__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

de bron tweede graad 2021 – 2022


Inhoudstafel

4

Welkom in De Bron

7 Laptopproject

8

Studierichtingen in de tweede graad

10 Grieks-Latijn 12 Latijn

14

Moderne talen

16

Economische wetenschappen

18

Humane wetenschappen

20 Natuurwetenschappen

22

Leren en leven in De Bron


Welkom in De Bron! Wanneer je deze brochure leest, sta je - samen met je ouders - op de drempel van de tweede graad. De eerste twee jaren van het middelbaar heb je (bijna) achter de rug.

Ben je al een leerling van De Bron of ben

je op zoek naar een nieuwe school? We

vertellen je heel graag wat wij jou in het derde en het vierde jaar te bieden hebben. De studierichtingen in onze school zijn allemaal doorstroomgericht. Dat betekent dat je bij ons een bijzonder sterke basis legt

voor verdere studies aan de universiteit of de hogeschool. De vakken die je krijgt zijn dus sterk theoretisch. Studeer,

analyseer

en

onderzoek

je

graag, dan ben je bij ons aan het juiste adres. We dagen je uit om je talenten ten volle te ontplooien en je zoveel mogelijk toekomstkansen te bieden. Uiteraard sta je er niet alleen voor, we begeleiden je bij jouw keuzes. Ons onderwijs is kwaliteitsvol, kent een ruime culturele focus en biedt je de kans tot internationale ontmoetingen in een Europees kader. Leren, studeren en leven doe je in een aangename en zorgvriendelijke school, met een verzorgde infrastructuur. Onze indrukwekkende

en

geeft je een vrij gevoel. 4

rustgevende

tuin


In onze tweede graad kan je kiezen voor de volgende studierichtingen:

• Grieks-Latijn • Latijn • Moderne talen • Humane wetenschappen • Economische wetenschappen • Natuurwetenschappen

Alle

studierichtingen

hebben

identiek basispakket,

een

aangevuld

met

richtingspecifieke vakken.

Het vak mens & samenleving integreert voor

alle

leerlingen

maatschappelijk bewust

ook

economische

vorming.

voor

een

We

mooi

en

kiezen

Klaar om je toekomst in de tweede graad te starten? Op de volgende bladzijden

stellen we de studierichtingen in detail aan je voor.

Directie en personeelsteam van De Bron

aanbod

artistieke vorming in alle richtingen, in de

vorm van vakken of projecten. Voor alle

derdejaars is er een uur ICT; in het vierde jaar is er voor iedereen minstens één uur Duits.

5


6


Laptopproject

• De digitale uitdagingen van vandaag

en morgen zijn niet min. Om leerlingen goed voor te bereiden en weerbaar te

maken in onze digitale wereld lanceert

Scholen Molenland in schooljaar 20212022 een laptopproject.

Om

de

doelstellingen

van

het

ICT-leerplan te behalen en onze leerlingen goed te begeleiden is

er in De Bron voor alle leerlingen in het derde jaar een lesuur ICT opgenomen in de lessentabel.

• Voor de leerlingen van de tweede

graad betekent dit dat elke leerling in

het derde jaar een pen device van de school gebruikt. Een pen device is een laptop en tablet ineen. Met een digitale

pen kun je op het scherm schrijven. In de klaslokalen staat een interactief digitaal bord.

• Het toestel laat toe om meer dan ooit in te zetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden, interactieve lessen en

Meer informatie over het laptopproject

dus ook de leraar, met hetzelfde toestel.

laptopproject.html

differentiatie. Bovendien werkt iedereen,

vind

je

hier:

https://molenland.be/

7


Studierichtingen in de tweede graad Dit zijn onze studierichtingen in de tweede graad. Op de volgende bladzijden vind je meer concrete informatie per studierichting.

