__MAIN_TEXT__

Page 1

Ansøgning som arkitekt

Mai Brink Rasmussen


Indhold Hvem er jeg CV P r oj e k t e r

- V i k i n g e m u s e u m Fy r kat

- V i l l a To f t

- Villa Munk

- Sommerhus Balmisse

- A f g a n g s p r oj e k t

P h . d. p r oj e k t U n i v e r s i t e t s byg g e r i I n d r e t n i n g u n i v e r s i t e t s byg g e r i Ku n s t b i e n n a l e i V e n e d i g

Mai Brink Rasmussen - Flydedokken 15 st.tv, 9000 Aalborg - 28 49 80 39 - mai.arkitekt@gmail.com


Hvem er jeg...


Arkitekten

Projektlederen

f lo w, byg n i n g e r fo r m e n n e s k e r

St r u k t u r e r e t, ka o s , s a m a r b e j d e

Ved siden af mit arbejde som Ph.d. studerende har jeg haft en brændende lyst til at tegne og skabe arkitektoniske rum for mennesker. Jeg startede derfor min egen lille tegnestue i privaten, hvor jeg om aftenen tegnede diverse bygninger for mennesker.

Jeg er af natur en struktureret person, der elsker at arbejde i kaos. Med mange bolde i luften som projektleder og koordinator har jeg lært at strukturere komplekse opgaver indeholdende mange informationer og mennesker. Jeg går meget op i, at mine medmennesker har det godt, for når de er tilfredse, så får vi et godt projekt sammen.

Bygningerne har primært været tilbygninger, villaer, garager, skure, sommerhuse og indretninger. Min arkitektoniske tilgang til bygninger for mennesker starter ud med en samtale med kunderne om deres ønsker, drømme og krav. Dernæst påbegyndes tegnefasen, hvor jeg i tæt samarbejde med kunden finder den rigtige plantegning for dem. Det er vigtigt for mig, at flowet i plantegningen er tilpasset kundens hverdag og livsstil. Jeg bruger i den første tid primært pen og manifold, for på den måde at skitsere adskillelige løsninger, hvorefter jeg udvælger de 3-5 bedste løsninger til kunden. Dernæst har jeg en dialog med kunden om deres tanker og behov. Efterfølgende anvender jeg Revit, for på den måde at målsætte og give kunden en rumlig fornemmelse af deres kommende bygning. Jeg anvender Photoshop for at finpudse renderingerne samt Illustrator for at indrette og finpudse plantegninger, snit og opstalter. Skitser bliver ofte anvendt til perspektiver for at få en hurtig, rumlig fornemmelse af bygningsdele og specifikke rum.

Fo r s k e r e n P ra k t i k e r , t eo r i , p r o c e s Ingen i min omgangskreds havde forudset, at jeg skulle få mig et job som Ph.d. studerende og dermed forsker. Jeg er meget mere praktiker end jeg er teoretiker, hvilket mit Ph.d. projekt også bærer præg af. Via mit arbejde som Ph.d. studerende, har jeg tilegnet mig teoretisk viden omhandlende samarbejde og processer inden for byggeri, samt jeg har tilegnet mig videnskabelige formidlingsegenskaber og disciplin i form af målrettethed.

Privatpersonen Smil, skitur, gastronomi Som privatperson er jeg en smilende, engageret og positiv person, der elsker skiturer og gastronomiske oplevelser sammen med venner og familie. Det sociale betyder meget for mig.

Mai Brink Rasmussen - Flydedokken 15 st.tv, 9000 Aalborg - 28 49 80 39 - mai.arkitekt@gmail.com


CV N av n

Mai Brink Rasmussen

Adresse Te l e f o n

Flydedokken 15, st.tv. 9000 Aalborg 28 49 80 39

e- m a i l

mai.arkitekt@gmail.com

Fø d s e l s dag

19. april 1986

U d da n n e l s e sep 2009 - juli 2011

Kandidat - Arkitektur & Design, Aalborg Universitet

sep 2006 - juli 2009

Bachelor - Arkitektur & Design, Aalborg Universitet

juli 2008 - jan 2009

Studieophold: 5. semester University of Technology Sydney, Australien

E r h v e r v s e r fa r i n g juli 2012 - sep 2017 Ph.d. studerende Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet (inkl. barselsorlov og forlængelse grundet ansvarsopgaver i forhold til et nyt universitetsbyggeri)

aug 2002 - juli 2005

Matematisk Student - Støvring Gymnasium

okt 2013 - nu

E f t e r u d da n n e l s e aug 2016

Tværfaglig Bygningsrenovering

okt 2013

IKT-koordinator

Eget firma brink arkitektur

aug 2010

Sommer skole: Food + Design 2010, Aalborg

nov 2011 - jun 2012

Eget firma Mottow

Programmer Adobe

(+++ øvet, ++ forståelse, + kendskab)

juli 2011 - juli 2012

Videnskabelig assistent, arkitekt og projekt koordinator Food+Design Aalborg Universitet

