Page 1

ROLLING IN THE DEEP ROLLING

IN

THE DEEP

roling

in

dı diyp

yuvarlanmak

-e

derin

DERİNE YUVARLANMAK There’s Der’z var

a fire starting in e fayr starting in bir ateş başlayan -de Kalbimde (yanmaya) başlayan bir ateş var.

Reaching Riyçing ulaşıyor

and end ve

a fever e fifır bir yangın Bir yangın derecesine ulaşıyor. Alev alev yanıyor.

my heart may hart kalbim

pitch piç derecesine

it’s bringing me out it’z bringing mi aut o götürüyor beni dışına Ve o beni karanlığın dışına götürüyor Ve beni karanlıktan kurtarıyor.

the dark dı dark karanlığın

Finally I can see you crystal clear Faynıli ay ken sii yu kristıl kliyr Nihayet ben -ebiliyorum gör seni kristal berraklığında Nihayet seni kristal berraklığında görebiliyorum. Go ahead Gow ahed

and end

sell me out sell mi aut


Haydi devam et ve harca beni Haydi devam et, harca beni (elinden çıkar, uzaklaştır). And I’ll lay your sheet bare End ay’l ley your şiyt ber ve ben …acağım bırak senin çarşafını bomboş Ve ben senin çarşafını (yatağını) bomboş bırakacağım (seni terk edeceğim). See how I’ll leave with every piece of you Sii haw ay’l liyv with evriy piys ov yu Gör bak nasıl ben …cağım ayrılacağım ile her bir parçan senin Gör bak, ben senin her bir parçan ile (parçandan) nasıl ayrılacağım. Don’t underestimate the things that I will Don’t underestimiyt dı tings deet ay wıl hafife alma o şeyleri ki ben -acağım Hafife alma o şeyleri ki, ben (onları) yapacağım Yapacağım şeyleri hafife alma. There’s Der’z var

a fire starting in e fayr starting in bir ateş başlayan -de Kalbimde (yanmaya) başlayan bir ateş var.

Reaching Riyçing ulaşıyor

and end ve

a fever e fifır bir yangın Bir yangın derecesine ulaşıyor. Alev alev yanıyor. it’s it’z o

bringing bringing götürüyor

me mi beni

do du yap

my heart may hart kalbim

pitch piç derecesine

out aut dışına

the dark dı dark karanlığın


Ve o beni karanlığın dışına götürüyor Ve beni karanlıktan kurtarıyor. The scars of your love remind me Dı skors ov your lav rimaynd mi yara izleri -nin senin sevgi hatırlatıyor bana Senin sevginin (aşkının) yara izleri bana bizi hatırlatıyor. They Dey onlar

keep me kiyp mi tutuyorlar beni Onlar beni düşünmeye tutuyorlar. Onlar (o yara izleri) bana düşündürüyor.

of us ov as bizi

thinking dinking düşünmeye

that we almost had it all det wi olmust hed it all ki biz neredeyse elde ettik onu tamamen Ki, biz neredeyse onu tamamen elde ettik (yolun sonuna geldik). (O yara izleri,) neredeyse onu tamamen elde ettiğimizi (veya yolun sonuna geldiğimizi bana düşündürüyor). The scars Dı skors yara izleri

They dey onlar

I ay Ben

of your ov your -in senin Senin sevginin yara izleri,

love lav sevgin

leave me breathless liyv mii bretlıs bırakıyor beni nefessiz Onlar beni nefessiz bırakıyor (nefesimi kesiyor). can’t ken’t güç yetiremiyorum

help help söz geçirmeye

feeling fiyling duyguya


Ben duyguya söz geçirmeye güç yetiremiyorum. Duygularıma söz geçiremiyorum. could have had it kould hev hed it -abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

We Wi biz

Background Bek-graund arkaplan

all all tamamen

vocals vokals vokalleri Arkaplan vokalleri

You’re Yuar sen …sin

You yu sen

You’re Yuar sen …sin

gonna gona -ecek Sen dileyeceksin (ki), never had met nevır hed met hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

wish wiş dile

me mi benimle

gonna wish you never had met me gona wiş yu nevır hed met mi -ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin.

Tears Tiyırs

are ar

gonna gona

fall fall


gözyaşları Rolling Rolling yuvarlanarak

You Yu sen

yard. fiil -acak Gözyaşları akacak. in in -e Dibe (derinlere) yuvarlanarak.

akthe deep dı diyp dip

had my heart inside of your hands hed may hart insayd ov your hends sahiptin kalbime içindeki senin avuçlarının Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. And End Ve

you played yu pleyd sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın. to tu için

it it onunla

the beat dı biyt vurmak Vurmak için (vururcasına).

