Al-Fikrah Bilangan 2/2015

Page 1


__________________ ~~I------------------1

: ~J

~

~\ ~

~\ J~.) Jll :Jtl ~

.

\

"6;Jl\ ~ 4.1i; \j;; ~ ~,

~\ ~.) A.;JltA'-PJ

J..>: ().4"

(~~)

*'

Daripada Muawiyah katanya, Rasulullah ~ bersabda, "Sesiepe dikehendaki oleh Allah memperolehi kebaikan, Allah menjadikannya pandai dalam hal keagamaan. " [Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim] ~

------------------~~I------------------:Jtl ~J ~ ~\ ~ ~\ J~.) 6\ ~ ~,~.) o..>:Y' ~\ '-PJ

"~,

~ ~

~

~~, ~~, Wl ~~l:

~~'~"

(~~)

*'

Daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah'~ bersabda, "Bukannya orang yang kuat itu orang yang menang dalam pertarungan, teta i orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. " [Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim]


Dari Meja Ketua Pengarang Doa Pilihan Tazkirah : Puasa Sunat Mutiara Hadis: Sikap Manusia Terhadap Ilmu Agama Mutiara AI-Quran: Adab Berkunjung Fokus: Kurma Fiqh: Hiburan Dalam Islam Tokoh Pilihan : Dato' Haji Abdul Aziz @ Ambak bin Haji Ismail Berita MAIDAM : • Klinik E-Halal • Kempen Berpakaian Sopan • Program Konvensyen Saudara Muslim 2015 • Majlis Berbuka Puasa Bersama Masyarakat Orang Asli Kg. Sg. Berua • Majlis Jamuan Hari Raya MAIDAM 2015 • Bantuan Kepada Mangsa Kebakaran • MAIDAM Agih 70 Ekor Lembu Sempena Aidiladha • Skim Wakaf Tunai Terengganu Diberi Nafas Baharu • Pungutan Zakat RM81.8 juta Sehingga Pertengahan September • SMA(A)SZA Menyertai Pertandingan Robotik • Syabas!!! SMA(A)SZAJohan Peringkat Negeri Terengganu • Yayasan Pendidikan MAIDAM Lensa Aktiviti : • Program Cakna Kasih • Seminar Marhaban Ya Ramadhan 'Kasihi Keluarga, Sayangi Ibadah' • Majlis Tadarus AI-Quran • Majlis Iftar MAIDAM Bersama Belia Bermotosikal Negeri Terengganu • Kursus Perolehan, Terimaan dan Bayaran • Kursus Kecemerlangan Diri • Perkhemahan Badan Beruniform SMANT • Seminar Kekeluargaan 'Keluarga, Kemerdekaan Sebuah Pengorbanan' • Perbarisan Hari Kebangsaan Kali Ke-58 • Kursus Kesihatan

32 32 33 33 34 34

35 35 36 36

Belajar Bahasa Isyarat 2

37

Akhlak : Penyakit Ego

38

Masjid Pilihan: Masjid Bukit Payong

41

Khutbah Pilihan : Kemerdekaan Hakiki

42

Sosial : Masjid Sumber Penyatuan

44

Sorotan Sejarah : Sheikhullslam Engku Tuan Embong

45

Info: Sekolah-Sekolah Menengah Agama Negeri Terengganu (SMANT)

46


Sesiapayang banyak bercakap j nescaya banyak berbohong. Sesiapayang banyak berbohong nescaya kurang malunya. Sesiapayang kurang malunya nescaya kurang wara'nya.

t -'~!<'~'t~~ ~~I~~~\ ';':

co

C

~~\~~;....(;,\

Dimulakan dengan lafaz yang mulia, dengan nama Allah ~ Tuhan Sekalian Alam, saya merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadratNya kerana memberi keizinan dan kekuatan dalam menerbitkan Majalah AI-Fikrah bilangan ke-2 tahun 2015. Selain memaparkan aktiviti jabatan, penerbitan majalah AI-Fikrah juga mengandungi pelbagai informasi sebagai wadah penyampai ilmu kepada sidang pembaca. Semoga segala maklumat yang terdapat dalam majalah ini menjadi suatu pelaburan akhirat dan pahala yang berpaniangan ' sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah~, Rasulullah ~ bersabda:

,~ ....). \.,;.,~~

.~~ .~

~ '11 ~ ~;

Sesiapayang kurang wara'nya nescaya hatinya mati. Apabila hati telah menjadi mati, seseorang manusia itu akan sukar untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Tanpa hidayah, hidupnya akan sentiasa berkatakata dan membuat sebarang dosa menurut hasutan iblis lalu terjadilah penderhakaan terhadap ALLAH.

tbe;1 r~\ ~ ~°1 2.J\.A ISI;

~ JCJ.1.. (.~ !.\~.:;J~3 3oj ,~~:~ ~ ~;.~~ ~t- oj I- 3 "Apabi/a mati seseorang anak Adam itu maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, i/mu yang dimanfaatkannya dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya." [Riwayat Muslim] Insya Allah, kami dari pihak sidang redaksi akan meningkatkan lagi kualiti dan mutu AI-Fikrah dari masa ke semasa dalam menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan buat sidang pembaca. Sebarang idea dan kritikan yang membina untuk penambahbaikan AI-Fikrah bagi keluaran akan datang amat dialu-alukan. Akhirkalam, saya mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan setinggitinggi penghargaan dan syabas kepada Yang Dipertua MAIDAM, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu, sidang pengarang dan semua yang terlibat dalam menjayakan penerbitan AI-Fikrah kali ini. Wassalam. Ustaz Mohd Azam bin Awi Timbalan Pesuruhjaya (Hal Ehwallslam)

"D~dul'1ia ~

teMpo.t ber~

D~tlkWro.t~ teMpo.t b~ tittda ~. Olek itu, b~ I<M«J di mtpo.t tittda' b~ ~ l<M«J~tUwfJw. di mtpo.t ~ tittda~." tittda b~.

Rekabentuk dan dicetak oleh:

,~

~J

Percdt£vl/

YAYASAN ISLAM TERENGGANU

SON. SHOo

PERCETAKAN YAYASAN ISLAM TERENGGANU Lot Sk 53, Kawasan Perindustrian Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu Darullman. Tel: 09-666 8611 /6652/8601 Faks: 09-666 0611 / 0063 Emel: marketing.dept0615@gmail.com


ro

o

C

~a A II a h T 4

perbaikilah hubungan di antara karni, damaikan hati-hati kami, tunjuki kami jalan keselamatan, selamatkan kami

daripada kegelapan kepada cahaya, jauhi kami dari perkara keji; apa yang zahir dan yang batin. Ya Allah perbaikilah agama kami yang merupakan perlindungan kepada urusan kami, perbaikilah dunia kami yang mana di situ penghidupan kami, perbaikilah akhirat kami yang mana di situ tempat kami dikembalikan, jadikan hidup kami ini penambahan kepada segala kebaikan, jadikanlah mati kami sebagai suatu kerehatan daripada segala keburukan.

~a A II a h T 4

kurniakan kepada kami ikutan Nabi Muhammad sejak awal dan akhir, secara zahir mahupun

batin dan amalan saleh. Ya Allah sucikan hati kami daripada sifat nifak, amalan kami daripada sifat riya' lidah kami dari pendustaan, mata kami dari pengkhianatan, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam dada-dada man usia.

~;


Oi dalam Islam disamping puasa fardhu yang diwajibkan di bulan Ramadhan, ada disyariatkan juga puasa-puasa sunat yang dikerjakan di luar bulan Ramadhan. Puasa sunat mempunyai beberapa perbezaan daripada puasa fardhu yang dikerjakan di bulan Ramadhan dari berbagai segi. Oi antaranya: HARUS MEMBATALKAN PUASA SUNAT Orang yang mengerjakan puasa sunat • atau lain-lain perkara yang sunat seperti sembahyang kecuali haji dan umrah adalah harus baginya memutuskan (tidak wajib menyempurnakan) puasanya itu berdasarkan sabda Rasulullah & yang bermaksud: "Orang yang berpuasa sunat adalah raja bagi dirinya, jika dia mahu, dia berpuasa dan jika dia mahu, dia berbuka." [Imam Ahmadj.

1

Namun begitu, adalah dihukumkan makruh jika dia membatalkan puasa sunatnya itu tanpa ada sesuatu keuzuran kerana terdapat perselisihan pendapat yang mengatakan wajib disempurnakan puasa apabila seseorang itu sedang mengerjakan puasa sunat berdasarkan zahir firman Allah yang bermaksud "Dan janganlah kamu batalkan amalan-amalan kamu. "[Muhammad:33j. Tetapi jika ia membatalkan puasanya dengan sebab sesuatu keuzuran seperti meraikan tetamu yang merasa keberatan untuk dijamu makan secara bersendirian maka tidaklah makruh hukumnya, bahkan disunatkan baginya berbuka. Namun, berpuasa adalah lebih afdhal jika tidak ada keberatan atau kesukaran dari mana-mana pihak untuk menjamu makanan. Maka dengan itu, orang yang berbuka puasa tanpa ada keuzuran, tidak ada pahala bagi puasanya itu manakala orang yang berbuka puasa kerana ada sebab keuzuran dikurniakan pahala bagi puasanya itu walaupun ianya tidak sempurna dilakukan. Adalah disunatkan juga bagi orang yang mengerjakan puasa sunat jika dia membatalkan puasanya sama ada disebabkan keuzuran ataupun tidak, supaya mengganti puasanya itu sebagai mengambil kira pendapat yang mengatakan wajib menggantinya kerana menyempurnakannya adalah wajib mengikut pendapat Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali.

TIDAK DlSYARATKAN BERNIAT DI MALAM HARI • Oatam mengerjakan puasa-puasa sunat, tidak disyariatkan berniat di malam hari kerana akhir waktu untuk berniat bagi puasa-puasa sunat itu adalah sebelum gelincir matahari (waktu zuhur) berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah ~. Maksudnya : "8ersabda Rasulullah & kepadaku pada suatu hari: "Wahai Aisyah! Adakah di sisi kamu sesuatu (untuk dimakan)?" Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah! Tidak ada di sisi kita sesuatu pun (untuk dimakan). " Baginda & bersabda: "(Jika begitu) maka aku berpuasa. " [Riwayat Muslimj

2

TIDAK DlSYARATKAN MENENTUKAN JENIS PUASA • Begitu juga tidak disyaratkan dalam mengerjakan puasa-puasa sunat berniat menta'yin (menentukan jenis puasa seperti puasa hari Isnin, 'Arafah, 'Asyura dan sebagainya). la sah dilakukan dengan berniat mutlaq sahaja seperti katanya: "Sahaja aku berpuasa". Imam Nawawi berkata: "Adalah wajar supaya disyariatkan ta'yin di dalam puasa yang beriringan seperti puasa hari 'Arafah, 'Asyura, enam Syawal dan sebagainya sebagaimana disyaratkan sedemikian itu di dalam sembahyang sunat rawatib."

3


1. PUASA PADA HARIISNIN DAN KHAMIS Dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah ~ ditanya mengenai puasa hari Isnin. Baginda menjawab: "Itulah hari kelahiranku dan hari kerasulanku atau hari diturunkan al-Ouran kepadaku." Disamping itu, Rasulullah ~ juga mengatakan bahawa amal perbuatan manusia akan diperlihatkan pada hari Isnin dan Khamis. Oleh itu, alangkah baiknya bila amal kita diperlihatkan (kepada Allah ~), ketika itu kita sedang berpuasa. !

..r:: ra

...