InDesign Illustrator Photoshop

+++ +++ +++

Autodesk

Revit AutoCad

++ +++

Word Excel Be10 BSim

+++ +++ ++ +

Sketch-up Rhino 3dStudio Max

++ ++ +

sep 2009 - jan 2010

Praktikant Årstiderne Arkitekter, Silkeborg

aug 2009

Praktik Prisme Arkitekter, Århus

marts 2009

Arkitektmedhjælper Nørkær+Poulsen, Aalborg

Microsoft

3D


Eget firma

(* opført bygning)

april 2016 maj 2015 jun 2012

Villa Villa Toftgaard* råhus.dk Villa Andersen

jan 2014

Sommerhus Sommerhus Balmisse

jan 2017 jan 2017 aug 2016 maj 2016 sep 2014 mar 2014 dec 2013 okt 2013 apr 2007

Tilbygning Villa Ingstrup Villa Føhns Villa Skaanning Villa Munk* Villa Snoger Sommerhus Thomsen Villa Horn Vonsild Villa Balmisse Ollerup Efterskole

dec 2016 juni 2016 okt 2014 jul 2014 maj 2009

Ombygning Lejlighed Horn Villa Wallin Gård Kofoed* Villa Røhr* DREiB efterskole

dec 2015

Tagterrasse Lejlighed Buur

aug 2015 mar 2014

Garage Villa Kruhöffer* Sommerhus Frigaard

okt 2014 jan 2014

Skur Villa Brink Sommerhus Thomsen*

A r b e j d s o p g av e r v e d s i d e n a f P h . d. aug 2012 juni 2012 dec 2011 - jun 2012 dec 2011 juli 2011

Arkitekt Andehus, Arkitektur Biennalen Ombygning Byggeri & Anlæg Nordjyske fisk - med oplevelser Mobilt FoodLab Indretning af kontorer

okt 2015 - aug 2016

Indretningsarkitekt Indretning, Byggeri & Anlæg, AAU

jan 2013 - jul 2014 jun 2014 - nu jun 2016 aug 2016

Brugerkoordinator Ny bygning til Byggeri & Anlæg Brugergruppemedlem Leder og iværksætter af 12 interne brugergrupper Substitut for institutlederen Styregruppemedlem Placering af personale Flytteplaner

april 2016 nov 2011 aug 2011

Projektkoordinator De Digitale Dage, UCN, Aalborg Gulerodspavillon i Nordkraft Besøg af Kronprinseparret

sep 2014 feb - jun 2014 feb - jun 2014 sep - dec 2013

Vejleder og Underviser Betonworkshop 2. semester, Byggeri & Anlæg 2. semester, IFS, København 1. semester, IFS, København

september 2011 - nu sep 2011 - feb 2012 sep 2011 - juni 2014

jan 2016 jan 2014

Konferenceoplæg When Social Science meets lean and BIM, Huddersfield, UK Design Principles and Practices, Vancouver, Canada


V i k i n g e m u s e u m Fy r kat N o r d i s k a r k i t e k t u r , fæ n o m e n o lo g i Type: Museum, 9. semester projekt Areal: 2.000 m2

Dette projekt er en idékonkurrence omhand- Gæsten vil opleve at grave sig ned i historien lende et museum til Fyrkat ved Hobro, af- ved indgangen til højen og herinde opleve holdt af Nordjyllands Historiske museum. vikingeskattene under jorden. Når den pågældende viden er tilegnet, bevæger gæsten Naturen og historien er vigtig for den ho- sig op mod overfladen, hvor den tilegnede listiske opfattelse af området. Derfor skal viden skaber forståelse for området. omgivelserne respekteres, og arbejdes med og ikke imod. Museet byder gæsten velkom- Museet og området vil skabe en sammenne, men tilpasser sig samtidig omgivelserne. hæng i rejsen gennem vikingehistorien, og Museet sammenkobler området, så gæsten herved bliver Fyrkat og området mere intefår en kontinuert oplevelse af hele området ressant og spændende for gæsten. fremfor i brudstykker som i dag.

