Page 1

Sri Chinmoy: Boldogság Válogatás Sri Chinmoy műveiből Madal Bal Kft. – Budapest, 2001 Előszó A boldogság olyan valami, amire minden ember vágyik. Miért kerül el mégis minket? Tudjuk-e, mi az igazi boldogság? Lehetünk boldogok a belső küzdelmek és a külső akadályok ellenére? Ebben a könyvben Sri Chinmoy gyakorlati bepillantást nyújt a boldogságba mint a teljes élet egyetlen értelmes céljába és sugárzó kifejeződésébe. 1. MI A BOLDOGSÁG? Amikor a szív boldog, Magába öleli az egész világot. Szívünk kiterjedése A valódi öröm azonnali kiterjedést jelent. Amikor tiszta örömet érzünk, szívünk azonnal kiterjed. Valójában kitárjuk szárnyainkat és érezzük, hogy az isteni szabadság-égen repülünk. A világ teljes szélességét és hosszúságát a magunkénak érezzük; nem azért, hogy uralkodjunk felette, hanem mert kiterjedt tudatunk része. Valósággá és tágassággá válunk. A boldogság táplálja szívünket, Inspirálja elménket, Energetizálja vitális részünket És megvilágosítja testünket. Mikor a szív boldog, Magába öleli az egész világot. Mikor az elme boldog, Az egész világot Teljesen a magáénak fogadja el. Mikor a vitális rész boldog, Felajánlja Teljes létét a világnak. Mikor a test boldog, Úgy szolgálja a világot, Ahogyan a világnak arra szüksége van. 1


Növekedés Az öröm növekedés; építőerő, amely betölt minket. Az öröm olyan, mint egy sziromról sziromra nyíló virág. Isten örömben teremtett bennünket, azt akarja, hogy örömben maradjunk, hogy a legnagyobb örömmel játsszuk saját szerepünket. Minden ajándékod közül, Melyet Istennek ajánlasz, Ő boldogság-ajándékodnak Örül leginkább. A belső öröm Külső életünkben, amikor egymással érintkezünk és gondolatokat cserélünk, egyfajta örömhöz jutunk. De ez nem valódi öröm; ez csak bizonyosfajta élvezet. A valódi öröm valami mélységes és beteljesítő. A belső öröm ritkaság, mert az emberek nem könyörögnek érte. Legtöbben a vágyak világában élünk. Nincs időnk mélyen magunkba merülni. Úgy érezzük, hogy a nap huszonnégy órájából egyetlen percünk sincs arra, hogy magunkba szálljunk és megkapjuk ezt a belső örömöt. Pedig hatalmas területek vannak bennünk. Nekünk, mint a farmernak, fel kell szántanunk ezt a mezőt, és el kell vetnünk belé törekvésünk, a belső életre való eltökéltségünk magját. Ha őszintén elfogadjuk a belső életet, akkor néhány hónap vagy egy év múltán elkezdünk valódi belső örömöt érezni. Szükséged van a boldogságra? Akkor csak három dolgot kell tenned: Meditálj rendszeresen, Mosolyogj lélekteljesen, Szeress fáradhatatlanul. Az öröm felszabadít A külső világban nem létezik öröm. Amit mi örömnek hívunk, az egyfajta élvezet. Mi ad örömöt a külső világban? A vágyak beteljesedése. Most egy házat akarok, de ha megkapom, két házra vágyom, és amint ez is az enyém, még mindig nem leszek elégedett. Minden alkalommal, amint a külső világban teljesül egy vágyunk, még nagyobb romboló vagy korlátozó vágyak áldozatává válunk. A vágyak sorozatának soha nincs vége. A vágy teljesülése egy másodpercre elégedetté tesz, de a következő pillanatban újabb vágyunk támad, tízszeres erővel. Az öröm, ha egyszer elértük, megnövekszik bennünk, és mint egy illatos virág, sziromról sziromra kinyílik, míg az élvezet minden esetben romlásba vezet. A valódi öröm éltet, a valódi öröm felszabadít. Az élvezet azonban könyörtelenül megköt. Egyfolytában azért sírunk, hogy földi javaink gyarapodjanak, és így a soha meg nem szűnő vágyaink nem hoznak semmiféle beteljesedést. Amíg vágyaink vannak, mindig birtokolni próbálunk valamit, függetlenül attól, hogy az ember, Isten, a fény vagy a béke. A vágy

2


alapvető természete a birtoklás. Ha valami szépet látunk, a vágyunk azonnal meg akarja ragadni. De a végeredmény az lesz, hogy elpusztítjuk. A külső élet és a belső élet olyan, mint az Északi- és a Déli-sark. Sohasem találkozhatnak. Biztos, hogy belső életünknek több a fénye, mint külső életünknek, de lehet, hogy ez a fény a külső élet átalakításához – amely olyan, mint egy makacs gyermek – nem elegendő. Annak ellenére, hogy tudjuk ezt – belső életünk több fényét –, külső életünk nem akar engedelmeskedni a belső élet parancsainak. Még csak együttműködni sem akar a belső élettel. Az egyiknek bőséges fénye van, ami azonban csak ritkán képes felvillanni, a másiknak gyakorlatilag nincs fénye, mégis szinte állandóan ural bennünket. A külső és a belső életnek eggyé kell válnia. A külső élet a kisebb fivér, a belső élet pedig az idősebb testvér, mert a belső életen belül él a lélek, ami teljes bölcsesség. Ahhoz, hogy külső életünket teljesen átalakítsuk, belső életünknek állandóan törekednie kell arra, hogy egy legyen Isten határtalan Bölcsesség-Fényével. Ha a belső élet figyel a lélek parancsára, és a külső élet hallgat a belső élet szavára, akkor a lélek – Isten tudatos képviselőjeként – a belső és a külső életet gyorsan és biztosan Isten Szív-Ajtajához vezeti. Abban a pillanatban maradandó örömünk, örökké tartó örömünk lesz. Akarsz boldog lenni? Akkor adj életednek egy új esélyt. Ne engedd, hogy a körülmények Megijesszenek. Ne engedd, hogy a helyzetek Megkínozzanak. Nézz túl a külsőn. Tiéd lesz A félreismerhetetlen boldogság. Ó, lobbantsd lángra a boldogság tüzét! Meglátom benne A barátságosság ajtaját, A nagyság szobáját És a jóság palotáját Meglátom, Látom. 2. A POZITÍV MEGKÖZELÍTÉS Megkötő, megkötő kis énem”, A pokol kínját szenvedem. Feltáró, feltáruló valódi Alakom, A Mennyei boldogságot élvezem. Maradj a fényben

3


Valóban igaz, hogy ha szenvedés és fájdalom vesz körül és lakozik bennünk, nehéz észrevenni a fényes oldalt. De minél mélyebbre megyünk meditációnkban, annál könnyebb a fényben maradnunk. A szenvedés, a kudarc és a depresszió nem zavarhat minket, hogyha fényben élünk. Ha megjelennek, tapasztalatként kell őket fogadnunk, nem ellenségként. Legtöbbünk egyfajta szubtilis élvezetet kap a szenvedéstől és a fájdalomtól. Néha tudat alatt kifejezetten hívjuk a szenvedést. Azután amikor ez a szenvedéselér bennünket, sírunk: Miért kell nekem ennyit szenvednem?” De valójában szubtilisan élvezzük a szenvedést. A frusztráció és a depresszió soha, de soha nem segíthet rajtunk. Meg kell próbálnunk a fényben, nem pedig a sötétségben maradni. Ha a fényben maradunk, érzéketlenné válunk a kudarcra és a frusztrációra. Az élet maga is fény, csak nem tudjuk,hogyan kell megfelelően szemlélni. Abban a pillanatban, amikor az életre gondolunk, olyan érzésünk van, hogy az valami átmeneti dolog, ami a frusztráció tapasztalatát nyújtja. Úgy érezzük, ez egy álom. De ha más szemszögből tekintjük az életet, megérezzük, hogy ez az örök Élet része. A születésben, a teremtésben élet van. A halál után is élet van, örök Élet. Ha érezzük, hogy az örök Élet létezik, és hogy ez a földi élet pusztán ezen örök Élet folytonosságának része, akkor nem érzékelhetünk kudarcot és depressziót. Könnyen megtapasztaljuk, mi történik a fizikai vagy a vitális részben. De nagyon nehéz azt érzékelnünk, hogy mi történik a szívben vagy a lélekben. Ha ezt egyszer érezni tudjuk, felfedezzük, hogy az tiszta öröm. Örömből keletkeztünk, örömbe növünk bele, és az örömbe térünk meg élet-utunk végén. Ha elménket el tudjuk vonni szenvedésünktől, és beledobjuk a lélek tengerébe, akkor meglátjuk, hogy nincs többé frusztráció, nincs többé bánat és nincs többé vereség. Emlékezz, A végtelen jövő előtted áll, Nem mögötted. Ezért Könnyen barátságot köthetsz A végtelen boldogság-reményekkel. Miért kell az elme viharos Telében szenvedned? Utazz inkább örök nyaralásra A szív napos trópusaira. A szenvedés tapasztalata Ha mélyen magunkba megyünk, akkor megérezzük, hogy a korlátozott én, az egó az, ami szenved. A korlátlan én nem szenved. Aki meg akarja kötni a valóságot, szenved. De aki fel akarja szabadítani a valóságot magában, az nem fog szenvedni. Mert tudnunk kell, hogy amit mi szenvedésnek nevezünk, az Isten Szemszögéből egyáltalán nem az, hanem egy tapasztalat, amit Ő bennünk és rajtunk keresztül él át. A szenvedés nem pusztán annak az érzése, hogy valami rossz, elveszítettünk valamit vagy kellemetlent tapasztaltunk az életünkben. A valódi szenvedés abban rejlik, hogy tudatosan érezzük Istentől való elválasztottságunkat.

