Page 1

PORTFOLIO

MAIJU SUOMI suomi.maiju@gmail.com +358408319811 Vyรถkatu 4 D 28, 00160Helsinki


2013 ELÄMÄÄ METSÄSSÄ - luonnon prosesseihin tukeutuva asuinalue Mikkelin Riuttaan Diplomityössäni tutkin arkkitehtuurin ja luonnon suhdetta. Työni pohjana on Mikkelin kaupungin ja Puuinfo Oy:n tilaama aluesuunnitelma noin tuhannelle asukkaalle. Tarkastelen työssäni Riutan aluetta suhteessa kestävän yhdyskunnan periaatteisiin. Riutta, kuten moni suomalainen asuinalue, rakentuu kaupungin laitamille, irti olemassaolevasta rakenteesta ja infrastruktuurista. Sijaintinsa vuoksi liikenteen päästöt alueen kaavoituksen myötä lähes väistämättä kasvavat. Toisaalta Riutta tarjoaa mahdollisuuden monien toiveiden mukaiseen luonnonläheiseen ja pientalovaltaiseen asumiseen. Suunnitelmani ohella pohdin Riutan kaltaisten alueiden mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhdyskunnan tavoitteita. Riutan alueen suurin vahvuus on sen monimuotoinen maisema, jota hallitsevat suuret korkeusvaihtelut, jyrkänteet, siirtolohkareet, lammet ja eri- ikäiset metsät. Aluesuunnitelmani ottaa lähtökohdakseen luonnonmaiseman ja sen dynamiikan. Luonnon prosessit, ilmasto, veden kierto, kasvillisuus, eläimet ja pienviljely toimivat lähtökohtina ekotehokkaalle asuinympäristölle. Erilaiset korttelityypit asettuvat maastossa omille alueilleen; loivalle ja jyrkälle rinteelle sekä tasamaalle ja lakialueille on omat talotyyppinsä. Metsävyöhykkeet vuorettelevat tiiviisti aurinkoisiin rinteisiin rakennettujen asuinkortteleiden kanssa. Asukkaat pääsevät hyödyntämään erilaisia ekosysteemipalveluita, kun taas metsän asukkaiden elinympäristö säilyy eheänä ja monimuotoisena. Alueella jäteveisen käsittely ja energiapuun kasvatus oman hakkeenkaasutusvoimalan tarpeisiin sitoutuvat yhteen. Luonnon ja ihmisen prosessit kytkeytyvät toisiinsa muodostaen toimivan kokonaisuuden.

P

Korttelityypit 1:4000 Alueleikkaus 1:2000

58


Kylän yhteissauna, uimaranta ulkoilureitit, levähdyspaikkoja

vedenpuhdistamo, energiapajun ja -hieskoivun lyhytkiertoviljelyä

linja-autopysäkki

metsävyöhykkeet korttelien väleissä, luontainen vedenkierto & elintilaa alueen kasveille ja eläimille, suora yhteys metsään olohuoneesta

CHP-laitos

jyrkänteitä, luonnonmetsää jyrkänteitä, laajat näkymät pohjoiseen järville

suo Keskuspuisto, luonnonmetsää

vanhaa kuusimetsää siirtolohkareita

linja-autopysäkki

kevyenliikenteen reitit

kuusikkoa lakialueen korttelityyppi

koivikkoa

CHP-laitos

jyrkän rinteen korttelityyppi kosteaa alavaa metsämaata

ulkoilureitit

pienkerrostalojen korttelityyppi

Tulevaisuudessa: Riutan seisake ja junayhteys maailmalle?