Baby Beybi Bebeğim

But Bat

I have no story ay hev nou stori ben -im yok hikaye(m) Bebeğim, benim anlatılacak hikayem yok. Bebeğim, benim anlatacak hikayem yok. I’ve heard Ay’v hörd

one van

on on

to be told tu bi told anlatılacak

you yu


Ama And End Ve

duydum bir tane hakkında senin Ama senin hakkında bir tane duydum. I’m gonna make your head burn ay’m gona meyk your hed börn ben -acağım yap senin başını yanık Ve ben senin başını yanık yapacağım. Ve ben senin başını yakacağım (senin kafanı kızdıracağım).

Think Dink düşün

of me in the depths of your despair ov mi in dı depts ov your dispeyr beni -nde derinlikleri senin çaresizliğinin Senin çaresizliğinin derinliklerinde beni düşün.

Make Meyk yap

a home down there as e hom dawn deyr es bir yuva onun altında gibi Onun altında (orada) benim gibi bir yuva yap.

mine mayn benim

sure won’t be shared şur won’t bi şeyrd emin ol olmayacağına paylaşılan Paylaşılan olmayacağına (paylaşılmayacağına) emin ol. It İt o

reminds you of the home we shared rimaynds yu ov dı hom wi şeyrd hatırlatıyor sana -i ev bizim paylaştığımız O bizim paylaştığımız evi sana hatırlatıyor. Paylaştığımız evi sana hatırlatıyor.

The scars Dı skors

of ov

your your

love lav

remind rimaynd

me mi

of us ov as


yara izleri -nin senin sevgi hatırlatıyor bana bizi Senin sevginin (aşkının) yara izleri bana bizi hatırlatıyor. It reminds you of the home we shared it rimaynds yu ov dı hom wi şeyrd o hatırlatıyor sana -i ev bizim paylaştığımız O bizim paylaştığımız evi sana hatırlatıyor. They Dey onlar

keep me kiyp mi tutuyorlar beni Onlar beni düşünmeye tutuyorlar. Onlar (o yara izleri) bana düşündürüyor.

thinking dinking düşünmeye

that we almost had it all det wi olmust hed it all ki biz neredeyse elde ettik onu tamamen Ki, biz neredeyse onu tamamen elde ettik (yolun sonuna geldik). (O yara izleri,) neredeyse onu tamamen elde ettiğimizi (veya yolun sonuna geldiğimizi bana düşündürüyor). The scars Dı skors yara izleri

They dey onlar

I ay Ben

of your ov your -in senin Senin sevginin yara izleri,

love lav sevgin

leave me breathless liyv mii bretlıs bırakıyor beni nefessiz Onlar beni nefessiz bırakıyor (nefesimi kesiyor). can’t ken’t güç yetiremiyorum

help help söz geçirmeye

feeling fiyling duyguya


We Wi biz

Ben duyguya söz geçirmeye güç yetiremiyorum. Duygularıma söz geçiremiyorum. could have had it kould hev hed it -abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

Rolling Rolling yuvarlanmak

You Yu sen

in in -e Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken. Dibe doğru yuvarlanıyoruz.

all all tamamen

the deep dı diyp derin

had my heart inside of your hands hed may hart insayd ov your hends sahiptin kalbime içindeki senin avuçlarının Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. And End Ve

You Yu sen

And End Ve

you played yu pleyd sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın. had my heart and hed may hart end sahiptin benim kalbime ve Sen benim kalbime ve ruhuma sahiptin. you yu sen

played pleyd oynadın

it it onunla

soul seul ruhuma

it it onunla


Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın. to tu için

the beat dı biyt vurmak Vurmak için (vururcasına).

We Wi biz

could have had it kould hev hed it -abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

Rolling Rolling yuvarlanmak

You Yu sen

in in -e Derine yuvarlanmak. Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken.

all all tamamen

the deep dı diyp derin

had my heart inside of your hands hed may hart insayd ov your hends sahiptin kalbime içindeki senin avuçlarının Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. And End Ve

with with

you played yu pleyd sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın. a e

it it onunla

beating biyting


ile

bir vuruş Bir vuruş ile (dövercesine kalbimle oynadın). your soul through every open door your seul trugh evri opın duar ruhunu -dan her açık kapı Ruhunu attım, her açık kapıdan.

