Page 1

SMK JENJAROM PROGRAM GEMILANG PMR PENDIDIKAN ISLAM Tajuk : Ting 1 – Konsep Akidah Bidang : Akidah 1 (a)

i. ii. iii. iv.

Jelaskan pengertian akidah menurut istilah syarak. Nyatakan bukti kesempurnaan aqidah seseorang. Nyatakan nama-nama lain bagi ilmu akidah. terangkan dua tujuan mempelajari ilmu akidah.

(b) Umat Islam wajib berpegang dengan akidah yang benar dan berhati-hati dengan akidah yang menyeleweng.

(c)

i. ii. iii. iv.

Jelaskan maksud akidah yang betul.

i. ii. iii.

Apakah yang anda faham tentang alam syahadah? Nyatakan empat contoh alam syahadah. Apakah maksud syariat? Jelaskan hubungan antara akidah dengan syariat secara ringkas.

v. (d)

Senaraikan cirri-ciri akidah yang benar. Jelaskan maksud akidah yang salah. Nyatakan tiga cirri akidah yang salah.

Senaraikan tiga amalan menjauhkan diri daripada terpengaruh dengan akidah yang salah.

Tajuk : T1 – Asas Akidah Islam. 1 (a)

i. ii. iii.

Apakah sumber ilmu akidah? Terangkan aspek perbahasan yang dititikberatkan dalam ilmu akidah / Senaraikan aspek akidah islamiah. Jelaskan ajaran al-Quran berhubung dengan akidah.

(b)

i. ii.

Berikan tiga contoh percakapan yg boleh merosakkan akidah. Nyatakan tiga contoh perbuatan yang boleh merosakkan akidah.

2 (a)

i.

Nyatakan maksud tauhid berikut dengan lengkap. a. Al-uluhiyyah

b. An-Nubuwwat c. As-Samiyyat (b)

i. ii. iii.

Nyatakan amalan –amalan hati yang boleh memantapkan akidah. Terangkan dua amalan dari aspek perkataan yang boleh memantapkan akidah Apakah factor-faktor pendorong kea rah salah laku akidah?/ penyelewengan akidah?

Konsep akidah  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you