4


A bánat egy nyíl, Amely beleszúr az erőbe. Az öröm étel, Mely gazdagon táplálja az erőt. A szenvedés oka A szenvedés korlátozott tudatosságunk következménye. Amikor a kolátlan tudatosság működik, hatását öröm és gyönyör formájában észleljük. Isten korlátlan Tudatossága mindent átható. De mi jelenleg a korlátosban vagyunk. Ha a korlátosban elérünk valamit, nem vagyunk elégedettek. Ha a korlátlanban érünk el valamit, elégedettek vagyunk. Ha egy valakinek van öt dollárja, nem elégedett vele. Szenved, mert azt látja, hogy a barátjának tíz dollárja van, neki meg csak öt. Aztán ha tíz dollárt keres, azt látja, hogy valaki másnak húsz dollárja van. Megint szenved, és kavargó gondolkodásba fog, hogyan kereshetne húsz dollárt. A korlátosban mindig megmarad a szenvedés, mert versengeni próbálunk, megragadni és birtokolni. A korlátlanban nincs szenvedés, mert belépünk az univerzális Tudatba. Ott a mi akaratunk és az univerzális Akarat megegyezik. De pillanatnyilag korlátozott tudatunkkal igyekszünk kielégíteni a világot, és a világ is az ő korlátozott tudatával próbál kielégíteni minket. Másokat korlátozunk, és mi magunk is korlátozottak vagyunk. Legfőbb tapasztalatunk ebben a világban a korlátozottság, és ezért szenvedünk. A legfelsőbb szempontból nézve Isten a korlátozott és a korlátlan tudatot is megtestesíti. Kisebb a legkisebbnél és nagyobb a legnagyobbnál. Amikor Istenhez imádkozunk és Istenre meditálunk, érezzük, hogy mi vagyunk Isten legdrágább gyermeke. Amikor imádkozunk, érezzük, hogy Isten, a Mindentudó ott van és hallgat minket. Amikor meditálunk, érezzük, hogy Isten beszél hozzánk és mi hallgatjuk Istent. Ha mi Istent hallgatjuk és Isten hallgat minket, nem létezhet szenvedés. Isten csak egyetlen dologra kér, Hogy azt fáradhatatlanul tegyük: Gyermekem, add fel, Add fel azokat a dolgokat, amelyek Szánalmasan és menthetetlenül boldogtalanná tesznek.” Azt gondolom, könnyes bánatom Egy napon majd boldoggá teszi Istent. Isten tudja, hogy csak lélekteljes mosolyom Tudja és fogja Őt boldoggá tenni. A fájdalom átalakítása örömmé Elterjedt nézet, hogy ha szenvedésen, gyötrelmen vagy fizikai fájdalmon megyünk keresztül, megtisztulunk. Ez a gondolat nem a valóságon alapul. Sok ember korábbi karmájától szenved, vagy mert istentelen erők támadják meg, de egyáltalán nem mondható, hogy közelednének céljukhoz. Nem. Őszintén kell törekednünk, hogy elérjük célunkat. Nem viseljük szívesen a fájdalmat, és ha megjelenik, igyekszünk legyőzni. Ha a fájdalmat tapasztalatként tudjuk elfogadni, akkor átalakíthatjuk örömmé azáltal, hogy azonosítjuk önmagunkat az örömmel, amit aztán lehozunk magába a fájdalomba.

5


Nem szükséges keresztülmennünk a szenvedésen, mielőtt belépünk a gyönyörbe. Sok ember szereteten keresztül valósította meg Istent. Az Atya szereti a gyermeket, és a gyermek szereti az Atyát. Ez a szeretet vezet célunkhoz. A mi filozófiánk lényege az igazság pozitív megközelítése. Most korlátozott fényünk van, növeljük hát meg. Haladjunk a több fénytől a bőséges fényen át a végtelen Fénybe. Negatív érzelmek kezelése Az emberek néha úgy érzik, minél többet gondolnak negatív tulajdonságaikra, annál inkább tudatában vannak azoknak, és annál előbb meg tudnak szabadulni tőlük. Sajnos ez nem igaz. Minél többet gondolunk negatív tulajdonságainkra, annál többször érnek azok utól. Inkább pozitív tulajdonságainkat kellene felélesztenünk, hogy problémáinkat megoldjuk Tételezzük fel, hogy állandóan ki vagyunk szolgáltatva a dühnek. Ha sikerül magunkban békét létrehoznunk, nem leszünk dühösek. Hogyan csináljuk ezt? Egyáltalán ne gondoljunk a dühre, csak békéért imádkozzunk és meditáljunk. A békének alapvető természete, hogy kiterjed. Amikor a béke kitárja bennünk szárnyait, a dühnek feltétlenül át kell alakulnia. Hasonlóan a többi negatív tulajdonságnál is, a legjobb úgy elbánni velük, hogy segítségül hívjuk a pozitív tulajdonságokat, amelyek megvilágosítják és átalakítják őket. Ha kész vagy feladni Szomorúság-arcodat, Akkor Isten több mint kész Neked adományozni Öröm-Szívét. Ne próbálj boldogság-szökőkutat építeni, Csak próbáld meg ledönteni boldogtalanság-tornyodat, És aztán nézd meg, hol állsz: A boldogság-erőben és a boldogság-erővel játszol. Azt mondod, Valami baj van az életeddel, De nem tudod, mi az. Én megmondom, mit kell tenned. Csak légy boldog És maradj boldog, Mert a legfontosabb felismerést Már megtetted: Az első ajtó és az oldalajtó Már nyitva áll. És ki tartja nyitva? Maga Isten. Ő eltökélten várja A te visszatérted. Ismertesd meg magad az emberiséggel: Sötét irigységük boldogtalanná tesz. Ismertesd meg magad önmagaddal: Kétségtelenül te leszel A legboldogabb ember Isten egész teremtésében.

6


A félélmet legyőzheted Pusztán azáltal, Hogy életedet A boldog egység Egy boldog dalává változtatod. Pusztítsd el aggodalmadat! Isten Boldogsága és a te boldogságod Együtt fognak repülni az egység-égen. Akarsz hősiesen küzdeni A tudatlanság-óriás ellen? Akkor légy boldog! A spirituálisan megalapozott élet Nem könnyű feladat, De az anyagilag elégedett élet Lehetetlen feladat. Nem vagy boldog És nem is leszel boldog soha, Mert nem veszíted el magad eléggé Ahhoz, hogy megtaláld magad – Úgy értem, valódi önmagad. Nem számíthatsz tartós örömre, Sőt, egyáltalán semmilyen örömre nem számíthatsz, Amíg tévedhetetlenül és lélekteljesen El nem fogadod azt a tényt, hogy a spirituális életben Nemcsak benne van az öröm, amire szükséged van, Hanem az maga az öröm, Messze, messze túl Egész földi életed igényén. A boldog szív Kapja az első meghívót Istentől. Isten szeretete Isten állandóan és feltétel nélkül szeret minket. Nem számít, mit tettünk, mit teszünk és mit fogunk tenni, Ő mindig szeretni fog. Isten sokkal jobban szeret minket, mint Saját Magát. Ha kétkedő elménkre hallgatunk, nehéz ezt elhinni. De ha szerető szívünket használjuk, feltétlenül meg kell éreznünk, hogy Isten végtelenül jobban szeret minket, mint Önmagát. Miért szeret minket ennyire? Azért, mert érzi, hogy álmai megvalósulatlanok maradnak nélkülünk, az Ő Valósága manifesztálatlan marad nélkülünk; Ő nélkülünk nem teljes. Most úgy érezzük, mi szeretjük igazán saját magunkat. Azután eljöhet az idő, amikor úgy

7


gondoljuk, Isten is szeret minket. De számunkra puszta képtelenségnek tűnik azt hinni, hogy Isten jobban szeret minket, mint mi saját magunkat. Életünkben nagyon sokszor előfordul, hogy borzasztóan érezzük magunkat, mert hazudunk valakinek, becsapunk valakit vagy féltékenyek vagyunk másokra. Miután valami rosszat teszünk, lelkiismeretünk előtérbe kerül, és borzasztóan szenvedünk. Átkozzuk magunkat és bűnhődni próbálunk. De Isten irántunk való szeretete pontosan ugyanolyan marad. Gyűlöljük magunkat hibáink miatt, de Isten mindig szeret minket, és folyton szeretni is fog. A saját igazság-erőnk elítél minket, de Isten Részvét-ereje megbocsájt nekünk, megvilágosít minket, és hajlíthatatlan akaraterejével gyengeségeinket erővé változtatja. Isten akkor lesz elégedett, ha áldó mosolyával nekünk adhatja Részvét-Áradatát, Törődés-Egét és Szeretet-Tengerét, hogy az Ő képmásába nőhessünk. Isten szeret minket és cserébe azt kívánja, hogy mosolyogjunk, szeressünk és alakuljunk át. Abban a pillanatban, amikor egy lélekteljes mosolyt ajánlunk fel Neki, Isten elégedett velünk. Abban a pillanatban, hogy egy szemernyi szeretet ajánlunk fel Neki, Isten elégedett velünk. Abban a pillanatban, amint át kívánjuk alakítani földhöz kötött tudatunkat, Isten elégedett velünk. Itt a földön mindenünk biztosítva van, egy dolgot kivéve: az elégedettséget. Egyedül Istent szeretve juthatunk valódi elégedettséghez. Isten a mi legmagasabb, legmegvilágosultabb Valóságunk. Mikor tudatosan eggyé válunk Istennel, valódi elégedettséget érzünk. Ha Istentől való elválasztottságunk tapasztalatát éljük át, csak akkor érezhetjük magunkat tökéletlennek, betöltetlennek és elégedetlennek. Paradicsom Mindennap érezhetjük a paradicsomot. A paradicsom végtelen békét, fényt és üdvösséget jelent. Amikor imádkozunk és meditálunk, belépünk a paradicsomba. Ha elménk nyugodt és csendes, amikor ő a békesség-áradata, szívünk mindent adóvá, életünk pedig az isteniség valóságává válik. A paradicsom nem egy hely, hanem egy tudatállapot. Amikor elménket megszabadítjuk a tudatlanságtól, mikor létünket kiszabadítjuk a föld mocsarából, akkor látjuk, érezzük a paradicsomot, és belenövünk a paradicsomba. Elégedettség Nem egy birodalom megalapításával érhetjük el az elégedettséget, hanem az önmagukra ébredés és az önátadás által. A kereső tudja ezt az igazságot, ezért igyekszik visszautasítani magában az istentelent, és megragadni az istenit. Az istentelen benne a félelem, a kétség, a szorongás és az aggodalom; az isteni benne az erő, a bátorság, a hit, az egységérzés és a tökéletesség érzete. A nem spirituális ember a világban próbálja felfedezni a békét. A spirituális ember tudja, hogy a békét csak szíve legmélyebb zugában találhatja meg. A nem törekvő ember – bármilyen kedvezőek legyenek is a körülmények – sohasem találhatja meg az elégedettséget, vagy az elme békéjét, mert nem tudja hol és hogyan keresse. De a spirituális embernek – bármilyen nagy ellenállással vagy kedvezőtlen körülményekkel kell hogy szembenézzen – mindig bőséges békét és elégedettséget talál, mert az megállíthatatlan áradatként fog belsejéből ömleni. Az őszinte kereső törekvő életében a béke a legfőbb úr. Ne panaszkodj. Ne vess meg másokat.