3. PUASA SYAWAL (ENAM HARI)

Rasulullah ~ juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ~ katanya: "Rasulullah ~ telah berwasiat kepada ku dengan tiga perkara, berpuasa tiga hari di setiap bulan, sembahyang dhuha dua rakaat dan sembahyang witir sebelum aku tidur. " [Riwayat Al-Bukhari] Adalah wajar juga berpuasa pada hari ke-12 disamping berpuasa pada hari-hari yang ke-13, 14 dan 15 sebagai meraikan perselisihan pendapat ulama yang mengatakan bahawa hari yang ke-12 itu adalah awal bagi hari yang ke-13 Zulhijjah. Kelebihan berpuasa pada hari-hari putih adalah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Dzarr ~ katanya: "Telah bersabda Rasulullah ~: Di mana tarikh yang dianjurkan oleh Rasulullah ~ untuk berpuasa adalah pada 13, 14 dan 15. Keutamaan berpuasa pada waktu ini kata baginda sama dengan puasa sepanjang usis (seumur hidup)." Ini berdasarkan hadis baginda yang bermaksud: "Barangsiapa berpuasa pada tiaptiap bulan sebanyak tiga hari, maka sedemikian itu (menyamai) puasa selama setahun." [Riwayat At-Tirmidzi]. Ini adalah berdasarkan bahawa satu kebajikan itu menyamai sepuluh kebajikan. Dengan berpuasa 3 hari setiap bulan maka ia sebanding berpuasa sebanyak 30 hari dan begitulah seterusnya.

N

~

2. PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN Rasulullah ~ selalu berpuasa selama tiga hari setiap bulan. la juga dinamakan hari-hari putih kerana bulan pada malam itu penuh dan terangbenderang. Daripada Abu Dzarr ~ berkata, telah bersabda Rasulullah ~ maksudnya: "Wahai Abu Dzarr! Apabi/a engkau berpuasa tiga hari daripada sebulan, maka berpuasalah pada 13, 14 dan 15 haribulan." [Riwayat At-Tirmidzi]

:i:

la boleh dikerjakan berselang seli di dalam bulan Syawal, tetapi mengerjakanya berturut-turut selepas hari raya adalah lebih afdhal. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub AI-Anshari berkata: Rasulullah ~ bersabda: Maksudnya: "Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, adalah (puasanya itu) seperti puasa sepanjang tahun. " [Riwayat Muslim] Ini berdasarkan perkiraan bahawa setiap kebajikan itu dibalas dengan sepuluh kali ganda. Oleh itu, disamakan berpuasa di bulan Ramadhan selama 29 atau 30 hari dengan 300 hari atau sepuluh bulan berpuasa dan puasa enam di bulan Syawal disamakan dengan 60 hari atau dua bulan berpuasa. Maka dengan itu genaplah ia setahun. Ini diperkuatkan lagi dengan hadis riwayat daripada Tsauban bahawa Rasulullah ~ bersabda: Maksudnya: "Berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan itu disamakan) dengan sepuluh bulan berpuasa dan berpuasa enam hari selepasnya (di bulan Syawal) disamakan dengan dua bulan berpuasa, maka yang demikian itu (jika dicampurkan menjadi) genap setahun." [Riwayat Ad-Darimi]


4. PUASA HARI 'ASYURA Oiriwayatkan dariapda Mu'awiyah bin Abu Sufyan ~ berkata: "Aku mendengar Rasulullah ~ bersabda; Maksudnya: "Ini adalah Hari 'Asyura dan tidak diwajibkan ke atas kamu berpuasa sedangkan aku berpuasa. Maka sesiapa yang hendak berpuasa maka berpuasalah dan sesiapa mahu tidak berpuasa maka berbukalah dia (boleh tidak berpuasa). " [Riwayat AI-Bukhari] Asal-usul berpuasa pada Hari 'Asyura adalah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ~ yang katanya: Tatkala Rasulullah ~ sampai di Madinah, baginda rnelihat orang-orang Yahudi berpuasa pada Hari 'Asyura. Baginda ~ bersabda: "Apakah ini?" Mereka menjawab: "Hari yang baik, ini adalah hari yang mana Allah menyelamatkan Bani Israil daripada musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu." Nabi bersabda: "Aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Lalu Baginda ~ berpuasa dan memerintahkan berpuasa (pada hari itu). "[Riwayat AI-Bukhari] Manakala kelebihan berpuasa di Hari 'Asyura adalah sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah AI-Anshari katanya: "Oan ditanya kepada Rasulullah ~ tentang berpuasa pada Hari 'Asyura maka Baginda ~ bersabda: la menebus dosa setahun yang telah lalu." [Riwayat Muslim]

5. PUASA HARI TASU'A Oi sam ping berpuasa pada Hari 'Asyura, disunatkan juga berpuasa pada Hari Tasu'a iaitu hari yang kesembilan di bulan Muharram. Ini berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Abbas ~ katanya: "Dahulu, ketika Rasulullah ~ berpuasa pada Hari 'Asyura, Baginda ~ juga menggalakkan (para sahabatnya) untuk ikut sama berpuasa, mereka berkata: "Wahai Rasulullah! (Bukankah) sesungguhnya Hari 'Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Maka Rasulullah ~ bersabda: "Insya Allah kita akan berpuasa pada hari kesembilan pada tahun hadapan, Rasu/ullah ~ yang akan datang." Berkata Abdullah bin Abbas: "Be/um sempat menje/ang tahun hadapan, Rasu/ullah ~ te/ah pun wafat." [Riwayat Muslim) Para ulama menyebutkan bahawa hikmah disunatkan berpuasa pada Hari Tasu'a (sembilan Muharram) adalah berdasarkan berbagai aspek iaitu: a. Bagi membezakan amalan orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada Hari 'Asyura (sepuluh Muharram) sahaja. Oiriwayatkan daripada Ibnu Abbas ~ katanya: Rasulullah ~ bersabda: Maksudnya: "Berpuasalah kamu pada Hari 'Asyura dan buatlah perbezaan padanya (daripada) orang Yahudi (dengan) berpuasa sehari sebelumnya atau sehari se/epasnya. " [Riwayat Ahmad] b. Bagi maksud menyambung puasa 'Asyura dengan satu hari puasa yang lain kerana tegahan Rasulullah ~ daripada berpuasa satu hari sahaja seperti berpuasa pada Hari Jumaat. Walaupun begitu, tidaklah berdosa jika hanya berpuasa sehari sahaja pada Hari 'Asyura. Oleh itu, disunatkan juga, jika berpuasa pada hari kesebelas Muharram. Bahkan Imam as-Syafie Rahimahullah menyebutkan di dalam kitab A/~Umm dan AI-Imla'bahawa disunatkan berpuasa pada tiga hari tersebut iaitu hari kesembilan (Tasu'a), hari kesepuluh ('Asyura) dan hari kesebelas pada bulan Muharram. [Riwayat Al-Bukhari]


6. PUASA PADA AWAL BULAN ZULHIJJAH (1-8 HARIBULAN) Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah ~ bahawa Rasulullah &i: bersabda maksudnya: "Tidak ada hari-hari yang /ebih dicintai o/eh Allah untuk dilakukan ibadah kepada-Nya daripada sepu/uh hari di bulan Zu/hijjah, dimana satu hari berpuasa daripadanya (sebanding) dengan puasa satu tahun dan mendirikan ibadah satu ma/am daripadanya (sebanding) dengan mendirikan ibadah pada /ailatu/qadar. " [Riwayat At-Tirmidzi]

7. PUASA HARI 'ARAFAH Puasa Hari 'Arafah ialah puasa sunat pada hari kesembilan Zulhijjah yang disunatkan kepada orang-orang yang tidak melakukan ibadat haji. Abu Qatadah AI-An shari berkata: Maksudnya: "Dan ditanya Rasu/ullah &i: tentang berpuasa di Hari 'Arafah." Maka baginda bersabda: "/a menebus dosa setahun yang te/ah /a/u dan setahun yang akan datang." [Riwayat Muslim] Tetapi disunatkan juga berpuasa pada hari kelapan Zulhijjah sebagai langkah berhati-hati yang mana kemungkinan pada hari kelapan Zulhijjah itu adalah hari yang kesembilan Zulhijjah (Hari 'Arafah). Manakala bagi orangorang yang melakukan ibadah haji pula tidak disunatkan untuk berpuasa pada hari tersebut berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Ummu AI-Fadhl binti AI-Harits berkata, maksudnya: "Bahawa beberapa orang di sisinya di Hari 'Arafah membicarakan puasa Rasu/ullah & (di Hari 'Arafah). Sebahagian mereka ada yang mengalakan bahawa Baginda ~ berpuasa dan sebahagian mereka ada yang mengalakan bahawa Baginda ~ tidak berpuasa. Maka aku hanlar kepada Baginda ~ sege/as susu yang pada ketika ilu Baginda ~ berada di alas unlanya, /a/u Baginda & meminumnya." [Riwayat Muslim] Dikatakan juga bahawa pada Hari 'Arafah kita digalakkan menyapu kepala anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, dan meluaskan perbelanjaan kepada keluarga serta memperbanyakkan bacaan zikir. Suntingan daripada Majalah Sinar Rohani Bil.3 2003M/1424H


I AI-Fikrah

Mutiara Hadis

~

;: i ,,,..., '"

\t

~.

.~ 'fL. .~

(D.

-

L

-!

Cr .t'

~

--

~

-

~

p..

\P

tI

~.

r

~

~.

~.

~'~

"

t-r.."

·...(;...G t. -" .t

'c-;-

••

[,

b

.e-[;,:

~·t

ptr

v

[.

.E·

c,

1 tV 'r

v

~f'

C·.'

f

~'''-: ,... .

v

1;.[~'

c"

I-~'

~

.,

r'"

~~,

~~

.~,.

~

.t

&. .t

t.

b"

.f,,1> .(t,.

t' .~

e;:

}

~.

lO

~

~C, ]t-,'

r, 'P' ~

'1;

i

,.,.

iV

~-

b

r

~-

'CVx ~

,.1:-'

-

.f:-

t

DO.~". L,..\ ...

It,

~.

c-

t-

V\

'L

&.

.~.. .~

.t

C.

e;,;,.~ ~.: t C;:, t,;:::: ~ -K \

r,~..

.. C(D,

v(D.

,_ ,,-

b"'

~.r

t.

• ,.

,(..

.

I>

<. ~ 1> ~

c-

~

:;.

~

l;

.

~ •

~.

.

~

'P

r'-

'£

~,.

i;',)

I.'b

~..

f ~ W

0

,

.

c;':

V\ .t. ~ ~ r;;:

c-\

••••••••

.••••.•.

~.t.

t,

1;-.

I::.

c"

tJ)

F ,I;.;

.t,

,

~ ~•

A 1:::..\

1::..

~

'1;

f

-.---: ~

1::.. ~

.t,

~

f .f)''' li>

£.'1

t t: ~o

"-.......

.. ,:~ c-

f-'"

t..

c-f;;.

c-c-

~

~

~

f,

.'.

~

I

~

1"-

(,'0"

I

~

Ib'

[

k'

..

r~.

v.

c"L

b' to

~ -

.•

.~

f ~ (D.

I''L.

\.D

,

c· V\ c:-

t F ~

v

v'l,;

~

•.•

r'

I

-

C;.t

~

&

\4>'

C

I'

..'~

.

~

\.I)'

1

~

~

r-

~

~

1:,:.

I>

~

.

EC

I:-

t

~. ~.

&

~

'r.;:"

-' f'.

,['

: &.' .t: I-

c-

I/'(

I

v

~ !t

r;;. -

•.

v

~ •.

t .~

c;.:

1;..

.(f...

v

f;

tV"

,r \.1'\

r\.DI

.~.;-:

k'

'0 v

+..

c- ~

'{t

t'

t

1:;'

1+\

[p.

c-

r ' \ :: ~":. '1'- 1'e.

"...:."

~ I...

''I b

;j;- ~

t.h ~: -- 'l~ " f.'~, 1I

v

f'

~

~

~

.f:-.

~..

\

L &h

L G>

.r:.::: ~-

~,. ~,. ~. ~ i~ "G,;

~ ~~~

r.

