Page 1

ROLLING IN THE DEEP

yuvarlanmak

-e

derin

DERİNE YUVARLANMAK

var

bir ateş başlayan -de Kalbimde (yanmaya) başlayan bir ateş var.

ulaşıyor

ve

bir yangın Bir yangın derecesine ulaşıyor. Alev alev yanıyor.

o

götürüyor beni dışına Ve o beni karanlığın dışına götürüyor Ve beni karanlıktan kurtarıyor.

kalbim

derecesine

karanlığın

Nihayet ben -ebiliyorum gör seni kristal berraklığında Nihayet seni kristal berraklığında görebiliyorum.

Haydi devam et ve harca beni Haydi devam et, harca beni (elinden çıkar, uzaklaştır).


ve ben …acağım bırak senin çarşafını bomboş Ve ben senin çarşafını (yatağını) bomboş bırakacağım (seni terk edeceğim).

Gör bak nasıl ben …cağım ayrılacağım ile her bir parçan senin Gör bak, ben senin her bir parçan ile (parçandan) nasıl ayrılacağım.

hafife alma o şeyleri ki ben -acağım Hafife alma o şeyleri ki, ben (onları) yapacağım Yapacağım şeyleri hafife alma.

var

bir ateş başlayan -de Kalbimde (yanmaya) başlayan bir ateş var.

ulaşıyor

ve

bir yangın Bir yangın derecesine ulaşıyor. Alev alev yanıyor.

o

götürüyor beni dışına Ve o beni karanlığın dışına götürüyor Ve beni karanlıktan kurtarıyor.

yap

kalbim

derecesine

karanlığın


yara izleri -nin senin sevgi hatırlatıyor bana Senin sevginin (aşkının) yara izleri bana bizi hatırlatıyor.

onlar

tutuyorlar beni Onlar beni düşünmeye tutuyorlar. Onlar (o yara izleri) bana düşündürüyor.

bizi

düşünmeye

ki biz neredeyse elde ettik onu tamamen Ki, biz neredeyse onu tamamen elde ettik (yolun sonuna geldik). (O yara izleri,) neredeyse onu tamamen elde ettiğimizi (veya yolun sonuna geldiğimizi bana düşündürüyor).

yara izleri

onlar

Ben

-in senin Senin sevginin yara izleri,

sevgin

bırakıyor beni nefessiz Onlar beni nefessiz bırakıyor (nefesimi kesiyor).

güç yetiremiyorum söz geçirmeye duyguya Ben duyguya söz geçirmeye güç yetiremiyorum. Duygularıma söz geçiremiyorum.


biz

-abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

arkaplan

tamamen

vokalleri Arkaplan vokalleri

sen …sin

sen

sen …sin

-ecek Sen dileyeceksin (ki),

hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

dile

benimle

-ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin.

gözyaşları

yard. fiil -acak Gözyaşları akacak.

ak-


yuvarlanarak

sen

-e Dibe (derinlere) yuvarlanarak.

dip

sahiptin kalbime içindeki senin Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin.

Ve

sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın.

için

avuçlarının

onunla

vurmak Vurmak için (vururcasına).

Bebeğim

ben -im yok hikaye(m) Bebeğim, benim anlatılacak hikayem yok. Bebeğim, benim anlatacak hikayem yok.

anlatılacak

Ama

duydum bir tane hakkında Ama senin hakkında bir tane duydum.

senin


Ve

ben

-acağım yap senin başını yanık Ve ben senin başını yanık yapacağım. Ve ben senin başını yakacağım (senin kafanı kızdıracağım).

düşün

beni -nde derinlikleri senin çaresizliğinin Senin çaresizliğinin derinliklerinde beni düşün.

yap

bir yuva onun altında gibi Onun altında (orada) benim gibi bir yuva yap.

benim

emin ol olmayacağına paylaşılan Paylaşılan olmayacağına (paylaşılmayacağına) emin ol.

o

hatırlatıyor sana -i ev bizim paylaştığımız O bizim paylaştığımız evi sana hatırlatıyor. Paylaştığımız evi sana hatırlatıyor.

yara izleri -nin senin sevgi hatırlatıyor bana Senin sevginin (aşkının) yara izleri bana bizi hatırlatıyor.

bizi


o

hatırlatıyor sana -i ev bizim paylaştığımız O bizim paylaştığımız evi sana hatırlatıyor.