8


Csak próbáld visszaszerezni Elvesztett gazdagságod: Az elégedettséget. Hétköznapi életünkben mindegy, mennyi anyagi gazdagsággal bírunk vagy mekkora külső hatalommal rendelkezünk, nem leszünk elégedettek. Az elégedettséget – mindegy, mit teszünk, mit mondunk vagy mit érünk el – nem találhatjuk meg a jelenlegi külső világunkban. De a ma elégedetlensége nem állandó valóság az életünkben, és nem is válhat azzá. Amikor a belső világ előtérbe kerül, automatikusan felvirrad az elégedettség. Amit az életünktől elvárunk, az az elégedettség. Nem több és nem is kevesebb. És ezt az elégedettséget szükségszerüen megkapjuk, ha mélyen magunkba süllyedünk, és a külső világot a belső világból közelítjük meg. Az én-központú ember Egy boldog életről gondolkodik és álmodik. Az Isten-központú ember Egy boldog életet él és sugároz. Nagyon boldog vagyok, Mert magamat győztem le, És nem a világot. Nagyon boldog vagyok, Mert a világot szerettem, És nem magamat. Nagyon boldog vagyok, Mert nem adtam át magam Sem a világnak, sem önmagamnak. Azért jöttünk, Hogy az öröm dalát énekeljük Ebben a szenvedő világban.

Légy boldog! Légy boldog! Isten legnagyobb áldásába fogsz belenoni, az Ő legmagasabb büszkeségébe. Légy boldog! A tegnap világa azt akarja, hogy önátadó lélegzetét élvezd. A ma világa azt akarja, hogy önátadott lélegzetét élvezd. A holnap világa azt akarja, hogy beteljesíto lélegzetét élvezd. Légy boldog!

9


Légy boldog reggel azzal, amid van. Légy boldog este azzal, ami vagy. Légy boldog! Ne panaszkodj. Ki panaszkodik? A benned lévő vak koldus. Amikor panaszkodsz, a tudatlanság-állapot mocsarában táncolsz. Ha nem panaszkodsz, a világ összes lehetősége a lábad előtt hever, és Isten új nevet ad neked: törekvés. A törekvés a legfőbb gazdagság a fény és az öröm világában. Légy boldog! Sohasem akarsz szegény lenni? Akkor légy boldog. Akarod, hogy valaha nagy legyél? Akkor légy boldog. Légy boldog! Megkapod, amit leginkább szeretsz. Az leszel, amit legjobban szeretsz. Légy boldog! Isten az Ő törekvő teremtését, átalakító megvalósulását, megvilágosító kinyilatkoztatását és betöltő manifesztációját látja benned. Légy boldog! Isten egy másik Istent lát benned. Isten téged egy másik Istennek lát. Isten téged és Magát egynek látja. Vidámság Ó, vidámság-elmém, Erőd messze felülmúlja Egy hatalmas elefánt erejét. A vidám elme Mindig tökéletes vezetője volt Az egészséges testnek. Maradj vidám, Mert semmi romboló nem hatolhat át A vidámság gyémántkeménységű falán. Akarsz boldog lenni? Ha igen, győzd le magad.

10


Akarsz boldogabb lenni? Ha igen, ne is gondolj rá, Hogy legyőzz másokat. Akarsz a világ legboldogabb Embere lenni? Ha igen, imádkozz Istenhez lélekteljesen Meditálj Istenre csendben, Hogy győzzön le téged, És az öszes többi embert Az Ő teljes teremtésében, Az Ő választott Órájában. 3. ÚT A BOLDOGSÁGHOZ Boldogság a nevem, Mert a vágyat, hogy jónak látsszam Felváltotta A vágy, hogy jó legyek. Egyszerűség Mindennapi életünk során van mód, hogy örömhöz jussunk. Ha egyszerű életet élünk, és az egyenes úton haladunk célunk felé, ha a napsütötte ösvényen járunk, akkor örömünk lehet. Az egyszerű élet a boldogság élete. Az egyenes út az öröm útja. A napsütötte ösvény az állandó öröm ösvénye. Akarsz boldog lenni? Akkor tedd életedet olyan lélekteljesen egyszerűvé, mint Amilyen fáradhatatlanul lélegzel. Az egyszerűségre minden percben szükségünk van. Ha az elme nem egyszerű, hanem bonyolult és összetett, akkor nem lehet béke benne. A gyermek egyszerű. A gyermek csupa öröm. Ha létünk egyszerű, érezzük, milyen szerencsések és milyen boldogok vagyunk. Akarod a boldogságot? Akkor kérd meg elmédet, hogy szeresse az őszinteséget. Akarod a boldogságot? Akkor kérd meg elmédet, hogy szeresse az egyszerűséget. Akarod a boldogságot? Akkor kérd meg elmédet, hogy szeresse a derűt. Akarod a boldogságot? Akkor kérd meg elmédet, hogy szeresse a tisztaságot.

11


Őszinteség Őszintébb lehetsz, ha érzed, hogy az őszinteség mérhetetlen örömöt ad. Tegyük fel, hogy éppen valami rosszat akarsz tenni vagy mondani. Azonnal állj meg és gondold végig: Hogy tehetek ilyet? Azonnal elvesztem az örömöm.” És akkor nem teszed meg. Meglátod, azáltal, hogy visszatartod magad attól, hogy megtegyél valamit, határtalanul több örömet kapsz, mintha megengednéd magadnak, hogy megtedd. Így az öröm mindig segít neked, hogy a helyes dolgot cselekedd. De különbséget kell tenned az öröm és az élvezet között. Ha valami rosszat teszel, és egyfajta örömöt érzel, az nem valódi öröm; az élvezet. De ha jó dolgot cselekszel és így jutsz örömhöz, az valódi öröm. Az élvezetet frusztráció követi, az örömöt azonban még több öröm, bőséges öröm, végtelen öröm. A bennünk lévő valóság az öröm, minden más dolog hamis. Így ha nem a jó dolgot teszed, akkor az úgynevezett öröm, amit kapsz, valójában élvezet. De ha a helyes dolgot cselekszed, akkor maradandó örömöd lesz, örök örömöd. Tegyük fel, hogy hazudtál másoknak, és senki sem tudta meg. De a lelkiismereted tudja. A lelkiismereted már akkor rajtakapott, mielőtt még hazudtál volna. Akkor most mit csinálsz? Egyrészről saját lelkiismereted von kérdőre, és így borzasztóan érzed magad. Másrészről hatalmas örömben részesülsz, mert lelepleztek. Olyan ez, mint a bújócska. Amikor a gyerekek bújócskáznak, örül az is, akit megtalálnak. Az ő feladata hogy elbújjon, de amikor megtalálják, úgy izgul! Amikor isteni tulajdonságaid eléd állnak, boldognak kell lenned, hiszen ráébredtél: egy tigris lakozik benned. Korábban azt hitted, hogy benned csak őzike él, amely nagyon gyorsan fut. Azután hirtelen megláttad magadban a tigrist, annak mindenféle állati tulajdonságával. Amikor felfedezed, hogy egy tigris lakik benned, nagyon boldognak kell lenned, mert csak ezután leszel képes irányítani ezt a tigrist. Különben jön a tigris, és felfalja az összes jó tulajdonságodat. Ha életedben nincs őszinteség, semmit sem érhetsz el. Kihez kell őszintének lenned? Saját magadhoz. Van egy magasabb és egy alacsonyabb valóságod. Amikor őszintévé válsz, magasabb valóságod azonnal felemeli alacsonyabb valóságodat. Mint egy mágnes, magasabb valóságod magához vonzza alacsonyabb valóságodat. Így az menedékre lel a magasabb valóságban. Mindennap csak Egy tanulnivalónk van: Hogyan legyünk őszintén boldogok. Emlékezz mindig az örömre, Amelyben akkor részesülsz, Amikor jó dolgot cselekszel. Ez az örön megadja neked Az inspirációt, a törekvést És az eltökéltséget, Hogy mindig a jó dolgot tedd. Ha legjobb szándékod ellenére Hibát követsz el, Emlékezz erre a mantrára: A múlt por.

12


Légy őszinte gondolataidban, Légy tiszta érzéseidben. És nem kell futnod a boldogság után. A boldogság fog futni utánad. Meditálok. Mi van mögöttem? Őszintétlenség. Meditálok. Mivan mögöttem? Bizonytalanság. Meditálok. Mi van mögöttem? Tisztátalanság. Meditálok. Mi van előttem? Isten Részvét-Áradata És Isten Elégedettség-Óceánja. Alázatosság Hogyan kaphatunk elégedettséget az élettől? Elégedettséget csak úgy kaphatunk, ha valaki másnak, nagyobb énünknek, az emberiségnek adunk. Örömhöz csak úgy juthatunk, ha eggyé válunk az emberiséggel, ha megosztjuk a magunk valóságát másokkal. Amikor eggyé válunk, az egész világ hálás nekünk. Ha alázatosak vagyunk, ha olyanokká válunk, mint a fa, amely állandóan gyümölcsöt terem, akkor elégedettséghez jutunk, és elégedettséget tudunk adni az emberiségben lévő Supreme-nak. Az alázatosság állandó odaadás. Ha kapunk öt dollárt, olyanok leszünk, mint a gyermek, aki azt hiszi, egymillió dollárja van. A gerincünk merevvé válik. Nem hajlunk meg, hogy megosszuk kincsünket másokkal. De a fa nem ilyen. Mielőtt gyümölcsöt terem, amíg semmije sincs, a törzse egyenes. De amikor kivirágzik és gyümölcsöt hoz, olyankor nem felfelé nő, hogy megérintse az eget. Nem mondja azt: "Ezentúl semmi közöm sincs a földhöz; a föld olyan rossz, olyan hálátlan." Ehelyett a fa lehajol, és megosztja gyümölcseit a világgal. Mielőtt gyümölcsöt hoz, a fa magáért van. De amikor van valamije, amint elkezd teremni, felajánlja gyümölcseit a világnak. Mindig gondolj arra, hogy szolgáld Supreme-ot az emberiségben. Ezáltal automatikusan alázatossá válsz. Minél többet adsz lélekteljesen és teljes odaadással, annál több elégedettséget kapsz az emberiségtől. És az elégedettségben mindent megkapsz, amit akarsz. Tehát adj, adj, adj - tudatosan, teljes odaadással, korlátlanul és feltétel nélkül. Akkor meglátod, nem másnak adsz, csak saját nagyobb valódnak, amely éhezik az isteni elégedettségre. A valódi alázatosság az egység érzése. Az alázatosság azt jelenti: örömet adunk másoknak. Ha még nem alapoztad meg, vagy nem tudod megalapozni másokkal való belső egységed, akkor megpróbálhatod éreztetni velük, hogy ők ugyanolyan fontosak mint te, vagy még

