkaar. De opleiding bij de UEFA is dan ook gericht op communicatie: Hoe verkoop je een beslissing? Hoe ga je om met spelers? Natuurlijk moet spelregelkennis aanwezig zijn, maar een wedstrijd kunnen lezen, controle hebben over het spel en de spelers en de emoties (bij jezelf en anderen) in de greep hebben, zijn ook belangrijke bouwstenen voor het leiden van een wedstrijd. De UEFA begeleidt de scheidsrechters door van elke wedstrijd op internationaal niveau beelden te maken (of gebruik te maken van TV-opnamen). Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

26


Vervolg spreker van de maand Deze beelden worden met de scheidsrechter en zijn assistenten besproken. Wat ging goed, wat kan beter, waarom werd welke beslissing zo gemaakt … vragen om de scheidsrechter beter te maken. Het gaat er -volgens Uilenberg– niet om een scheidsrechter af te breken, maar om hem/haar te doen groeien. Een tweede wijze van begeleiden is het maken van een toets, waarbij aan de hand van beelden een mogelijke spelstraf en/of persoonlijke straf moet worden aangegeven. Ook de aanwezigen in Deventer (die heel wat gewend zijn op hun maandelijkse spelregelavond) kregen deze beelden voorgeschoteld en moesten ervaren dat het andere beelden waren dan wat zij gewoon zijn. Het viel een aantal aanwezige waarnemers/rapporteurs niet mee. Niemand slaagde er in om alle 20 beelden juist te plaatsen! Ook gaf Uilenberg tips aan de scheidsrechters: bereid je goed voor (niet alleen fysiek, maar ook mentaal), probeer er achter te komen hoe het met de teams staat (zijn er specialisten, wie zijn de spelmakers en dergelijke), instrueer ook de niet-neutrale assistenten duidelijk over wat je van hen verwacht en wat zij aan ondersteuning van jou krijgen. Ten slotte nog enkele nieuwtjes: de doellijntechnologie gaat door en de vierde official krijgt ook meer bevoegdheden (een pilot in Italië heeft goede resultaten opgeleverd). Han Marsman

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

27


Het spelregelteam Jan visserbokaal Na een rustperiode van twee maanden was het weer zo ver dat we als spelregelteam op 6 februari weer aan de bak moesten. En meteen deed zich alweer een probleem voor, want Alexander IJsendorn was een weekje op vakantie. En aangezien onze reservebank nog steeds leeg blijft, moet ik als coach weer gaan leuren en zeuren om iemand bij het team te krijgen. Zes hele weken ben ik daarmee bezig geweest, terwijl er binnen onze vereniging zat mensen zijn die ik heel graag in ons in het spelregelteam zou willen hebben. En zeker niet voor de reservebank, maar in de basis. Dan kan ik weer een stapje terugdoen en me alleen bezighouden met coachen. Gelukkig was Maikel Spijkerman bereid om het team te completeren. Maandagavond dus op pad met Maikel, Han en ikzelf naar Apeldoorn. Ons DSV-jurylid { Frits} ging dit keer met eigen vervoer, dus hij kon mooi de weg vrijmaken wat betreft de obstakels in het verkeer. Deze avond begon goed. We waren als team goed in vorm, en dit ondanks dat we er twee maanden maar weinig aan gedaan hadden. De problemen begonnen pas echt na de pauze. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik kon me ineens heel moeilijk concentreren. Het randgebeuren had bij mij meer de overhand, dan de concentratie. Door dit voorval verloor ik onnodig veel punten. Maar de rest van het team scoorde gelukkig nog volop. Ik was zo van slag dat ik bijna vergat de (vaker besproken in mijn verhaal) hapjes uit te delen.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

28


Vervolg spelregelteam Tegen een uur of half elf zat de wedstrijd erop. Han en stand-in Maikel hadden goed gescoord. Bij deze nog wil ik stand-in SPIJKIE zeker bedanken voor zijn super inzet. Ikzelf had het schaamrood op mijn kaken. Want als team waren we er wel achter dat we niet hoog konden scoren. Dit bleek ook wel uit het feit dat we deze avond vierde waren geworden als team, en in de persoonlijke strijd toch nog de derde plaats hadden veroverd (prima). Dit is voor ons en vooral voor mijzelf wel een hele goede les geweest. Het heeft ons zeker scherp gemaakt voor de finale dist. Oost. Hieronder volgt de volledige uislag van deze avond. Coach, Gerard Harmelink Einduitslag Jan Visser Bokaal 2012 Apeldoorn 1 353 punten Apeldoorn 2 323 punten Zutphen 305 punten Deventer 299 punten Doetinchem 255 punten Winterswijk 249 punten