Grieks-Latijn Latijn Moderne talen 3 4 3 4 3 4 Nederlands 4 4 4 4 5 4 Frans 3 3 3 3 5 4 Engels 2 2 2 2 3 3 Duits 1 1 2 Latijn 4 4 5 5 Grieks 4 4 communicatiewetenschappen 1 2 godsdienst 2 2 2 2 2 2 kunstbeschouwing geschiedenis 2 2 2 2 2 2 filosofie sociologie en psychologie mens & samenleving 1 1 1 economie 1 1 wiskunde 4 5 5 5 4 4 aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 biologie 1 1 1 1 1 1 chemie 1 1 1 1 1 1 fysica 1 1 1 1 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 beeld 1 1 project artistieke vorming muziek 1 1 ICT 1 1 1 STEM 1 1 33 33 32 32 32 32 8


Humane Economische Natuurwetenschappen wetenschappen wetenschappen

3 4 3 4 3 4 Nederlands 4 4 4 4 4 4 Frans 4 4 4 4 4 4 Engels 3 2 3 2 3 2 Duits 1 1 1 Latijn Grieks communicatiewetenschappen godsdienst 2 2 2 2 2 2 kunstbeschouwing 1 2 geschiedenis 2 2 2 2 2 2 filosofie 1 2 sociologie en psychologie 3 3 mens & samenleving 1 1 1 economie 4 4 wiskunde 4 4 5 5 5 5 aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 biologie 1 1 1 1 2 2 chemie 1 1 1 1 2 2 fysica 1 1 1 1 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 beeld 1 1 1 muziek 1 1 1 ICT 1 1 1 STEM 1 1 33 33 32 32 32 32

9


Grieks-Latijn Eigen aan deze studierichting In deze studierichting krijg je een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van deze twee klassieke talen. Door het lezen van teksten verwerf

je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid, en leer je probleemoplossend te denken.

Kan je abstracte begrippen en concepten

hanteren? Leg je vlot verbanden tussen leerinhouden?

Kan

en

wil

je

kritisch,

zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken?

Je krijgt ook een stevig pakket wiskunde,

Wat hierna?

Het vijfuurspakket wordt in het derde jaar

Vanuit deze richting stroom je in de derde

aanbod wetenschappen.

Grieks-wiskunde,

dat gericht is op verdieping en uitbreiding. in vier uren gegeven. Er is ook een stevig

Iets voor jou? Volgde je in het tweede jaar al de basisoptie klassieke talen met Grieks en Latijn? Heb je interesse voor Grieks en Latijn als dragers

van cultuur? Heb je een sterk taalgevoel

en een groot tekstinzicht? Kan je vlot jouw ideeën verwoorden?

10

Kan je moeilijke informatie snel verwerken?

graad logischerwijs door naar Grieks-Latijn, Latijn-moderne

talen,

Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappen.

Een andere studierichting kan ook. Het

is mogelijk dat je dan een beperkte inhaalbeweging moet maken.


Vak

Derde jaar

Vierde jaar

vanaf 2022 - 2023

Latijn

4 4

Grieks

4 4

Nederlands

4 4

Frans

3 3

Engels

2 2

Duits 1 godsdienst

2 2

geschiedenis

2 2

mens & samenleving

1

wiskunde

4 5

aardrijkskunde

1 1

biologie

1 1

chemie

1 1

fysica

1 1

lichamelijke opvoeding

2

2

ICT 1

33 33

• De leerplandoelstellingen voor artistieke vorming zullen worden gerealiseerd in een lesdoorbrekend projectmoment. 11


Latijn Omschrijving van de studierichting In

deze

studierichting

krijg

je

Kan je moeilijke informatie snel verwerken? een

uitgebreid aanbod Latijn. Je verdiept je in

dit taalsysteem. Via het lezen van teksten

krijg je een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid, en leer je probleemoplossend te denken.

hanteren? Leg je vlot verbanden tussen leerinhouden?

Kan

en

wil

je

kritisch,

zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken?

Je krijgt ook een stevig pakket wiskunde,

En hierna?

uitbreiding. Er is ook een stevig aanbod

De logische vervolgstudierichtingen in het

bovendien een projectuurtje STEM om je

talen, Latijn-wetenschappen en Latijn-

dat

gericht

is

op

verdieping

en

wetenschappen. In het vierde jaar krijg je wetenschappelijke interesse te ‘triggeren’.