13


fontosabbak. Azzal, hogy éreztetjük másokkal, hogy velünk egyenlő fontosságúak vagy fontosabbak, valódi alázatosságunkat mutatjuk meg. Itt a földön szeretnénk örömöt kapni. De hogyan juthatunk örömhöz? Örömhöz nem úgy jutunk, hogy mások elé törekszünk, hanem úgy, hogy másokat juttatunk előre. Az igazi örömhöz odaadással jutunk, nem a birtoklással vagy saját fölényünk fitogtatásával. Ha megengedjük, hogy mások előbb részesüljenek örömben, megérezzük, hogy a mi örömünk teljesebb. Ha megtanulod, hogyan tégy boldoggá másokat, Akkor Isten rohanni fog feléd, Hogy neked adományozza az Ő ellenálhatatlan Örömét, És a te páratlan És halhatatlan játszótársad legyen. Odaadás Tartós belső örömöt kaphatunk az állandó, feltétlen odaadás által. Minden alkalommal, amikor feltétel nélkül adunk valamit magunkból, Isten cserébe azonnal ad valamit az Ő sajátjából. Ha feltétel nélkül adjuk azt, amink van – egy kis törődést, egy kis szeretetet –, azonnal, spontán valami isteni lép belénk. Tételezzük fel, hogy adsz valakinek öt dollárt. Természetesen vársz valamit cserébe, legyen az egy mosoly vagy egy köszönöm. A földön a törvény: adj és végy. De az isteni adásban azt érzed, hogy feladatod öt dollárt adni annak az embernek, mert belülről parancsot kaptál. Amint átadtad, úgy érzed, teljesítetted a szerepedet, és ezzel az ügy be van fejezve. Abban az emberben Isten lakozik. Isten valamilyen módon azonnal örömöt ad neked úgy, hogy kitágítja szíved, tudatod, törekvésed. Ha elvárod, hogy valamit kapj a másiktól, akkor igazi vesztes vagy. Isten egyszerűen azt mondja: "Jól van, ha te magad akarod rendezni a számlád, én nem szólok bele. Te adsz neki öt dollárt és ő ad valamit cserébe. Ez egy üzlet, van az eladó és vevő. Ehhez az üzlethez nincs szükségük Rám." Így sohasem kapsz igazi, maradandó örömet. Ha szívességet teszel valakinek, és az határtalan mértékben viszonozza, úgy, hogy túlszárnyalja vele minden elképzelésedet, akkor sem lesz tartós az örömöd. De ha feltétel nélkül adsz, aszerint, amit belülről érzel, legyen szó akár pénzről, törődésről, szeretetről vagy bármi másról ami a tiéd, akkor Isten rögtön neked adja az Ő szeretetét, büszkeségét, határtalan békéjét, fényét, és üdvösségét. ******* Az életben nem az elvárásban, hanem az odaadásban lehet több örömünk és kevesebb feszültségünk. A feszültség annak a következménye, hogy azt akarjuk,: valami a mi elképzelésünk szerint történjen, míg mások azt, hogy az ő módjuknak megfelelően. Feszütség keletkezik az elmében, mert mi egyféleképpen látjuk az igazságot, a fényt, míg mások másként. Így nincs béke, nincs nyugalom, csak feszültség. Akkor is feszültség keletkezik, ha egy szempillantás alatt akarunk megtenni valamit, amihez két órára vagy két napra lenne szükség. Tudnunk kell, hogy Isten ezt nem így gondolta. Isten azt akarja, hogy két órába vagy két napba teljen ezt elérnünk. Ha Isten Óráját tartjuk az eszünkben, és nem a sajátunkat, örömöt kapunk. Távozik a feszültség elménkből, ha ismerjük Isten Akaratának való önátadás művészetét.

14


Észre kell vennünk, hogy Isten nemcsak bennünk tevékenykedik, hanem másokban is. Isten ott dolgozik az úgynevezett ellenségeinkben is. De ezek nem igazi ellenségeink. Igazi ellenségeink a kétségünk, a félelmünk, a szorongásunk és az aggodalmunk. Ha nem azért sírunk, hogy másokat tökéletesítsünk, hanem hogy magunkat próbáljuk tökéletesíteni, akkor örömünk lesz. Úgyszintén, ha semmit sem várunk el mástól, csak Istentől várunk mindent, akkor örömünk lesz. Ha érezzük, hogy nem vagyunk nélkülözhetetlenek, hogy a világ nélkülünk is tökéletesen jól működne tovább, akkor örömünk lesz. Ez az az út, melyen haladva bőséges örömhöz juthatunk az életben. Valódi és maradandó elégedettség Csak önmagunk odaadásából származik, És soha nem Az élvhajhászásból! Ha boldoggá akarod magad tenni, Ha boldoggá akarod tenni Istent, Akkor az odaadás kell hogy Életed mottója legyen. A szívtől szívig vezető út Mindkét oldalán Tökéletesség-fák nőnek Elégedettség-gyümölcsökkel. Láttam ezt, az út teljes hosszában. Szolgáld a síró földet. Boldog leszel. Szeresd a mosolygó Menyországot. Boldog leszel. Igazán az boldog Aki híddá vált Szíve szeretete És élete szolgálata között. Az énnélküliség azt jelenti, Hogy itt van A boldogság lélegzete, És most van A boldogság élete. 4. TELJES BOLDOGSÁG Csak akkor leszel boldog, Ha élet-otthonod

15


Minden szobája Fényben úszik. Test, vitális, elme, szív és lélek Azért nem érzünk békét, mert a világban káosz van. Ki teremtette ezt a káoszt? Te és én. Mi vagyunk azok, akiket ez a vád illet. Amikor testünk csak alszik, káoszt teremtünk. De ha testünket arra használjuk, hogy Istent szolgáljuk az emberben, ha vitális részünkkel igyekszünk másokat inspirálni, ha elménkkel másokat megvilágosítunk, akkor mindenképpen örömöt kell kapnunk. Sok ígéretet tettünk Istennek. Mindennap megígérjük, hogy ezt vagy azt tesszük majd Istenért, de sohasem teljesítjük, amit ígértünk. Isten csak egy ígéretet tett, hogy nekünk adja az Ő Örömét. Ő határtalan mértékben akarja nekünk adni Örömét, de amikor ezt teszi, mi nem fogadjuk el. Isten olyan, mint a nap, Ő egy belső nap, tiszta Fény. Ha az ajtókat és az ablakokat zárva tartjuk, a napfény nem jöhet be. Hasonlóan, ha szívünk ajtaját bezárjuk, akkor Isten Öröme nem tud belépni hozzánk. De ha szívünk ajtaját nyitva tartjuk, akkor fényt és világosságot kapunk Istentől, a belső Naptól Három különleges szobánk van: a lélek szobája, a szív szobája és az elme szobája. Létezik még két másik, a vitálisé és a testé, de többnyire ezeknek a szobáknak az ajtaját zárva tartjuk. Amikor a lélek szobájában lakunk, láthatjuk, hogy ott nincs hely a halál számára. Ha pedig nincs helye a halálnak, természetesen nagyon boldogok vagyunk. Amikor a szív szobájában lakunk, azt látjuk, hogy időnként helye van ott a halálnak. Így nem lehetünk olyan boldogok, mint a lélek szobájában. Abban a pillanatban, amikor szívünk azonosul az isteni fénnyel, a halál nem létezik, de a következő pillanatban, amikor szívünk a világ tudatlanságával azonosul, akkor minden depresszió, frusztráció, rombolás és halál lesz. Az elme szobájában a halálnak állandó széke van, és nyugodtan leülhet bármelyik más székre is, amelyikre csak akar. A halál bejön, és helyet foglal a székén, vagy elfoglalja bármelyik másik széket. Így az elme szobájában egyáltalán nincs öröm. Ha az elme-szobában vagyunk, azért kell imádkoznunk, hogy a szív-szobába léphessünk. Ha a szív-szobában tartózkodunk, imádkozzunk és meditáljunk azért, hogy a lélek szobájába lépjünk. Csak a lélek szobája az, ahol végtelen örömöt, végtelen elégedettséget és végtelen tökéletességet találunk. Mik a gyengeségek, Ha nem a sötét szobák? Csak akkor leszel boldog, Ha élet-otthonod Minden szobája Fényben úszik. Pillanatnyilag hamis boldogságot érzünk testünkben, vitális részünkben, elménkben és szívünkben. A test az élvezet és a letargia világában talál boldogságot. A vitális rész az erőszak világában tud boldog lenni. Az elme abban talál boldogságot, hogy kételkedik és gyanakszik. A szív akkor boldog, ha a bizonytalanságot értékeli. De elérkezik az idő, amikor valódi boldogság, isteni boldogság virrad ránk. Ekkor a test teljesen éber, és tudatosan ajánlja fel szolgálat-fényét; a vitális dinamikus; az elme nyugodt és csendes; a szív pedig érzi oszthatatlan egységét a világ többi részével. *******

16


Két fő eszközünk van, az elme és a szív. Az elme nehéznek találja, hogy boldog legyen, mivel tudatosan élvezi az elválasztottságot. Mindig bírálja és kétségbe vonja a másokban rejlő valóságot. Ez az emberi, a közönséges fizikai, a földhöz kötött elme. De van egy törekvő és szerető szívünk. Ez a szerető szív mentes a bizonytalanságtól, mert már megalapozta egységét a világ többi részével. Ez a szív az önfelajánlás üzenetét hordozza, az önfelajánlás pedig az Isten-felfedezést. Hogy boldog légy, Nem kell életed végéig várnod, Csak keress a megfelelő helyen. A megfelelő hely pedig Odaadó szíved. Az elme bizonyos valóságokról akar meggyőzni minket, de ha mélyen magunkba merülünk, láthatjuk, hogy súlyosan téved. Az elmére hallgatva sohasem jutunk valódi boldogsághoz. Az elme azt hiszi, tudja az igazságot, de sajnos nem így van. Eljön az idő, amikor az elmének elege lesz tökéletlenségéből, és beismeri, képtelen boldogságot nyújtani nekünk. Belátja, hogy ha a szív ajtaján kopogtatunk, és belépünk a szív szobájába, örömöt kapunk. Az elme is kívánja az örömöt és boldogságot, így a szív tanítványa lesz ő is. Szívemnek Spontán örömmé kell válnia, Mielőtt elmém megláthatná az örömöt Isten teljes teremtésében. Ó, elmém, Tényleg akarod, hogy boldog legyek? Akkor hagyd abba, hagyd abba a gondolkodást. Ó, szívem, Tényleg akarod, hogy boldog legyek? Akkor kezdj el, kezdj el érezni. Akarsz boldog lenni? Akkor ne becsüld túl Elméd erejét, És ne becsüld alul Szíved fényét. Ha le tudod győzni A bátortalanító kétséget és a kísértő félelmet, Akkor életed Virágzó örömmé És betöltő elégedettséggé válik. A boldogsághoz vezető három út: Éheztesd kétkedő elméd, Tápláld törekvő szíved És csodáld szolgáló életed.