Persoonlijke uislag: Frank Willem van Kouwen, Apeldoorn Rein van Werven, Apeldoorn Han Marsman, Deventer.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

120 punten (na barrage) 120 punten 116 punten

maart 2012

29


-TECHNISCH BUREAU-

DUCHATEAU REPARATIE EN VERKOOP AUDIO, VIDEO, DVD, TELEVISIE, WITGOED EN KLEIN HUISHOUDELIJK C HUYGENSSTRAAT 25, 7412 MD DEVENTER - TELEFOON 0570-614531 WWW.DUCHATEAU.NL

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

30


Commissie Opleidingen De jaarlijkse winterstop is weer achter de rug en de bal rolt inmiddels weer op veel velden. De meeste scheidsrechters hebben hun eerste wedstrijden alweer achter de rug en hopelijk kunnen zij de opgedane bagage bij de afgelopen clubavonden toepassen in de praktijk. Zo heeft Hans Noortman in februari een bijzonder betoog gehouden over de menselijke kant van de omgang met verenigingsassistenten. Daarnaast konden de DSV-leden op 1 maart hun waarnemingsvermogen testen bij nagebootste buitenspelsituaties, die zijn opgenomen op ons eigen trainingsveld. De winterstop is een uitstekend moment om de jeugdvoetballers iets bij te brengen over de spelregels. De vv Activia, sv Schalkhaar en sc Diepenveen hebben gretig gebruik gemaakt van dit aanbod. Een groot aantal jeugdvoetballers weet nu dat je uit een doelschop geen buitenspel kunt staan, je vanuit de beginschop in één keer kan scoren en dat de scheidsrechter de enige is die beslist wanneer hij de voordeelregel toepast. Met bijzonder veel plezier hebben wij deze verenigingen weer bezocht. Ook het spelregelteam heeft van zich laten horen in de winterstop. Nog zonder training werd deelgenomen aan de Jan Visser Bokaal, een ‘oefenwedstrijd’ ter voorbereiding van de districtswedstrijden eind april. Elders in het Info-bulletin het verslag van de coach. Ook de komende periode staat bol van de activiteiten. Een veelzijdig programma met voor elk wat wils.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

31


Vervolg commissie Opleidingen Schrijf de hiernavolgende data dan ook nu alvast op in de agenda:

Donderdag 5 april Video-analyse van een wedstrijd van een van onze leden. Zelfreflexie is erg belangrijk als je jezelf wilt ontwikkelen. Kom deze avond zien hoe je dat doet!

Dinsdag 10 april Bijscholingsavond. Een avond voor de gemotiveerde scheidsrechter die extra bagage wil meekrijgen. Het fluiten gaat niet alleen om spel-regels toepassen, maar ook om het verkopen van beslissingen. Hoe communiceert de scheidsrechter? Wat doet de scheidsrechter goed en wat kan hij anders doen? Met behulp van de in het betaalde voetbal welbekende laptopsessies gaan we spelsituaties analyseren.

Vrijdag 27 april Districtsfinale spelregels voor COVS-groepen. Moedig het spelregelteam aan dat wekelijks traint met elkaar. Zij kunnen jullie steun hard gebruiken en bovendien is het goed voor je eigen spelregelkennis!

Donderdag 3 mei Seizoensafsluiting spelregels. Er is opnieuw een bijzonder programma samengesteld op deze speciale spelregelavond, het programma blijft een verrassing. Tipje van de sluier: aan de avond is een spelelement verbonden.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

32


Vervolg commissie Opleidingen Zaterdag 12 mei NK spelregels voor de jeugd, in Deventer! De meeste competities zijn inmiddels afgelopen, dus geen belemmering om er deze zaterdagmiddag niet te zijn! Doe met de beeldvragen mee in de zaal en profiteer hiervan op de volgende maatwerkbijeenkomsten van de KNVB. Tot ziens op onze volgende activiteit! De commissie Opleidingen, Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

33


Vervolg commissie Opleidingen Een spelregel uitgelicht: De duidelijke scoringskans: vier criteria Commissie Opleidingen In januari 2012 heeft de werkgroep spelregels een aantal kleine wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de ‘aanvullende instructies spelregels veldvoetbal’. Eén aanvulling is het behandelen waard, namelijk de duidelijke scoringskans. De nieuwe tekst is als volgt:

