Page 1

‫مترو‬

‫اورنج کانتی‬ ‫سن دیاگو‬ ‫لوس آنجلس‬ ‫جنوب کالیفرنیا‬

‫ماهنامه‬

‫سن حوزه‬ ‫سانفرانسیکو‬

‫• شامره ‪285‬‬

‫سال ‪24‬‬

‫• مارچ ‪201۷‬‬

‫‪ PARSIAN  ‬‬

‫‪DENTAL ‬‬

‫‪Specialty Group  Prac8ce      ‬‬ ‫‪hairtrans.com‬‬

‫‪ 949-219-0027‬دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد اﻣﯿﻨﯽ‪ ‬‬ ‫سالﯽن‪  ‬و مبارک دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ ‪  ‬‬ ‫ﺘﺮ ﻓﺮﻧﺎز اﻣﯿﻨ‬ ‫‪2121 San Joaquin Hills Road • Newport Beach, CA 92660‬‬

‫جعفری‬ ‫نینا‬ ‫ﺷﻬﺮ ارواﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺠﺎور ﺳﻮﭘﺮ ارواﯾﻦ‪ ‬‬ ‫در‬ ‫ﺟﺮاّح دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ‪  ‬‬

‫ﺮاّح دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ‪ ‬‬

‫ﺟﺮاّح ﻟﺜّﻪ وا‪1‬ﻤﻠﻨﺖ‪ ‬‬

‫‪Irvine: (949)  333-­‐  ‬‬ ‫‪3333  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪.546.4600‬‬

‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫هم‬ ‫جش‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫نوروز ن ه پايدا ر اریانیان‬

‫امور جتاری‪ ،‬تشکیل و ثبت‬ ‫شرکتها‪Orange: 714-­‐282-­‐9966                                                S‬‬ ‫‪anta  ‬‬ ‫‪Ana:  ‬‬ ‫‪714-­‐547-­‐444‬‬ ‫جتاری‬ ‫قراردادهای‬ ‫تنظیم‬ ‫تنظیم تراست و وصیت نامه‬

‫‪ www.distinctlawgroup.com‬سال نو مبارک‬ ‫‪istinct‬‬ ‫‪l aw G r o u p‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪AT T O R N E Y S AT L A W‬‬

‫دندانپرشکی پارسیان ‪Parsian Dental‬‬

‫دکتر محمد امینی‬

‫دکتر فرناز امینی‬

‫جراح دندانپزشک‬

‫جراح دندانپزشک‬

‫‪Orange: 714-282-9966‬‬

‫‪Santa Ana:714-547-4444‬‬

‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬

‫دکتر فرهاد امینی‬ ‫جراح لثه و ایمپلنت‬

‫‪Irvine: 949-333-3333‬‬ ‫در شهر ارواین مجاور سوپر ارواین‬

‫‪30 YEARS OF EXPERIENCE‬‬ ‫‪in Residential Real Estate‬‬ ‫‪& Commercial Properties‬‬

‫نوروز زبرگترين جشن ملی اریانیان‬ ‫جش‬ ‫نی فرارت از مرزاهی اريان‬

‫ويدا شيبانى‬

‫با ‪ 30‬سال جتربه در امور جتارى‪،‬‬ ‫زمني‪ ،‬امالک مسكونى‬ ‫‪Vida Sheybani‬‬

‫‪949-230-4495‬‬

‫‪BRE#: 00915729• vidasheybani@aol.com‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫جش‬ ‫ن‬ ‫کي‬ ‫نوروز ن ها ی‬

‫‪www.CONNECT IRANIAN AMERICAN.com‬‬ ‫‪The Social Portal for The IRANIAN AMERICAN Professionals‬‬

‫دکتر علی سجادیان‬

‫‪ACCIDENTS‬‬

‫تصادفات‬

‫عضو کاجل و عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی امریکا‬ ‫عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی‬

‫دارای ‪ 3‬بورد ختصصی‬

‫و صدمات شدید بدنى‬

‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬

‫‪Afsaneh:‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪Cameron Yadidi‬‬ ‫‪Attorney at Law‬‬

‫‪www.tasadof.com‬‬

‫دکتر کامران یدیدی‬

‫وكيل تصادفات‬ ‫و صدمات شدید بدىن‬

‫‪(818) 999-9999‬‬ ‫‪(800) TASADOF‬‬ ‫‪3 6 3‬‬

‫‪2‬‬

‫جراحی پالستیک ‪،‬‬ ‫زیبایی و ترمیمی از امریکا‬ ‫رئیس کنگره آموزش جراحی بینی‬ ‫برای انجمن جراحان زیبایی امریکا‬ ‫رئیس پیشین انجمن جراحان‬ ‫زیبایی اورنج کانتی‬

‫‪7‬‬

‫‪8 2‬‬

‫‪www.drsajjadian.com‬‬

‫•‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪949-515-0550‬‬


‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬


‫?‪accidents‬‬ ‫‪818 -777-7777‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Call‬‬

‫‪NOW‬‬

‫پيام شايانى‬

‫وكيل تصادفات و صدمات ناشی از کار‬

‫‪Payam Mark Shayani, Esq.‬‬ ‫‪Accident Attorney‬‬

‫‪- Auto‬‬ ‫‪- Motorcycle‬‬ ‫‪- Pedestrian‬‬ ‫‪- Slip & Fall‬‬ ‫‪- Work Injury‬‬

‫تصـادفــات‬ ‫• تصادفات رانندگى • صدمات ناشی از کار‬ ‫• زمني خوردگى‬

‫• صدمات منجر به مرگ • حمله حيوانات‬

‫‪714-777-777-9 310-777-777-9‬‬ ‫‪TASADOFAT.com (800) 261-1314‬‬


‫‪Most Insurance‬‬ ‫‪Accepted‬‬ ‫‪Medi-Cal, Medi Care‬‬ ‫‪PPO‬‬

‫‪Ramtin Massoudi, M.D.‬‬ ‫‪Specializing in Minimally Invasive & Innovative‬‬ ‫‪Cosmetic, Laser and Vein Surgery‬‬

‫دکتر رامتین مسعودی‬

‫فوق ختصص در درمان رگهای واریسی با لیزر‬ ‫• درمان بدون درد و با سریع ترین زمان بهبودی همراه با جدیدترین ‬ ‫دستگاه های لیزر با مدت ‪ ۱۵‬تا ‪ 30‬دقیقه برای هر رگ‬

‫• بیش از ‪ 10‬سال جتربه درمان بیش از هزاران واریس با لیزر‬

‫• پذیرش اکثر بیمه های ‪ ، P.P.O‬مدیکل و مدیکر‬ ‫‪Ultra Plus XC $399 Reg:$600‬‬

‫‪Ultherapy‬‬ ‫‪Neck$750 Reg: 1500‬‬ ‫‪$‬‬

‫اگر از خستگی‪ ،‬درد‪ ،‬تورم‪ ،‬سوزن سوزن شدن‪ ،‬زخم نزدیک به قوزک پا‪ ،‬بی‬ ‫قراری‪ ،‬تغییر رنگ پوست‪ ،‬حساس بودن اطراف رگ ها‪ ،‬بی حسی و سنگینی در‬ ‫ناحیه پا رجن میبرید‪ ،‬با دکتر رامتین مسعودی با شماره های زیر متاس بگیرید‪.‬‬

‫جوراب های طبی رایگا ن در اولین مالقات‬

‫‪Irvine‬‬

‫‪22 Odyssey Suite #155‬‬ ‫‪Irvine‬‬

‫‪855.4.DR.VEIN‬‬

‫‪Encino‬‬

‫‪16661 Ventura Blvd.‬‬ ‫‪Suite 824‬‬

‫‪818-887-7272‬‬

‫‪Freeze Your Fat: up to 20% OFF‬‬ ‫‪Reg:$600‬‬

‫‪Beverly Hills‬‬ ‫‪8500 Wilshire Blvd.‬‬ ‫‪Suite 518‬‬

‫‪310-855-7171‬‬

‫‪www.alunaveincenters.com • info@alunaveincenters.com‬‬


‫نینا جعفری‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫• دعاوی حقوقی جتاری‬

‫• تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫• تشکیل و ثبت شرکتها‬

‫• دعاوی حقوقی امور ملکی‬ ‫‪ -‬امور حقوقی معامالت امالک‬

‫ تنظیم قراردادهای ملکی و ساختمانی‬‫‪ -‬دعاوی ساختمانی در رابطه با ‪HOA‬‬

‫• امور خانوادگى ‪،‬طالق‬ ‫‪ -‬قراردادهای قبل و بعد از ازدواج‬

‫• اموراحنصار‪ -‬وراثت‬ ‫• امور مهاجرت‬

‫‪•Business Law •Business Contracts‬‬ ‫ ‪•FAMily Law •Immigration Law‬‬

‫‪Nina Jafari‬‬

‫ ‪•Civil Litigation‬‬ ‫ ‪•Real Estate Law‬‬

‫‪Attorney at Law‬‬

‫ ‬

‫‪RESPECTED ATTORNEYS / STRONG CLIENT RELATIONSHIPS‬‬

‫‪714 .546.4600‬‬

‫‪www. DistinctLawGroup.com‬‬

‫‪istinct‬‬ ‫‪l aw G r o u p‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪AT T O R N E Y S AT L A W‬‬


‫رویال‬

‫سال نو مبارک‬

‫آنتیک‬

‫مجموعه ای زیبا از‬ ‫اجناس عتیقه و آنتیک‬

‫‪RoyalAuctionGallery.com‬‬

‫‪626-765-6511‬‬

‫‪446 S. Fair Oaks • Pasadena, CA 91105‬‬


‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دکتر علی رضا میرحسینی‬ ‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫با بیش از ‪ 25‬سال سابقه وکالت‬

‫امور جتاری و قراردادها‬

‫دعاوی حقوقی‪،‬تنظیم قراردادهای‬ ‫تشکیل و ثبت شرکتها‬

‫تصادفات‬

‫‪7‬‬

‫امور جنائی‬

‫رانندگی حتت تاثیر الکل و مواد مخدر‬ ‫سرقت‪ ،‬قتل ‪،‬جتاوز‬

‫تصادفات و صدمات شدید بدنی‬

‫‪June 2016 | Mahnameh Metro‬‬

‫‪Ali Mirhosseini‬‬ ‫‪Attorney at law‬‬

‫‪• BUSINESS & CIVIL LITIGATION‬‬ ‫‪• CRIMINAL • ACCIDENTS‬‬

‫‪714-560-9100‬‬ ‫‪www.armlaw.net‬‬


‫ایران‬

‫احتمال اشتباه محاسبه در تهران و واشنگنت و مخاطرات بالقوه‬ ‫شهیر شهید ثالث‪ -‬روزنامه‌نگار و تحلیلگر بی بی سی‬

‫مترو‬ ‫ماهنامه‬ ‫اورنج کانتی‬ ‫سن دیاگو‬ ‫لوس آنجلس‬ ‫جنوب کالیفرنیا‬

‫سن حوزه‬ ‫سانفرانسیکو‬

‫‪Metro Advertising Corporation‬‬ ‫‪3311 W. MacArthur Blvd.‬‬ ‫‪Santa Ana, California 92704‬‬ ‫‪Fax: (714) 545-1609‬‬ ‫‪yellowpages@metroipages.com‬‬

‫‪(714) 545-1100‬‬ ‫‪www. metroipages.com‬‬

‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری ایران از زمان به رسانجام رسیدن برجام به دفعات‬ ‫و با مضامین مختلف یادآوری کرده که تحقق برجام «سایه شوم جنگ را از رس‬ ‫مردم برداشته و امنیت واقعی را به کشور بازگردانده است»‪ .‬اعضاء دولت او هم‬ ‫اظهار نظرهای مشابهی داشته‌اند‪ ،‬از جمله محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫گفته است که «برجام تهدیدی بزرگ را از کشور دور کرد»‪.‬‬ ‫اما آیت‌الله خامنه‌ای‪ ،‬رهرب ایران با این نظر موافق نیست‪ .‬وی در یک سخرنانی‬ ‫در ‪ ۲۷‬بهمن ماه امسال گفت‪« :‬اینکه اگر برجام نبود‪ ،‬جنگ در ایران حتمی بود؛‬ ‫دروغ محض است»‪.‬‬ ‫استدالل او این بود که دشمنان ایران «می‌خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی‪،‬‬ ‫یعنی نربد اقتصادی منحرف کنند و به جنگ نظامی سوق دهند تا مسئوالن کشور‬ ‫از مترکز در عرصه پیرشفت اقتصادی و توجه به جنگ فرهنگی غربی‌ها با ملت‬ ‫ایران باز مبانند‪».‬‬ ‫در پی این اظهارات‪ ،‬رسانه‌های مخالف با انتشار مقاالت متعددی به بحث پیرامون این موضوع پرداختند‪ .‬محور اصلی استدالل جناح رادیکال‬ ‫اصولگرایان این بود که این گفتامن که بر اثر فروپاشی برجام‪ ،‬جنگ با آمریکا‪ ،‬به خصوص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ که تندرو تر از‬ ‫اوباماست‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪ ،‬چیزی جز یک تئوری توطئه بی‌اساس نیست‪ .‬آنان استدالل می‌کردند که هدف میانه روها این است که با ترساندن‬ ‫مردم از وقوع جنگ آنان را از انقالبیون که معتقد به مقاومت (به جای تعامل) با آمریکا هستند دور کنند و نهایتا در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫که در پیش است پیروز شوند‪.‬‬ ‫از جمله «صبح صادق»‪ ،‬ارگان سپاه پاسداران در رس مقاله‌‪‎‬ای با عنوان «بی‌اعتباری مفروضات دوقطبی جنگ و صلح» به همین موضوع پرداخت‪.‬‬ ‫مقاله اینگونه آغاز می‌شود که «یک چهره رسانه‌ای آشنا و منتسب به تیم رسانه‌ای دولت با فرصت تلقی کردن مواضع تهاجمی ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫تازه‌کار آمریکا که از او چهره‌ای بی‌منطق و خطرآفرین ساخته‪ ...‬دوقطبی جنگ و صلح را مطرح کرده که می‌تواند کاربرد سیاسی ـ انتخاباتی به نفع‬ ‫جریان سیاسی حاکم داشته باشد‪».‬‬

‫‪ENSI Insurance Services‬‬ ‫‪ENSIIEH FARVARD‬‬ ‫‪LIC# 0C05053‬‬

‫از سالها جتربه خامن انسیه‬

‫در امر انتخاب بیمه مناسب برای خود و‬ ‫خانواده تان بهره بگیرید‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪.‬بیمه سالمتی ‪Obama Care‬‬ ‫‪.‬بیمه مدیکل و مدیکر‬

‫اگر شما ‪ ۶۴،۵‬سال دارید برای دریافت بیمه مدیکر با ما متاس بگیرید‬

‫‪•MEDICARE SUPPLEMENT PLANS •PRESCRIPTION DRUG PLANS‬‬ ‫‪•MEDICARE ADVANTAGE PLANS •PRESCRIPTION DRUG ASSISTANCE‬‬

‫‪Cell: 949-502-1811‬‬

‫‪Fax: 949-861-6077 • Email: Ensiifar@Gmail.com‬‬ ‫‪www.ensiinsuranceservices.com‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 8‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫دكتر فرنوش طينوش‬ ‫داراى برد ختصصى از آمريكا‬ ‫متخصص و جراح چشم‬ ‫متخصص جراحى هاى ليسيک با ليزر‬ ‫و آب مرواريد‬ ‫‪America’s Top Ophthalmologists 2002-2012‬‬

‫با ده ها هزار عمل موفقيت آميز‬

‫‪www.doctorTinoosh.com‬‬ ‫سال نو مبارک‬ ‫• جراحى آب مرواريد‪ ،‬آب سياه و ديابت چشم‬

‫• جراحى نزديک بينى‪ ،‬دوربينى و پريچشمى و آستيگامتيسم با ليزر‬ ‫• جراحى آب مرواريد با روش جديد بدون سوزن و بخيه و عدسيهاى چند ديد‬ ‫• قبول اكرث بیمه ها مديكر و مديكل‬ ‫‪Costa Mesa • Beverly Hills • Pasadena‬‬

‫‪(800) 699-2802‬‬


‫مقاله استدالل می ‌کند که می‌توان «این سناریوی کثیف‬ ‫سیاسی‪ ،‬یعنی دوقطبی‌سازی کاذب جنگ و صلح را که‬ ‫با اهداف جناحی و انتخاباتی دنبال می‌شود‪ ،‬در خدمت‬ ‫صهیونیست‌ها‪ ،‬آل‌سعود و تازه به دوران رسیده‌های آمریکایی‬ ‫برشمرد‪».‬‬ ‫به عبارت دیگر دشمنان حکومت ایران (عمدتا ارسائیل‬ ‫و عربستان و آمریکا) می‌خواهند با ایجاد ترس از ترامپ‪،‬‬ ‫رسشت انقالبی حکومت ایران را مهار کنند و در داخل هم‬ ‫میانه روها به دنبال ترساندن مردم از وقوع جنگ و جذب‬ ‫آراء آنان در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه سال‬ ‫آینده‌اند‪.‬‬

‫اما تحریم‌ها بازگردد‪.‬‬

‫ادامه برنامه موشکی ایران‬ ‫چنین اتفاقی رضبه مهلکی به روحانی وارد خواهد کرد و‬ ‫شانس او را در انتخابات آتی به شدت کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫در همین وضعیت هم آخرین نظر سنجی دانشگاه مریلند‬ ‫نشان می‌دهد که روحانی موقعیت خود را نسبت به گذشته‬ ‫از دست داده است‪ .‬طبق نظر سنجی مزبور برای اولین بار‬ ‫محبوبیت روحانی به کمرت از ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته است و‬ ‫از هر ‪ ۱۰‬نفر ‪ ۶‬نفر اوضاع اقتصادی را «بد» توصیف کرده‌اند‪.‬‬ ‫اما وضعیت چگونه می‌تواند بغرنج و خطرناک شود؟‬

‫رس مقاله صبح صادق استدالل می‌کند که آمریکا‬ ‫به ‪ ۶‬دلیل با ایران وارد درگیری نظامی نخواهد‬ ‫شد‪ .‬این دالیل به طور اختصار عبارتند از‪ :‬اول‪،‬‬ ‫هزینه باالی جنگ با ایران‪ ،‬دوم‪ ،‬نبودن اجامع در‬ ‫داخل آمریکا و بین آمریکا و متحدانش برای چنین‬ ‫اقدامی‪ ،‬سوم‪ ،‬پیامدهای وخیم اقتصادی برای‬ ‫نیروهای مسلح آمریکا‪ ،‬چهارم‪ ،‬اولویت داشنت حل‬ ‫مسائل داخلی آمریکا برای دولت فعلی‪ ،‬پنجم‪ ،‬تالش‬ ‫آمریکا برای فرار از هزینه‌هایی که ترامپ آن‌ها را‬ ‫حفظ امنیت دیگران (یعنی عربستان و ارسائیل)‬ ‫خطای محاسبه آمریکا در این است که تصور می‌کند با اعامل‬ ‫می‌خواند‪ ،‬و ششم‪ ،‬فائق بودن روحیه تجارت و تحریم می‌تواند برنامه موشکی حکومت ایران را متوقف‬ ‫کاسبی رئیس‌جمهور فعلی آمریکا‪.‬‬ ‫کند‪ .‬در حالی که با توجه به روابط خصم آلود حکومت‬ ‫با ادامه برنامه موشکی ایران‪ ،‬آمریکا به احتامل قوی نظاره گر‬ ‫باقی نخواهد ماند‪ .‬چرا که از یک طرف قاطعیت و اتوریته‬ ‫ترامپ و دولتش که تا اینجا هم آسیب دیده است به شدت‬ ‫زیر سئوال می‌رود و از طرف دیگر البی پر نفوذ ارسائیل‬ ‫و کنگره تحت تسلط جمهوری خواهان در همین لحظه‬ ‫هم برای اعامل تحریم‌های جدید بر ایران به ترامپ فشار‬ ‫می‌آورند‪ .‬منطقا باالخره در نقطه‌ای ترامپ یا کنگره دست‬ ‫به کار خواهند شد و تحریم‌هایی را برای متوقف کردن ایران‬ ‫برقرار خواهند کرد‪ .‬چنانکه گفته شد اگر حاصل تحریم‌ها‬ ‫جدی باشد برجام سقوط خواهد کرد‪.‬‬

‫ایران با عربستان و ارسائیل و نیز حضور ناوگان پنجم آمریکا‬ ‫یک دلیل ادامه آزمایش‌های موشکی ایران‪ ،‬علیرغم اخطارهای در خلیج فارس‪ ،‬صنایع موشکی ایران‪ ،‬در غیاب یک نیروی‬ ‫آمریکا‪ ،‬می‌تواند مبتنی بر چنین دیدگاهی باشد که در هر هوایی کارآمد‪ ،‬نقش حیاتی در اسرتاتژی دفاعی این کشور‬ ‫حال آمریکا با ایران وارد جنگ نخواهد شد‪ .‬اما از طرفی ادامه بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫برنامه موشکی‪ ،‬به خصوص پیش از انتخابات‪ ،‬می‌تواند به‬ ‫اعامل تحریم‌های جدید منجر شود‪ .‬اگر تحریم‌ها در مقیاسی در صورت سقوط برجام و بازگشت تحریم‌ها‪ ،‬ایران به احتامل‬ ‫جدی متوجه بخش‌های حساس اقتصاد ایران (از جمله بخش قوی دست به مقابله خواهد زد و دور تازه‌ای از توسعه برنامه‬ ‫انرژی و بانک) شود فروپاشی برجام قطعی است‪ .‬ایران دلیلی هسته‌ای کشور آغاز خواهد شد‪ .‬این رویکرد در گذشته هم‬ ‫منی‌بیند که به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند باشد‪،‬‬

‫محور سیاست خارجی ایران را برای مقابله با فشارهای آمریکا‬ ‫تشکیل می‌داد و احتامال این بار با شدت بیشرتی هم پی‌گیری‬ ‫خواهد شد‪ .‬این روند نه برای آمریکا که حتی برای اروپا هم‬ ‫قابل قبول نخواهد بود‪ .‬تجربه سال‌های ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۰۵‬که‬ ‫سه کشور اروپایی (فرانسه‪ ،‬بریتانیا و آملان) با ایران برای حل‬ ‫مسئله هسته‌ای مذاکره می‌کردند نشان داد که اروپا‪ ،‬حتی‬ ‫علیرغم میل باطنی‌اش از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کند و‬ ‫با آن کشور بر رس ایران وارد درگیری نخواهد شد‪.‬‬ ‫ممکن است این استدالل درست باشد که فروپاشی برجام‬ ‫منجر به درگیری نظامی بین ایران و آمریکا نخواهد شد و‬ ‫این استدالل هم منطقی باشد که ترامپ سیاست انزواگرایی‬ ‫را بر مداخالت جهانی ترجیح می‌دهد‪ .‬اما این هم یک خطای‬ ‫محاسباتی است که به موضوع فروپاشی برجام بطور مجرد‬ ‫نگریسته شود‪ .‬باید موضوع بهم خوردن برجام را در منت و‬ ‫بسرت حوادثی دید که پس از آن و در نتیجه آن رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫یعنی وضعیتی که ایران به توسعه برنامه هسته‌ای اش شتاب‬ ‫می‌دهد و آمریکا با اعامل تحریم‌ها قادر به متوقف کردن‬ ‫آن نیست‪.‬‬ ‫رابرت جرویس‪ ،‬یکی از متخصصان طراز اول جهان در روابط‬ ‫بین‌امللل می‌گوید‪« :‬جنگ ممکن است بدون خطای محاسبه‬ ‫هم رخ دهد‪ ،‬اما به ندرت‪».‬‬

‫دكتر ساسان وحدت و همكاران‬ ‫وكيل رمسى دادگاه هاى كاليفرنيا و فدرال‬

‫فريبا بقراطى‬

‫سال نو مبارک‬

‫امور تصادفات‬

‫‪Fariba Boghraty Insurance Agency, Inc‬‬

‫• امور جنايى • امور كارمند و كارفرما • ورشكستگى‬ ‫‪Accidents o Bankruptcy‬‬ ‫ ‪o Criminal Defense‬‬ ‫‪Dui, Drug and Shop Lifting‬‬ ‫ ‪Employment‬‬ ‫رانندگى در حال مستى‪ ،‬مواد مخدر‪،‬‬ ‫دزدى از فروشگاه‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫)‪(Overtime, Class Action, Worker’s Compensation‬‬

‫‪Law Offices of Sean S. Vahdat & Associates, APLC‬‬

‫‪10 YEARS‬‬

‫‪(949) 496-2011 • (877) 698-2545‬‬ ‫‪m y va k i l‬‬ ‫‪Locations: Orange County • Los Angeles • San Diego‬‬

‫‪www.myvakil.org‬‬

‫‪800-446-8026‬‬ ‫‪949-450-2300‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪www.farmersagent.com/fboghraty‬‬ ‫تجارى سالمتى از كار افتادگى مسكن‬ ‫اتومبيل‬

‫بیمه ماشین در داخل مکزیک‬

‫عمر‬

‫‪License#0764838‬‬

‫‪9 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫مشاور و راهنامى شام در امور بیمه‬ ‫بیمه هاى خود را از‬ ‫شركتهاى معتبر با مناسبترين‬ ‫قیمت تهيه فرمائيد‪.‬‬


‫نوروز‬

‫جشن نوروز‬ ‫رضا مرادی غیاث آبادی‪ -‬پژوهش‌های ایرانی‬ ‫در زمینه فرهنگ ایران باستان و اخرتباستان‌شناسی‬

‫پیشینه نوروز‬

‫نوروز به مانند جشن شب یلدا یا شب چله‪ ،‬جشن بهاربُد و دیگر‬ ‫جشن‌های گاهنباری که در آغاز و میانه فصل‌ها برگزار می‌شده‌اند‪،‬‬ ‫جشنی برگرفته از زمان و طبیعت است‪ .‬برای دانسنت رسآغاز پیدایش‬ ‫و میزان قدمت و دیرینگی جشن‌ها و مناسبت‌های برگرفته از طبیعت‬ ‫نیاز چندانی به پی‌جویی در منابع مکتوب و شواهد باستان‌شناختی‬ ‫نیست‪ .‬چرا که اینچنین جشن‌ها‪ ،‬از زمان‌های بسیار دیرین و از‬ ‫هنگامی که انسانِ نخستین‪ ،‬محیط پیرامون خود و تغییرات فصول‬ ‫را درک کرده است‪ ،‬شناخته شده بوده‌اند‪ .‬انسانِ آغازین‪ ،‬این زمان‌ها‬ ‫و هنگام‌های طبیعی را به دلیل نیازهای روزمره و مقتضیات طبیعی‬ ‫خود می‌شناخته و بین این روزها با دیگر روزهای سال تفاوتی قائل‬ ‫می‌شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نوروز و جشن‌های مشابه در اعتدال بهاری‪ ،‬از دیرباز در‬ ‫میان مردمان رسزمین‌های گوناگون با نام‌ها و آیین‌ها و سنت‌های‬ ‫گوناگون روایی داشته و هنوز هم کم و بیش دارد‪ .‬برای منونه‪ ،‬جشن‬ ‫نوروز در میان سومریان و بابلیان با نام‌های «زَگموگ» و «ا َکیتو»‬ ‫معمول بوده و شناخته می‌شده است‪.‬‬

‫تعریف نوروز‬

‫نوروز در زمان‌ها و دوره‌های گوناگون و در میان مردمان رسزمین‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬تعریف‌های متفاوتی داشته است‪ .‬تشخیص و سنجش زمان‬ ‫درست نوروز و دقت این سنجش‪ ،‬به چگونگی تعریف نوروز وابسته‬ ‫است و به دانش و فنی که بتوان آن تعریف را در عمل اجرا کرد و‬ ‫به درستی تشخیص داد و محاسبه منود‪.‬‬ ‫بدیهی است که نوروز در زمان‌های بسیار دیرین که توانایی‌های‬ ‫علمی برش (به ویژه در اندازه‌گیری و سنجش زمان) در حدی ابتدایی‬ ‫بوده‪ ،‬به مجموعه روزهایی اطالق می‌شده است که مردم هر ناحیه‬ ‫با گرم‌شدن نسبی هوا‪ ،‬شکوفا و زاینده‌شدن زمین‪ ،‬آب‌شدن یخ‌ها‬ ‫و روان‌شدن جویبارهای یخ‌زده روبرو می‌شده‌اند‪ .‬به مرور انسان‬

‫توانست دانش و توانایی سنجش زمان را با دقت افزون‌تر به دست‬ ‫آورد و قراردادهای اجتامعی وابسته بدان را وضع کند‪.‬‬

‫یکم فروردین‌ماه و آغاز سال نو هستند و نسبت به یکدیگر عقب‬ ‫یا جلو منی‌روند‪.‬‬

‫جدای از تعریف‌های متفاوت و متنوعی که در طول تاریخ برای‬ ‫نوروز وجود داشته است‪ ،‬دو تعریف از نوروز کاربرد بیشرتی داشته‬ ‫است‪ :‬نوروز طبیعی و نوروز تقویمی‪.‬‬

‫تقویم‌نگاران ایران (به ویژه در عرص خیام) توانستند کمبودها و‬ ‫نقصان‌های گاهشامری‌های پیشین را که متکی به ماه‌های سی روزه‬ ‫و کبیسه‌های ‪ ۱۲۰‬ساله بود‪ ،‬برطرف کنند و نه تنها زمان‌های نوروز و‬ ‫اعتدال بهاری و آغاز سال نو را با یکدیگر تثبیت منایند‪ ،‬که حتی آغاز‬ ‫دیگر فصل‌های تقویمی سال را نیز با تقویم طبیعی تنظیم و همزمان‬ ‫منایند‪ .‬ساختار بنیادین گاهشامری ایرانی با تأکید خاص بر انطباق‬ ‫نوروز و روز نخست سال با نقطه اعتدال بهاری است‪.‬‬

‫نوروز طبیعی‪ ،‬روزی است که در آنروز خورشید به نقطه اعتدال‬ ‫بهاری برسد‪ .‬برای تشخیص نوروز در این تعریف‪ ،‬ارتفاع خورشید‬ ‫را در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری می‌کرد‌ه‌اند تا‬ ‫هنگامی که ارتفاع خورشید به هنگام ظهر حقیقی برابر با عرض‬ ‫جغرافیایی ناظر شود‪ .‬روش دیگر برای تشخیص نوروز‪ ،‬ساخت‬ ‫سازه‌ها و شاخص‌های خورشیدی بوده که بتوان از روزنه‌ها یا فاصله‬ ‫میان پایه‌های آن‪ ،‬طلوع خورشید نوروزی یا خورشیدی که میل آن‬ ‫صفر درجه شده است را متاشا کرد و رصد منود‪ .‬بدیهی است که در‬ ‫چنین شیوه‌‌هایی‪ ،‬آغاز سال نو (اگر مبدأ سال اعتدال بهاری بوده‬ ‫باشد) الزاماّ همزمان با نوروز تقویمی نیست‪.‬‬ ‫اما نوروز تقویمی‪ -‬بنا به تعریفی که خواجه نصیر طوسی‪ ،‬اُلُغ‌بیک‬ ‫و مالمظفر گنابادی بر اساس دانش‌های کهن‌تر به دست داده‌اند و‬ ‫تاکنون اعتبار خود را حفظ کرده است‪ -‬عبارت است از «روزی که‬ ‫خورشید تا زمان عبور از نصف‌النهار محل به نقطه اعتدال بهاری‬ ‫رسیده باشد»‪ .‬این تعریف از نوروز‪ ،‬شیوه‌ای است که امروزه نیز در‬ ‫ایران روایی دارد و به نام‌های «نوروز جاللی» یا «نوروز سلطانی»‬ ‫نیز خوانده می‌شود‪.‬‬ ‫نوروز و اعتدال بهاری و آغاز سال نو‪ ،‬سه مناسبت جداگانه با‬ ‫تعاریف اختصاصی هستند که تقویم‌نگاران ایرانی در طول تاریخ‬ ‫کوشش فراوان و گسرتده‌ای را برای تثبیت و همزمانی این سه با‬ ‫یکدیگر به عمل آورده‌اند و به دقتی بسیار عالی دست یافته‌اند‪.‬‬ ‫برآیند این کوشش‌ها چنین است که می‌توان گفت نوروز ایرانی‬ ‫همیشه و همواره برابر با اعتدال بهاری‪ ،‬و هر دوی آنها برابر با‬

‫‪PARS‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪UPHOLSTERY‬‬ ‫‪Cleaning‬‬

‫‪20‬‬

‫‪Pars Carpet Cleaning‬‬ ‫‪949-280-7692‬‬

‫‪ Print‬در كليه امور بیمه های‬ ‫مشاور شما‬ ‫”‪1.25‬‬

‫‪RUG Cleaning‬‬

‫موکت شوئی‬ ‫مسکونی و جتاری‬

‫شستشوی‬ ‫موکت و مبلمان‬

‫‪CARPET Cleaning‬‬

‫‪3 Room and Hall‬‬ ‫‪$‬‬

‫‪99‬‬

‫‪Any rooms over 200 sq ft are considered Two rooms.‬‬

‫‪Pars Carpet Cleaning‬‬ ‫‪949-280-7692‬‬

‫‪• Steam Cleaning • Carpet • Furniture • Area Rugs‬‬

‫‪Truck mount carpet cleaning for better, deeper, and longer lasting clean.‬‬

‫‪Pars Carpet Cleaning 949-280-7692‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 10‬‬

‫در تقویم دولتی ایران استفاده از لحظه تحویل سال متغیر متداول‬ ‫است و هر ساله بطور جداگانه در تقویم‌های ساالنه درج می‌گردد‬ ‫و به رسانه‌های گروهی ابالغ می‌شود‪ .‬اما از آنجا که نوروز فعلی‬ ‫و رسمی و متداول‪ ،‬یک نوروز تقویمی با مشخصه‌های خاص خود‬ ‫است‪ ،‬منی‌توان از لحظه تحویل سال متغیر برای آن بهره برد و رصفاً‬

‫موکت شوئی پارس‬ ‫‪digital 135 PX‬‬

‫‪Special‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪r minimum‬‬ ‫مسئله لحظه تحویل سال‬ ‫است‪ ،‬لحظه‬ ‫‪o not reduce‬‬ ‫هامنگونه که نوروز دارای دو تعریف طبیعی و تقویمی‪any‬‬ ‫سال تحویل نیز دستکم دارای دو تعریف جداگانه است‪:‬‬ ‫لحظه‪numbers‬‬ ‫‪beneath‬‬ ‫تحویل طبیعی یا متغیر و لحظه تحویل تقویمی یا متوسط‪ .‬اکنون‬

‫بیمه هاى جديد درمانى‬

‫‪CARPET‬‬ ‫‪Cleaning‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫با این حال در برخی کشورهای پیرامون ایران‪ ،‬همچون کشورهای‬ ‫آسیای میانه و قفقاز (که از گاهشامری میالدی استفاده می‌کنند)‪،‬‬ ‫نوروز را با روز ‪ ۲۱‬مارس تطبیق داده و تثبیت کرده‌اند‪ .‬چنین تعریفی‬ ‫در قطعنامه‌ای که اخیرا ً سازمان ملل صادر کرد و نوروز را به عنوان‬ ‫جشنی جهانی به رسمیت شناخت نیز اتفاق افتاد‪ .‬چنین تعریفی از‬ ‫نوروز کامل و دقیق نیست و در سال‌هایی که نوروز مطابق با ‪۲۲‬‬ ‫مارس یا ‪ ۲۰‬مارس می‌شود (همچون سال ‪ ،)۱۳۸۷‬فاقد دقت کافی‬ ‫خواهد بود و عالوه بر اغتشاش در قواعد تقویمی‪ ،‬همزمانی نوروز‬ ‫در میان کشورهای گوناگون گسسته خواهد شد‪.‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪ze‬‬

‫• سالمتى • عمر‬ ‫• اتومبيل • مشاغل‬ ‫• مسكونى‬

‫‪• Life‬‬ ‫‪• Business‬‬

‫‪• Health‬‬ ‫‪• Auto‬‬ ‫‪• Home‬‬

‫بیمه درمانى ساملندان‬ ‫براى اطالعات بيشرت با من‬ ‫(‪)Morey‬‬

‫مرتىض‬

‫مغزى‬

‫با تلفن ‪714-744-3300‬متاس بگرييد‪.‬‬ ‫‪Lic: # 0A98885‬‬


‫می‌باید متکی بر لحظه تحویل سال تقویمی بود‪.‬‬ ‫لحظه تحویل سال تقویمی یک متغییر ثابت و برآیند کوشش‌های‬ ‫ِ‬ ‫ازآهنگ دانشمندان و تقویم‌نگاران ایرانی برای‬ ‫بسیار طوالنی و در‬ ‫تثبیت نوروز در اعتدال بهاری است‪ .‬این لحظه زمانی نیازی به‬ ‫محاسبه ساالنه و جداگانه ندارد و برای دانسنت آن کافیست که ‪۵‬‬ ‫ساعت و ‪ ۴۸‬دقیقه و ‪ ۴۶‬ثانیه به لحظه تحویل سال پیشین افزوده‬ ‫گردد‪ .‬تبلیغ و تأکید بر لحظه متغیر تحویل سال‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫عملی نادرست و بی‌ارتباط با گاهشامری ایرانی و قواعد آن است‪،‬‬ ‫نادیده انگاشنت کوشش‌های فراوان دانشمندانی بزرگ و گرانپایه در‬ ‫طول تاریخ است‪ .‬بی‌توجهی به لحظه تحویل متوسط سال‪ ،‬موجب‬ ‫اختالفی یک روزه در برخی سال‌های آتی خواهد شد که آسیبی جدی‬ ‫به گاهشامری ایرانی وارد خواهد ساخت‪.‬‬ ‫در حالیکه سال نو ایرانی (همچون بسیاری از دیگر تقویم‌های‬ ‫جهان) از ساعت صفر نخستین روز فروردین‌ماه آغاز می‌گردد‪.‬‬ ‫البته توجه به لحظه تحویل سال نو یکی از نیازهای تقویم‌نگاران‬ ‫است و هیچگاه در میان عموم مردم کاربرد نداشته است‪ .‬توجه به‬ ‫این لحظه و اهمیت دادن به آن در میان مردم از سنت‌هایی است‬ ‫که در دوران معارص متداول شده و سابقه تاریخی ندارد‪.‬‬

‫بازدارنده‌ها و موانع برگزاری نوروز‬ ‫تا آنجا که منابع مکتوب در دست است‪ ،‬دو بار از برگزاری جشن‬ ‫نوروز جلوگیری شده و یا آنرا به رسمیت نشناخته‌اند‪ .‬یکی به هنگام‬ ‫پیدایش دین زرتشتی و رسمیت یافنت آن در دوران ساسانیان و‬ ‫دیگری در سده‌های نخستین و حتی میانه پس از اسالم‪ .‬در هر دو‬ ‫مورد‪ ،‬جشن نوروز را به رسمیت نشناخته و آنرا مغایر با سنت‌ها و‬ ‫آموزه‌های دینی زرتشتی و اسالمی تشخیص دادند و کوشش کردند تا‬ ‫با جلوگیری از برگزاری آن و یا دستکم با سکوت در باره آن و تغییر‬ ‫بنیادهای جشن‪ ،‬نوروز را از آیین‌ها و باورداشت‌های مردم حذف‬ ‫کنند‪ .‬منونه‌های این جلوگیری یا سکوت و بی‌توجهی‪ ،‬به فراوانی‬ ‫در متون پهلوی یا برخی متون مذهبی دوره اسالمی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫اما با این حال‪ ،‬نوروز در میان مردم دارای چنان نفوذ ژرف و‬ ‫ریشه‌های عمیقی بوده است که هیچگاه بازدارنده‌های دستگاه‌های‬ ‫رسمی دینی و حکومتی نتوانستند بر نوروز و باورهای کهن مردمان‬ ‫غلبه کنند و نوروز با صالبت و توانایی شگفت‌انگیزی به حیات‬ ‫دیرین خود ادامه داد و همچنان ادامه می‌دهد‪.‬‬

‫تغییرات و فراگشت‌های‬ ‫آیین‌های نوروزی‬ ‫جشن نوروز همچون دیگر جشن‌ها و آیین‌ها‬ ‫در میان مردمان نواحی گوناگون به شکل‌های‬ ‫متفاوتی برگزار می‌شود و در طول زمان دچار‬ ‫تغییرات فراوانی شده است‪ .‬به دلیل نبود اسناد‬ ‫و منابع کافی‪ ،‬قادر به بررسی دقیق شیوه‌‬ ‫برگزاری نوروز در دوران گذشته (حتی تا چند‬ ‫سده پیش) نیستیم‪ .‬اوستا و متون پهلوی در این‬ ‫زمینه بکلی ساکت هستند و تنها اشاره‌هایی‬ ‫کوتاه و اندک در گزارش‌های تاریخ‌نگاران و‬ ‫نویسندگان و شاعران سده‌های میانه (همچون‬ ‫فردوسی‪ ،‬بیرونی‪ ،‬گردیزی‪ ،‬منوچهری و دیگران)‬ ‫به چشم می‌خورد‪ .‬همین گزارش‌های اندک‪،‬‬ ‫حاکی از توجه فراوان مردم به این جشن دیرپا‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررسی این منابع و نیز توجه به مطالعات مردم‌شناختی نشان‬ ‫می‌دهد که آیین‌های نوروزی در سده‌های گذشته بسیار فروان‌تر‬ ‫و متنوع بوده‌اند‪ .‬کوشش برای پاکیزگی و بالندگی محیط زیست‪،‬‬ ‫کاشت گل‌ها و گیاهان‪ ،‬الیروبی و رسیدگی به قنات‌ها و جویبارها‪،‬‬ ‫منایش‌ها و رسودها و بازی‌های همگانی‪ ،‬بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر‬ ‫از آیین‌های نوروزی بوده‌اند‪ .‬این سنت‌ها و آیین‌های اصیل‪ ،‬تا اندازه‬ ‫زیادی در شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده زنده مانده است‪.‬‬ ‫اما آنچه از ترشیفات سفره هفت‌سین و متعلقات دیگر آن (همچون‬ ‫آینه و شمعدان) می‌شناسیم‪ ،‬ظاهرا ً از سنت‌های عرص قاجاری است‬ ‫که با تغییر در سنت‌های دیرین شکل گرفته و تا به امروز باز مانده‬ ‫است‪ .‬برای مثال‪ ،‬هفت‌سین (چنانکه ابوریحان بیرونی نقل می‌کند)‬ ‫عبارت از هفت سینی (یا بیشرت) از دانه‌های غالت بوده که مردم‬ ‫کشاورز بطور منونه و برای تخمین اینکه کدامیک در سال آینده‬ ‫بهرت رشد می‌کنند‪ ،‬می‌کاشته‌اند‪ .‬کاشت غالت و سبزه‌های نوروزی‬ ‫در روزگار معارص‪ ،‬شکل دگرگون شده و منادین هامن آیین زراعی و‬ ‫هفت‌سین باستانی است که بیرونی نقل کرده است‪.‬‬ ‫با اینکه آیین‌ها و مراسم نوروزی در شهرهای کوچک و روستاهای‬ ‫دورافتاده بسیار متنوع و گونه‌گون است و هر یک زیبایی‌ها و‬ ‫باورداشت‌های عمیقی را در خود نهفته دارد؛ اما شیوه برگزاری‬

‫آیین‌های نوروزی در تهران و شهرهای بزرگ ایرانِ امروز هیچ‬ ‫شباهت و ارتباطی با آیین‌های کهن و اصیل نوروزی ندارد‪ .‬امروزه‬ ‫در این شهرها‪ ،‬مراسم نوروزی منحرصا ً عبارت است از خرید‌های‬ ‫فراوان‪ ،‬سفرهای طوالنی و خانه اقوام و دوستان رفنت‪ .‬ویژگی‌های‬ ‫دیگر آیین‌های نوروزی در تهران و شهرهای بزرگ ایران عبارت است‬ ‫از‪ :‬تخریب و تباهی زیست‌بوم در خانه‌تکانی و چارشنبه‌سوری‬ ‫و سیزده‌بدر‪ ،‬بی‌توجهی کامل به پاسداشت زیست‌بوم و کشتار‬ ‫میلیون‌ها ماهی قرمز بر اساس یک عادت جدید و نادرست شهری‬ ‫و تبدیل یک جشن باشکوه انسانی و طبیعی به بزرگرتین جشنواره‬ ‫شکنجه و قتل‌عام حیوانات بی‌گناه در جهان‪ .‬خوشبختانه این عادت‬ ‫نوظهور و نادرست در روستاها و شهرهای کوچک و نیز در دیگر‬ ‫کشورهای حوزه برگزاری نوروز متداول نشده است‪.‬‬ ‫از آنجا که شکل برگزاری نوروز در کشورهای پیرامون ایران باشکوه‌تر‬ ‫و گسرتده‌تر است‪ ،‬امید می‌رود تا ما ایرانیان که نوروز را از خود‬ ‫می‌دانیم و بدان عشق می‌ورزیم‪ ،‬بیش از دیگران در اندیشه برگزاری‬ ‫آیین‌های اصیل و انسانی نوروزی باشیم و مراسم فراموش‌شده‬ ‫نوروزی همچون پاکیزگی زیست‌بوم و محیط زیست‪ ،‬گردهامیی‌ها‬ ‫و رسودخوانی‌ها و بازی‌های همگانی و بسیاری از دیگر آیین‌های‬ ‫نابوده‌شده نوروزی را احیا کنیم‪.‬‬