17


Végül elmém Boldoggá tette életemet Azáltal, hogy felhagyott Az életemmel való vitával. Naponta akárhányszor Lépsz is be oda, Elme-barlangodban nem találhatsz örömet. Az öröm ott van, ahol szerető szíved. Az öröm ott van, ahol erős életed. Ha életed valódi, Csak akkor lehet a szíved boldog. Ha elméd szabad, Csak akkor lehet a tested boldog. Elmém boldog, Mert intelligens. Szívem boldog, Mert Isten részvétteljes. Elméd tudását Át kell alakítanod, Ha igazán boldog akarsz lenni. Szíved bölcsességét Állandóan túl kell szárnyalnod, Ha tökéletesen tökéletes akarsz lenni. Úgy szeretnék ma boldog lenni! Ó, vitális részem, Legalább ma Ne tántoríts el másokat. Ó, elmém, Legalább egy nap Ne kritizálj másokat. Ó, szívem, Legalább ma Ne fektess hangsúlyt a negatív erőkre Másokban. Boldog vagyok, Mert elmém Elfelejtette, hogyan kell számítani. Boldog vagyok, Mert szívem Elfelejtette, hogyan kell tétovázni.

18


Boldog vagyok, Mert életem Mindig tudja, hogyan kell tűrni.? A belső hang Van egy különleges módja, hogy boldoggá válj. Akkor leszünk valóban boldogok, ha tudjuk, hogyan kövessük a belső útmutatást. Ez a vezetés közvetlen a lélektől jön. Abban a pillanatban, amikor üzenetet kapunk a lélektől vagy meghalljuk hangját, belső izgalom fog el. Akár sikeresek vagyunk, akár kudarcot vallunk, belső örömöt élünk át. Ez az öröm nem késztet arra, hogy uraljuk a világot, sokkal inkább a vele való egységünket érezteti. Ezzel az örömmel beléphetünk mások szívébe és segíthetünk, hogy jobb és magasabb életet éljenek. Valódi boldogságot Keresel az életben? Ha igen, ne hajolj meg az érvek előtt, Ne hajolj meg a sors előtt, Csak a Belső Hang Parancsa előtt hajolj meg. Csak lelkem bölcsesség-magasságának való Teljes engedelmességemben látom Boldog tudatosságom növekedését. Bárki, aki a lelkére hallgat Egy új jövő virágzását szemléli Holnapja boldogságának Szívében. Szívem arra tanít, Hogyan legyek tiszta. Lelkem arra tanít, Hogyan legyek boldog. Megbízom elmémben, hogy boldoggá teszi elmém. Megbízom szívemben, Hogy boldoggá tesz engem. Megbízom lelkemben, Hogy tudja, mi a boldogság. Meg kell rövidítened nyaralásod Tested letargia-országában, Ha nemcsak tartózkodásodat kívánod meghosszabbítani, Hanem le is akarsz telepedni

19


Lelked boldogság-gyártó Energia-országában. Ma fenségesen boldoggá Teszem magam. Mint a reggeli nap, Elárasztom testem Könyörülettel, Elárasztom vitális részem Törődéssel, Elárasztom elmém Egyszerűséggel, És elárasztom szívem Tisztasággal. Tápláld kutató elméd. Boldog leszel. Tápláld szolgáló szíved. Boldogabb leszel. Tápláld szerető lelked. A legboldogabb leszel. Külső győzelem hatására Bizonytalanul, és legfeljebb részlegesen válsz boldoggá. A belső győzelem megláttatja veled A boldogság szépségét, Érezteti veled A boldogság tisztaságát És eggyé tesz A boldogság isteniségével. Vágy és törekvés Tudjuk, hogy nagy különbség van az öröm és az élvezet között. Az emberi világ, a külső tudatosság élvezetért sír, és minden alkalommal, amikor az élvezet beteljesül, láthatjuk, hogy nagy mértékű frusztráció szövődik bele élvezetünkbe. Amikor olyan szükségtelen dolgokat akarunk megvenni, mint mondjuk egy Cadillac vagy ehhez hasonlót, akkor élvezetünket elégítjük ki. Nemsokára frusztráltak leszünk, mert ami van, nem elég nagy, még kényelmesebbre vágyunk. Ha vágyaink késztetésére kényelem után futunk, akkor nem leszünk elégedettek. Hemzsegő vágyaink kielégítésével soha nem jutunk beteljesedéshez. Ha ma egyik vágyunk teljesül, holnapra másik születik, és abban a pillanatban, ahogy az is megvalósul, újabb vágyunk támad. Ha vágyainkon keresztül várjuk a beteljesedést, sohasem lehetünk valóban beteljesedettek. De minden alkalommal, amikor örömért, belső örömért sírunk, a beteljesedés felé igyekszünk. Ha öt vagy tíz percig meditálunk, belső örömöt kapunk. Ez az öröm még több örömmé, bőséges örömmé, korlátlan örömmé növekszik. A belső öröm csak azt akarja tőlünk, hogy teljesítsük be Istent, és csak Isten beteljesítésén keresztül lehetünk valóban megelégedettek.

20


Emberi vágyaink soha sem képesek bennünket tökéletesen kielégíteni.Transzcendálnunk kell őket. A vágyaknak nincs meg a képességük, hogy felszabadítsanak bennünket. Épp ellenkezőleg, a vágyak alapvető természete hogy megkötnek minket, mert a vágy maga is kötve van; míg a törekvés alapvető természete, hogy felszabadít. Az, ami szabadsággal rendelkezik, képes minket végül felszabadítni, de aminek nincs szabadsága, hanem maga is rabszolga, nem ajánlhat fel nekünk semmit. ******* Ha elfogadjuk a törekvés életét, a beteljesedés előbb-utóbb biztosan eljön. Ha a törekvés útját járjuk, és csak egy szikrányi békét, fényt és üdvösséget kapunk, akkor is valódi beteljesedést érzünk. Amint befelé növekszünk, békénk, fényünk és üdvösségünk is nőni fog. Ha mindennap edzünk, izmainkat fokozatosan erősre, erősebbre, a legerősebbre fejlesztjük. Hasonlóan fejlődik törekvésünk – a belső erőnk –, és elérkezik az idő, amikor határtalan mennyiségű fényt, békét és üdvösséget kapunk, és életünkben teljes elégedettséget és beteljesedést érzünk. Az életnek van egy belső ajtaja. A törekvés kinyitja, A vágy becsukja azt. A törekvés belülről nyitja ki az ajtót, A vágy kívülről csukja be. Az életnek van egy belső lámpája. Ezt a belső lámpát törekvésnek hívják. Ha törekvésünket égve tartjuk, Ragyogó fényét Állandóan sugározza Isten egész teremtésében. A közönséges hang-élet vágy-élet. A vágy-élettel mindig együtt jár egyfajta tökéletlenség vagy elégedetlenség érzése. Eredményeinktől függetlenül, mindig hiányzik valami. De a csend-életben mindig elégedettség van, belső elégedettség. Ha csak szikrányi békénk, fényünk és üdvösségünk van is, elégedettnek érezzük magunkat. Ma csak apró cseppek vagyunk, de tudjuk, hogy az apró cseppnek minden esélye megvan rá, hogy belépjen a hatalmas óceánba, és maga is a hatalmas óceánná váljon. A hang-élet és a csend-élet felkészít minket az örömre, a végtelen örömre. Sajnos a bennünk lévő emberi sokszor szánalmas hibát követ el, amikor örömöt fedez fel másokban vagy bennünk. Azt a következtetést vonja le, hogy az öröm élvezet. Amikor azt látjuk, hogy valaki vidám vagy boldog, azonnal azt gondoljuk, hogy élvez valamit. De ez egyáltalán nem igaz. Az élvezkedés és a boldogság két teljesen különböző dolog. Az élvezet az istentelen részünkből jön. Amikor élvezünk valamit, akkor a bennünk lévő istentelen dédelget valamit – a bennünk lévő kicsi, nem a hatalmas. Amikor igazán boldogok vagyunk, akkor a bennünk lévő isteni, a végtelen értékel és élvez valamit. Törekvés-álmaim Eltörölték Vágy-álmaimat. Ezért

21


Az életemmel Hosszú távon boldog vagyok. Az ember kicsiny vágya: Olyan erősnek lenni, Mint Isten Isten kicsiny vágya: Az embert Őszintén boldognak látni. Nem a felbomlás, elszántság? Sem a forrongás, De a lélekteljes fejlődés Fogja a világot átalakítani. Az önfegyelmezés és az elégedettség-cél Nemcsak közvetlen szomszédok, De Két Isten-betöltő barát is. Vizsgáld a múltat, Nézd a jelent, Gondolj a jövőre. De Amit keresel, El van rejtve. Az elégedettség-napot keresed, De az elégedettség-nap csak Az önodaadás törekvés-hajnala után ébred. Szétválás/függetlenség és isteni szeretet Ebben a világban kötve vagyunk a testhez, az elméhez, a vitális részhez és a szívhez. Miért? Mert birtokolni akarunk. Sajnos megfeledkezünk arról, hogy a világon semmi nem létezik, amit örökké vagy akár csak hosszú ideig is birtokolhatnánk. Vegyük például a testet. Minden pillanatban azt mondjuk: Az én testem, az én testem.” De a test ötven, hatvan vagy hetven évig létezik, azután elhagy minket. A földön semmink sincs, amit örökre birtokolhatnánk, ha a fizikai világban élünk, és fizikai dolgokért sírunk. De ha a lélekben élünk, akkor az Örökkévalóságban és az Örökkévalóságért vagyunk. Ekkor az Örökkévalóságot, a Végtelent és a Halhatatlanságot teljesen a sajátunknak tudhatjuk. A kötöttség világában találkozunk a kísértéssel. A kísértés olyan valami, amit akarunk. A kísértés a különbség aközött, amit birtokolni akarunk és amink éppen van. A kísértésből azonnal frusztráció születik. Mi a frusztráció? A frusztráció a különbség aközött, amit érzékelünk vagy gondolunk magunkról, és amik valójában vagyunk. És akkor jön a romlás. Mi a romlás? A romlás a különbség aközött, amik nem akarunk lenni, és amik sajnos jelenleg vagyunk.