‘ De volgende criteria moeten worden toegepast bij de beslissing of er van een duidelijke scoringskans sprake is of niet: 1. Beweegt de aanvallende speler zich rechtstreeks naar het doel van de tegenstander toe? Naar de doellijn toe, gaande in de richting van de hoekvlag, zal bijgevolg niet beschouwd worden als een duidelijke scoringskans. 2. Wat was de positie van de verdedigers ten opzichte van de plaats van de overtreding? 3. Waar vond de overtreding plaats ten opzichte van het doel van de tegenstander? Hoe groter de afstand naar het doel, hoe minder waarschijnlijk er sprake is van een duidelijke scoringskans. 4. De waarschijnlijkheid dat de bal in bezit blijft of komt.’ In het verleden was er bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans sprake van drie criteria. Nu is er een vierde criterium aan toegevoegd.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

34


Vervolg commissie Opleidingen De criteria in het kort: de afstand tussen de overtreding en het doel; de richting van het spel; het aantal en de plaats van de verdedigers; de waarschijnlijkheid, dat de bal in bezit blijft of komt. Kijk voor een compleet overzicht van de wijzigingen c.q. aanvullingen op de website www.dsveno.nl onder het kopje ‘downloads’. Op deze pagina zijn de vijf (!) spelregeldocumenten die momenteel van toepassing zijn, bijeengebracht. Antwoorden spelregelvragen info-bulletin maart 2012:

1=A

2=C

3=D

Info DSV jaargang 13 nummer 2

4=B

5=C

maart 2012

35


Ontspanningscommissie Nieuws vanuit de Ontspanningscommissie Voor de komende periode heeft de OC weer enkele activiteiten gepland, waarbij vooraf geïnventariseerd zal worden of er voldoende belangstelling bij de leden en begunstigers bestaat alvorens enig initiatief in deze wordt opgestart. Zo kan in april/mei een dagdeel gevist gaan worden in een forellenvijver om aldaar enkele mooie forellen te verschalken. Voor de partners bestaat de mogelijkheid om mee te gaan en de technieken van de partner te bewonderen of in het restaurant een versnapering te gebruiken. Bij voldoende deelname (minimaal 20) kan dan aansluitend in en rondom ons clubhuis gezamenlijk worden gebarbecued (eigen gevangen vis klaar maken en opeten is mogelijk). Voor het dagdeel vissen zal de eigen bijdrage ongeveer € 15,- per persoon bedragen en bij voldoende deelnemers aan de aansluitende barbecue zal voor dit onderdeel nog € 7,50 per persoon gerekend worden. Vervoer naar de forellenvijver zal middels eigen vervoer en zo veel mogelijk samen reizen georganiseerd worden. De jaarlijkse fietstocht is weer geagendeerd voor de eerste zaterdag in juni (2 juni 2012). Zoals al jaren het geval is, zullen Henk en Toos Nijenhuis ons weer verrassen met een schitterende uitgezette fietstocht, waarna het nadien weer gezellig barbecueën is rondom ons clubhuis.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

36


Vervolg Ontspanningscommissie Daarna is op 10 juni in samenwerking met de Technische commissie een Sixday-toernooi gepland. Hiervoor kunnen teams bestaande uit vijf personen zich opgeven. Hiervoor verwachten wij dat zich minimaal zes teams zullen aanmelden. Bij voldoende belangstelling wil de OC in de maand oktober op een vrijdag- of zaterdagavond een Tiroleravond gaan organiseren. Gezellig met de partners aan lange tafels genieten van een glaasje wijn of een pull bier, braadworst, dit alles met Tirolermuziek omlijst. Ook zal op 10 november voor de twaalfde keer een Klaverjasmarathon worden gehouden, waarvoor zich nu alweer mensen hebben opgegeven. Namens de Ontspanningscommissie Essenstraat 8, 7418 BM

Watermanstraat 11 7324 AJ

Deventer 0570-620820

Apeldoorn055-3030020BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN VELGEN SCHOKDEMPERS VEREN www.steverinkbanden. nl

