Page 1

INGURUAREN EZAGUERA UNITATE DIDAKTIKOA 2: Gorputza, osasuna eta zentzumenak

MAILA: LH 2. maila

GAITASUNAK: A. Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. B. Matematikarako gaitasuna. C. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. D. Giza eta arte kulturarako gaitasunak E. Ikasten ikasteko gaitasuna. F. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. G. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. H. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

HELBURUAK

Kontzeptuak

Prozedurak

Jarrerak

HIRUHILABETEA: Lehenengoa

BILBOKO BARRUTIA Irungo La Salle San Martzial Rev. 0 2010eko apirila

Zenbait gihar, artikulazio eta hezurren izenak identifikatzea eskema anatomiko batean kokatuz eta euren funtzioak aipatuz eta zentzumen organoen funtzioa barneratu. (A,C,E,F,G,H)

Bizitzako alderdi osasungarriak eta egoera kaltegarriak sailkatzea, ebakinak erlazionatuz eta bereiziz eta horien bidez osasuna eta segurtasun gaitzak dituzten hormirudiak eginez, eta prebentzio-medikuntza eta ohitura onak baloratuz. (A,C,E,F,G,H)

Giharreak: bularreko giharrak, bizepsa, ipurmasaileko giharrak, bikiak, sabeleko giharrak. Hezurrak: garezurra, sahiets-hezurrak, besahezurrak, bizkarhezurra, femurra. Artikulazioak: lepoa, sorbaldak, ukondoa, orkatila, eskumuturra, aldaka, belauna. Zentzumenak eta haien organoak.

Ekintza osasungarriak: kirola, elikadura, garbiketa, sndagilearengana joan, txertoen garrantzia. Ekintza kaltegarriak: tabakoa, alkohola, ez garbitzea, gaizki jatea, edozein medikamentua hartzea‌

Hezurren eta giharren abestien bidez, izenak barneratu. Eskeleto eta giharren irudietan, izenak kokatu. Zentzumenen abestiaren bidez, zentzumenen izenak, organoak eta funtzioak identifikatu. Fitxak egin.

Ondo jan ondo hazi tailerraren bidez, elikadura osasuntsua landu. Ormirudiak eginez alderdi osasungarri eta kaltegarriak bereiztu.

Bakoitza fisikoki den bezala onartzea.

Ohitura osasungarriak izatearen garrantzia azpimarratu.


ARIKETAK

MOT Lehenengo mailako gorputzaren atalen abesti guztiak gogoratu. APL Txartelen jolasa: Gorputzaren zatiak birpasatzeko. Binaka jartzen dira lurrean eserita. Gorputzaren zatien txartelak banatu eta txandaka, idatzita dauden izenak bikoteari esan, eta berak bere gorputzean ukitu behar du

MOT Gihar eta hezurren abestia. APL/MOT Gihar eta eskeletoaren irudian izenak kokatu. Haurrak txandaka ateratzen dira eta txartelak bere tokian kokatzen dituzte. Eskeletoaren irudian artikulazioak azaltzen dira. APL Irakasleak hezur edo giharre bat ukitzen du eta ikasleek izena esan behar dute. Irakasleak hezur edo giharre bat izendatzen du eta haurrek ukitu behar dute. MOT Zentzumenen abestia. APL Irakasleak galderen bidez, zentzumenak lantzen ditu talde handian: Zertarako dira begiak? Zein organoan dago usaimena?... INF Fitxak azaltzen dira. APL Txokoan bakoitzak bere txostena egiten du.

ERREKURTSOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Abestiak: giharreak, hezurrak eta zentzumenak. Giharren eta eskeletoaren irudiak eta txartelak. Ebaluaketa fitxa baten bidez: Gihar eta esqueleto irudietan landutako gihar eta hezurrak kokatu. Artikulazioen izenak idatzi. Zentzumenak

H EBL/NF Harbelean haurrek esandako alderdi osasungarri eta kaltegarrien bi zerrenda idazten dira. Ondoren irakasleak sailkatu eta gehitzen ditu esan ez dituztenak. INF Irakasleak ormirudien proiektua aurkezten du. Talde bakoizak gai bati buruzko ormirudia egingo du: • Elikadura • Kirola • Garbitasuna: gorputza, arropa, etxea.. • Sendagilearengana joatearen garrantzia. • Alderdi kaltegarriak: tabakoa, alkohola, goxokiak.... Etxetik aldizkarietatik moztutako ebakinak ekarri behar dituzte

APL Haurrak taldeka jartzen dira eta ormirudi bat egin behar dute. Lurrean jartzen dira ekarri dituzten ebakinak eta talde bakoitzak hartzen ditu egokiak direnak . Ondoren murala antolatzen dute irakaslearen laguntzaz Esaldi egokiak idazten dituzte. Muralak pasiloan jartzen dira. APL “Ondo jan ondo hazi” Kutxako tailerra.

Ebakinak Ormirudiak “Ondo jan ondo hazi” tailerra Ebaluaketa fitxa baten bidez: Emandako esaldi batzuetan alderdi osasungarriak eta egoera kaltegarriak identifikatu,


“SUPERFITXA”

LOTU GEZI BATEN izterra, oina, zangoa

BIDEZ: kopeta, bekaina, behatzak,kokotsa, bularra, eskua, gerria,


KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

1. helburua 0-3 akats ------ bikain 4-5 akats ------- oso ongi 6-7 akats ------- ongi 8-9 akats --------- nahiko +10 akats --------- gutxi

2. helburua 0 akats ------ bikain 1 akats ------- oso ongi 2 akats ------- ongi +3 akats --------- gutxi

UD adibidea: Giza gorputza  

Nire praktikum egonaldiko irakasleen implimentazioa nolakoa den azaltzeko, Unitate Didaktiko bat emateko erabilitako teknika eta metodologia...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you