‫کلینیک زیبایی و پوست ارواین‬ ‫دکتر مسعود احدوت‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬ ‫‪11 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬


‫ایران‬

‫پیش‌بینی یک سایت امنیتی آمریکا از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران‬ ‫سایت «اسرتاتفور» که ارزیابی امنیتی و تحلیلی ارائه می‌دهد و تحلیل‌هایش از سوی‬ ‫نهادهای اطالعاتی آمریکایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند در گزارش تحلیلی تازه خود‬ ‫تحت عنوان «پیش‌بینی سیاست غیر‌قابل پیش‌بینی ایران» درباره انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫پیش رو ارزیابی‌ای را انجام داده است‪.‬‬

‫به گزارش آفتاب‌نیوز؛ اسرتاتفور در این باره سه پیش‌بینی را انجام داده‬ ‫است‪« :‬با حامیت اصالح‌طلبان و میانه‌روها‪ ،‬حسن روحانی رییس‌جمهوری‬ ‫ایران بار دیگر پیروز انتخابات خواهد بود و دومین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫خود را نیز طی خواهد کرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬مخالفان محافظه‌کار او متام تقالی‬ ‫خود را خواهند کرد تا نامزدی که بتواند در درون اردوگاه سیاسی‌شان اتحاد‬ ‫ایجاد کند را بیابند‪ .‬آنان متام تالش خود را برای باخت روحانی انجام خواهند‬ ‫داد‪ .‬واقعیت آن است که فارغ از آن که چه فردی رییس‌جمهوری بعدی‬ ‫ایران باشد سیاست خارجی آن کشور ثابت باقی می‌ماند و با تغییر و تحول‬ ‫شگرفی مواجه نخواهد شد‪».‬‬ ‫این سایت می‌افزاید‪« :‬هر‌چند سیاست ایران تا حد زیادی غیر‌قابل پیش‌بینی است؛ احتامال‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ایران پیچیدگی سال‌های گذشته را نخواهد داد‪ .‬بسیاری از‬ ‫نیروهای اجتامعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی در ایران خواستار نوسازی اقتصاد و حضور دوباره‬ ‫ایران در جامعه بین‌املللی را هستند‪ .‬هر‌چند که رییس‌جمهوری کنونی ایران مردی است‬ ‫که سکانداری این مسیر را برعهده دارد هنوز به طور علنی قصد خود برای نامزدی در‬ ‫انتخابات اعالم نکرده است اما به احتامل زیاد بزودی اعالم می‌کند و عالقه الزم برای‬ ‫تداوم دوره ریاست‌جمهوری‌اش برای یک دوره دیگر را خواهد داشت‪ .‬البته این مانع از‬ ‫آن نخواهد شد که رقبای محافظه‌کار او از تالش برای یافنت نامزدی به منظور به چالش‬ ‫کشیدن‌ او دست بردارند‪».‬‬ ‫از زمانی که روحانی در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی به قدرت رسیده است از اصالحات اقتصادی‬ ‫و آغاز روابط دیپلامتیک و تعامل مجدد با غرب سخن گفته است‪ .‬او امتیازاتی دارد و‬

‫‪Professional Financial‬‬ ‫‪Services‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪(714) 662-0775 • (714) 662-1646‬‬ ‫‪Fax: (714) 662-0378‬‬

‫‪151 Kalmus Dr., # C-210 • Costa Mesa, CA 92626‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 12‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫برای مثال می‌‌تواند اشاره کند که صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها بدنبال برجام افزایش‬ ‫یافت‪ .‬همچنین در زمان ریاست‌جمهوری او تورم از ‪ ۴۵‬درصد به ‪ ۸.۷‬درصد کاهش یافت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬نرخ بیکاری در ایران هنوز هم باالست‪ ۲۰ .‬درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫هنوز کاری ندارند‪ .‬با این حال‪ ،‬طبق سنت سال‌های گذشته دشوار و غیر‌معمول است که‬ ‫رییس‌جمهوری در ایران یک دوره‌ای باشد‪ .‬تنها فردی که در ایران که نتوانست دومین دوره‬ ‫خود را ادامه دهد محمد علی رجایی بود که در سال ‪ ۱۹۸۱‬تنها چهار هفته پس از آغاز به‬ ‫کارش ترور شد‪».‬‬ ‫این سایت در ادامه اشاره می‌کند که محافظه‌کاران سنتی هنوز هم امید به شکست روحانی‬ ‫دارند‪ .‬دلیل اصلی مخالف آنان با او اختالف‌نظر دو طرف درباره اصالحات اجتامعی است‪.‬‬ ‫محافظه‌کاران مخالف اصالحات در عرصه اجتامعی هستند‪ .‬البته آنان بسیار پراکنده هستند؛‬ ‫در انتخابات ‪ ۲۰۱۳‬نیز دیدیم که نتوانستند بین چهار نامزد برای کناره‌گیری و مطرح کردن‬ ‫یک نامزد به اجامع برسند‪ .‬در آن انتخابات قالیباف مهمرتین نامزد اصولگرایان تنها ‪۱۶.۵‬‬ ‫درصد از آرا را کسب کرد در حالی که روحانی ‪ ۵۰.۹‬درصد آرا را از آن خود کرده بود‪».‬‬ ‫اسرتاتفور در ادامه اشاره می‌کند که با وجود ائتالف قدرمتند اصالح‌طلبان و اصولگرایان‬ ‫میانه‌رو‪ ،‬شکست دادن روحانی کار دشواری خواهد بود‪ .‬این سایت در ادامه اشاره می‌کند که‬ ‫اگر آیت‌الله رئیسی متولی استان قدس رضوی با محاسبه وضعیت و برای اجتناب از شکست‬ ‫مقابل اصالح‌طلبان و میانه‌روها صالح را بر این ببیند که پیشنهاد نامزدی محافظه‌کاران‬ ‫را نپذیرد‪ ،‬تنها گزینه باقی‌مانده برای محافظه‌کاران علی الریجانی خواهد بود اما مشکل‬ ‫محافظه‌کاران اکنون این است که به نظر منی‌رسد الریجانی عالقه‌ای به نامزدی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری داشته باشد‪ .‬او حامی دولت روحانی بوده و به احتامل زیاد در انتخابات‬ ‫پیش‌رو هم از او حامیت می‌کند‪».‬‬ ‫این سایت در پایان می نویسد اگرچه میان میانه‌روها و محافظه‌کاران سنتی بر رس لزوم‬ ‫پیوسنت ایران به اقتصاد جهانی اشرتاک‌نظر وحود دارد اما آن دو طیف شدیدا ً بر رس لزوم‬ ‫یا عدم لزوم اصالحات اجتامعی با یکدیگر اختالف‌نظر دارند‪ .‬اسرتاتفور اشاره می‌کند که‬ ‫روحانی برای داغ‌تر‌شدن فضای انتخاباتی و جلب آرای بیشرت به سوی خود در ماه‌های‬ ‫آینده‪ ،‬درباره اصالحات اجتامعی و رضورت آن بیشرت سخن خواهد گفت‪.‬‬

‫سال نو مبارک‬


‫علوی‪ :‬بدون برجام صادرات نفت و غنی‌سازی متوقف می‌شد‬ ‫وزیر اطالعات در ترشیح دستاوردهای توافق هسته‌ای تاکید کرد که بدون‬ ‫این توافق صادرات نفت به صفر می‌رسید‪ .‬او افزود بدون اجرای برجام ذخیره‬ ‫اورانیوم طبیعی ایران متام می‌شد و ادامه غنی‌سازی ممکن نبود‪.‬‬ ‫محمود علوی‪ ،‬وزیر اطالعات دولت یازدهم می‌گوید‪ ،‬ایران پیش از انقالب‬ ‫‪ ۵۵۰‬تن اورانیوم طبیعی (کیک زرد) از خارج وارد کرده که در آغاز کار‬ ‫این دولت ‪ ۵۰‬تن آن بیشرت باقی منانده بود‪ .‬کیک زرد مواد اولیه تاسیسات‬ ‫غنی‌سازی اورانیوم محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته‌ی وزیر اطالعات مقدار کیک زردی که در سال ‪ ۹۲‬در اختیار ایران بود تنها خوراک‬ ‫سه ماه کارخانه تولید گاز ‪ UF6‬اصفهان را تامین می‌کرد و تالش دولت‌های نهم و دهم‬ ‫برای دور زدن تحریم‌ها و تهیه آن از بازار سیاه به جایی نرسید و «در چندین مورد» محموله‬ ‫هنگام بارگیری لو رفت‪.‬‬

‫تعطیلی تاسیسات هسته‌ای بدون برجام‬ ‫علوی شامگاه سه‌شنبه‪ ۲۴ ،‬اسفند‪ ،‬در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت‪« :‬اگر توافق هسته‌ای‬ ‫به رسانجام منی‌رسید با پایان یافنت ‪ ۵۰‬تن کیک زرد ذخیره‪ ،‬همه تأسیسات تعطیل می‌شد؛‬ ‫زیرا سانرتیفیوژها قادر به کار نبودند‪ ».‬وزیر اطالعات تاکید کرد که از زمان اجرایی شدن‬ ‫برنامه جامع اقدام مشرتک (برجام) تا کنون ‪ ۳۴۰‬تن کیک زرد خریداری و وارد ایران شده‬ ‫و اگر توافق هسته‌ای حاصل نشده بود با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا این کار انجام‬ ‫منی‌شد‪.‬‬ ‫منتقدان دولت ادعا می‌کنند که توافق هسته‌ای برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسالمی را‬ ‫به تعطیلی کشانده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده است‪ .‬علوی می‌گوید االن نه تنها‬ ‫سانرتیفیوژها کار می‌کنند که تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی و بهینه‌سازی ناوگان هواپیامیی‬ ‫نیز برداشته شده‌اند‪.‬‬

‫به گزارش خربگزاری صدا و سیام‪ ،‬وزیر اطالعات در بخش دیگری از گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی‬ ‫خود درباره تاثیر برجام بر صادرات نفت گفت‪« :‬صادرات نفت ما تا پیش از توافق هسته‌ای‬ ‫به ‪ ۸۰۰‬هزار بشکه در روز کاهش یافته بود و با برنامه‌ای که داشتند این رقم را به صفر و‬ ‫نفت در برابر غذا می‌رساندند اما اکنون صادرات نفت ما به دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه‬ ‫رسیده است‪».‬‬ ‫رهرب جمهوری اسالمی‪ ،‬علی خامنه‌ای بارها آمریکا را به غیرقابل اعتامد بودن متهم کرده و‬ ‫در سخرنانی نوروزی سال ‪ ۹۵‬خود گفته بود‪ ،‬از آنجا که آمریکا برخالف ایران «با شیوه‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬با خدعه‪ ،‬با تقلب» به تعهدات برجامی پایبند نیست‪ ،‬حاصل توافق هسته‌ای برای‬ ‫جمهوری اسالمی «خسارت محض» است‪.‬‬ ‫خامنه‌ای هفته‌ی گذشته (پنج‌شنبه‪ ۱۹ ،‬اسفند) در دیدار با اعضای مجلس خربگان ضمن انتقاد‬ ‫رصیح از عملکرد اقتصادی دولت و عدم اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» تاکید کرد که‬ ‫اگر همه کارهای رضوری انجام شده بود‪ ،‬امروز شاهد «تفاوت محسوسی» در اوضاع اقتصادی‬ ‫کشور و زندگی مردم بودیم‪.‬‬ ‫رهرب جمهوری اسالمی در این دیدار آمار ارائه شده از سوی حسن روحانی و همکارانش‬ ‫را به طور تلویحی مخدوش خواند و گفت‪« :‬به رئیس جمهور محرتم هم گفته‌ام که بیان‬ ‫شاخص‌های کالن خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد‪ ،‬اما به هر حال اینها در‬ ‫زندگی و معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر منی‌گذارد‪».‬‬ ‫به گزارش خربگزاری ایلنا‪ ،‬رئیس جمهور در حاشیه نشست ‪ ۲۵‬اسفند هیئت دولت‪ ،‬در‬ ‫اظهاراتی که می‌تواند پاسخی غیرمستقیم به انتقادهای خامنه‌ای تلقی شود تاکید کرد که‬ ‫اقدامات صورت گرفته نشانگر «موفقیت دولت در اقتصاد مقاومتی» است‪.‬‬ ‫وزیر اطالعات نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود ترصیح کرد که توافق هسته‌ای «صدها‬ ‫دستاورد» داشته اما زمان الزم است که همه آنها نتیجه دهد و اثر خود را بر رس سفره مردم‬ ‫بگذارد‪ .‬او افزود‪« :‬اقتصاد کشور ما با تحریم‌ها چندین سال آسیب دیده است و برطرف شدن‬ ‫این آسیب‌ها زمان‌بر است‪».‬‬

‫‪Bankruptcy Attorney‬‬

‫وکیل کلیه امور ورشکستگی‬

‫با بيش از ‪ 19‬سال جتربه در امور ورشکستگی‬

‫‪714-542-2188‬‬ ‫‪www.ocbankruptcy.com‬‬

‫‪Member‬‬

‫‪NACBA‬‬

‫‪Rachelle Shakoori Esq. • 3 Hutton Centre Dr, Suite 620 • Santa Ana, CA 92707‬‬ ‫‪13 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دکتر راحله شکوری‬

‫‪Chapter 13‬‬ ‫‪Eliminate Credit‬‬ ‫‪Card Debts‬‬ ‫‪Chapter 7‬‬ ‫‪Stop Creditors‬‬ ‫‪Bankruptcy‬‬ ‫حذف بدهی های کردیت کارت‪،‬‬ ‫وام های ‪Secured/Unsecured‬‬ ‫امور ورشکستگی ‪ ۷ Chapter‬و ‪۱۳‬‬


‫خاورمیانه‬

‫عراق پس از داعش چراغ راه ملت‌های منطقه خواهد شد؟‬ ‫آیا‬ ‫ِ‬ ‫حمدی ملک‪ -‬کارشناس مسائل عراق ‪ -‬بی بی سی‬

‫جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده آمریکا همواره یکی‬ ‫از دالیل حمله به عراق در سال ‪ ۲۰۰۳‬را « کمک به ملت عراق برای ساخنت‬ ‫یک دموکراسی پایدار‪ ،‬صلح آمیز و موفق» ذکر می کرد‪ ،‬دموکراسی ای که‬ ‫«رسمشقی برای ملت های خاورمیانه» باشد‪ .‬از دوران ریاست جمهوری‬ ‫وودرو ویلسون (‪ )۱۹۲۱-۱۹۱۳‬تا به امروز حامیت از دموکراسی در‬ ‫کشورهایی با نظام غیر دموکراتیک از ارکان سیاست خارجی آمریکا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در طول سالیان متامدی این سیاست دامنه وسیعی از فعالیت ها‪ ،‬از حامیت‬ ‫از گروه های حامی حقوق برش تا اشغال نظامی و تغییر رژیم‪ ،‬را در بر گرفته‬ ‫ِ‬ ‫سیاست «صادر کردن دموکراسی»‪،‬‬ ‫است‪ .‬یکی از بارزترین منونه های این‬ ‫تغییر رژیم در عراق در سال ‪ ۲۰۰۳‬است‪.‬‬ ‫اوضاع نابسامن عراق امروز گواه شکست این سیاست‪ ،‬حداقل در عراق است‪ .‬اما در‬ ‫بحبوحه آشفتگی اوضاع عراق‪ ،‬یک خرب خوب به گوش می رسد‪ .‬مقامات دولتی عراق و‬ ‫کشورهای هم پیامنش در جنگ با داعش بر این نکته تاکید می کنند که روزهای حضور‬ ‫نظامی داعش به عنوان نیروی اشغال گر در شهرهای عراق به شامره افتاده است‪ .‬درنتیجه‬ ‫سوالی که این روزها ذهن بسیاری را در عراق مشغول کرده رسنوشت این کشور بحران‬ ‫زده پس از اخراج داعش از شهرهای عراق است‪.‬‬ ‫آیا باالخره عراق روی آرامش را به خود خواهد دید و مسئوالن این کشور فرصت آن‬ ‫را خواهند یافت تا ثروتهای این کشور را نه در جنگ و اختالفات داخلی که در پروژه‬ ‫های آبادانی رسمایه گذاری کنند؟ حال که عراقی ها با پرداخت هزینه هنگفت مالی و‬ ‫جانی توانسته اند شهرهای خود را از اشغال داعش آزاد سازند‪ ،‬دیگر چه عاملی ممکن‬ ‫است باعث شود که عراقی ها به جای مترکز بر سازندگی کشور خود‪ ،‬دوباره به اختالفات‬ ‫ویرانگر بپردازند؟‬

‫مهندس على رازانى‬ ‫‪Alan Razani‬‬ ‫‪Realtors‬‬

‫‪(949) 735-9437‬‬ ‫‪alanrazani@yahoo.com‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫متخصص ماهر ‪ ،‬با جتربه و مورد اطمينان‬ ‫در خريد‪ ،‬فروش و اجاره امالك مسكونى و جتارى‬ ‫در كليه نقاط اورجن كانتى با ما متاس بگيريد‪.‬‬

‫کافیست آیت اهلل سیستانی سیستم سیاسی کنونی عراق را نامشروع‬ ‫اعالم کند تا کل سیستم عمیقا دچار مشکل شود‪.‬‬

‫در تالش برای یافنت پاسخی به این سؤال‪ ،‬بیشرت تحلیل گران ذهن خود را معطوف روابط بین‬ ‫گروه های مختلف فرقه ای و نژادی در عراق کرده اند‪ .‬روابط گروه ها و جمعیت های سنی‬ ‫و شیعه و همچنین عرب و کرد در این زمینه به خصوص مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در اکرث تحلیل های مرتبط با این سوال همزیستی مساملت آمیز بین این گروه های جمعیتی‬ ‫و گروه های سیاسی مرتبط با آنان به عنوان تنها راه حل برای ساخنت عراقی آباد و روبه رشد‬ ‫مطرح می شود‪ .‬حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا در مناطقی که چنین تنش‬ ‫هایی وجود ندارد نهادهای دولتی عراق در ارائه منونه ای موفق از دولت مداری چنین آشکارا‬ ‫شکست خورده اند‪ .‬مگر در نه استان عمدتا شیعه نشین جنوبی عراق تنش های مذهبی‬ ‫وجود دارد یا جمعیتی از اقوام غیرعرب سکنی دارند؟ چرا مردمان استان های نفت خیر در‬ ‫جنوب عراق اینچنین فقر زده و پریشان حالند؟‬ ‫در طول سالهای پس از تغییر رژیم در سال ‪ ۲۰۰۳‬عوامل زیادی برای شکست تجربه عراق‬ ‫مطرح شده است‪ .‬عملکرد نابسامان نیروهای اشغال گر‪ ،‬دخالت قدرت های منطقه ای‪ ،‬فساد‬ ‫گسرتده مالی و اداری‪ ،‬اختالفات فرقه ای و قومی از دالیل این شکست مطرح می شوند‪ .‬بدون‬ ‫شک متامی این عوامل در وضعیت نامطلوب عراق پس از صدام مؤثر بوده اند‪ ،‬ولی آنچه که‬ ‫کمرت در این رابطه مورد کنکاش قرار گرفته است نقش ماهیت نظام حاکم بر عراق پس از‬ ‫صدام در این نابسامانیست‪ .‬نظامی تکرث گرا و نامتمرکز که بنا را بر مشارکت همه گروه های‬ ‫عرقی‪ ،‬دینی‪ ،‬مذهبی و سیاسی در فضای باز سیاسی و رسانه ای گذاشته است‪ .‬نظامی که بر‬ ‫پایه نگرش جورج بوش و همفکران نو محافظه کارش درباره «تزریق» لیربال دموکراسی به‬ ‫خاورمیانه بنا شده است‪.‬‬

‫پیامد نظام های تکرثگرای وارداتی‬ ‫نظام های مبتنی بر لیربال دموکراسی در غرب متولد شدند‪ .‬سالها تحوالت عمیق سیاسی‪،‬‬ ‫اجتامعی و اقتصادی منجر به محدود شدن مراکز قدرت استبداد سنتی چون کلیسا و دربار‬ ‫پادشاهان شد‪ .‬در این سیستم ها‪ ،‬با این نگاه که تک تک افراد جامعه از حقوقی برابر‬ ‫برخوردارند‪ ،‬هر فرد با مشارکت در انتخاب حاکامن در تعیین رسنوشت خود نقش ایفا می‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر تاکید بر فردگرایی یکی دیگر از عوامل مهم ظهور و تثبیت لیربال دموکراسی‬ ‫تاکید بر اهمیت قانون مداری بود‪ .‬در جوامع غربی مدرن سیستم حاکم مرشوعیت خود را‬ ‫از به اجرا درآوردن قوانین کسب می کند‪ .‬به این معنا که افرادی که از طریق به اجرا درآمدن‬ ‫این قوانین به مسند قدرت می رسند نزد شهروندان از مرشوعیت برخوردارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر قوانینی که نهادهای برخواسته از اجرای این قوانین تصویب و اجرا می کنند به‬ ‫دنباله مطلب صفحه‪50‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 14‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬


www.The Besharati Group.com ‫ سال تجربه در طراحی و مدیریت مجالس زیبا و مجلل عروسی قادر است لحظاتی خوش و خاطره انگیز را برای شام و‬۲۵ ‫جوزف بشارتی با بیش از‬ ‫ پیش غذاهای خوشمزه‬،‫ فرانسوی و امریکایی با طراحی به یاد ماندی سالن مجلس عروسی‬،‫ایرانی‬،‫ ارائه منوهای غذا لذیذ استثنایی‬.‫عزیزانتان خلق منایید‬ .‫ میز میوه زیبا با دکور متفاوت و استثنایی و درس های خوشمزه ایرانی فرانسوی با چایخانه سنتی از ابتکارات آقای بشارتی میباشد‬،‫و شیک‬ ،‫ عاقد‬، ‫گل‬، ‫ژوزف بشارتی از نزدیک با شام کار می کند و با اطمینان خاطر خدمات پذیرایی ایده آل برای جشن شام را از جمله مراسم اصیل و سنتی‬ .‫ سفره عقد را فراهم منوده و شبی ایده آل و عاشقانه را به شام و عزیزانتان تقدیم میکند‬،‫ عکاسی‬، ‫ انتخاب هتل‬،‫ انتخاب غذا‬،‫دکور‬

‫جوزف بشارتی‬ ‫متخصص پر سابقه جشن های با شکوه‬ ‫در هتل های لوکس اورجن کانتی‬ ‫لوس آجنلس و جنوب کالیفرنیا‬

Wedding + Event Planning | Creative Catering

The Resort at Pelican Hill Cell:

949-922-8584

Newport Coast

The Monarch Beach Resort Monarch Beach

Connect Iranian American.com

Mon- Sun: 10:30 am- 10:00 pm

House of Kabob

Let Us Cater Your Next Special Event.

92 Corporate Park • Irvine, CA 92606

House of Kabob offers an exclusive catering service & delivery. 15 Mahnameh Metro | MARCH 2017

Newport Beach

Hotel IRVINE, Wyndham Hotel، Hilton Hotel, Marriott Irvine Hotel NEWPORT BEACH: Balboa Bay Club & Resort ، Fairmont Hotel، Hyatt Regency Hotel، Newport Marriott Hotel HUNTINGTON BEACH:Hyatt Regency Hotel،Hilton Waterfront Beach Resort • COSTA MESA-Hilton Hotel،Wyndham Hotel

iday Mon-Fr

www.ochouseofkabob.com

The Island Hotel

:00

11:30-3


‫اقتصاد ایران‬

‫تالش ایران برای‬ ‫بهره‌برداری بیشتر از ذخایر نفتی‬ ‫سیاوش نوروزی‪ -‬روزنامه‌نگار‪-‬بی بی سی‬

‫ایران در تالش است تا با همکاری رشکت‌های نفتی بین‌املللی‪ ،‬رضیب بازیافت‬ ‫نفت خود را افزایش دهد‪ .‬در حال حارض ذخایر نفت درجای ایران حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد بشکه برآورد می‌شود در حالی که رضیب بازیافت نفت از این ذخایر‬ ‫بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬درصد برآورد شده است‪ ،‬یعنی ایران تنها می‌تواند کمرت از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد بشکه از ذخایر نفت خود را برداشت کند‪.‬‬ ‫به زبان ساده‌تر از هر ‪ ۱۰۰‬بشکه نفتی که ایران زیر زمین دارد‪ ،‬تنها ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬بشکه آن قابل‬ ‫برداشت است و بقیه ذخایر نفتی برای همیشه در زیر زمین خواهد ماند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫وزارت نفت ایران درصدد است تا با همکاری رشکت‌های نفتی و استفاده از فناوری جدید‪،‬‬ ‫میزان برداشت از ذخایر را افزایش دهد‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران‪ ،‬به تازگی گفته است که اگر رضیب برداشت از ذخایر نفت‬ ‫ایران یک درصد افزایش یابد‪ ،‬میزان تولید نفت‪ ،‬هفت میلیارد بشکه بیشرت خواهد شد که‬ ‫با قیمت‌های کنونی نفت‪ ۳۵۰ ،‬میلیارد دالر اضافه درآمد برای آن کشور به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر‪ ،‬برنامه افزایش بازیافت نفت‬ ‫همواره در برنامه‌های توسعه ایران مورد توجه بوده است‪ ،‬اما وزیر نفت ایران گفته است‬ ‫که "برداشت صیانتی ایران خوب نبوده است و افزایش بازیافت قابل مالحظه‌ای نداشتیم‪".‬‬ ‫به گفته وزیر نفت ایران‪" ،‬افزایش بازیافت نفت بیش از رسمایه‌گذاری‪ ،‬نیازمند فناوری‬ ‫است‪".‬‬

‫ایران در سال‌های اخیر تالش کرده است که دانشگاه‌ها را تشویق کند تا در زمینه راه‌های افزایش‬ ‫بازیافت نفت تحقیق کنند‪ ،‬ولی برای رسیدن به روش‌های نوین‪ ،‬دانشگاه‌ها به وقت بیشرتی‬ ‫نیاز دارند و صنعت نفت اگر بخواهد منتظر نتایج این تحقیقات مباند‪ ،‬باید بخشی از چاه‌های‬ ‫قدیمی را که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و تولید آنها روز به روز کمرت می‌شود‪ ،‬با وجود‬ ‫ذخیره قابل توجه نفت تعطیل کند‪ .‬وزارت نفت ایران به دنبال آن است که با اجرای قراردادهای‬ ‫جدید نفتی و با مشارکت رشکت‌های بین‌املللی بتواند رشکت‌های داخلی را توامنندتر کند و آنها‬ ‫در کنار رشکت‌های نفتی بتوانند رسیعرت به فناوری‌ها و روش‌های جدید بازیافت نفت دسرتسی‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫اما برخی رشکت‌های داخلی می‌گویند که نیازی به حضور رشکت‌های نفتی خارجی نیست و آنها‬ ‫خود‪ ،‬قادرند که با همکاری موسسه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های داخلی‪ ،‬میزان نفت بیشرتی را‬ ‫از زیر زمین بیرون بکشند‪ ،‬اما برخی کارشناسان می‌گویند که منی‌توان چاه‌های نفتی را به امید‬ ‫این که رشکت‌های داخلی و دانشگاه‌ها‪ ،‬روزی به این فناوری می‌رسند‪ ،‬تخریب کرد‪.‬‬ ‫مقامات وزارت نفت ایران‪ ،‬طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی را مثال می‌آورند که فازهای‬ ‫اول آن با همکاری رشکت توتال اجرا شد و بعد از آن‪ ،‬رشکت‌های ایرانی همکار توتال به‌خصوص‬ ‫در چند سال اخیر‪ ،‬با وجود تحریم‌ها توانستند با هامن تجربه همکاری‪ ،‬بخش‌های دیگری از‬ ‫طرح توسعه این میدان گازی را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫اما وضعیت در همه چاه‌های نفتی شبیه هم نیست‪ .‬براساس اعالم وزیر نفت ایران‪ ،‬میدان نفتی‬ ‫آزادگان که اکنون ایران درصدد توسعه آن است ‪ ۳۴‬میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت دارد‪ ،‬ولی‬ ‫برآورد‌ها نشان می‌دهد که با روش‌های فعلی تنها هفت درصد نفت این میدان قابل استخراج‬ ‫است‪.‬‬

‫تصمیم‌گیران ایران در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه پیش‌بینی کرده‌اند که ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد دالر در بخش باالدستی نفت رسمایه‌گذاری شود‪ .‬بخش عمده‌ای از‬ ‫این رسمایه از منابع خارجی تامین خواهد شد‪ .‬با وجود نیاز ایران به رسمایه‬ ‫خارجی برای توسعه صنعت نفت‪ ،‬کارشناسان اتفاق نظر دارند که بدون‬ ‫فناوری‌های جدید‪ ،‬ایران به سادگی قادر به باال بردن رضیب بازیافت نفت بیژن زنگنه گفته است که با استفاده از روش‌های کنونی‪ ،‬در میدان آزادگان "‪ ۹۳‬درصد نفت از‬ ‫دست می‌رود یا با هزینه‌های بسیار باال باید آن را برداشت کنیم‪ ".‬برآوردها نشان می‌دهد که‬ ‫خود نیست حتی اگر به میزان الزم رسمایه در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬میدان نفتی بزرگ در ایران با مشکل کاهش رضیب بازیافت مواجه هستند‪ .‬برای‬ ‫منونه می‌توان از میدان‌های نفتی رسوش و نوروز نام برد که میزان برداشت آنها حدود ‪ ۸‬درصد‬ ‫است‪.‬‬

‫البته در همه میدان‌های نفتی وضعیت به این بدی نیست و به گفته وزیر نفت ایران‪" ،‬رضیب‬ ‫بازیافت در برخی میدان‌های نفتی باالی ‪ ۵۰‬درصد هم هست‪ ،‬ولی در بیشرت مخازن نفتی رضیب‬ ‫بازیافت زیر ‪ ۲۰‬درصد است که می‌توان با فناوری‌های نو این رقم را باال برد‪".‬‬

‫خدمات بیمه‪ ،‬سیما شاهین پر‬

‫انواع بیمه‪:‬‬ ‫منزل سال نو مبارک‬ ‫اتومبیل‬ ‫درمانی‬ ‫عمر‬ ‫امروز بهترین زمان ممکن برای گرفنت‬ ‫جتاری‬ ‫بیمه خدمات درمانی است‪.‬‬ ‫•‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫با ما متاس بگیرید‪.‬‬

‫‪(949) 273-8035‬‬

‫‪• Fax : (949) 464 5967‬‬ ‫‪• Email : Sima@firstaffinity.net‬‬ ‫‪www.firstaffinityinsurancesolutions.com‬‬ ‫‪23034 Lake Forest Dr., STE. B, Laguna Hills, CA 92653‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 16‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫برنامه افزایش بازیافت نفت‬ ‫در حال حارض ایران با تزریق آب‪ ،‬گاز طبیعی و برخی روش‌های دیگر به دنبال افزایش بازیافت‬ ‫نفت است‪ .‬گزارش‌ها نشان می‌دهد که تزریق گاز به چاه‌های نفتی یکی از اولویت‌های اصلی‬ ‫وزارت نفت برای افزایش بازیافت نفت بوده است‪ ،‬اما به دلیل افزایش مرصف داخلی گاز‪،‬‬ ‫هیچ‌گاه گاز به اندازه کافی به میدان‌های نفتی تزریق نشده است‪.‬‬ ‫با وجود نیاز ایران به رسمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت‪ ،‬کارشناسان اتفاق نظر دارند که‬ ‫بدون فناوری‌های جدید‪ ،‬ایران به سادگی قادر به باال بردن رضیب بازیافت نفت خود نیست‬ ‫ایران برای رسیدن به هدف خود با نزدیک به ‪ ۲۰‬رشکت بین‌املللی نظیر توتال‪ ،‬شل‪ ،‬اینپکس و‬ ‫گازپروم تفاهم‌نامه‌های مطالعاتی امضا کرده است‪.‬‬ ‫وزارت نفت در ماه‌های اخیر برای توسعه میدان‌های یاران‪ ،‬مارون‪ ،‬کوپال‪ ،‬پایدار غرب‪ ،‬آبان‪،‬‬ ‫آب‌تیمور‪ ،‬منصوری‪ ،‬دهلران‪ ،‬سومار‪ ،‬چنگوله‪ ،‬کرنج‪ ،‬شادگان‪ ،‬رگ سفید‪ ،‬چشمه‌خوش‪ ،‬دالپری‪،‬‬ ‫بالل‪ ،‬آزادگان‪ ،‬یادآوران‪ ،‬میدان گازی کیش‪ ،‬سوسنگرد‪ ،‬فرزاد‪ ،‬گلشن و فردوس‪ ،‬و فاز ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫توسعه میدان گازی پارس جنوبی تفاهم‌نامه‌های مطالعاتی امضا کرده است و امیدوار است که‬ ‫بعد از مطالعه و بررسی رشکت‌های بین‌املللی و داخلی‪ ،‬بتواند قرارداد توسعه این میدان‌های‬ ‫نفتی را به صورت صیانتی و با افزایش رضیب تولید نفت امضا کند‪.‬‬ ‫با وجود هزینه پایین تولید نفت و گاز در ایران که مزیت این کشور نفت‌خیز به شامر می‌رود‪،‬‬ ‫همچنان این نگرانی وجود دارد که رشکت‌های بین‌املللی با فشارهای احتاملی آمریکا پا پس‬ ‫بکشند‪ .‬اما دولت امیدوار است که دست‌کم برای بخشی از میدان‌های نفتی‪ ،‬رشیک خارجی پیدا‬ ‫کند و بتواند برنامه خود را برای توسعه صنعت نفت و گاز به مرحله اجرا درآورد‪.‬‬


‫جامعه‬

‫نتیجه یک نظرسنجی درباره بهترین کشورهای جهان؛‬

‫سوئیس اول‪ ،‬ایران هفتاد و نهم‬

‫دکتر سهیال سهامی‬

‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫بی بی سی‬

‫نتیجه نظرسنجی سه موسسه آمریکایی و بین‌املللی که روز سه شنبه ‪۱۷‬‬ ‫اسفند (‪ ۷‬مارس) منترش شد نشان می‌دهد‪ ،‬سوئیس از دید عده زیادی‬ ‫بهرتین کشور جهان است‪.‬‬

‫‪WE WILL‬‬ ‫‪FIGHT FOR‬‬ ‫‪YOUR‬‬ ‫!‪RIGHTS‬‬

‫این گزارش ساالنه را موسسه "اخبار آمریکا و گزارش جهانی"‪ ،‬دانشگاه‬ ‫پنسیلوانیای آمریکا و موسسه مشاوره‌ای "بی ای وی" بطور مشرتک تهیه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در رتبه‌بندی بهرتین کشورهای جهان ‪ ۸۰‬کشور بررسی شده‌اند‬ ‫و حدود ‪ ۲۱۰۰۰‬هزار نفر از کشورهای مختلف در این نظرسنجی رشکت‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫در این رتبه‌بندی معیارهای مختلفی نظیر قدرت جهانی‪ ،‬بازبودن اقتصاد‪ ،‬کیفیت زندگی‪،‬‬ ‫تاثیر فرهنگی‪ ،‬کارآفرینی‪ ،‬و شهروندی لحاظ شده است‪ .‬ایران در بین ‪ ۸۰‬کشور مورد‬ ‫بررسی رتبه ‪ ۷۹‬را دارد‪ .‬این در حالی است که افغانستان و تاجیکستان در این لیست‬ ‫جایی ندارند‪ .‬رصبستان در این فهرست رتبه آخر را کسب کرده است‪.‬‬ ‫با اینکه ایران "در مجموع" در انتهای فهرست قرار گرفته اما قدرت جهانی این کشور رتبه‬ ‫چهاردهم را در بین هشتاد کشور به خود اختصاص داده است‪.‬‬

‫امور جنائی‬

‫رانندگی حتت تاثیر الکل ‪ ،‬مواد مخدر‪ ،‬سرقت‬ ‫جتاوز‪ ،‬خشونت خانوادگی‬

‫‪CRIMINAL LAW‬‬

‫‪• THEFT CRIMES • SEX CRIMES• EXPUNGEMENT‬‬ ‫‪• DUI • DOMESTIC VIOLENCE • DRUG CRIMES‬‬

‫در این نظرسنجی امارات متحده عربی رتبه ‪ ،۲۲‬روسیه ‪،۲۷‬عربستان ‪،۳۲‬‬ ‫قطر ‪ ۳۴‬و ترکیه جایگاه سی و ششم را در میان هشتاد کشور جهان کسب‬ ‫کرده‌اند‪ .‬رتبه جهانی آمریکا در مقایسه با گزارش پارسال چند پله تنزل کرده‬ ‫که بر اساس پاسخ افراد‪ ،‬علت آن انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا‬ ‫و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ بوده است‪ .‬آمارهای مربوط به جمعیت‬ ‫و تولید ناخالص ملی را موسسه «اخبار آمریکا و گزارش جهانی» بر اساس‬ ‫تازه‌ترین داده‌های در دسرتس‪ ،‬ارائه کرده است‪.‬‬

‫طالق‪،‬سرپرستی فرزندان ‪،‬حفظ حقوق همسر و فرزندان‬

‫‪FAMILY LAW‬‬

‫‪• CHILD SUPPORT‬‬ ‫‪• SPOUSAL SUPPORT‬‬

‫کشور کوچک س‬ ‫وئیس به دلیل داشنت سیستم کارآمد تامین اجتامعی‪ ،‬حامیت از حقوق شهروندان و فضای‬ ‫مناسب برای کسب و کار توانسته رتبه اول را در بین این ‪ ۸۰‬کشور بدست بیاورد‪ .‬نرخ‬ ‫پائین بیکاری و نیروی کار ماهر‪ ،‬محبوبیت سوئیس را به عنوان مکانی مناسب برای زندگی‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۸ :‬میلیون و سیصد هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۷۰۱ :‬میلیارد دالر‬ ‫دنباله مطلب صفحه‪50‬‬

‫‪• DIVORCE‬‬ ‫‪• CUSTODY‬‬

‫‪(714) 619-9349‬‬ ‫‪LAW OFFICES OF‬‬

‫‪SOHAILA SAHAMI‬‬ ‫‪1851 E First St #900 • Santa Ana, CA 92705‬‬ ‫‪www.sahamilaw.com‬‬

‫‪17 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫در نظرسنجی امسال این موسسه‌ها‪۱۰،‬‬ ‫کشور برتر جهان کدام بودند؟‬ ‫‪-۱‬سوئیس‬

‫امور خانوادگى‬


‫دانش و فناوری‬

‫وقت گذرانی زیاد در شبکه‌های اجتماعی‬ ‫راهی برای "تسکین تنهایی و انزوا است"‬

‫دویچه وله‬

‫نتایج تحقیقی که در دانشگاه پیتزبورگ آمریکا انجام شده‬ ‫و در نرشیه طب پیشگیری این کشور به چاپ رسیده‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد احتامل انزوای اجتامعی در جوانانی که بیش از‬ ‫هفته‌ای ‪ ۵۸‬بار به شبکه‌های اجتامعی رس می‌زنند بسیار‬ ‫بیشرت از کسانی که وقت کمی را در این شبکه‌ها رصف‬ ‫می‌کنند‪.‬‬

‫کرده که خود احساس انزوای اجتامعی داشتند و در شبکه‌های کپنهاگ در دامنارک انجام شده است‪.‬‬ ‫اجتامعی پر طرفدار فیسبوک‪ ،‬توئیرت‪ ،‬گوگل‌پالس‪ ،‬لینکدین‪،‬‬ ‫اینستاگرام‪ ،‬پینرتست‪ ،‬تامبلر‪ ،‬واین‪ ،‬اسنپ‌چت و ردیت فعال براساس این تحقیق استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتامعی‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫می‌تواند باعث بروز حس حرست و حسادت شود‪ .‬این تحقیق‬ ‫به ویژه درباره تاثیر منفی وقت‌گذرانی در شبکه‌های‬ ‫این تحقیق نشان داد کسانی که بیش از هفته‌ای ‪ ۵۸‬بار اجتامعی بدون آن که با کسی از طریق این شبکه‌ها در ارتباط‬ ‫به رساغ شبکه‌های اجتامعی می‌روند سه برابر کسانی که باشیم‪ ،‬هشدار داده است‪.‬‬ ‫هفته‌ای نه بار از این شبکه ها استفاده می‌کنند احساس‬ ‫انزوای اجتامعی می‌کنند‪ .‬از نظر مدت‪ ،‬کسانی که بیش از در این تحقیق به کاربران توصیه شده که در ایام کریسمس‬ ‫روزی ‪ ۱۲۱‬دقیقه در شبکه‌های اجتامعی گشت می‌زنند دو از این شبکه‌ها فاصله بگیرند‪ .‬بررسی بیش از یک هزار‬ ‫برابر کسانی که کمرت از روزی نیم ساعت در این شبکه‌های رشکت‌کننده در این تحقیق که اکرث آن‌ها زن بودند نشان‬ ‫وقت می گذرانند احساس انزوا می‌کنند‪.‬‬ ‫داده که «استفاده منظم از شبکه‌های اجتامعی مثل فیس‌بوک‬ ‫می‌تواند بر روی احساسات مثبت و همچنین حس رضایت از‬ ‫محققان می گویند معلوم نیست آنها که از نظر اجتامعی زندگی تاثیر منفی داشته باشد»‪.‬‬ ‫منزوی هستند برای تسکین این تنهایی به شبکه‌های اجتامعی‬ ‫پناه می‌برند یا اینکه وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتامعی آنها‬ ‫را از ارتباطات واقعی و معنی‌دار دور می‌کند‪.‬‬ ‫محققان نسبت به ایجاد حس حسادت و تغییر حالت کسانی‬ ‫که ساعات طوالنی از وقت خود را به خواندن داستان‌های‬ ‫پژوهشگران در پایان به برخی محدودیت‌های این تحقیق دیگران در شبکه‌های اجتامعی می‌گذرانند‪ ،‬هشدار داده‌اند‪.‬‬ ‫اشاره کرده و متذکر شده‌اند رابطه استفاده از شبکه‌های به گفته آنها این مسئله باعث ایجاد مقایسه اجتامعی‬ ‫اجتامعی و انزوای واقعی اجتامعی هم باید در تحقیقات آتی غیرواقع‌بینانه در بین این قبیل کاربران می‌شود‪ .‬در این‬ ‫بررسی شود‪ .‬با این حال این تحقیق نشان می‌دهد شبکه‌های تحقیق گفته شده که مشارکت فعاالنه در گفتگو و ارتباط با‬ ‫اجتامعی می‌توانند برای ارتباط و کمک به کسانی که احساس سایرین در شبکه‌های اجتامعی ظاهرا تجربه بسیار مثبت‌تری‬ ‫انزوا می‌کنند به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫را برای کاربران به همراه خواهد داشت‪.‬‬

‫این محققان می‌نویسند ممکن است فردی از نظر اجتامعی‬ ‫منزوی باشد اما خود چنین احساسی نداشته باشد و ممکن‬ ‫است افرادی با اینکه واقعا از نظر اجتامعی منزوی نیستند‬ ‫چنین احساسی داشته باشند‪ .‬این تحقیق بر کسانی مترکز‬

‫نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که گذراندن بیش از حد وقت‬ ‫در ایام کریسمس در فیس‌بوک و متاشای عکس‌های تعطیالت‬ ‫و خانواده‌های «ایده ال» احتامال بیشرت باعث غمگینی شام‬ ‫می‌شود تا شادمانی‪ .‬این تحقیق در یکی از دانشگاه‌های‬

‫محققان به مدت یک ماه ‪ ۱۷۸۷‬جوان ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۲‬ساله را (از‬ ‫نظر قومیت و طبقات اجتامعی معرف نزدیک به ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫جوانان آمریکایی بودند) زیر نظر گرفتند و تا یک سال و نیم‬ ‫بعد هم آنها را دنبال کردند‪.‬‬ ‫آنها به این نتیجه رسیدند که بین «احساس انزوای اجتامعی»‬ ‫و استفاده از شبکه‌های اجتامعی در جوانان این گروه سنی‬ ‫رابطه‌ای قابل توجه وجود دارد‪ .‬نویسندگان این تحقیق انزوای‬ ‫اجتامعی را وضعیتی توصیف می‌کنند که فرد به جمع و‬ ‫اجتامع احساس تعلق منی کند‪ ،‬و با دیگران تعامل واقعی و‬ ‫رابطه رضایتبخش و مطلوب ندارد‪.‬‬ ‫آثار این انزوا را بر سالمتی با عوارض چاقی مقایشه کرده‌اند‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان می دهد انزوای اجتامعی باعث افزایش‬ ‫ترشح هورمون کورتیزول (هورمون اضطراب)‪ ،‬اختالل خواب‬ ‫و سیستم ایمنی‪ ،‬مشکالت شناختی و بیامری‌های عروقی می‬ ‫شود‪.‬‬

‫دفتر خدمات ايرانيان‬

‫به مديريت حسني ُاولنگ‬ ‫مشاورى با جتربه و صادق‬ ‫شما را در موارد زير يارى مى دهد‪:‬‬ ‫• گرفنت «سيتى زن شيپ» بدون امتحان (براى افراد واجد شرايط)‬

‫• دريافت مزاياى‬ ‫• گرفنت بیمه هاى «مديكل» و «مديكر» (‪)Part & B‬‬ ‫• گرفنت حقوق پرستارى‬ ‫• گرفنت پاسپورت‬ ‫سبزآمريكائى سال نو مبارک‬ ‫• گرفنت كارت‬ ‫‪CAP, SSI‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Serving: • Orange County • Los Angeles‬‬ ‫‪• San Diego • San Bernardino • Riverside‬‬ ‫در صورت لزوم‪ ،‬ما به نزد شما خواهیم آمد‬

‫‪(714) 220-1170‬‬ ‫‪Fax: 714-527-9320‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 18‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫نتایج این تحقیق در ژورنال روانشناسی سایربی‪ ،‬شبکه‌های‬ ‫اجتامعی و رفتاری منترش شده است‪ .‬براساس این تحقیق‪،‬‬ ‫نظریه دیگر برای بهبود سالمتی‪ ،‬توقف کامل استفاده از‬ ‫شبکه‌های اجتامعی به مدت یک هفته است‪.‬‬

‫‪PRIVILEGE INSURANCE SERV­IC​ES, INC.‬‬ ‫‪CA Lic. 0E40869‬‬

‫مشاور شما در كليه امور بیمه‬ ‫مناينده رمسى اكثر بیمه ها با‬ ‫‪ ٢5‬سال جتربه‬

‫‪SARGON DANOUS, LUTCF‬‬ ‫رسيع ترين بیمه با بهرتين رسويس و مناسب ترين قیمت‬ ‫اگر‪ 65‬ساله شده ايد و يا بزودى ‪ 65‬ساله خواهيد شد و داراى مديكر" ‪ Medicare Part "B" & Part "A‬ميباشيد‪ ،‬جهت‬ ‫اطالعات و انتخاب ‪( Medicare Health Plans‬بیمه هاى مديكر) متناسب با خواست شما هر چه زودتر با ما متاس بگيريد‪.‬‬

‫‪-Health, Medical‬‬ ‫٭ بیمه سالمتى‪ ،‬درمانى (انفرادى و گروهى)‬ ‫‪OBAMA Care Insurance‬‬ ‫٭ بیمه بازنشستگى با شاخصهاى معتبر اقتصادى‬ ‫‪-IRA & Annuity‬‬ ‫٭ بیمه عمر‬ ‫)‪-Life (Term, Universal,....‬‬ ‫ثروت‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫سرمايه‬ ‫٭ كنترل‬ ‫‪-Estate Planning‬‬ ‫افتادگى‬ ‫كار‬ ‫از‬ ‫٭ بیمه‬ ‫‪-Disability‬‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫پرستارى‬ ‫خدمات‬ ‫٭‬ ‫‪-Long Term Care‬‬ ‫فرزندان‬ ‫حتصيالت‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫٭‬ ‫‪-College Saving Plan‬‬ ‫جتارى‬ ‫٭‬ ‫‪-Commercial‬‬ ‫٭ صدمات بدنى در هنگام كار‬ ‫‪-Worker’s Compensation‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪www.MyInsuranceRate.com‬‬ ‫‪(714) 505-4030‬‬ ‫‪(800) 497-2886‬‬

‫‪14451 Chambers Road, Suite 220 • Tustin, CA 92780‬‬


‫مرکز کامل پزشکی‬ ‫در ارواین و میشن ویهو‬

Dr. Dennis Cramer Neurosurgeon

Dr. Larry Ding Pain Specialist

p General Surgery p Plastic Surgery p Pain Management p Foot & Ankle Surgery p Surgical Weight Loss Program (Lap-Band) p Spine Procedure (Minimally Invasive

Connect Iranian American.com

‫آيا درد گردن‬ ‫و كمر داريد؟‬ ‫ديگر نبايد‬ !‫رجن ببريد‬

‫زیر نظر دكتر جعفر شجره‬ ‫با همكارى پزشكان متخصص‬

‫• جراحی عمومی‬ ‫• جراحی ارتوپدیک • جراحی ستون فقرات و کمر‬ ‫• جراحی زیبایی‬

Lap-Band Surgery ‫• جراحی کوچک کردن معده‬

‫ بانيون صافى و كجى پا‬، ‫• جراحی پا‬ Pain Management ‫• درمان دردهای مزمن‬

‫درمان دردهاى مزمن‬ )‫ديسک كمر و گردن (بدون جراحى‬ ‫با استفاده از پيشرفته ترين و جديدترين‬ ‫دستگاههاى كشش ستون فقرات بدون جراحى‬ ‫متخصص در فيزيكال تراپى‬ Shiao-Lan Li, P.T.