Kosteikkopuisto nuorta metsää

loivan rinteen korttelityyppi

linja-autopysäkki

suojaava metsävyöhyke tietä vasten

Koulu

Päiväkoti Kylätalo / linja-autopysäkki etätyötilat / lähiruokapiirin jakelupiste Mikkelin keskustaan pyörällä, linja-autolla tai henkilöautolla

Mustalampi

P

ulkoilureitit, retkipaikkoja

Aluesuunnitelma 1:4000


Kortteli- ja talotyypit

68


Jyrkän rinteen korttelityyppi Korttelityyppi asettuu Riutan rakennettavista rinteistä jyrkimpiin. Noin 100 m2 rivitaloasunnot porrastuvat rinteeseen sekä korkeus- että sivusuunnassa muodostaen kunkin asunnon eteen sisäänkäyntitasanteen ja metsän puolelle avautuvan yksityisen oleskeluterassin. Pyrittäessä esteettömään ympäristöön, korttelin keskellä kulkevan pihakadun alueella tasataan ympäristön korkeusvaihteluita niin, ettei kadun kaltevuus muodostu 8% suuremmaksi. Mikäli esteettömyysvaatimuksista joustetaan, rakennukset voidaan sijoittaa toisiinsa nähden voimakkaammin porrastetusti. Pihakatu aukeaa korttelin keskivaiheilla yhteispihaksi, jonka laidalle sijoittuvat kerhotila ja yhteissauna.

Rakennusten pystylautavuoraus maalataan muutamalla erilaisella murretulla punavioletilla sävyllä. Pintakäsittely tehdään vesiliukoisella kalkkipitoisella maalilla, jolloin pintaan saadaan elävä hauraan mattainen sävy. (Villa Oivala - rakenteiden tekninen ja historiallinen selvitys, 2008, s.129) Sään vaikutuksesta maali kuluu hiljalleen pois paljastaen harmaantuvan puun. Ajankuluminen piirtyy ympäristöön. Korostuksena parvekkeissa käytetään tumman harmaata öljymaalia.

Asunnot ovat kaksikerroksisia selkeitä kahden makuuhuoneen rivitaloasuntoja. Alakerassa keittiä aukeaa pihakadulle ja oleskelutilat metsän puolelle. Olohuoneessa tila jatkuu kaksikerroksiseksi yhdityen yläkerran aulaan. Rakennuksen katto on viistetty suuntaamaan sadevedet metsän puolelle. Yläkerrassa metsän puolen näkumiä avartaa täyskorkea erkkeri-ikkuna. Kadun puoleen voi kurkistella parvekkeelta.

Vasemmalla: Asuntojen keittiöt avautuvat yhteiselle pihakadulle. Oikealla: Ranskalainen parveke liittää asunnon osaksi korttelia, silloin kun asukas niin toivoo.

Oleskelutilat aukeavat luontoon sekä suoraan että oman suojaisan atriumpihan kautta.

Asemapiirustus 1:200 Korttelijulkisivu 1:200

69


Riutan aluesuunnitelma


2012 MAGNOLIA - Stadin lämpötila -kilpailu 1. sija Yhdessä Tuukka Päivärinteen kanssa. Halusimme luoda kaupunkiin keitaan, jonka lämpimät kivipaadet tarjoavat tilaa oleskeluun silloinkin kun ympärillä käy viima. Maisema koostuu erikorkuisista kuusikulmaisista kivilaatoista ja -pilareista. Kaupunkilainen voi kesken kiireidensä istahtaa hetkeksi ja tuntea ihmeellisen lämmön. Ylimääräisen lämmön turvin myös hallanaran puun on mahdollista kukoistaa ja tarjota ohikulkijalle pieni ihme. Suunnitelmamme muoto sai alkunsa kun tutkimme lämmönjohtamiseen käytettävää materiaalia, paisutettua luonnon grafiittia. Se on valmistettu liuskemaisesta luonnongrafiitista, joka on paisutettu lämmöllä suomumaiseksi rakenteeksi. Tämä materiaali on luonnossa esiintyvä hiilen epäorgaaninen ilmenemismuoto; grafiitin hiiliatomit ovat järjestäytyneet heksagonisesti, kiteet ovat kuusikulmaisen levyn muotoisia hiilirenkaita. Innostuimme kuusikulmiosta ja sen mahdollisuuksista tuottaa samaan aikaan hyvin järjestäytynyt, mutta myös orgaanisesti polveileva maisema. Sitten löysimme paikan nimeltä Giant’s Causeway, PohjoisIrlannissa. Muinaisen tulivuoren purkauksen seurauksena merestä kohoaa 40 000 porrastuvaa basalttipilaria. Valtaosa pilareista on poikkileikkaukseltaan kuusikulmion muotoisia. Yhdessä nämä vulkaaniset kivipaadet muodostavat voimakkaan, sadunomaisen maiseman. Kuusikulmaisten kivilaattojen ja -paasien muodostama maisema kasvaa ja muuttaa muotoaan sijoituspaikkansa mukaan, ajatus pysyy aina samana. Kivilaattojen pinta on uurrettu, jotta se pysyy sopivana jalankululle säästä riippumatta. Lämpö pitää maanpinnan laatat sulana ja penkeiksi nousevat paadet mukavina ympäri vuoden. Lämpöä varaavaksi kivipinnaksi soveltuu esimerkiksi suomalainen hyvin kulutusta kestävä harmaa graniitti. Kivilaattojen sisään kätkeytyy kerros voimakkaasti lämpöä johtavaa paisutettua grafiittia, johon lämpöä luovuttavat kaukolämmön paluuvesiputket.

