Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Irudiak bilatzeko testuingurua ulertzen Izenak, binaka: Maialen Torres eta Olatz Artola

1 Mesedez irakurri hurrengo testua eta erantzun hiru galderei: Codina, L. (2007). Obtención, edición y gestión de imágenes mediante recursos de libre acceso. El profesional de la información, 15,5 512-517.

(…) Obtención de imágenes en entornos profesionales La forma habitual de obtener imágenes para un proyecto editorial o multimedia no puede descansar en el uso de los motores de búsqueda convencionales, como Google, por ejemplo. El motivo es doble: por un lado, la calidad de las imágenes que se obtienen mediante un buscador suele dejar mucho que desear en cuanto a su uso profesional. Pero, aún así lo más importante, con mucha diferencia, es la cuestión de los derechos de autor. Los motores de búsqueda pueden localizar información basándose en algún elemento contextual, por ejemplo, el nombre del fichero de imagen. Pero, como es lógico lo ignoran todo sobre lo que atañe a los derechos de autor: quién es el propietario de los mismos o a quién dirigirse en caso de estar interesados en su uso, si la imagen es susceptible de uso comercial, etc. Para proyectos profesionales que disponen de financiación, la vía más eficiente, con mucha diferencia, consiste en recurrir a bancos de imágenes como AGE

Fotostock, Corbis o Getty Images, por mencionar solamente tres de los más conocidos. No obstante, como solemos argumentar en esta serie de trabajos, en ocasiones algunos proyectos vinculados a actividades culturales ni disponen de financiación específica ni están destinados a una explotación comercial. En ese caso, de no disponer de fuentes alternativas, probablemente, el proyecto simplemente no se llevaría a cabo. Aquí presentaremos 3 fuentes de obtención de imágenes (Everystockphoto, Wikimedia Commons, Flickr) que, al mismo tiempo que disponen de licencias bien especificadas de cesión de derechos, son de coste cero, y usan las licencias Creative Commons.


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

1.1 Ingurune profesionaletan zergatik ez da Google Images bilatzailea erabiltzen? Alde batetik,   kalitate   txarra   dutelako   irudi   hauek.  Bestalde,   ez   dituztelako   egile­eskubideak   errespetatzen,  irudiaren   jabea   zein   den   ez   dute   azaltzen,   erabili   nahi  izanez gero ez dakizu norengana jo… 

1.2 Ze ezberdintasun dago irudi-banku eta irudi-bilatzaileen artean? Irudi­bilatzaileek

egile­eskubideak

ez

dituzte

errespetatzen, irudi­bankuek ordea bai.  

1.3 Egile-eskubideak kontuan izaten dituzten irudi-bankuen artean zein dira bereizketak? Hau da, ze ezberdintasun dago “Komertzialak” eta “Sarbide irekiko” bankuen artean? Adimen–mapako oharrak lagungarri izango zaizkizue. Komertzialetan, irudiak erabili ahal izateko ordaindu egin  behar   da,   sarbide   irekikoetan   aldiz   ordaindu   gabe   erabil  daitezke baina eskubide batzuk errespetatuz.  Adibidez, Corbis webgunean, irudi bat lortzeko lehendabizi  erregistratu eta ondoren ordaindu egin behar da. Flickr­en  aldiz irudiak ordaindu gabe lor ditzakezu. 

2. Irudien adimen-mapako wikipediako estekak kontuan hartuta, zein da Stock eta Microstock irudi-bankuen arteko ezberdintasuna? Stock

irudi­bankuetan

argazkilariak,

argazkiaren

eskubideak saltzen ditu lizentzien bidez; Microstock irudi  bankuetan,   argazkiak   prezio   baxuan   saltzen   dira   eta  lizentzien ordez kontratuak egiten dira.  Bietan, profesionalak nahiz amateurrak hartzen dute parte 


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

eta irudiak, gehienbat, internet bidez bidaltzen dira. 

3.

Nola

egiten

duten

lan

irudi-banku

komertzialak

(Stock

Photography)? Bideo hau ikusi (1:25 minutura arte) eta erantzun galdera hau: 3.1 Zer egiten dute irudi-banku komertzialek? Non dago beren negozioa? Irudi­banku komertzialek honela funtzionatzen dute: Alde   batetik,   irudien   prezioa   dago   zeinak   ezin   duen  garestiak   izan.   Beste   alde   batetik,   gaiak   daude.   Mota  guztietako   gaiak   egotea   da   helburua,   zure   bilaketa   dena  delakoa izanda irudiak edukitzeko. Azkenik,   modu   erraz   batean   funtzionatu   nahi   dute,  erabiltzaileak irudiak erraztasunez eskuratzeko. 

4. Irudi-banku komertzialak nola elikatzen dira? Noren argazkiak dira? Bideo hau ikusi, ondoren irakurri ekarpen hau eta galdera honi erantzun: 4.1 Argazkilarientzat zertan dira lagungarriak irudi-bankuak? Argazkilariek irudi   bankuen   bidez   beren   lanak   saltzeko  aukera   dute   eta   dirua   irabazi   dezakete.   Honetaz   gain,  beraien izena eta lana ezagutaraztera eramateko bidea izan  liteke.  5. Sartu adimen-mapako Stock-eko bost irudi-bankuetan eta bilatu ze ezberdintasun dagoen Rights-managed (RM) (edo Derechos Protegidos) lizentzia eta Rowalty-free (RF) lizentziaren artean? Noiz erabiliko zenuke bat eta noiz bestea? (Idatzi adibide konkretuak)


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Stockeko bost irudi bankuak ikusita, agefotostock  irudi­bankuan,   RM   zera   esan   nahi   du:   bere   lizentzia  zuretzat saltzen dizu, eta zuk lizentzia hau edukita ezin  duzu   argazkia   manipulatu.   Hau   da,   kontratu   moduko   bat  egiten   duzue   eta   kontratu   horretan   zehazten   dizu   ze  erabilera eman diezaiokezun. RF   lizentzian,   argazkia   erosten   duzu   eta   zuk   nahi   duzun  aldaketak   egiteko   aukera   daukazu.   Alde   txar   bat   ere  badauka, jende gehiagok erosi dezakeela lizentzia hau. 

Adibide bat jartzearren, RFren erabilera txar bat azalduko  dugu: publizitate kanpaina bat egiterakoan, enpresa batek  irudi­banku   hauetako   batetik   RF   moduan   irudi   bat   hartu  zuen   eta   kasualitatez,   irudi   berbera   beste   publizitate  kanpaina batean erabili zen. RM bidez egin izan balu, ez  zen hau gertatuko.  RMren erabilera egokia azalduko dugu: publizitate kanpaina  bat   egiteko   asmotan   bazabiltza,   RMko   irudi   lizentzia  eskuratzea   egokia   izango   litzateke,   beste   inork   ezingo  baitu irudi hau erabili. 

irudien bilaketarako testuingurua ulertzen  
irudien bilaketarako testuingurua ulertzen  

irudiak bilatzerako garaian nora joan argitzeko egindako ariketa da hau.

Advertisement