Iets voor jou? Volgde je in het tweede jaar al de basisoptie

klassieke talen? Heb je interesse voor Latijn als drager van cultuur? Heb je een sterk

taalgevoel en een groot tekstinzicht? Kan je vlot jouw ideeën verwoorden?

12

Kan je abstracte begrippen en concepten

vijfde en het zesde jaar zijn Latijn-moderne wiskunde.

Een andere studierichting kan ook. Het

is mogelijk dat je dan een beperkte inhaalbeweging moet maken.


Vak

Derde jaar

Vierde jaar

vanaf 2022 - 2023

Latijn

5 5

Nederlands

4 4

Frans

3 3

Engels

2 2

Duits 1 godsdienst

2 2

geschiedenis

2 2

mens & samenleving

1

wiskunde

5 5

aardrijkskunde

1 1

biologie

1 1

chemie

1 1

fysica

1 1

lichamelijke opvoeding

2

2

beeld 1 muziek 1 ICT 1 STEM 1

32 32 13


Moderne talen Omschrijving van de studierichting

Iets voor jou?

Naast een brede algemene vorming krijg

Ben

en diepgaand pakket Engels, Frans en

weten hoe taal als systeem werkt en wat

je in deze studierichting een specifiek

Nederlands. In het vierde jaar zijn er twee lesuren Duits.

Je bekijkt taal als een wetenschap, met aandacht voor pragmatiek (= de relatie tussen taal en context), sociolinguïstiek (=

de relatie tussen taal en taalgebruiker), taalsystematiek (= hoe een taal in mekaar zit) en literatuur (= taal als vorm van kunst).

geboeid

door

literatuur,

taal,

communicatie en (sociale) media? Wil je de impact van taal en communicatie is op

cultuur en samenleving? Druk je je graag

vlot uit in verschillende talen en ben je nieuwsgierig naar andere culturen? Heb je een sterk taalgevoel? Leg je gemakkelijk verbanden en kan je logisch denken?

In het vak communicatiewetenschappen

En hierna?

communicatie en nieuws.

De logische volgende stap in het vijfde

het vierde jaar stimuleren we je interesse in

economie-moderne

ga je in op (sociale) media, massaMet een lesuur economie in het derde en

het bedrijfsleven, economische principes

en de waarde van economie in onze samenleving.

Het vak wiskunde is verdieping van de basis.

In aanvulling hierop is er ook een verdiepte basis wetenschappen. In het vierde jaar krijg je bovendien een projectuurtje STEM

om je wetenschappelijke interesse te ‘triggeren’. 14

je

en het zesde jaar zijn de richtingen

talen of moderne

talen-wetenschappen.

Een andere studierichting kan ook. Het

is mogelijk dat je dan een beperkte inhaalbeweging moet maken. 


Vak

Derde jaar

Vierde jaar

vanaf 2022 - 2023

Nederlands

5 4

Frans

5 4

Engels

3 3

Duits 2 communicatiewetenschappen 1 2 economie

1 1

godsdienst

2 2

geschiedenis

2 2

mens & samenleving

1

wiskunde

4 4

aardrijkskunde

1 1

biologie

1 1

chemie

1 1

fysica

1 1

lichamelijke opvoeding

2

2

beeld 1 muziek 1 ICT 1 STEM 1

32 32 15


Humane wetenschappen Iets voor jou?

Omschrijving van de studierichting Deze

richting

algemene

combineert

vorming

kunstbeschouwing, psychologie.

met

een

brede

Wil je op een wetenschappelijke manier

en

je geboeid door kunst en cultuur? Wil je

filosofie,

sociologie

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade,

geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst vanuit een

je verdiepen in filosofie, sociologie en

psychologie, en wil je alles weten over hoe de mens denkt en leeft?

kunsthistorisch kader. Je leert begrippen

En hierna?

en

De logische vervolgstudierichting in de

te hanteren om de mens, zijn gedrag te

de

samenleving

benaderen

sociologie.

vanuit

wetenschappelijk psychologie

en

In deze richting is er een basispakket wiskunde.