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

37


Vervolg Ontspanningscommissie

Deventer, maart 2012 Geachte leden, vrienden en begunstigers van de DSV . Op zaterdagavond 31 maart 2012 hebben wij in ons clubgebouw De Keurkamp weer onze traditionele Paasbingo. Om 19.30 uur gaat de zaal open en om 20.00 uur willen we gaan beginnen met de eerste ronde. Zoals een ieder van ons weet is de ontspanningscommissie weer op zoek gegaan naar goede en leuke prijzen. U wordt zeker niet teleurgesteld!!! De prijzen zijn weer ouderwets en we rekenen natuurlijk op een hoge opkomst !!!! KOMT ALLEN, WE REKENEN OP U !!!!!!!!!!!!!!!! IntroducĂŠs ( buren, familie en kennissen ) zijn van harte welkom!!! De ontspanningscommissie ( GĂŠ Duchateau, Elderik Schoolderman en Piebe Zwier)

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

38


Vervolg Ontspanningscommissie Pokeravond DSV 3 maart 2012 Op zaterdagavond 3 maart 2012 hadden we er als OC een nieuwe activiteit bij bedacht. Toen het bestuur tijdens de laatste medewerkersavond een spelcircuit had uitgezet, zagen wij als OC hoe enthousiast een ieder was. Dit leek ons wel leuk om hiermee verder te gaan. Het een en ander op papier gezet en een datum geprikt. Het is altijd maar weer afwachten wie er op afkomt en de vraag bij je zelf stellen: Komt er wel iemand? Mondjesmaat kwamen enkele aanmeldingen binnen en de OC begon er in te geloven. Elderik wist twee personen die het pokerspelletje goed kenden en deze twee waren bereid om de avond te leiden. Op de avond zelf hebben we toch met 18 personen een hele gezellige avond gehad die in oktober/november zeker een vervolg krijgt. De kosten voor deze avond hadden we laag gehouden. Een ieder moest â‚Ź 5,- betalen en hier kreeg men een warme hapje en drie consumpties voor.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

39


Vervolg Ontspanningscommissie De aanwezigen op deze avond waren heel enthousiast en vonden het een goed georganiseerde avond. Toch ook leuk dat wel enkele leden/begunstigers van de DSV aanwezig waren!! Wij als OC kijken terug op een zeer geslaagde avond en denken dat er op de volgende avond meer mensen mee zullen doen. Wat ons als OC wel leuk zou lijken is dat de leden/begunstigers de volgende keer ‘zomaar’ eens op deze avond binnenvallen. De bar is geopend, meedoen mag voor een ieder en een biljartje leggen mag geen probleem zijn. Bij de volgende pokeravond begroeten wij graag leden en begunstigers op deze ontspannende avond!! Piebe Zwier

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

40


Technische week 2013 We gaan weer naar Turkije, Technische Week in 2013!! Na het enorme succes van de trainingsweek van oktober 2011 zijn de voorbereidingen voor een volgende editie inmiddels opgestart door de werkgroep Technische Week Turkije. Technische Week, voor wie?? De werkgroep heeft de intentie om in het programma meer activiteiten met als hoofdthema de arbitrage op te nemen, dan in voorgaande edities is gedaan. Absolute voorwaarde voor deelname is dan ook dat de deelnemers zelf ook een actieve rol hebben gespeeld in de arbitrage. Hierdoor zullen geïnteresseerde kandidaten desgevraagd aan de werkgroepleden moeten kunnen aantonen dat men in het eigen sportieve verleden zelf langere tijd actief is geweest als (assistent-)scheidsrechter, rapporteur, praktijkbegeleider, waarnemer of in een andere functie waar de hobby arbitrage centraal in staat. Een en ander is ter beoordeling van de werkgroep. Deelnemers kunnen geen introducés inschrijven! Datum/locatie De vertrekdatum zal vermoedelijk 18 oktober 2013 zijn, dit is de herfstvakantie voor de regio noord/midden. De locatie zal weer in de omgeving Antalya zijn, onder andere ook vanwege de goede contacten met de scheidsrechtersvereniging aldaar en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt. Spaarsysteem Om de week te bekostigen, zal gespaard gaan worden. De inschrijving moet naast inlevering van het formulier (staat op pagina 43) bevestigd worden door middel van een eerste inschrijving van € 40,- te voldoen vóór 24 april 2012.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