'r

t..

.'

1::.,.'

<-,

1. ~ ~ 0'"

t";-

:t

(D.~'.

f,

t.(

E·· •

r

f ~

.t,

~

.

'G.o..

,G:-

0'

'b\ 1> ~.. If.· p.. <9

l: .t,

I't .:

-

1.~ rr t...~

\\

~'

e:'''''

r>...

~

••

~

~

~,

~

\.I)'

•..••

,-

v"

t ;' t

no.

(D.

'O\:r

f'~ ~f,

1('~' '

~.. '0

~

',1.-'

~

v

(,p"

,. .0 i,

~~.

'--:-

v,t:

~.t.

v. .

'

f

V\

~ 17\

~;

~

t ~~~.. ~

[p.

.

.

t;

~

'1·1:-

~

'ID:~

'It:-

~

,0:;,....

f.•' t::

~~.. ,....::.

I" \'1\

t, ~.1."~ I:

"le-". ~f, .

~

~

~ ~

r ~

I

F'

t: c;-

b;- ~

'F.(;...

t ~ ~. ~.. r- f r.....

••.••

~ E:..

I

'.

~

.~..

-;r:

b'

I.

I

~

~-

f, 'E: ~

~

~I'

",--

I

V

c

t c-

'1 ~~.., (Dr'

1

f'<"ll"

r f"" V\

S I-

.~ v t.. ~..

,t::.c~

-

~".'

L

b ~

~"

c-

~

t. ~.. -

c-

'

~

~...t.

f

fto . ~ £'.~

~~.

r>...

~

~'--

~

f ·r

t. .~

-.

~:o~ ~'.

~o

~

f

~

0

f: ~:' Cr'

I

v

_

~,..o ~..

l:"

I

\

1> .

_

c-

v

L

'1c-'•. ~~

-- ~.

t

C;'.

.ct.. [,

~

r

II: -

't':fi ~,-'c'

~

~..

.t

J.-'

r;;. ~

.. »:" t·

l<>

~

1-..

'1\

~- ~

, .;

r ~..(. ~ -.; .

1:,:. ~

~

.

f

\p

t

k

~ 1:,';.

...t:

v (D.

EC

N

E

I

'I>

c- ~.

~

:t;,

~

~ -( f.'

'--.I""~

C

~-

-

r : 1-

'~-,_

.(;....t.

'-'..

1

r •

•.

t

\b'

I

V\

'l::.;'"

. ~ ~~ 1::...

'1'r.

c.

0

-,.

1. ·· • •.

b ~

f.'n

't. cr..

·t, •

N

c.

t

r.

's. ~.. r·

~

r-' ~.b c-

~.. -

.r-

~..

c- ~

, c-

~

~ .~

<;.L ~

-

CDI

.

f"

~..

C:

~ -

I

~

~"

•.

•.

r

'c'v

1

-'(;'"

~

~

v v

1::..

\.i> I

t ~t

t.

A ~-

•.-.'

b'

't

<,

«

~.

,I-

r,

r· ~ .

~

t-

Y '~ ~ ~

\Aj)..

or.

to

r,·

Ct.

...

~

lO .L

c

~v.

.

I'

\;. 1..' c:·~ {, ~ G. :r 0" v J;. f f 't' c- t lV ~" r ~-t. ~ ~.. fV' b.. ~ t ~.. f.'~~.' i .~.~ 'i ~ t.

I

:::

\

\

I

~

.1-'

'~.

'-

'~"'

lO~:

::::

~I

[.

~

~

L-

~.

~

f/\'v

:

N


t.

c-

-:, ,:r',

I.

r-

t-

l;\

1. ~

r..

~.t

.\

~'

~;\

,.r:

~

~~

' f.""_. .. t~· l ~' .r. :~ ~ ~. ti

l:'

., .'

.,

.c-

.1.

",.

'I"

~"

~

N

J; r. E'

:t't ~'~ •

c.

~

.~

C-

s. ~

b'

.(0

~

i"t:

f-i,"

[:: ~.

~'

:t ~ ~' 1-

~~

r ~,

__ .•..

f:

(D

Q.

(. '~

~

..c,. :::=::

\,:

I

tV ~

,~ ••

'b 1-- . ~~'

~~

~

~

v

-

~

t.

~'_ r·

,<> e

~

_

~

1 .'' ~ ~

f_ q.r

[;;:

1;.•.

c.

~o

~

.

~\

.•

To\

E

::::: '"

q.

}.

~

'l(.,.

~

~ .1:

.cr,

t

~"

~:

<c'

1-

'b

~[:

t- 1-g.

t

'E-~'~-

f~ ~" v

VI:

.

."e

l(,

r,e-

q"

,.~.1-

4~ cV\ c~ •• c- c· c- ~ 4~ ~

~ <f;,

.

c-

~

'i. .

c.

r

V'<l>

''t-o

.[

'~ (j"

~

F-

~1- 1~ -

<2.

c-

q. ~ V

.r .(;.. f

V

'i> 1;'

tt~~'{ x .(;.. ~

[,

-

f

L ,...... v' ••

C. r: '<t.,

r b

f

"" 'L,.

:....

r

~'

G,'

C".

0\.

f"t>.

'~"

--!:

l.

__ •

l.

r-

l.

. ~:

~~"

~"'~

~' .t. t .~ ~'1 ____ ''y

A ~<

~.

]

~'

r,!<

t.

c-

f

f"t>..

t..

it'.

-:-

'<~'

G.

t;!'

.r

~.

r-

t

'

l.

A

\c •.

~

~

I;;:

I. ~

f>

V

.

c-

~.

]

'S

~f--

r~ '~ 'b

.~ .~

"l

\,j)

-

V

~

l

~

I

\

e.:

~:

1:

\::'

'-

',IDo·'

~'~\'

~ 1;::.

.

\.

\~

\

}I..••

47 ,t'· 'c,'

~'"

-

t7\,\

10:,

, t..

J=:

rc.

..

'~'

{,"

.-::"

1s-"

b-

';

;.,

c. i~" J;

e,

.~;

.~

lO

\.

~"

r

L

v:

,t~'

lj,

{ .. :, ,.

.y:

_

\(,

\

'~' t~,~ E, f· ':, \

,

f.

S1.b'f)

f'~

• \\

~

;.,.:d.~fl:,1;;.\ ~

c;r

~'

f',."

ro.'

C··

't•• t· '~to k.'~ r. f ~ t ..

"': ~" .t t:C' t:-~.. __

1;-'

i:'

t

r_~\

,t:; ,.

;;

~ ~"'~ ~t f:~~" f:: t ,f:.' ~"

t 1:;,.'"::-t...c:- r..~ 1 ,t t ~~r··c" ~

l,\~o V\,

t\t r~ ~'..~'~ __ t· ~" .,:,.. ~

.... ' [:;

\

~:~ E" ;,~ r~" ~." ~:' If,

f I.

,~t. r;-:'y

l ~ J;N t;!'~' ~ ~'s- b' -:. t :£ 't -~. f::- ~ ~ 't, r; ~' :~ ~ t..t, ~", r·--' t·c-.~ {;' ~" ,t ~'- c- ~ c- ~ (. :r r..--!: :i- ~ ,[0 l' '», t: 1- •. ~' : .r .t -. .~ 'e

q.

\.1)\

J: ~ 'l 1i::

In

.1:

'.-

.1-.\ D·

't. ~

~l~ :. J' ~

c-

('(r'. t r i' ~'.

~

~~,~~l t ~ r.

~';

I.P

b-

t~

'"-

--p ~'

t ~ ~ ~' .t. ~~. &. ,ft.. '1 ,~q'. f :~ f ( ~.1 ~ ~ ~. ~" '~ ~' 'of c. .<t..,r ~' x ~ ~ .. -<' t·cc. .r. f..' t: ~ ~ ~ ~..s ' ~' 1- ~'. ¢' ~ <t.. t. 'to 'f ~' 1('.. f::c;-~t~. v f ~ ~.'C1, ~ __' f t . . . ~ '~'

1;~' f ~ ",:~ ~.~' c;.;, }..

'.f-'

1 '~ f ~ 'i ~

I

~'.1:'\ 'c..__.c" r..

q"

n... ',,-

<{.

'Ef~f[

,:t

r.

i,;

C7

"&.'C

~'

~t ~" ff' ,~ t ~'.t, ~

~

t

Cf;.

t;. t. ~"

t. --

r. ~" .t

<;...

'~.

I~,

't. '. ~

'<

.r;

\{,.v- t, E:-

l.

c.

l' 't.~' ~r ~~~

..,

-C'

t:~

.f:.'

'~

l,;b

~·t

'[D: -

C-

c-

.t-

~

'If,

_E" ,too ~.

~' 1f::

~t~

~ q.. <t..

~'_ _ 'f· l' _

t'~

,.'

~.

'~

f:.,

"l"eo :~:':

'~

.e:::'

_'1>\

,~t '~~ t:~'~" 11\, , }I....

••

-

-"'''''

l::.t:-

4."D\

'"

\

~

~

'~;:' ,:',~;"1: ,E, If ~ ~

1

,

~

't'-..-:t ..

b..-... ~.. ~..r

.....-....

•...

\~e- :, .[\

.. r . 'f;;, ~"

t

lj,','

c~· '-

:..-

IG:'" 'f(:. ~,.. 'L. \(, L.,

(D

-

r""

\j),.,

f:,.. I;;"

c-

't' 1~:

' '

1\-

r;;,~' ~

I,

;:'

"

1>,

r-

-

l> '

J=:

lj, ,

1;: 1.'. -

c,

~~' ,], ~\ \~t

'~'-"~~t., t-"

,

..

:r;~ .~". ~ :~1"' 't.', ~' t*' \

,.

'-'"

'-'"

.\

I AI-Fikrah

«

~ ~

1/1


fkhJ \"""""' ~<'1.J!> .: ~~<,,~ 1-1:"\ I~ I¡!L¡~-I ,t;"j .s-> ::-r....ffl !.<'~ n/.J':&- lJ" l.tt,:G'i I~ ~-I~ u:_ ~..illt"i(.:~~f\.,'; ~ ~ ~j ~ '.j:H.rc-¡f .r= ~ 1~'l9 I'~,) 'I \"""""' :<'1 ~ uJ)\"""""' ~I' :<,t U -; 'j:!.s-> e- \,A.tt,:G~ 1':">1 t~~ 1:.s~ ~ ~~t u" ~L1 (27) uj.)-' -; .,i'Ji ~~'.) "j""-'" llwj \"""""' :<,f "tLi4 ~ aj.<'~.: l.tt,:G Uq r "u.;.. ~ :..<':I~ U""::"' - ..:1 (28) !.t" :..L~~ l.4.Illw :<'1 ,'.r-- J':&- lJ" '.j:H '.rl~ U..,........... : :.sr*

Q

~~J

(J,)

w,

I~Q

J.

(29)

~lj-o~j l,Q: ~ Ij Uj.

U

l,Q r-:: :1~,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yaig demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganl h kamu masuk sebelum kamu mendapat isin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja) lah, " maka enda~/ah kamu kembali Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu a$uki rumah ya . disediakan untuk di aiemi, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. [an-Nut: 27-29]

TAFSIRAN DAN RAHSIA DI SEBALIK AVAT 1.

Ayat di atas diawali dengan panggilan iman menandakan betapa tingginya darjat orang yang beriman di sisi Allah. Hanya orang beriman yang layak dan patut mendapat bimbingan dan arahan. Sedangkan orang yang ingkar dengan perintah Allah akan mencemarkan iman mereka dan dijanjtkan azab yang pedih.

Allah ~ melarang memasuki rumah orang lain tanpa mendapat keizinan dari tuan rumah terlebih dahulu supaya tidak terlihat perkara yang tidak diingini. Islam mensyariatkan supaya meminta izin (isti'zaan) dan memberi salam agar seseorang terhindar daripada fitnah serta terpelihara maruah orang yang dikunjungi dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain.