16

kijken naar mens en samenleving? Ben

derde graad is humane wetenschappen. Een andere studierichting kan ook. Het

is mogelijk dat je dan een beperkte inhaalbeweging moet maken.


Vak

Derde jaar

Vierde jaar

vanaf 2022 - 2023

kunstbeschouwing

1 2

filosofie

1

2

sociologie en psychologie

3

3

Nederlands

4 4

Frans

4 4

Engels

3 2

Duits 2 godsdienst

2 2

geschiedenis

2 2

mens & samenleving

1

wiskunde

4 4

aardrijkskunde

1 1

biologie

1 1

chemie

1 1

fysica

1 1

lichamelijke opvoeding

2

2

beeld 1 muziek 1 ICT 1

33 33 17


Economische wetenschappen Omschrijving van de studierichting

Kan je vlot verbanden leggen en logisch

In deze richting krijg je bovenop een brede

abstracte

algemene vorming een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht

in de economie als systeem en de werking

hanteren?

begrippen

en

concepten

van ondernemingen. Je leert logisch en

En hierna?

wiskundige concepten en hun onderlinge

In de derde graad volg je de richting

aanbod moderne talen, is er ook een

wiskunde.

kritisch te denken om economische en verbanden te begrijpen. Naast een sterk stevig pakket wiskunde, dat gericht is op verdieping en uitbreiding.

het zakenleven? Ben je geïnteresseerd actualiteit

problemen?

en

Wens

maatschappelijke je

vanuit

de

hedendaagse maatschappelijke context de

Een andere studierichting kan ook. Het

is mogelijk dat je dan een beperkte  

Heb je interesse in de bedrijfswereld en in

economie-moderne talen of economie-

inhaalbeweging moet maken.

Iets voor jou?

belangrijkste

(bedrijfs)economische

concepten doorgronden?

18

redeneren? Kan je kritisch denken, en


Vak

Derde jaar

Vierde jaar

vanaf 2022 - 2023

economie

4 4

Nederlands

4 4

Frans

4 4

Engels

3 2

Duits 1 godsdienst

2 2

geschiedenis

2 2

mens & samenleving

1

wiskunde

5 5

aardrijkskunde

1 1

biologie

1 1

chemie

1 1

fysica

1 1

lichamelijke opvoeding

2

2

beeld 1 muziek 1 ICT 1

32 32 19


Natuurwetenschappen En hierna?

Omschrijving van de studierichting Deze

richting

combineert

een

brede

algemene vorming met wetenschappen in al zijn facetten in de vakken biologie, chemie en fysica. Het aanbod wiskunde

is gericht op verdieping en uitbreiding. Er

is ook een ruim aanbod moderne talen.

Een uurtje STEM in het derde en het vierde jaar laat je toe om experimenteel en projectmatig je zin voor wetenschappen aan te scherpen. Iets voor jou? Ben je geboeid door onderzoek naar

allerhande natuurverschijnselen, klein of

groot? Zijn wetenschappen als biologie,

chemie en fysica je ding? Vind je het een uitdaging om wiskunde en wetenschappen

met mekaar te verbinden? Kan je logisch redeneren en wiskundig denken?

20

De

logische

studierichting wiskunde

volgende of

wetenschappen.

zoals

stap

is

een

wetenschappen-

moderne

talen-

Een andere studierichting kan ook. Het

is mogelijk dat je dan een beperkte inhaalbeweging moet maken.


Vak

Derde jaar

Vierde jaar

vanaf 2022 - 2023

biologie

2 2

chemie

2 2

fysica

2 2

Nederlands

4 4

Frans

4 4

Engels

3 2

Duits 1 godsdienst

2 2

geschiedenis

2 2

mens & samenleving

1

wiskunde

5 5

aardrijkskunde

1 1

lichamelijke opvoeding

2

2

beeld 1 muziek 1 ICT 1 STEM

1 1 32 32 21


Leren en leven in De Bron We zorgen voor jou! Zorg aanbieden zien we als teamwork. Een ploeg van leraren, opvoeders, leer- en leerlingenbegeleiders en peer supporters staat voor je klaar. Je kan bij hen terecht voor

een luisterend oor, en leef- en leertips. Samen maken we werk van een warm en positief schoolklimaat waarin jij je thuis kan voelen.