41


Vervolg technische week 2013 Vervolgens volgen nog 17 termijnen van € 40,-, te beginnen op 24 mei 2012 en eindigend op 24 september 2013. Het totaalbedrag zal € 720,- zijn. De werkgroep houdt het bedrag liever ruimer, dan later een extra bijdrage te moeten vragen. Doelstelling van de werkgroep is om binnen het budget te blijven, waar we voornemens zijn om via fondsenwerving dit bedrag uiteindelijk naar beneden te krijgen. Na afloop en aftrek van alle kosten zal het eventueel overgebleven bedrag worden verdeeld en overhandigd of teruggestort op de bankrekening van de deelnemers. Inschrijving Bij voorkeur vóór 24 april 2012, maar tot uiterlijk 1 mei 2012 is het mogelijk in te schrijven met inachtneming dat de termijnen tijdig betaald worden! Dit kan door het inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren bij Wim Bronsvoort, dit kan persoonlijk en mag ook per e-mail (wimbronsvoort@hotmail.com). Verplichtingen Na inschrijving is het niet meer mogelijk de deelname in te trekken zonder financiële gevolgen. Bij onvoorziene omstandigheden vlak voor de reis zullen wij een annuleringsprocedure via de verzekering (mits de deelnemer die afgesloten heeft) instellen. De deelnemer verplicht zichzelf tot tijdige betaling. Uiterlijk de 29ste van iedere maand moet het bedrag op de rekening staan. Incasso is helaas niet mogelijk. Contante betaling eventueel in overleg. De maandelijkse termijn moet worden overgemaakt op: Rekeningnr: 101814674 Rabobank Deventer ten name van M.T. de Leest onder vermelding van Technische Week 2013.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

42


Inschrijfformulier technische week INSCHRIJFFORMULIER TECHNISCHE WEEK TURKIJE 2013 INLEVEREN BIJ WIM BRONSVOORT (wimbronsvoort@hotmail.com) Voorletters + achternaam

…………………………………………………………………………………………..

(zelfde als in paspoort of ID-card)

Adres

…………………………………………………………………………………………..

Postcode + woonplaats

…………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum

…………………………………………………………………………………………..

Paspoort/ID-card nr.

…………………………………………………………………………………………..

Mobiele telefoonnr.

……………………………………………………………………………………………

E-mailadres

…………………………………………………………………………………………..

Inschrijfdatum

…………………………………………………………………………………………..

Door ondertekening van het deelnameformulier conformeert de deelnemer zich met het volgende: Na inschrijving is het niet meer mogelijk de deelname in te trekken zonder financiële gevolgen. Bij onvoorziene omstandigheden vlak voor de reis zullen wij een annuleringsprocedure via de verzekering (mits de deelnemer die afgesloten heeft) instellen. De deelnemer verplicht zichzelf tot tijdige betaling. Uiterlijk de 29ste van de maand moet het bedrag op de rekening staan. Incasso is helaas niet mogelijk. Contante betaling eventueel in overleg. De werkgroep zal dit periodiek controleren. Deelnemers die niet tijdig aan de verplichting voldoen, kunnen een waarschuwing verwachten. Vanaf twee waarschuwingen kan deelname ontzegd worden. De maandelijkse termijn van € 40,- moet worden overgemaakt op: rekeningnr: 101814674 Rabobank Deventer ten name van M.T. de Leest onder vermelding van Technische Week 2013.

Handtekening deelnemer Handtekening lid werkgroep TW Ps: Deelnemer dient zelf een reis-en/of annuleringsverzekering af te sluiten!

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

43


Vervolg Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken) heeft ook dit jaar in de maand februari weer een kaartmarathon georganiseerd. Het was wederom een geweldig succes. Op zaterdag 18 februari 2012 waren er 60 deelnemers om 10.00 uur aanwezig. Door de fantastische barbezetting, Wilma, Dinie, Piebe en Elderik werd een ieder voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met een stuk gebak verzorgd door Ab van Buuren en kon Gé een ieder welkom heten en een korte uitleg geven over de inhoud van de gehele dag. Dat het een gezellige en ontspannen dag voor de deelnemers is geworden bleek wel uit alle bedankjes van de deelnemers bij het verlaten van het clubhuis aan het eind van de middag. Na drie bomen te hebben gekaart werden de aanwezigen op prima wijze voorzien van een lunch tussen de middag (2 broodjes/kop heerlijke bruine bonen of erwten soep gemaakt door Corrie Duchatteau, waarvoor nogmaals dank) en ’s middags werden allen tijdens de overige vier te kaarten bomen ook nog tussendoor voorzien van enkele snacks. Daarmee was de inwendige mens weer prima verzorgd. Tijdens de pauze werden er enkele loten aan de man/vrouw gebracht hetgeen ervoor zorgde dat menig één aan het eind van de middag met een leuke prijs naar huis kon terugkeren. Met dank aan de EC voor het beschikbaar stellen van een mooie tas met boodschappen.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