onlar

tutuyorlar beni Onlar beni düşünmeye tutuyorlar. Onlar (o yara izleri) bana düşündürüyor.

düşünmeye

ki biz neredeyse elde ettik onu tamamen Ki, biz neredeyse onu tamamen elde ettik (yolun sonuna geldik). (O yara izleri,) neredeyse onu tamamen elde ettiğimizi (veya yolun sonuna geldiğimizi bana düşündürüyor).

yara izleri

onlar

Ben

-in senin Senin sevginin yara izleri,

sevgin

bırakıyor beni nefessiz Onlar beni nefessiz bırakıyor (nefesimi kesiyor).

güç yetiremiyorum söz geçirmeye duyguya Ben duyguya söz geçirmeye güç yetiremiyorum. Duygularıma söz geçiremiyorum.


biz

-abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

yuvarlanmak -e Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken. Dibe doğru yuvarlanıyoruz.

sen

tamamen

derin

sahiptin kalbime içindeki senin Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin.

Ve

sen

sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın.

sahiptin benim kalbime ve Sen benim kalbime ve ruhuma sahiptin.

Ve

sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın.

avuçlarının

onunla

ruhuma

onunla


için

vurmak Vurmak için (vururcasına).

biz

-abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

yuvarlanmak

-e Derine yuvarlanmak. Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken.

sen

tamamen

derin

sahiptin kalbime içindeki senin Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin.

Ve

sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın.

ile

avuçlarının

onunla

bir vuruş Bir vuruş ile (dövercesine kalbimle oynadın).


attım

ruhunu -dan her Ruhunu attım, her açık kapıdan.

saydım

açık

kapı

senin temennilerini Senin temennilerini (dualarını) saydım,

için bulmak ne senin aradığını Senin ne aradığını bulmak için (temenni ve dualarını saydım).

çevirdim acımı -a değerli altın Acımı değerli altına (hazine değerindeki altına) çevirdim.

sen -yeceksin

ve

öde bana geri Sen bana aynen geri ödeyeceksin.

biçeceksin tam olarak ne sen …-din Ve tam olarak biçeceksin, sen ne ektin (ise). Ve ne ektiysen onu tam olarak biçeceksin. Ve ektiğini eksiksiz biçeceksin.

aynen

ek


biz

-abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

onun

biz

hepsine onun hepsine onun Hepsine, hepsine, hepsine (sahip olabilirdik). Hepsi, hepsi, hepsi (bizim olabilirdi).

hepsine

-abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

yuvarlanmak

-e Derine yuvarlanmak. Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken.

sen

tamamen

tamamen

derin

sahiptin kalbime içindeki senin Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin.

sen …sin

-ecek Sen dileyeceksin (ki),

avuçlarının

dile


sen

sen …sin

sen

hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

benimle

-ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin.

sahiptin benim kalbime ve Sen benim kalbime ve ruhuma sahiptin.

Ve

sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın.

için

ruhuma

onunla

vurmak Vurmak için (vururcasına).

gözyaşları

yard. fiil -acak Gözyaşları akacak.

ak-


yuvarlanmak

biz

-e Derine (dibe) yuvarlanırken.

-abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

sen …sin

-ecek Sen dileyeceksin (ki),

sen

sen …sin

hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

derin

tamamen

dile

benimle

-ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin.

yuvarlanmak

-e Derine yuvarlanmak. Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken.

derin


gözyaşları

yuvarlanmak

sen

yard. fiil -acak Gözyaşları akacak.

-e Derine (dibe) yuvarlanırken.

ak-

derin

sahiptin kalbime içindeki senin Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin.

sen …sin

sen

sen …sin

-ecek Sen dileyeceksin (ki),

hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

avuçlarının

dile

benimle

-ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin.


yuvarlanmak

sen

-e Derine (dibe) yuvarlanırken.

derin

sahiptin benim kalbime ve Sen benim kalbime ve ruhuma sahiptin.

Ve

ruhuma

sen oynadın Ve sen onunla oynadın.

onunla

sen

oynadın Sen onunla oynadın,

onunla

sen

oynadın Sen onunla oynadın,

onunla

sen

oynadın Sen onunla oynadın,

onunla

için

vurmak Vurmak için (vururcasına).

ROLLING IN THE DEEP 4  

ve o götürüyor beni dışına karanlığın Ve o beni karanlığın dışına götürüyor Ve beni karanlıktan kurtarıyor. var bir ateş başlayan -de kalbim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you