0 60

mm

m

0m

60

+ 600 + 400 + 200 + 0 mm

+ 600 + 400 + 200 + 0 mm

MAGNOLIA

123


concrete beam

oak window, double glazing

2x50 mm reedmat insulation 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) concrete beam

concrete beam

oak window, double glazing

240 x 240 mm trass lime beam

240 x 240 mm trass lime beam

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

oak window, double glazing

concrete beam

180 x 180 mm trass lime beam

470 mm rammed earth 2x50 mm reed-mat insulation 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust)

470 mm rammed earth 2x50 mm reed-mat insulation 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust)

oak window, double glazing

A

1:1000

B

C

1:15

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

1:200

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth concrete beam

D

40 mm mud brick, fired crushed lava fill, seal 3x4mm bituminous sheeting 27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 240 mm solid log beam 25 mm loam board 5 mm loam rendering 40 mm mud brick, fired crushed lava fill, seal 3x4mm bituminous sheeting 27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 240 mm solid log beam 25 mm loam board 240 x 240 mm 5 mm loam rendering trass lime beam

concrete beam

oak window, double glazing

oak window, double glazing

1:50

bedroom

240 x 240 mm trass lime beam

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

N

ATELJÉE

bedroom bedroom ATELJÉE bedroom + 0,00

DINING HALL PORTAL

LOUNGE

2011

+ 0,45

+ 0,20

ATELJÉE

Y KWA WAL

bedroom

D

bedroom

T YAR

bedroom

R COU

LIBRARY

+ 0,70

ATELJÉE lounge

+ 0,00

ATELJÉE

ATELJÉE

ATELJÉE

Northern Light Eastern Light South-Western Light

Alone

Together

Alone

EARTH PROJECT - Rammed Earth and its Architecture, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn


470 mm rammed earth

470 mm rammed earth

concrete beam

concrete beam

oak window, double glazing

oak window, double glazing

3x4mm bituminous sheeting 27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 240 mm solid log beam 25 mm loam board 5 mm loam rendering

27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 240 mm solid log beam 25 mm loam board 5 mm loam rendering

240 x 240 mm trass lime beam

240 x 240 mm trass lime beam

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime 470 mm rammed and marble dust) earth 2x50 mm reedmat insulation 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) concrete beam

oak window, double glazing

concrete beam

27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 180 x 180 mm 180 mm solid log beam 25 mm loam boardtrass lime beam 5 mm loam rendering

180 x 180 mm trass lime beam

470 mm rammed earth 2x50 mm reed-mat insulation 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust)

470 mm rammed earth 2x50 mm reed-mat insulation 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust)

oak window, double glazing

A

B

C

1:15

D

SURFACES 30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth concrete beam

40 mm mud brick, fired crushed lava fill, seal 3x4mm bituminous sheeting 27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 240 mm solid log beam 25 mm loam board 5 mm loam rendering