44


Vervolg Ontspanningscommissie Er werd ook dit maal op sportieve en ontspannende wijze gekaart en als uiteindelijke winnaar kwam Mevr. D. Gerrits uit de eindscore tevoren, die op voortreffelijke wijze was bijgehouden door Roelof Michel. Een eervolle vermelding is hierbij nog weggelegd voor Gé Duchatteau, die als één van de weinige eigen leden die deelnam aan de kaartmarathon, beslag wist te leggen op de vierde plaats. Namens de OC een woord van dank aan een ieder die op welke wijze dan ook heeft zorggedragen voor het welslagen van dit evenement, zowel vooraf als tijdens en nadien. Gé Duchatteau

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

45


Spraakwaterval Jan Bolink: DSV’er in hart en nieren

Praten met Jan Bolink betekent dat je automatisch bijna 50 jaar DSV-historie doorloopt. Immers: hij is al 48 jaar lid, waarvan hij 46 jaar altijd wel een functie heeft bekleed. Ooit gestart als lid van de Ontspanningscommissie en nu nog steeds lid van de Kascommissie en de commissie Werving & Behoud. (Deze laatste commissie vindt hij trouwens van essentieel belang voor het voortbestaan van de DSV en hij besteedt zijn tijd daar ook met volle overtuiging aan!) Maar laten we beginnen bij het begin. Als jongmaatje bij de toenmalige Bouwmaterialenhandel Klosters moest hij op maandagmorgen een of beide heren Klosters wel eens naar Floors op de Brink brengen. Daar werd door grootheden als Gerrit Eggink, Otto Albers, en vooral Willem Beltman het Deventer voetballeven doorgesproken en bepaald. Al snel constateerde Beltman (toenmalig DSV-voorzitter) dat die jongeman Bolink wel eens een bruikbaar scheidsrechter zou kunnen zijn. Zo gezegd zo gedaan en in 1964 trad Jan daarom toe tot het scheidsrechterscorps (gelijk met de latere BV-scheidsrechter Jan Severein), werd uiteraard DSV-lid, om in 1966 lid van de OC te worden. In de aanloop naar het 50-jarig jubileum (in 1972 weten snelle rekenaars) werd hij vice-voorzitter onder Ton Balsink. In wezen was hij al eerder functionerend voorzitter, want Balsink zelf hield zich nog uitsluitend bezig met het jubileum. Na dat jubileum werd hij officieel voorzitter, met Gerard Vloedgraven als tweede man. Dat bleef hij tot 1978, om vervolgens 20 jaar het penningmeesterschap op zich te nemen.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

46


Vervolg spraakwaterval Dit tot 1999. Hij zegt dan ook:’Je kunt zeggen dat ik ruim 30 jaar met het DSV-voorzitterschap te maken heb gehad. Want als weer een nieuwe voorzitter aantrad, dan kwam hij regelmatig bij mij voor een mening of een advies. Dit uiteraard vanwege mijn langjarige ervaring met de DSV.’ Hoogte- en dieptepunten Eerlijk gezegd heeft Jan er niet zo veel behoefte aan om hier lang bij stil te staan. ‘Als scheidsrechter heb ik nog altijd een vervelend gevoel over de manier waarop ik ben gestopt met fluiten. Dat was in 1979, door een conflict met de KNVB. Ik ga daar, zeker na al die jaren, niet verder op in. Ik moet zeggen dat er in dat opzicht ook weinig is veranderd. Ook al is de verhouding KNVB/COVS niet echt slecht, je kunt deze ook niet geweldig noemen. Ik besef heel goed dat fluiten een hobby is, maar het heeft mij altijd gestoord dat de KNVB in wezen weinig waardering toont voor die mensen die het in de weekends mogelijk maken dat voetballers onder begeleiding van vrijwilligers hún hobby kunnen bedrijven. En verder: de DSV heeft ook wel wat zwakkere perioden gekend, maar er zat altijd voldoende veerkracht in de vereniging om daar overheen te komen. En dan moet ik stellen dat het al door Willem Beltman ingestelde vaste clubavond-stramien daar een grote rol in heeft gespeeld. Terwijl zeker ook de laatste jaren het bezit van een eigen accommodatie de kracht van de DSV aanzienlijk heeft versterkt. Ik heb in de loop der jaren op diverse locaties de clubavonden meegemaakt, maar die omstandigheden waren in de verste verte niet te vergelijken met wat we nu hebben. En naar ik begrepen heb zit er qua faciliteiten nog meer aan te komen.’ En als er dan gebouwd of verbouwd moet worden dan zal hij ook dan wel weer een rol spelen in de bouwbegeleiding, zoals ook bij vorige gelegenheden is gebeurd.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