2.

Larangan memasuki "rumah yang bukan rumahmu" tidak hanya terbatas jika rumah itu dihuni oleh pemiliknya, tetapi juga termasuk rumah yang dihuni oleh peminjam atau penyewa. Dan inilah sebabnya kata rumah disebut dengan nakirah (~~). Dan isim yang nakirah membawa faedah umum dan menyeluruh (syumu/).

Sekiranya pengunjung tidak mendapat keizinan daripada penghuni rumah, maka hendaklah ia pulang sahaja. Sikap demikian itu adalah lebih baik baginya daripada tetap berdiri di depan pintu seperti memaksa penghuni rumah agar mengizinkannya masuk, kerana ada kalanya penghuni rumah sedang sibuk dengan sesuatu pekerjaan dan mereka tidak mahu diganggu. Barangkali, penghuni rumah tidak suka ada orang lain melihat apa yang terdapat di dalam • .tUrnahnya. Barangkali juga dengan kemasukan seseorang anpa izin boleh mengakibatkan kehilangan sesuatu barang yang akhirn a im ul tuduhan kepada orang tersebut.

3.

"Sehingga kamu mendapat keselesaan" dengan menggunakan istilah 'istinsss' bukan dengan istilah 'isti'zaan' kerana istilah 'isti'ness' lebih mendalam daripada istilah 'istireun'. Maulana Al-Mauduoi Rahimahullah berkata: Adalah keliru orang yang mengertikan 'isti'naas' hanya sekadar meminta izin saja. Padahal sebenarnya dua istilah itu mempunyai perbezaan makna yang amat halus yang tidak sewajarnya dianggap ringan. Kata 'lsti'nsss' adalah lebih umum dan lebih menyeluruh daripada kata 'isti'zesn'. Jadi maknanya: "sehingga kamu mengetahui setakat mana rasa keselesaan penghuni rumah itu terhadap kedatanganmu sama ada dia redha ataupun sebaliknya."

4.

"Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya." Ungkapan ini mengandungi makna yang sangat mendalam. Maknanya: Barangkali di dalam rumah

Sek' artYa ~mah tersebut tidak berpenghuni maka kita di raR sam a sekali memasukinya. Adapun premis terbuka uk rang ramai yang di dalamnya terdapat manfaat eperti edai, tandas, hotel dan lain-lain maka diperbolehkan mema kinya tan izin.


tersebut ada penghuninya tetapi dia sengaja tidak menjawabnya atau dia berterus terang tidak mengizinkannya. Kedua-dua makna ini boleh tersirat di dalam ungkapan di atas. Oleh sebab itu, Allah $ tidak menggunakan ungkapan "Jika sekiranya tidak ada seorang pun di dalamnya". 5.

6.

Jadi larangan memasuki rumah orang lain ada dua keadaan: • Pertama: Larangan secara tersirat (Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya) • Kedua : Larangan secara terang-terangan (Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah maka hendaklah kamu kembali)

Ini berdasarkan hadis Nabi ~. dari Abi Hurairah ~ sabda Baginda ~: .t..:-k .oil ~ ..tl J"....; Jl.9 : Jl.9 <l'-"- ..tl ~.; '~jA y'l cSj.; ,U..~.:~J,,,,; ~WLj. u~ Jj'i4 .=.:>e" ul..'u..i......YI:"Fj

I,

uj~j:!Ji uy.)L: d.iJW~j

Yang bermaksud: Minta izin itu tiga ka/i; yang pertama, minta diam untuk mengena/ pasti tetamu (istinsaat), yang kedua minta berkemas (istis/ah) dan yang ketiga, meng;zinkan atau meno/ak (izin dan radd). [Tafsir AI-Razi: Juzul23 m/s: 197] 3.

Imam Az-Zamakhsyari berkata: Kita dilarang merayurayu dan mendesak supaya diterima sebagai tetamu, ini memberi makna kita dilarang mengetuk pintu dengan kuat, menekan loceng berturut-turut atau memekik memanggil penghuni rumah dengan suara yang keras dan lain-lain sebagaimana adat orang-orang yang tidak berpendidikan.

Mana yang lebih dahulu, salam atau meminta izin?

4.

Menurut zahir ayat: Meminta izin dahulu, kemudian salam. Sedangkan majoriti ulama menyatakan salam terlebih dahulu kemudian meminta izin. Pendapat ini yang lebih kuat berdasarkan hadis Nabi ~ iaitu: "Sa/am sebe/um ka/am." (HR At-Tirmidzi). Imam AI-Mawardi berpendapat: Sekiranya pengunjung terlihat salah seorang penghuni rumah maka hendaklah ia mendahului salam kemudian meminta izin untuk masuk. Tetapi jika ia tidak terlihat seorang pun penghuni rumah maka hendaklah ia mendahului meminta izin kemudian memberi salam. Adapun yang dimaksudkan dengan meminta izin boleh dalam beberapa bentuk antaranya dengan: Bertasbih, bertahmid, bertakbir, berdehem, mengetuk pintu, menekan loceng dan sebagainya. 2.

Berapa kali perlu meminta izin?

izin dan memberi

salam wajib

Jumhur ulama berpendapat bahawa walaupun tetamu mesti melakukan keduanya sebelum masuk rumah, tetapi martabat hukumnya tidaklah sama. Meminta izin adalah wajib, sedangkan memberi salam adalah sunat. Kerana meminta izin ada kaitannya dengan pandangan iaitu supaya tidak terlihat aurat manusia, sedangkan memberi salam hanya penghormatan agar terjalin hubungan kasih sayang.

HUKUM YANG TERKANDUNG DI DALAM AYAT 1.

Adakah meminta keatas tetamu?

Keadaan tertentu yang membolehkan izin.

masuk tanpa

Menurut zahir ayat, kita memang dilarang memasuki rumah orang lain tanpa izin dalam semua waktu dan keadaan. Tetapi adalah dibolehkan memasukinya tanpa izin jika darurat seperti kebakaran, dimasuki pencuri, diyakini terdapat kemungkaran di dalamnya seperti bersekedudukan dan lain-lain. 5.

Adab tetamu ketika meminta izin. 1. Berdiri di luar dan tidak menghadap ke arah pintu. 2. Jika ditanya: Kamu siapa? Jangan dijawab dengan "saya". Sebaiknya memperkenalkan diri dahulu sebelum minta izin. 3. Tetamu hendaklah peka dengan perasaan tuan rumah, adakah iaredha atau keberatan t~r a p kehadirannya, supaya ia dapat rnenyesuaika asa kunj ungan nya.

Kesimpulannya,

Ayat tidak menjelaskan tentang bilangan isti'zaan. Pada zahirnya jika sekali meminta izin sudah diizinkan maka masuklah, dan sekiranya tidak diizinkan maka pulanglah. Tetapi sunnah Nabi ~ menjelaskan bahawa isti'zaan adalah tiga kali.

Suntingan: No

berdasarkan.a


Maksudnya: Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian, Kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tanda-tanda buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebuh-kebuh dari anggur dan zaitun, sene buah delima, yang hampir sama (bentuk rupa dan rasanya) dan yang tidak hampir sama. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan yang ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. •

IIURMA

engan adanya hujan, hidup segala jenis tumbuhtumbuhan. Air hujan yang diturunkan dari langit itu dapat menghasilkan makanan dan rezeki bagi segala sesuatu baik tumbuh-tumbuhan ataupun binatangbinatang dan seterusnya manusia sehingga semuanya itu dapat hidup dan tumbuh dengan suburnya.

O

Kesan dari ayat ini ialah, Allah ~ menceritakan tentang sebab dan musabab. Yang menjadi sebab di sini satu sahaja iaitu air. Dan yang menjadi musabab pula banyak, iaitu segala tumbuh- tumbuhan. Oleh kerana yang menjadi musabab itu banyak, maka Allah ~ telah menerangkan satu persatu akan jenis tumbuh-tumbuhan itu.


kurma disebut lebih 20 kali di dalam al-Ouran. 8eberapa nama selain kurma digunakan iaitu a/-Nakh/, a/-Nakh/ah, a/-Nakhi/, Rutab dan Linah. Kata-kata a/-Nakh/ paling banyak disebut dalam al-Quran iaitu 11 kali, perkataan a/-Nakhi/ pula diulang sebanyak tujuh kali, manakala perkataan Rutab dan Linah pula masing-masing disebut sekali. 1

Secara umumnya, perkataan a/-Nakh/ memberi maksud pohon kurma. Perkataan a/-Nakh/ah digunakan untuk maksud sepohon kurma. Perkataan a/-Nakhi/ pula untuk memberi maksud pohon kurma yang banyak. Perkataan Rutab pula memberi erti buah kurma yang masak, manakala perkataan Linah pula mempunyai pelbagai tafsiran, antaranya pohon kurma yang tidak mengeluarkan buah kurma jenis 'ajwah atau kurma nabi dan ia adalah kurma yang paling bermutu. Ada yang mentafsirkan Linah sebagai pohon kurma yang masih kecil dan sebahagian ulama mengatakan Nakh/ah dan Linah adalah dua nama yang mempunyai maksud yang sama.

ft+~ ~

~j

t-J~jj ~

Maksudnya; Dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya /embut. [AI-Syu'ara':148j Dalam ayat tersebut kurma dinyatakan setelah tanamtanaman. Penyebutan kurma lebih dahulu secara khusus di sini, kerana kurma adalah satu pohon yang sangat bernilai di kalangan masyarakat Arab, sekaligus menggambarkan keindahan hidup mereka. Kata thal'u iaitu mayang, terambil dari kata tha/a'a, iaitu muncul/naik. Mayang yang dimaksudkan ayat ini adalah lapisan yang rnenyelubunqi buah kurma muda pada proses awal keluarnya buah. 8eberapa hari setelah munculnya, lapisan itu akan terbuka dan akan terlihat buah dalam bentuk biji, yang dari hari ke hari tumbuh hingga menjadi buah kurma. Kata hadhim iaitu lembut, pada mulanya bermaksud sesuatu yang dikunyah sehingga menjadi lembut. Kelembutan mayang kurma adalah petanda kurma berkualiti baik. A/-Biqa'i menyimpulkan makna kata tersebut membawa makna subur yang membawa hasil yang banyak dan baik, sesuatu ketika dikunyah ia akan pecah dan hancur bertumpuk satu dengan yang lain, dan ini menjadikannya banyak.

II)

:::J ~

o

LL.