‫مديكر‬-‫قبول اكثر بیمه هاى درمانى‬

‫مرکز پزشکی ارواین‬

949.333.2224 Airport Business Center

18102 Sky Park Circle South, Suite D Irvine 92614

www.southcountyspinecare.com

‫مرکز پزشکی میشن ویهو‬

949. 367.1006

Crown Valley Outpatient Surgical Center 26921 Crown Valley Parkway, Suite 110 Mission Viejo , CA 92691

www.crownvalleysurgicalcenter.com

.‫سرویس حمل و نقل رایگان برای بیماران واجد شرایط موجود است‬ 19 Mahnameh Metro | MARCH 2017


‫براى فروش امالک جتارى‬ ‫خود و مشورت لطفا با‬ ‫تيم جتارى ما با تلفن‬

)949(230-4495 .‫متاس حاصل منائيد‬

‫ويدا شيبانى‬ Lake Forest

$2,900,000

Wells Fargo-Trophy O.C. Site A single tenant, absolute NNN leasehold investment occupied by Wells Fargo Bank.The tenant has operated at this location since 1973.

Building Size: 8,000 SF Tenancy: Single

Occupancy: 100% Free Standing Bldg

Property Type: Retail Year Built: 1973

Westminster

$4,500,000

-Signalized Corner with High Visibility and Traffic - Densely Populated Affluent Neighborhood - Mature Infill Area with High Appreciation Potential - Easy Access to I-405 Freeway

Building Size: 23,200 SF Year Built:1966 Lot Size:80,000 SF Property Type:Retail Property Sub-type: Anchor

Vida Sheybani

949-230-4495 Tustin

$3,100,000

Retail Property For Sale • 3,643 SF Former Bank and Restaurant Space • 1,055 SF End Cap Space Available • Large Patio at Corner • Monument Signage • Good Traffic Counts (40,700 Car/Day)

Lake Forest

Mission Viejo

$9,040,000

4,894 Square Foot South Orange County Multi-Tenant Retail and Office Investment. Recently Renovated Value-Add Opportunity: The property is offered at 79% occupancy which provides an opportunity for an investor to lease up the property and achieve a 6% cap rate at 96% occupied; the property recently underwent a $600,000 exterior remodel.

$1,549,000

Foothill Business Park The building consists of a highly functional layout which includes 11 offices, large open area, extensive glass line, building top signage and street frontage. Building Size: 4,732 SF Year Built 2004 Property Type:Office Property Use Type:Vacant/Owner-User

BRE 00915729 vidasheybani@aol.com

‫• ساختمان جتارى‬ ‫• ساختمان پزشكى‬ ‫• ساختمان ادارى‬ ‫• شاپينگ سنتر‬ ‫• زمني جتارى‬ ‫• زمني ساختمانى‬ ‫• آپارمتان های مسکونی‬


‫ويدا شيبانى‬

‫ امالک مسكونى‬،‫ زمني‬،‫ سال جتربه در امور جتارى‬30 ‫با‬ .‫براى فروش سريع منزل خود با باالترين قیمت با من متاس بگيريد‬ .‫ ريورسايد و سن ديه گو جوابگوی احتياجات شام را در متام امور مسکونی و تجارى مى باشيم‬،‫ لوس آنجلس‬،‫در متام مناطق اورنج كانتى‬ Laguna Beach $2,499,000

Dana Point $799,000

4 beds, 4 baths • 3,600 sqft Architecturally intriguing with a sleek contemporary design, this ocean view home is the epitome of stylish. Tucked into the hillside in Upper Diamond of the Laguna Village.

3 beds, 3 baths • 2,035 sqft gated community of Waterford Pointe. spacious floor plan which is airy and bright. The open interior is appointed with a remodeled kitchen, added loft, crown molding, vaulted ceilings .

Newport Beach

$2,710,000

Dana Point

6 beds, 4 baths • 4,006 sqft

4 beds, 4 baths • 4,225 sqft

With design elements drawn from the Tuscan influence, this 2005 remodel, taken down to the studs with new wiring, portrays a rustic yet sophisticated style. A great room concept enjoys high ceilings, massive windows and French doors leading to patios, all drenching the home with

Dramatic Mediterranean style 4200’+ SINGLE LEVEL Villa nestled in the highly desired beach community of Monarch Bay Terrace. 17,500’+ lot, The gourmet kitchen w/ Viking range & stainless appliances. Close to OC’sfinest beaches, 5 Star resorts, premium golf courses & shopping.

Mission Viejo

$889,000 Mission Viejo

4 beds, 3 baths • 2,679 sqft Gorgeous Standard Pacific Plan 3 in guard gated community of Stoneridge.This beauty offers a formal entry & open floor plan for easy entertaining.Formal living room w/ fireplace!

$639,900

2 beds, 2 baths • 1,493 sqft PANORAMIC BLUE-BLUE-BLUE WATER LAKE VIEWS!!! Very rare two bedroom plus loft with lakefront views! Top level penthouse with tall cathedral ceilings which create a very open and private feeling.

Vida Sheybani

Laguna Niguel

$849,000

3 beds, 3 baths • 2,011 sqft Beautiful Rancho Niguel home on Pool Sized Lot on single loaded street inone of the best family neighborhoods in Laguna Niguel! Upgraded kitchen is 2 years old with GE Cafe appliances, all self-closing cabinets and doors. Viejo’s finest streets.

$2,499,000

Newport Beach

$1,985,000

3 beds, 4 baths • 2,917 sqft Lovely, designer Balboa plan 3 in exclusive One Ford Road! Absolutelybeautiful home features a formal living room with a fireplace, formal dining room, stunning gourmet granite kitchen with a center island, stainless steel.

30 YEARS OF EXPERIENCE

in Residential Real Estate & Commercial Properties

BRE 00915729 vidasheybani@aol.com

949-230-4495


‫دانش و فناوری‬

‫هوش مصنوعی با گوشت و پوست؛‬ ‫روبات‌های انسان‌منا در راهند‬

‫دویچه وله‬

‫پژوهشگران بیوپزشکی در دانشگاه آکسفورد خواستار تولید روبات‌هایی‬ ‫شده‌اند که روکشی از گوشت و پوست انسان دارند‪ .‬آنها می‌گویند تکنولوژی‬ ‫تولید روبات‌های انسان‌منا وجود دارد و باید تولید و توسعه آنها را آغاز کرد‪.‬‬ ‫پیرالکسیس موتوی و اندرو کار‪ ،‬دو تن از پژوهشگران آکسفورد‪ ،‬در مقاله‌ای‬ ‫در مجله «ساینس رباتیکس» استدالل کرده‌اند که روبات‌های انسان‌منا شاید‬ ‫هامن ابزاری باشند که برای تولید بافت‌های ماهیچه‌ای و تاندون‌های کارآمد‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫در حال حارض‪ ،‬مهندسی پوست با تکیه بر «بیورآکتور»هایی انجام می‌شود که‬ ‫الیه‌هایی از سلول‌های پوستی در آن پرورش داده می‌شوند‪ .‬مساله اینجاست‬ ‫که این بیورآکتورها منی‌توانند محیط مکانیکی الزم برای رشد سلول‌ها را‬ ‫بازسازی کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سلول‌های ماهیچه‌های انسانی و تاندون‌ها به‬ ‫این خاطر رشد می‌کنند که روی اسکلت ما کشیده می‌شوند و حرکت می‌کنند؛‬ ‫امکانی که در بیورآکتورها فراهم نیست‪.‬‬ ‫به همین خاطر بافت‌های پوستی و ماهیچه‌ای تولید شده در آزمایشگاه‌ها چون اسرتس‌های‬ ‫عصبی و کشش‌ها را تجربه منی‌کنند‪ ،‬مشکالت ساختاری پرشامری دارند و منی‌توانند به اندازه‬ ‫پوست و گوشت انسان منعطف باشند‪.‬‬ ‫توصیه پژوهشگران آکسفورد این است که این کار باید با بهره‌گیری از روبات‌ها تسهیل شود‪.‬‬ ‫آنها می‌گویند می‌توان بیورآکتوری از روبات‌های انسان‌منا ساخت که ساختار‪ ،‬ابعاد و مکانیکی‬ ‫شبیه بدن انسان دارند و به رشد طبیعی پوست و بافت‌ها کمک می‌کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫می‌توان از پوستی که روی بدن این روبات‌ها رشد می‌کند‪ ،‬برای پیوند دادن به انسان‌ها بهره‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بیورآکتورهایی که برای این کار ساخته می‌شوند از جنس پلیمرهای الکرتواکتیو خواهند بود‬ ‫و از روبات‌هایی پر می‌شوند که ماهیچه‌های «روباتیک نرم» دارند‪ .‬این روبات‌ها همچنین با‬

‫حسگرهای نرم و قابل کششی هم پوشانده خواهند شد که بر سالمت پوست‌های رو به رشد‬ ‫نظارت می‌کنند‪ .‬پیش‌بینی می‌شود که حرکات این روبات‌ها بیش از هر روباتی که تا کنون‬ ‫دیده شده به انسان شبیه خواهد بود‪.‬‬ ‫کسانی که نیازمند پیوند تاندون روی دست‌هایشان هستند‪ ،‬با توسعه این روبات‌ها حتی‬ ‫ممکن است بتوانند با دیگران دست دهند‪ ،‬یا پیانو بنوازند‪ .‬روبات‌هایی که پوششی از گوشت‬ ‫و پوست انسان دارند هم شبیه روبات معروف دانشگاه توکیو‪ ،‬موسوم به «کنشیرو» خواهند‬ ‫بود‪ ،‬که حرکاتش بسیار شبیه به حرکات انسان است‪.‬‬ ‫رادنی بروکس‪ ،‬متخصص مشهور روباتیک در دانشگاه ام‌آی‌تی‪ ،‬سال‌ها پیش پیش‌بینی کرده‬ ‫بود که «روبات‌ها جای‌گزین انسان‌ها نخواهند شد‪ ،‬روبات‌ها انسان خواهند شد‪ ».‬مقاله‬ ‫بیوپزشک‌های دانشگاه آکسفورد درباره مهندسی پوست هم اثبات همین استدالل است و‬ ‫متخصصان معتقدند این مسیر به هامن نتیجه ختم خواهد شد‪.‬‬

‫‪Best Travel & Tours‬‬

‫رضا آگاهی‬

‫آژانس مسافرتى بِست تراول و تورز‬

‫مشاور و راهنامى شام‬

‫در امور بیمه‬

‫به مدیریت هایده حجازی‬

‫‪۱7‬سال مشاور صدیق شما در کالیفرنیا و سراسر آمریکا‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪Heidi Hejazi‬‬

‫بهترين و ارزانترين نرخهاى هواپیمائى‬ ‫با قیمت عمده فروشى به ايران و ساير نقاط جهان‬

‫لوس آجنلس تهران ‪650‬‬ ‫از‬

‫‪$‬‬

‫دالر‬

‫‪BAGS AND FREE CHANGE‬‬ ‫‪EMIRATES 3 $‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪$‬‬ ‫ ‪LUFTHANSA‬‬ ‫‪720‬‬

‫‪(949) 419-4709‬‬ ‫‪www.123besttravel.com‬‬

‫‪4000 BARRANCA PKWY ST#250 • IRVINE CA 92604‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 22‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪CA DOI #0E86532‬‬

‫‪coverage‬‬ ‫‪for your most precious‬‬

‫‪ASSETS‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اتومبيل‬ ‫مسكونى‬ ‫عمر‬ ‫مشاغل‬

‫‪www.Ezinsurance123.com‬‬

‫‪Auto‬‬ ‫‪Home‬‬ ‫‪Life‬‬ ‫‪Business‬‬

‫‪714.754-9030‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪Costa Mesa:‬‬

‫‪2960 Harbor Blvd, Suite 4 • Costa Mesa CA 92626‬‬

‫‪949.707.7777‬‬

‫‪23276 S. Pointe Drive Suite 103 • Laguna Niguel Ca 92653‬‬

‫‪Laguna Niguel:‬‬


‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬

Short Sale

Placentia SFR, 3Bed, 3Bath, 1449sft, Move in Condition $573,000

‫کترین بینش‬

‫مشاورین امالک و امور وام‬

Bank Owned

Ladera Ranch TWH 3Bed, 3Bath, 2144sft, $559,000

GET ALL THE FACTS BEFORE YOU

BUY SELL or RENT

Cathrin Elliye Binesh

Bank Owned

San Clemente SFR 4Bed, 6Bath, 4222sft, 12000 Lot with View $1,130,000

‫پیام بینش‬

Nick Payam Binesh

Real Estate and Mortgage Broker

Real Estate and Mortgage Broker

BRE# 01708370 • NMLS®# 318207

BRE# 01708409-NMLS®# 318343

Connect Iranian American.com

BINESH REALTY GROUP

949-222-0234 TeamBinesh.com Bank Owned

Laguna Niguel TWH 3Bed, 3Bath, 1950sft, with View $610,500 23 Mahnameh Metro | MARCH 2017

Bank Owned

Aliso Viejo Condo 3Bed, 2Bath, 1240sft, Low HOA $419,900

Short Sale

Santa Ana Condo 2Bed, 2Bath, Fixer Upper $250,000


‫داروخاهن رازى‬

‫‪Your Local Neighborhood Pharmacy‬‬

‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬

‫دلیوری و پست رایگان برای داروها در اورجن کانتی و کا لیفرنیا اجنام میشود‪.‬‬

‫‪Dr. Kambiz‬‬ ‫‪Ghojehvand, PharmD.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• متخصص در تهيه و ساخت داروهاى تركيبى‬ ‫• كرم هاى زيبايى پوست صورت‬ ‫• انواع واكسن ها شامل‪ :‬سرماخوردگى ‪ ،‬زونا‬ ‫• برنامه ريزى كامپيوترى براى پركردن داروهاى ماهیانه شما‬ ‫• دستگاه مجانى قند خون براى بیماران ديابتی (براى بیماران واجد شرايط)‬ ‫• كليه وسايل مخصوص ساملندان و بیماران از قبيل‪:‬‬ ‫صندلى چرخ دار‪ ،‬عصا ‪ ،‬جورابهاى واريس ‪،‬كرستهاى طبى‬ ‫كمربندهاى طبى ‪ ،‬صندلى هاى توالت و حمام‬ ‫• اكثر بیمه های داروئی پذيرفته مى شود‪:‬‬ ‫‪Medicare, MediCal, CalOptima, OneCare, Express Scrips Caremark, Atnea‬‬ ‫کرم زیبایی خاویار السین ‪ ،‬ویتامین های ‪ C & E‬السین موجود میباشد‪.‬‬ ‫ختفيف ويژه براى ساملندان و اشخاصى كه بیمه ندارند‬ ‫مشاوره رایگان در امور دارویی برای هموطنان عزیز‬

‫ما به دو زبان فارسى و انگليسى با شما صحبت مى كنیم‬ ‫برچسب دارو های شما به زبان شیرین فارسی تایپ میشود‬ ‫‪With transfer of 5 NEW or MONTHLY(MAINTENANCE MEDICATIONS) to Razi Pharmacy,‬‬ ‫*‪You will receive a $100.00 Gift Card to shop at Mission Ranch Market.‬‬

‫‪GIFT‬‬ ‫‪CARD‬‬

‫با انتقال حداقل ‪ 5‬نسخه دارو خود به‬

‫داروخانه رازى‬

‫یک کوپن به مبلغ ‪ $100.00‬برای خريد در‬ ‫میشنرنچمارکتبهشامهدیهدادهمیشود‪.‬‬

‫*‬

‫‪*New or transferred Prescription. Not Valid for prescriptions paid in whole or‬‬ ‫‪in part by government. limit one per customer.No cash value.New customer‬‬ ‫‪only.‬‬

‫‪Special offer is valid from Mar-20-17 to May-30-2017‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 24‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪00‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪$‬‬

‫دکرت کامبیز قجه وند‬ ‫جنب میشن رنچ مارکت‬

‫‪949-583-7294‬‬ ‫‪949-583-7291‬‬


‫میش ن‬ ‫ک‬ ‫ن ر چ مار ت‬ ‫عرضه کننده بهترین مواد غذائی‪،‬‬ ‫تازه ترین میوه و سبزی‬ ‫با نازلترین قیمت و کیفیتی برتر‬

‫‪We have Quality Standards in place every day, in every aisle.‬‬ ‫‪We are passionate about great tasting food.‬‬ ‫می ن‬ ‫شن ر چ کیترینگ‬

‫‪Mission Ranch CATERING‬‬

‫مح‬ ‫یس‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫با بهترین کیفیت و سرو ی ربرت رد خدمت جشنها ی ع روسی انمزدی‪ ،‬میهمانی رد منزل و ل کار ما باشد‪.‬‬

‫‪949-707-5879‬‬

‫‪www.MissionRanchMarkets.com‬‬

‫‪23166 Los Alisos Blvd • Mission Viejo , CA 92691‬‬


‫•اجنام کلیه امور گرین کارت‬ ‫•ویزای نامزدی و سیتی زن شیپ‬ ‫• انتقال قانونی ارز از ایران به امریکا‬ ‫• اجنام کلیه امور کنسولی با توجه به مقررات‬ ‫دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگنت‬

‫‪Entia Lawal‬‬

‫‪Certified Legal Document‬‬ ‫‪Assistant 10+ Years Experience‬‬

‫‪949-529-2215‬‬

‫در باره فواید زردچوبه برای سالمت انسان ادعاهای زیادی شده است‪.‬‬ ‫زردچوبه ادویه‌ای است که شکل طبیعی آن تا حدودی شبیه زنجبیل است ولی‬ ‫وقتی به صورت پودر درمی آید‪ ،‬رنگ مشخصی که مخلوطی از زرد و نارنجی‬ ‫است پیدا می کند‪.‬‬

‫‪Nazem Rafiee‬‬ ‫‪Certified Mediator at‬‬ ‫‪O.C. Superior Court‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• امور طالق(تکمیل و ثبت مدارک الزمه برای طالق)‬ ‫• هزینه نگهداری‪ ،‬سرپرستی‪ ،‬قیمومیت اطفال و نفقه همسر‬ ‫• تقسیم اموال و دعاوی مربوط به امالک و مستغالت‬ ‫• حل و فصل اختالفات با اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫• تنظیم سند صلح اختیاری ‪Living Trust‬‬ ‫• وصیت نامه ‪Will‬‬ ‫• وکالتنامه بعلت بیماری ‪Health Care Directive‬‬ ‫• وکالتنامه رمسی‬ ‫• تنظیم هر گونه ‪ Resume‬حتت هر عنوان‬ ‫همکاری در کلیه امور مهاجرت و مکاتبات ضروری با ادارت‬ ‫و موسسات‪ ،‬افراد حقیقی و حقوقی حتت هر عنوان‬

‫با نازلترین هزینه ها‬

‫‪949.939.4120‬‬

‫‪Like Us on Facebook @ FamilyMediationServices‬‬ ‫‪WWW.CONFLICTRESOLUTIONCA.COM‬‬ ‫‪www.dispute2resolution.com‬‬

‫‪24551 Raymond Way, Suite 150 • Lake Forest, CA 92630‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 26‬‬

‫دکرت مایکل موزلی‬ ‫بی‌بی‌سی‬

‫ناظم رفیعی‬

‫‪Not Litigation‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫دانش و فناوری‬

‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬ ‫‪Family Mediation Services‬‬

‫آیا مصرف زردچوبه به‬ ‫سالمت شما کمک می‌کند؟‬

‫گرد زردچوبه در آشپزی کشورهای جنوب آسیا نقش مهمی دارد‪ .‬تا این اواخر در بریتانیا از‬ ‫زردچوبه تنها در یکی از غذاهای هندی که با گوشت مرغ تهیه می شود ( تیکا ماساال) و‬ ‫بریتانیایی ها به آن عالقه فراوانی دارند استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫ولی امروزه به خاطر ادعاهایی که در باره فواید زردچوبه برای بهبود بسیاری از مشکالت‬ ‫سالمت از آلرژی گرفته تا افرسدگی می شود‪ ،‬مرصف این ادویه به صورت باورنکردنی افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬نه تنها در آشپزی و افزودن آن به غذا بلکه اضافه کردن آن به نوشیدنی هایی مانند‬ ‫چای‪ .‬آیا کسی حارض است زردچوبه را به شیر اضافه کند؟‬ ‫من معموال در صحت یک چنین ادعاهایی تردید دارم ولی در مورد زردچوبه فکر کردم شاید‬ ‫خاصیت هایی را که ادعا می کنند داشته باشد‪ .‬زردچوبه دست کم از ‪ ۲۰۰‬ماده متفاوت‬ ‫ساخته شده‪ ،‬ولی دانشمندان بخصوص به رنگدانه ای که باعث رنگ زرد این ادویه می شود‬ ‫(کورکومین) توجه دارند‪.‬‬ ‫هزاران مقاله علمی در باره تحقیقاتی که در آزمایشگاه ها در باره زردچوبه و کورکومین‬ ‫شده به چاپ رسیده که برخی از آنها نتایج نویدبخشی دارند‪ .‬ولی این آزمایش ها تا کنون‬ ‫عمدتا بر روی موش ها و با استفاده از مقدار زیاد زردچوبه صورت گرفته‪ .‬آزمایش هایی که‬ ‫در دنیای واقعی و بر روی انسان انجام شده بسیار کم است‪.‬‬ ‫به همین جهت در برنامه تلویزیونی بی بی سی موسوم «من دکرت هستم به من اعتامد کن»‬ ‫در صدد برآمدیم تاثیر زردچوبه را بر روی انسان آزمایش کنیم‪ .‬در این راستا با شامری از‬ ‫پژوهشگران برجسته در رسارس بریتانیا متاس گرفتیم و با کمک آنها ‪ ۱۰۰‬داوطلب از شامل‬ ‫رشق بریتانیا را برای آزمایشات جدید انتخاب کردیم‪ .‬در میان این عده کمرت کسی به صورت‬ ‫منظم غذاهای حاوی زردچوبه مرصف کرده بود‪.‬‬

‫سپس این عده را به سه گروه تقسیم کردیم‪.‬‬ ‫آیا مرصف زردچوبه به سالمت شخص کمک می کند؟‬ ‫از یک گروه خواستیم که به مدت ‪ ۶‬هفته هر روز یک قاشق مرباخوری زردچوبه و ترجیحا‬ ‫با اضافه کردن آن به غذایشان مرصف کنند‪ .‬قرار شد گروه دوم هر روزه از قرص مکمل‬ ‫زردچوبه به هامن اندازه یک قاشق مرباخوری‪ ،‬استفاده کنند‪ .‬برای گروه سوم پالسیبو‬ ‫(دارومنا) تجویز کردیم‪.‬‬


‫داوطلبانی که قرار بود هر روز یک قاشق مرباخوری زردچوبه مرصف کنند‪ ،‬از راههای‬ ‫ابتکاری استفاده می کردند مثال آنرا با شیر گرم می خوردند یا به ماست اضافه می کردند‪.‬‬ ‫ولی همه آنها از طعم زردچوبه خوششان منی آمد‪ .‬عده ای می گفتند بسیار بدمزه است و‬ ‫بعضی می گفتند طعم بسیار قوی دارد که تا مدت ها در دهان می ماند‪.‬‬

‫ولی زردچوبه چه تاثیری بر روی این گروه داشت؟‬ ‫برای آگاهی از این تاثیر تصمیم گرفتیم از روش جدیدی که پرفسور مارتین ویدچوندتر‪،‬‬ ‫و تیم تحقیقاتی او در یونیورسیتی کالج لندن‪ ،‬ابداع کرده اند‪ ،‬استفاده کنیم‪ .‬پرفسور‬ ‫ویدچوندتر‪ ،‬عالقه بخصوصی به زردچوبه ندارد و در مورد این که چگونه رسطان ها تولید‬ ‫می شوند‪ ،‬تحقیق می کند‪ .‬گروه پژوهشی تحت نظر او‪ ،‬منونه های نسوجی را که از زنان‬ ‫مبتال به رسطان پستان گرفته بودند‪ ،‬با نسوج زنان سامل مقایسه کرده و دریافتند که تغییری‬ ‫که در دی ان ای سلول ها اتفاق می افتد کامال قبل از رسطانی شدن این سلول هاست‪.‬‬

‫آژانس مسافرتی اطلس‬

‫‪AtlasTicket.com‬‬

‫‪www.‬‬

‫‪Visit our Website 24/7 Air, Hotel, Cruises‬‬ ‫‪and more Call us for unpublished air fare‬‬

‫تغییر در بسته ژن هاست که متیالسیون دی ان ای‪ ،‬خوانده می شود و تا حدودی مانند‬ ‫کلیدی که با آن می توان نور چراغی را کم و زیاد کرد‪ ،‬می تواند فعالیت یک ژن را باال یا‬ ‫پائین بربد‪ .‬نکته جالب این است که اگر به این تغییر به موقع پی برده شود‪ ،‬قبل از رسطانی‬ ‫شدن سلول‪ ،‬می توان مسیر تغییر را بالقوه عوض کرد و به عقب برگرداند‪ .‬به طورمثال‬ ‫ممکن است متیالسیون دی ان ای‪ ،‬روشن کند که به چه دلیل وقتی شخص سیگار کشیدن را‬ ‫ترک می کند‪ ،‬خطر مبتال شدنش به رسطان ریه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد‪ .‬شاید‬ ‫دلیل آن این باشد که متیالسیون ناسامل ژن‌ها که ناشی از کشیدن سیگاراست‪ ،‬پس از ترک‬ ‫سیگار متوقف شده یا حتی ترمیم می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل ما از پرفسور ویدچوندتر‪ ،‬پرسیدیم آیا الگوی متیالسیون دی ان ای سلول های‬ ‫خون داوطلبان ما در موقع رشوع و نیز پایان آزمایشات‪ ،‬هر گونه تغییری در خطر ابتال به‬ ‫رسطان و سایر عارضه ها مانند آلرژی را نشان خواهد داد؟ این کاری بود که تا آمنوقع انجام‬ ‫نشده بود‪ .‬خوشبختانه پرفسور ویدچوندتر‪ ،‬خیلی از برنامه ما استقبال کرد و گفت گروه‬ ‫تحقیقاتی او از این که در این آزمایش ها رشکت داشته باشد خیلی خوشحال می شود چون‬ ‫اثبات آن به تحقیقات اساسی که امکانات جدیدی را برای بررسی تدابیر پیشگیری‪ ،‬بخصوص‬ ‫در مورد رسطان فراهم می کند‪ ،‬کمک خواهد کرد‪.‬‬

‫چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫وقتی از او این سئوال را کردم کامپیوترش را باز کرد و به آهستگی رشوع به صحبت کرد‪:‬‬ ‫«ما تغییری در گروهی که دارومنا مرصف می کردند ندیدیم» که البته تعجب آور نبود‪.‬‬ ‫«در گروهی هم که مکمل زردچوبه به آنان تجویز شده بود تغییری مشاهده نشد‪».‬‬ ‫تا اینجا این نتیجه گیری تعجب آور و تا حدودی نومیدکننده بود‪.‬‬ ‫«ولی در گروهی که زردچوبه را به غذایشان اضافه کرده بودند‪ ،‬تغییرات کامال قابل توجهی‬ ‫ایجاد شده بود‪ .‬این موضوع واقعا هیجان آور بود‪ .‬ما ژن بخصوصی را پیدا کردیم که بزرگ‬ ‫ترین تفاوت را نشان می داد‪ .‬و چیزی که جالب است این است که ما می دانیم این ژن‪ ،‬در‬ ‫چند بیامری بخصوص‪ :‬افرسدگی‪ ،‬آسم‪ ،‬اگزما و رسطان دخیل است‪ .‬این یک کشف بی نهایت‬ ‫مهم است‪ ».‬مطمئنا این کشف مهمی است ولی چرا این تغییرات تنها در داوطلبانی دیده‬ ‫شد که گرد زردچوبه را به غذایشان اضافه کرده بودند نه آنانی که هامن مقدار زردچوبه را‬ ‫به عنوان قرص مکمل مرصف کرده بودند؟‬

‫هندی‌ها از زردچوبه در پخت غذاهای خود استفاده می‌کنند‬

‫دکرت براندت‪ ،‬همچنین گفت به دلیل این که همه داوطلبان ما سعی کرده بودند زردچوبه‬ ‫را به طرق مختلف مرصف کنند‪ ،‬می توانیم مطمنئ شویم که تنها زردچوبه موجب تغییرات‬ ‫شده‪ ،‬نه ادویه های دیگری که ما در تیکا ماساالی مرغ از آن استفاده می شود‪.‬‬ ‫برای تایید این نتیجه گیری باید تحقیقات بیشرتی باید صورت گیرد؛ از جمله تکرار همین‬ ‫آزمایشی که انجام دادیم‪ .‬ولی با توجه به یافته هایامن آیا از این به بعد من بیشرت زردچوبه‬ ‫مرصف خواهم کرد؟ احتامل دارد‪ .‬مرصف بیشرت زردچوبه به این که به طعمش عادت کنم‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬از همین حاال من آزمایش های تازه با زردچوبه را رشوع کرده ام و هنگام‬ ‫درست کردن املت عالوه بر فلفل تند کمی هم زردچوبه به آن اضافه می کنم‪.‬‬

‫لس آجنلس ‪ -‬تهران‬ ‫‪Los Angeles - Tehran‬‬ ‫‪For Limited Time - Early Bird Special‬‬

‫‪629‬‬

‫‪Round Trip $‬‬ ‫‪SPECIAL‬‬ ‫‪from‬‬

‫‪Rates are subject to change‬‬

‫‪(949) 851-5050‬‬ ‫‪4425 Jamboree Road, Suite 128‬‬ ‫‪Newport Beach, CA 92660‬‬

‫‪27 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دکرت کریسنت براندت‪ ،‬که در دانشگاه نیوکاسل تدریس می کند و به انجام این آزمایش ها‬ ‫کمک کرده معتقد است احتامل دارد این موضوع به نحوه مرصف زردچوبه ارتباط داشته‬ ‫باشد‪« :‬ممکن است اضافه کردن چربی یا گرم کردن آن (زردچوبه) ترکیبات فعال آن را بیشرت‬ ‫قابل حل کرده و سبب می شود جذب زردچوبه آسان تر شود‪ .‬ما باید در این باره تحقیقات‬ ‫بیشرتی کنیم و سعی کنیم بفهمیم دقیقا چه اتفاقی می افتد‪».‬‬

‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬

‫وب سایت ما ‪ ۲۴‬ساعت در خدمت نیازهای مسافرتی شما میباشد‪.‬‬


‫شما در امور امالک مسکونی‬ ‫در متام مناطق اورجن کانتی‬

‫‪Farah‬‬ ‫‪Sadeghivafa‬‬

‫‪REALTOR • CalBRE#01988130‬‬

‫فــرح‬

‫صادقی وفا‬

‫‪Your Real Estate Specialist for‬‬

‫‪BUY, SELL or LEASE‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫با در دست داشنت استثنائی ترین خانه هایی‬ ‫که هنوز وارد مارکت نشده اند‪.‬‬

‫دانش و فناوری‬

‫مشاور آگاه فعال ومورد اعتماد‬

‫کاهش وزن با تغذیه سالم‬ ‫دویچه وله‬

‫کاهش چندکیلو از وزن بدون رژیم غذایی عذاب دهنده نیز امکان‌پذیر‬ ‫است‪ .‬راهکارهای فراوانی برای کاهش وزن بدون رژیم غذایی سخت‬ ‫وجود دارد‪ .‬این گالری عکس به مناسبت ‪ ۷‬مارس‪ ،‬روز جهانی تغذیه سامل‬ ‫راهکارهایی را برای شام توضیح می‌دهد‪.‬‬

‫نوشیدن آب زیاد‬

‫آب زیاد بنوشید‪ .‬قاعده نوشیدن آب روزانه‪ :‬وزن بدن رضب در عدد ‪ ۳۰‬نشان‌دهنده‬ ‫میزان آب الزم روزانه برحسب میلی لیرت برای بدن شامست‪ .‬مثال‪ :‬کسی که ‪ ۶۰‬کیلو وزن‬ ‫دارد‪ ،‬باید روزانه ‪ ۱ /۸‬لیرت آب بنوشد‪.‬‬

‫افزایش حرکت روزانه‬

‫فعالیت فیزیکی بدن برای دست‌یابی به بدنی مناسب اهمیتی ویژه دارد‪ .‬قرار نیست که‬ ‫ساعت‌های طوالنی در باشگاه‌های ورزشی عرق بریزید‪ .‬شام می‌توانید برنامه‌های کوتاه‬ ‫ورزش روزانه برای خود تعیین کنید‪ .‬مثال به جای آسانسور همواره از پله استفاده کنید‪.‬‬ ‫این ورزش روزانه کار سوخت چربی در بدن را هموار می‌کند‪.‬‬

‫سبزی‌ها به جای سیب زمینی‬

‫سیب زمینی رسخ شده و دیگر تنقالت چرب را دور بریزید‪ .‬به جای آن روزانه دو وعده‬ ‫میوه و یک وعده سبزی بخورید‪ .‬میزان هر وعده را نیز خودتان می‌توانید تشخیص دهید‬ ‫زیرا هر وعده برابر است با آنچه در یک دست شام جای می‌گیرد‪.‬‬

‫آهسته غذا بخورید‬

‫از خوردن غذا لذت بربید‪ .‬هر لقمه را آهسته بجوید و سعی کنید مدت بیشرتی برای‬ ‫فرودادن هر لقمه رصف کنید‪ .‬پس از چندی متوجه نشانه‌های سیری از طرف بدن خود‬ ‫می‌شوید‪..‬‬

‫بدیل خوشمزه‬

‫ ‪Laguna Hills‬‬ ‫‪$760.000 Rancho Santa Margarita $570.000‬‬ ‫‪ Single family home 3/2 1623 sqft 5500 lot‬البته مهم‌ترین نکته کیفیت غذایی است که می‌خورید‪ .‬مشخص است که تفاوتی است‬ ‫‪Townhouse 3/2.5‬‬ ‫میان سس خامه‌ای پرچربی که شام بر روی ماکارونی خود می‌ریزید یا یک ورق گوجه‬ ‫فرنگی که می‌توانید روی آن بگذارید‪.‬‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫نان سبوس‌دار استفاده کنید‬ ‫ ‪Lake Forest‬‬ ‫‪$780,000 Rancho Santa Margarita $549,000‬‬ ‫‪Single family home ,4/3 2400, sqft 8200 lot Town House, 3/3 , 1300 sqft 4,675 Lot‬‬

‫‪949-878-2628‬‬ ‫‪27451 Los Altos, Suite 100 • Mission Viejo, CA 92691‬‬

‫‪farahsadeghivafa.firstteam.com‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 28‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫همواره به جای نان سفید از نان سبوس‌دار استفاده کنید‪ ،‬زیرا نان سفید ارزش غذایی‬ ‫ندارد اما نان‌های سبوس‌دار چربی و قند را ذخیره می‌کنند و احساس گرسنگی دیرتر‬ ‫دست می‌دهد‪.‬‬

‫از قند پرهیز کنید‬

‫جایگزین‌های قن ِد بدون کالری می‌توانند کشش به قند را در بدن کاهش دهند‪ .‬بدن‬ ‫در چنین رشایطی می‌کوشد از ذخیر‌های کالری خود استفاده کند‪ .‬پس تا می‌توانید قند‬ ‫کمرتی مرصف کنید و به جای قند از عسل استفاده کنید‪.‬‬

‫خواب مرتب و طوالنی‬

‫خواب کم و نامرتب به اسرتس در بدن منجر می‌شود‪ .‬بدن همواره در حالتی آماده‬


‫زرى حاجيان‬ ‫وكيل رسمى دادگسرتى آمريكا‬

‫فعالیت باقی می‌ماند و فعالیت‌های هورمونی مختل می‌شود‪ .‬در چنین رشایطی هورمون اسرتس‬ ‫(کورتیزول) تولید و سبب افزایش وزن می‌شود‪ .‬هر فردی باید شب‌ها هفت تا هشت ساعت بخوابد‪.‬‬ ‫خواب مرتب می‌تواند به کاهش وزن بینجامد‪.‬‬

‫غذای شب‬

‫شب‌ها به جای خوردن کربوهیدرات‌ها (نان‪ ،‬ماکارونی و سیب زمینی) گوشت بدون چربی یا حبوبات‬ ‫بخورید‪ ،‬زیرا این پروتئین‌ها به شیوع هورمون‌های رشد کمک می‌کنند؛ هورمون‌هایی که در طول‬ ‫خواب فعال می‌شوند‪.‬‬

‫همواره بخندید‬

‫خنده به کاهش وزن کمک می‌کند‪ .‬محققان دانشگاه «واندربیلت» به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی‬ ‫که روزانه ‪ ۱۵‬دقیقه می‌خندند‪ ،‬سوخت کالری‌های‌شان در مجموع ‪ ۲۰‬درصد بیشرت از دیگران است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب کاهش وزن افراد خنده‌رو در سال دوکیلو بیشرت از دیگران است‪ .‬خنده همچنین از ترشح‬ ‫هورمون اسرتس‌زای (کورتیزول) جلوگیری می‌کند؛ هورمونی که سبب افزایش وزن می‌شود‪.‬‬

‫اسرتاحت در میان کار‬

‫یوگا و استفاده از تکنیک‌های تنفس عمیق و مترکز بسیار مفید هستند و آرامش بخش‪ .‬کسانی که‬ ‫آرامش دارند بهرت می‌توانند وزن کم کنند‪.‬‬

‫حامم الغری‬

‫روغن زنجبیل در آب وان حامم به گردش خون یاری می‌رساند‪ .‬منک دریا رسشار از مواد معدنی است‬ ‫و استفاده از آن در آب وان به کاهش چربی و سفت شدن پوست می‌انجامد‪ .‬استفاده از روغن فلفل‬ ‫نیز در آب وان به سوخت‌و‌ساز بهرت بدن منجر می‌شود‪.‬‬

‫از خوردن وعده‌های اضافی غذا بپرهیزید‬

‫باید بین هر وعده غذا حدود پنج ساعت فاصله باشد‪ .‬وقتی غذاهای دیگر به وعده‌های مشخص غذا‬ ‫اضافه شوند‪ ،‬بدن دیگر منی‌تواند ذخیره چربی خود را مرصف کند‪.‬‬

‫فرمول وزن کم کردن سامل‬

‫کالری کمرتی به بدن اضافه کنید و هم‌زمان فعالیت‌های بدنی خود را افزایش دهید‪.‬‬

‫‪ u‬زرى حاجيان با جتربه كارى بيش از ‪ 12‬سال با شركتهاى‬ ‫بیمه به آسانى مى تواند حقوق شما را از آنها دريافت دارد‪.‬‬

‫‪ e‬امور مهاجرت‬

‫(انواع ويزاها و دفاع در دادگاههاى پناهندگى)‬

‫‪ e‬تصادفات و جراحات بدنى ناشى از آن‬ ‫‪ e‬دعاوى خانوادگى‬

‫‪ e‬طالق با توافق فقط ‪ 1000‬دالر‬ ‫‪ e‬مياجنيگرى‬

‫‪ DUI e‬فقط ‪ 1۲۵0‬دالر‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪e DUI $1250‬‬ ‫‪e Immigration‬‬ ‫‪e Personal Injury‬‬ ‫‪e Family Law‬‬ ‫‪e Uncontesed Divorce only $1000‬‬ ‫‪e Mediation‬‬

‫مشاوره رایگان با تعیین وقت قبلی‬

‫‪(949) 452-9400‬‬ ‫‪(714) 973-7800‬‬ ‫‪zarihadjian@hadjianlaw.com‬‬

‫‪1851 East First Street, Suite 900 • Santa Ana, Ca 92705‬‬ ‫‪29 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫تغییر مواد غذایی روزانه‬

‫تغییر مواد غذایی روزانه برای کاهش وزن بدن بسیار رضوری است‪ .‬سبزی‌ها‪ ،‬میوه‪ ،‬نان سبوس دار و‬ ‫لبنیات کم چربی باید به بخش اصلی مواد غذایی تبدیل شوند و به هنگام پخت غذا باید به این نکته‬ ‫توجه داشت که از مرصف زیاد روغن جلوگیری شود‪.‬‬

‫‪ u‬زرى حاجيان‪ ،‬وكيل رمسی دادگاههاى كاليفرنيا و فدرال‪،‬‬ ‫شما را قاطعانه و دوستانه يارى منوده و مشكالت پيچيده‬ ‫حقوقى شما را آسان مى سازد‪.‬‬


‫مهاجرت‬

‫مهاجرت به آمریکا‬ ‫دکرت‬‪‭‬علیرضا‬‪‭‬عابدی‬‪‭‬‬

‫در خربنامه این ماه به فرمان های اجرائی اخیر رئیس جمهور امریکا در‬ ‫مورد مهاجرت‪ ،‬پناهندگان و موضوعات مربوطه میپردازیم‪ .‬یکی از پر رس و‬ ‫صدا ترین آنان فرمان منع ورود موقت اتباع هفت کشور اسالمی ایران‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫لیبی‪ ،‬سوریه‪ ،‬سومالی‪ ،‬سودان‪ ،‬و یمن بود که فورأ به اجرا گذاشته شد‪ .‬به‬ ‫موجب این فرمان‪ ،‬از ‪ ۲۷‬ژانویه ‪ ،۲۰۱۷‬روز امضاء فرمان‪ ،‬مهاجرین ازماملک‬ ‫ذکر شده مبدت ‪ ۹۰‬روز و کلیه پناهندگان بجز سوریه ای ها مبدت ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫حق ورود به امریکا را ندارند حتی اگر دارای ویزای معترب باشند‪ .‬پناهندگان‬ ‫سوریه ای دامئأ و کأل ممنوع الورود میباشند‪.‬‬ ‫روز ‪ ۲۸‬ژانویه دادگاه فدرال بروکلین اولین حکم قضایی در لغو قسمتی از فرمان مبنظور‬ ‫آزاد کردن بعضی از مسافرین بازداشت شده در فرودگاه کندی را صادر کرد‪ .‬در روزهای‬ ‫بعد چندی دیگر از دادگاه های فدرال در شهرها و ایاالت مختلف به رسیدگی به شکایات‬ ‫مربوط به این فرمان پرداختند و احکام مختلفی در لغو بعضی موارد فرمان در نقاط مختلف‬ ‫امریکا صادر شد‪ .‬مهمرتین و جامع ترین حکم قضایی در مخالفت با فرمان ریاست جمهوری‬ ‫روز ‪ ۳‬فوریه در ایالت واشنگنت در دادگاه منطقه ئی فدرال صادر شد که مبوجب آن‬ ‫اجرای فرمان دولت در رسارس مملکت فعأل ملغی و روند مسافرت و ورود اتباع خارجی‬ ‫به امریکا به صورت قبلی و عادی بازگشت داده شد‪.‬‬ ‫دولت ترامپ روز ‪ ۴‬فوریه از دادگاه تجدید نظر فدرال در سن فرانسیسکو تقاضای لغو‬ ‫حکم دادگاه ایالت واشنگنت را کرد ‪ .‬روز ‪ ۷‬فوریه دادگاه تجدید نظر به استامع استدالل‬ ‫طرفین پرداخت و آنروز بحث های این دادگاه مهمرتین خرب و بصورت زنده در رسانه های‬ ‫امریکا و دنیا پخش گردید‪.‬‬

‫روز ‪ ۹‬فوریه دادگاه تجدید نظر سن فرانسیسکو‪ ،‬موسوم به دادگاه فدرال ناحیه ‪ ۹‬مرکب‬ ‫از سه قاضی فدرال‪ ،‬به اتفاق آرا تقاضای دولت مبنی بر لغو مامنعت از اجرای فرمان‬ ‫رئیس جمهور را مغایر با قانون اساسی خواند و آن را رد کرد ‪ .‬در این ‪۲۹‬صفحه حکم‬ ‫دادگاه نظر میدهد که مطابق با مفاد قانون اساسی ایالت ها حق اقامه دعوی بر علیه‬ ‫دولت فدرال در امور مهاجرت را دارند ‪ ،‬و مبوجب اصل جدائی قوه ها دادگاه میتواند‬ ‫قوانین را مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد حتی اگر این منجر به صدور حکم بر ضد رئیس‬ ‫جمهور شود‪ .‬قضات دادگاه همچنین نظر دادند که دولت شواهد الزمه مبنی بر ارتکاب‬ ‫جرم های تروریستی بوسیله اتباع هفت کشور تحریم شده را ارائه نداده است‪.‬‬ ‫بطور کلی دادگاه تجدید نظر ناحیه ‪ ۹‬نتیجه گیری کرده است که ‪ -۱‬فرامین اجرائی‬ ‫ریاست جمهوری قابل باز بینی هستند‪ -۲ ،‬ایالت ها دارای موقعیت قانونی اند که‬ ‫فرامین اجرائی را مورد پرسش و چالش قرار دهند‪ -۳ ،‬دولت فدرال احتامأل تجدید نظر‬ ‫را نخواهد برد چون ایاالت ادعای نقض حقوق مراحل قانونی کرده اند‪ -۴ ،‬دولت فدرال‬ ‫اثبات جراحت از حکم اولیه نکرده است‪ -۵ ،‬افواه و افکار عموم قویأ خواهان امنیت و‬ ‫آزادی مسافرت‪ ،‬هر دو با هم‪ ،‬و حفظ ارتباطات خانوادگی و عدم تبعیضات است‪.‬‬ ‫ولی باید این نکته را گفت که تعداد متعددی فرامین اجرائی گذشته و مربوط به وضع فعلی‬ ‫مورد توجه این دادگاه قرار نگرفت‪ ،‬بخصوص فرمان زمان دولت کارتر که ورود دانشجویان‬ ‫ایرانی به امریکا را ممنوع کرد‪ ۹۰ ،‬روز ممنوعیت ویزا در سال ‪ ۱۹۸۸‬در زمان ریگان‪ ،‬و بار‬ ‫دیگر برای ‪ ۳۰‬روز در سال ‪ ۲۰۰۱‬و همچنین ‪ ۲۰۰۵‬در دولت جرج بوش‪ ،‬و همچنین‬ ‫یک ممنوعیت شش ماهه در سال ‪ ۲۰۱۱‬در زمان دولت اوباما‪ .‬همچنین باید توجه کرد‬ ‫که این دادگاه بدون وارد شدن در بحث ارزش و صحت مفاد قانون زیر بنای فرمان رئیس‬ ‫جمهوری ‪ ،‬قانون مهاجرت مصوبه ‪ ، ۱۹۵۲‬رأی خود را صادر کرده است و در صورتی که‬ ‫چنان میکرد منیتوانست فرمان اجرائی را نقض کند چون فرمان با استناد به آن قانون صادر‬ ‫دنباله مطلب صفحه ‪۴۶‬‬

‫‪Ramin Ghazi‬‬

‫رامني قاضى‬

‫چرا ویزا؟‬

‫‪Do not wait to buy Real Estate,‬‬ ‫!!! "‪Buy Real Estate and "Wait‬‬

‫وقتی ما میتوانیم برای شما گرین کارت و اقامت دائم امریکا بگیریم‬ ‫• گرین کارت مهاجرت به امریکا‬ ‫• گرین کارت از طریق سرمایه گذاری‬ ‫• گرین کارت از طریق کار‬ ‫• گرین کارت مخصوص هنرمندان و ورزشکاران‬ ‫• گرین کارت مخصوص پژوهشگران‬ ‫• دفاع در دادگاههاى اخراج ‪Deportation Defense‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫موفقیت شما‪،‬‬ ‫ضمانت کیفیت‬ ‫کار ماست‪.‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫دکتر علیرضا عابدی‬ ‫وکیل متخصص مهاجرت امریکا‬ ‫دفتر در ایران‪ :‬تهران و مشهد‬

‫‪Robert A. Abedi J.D., Esq.‬‬

‫‪4 1 5 -3 9 8 -45 0 4‬‬

‫‪www.lawabedi.com‬‬ ‫‪www.iran2usa.com‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪| Mahnameh Metro 30‬‬

‫‪(949)257-8489‬‬

‫‪www.raminghazi.com • Email: raminre@gmail.com‬‬ ‫‪23811 Aliso Creek Rd. # 181 • Laguna Niguel, CA 92677‬‬

‫دفتر خدمات و هميارى ايرانيان اورجن كانتى‬ ‫با مديريت مشاوری صادق و آگاه و مطمئن‬

‫آرمني انورى پور‬

‫• مرتجم رسمی و عاقد (دفرت ازدواج و طالق)‬

‫• انجام خدمات کنسولی با عنایت به مقررات دفرت حفاظت منافع ایران در واشنگنت‬ ‫• تجدید پاسپورت آمریکایی و دریافت پاسپورت سفید(مراجعت به امریکا در طول دو سال)‬ ‫• اجرای صیغه ازدواج و طالق بر اساس مقررات مدون دفرت واشنگنت تا مرحله ثبت کامل و اخذ گواهی صادر شده دفرت‪ ،‬مورد قبول مقامات دولتی ایران‬ ‫• دریافت گذرنامه و شناسنامه برای فرزندان متولد در امریکا از پدر ایرانی‬ ‫• عکس پاسپورت برای مدارک ایران‪ ،‬امریکا و دیگر کشورها در حداقل زمان و قیمت مناسب‬ ‫• تبدیل نوارهای صوتی و تصویری به ‪ DVD‬و ‪CD‬‬ ‫• لطفا قبل از مراجعه تلفن فرموده و قرار مالقات بگذارید‪ ،‬ساعت کار دفرت هر روز از ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۴‬بعدازظهر میباشد‪.‬‬ ‫‪Cell: (949) 230-4658‬‬ ‫‪Office: (949) 472-3686‬‬ ‫‪Fax: (949) 586-1645‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪Your Trusted Real Estate Consultant‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪22982 La Cadena Dr. # 1‬‬ ‫‪Laguna Hills, CA 92653‬‬

‫‪www.persianlegals.com Email: armin.anvaripour@gmail.com‬‬


‫رستوران بهار‬

‫طب‬ ‫سن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫باالرتین نوع خ غذا اهی ی اریا ی‬

‫قنادی بهار‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬ ‫‪31 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬


Connect Iranian American.com

‫سال نو مبارک‬

MARCH 2017

| Mahnameh Metro 32


Connect Iranian American.com 33 Mahnameh Metro | MARCH 2017


‫دانش و فناوری‬

‫حتقق رویایی ‪ ۱۰‬ساله‪ :‬تولید کامپیوترهای مبتنی بر دی‌ان‌ای‬ ‫دویچه وله‬

‫تولید کامپیوتری که مبتنی بر مولکول مولد حیات‪ ،‬دی‌ان‌ای باشد‪ ،‬رویای‬ ‫دیرینه دانشمندان بوده که حاال بیش از همیشه به واقعیت نزدیک شده‬ ‫است‪ .‬کامپیوتر مبتنی بر دی‌ان‌ای می‌تواند مجموعه بی‌کرانی از محاسبات را‬ ‫همزمان انجام دهد‪.‬‬ ‫)‬ ‫دانشمندان در دانشگاه منچسرت در پروژه‌ای به رسپرستی پروفسور راس‬ ‫کینگ‪ ،‬یک سیستم کامپیوتری مبتنی بر د‌ی‌ان‌ای (‪ )DNA‬ساخته‌اند و به این‬ ‫ترتیب به رویایی که عمر آن به بیش از یک دهه می‌رسد جامه واقعیت‬ ‫پوشانده‌اند‪.‬‬ ‫دی‌ان‌ای که در فارسی به آن «دنا» هم می‌گویند‪ ،‬مولکولی با قابلیت‬ ‫ذخیره‌سازی طوالنی‌مدت اطالعاتی ژنتیکی است‪ .‬دنا در واقع کد مولد حیات‬ ‫است و همه دستورهای ژنتیکی توسعه و عملکرد همه موجودات زنده و‬ ‫بسیاری از ویروس‌ها را کدگذاری می‌کند‪ .‬دانشمندان از مدت‌ها پیش در افق‬ ‫می‌دیدند که می‌توان از دی‌ان‌ای برای اجرای وظایف دیگر هم بهره گرفت‪.‬‬ ‫هامن‌طور که چهار پروتئین کلیدی دی‌ان‌ی را می‌توان تلفیق کرد تا به‬ ‫گلبول‌های سفید خون فرمان حمله به ویروس‌ها را بدهند یا رشد موها را‬ ‫ترسیع کنند‪ ،‬در تئوری می‌توان از آنها برای آنالیز حجم عظیمی از داده‌های‬ ‫آب‌وهوایی هم بهره گرفت‪.‬‬ ‫کامپیوترهای کنونی از مجموعه‌ای متناهی از پردازشگرها برای اجرای عملیات‬ ‫گوناگون بهره می‌گیرند‪ ،‬اما تفاوت یک سیستم کامپیوتری مبتنی بر مولکول‌های‬

‫دی‌ان‌ای این است که می‌تواند نسخه‌های بیشرتی از خود را تولید کند و‬ ‫رشد دهد تا مجموعه‌ای بی‌کران از محاسبات را همزمان به انجام برساند‪ .‬با‬ ‫کامپیوترهای مبتنی بر دنا‪ ،‬دیگر خربی از محدودیت‌های موجود نخواهد بود‪.‬‬ ‫کامپیوترهای کوانتومی هم امروزه می‌توانند ماموریت پردازش همزمان را‬ ‫انجام دهند‪ ،‬اما برای این کار نیازمند تنظیامت و پیکربندی‌های ویژه‌ای‬ ‫هستند که کارآیی آنها را محدود می‌کند‪ .‬کامپیوترهای مبتنی بر دی‌ان‌ای از‬ ‫هر محدودیتی به دورند‪.‬‬ ‫پروفسور راس کینگ‪ ،‬رسپرست این پروژه آینده‌ساز‪ ،‬در گفت‌وگو با مجله‬ ‫«پاپیوالر مکانیکس» گفت‪« :‬تصور کنید که کامپیوتری در حال جست‌وجو‬ ‫در مجموعه‌ای عظیم و رسسام‌آور است و به نقطه‌ای می‌رسد که باید دست‬ ‫به انتخاب بزند؛ یک راه به چپ می‌رود و راه دیگر به راست‪ .‬کامپیوترهای‬ ‫الکرتونیکی باید ابتدا مسیری را که قرار است دنبال کنند‪ ،‬انتخاب کرده باشند‪.‬‬ ‫اما این کامپیوتر جدید نیازی به انتخاب ندارد چون می‌تواند خودش را بازتولید‬ ‫کند و از این طریق هر دو مرس را همزمان دنبال کند؛ بنابراین پاسخ را هم‬ ‫بسیار رسیع‌تر خواهد یافت‪».‬‬ ‫اگر کامپیوتر شخصی یا لپ‌تاپ شام به جای سیلیکون از مولکول‌های دی‌ان‌ای‬ ‫استفاده کند‪ ،‬قابلیت پردازشش هزاران برابر خواهد شد و مرصف انرژی آن‬ ‫به‌طور خیره‌کننده‌ای کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫البته کامپیوترهای مبتنی بر دی‌ان‌ای به این زودی‌ها در دسرتس عموم قرار‬ ‫نخواهند گرفت‪ ،‬اما آنچه در دانشگاه منچسرت تولید شده گامی بلند است به‬ ‫سوی توسعه کامپیوترهای فوق‌رسیع و به غایت کم‌مرصف آینده‪.‬‬

‫توییتر با الگوریتم‌های هوشمند به مصاف‬ ‫کاربران هنجارشکن می‌رود‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫توییرت اعالم کرد که با بهره‌گیری از الگوریتم‌ها فرآیند تشخیص کاربرانی را‬ ‫که نفرت‌پراکنی می‌کنند‪ ،‬ترسیع خواهد کرد‪ .‬این کمپانی کاربرانی که رفتار‬ ‫هنجارشکن را گزارش می‌کنند را هم در جریان تصمیامت خود قرار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬

‫‪2530 Bryan Ave#B‬‬ ‫‪Tustin, CA 92782‬‬ ‫)‪(Salon Ritz‬‬

‫‪ee‬‬ ‫‪or‬‬

‫‪b‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 34‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪m‬‬

‫‪Ja‬‬

‫کمپانی توییرت روز چهارشنبه (‪ ۱۱‬اسفند‪ ۱ ،‬مارس) اعالم کرد از این پس برای‬ ‫تشخیص کاربرانی که رفتارهای آزاردهنده و هنجارشکن و نفرت‌پراکن از خود‬ ‫نشان می‌دهند دیگر فقط به گزارش‌های دیگر کاربران بسنده نخواهد کرد و‬


‫با الگوریتم‌هایی هوشمند آنها را کشف و تنبیه خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش از این در توییرت رسم بر این بود که کاربران می‌توانستند رفتارهای‬ ‫هنجارشکن و نفرت‌پراکنی را گزارش کنند و مسئوالن این کمپانی پس‬ ‫از بررسی گزارش‌ها تصمیم می‌گرفتند که آیا از قوانین این رسویس‬ ‫مایکروبالگینگ تخطی شده یا نه؛ فرآیندی طوالنی که معموال بدون ارائه‬ ‫پاسخ روشن به کاربران درباره پی‌آمد گزارش‌ها خامته می‌یافت‪.‬‬ ‫توییرت اعالم کرده که کارکردهای حساب‌های کاربری کسانی که با تکنولوژی‬ ‫جدیدش به عنوان کاربرهای هنجارشکن و نفرت‌پراکن شناسایی می‌شوند‬ ‫را برای مدت‌زمانی نامشخص محدود خواهد کرد‪ .‬یکی از این محدودیت‌ها‬ ‫این است که توییت‌های این افراد را فقط فالوئرهای آنها می‌توانند ببینند و‬ ‫محتوایی که منترش می‌کنند برای دیگران قابل رویت نخواهد بود‪.‬‬ ‫بیشرت بخوانید‪ :‬توییرت متهم به بی‌عملی در مبارزه با نفرت‌پراکنی علیه زنان‬ ‫در حال حارض اگر کسی به عنوان کاربر هنجارشکن ثبت شود‪ ،‬حساب‬ ‫کاربری‌اش حذف یا برای مدتی معلق خواهد شد‪ .‬اد هو‪ ،‬از مدیران ارشد‬ ‫توییرت‪ ،‬در پستی در وبالگ توییرت گفت‪« :‬هدف ما این است که رصفا به‬ ‫اکانت‌هایی واکنش نشان دهیم که بر اساس یافته‌های الگوریتم‌هایامن‬ ‫درباره هنجارشکن بودن آنها اطمینان حاصل کرده‌ایم‪».‬‬ ‫اد هو همچنین گفت‪« :‬از آنجایی که این ابزارها (الگوریتم‌ها) تازه‌واردند‪،‬‬ ‫برای مدتی مرتکب برخی خطاها خواهند شد‪ ،‬اما ما فعاالنه روی آنها کار‬ ‫خواهیم کرد تا کیفیت کار ارتقا یابد‪».‬‬ ‫توییرت در کنار راه‌اندازی این ابزارها برای مقابله با هنجارشکنی و نفرت‌پراکنی‪،‬‬ ‫قصد دارد گزینه‌های جدیدی را هم برای فیلرت کردن نوتیفیکیشن‌ها ارائه کند‬ ‫تا کاربران بتوانند به سادگی محتوایی که به نظرشان نامطلوب می‌رسد را‬ ‫از دیدرس خود دور کنند؛ مثال اگر کسی می‌خواهد توییت‌های کسانی که‬ ‫عکس پروفایل ندارند را نبیند‪ ،‬با یک کلیک می‌تواند خود را برای همیشه از‬ ‫محتوای تولیدی آنها دور کند‪.‬‬ ‫گذشته از این‌ها‪ ،‬توییرت قرار است کاربران را در جریان پی‌آمد‌های‬ ‫گزارش‌هایی که می‌دهند قرار دهد‪ .‬از این پس اگر شام کاربری را به عنوان‬ ‫کاربر هنجارشکن گزارش کنید‪ ،‬توییرت در متاس مستقیم با شام اعالم خواهد‬ ‫کرد که چه تصمیمی درباره این کاربر اتخاذ شده است‪.‬‬

‫این رشکت یک انبار ماشینی شده در اَندووِر واقع در همپشایر دارد که‬ ‫روبات‌ها در آن‪ ،‬جعبه‌های حاوی اقالم خاص را که تشکیل‌دهنده سفارش‬ ‫مشرتیان هستند‪ ،‬دستچین و سوا می‌کنند‪ .‬آن روبات‌ها در حال حارض‪ ،‬کار‬ ‫انتخاب اقالم را به اتفاق یک تیم انسانی انجام می‌دهند‪ .‬اما در آینده‪ ،‬دست‬ ‫روباتیک می‌تواند جایگزین آن روبات‌ها شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬یک روبات انسان‌منا به نام «وردست» (‪ )Second Hands‬نیز در‬ ‫حال ساخت است که قرار است عهده‌دار امور نگه‌داری و تعمیرات شود‪.‬ل‬ ‫عرضه کند‪.‬‬

‫وكيل رمسى دادگاههاى كاليفرنيا و فدرال آمريكا‬ ‫‪Roxana Shayan, Attorney At Law‬‬

‫طالق و امور خانواده‬ ‫‪Divorce/Custody‬‬ ‫‪Getty Images‬‬

‫ نفقه مخارج نگهدارى همرس و فرزندان‬‫ خشونت خانوادگی‬‫سال نو مبارک‬ ‫ حضانت فرزند‬‫ به اجرا گذاشنت دستور دادگاه و تغییر حکم دادگاه‬‫ مالقات بچه ها با مادر و پدر بزرگها‬‫و يا مادر و پدر خوانده ها‬ ‫‪- Child & Spousal Support‬‬ ‫‪- Child Custody & Visitations‬‬ ‫‪- Restraining Order-Domestic Violence‬‬ ‫‪- Post Judgment Modifications‬‬ ‫)‪- Qualified Domestic Relations Orders (QDRO‬‬ ‫‪- Grandparents Visitation/Step-Parent Visitation‬‬

‫• امور وراثت‬

‫‪• Estate Planning‬‬ ‫‪• Trust Dispute‬‬

‫‪(714) 545-4505‬‬ ‫‪(866) 347-3132‬‬

‫‪Toll Free:‬‬

‫‪650 Town Center Drive, Suite 1300‬‬ ‫‪Costa Mesa, CA 92626‬‬ ‫)‪(South Coast Plaza‬‬

‫‪35 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫توییرت‪ ،‬فیس‌بوک و دیگر غول‌های دنیای آنالین در سال‌های اخیر بارها به‬ ‫خاطر بی‌عملی در برابر نفرت‌پراکنی و هنجارشکنی هدف انتقادات گسرتده‬ ‫کاربران بوده‌اند‪ .‬شیوه نظارت و کنرتل این کمپانی‌ها بر محتوایی که کاربران‬ ‫در آن به اشرتاک می‌گذارند سواالت بسیاری برانگیخته است‪ .‬استدالل این‬ ‫کمپانی‌ها این بوده که می‌خواهند از سانسور محتوا تا جایی که ممکن است‬ ‫خودداری کنند‪ ،‬اما عمیق‌تر شدن این چالش‌ها حاال آنها را بر آن داشته تا‬ ‫با توامنندی‌های مهندسی خود به مقابله با آفت‌های جاری در شبکه‌های‬ ‫اجتامعی برخیزند‪.‬‬

‫دكتر ركسانا شايان‬


‫دانش و فناوری‬

‫هفت توصیه برای حفظ حریم خصوصی‌‬ ‫در اینترنت در برابر سیا‬ ‫دویچه وله‬

‫افشاگری ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که وسایلی که متصل به شبکه اینرتنت‬ ‫هستند می‌توانند النه‌ای بالقوه برای شنود و کسب اطالعات از راه دور باشند‪.‬‬ ‫چگونه می‌توان از اینرتنت در برابر جاسوسی حفاظت کرد؟‬ ‫آخرین مجموعه اسناد افشاگر پالتفرم اطالعاتی ویکی‌لیکس به نام «والت‪»۷‬‬ ‫نشان می‌دهد که چگونه سازمان اطالعات مرکزى آمریکا (سیا) به ترشیح‬ ‫حفره‌های امنیتی تلفن‌های هوشمند‪ ،‬کامپیوترها و دستگاه‌های الکرتونیک راه حل ساده‪ :‬اصال از دستگاه‌های هوشمند استفاده نکنیم‬ ‫پرداخته و همزمان ابزار مناسب برای هک آنها را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫میشاییل شوئن می‌گوید‪« :‬ساده‌ترین راه حل این است که از استفاده از هر گونه وسیله‬ ‫افشاگری اخیر ویکی‌لیکس باعث تعجب کسانی نشده که در عرصه حفاظت از‬ ‫مرصف‌کنندگان و حفظ اطالعات خصوصی شهروندان فعالیت دارند‪ ،‬چون آنها‬ ‫مدتهاست نسبت به اینرتنت به عنوان منبعی بالقوه خطرناک هشدار می‌دهند‪.‬‬ ‫میشاییل شوئن که به عنوان پژوهشگر و کارشناس امنیتی در دانشگاه زیگن آملان تحقیق‬ ‫می‌کند در این باره می‌گوید‪« :‬هم اکنون ما در حال تحقیق هستیم تا ببینیم آیا مرصف‌کننده‬ ‫می‌فهمد داده‌ها چگونه بوجود می‌آیند‪ ،‬چگونه در ارتباط با هم قرار می‌گیرند و با آن‌ها چه‬ ‫می‌کنند یا نه‪».‬‬

‫الکرتونیک هوشمند چشم‌پوشی کنیم‪ ».‬به گفته شوئن مردم در بسیاری از موارد منی‌دانند به‬ ‫چه چیزهایی باید توجه کنند‪ .‬این پژوهشگر تاکید می‌کند که هر جا داده‌ها در جریان باشند‪،‬‬ ‫جاسوسی از آن‌ها هم ممکن است‪ .‬از این رو به گفته شوئن در موارد مشکوک بهرت است به‬ ‫طور کلی از استفاده از وسایل الکرتونیکی هوشمند رصف نظر کنیم‪.‬‬

‫کنرتل وسایل در خانه‪ :‬کدام‌ها به اینرتنت وصل هستند؟‬ ‫بسیاری از مرصف‌کنندگان منی‌دانند وسایلی که روزانه استفاده می‌کنند به اینرتنت متصل و‬ ‫در نتیجه دریافت‌کننده یک رسی داده‌ها هستند‪ .‬از این رو مفید است که اطالعاتی درباره‬ ‫دستگاه‌هایی که در خانه استفاده می‌کنیم به دست آوریم و در پی پاسخ به این پرسش‌ها‬ ‫باشیم‪:‬‬

‫میشاییل شوئن و همکارانش در «مرکز آموزش اقتصادی» بر روی یک پروژه‬ ‫بزرگ تحقیقاتی کار می‌کنند‪ .‬موضوع تحقیق آن‌ها میزان توانایی مرصف‌کنندگان‬ ‫در بکارگیری وسایل الکرتونیک «هوشمند» است‪ .‬این پژوهشگر چند راهنامیی ـ کدام دستگاه‌ الکرتونیکی در خانه اطالعات جمع می‌کند؟ و چه اطالعاتی توسط‬ ‫برای جلوگیری از سوء استفاده هکرها را با ما در میان گذاشته است‪:‬‬ ‫آن‌ها جمع‌آوری می‌شوند؟‬ ‫ـ به چه منظور این اطالعات گردآوری می‌شوند و چه کسی به آن‌ها دسرتسی‬ ‫دارد؟‬ ‫ـ تولیدکننده دستگاه چه کار می‌تواند با اطالعات بکند‪ ،‬برای مثال اجازه دارد آن‬ ‫را به شخص سوم بدهد؟‬

‫سال نو مبارک‬

‫و بخصوص‪:‬‬ ‫ـ آیا می‌توان از دستگاه استفاده کرد بدون آنکه اطالعاتی به تولیدکننده بدهد؟‬ ‫کسانی که نامطمنئ هستند‪ ،‬می‌توانند برای منونه از ماشین جستجوگر ‪ .Shoden.io‬استفاده‬ ‫کنند‪ .‬با بهره‌گیری از این ماشین جستجوگر می‌توان دانست که کدام دستگاه‌ها به اینرتنت وصل‬ ‫هستند و چگونه می‌توان از آنها حفاظت کرد‪.‬‬

‫کلمه عبور‪ :‬کلید خانه دیجیتالی‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫میشاییل شوئن می‌گوید‪« :‬مرصف‌کنندگانی هستند که می‌خواهند هم از دستگاه‌های‬

‫خرید ‪ ،‬فروش و اجاره‬ ‫امالک مسكونى‬

‫معین طیبى‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪Beachside‬‬ ‫‪BRE # 01101788‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 36‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫مشاور امالک حاذق و مطلع با‬ ‫سابقه كار از سال ‪ 1990‬تا حال‬

‫‪(949) 338-5780‬‬


‫الکرتونیکی متصل به اینرتنت استفاده کنند و هم مطمنئ باشند که اطالعاتی از طریق این‬ ‫دستگاه‌ها به دست کسی منی‌افتد‪».‬‬ ‫این کارشناس امنیتی به این گروه از مرصف‌کنندگان پیشنهاد می‌کند که با استفاده از‬ ‫پاسورد و دیگر رمزگذاری‌ها از جریان داده‌های دیجیتالی جلوگیری کنند‪ .‬در بیشرت موارد‬ ‫رمزگذاری در بخش تنظیامت دستگاه‌ها صورت می‌گیرد‪ .‬بدین ترتیب نه خود دستگاه بلکه‬ ‫مرصف‌کننده‬ ‫می‌تواند تعیین کند که چه داده‌هایی به چه صورت در اختیار تولیدکننده دستگاه قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬

‫علیرضا باوفا‬

‫مشاور وام های مسكونى و جتارى‬

‫شبکه‪ :‬استفاده از ارتباط امن برای داشنت دستگاه امن‬ ‫کسی که می‌خواهد از جریان داده‌ها در داخل خانه‌اش محافظت کند باید از ارتباطات‬ ‫اینرتنتی امن استفاده کند‪ .‬رشط نخست در این مورد هم پاسورد یا کلمه عبور است‪ .‬اما‬ ‫می‌توان قدمی فراتر از این هم برداشت‪ .‬شوئن می‌گوید‪« :‬می‌توان شبکه‌ای را درست کرد‬ ‫که کسی نتواند از خارج به آن دسرتسی داشته باشد‪».‬‬ ‫البته ساخنت چنین شبکه‌ای کار می‌برد‪ .‬شوئن در این باره می‌گوید‪« :‬برای این کار احتیاج‬ ‫به کارساز (‪ )Server‬خودم دارم‪ .‬باید کارساز را راه بیندازم و منتظر باشم‪ ».‬و این کار هر‬ ‫کسی نیست‪ .‬یا باید تخصص انفورماتیک داشت یا کار را به یک متخصص انفورماتیک (علم‬ ‫اطالعات و پردازش اطالعات و مهندسی سامانه‌های اطالعاتی) واگذار کرد که در نتیجه گران‬ ‫متام می‌شود‪.‬‬ ‫شبکه‌های محلی اشکال دیگری هم دارند‪« :‬موقعی که من کارساز خودم را راه انداخته‬ ‫باشم‪ ،‬تنها در محل می‌توانم آن را هدایت کنم‪ .‬اگر بخواهم آن را از خارج محل هدایت‬ ‫کنم‪ ،‬باید یک شبکه خصوصی مجازی (‪ )VPN‬را راه‌اندازی کنم‪ .‬بدین ترتیب می‌توان‬ ‫بااطمینان در اینرتنت حرکت کرد‪».‬‬

‫به‌روز رسانی‪ :‬واکسینه مرتب نرم‌افزار‬ ‫حتی اگر امنیت راه ورود به اینرتنت تامین شده باشد‪ ،‬ممکن است خطای امنیتی در‬ ‫سیستم عامل (‪ )operating system‬مشکل‌ساز شود‪ .‬کمپانی‌هایی که به مسائل ایمنی‬ ‫بسیار اهمیت می‌دهند به طور مرتب نرم‌افزارهای خود را کنرتل می‌کنند و اگر حفره‌ای‬ ‫امنیتی بیابند سعی می‌کنند آن را بهبود ببخشند‪ .‬بدین خاطر شوئن به مرصف‌کنندگان‬ ‫توصیه می‌کند‪« :‬دقت کنید دستگاهی که تهیه کرده‌اید چنین آپدیت‌هایی را در اختیارتان‬ ‫قرار دهد‪».‬‬ ‫دستگاه‌هایی که چنین رسویسی را در اختیار مشرتیان منی‌گذارند‪ ،‬به طور معمول ارزان‌تر‬ ‫هستند‪ .‬به گفته شوئن‪ ،‬درست است که چنین دستگاه‌هایی ارزان‌ترند اما با خرید آنها این‬ ‫خطر را پذیرفته‌ایم که دیگران بتوانند به اطالعات ما دسرتسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫برای منونه در اسناد «والت‪ »۷‬چندین حفره امنیتی سیستم‌های عامل اپل فهرست شده‬ ‫است‪ .‬کمپانی اپل در واکنش به افشاگری ویکی‌لیکس در این مورد اعالم کرد که بیشرت این‬ ‫حفره‌ها از طریق به روز رسانی نرم‌افزارها بسته شده‌اند‪.‬‬

‫چسب نوار‪ :‬پوشاندن آنچه کسی نباید ببیند‬ ‫آنچه روزگاری نشانگر ترس بیمورد خوانده می‌شد اکنون برای بسیاری از مرصف‌کنندگان‬ ‫لپ‌تاپ و تلفن هوشمند تبدیل به عادتی روزانه شده است‪ :‬در تابستان سال ‪ ۲۰۱۶‬عکسی‬ ‫از مارک زاکربرگ‪ ،‬بنیانگذار فیس بوک‪ ،‬منترش شد که توجه بسیاری را جلب کرد‪.‬‬

‫اپی برای این کار وجود دارد؟ بله‪ ،‬پس از آن استفاده کنید‬ ‫فرض کنیم هم اینرتنت و هم دستگاه امن باشند‪ .‬پیام‌هایی که می‌فرستیم چطور؟ امن‬ ‫هستند؟ در این میان برای ارتباطات و رمزگذاری و پاسورد مطمنئ اپ‌های بسیاری وجود‬ ‫دارد‪ .‬بیشرت این اپ‌ها امنیت الزم را به دست می‌دهند‪ ،‬اما در اینجا نیز امکان هک شدن‬ ‫وجود دارد‪ .‬اسناد «والت‪ »۷‬یک چیز را به خوبی نشان داده‌اند‪ :‬راهکار هک کردن که در‬ ‫این اسناد ترشیح شده بیش از هر چیز سیستم‌های عامل دستگاه‌ها را هدف خود قرار‬ ‫می‌داده تا برنامه‌ها را‪ .‬بنابراین هکرها می‌کوشند پیام‌ها را پیش از اینکه رمزگذاری‌شده و‬ ‫از طریق اپ‌ها فرستاده شوند دریافت کنند‪.‬‬

‫‪Alireza Bavafa‬‬ ‫‪Mortgage & Real Estate Advisor‬‬

‫وام منازل مسکونی‪ ،‬آپارمتان بیلدینگ‪،‬‬ ‫شاپینگ سنتر ‪،‬جتدید وام های ثابت‬ ‫و متغیر‪ ،‬وام ‪Equity‬‬ ‫‪· Equity Line of Credit‬‬ ‫‪· Reverse Mortgage‬‬ ‫‪· Commercial & Investment Loans‬‬ ‫‪· Vacant Land‬‬ ‫‪· Purchase Loans‬‬ ‫‪· Refinancing & Cash-Out‬‬ ‫‪· FHA, VA, Conventional‬‬ ‫‪· Jumbo Loans‬‬

‫‪949.212.2154‬‬

‫‪www.AliBavafa.com‬‬ ‫‪AliBavafa@AliBavafa.com‬‬ ‫‪CalBRE# 01389539 | NMLS# 234635‬‬

‫‪This licensee is performing acts for which a real estate license is required. C2 Financial Corporation is licensed by the California Bureau of Real Estate, Broker # 01821025; NMLS # 135622. Loan approval is not guaranteed and is subject to lender review of information. Loan is only approved when‬‬ ‫‪lender has issued approval in writing. Specified rates may not be available for all borrowers. Rate subject to change with market conditions. C2 Financial Corporation is an Equal Opportunity Mortgage Broker/Lender. (Add this for website disclaimer: The services referred to herein are not available to per‬‬‫‪sons located outside the state of California.) C2 Financial Corporation is approved to originate VA and FHA loans, and has the ability to broker such loans to VA and FHA approved lenders. C2 Financial Corporation is not acting on behalf of or at the direction of HUD/FHA or the VA.‬‬

‫‪37 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫در تصویری که او را در دفرت کارش نشان می‌داد‪ ،‬می‌شد دید که روی عدسی دوربین و‬ ‫میکروفن لپ‌تاپش لنت برق چسبانده است‪ .‬اینکه صاحب یکی از مهم‌ترین کمپانی‌های‬ ‫عرصه دیجیتال چنین اقدامات امنیتی به عمل آورده بود برای بسیاری نشانگر آن بود‬ ‫که هیچ کس واقعا از امنیت برخوردار نیست‪ ،‬فرقی منی‌کند چقدر به اینرتنت وارد باشد‪.‬‬

‫سال نو مبارک‬


‫دانش و فناوری‬

‫آزمایش خون "ممکن است در تشخیص زودرس سرطان ختمدان مفید باشد"‬ ‫دویچه وله‬

‫تقریبا دو سال پیش بود که آنجلینا جولی با مطلبی که در روزنامه نیویورک‬ ‫تایمز نوشت توجه جهانی را به خود جلب کرد‪ .‬در این مطلب ستاره هالیوود‬ ‫خرب داد که برای پیشگیری از ابتالی احتاملی به رسطان عالوه بر پستان‌ها‪،‬‬ ‫تخمدان‌ها و لوله‌های رحم (فالوپ) خود را هم با جراحی برداشته است‪.‬‬ ‫علت این بود که خانم جولی ژن جهش‌یافته‌ای داشت که احتامل ابتال به‬ ‫رسطان پستان و تخمدان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫احتامل رسطان تخمدان (و همینطور رسطان پستان) در زنانی که دو ژن ‪ BRCA۱‬و‬ ‫‪ BRCA۲‬آنها به دلیل جهش معیوب شده بسیار باالتر از زنانی است که این دو ژن در‬ ‫آنها سامل است‪ .‬این ژن‌ها احتامل رسطان پستان را ‪ ۸۷‬و احتامل رسطان تخمدان را ‪۵۰‬‬ ‫درصد افزایش می‌دهند‪ .‬البته به جز این دو ژن‪ ،‬جهش ژن‌های دیگری مثل ‪RAD۵۱C,‬‬ ‫‪ RAD۵۱D, BRIP۱‬هم احتامل رسطان تخمدان را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫پزشکان به به زنانی که حامل چنین ژن‌هایی هستند توصیه می‌کنند که بین سی تا چهل‬ ‫سالگی‪ ،‬با جراحی‪ ،‬تخمدان‌ها و لوله‌های رحم را بردارند و احتامل رسطان را به میزان‬ ‫چشمگیری کاهش دهند‪ .‬اما برداشنت تخمدان برای زنان جوان و بارور تصمیم بزرگی است‪،‬‬ ‫آنها پس از این جراحی یائسه شده و دیگر منی‌توانند بچه‌دار شوند‪.‬‬ ‫از این رو به زنانی که به این دالیل جراحی را به تعویق می‌اندازند توصیه می‌شود که به‬ ‫دقت مراقب باشند به محض بروز عالئم رسطان تخمدان به دنبال درمان بروند‪.‬‬

‫عالمئی مثل‪:‬‬ ‫احساس نفخ و بادکردن دامئی در شکم‬ ‫احساس ناراحتی در شکم و لگن‬ ‫احساس انباشتگی رسیع با خوردن مقدار کمی غذا یا بی‌اشتهایی‬

‫‪ACTUAL ACCOUNTING‬‬ ‫‪FINANCIAL & TAX SERVICES, INC‬‬

‫‪Jam Mozafari Master of Accounting with more than 25 years experience‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫جمشید مظفری حسابدار رسمی با بیش از ‪ 25‬سال سابقه حرفه ای‬ ‫ژیال نوید بخش لیسانس حسابدار رسمی با بیش از ‪ 15‬سال سابقه حرفه ای‬ ‫دارای مجوز رسمی از ‪ IRS‬و ایالت کالیفرنیا جهت انجام هرگونه امورمالیاتی برای رشکتها و اشخاص و مشاغل‬ ‫تهیه وتنظیم و ارسال گزارشات مالیاتی رشکتها و اشخاص و مشاغل و مالیات برفروش‬ ‫تهیه و تنظیم صورتهای مالی و لیستهای حقوق و چکهای مربوطه‬

‫با بهترین سرویس و ارزانترین قیمت در اورجن کانتی‬

‫‪Tax preparing‬‬

‫‪• Audit‬‬ ‫‪• Authorized IRS Efile Provider‬‬

‫دفتر ارواین‬

‫‪• Book keeping‬‬ ‫‪• Payroll‬‬ ‫‪• Consulting‬‬ ‫‪• Sales Tax problems‬‬

‫‪(949) 932-0655‬‬

‫‪2070 Business Center Drive Ste 143 • Irvine, CA 92612 • Fax : (949) 932-0186 • Email : info@actacc.com‬‬

‫دفتر لوس آجنلس ‪(818) 575-0432‬‬

‫‪www.actacc.com‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 38‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫نیاز به ادرار کردن فوری یا تکرر ادرار‬ ‫اکنون محققان در بریتانیا سعی کردند دریابند به جای اتکا به عالئم بالینی‪ ،‬آیا از اندازه‌گیری‬ ‫پروتئینی به نام ‪ ۱۲۵-CA‬در خون می‌توان برای تشخیص زودرس رسطان تخمدان استفاده‬ ‫کرد یا نه‪.‬‬ ‫مقدار این پروتئین در خون بر اثر ابتال یه رسطان تخمدان باال می‌رود اما اندازه‌گیری آن به‬ ‫طور مرتب برای بیامریابی (غربالگری) در بریتانیا انجام منی‌شود‪ .‬تقریبا دو درصد زنان به‬ ‫رسطان تخمدان مبتال می‌شوند اما پژوهشگران برای تحقیق خود زنانی را انتخاب کردند که‬ ‫احتامل ابتالی آنها به رسطان تخمدان پنج برابر بیشرت بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب در ‪ ۴۲‬مرکز درمانی در بریتانیا به مدت سه سال‪ ،‬هر سه ماه یکبار ‪۱۲۵-CA‬‬ ‫را در خون در بیش از ‪ ۴۰۰۰‬از این زنان اندازه‌گیری کردند‪.‬‬ ‫در مدت این سه سال و یک سال بعد از آن‪ ۱۹ ،‬رسطان تخمدان در مراحل اولیه تشخیص‬ ‫داده شد‪ .‬پنج سال بعد ‪ ۱۸‬مورد دیگر رسطان تخمدان تشخیص داده شد که فقط یکی در‬ ‫مراحل اولیه بود‪.‬‬ ‫پزشکان البته تاکید کرده اند که همچنان جراحی پیشگیرانه بهرتین روش است و هنوز‬ ‫منی‌توان گفت آیا اندازه‌گیری مرتب ‪ ۱۲۵-CA‬می‌تواند باعث نجات جان زنان شود اما ممکن‬ ‫است برای زنانی که جراحی را به تعویق می‌اندازند‪ ،‬در کنار هشیاری در مورد عالئم بالینی‬ ‫و سونوگرافی مرتب‪ ،‬این تست ساده و ارزان که به راحتی در دسرتس است برای تشخیص‬ ‫زودرس رسطان مفید باشد‪.‬‬

‫بنابراین‪:‬‬ ‫کسانی که در بستگان درجه اول‪ ،‬درجه دوم یا سوم خود چه در طرف مادری‬ ‫و چه در طرف پدری رسطان سینه در سن کمرت از پنجاه و رسطان تخمدان در‬ ‫هر سنی داشته‌اند یا‬ ‫در اقوام نزدیکشان رسطان‌هایی مثل معده‪ ،‬روده بزرگ‪ ،‬پانکراس (لوزاملعده)‬ ‫وجود داشته‬ ‫باید از نظر ژن‌های معیوب تست ژنتیک بدهند و در صورتی که این ژنها‬ ‫وجود داشت‪ ،‬باید مراقبت از رسطان تخمدان را بین سی تا چهل سالگی یا ده‬ ‫سال زودتر از سنی که اقوام به رسطان تخمدان مبتال شده‌اند رشوع کرد به‬ ‫این ترتیب که‪:‬‬ ‫سونوگرافی داخل واژن هر شش ماه‬ ‫معاینه لگن توسط متخصص هر شش ماه‬ ‫اندازه‌گیری ‪ ۱۲۵-CA‬در خون هر سه ماه‬ ‫اما در نهایت تصمیم این که جراحی در چه زمانی انجام شود باید با مشورت‬ ‫و راهنامیی پزشک گرفته شود‪.‬‬