47


Vervolg spraakwaterval DSV staat (bijna) boven alles Gevraagd naar verdere bezigheden in de afgelopen 50 jaren tekent Jan aan dat hij in elk geval met een warm hart terugdenkt aan de mogelijkheden die zijn werkgever hem, altijd heeft geboden. ‘In het begin heb ik al verteld dat de gebroeders Klosters mijn scheidsrechtersactiviteiten, ook en vooral binnen DSV-verband, altijd hebben gestimuleerd en gesteund. Of het nu ging om sponsoring of het ter beschikking stellen van de directiekamer voor vergaderingen, ik ontving altijd alle mogelijke mede-werking. En verder heb ik heel bewust bestuursactiviteiten op ander gebied van de kant gehouden. Ik wilde me volledig inzetten voor de DSV, ben trouwens zoals ouderen wel weten Deventenaar van geboorte, en heb altijd alleen mijn gezin boven de vereniging gesteld. Hoewel: mijn vrouw Dirry denkt daar misschien anders over……. En nu ik alweer een jaar of tien met pensioen ben heb ik meer tijd vrij voor mij n hobby’s als skiën, golfen, hardlopen, fietsen en gewoon lekker vakantie vieren.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

48


Vervolg spraakwaterval Vergrijzing en ontgroening

Jan zit niet voor niets in de commissie Werving & Behoud, want de vergrijzing baart hem zorgen.’Ik heb wel eens gezegd: Laat elke 40-plusser nou eens een 40-minner werven voor de DSV. Dat moet op termijn tot een aanwas leiden van zeker 15 tot 20 leden en dat is hard nodig. Want we zitten al jaren op ongeveer hetzelfde ledenbestand en dat wordt gemiddeld alleen maar ouder. Zo ben ik zelf drie jaar bezig geweest voor ons lid Velic om toch maar zeker te stellen dat hij zou blijven fluiten.’ Hij constateert daarbij dat de DSV nog niet eens echt te klagen heeft, want kijkend naar andere verenigingen in de regio of de rest van Nederland zijn er COVS-groepen die het veel moeilijker hebben. Hoewel Jan dus al jaren niet meer fluit is hij nog wel lang actief gebleven als rapporteur. Ook een bezigheid waarvoor hij van de kant van de KNVB wel wat meer waardering zou willen zien. ‘Ik zei altijd: Stuur mij maar naar ABS. Lekker dichtbij en dan kan ik twee velden tegelijk volgen.’ Dat betekende dan ook dat hij twee rapporten produceerde en op die manier ook op dat gebied zijn bijdrage aan de arbitrage leverde. De volgende 10 jaar Bij een 90-jarig jubileum wordt automatisch al veel gesproken over een volgende mijlpaal, het 100-jarig bestaan. Uiteraard bestaat er bij Jan (en bij wie wel?) geen enkele twijfel dat de DSV ook tegen die tijd nog een florissant bestaan leidt. ‘Een van de sterke punten van onze vereniging is dat we vooral de laatste 15 tot 20 jaar een goede kaderbezetting hebben gekend. Ik bedoel daarmee dat we de bestuursposten vrijwel altijd met bekwame mensen hebben kunnen invullen en dat ook op commissieniveau voldoende mensen zich beschikbaar hebben gesteld en nog steeds stellen om al dat werk passend en competent te vervullen. Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

49


Vervolg spraakwaterval Dat komt ook door het karakter van de DSV, dat is gewoon een vereniging waarvoor de leden graag inzet tonen. Of dat nou de corveeploeg is of het oliebollenteam en alles wat daartussenin zit. Vergeet daarbij niet dat we dan ook nog altijd spreken over mensen die dit allemaal doen in hun vrije tijd. Niets voor niets worden vrijwilligers ook wel aangeduid als het cement van de samenleving. En op dat punt is de DSV in al die jaren dat ik eraan verbonden ben geweest, een voorbeeld geweest ook voor andere verenigingen. Ik ben blij dat ik daar een flinke steen aan heb mogen bijdragen en zie met alle vertrouwen uit naar het 100-jarig bestaan.