NJlJH.AN 1'1

Y"YA~AN

N'-

bOAII~N

Jt--NAYAIl MAl I\Y

,1\

r MPAI III WAN SI MINAK KOL-t'JLAnnAN H't 11(OM MlDANJI\YI\ I\.UAl n Ri'- '(,(~ NU

I

~~~ t.--

u.a..". ~

r"'-

r

"!._

.s ..••..'"'I.. ~"" .".......,JI"'~~~

O.h Dato' Haji Abdul Aziz@Ambak bin Haji Ismail

.

DATO' HAJI ABDUL AZIZ

@

AMBAK BIN HAJI ISMAIL

PENGENALAN DAN LATAR PENDIDIKAN Dato' Haji Ambak bin Ismail dilahirkan pada 1 Mei 1936 di Duyung Besar, Kuala Terengganu. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu, Duyung, Kuala Terengganu (1942 - 1946). Belajar di Madrasah Sultan Zainal Abidin AI-Arabiah Ad-Diniah Ladang, Kuala Terengganu (tamat pada 1952). Kemudian melanjutkan pelajaran di Pusat Latihan Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia (1969 1972) seterusnya meneruskan pengajian di University Malaya dalam bidang Islamic Study dan Kajian Kemanusiaan & Kemasyarakatan (Sosiology & Antrapology) (1972 - 1975). Beliau sebenarnya banyak mendapat pelajaran dalam bentuk gaya lama, iaitu dengan cara menadah kitab-kitab karangan lama secara halaqah (duduk berkumpulan berbentuk lingkaran mengelilingi guru semasa belajar di masjid, surau dan sebagainya). Pengajaran itu mengambil masa begitu larna, dengan menggunakan kitab induk yang muktabar dalam mazhab Syafie. Antara gurunya ialah Sahibul Samahah Dato' Purba DiRaja, Mufti dan Qadi Besar (Datuk Haji Wan AbdLJ/ Rahman bin Long); AI-Syed Hasan AI-Yamani, Tuan Guru Haji Wan Hassan dan lain-lain. JAWATAN YANG DISANDANG Dalam perkhidmatan awam, beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Penolong Pesuruhjaya Aga lj,' (Pendidikan), bekas Pensyarah Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (sekarang Universiti Sultan Z ir.lai· :, '.' Abidin) dan Penyelia Bersekutu Diploma Pendidikan Islam Universiti Islam Antarabangsa."


Dengan pengalaman, kemahiran dan ilmu yang dimiliki, membolehkan beliau menyampaikan ceramah, menulis dan membuat pembentangan kertas kerja sam a ada di peringkat negeri atau kebangsaan. Beliau juga dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu dari Julai 1997 sehingga sekarang. Beliau juga aktif memberi ceramah, kuliah agama dan menjadi panel penasihat dalam penyediaan buku dan kurikulum seperti kurikulum untuk Sijil Pengajian Agama Islam Negeri Terengganu (SPAIT). Beliau merupakan penceramah agama di Radio RTM Terengganu, Penceramah Kursus Jemaah Tabung Haji dan tenaga pengajar kelas pengajian agama di masjid-masjid Negeri Terengganu.

:::: ~ ~ La:

....!. '0::(

KERTASPEMBENTANGAN Antara kertas kerja yang dibentang oleh beliau ialah: 1. Tokoh Syed Mohd bin Zainal Abidin dalam Seminar Memperingati Tokoh Ulama Islam Terengganu 1407H. 2. Seminar Sufi Peringkat Kebangsaan Kali Ke-8 Pada 27-29 November 1992 Bersamaan 3 - 5 Jamadil Akhir 1413H. 3.

Hak Kanak-Kanak dan Tanggungjawab Ibu Bapa Menurut Kaca Mata Islam dalam Seminar Perlindungan Kanak-Kanak Peringkat Negeri Terengganu Pada 5 November 1994.

4.

Isu-Isu Sosial Dan Cara Menanganinya Menurut AI-Ouran dalam Seminar AI-Ouran Peringkat Kebangsaan Kali Ke-6 Pada 7 - 8 Oktober 1997.

5. Peranan Keluarga Dalam Mencegah Jenayah dalam Seminar Peranan Ibu Bapa Dalam Pencegahan Jenayah Pada 14 Mac 1998. 6. Fiqh AI-Awlawiyyat dalam Muzakarah Pegawai-Pegawai Kebangsaan Pada 25-57 Ogos 1999.

Penyelaras Pentadbiran Masjid Peringkat

7. Seminar Pemantapan Keluarga Solehah Peringkat Negeri Terengganu Pada 1 Ogos 2000 Bersamaan 1 Jamadil Awa11421H. 8.

Etika Perkhidmatan Dalam Islam dalam Bengkel Kakitangan Sokongan KUSZA 2/2005 Pad a 26 Mei 2005.

9.

Pemantapan Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di Nusantara Yang Membicarakan Tentang Keutamaan dan Kewibawaan Ajarannya dalam Pembangunan dan Kekuatan Umat Islam Setiap Zaman Pada 12 April 2007 Bersamaan 24 Rabiul Awal 1428H.

10. Analisis Fatwa Berkaitan Anak Tidak Sah Taraf Di Dunia Islam dalam Seminar Munaqasyah AI-Syariah Pada 15 Oktober 2011. • ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN Mengenang jasa dan sumbangan beliau dalam usaha dakwah Islam, maka beliau dikurniakan Darjah ebesaran D.P.M.T. yang membawa gelaran Dato' pad a tahun 1995 oleh KDYMM Sultan Mahmud AI-Muktafi Billah Shah, Sultan dan Yang DiPertuan Negeri Terengganu. Dengan ketokohan dan keperibadian beliau, Kerajaan Negeri Terengganu telah menganugerahkan Tokoh Maal Hijrah Sempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Terengganu pada tahun 1426H bersamaan 2005 Masihi.

,

f.::.....

<,

.


KLINII{ My E-HALAL 23 APRIL 2015 - Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu melalui Bahagian Pengurusan Halal telah mengadakan Klinik My E-Halal bertempat di Bilik Multimedia, Perpustakaan Awam Terengganu. Klinik ini mensasarkan peserta dari kalangan pengusahapengusaha Industri Kecil dalam Negeri Terengganu yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) serta memiliki lesen daripada pihak berkuasa tempatan (PBT). Tujuan klinik ini adalah memberi bimbingan kepada peserta cara mengisi permohonan secara dalam talian menggunakan sistem My E-Halal dan memberi pengetahuan mengenai kepentingan pensijilan halal serta kefahaman mengenai syarat dan prosedur pensijilan halal Malaysia. Pihak MAIDAM berharap penganjuran klinik seperti ini dapat membangkitkan kesedaran dan tanggungjawab di kalangan pengusaha serta pengendali makanan, khususnya orang Islam agar memenuhi tuntutan syarak serta meningkatkan kadar bilangan pemegang sijil halal bagi pengeluar produk makanan, barang gunaan, premis makanan dan minuman serta rumah sembelih di Negeri Terengganu.


Majlis Agama Islam dan Adat Melayu (MAIDAM) Terengganu telah melancarkan kempen berpakaian sopan di tempat awam bagi menangani isu sosial terutama di kalangan anak-anak muda di negeri ini. Pelancaran itu telah disempurnakan oleh Yang DiPertua MAIDAM, VB. Dato' Shaikh Harun bin Shaikh Ismail. Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu, YBhg. Dato' Haji Omar bin Musa berkata, pihaknya mahu Di dalam kempen tersebut, sebanyak 1,000 pelekat mencapai matlamat supaya rakyat di negeri ini berpakaian diagihkan kepada orang ramai terutama sekitar Kuala sopan dan menutup aurat serta pakaian yang dipakai tidak Terengganu dan akan diperluaskan ke semua daerah menampakkan bentuk badan di tempat awam selaras selepas ini. Selain memberi pelekat kereta dan motosikal, dengan tuntutan agama Islam. Beliau berkata demikian operasi juga akan dilakukan bersama dengan agensi semasa melancarkan Kempen Berpakaian Sopan di penguatkuasa yang lain bagi mencapai objektif kempen Masjid AI-Muktafi Billah Shah, Ladang, Kuala Terengganu. tersebut.

PROGRAM KONVENSYEN SAUDARA MUSLIM 2015 Peringkat Kebangsaan Seramai 44 orang delegasi dari Terengganu yang diketuai oleh YBhg. Dato' Hajjah Samsiah binti Dato' Haji Awang menyertai program ini bersempena dengan Majlis Sambutan Ulang Tahun Keputeraan ke-72 DYMM Tuanku Raja Perlis. Majlis ini telah disempurnakan oleh DYMM Tuanku Syed Sirajuddin Ibni AI-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, Raja Negeri Perlis pada 5 dan 6 Syaaban 1436H bersamaan 23 dan 24 Mei 2015M bertempat di Dewan 2020 Kangar, Perlis. Turut hadir dalam konvensyen ini ialah Ketua Penolong Pengarah (Dakwah), Ustaz Nik Zulhaiza bin Ismail, Ustaz Abdul Halim Lim bin Abdullah dan ahli-ahli Persatuan Gina Muslim Terengganu.


30 JUN 2015 - MAIDAM telah menganjurkan Majlis Berbuka Puasa dan Penyampaian Zakat Ramadhan serta Pragram Wakaf Prihatin Yayasan Wakaf Malaysia yang diadakan di Perkampungan Orang Asli Sungai Berua, Hulu Terengganu pada. Program ini diadakan dengan kerjasama dari Yayasan Wakaf Malaysia, elMB Islamic, JAKIM dan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). VB. Data' Haji Razi bin Mamat telah m~rasmikan program ini serta menyampaikan sumbanqan zakat. Hadir sama ialah YBhg. Data' Haji Shaikh Harun bin Shaikh Ismail, Yang DiPertua MAIDAM.

Majlis Jamuan Hari Raya

MAIDAM 2015 27 JULAI 2015 - MAIDAM telah mengadakan Majlis Jamuan Hari Raya Aidilfitri Tahun 2015 yang' bertempat di Dewan Terbuka MAIDAM bermula jam 8.30 pagi sehingga 12.30 tenqah hari. Pelbagai juadah telah disediakan dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pengunjung.


KHAMIS, 20 OGOS 2015 - Susulan bencana kebakaran yang melibatkan sejumlah 7 keluarga mangsa kebakaran rumah bersebelahan SK Wakaf Mempelam di sini, lebih kurang jam 1.14 pagi beberapa hari lalu, MAIDAM melalui Pesuruhjayanya, Data' Haji Omar bin Musa dan pegawai-pegawai daripada Jabatan Baitulmal diketuai Ustaz Haji M. Razi bin Bidin, turun menziarahi mangsa-mangsa terlibat. Buat sementara waktu ini, keluarga-keluarga yang terlibat dengan bencana kebakaran ditempatkan di rumah tumpangan dan sewa ditanggung pihak kerajaan. Bagi meringankan beban yang menimpa keluarga mangsa terlibat, MAIDAM menghulurkan bantuan bencana yang disampaikan aleh Pesuruhjaya MAIDAM. Menurut beliau, bantuan yang diberi kepada mangsa-mangsa tersebut bukanlah hasil dari wang zakat. Wang tersebut adalah dari sumber am MAIDAM untuk diberi kepada mangsa bagi meringankan beban mereka. Katanya: "Bantuan sebanyak RM3,OOObagi satu keluarga ini adalah bantuan segera tidak mengira status pendapatan mereka kerana ia tidak melibatkan wang zakat." Beliau ditemui pemberita semasa menyampaikan bantuan tersebut di kediaman sementara mangsa-mangsa kebakaran tersebut di Wakaf Mempelam, hari ini. Ujarnya lagi, bantuan-bantuan lain turut akan disampaikan apabila siasatan selesai sama ada mereka layak ataupun tidak untuk menerimanya. Sumber: FB MAIDAM (Pusat Urusan Zakat Terengganu)


Oi Seluruh Terengganu Sempena Aidiladha Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) telah mengagihkan sebanyak 70 ekor lembu di beberapa masjid terpilih seluruh negeri ini sempena sambutan Aidiladha pada tahun 2015. MAIDAM juga menyediakan 66 orang penyembelih bertauliah yang menerima watikah daripada Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Program ibadah korban yang dilaksanakan MAIDAM itu telah bermula sejak 19 tahun lepas dan jumlah lembu juga bertambah setiap tahun, katanya.