Mørk udstilling

Lys udstilling


Perspektiv fra indgangen


V i l l a To f t D y n a m i s k e b o k s e , v i n k l e n d e ta g e Type: Villa, brink arkitektur Areal: 333 m2

Villaen er beliggende og opført i Horsens. Villaens primære formål er at huse to voksne og to børn samt deres drømme og idéer om det perfekte hus. Grundet det store volumen og begrænsning af ét plan er volumenet brudt op, for at få bygningen ned i skala.

Konceptet bag bygningen er derfor fire bokse, der forskyder sig mellem hinanden både horisontalt og vertikalt. Kundens stærke ønske om ensidig taghældning frem for fladt tag er årsag til, at taghældningerne skiftevis hælder øst-vest.

Perspektiv fra forhaven

Perspektiv fra baghaven


35950

3400 N

Skrald Brænde Cykel

Garage 47 m 2

Skur 18,5 m 2

Tørreareal 6 m2

Teknikrum

Kontor 12 m 2

Bryggers 11 m 2

Gang 12 m 2

Ankomst

Viktualierum 5 m2

Værelse 14 m 2

opv

4000

Multirum 20 m 2

Køkken-alrum 49 m 2

Værelse 14 m 2 Bad/toilet 8 m2 Brændeovn

Bad/toilet 11 m2

Terrasse

Stue 32 m2

Terrasse Soveværelse 20 m 2

1333 m

Walk-in

2

36290 Plantegning 1:200


Villa Munk S ka g e n h u s , s y m m e t r i , e k s i s t e r e n d e a r k i t e k t u r Type: Tilbygning, brink arkitektur Areal: 25 m2

Tilbygningen er i to plan og påsat et symmetrisk, klassisk skagenhus placeret i Skørping. Grundet pladsmangel i huset, ønskede familien to ekstra værelser og bedre sammenhæng i boligens flow. Tilbygningen er opført i sort træbeklædning, men bevaret i den eksisterende stil med taghældning, minimalt udhæng og vinduer med sprosser.

Indvendigt er et beton gulv gennemgående fra eksisterende køkken-alrum og ind i den nye stue, for hermed taktilt at skabe en sammenhæng mellem de to rum. Derudover er et nyt badeværelse, walk-in og soveværelse indtænkt samt et ekstra værelse på 1. sal oven på tilbygningens stue. 4050

3770

4050

N

11870

5300

4900

3585

2670

2970

700

Køkken-alrum 49 m 2

2645

3243

1370

3181

3181

400

Stue 15 m 2

Køkken-alrum 38 m 2

Soveværelse 8,5 m 2

Skur

565 2908

Eksiterende plantegning 1:200

Mørk udstilling

2100

1805

Ny plantegning 1:200

Garage

Cykelparkerig 13 m 2

3500

2200

1250

1200

3692

2141

2700

Viktualierum 3 m2 3200

Lys udstilling

700

4040

1951

1500

1500 2908

Walk-in 7 m2

Badeværelse 7 m2

3000

1250

Bryggers 10 m 2

4200

Toilet 2 m2

5000

2700

Viktualierum 3 m2

Soveværelse 13 m 2

3765

3765

Toilet 2 m2 Bryggers 10 m 2

2141

7670

4400

Garage 26 m 2

5200


Perspektiv fra baghaven


Sommerhus Balmisse To s k i t s e fo r s l a g , s t r i n g e n t, u d s y n m o d v e s t, p r i vat h e d Type: Sommerhus, brink arkitektur Areal: 160 m2

N

Terrasse Sauna Soveværelse

Badeværelse

Soveværelse

Gang

Soveværelse

Soveværelse

Byggers

Stue og multirum

Skur

Køkken

Terrasse

Carport

Terrasse

Skitse af plantegning 1


N Terrasse

Sauna

Toilet

Stue og multirum

Terrasse

Køkken

Skur

Terrasse

Gang

Soveværelse

Bryggers

Soveværelse

Gang

Badeværesle

Værelse

Værelse

Carport

Skitse af plantegning 2

Området og eksisterende sommerhus


Værelse 8,9 m²

Værelse 11,0 m²

Forhave 13,8 m² Badeværelse 5,5 m²

Entre 9,2 m²

Cykelparkering 8,3 m²

VM Spisestue 12,3 m²

Køkken 12,8 m² OPV

Stue 26,3 m²

Soveværelse 15,5 m²

A f g a n g s p r oj e k t

Terrasse 26,2 m²

Tørrerum

11,2em² E n k e lt h e d, nergi, boliger

Type: Boliger, 10. semester Areal: 100, 120, 150 m2

Have 26,2 m²

Visionen for dette projekt er at nytænke parcelhuset og parcelhuskvarteret, således at ’bæredygtighed for alle’ kommer i fokus. Boligerne er designet som 0-energibyggeri, der uden solceller overholder energirammen for lavenergi byggeri 2015.

