Page 1

Surah al-Fatihah Mahadi bin Mohammad FKI, UniSZA.


BASMALAH 

“Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah adalah terputus barakah”.


Baa’: Dengan. Huruf jarr (kata penyambung), mempunyai sandaran dan tempat bergantung (muta’allaq) samada fiel @ isim, mengikut kepada perbuatan yang hendak dimulakan basmalah. Cth: Dengan nama Allah aku baca, aku makan, aku melangkah.  Ism: berasal daripada ketinggian (‫@ )سمو‬ tanda (‫)سمة‬. 


Lafzul Jalalah ‫ا‬ Nama bagi zat yang wajib ada  Ismul A’azam  Nama yang khas pada lafaz dan pada makna (Akidah al-Najin)  Tidak ada yang dinamakan selain Allah 


‫الرحمن الرحيم‬ Daripada kata dasar (‫ )الرحمة‬rahmat. Al-Rahman dari segi makna lebih bersangatan (tinggi) daripada al-Rahim.  Al-Rahman: rahmat Allah kepada seluruh hambanya samada yang mukmin atau tidak.  Al-Rahim: rahmat Allah khusus bagi orang mukmin.  Nama Al-Rahman hanya khas bagi Allah.Tidak boleh dinisbahkan kepada selain Allah kecuali dengan menambah sandaran spt: Abdul Rahman.  


‫ أنا الرحمن خلقت‬: ‫قال ا تبارك وتعالى‬ ‫الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها‬ ‫وصلته ومن قطعها بتته‬ “Akulah al-Rahman, aku jadikan rahim (hubungan silaturrahim), dan Aku ambilnya daripada namaKu. Siapa yang menyambung (silaturrahim) aku akan sampaikannya kepada rahmat dan kemuliaanKu. Sesiapa yang memutuskannya aku putuskannya daripada rahmatKu”


‫الحمد لله رب العالمين‬ 

Al-Hamd:  Bahasa: pujian dengan perkataan  Istilah: Perbuatan (dengan hati, perkataan @ anggota) mengagungkan dan membesarkan pemberi nikmat

Al-Syukr:  Bahasa: = al-Hamd pada istilah  Istilah: Menggunakan segala yg dikurniakan kepada tujaan dikurniakan nikmat tersebut.

Allah mengajar hambanya cara memujiNya


  

Alif Laam pada al-Hamd bermakna sekalian @ segala (‫)الستغراق أو الجنس‬ Laam pada Lillah bermaksud milik dan tertentu Rabb: pemerintah, pentadbir & tuan. Tidak digunakan (‫ )الرب‬kecuali hanya kepada Tuhan. Boleh digunakan pada makhluk jika disandarkan kepada kalimah lain spt: tuan rumah (‫)رب الدار‬. Al-’Aalamin: segala alam, merujuk kepada selain Allah. Berasal dari kata dasar (‫ )العلمة‬tanda, kerana alam ini menunjukkan kepada penciptanya.


‫مالك يوم الدين‬ ‫مالك‬: ‘Aasim dan al-Kisai’e. Diambil dari perkataan (‫م(كْلك‬ ِ‫ )ال ل‬milik dan empunya.  ‫ملك‬: Nafi’, Ibn Kathir, Abu Amru, Ibn ‘Aamir dan Hamzah. Diambil dari perkataan (‫م(كْلك‬ ُ‫)ال ل‬ kerajaan dan pemerintahan.  Al-Din: Pembalasan, hisab dan perhitungan  Disebut hari pembalasan walhal Allah jua yang memiliki dan memerintah hari-hari dunia, kerana tiada raja-raja lain di dunia yang sanggup mengaku pada hari akhirat. Bahkan mereka menyepi ketakutan. 

Awal al-Fatihah  

Kuliah tafsir di masjid ladang

Awal al-Fatihah  

Kuliah tafsir di masjid ladang