Wie specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan vertrouwen op de leerlingenbegeleiding. We werken zo veel mogelijk op jouw maat, zonder afbreuk te doen aan het specifieke van elke studierichting. Werken met Sprint of het gebruik maken van de tijdsklas zijn enkele voorbeelden.

Onze troeven • Naast ons onderwijsaanbod dompelen we je in De Bron graag onder in een verrassend en verfrissend cultuurbad. We gaan naar het theater, en organiseren auteurslezingen en muziekoptredens. We schrikken er niet voor terug om zelf een voorstelling op poten te zetten. • We trekken eropuit in eigen land én naar het buitenland. Er zijn doorheen een schooljaar verschillende didactische excursies. Zo toetsen we de theoretische kennis en vaardigheden af aan de realiteit buiten de school. Via eTwinningprojecten krijg je de kans om samen te werken met leeftijdsgenoten uit verschillende Europese landen. • We geven je de kans om deel te nemen aan allerhande wetenschaps-, taal- en wiskundeolympiades. We bezoeken ook hogescholen en universiteiten zodat je kan deelnemen aan verschillende workshops. • Ons team van sportleerkrachten organiseert en begeleidt heel wat scolaire en interscolaire sportactiviteiten. 22


Handboeken en persoonlijke locker

uurregelingen, omleidingen … vind je op

Bij je inschrijving, of kort daarna, ontvang

je van ons de boekenlijst. Die boeken kan je via de school bestellen of via de

boekhandel. Wie de boeken via de school bestelt, kan die aan het eind van de

www.delijn.be. Voor wie met de trein komt, verwijzen we naar www.b-rail.be of naar het station van Tielt (051 40 02 57).

Meer weten? Check www.debrontielt.be.

grote vakantie op school afhalen. Je kan

natuurlijk ook tweedehands boeken kopen bij oudere leerlingen.

We beschikken over twee zalen waarin de

lockers opgesteld staan. In die kastjes kan je je persoonlijke spullen opbergen. Deze ruimtes zijn elke pauze open. Bereikbaarheid Kom je te voet naar school dan gebruik je

Wingene

Ruiselede

de ingang via de groene schuifpoort aan het Hulstplein of de ingang via de tuin (J. Hostelaan). Fietsers gebruiken enkel de

Markt

ingang via de tuin. Je plaatst dan je fiets

in de overdekte fietsenstalling. Wie met de bromfiets komt, gebruikt de ingang via het

Dri

ess

tra

at

s an liu ela Ju ost H

Be e str rneg aa em t

t

a tra

iels

ich

t-M

en parkeert je bromfiets in de overdekte

te Gro traat lsts Hu

in

ple

lst

Hu Sin

Hulstplein. Je stapt af aan de schoolpoort

Deinze

Felix D’Hoopstraat

Pittem

stalling meteen links van de ingang.

Sta tio

informatie

over

verbindingen,

haltes,

t raa

met het openbaar vervoer. Alle actuele

nst

Je kan onze school gemakkelijk bereiken

Meulebeke Station

Wakken

Ingang voetgangers Ingang fietsers

23


Inschrijven Op schooldagen vanaf 1 maart (na telefonische afspraak). Digitaal via www.debrontielt.be/inschrijven Tijdens de infodag en de opendeurdag. In de zomervakantie tot en met 7 juli en vanaf 17 augustus, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17.30 uur.

Contact De Bron Tielt School van Scholen Molenland T 051 42 49 00 E debron@molenland.be W www.debrontielt.be www.facebook.com/DeBronTielt

www.drukkerijlefranc.be

Hulstplein 32 - 8700 TIELT

Profile for Maarten

Infobrochure tweede graad voor schooljaar 2021-2022  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded