Page 1

ENGEM AZ AKADÁLYOK NEM HÁTRÁLTATNAK, HANEM KÜZDÉSRE KÉSZTETNEK.

CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR

MAGYAROK A PIACON KLUB A KIEMELKEDŐEN TELJESÍTŐ MAGYAR VÁLLALKOZÓK ÖSSZEFOGÁSÁVAL WWW.MAPIKLUB.HU


MAGYAROK A PIACON KLUB RÓLUNK A Magyarok a Piacon Klub a kiemelkedően teljesítő magyar vállalkozók összefogásával egy fenntartható és fejleszthető vállalkozói közösség, a magyar vállalkozói középréteg megteremtésén munkálkodik. Üzleti klubjelleggel működtetett egyesületünk leginkább aktuál gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozik. A KLUB nem szakmai szövetség, de partner a szakpolitikai szövetségek, illetve a mindenkori kormányzat számára egyaránt. Vitathatatlan érdeme, hogy – legyen bár szó cégfinanszírozásról, műszaki vagy humán infrastruktúráról, külkereskedelemről vagy akár jogszabályi környezetről – megteremtette a közvetlen dialógus lehetőségét a vállalkozásfejlesztésben érintett szervezetek, intézmények és a „vállalkozói középréteg” között.

TARTOZNI VALAHOVA ÉRTÉK, A LEGJOBBAKHOZ TARTOZNI ÉRDEM, AZ ÉLBOLYBAN MARADNI EREDMÉNY.

2 | www.mapiklub.hu

Essősy Zsombor Magyarok a Piacon Klub, elnök


SZERVEZET Essősy Zsombor, elnök (MAPI Zrt., vezérigazgató)

ELNÖKSÉG

“Stratégiát mindenki tud készíteni, végrehajtani kevesen! Légy bátor! Te hova tartozol?“

Dr. Móré Attila, elnök-helyettes (Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.,tulajdonos) “Tudnunk kell egymásról, mert ha tudunk egymásról, akkor segíteni is tudunk egymásnak…”

Prohászka Andrea, elnökségi tag (TUTTI Élelmiszeripari Kft., cégvezető)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

„Lépjünk ki az ágazatunk nyújtotta komfortérzetből és ismerjük meg a gazdaság más ágazatainak szereplőit is! Rá fogunk döbbenni, hogy sokkal több a hasonlóság köztünk, mint gondoltuk volna.”

Krisán László, elnök (KAVOSZ Zrt., vezérigazgató) „A Manager jól csinálja a dolgokat, a Leader meg jó dolgokat csinál.”

Kis Ernő, felügyelő bizottsági tag (Metalconstruct Zrt., vezérigazgató) „A klub, ami kellemes és hasznos!”

Dr. Nyirő József, felügyelő bizottsági tag (FAMÜ Kft., ügyvezető igazgató)

FŐTITKÁR

“Alkossunk egy összetartó, kiváló Társaságot, ahol egymást megismerve hasznosítjuk erényeinket, tudásunkat és építsünk kiemelkedőt!”

3 | www.mapiklub.hu

Lévai Annamária, főtitkár „Izgalmas és megtisztelő feladat egy kiemelkedő vállalkozói kör munkáját segíteni. A KLUBélet szervezése az évek alatt a hivatásommá vált, inspirációt merítek a klubtagoktól, hogy aztán azt visszaadhassam a Közösségnek.”


FILOZÓFIÁNK Mindig az első lépést a legnehezebb megtenni. Az igazi nagyság ott kezdődik, amikor a sajátunkon túl, felismerjük a másik tehetségét is. Hitvallásunk szerint az innovatív magyar vállalkozók képesek megteremteni egy izgalmasabb, eredményesebb magyar gazdaságot.

CÉLJAINK A MAGYAR VÁLLALKOZÓI KÖZÉPRÉTEG EGYSÉGBE KOVÁCSOLÁSA

 A MAGYAR ÜZLETI INNOVÁCIÓ FELSŐBB SZINTRE EMELÉSE, STABILIZÁLÁSA

 INSPIRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ELŐSEGÍTÉSE

 A KLUBTAGOK CÉLZOTT IRÁNYÚ KÉPVISELETE A MINDENKORI INTÉZMÉNYRENDSZER FELELŐSEI ELŐTT

 TUDÁSMEGOSZTÁS, A VÁLLALKOZÓI JÓ GYAKORLATOK ALKALMAZÁSA, FEJLESZTÉSE 4 | www.mapiklub.hu


KÖZÖSSÉGÜNK tagjai olyan nyitott, magyar

vállalatvezetők, akik mögött komoly gazdasági tapasztalat, üzleti tudás áll, illetve akik keresik a személyes és vállalati eredményességüket egyaránt támogató inspirációt, üzleti kapcsolatokat, tapasztalatokat.

többségi magyar tulajdonban vannak és rendelkeznek magyarországi székhellyel

nagy hozzáadott értéket előállító, termelő vagy szolgáltató cégek

jelentős fejlődési potenciált hordoznak magukban

importhelyettesítő terméket/ szolgáltatást hoznak létre már exportálnak, vagy exportképes tendenciát mutatnak

5 | www.mapiklub.hu


SZOLGÁLTATÁSAINK A KLUBesemények alkalmával a résztvevők nyitott légkörben tehetnek szert mind üzletileg, mind emberileg kamatoztatható tudásra. Havi rendszerességgel szervezzük meg vállalkozásfejlesztési témakörben vezetett beszélgetéseinket, melyek elengedhetetlen feltétele a KLUBra jellemző bizalmi légkör. A döntéshozókkal fenntartott folyamatos párbeszédnek köszönhetően a KLUBnak konzultatív szerepe van a magyar vállalkozások működését meghatározó gazdasági környezet kialakításában.

ÜZLETSZERZÉS INFORMÁCIÓ ÉRDEKKÉPVISELET

TÁRSAS MOTIVÁCIÓ

MOTIVÁCIÓ

KAPCSOLATOK

SZEMÉLYES KÖTŐDÉS 6 | www.mapiklub.hu

TUDÁSMEGOSZTÁS


MIÉRT A MAGYAROK A PIACON KLUB?

az érdekes témák hozzásegítenek a gazdasági, jogi és a piaci eligazodáshoz

alkalmas azonnal használható tapasztalat-, információ- és gondolkodásmód cserére

a különböző, mégis azonos értékrendű közösség fejlődésre, nyitottságra inspirál

13.000

főt felülmúló foglalkoztatás 2015-ben

470

milliárd Ft-ot meghaladó összárbevétel 2015-ben

106

minőségi magyar terméket gyártó és szolgáltató cég

7 | www.mapiklub.hu

ÉRTÉK


RENDEZVÉNYEINK SEKET É D R É IKAI K T I L O P MOK DASÁG A Z R A G G O L AKTUÁ Ó KIEMELT PR AL exkluzív TÁRGY tnereink al, par hozókk lmával s a é t lk n a ö k d e ény sági rendezv zhatnak gazda akértőkkel. ű r ö k t r A zá s sz lálko etben ta lósításért felelő z e y n r ö k gva atív me az oper

OK ÉS K T I T A Z ZTÁS S O G KULISS E ALATM ázsa T Z S A yek var n P é m e TA s elő e latok akor e em szerepb iben és a jó gy ő f it ló ó g szósz élyes története A tagsá em azda sz ejlik. a házig r tásában z s o g e m

Y ÉS ÉLMÉN

OZÓ

PAR

LÁLK TNERTA

ráti zleti- ba mok. ü z a k e ogra nden tikus pr ek örve a n g m é e t s ű ő r psze t segít Nagy né k elmélyítésé lato kapcso