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAl DAM) akan menyuntik nafas baharu dalam perlaksanaan Skim WakafTunai melalui potongan gaji bagi memudahkan penjawat awam dan swasta menyumbang dalam skim itu. Yang Dipertua MAIDAM, Dato' Shaikh Harun bin Shaikh Ismail berkata, langkah itu bukan sahaja memberi peluang yang lebih luas kepada orang Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf malah dapat meningkat jumlah kutipan menerusi skim yang telah dilancarkan pada 27 Disember 2007.

MAIDAM memperuntukkan sebanyak RM392,000 untuk ibadah korban tersebut berdasarkan kadar harga semasa bagi seekor lembu yang bernilai RM5,500 termasuk bayaran imbuhan sebanyak RM7,000 kepada penyembelih iaitu kira-kira RM100 bagi setiap ekor lembu yang disembelih.

"Sejak dilancarkan, jumlah kutipan tahunan skim ini agak kurang memberangsangkan di mana sehingga tahun lepas dalam tempoh tujuh tahun jumlah terkumpul hanya RM641,328.70." Katanya, pengagihan manfaat wakaf tunai hasil kutipan pelaburan ke atas aset yang berjaya dikutip dipecahkan 60 peratus untuk pelaburan semula MAIDAM juga mengagihkan tiga ekor unta kepada hampir samada dalam bentuk sijij kewangan dan bentuk hartanah 300 penuntut Terengganu yang berada di Mesir ketika atau aset. Sementara, 40 peratus lagi bagi membiayai sambutan Aidiladha kali ini. pembinaan serta penyelenggaraan institusi agama Islam i serta prasarana asas kepada masyarakat khususnya Sumber: Bernama . bangunan seperti masjid, surau, sekolah agama, hospital, . klinik, perkubman Islam dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media sempena program ibadah korban di Pejabat MAIDAM. Turut hadir, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu, Dato' Haji Omar bin Musa. Sumber: teganukita.my


U •• AIAI'· A.

-I·~PJA;Vf!Jf1Jg();/v();11; ~

epVf!J mO(j/f;

c;)

~?-~~Zf!~ PERBANDINGAN JUMLAH PUNGUTAN & AGiHAN ZAKAT TAHUN 2015 RM35,338,234.35 Jan - Mei RM35,907,525.22

Jan - Apr RM20,592,944.80

Agihan

Pungutan

Jan - Mac RM16,139,373.91

Jan - Feb

Jan RM5,862,89.05

Nilai dalam Juta (RM)

Info Semasa Bagi Jadual Perbandingan Jumlah Kutipan dan Agihan Zakat Bagi Negeri Terengganu Tahun 2015. (Jan - Mei 2015)

,.

Majlis Agama Islam September tahun ini.

yu (MAl DA ) Terengganu memungut lebih RM81.8 juta zakat sehingga 15

Pesuruhjaya Ha wal Agama Terengganu, Data' merupakan jum ah tertinggi iaitu RM35.8 juta, dii juta) dan zakat fitrah (wang tunai) sebanyak RM.9 "Zakat lain ialah zakat harta RM5.2 juta, zakat ternakan (RM64,802.55).

·1 Ornar

bin Musa berkata, daripada jumlah itu, zakat pendapatan at wang simpanan (RM17.5 juta), zakat perniagaan (RM16.5

ta. erak (RM493,661.03), zakat tanaman (RM336,290:45) dan

Manakala pungutan zakat fitrah wang tunai) dan zakat fitrah (beras) masing-masing berjumlah RM4,797 dan RM3,940.58," ujarnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima zakat perniagaan berjumlah RM50,OOOdaripada Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLlSB) Terengganu yang diwakili Ketua Peqawai Eksekutifnya, Rozelan Embong di Pejabat MAIDAM, baru-baru ini. Menurut beliau, sasaran pungutan zakat MAIDAM tahun ini ialah sebanyaRfWl1'38 jBta-..;::::::::::::=,...:: Sumber: teganukita.my
SYABAS!!! SMA(A)SZA JOHAN PERINGKAT NEGERI TERENGGANU DALAM PERTANDINGAN KONVENSYEN MATEMATIK ANTARABANGSA TERENGGANU 2015

Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin (SMA(A)SZA)

muncul juara peringkat Sekolah

Menengah Negeri Terengganu dalam pertandingan Konvensyen Matematik Antarabangsa Terengganu 2015 melalui kemenangan yang diraih oleh Ahmad Luqman bin Mohd. Pertandingan ini dianjurkan oleh Himpunan Mahasiswa Matematik Universiti Malaysia Terengganu. Program ini telah diadakan di Dewan Kuliah Berpusat, UMT Terengganu pad a 10 April 2015. SMA(A)SZA juga telah menyertai pertandingan

Kangaroo Math Competition

Malaysia (KMC) 2015

dan berjaya merangkul pingat emas dalam kategori Junior melalui Muhammad

Aiman bin Zulkifli.

Pertandingan ini dianjurkan oleh Educational Consultants Sdn. Bhd. Bertempat di Bilik Seminar STAM, Blok F, SMA(A)SZA pad a 26 Mac 2015. KMC merupakan salah sebuah pertandingan peringkat antarabangsa yang diasaskan oleh dua orang guru berbangsa

Perancis. Di Malaysia KMC diasaskan oleh Encik Suhairni Ramly dan mendapat

sambutan oleh lebih 26,000 peserta dari seluruh Malaysia pada tahun 2015. Pada 26 Mac 2015, 6 juta peserta dari seluruh dunia menjawab soalan yang disediakan secara serentak. Seramai 95 orang pelajar SMA(A)SZA telah mengambil bahagian dalam pertandingan ini.


Yoyoson

P.ndidikon

MAIDAM

( 1109891 • P )

Yayasan Pendidikan MAl DAM

P

engurusan Modal Insan dan Modal Sosial menjadi tunjang utama dalam pembangunan pendidikan sesebuah negara. Kerajaan Malaysia turut komited dalam pengurusan Modal Insan dan Modal Sosial dengan melaksanakan transformasi pendidikan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. Transformasi ini bermatlamat melengkapkan setiap murid dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan untuk merebut peluang dan menangani cabaran abad mendatang. Sebagai sebuah organisasi yang bermatlamat membantu golongan yang memerlukan, halatuju yang lengkap dirangka bertepatan dan seiring dengan Dasar Pendidikan Negara. Halatuju ini dirangka bagi membantu mencapai dan melahirkan generasi yang berpengetahuan, berfikir secara kritis dan kreatif, berkemahiran dalam kepimpinan yang mantap dan komunikasi yang berkesan. Selain itu, aspek nilai, etika dan rasa tanggungjawab kepada Negara juga ditekankan agar melahirkan generasi yang mempunyai keutuhan jati diri dan dapat mengharungi serta dapat mengatasi cabaran masa hadapan. Yayasan Pendidikan MAIDAM (YPM) memainkan peranan menjalinkan usahasama dan kerjasama dengan semua sektor sam a ada Agensi Kerajaan mahupun Swasta, di mana satu pelan halatuju yang lengkap ineranqkumi Visi dan Misi diwujudkan, dan skop tindakan dipecahkan kepada Modal Insan dan Modal Sosial. Pelan halatuju ini menerapkan konsep Islam Syumul sepenuhnya di mana Konsep Membudayakan Islam Syumul digunapakai kepada pembentukan Program Modal Insan dan Modal Sosial. Diharapkan Pelan Halatuju ini dapat merencanakan setiap program dengan lebih tersusun, bersistematik dan mencapai matlamat yang dirancang dengan penglibatan pelbagai pihak.


KAMI CETUS, KAMI BUATDAN KAMI NILAI

Pemangkin pembudayaan kecemerlangan pendidikan dan peneraju Islam Syumul

Menjana konsep usahasama bersama agensi serta organisasi dan merealisasikan pembangunan pendidikan dinikmati bersama

PERANAN • Memperkasakan pembangunan pendidikan dalam pelbagai aspek dan bidang melalui penganjuran program serta menyediakan fasiliti dalam perkembangan pembangunan pendidikan yang syumul.

• Menerokai dan mengkhususkan usaha membangunkan modal insan dan modal sosial dalam kalangan masyarakat umum di semua peringkat umur agar tiada keciciran atau ketinggalan dengan menyuntik komponen latihan yang relevan melalui usahasama Agensi Kerajaan mahupun swasta.

• Menyediakan kemudahan dan peluang yang lebih luas kepada masyarakat umum untuk bersama-sarna menggembeleng tenaga dalam menyumbang kepada pembangunan pendidikan.

• Menjana pengurusan pentadbiran yang baik secara kolektif dan sistematik dalam usaha memantapkan pengurusan Pentadbiran YPM dari pelbagai sudut pandangan masyarakat umum melalui sistem penyampaian yang menepati kepuasan pelanggan. Memperkukuhkan struktur pentadbiran YPM secara kolektif dan sistematik dengan menitikberatkan Pengurusan Islam Profesional dan Inovatif sesuai dengan pembangunan masa depan pendidikan negara.

• Menilai keberkesanan program-program bagi tujuan penambahbaikan secara berterusan.


PROGRAM CAKNA

~~.,

Tarikh: 9 Jun 2015 Tempat: Masjid Kg. Tok Randok, Ajil, Hulu Terengganu. Perserta: 80 orang penghuni Baitul Cakna yang terdiri daripada pesakit Aids/ bekas penagih dadah yang ingin memulakan hidup baharu.


Anjuran: Bahagian Undang-undang Keluarga dan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung Teluk Ketapang Tarikh: 27 Jun 2015 Tempat: Dewan LKPIM Teluk Ketapang Peserta: 250 orang

Perasmi : VB. Dato' Haji Shaikh Harun bin Shaikh Ismail (YDP MAIDAM) Tarikh : 7 Julai 2015 Tempat: Dewan Terbuka MAIDAM Peserta: Belia bermotosikal


KURSUS

KECEMERLANGAN DIRI

:t: >

~

<C !13 III

c:

QJ ...J

Anjuran : Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dengan kerjasama Sinar Gemilang Konsultan Tempat: Hotel Quality, Kuala Lumpur Tarikh : 7 - 9 Mei 2015 Seramai 38 orang peserta

Anjuran : Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Tempat: Kuala Lumpur International Hotel Tarikh : 13 - 15 Mei 2015 Peserta : 35 orang peserta


fERKHEMAHAN 8A-oAN 8ERUNIFORM S£KOLAH M£N£NGAH AGAMA T£R£NG-G-ANO TAHON 2015 Tempat: Kem Pengakap Tengku Mohamad Ismail, Telaga Batin, Kuala Terengganu Tarikh : 12 -14 Ogos 2015 Peserta : 286 orang

SemiMr K~keillargaalt: Keillarga. Kemerdekaalt 8ebllak 'PengorbaMIt , Penceramah : YBhg Ust. Zul Ramly Anjuran : Bahagian Undang-undang Keluarga Tarikh : 17 Ogos 2015 Tempat: Dewan Auditorium MAIDAM Peserta : 300 orang
Gambar sekadar hiasan

PENYAKIT Firman Allah ~ yang bermaksud: 'u'

~

I~I '11'- j-..9.~ 0-

'~~ j r-,..9.

: ~T ~"

~T

CLS:.1011 Lill11'~ '"

: : 15"'~~T' ~w~.

j~

",