22


Amikor boldogtalanok vagyunk, nem akarjuk kiterjeszteni magunkat. Be akarunk bújni egy barlangba. Ha boldogtalanok vagyunk, kötődni fogunk valamihez. Ennek a világnak a betegsége a boldogtalanság. Ezt a boldogtalanságot csak szeretettel lehet gyógyítani, isteni, nem pedig emberi szeretettel. Az emberi szeretet megköt, az isteni szeretet azonban átalakítja és kiterjeszti tudatunkat. Csak egy feladat létezik, És ez a feladat, hogy boldogan éljünk. Ahhoz, hogy boldogan éljünk Egy gyermek szívére És egy szent életére van szükségünk. Csak ő, aki olyan, mint te, Adhat neked igazi boldogságot. Ki ő? Nem tudod? Az ő neve Isten. Csak ő, aki olyan, mint te, Adhat neked igazi szabadságot. Ki ő? Nem tudod? Örökkévalóságod barátja: Isten. 5. A BOLDOGSÁG TULAJDONSÁGAI Mi az öröm? Egy madár, Amit mindannyian meg akarunk fogni. Ez ugyanaz a madár, Amelynek mindnyájan úgy szeretjük nézni a röptét. Béke A valódi béke és a boldogság elválaszthatatlanok. De tudnunk kell, hogy létünk minden szintjén létre kell hoznunk a békét. Talán létrehoztuk a szívünkben, de az elménkben nem. Ha nem rendelkezünk az elme békéjével, akkor hogyan lehetnénk boldogok? Ha lényünk egy része béke nélkül marad – akár a szív, az elme, a vitális vagy a fizikai – számunkra a boldogság csupán távoli sírás marad. A valódi béke mindenképpen boldogságot ajándékoz nekünk. Boldogok leszünk, ha teljes lényünk békés. Hol a boldogságom? A békémben van, És sehol másutt.

23


Engedelmeskedj a béke halk suttogásának Belső életedben, Mindenképpen boldog leszel. Csak a béke új világa, A fény új világa, A magasság új világa Adhatja meg nekem Az elégedettség-gyönyört. Az élet magasztos dolgot tanít nekünk: nem vagyunk nélkülözhetetlenek; csak a bennünk lévő Supreme nélkülözhetetlen. Az élet boldogságot akar felajánlani, és a valódi boldogság csak ebben a felfedezésben rejlik. Ha érezzük, hogy csak a bennük lévő Legfelső nélkülözhetetlen, életünk tiszta boldogság. Életed fájdalmas terheit Örömteli gyönyörré Változtathatod Pusztán azáltal, Hogy azt mondod magadnak: A körülötted lévő világ Könnyen meglehet, Sőt, virágozhat is Nélküled. Remény A remény maga boldogság. Nincs szüksége külső boldogságra, Hogy hozzátegyen öröméhez. A szeretet maga elégedettség. Nincs szüksége külső elégedettségre, Hogy hozzátegyen valóság-erejéhez. Boldogság-holdunk édesen, Elbűvölően és lélekteljesen mosolyog Amikor remény-madarunk Az isteniség magasságának egén száll. Hit A frusztráció fertőző; Ezért légy óvatos. A boldogság fertőző; Ezért légy boldog,

24


És lásd, hogy boldogságod elajándékozásával Boldogságod csak növekszik. A gyanakvás fertőző; Ezért légy óvatos. A hit fertőző; Ezért higgy, És lásd, hogy hited elajándékozásával Hited csak növekszik. A boldogság A hit-nap Igenlése És a kétkedés-éj Tagadása. Ha nem nyitod ki elméd hit-szobáját, Nem tudsz belépni Szíved elégedettség-házába. A hit az élet koronája. Egy páratlan motiváló erő. Az emberi hitben lakozik Isten legértékesebb Tulajdona: Az elégedettség. Amire folyton szükségem van, Az a kétségmentes, hívő elme. Amire állandóan szükségem van, Az a félelemmentes boldogság-szív. Szeretet Gyere ki elmédből. Engedd, hogy szíved szeressen És magáénak mondhasson. Akkor érezni fogod, Mi az igazi boldogság. Ha szíved szeretetét Követed, Életed boldogsága Követni fog téged. Egység

25


A kezdet megleli a véget: A szeretet megleli az egység-virágot; Az egység-virág megleli az elégedettség-gyümölcsöt. Boldog vagyok, Mert Isten segít nekem, Hogy az Ő szemszögéből lássak mindent. Boldog vagyok, Mert Isten segít nekem, Hogy az Ő szemszögéből szemléljek minden embert. Ki mondja, hogy a szelídség Nem valódi erő? Ki mondja, hogy az erő Nem egység-elégedettség? A remény arra született, hogy sóhajtson. A hit arra született, hogy próbálkozzon. A szeretet arra született, hogy repüljön. Az egység arra született, hogy kielégítsen. Megbocsátás Bocsáss meg, Boldog leszel. Felejts, Elégedett leszel. Bocsáss meg és felejts, Örökké tartó békéd lesz Kinn és benn. Ne ítélkezz semmin; Boldog leszel. Saját személyes tapasztalatom Osztom meg veled. Próbálj meg mindent megbocsájtani; Még boldogabb leszel. Saját személyes megvalósításom Osztom meg veled. Szeress mindent; Legboldogabb leszel. Isten személyes Titkát Osztom meg veled. Csend

26


Ha Isten Elégedettség-Palotájában Akarsz lakni, Akkor maradj mindig Isten Szív-Országában: A Csendben. Ó elmém, Menjünk a csönd-szobába. Biztosítalak róla, hogy Boldog, Megvilágosult, Beteljesedett leszel. Ó elmém, Menjünk a csönd-szobába. A csönd-szoba az, ami képes megadni neked, Amit mindig akartál: Békét, békét. Ha felfedezed Szíved csönd-kertjét, Biztosan megtalálod Az öröm illat-bimbóit. Türelem Semmi sem tehet olyan boldoggá Mind külsőleg, mind belsőleg, Mint a türelem. A türelem-fény Béke-gyönyör. A béke-gyönyör Elégedettség-magasság. Az elégedettség-magasság Isten Vízió-Valósága. A tökéletesség lassan jön És boldogan marad Egy szobában a türelemmel. Gazdagság Ha gazdag akarsz lenni, először próbálj meg szív-erőben gazdagnak lenni. Gazdaggá válhatsz szív-erőben azáltal, hogy őszinte gondoskodást érzel a világ többi része iránt. Minden alkalommal, amikor valakinek valamit teszel, azt kell érezned, hogy a másik ember

27


nagy szívességet tesz neked azzal, hogy lehetőséget ad a belső fejlődésedre. Ha előtérbe tudod hozni szív-erődet, a pénz-erő automatikusan hozzád jön. Ha pénz-erőre van szükséged, add szív-erődet és törődés-erődet. Ez az egyetlen út, hogy boldog légy. Ha valóban boldog vagy, nem nehéz elérni a pénz-erőt. A pénz hiánya Késlelteti világ-utazásod. A szeretet hiánya Késlelteti élet-utazásod. A törekvés hiánya Késlelteti Isten-utazásod. Mégis, ha boldog tudsz maradni, Pénz-magok nőnek majd benned, Szeretet-folyó folyik át rajtad, Törekvés-hegy vár rád. Hála A legjobb útja, hogy lényünk minden része örömmé váljon az, ha állandó hálát érzünk Az iránt, aki felelős érte, hogy elfogadtuk a spirituális életet. Idézzük fel, mik voltunk, mielőtt tudatosan spirituálissá váltunk. Nézzük meg, mit csinálnak, hol vannak most korábbi ismerőseink, múltbéli barátaink. Amint meglátjuk ,ők hogyan élnek, hogy mik voltunk mi magunk erdetileg, azonnal feltűnik a különbség múltbéli és jelenlegi eredményeink között. Ekkor felajánlhatjuk hálánkat Istennek, spirituális tanítónknak, az útnak, vagy akár saját jó tulajdonságainknak, amelyek arra ösztönöztek, hogy spirituális életet kezdjünk élni. Hálánkat felajálhatjuk belső sírásunknak, amely arra késztetett, hogy a megfelelő úton haladjunk, vagy hálásak lehetünk magának az eredménynek. A hála a Forrásnak való önodaadásban rejlik, odaadásunkban Az iránt, aki arra inspirált, hogy keressük a magasabb valóságot, és fussunk a cél felé. Hálát adunk a Forrásnak, mert késztetést ébresztett bennünk arra, hogy visszatérjünk hozzá, és ott keressük a beteljesedést. Ez a beteljesedés magából a Forrás beteljesítéséből ered. A Forrásnak való önodaadás lényünk minden részében örömöt ad. Becsüld meg magad. Isten gondoskodik majd A környezetedről. 6. A BOLDOGSÁG TITKAI Ha csak egy célom van, És ez az, hogy önmagam legyek, Akkor feltétlenül felfedezem az örömöt, A valódi örömöt, az örök örömöt.

28


Boldog vagyok Boldog vagyok, mert mindig a megfelelő pillanatot választom. Boldog vagyok, mert jó hallgató vagyok. Boldog vagyok, mert visszafogom a hangom. Boldog vagyok, mert nem próbálok meggyőzni másokat. Boldog vagyok, mert nem panaszkodom. Boldog vagyok, mert rájöttem, hogy életemben a legfontosabb dolog önmagam tökéletesítése. Boldog vagyok, mert őszintén kihangsúlyozom a másokban rejlő jót. Boldog vagyok, mert számottevően csökkentettem vágyakozó igényeimet. Boldog vagyok, mert mindennap gyakorolom gondolat-kontrol technikámat. Boldog vagyok, mert sohasem adom fel. Boldog vagyok mert mindennap felajánlom hála-szívemet Supreme-nak. Boldog vagyok mert mindennapi imám ez: Szeretett Supreme-om, Alakítsd át a világot Kezdve velem, életemmel, mindenemmel.” Boldog vagyok, mert mindennap azért sírok, hogy a Valódit lássam magamban, ami Supreme Akaratával való egységem. Nincs szemem, hogy visszanézzek! Ezért Boldog vagyok. Nincs lábam, hogy visszamenjek! Ezért Boldog vagyok. Nincs elmém, hogy visszagondoljak! Ezért Boldog vagyok, És az én édes Uram is boldog.