‫سرویس رفت و برگشت به فرودگاه‬

‫قابل توجه هموطنان اورجن کانتی‬ ‫برای رفنت به فرودگاه ‪ LAX‬از سرویس و قیمت های ارزان‬

‫استفاده منایید‪$89 ، $75 ، $70 ، $65 .‬‬

‫سرویس برای سایر خطوط مسافری و همچنین مسیرهای دور و‬ ‫نزدیک موجود میباشد‪.‬‬

‫ن‬ ‫سال و مبارکبرای رزرو با شماره متاس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫‪(949) 722-1000‬‬


Connect Iranian American.com 39 Mahnameh Metro | MARCH 2017


‫اقتصاد جهان‬

‫فیسبوک برای شناسایی کاربران آسیب‌پذیر‬ ‫از هوش مصنوعی استفاده می‌کند‬ ‫لئو کلیون‬ ‫رسدبیر بخش فناوری‪ -‬بی‌بی‌سی‬

‫شبکه اجتامعی فیسبوک گفته است که در تغییراتی جدید‪ ،‬با به کار گرفنت‬ ‫هوش مصنوعی‪ ،‬سعی دارد آن دسته از کاربران خود را که ممکن است قصد‬ ‫خودکشی داشته باشد‪ ،‬شناسایی کند و رشایط را برای ارائه خدمات مشاوره به‬ ‫آنها فراهم سازد‪.‬‬ ‫گزارش شده است که با تغییرات جدید‪ ،‬الگوریتم فیسبوک‪ ،‬نشانه‌های هشداردهنده در‬ ‫پست‌های کاربران و کامنت (پاسخ) دوستانشان به این پست‌ها را شناسایی می‌کند و به یک‬ ‫گروه ویژه درباره محتوای احتاملی آنها هشدار می‌دهد‪.‬‬

‫استفاده از الگوریتم‌های مختلف‪ ،‬پست‌ها و پیام‌های افراد «تروریست» و‬ ‫دیگر موضوع‌های نگران‌کننده شناسایی شوند‪.‬‬ ‫فیسبوک همچنین اعالم کرده است که متهیدات جدیدی برای کاهش رفتارهای خودکشی‌گرایانه‬ ‫در ابزار پخش زنده فیسبوک در پیش می‌گیرد‪ .‬از جمله با چندین سازمان فعال در زمینه‬ ‫سالمت روان در ارتباط بوده است تا در اقدامی مشرتک با آنها‪ ،‬کاربران آسیب‌پذیر خود را از‬ ‫طریق پیامگیر (مسنجر) فیسبوک در متاس با نیروهای مشاور و امدادگر قرار دهد‪.‬‬

‫فیسبوک پس از تایید گروه ویژه بازبینی‪ ،‬با کسانی که احتامل دارد در رشایطی باشند که به‬ ‫خودشان آسیب بزنند‪ ،‬متاس می‌گیرد تا به آنها راه‌هایی را برای کمک گرفنت و دریافت مشاوره‬ ‫پیشنهاد کند‪.‬‬

‫این‪ ،‬اولین‌باری است که فناوری هوش مصنوعی برای بازبینی پیام‌ها در فیسبوک‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫مارک زاکربرگ‪ ،‬بنیانگذار فیسبوک‪ ،‬به تازگی اعالم کرد که امیدوار است با‬

‫خدمات حقوقی در امور خانواده سال نو مبارک‬

‫با جتربه بیش از ‪ ۱0‬سال و قیمت مناسب‬

‫‪Paralegals with more than 10 years Experience‬‬ ‫‪Divorce, Custody, Support, Domestic Violence‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫طالق‪ ،‬حق قیمومیت و سرپرستی‬

‫‪ .‬طالق و جدایی قانونی‬ ‫‪ .‬حق قیمومیت و سرپرستی‬ ‫‪ .‬نفقه همسر و فرزندان‬ ‫‪ .‬خشونت خانگی‬

‫‪Divorce‬‬ ‫‪as low as‬‬

‫‪190‬‬

‫‪$‬‬

‫برای دریافت خدمات بیشرت هم اکنون با نسرین نبوی متاس بگیرید‪.‬‬

‫‪714-454-9292‬‬

‫‪DivorceOC@gmail.com • Registered and Recorded: LDA # 349‬‬ ‫‪www.OCbestdivorce.com‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 40‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫سال‌هاست که فیسبوک برای آن دسته از کاربرانش که در خطر اقدام به‬ ‫خودکشی هستند‪ ،‬رشایطی فراهم کرده است که بتوانند کمک و مشاوره الزم‬ ‫را دریافت کنند‪ ،‬ولی روند کار تاکنون به گونه‌ای بود که کاربران دیگر‪ ،‬باید‬ ‫محتوا یا رشایط خاص یک پست را به فیسبوک گزارش می‌کردند و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬فیسبوک به کمک دیگران وابسته بود‪.‬‬ ‫اکنون با توسعه الگوریتم‌هایی که می‌توانند یک روند را شناسایی کنند‪ ،‬این‬ ‫امکان فراهم شده است تا پست‌هایی که نشانه‌هایی از میل فرد به خودکشی‬ ‫در آنها دیده می‌شود‪ ،‬به طور خودکار شناسایی شوند‪ .‬مثال اظهارنظر درباره‬ ‫اندوه و درد می‌تواند یک نشانه باشد یا پاسخ و پیام‌های دوستان فرد در‬ ‫فیسبوک و عبارت‌هایی مثل «حالت خوب است؟» یا «نگرانت هستم» می‌تواند‬ ‫یک نشانه دیگر باشد‪.‬‬ ‫وقتی پست یک نفر به عنوان پستی که محتوای خودکشی‌گرایانه دارد‪ ،‬شناسایی شد‪ ،‬محتوای‬ ‫آن برای بررسی رسیع به یک تیم عملیاتی در فیسبوک گزارش می‌شود‪ .‬کاربرانی که احتامل‬ ‫می‌رود به خودشان آسیب بزنند‪ ،‬از فیسبوک پیامی دریافت خواهند کرد که توصیه می‌کند‬ ‫از کسی کمک بگیرند‪ .‬ونسا کالیسون بورچ‪ ،‬از مدیران ارشد فیسبوک به بی‌بی‌سی گفت‪:‬‬ ‫«می‌دانیم که وقتی موضوعی فوری پیش می‌آید‪ ،‬رسعت واکنش خیلی حیاتی می‌شود‪».‬‬ ‫دکرت جان درپر‪ ،‬مدیر یک خط متاس برای مقابله با خودکشی در آمریکا‪ ،‬با تقدیر از این‬ ‫اقدام فیسبوک گفت که امیدوار است فیسبوک در نهایت‪ ،‬فراتر از فقط دادن توصیه به افراد‬ ‫وارد عمل شود و با کسانی که می‌توانند به کاربران آسیب‌پذیر کمک کنند هم متاس بگیرد‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬ما درباره این موضوع با فیسبوک صحبت کرده‌ایم‪ ...‬هرچه شبکه حامیتی از افراد‬ ‫نیازمند حامیت روانی را بیشرت بسیج کنیم‪ ،‬احتامل بیشرتی دارد که آنها درصدد کمک گرفنت‬ ‫برآیند‪».‬‬ ‫دکرت درپر گفت‪« :‬سوال این است که چطور می‌توان این کار را به گونه‌ای پیش برد که (تالش‬ ‫برای کمک به افراد آسیب‌پذیر) وضعیت تهاجمی پیدا نکند‪».‬‬ ‫ونسا کالیسون بورچ هم می‌گوید که به طور معمول‪ ،‬اگر دوستان و اعضای خانواده فردی‬


‫با او متاس بگیرند‪ ،‬نتیجه بهرتی می‌گیرند تا این که فیسبوک به آن فرد پیام بدهد‪ ،‬ولی با این حال‬ ‫منی‌توان از فیسبوک انتظار داشت که به اطرافیان یک فرد درباره وضعیت روانی احتاملی آنها خرب‬ ‫بدهد و از آنها بخواهد از حال فرد خرب بگیرند‪« :‬ما روی موضوع حریم خصوصی افراد حساس‬ ‫هستیم و به نظرم‪ ،‬همیشه از چگونگی روابط افراد با خانواده یا دوستانشان خرب نداریم‪ .‬برای‬ ‫همین‪ ،‬سعی داریم کاری کنیم که حامیت الزم برای افراد فراهم شود یا امکان این فراهم باشد که‬ ‫آنها بتوانند کمک الزم را دریافت کنند‪».‬‬ ‫تازه‌ترین تالش‌ها برای کمک به کاربران پخش زنده فیسبوک در حالی انجام می‌شود که در ماه‬ ‫ژانویه گذشته یک دخرت ‪ ۱۴‬ساله در میامی‪ ،‬خودکشی خود را به طور زنده از فیسبوک پخش کرد‪.‬‬ ‫فیسبوک گفته است که قبل از خودکشی این دخرت‪ ،‬کار روی ابزارها و الگوریتم جدید خود را رشوع‬ ‫کرده بود‪.‬‬

‫آگاهی کامل و اطالعات صحیح از بازار امالک‬ ‫امروز همراه با نگرشی به پیش آمدهای‬ ‫احتاملی آینده‪ ،‬می تواند تصمیم گیری شام را‬ ‫در زمینه خرید و فروش امالک آسان تر سازد‪.‬‬ ‫محمدرضا شهراز‬

‫مشاور امین ‪ ،‬دوست و همراه‬ ‫شام در امور خرید ‪ ،‬فروش و اجاره‬ ‫و رسمایه گذاری امالک مسکونی و‬ ‫تجاری با روشی متفاوت‬

‫اکنون‪ ،‬وقتی کسی حین دیدن یک پخش زنده فیسبوکی‪ ،‬در گزینه‌هایی که فیسبوک در اختیارش‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬گزینه‌ای را انتخاب کند که نسبت به احتامل خودکشی کاربر «ابراز نگرانی» می‌کند‪،‬‬ ‫فیسبوک به او راه‌های مختلف برای کمک به فرد در حال پخش زنده را نشان می‌دهد‪ .‬ویدئوی‬ ‫پخش زنده فیسبوک هم برای بازبینی فوری به گروه ویژه فیسبوک فرستاده می‌شود‪.‬‬

‫سال نو مبارک‬ ‫‪Reza Shahraz‬‬

‫جنیفر گواداگنو‪ ،‬پژوهشگر ارشد فیسبوک در این پروژه می‌گوید‪« :‬بعضی‪ ،‬ممکن است بگویند که‬ ‫وقتی ما پیامی دریافت می‌کنیم مبنی بر این که یک نفر در حال صحبت کردن درباره خودکشی‬ ‫است‪ ،‬باید پخش زنده ویدئو را متوقف کنیم‪« ».‬اما آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند‪ ،‬این است‬ ‫که قطع رسیع پخش زنده ممکن است فرصت را از کسانی بگیرد که در پی کمک کردن هستند‪».‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬قطع نشدن پخش زنده فیسبوک کسانی که متایل به خودکشی دارند‪ ،‬باعث می‌شود که‬ ‫دوستان و خانواده این افراد فرصت داشته باشند به رساغ او بروند‪.‬‬ ‫این سازوکار جدید فیسبوک برای هشدار درباره محتوای یک پست در فیسبوک‪ ،‬در اختیار کاربران‬ ‫در رسارس جهان قرار می‌گیرد‪ ،‬ولی در حال حارض‪ ،‬گزینه جدید برای متاس با ارائه‌دهندگان خدمات‬ ‫مشاوره از طریق پیامگیر (مسنجر) فیسبوک محدود به کاربران در آمریکا است‪.‬‬ ‫فیسبوک گفته است که الزم است پیش از گسرتش این شبکه بررسی شود که آیا دیگر سازمان‌ها‬ ‫می‌توانند به تقاضای احتاملی پاسخ دهند یا نه‪.‬‬

‫®‪Realtor‬‬

‫‪rezashahraz@yahoo.com‬‬

‫برای اطالعات بیشتر و تعیین ‪ ۳۰‬دقیقه وقت‬ ‫مشاوره رایگان با من متاس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫‪NEW Home in Lake Forest‬‬

‫تالش خالق وب جهانی برای‬ ‫مبارزه با اخبار جعلی‬ ‫رس تیم برنرز‪-‬لی‪ ،‬خالق وب جهانی از برنامه‌ای برای‬ ‫مبارزه با اخبار جعلی‪ ،‬پرده برداشته است‪.‬‬ ‫او در نامه‌ای رسگشاده و در ‪‌۲۸‬امین سالگرد ابداع وب‬ ‫جهانی با اظهار نگرانی از رویه استفاده از اینرتنت‪،‬‬ ‫برنامه ‪ ۵‬ساله‌ای را ارایه کرده است‪ .‬رس تیم گفته است‬ ‫که در نظر دارد تا با سوء استفاده از اطالعات شخصی‬ ‫که به گفته وی «بر آزادی بیان تاثیری عمیق» داشته‬ ‫است‪ ،‬مبارزه کند‪.‬‬

‫آقای برنرز‪-‬لی می‌گوید می خواهد تا با رشکتها همکاری کند تا کنرتل بخش مناسبی از اطالعات‬ ‫شخصی افراد درفضای مجازی در دست خود مردم باشد‪ .‬وی گفته است که کاربران اغلب قادر‬ ‫نیستند که بگویند چه اطالعاتی را منی‌خواهند به اشرتاک بگذارند‪.‬‬

‫‪$567,400‬‬

‫‪3 Bedrooms, 2.5 bath, 1453 SQ‬‬

‫‪NEW Home in Lake Forest‬‬

‫‪$924,995‬‬

‫‪Lake Forest‬‬

‫‪4 Bedrooms, 3 bath, 2412 SQ‬‬

‫‪NEW HOMES ARE MORE AFFORDABLE‬‬ ‫‪THAN YOU MIGHT THINK‬‬

‫ظهور اخبار جعلی بر روی وبسایت‌ها و رسانه‌های اجتامعی‪ ،‬محققین را به این فکر انداخته‬ ‫‌است که برای ایمن کردن مردم در برابر این معضل راهکارهایی برای مبارزه با آن پیدا کنند‪ .‬در‬ ‫طول دوران مبازرات انتخاباتی اخیر در آمریکا‪ ،‬داستان‌هایی دروغین و رسهم‌بندی‌شده مبنی بر‬ ‫حامیت پاپ از دونالد ترامپ و یا فروش سالح به داعش توسط هیالری کلینتون در فیسبوک دست‬ ‫به دست شدند‪.‬‬

‫‪Call or Text Reza Shahraz‬‬

‫کار به جایی کشید که در نهایت فیسبوک‪ ،‬اعالم کرد که امکانات تازه‌ای را برای مقابله با اخبار‬ ‫جعلی به خدمات خود اضافه می‌کند‪ .‬فشارهای مشابهی نیر به گوگل و توییرت وارد می‌شود که در‬ ‫حوزه مقابله با اخبار جعلی‪ ،‬اقدامات بیشرتی صورت دهند‬

‫‪CA BRE# 01979780‬‬

‫‪To learn more about special offers and deals‬‬

‫‪949-922-7622‬‬ ‫‪41 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫او همچنین خواستار اعامل محدودیت بر آگهی‌های‬ ‫تبلیغاتی «غیراخالقی» سیاسی شده است‪.‬‬ ‫این محقق علوم کامپیوتری می‌گوید که از افرادی که با‬ ‫بالگ‪ ،‬توییت‪ ،‬عکس‪ ،‬ویدیو و ایجاد صفحات به گسرتش‬ ‫اینرتنت کمک کرده‌اند‪ ،‬می‌خواهد که به راه‌حلی عملی‬ ‫دست پیدا کنند تا اینرتنت «به همه قدرتی و فرصتی‬ ‫یکسان» بدهد‪.‬‬

‫‪Lake Forest‬‬


‫محیط زیست‬

‫آژانس مسافرتی مانا‬ ‫با مدیریت‬

‫مانا کریمی‬ ‫‪Mana Karimi‬‬

‫مناسب ترين قيمت‬ ‫برای سفر به تهران‬ ‫و ساير نقاط دنيا‬

‫تسهيالت فرودگاهى و اجنام کلیه خدمات مسافرت هوائی‬

‫تورهاى هاوائى ‪ ،‬مكزیک‪ ،‬آمريكاى جنوبى‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬آالسكا و كشتيهاى تفريحى‬

‫بهترين سرويس با نازلترين قيمت‬

‫آلودگی هوا در ایران در یک نگاه‬

‫بحث آلودگی در دهه‌های مختلف بارها در ایران مطرح شده است و هر سال چندین شهر‬ ‫این کشور با مشکل آلودگی و افزایش آالینده‌ها مواجه می‌شوند‪.‬‬ ‫تهران یکی از شهرهای آلوده ایران و جهان است‪ .‬به گفته کارشناسان محیط زیست‪ ،‬آلودگی هوای‬ ‫تهران به‌صورت عمده در یک‌سوم روزهای سال روی می‌دهد و هر سال بیش از ‪ ۱۰۰‬روز هوا در وضعیت‬ ‫ناسامل و آلوده قرار دارد‪.‬‬ ‫اهواز در سال ‪ ۲۰۱۱‬آلوده‌ترین شهر جهان لقب گرفت‪ .‬یدالله حرضتی‪ ،‬مدیرعامل رشکت توزیع برق‬ ‫اهواز با اشاره به مشکل ریزگردها در اهواز گفت‪« :‬در سال ‪ ۹۵‬تاکنون ‪ ۲۳‬روز ریزگرد داشته‌ایم؛ با وجود‬ ‫این تعداد باالی روزهای ناسامل‪ ،‬چه‌طور می‌توان مقره‌ها را هربار شست؟ در همین سال هفت هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫کامیون ده‌تنی خاک وارد اهواز شده است‪».‬‬ ‫اراک یکی در زمره یکی از هشت شهر آلوده ایران است‪ .‬سعید محمودی‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط‬ ‫زیست استان مرکزی در این باره گفت‪« :‬شهر اراک از ابتدای سال جاری تاکنون‪۱۰۰ ،‬روز آلودگی و هوای‬ ‫ناسامل‪۱۹۶ ،‬روز با هوای سامل و ‪ ۵۴‬روز با هوای پاک را پشت رس گذاشته است‪».‬‬ ‫آذربایجان ‌رشقی ‪ -‬حمید قاسمی‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌رشقی با بیان اینکه‬ ‫منشاء بیش از ‪ ۷۰‬درصد از آلودگی هوای تربیز از خودروهای فرسوده‪ ،‬دود و آالینده‪‎‬های ناشی از آن ها‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬هوای تربیز چندین روز از سال با گذشنت شاخص های آالیندگی از مرز ‪ ۱۰۰‬پی‪ .‬اس‪ .‬آی در‬ ‫وضعیت ناسامل و هشدار برای شهروندان قرار می گیرد و این امر زنگ خطری برای سالمت افراد جامعه‬ ‫است‪».‬‬ ‫بندرعباس‪ -‬نیز از جمله شهرهای آلوده ایران است‪ .‬عمده‌ترین آلودگی‌های غرب بندرعباس آلودگی‬ ‫هوا ناشی ازپخش گازها و مواد معلق‪ ،‬آلودگی محیط زیست دریایی‌‪ ،‬آلودگی ناشی ازدفع مواد زائد‬ ‫صنعتی و پسامندها‌‪ ،‬آلودگی فاضالب و پساب صنعتی‌‪ ،‬آلودگی خاک ناشی از نشت مواد نفتی و مواد‬ ‫معدنی و تردد وسائل نقلیه در منطقه‪ ،‬پسامندهای ناشی از فعالیت صنایع و آلودگی ناشی از پساب‬ ‫صنعتی صنایع غرب بندرعباس است‪.‬‬ ‫زنجان‪ -‬نیز در خالل سالهای اخیر در زمره شهرهای آلوده قرار گرفته است‪ .‬بر اساس برآوردهایی که در‬ ‫سال گذشته انجام‌شده بیش از ‪ ۸۰‬درصد آالیندگی هوا از طریق خودروها بود و ‪ ۲۰‬درصد هم مربوط به‬ ‫سایر آالینده‌ها مثل صنایع بوده است و ذرات معلق کوچک‌تر از ‪ ۲.۵‬میکرون عامل اصلی رشایط ناسامل‬ ‫در استان است‪.‬‬ ‫ایالم‪ -‬مشکل ریزگردها در سالهای اخیر گریبان شهر ایالم را هم گرفته است‪ .‬کارشناسان معتقدند عمده‬ ‫این ریزگردها از عراق وارد ایرن می شود‪ .‬براساس اعالم محیط زیست ایالم از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۴‬تا اواخر‬ ‫خردادماه سالجاری شاهد ‪ ۸۴‬روز آلوده ناشی از نفوذ غبار و ریزگردها بوده است‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫براساس گزارش وزارت بهداشت شهرهای تهران‪ ،‬مشهد و اصفهان به ترتیب آلوده ترین‬ ‫شهرهای کشور محسوب می‌شوند‪ .‬به گونه ای که در اصفهان ساالنه ‪ ۲۷۰۰‬نفر به علت‬ ‫آلودگی هوا فوت می شوند‪.‬‬ ‫معاون نظارت و پایش محیط زیست استان فارس گفته که ‪ ۷۵‬درصد آلودگی هوای شیراز‬ ‫به دلیل تردد خودرو ها است که بر اساس آخرین آمار روزانه بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تنها در شهر شیراز تردد می‌کنند‪.‬‬

‫‪Mana Travel‬‬

‫‪949-464-8171‬‬ ‫‪949-378-3411‬‬

‫‪www.manatravels.com‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 42‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫زابل از دیگر شهرهای ایران است که درگیر با مشکل ریزگردها است‪.‬‬ ‫تقی طاووسی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و متخصص مسائل محیط زیست و برنامه‬ ‫ریزی محیطی با اشاره به بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه این منطقه گفت گفت‪« :‬این بادها چهره غالب منطقه زابل‬ ‫است که جهت وزش آن شامل غربی است و ابتدا از روی دریاچه هامون می گذرند و سپس وارد شهر زابل‬ ‫می شو ند‪.‬متأسفانه پس از احداث سد ها بر روی هیرمند در کشور افغانستان‪ ،‬عدم پرداخت حق آبه ایران‬ ‫و تغییرات اقلیمی دریاچه هامون خشک شد‪ .‬این موضوع سبب می شود تا بادهای شامل غربی ابتدا از‬ ‫بسرت خشک دریاچه که رسوبات ریزدانه دارد گذر کند و بعد از گذشت از بسرت دریاچه به منطقه سیستان‬ ‫از جمله شهر زابل بیاید و مشکل آلودگی را در این منطقه ایجاد کند‪».‬‬


‫هم‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ،‫و نان و افر ى زباانن ززي‬

‫ن‬ ‫ لبرزی ازعطر بهار انر ج و سرشار از شکوفه اهی عشق و سبزه اهی امید‬،‫فرارسيدن بهار با طراوت‬

Tools & STRATEG

.‫رب شما مبارك باد‬

Make Your Dream B

.‫ هب استقبال سال جدید ميرويم‬،‫با این امید که رد این بهار ردخت آرزواهیمان جواهن خواهد زد‬

REALITY!

‫ هرروزاتن نوروز‬- ‫نوروزاتن پیروز‬

Tools & STRATEGIES to Let's get you moving i Make Your Dream Become direction! REALITY!

Let's get you moving in the righ Far direction!

Rea

BRE

Fara (Farzaneh) Horiat

fhoria faraho

Realtor

BRE # 01454386

‫فرزانه حریت‬

your

fhoriat@hotmail.com farahoriat.com

yourtoprealestateagent.com

‫ قابل اعتامد و اطمینان در امور خرید و فروش امالک‬،‫آگاه‬ ‫مشاور و راهنامی‬

Call me today for a com

Connect Iranian American.com

‫قیمت را در‬ ‫باالترین‬ ‫اعتبار‬ ‫ ما‬complimen ‫جتربه‬ Call me‫کمپانی‬ today for‫ و‬a

Farzaneh Horiat

‫زمان فروش به شما تضمین میکند‬ consultin consulting!

Realtor

949.355.9 949.355.9955

Coldwell Banker  Resid

Coldwell Banker  Residential  Brokerage  

(949) 355-9955 fhoriat@hotmail.com CA BRE# 01454386

43 Mahnameh Metro | MARCH 2017

4 San  Juaquin  Plaza,  Suite   250,   Newport  PBlaza,   each,  SC 4  San   Juaquin  

‫• مسکونی • جتاری‬ ‫• زمین • آفیس و آپارمتان بیلدینگ‬


‫جهان‬

‫سه سناریو برای ادامه برجام‬ ‫سینا عضدی کارشناس ارشد امنیت بین‌امللل‪-‬بی بی سی‬

‫با وجود مشکالت فراوان؛ برنامه اقدام جامع مشرتک (برجام)‌ دی‬ ‫ماه امسال وارد دومین سال اجرای خود شد ‪.‬با این وجود برخی‬ ‫تحلیلگران نگران آینده این توافق تاریخی هستند که یکی از موارد‬ ‫اساسی اختالف بین ایران و ایاالت متحده را از طریق دیپلامسی حل‬ ‫کرد‪ .‬رییس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی‬ ‫خود بارها به این توافق حمله کرده و وعده داده بود در صورت‬ ‫پیروزی این توافقنامه را پاره کند‪ .‬پرسش اساسی اینجاست که آیا‬ ‫این سخنان رصفاً شعار انتخاباتی است و یا اینکه رییس جمهور‬ ‫جدید آمریکا به صورت جدی این سیاست را دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫در پاسخ به این سوال نخست باید به یاد داشته باشیم که ترک یک معاهده بین‬ ‫املللی که مهر تایید شورای امنیت سازمان ملل را به همراه دارد برای هریک از امضا کنندگان‬ ‫به طور حتم نتایج منفی به بار خواهد آورد‪ .‬در این یادداشت به بررسی ‪ ۳‬سناریوی احتاملی‬ ‫در مورد برجام خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫آژانس امتی سازمان ملل متحد در گزارشی تایید کرده است که ایران همچنان به تعهدات خود‬ ‫در قبال توافق جامع امتی‪ ،‬برجام‪ ،‬با قدرت ها پایبند است‪.‬‬

‫سناریوی اول ‪ :‬فشار برای مذاکره مجدد و یا ترک معاهده‬ ‫با توجه به متایالت ترامپ به اجرای سیاست های غیر معمول؛ در این سناریو ترامپ به‬ ‫وعده های انتخاباتی خود عمل کرده و از اجرای تعهدات آمریکا در برجام خودداری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین این احتامل وجود دارد که دولت وی ایران را برای مذاکرات مجدد تحت فشار‬ ‫بگذارد‪ .‬در حالیکه ذکر این نکته رضوری به نظر میرسد که کنار کشیدن یک جانبه آمریکا‬ ‫به منافع این کشور صدمه خواهد زد و حتی ممکن است به یک بحران بین املللی بینجامد‪.‬‬ ‫دیپلامت های ایرانی و اروپایی تعهدات خود را به مفاد کنونی معاهده ابراز کرده اند و به‬ ‫طور جدی امکان مذاکره مجدد برجام را رد کرده اند‪.‬‬

‫به عالوه‪ -‬مقامات ایرانی اعالم کرده اند که در صورت لغو برجام‪ ،‬ایران برنامه‬ ‫هسته ای خود را از رس خواهد گرفت‪ .‬ذکر این نکته رضوری است که ایران تنها‬ ‫زمانی تصمیم گرفت که به صورت جدی به مذاکرات امتی ادامه دهد که رییس‬ ‫جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما توانست یک اجامع بین املللی برای مقابله‬ ‫با برنامه هسته ای ایران ایجاد کند؛ امری که به نظر منیرسد دونالد ترامپ قادر‬ ‫به انجام آن باشد‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫دولت فعلی آمریکا که کمرت از یک ماه از عمر آن میگذرد از هم اکنون با اتحادیه اروپا و چین‬ ‫دچار مشکل شده و بعید به نظر میرسد که بتواند آنها را برای فشار به ایران با خود همراه کند‪.‬‬ ‫در داخل آمریکا نیز مقامات عالیرتبه از جمله وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس و رییس سازمان‬ ‫اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)‌ نگرانی خود را از لغو یک جانبه این توافقنامه ابراز داشته اند‪.‬‬ ‫بنابراین می توان ادعا کرد که تصمیم به خروج از این توافقنامه‪ ،‬ریسک محکوم شدن و‬ ‫تخریب وجهه آمریکا را در میان متحدان سنتی اش مانند اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫سیاست مداران ایرانی به طور سنتی برای دفع فشار قدرتهای جهانی از رقبای آنان در صحنه‬ ‫بین املللی بهره گرفته اند‪ .‬به طور مثال ایران در زمان جنگ رسد از قدرت سیاسی و نظامی‬ ‫ایاالت متحده ( چرت امتی) برای دفع خطر اشغال توسط شوروی سابق بهره می برد‪ .‬بعد از‬ ‫انقالب اسالمی و در طی مذاکرات امتی بین ایران و ‪ ۳‬کشور اروپایی آملان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬و بریتانیا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۳‬نیز مذاکره کنندگان ایرانی تحت رهربی حسن روحانی کوشیدند تا با مذاکره با‬ ‫این ‪ ۳‬کشور‪ ،‬خطر حمله نظامی توسط آمریکا را دفع کنند‪.‬‬ ‫آقای روحانی که درآن زمان رهربی مذاکره کنندگان ایرانی را به عهده داشت در کتاب خاطرات‬ ‫خود‪ ،‬نوشته است که راهربد ایران در آن زمان مذاکره با اروپائیان و ایجاد شکاف بین آنها به‬ ‫عنوان قدرت دوم دنیا‪ ،‬و ایاالت متحده بود‪ .‬با توجه به این روند می توان انتظار داشت که در‬ ‫صورت لغو یکجانبه برجام توسط ایاالت متحده و به تبع آن افزایش فشار‪ ،‬ایران برای در امان‬ ‫ماندن از خطرات احتاملی به اتحادیه اروپا نزدیک خواهد شد‪.‬‬

‫آژانس امتی سازمان ملل متحد در گزارشی تایید کرده است که ایران همچنان‬ ‫به تعهدات خود در قبال توافق جامع امتی‪ ،‬برجام‪ ،‬با قدرت ها پایبند است‪.‬‬

‫ایران همچنان میتواند در پاسخ به آمریکا برخی فعالیت های هسته ای خود را از رس بگیرد‬ ‫که به احتامل زیاد واکنش شدید آمریکا را به دنبال خواهد داشت‪ .‬این افزایش تنش ها برای‬ ‫ایران و منطقه بسیار خطرناک خواهد بود‪ .‬لذا‪ ،‬مسئوالن ایرانی باید با از هرگونه عملی که به‬ ‫برخورد بینجامد دوری کنند‪.‬‬ ‫لغو یکجانبه برجام از سوی آمریکا همچنان به مخالفان داخلی حسن روحانی که از ابتدا‬ ‫مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا بودند فرصتی دوباره برای حمله به دولت خواهد داد‪ .‬در‬ ‫این صورت‪ ،‬رشایط برای بازگشت اصولگرایان به قدرت آسانرت خواهد شد که به نوبه خود می‬ ‫تواند روابط ایران و ایاالت متحده را پیچیده تر کند‪.‬‬

‫سناریوی دوم ‪‌:‬اجبار ایران به نقض توافق‬ ‫در این سناریو‪ ،‬ایاالت متحده با افزایش فشار راهی جز نقض توافقنامه برای‬ ‫ایران باقی نخواهد گذاشت‪ .‬این راهربد به آمریکا اجازه خواهد داد تا ایران را‬ ‫متهم به نقض توافق کرده‪ ،‬و راه را برای اعامل تحریم های بیشرت هموار کند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬هامنگونه که پیشرت اشاره شد‪ ،‬شکست برجام ممکن است به رسعت به‬ ‫یک بحران بین املللی تبدیل شود که عواقب سوء آن گریبانگیر همه‪ ،‬از جمله‬ ‫آمریکا را خواهد گرفت‪ .‬در رشایط کنونی بعید به نظر میرسد که ایران قصد‬ ‫ترک برجام را داشته باشد‪ ،‬ولی ممکن است تحت فشار مضاعف‪ ،‬و برای حفظ‬ ‫وجهه استقالل طلبی خود تصمیم به ترک معاهده و رشوع دوباره فعالیت های‬ ‫هسته ای بگیرد‪.‬‬ ‫بعد از تجدید قانون «ایسا» در کنگره آمریکا‪ ،‬مقامات ایران اجرایی شدن آن را نقض برجام‬ ‫تلقی کردند و حتی حسن روحانی دستوری به رییس سازمان انرژی امتی ایران مبنی بر «برنامه‬ ‫ریزی برای طراحی» پیشگیرانه های هسته ای صادر کرد‪ ،‬هرچند که منت پیام گویای این‬ ‫مطلب است که دستور آقای روحانی بیشرت جنبه سیاسی داشته تا فنی‪ .‬همچنین‪ ،‬آن را میتوان‬ ‫به عنوان پیامی به دولت جدید آمریکا استنباط کرد که ایران آمادگی سیاسی برای پاسخگویی‬ ‫به نقض برجام توسط ایاالت متحده را دارد‪.‬‬ ‫این احتامل همچنین وجود دارد که دولت جدید آمریکا با دستاویز قراردادن فعالیت های‬ ‫موشکی ایران دامنه تحریم های غیر هسته ای ایران را گسرتش دهد‪ .‬جمهوریخواهان کنگره‬ ‫که از آغاز مخالف برجام بودند از هم اکنون به دنبال تصویب تحریم های جدید علیه ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از آنجا که آیت الله خامنه ای رهرب ایران اعالم کرده که هرگونه تحریم های جدید به منزله‬ ‫نقض برجام خواهد بود‪ ،‬دولت ایران تحت فشار فزاینده قرار خواهد گرفت به این صورت که‬ ‫دنباله مطلب صفحه‪46‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 44‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬


Connect Iranian American.com 45 Mahnameh Metro | MARCH 2017


‫جهان‬

‫سه سناریو برای ادامه برجام ‪...‬‬

‫ادامه اجرای کامل برجام به طور مستقیم در تضاد با فرمان‬ ‫رهرب ایران خواهد بود؛ و تصمیم به پاسخگویی ایران را در‬ ‫معرض اتهام به نقض برجام قرار خواهد داد‪ ،‬امری که ممکن‬ ‫است محکومیت جهانی ایران را به دنبال بیاورد‪ .‬این امکان‬ ‫وجود دارد که ایران در مواجهه با تحریم های جدید برخی‬ ‫از فعالیت های هسته ای خود را به صورت محدود از رس‬ ‫بگیرد تا از هزینه های بیهوده و افزایش تنش با دولت آمریکا‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫روحانی می گوید ترامپ برجام را منی‌تواند تحمل کند‬

‫سناریوی سوم‪ ‌:‬ادامه اجرای کامل برجام‬ ‫با توجه به حامیت بین املللی از برجام‪ ،‬به نظر‬ ‫میرسد که در محتمل ترین سناریو اجرای برجام‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد‪ ،‬هرچند با موشکافی بیشرت‬ ‫از طرف دولت جدید آمریکا‪ .‬در سال ‪ - ۲۰۱۶‬ذخایر‬ ‫آب سنگین ایران دو بار به علت اشکاالت فنی باالتر‬ ‫از حد مجاز در برجام رفت‪ ،‬هرچند ایران به رسعت‬ ‫مشکل ایجاد شده را برطرف کرد و دولت اوباما‬ ‫تصمیم گرفت که به این ایراد فنی واکنشی نشان‬ ‫ندهد‪ .‬ولی به نظر میرسد که دولت جدید آمریکا‬ ‫در رشایط فعلی هیچگونه آسانگیری بر ایران را‬ ‫نخواهد پذیرفت و هرگونه اشتباهی (هرچند سهوی ‌)‬ ‫در اجرای برجام را به شدت پاسخ دهد‪.‬‬ ‫همچنین این احتامل وجود دارد که دولت ایاالت متحده به‬ ‫اجرای برجام ادامه دهد ولی سود ایران از اجرای این قرارداد‬

‫مهاجرت‬

‫‬‬

‫موقعیت کسانی در ایران را تقویت میکند که به صورت کلی‬ ‫هرگونه گفتگو و همکاری را با جهان غرب و به خصوص‬ ‫آمریکا رد میکنند‪ .‬بنا براین منافع درازمدت آمریکا ایجاب می‬ ‫کند که تعهدات خود در برجام را به طور کامل و با حسن‬ ‫نیت انجام دهد‪.‬‬

‫را محدود کند‪.‬‬ ‫به طور مثال ‪ -‬دولت اوباما و وزیر سابق خارجه‪ ،‬جان کری‬ ‫تالش گسرتده ای برای تشویق بانک ها برای رشوع معامله با‬ ‫ایران کردند‪ .‬ولی دولت کنونی ممکن است به این رویه ادامه‬ ‫ندهد و حتی به صورت تلویحی مانع از سود بردن عملی ایران‬ ‫از این توافقنامه بشود‪ .‬باید به خاطر داشت که کشورها زمانی‬ ‫به دیپلامسی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی روی می هدف دیپلامسی ایجاد راه حل های برد‪-‬برد برای متامی‬ ‫آورند که نتایج آن سود آور باشد و اگر اهداف آنها برآورده طرفین است‪ .‬ایران به نظر می رسد که با وجود موانع موجود‬ ‫نشود‪ -‬ممکن است برای به حداقل رساندن رضر تصمیم به به طور کلی از روند کنونی برجام راضی است‪ .‬اما بدون شک‬ ‫اگر احساس کند که در طرف بازنده معاهده قرار گرفته به‬ ‫بازگشت به وضعیت قبل بگیرند‪.‬‬ ‫اقداماتی دست خواهد زد که وضعیت موجود را به نفع خود‬ ‫ایران تنها زمانی تصمیم به مذاکره جدی گرفت که دچار تغییر دهد‪ .‬رییس جمهور جدید ایاالت متحده ‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫بحران اقتصادی شده بود و چاره مشکالت را رفع تحریم ها با وجود حمله های لفظی تاکنون به اقدام عملی علیه برجام‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬ولی اگر ایران قادر نباشد به صورت واضح نتایج دست نزده‪ ،‬ولی نگرانی های گسرتده ای در خصوص آینده‬ ‫داد و ستد خود را از مذاکرات هسته ای ببیند ممکن است برجام وجود دارد‪.‬‬ ‫برای کم کردن هزینه های سیاسی و تأمین منافعش تصمیم به‬ ‫رشوع دوباره فعالیت های پیش از برجام بگیرد‪ .‬یاد آوری این آینده برجام نقش تعیین کننده ای در آینده همکاری های‬ ‫نکته رضوری به نظر می رسد که تصمیم واشنگنت در اجرای احتاملی ایران و آمریکا و به تبع آن روابط دوجانبه خواهد‬ ‫صحیح و کامل برجام بر انتخابات آینده ریاست جمهوری داشت‪.‬‬ ‫ایران در سال ‪ ، ۱۳۹۶‬و به تبع آن راهربد ایران در معادالت‬ ‫باید به خاطر داشت که ترک این معاهده ای بین املللی نه‬ ‫جهانی تأثیر فزاینده خواهد داشت‪.‬‬ ‫تنها امیدها برای همکاری های بیشرت دوجانبه را کمرنگ تر‬ ‫نکته دیگری که در مورد برجام و روابط ایران‪-‬آمریکا به خواهد کرد‪ ،‬بلکه ممکن است به یک بحران بین املللی و حتی‬ ‫صورت گسرتده تر باید در نظر گرفت‪ ،‬وجود دیدگاههای درگیری نظامی ختم شود‪ .‬اما به نظر می رسد با وجود حامیت‬ ‫دوقطبی و تند در پست های کلیدی دولت آمریکا است‪ .‬با های گسرتده بین املللی از برجام احتامل فروپاشی آن کم رنگ‬ ‫وجود این دیدگاه های مخالف این احتامل وجود دارد که به نظر می رسد‪.‬‬ ‫دولت کنونی ایاالت متحده دچار یک رسدرگمی راهربدی در‬ ‫شاید بهرتین راه حفظ برجام این است که ایران و ایاالت‬ ‫مواجهه با ایران بشود‪.‬‬ ‫متحده هر دو با حسن نیت و جدیت تعهدات خود را انجام‬ ‫ذکر این نکته رضوری به نظر می رسد که شعار تغییر رژیم دهند‪ ،‬و از اعامل تحریک آمیز که آینده این معاهده بین‬ ‫در ایران که برخی در آمریکا خواهان آن هستند درعمل تنها املللی را به خطر می اندازد اجتناب ورزند ‪.‬‬

‫مهاجرت به آمریکا‬

‫شده است‪ .‬بنا براین میتوان نتیجه گرفت که حکم دادگاه‬ ‫ناحیه ‪ ۹‬اثرات دراز مدت نخواهد داشت‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫نهایتأ چه خواهد شد؟ اگر این مرافعه دولت ترامپ و دادگاه‬ ‫فدرال ناحیه ‪ ۹‬به دیوان عالی کشور برسد تاریخ نشان داده‬ ‫است که ‪ %۸۲‬اوقات دیوان عالی رأی دادگاه ناحیه ‪ ۹‬را‬ ‫باطل میکند‪ ،‬و باید در نظر گرفت که در صورت تأیید سنا‬ ‫برای نیل گرساچ به عنوان قاضی جدید دیوان عالی دست‬ ‫ترامپ در این مورد قوی تر هم خواهد شد چون گرساچ‬ ‫جمهوریخواه محافظه کار و نامزد شده از طرف خود اوست‪.‬‬ ‫هم اکنون باید گفت که جریان بسیار متغیر است‪ .‬در تاریخ‬ ‫این نوشتار ‪ ،‬روز ‪ ۱۳‬فوریه‪ ،‬وکالی دولت از دادگاه فدرال‬ ‫سیاتل که قرار لغو اولیه را صادر کرده بود تقاضای تعویق‬ ‫اجرای حکم تا تشکیل دادگاه تجدید نظر دیگری کردند‪.‬‬

‫در رابطه با مطالب ذکر شده یکی دو موضوع دیگر نیز‬ ‫قابل توجه است‪ .‬در سه فرمان اجرائی دیگر که اخیرأ ترامپ‬ ‫امضاء کرده در قالب مبارزه با خالف کاری و جرائم مقررات‬ ‫جدیدی در مورد مهاجرین قابل اجرا شده است‪ .‬بر این‬ ‫مبنا روز ‪ ۳۱‬ژانویه دولت به قسمت بازرسی اداره مهاجرت‬ ‫در وزارت دادگسرتی دستور میدهد اشخاص خارجی زیر‬ ‫را با اولویت فوری مورد مراحل اخراج قرار دهد‪)۱( :‬‬ ‫کسانی که تحت بازداشت برس میربند‪ )۲( ،‬خرد ساالن بی‬ ‫رس پرستی که فعأل تحت مراقبت اداره اسکان پناهندگان‬ ‫در وزارت بهداشت هستند‪ ،‬و (‪ )۳‬کسانی که از طریق‬ ‫"رودریگز باند" از زندان مهاجرت آزاد شده اند‪ .‬توضیحأ‬ ‫خاطر نشان میشود سابقأ دولت موظف بود ‪ --‬بدستور‬ ‫هامن دادگاه فدرال تاحیه ‪ -- ۹‬افراد بازداشتی در رابطه با‬ ‫امور مهاجرت را ظرف شش ماه رسیدگی پرونده کرده یا‬ ‫با سپردن وثیقه (باند) آزاد مناید‪.‬‬

‫مهاجرت در رسارس امریکا در خدمت شامست‪ .‬در رشایط‬ ‫فعلی اگر در حال سفر هستید و در فرودگاه مورد سوأل قرار‬ ‫گرفتید توصیه میکنیم مدارک زیر را همراه داشته و ارائه‬ ‫دهید‪( :‬الف) متام شواهد مربوط به وضعیت حضور قانونی‬ ‫خود در امریکا‪ ،‬منجمله ویزای فعلی و رسید داد خواست‬ ‫ها ی قریب الوقوع‪( ،‬ب) شواهد مربوطه دال بر وابستگی‬ ‫ها و ارتباط با امریکا‪ ،‬منجمله مدارک بانکی و مالیاتی‪ ،‬اجاره‬ ‫نامه یا قبض برق و آب و غیره به اسم خود‪ ،‬مدرک اشتغال‬ ‫به کار از کارفرما یا ته چک حقوق‪ ،‬و مدارکی که ارتباط‬ ‫خانوادگی شام را با شهروندانی در امریکا ثابت میکند‪ .‬در‬ ‫صورت برخورد با مشکل توصیه میکنیم در خواست متاس با‬ ‫وکیل خود کنید (گو اینکه در مرز چنین حقی ندارید) و‬ ‫متوجه باشید که فرم ‪ I-407‬را امضاء نکنید ‪ ،‬و همینطور‬ ‫موافقت با هر چیز دیگر که مبنی بر تسلیم گرین کارد و یا‬ ‫اخراج مرشوط و غیره است نکنید‪.‬‬

‫در ضمن روز ‪ ۳‬فوریه اعالم شد ‪ ۱۲‬قاضی جدید به‬ ‫گروه قضات مهاجرت اضافه شده اند و به این ترتیب با جمعأ‬ ‫‪ ۳۰۰‬قاضی در رسارس امریکا امید به ترسیع هر چه بیشرت‬ ‫پرونده ها میرود‪.‬‬