Count Keunt saydım

your blessings your plesings senin temennilerini Senin temennilerini (dualarını) saydım,

Throw Trow attım

to find what you look for tu faynd wat yu luk for için bulmak ne senin aradığını Senin ne aradığını bulmak için (temenni ve dualarını saydım). turned my sorrow into treasured gold törnd may sarrov intçiu treşırd gold çevirdim acımı -a değerli altın Acımı değerli altına (hazine değerindeki altına) çevirdim. you’ll yu’ll sen -yeceksin

and end ve

pay me back pey me bek öde bana geri Sen bana aynen geri ödeyeceksin.

reap just what you’ve riyp cast wat yu’v biçeceksin tam olarak ne sen …-din Ve tam olarak biçeceksin, sen ne ektin (ise).

in kind in kaynd aynen

sown savın ek


We Wi biz

It It onun

We Wi biz

Ve ne ektiysen onu tam olarak biçeceksin. Ve ektiğini eksiksiz biçeceksin. could have had it kould hev hed it -abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi. all, it all, it all, it all, it hepsine onun hepsine onun Hepsine, hepsine, hepsine (sahip olabilirdik). Hepsi, hepsi, hepsi (bizim olabilirdi). could have had it kould hev hed it -abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi.

Rolling Rolling yuvarlanmak

You Yu sen

all all tamamen

in in -e Derine yuvarlanmak. Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken.

all all hepsine

all all tamamen

the deep dı diyp derin

had my heart inside of your hands hed may hart insayd ov your hends sahiptin kalbime içindeki senin avuçlarının Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. You’re Yuar

gonna gona

wish wiş


sen …sin

-ecek Sen dileyeceksin (ki), never had met nevır hed met hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

you yu sen

You’re Yuar sen …sin

You Yu sen

dile me mi benimle

gonna wish you never had met me gona wiş yu nevır hed met mi -ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin. had my heart and hed may hart end sahiptin benim kalbime ve Sen benim kalbime ve ruhuma sahiptin.

And End Ve

you played yu pleyd sen oynadın Ve sen onunla oynadın. Ama sen onunla oynadın. to tu için

soul seul ruhuma

it it onunla

the beat dı biyt vurmak Vurmak için (vururcasına).

tears tiyırs

are ar

gonna gona

fall fall


gözyaşları Rolling Rolling yuvarlanmak

We Wi biz

yard. fiil -acak Gözyaşları akacak. in in -e Derine (dibe) yuvarlanırken.

could have had it kould hev hed it -abilirdik olmak sahip olmuş ona Biz ona tamamen sahip olmuş olabilirdik. Hepsi bizim olabilirdi. You’re Yuar sen …sin

you yu sen

You’re Yuar sen …sin

gonna gona -ecek Sen dileyeceksin (ki), never had met nevır hed met hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın.

akthe deep dı diyp derin

all all tamamen

wish wiş dile

me mi benimle

gonna wish you never had met me gona wiş yu nevır hed met mi -ecek dile sen hiç olmadın tanışmış benimle Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin.

Rolling Rolling yuvarlanmak

in in -e

the deep dı diyp derin


tears tiyırs gözyaşları

Derine yuvarlanmak. Derinlere yuvarlanarak, yuvarlanırken. are gonna ar gona yard. fiil -acak Gözyaşları akacak.

Rolling Rolling yuvarlanmak

You Yu sen

in in -e Derine (dibe) yuvarlanırken.

fall fall ak-

the deep dı diyp derin

had my heart inside of your hands hed may hart insayd ov your hends sahiptin kalbime içindeki senin avuçlarının Sen, senin avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. Avuçlarının içindeki kalbime sahiptin. You’re Yuar sen …sin

you yu sen

You’re Yuar sen …sin

gonna gona -ecek Sen dileyeceksin (ki),

wish wiş dile

never had met nevır hed met hiç olmadın tanışmış Sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımadın. gonna gona -ecek

wish wiş dile

you yu sen

never had nevır hed hiç olmadın

met met tanışmış

me mi benimle

me mi benimle


Sen dileyeceksin (ki), sen benimle hiç tanışmış olmadın. Beni hiç tanımamış olmayı dileyeceksin. Rolling in the deep Rolling in dı diyp yuvarlanmak -e derin Derine (dibe) yuvarlanırken. You Yu sen

had my heart and hed may hart end sahiptin benim kalbime ve Sen benim kalbime ve ruhuma sahiptin.

And End Ve

soul seul ruhuma

you played yu pleyd sen oynadın Ve sen onunla oynadın.

it it onunla

you you sen

played played oynadın Sen onunla oynadın,

it it onunla

you you sen

played played oynadın Sen onunla oynadın,

it it onunla

you you sen

played played oynadın Sen onunla oynadın,

it it onunla

to tu

the beat dı biyt


için

vurmak Vurmak için (vururcasına).

ROLLING IN THE DEEP  

Go ahead and sell me out Gow ahed end sell mi aut Haydi devam et ve harca beni ROLLING IN THE DEEP There’s a fire starting in my heart Der’z...

ROLLING IN THE DEEP  

Go ahead and sell me out Gow ahed end sell mi aut Haydi devam et ve harca beni ROLLING IN THE DEEP There’s a fire starting in my heart Der’z...

Advertisement