29


Tudod, miért Vagyok ilyen boldog? Azért vagyok ilyen boldog, Mert nem törődöm korábbi barátom, A kétség Rosszalló véleményével. Tudod, miért Vagyok ilyen boldog? Azért vagyok ilyen boldog, Mert értékelem a véleményét Jelenlegi barátomnak: A törekvésnek. Külső életében Boldog, Mert tartja a tempót Elméje inspiráció-szarvasával. Belső életében Boldog, Mert tartja a tempót Szíve törekvés-madarával. Boldog leszel Ne érdekeljen vád és dicséret. Boldog leszel. Ne legyen eleged a magányból. Boldog leszel. Mondj le a vágy tündökléséről. Boldog leszel. Ne ismerd meg a féltékenység keserűségét. Boldog leszel. Engedd a halált beavatni? Vitálisod vulkán-dicsőségébe. Boldog leszel. Fegyelmezd elmédet. Boldog leszel. Törekedj szívedből. Boldogabb leszel.

30


Add át az Isten-Fénynek Amid van És ami vagy. Te leszel a legboldogabb ember a földön. Csak akkor lehetsz igazán boldog, Ha élet-fád Megérinti a boltozatos eget, Miközben mélyen gyökerezve áll Az alázatos föld szívének belsejében. Akarsz mindig boldog lenni? Akkor add fel A negativitásért való harcot És tanuld meg az önbiztatás Gyönyörű művészetét. Véget akarsz vetni boldogtalanságodnak. Én azt mondom neked, Van egy módja, hogy elérd célod. És ez az, hogy véget vetsz állandó és Kellemetlen érdemtelenség-érzésednek. A hibakereséssel az a baj, Hogy az, aki másokban hibát keres Semmiképp sem boldog ember. Még akkor sem, ha sikeresen Végrehajtotta feladatát. Fenntartás nélkül Változtasd meg magad belsőleg. Feltétel nélkül Érezd magad jókedvűen Ma, holnap és mindennap. A boldogság titka Íme boldogságom titka: Kis énem száját zárva tartom, Nagy Énem szívét pedig nyitva. Boldog lehetsz, Ha búcsút mondasz A haszontalan gondolatoknak. Tedd meg, és meglátod, igazam van-e. Boldog lehetsz, Ha búcsút mondasz

31


A lélektelen elmének. Próbáld meg, és meglátod, igazam van-e. Akik hajlandóak küzdeni, Miközben törekednek, Mindenképpen megtalálják Az állandó boldogságot. Az igazi boldogság Nem az elme hallucinációja. Az igazi boldogság Nem egy önelégült érzés. Az igazi boldogság Az öröm spontán érzése, Ami abból ered, hogy tudod: A helyes dolgot cselekszed És isteni életet élsz. Ahelyett, hogy magyarázod a világnak, Mit kellene tennie, Miért nem teszed meg te magad azonnal? Ily módon, biztosíthatlak, Boldogságod meglepő módon sokszorozódik. Állandó napsütés Kedvező körülményekre várni Olyan, mintha huszonnégy órás Verőfényes napsütésre várnánk. Szállj szembe a viharos nappal, Szállj szembe a viharos éjjel! Akkor nem kell Állandó napsütésre várnod. Az állandó napsütés maga Jön majd el hozzád, és barátkozik meg veled. Maradj mindig Szíved napsütésében, Amíg megvilágosító sugarai Elmédet is elárasztják. 7. A BOLDOGSÁG ÉLETE Ha haladást akarsz elérni, Csak gondolj szíved boldogságára, És arra, hogyan tudod

32


Teljes lényedet boldogan tartani. Bárhová mész, Boldogságot vigyél magaddal. Siker és fejlődés A boldogság egy dinamikus mozgás, egy állandó fejlődés bennünk. Olyan, mint amikor egy folyó az eredete, a tenger felé folyik, és ez a tenger bennünk van, nem pedig kívül. Ahhoz, hogy belépjünk a forrásba, elégedettnek kell lennünk azzal, amink van, és amik vagyunk. Ez azonban nem önelégültséget jelent. Az elégedetlenség nem jelenti azt, hogy készek vagyunk egy magassabb, beteljesítőbb életre. Nem. Ha elégedettek vagyunk azzal, amink van és amik vagyunk, és ha tudjuk, hogy van egy felsőbb cél, egy beteljesítőbb valóság, akkor végül elérhetjük legmagasabb célunkat. Az élet létrája itt áll közvetlenül előttünk. Jó sok foka van. Ha felléptünk az első fokra, és van önbizalmunk, akkor magasabb fokokra is léphetünk. Ily módon az örömtől a nagyobb öröm, a legnagyobb öröm felé haladhatunk. De ha elégedetlenek vagyunk azzal, ahol éppen állunk, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy a magasabb fokok sem hoznak elégedettséget számunkra. Az élet folyamata olyan, mint ahogyan az iskolában haladunk. Az óvodából általános iskolába megyünk, majd középiskolába, főiskolára, egyetemre és így tovább. Minden pillanatban elégedettnek kell lennünk tanulmányi helyzetünkkel, különben nem tudunk jól tanulni, és nem haladunk a magasabb szintek felé. De elégedettségünkön belül mindig egy magasabb célra kell irányulnunk. Az isteni elégedettség nem egy öntelt érzés. Ha önteltté válunk, csalódásra vagyunk ítélve, mert nem lesz előttünk magasabb cél. Egyáltalán nem érünk el fejlődést. Elégedettnek kell lennünk azzal, amink van, ugyanakkor éreznünk kell, hogy nem ez a legmagasabb, legvégsőbb eredmény. A mai cél sosem lehet a végső cél. A mai célnak a holnap kiindulópontjának kell lennie, és a holnapi célnak a holnapután kezdetének. ******* A siker a vágyak világában van. A fejlődés a törekvés világban. Az életben sikert érünk el. Sikeresek vagyunk ambícióink beteljesítésében. De a külső siker nem garantálja, hogy boldogok leszünk, még akkor sem, ha nagy sikert érünk el, ha elérjük a legnagyobb sikert. Ellenben, ha elérünk egy csöppnyi fejlődést, boldogok leszünk, és boldogságunk maradandó lesz. A siker azt érezteti, hogy mindent képesek vagyunk megtenni. A sikerben úgy érezzük, mi vagyunk aki cselekszik. A fejlődés azt érezteti velünk, hogy nem mi vagyunk a cselekvők. A fejlődésben megérezzük, hogy mélyen bennünk egy láthatatlan erő van, ami ösztönzi és inspirálja növekedésünket. Fejlődésünkben megtalálhatjuk állandó boldogságunkat. Ez a láthatatlan erő a cselekvő; Isten a Cselekvő. Ezt tanuljuk a fejlődéstől. Menetelünk a siker útján, de az út vége nem tudja az úticélt megmutatni. Ekkor végigmegyünk a másik úton, a fejlődésen. Itt minden pillanatban örömmel és elégedettséggel találkozunk, mert minden pillanatban látjuk célunkat. Szükségtelen mondani, hogy ez a cél csak kiindulópont egy távolabbi, még megvilágosítóbb, még betöltőbb cél felé. ******* A fejlődés külső jele a belső öröm. A belső öröm nem vad, mint egy őrült elefánt. Ez a belső öröm valami nagyon édes, intenzív és beteljesítő.

33


Légy boldog, légy boldog! Ha nem vagy boldog, Külső életed nem lesz sikeres, Belső életed nem fejlődik. Amire szükségünk van, az a belső boldogság. Gyakran látok embereket nevetni és tréfálkozni, de ez valójában nem belső boldogság. Amikor belsőleg boldog vagy, láthatod, hogy valóban fejlődést érsz el. Ugyanakkor a belső boldogságtól a külső boldogságot is megkaphatod. Amikor belső haladás, belső fejlődés hatására jelentkezik a külső boldogság, akkor ez valódi boldogság. Ma reggel boldog voltam, Mert szeretet-erőm Legyőzte egó-erőmet. Ma délután boldog voltam, Mert szolgálat-erőm Legyőzte egó-erőmet. Ma este boldog voltam , Mert egység-erőm Legyőzte egó-erőmet. Ha bátor vagy, Sikeres leszel. Ha boldog vagy, Fejlődni fogsz. Ha békéd van, Megfelelsz. Tökéletesség és transzcendencia A boldogság élete a törekvés. A boldogság lelke a megvalósítás A boldogság célja a tökéletesség. Az öröm a tökéletesség egy formája. A tökéletesség és az isteni öröm elválaszthatatlanok. Ha tökéletes vagy, örömteli vagy; és ha valóban örömteli vagy, akkor természetesen tökéletes vagy. Az öröm spirituális kifejezése a gyönyör. Mivel gyönyör a végső Forrás, természetesen a gyönyör tökéletesség. Tehát a gyönyör és a tökéletesség elválaszthatatlanok. ******* Mi tart vissza attól, hogy elérjük a tökéletességet? Az élvezetek. Úgy érezzük, valami feltétlenül szükséges az életünkhöz, és ez a valami az élvezet. Amikor élvezetért sírunk és élvezetben kívánunk maradni, élvezetté akarunk válni, akkor a tökéletesség csak egy távoli