40 mm mud brick, fired crushed lava fill, seal 3x4mm bituminous sheeting 27 mm plywood 3x50 mm reed-mat insulation 4 mm bituminous sealing layer 240 mm solid log beam 25 mm loam board 240 x 240 mm 5 mm loam rendering trass lime beam

concrete beam

oak window, double glazing

oak window, double glazing

Tanskan opintojeni aikana tutkin maata rakennusmateriaalina, ensin sen teknisten ja aistillisten ominaisuuksien kautta. Erilaisten pienten suunnittelutehtävien kautta kehitin muotokielen, joka mielestäni parhaiten soveltui kuvaamaan materiaalin ominaisuuksia. Sitten sovelsin tuota arkkitehtuurisanastoa suunnitellessani Kööpenhaminan Holemenille residenssin vieraileville taiteilijoille. Raskaat maaseinät kätkevät sisäänsä tilaa pohdiskelulle, keskittyneelle työlle, kohtaamisille, yhdessäololle sekä levolle. Toisaalla paljas maapinta hallitsee tunnelmaa, kun taas ajoittain sitä peittää valkea rappaus tai 1:50

N

240 x 240 mm trass lime beam

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

30 mm loam rendering (rough cast loam plaster, finishing loam plaster with lime and marble dust) 2x50 mm reed-mat insulation 470 mm rammed earth

MADE WITH EARTH

värikylläinen stukkomaalaus. Tilat rytmittyvät päivänkierron mukaan. Kussakin on omansalainen valo, joka vapautuu tilaan raskaaseen seinään koverrettujen aukkojen kautta. Kulmikkaiden massojen rajaama sisäpiha porrastuu laatoitettujen tasojen välityksellä alas maastoon. Taiteilijoiden yöpymistiloihin lämpöä tuo paljas puu ja suurista ikkunoista saapuva ilta-aurinko. Siirryttäessä yhteistiloista omiin ateljeihin, kuljetaan korkean ja kapean porttitilan kautta. Täällä kattoikkunasta laskeutuva valo heijastuu stuccopintaisesta seinästä värjäten tilan sävyltään siniseksi. Ateljeet puolestaan kääntyvät kohti pohjoista ja metsää. Yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa on tilaa kohdata omat ajatuksensa.


2010KOUK KHLEANG YOUTH CENTRE nuorisokeskus Phnom Penhiin Kambdzhaan Komitu-työryhmän (Noora Aaltonen, Sisko Hovila, Tuuli Kassi, Maiju Suomi, Elina Tenho ja Inari Virkkala) kanssa olemme vuodesta 2010 saakka työstäneet Kouk Khleangin nuorisokeskusprojektia. Yhdessä kahden paikallisen kansalaisjärjestön kanssa olemme suunnitelleet heidän käyttöönsä nuorisokeskuksen, jossa tullaan mm. järjestämään kambodzhalaisille nuorille ammatillista koulutusta ja harrastustoimintaa sekä tarjoamaan monenlaisia palveluja ja ihmisoikeusneuvontaa alueen yhteisölle. Komitun toimintaperiaatteita ovat osallistuva suunnittelu ja paikallisten ekologisten materiaalien hyödyntäminen. Olemme prosessin aikana kehittäneet yhdessä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa bamburakennustekniikkaa ja polttamattomien maatiilteen käyttöä. Olemme itse keränneet projektille rahoituksen ja rakentaminen Phnom Penhissä on jo hyvässä vauhdissa. Talvella 2013 järjestöt pääsevät aloittamaan toimintansa uusissa toiveidensa mukaisissa tiloissa.

m

Class roo

y

Dormitor

Office

y

Dormitor

Kitchen

Storage

air

Moto rep

Office ft

Handicra

ose space

Multipurp


Maiju Suomi - Portfolio  
Maiju Suomi - Portfolio  
Advertisement