‫برای کسب اطالع بیشرت در هر نقطه دنیا ودر هر کجای کار‬ ‫مهاجرت هستید با ما متاس بگیرید‪ .‬دکرت علیرضا عابدی و‬ ‫همکاران به نحو احسن مشکالت شام را برطرف خواهند‬ ‫کرد‪ .‬میزان موفقیت ما در اخذ گرین کارد و امور کنسولی‬ ‫‪ %۱۰۰‬است‪.‬‬

‫این تقاضا رد شد‪ ،‬و فعأل حدس مطلعین بر این است که‬ ‫دولت ترامپ بزودی فرمان اجرائی جدید و محکم تری اعالم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سعی وکالی دولت بر آن است که در فرمان‬ ‫جدید اشکالالت قانونی یا جای اشکالرتاشی وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬و شاید در عین حال پرونده فعلی را هم تا دیوان‬ ‫دفرت وکالت ما با تخصص در پیچیدگی های همه گونه امور‬ ‫عالی پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 46‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬


‫آموزش رانندگى‬

‫‪D.M.V. Lic.#3254‬‬

‫سال نو مبارک‬ ‫با یک تلفن به محمد خشنود‬ ‫در کمترین مدت گواهینامه رانندگی خود را دریافت کنید‪.‬‬ ‫‪We Serve All Orange County and Los Angeles County‬‬

‫محمد خشنود ممتحن سابق ‪ D.M.V‬با ‪ 23‬سال جتربه در آموزش رانندگی ضامن قبولی شما خواهد بود‬

‫نامی شناخته شده و مطمئن در جامعه ایرانیان اورجن کانتی و لس آجنلس‬

‫‪Free Pick Up and Free Drop Off From your Business or Home‬‬

‫‪(714) 447-1485 • (714) 803-4927‬‬ ‫‪www.fairdriverschool.com‬‬

‫‪2651 E. Chapman Ave., Suite #100 A • Fullerton, CA 92831‬‬ ‫‪47 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• آموزش رانندگى براى كليه سنني‬ ‫• جهت امتحان (‪)D.M.V‬اتومبيل های مجهز ما در اختيارتان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫• آموزش رانندگی و قبولی در امتحان (‪ )D.M.V‬حتی برای ساملندان‬ ‫و افرادی که دچار فراموشی‪ ،‬لرزش دست و پا هستند و یا سکته کرده اند‪.‬‬ ‫• ‪ 24‬ساعت ‪ 7‬روز هفته در خدمت شام‬


‫خاورمیانه‬

‫احتمال خیانت مسکو به تهران چقدر جدی است؟‬ ‫منبع‪ :‬نیوز ریپابلیک ‪ /‬حتریریه سایت دیپلماسی ایرانی‬

‫جمعیت ایران درحال پیر شدن است و هیچ کس این را بهرت از «والدیمیر‬ ‫پوتین»‪ ،‬رئیس جمهور روسیه منی داند‪ .‬روسیه با موفقیت طرح افزایش نرخ‬ ‫باروری را اجرا کرده در حالی که ایران هنوز موفق به متقاعد کردن ایرانیان‬ ‫برای فرزندآوری نشده است‪.‬‬ ‫رابطه مسکو با تنها دولت شیعه منطقه یعنی ایران بیشرت برای دستیابی‬ ‫به منافع شخصی است تا اتحادی مهم‪ .‬انگیزه های مسکو ناشی از ترس‬ ‫از رادیکالیسم و افراط گرایی سنی و همچنین متایل برای ایجاد جایگاهی‬ ‫مستحکم و اسرتاتژیک در خاورمیانه است‪ .‬سوال این است که روسیه در این‬ ‫رابطه چه بهایی خواهد پرداخت‪ .‬چند واقعیت برجسته پاسخ به این پرسش‬ ‫را روشن خواهند کرد‪:‬‬

‫نرخ ازدواج از سال ‪ 2012‬تاکنون در حدود ‪ 20‬درصد کاهش یافته است‪ .‬سن‬ ‫عرفی ازدواج در ایران برای مردان بین ‪ 20‬تا ‪ 34‬و برای زنان بین ‪ 15‬تا ‪ 29‬سال‬ ‫است‪ 46 .‬درصد از مردان و ‪ 48‬درصد از زنان ایرانی در حال حارض در این‬ ‫محدوده سنی هستند و هنوز ازدواج نکرده اند‪.‬‬

‫نخست این که‪ ،‬ایران ممکن است به اولین کشوری در جهان تبدیل شود که قبل از ثرومتند‬ ‫شدن‪ ،‬پیر شود‪ .‬نرخ باروری (تعداد نوزادان به دنیا آمده زنده در طول دوران زندگی یک‬ ‫زن) از ‪ 7‬نفر در سال ‪ 1979‬به ‪ 7.1‬نفر در امروز کاهش یافته است‪ .‬این مساله موجب می‬ ‫شود تا تعدادی زیادی از افراد یک نسل که در سنین ‪ 20‬سالگی تا ‪ 40‬سالگی قرار دارند‪،‬‬ ‫فرزندان بسیار کمی داشته باشند‪ .‬نسل باالی ‪ 60‬سال در ایران که امروز در حدود ‪ 7‬درصد‬ ‫از جمعیت این کشور را تشکیل داده است‪ ،‬تا اواسط قرن جاری به حدود ‪ 40‬درصد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬

‫باتوجه به گزارش سازمان ملی آمار ایران‪ ،‬ازدواج سفید یا زندگی مشرتک بدون ازدواج‪ ،‬در سال‬ ‫های اخیر در این کشور رایج شده اما از نظر دولت ممنوع است‪ .‬در کنار کاهش نرخ ازدواج‪،‬‬ ‫یک چهارم از زوج های متاهل ایرانی نیز منی توانند باردار نشوند‪ .‬یکی از عوامل احتاملی‬ ‫که می تواند موجب کاهش میزان ناباروری شود‪ ،‬باالرفنت نرخ شیوع بیامری های مقاربتی‬ ‫درمان نشده است‪.‬‬

‫کشورهای دیگری که با بحران پیری مواجه هستند درآمد رسانه ای ده برابر ایران دارند‪ :‬برای‬ ‫مثال تولید ناخالص داخلی اسمی ایران تنها ‪ 5300‬دالر است که این عدد برای ایاالت متحده‬ ‫در حدود ‪ 56‬هزار دالر است‪ .‬چنین کشوری منی تواند برای ساملندان که دو پنجم از جمعیت‬ ‫کشور را تشکیل می دهند‪ ،‬کاری کند‪ .‬ایران با فاجعه اقتصادی بی سابقه ای در تاریخش روبه‬ ‫رو است‪ .‬این رشایطی است که به وجود آمده و هیچ دولتی دیگر منی تواند در این مراحل‬ ‫آخر تغییر محسوسی ایجاد کند‪.‬‬

‫به مدیریت تونی آذر‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫مناینده‬ ‫و توزیع کننده‬ ‫‪ GLWIZ‬در‬ ‫سراسر کالیفرنیا‬

‫‪IPTV- GLWIZ‬‬

‫از سوی دیگر‪ ،‬آمارهای منترش شده از سوی سازمان آمار ایران نشان می دهد‬ ‫که نرخ ازدواج موقت در ایران نیز در طی این مدت رشد داشته است‪ .‬بر اساس‬ ‫آمارهای ارائه شده‪ ،‬نرخ ازدواج موقت تا سال ‪ 28 ،2012‬درصد رشد داشته و‬

‫‪American FTA‬‬ ‫‪CCTV Security Camera‬‬

‫‪Receivers , LNB & Satellite‬‬

‫‪Watch GLWIZ‬‬ ‫‪on your TV‬‬ ‫‪Security Camera‬‬ ‫‪System as low as‬‬

‫‪49900‬‬

‫‪$‬‬

‫‪4 IR Color Camera, HDD,‬‬ ‫‪Web Monitoring‬‬

‫‪00‬‬

‫قیمت ها با شرکت ‪ GLWIZ‬یکی است‬ ‫تعمیر و بازسازی و آپ گرید کردن سیستم های ماهواره ای منزل شما با نازلترین قیمت‬ ‫فروش کلی و جزئی انواع دیش و رسیور ‪Cable & LNB ,‬‬ ‫فروش و نصب انواع تلویزیون های ‪Plasma, LED,LCD‬‬ ‫فروش و نصب دوربینهای مدار بسته برای منازل و محل کار‬ ‫نصب و فروش انواع آنتنهای ‪ HD‬جهت دریافت مجانی کانالهای امریکایی‬ ‫فروش و توزیع کلیه لوازم برای موارد فوق بصورت عمده‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪| Mahnameh Metro 48‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪69‬‬

‫‪$‬‬

‫‪Persian Satellite TV‬‬ ‫)‪Receivers (SunStar‬‬ ‫‪as low as‬‬

‫‪(949)291-4800‬‬ ‫‪(877)472-6728‬‬ ‫‪(877)IRANSAT‬‬ ‫‪(800) 476-6170‬‬


‫در نیمه سال جاری نیز با افزایش ‪ 10‬درصدی روبه رو بوده است‪« .‬مصطفی‬ ‫آقامالی»‪ ،‬یکی از جامعه شناسان ایرانی در گفت و گو با خربگزاری ایسنا در‬ ‫این باره گفت‪« :‬افزایش صیغه با هدف کاهش هزینه های ازدواج‪ ،‬به معنی‬ ‫فروپاشی زندگی خانوادگی و ارزش های فرهنگی آن است»‪.‬‬ ‫از دیدگاه روسیه‪ ،‬همکاری با یک قدرت شیعه در منطقه که سنی ها را در جنوب به چالش‬ ‫کشیده است‪ ،‬بسیار مفید خواهد بود‪ .‬بر اساس آمارهای موجود‪ ،‬یک نفر از هر هفت نفر‬ ‫در روسیه مسلامن است اما ‪ 90‬درصد جمعیت مسلامن روسیه سنی اند‪ .‬چین نیز دیدگاه‬ ‫مشابهی دارد و اکرثیت جمعیت مسلامن چین را سنی ها تشکیل می دهند‪ .‬تالش دولت‬ ‫اوباما برای انعقاد توافق هسته ای با ایران به مسکو انگیزه بیشرتی برای حامیت از تهران‬ ‫داد‪ :‬اگر امریکا با ایران مشارکتی داشت‪ ،‬روسیه می توانست گزینه های بیشرت و بهرتی را‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬

‫چه چیزی ممکن است پوتین را متقاعد کند که وضعیت ایران را بدتر از چیزی‬ ‫که هست کند؟ هامن طور که ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است‪،‬‬ ‫این سوالی است که منی توان جز با برخی مذاکرات سخت و دشوار به آن پاسخ‬ ‫داد‪ .‬من خطوط یک توافق احتاملی با روسیه را ‪ 10‬سال پیش رشح دادم‪:‬‬ ‫پیشنهاد من ساده است‪ :‬کمک روسیه در جهت منع اشاعه تسلیحات هسته‬ ‫ای و گسرتش تروریسم در خاورمیانه برای غرب بسیار مهم تر و باهمیت تر‬ ‫از مسئله اوکراین است‪ .‬غرب باید طوری وامنود کند که انقالب نارنجی سال‬ ‫‪ 2004‬و ‪ 2005‬هرگز اتفاق نیفتاده است‪ِ ،‬‬ ‫کمک روسیه در مورد موضوع هسته‬ ‫ای ایران و امنیت انرژی را تضمین کرده و نیازهای وجودی این کشور در‬ ‫مرزهای نزدیکش را نیز درک کند‪.‬‬ ‫این روزها مسائل پیچیده تر هستند‪ .‬روسیه با این که قوانین بین املللی را در اشغال و ترصف‬ ‫کریمه و همچنین تحریک جنگ داخلی در دونباس نقض کرده است اما در مورد حامیت‬ ‫غرب از کودتای فوریه ‪ 2014‬گله مند است و کریمه را حق مرشوع خود می داند‪ .‬غرب منی‬ ‫تواند وامنود کند که چنین چیزهایی ُرخ نداده است‪.‬‬ ‫ناشناخته های بسیاری وجود دارد‪ .‬یکی از این موارد ثبات سیاسی ایران است‪ .‬اگر ایاالت‬ ‫متحده مخفیانه با مخالفان حکومت ایران همکاری کند و اقلیت های کُرد در شامل غرب‬ ‫ایران و بلوچ در جنوب رشق را تحریک کند‪ ،‬وضعیتی عجیب و غریب به وجود می آید و‬ ‫در یک نگاه همه چیز ممکن است به کلی تغییر کند‪ .‬همچنین ممکن است ایاالت متحده‬ ‫بخواهد روسیه را متقاعد کند که از رابطه با ایران دست بکشد‪ .‬می توان حدس و گامن‬ ‫هایی را از نوع گفت وگوی میان دو کشور در این باره زد‪ .‬من در ماه اوت گذشته در این‬ ‫باره گفتم‪:‬‬

‫ممکن است ترامپ در ادامه بگوید‪« :‬ما سنی های تروریست را نابود خواهیم کرد‪ ،‬شام نیز‬ ‫در ازای آن با ما کمک می کنید که مراقب ایران باشیم وگرنه خودمان این کار را می کنیم‪،‬‬ ‫اما ممکن است که شام این کار ما را دوست نداشته باشید‪ .‬شام می توانید با ما همکاری‬ ‫کنید که به ایرانی ها بگوییم سانرتیفیوژها و برنامه موشکی خود را تعطیل کنند وگرنه ما‬ ‫آنها را مبباران می کنیم‪.‬‬ ‫شام که دوست ندارید ما کاری کنیم که مشخص شود موشک های ‪ S300‬را که فروخته اید‪،‬‬ ‫آشغالی بیش نیستند؛ این برای تجارت اسلحه شام بد است‪ .‬درباره اوکراین هم بگذارید رای‬ ‫گیری انجام شود‪ .‬اگر نیمه رشقی به پیوسنت به روسیه رای داد شام آنها را خواهید داشت‪.‬‬ ‫اگر رای نداد از آن جا خارج شوید‪ ».‬این خطوط فکری هامن طور که اشاره شد فقط حدس‬ ‫و گامن است‪ .‬حرکات و اقدامات واشنگنت به پوتین جرأت می دهد که به ایران خیانت کند و‬ ‫ایران را بفروشد‪ .‬این خیانت رسنوشت غمگینی است‪ ،‬تنها سوال این است که به چه قمیتی؟‬

‫آژانس مسافرتى والتو‬ ‫‪ ۳۰‬سال جتربه‬

‫سفر راحت و آرامش‬ ‫خاطر با ما شروع میشود‬ ‫تورهای انفرادی‪ ،‬دسته جمعی‪،‬‬ ‫کشتی های تفریحی و تورهای مخصوص کوبا‬

‫قیمت های ارزان به ایران‬

‫قیمت های مخصوص و استثنائی ‪Business Class‬‬

‫‪1-(800) 821-1006‬‬

‫اورجن كانتى‬

‫‪949-545-6000‬‬ ‫لوس آجنلس‬

‫‪323-655-4445‬‬ ‫‪Email:Khadjilou@yahoo.com‬‬ ‫‪Lic no. CST#2033593-10‬‬

‫‪49 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫«مکالکه بعدی بین ترامپ و والدیمیر پوتین ممکن است چیزی شبیه به این باشد‪ :‬والدیمیر‪،‬‬ ‫شام می گویید که نگران سنی های تروریست هستید که ممکن است باعث بی ثباتی روسیه‬ ‫شوند و ما می خواهیم همه آنها را بکشیم یا افرادی را استخدام کنیم که آنها را برای ما‬ ‫بکشند‪ .‬ما منی خواهیم جهادی ها را مسلح کنیم تا مشکلی مانند معضلی که برای شام در‬ ‫دوران جنگ رسد در افغانستان پیش آمد‪ ،‬به وجود آید‪ .‬ما شام را رها می کنیم و شام هم از‬ ‫دست رس ما بردارید‪ .‬شام پایگاه های دریایی خود در سوریه را داشته باشید و علوی های‬ ‫سوریه می توانند دولت خود را در شامل غرب داشته باشند‪ .‬به بشار اسد در کریمه ویالیی‬ ‫بدهید و فرد دیگری را جای او بنشانید‪ ،‬هر کسی که دوست دارید‪ .‬مناطق سنی نشین‬ ‫سوریه قلمروهای جداگانه ای خواهند شد‪».‬‬

‫سال نو مبارک‬


‫خاورمیانه‬

‫عراق پس از داعش چراغ راه ملت‌های‪...‬‬ ‫آیا‬ ‫ِ‬ ‫نوبه خود مورد احرتام شهروندان هستند‪ ،‬حتی اگر که برخی‬ ‫از این شهروندان با آن قوانین موافق نباشند‪ .‬این مرشوعیت‬ ‫به این معناست که در بسیاری از موارد دولت برای اجرای‬ ‫قوانین نیاز به استفاده از زور ندارد و مردم به شکل داوطلبانه‬ ‫به قوانین احرتام می گذارند‪ .‬همچنین این نهادهای مرشوع‬ ‫دولتی تنها منبع قانونگذاری و اجرای قانون هستند وحق‬ ‫حاکمیت (‪ )sovereignty‬را به شکل انحصاری در اختیار‬ ‫دارند‪.‬‬

‫مردم عراق هستند‪ .‬رهربان این نهادهای سنتی هم نه به دلیل‬ ‫به قدرت رسیدن از طریق انتخابات و اجرای قانون بلکه به‬ ‫علت نقش آنها در پاسداری از سنت های مقدس و دیرین‬ ‫مردم (همچون سنت های دینی) از مرشوعیت برخوردارند‪.‬‬ ‫این گویای قدرت سیاسی شخصیت های دینی همچون‬ ‫آیت الله سیستانی و مقتدا صدر است‪ .‬کافیست آیت الله‬ ‫سیستانی سیستم سیاسی کنونی عراق را نامرشوع اعالم کند تا‬ ‫کل سیستم عمیقا دچار مشکل شود‪ .‬در مواردی که نهادهای‬ ‫دولتی قانونی را تصویب می کنند که با سنت های دینی یا‬ ‫عشیره ای عراق منافات داشته باشد‪ ،‬به اجرا درآوردن قانون‬ ‫واقعا دچار مشکل شده است‪.‬‬

‫حال آنکه در جوامعی با صبغه جمعی‪ ،‬همچون عراق‪ ،‬که‬ ‫نهادهای سنتی همچون نهاد های دینی و قبیله ای‪/‬عشیره ای‬ ‫از قدرت بسزایی برخورارند‪ ،‬چندگانگی قانونی وجود دارد‪ .‬به‬ ‫این معنا که قوانین و سنت های دینی و قبیله ای‪ ،‬که عمیقا‬ ‫مورد احرتام مردم هستند‪ ،‬در کنار قوانین دولتی همزیستی نظام های استبدادی پیش از ‪ ۲۰۰۳‬با آگاهی از قدرت رقابت‬ ‫می کنند و در موارد بسیاری با قوانین دولتی رقابت دارند‪ .‬و نفوذ نهاد های سنتی همواره می کوشیدند که به انحای‬ ‫درنتیجه حق حاکمیت دولت ملی پایامل شده و دولت مختلف‪ ،‬از جمله با استفاده از زور‪ ،‬آنها را تحت قیمومت‬ ‫دولت قرار دهند‪ .‬تضعیف روزافزون حوزه علمیه نجف در‬ ‫تضعیف می شود‪.‬‬ ‫دوران صدام حسین از مهمرتین این سیاست ها بود‪.‬‬ ‫نهادهای سنتی دینی و قبیله ای‪/‬عشیره ای عمیقا مورد احرتام نظام تکرث گرای وارداتی پس از ‪ ۲۰۰۳‬اما به همه این مراکز‬

‫قوا اجازه داد تا نفوذ واقعی خود را به رخ بکشند‪ ،‬نفوذی‬ ‫که از طاعت مردم نشأت می گیرد‪ .‬البته که عین دموکراسی‬ ‫است که به همه این نهاد های سنتی اجازه فعالیت سیاسی‪،‬‬ ‫اجتامعی و اقتصادی داده شود‪ .‬اما حضور این نهاد ها با توجه‬ ‫به عمیق بودن باورهای سنتی در عراق به معنای تضعیف‬ ‫نهاد های دولت است‪.‬‬ ‫این به این معنا نیست که این نهادهای سنتی لزوما با آگاهی‬ ‫و به قصد دست به تضعیف دولت می زنند‪ ،‬بلکه با توجه‬ ‫به ماهیت جامعه عراق که در آن ترکیبی از جریانات مدرن‬ ‫در کنار نهادهای سنتی قرار دارد‪ ،‬نهاد های سنتی خواسته‬ ‫یا ناخواسته با نهاد های مدرن و دموکراتیک رقابت کرده و‬ ‫موجب تضعیف دولت می شوند‪ .‬این خود گواه ساده لوحانه‬ ‫بودن سیاست «تزریق» دموکراسی است‪.‬‬ ‫با قرار گذاشنت این دلیل در کنار دالیل بسیار دیگری (که‬ ‫در این نوشته منی گنجد) میتوان نتیجه گرفت که عراق پس‬ ‫از داعش حداقل برای سالهای طوالنی رسمشق ملت های‬ ‫خاورمیانه نخواهد شد‪.‬‬

‫جامعه‬

‫نتیجه یک نظرسنجی درباره بهترین کشورهای جهان ‪...‬‬

‫‪-۲‬کانادا‬ ‫کانادا به دلیل ثبات سیاسی و اقتصادی دارای یکی از باالترین‬ ‫استانداردهای «کیفیت زندگی» در مقایسه با بسیاری از‬ ‫کشورهای دیگر است‪ .‬بسیاری از کسانی که به این کشور‬ ‫مهاجرت کرده‌اند علت انتخاب خود را عموما مناسب بودن‬ ‫محیط برای زندگی خانوادگی و وجود زیرساخت‌های پیرشفته‬ ‫آموزشی و بهداشتی عنوان می‌کنند‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۳۵ :‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۱۸۰۰ :‬میلیارد دالر‬

‫‪-۳‬بریتانیا‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫هر چند نتیجه رفراندوم سال گذشته بریتانیا برای «خروج یا‬ ‫ماندن در اتحادیه اروپا» و در پی آن کاهش ارزش پوند باعث‬ ‫عدم اطمینان به آینده شده اما با گذشت زمان‪ ،‬روند این‬ ‫«خروج» تصویر روشن‌تری به خود گرفته است‪.‬‬ ‫به دلیل تنوع فرهنگی بخصوص در لندن‪ ،‬زندگی در بریتانیا‬ ‫هنوز هم برای عده زیادی جذابیت دارد‪ .‬قدرت جهانی و‬ ‫تاثیر فرهنگی از جمله معیارهایی بود که رشکت‌کنندگان در‬ ‫نظرسنجی اخیر به عنوان نقطه قوت بریتانیا به آن اشاره‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۶۵ :‬میلیون و صد هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۳ :‬هزار میلیارد دالر‬

‫‪-۴‬آملان‬ ‫آملان که سال پیش در نظرسنجی مشابه رتبه اول را در میان‬ ‫کشورهای جهان کسب کرده بود‪ ،‬امسال سه پله سقوط کرده‬ ‫است‪ .‬نگران ‌ی درباره هجوم پناهجویان به این کشور و وقوع‬ ‫حمالت «تروریستی» باعث تنزل جایگاه جهانی این کشور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با این حال نیروی کار ماهر و اقتصاد قوی‪ ،‬آملان را کامکان از‬ ‫‪| Mahnameh Metro 50‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫بسیاری از دیگر کشورهای توسعه‌یافته متامیز می‌کند‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۸۱ :‬میلیون و چهارصد هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۳۹۰۰ :‬میلیارد دالر‬

‫‪-۵‬ژاپن‬

‫تولید ناخالص ملی‪ ۱۷۴۰۰ :‬میلیارد دالر‬

‫‪-۸‬اسرتالیا‬

‫اسرتالیا بعد از نیوزیلند اولین کشوری است که به دلیل‬ ‫رتبه ژاپن در مقایسه با نظرسنجی سال گذشته به دلیل ثبات «آرامش» فعلی‪ ،‬عده زیادی دوست دارند دوران بازنشستگی‬ ‫خود را در ان سپری کنند‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی این کشور دو پله ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫بر اساس نظرسنجی امسال محبوبیت ژاپن بیشرت مدیون اقتصاد قوی این کشور ثرومتند باعث شده رسانه تولید ناخالص‬ ‫ملی در اسرتالیا در مقایسه با بسیاری از کشورها بیشرت باشد‪.‬‬ ‫کارآفرینی‪ ،‬اقتصاد پویا و تاثیر باالی فرهنگی بوده است‪.‬‬ ‫خدمات و صادرات کاال منبع اصلی درآمد اسرتالیاست‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۱۲۷ :‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت‪ ۲۳ :‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۴۶۰۰ :‬میلیارد دالر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۱۵۰۰ :‬میلیارد دالر‬

‫‪-۶‬سوئد‬

‫‪-۹‬فرانسه‬

‫این کشور اروپایی دارای زیرساختهای اقتصادی و آموزشی جایگاه فرانسه در مقایسه با گزارش سال گذشته یک پله‬ ‫بسیار قوی است‪ .‬توزیع عادالنه ثروت و سیستم‌های پیرشفته سقوط کرده است‪.‬‬ ‫حمل و نقل شهری به همراه خدمات مناسب بهداشتی‪ ،‬سوئد نگرانی از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار‬ ‫را به یکی از کشورهای محبوب مهاجران تبدیل کرده است‪ .‬است ‪ ۲۳‬آوریل برگزار شود یکی از دالیل این تنزل بوده است‪.‬‬ ‫تاثیر فرهنگی و تاریخ این کشور‪ ،‬باعث شده فرانسه کامکان‬ ‫جمعیت‪ ۹ :‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫برای عده زیادی جذابیت داشته باشد‪.‬‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۵۷۱ :‬میلیارد دالر‬ ‫جمعیت‪ ۶۶ :‬میلیون و هشتصد هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۲۸۰۰ :‬میلیارد دالر‬

‫‪-۷‬آمریکا‬

‫حدود ‪ ۷۵‬درصد کسانی که در نظرسنجی امسال رشکت‬ ‫کرده‌اند می‌گویند «احرتام سابق را برای رئیس جمهوری آمریکا‬ ‫قائل نیستند‪ ».‬در مقایسه با گزارش پارسال رتبه آمریکا در‬ ‫زمینه‌های حقوق شهروندی‪ ،‬فضای کسب و کار و آموزش تنزل‬ ‫کرده هر چند این کشور از دید کسانی که در این نظرسنجی‬ ‫رشکت کردند هنوز قدرمتندترین کشور جهان است‪.‬‬ ‫بر اساس پاسخ افراد‪ ،‬علت تنزل رتبه جهانی آمریکا‪ ،‬به قدرت‬ ‫رسیدن دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور بوده است‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۳۲۱ :‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬

‫‪-۱۰‬نروژ‬ ‫در نظرسنجی امسال نروژ از دید رشکت کنندگان‪ ،‬دهمین‬ ‫کشور برتر دنیا لقب گرفته است‪.‬‬ ‫درآمد رسانه شهروندان نروژ در مقایسه با بسیاری از‬ ‫کشورهای دیگر بیشرت است و منابع غنی نفت و گاز در این‬ ‫کشور به تقویت اقتصاد این کشور منجر شده است‪.‬‬ ‫بسیاری از مهاجران سیستم تامین اجتامعی و آموزشی را از‬ ‫مزایای زندگی در نروژ برشمرده‌اند‪.‬‬ ‫جمعیت‪ ۵ :‬میلیون و دویست هزار نفر‬ ‫تولید ناخالص ملی‪ ۵۰۰ :‬میلیارد دالر‬


‫نوبه خود مورد احرتام شهروندانهک در مسیر تکامل خود از شنود تلفن‌ها به نفوذ به‬ ‫شبکه‌ها و گوشی‌های هوشمند و دوربین‌های مداربسته رسید و حاال اتفاق بزرگی در راه‬ ‫است‪ :‬نفوذ هکرها به مغز انسان‌ها؛ خواندن باورهای شام با آنالیز سیگنال‌های الکرتیکی‬ ‫مغزتان‪.‬‬

‫نفوذ به مغز به عنوان مرکز فرماندهی ذهن و جسم انسان‪ ،‬شاید آسان‌تر از آن باشد که‬ ‫عموم مردم تصور می‌کنند‪ .‬به گزارش آرس تکنیکا‪ ،‬تامارا بوناچی‪ ،‬از پژوهشگران دانشگاه‬ ‫واشنگنت‪ ،‬با آزمایشی ساده نشان داده که فقط با نشاندن شام پای یک بازی کامپیوتری‪،‬‬ ‫هکرها می‌توانند به اطالعاتی چنان خصوصی درباره شام و زندگی‌تان دست یابند که هوش‬ ‫از رستان خواهد برد‪.‬‬

‫‪Turn Neighbors into‬‬ ‫‪customers.‬‬

‫برای هک مغز‪ ،‬آنچه در پس پرده انجام می‌شود جمع‌آوری واکنش‌های عصبی شخص به‬ ‫محرک‌های بیرونی است‪ .‬این واکنش‌ها به صورت اتوماتیک و ناخودآگاه صورت می‌گیرند و‬ ‫تصویربرداری از آنها و تحلیل‌شان اطالعات خیره‌کننده‌ای درباره شخص در اختیار نفوذگران‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬

‫‪100% of consumers have‬‬ ‫‪a mailbox 75% like to see‬‬ ‫‪what’s in the mail.‬‬

‫در بازی ویدئویی موسوم به ‪ Flappy Whale‬که تامارا بوناچی طراحی کرده‪ ،‬واکنش‌های‬ ‫افراد به محرک‌هایی به ظاهر بی‌اهمیت موشکافانه سنجیده می‌شوند‪ :‬لوگوی رستوران‌ها‬ ‫و آرم ماشین‌ها و دیگر جزئیاتی که در محیط می‌توان دید‪.‬‬

‫‪EVERY DOOR DIRECT MAIL‬‬

‫با تجزیه و تحلیل واکنش‌ها به این محرک‌های محیطی می‌توان پی به دیدگاه‌های مذهبی‬ ‫افراد برد یا از گرایش‌های سیاسی آنها پرده برداشت یا حتی وضعیت سالمت جسم و روان‬ ‫آنها را داوری کرد و حتی با رضیب خطایی بسیار پایین گفت که آنها نسبت به چه مسائلی‬ ‫پیش‌داوری‌های ذهنی دارند‪.‬‬ ‫خانم بوناچی در این باره به آرس‌تکنیکا گفت‪« :‬سیگنال‌های الکرتیکی تولید شده در بدن‬ ‫ما حامل اطالعات حساسی درباره ما هستند؛ اطالعاتی که شاید نخواهیم لزوما با دنیا به‬ ‫اشرتاک بگذاریم‪ .‬مهم‌تر این‌که ممکن است ما در حال افشا کردن این اطالعات باشیم‪،‬‬ ‫بدون این‌که حتی از این فرآیند باخرب باشیم‪».‬‬

‫هنوز شواهدی از این‌که چنین روش‌هایی برای نفوذ به مغز پیش‌تر روی افرادی در جهان‬ ‫آزمایش شده باشد موجود نیست‪ .‬پژوهشگران می‌گویند با گسرتش وی‌آر (واقعیت مجازی)‬ ‫و تکنولوژی‌های پوشیدنی و اپلیکیشن‌های فیتنس و سالمتی که به بدن متصل می‌شوند‪،‬‬ ‫ممکن است به زودی توسعه‌دهندگان این سیستم‌ها آنالیز سیگنال‌های الکرتیکی مغز‬ ‫انسان‌ها را آغاز کنند و این می‌تواند مقدمه‌ای برای یک انقالب بزرگ دیگر در دنیای‬ ‫دیجیتال باشد‪ :‬دنیایی که در آن انسان‌ها ناخودآگاه خصوصی‌ترین و درونی‌ترین داده‌ها‬ ‫درباره خود را با محیط اطراف‌شان به اشرتاک می‌گذارند‪.‬‬ ‫تامارا بوناچی می‌گوید سیگنال‌های الکرتیکی مغز انسان آن‌قدر حساس‌اند که باید به‬ ‫عنوان اطالعات کامال شخصی طبقه‌بندی شوند و مشمول هامن حراستی که نام‌ها‪ ،‬آدرس‌ها‬ ‫و دیگر اطالعات خصوصی می‌شوند‪.‬‬

‫‪for Design, Print & Postage.‬‬ ‫‪Full Color Glossy Post Card.‬‬

‫‪Reach More Potential Customers, Get A Bigger Response‬‬ ‫‪TH‬‬

‫‪AN‬‬

‫‪for‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪in To oting‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪wn‬‬ ‫‪svil s the‬‬ ‫‪be‬‬ ‫‪le 4‬‬ ‫‪yea st Am‬‬ ‫‪rs‬‬ ‫‪in a erica‬‬ ‫‪row n res‬‬ ‫‪ta‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪KS‬‬

‫‪Happy‬‬ ‫‪Hour‬‬

‫‪3 5‬‬ ‫‪TO‬‬ ‫‪AY‬‬

‫‪RSD‬‬

‫‪THU‬‬

‫—‪Y‬‬

‫‪NDA‬‬

‫‪MO‬‬

‫‪nt‬‬

‫‪ura‬‬

‫‪EY‬‬

‫‪RV‬‬

‫‪32‬‬

‫‪54‬‬ ‫‪543.‬‬ ‫‪555.‬‬ ‫‪us at‬‬ ‫‪e call here.com‬‬ ‫‪pleas‬‬ ‫‪ite‬‬ ‫‪ices‬‬ ‫‪webs‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪r serv‬‬ ‫‪your‬‬ ‫‪ER IN‬‬ ‫‪e ou‬‬ ‫‪www.‬‬ ‫‪rang‬‬ ‫‪AT H‬‬ ‫‪line at‬‬ ‫‪E G‬‬ ‫‪To ar‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪on‬‬ ‫‪AT‬‬ ‫‪or‬‬ ‫‪UE‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪PU‬‬

‫‪Wh‬‬ ‫‪OR‬‬ ‫‪eth‬‬ ‫‪er you‬‬ ‫‪S OF‬‬ ‫‪lao‬‬ ‫‪ree‬‬ ‫‪’re‬‬ ‫‪t dol‬‬ ‫‪FINE‬‬ ‫‪cra‬‬ ‫‪exe‬‬ ‫‪ore‬‬ ‫‪vin‬‬ ‫‪rci‬‬ ‫‪g fres‬‬ ‫‪ma‬‬ ‫‪tati‬‬ ‫‪gna‬‬ ‫‪on‬‬ ‫‪h lore‬‬ ‫‪aliq‬‬ ‫‪ulla‬‬ ‫‪m ipsu‬‬ ‫‪uam‬‬ ‫‪mc‬‬ ‫‪orp‬‬ ‫‪er sus erat vol‬‬ ‫‪m,‬‬ ‫‪sed‬‬ ‫‪cip‬‬ ‫‪FO‬‬ ‫‪dia‬‬ ‫‪it lob utpat.‬‬ ‫‪m non‬‬ ‫‪OD‬‬ ‫‪Utt‬‬ ‫‪orti‬‬ ‫‪um‬‬ ‫‪AN‬‬ ‫‪s nisl e wis‬‬ ‫‪my‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪ut aliq i enim‬‬ ‫‪nib‬‬ ‫‪h eui‬‬ ‫‪ad‬‬ ‫‪uip‬‬ ‫‪smo‬‬ ‫‪com minim‬‬ ‫‪d tinc‬‬ ‫‪mo‬‬ ‫‪ven‬‬ ‫‪do‬‬ ‫‪iam‬‬ ‫‪idu‬‬ ‫‪con‬‬ ‫‪nt‬‬ ‫‪qui‬‬ ‫‪seq‬‬ ‫‪s nos‬‬ ‫‪uat‬‬ ‫‪trud‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪Am‬‬

‫‪eric‬‬

‫‪an‬‬

‫‪Spir‬‬

‫‪its‬‬ ‫‪ESTB‬‬

‫‪CIT‬‬ ‫‪YG‬‬ ‫‪RIL‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪189‬‬

‫‪7‬‬

‫‪BAR‬‬

‫‪T AND‬‬

‫‪USE‬‬

‫‪RAN‬‬

‫‪PHO‬‬

‫‪TAU‬‬

‫‪CHO‬‬

‫‪RES‬‬

‫‪AND‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪IN TI‬‬ ‫‪BA NQ‬‬ ‫‪NE ED‬‬ ‫‪M AN LAVI SH‬‬ ‫‪YO UR‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪TO‬‬ ‫‪R TO‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪RIN‬‬ ‫‪CATE‬‬

‫‪FISH‬‬

‫‪bsite‬‬

‫‪here‬‬

‫‪543-‬‬

‫‪555-‬‬

‫‪5432‬‬

‫‪TE‬‬ ‫‪CA‬‬ ‫‪ING‬‬ ‫‪NN‬‬ ‫‪PLA‬‬ ‫‪ING‬‬ ‫‪ST‬‬ ‫‪HO‬‬

‫‪ww‬‬

‫‪w.yo‬‬

‫‪urwe‬‬

‫‪to‬‬ ‫‪ng‬‬ ‫‪eri‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪C at‬‬ ‫‪eed‬‬ ‫‪r n‬‬ ‫‪You‬‬

‫‪FR O‬‬

‫‪WE‬‬

‫‪.co‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪Tow 2 Any‬‬ ‫‪nsv Str‬‬ ‫‪ille eet‬‬ ‫‪, ST We‬‬ ‫‪543 st‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪Metro Digital inc.‬‬

‫‪3311 W. MacArthur Blvd. Santa Ana, CA 92704‬‬

‫‪714-545-8400‬‬ ‫‪metrodigitalinc.com‬‬

‫‪m‬‬

‫‪51 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫آنچه تامارا بوناچی ابداع کرده‪ ،‬با هفت الکرتود به رس شخص متصل می‌شود تا سیگنال‌ها‬ ‫را در هر لحظه آنالیز کند‪ .‬واکنش شام به منایی که در چند میلی‌ثانیه می‌بینید‪ ،‬هیچ رگه‌ای‬ ‫از خودآگاهی ندارد‪ ،‬اما حامل اطالعات مهمی درباره شخصیت شامست‪.‬‬

‫‪26¢ Each‬‬

‫‪D‬‬

‫دنیای وب‬

‫هکرها در آینده نزدیک اطالعات‬ ‫خصوصی را از مغزتان می‌دزدند‪...‬‬


‫دانش و فناوری‬

‫شبه‌روزه می‌تواند باعث بازسازی لوزاملعده در مبتالیان دیابت‌شود‬ ‫دویچه وله‬

‫پژوهشگران آمریکایی می‌گویند با نوعی رژیم شبه‌روزه می‌توان باعث‬ ‫تحریک بازسازی لوزاملعده (پانکراس) در مبتالیان به دیابت شد‪ .‬محققان‬ ‫چنین رژیمی را روی موش‌ها امتحان کردند و دریافتند لوزاملعده ‪-‬عضوی که‬ ‫انسولین ترشح می‌کند‪ -‬رشوع به ترمیم و بازسازی خود کرده و عالیم دیابت‬ ‫فروکش کرده است‪.‬‬ ‫دانشمندان می‌گویند نتایج این تحقیق که در نرشیه سلول منترش شده می‌تواند راه تازه‌ای را‬ ‫برای درمان دیابت باز کند اما توصیه کرده‌اند که افراد خودرسانه و بدون مشورت با پزشک‬ ‫چنین رژیمی را امتحان نکنند‪.‬‬ ‫برای این تحقیق دانشمندان موش‌ها را تحت نوعی رژیم غذایی شبیه روزه قرار دادند و‬ ‫متوجه شدند که لوزاملعده رشوع به بازسازی سلول‌های بتا خود کرده است‪ .‬این رژیم مشابه‬ ‫رژیمی در انسان است که فرد پنج روز رژیم کم کالری‪ ،‬کم پروتئین‪ ،‬و کم کربوهیدرات اما‬ ‫رسشار از چربی اشباع نشده می‌گیرد‪.‬‬ ‫در واقع این نوع تغذیه شبیه تغذیه گیاه‌خواران مطلق است که با مغزدانه‌ها و سوپ تغذیه‬ ‫و روزانه بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۱۱۰۰‬کالری دریافت می کنند‪ .‬بعد از این پنج روز‪ ،‬فرد ‪ ۲۵‬روز می‌تواند‬ ‫هر چه دلش خواست بخورد‪ ،‬در واقع به نوعی یک دوره پر غذا و قحطی برای بدن فرد‬ ‫شبیه‌سازی می‌شوند‪ .‬تحقیقات قبلی نشان داده‌ که چنین رژیمی روند پیری را کند می کند‪.‬‬ ‫دیابت‬

‫درمان دیابت؟‬ ‫سلول‌های بتا سلول‌هایی در لوزاملعده هستند که قند خون را اندازه می‌گیرند و وقتی قند‬ ‫خون از حد باالتر برود با ترشح انسولین آن را پایین می‌آورند‪.‬در مبتالیان به دیابت این‬ ‫سلول‌ها یا تخریب شده و شامرشان کم می‌شود‪.‬‬ ‫دکرت والرت لونگو پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می‌گوید‪« :‬نتیجه‌گیری ما این است‬

‫‪ELEGANT LOOKS‬‬

‫‪Wake Up With Make Up‬‬

‫ميک آپ دائمى‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Permanent Make-Up‬‬ ‫ميک آپ دائم و آموزش آن‬

‫• خط چشم بطور دائم • شكل دادن به ابروهاى‬ ‫كم پشت و ىب مو بطور دائم‬ ‫• خط دور لب و فرم دادن به لبهاى ىب شكل‪ ،‬نازك و ىب رنگ‬ ‫• گذاشنت خال • ترميم ‪Scar‬‬ ‫• ترميم لک هاى سفيد در بدن (صورت‪ ،‬دست‪ ،‬پا و‪)...‬‬ ‫• ترميم دور سينه براى بيامران رسطاىن‬

‫• تصحيح كردن رنگهاى قرمز و آىب‬ ‫ابرو به رنگ طبيعى‬

‫مهرانگيز‬

‫با بيش از ‪ 24‬سال سابقه كار‬

‫‪| Mahnameh Metro 52‬‬

‫آرايش عروس بطور كامل‬

‫•كوتاه كردن مو • رنگ • مش • فر • بند ابرو و صورت‬ ‫• اپيالسيون • فيشال • رنگ مژه و فرمژه‬ ‫• صاف كردن مو به سبک ژاپنى و برزيىل‬

‫الكتروليز‬

‫متخصص از بني بردن موهاى زايد بدن و صورت‬ ‫با متد مدرن با سوزن هاى يكبار مرصف و ليزر‬

‫‪(949) 300-4371‬‬ ‫‪www.elegantlooks.com‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫که با قراردادن موشها در رشایط دشوار و برگرداندن آنها به وضعیت عادی‪ -‬یعنی گرسنه‬ ‫نگهداشنت و بعد غذا دادن به موش‌ها‪ -‬سلول‌های پانکراس وارد مرحله ای می‌شوند که‬ ‫رشد خود را از نو برنامه‌ریزی و بخشی از پانکراس را که درست کار منی‌کند بازسازی‬ ‫می‌کنند‪».‬‬ ‫این تحقیق نشان داد چنین رژیمی برای هر دو نوع دیابت در موشها موثر است‪.‬‬ ‫در دیابت نوع اول سیستم ایمنی به دالیل مختلف از جمله ژنتیک به سلول‌های بتای‬ ‫پانکراس حمله کرده و آنها را از بین می‌برد اما در دیابت نوع دوم تغذیه و سبک زندگی‬ ‫فرد باعث رشایطی می‌شود که با وجود کافی بودن انسولین‪ ،‬سلول‌های بدن حساسیت‬ ‫خود را به انسولین از دست بدهند و انسولین بی‌اثر شود‪.‬‬ ‫دکرت لونگو می گوید‪« :‬نتایج این تحقیق از نظر پزشکی بسیار مهم است چرا که نشان‬ ‫داد حداقل در حیوانات‪ ،‬رژیم غذایی می‌تواند بدون اینکه هیچ تغییر ژنتیکی ایجاد کند‪،‬‬ ‫سلول‌ها را از نو برنامه ریزی کند‪».‬‬ ‫پیرت بوییز خربنگار بی‌بی‌سی این رژیم غذایی را زیر نظر دکرت لونگو امتحان کرده است‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪« :‬در هر دوره پنج روزه یک چهارم یک فرد عادی غذا می خورم و بین ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬کیلو‬ ‫وزن کم می کنم‪« ».‬اما قبل از دوره پنچ روزه بعدی‪ ،‬دوباره به وزن قبلی بر‌می گردم‪».‬‬ ‫«غذایی که در دوره پنج روزه به من داده می‌شد پخت عالی نداشت اما همین که چیزی‬ ‫برای خوردن داشتم راضی بودم‪ ».‬اما متام تاثیرات این رژیم مثل کاهش وزن برسعت‬ ‫ناپدید منی شوند‪ ،‬هورمون رشد شبه انسولینی (‪ -)IGF‬که با بعضی رسطانها ربط دارد‪ -‬و‬ ‫فشار خون او هم کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫تحقیقات دیگر هم نشان داده اند که چنین رژیمی باعث کاهش قند خون می‌شود‪.‬‬ ‫با این حال دکرت لونگو تاکید می کند افراد نباید خودرسانه برساغ چنین رژیمی بروند چون‬ ‫اگر بدون راهنامیی و نظارت پزشکی چنین کنند ممکن سالمتی خود را به خطر بیندازند‪.‬‬ ‫کارشناسان با اینکه نتیجه این تحقیق را جالب توجه خوانده‌اند می گویند باید دید آیا‬ ‫تاثیر چنین رژیمی در افراد مبتال به دیابت چیست اما تردیدی نیست بازسازی سلول‌های‬ ‫تولیدکننده انسولین در درمان این بیامری می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد‪.‬‬

‫درخشش ابدی یک ذهن پاک؛‬

‫دانشمندان می‌گویند پاک کردن حافظه ممکن است‬

‫دانشمندان کانادایی می‌گویند اساس نظری پاک کردن حافظه را با‬ ‫آزمایش‌هایی که روی موش‌ها انجام داده‌اند ثابت کرده‌اند‪ .‬آنها در اساس‬ ‫می‌گویند سلول‌های مغز یا هامن نورون‌هایی را که خاطرات را شکل‬ ‫می‌دهند و ذخیره می‌کنند می‌توان خاموش و روشن یا به عبارتی فعال و‬ ‫غیر فعال کرد‪.‬‬ ‫آنچه این تحقیقات نشان داده این است که فقط تعدادی اندکی سلول‪ ،‬که‬ ‫با هم شبکه‌ای تشکیل داده و به شیوه‌ای خاص عمل می‌کنند (انگرام) در‬ ‫شکل‌گیری و ذخیره کردن حافظه نقش دارند‪.‬‬ ‫به گفته دکرت جاسلین‪« ،‬تحقیقات قبلی نشان داده که وقتی خاطره‌ای شکل می‌گیرد‬ ‫مجموعه‌ای از سلول‌های مغز به نام انگرام به شکلی خاص عمل می‌کند‪».‬‬ ‫«از میلیون‌ها سلول مغز فقط تعداد کمی برای شکل گیری خاطرات ترس یا تهدید‬ ‫الزم است» بنابراین «وقتی مشکل خاطرات است‪ ،‬الزم نیست متام بدن یا مغز را هدف‬ ‫بگیریم‪».‬‬ ‫بنابراین آنها با جراحی انگرام‌های موش‌ها را برداشتند و دیدند که خاطره بد از ذهن آنها‬ ‫پاک شد‪ .‬آنها حتی به این ترتیب موش‌های معتاد به کوکائین را درمان کردند‪ ،‬با حذف‬ ‫حافظه عاطفی مرتبط به استفاده از کوکائین‪ .‬آنها همچنین با فعال کرردن انگرام‌ها‬ ‫خاطرات بد را در ذهن موش‌ها زنده کردند‪.‬‬


Pa c i f i c L a n d m a r k i

n

t

e

r

n

a t

i

o

n

a

l

‫شرکت ساختمانی پاسیفیک لند مارک‬ ‫ جتاری‬،‫ سال جتربه در ساخت پروژه های مسکونی‬۲۵ ‫با‬ ‫ ساختمانهای پزشکی‬،‫هتل‬، ‫ رستوران‬،‫شاپینگ سنتر‬ At Pacific – Landmark, our focus is on providing you with superior design and build services through our excellent customer communication and knowledgeable staff. We specialize in commercial and residential design, construction and renovation. From Single story homes, to medical offices and malls, we have you covered.

