Page 1

DR. BRUCE GOLDBERG ENERGIAVÁMPÍROK A LELKI ÖNVÉDELEM ALAPVETŐ TECHNIKÁI

A természetfeletti a természet azon része, Melyet még nem értettünk meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Elsősorban pácienseimet illeti köszönet, mivel munkámba vetett feltétlen bizalmuk és saját képességeikben való ösztönös hitük nélkül nem lettem volna képes megírni ezt a könyvet. Köszönöm továbbá „szerencsecsillagomnak”, hogy együttműködhettem a Llewellyn Kiadóval. A Llewellyn „család” biztosította számomra azt a páratlan lehetőséget, hogy szavaim eljuthassanak Hozzátok. Nancy J. Mostadnak (beszerzési és fejlesztési igazgató), Carl Llewellyn Weschcke-nek és feleségének köszönhetően ez a projekt (ahogy sok más ehhez hasonló is) a lehető legjobb feltételekkel valósulhatott meg; ők olyan helyzetet teremtettek, melyben mindenki a lehető legjobban járt. Meglehetősen hosszú listát kellene készítenem, hogy a Llewellyn kiadó minden egyes munkatársának megköszönjem a könyv megszületéséhez nyújtott segítségét. Mivel erre nincs lehetőségem, ezúton köszönöm meg minden jótét lélek munkáját. Végezetül köszönettel tartozom szerkesztőmnek, Connie Hillnek. Szakértelme és útmutatásai nélkül e könyv végleges formája nem jöhetett volna létre. Oltalmazzon mindannyiótokat a fény. BEVEZETÉS A lelki támadások valóságosak, az elme energiájának teremtményei. Ugyanakkor amit az agy képes megteremteni, azt meg is tudja semmisíteni. Ha spirituális támadásoknak vagy kitéve, ez a kötet segítséget fog nyújtani neked az ellenük történő védekezésben, és megtanít arra, hogyan távolítsd el ezen


pszichés zavarok okait lényed lényegéből (a lelkedből). Maga a „psziché” kifejezés a görög mitológiából származik: Pszükhé az emberi lelket megtestesítő gyönyörű szűz volt. A tudósok becslése szerint agyunk lehetőségeinek pusztán egy-tíz százalékát használjuk ki – ez azt jelenti, hogy agyunk hatalmas területe, a maradék kilencven-kilencvenkilenc százalék a rendelkezésünkre áll, hogy segítségével érzékeljük a lelki támadásokat és védekezzünk ellenük. A könyvemben ismertetett anyag sok olvasómat sokkolni fogja. Akik már ismernek, tudják, olyan ember vagyok, aki közvetlenül és nyíltan közli az információkat, függetlenül attól, hogy ezt könyv, újságcikk vagy éppen tévéműsor formájában teszi-e. Kijelentéseimet zömmel az előző, illetve az eljövendő életekkel kapcsolatos hipnoterapeuta munkám tapasztalataira alapoztam. Azt a tizenegyezer vagy még annál is több páciensemet vettem alapul, akikkel 1974 óta találkoztam. A technikai és statisztikai adatokat saját eredményeim mellett a szakirodalomból és számos kollégám munkáiból merítettem. Erre azért volt szükség, hogy a lehető leghitelesebb álláspontokat ismertethessem olvasóimmal. Egyaránt felvillanyozó és frusztráló is személyesen megtapasztalni azt, ahogy pácienseim úrrá lesznek a lelki támadásokon. Felvillanyozó látni, betegeim hogyan válnak képessé arra, hogy az ebben a könyvben is ismertetett egyszerű technikák segítségével úrrá legyenek az efféle támadásokon. Ugyanakkor frusztráló a tény, hogy oly sok gyanútlan ember esik lelki támadások áldozatául anélkül, hogy erről akár a legkisebb tudomása is lenne. Az olyan tünetek, mint a depresszió, a balszerencse, a súlyvesztés és így tovább (lásd a 4. fejezetet) könnyűszerrel magyarázhatók egészségügyi okokkal vagy az események véletlen egybeesésével. A lelki támadások felismerésének, megelőzésének és kezelésének tudása nagymértékben javíthatna sok ember életén, ráadásul olyan rövid idő alatt, hogy azon bármelyik orvos vagy pszichoterapeuta csodálkozna. A lelki támadásokkal, azok megelőzésével és kezelésével foglalkozó szakirodalom igencsak szegényes. Meglehetősen érdekes, hogy sokkal több ilyen adatot találhatunk a népi legendákban, mesékben és a boszorkányperek leírásaiban. Ez utóbbiak független lejegyzései, melyeket a lelki támadások által nem érintett és a perek kimenetelében nem érdekelt emberek őriztek meg, megerősítik az áldozatok állításait. Könyvemet azzal a céllal írtam, hogy alapos képet adjak a mindennapi életünkben is jelenlévő láthatatlan erőkről. Ezen energiák között találunk az egészségünkre és jólétünkre üdvös hatást gyakorló erőket is, mások azonban szó szerint létezésünk lényegét támadják meg. A könyvemben található gyakorlatok segítségével képessé válhatunk tudatosan érzékelni a fizikai testünket körülvevő megfoghatatlan energiákat, és így általában véve a világegyetem energiáit is. Megerősíthetjük saját auránkat,


