Page 1

VISUELL IDENTITET BLACK BOX 287690


DESIGNPRINSIPPER Det nye designet til Black Box teater skal oppleves som en fargerik og en alternativ design, noe som kan vĂŚre grunnleggende for verdiene til teateret. Designet skal samtidig virke stilren med hint av abstrakt preg. Dette er hva Black Box stĂĽr for - mye innhold fra flere deler av verdens kanter, skal designet vĂĽrt trekke linjer mellom det mangfoldige innholdet samtidig som det er estetisk og leservennelig.


LOGO OG DESIGNELEMENTER Logoes hensikt er å være tydelig, samt illustrere en fargerik bedrift. Logoen er direkte, slik at det ikke tar hovedfokuset vekk fra teateret. I tillegg er det blitt laget to andre varianter av logoen, slik at det ikke oppstår støy med hovedlogoen på en aggressiv bakgrunn.

S VA R T/ H V I T T

Den sterke og tydelige gule streken har oppgaven å virke som en blikkfanger samt gi designet mer harmonisk balanse.De gule kantene skal ramme inn designet, slik at det ikke oppstår for mye tomrom og det hjelper blikket å gli bedre. De lyse strekene gir det helhetlige designet en bedre flyt, samt det fyllet opp unødig tomrom. Kombinasjonen av logoen og de forskjellige designelemtene, er det blitt utformet et unikt design.


FARGER I et stort hovedfokues ligger minimalismen i denne designprofilen, der de få fargene som blir brukt. De har som hensikt å lysne opp designet, som ellers er veldig hvitt og grått. Det skal også fungere som en blikkfang og virke stemningsskapende. Hvitt, gult og grått står i sentrum på de forskjellige designbærerne, og det er de fargene som er blitt tatt i bruk for å lysne uttrykket.

#D1AEAE

#E5ACCA

#F8EB5C

#ECE112

#FFFFFF

#E4EAEA

#494949

#CDCCCC


TYPOGRAFI Aileron Black Aileron Heavy Aileron Italic Aileron Thin Bebas Neue regular Bebas Neue book Bebas Neue book Maven Pro Light (100) Maven Pro Light (200) Maven Pro Light (300)

Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123 Aa Bb Cc 123

Designet tar for seg en rekke med typografier. Selv om det bare er blitt brukt en grotesk skrift-type, er det likevel mye variasjon som er tatt i bruk i denne visuelle profilen. På Black Box sin egne designbærere, blir det brukt en mer avrundet sans seriff-font, slik at det ikke blir vanskelig å lese mye om gangen. Plakatene og annonsene derimot, tar i bruk en ganske tunge og fete fonter for å skape en kontrast mot plakatenes budskap.


KOMMUNIKASJONFLATER


SESONGPROGRAM Det nye programboken inneholder en forside, bakside og fire oppslag. Her er det virkelig tatt i bruk essensen av det nye designet til Black Box - hvit bakgrunn med en mye luft samt et rammeverk for å stramme designet inn. Hvert oppslag har en gul linje som skiller brødteksten med overskriften. Gjennom dette er det lettere å tak i innholdet. Det er også brukt forskjellige typografisk nivåer slik at man kan også skille tekstene fra hverandre. Datoene- og skaperenspalter viser dette godt. Enda en gul strek er brukt i oppslagene under hvert bildet, slik at det framheves og man følger leserflyten lettere.


NETTSIDE, FACEBOOK, ANNONSER OG NYHETSBREV I denne visuelle profilen er det viktig å kunne vise til variasjon i design, men samtidig er det viktig å opprettholde enheten. Dermed har både nettsiden, nyhetsbrevet og Facebook-siden lik designmal og gridsystem for å tidløse designet gjennom bruk. Anonnsene har derimot en litt annerledes stil, dette for å opprettholde variasjonen og vise til de forskjellige fremstillingene.


PLAKATER Hovedfokuset på plakatene, er at de skal ta for seg forestillingen som promoteres. Derfor varierer de i utrrykk og det er viktig at de ikke skal likne på hverandre, selv om de har like designelementer. Den første plakaten skal ta for seg en ganske så mørk forestilling, noe som skal stå i kontrast i designet, med duse farger. Den andre plakaten promoterer en forestilling som er ganske filofisk og bisarr, dermed ble det fonten satt i fokus sammen med bakgrunnsbilde. Begge plakatene har enhetstrekk til den visuelle profilen, slik at det ikke blir for forskjell mellom plakatene og Black Box.


VISITTKORT Visittkortet til Black Box har som hensikt å fungere direkte og informernde. Derfor trår frem minimalismen svært godt i denne kommunikasjonsflaten, der ingen unødvendig designelementer som står utenfor designprofilen strippes vekk. De gule kantene rammer inn kortet slik at det ikke ser for nakent ut. Ikonene er i samme fargetone som i fonten i sesongprogrammet, nettsiden samt nyhetsbrevet.

maiassa a.h: visuell identitet, blackbox  
maiassa a.h: visuell identitet, blackbox  
Advertisement