‫سال نو مبارک‬

‫محاسباتی‬، ‫• طرح و تهیه نقشه های ساختامنی شامل معامری‬ ‫و کلیه امور ساختامنی جهت اخذ پروانه ساختامنی‬ ‫• ساخت و بازسازی ساختامنهای مسکونی و تجاری‬ ‫ کابینت های مدرن‬،‫ کانرتتاپ‬،‫• نوسازی آشپزخانه‬ Commercial

• Tenant improvements • Medical offices • Retail stores • Hotels • Restaurants • Custom design • Malls

Connect Iranian American.com

Residential

• Interior and exterior remodels • Kitchen & bath remodels

• Homes of all sizes • Custom houses

‫با مدیریت برادران مهندس هاشمی‬

(714) 973 8060 www.Pacific-Landmark.com

415 N. Terminal Street Santa Ana, CA 92701 Established in 1991 • Specialty licenses: B, C6, C15, C36, C54 • Bonded and insured • Lic# 660-149 53 Mahnameh Metro | MARCH 2017


‫دانش و فناوری‬

‫درخشش ابدی یک ذهن پاک‪...‬‬ ‫به این ترتیب می‌توان به درمان بیامری‌هایی مثل رضبه روحی پس از اتفاق بسیار وحشتناک امپریال کالج لندن و سازمان بهداشت جهانی است که آمارهای متوسط طول‬ ‫(‪ )PTSD‬امیدوار بود‪« :‬یافته‌های ما این امکان را مطرح می‌کنند با پاک کردن خاطرات بد عمر در ‪ ۳۵‬کشور صنعتی را تحلیل کردند‪.‬‬

‫می‌توان اختالل اسرتس پس از رضبه روحی را درمان کرد‪...‬در این افراد خاطرات مزاحمند و‬

‫براین اساس پیش بینی شد که همه این کشورها تا سال ‪ ۲۰۳۰‬شاهد افزایش‬ ‫زندگی روزمره فرد را مختل می‌کنند‪».‬‬ ‫«برای مواردی که خاطرات واقعا مخل زندگی روزمره هستند‪ ،‬من فکر می‌کنم درمانی که فقط میانگین طول عمر خواهند بود و فاصله میان زنان و مردان در بیشرت کشورها به‬ ‫تدریج ناپدید می شود‪.‬‬ ‫هامن سلول‌ها را هدف بگیرد می‌تواند کار درستی باشد‪».‬‬

‫رضبه روحی پس از اتفاق وحشتناک‬ ‫(اختالل تنش‌زای پس از رویداد) چیست؟‬

‫محققان گفتند که این یافته ها در زمینه حقوق بازنشستگی و مراقبت از‬ ‫سالخوردگان چالش هایی پدید می آورد‪.‬‬ ‫پروفسور مجید عزتی به بی‌بی‌سی گفت‪« :‬کره جنوبی در خیلی زمینه ها به هدف زده‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد آنها به برابری بیشرتی دست یافته باشند و فایده مزایایی مثل آموزش و تغذیه به‬ ‫بیشرت مردم رسیده است‪».‬‬

‫این اختالل معموال در کسانی اتفاق می‌افتد که شاهد اتفاقات وحشتناک‬ ‫بوده‌اند؛ کسانی که در جنگ یا زندانی جنگی بوده‌اند‪ ،‬شاهد یا قربانی تصادف‬ ‫دلخراش بوده‌اند‪ ،‬شاهد مرگ عزیرانشان بوده‌اند یا قربانی تجاوز یا کودک‌آزاری او افزود‪« :‬تا این مقطع آنها بهرت به مشکل فشار خون رسیدگی کرده اند و یکی از پایین ترین‬ ‫شده‌اند‪ .‬برای این افراد مرتب خاطره‪ ،‬صحنه‌ها و احساساتشان در زمان این آمارهای چاقی مفرط در جهان را دارند‪ ».‬این داده ها پیش بینی می کند ژاپن که زمانی مظهر‬ ‫اتفاقات زنده می‌شود یا خواب آن را می‌بینند‪ ،‬اضطراب و افرسگی شدید پیدا عمر طوالنی بود در رده بندی جهانی پایین خواهد آمد‪.‬‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به راحتی از کوره در می‌روند و پرخاشگر می‌شوند‪.‬‬ ‫این افراد احساسات و عواطف مثبت را حس منی‌کنند‪ ،‬عالقه به زندگی و‬ ‫فعالیت‌هایش را از دست می‌دهند و برای پرهیز از زنده شدن آن اتفاق‪،‬‬ ‫فعالیت و معارشت‌های خود را محدود می‌کنند‪.‬‬

‫این کشور هم اکنون باالترین میانگین طول عمر برای زنان را دارد اما براساس این مطالعه از‬ ‫کره جنوبی و فرانسه عقب خواهد افتاد‪ .‬به عالوه از نظر میانگین طول عمر برای مردان از رده‬ ‫چهارم به رده یازدهم افت خواهد کرد‪.‬‬

‫البته در مورد انسان منی‌توان به جراحی برای غیرفعال کردن این سلول‌ها فکر کرد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫داروهایی ساخت که مثل موشکی که فقط به سمت هدف می‌رود سلولهای خاطره بد را‬ ‫هدف قرار داد و آن خاطره‌ را غیر فعال کرد‪.‬‬

‫آمریکا عقب می افتد‬

‫اما در موارد دیگر چه؟ اگر رابطه‌ای شکست‌خورده و دردناک را تجربه کرده‌ایم می‌توانیم با‬ ‫این شیوه آن را برای همیشه از ذهن خود پاک کنیم؟ مثل فیلم «درخشش ابدی ذهن پاک» با‬ ‫بازی کیت وینسلت که در آن او به کلینیکی مراجعه می‌کنند و با دست کاری ژنتیکی خاطرات‬ ‫یک رابطه بد را از ذهنش پاک می‌کند‪.‬‬ ‫دکرت جاسلین می‌گوید‪« :‬همه ما از اشتباهامتان یاد می گیریم‪ .‬اگر خاطره این اشتباهات را‬ ‫از ذهن پاک کنیم چه چیزی می تواند مانع از تکرار آن شود؟«مالحظات و پیامدهای اخالقی‬ ‫بسیار جدی مطرح است‪ .‬اینکه کاری ممکن است به این معنی نیست که باید انجام شود‪».‬‬ ‫«تحقیق ما نشان می دهد که پاک کردن حافظه ممکن است‪ .‬اما جامعه باید سیاست های‬ ‫اخالقی در باره آن استفاده احتاملی از آن تدوین کند‪ ».‬هدف دکرت جاسلین این است که‬ ‫بتوان داروهایی ساخت که مثل موشکی که فقط به سمت هدف می رود سلولهای خاصی را‬ ‫هدف قرار داد و خاطره‌ای بد را غیر فعال کرد‪ .‬با این حال برخی دانشمندان غیر از مالحظات‬ ‫اخالقی تردیدهای دیگری هم دارند‪.‬‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫پروفسور رس سایمون وسلی رییس انجمن سلطنتی روانپزشکان بریتانیا می‌گوید‪« :‬این پیرشفت‬ ‫جالبی در تحقیقات علمی است اما باید احتیاط کنیم‪ ...‬فراموش کردن‪ ،‬یا پاک کردن حافظه‪،‬‬ ‫یکی از کارکردهای مهم و طبیعی سیستم حافظه مغز است اما ما منی‌دانیم پاک کردن عمدی‬ ‫خاطرات آیا عواطف و احساساتی هم که آن خاطره را دربرگرفته پاک می‌کند‪« ».‬حتی اگر هم‬ ‫بشود من منی‌دانم با توجه به مالحظات اخالقی این کار درستی باشد‪ .‬من فکر منی‌کنم کار‬ ‫درستی باشد‪ ...‬اما از یک چیز می‌توانیم مطمنئ باشیم و اینکه فیلم‌های بیشرت و بیشرتی از‬ ‫این احتامل الهام خواهند گرفت‪ ».‬به جز این از یک چیز دیگر هم می‌توانیم مطمنئ باشیم‪،‬‬ ‫به قول دکرت جاسلین‪« ،‬ما مجموعه خاطرامتان هستیم‪».‬‬

‫امید به زندگی زنان کره‌ای‬ ‫به بیش از ‪ ۹۰‬سال می‌رسد‪.‬‬ ‫مطالعات نشان می دهد که برای اولین بار در جهان زنان کره جنوبی میانگین‬ ‫عمر باالی ‪ ۹۰‬سال را ثبت می‌کنند‪ .‬این نتیجه گیری حاصل مطالعات دانشگاه‬ ‫‪| Mahnameh Metro 54‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫آمریکا هم عملکرد ضعیفی دارد و تا سال ‪ ۲۰۳۰‬کمرتین میانگین طول عمر را در میان کشورهای‬ ‫ثرومتند خواهد داشت‪ .‬این مطالعه پیش بینی می کند که متوسط طول عمر برای مردان و زنان‬ ‫در آمریکا به ترتیب ‪ ۸۰‬و ‪ ۸۳‬سال خواهد بود که با دستاورد مکزیک و کرواسی یکسان است‪.‬‬ ‫پروفسور عزتی گفت‪« :‬آمریکا تقریبا نقطه مقابل کره جنوبی است‪ .‬جامعه آمریکا دچار‬ ‫نابرابری است تا حدی که کل آمار ملی تحت تاثیر قرار می گیرد ‪ -‬آمریکا تنها کشور صنعتی‬ ‫است که مردم آن تحت پوشش بیمه همگانی نیستند‪».‬‬ ‫«به عالوه آمریکا اولین کشوری است که رشد قد در آن متوقف شده است که نشان دهنده‬ ‫رشایط حاکم بر تغذیه در ابتدای زندگی است‪ ».‬شیلی از آمریکا پیشی خواهد گرفت و دخرتانی‬ ‫که در سال ‪ ۲۰۳۰‬در این کشور متولد می شوند می توانند انتظار متوسط طول عمر ‪ ۸۷‬سال را‬ ‫داشته باشند‪ .‬این امید برای مردان این کشور ‪ ۸۱‬سال است‪.‬‬ ‫در بریتانیا انتظار می رود در فاصله ‪ ۲۰۱۵‬تا ‪ ۲۰۳۰‬میانگین طول عمر از ‪ ۷۹‬سال به ‪ ۸۲‬سال‬ ‫برای زنان و از ‪ ۸۳‬سال به ‪ ۸۵‬سال برای مردان افزایش یابد‪ .‬نتایج این مطالعه که در نرشیه‬ ‫لنست چاپ شده همچنین نشان می دهد که شکاف میان زن و مرد درحال ناپدید شدن است‪.‬‬ ‫پروفسور عزتی گفت‪« :‬مردان به طول تاریخی زندگی ناسامل تری داشته اند و میانگین طول‬ ‫عمرشان کمرت بوده‪».‬‬ ‫«آنها بیشرت سیگار می کشیدند و بیشرت الکل مرصف می کردند‪ ،‬و آمار حوادث جاده ای و قتل‬ ‫در آنها باالتر بود اما با همسان تر شدن عادات زندگی میان زنان و مردان‪ ،‬طول عمر آنها هم‬ ‫نزدیک تر می شود‪ ».‬این مطالعه نشان می دهد که بخش اعظم بهبود طول عمر به دلیل بهبود‬ ‫زندگی باالی ‪ ۶۵‬ساله هاست نه کاهش مرگ در دوره کودکی‪.‬‬ ‫محققان در این مطالعه از شیوه های مشابه هواشناسان استفاده کردند‪ .‬آنها ‪ ۲۱‬مدل مختلف‬ ‫ریاضی که روندهای گذشته را تحلیل می کرد ترکیب کردند تا آینده را پیش بینی کنند‪ .‬این‬ ‫شیوه همه عوامل مختلف مثل مرصف سیگار و پیرشفت های پزشکی و آمار چاقی را به طور‬ ‫غیرمستقیم در حساب ها وارد می کند؛ عواملی که بر میانگین طول عمر اثر می گذارند‪.‬‬ ‫البته این گزارش تاکید می کند که حوادث غیرمرتقبه در ابعاد مشابه سقوط اتحاد جامهیر‬ ‫شوروی یا پیرشفتی فوق العاده مثل واکسنی برای جلوگیری از همه رسطان ها تاثیر عظیمی‬ ‫بر پیش بینی ها خواهد داشت‪ .‬پروفسور عزتی گفت‪« :‬کشورهایی که عملکرد خوبی دارند به‬ ‫خاطر رسمایه گذاری در نظام بهداشتی و اطمینان از دسرتسی همگانی به آن است‪».‬‬


Hatam Restaurant Anaheim

Fine Persian Cuisine

‫ت‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫ر ور ن حا م‬

Hatam Restaurant ‫در شهر آناهایم‬

Fine Persian Cuisine

‫سال نو مبارک‬

Anaheim A

‫رستوران حاتم‬

2SHQGD\VDZHHN Celebrating our 25th Year anniversary in Anaheim! SP WeSP provide catering for all your events:

Connect Iranian American.com

‫در شھر آناھايم‬ Business Meetings • Home Events a/XQFK6SHFLDOV a Weddings and much more 0RQGD\WR)ULGD\SP

Open 7 days a week 11 am - 9:30 pm Lunch Specials :Monday to Friday 11 am - 3 pm

714-991-6060 &HOHEUDWLQJRXU 1112 North Brookhurst St. Anaheim, CA 92801 55 Mahnameh Metro | MARCH 2017

WK <HDU$QQLYHUVDU\ hatamrestaurant.net


‫دنیای وب‬

‫فروغ فرخزاد؛ بخشی از تاریخ زنان ایران‬ ‫نسیم مقرب(صحرا) ‪ -‬پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی تاریخ ایران معاصر‬

‫امسال‪ ،‬پنجاهمین سالگرد مرگ صاحب شناسنامه شامره ‪ ۶۷۸‬صادره از بخش ‪۵‬‬ ‫تهران‪ ،‬فروغ فرخزاد است‪ (.‬بخشی از شعر «ای مرز پرگهر» از مجموعه تولدی‬ ‫دیگر) در نیم قرنی که از مرگ این شاعر نامی ایران می‌گذرد‪ ،‬هیچ موزه‌‪،‬‬ ‫کتابخانه و مرکز فرهنگی و هرنی‌ای به نام او ساخته نشده اما تحلیل‌ها و‬ ‫مصاحبه‌های فراوانی در رابطه با زندگی خصوصی و ادبی‌اش انتشار یافته که‬ ‫حکایت از زنده بودن حضور او در حافظه جمعی چند نسل از فارسی‌زبانان‬ ‫ِ‬ ‫مختلف‬ ‫دارد‪ .‬در این میان‪ ،‬آنچه کمرت به آن پرداخته می‌شود بررسی دوره‌های‬ ‫چهارده سال زندگی حرفه‌ای شاعر در بسرت اجتامعی و در رابطه با تاریخ زنان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این یادداشت‪ ،‬تالشی‌است برای به تصویر کشیدن تحوالت شعر فروغ فرخزاد در بسرت زمان‬ ‫و دادن جنبه‌ای تاریخی به زندگی شاعری که از او با عنوان «پریشادخت شعر آدمیزادان»‬ ‫(بخشی از شعر «دریغ و درد» از مهدی اخوان ثالث که در سوگ فروغ فرخزاد رسوده شده‬ ‫است) یاد می شود‪.‬‬

‫نگاهی تاریخی به ادبیات زنان در ایران معارص‬ ‫فروغ فرخزاد در سال تأسیس دانشگاه تهران زاده شد و در سال تأسیس سازمان زنان ایران از‬ ‫دنیا رفت‪ .‬در فاصله این ‪ ۳۲‬سال‪ ،‬تاریخ زنان در ایران شاهد رویدادهای مهم و بحث‌ برانگیزی‬ ‫چون اجرای فرمان کشف حجاب‪ ،‬راه یابی زنان به دانشگاه تهران‪ ،‬تصویب قانون تعلیامت‬ ‫اجباری‪ ،‬تصویب حق رأی زنان و انتخاب زنان به منایندگی مجلس بود‪ .‬در همین دوره و در‬ ‫چهارده سالگی فروغ بود که سیمین دانشور اولین مجموعه داستان به قلم یک نویسنده زن‬ ‫ایرانی را در سال ‪ ۱۳۲۷‬شمسی منترش کرد‪.‬‬ ‫اگرچه تاریخ ادبیات فارسی در دوره قاجار و پهلوی اول‪ ،‬زنان ادیب و روزنامه‌نگاری چون‬ ‫قرة‌العین‪ ،‬بی‌بی‌ خانم اسرتآبادی‪ ،‬صدیقه دولت‌آبادی‪ ،‬پروین اعتصامی و نام‌هایی کمرت شناخته‬ ‫شده در اذهان عمومی را به خود دیده بود اما تا دوره پهلوی دوم حوزه نرش هم چون بسیاری‬ ‫از حوزه‌های دیگر‪ ،‬به صورت فراگیر در سلطه مردان باقی ماند‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫جامعه ایران در سال‌های زندگی فروغ فرخزاد تحوالت زیادی را به لحاظ هنجاری‬ ‫در رابطه با نقش‌های جنسیتی و جایگاه زنان در جامعه از رس گذراند‪ .‬از جمله‬ ‫این تغییرات‪ ،‬حضور بیش از پیش نسل جدیدی از زنان شاعر و نویسنده در‬ ‫عرصه داستان‌نویسی و شعر بود‪ .‬به دلیل همزمانی و ارتباط میان این تحوالت‪،‬‬ ‫حتی اگر اولین کتاب‌های شاعران و نویسندگانی چون فروغ فرخزاد‪ ،‬سیمین‬ ‫دانشور‪ ،‬سیمین بهبهانی و در ادامه شهرنوش پارسی‌پور‪ ،‬غزاله علیزاده‪ ،‬مهشید‬ ‫امیرشاهی‪ ،‬کربی سعیدی و ‪ ...‬به عنوان اولین نویسندگان و شاعران زن در این‬ ‫دوره انتقال‪ ،‬فاصله زیادی با کارهای بعدی آنها به لحاظ قدرت ادبی داشته‬ ‫باشد اما بررسی این آثار به عنوان اسنادی تاریخی و در بسرت اجتامعی اهمیت‬ ‫زیادی پیدا می‌کند؛ موضوعی که تا امروز کمرت مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حضور فعال‌تر زنان در عرصه ادبی و حوزه نرش در دوره پهلوی دوم به حضور فیزیکی آنها‬ ‫محدود منیشد بلکه محتوای آثار آنها بخشی از تالش خودآگاه و ناخودآگاه این زنان برای بیان‬ ‫افکار و احساساتشان در عرصه عمومی‌ و به چالش کشیدن هنجارهای کلیشه‌ای جنسیتی‌ و‬ ‫مشارکت در پی‌افکندن نظمی نو است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬هرچند فروغ فرخزاد اولین زن شاعر‬ ‫ایرانی محسوب منیشود اما از سویی به دلیل دیدگاه عمیق‪ ،‬مهارت و خالقیت در شعر که نقطه‬ ‫قوتی برای تأثیرگذاری است‪ ،‬همینطور به خاطر بی‌پروایی و شفافیت در بیان و انتشار عمومی‬ ‫اشعاری که جنبه‌‌ای خودزیست‌نامه‌ای دارد و سخن گفنت رسا از سکسوالیته زنان‪ ،‬جایگاهی‬ ‫متفاوت از دیگر زنان شاعر ایرانی پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 56‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫«وحشی و داغ و پرعطش و لرزان»‪ :‬دوره اول زندگی فروغ‬

‫در سال‌های دهه ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬شمسی‪ ،‬اگرچه جامعه ایران شاهد تحوالتی در زمینه تحصیل‬ ‫دخرتان‪ ،‬ورود زنان به عرصه عمومی و کم کردن تفکیک جنسیتی در حوزه‌های مختلف بود اما‬ ‫به دلیل اهمیت بکارت دخرت برای آبروی خانواده‪ ،‬همچنین انحصار فعالیت جنسی زن به تولید‬ ‫مثل و در رابطه با شوهر‪ ،‬سخن گفنت از لذت جنسی زن آن هم از زبان خود او و در سطح‬ ‫عمومی‪ ،‬تابویی اجتامعی تلقی میشد‪ .‬عجیب نیست که ادبیات زنان هم در مواجه با اروتیسم‬ ‫و سکسوالیته زنان محافظه کار باقی مانده بود‪.‬‬

‫به عنوان منونه‪ ،‬سیمین دانشور در اولین مجموعه داستان خود با عنوان «آتش‬ ‫خاموش»‪ ،‬اگر چه به وضوح به مسائل مهمی چون حق انتخاب زن در ازدواج‪،‬‬ ‫همینطور حق تحصیل و اشتغال زنان می پردازد اما زمانی که از سکسوالیته زنان‬ ‫و روابط جنسی سخن میگوید‪ ،‬در قالب عرفی باقی میامند و از الفاظی چون‬ ‫«بدنامی»‪«،‬لغزش» و «نجابت» استفاده میکند؛ مفاهیمی گویای قدرت عرف‬ ‫برای تنظیم و کنرتل روابط جنسی زنان‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬فرخزاد که در زمان انتشار اسیر در اوایل دهه ‪ ۳۰‬شمسی‪ ،‬زنی ‪۱۸‬‬ ‫ساله‌‪ ،‬متأهل‪ ،‬صاحب یک فرزند و ساکن اهواز بود‪ ،‬اخالق عرفی در مواجهه‬ ‫با سکسوالیته زنان و اروتیسم را به چالش کشید‪ .‬به صورت عمومی‪ ،‬در سنت‬ ‫نوشتاری ادبی در زبان فارسی‪ ،‬ابراز عشق اروتیک تنها از سوی مرد به زن رواج‬ ‫داشت اما فروغ فرخزاد در اولین مجموعه شعر خود‪ ،‬از متایالت اروتیک یک زن‬ ‫که به نظ ِر بسیاری‪ ،‬خو ِد شاعر است‪ ،‬سخن میگوید‪.‬‬ ‫اگر چه‪ ،‬تکرار مفاهیمی چون «هوس»‪« ،‬گناه» و «ناپاکی» در سه مجموعه اول او «اسیر»‪،‬‬ ‫«دیوار» و «عصیان» این موضوع را به ذهن می‌آورد که از سویی به دلیل تازه کاری و جوانی‬ ‫شاعر و عدم برخورداری از حامیت اجتامعی و گروهی و از سوی دیگر به دلیل محافظه‌کارتر‬ ‫بودن جامعه و غلبه هنجارهای سنتی در رابطه با مسائل زنان‪ ،‬نسبت به سال‌های دهه ‪ ۴۰‬و‬ ‫‪ ،۵۰‬فروغ جوان در عین میل به استقالل و رهایی و تالش برای شناخت خود‪ ،‬همچنان اسیر‬ ‫حس عذاب وجدان است و نسبت به امکان آزادی از قفس مردساالری اطمینان ندارد‪.‬‬ ‫دو اثر آخر فروغ فرخزاد‪« ،‬تولدی دیگر» و «ایامن بیاوریم به آغاز فصل رسد» در رابطه با‬ ‫جریان غالب روشنفکری در این دوره شکل گرفت و مضامین سوسیالیستی آن بسیار مورد‬ ‫بررسی و تحسین قرار گرفته است‪ .‬موضوعی که کمرت به آن پرداخته میشود طرح مسئله در‬ ‫مورد دیگر زمینه‌های اجتامعی شکل گرفنت این دو اثر مهم است‪.‬‬


‫«هرگز از زمین جدا نبوده‌ام»‪ :‬دوره دوم زندگی فروغ‬ ‫در دوره پراختناق بعد از کودتای ‪ ،۱۳۳۲‬جامعه ایران تجربه‌گر استبداد سیاسی و فرهنگی است‪ .‬اما‬ ‫از سویی دیگر‪ ،‬به واسطه دریافت کمک‌های مالی‌ و تخصصی شاه از آمریکا برای پیشربد طرح‌های‬ ‫اقتصادی و اجتامعی و به واسطه افرایش تولید ناخالص ملی‪ ،‬همچنین افزایش امکان رسمایه‌گذاری‬ ‫در عرصه‌های بهداشت‪ ،‬صنعت‪ ،‬توسعه‪ ،‬آموزش و رفاه اجتامعی‪ ،‬بر تعداد بیامرستان‌ها‪ ،‬مدارس‪،‬‬ ‫مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگا‌ه ها افزوده شد‪ .‬این تغییرات ساختاری و نهادی در کنار تبلیغ‬ ‫حضور اجتامعی زنان به عنوان بخشی از پروژه مدرنیزاسیون دوره پهلوی‪ ،‬باعث ورود بیش از پیش‬ ‫زنان طبقه متوسط شهری به عرصه اشتغال و حوزه عمومی و در پی آن رسیع‌تر شدن روند تغییر‬ ‫نقش‌های جنسیتی شد‪.‬‬

‫‪RESULT PROPERTY‬‬ ‫‪MORTGAGE‬‬

‫بازتاب این تغییرات را به وضوح می‌توان در آثار ادبی زنان در این دوره مشاهده کرد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫که منود واقع‌گرایانه یا استعاری شهر و زندگی شهری در عناوین و محتوای کتاب‌های مهمرتین زنان‬ ‫شاعر و نویسنده دهه ‪ ۳۰‬شمسی‪ ،‬سیمین دانشور‪ ،‬فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی و زنان نویسنده‬ ‫دو دهه بعد هویدا شد‪.‬‬ ‫بعد از انتشار سه کتاب‪ ،‬مجموعه عواملی چون بیشرت شدن سن‪ ،‬تجربه و مطالعه‪ ،‬شناخت بهرت‬ ‫فروغ از خود‪ ،‬توانایی‌ها و دنیای پیرامونش‪ ،‬ورود جدی‌تر او به حلقه‌های روشنفکری اواخر دهه‬ ‫‪ ۳۰‬و اوایل دهه ‪ ،۴۰‬مسافرت‌های خارجی و رشایط جدید زندگیش به عنوان زنی از طبقه متوسط‬ ‫شهری که به هرحال متأثر از تحوالت مثبت حوزه زنان می‌شد‪ ،‬رشایط ورود او به مرحله‌ای جدید‬ ‫و پربار را فراهم کرد‪.‬‬ ‫آشنایی او با ابراهیم گلستان هم در همین دوره اتفاق افتاد‪ .‬از زاویه‌ای‪ ،‬تأثیر این آشنایی بر تجربه‬ ‫فکری‪ ،‬حسی و حرفه‌ای فروغ را نیز میتوان در رابطه با تغییر نقش‌های جنسیتی‪ ،‬امکان حضور‬ ‫پررنگ‌تر زنان در حوزه عمومی‪ ،‬تاًثیرگذاری بیشرت در عرصه‌های فرهنگی‪ ،‬هرنی و ادبی و فرارفنت‬ ‫رابطه میان زن و مرد از رابطه‌ای رصفاً اروتیک نگریست‪.‬‬ ‫در دوره مورد نظر و سال‌های ِ‬ ‫پیش‌رو‪ ،‬جریان غالب ادبی در ایران متمرکز بر مضامین اجتامعی‪-‬‬ ‫سیاسی و انقالبی است‪ .‬ادبیات زنان نیز که سال به سال پذیرای چهره‌های جدیدی می‌شود‪ ،‬قابل‬ ‫طبقه‌بندی به دو گروه است؛ آثاری که منطبق با جریان غالب ادبی با بن‌مایه‌های اجتامعی‪-‬سیاسی‬ ‫تولید می‌شد و آثاری که در میان اهالی روشنفکری کمرت مورد توجه قرار میگرفت و متأثر از فرهنگ‬ ‫عمومی در حال تغییر‪ ،‬غیرسیاسی و تا حدودی رسگرم کننده بود‪.‬‬ ‫دو اثر آخر فروغ فرخزاد‪« ،‬تولدی دیگر» و «ایامن بیاوریم به آغاز فصل رسد» در رابطه با جریان‬ ‫غالب روشنفکری در این دوره شکل گرفت و مضامین سوسیالیستی آن بسیار مورد بررسی و تحسین‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬موضوعی که کمرت به آن پرداخته میشود طرح مسئله در مورد دیگر زمینه‌های‬ ‫اجتامعی شکل گرفنت این دو اثر مهم است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬دو رویداد مهم تاریخی که دقیقاً در‬ ‫دوره‌ انتشار این دو مجموعه اتفاق افتاد‪ ،‬تصویب حق رأی زنان و راهیابی اولین گروه از زنان‬ ‫سیاستمدار ایرانی به مجلس و عرصه قانون‌گذاری است که قدمی مثبت در جهت توامنندسازی زنان‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬پرسشی که در این رابطه می‌توان مطرح کرد این است که نسبت این‌گونه تحوالت‬ ‫اجتامعی در حوزه زنان‪ ،‬با شعر‪ ،‬زندگی‪ ،‬روابط‪ ،‬دیدگاه‪ ،‬امکان فعالیت هرنی در عرصه عمومی و‬ ‫پویایی فکری فروغ فرخزاد چه بوده است و آیا خود او نسبتی میان ابعاد گوناگون زندگی‌اش با‬ ‫تحوالت قانونی و اجتامعی در حوزه زنان برقرار میکرده یا خیر؟‬ ‫در بررسی زندگی و آثار فروغ فرخزاد‪ ،‬آنچه هویداست این است که او زنی تولیدگر و عالقمند‬ ‫به آموخنت‪ ،‬تجربه و رشد است‪ .‬جایگزین شدن کلامتی چون «قفس» و «اسیر» در مجموعه‌‌های‬ ‫نخستین او که از سن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬سالگی منترش کرد با مفاهیمی چون «پنجره»‪« ،‬وصل»‪« ،‬پرواز» و‬ ‫«آگاهی» در آثاری که در سال‌های اوایل دهه سی زندگی‌اش به مرحله انتشار رساند‪ ،‬گویای زندگی‬ ‫پویا و در حال تحول او در دوره‌های مختلف است‪.‬‬

‫دانش‪ ،‬روشن‌بینی‪ ،‬استعداد ادبی و ویژگی‌های شخصیتی شاعری تأثیرگذار و پیرشو‬ ‫چون فروغ فرخزاد او را به شخصیتی منحرص به فرد در ادبیات فارسی تبدیل کرده‬ ‫که گاه سخنان در مورد او جنبه‌ای «اسطوره‌ای» پیدا می‌کند‪ .‬اما نباید از یاد برد‬ ‫که شاعر‪ ،‬مانند هر انسان دیگری موجودی اجتامعی و تحت تاثیر روابط و اتفاقات‬ ‫دنیای پیرامون خود است؛ به ویژه اگر زندگی حرفه‌ای و اشتغال او به شاعرانگی‬ ‫تحت تاثیر تحوالت اجتامعی ممکن شده باشد‪.‬‬ ‫اهمیت بررسی زندگی شاعری مهم چون فروغ فرخزاد‪ ،‬در بسرت زمان و در ارتباط‬ ‫با وقایع اجتامعی آنجاست که میتواند ما را به شناخت بهرت و جامع‌تری از مجموعه‬ ‫عوامل مؤثر بر ساخت شخصیت او و روند رشد اعتامد به نفس‪ ،‬خودآگاهی و‬ ‫شکوفایی‌اش برساند‪ .‬این شناخت در عین حال منجر به روش ‌ن شدن زوایایی پنهان‬ ‫از تاریخ زنان و تاریخ فرهنگی و اجتامعی ایران معارص خواهد شد‪.‬‬

‫‪Hard Money‬‬

‫در اسرع وقت‬

‫ن‬ ‫م‬ ‫سال و بارک‬

‫‪We have our own PRIVATE investors,‬‬ ‫‪we’ve been lending for 40 years‬‬ ‫‪and WE DELIVER THE FUNDS TO‬‬ ‫!‪THE CLOSING TABLE‬‬

‫‪Contact Mr. Hariri‬‬

‫‪949-228-0660‬‬ ‫)‪Please call During Office Hours 11:00 PM - 5:00 PM ( Mon- Fri only‬‬

‫‪BRE#00889456‬‬ ‫‪57 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫سخن پایانی‬

‫وام فوری‬


‫جامعه‬

‫چهارشنبه‌سوری از کجا می‌آید؟‬ ‫آیدا قجر‪ -‬روزنامه نگار‬

‫هفت کپه آتش و پریدن از روی آن با زمزمه «زردی من از تو‪ ،‬رسخی‬ ‫تو از من» را می‌توان ماندگارترین آیین چهارشنبه سوری‪ ،‬آخرین سه‬ ‫شنبه شب سال دانست که همچنان در کوچه‌پس‌کوچه‌های ایران‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬بخشی از ازبکستان و حتی قرقیزستان انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬مراسمی برای استقبال بهار و زنده شدن طبیعت که منی‌توان‬ ‫برای آن‪ ،‬رسوم و تاریخچه‌ای مکتوب یافت‪.‬‬ ‫نخستین نشانی ثبت شده از چهارشنبه سوری اما در تاریخ بخارا‪،‬‬ ‫تالیف محمد بن جعفر نرشخی (‪ )۳۴۸ - ۲۸۶‬آمده است که طبق آن‪،‬‬ ‫در زمان سامانیان به این مراسم «جشن سوری» می‌گفتند که حتی‬ ‫منجر به آتش‌سوزی در قرص منصور بن نوح شده بود‪...« :‬و چون‬ ‫امیر منصور بن نوح به ُملک بنشست‪ ،‬اندر ماه شوال سال سیصد و‬ ‫پنجاه‪ ،‬به جوی مولیان‪ ،‬فرمود تا آن رسای را دیگر بار عامرت کردند و‬ ‫هرچه هالک و ضایع شده بود بهرت از آن به حاصل کردند‪ .‬آن گاه امیر‬ ‫به رسای بنشست و هنوز سال متام نشده بود که چون «شب سوری»‬ ‫چنان که «عادت قدیم» است‪ ،‬آتشی عظیم افروختند‪ .‬پاره ای از آن بجست و‬ ‫سقف رسای در گرفت و دیگر باره جمله رسای بسوخت‪».‬‬ ‫فردوسی هم در شعرهایش به این «عادت قدیم» اشاره‌هایی داشته است‪ :‬ستاره شمر گفت‬ ‫بهرام را که در «چهارشنبه» مزن کام را‪ /‬اگر زین بپیچی گزند آیدت همه کار ناسودمند آیدت‪/‬‬ ‫یکی باغ بُد درمیان سپاه از این روی و زان روی بُد رزمگاه‪ /‬بشد «چارشنبه» هم از بامداد‬ ‫بدان باغ که امروز باشیم شاد‪/‬بربدند پر مایه گسرتدنی می و رود و رامشگر و خوردنی‪ /‬ز‬ ‫جیحون همی آتش افروختند زمین و هوا را همی سوختند‪.‬‬ ‫در کنار روشن کردن آتش و پریدن از روی آن‪ ،‬فال‌گوش ایستادن‪ ،‬قاشق‌زنی و کوزه شکسنت‬ ‫دیگر آیین‌هایی هستند که خصوصا در دهه‌های گذشته بیش از امروز به انجام می‌رسید‪.‬‬ ‫مردم نیت می‌کردند و پشت دیوارها فال‌گوش می‌ایستادند تا از پچ‌پچ‌هایی که می‌شنیدند‬ ‫نیت خود را تعبیر کنند‪ .‬در هامن شب‪ ،‬کوزه‌ها پر از آب می‌شد و از پشت بام به پایین‬ ‫میفتاد تا نحسی و بدی سال گذشته از میان برود‪.‬‬ ‫در قاشق‌زنی هم جوانان صورت‌های خود را می‌پوشاندند‪ ،‬به در خانه‌ها می‌رفتند و‬ ‫صاحب‌خانه را با صدای کوبیدن قاشق‌ها به ظرف خرب می‌کردند تا به آن‌ها شیرینی و‬ ‫آجیل‌های مشکل‌گشا بدهند‪ .‬طبق باورهای کهن ارواح پیش از سال جدید به میان بازماندگان‬ ‫می‌آمدند‪ ،‬روی خود را می‌پوشاندند و به رسم یادگاری به عزیزان خود هدیه‌ای می‌دادند‪.‬‬ ‫رسمی که مشابه آن را در شب هالووین می‌بینیم‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫خداداد رضاخانی‪ ،‬تاریخ‌دان مقیم آمریکا معتقد است که رسوم چهارشنبه‬ ‫سوری‪« ،‬تک و بی‌بدیل» نیست‪ ،‬هر کدام از آن‌ها را می‌توان در فرهنگ‌های‬ ‫دیگر هم یافت‪ .‬مثل همین قاشق‌زنی در هالووین‪ ،‬بان فایر در انگلیس یا از‬ ‫روی آتش پریدن در بخش‌هایی از ترکیه‪ .‬در تقویم ارامنه هم روز چهاردهم‬ ‫فوریه‪ ،‬چهل روزه شدن مسیح به عنوان «عید ترندز» نام‌گذاری شده که‬ ‫محور آن آتش است‪ .‬غروب روز سیزدهم در حیاط‌ کلیساها و خانه‌ها آتشی‬ ‫روشن می‌شود و روز بعد با اجرای مراسم عبادی‪ ،‬این جشن به پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫ارمنی‌ها از نظر قومی و زبانی به اقوام هند و اروپایی تعلق دارند و از نظر‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬ارمنستان در منطقه‌ای واقع شده که گامن می‌رود منشا کوچ اصلی‬ ‫اقوام آریایی باشد‪ .‬موعد چهارشنبه سوری‪ ،‬شش هفته پس از این جشن است‪.‬‬ ‫نانوشته ماندن این آیین کهن باعث شده که روایت‌های بسیاری پیرامون‬ ‫آن به وجود آید؛ ربط دادن چهارشنبه سوری به زرتشت یا اسالم‪ .‬اما عموم‬ ‫تاریخ‌دانان و پژوهش‌گران معتقدند که این آیین ارتباطی به مذهب ندارد و‬ ‫تاکنون سندی از چنین گامنی پیدا نشده بلکه سینه به سینه تا به امروز منتقل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪| Mahnameh Metro 58‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫اما هیچ سندی وجود ندارد که چه زمانی‪ ،‬چه کسانی و بر چه اساسی تصمیم گرفتند برخی‬ ‫از این رسوم را در شب چهارشنبه آخر سال جمع کنند و به پایکوبی بپردازند‪ .‬آقای رضاخانی‬ ‫تاکید دارد که اگرچه سنت‌ها به مرور زمان تغییر می‌کنند اما هیچ‌وقت از بین منی‌روند‪.‬‬ ‫نانوشته ماندن این آیین کهن باعث شده که روایت‌های بسیاری پیرامون آن به وجود آید؛‬ ‫ربط دادن چهارشنبه سوری به زرتشت یا اسالم‪.‬‬ ‫اما عموم تاریخ‌دانان و پژوهش‌گران معتقدند که این آیین ارتباطی به مذهب ندارد و‬ ‫تاکنون سندی از چنین گامنی پیدا نشده بلکه سینه به سینه تا به امروز منتقل شده است‪.‬‬ ‫مناد آتش را به زرتشت نسبت می‌دهند و اسالم را از جهت نام‌گذاری آن مطرح می‌کنند‪ .‬به‬ ‫این صورت که پیش از ورود اعراب به ایران‪ ،‬طبق تقویم زرتشت‪ ،‬هر ماه به سی روز تقسیم‬ ‫می‌شد و هر روز نامی مشخص داشت‪ ،‬در نتیجه هفته‌ای نداشتیم که «چهارشنبه» و مراسم‬ ‫«چهارشنبه سوری» به آن نسبت داده شود‪ .‬به باور این گروه‪ ،‬قیام مختار برای خون‌خواهی‬ ‫از حسین بن علی‪ ،‬امام سوم شیعیان با برپایی آتش روی بام‌ها اتفاق افتاد‪.‬‬

‫به باور رضاخانی ریشه‌های تاریخی چهارشنبه سوری به «قرن‌ها و هزاران‬ ‫سال پیش» برمی‌گردد که نوشتاری از آن موجود نیست‪« :‬آیین چهارشنبه‬ ‫سوری متامی شاخصه‌های آیینی کهن را داراست‪ .‬رسوم آن در فرهنگ مدرن‬ ‫شهرنشین یا قرون وسطای شهرنشین محلی از اعراب ندارد‪ .‬ما منی‌دانیم در‬ ‫هزاران سال پیش چه رسوم دیگری برای این مراسم وجود داشت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫ممکن است در تاریخ از آن استفاده‌های مختلفی شده باشد‪ .‬مثال در مورد‬ ‫قیام مختار‪ ،‬ممکن است او از آتش روشن کردن استفاده کرده باشد مثل زمان‬ ‫جنبش سبز که مردم بدون اعتقاد به «الله اکرب» روی پشت‌بام‌ها فریادش‬ ‫می‌زدند‪ .‬اما هیچ سندی مربوط به اسالمی بودن آن وجود ندارد و استفاده‬ ‫احتاملی مختار را هم منی‌توان به چهارشنبه سوری ربط داد‪».‬‬ ‫از سوی دیگر به گفته این تاریخ‌دان ایده هفته‌گذاری از ابتکارات «بابلی‌های باستان» بوده‬ ‫است‪ ،‬در نتیجه در دنیای قبل از اسالم هم «هفته» شناخته شده بود‪« ‌:‬در آن زمان هم‬ ‫برای آبیاری مزارع و گذر فصل‌ها و ارتباط آن به کشت و زار به هفته نیاز داشتند‪ .‬اسامی‬ ‫روزهای هفته هم اگرچه جدید به نظر می‌آید ولی یونانی‌ها هم مثل ما روزهای هفته را‬ ‫با تلفیق عدد و کلمه می‌خوانند‪ .‬اما برای این‌که در چه روزی این مراسم برگزار می‌شده‪،‬‬ ‫هیچ سندی نیست‪».‬‬ ‫امروز در ایران جشن چهارشنبه سوری به مهامنی‌های خصوصی تبدیل شده که گاه شاید‬ ‫هیچ خربی از آتش هم در آن نباشد‪ .‬یا نارنجک‌های دست‌سازی که توسط شهروندان عادی‬


