Page 1

A LÉLEK oKULÁSÁnn

KR|ÍTÁLy

t\

SO ROZAT

la-

-^-t

I


Tartalom

EIősző

7

Bevezető

9

L. Íqez-et

11

2. f.qezet

L5

3. Í'ejeznt

20

4. Íejezet

24

5. Íejeznt

29

6. Íqezet

34

7. Íejezet

39

8 f.ejezet

43


to

-B tr

'$"

s

\s

N :N

E


q)

H

\q

q)

N p Aa


B N C\i


qJ N

H

R (< -;


.l\J qJ N

..端 $


R

t) q) N

\ r.i

@ N


*r q)

N .R

q' N


B

R

N

oO

\


q) N

H

.R (< o(


q.t

B N

E รถ \


q) N

.h)

*i \


q) N

N

'!\

c.i \


q) N

.Lt

E{

-i


q) N

H

v . st'

E{

\t-

N


--

N

o


A ÉlrroruúsÁnn Az emberiségtörténelme folyamán írásművek millióiban kíséreltékmeg, hogy az igazságot valamiképpenformába öntsék. Ez azonban lehetetlen! A kimondhatatlant nem lehet kimondani. Az Egyetemes Világosságnak legfeljebbegy-egv sugarát lehet felfogni ésszemügyre venni. Ez a mii is ilyen fénysugár:a Krisztus.e|őtti rejté|y. islrolákhoz tartoző Hermész Triszmegisztosz (a ,,háromszor hatalmas Frermész'')lélek-műve.Ebnbenar. ra sző|ít1ákfel az olvasót, hogy ...egyesítse a lényében rejlő örök elz.leket, bogy saját tulajdonáaá r.,áljanak. Ennek, rézlénlehet elnyerni a belső látást. E csebkedet- mint abevezetőben is elhangzlk - rrlegővja a \elket attől, hogy mégrnélyebbresüllyedjen az ellentétekerne oilágában, arnely idegen az ő eredetétől, Ha csupán első ésut<rlsóoldalát olvassa is ei könyvünknek, léle}r-utazás a során kétségtelenü| tap aszta|ja mryd a belőle áradó segítség közvetlen erejét!

KnIstÁry soRoZAT 1

|(|l|5TÁLy

SOROZAT

ISBN 9 6 32 2 3 L k . 96374202| 5 ő

Hermész Triszmegisztosz - A Lélek Okulására  
Hermész Triszmegisztosz - A Lélek Okulására  

SO ROZAT la- -^-t t\ I 2. f.qezet 6. Íqezet L. Íqez-et Bevezető 7. Íejezet 5. Íejeznt 4. Íejezet 3. Í'ejeznt E - Btr \ s N t o : N N p q ) \...

Advertisement