34


kiáltás marad. De ha isteni örömért sírunk, akkor belépünk a tökéletesség óceánjába. Ha folyamatosan sírunk, megtanulunk úszni a tökéletesség tengerében. Ha rendelkezünk az örömért való belső sírással, fejest ugrunk a tökéletesség tengerébe. Ez az első lépés. Amikor ez a belső sírás állandóvá válik, úszunk a tökéletesség tengerében. Amikor az örömöt és a gyönyört tartjuk célunknak, a töléletesség magától nőni kezd bennünk, és lassan, kitartóan, a tökéletesség tengerévé válunk. Saját őszinte önkeresésed Tökéletesség-boldogsággá válik. Csak akkor fogod igazán értékelni az életet, Amikor látod, Hogy egy magasabb valóság szintjén Minden tökéletes. Lelked mosolyával Pusztísd el az erőszakot. Boldog leszel. Teremts egy új világot Szíved együttérzésével. Tökéletessé válsz. Meg akarod változtatni a világot, hogy elégedetté válhass? Semmi mást nem akarsz csak elégedettséget? Ha így áll a helyzet, miért nem változtatod meg önmagadat? Biztosítalak, hogy saját magad átformálása, ugyanolyan elégedettséget ad. Sőt, önmagad átformálása nemcsak a megérdemelt elégedettséget nyújtja majd, hanem a végtelen Elégedettséget, amivel Isten örökké azonos. ******* Mi a tökéletesség? A tökéletesség nem, és nem is lehet egy befejezett alkotás; nem lehet egy végső magasság, ami ellenáll az átalakításnak. A tökéletesség olyan valami, amely újra és újra felülmúlja önnön valóságát, saját magasságát és célját. A tökéletesség olyan, mint egy folyó, amely folytonosan az örökké táguló, örökké növekedő tengerbe ömlik. Ez nem olyan, mint az állóvíz; ez egy dinamikus folyó, amely az örökké transzcendáló Túlvilág felé áramlik. Itt a földön a tökéletességet két fennkölt valóságban érzékelhetjük: a sírásban és a mosolyban. Amikor egy gyermek lélekteljesen sír, ebben a lélekteljes sírásban tökéletességet láthatunk. Amikor egy gyermek lélekteljesen mosolyog, ebben a lélekteljes mosolyban tökéletességet látunk. A tökéletességnek mindenben benne kell lennie, amelyben nagymértékben beleszövődik a lélek jelenléte. A lélek Isten közvetlen képviselője. A lélek egy új élet, egy új fény, új hajnal, új valóság, új tökéletesség hírnöke a földön. Létezik belső és külső tökéletesség. A virág szépsége külső, a virág illata belső tökéletesség. Minden, amit belsőleg kell átalakítani, a belső világban lévő tökéletesség üzenetét hozza. Minden, amit külsőleg kell megnövelni, megvilágosítani és betölteni, a külső világban lévő tökéletesség üzenetét hordozza. Ha valóban egy másik Istennek érzünk és látunk minden egyes egyént, akkor tökéletességet tapasztalunk a belső világban. A földön minden embert egy másik Istennek látni azt jelenti, semmi mást nem szemlélünk, csak belső tökéletességet. Ugyanakkor minden emberi lényben Isten jelenlétét látni és érezni annyi, mint a külső tökéletességet látni. A belső tökéletességben

35


minden egyes embert mint egy másik Istent látunk. A külső tökéletességben Istent látjuk, és senki mást minden egyes emberben. Mi az átalakítás? Az átalakítás (transzcendáció) egy soha véget nem érő folyamat, egy dinamikus valóság. A Cél is egy átalakuló valóság. Miért akarunk átalakulni? Azért akarunk átalakulni, mert elégedettségre van szükségünk belül és kívül. Hogyan érjük el az elégedettséget? Úgy érjük el, hogy a törekvés növekvő lángjává válunk. Amikor a törekvés növekvő lángjává válunk, a bennünk lévő Isten-szerető és a bennünk lévő igazság-szolgáló éri el a tökéletességet. Világunknak két valósága van, amit arra használunk, hogy átalakítsuk magunkat: a tudatlanság-éj és a bölcsesség-fény. A tudatlanság-éjszakát le kell győzzük. Azáltal, hogy legyőzzük, transzcendáljuk azt a valóságot, melyet évezredekig megtestesíteni kényszerültünk. Belsőleg bölcsesség-fények vagyunk. Amikor teljesen tudatára ébredünk a bennünk lévő bölcsesség-fénynek, átalakítjuk a valóságot, amit most megtestesítünk, és belenövünk egy magasabb valóságba. A tudatlanság legyőzésével és a tudás növelésével elégedettséghez jutunk. Ő boldog, Mert mindennap igyekszik Egy kicsit többet tenni, Mint amire hiszi, hogy képes, És meg is teszi azt. Menj túl, lépj tovább, Ne korlátozd magad Azzal, hogy magadat másokhoz hasonlítod, Vagy akár saját magadhoz. Mi más lenne a kudarc, Ha nem egy lehetőség, Hogy örömünkkel és határozottságunkkal Kihívjuk saját képtelenségeinket? Ha nincs előkészület, nincs próbálkozás. Ha nincs próbálkozás, nincs fejlődés. Ha nincs fejlődés, nincs tökéletesség. Ha nincs tökéletesség, nincs elégedettség. Első a remény; Azután jön az élet. Első az élet; Azután jön a tökéletesség. Első a tökéletesség; Azután jön az elégedettség. Hogy igazán boldog légy, Két dolgot kell tenned: El kell nézned Mások tökéletlenség-estéit,

36


És túl kell nézned Saját tökéletlenség-éjszakáidon. 8. ÁLLANDÓ BOLDOGSÁG Ha szeretjük Istent, boldogok leszünk. Ha szolgáljuk Istent, boldogabbak leszünk. Ha átadjuk egyéni akaratunkat Isten Akaratának, A legboldogabbak leszünk. Egy ajándék a supreme-tól Az oktatást megvásárolhatjuk. Az elégedettséget nem, Mert az elégedettség Isten személyes ajándéka. Folyamatosan fenntarthatod örömödet, ha úgy tudod érezni, hogy örömöd nem a tied. Nem azért jön, mert tettél valamit magadért, Istenért vagy az emberiségért. Érezned kell, hogy ez egy feltétel nélkül kapott ajándék a Supreme-tól. Majd érezd, hogy az öröm, amit kaptál, nem más, mint maga a Supreme. Supreme jött el hozzád öröm formájában, és mivel Supreme állandó és örök benned, ezért az örömöd is állandó. Próbáld meg érezni, hogy Supreme nem azért adta neked ezt az örömöt, mert tettél valamit, hanem azért, mert szeret téged. Ez nem cselekedeteid eredménye, hanem valami, amit Supreme neked akar adni. Amikor ez az öröm átjár, érezd, hogy ez nemcsak egy örömérzés, hanem maga a Supreme, amit élvezel. Nem úgy van, hogy Ő örömöt küldött neked, míg Ő valahol máshol jár. Ő maga jött el hozzád öröm formájában. Ha rendelkezel ezzel a belső tudatossággal, képes leszel állandóan fenntartani örömöd, mert Ő, aki öröm képében eljött hozzád, állandó és végtelen. Ha boldog akarsz lenni, Lásd magad mindig Egy négyéves gyermeknek, Aki a Szeretett Supreme-od Szív-Kertjében játszik. A boldogság nem olyan dolog, Amit a világnak adhatunk. A boldogság nem olyan dolog, Amit a világtól kaphatunk. A boldogság olyan dolog, Amit csak Supreme-tól kaphatunk. A boldogság olyan dolog, Amit csak Supreme-nak adhatunk.

37


Fenntartás nélkül erősítsd azt a részedet, Amely Isten szeretetét akarja Mindenekfelett, És lélekteljesen lásd A boldog eredményt. Legyen meg a te akaratod Meg kell próbálnunk Istent szolgálni minden emberi lényben. Szolgálatunknak feltétel nélkülinek kell lennie. Ha szolgálatunk feltételhez kötött, sohasem leszünk boldogok. Amikor Istent szolgáljuk vagy az emberiséget szeretjük, feltétel nélkül kell cselekednünk. Csak ekkor lehetünk állandóan boldogok. Krisztus kétezer éve megtanította nekünk a legmagasabb igét: Legyen meg a Te Akaratod.” Milliónyi, milliárdnyi és trilliárdnyi imát ajánlottak már Istennek, de ennél jobb, hatalmasabb és betöltőbb ima nem létezik. Ha szeretjük Istent, boldogok leszünk. Ha szolgáljuk Istent, boldogabbak leszünk. Ha átadjuk egyéni akaratunkat Isten Akaratának, a legboldogabbak leszünk. Isten egész teremtésében Egyetlen útja van, Hogy boldogok legyünk, És ez az út, Istent boldoggá tenni. Ha boldoggá akarod tenni Istent, Imádkozz és meditálj mindennap Szeretettel, lélekteljesen és én-nélkül/odaadóan. Az igazi boldogságot Nem akkor kapod, ha van valamid, Nem is akkor, amikor valamivé válsz, Hanem amikor rájössz, Hogy megvan a képességed Istent mindig megörvendeztetni. A puszta látásban nincs boldogság. A puszta érzésben nincs boldogság. A puszta haladásban nincs boldogság. A boldogságot csak Isten Akaratának való tudatos átadásunkban találhatjuk meg. ******* A birtoklás frusztrációt okoz, a lemondás pedig eredménytelen. Akkor mi adhatja az elme békéjét? Csak Isten Akaratának elfogadása adhatja meg nekünk az elme valódi békéjét. Ha Isten akaratát sajátunknak, teljesen sajátunknak fogadjuk el, békéhez jutunk. Csak akkor lehet életünk eredményes. Honnan tudhatjuk, hogy valami Isten Akarata? Ha valami Isten Akarata, egyfajta belső örömöt vagy elégedettséget érezünk, még azelőtt, hogy bármit is tennénk. Miközben dolgozunk, öröm áramlik bennünk. Végül azt tapasztaljuk, hogy egyformán boldogok

38


vagyunk, akár eredményes, akár eredménytelen a munkánk. A hétköznapi életben csak akkor vagyunk boldogok, ha sikert érünk el. Ha utunk végén győzelmet látunk, csak akkor vagyunk boldogok és jókedvűek. De ha ugyanazt a boldogságot, örömöt és elégedettséget érezzük, akár sikerünk van, akár kudarcot vallunk, ha jókedvűen tudjuk felajánlani cselekedetünk eredményét Istennek, akkor tudhatjuk, hogy amit tettünk, az Isten Akarata. Ha maradandó, valódi boldogságot akarunk, akkor azokat a dolgokat kell cselekednünk, amit jónak és helyesnek érzünk, és az eredményt fel kell ajánlanunk Supreme-nak. A siker és a kudarc két tapasztalat. Ezt a két tapasztalatot egyesítenünk kell. Bármilyen tapasztalatot kapunk küzdelmünk végén, hatalmas örömmel kell felajánlanunk Supreme-nak. Ha az eredményt lélekteljesen, vidáman, fenntartás és feltétel nélkül tudjuk felajánlani, akkor bizonyosan megkapjuk az elme valódi békéjét. Törekszel, hogy nőj. Ez egy boldog tapasztalat, valóban. Keresed az igazságot. Ez egy boldogabb tapasztalat. Átadod földi létedet A gyönyör életének. Valóban, ez a legboldogabb tapasztalat. Szépséggel, szeretettel és gyönyörrel Jöttem a világba. Rég elfelejtettem érkezés-órámat, Mert az a ködös múltban volt. Végtelen vagyok, Boldogan járom az Örökkévalóság útját.

39

Sri Chinmoy - Boldogság  
Sri Chinmoy - Boldogság  

Mikor a vitális rész boldog, Felajánlja Teljes létét a világnak. Mikor a szív boldog, Magába öleli az egész világot. Amikor a szív boldog, M...

Advertisement