Området består af tre boligtyper med hver sin størrelse for at ramme en bred beboersammensætning. Alle boligerne er designet med rene linjer funktionelle rum, som er Storogbolig - stuen tilpasset målgrupperne.

Terrasse 26,2 m²

stuen

Stor bolig - 1. sal Perspektiv gennem området

Værelse 8,9 m²

Forhave 13,8 m²

Cykelparkering 8,3 m²

Indkørselsvej i området Værelse

m² Enkelthed og stram geometri skaber rammen11,0om boligen og private udearealer, t Forhave 13,8 m²

Mit arbejde: Konceptudvikling, skitsering, Revit, Illustrator Entre 9,2 m²

16

Cykelparkering 8,3 m²

Badeværelse 5,5 m²

Perspektiv gennem området VM Spisestue 12,3 m²

Køkken 12,8 m² OPV

vej i området

Frugtlund i området

boligen og private udearealer, tæthed og privathed i bebyggelsen. Tørrerum 11,2 m²

Tørrerum 11,2 m²


Terrasse lille bolig

Spisestue mellem bolig

Spisestue mellem bolig

Køkken-alrum i stor bolig

Udearealer i mellem bolig

Køkken lille bolig

Terrasse stor bolig

Spisestue stor bolig

3 forskellige boligtyper skaber diversitet i bebyggelse og kvalitet i beboersammensætning.

Mit arbejde: Konceptudvikling, Photoshop

1

10. semester - Enfamilie boliger

8

Terrasse lille bolig

Køkken i lille bolig

Alrum i mellem bolig

Køkken lille bolig

valitet i beboersammensætning. Spisestue mellem bolig

10. semester - Enfamilie boliger


P h . d. p r oj e k t S a m a r b e j d e , e m n e r i e n d es i g n p ro c es , fo r b e d r i n g e r , o f f e n t l i g t byg g e r i Type: Ph.d. projekt

Forbedring af designprocessen inden for offentligt byggeri Kompleksiteten af byggeprojekter kræver involvering af forskellige parter. Samarbejdet mellem de forskellige parter er essentielt for at skabe et så gnidningsfrit forløb som muligt, hvor tid og budget bliver overholdt. Ved at samarbejde tidligt i processen, kan mange løsninger blive løst bedre end tilfældet i dag, hvilket kan have det positive udfald af færre fejl og mangler samt færre budget- og tidsoverskridelser. Gennem min 5årige ansættelse som Ph.d. studerende på Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet, har jeg gennem praktisk erfaring og teoretisk bearbejdning tilegnet mig viden om forskellige samarbejdsformer, projektstrukturer, organisationer, hierarkier og politiske beslutninger.

Mit Ph.d. projekt kommer til at bestå af tre artikler. Den første indeholder en metode til at identificerer årsagen til, at et projekt ikke ender med det forventede, mens den anden omhandler en guideline til design processen med indikation af, hvordan man involverer digitale redskaber bedst muligt med anvendelse af en metode, der hedder Knotworking. Den sidste artikel samler op på, hvordan min forskning vil give et bud på en guideline til implementering i kommende offentlige byggerier, med resultatet at forbedre designprocessen inden for offentligt byggeri.


M E T H O D O F D E V I AT I O N MODEL OF MECHANISM Holistic Context Mechanism Activity

Intended outcome

Realised outcome ACTIVITY SYSTEM Detailed Tool Subject

Tool Object

Rule Community Division of Labour

Potential outcome

Subject

Rule

Object

Community Division of Labour

Modeller fra mit Ph.d. projekt


U n i v e r s i t e t s byg g e r i B r u g e r i n v o lv e r i n g , p o l i t i s k e o r g a n i s at i o n e r , l e d e l s e , s t y r e g r u p p e Type: Involveret, intern projektleder Areal: 9.000 m2

En ny bygning til Institut for Byggeri & Anlæg på Aalborg Universitet skulle bygges, hvorfor et rådgiver team blev påsat opgaven i 2011. Bygningen skulle huse både laboratorier, studiemiljøer samt kontorarbejdspladser til 450 studerende og 150 ansatte. Projektet havde et teknisk højt niveau, hvorfor dette ikke var et standard kontorbyggeri. Projektet overholdt desværre ikke tidsplanen, hvorfor byggeriet ikke står færdigt endnu i 2017.