Alleen clubmensen in hart en nieren sluiten een gesprek zo af en we mogen daarom zonder meer concluderen dat alle onderscheidingen die hij in de loop van bijna 50 jaar lidmaatschap heeft ontvangen, volledig verdiend zijn geweest! Wim van Oosten Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

50


De feestweek. Eindelijk was het dan zover: de tweede week van februari was aangebroken. Op 10 februari 2012 bestond onze scheidsrechtersvereniging ‘Deventer en omstreken’ (DSV) 90 jaar. Het begon donderdag 9 februari met een speciale clubavond. Tijdens een karaoke-avond bleek dat er vele verborgen talenten onder de leden waren. Speciale liedjes en dansjes werden vertoond onder het oog en gehoor van een (deskundige) jury. Soms speelden andere motieven een rol, dan de vertoonde act, maar een vrolijke boel was het zeker. Uiteindelijk was Roelof Michel, samen met zijn achtergronddanseres Erna Waanders met rieten rokje, de winnaar. De laatste ronde werd die avond iets uitgesteld, zodat nog geproost kon worden op het echte jubileum van 10 februari. Tegelijkertijd werd ook nog even de verjaardag van Derya Serik gevierd. Toeval bestaat niet.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

51


Zaterdag 11 februari was de grote feestdag en werd het jubileum op een zeer waardige wijze gevierd. Tijdens de ochtend werd in de Ichtuskerk te Colmschate aan de hand van mooie teksten en passende muziek geluisterd, teruggekeken naar het verleden en vooruitgekeken naar de toekomst. In een mooie herdenkingsrede kwam bij monde van Han Marsman naar voren dat de scheidsrechter op het sportveld de verbindingsofficier is, die het mogelijk maakt dat vele sporters op een sportwaardige wijze hun hobby/beroep kunnen uitoefenen. Helaas viel de belangstelling enigszins tegen, maar dit werd de rest van de dag ruimschoots goedgemaakt. In de middag was er een uitgebreide receptie bij Boode in Bathmen, goed bezocht door voetbal- en COVS-verenigingen, verschillende overige genodigden en ook een aantal commissie- en werkgroepleden (in totaal 130 aanwezigen). Onder de strakke regie van dagvoorzitter Theo Solen en met een mooi draaiorgelmuziekje op de achtergrond kon iedereen zijn zegje doen en ontbrak het ook de inwendige mens aan niets. Hoogtepunten hierbij waren de uitreiking van een gouden fluitje door Ernst Waanders aan de burgemeester van Deventer Andries Heidema en de bekendmaking vanuit de KNVB door bestuurslid Stan Burm, dat onze voorzitter Gerhard Langenkamp vanwege zijn gewaardeerde en trouwe inzet lid van Verdienste van de KNVB is geworden. Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

52


’s Avonds werden leden en donateurs onthaald op een prachtige feestavond, inclusief een heerlijke verzorging door de medewerkers van Boode en financieel mogelijk gemaakt vanuit het netwerk van onze DSV. De mannen van Lotus met onze Rob van Zuuk -twee jaar geleden gestopt- hadden nog één keer hun instrumenten tevoorschijn gehaald en wisten met hun enthousiasme velen tot een bezoek aan de dansvloer te verleiden. Het zal lastig zijn dit over tien jaar te overtreffen, maar de DSV kennende zal dat ook nog wel lukken. De activiteiten rondom de feestdag werden afgesloten op 16 februari met de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Gerhard Langenkamp ontving weer een mooie onderscheiding, zodat hij binnenkort een extra jasje moet aandoen om alles kwijt te kunnen. Ditmaal een hoge onderscheiding vanuit de COVS zelf: de gouden scheidsrechter. Vier andere leden van de DSV ontvingen voor hun inzet de zilveren scheidsrechter: Theo Mansvelt Beck, Rudie Boone, Gé Duchateau en Hans Noortman. Voor allen een felicitatie van de commissie DSV 90 jaar. Na deze fantastische week waren de festiviteiten nog niet voorbij. Maandag 12 maart jl. was er een Gala Sport Café in Heeten en op 14 april een bezoek aan de Grolsch Veste voor een wedstrijd van FC Twente. Het kan niet op! In de volgende Info een breed verslag van alle festiviteiten. Commissie DSV 90 jaar.

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

53


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

54


Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

55


A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Info DSV jaargang 13 nummer 2

maart 2012

56

DSV Info Bulletin maart 2012  
DSV Info Bulletin maart 2012  

DSV Info Bulletin maart 2012

Advertisement