8 | www.mapiklub.hu


PARTNEREINK MONDTÁK

„Mint ala p ket szül, ító tag, hiszek a m kiváló sz elynek élvező bban, hogy az ö i mindaz ervezője sszefog o napok m á , indig em rendezője az il k, akik ebben ré s, az együtt gon yen ese lékezete mények szt vesznek. A M dolkodás közös sek mar meg Dr. Los érté a ag d nak szá ó momra.” teremtésének, yarok a Piacon keMIRELIT József Klu a jó hangu E MIRS latú klub b A Zrt., a z igazga tóság eln öke „A Bervin sokat se a világmárkát é p g Piacon K ítenek a hazai ít, amiben nagy és külfö lub.” ldi szakmon nagy szerep et ai szerv ezetek, játszik a hálóza Bernáth mint péld té Á g ota Bervina ául a Ma pítés. Ebben Hajtáste gyarok a chnikai Kft., ügy vezető ig azgató

„Nagyon megism örülünk, hogy v e a születhe rhetik egymást, n egy klub, aho l tnek me m g azok a egoszthatják e a partnereinkhe z és gym m e goldáso Hársfalv k, amely ással a tapaszta hozzánk hason i P é ló e la ter k minda Aktuál B nnyiunk taikat. Ezekből cégek au Építő fejlődés ipari és ét előse Kereske gítik.” delmi Kft ., ügyve zető iga zgató „(...) Úgy ló problé gondoljuk, hogy m a tudják sz ával kell megk cégeknek gaz d üzdeniü abályozn k a növe asági szegmen hasznos i a folyam stől függ k edésük é s a ta s egít ikat e e sa és a klub töb ő gondolatot kap és meg tudják zen szakaszáb tlenül rengeteg bi tagjáv s a h tu z e al folytato nk ehhez a klu rvezni a vers n, mire tökélete asonDr. Ács enyképe sen le b által sz Zoltán é tt beszé sm lgetésein e Meditop s k során.” rvezett program űködést. Sok Gyógysz Dr. Greskovits ok megh eripari K D allgatáft., ügyv ávid ezető ig azgatók „Annak é son, ele rdekében, hogy ngedhete az Unive a tapasz tl talatcse enül szüksége r fenntartható p re ály s egyik kie melkedő , a gazdasági é a hozzánk haso án, hosszútáv on siker let esem en hasz nló mag es nos hely y é Molitóris színe a nyeinek értéke ar vállalkozáso maradhasM k me lé z s a e, gyarok a Univer-P Károly Piacon K elemzése. Mind gismerése, roduct Z ennek a lub.” rt., vezé z rigazgató „Hiszün k óta elkö a magyar cége k versen telezette yk k világszín vonalra, vagyunk a fejlő épességének fe dé ezért ma le gunk felé s iránt. Ma már melkedésében Tibor D eg és is ezt az á elvárást y magyar cég is a kezdetek Masterp vid és Ács Balá támasztj képes le last Kft., z uk.” het a alapító tu s lajdosok 9 | www.mapiklub.hu


TAGJAINK

MERT VAN EGY PÉLDAMUTATÓ KÖR

Borgula-Ép. Kft.

Hajtóművek szakértői támogatással

10 | www.mapiklub.hu


TAGJAINK

MERT VAN EGY PÉLDAMUTATÓ KÖR

11 | www.mapiklub.hu


Kapcsolat: Lévai Annamária, főtitkár E-mail: magyarokapiaconklub@mapi.hu Mobil: +36 20 280-2650 Központi elérhetőségek: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. II. emelet Telefon: +36 1 269-4777 Fax: +36 1 354-0999

Az Exim a Magyarok a Piacon Klub kiemelt partnere. Rendezvény fotók: Bosnyák Tamás, Gádoros Eszter Boglárka, Molnár Adél Bernadett

Magyarok a Piacon Klub bemutatkozó anyag  
Magyarok a Piacon Klub bemutatkozó anyag  
Advertisement