Min opgave i dette projekt har ændret sig drastisk gennem de seks år. Jeg startede som brugergruppemedlem, fik efterfølgende ansvaret for kommunikationen mellem brugere og rådgivere, hvorefter jeg overtog institutlederens rolle til møderne og efterfølgende blev en del af mangelgennemgange og styregruppen. Af disse årsager har jeg tilegnet mig stor viden inden for offentligt byggeri i form af politiske organer, samarbejdskulturer, styring af offentlige projekter, styrker og svagheder i offentlige byggerier, brugerinddragelse samt at begå sig i byggeprojekter af denne kaliber.

Kaffestue

Truckgang

Udsyn gennem bygningen


Bygning fra sydøst

Trappe i kælder under vandlab

Rambla-område med åbne grupperum


Indretning universitetsbyggeri V i r t ua l R e a l i t y ( V R ) , b r u g e r i n d d ra g e l s e , k n ot w o r k i n g , s a m a r b e j d e Type: Projektleder, koordinator, forskning Areal: 5.000 m2

Indretningen af et nyt universitetsbyggeri er Dette projekt omhandlede en involvering af ikke en del af byggesagen, men har stor ind- alle slutbrugerne (ansatte, studerende, renflydelse på oplevelsen af rummene. gøringspersonale og pedeller) samt indretningsarkitekter og møbelleverandører. Den normale procedure på Aalborg Universi- Via procesmetoden Knotworking og digitale tet er, at indretningsarkitekten beslutter ind- redskaber i form af touch screen og VR-udretningen i form af møbler, materialer samt styr grovindrettede deltagerne 5.000m2, placering, hvorfor der ofte opstår utilfreds- svarende til 10 forskellige rumtyper, på 5½ hed blandt brugerne af bygningerne, hvis timer. Denne opgave ville normalt tage måmøblerne ikke passer til brugen. neder, hvorfor metoden var en succes. Derudover tilegnede brugerne sig ejerskab over møbler og bygning, hvilket var en fordel ved en efterfølgende indflytning.

Virtual Reality briller

Samarbejde

Touch screen

http://www.aau.dk/nyheder/uddannelse/vis/pa-virtuel-tur-i-fremtidens-byggeri.cid261080


Indretning af Rambla


Ku n s t b i e n n a l e i V e n e d i g P r oj e k t l e d e l s e , Ko n g e h u s e t, t ra n s m i s s i o n D a n m a r k- I ta l i e n Type: Projektleder, koordinator

Kunstbiennalen i Venedig er en anerkendt, tilbagevendende begivenhed, som vi var heldige at deltage i. Den kunstneriske idé var forbindelsen mellem Danmark og Italien via alle sanserne - de 1000 fisk.

Min opgave bestod i at lede og koordinere den danske del af udstillingen, hvorfor jeg skulle arrangere alt fra service, mad og betjening til politi, personale og presse (se link nedenfor).

Udstillingen var delt mellem Hirtshals og Venedig, hvor en TV transmission skabte den visuelle forbindelse. 999 fisk var placeret i Venedig, mens nr. 1000 fisk blev frigjort fra Nordsø Oceanariets akvariebund af HKH Kronprins Frederik.

Via mine arbejdsopgaver lærte jeg om kompleksitet, strukturering, præcision, organisationer, sammenhold og samarbejde.

Ankomst til Nordsøen

Borddækning

http://www.tv2nord.dk/nyheder/01-09-2011/1930/maj-og-kronprinsen?autoplay=1#player


Kronprinseparrets kys gennem ruden


Ansøgning som arkitekt

Mai Brink Rasmussen

Mai Brink Rasmussen - Flydedokken 15 st.tv, 9000 Aalborg - 28 49 80 39 - mai.arkitekt@gmail.com

Profile for Mai  Brink Rasmussen

Mai Brink Rasmussen  

Portfolio og CV 2017

Mai Brink Rasmussen  

Portfolio og CV 2017

Advertisement