‫ساخته و منفجر می‌شود و موجب آسیب خوردن افراد مختلف خصوصا کودکان می‌شود‪.‬‬ ‫اما از یک جهت می‌توان چهارشنبه سوری را برای نگهداشنت تقویم به زرتشت ربط داد‪.‬‬ ‫تقویم زرتشتی ‪ ۱۲‬ماه ‪ ۳۰‬روزه دارد یعنی یک سال ‪ ۳۶۰‬روزه‪ .‬در نتیجه ‪ ۵‬روز پایانی‬ ‫سال گمشده‌اند‪ .‬به گفته رضاخانی متدیانان آیین زرتشت این ‪ ۵‬روز را به مناجات و رفنت‬ ‫به عبادت‌گاه می‌پرداختند و خود را برای سال نو و نوروز آماده می‌کردند و برای همین‬ ‫«شاید تعیین چهارشنبه سوری در یکی از آخرین جشن‌های پیش از نوروز به این ‪ ۵‬روز‬ ‫گمشده مرتبط باشد‪».‬‬

‫عبدالغنی نیک‌سیر‪ ،‬پژوهش‌گر افغانستانی و عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫ادبی هرات نیز در این خصوص معتقد است که چهارشنبه سوری «میراثی»‬ ‫است از زمان «آریایی‌ها که ربطی به مذهب ندارد» و امروز به فرصتی‬ ‫برای شادی و گردهامیی تبدیل شده است‪ .‬در افغانستان‪ ،‬مردم آخرین سه‬ ‫شنبه شب سال را در باغ «ملت» هرات جمع می‌شوند و با روشن کردن‬ ‫آتش این شب را تجلیل می‌کنند‪« ‌:‬اما متاسفانه به دلیل چند دهه جنگ در‬ ‫افغانستان‪ ،‬پرداخنت به این رسم هم کم‌تر شده است‪ .‬دغدغه مردم‪ ،‬جنگ‬ ‫است اما در کوچه‌پس‌کوچه‌ها پیش از رسیدن بهار می‌توان پایبندی به این‬ ‫آیین را کم و بیش مشاهده کرد‪».‬‬

‫‪Trusted‬‬ ‫‪Legal Advice‬‬ ‫‪For All Your‬‬

‫‪Real Estate Needs.‬‬ ‫‪Nina Jafari, Esq.‬‬

‫‪Real Estate and Trust Attorney‬‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪• Construction defect cases‬‬ ‫‪• Buying, selling, leasing and development‬‬ ‫‪• Disputes with real estate professionals‬‬ ‫‪• Commercial Landlord/tenant matters‬‬ ‫‪• Homeowner & Property Owner Controver‬‬‫در این میان بسیاری از عالقه‌مندان به آیین‌های کهن کوشیده‌اند تا از طرق مختلف‪،‬‬ ‫چنین رسمی را زنده نگه دارند‪ .‬به عنوان منونه مراسم چهارشنبه سوری در گذشته همراه‬ ‫با ترانه‌هایی خاص اجرا می‌شد که اسامعیل خان مهرتاش‪ ،‬موسیقی‌دان (‪)۱۳۵۹ - ۱۲۸۳‬‬ ‫ضمن بازسازی برخی از این ترانه‌ها روی آن‌ها آهنگ گذاشت و از شاعران طنزپرداز آن‬ ‫زمان خواست تا برای آن‌ها شعر برسایند‪ .‬این ترانه‌ها در تئاتر «باربد» الله‌زار بین دو‬ ‫پرده منایشنامه یا هنگام تغییر دکور صحنه به اجرا در می‌آمد‪ .‬بعدها رادیو و تلویزیون‬ ‫بخشی از این ترانه‌ها را در چهارشنبه سوری پخش می‌کردند‪.‬‬

‫امروز در ایران جشن چهارشنبه سوری به مهامنی‌های خصوصی تبدیل‬ ‫شده که گاه شاید هیچ خربی از آتش هم در آن نباشد‪ .‬یا نارنجک‌های‬ ‫دست‌سازی که توسط شهروندان عادی ساخته و منفجر می‌شود و موجب‬ ‫آسیب خوردن افراد مختلف خصوصا کودکان می‌شود‪ .‬چه بسا بسیاری‬ ‫از کودکان و نوجوانان‪ ،‬امروز از رس «زردی من از تو‪ ،‬رسخی تو از من»‬ ‫هم بی‌خربند‪ .‬هامن‌طور که مثین باغچه‌بان پیش از مرگش‪ ،‬یک روز پیش‬ ‫از نوروز ‪ ،۱۳۸۷‬در یادداشتی نوشته بود‪ …« :‬چهارشنبه سوری از یاد‬ ‫بچه‌های ما رفت‪.»...‬‬

‫‪istinct‬‬ ‫‪l aw G r o u p‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪AT T O R N E Y S AT L A W‬‬

‫‪714 .546.4600‬‬ ‫‪www.DistinctLawGroup.com‬‬

‫‪59 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫هیچ‌ منی‌دانیم که در تاریخ کهن‪ ،‬مراسم چهارشنبه سوری به چه نحو‬ ‫دیگری برگزار می‌شده‪ ،‬اما آن‌چه امروز از آن باقی‌مانده نیز با این آیین‬ ‫کهن متفاوت است‪ .‬جنگ در برخی از کشورها مثل افغانستان‪ ،‬یا ممنوعیت‬ ‫شادی و گردهامیی در ایران‪ ،‬در تغییر این آیین‌ها بی‌نقش نبوده است‪.‬‬

‫• امور حقوقی معامالت امالک‬ ‫• تنظیم قراردادهای ملکی و ساختمانی‬ ‫• دعاوی ساختمانی در رابطه با ‪HOA‬‬


‫‪1‬‬

‫‪2 1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8 7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15 14 13 12 11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫ىب درنگ‪-‬يک ششم چيزى‪-9 .‬حرف آخر‪-‬از فرمانروايان ايراىن و حاكم طربستان‬ ‫كه با خيانت برادرش توسط عامل مأمون دستگري شد‪-‬از جزاير جنوىب ايران‪.‬‬ ‫‪-10‬خروس هم دارد‪-‬شهرى در استان زنجان‪-‬نپخته‪-11 .‬ديدن‪ ،‬نظر كردن‪-‬خدا‬ ‫نكند ىب درمان شود!‪-‬صفت دسته شكسته به گردن‪-12 .‬آبياش حامم جايگاه‪-‬‬ ‫شهرى در استان آذربايجان غرىب‪-‬نشانه و آماج ترياندازى‪-‬عالمت مفعول ىب‬ ‫واسطه‪-13 .‬رضبه فنى در رينگ بوكس‪-‬خوک وحىش‪-‬ماه نو‪-14 .‬چرم براق‪-‬از‬ ‫مجموع چند شيخ نشني در جنوب خليج فارس تشكيل شده است‪-‬بانگ و صدا‪.‬‬ ‫‪-15‬از وسايل ردياىب‪-‬نام ديگر جوهر شوره‪.‬‬

‫عمودى‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫افقى‪:‬‬ ‫‪ -1‬از آثار گرانبهاى عطار نيشابورى‪-‬دردمند و افرسده‪ -2 .‬از بازها‪-‬بخىش است در استان تهران‪-‬‬ ‫عروسک است و دخرتان تازى‪-3 .‬خواننده اشعار مذهبى‪-‬همنشني نامناسب گل‪-‬از شهرهاى بندرى‬ ‫از شامل ايران‪-4 .‬يک لحظه‪-‬عقب افتاده‪ ،‬باز ايستاده‪-‬برادرى‪-‬توبه و بازگشت از گناه‪-5 .‬واى به‬ ‫روزى كه دو تا شود‪-‬دودمان‪-‬موش خرما‪-6 .‬هر جانور درنده‪-‬آدم آهنى‪-‬از خربگزارى ها‪-7 .‬چراغ‬ ‫سقفى اتاق پذيراىئ‪-‬حرشه اى است‪-‬لقب پيشداديان‪-8 .‬لرزانک ميوه‪-‬مخرتع ديگ بخار‪-‬فورى و‬

‫‪ -1‬فضاى اليتناهى باالى رسمان‪-‬بزرگرتين نشان افتخار در فرانسه‪-2 .‬ساييدن و‬ ‫نرم كردن‪-‬رسورومهرت‪-‬هر چيز خوردىن لذيد و خوشمزه‪-3 .‬حبه و باالپوش‪-‬از‬ ‫مصالح ساختامىن‪-‬پايتخت جمهورى ازبكستان‪-4 .‬جانبدارى‪-‬چراغ آسامن‪-‬كلمه‬ ‫تعليل و پرسش‪-5 .‬طريق ميان بر‪-‬از منسوبني نزديک‪-‬در جريان دادوستد‬ ‫قرار داشنت‪-‬عادت و روش‪-6 .‬كار شرت است و بعىض ديگر از حيوانات‪-‬حرص‬ ‫و طمع‪-‬خميده و كج شده‪-7 .‬چهار ديوارى محل سكونت‪-‬از عشاير كشورمان‪-‬‬ ‫ضمري جمع است‪-8 .‬حرف استثنا در مقام شک و گامن‪-‬آتش‪-‬زماىن كه نهايت‬ ‫ندارد‪-‬از حرشات خونخوار‪-9 .‬همه را شامل مى شود‪-‬مى گويند آمد و نيامد‬ ‫دارد!‪-‬لباس مىل مردم شبه قاره هند‪-10 .‬درون‪-‬اشاره به دور‪-‬حادثه و واقعه‪.‬‬ ‫‪-11‬مثل و مانند‪-‬سابقا محىل بود براى برگزارى مراسم عزادارى و حاال هم‪-‬‬ ‫حرىف سوار بر خودش‪"-‬جر"بدهيد سوداگر شود!‪-12 .‬استاىن در چني و در بام‬ ‫دنيا‪-‬عقيده و نظر‪-‬به تازگى اين را هم بازيافت مى كنند!‪-13 .‬از ميوه هاى‬ ‫گرمسريى در آمريكاى جنوىب و اروپا‪-‬انديشه و فكر‪-‬از بت هاى زمان جاهليت‬ ‫اعراب‪-14 .‬اديب فرانسوى قرن ‪ 19‬كه كتاب لغت معروىف به نام خود دارد‪-‬‬ ‫از آدات پرسش‪-‬از ديگران نقل و قول كند‪-15 .‬در اصطالح پزشىك تغيريات‬ ‫شيميايى مواد غذايى است كه در بدن انسان رخ مى دهد‪-‬جلد وزرنگ‪.‬‬

‫سو دوكو‬

‫سو دوكو جدوىل است ‪ 81‬خانه اى كه به ‪ 9‬مربع ‪ 3*3‬خانه تقسیم شده است‪.‬‬ ‫قانون ساد ٔه این بازى آن است كه در هر مربع ‪ 3*3‬و نيز در هر ردیف و هر ستون‪ ،‬مجازیم فقط یک بار اعداد ‪ 1‬تا ‪ 9‬را بنویسیم‪.‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4 6‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3 6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1 5 7‬‬ ‫‪1053‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 60‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪2 7 1‬‬ ‫‪1 2 5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4 8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪1054‬‬

‫‪3 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1 2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8 9 2‬‬ ‫‪5 1 4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬


‫کارخانه قالیشوئی یاس‬

‫متخصص شستشوی انواع فرشهای دستباف پشمی‪ ،‬ابریشم‪ ،‬فرشهای اورینتال‬ ‫با بیش از ‪ ۲۵‬سال سابقه قالیشوئی‬

‫تعمیرات فرش‪ :‬دوگره‪ ،‬شیرازه‪ ،‬چرم دوزی‪ ،‬تعمیر پرگی‪ ،‬بید خوردگی‪ ،‬ریشه کشی و غیره‬

‫لکه برداری‪ :‬اعم از برداشنت لکه شراب‪ ،‬چای‪ ،‬قهوه‪ ،‬لکه برداری انواع مشکالت توسط حیوانات‬

‫خرید و فروش فرشهای دستباف ایرانی‬

‫سال نو مبارک‬

‫‪YAS‬‬ ‫‪RUG Cleaning and Repair‬‬ ‫‪Showroom:‬‬ ‫‪Ansar Gallery‬‬

‫‪2505 El Camino Real‬‬ ‫‪Tustin, CA 92782‬‬

‫‪Factory:‬‬

‫‪1624 East Wilshire Ave‬‬ ‫‪Santa Ana, CA 92705‬‬ ‫‪Email:yas_rug_servic@yahoo.com‬‬ ‫‪61 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪David & Alireza and YAS Family‬‬ ‫‪Office: (714) 957-9222‬‬ ‫‪Cell: (714) 654-8851 • Cell: (949) 836-4499‬‬


‫استخدام‬

‫پاسخ سودوكو‬

‫به یک خانم یا آقایی با تجربه کار درمراقبت از ساملندان برای نگهداری از پدر‬ ‫ساملندمان نیازمندیم‪ .‬محل کار در شهر میشن ویهو‪ ،‬بطور متام وقت با داشنت‬ ‫اطاق شخصی و یا نیمه وقت میباشد‪.‬‬ ‫لطفا با تلفن‪ ۹۴۹-۶۸۳ -۷۵۵۰‬متاس حاصل فرمایید‪.‬‬

‫رستوران ایرانی‬ ‫در ارواین‬ ‫تعدادی ویرت و ویرتس‬ ‫نیم وقت یا متام وقت‬ ‫استخدام میکند‬

‫‪House of Kabob in Irvine‬‬ ‫‪is looking for a server/waitress.‬‬ ‫خالصه محتوای کتاب به قلم سردبیر چاپخانه آکادمی آمریکا‪ ،‬باربارا سی‬ ‫رز ‪If‬‬ ‫‪you‬‬ ‫‪are energetic, fast, team player and‬‬ ‫‪Sears,‬‬ ‫‪editor‬‬ ‫(‬ ‫‪organized,)Barbara‬‬ ‫‪we want‬‬ ‫‪toChief‬‬ ‫‪meet‬‬ ‫‪you.‬‬ ‫‪Please‬‬ ‫‪in"person‬‬ ‫گوسفند تا‬ ‫‪apply‬از پرورش‬ ‫سفری بی همتا‪:‬‬ ‫‪only‬پس از چاپ دوم‬ ‫در چهاردهم اسفند ‪۱۳۹۰‬‬ ‫‪92 Corporate‬‬ ‫‪Park,‬‬ ‫‪Irvine,‬‬ ‫مشاورت‪CA‬‬ ‫‪92606‬‬ ‫انگلیسی)‬ ‫به زبان‬ ‫رهبر دنیا" (‬ ‫‪949-261-8004‬‬

‫معرفی کتاب‬

‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1053‬‬

‫چاپخانه این خالصه را به عنوان آگهی برای رسانه های خبری آمریکا فرستاد‪.‬‬

‫"این شرکت با نهایت خرسندی به اطالع عموم میرساند که چاپ دوم خاطرات پروفسور‬ ‫آریا عباس امیری برای فروش آماده است‪ .‬این دویست و نوزده صفحه کتاب شرح داستان‬ ‫بی همتا و خاطره انگیز شخصی است که از پرورش گوسفند برای پرداخت مخارج کتاب و‬ ‫وسائل تحصیلی اش تا مشاورت رئیس جمهور آمریکا با کوشش خارق العاده ای موفق شد‪.‬‬ ‫او بدون کمک مالی خانواده پس از گذراندن سیکل اول دبیرستان مجبور میشود در سن هفده‬ ‫سالگی وارد آموزشگاه فنی نیروی هوایی ایران شود و پس از شش سال خدمت و اتمام‬ ‫دبیرستان به علت سرخوردگی استعفاء میدهد و بر خالف نصیحت پدر و مادرش برای ادامه‬ ‫تحصیل به آمریکا میرود‪ .‬وقتی در ژانویه ‪ )۱۳۳۳( ۱۹۵۸‬وارد نیویورک شد کمتر از چهل‬ ‫لغت انگلیسی میدانست و ششصد و سی دالر تراول چک با خود داشت‪ .‬پدرش به علت‬ ‫اینکه او نصیحتش را نادیده گرفته بود به او گفته بود که حتی یک دالر برای او نخواهد‬ ‫فرستاد و در تمام طول تحصیالتش به این گفته خود وفا کرد! روز بعد از ورود به نیویورک‬ ‫‪................‬‬ ‫با ترن عازم مقصدش شهر کاربندل (‪ )Carbondale‬در ایالت ایلینویز محل دانشگاه‬ ‫ایلینویز جنوبی (‪ )Southern Illinois University‬شد و پس از هفده ساعت به آنجا رسید‪.‬‬ ‫‪please‬و‪info‬‬ ‫‪Email‬‬ ‫‪for‬در مزرعه دانشگاه‬ ‫‪ more‬آریا‬ ‫مخارج زندگیش‪،‬‬ ‫شهریه دانشگاه‬ ‫‪ to‬پرداخت‬ ‫چهار ماه بعد پس از‬ ‫یک شغل نیمه وقت برای نصب لوله های آب با حقوق ساعتی سی سنت گرفت و اولین کار‬ ‫در آمریکا را شروع کرد‪.‬‬

‫‪aamirie@socal.rr.com‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1054‬‬

‫مترو‬

‫در کنار این نوع کارها او کلیه وقتش را صرف فرا گرفتن زبان انگلیسی و مطالعه دروسش‬ ‫نمود‪ .‬با پشتکار و مصمم تحت شرایط بسیار دشواری موفق به گرفتن لیسانس‪ ،‬فوق‬

‫ماهنامه‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫• اورنج کانتی • سن دیاگو • لوس آنجلس‬ ‫• جنوب کالیفرنیا • سن حوزه • سانفرانسیکو‬

‫نارش ‪ -‬انتشارات مرتو‬

‫ماهنامه مرتو هر ماهه منترش مى شود و از طريق پست و فروشگاههاى ايراىن در‬ ‫دسرتس عالقمندان قرار مى گريد‪.‬‬ ‫ماهنامه مرتو نرشيه ايست خربى‪ ،‬اقتصادى‪ ،‬هرنى و اجتامعى‪ .‬مسئوليت صحت و‬ ‫سقم آگهى ها با صاحبان درج آگهى است و ماهنامه مرتو هيچگونه مسئوليتى را‬ ‫در اين رابطه منى پذيرد‪.‬‬ ‫ترياژ‪ 7000 :‬نسخه‬ ‫پخش‪ :‬ارسال پستی و مراکز ایرانی در رسارسجنوب کالیفرنیا‬

‫‪Metro Advertising Corporation‬‬ ‫‪3311 W. MacArthur Blvd. Santa Ana, California 92704‬‬ ‫‪Fax: (714) 545-1609 Email:yellowpages@metroipages.com‬‬

‫‪(714) 545-1100‬‬

‫‪www. metroipages.com‬‬

‫‪Mahnameh Metro is published by Metro Advertising Corp., and supported solely by business advertising. This Magazine is free of charge and its sale is prohibited under any circumstances.‬‬ ‫‪Mahnameh Metro has arranged and compiled this magazine carefully but cannot guarantee the accuracy and truthfulness of the information provided by advertisers and is not responsible for‬‬ ‫‪any error omission. Reproduction of any part of this magazine without written permission from Metro Advertising Corp. is strictly prohibited.‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 62‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬


‫اورنج کانتی‬ ‫سن دیاگو‬ ‫لوس آنجلس‬ ‫جنوب کالیفرنیا‬

‫سن حوزه‬ ‫سانفرانسیکو‬

2016 ‫• سپتامرب‬

Fred Ameri mailer 0816_single 8/15/16 11:18 AM Page 2

‫مترو‬

‫ماهنامه‬

279 ‫• شامره‬

24 ‫سال‬

PARSIAN  

DENTAL

Specialty Group  Prac8ce       YOUR

OTE

IT MATTERS.

VOTE for

hairtrans.com

949-219-0027 ‫دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ‬  ‫ﻓﺮﻧﺎز اﻣﯿﻨﯽ‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ IRANIAN AMERICAN  ‫ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد اﻣﯿﻨﯽ‬2121 I’m running for San Joaquin Hills Road • Newport Beach, CA 92660  ‫ﻤﻠﻨﺖ‬1‫ﺟﺮاّح ﻟﺜّﻪ وا‬  ‫ﺟﺮاّح دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ‬  ‫ﺟﺮاّح دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ‬ CANDIDATES In ORANGE COUNTY City Council to‫نینا‬ bring ‫جعفری‬  ‫ ﻣﺠﺎور ﺳﻮﭘﺮ ارواﯾﻦ‬،‫ﺷﻬﺮ ارواﯾﻦ‬ ‫در‬ a new voice and Irvine:  (949)  333-­‐   3 333     714 .546.4600

‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

fresh perspective Orange: 714-­‐282-­‐9966                                                Santa  Ana:  714-­‐547-­‐4444     ‫ تشکیل و ثبت شرکتها‬،‫امور جتاری‬ ‫تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫تنظیم تراست و وصیت نامه‬

to City Hall.

ISTINCT

Shiva Farivar L AW G R O U P APC

AT T O R N E Y S AT L A W

www.distinctlawgroup.com

Dr. Alex

Parsian Dental

Naghibi

Endorsement from Speaker of the Assembly:

68th District Cities

‫دندانپرشکی پارسیان‬

“The State Assembly needs individuals like you who are committed to public service and will bring a unique and worthwhile set of perspectives and ideas to the State Capitol. I believe that you will be a strong voice for the middle class and can help us pass the policies necessary to strength our economy, provide more opportunity to working families and move us in the direction of sustainable and affordable clean energy”

FOR Mission Viejo City Council

‫دکتر فرهاد امینی‬

Anthony Rendon, Speaker of the Assembly

Endorsement from U.S. Army Combat Veteran:

16

‫جراح لثه و ایمپلنت‬

in Residential Real Estate & Commercial Properties

‫ويدا شيبانى‬

www.Panahiforassembly.com

Connect Iranian American.com

‫دکتر علی سجادیان‬

Anthony Rendon, Speaker of the Assembly

‫عضو کاجل و عضو اجنمن جراحان پالستیک و زیبایی امریکا‬ ‫زیبایی‬ ‫جراحان پالستیک و‬ ‫اجنمن‬U.S. ‫عضو‬ Endorsement from

Army Combat Veteran:

“Vote for Sean Panahi. He will be our voice in Sacramento.” ‫ختصصی‬ ‫ بورد‬3 ‫دارای‬

Anthony Riviera, U.S. Army Combat Veteran and Anaheim Business Owner

، ‫جراحی پالستیک‬ ‫زیبایی و ترمیمی از امریکا‬

I invite you to visit my webpage, where I have laid out my vision for California’s future. ‫آموزش جراحی بینی‬ ‫رئیس کنگره‬

Paid for Panahi for Assembly 2016 FPPC ID 1384202

Irvine (northern) Tustin North Tustin Orange Villa Park Anaheim Hills Lake Forest El Toro

،‫ سال جتربه در امور جتارى‬30 ‫با‬ ‫ امالک مسكونى‬،‫زمني‬

facebook.com/panahiforassembly Endorsement from Speaker of the Assembly: vote@panahiforassembly.com

“The State Assembly needs individuals like you who are committed to public service and will bring a unique and worthwhile set of perspectives and ideas to the State Capitol. I believe that you will be a strong voice for the middle class and can help us pass the policies necessary to strength our economy, provide more opportunity to working families and move us in the direction of sustainable and affordable clean energy”

‫احان زیبایی امریکا‬ ‫برای انجمن جر‬ ‫انجمن جراحان‬www.Panahiforassembly.com ‫رئیس پیشین‬ facebook.com/panahiforassembly ‫زیبایی اورنج کانتی‬ vote@panahiforassembly.com

949-515-0550

www.drsajjadian.com

‫جراح دندانپزشک‬

Orange: 714-282-9966

Santa Ana:714-547-4444

30 YEARS OF EXPERIENCE

I invite you to visit my webpage, where I have laid out my vision for California’s future.

Fred Ameri mailer 0816_single 8/15/16 11:18 AM Page 2

Fred Ameri mailer 0816_single 8/15/16 11:18 AM Page 2

68th

‫دکتر فرناز امینی‬

‫جراح دندانپزشک‬

‫در شهر ارواین مجاور سوپر ارواین‬

Anthony Riviera, U.S. Army Combat Veteran and Anaheim Business Owner

Irvine (northern) Tustin North Tustin District Cities Orange Villa Park Anaheim Hills Lake Forest El Toro

‫دکتر محمد امینی‬

Irvine: 949-333-3333

“Vote for Sean Panahi. He will be our voice in Sacramento.”

Vida Sheybani

949-230-4495

BRE#: 00915729• vidasheybani@aol.com

Stand up forACCIDENTS the Middle Class

‫تصادفات‬

Register to vote by October 24, 2016

Looking for your vote on NOVEMBER 8, 2016‫و صدمات شدید‬ ‫بدنى‬

______________________________

www.Panahiforassembly.com

Cameron Yadidi

facebook.com/panahiforassembly Attorney at Law vote@panahiforassembly.com

‫وكيل تصادفات‬ ‫و صدمات شدید بدىن‬

www.tasadof.com

‫دکتر کامران یدیدی‬

(818) 999-9999 (800) TASADOF 8 2

7

2

Afsaneh:

3 6 3

Stand up for the Middle Class Register to vote by October 24, 2016

Looking for your vote on NOVEMBER 8, 2016

www.ConnectIranianAmerican.com ______________________________

www.Panahiforassembly.com facebook.com/panahiforassembly

Paid for Panahi for Assembly 2016 FPPC ID 1384202

63 Mahnameh Metro | MARCH 2017

vote@panahiforassembly.com


‫ربگزید ‬ه‪‭‬اشعار‬‪‭‬بهاری‬ ‫‬

‫دختر و بهار‬ ‫فروغ فرخزاد‬

‫دختر كنار پنجره تنها نشست و گفت‬

‫اى دختر بهار حسد مى برم به تو‬

‫عطر و گل و ترانه و سر مستى ترا‬

‫با هر چه طالبى بخدا مى خرم ز تو‬

‫بر شاخ نوجوان درختى شكوفه‬ ‫اى‬

‫با ناز ميگشود دو چشمان بسته را‬

‫مى شست كاكلى به لب آب نقره فام‬

‫آن بالهاى نازک زيباى خسته را‬

‫خورشيد خنده كرد و ز امواج خنده اش‬

‫بر چهر روز روشنى دلكشى دويد‬

‫موجى سبک خزيد و نسيمى به گوش او‬ ‫رازى سرود و موج بنرمى از او رميد‬

‫خنديد باغبان كه سراجنام شد بهار‬ ‫ديگر شكوفه كرده درختى كه كاشتم‬

‫دختر شنيد و گفت چه حاصل از اين بهار‬

‫اى بس بهارها كه بهارى نداشتم‬

‫خورشيد تشنه كام در آن سوى آمسان‬

‫گويى ميان مجمرى از خون نشسته بود‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫مى رفت روز و خيره در انديشه اى غريب‬

‫دختر كنار پنجره محزون نشسته بود‬

‫خطب ٔه بهار‬

‫‬

‫نادر نادرپور‬

‫بهار با نفس گرم بادها آمد‬ ‫زمني‪ ،‬جواىن ازو جست و آسامن از او‬ ‫گلوى خشک درخت‬ ‫‪| Mahnameh Metro 64‬‬

‫چنان فرشده شد از بغض دردناک بلوغ‬ ‫كه برگ‪ ،‬رس بدر آورد چون‬ ‫زباىن از او‬ ‫بنفشه‪ ،‬بوى سحرگاه خردساىل را‬ ‫به كوچه هاى مه آلود ىب چراغ آورد‬ ‫نگاه نرگس همزاد خاىك خورشيد‬ ‫به راه خريه شد و صبح را به باغ آورد‬ ‫طالى روز در آيينه هاى جوى چكيد‬ ‫چمن ز روشنى و آب‪ ،‬تار و پود گرفت‬ ‫شكوفه ها همه چون پيله ها شكافته شد‬ ‫هوا لطافت ابريشم‬ ‫كبود گرفت‬ ‫آيا بهار‪ ،‬اال اى مسيح تازه نفس‬ ‫كه مردگان نباىت را‬ ‫به مين معجزه اى‪ ،‬رشک زندگان كردى‬ ‫نهال الغر بيامر را شفا دادى‬ ‫رخت پري زمينگري را جوان كردى‬ ‫آيا بهار‪ ،‬اال اى بشري تاز ٔه طور‬ ‫ايا پيمرب فصل‬ ‫تو‪ ،‬اى كه آتش نارنج را ز شاخ ٔه سبز‬ ‫به يك نسيم‪،‬‬ ‫برافروزى و بروياىن‬ ‫سپس‪ ،‬به حكم عصياىن كه رس سپرد ٔه تست‬ ‫اف در دل امواج نيل شب فكنى‬ ‫ه تا قبيل ٔه خورشيد را بكوچاىن‬ ‫مرا به وادى رسسبز خردساىل بر‬ ‫مرا به خامى آغاز زندگى بسپار‬ ‫ايا بهار‪ ،‬اال اى بشري تاز ٔه طور‬ ‫ايا بهار‪ ،‬اال اى مسيح سبز بهار‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫بر آستان بهار‬ ‫نادر نادرپور‬

‫من آن درخت زمستاىن‪ ،‬بر آستان بهارانم‬ ‫كه جز به طعنه منى خندد‪ ،‬شكوفه بر تن عريانم‬ ‫ز نوشخند سحرگاهان‪ ،‬خرب چگونه توانم داشت‬ ‫منى كه در شب‬ ‫ىب پايان‪ ،‬گواه گري ٔه بارانم‬

‫شكوه سبز بهاران را‪ ،‬برين كرانه نخواهم ديد‬ ‫كه رنگ زرد خزان دارد‪ ،‬هميشه خاطر ويرانم‬ ‫چنان ز خشم خداوندى‪ ،‬رساى كودىك ام لرزيد‬ ‫كه خاک خفته مبدل شد‪ ،‬به گاهوار ٔه جنبانم‬ ‫درين ديار غريب اى دل‪ ،‬نشان ره ز چه كس پرسم؟‬ ‫كه همچو برگ‬ ‫زمني خورده‪ ،‬اسري پنج ٔه طوفانم‬ ‫ميان نيک و بد ايام‪ ،‬تفاوىت نتوانم يافت‬ ‫كه روز من به شبم ماند‪ ،‬بهار من به زمستانم‬ ‫نه آرزوى سفر دارد‪ ،‬نه اشتياق خطر كردن‪،‬‬ ‫دىل كه مى تپد از وحشت‪ ،‬در اندرون پريشانم‬ ‫غالم همت خورشيدم‪ ،‬كه چون دريچه فرو بندد‬ ‫نه از‬ ‫هراس من انديشد‪ ،‬نه از سياهى زندانم‬ ‫كجاست باد سحرگاهان‪ ،‬كه در صفاى پس از باران‬ ‫كند به ياد تو‪ ،‬اى ايران! به بوى خاک تو مهامنم‬

‫آرزوى بهار‬ ‫سياوش كرساىئ‬

‫در گذرگاهى چنني باريک‬ ‫در شبى اين گونه دل افرسده و تاريک‬ ‫كز هزاران غنچه لب بسته اميد‬ ‫جز گل يخ‪ ،‬هيچ گل در برف و در رسما منى‬ ‫رويد‬ ‫من چه گويم تا پذيراى كسان گردد‬ ‫من چه آرم تا پسند بلبالن گردد‬ ‫من در اين رسماى يخبندان چه گويم با دل‬ ‫رسدت‬ ‫من چه گويم اى زمستان با نگاه قهر پروردت‬ ‫با قيام سبزه ها از خاک‬ ‫با طلوع چشمه ها از سنگ‬ ‫با سالم دلپذير صبح‬ ‫با گريز ابر خشم آهنگ‬ ‫سينه ام را باز خواهم كرد‬ ‫همره بال پرستوها‬ ‫عطر پنهان مانده انديشه هايم را‬ ‫باز در پرواز خواهم كرد‬ ‫گر بهار ايد‬ ‫گر بهار آرزو روزى به بار ايد‬ ‫اين زمينهاى رسارس لوت‬ ‫باغ خواهد شد‬


‫سينه اين تپه هاى سنگ‬ ‫از لهيب الله ها پر داغ خواهد شد‬ ‫آه‪...‬اكنون دست من خاىل است‬ ‫بر فراز سينه ام جز ُبته هايى از گل يخ نيست‬ ‫گر نشاىن از گل افشان بهاران باز مى خواهيد‬ ‫دور از لبخند گرم چشمه خورشيد‬ ‫من به اين نازک نهال زردگونه بسته ام اميد‪.‬‬ ‫هست گل هايى در اين گلشن كه از رسما منى مريد‬ ‫و اندرين تاريک شب تا صبح‬ ‫عطر صحرا گسرتش را از مشام ما منى گريد‬

‫ملک الشعرای بهار‬ ‫بهار آمد و رفت ماه سپند‬ ‫نگارا در افکن بر آذر سپند‬

‫به يک باره سر سبز شد باغ و راغ‬

‫ز مرز حلب تا در تاشکند‬

‫بنفشه ز گيسو بيفشاند مشک‬

‫شکوفه به زهدان بپرورد قند‬

‫به يک هفته آمد سپاه بهار‬ ‫ز کوه پلنگان به کوه سهند‬

‫جهان گر جوان شد به فصل بهار‬ ‫چرا سر سپيد است کوه بلند؟‬

‫حيف باشد دل آزاده به نوروز غمني‬

‫اين من امروز شنيدم ز زبان سوسن‬

‫هفت شني ساز مکن جان من اندر شب عيد‬ ‫شکوه و شني و شغب‪ ،‬شهقه و شور و شيون‬

‫سنجد و ساز و سرود و مسنو سلوی من‬

‫نوبهار آمد و چون عهد بتان توبه شکست‬ ‫فصل گل دامن ساقی نتوان داد ز دست‬ ‫کاسه و کوزه تقوا که منودند درست‬ ‫ديدم آن کاسه به سنگ آمدو آن کوزه شکست‬ ‫باز از طرف چمن ناله بلبل برخاست‬ ‫عاشقان بی می و معشوق نخواهند نشست‬ ‫مژدگانی که دگر باره گل از گلنب رست‬ ‫بلبل سوخته خرمن ز غم هجران رست‬ ‫رسخ گل خنده زد و ابر به کهسار گريست‬ ‫الله بگرفت قدح‪ ،‬بلبل عاشق شد مست‬ ‫دلرباتر ز رخت در دمنی گل ندميد‬ ‫فرخی‬ ‫ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آيد‬ ‫کليد باغ ما را ده که فردامان به کار آيد‬

‫کليد باغ را فردا هزاران خواستار آيد‬

‫تو خلتی صبر کن چندان که قمری بر چنار آيد‬

‫چو اندر باغ تو بلبل به ديدار بهار آيد‬

‫تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آيد‬ ‫کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آيد‬

‫چنان دانی که هر کس را همی زو بوی يار آيد‬

‫بهار امسال پنداری همی خوش‌تر ز پار آيد‬

‫وزين خوش‌تر شود فردا که خسرو از شکار آيد‬

‫بدين شايستگی جشنی بدين بايستگی روزی‬

‫ملک را در جهان هر روز جشنی داد و نوروزی‬

‫هفت سني را به يکی سفره دل‌خواه بنه‬

‫حافظ‬

‫صبح عيد است برون کن ز دل اين تاريکی‬

‫ز کوی يار می‌آيد نسيم باد نوروزی‬

‫هفت شن را به در خانه بدخواه فکن‬

‫کاخر اين شام سيه‪ ،‬خانه منايد روشن‬

‫رسم نوروز به جای آور و از يزدان خواه‬

‫کاورد حالت ما باز به حالى احسن‬

‫از اين باد ار مدد خواهی‪ ،‬چراغ دل برافروزی‬

‫چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن‬ ‫که قارون را غلط ها داد سوداي زراندوزی‬

‫ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است‬ ‫‪65 Mahnameh Metro | MARCH 2017‬‬

‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫هفت سني ساز کن از سبزه و از سنبل و سيب‬

‫شهريار‬


‫‪Business Disputes and Litigation‬‬ ‫‪Aggressive and effective‬‬ ‫‪legal representation‬‬

‫احمد خلیل‬

‫وکیل رمسی دادگاههای کالیفرنیا و فدرال آمریکا‬

‫که زد بر چرخ فيروزه صفير ختت فيروزی‬

‫به صحرا رو که از دامن غبار غم بيفشانی‬ ‫به گلزار آی گز بلبل غزل گفنت بياموزی‬

‫بهار منتظرت هستم‬ ‫سيمني بهبهاىن‬

‫بهار! منتظرت هستم‬

‫بهار! خسته ز بيدادم‬

‫بخوان ز چشم ٔه خوشبختى‬

‫هزار زمزمه در گوشم‬

‫چه فتنه ها كه درين سامان‬ ‫تباه كرده دل و هوشم‬

‫بريز باده ى خواهش را‬

‫بيا و اسب كهر زين كن‬

‫بسى دست نوازش را‬

‫به جعد ريخته بر دوشم‬

‫كه از گروه ستم كيشان‬

‫كناره گيرم و رخ پوشم‬

‫تو ذات زنده ى پويايى‬

‫ولى سخن به غلط گفتم‬

‫بيا به دعوت آغوشم‬

‫سال نو مبارک‬

‫به كام سوخته از هجرم‬

‫‪Ahmed O. Khalil‬‬ ‫‪Attorney at Law‬‬

‫• دعاوی حقوقی جتاری‬ ‫• تنظیم قراردادهای جتاری‬ ‫• تشکیل و ثبت شرکتها‬ ‫‪Connect Iranian American.com‬‬

‫‪Our attorneys and litigator helping‬‬ ‫‪businesses and individuals succeed in‬‬ ‫‪their most complex and challenging‬‬ ‫‪legal matters.‬‬ ‫‪istinct‬‬ ‫‪l aw G r o u p‬‬ ‫‪APC‬‬

‫‪business attorneyS‬‬

‫‪(714) 546-4600‬‬ ‫‪www.DistinctLawGroup.com‬‬

‫‪| Mahnameh Metro 66‬‬

‫‪MARCH 2017‬‬

‫گمان مدار كه معنايى‬

‫مرا ببوس و متاشا كن‬

‫بيا كه صبر ز كف دادم‬

‫مرا ببر به دگر سامان‬

‫برون ز خانه خنواهم شد‬

‫هنوز شعله ى رقصامن‬

‫كه مى گدازم و مى جوشم‬

‫گمان مدار كه خاموشم‬

‫بر آرم از تن و بسپارم‬

‫اگر نه چشم‪ ،‬زبامن هست‬

‫به آب جامه ى رنگني را‬

‫دل هميشه جوامن هست‬

‫ِ‬ ‫اعتدال روان كوشم‬ ‫به‬

‫وطن مباد فراموشم!‬

‫سبك خيال ز عريانى‬

‫به مُي ِن من من بارانت‬ ‫غبار قهر ز دل شومي‬

‫در آفتاب درخشانت‬

‫حرير مهر به تن پوشم‪.‬‬

‫چو راى ساختنش دارم‬


‫دکتر بهروز کالنتریان‬ ‫جراح پالستیک و زیبایی‬

‫دارای بورد تخصصی جراحی پالستیک از امریکا‬ ‫ عضو انجمن جراحان پالستیک امریکا‬، ‫عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایی امریکا‬

Behrooz Kalantarian, M.D. Board Certified by the American Board of Plastic Surgery Member of American Society of Plastic Surgeons Member of American Society for Aesthetic Plastic Surgery Member of American Society of Maxilofacial Surgeons

‫عید سعید نوروز را تبریک میگوئیم‬

» together we can make a difference )‫کوچک یا بزرگ کردن یا باز سازی آن کشیدن چربی های اضافه(الیپوساکشن‬،‫• زیبا سازی سینه‬ )‫• زیبا سازی وکوچک کردن شکم (تامی تاک‬ Mommy Makeover ‫• زیبا سازی بدن بعد از زایمان‬ ‫• جراحی زیبایی و ترمیمی بینی‬ ‫• انتقال چربی اتولوگ (بدن) به صورت‬ ‫• جراحی زیبایی گونه و چانه‬ ‫پلک وگردن‬، ‫• جراحی زیبایی چهره‬ ‫• جراحی زیبایی گوش‬ ‫• انتقال چربی اتولوگ (بدن) به باسن‬ • Breast Augmentation • Tummy Tuck • Liposuction • Mommy Makeover • Fat Transfer to Face • Rhinoplasty • Facelift & Necklift • Brazilian Butt Lift • Otoplasty • Eyelid Surgery • Brachioplasty • Chin & Cheek Augmentation (Implants)

Kalantarian Plastic Surgery 11160 Warner Ave. Suite 119 Fountain Valley, CA 92708

www.drkalantarian.com

714-444-4495


Pars Pharmacy

Office: Cell:

Ramin Arian

714-777-7560 310-386-0300

Your Luxury Automobile Sales Professional Ranked as the number one sales professional for Mercedes-Benz for many years.

rarian@anaheimmercedes.com

Mosh Nowzari

Mercedes-Benz Sales nowzari@anaheimmercedes.com Office: 714-777-7548 Mobile: 949-233-3302

2013 C250 Sport Sedan

$349

per month for a 27 month lease* $2,899 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $349 First Month’s Payment MSRP: $38,755 Includes Premium Package

‫عید سعید نوروز را تب‬ ‫ئیم‬Max ‫ریک میگو‬ Tohidian Mercedes-Benz Sales tohidian@anaheimmercedes.com Office: 714-777-7543 Mobile: 714-612-4410

‫مشاورین صادق شما‬

$4,043 Amount Due at Signing

2013 E350 Sedan

‫خرید مرسدس بنز‬$579 ‫برای‬

per month for a 27 month lease*

$3,050 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $579 First Month’s Payment MSRP: $55,905 Includes Premium Package

‫در اورجن کانتی وجنوب کالیفرنیا‬

‫ دالر هدیه‬۷۵

‫سرویس با قیمت های بی نظیر‬ ‫بهترین‬ $4,424 Amount Due at Signing 2013 GLK350

$399

‫در ارواین‬

per month for a 30 month lease*

‫ نسخه‬۵ ‫با انتقال بیش از‬

$3,399 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $399 First Month’s Payment MSRP: $41,445 Includes Premium Package

‫در تقاطع خیابان کالور و برانکا پارک وی‬

For a min of five new or transferred Prescription. Not Valid for prescriptions paid in whole or in part by government or private programs that restrict participation in such incentive plans(e.g. Medicaid, Medicare, Tricare) limit one per customer.

$4,593 Amount Due at Signing

‫خدمات رایگان ارسال پستی دارو و حتویل‬$1,099 ‫در منزل شما در سراسر اورجن کانتی‬

2013 C250 Sport Sedan

$349

2013 S550 Sedan

per month for a 27 month lease*

per month for a 30 month lease*

949.716.2300 2013 GL450 SUV

2013 C250 Sport Sedan

$349

www.parsrx.com per month for a 27 month lease*

$2,899 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $349 First Month’s Payment MSRP: $38,755 Includes Premium Package

$2,899 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $349 First Month’s Payment MSRP: $38,755 Includes Premium Package

$4,199 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $1,099 First Month’s Payment MSRP: $95,905 Includes Premium Package

4050 Barranca Pkwy #150 $579 Irvine, CA 92604

$4,043 Amount Due at Signing

$6,093 Amount Due at Signing

$699

2013 E350 Sedan

per month for a 36 month lease*

per month for a 27 month lease*

$4,999 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $699 First Month’s Payment MSRP: $69,025 Includes Premium Package

Pars Pharmacy in Irvine

$4,043 Amount Due at Signing

Culver @ Barranca Parkway $579

2013 GLK350

Orange County Iranian Journal

Mahnameh Metro

$4,424 Amount Due at Signing

$3,399 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $399 First Month’s Payment MSRP: $41,445 Includes Premium Package

3311 W. MacArthur Blvd Santa Ana 92704

$3,050 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $579 First Month’s Payment MSRP: $55,905 Includes Premium Package

$399

per month for a 30 month lease*

per month for a 27 month lease*

METRO DIGITAL

PAID

PRESORTED STANDARD U.S.POSTAGE 2013 GLK350

$4,424 Amount Due at Signing

www.METROIPAGES.com

2013 E350 Sedan

$6,493 Amount Due at Signing

*On approved Tier 1 credit. See dealer for complete details. All advertised prices exclude government fees and taxes, finance charges, any dealer document preparation charge, any electronic filing charge and any emission testing charges. No security deposit required. Closed end lease. 10k miles per year. Excess mileage at $0.25/mile. All programs subject to change by Mercedes-Benz Financial at any time. All offers expire 3/31/13.

$3,050 Customer Down Payment $795 Aquisition Fee $579 First Month’s Payment MSRP: $55,905 Includes Premium Package

2013 S550 Sedan

$4,593 Amount Due at Signing

Metro march 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you