és megvédhetjük magunkat a lelki támadások valamennyi fajtája ellen. Olyan tudásra fogsz szert tenni, olyan technikákat fogsz megismerni, melyekkel megvédheted önmagadat és másokat az efféle lelki támadások ellen. Meg fogom mutatni neked, hogyan különböztesd meg a lelki betegségeket és az említett láthatatlan erők támadásait. Ha ez a kötet segítséget nyújt neked abban, hogy akár csak egyetlen lelki támadást is elháríts, akkor már elértem a célomat. 1. FEJEZET A LELKI TÁMADÁS NÉHÁNY PÉLDÁJA A legtöbb lelki támadást a környezetünk erőire való fogékonyságunk és az általunk létrehozott negatív energiák okozzák. Mindannyian rendelkezünk azzal a képességgel, hogy pozitív, illetve negatív energiákat sugározzunk ki magunkból, és azzal a képességgel is, hogy elzárkózzunk az ilyen energiák elől. Az imák pozitív energiákat hoznak létre, ezek beépülnek a Föld elektromágneses terébe. E pozitív energiák ellensúlyozhatják a negatív energiák hatásait: a cinizmust, a rádió- vagy tévéreklámokat és a démoni erőket. A pozitívan gondolkodó emberek természetes módon ráhangolódnak ezekre az áldásos, jótékony erőkre. Ennek eredményeként jó cselekedeteket hajtanak végre, vagy egyszerűen csak boldogabb emberekké válnak. A negatív gondolkodásra ennek az ellenkezője igaz. A negatív gondolkodás energiái a lelki támadások által számos gonosz tettet okoztak, melyeket olyan tudatlan személyek kezdeményeztek, akik ráhangolódtak ezekre a negatív gondolatokra, és végre is hajtották az általuk sugallt tetteket. Arra szeretnék rámutatni, hogy csakis mi vagyunk felelősek azért, hogy pozitív vagy negatív energiákat teremtünk-e. Mind a pozitív, mind a negatív erők részt vesznek személyes energiamezőnk (vibrációnk) kialakításában, és kapcsolatban állnak velünk a minden anyagot kormányzó elektromágneses energia révén. EGY EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ LELKI TÁMADÁS TÖRTÉNETE Társadalmunkat két negatív érzelem, a félelem és a depresszió uralja, és ezek tesznek érzékennyé bennünket a lelki támadásokra. Belle esete jól példázza ezt az állítást, ugyanakkor bemutatja, milyen az egész életen át tartó lelki támadás. Belle-lel 1995-ben találkoztam először, egy borús őszi napon. Már 1989 óta Los Angelesben éltem, mégis nehéz volt megszoknom azokat a napokat, amikor még reggel nyolckor is sötét az ég és fagyos a levegő. Tizenegyre a Nap felülkerekedett a szmoggal vívott csatában, és ragyogó nyári idő virradt ránk.