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para ma/aikat, sujud/ah kamu kepada Adam maka sujud/ah mereka kecuaJi ibJis, ia enggan dan taka bur dan ia termasuk g%ngan orang-orang katir. " [AI-Baqarah : 34] pabila seseorang manusia itu memandang dirinya lebih berilmu, berpangkat, berharta, berketurunan mulia, berkelulusan tinggi, cantik ataupun gagah, maka rasa tinggi diri, sombong, angkuh dan takabbur akan bertapak di hatinya. Lenyaplah rasa kekurangan, kelemahan dan kehambaan diri kepada Allah ~ dari hati nuraninya. Timbul pula rasa hebat, rasa besar, rasa istimewa, rasa tuan, bahkan sehingga mengaku dirinya Tuhan. Apabila hati merasakan begitu, dirinya akan meninggi kepada yang lain, memandang rendah sesama hamba Allah dan jijik terhadap manusia yang lemah dan hina. Maka jadilah dia seorang yang sombong, angkuh lagi takabur. Setengah orang mendapati dirinya istimewa, lalu dia mengatur hidupnya sebagai orang yang istimewa dan berusaha menjaga statusnya. Setengahnya pula, dia sedar akan keistimewaan dirinya, tetapi dia tidak mahu membesar-besarkan dirinya kerana dia faham ajaran Islam dan tahu sikap itu dosanya besar. Namun, oleh kerana taqwanya lemah, dia gagal dan tidak dapat mengawal nafsu yang sudah rasa istimewa itu. Dia bertindak dengan perangai orang yang sombong dan takabur. Maka dia juga termasuk di dalam senarai mereka yang sombong, ego dan takabur. Penyakit ego (sombong) adalah satu sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah ~, sebab ia membawa implikasi yang sangat buruk. Lantaran penyakit ini, Iblis laknatullah telah derhaka kepada Allah ~.

Iblis merasa dirinya lebih istimewa, lebih mulia, lebih pandai, lebih senior daripada Adam. Oleh itu, dialah yang sepatutnya menjadi ketua dan orang lain perlu sujud kepadanya. Tiba-tiba, Allah ~ mengarahkannya untuk sujud kepada'Adam yang dipandang rendah itu. Lantas dia ingkar sujud dan lupa bahawa dirinya adalah hamba Allah ~. Dia juga lupa bahawa keistimewaan yang dimilikinya itu hanyalah pemberian Allah ~, yang mana kalau Allah ~ menarik kesemuanya, dia kembali menjadi hamba yang daif. Hatinya yang telah dikuasai oleh rasa hebat diri itu sudah cukup keras, hingga dia tidak dapat sujud ketika Allah ~ memerintahkannya berbuat begitu. Dia bersikap sombong, lalu mendapat kemurkaan Allah ~. Lantas dia dihukum buang dari syurga ke satu tempat buangan yang susah lagi hina, iaitu ke dunia ini. Namun Iblis terlalu angkuh. Walaupun sudah-dihukurn, dia tetap tidak mahu merendah diri juga. Dia tidak meminta arnpun daripada Tuhan ~ kerana tidak sujud kepada Adam. Malah dia meminta untuk dipanjangkan umur, demi menghasut dan menggoda manusia supaya mereka semua kufur kepada Allah ~ dan masuk neraka. Iblis pernah menyatakan hasratnya kepada Nabi Musa ;.~, bahawa dia ingin bertaubat. Lantas Nabi Musa bertanyakan kepada Allah ~, bagaimana cara Iblis boleh bertaubat. Allah ~ berfirman kepada Musa supaya Iblis sujud di kubur Nabi Adam. Mendengar firman Allah ~ itu, Iblis dengan sombongnya bangun seraya berkata: "Sewaktu Adam hidup pun aku tidak sujud kepadanya.


Inikan pula sewaktu dia sudah mati! Aku tidak jadilah bertaubat," kata Iblis. Begitu sekali kesombongan Iblis. Dia eukup kenai Allah ~ dan pernah menyaksi api neraka, namun kesombongannya membuatkan dia memandang keeil kepada Allah ~. Lantaran itu, Iblis 'mengamuk' menjahanamkam anak eueu Nabi Adam ~ agar mereka semua masuk neraka bersamanya. Hari ini, berapa ramai orang yang hatinya sudah menjadi seperti hati Iblis. Mereka merasakan diri istimewa, hingga memandang rendah kepada orang lain. Kalau ditegur, mereka melenting bahkan meneabar orang yang menegur. Bahkan demi memuaskan hati, mereka sanggup melakukan dosa-dosa yang boleh meneampakkan dirinya ke neraka jahannam. Allah ~ berfirman dalam sebuah Hadis Qudsi (yang bermaksud): "Kibir atau sombong itu selendangKu. Sesiapa yang memakai selendangKu neseaya dia tidak akan meneium bau syurga." Itulah yang dinamakan sifat sombong. la merupakan perangai Iblis dan perangai terkutuk. Sesiapa memilikinya maka nerakalah tempatnya. Sedangkan Rasulullah &i:, para sahabat serta para anbiya' dan solihin (orang soleh) sangat tawadhuk orangnya, yakni merendah diri sesama manusia. Firman Allah ~ dalam AI-Quran: t , _.' Lo~

~

....

,- Y..r

"

;j

"•

o~

J,

'

e~\j. ,~

4!!1 ~

~~ ,-,

~"

,

0,0, ~:tL ;.('~.... \-;..;j

~j...,g~I'.) ~-'""

~ ~~?

0

•••.•••.

,

Yang bermaksud: Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan sendiri (iaitu Nabi Muhammad ti), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. [At-Taubah: 128] Demikianlah hati orang yang tawadhuk. Dia merasakan dirinya hamba Allah ~ dan orang lain adalah saudarasaudaranya yang dikasihi. Meskipun dia telah diangkat oleh Allah ~ menjadi kekasihNya, manusia paling mulia dan paling tinggi pangkatnya, terkenal namanya, luas pengaruhnya, namun dia tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Dia tetap merasakan dirinya hamba Allah ~ seperti mana orang lain. Kalau dia tidak mahu susah, orang lain pun tidak mahu susah. Jika dia tidak mahu dimalukan, dimarahi, dieaei dan dihina, orang lain pun begitu juga. Sekiranya dia sukakan keselamatan dan

4!!1 ~j ~I ~.' ,_:

+lJLo ~ ~\

fl ;,,''.9,~_ 4!!1 ~

~, r~J-: ;.k.J.>t ~

- t,,9>

~J

~:

~l ~

~}4>

.&1 J' "Ij-'o'I.)

J,

Jtj f';"-'.9 ~,.~~Lo

Yang bermaksud: "Tidak beriman salah seorang di antara !famu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. " [Riwayat al-Bukhari dan Muslim] Justeru itu, Rasulullah &i: sangat menyayangi dan menghibur sahabat-sahabatnya dan seluruh orangorang mukmin. Rasulullah &i: mendoakan orang yang memusuhi Baginda &i: dengan doa: "Wahai Tuhan berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. " Baginda &i: juga boleh duduk bersama, bermesra dan berkasih sayang dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang kekurangan. Bahkan Baginda &i: memohon kepada Allah dengan berdoa: '"

. .' r-:-' ;.(' ".;.~1 ~ ~ V1j-'o'I.) ',;. r('~l>. ill

tJ

kebahagiaan, maka orang lain pun turut demikian. Dia juga menimbang perasaan orang lain, sebab dia mengasihi mereka seperti mana dia kasihkan dirinya sendiri, iaitu sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah &i: dalam sabdanya:

~~Ij ..

'.:;:"

, ~"'~

0

~

-

~Ij

::."

0

-

, Ii..~"'~ ~I....

~

_

:;

g.DI

.:r.$WI 5"~ j f'~ ,-' ~.) _'

~L:i..aJI ",

, -,

"Ya Allah! Jadikanlah aku orang miskin, matikanlah aku dalam kemiskinan dan masukkanlah aku ke dalam syurga bersama-sama orang-orang yang miskin." [Riwayat at-Tirmidzi] Demikianlah perihal hati Rasulullah &i:. Baginda &i: tidak merasakan dirinya istimewa dan hebat, padahal Allah ~ telah melimpahkan kepadanva segala keistimewaan. Baginda &i: faham bahawa semua keistimewaan itu merupakan hak Allah ~. Lantaran itu, Baginda &i: eukup berhati-hati dengan nikmat tersebut. Ketika isterinya, Ummul Mukminin Siti Aisyah ~ bertanya, "Kenapa tuan bersusah-payah beribadah kepada Allah hingga bengkak-bengkak kaki dan terjatuh-jatuh? Bukankah tuan sudah dijamin selamat di akhirat bahkan disediakan syurga paling tinggi untuk tuan?" Lantas Baginda ti menjawab, "Terpulanglah kepada Allah untuk berbuat atau memberi apa saja kepada hambaNya ini. Namun aku adalah hambaNya yang lemah dan kurang segala-galanya, hamba yang patut menyerah diri sepenuhnya kepada Tuhankuitu."


Allah ~ telah mengangkat darjat Rasulullah ~ setinggi- : pernah berkata, "Sekiranya diberitahu bahawa semua tingginya. Namun, Baginda ~ masih boleh makan orang memasuki syurga kecuali seorang, maka aku sedulang dan duduk sebelah-menyebelah bertindih lutut merasakan akulah yang seorang itu (yang dikecualikan dengan orang dusun yang miskin lagi fakir di majlis makan daripada memasuki syurga). " Beliau turut merasakan Baginda ~. Baginda ~ bagaikan seorang ayah yang dialah yang paling banyak dosa. Sebab itu dia sangat kasihnya semakin bertambah-tambah kepada anaknya merendahkan diri kepada rakyatnya. Beliau memikul guni yang cacat dan lemah. Itulah Nabi kita ~ yang patut gandum untuk dibawa ke rumah seorang perempuan kita contohi dan hayati, agar kita benar-benar menjadi janda bersama anak-anaknya yang ketiadaan makanan. pengikut dan umatnya yang mendapat syafaat pada hari Lalu khadamnya meminta qntuk memikul guni gandum Akhirat. tersebut, lantas dijawab Saiyidina Umar, "Bukan engkau yang akan menanggung beban tanggungjawabku di Akhirat nanti. " Para sahabat baginda turut mencontohinya dalam bersikap merendah diri. Saiyidina Abu Bakar ~ telah mengorbankan semua hartanya demi perjuangan Islam, Kesombongan manusia hari ini jarang di'muktamar'kan, kemudian dia berkata, "Yang tinggal padaku hanyalah padahal itulah punca bagi segala krisis di dunia ini. Jika Allah dan Rasul dan aku merasa cukup dengan kedua- dibiarkan 'penyakit' yang bahaya ini melanda dunia, tanpa uanya. " Saiyidina Umar pula, seorang yang keras dan usaha untuk mengubatinya, maka nanti akan ranaplah tegas melaksanakan hukum dunia ini dikerjakan oleh manusia yang sudah mengikut Allah. Namun, beliau telunjuk dan sikap Iblis itu. Bila-bila masa saja, Allah ~ boleh menghantar penyakit-penyakit merbahaya kepada kita. Bahkan bila-bila masa saja, Allah ~ boleh memiskinkan kita jika Dia mahu. Kita hendaklah takut kepadaAllah ~. Sekiranya tersilap berperangai sombong, segeralah bertaubat. Jangan sampai Allah ~ murka. Jangan sampai kita dibinasakan Allah ~, sebagaimana mereka yang sombong sebelum ini. Namrud yang merasakan dirinya hebat hendak melawan Allah ~, tetapi tewas dan mati disebabkan oleh seekor nyamuk yang masuk ke telinganya. Firaun yang sombong mengaku dirinya Tuhan, akhirnya tenggelam dan mati di lautan. Susunan: Ustaz Syed Nazmi Tuan Taufeq

Diriwayatkan bahawa, Allah ~ bertanya kepada RasulrasulNya, seraya berfirman: "Wahai Musa, engkau siapa?" Jawab Nabi Musa, "Saya Kalamullah:' (Firman Allah lagi): "Wahai Ibrahim, engkau siapa?" Jawab Nabi Ibrahim, "Saya Khalilullah': (Allah berfirman lagi): "Wahai Isa, engkau siapa?" Jawab Nabi Isa, "Saya Runullet:" Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau siapa?" Baginda ~ menjawab dengan tawadhuk, "Saya yatim" (saya anak yatim):' Lalu Allah menyahut, "Eng(c:ijW; ::: kekasihku, Habibullah:'

.

. ... . .

t ; .~•.•• :

'

.

'a: ..I:: nl

.0

'5

52

Kemerdekaan atau kebebasan adalah hak asasi seseorang insan. Tanpa kemerdekaan atau kebebasan, manusiatidakdapathidupsempurna. Hidupnya akan terbelenggu. Sesungguhnya Allah mencipta manusia sebagai makhluk yang bebas, mulia dan mempunyai keistimewaan berbanding dengan makhluk yang lain. Allah mengurniakan kepada manusia itu kemahuan tersendiri dan akal yang waras, memilih apa yang sesuai dan bermanfaat; tidak semata-mata menerima sebarang perkara yang diberikan walaupun tanpa kerelaan.

pasangan hidup sama jantina, Islam telah pun menghadapi budaya yang sama, iaitu Jahiliah yang mengamalkan kebebasan mirip dengan kempen hak asasi oleh sesetengah golongan zaman moden ini. Islam menangani arus keras Jahiliah itu dengan mengemukakan sistem hidup yang menyeluruh, bukan sahaja untuk memelihara kepentingan hak asasi individu, tetapi juga masyarakat, malahan meliputi setiap makhluk Allah dan alam sekitar.

Syariat Islam adalah untuk memelihara dan melindungi kemerdekaan berkenaan melalui jalinan peraturan dan hudud, hukuman dan amaran kepada sesiapa yang menceroboh kebebasan itu. Dengan demikian, seseorang itu tidak terdedah kepada sebarang penganiayaan dan kemudaratan. Islam mewajibkan keadilan tanpa mengizinkan sebarang penghinaan dan pencerobohan terhadap kemuliaan insan. Firman Allah dalam surah al-lsra' ayat 70:

Islam meniarnin sepenuhnya hak insan membudayakan ilmu dan melahirkan pandangan yang benar, hak mengurus harta, hak memilih apa jua jenis makanan, minuman dan pakaian, asalkan dalam lingkungan yang dibenarkan Syarak. Islam tidak menghalang kecuali daripada unsur-unsur yang membahayakan akidah, kesihatan dan keharmonian hidup, kerana jika mereka terjebak dalam kesesatan akidah, kedaifan dan perpecahan, bererti mereka kehilangan kebebasan.

~ r~\~~j~~~G;'\ ~~r;\:~85

Firman Allah Taala dalam surah al-Baqarah ayat 208:

M / _ .... ./,// ,;' /' 0A ~~

~l:..LL;..~~jv

-

-

/..:--....

/,/,.>

",..

...•,,¡1

~~. <r

>

...- -;;

J

,a~..J~\ .,...

';"

Yang bermaksud: "Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan kenderaan di darat dan di laut; dan Kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. "

.qJU~)....;l\~~;\Y -::;\~6J,(~l~ Yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya; danjanganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. "

Sebelum muncul kempen hak asasi manusia yang Justeru, manusia sangat memerlukan seseorang menuntut kebebasan mutlak hingga kepada memiliki yang boleh membebaskan jiwa, akal dan mindanya


Oleh itu, marilah saudara-saudara ku, kita bebaskan minda atau pemikiran daripada dijajah oleh pemikiran baratyang selalunya mendatangkan kemudaratan dan keburukan kepada akidah Islam yang sejati. Janganlah kita menerima bulat-bulat sesuatu yang dibawa barat . , I. .c { .--:;~ ,. tanpa membuat analisa sendiri atau bertanya orang ~ ~r" "I/~"~'" .".).-." ,'\ . -: "" c.$JJ...a. '.1\" • ~ • ~. ~ »> ....•• .~ ~,.)~, • e, .J IJ' ,~ =:»: yang lebih arif sebelum mengamalkannya. Sebagai ~;,.J:..J<."" 0" ,,_ ').0/ ,,';;,Yi--\/ /:'If"'r-->).).-,,)., contoh, orang barat menyanjung tinggi budaya ( ~ 111'·_ ~\I~· \'b;"~ ,r:- ~lJ'.:J"':"~!j uy , .J.~\~::; , ~;:..J pergaulan bebas dikalanqan masyarakat (muda mudi) Yang bermaksud: "Dialah yang telah mengutuskan tanpa batas dan tidak menutup aurat sebagaimana di kalangan orang yang Ummiyin, seorang Rasul kehendak Islam. dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan membersihkan Justeru, pada hari Jumaat yang mulia dalam bulan mereka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah kemerdekaan ini, marilah kita dengan serius: (AI-Qur 'an) dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad~) Pertama: Meningkatkan keimanan dan akidah diri kita dan keluarga. itu adalah dalam kesesatan yang nyata. " Kedua : Meningkatkan ilmu dan kefahaman tentang Islam di sam ping mengenal pasti ciri-ciri Junjungan Nabi Muhammad ~ diutuskan, di antara jahiliyyah. lain, untuk membawa misi membebaskan minda dan budaya hid up, daripada dijajah oleh hawa nafsu Ketiga : Mematuhi syariat dalam semua bidang kehidupan dan kerjaya. dan tradisi yang merendahkan kemuliaan insan atau menjadi hamba selain daripada Allah. Kemerdekaan Empat : Sentiasa memberi khidmat, kerjasama dan sumbangan yang ikhlas kepada golongan yang dianjur oleh Islam tidak sesekali memudaratkan yang lemah dan ketinggalan. dan menceroboh hak sesiapa. Lima Mengukuhkan perpaduan dan jalinan mahabbah, sehati sejiwa di kalangan Sekali lagi kita perlu insaf, bahawa tiada kebebasan masyarakat Malaysia. mutlak dalam dunia ini. laitu kebebasan yang tidak Menghayati akhlak Islamiyyah dalam dapat diterima oleh pemikiran yang normal. Jika Enam perhubungan dan sosial, terutama antara tidak, masyarakat dunia hidup dalam undang-undang pihak atasan dengan bawahan, golongan rimba yang akibatnya akan meragut, termasuk kaya dengan golongan miskin dan orang kebebasan yang kononnya dilaungkan oleh kelompok pejuang hak asasi. Oi saat itu soal tanggungjawab muda dengan orang tua. tidak diberi tempat, tujuan hidup tiada arah sebenar ~yfl wlh..!-4JI0.0 cdJ4 ~~i dan yang berkuasa ialah pihak yang berjaya meragut hak dan kebebasan pihak lain. I~.j!.:I'<:!.<:' -; 1 ~: " I-!..I'.~u~,: I W~r : ~~~tlWI~ ~.j> ~ ~~

daripada dijajah dan diperhambakan oleh hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kecelaan dan kehinaan. Amat buruk sekali hidup yang dikuasai oleh nafsu syahwat dan keinginan berseronok semata-mata. Firman Allah Taala dalam surah al-Jurnu'ah ayat 2:

O .).'//).~.;.

••

}

J ~

-

;;;j

w#y~4.U1 Negara kita telah bebas daripada belenggu penjajah semenjak 58 tahun. Sebahagian besar daripada Yang bermaksud: "Sebenarnya orang-orang Yang warga Malaysia hari ini lahir selepas kemerdekaan. beriman itu adalah be saulJara, maka damaikanlah Tetapi tidak bererti kita dan generasi merdeka di antara dua saud ra u yarg bertelingkah) boleh berbangga. Pencapaian kemerdekaan hakiki itu; dan bertaqwal iJ1 k P I supaya kamu memerlukan pengisian yang lebih serius dengan jihad beroleh rahmat. ;' dan kekuatan iman. Ini kerana kita masih bergelut dengan penjajahan pemikiran, budaya dan sistem hidup yang tidak berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam, Iman dan Ihsan.1

SyeikhullslatM Et1gku fuat1 EtMbOt1g (YM Syed Abu Jakar bi., AbduJRahtMa., AI...ldrus) PetMa.,gku Pesuruhjaya UgatMada., Keadila., (1921 ...192S) Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1864 (29 Syaaban 1280) dan telah dikenali sebagai Engku Tuan Embong. Merupakan anak kepada Syed Abdul Rahman bin Mohamad al-ldrus (Tok Ku Paloh) yang merupakan Syeikhul Ulama' di zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Beliau telah diamanahkan sebagai pemangku Syeikhullslam dan kemudian dilantik sebagai Syeikhullslam pada 26 September 1919 (1 Muharram 1338). Apabila Tengku Seri Utama Raja bercuti dari jawatan Pesuruhjaya Agama dan Keadilan, beliau telah dipersetujui untuk memangku [awatan tersebut pad a tahun 1921 dan diberi elaun pemangkuan di samping jawatan yang sedia ada. Setelah Tengku Seri Utama Raja bersara, beliau meneruskan pemangkuan jawatan tersebut sehingga tahun 1923. Pada ketika itu pihak kerajaan sedang berusaha untuk mengenal pasti beberapa calon yang tetap dan berkelayakan untuk jawatan tersebut. Di samping itu juga, beliau dilantik oleh Sultan sebagai anggota pegawai besar (Mesyuarat Am) pada 25 Rabiul Awal 1340 (25 Disember 1921). Pada tahun 1922, beliau pernah menerima tekanan dari Humphreys, Penasihat British di Terengganu untuk menghantar surat saman kepada Haji Abdul Rahman bin Limbong dalam isu kebangkitan petani Hulu Terengganu. Pada bulan Januari 1924, bellau telah meninggal dunia. ' Sedutan daripada: Biografi Tokoh-tokoh Pentadbiran Islam Terengganu (Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu 1911M-2014M/ 1329H-1435H).

..t: ~ ctI

'--' Q,)

en

-•.. c: ctI

o

o

en


SEKOLAH MENENGAH AGAMA (~TAS) SULTAN ZAINAL ABIDIN Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu Darullman. Tel: 09-622 1086 Faks: 09-631 7086

SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN LADANG Jalan Sultan Zainal Abidin, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu Darullman. Tel: 09-622 1618 Faks 09-6313069

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MARANG 21600 Marang, Terengganu Darullman. Tel: 09-618 2226 Faks: 09-6182500

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAHMUDIAH KM 38, Jalan Kuala Berang, 21700 Hulu Terengganu, Ierengganu Darullman. Tel: 09-6811326 Faks : 09-681 7907

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH Jalan Haji Wan Abdul Latif, 22200 Jerteh, Terengganu Darullman. Tel: 09-697 2244 Faks : 09-690 2400


SEKOLAH MENENGAH AGAMA SULTAN ISMAIL Jalan Nlbong, 23000 Dungun, Terengganu Darullman. Tel: 09-842 2400 Faks: 09-8422402

SEKOLAH MENENGAH AGAMA SETIU Putera Jaya, Bandar Permaisuri, 22100 Setiu, Terengganu Darullman. Tel: 09-609 7521 Faks . 09-609 7012

SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-FALAH Jalan Padang, Chukai, 24000 Kemaman, Terengganu Darullman. Tel: 09-8591515 Faks: 09-8594535

SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAARIF KM 1, Jalan Tembila Kampung Raja, 222QO Besut, Terengganu Darullman. Tel: 09-695 5300 Faks : 09-695 5300

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH Jalan Sultan Omar, 20300 Kuala Terengganu, Terengganu Darullman. Tel: 09-630 1000 Faks 09-631 2063


--------------------------~~.-----------------------------

:JLiFJ~ ,,~\

~,~~,

~ ~

;..uil ~

~'~.);~y\

~..uil r-'..,i\ ~\ (~

~\ ~

Ji.~"

o\J.)

Daripada Abu Hurairah ~ katanya, Nabi ~ bersabda,

IIAkan masuk ke syurga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung (yakni benar-benar berserah dan percaya kepada jaminan Allah pada dirinya)." [Riwayat Muslim]

-----------------------------,~----------------------------Huraian Hadith :

•

Orang beriman yang bertawakal kepada Allah dan tidak berasa bimbang tentang masalah rezekinya adalah seperti burung yang berusaha mencari rezeki setiap hari untuk hari itu sahaja.

•

Orang yang hatinya seperti burung yakni benar-benar berserah dan percaya jaminan Allah kepada dirinya akan dimasukkan ke Syurga.

•

Sifat yakin dan tawakal amat dituntut dalam Islam.

Pusat Pentadbiran Islam Negeri, Kompleks Seri Iman, Jalan Sultan Mohamad, 20676 Kuala Terengganu, Terengganu Darullman Tel: 09-6303030/6252525 Faks: 09-6248134/6235185 Emel : info@maidam.gov.my