Belle először épp egy ilyen napon jött el a rendelőmbe. Harminchét éves, enyhén túlsúlyos, depressziós nő volt. Bizonytalanság és félelem áradt belőle. Az elmúlt csaknem húsz év alatt már számos hagyományos terápián esett át. A részletes történet fényt derít azokra a tényezőkre, amelyek hozzájárultak akkori lelkiállapotához. Belle egyszerűen nem bízott a férfiakban. Képtelen volt bármilyen állandó és működőképes párkapcsolat kialakítására. Hagyományos családban nőtt fel, csendes lány volt; gyermekkorában szinte egyetlen barátja sem akadt, és úgy érezte, az édesanyja kevésbé szereti őt, mint a két nővérét. Belle csakis az édesapjához kötődött. Apja mindig azt szerette volna, ha fia születik, így Belle megpróbálta betölteni ezt a hiányt. A fiús lány szerepe volt tehát az egyik módja annak, hogy örömöt szerezzen az apjának. Ezt azonban csak az apja méltányolta, az édesanyja nem. Belle-nek valahogy mindig több házimunka jutott. Édesapja Belle tizenéves korában súlyosan megbetegedett, ettől kezdve ő viselte a gondját, s így még inkább elidegenedett az anyjától. Belle-nek nem volt példaképe családtagjai körében, nem volt kihez fordulnia a kérdéseivel, és nem volt senki, aki kielégítette volna az igényeit. Valójában mindkét szülője lelki parazitaként működött (lásd a 2. fejezetet). Így amikor főiskolára került, Belle nem állt készen arra, hogy párkapcsolatot alakítson ki egy férfival. Két házassága ment tönkre, mindkettőt a bizalmatlanság és a frusztráció jellemezte. Belle soha nem volt képes kommunikálni a férjével. Az első férje tizenöt évvel volt idősebb nála; tőle azért vált el, mert rajtakapta egy másik nővel. Második házasságát már érettebben, munkájában elismert könyvelőként, huszonkilenc éves korában kötötte meg. Szexuális igényeit nem elégítette ki a házassága, ezért viszonyt kezdett egy másik férfival. Ez a válása mintegy a saját bűnösségére, dühére, frusztrációira való reakcióként következett be. A második válás után Belle minden párkapcsolatában törődést, figyelmet és szexet igényelt. Azok a férfiak vonzották, akik mind testileg, mind lelkileg rosszul bántak vele. Minél durvábban léptek fel vele szemben ezek a férfiak, Belle annál inkább igényelte a szexet, így került egy ördögi kör fogságába. Hogy valamiféle megoldást találjon a problémáira, Belle különböző lelkisegély csoportokba lépett be. Sajnos egyetlen olyan embert sem talált ezekben a csoportokban, akivel valódi kapcsolatot lett volna képes kialakítani. Csak ült a foglalkozásokon, és hagyta, hogy a többiek beszéljenek, vagy vitába keveredett valamelyik problémás csoporttaggal. Soha nem profitált semmit ezekben a csoportokban. Végül otthagyta őket, egyedül ücsörgött otthon, ez pedig étkezési és súlyproblémákat vont maga után. Csakis az evésben lelt vigasztalást. Túlsúlyossá vált, és így még depressziósabb lett. Mivel mint minden ember, Belle is vágyott társas kapcsolatokra, időnként működésképtelen kapcsolatokba keveredett különböző férfiakkal. Ezek a férfiak


lelkileg rosszul bántak vele, butának, kövérnek és csúnyának nevezték. Eleinte úgy érezte, hogy figyelmesebbnek kellene lennie ezekkel a férfiakkal. Azt feltételezte, hogy ha kiszolgálja őket, és elfogadja durva bánásmódjukat, akkor végső soron szerelmet ébreszthet bennük. Nem kétséges, hogy ez a magatartás a saját családjában tapasztalt minta követése volt. Továbbra is lelki támadások érték őt ezektől a férfiaktól. Belle eltúlzott gondoskodása egészségtelen volt, s csak az lett a következménye, hogy a fiatal nő úgy érezte, kihasználják, és nem méltányolják az erőfeszítéseit. Aztán, ha kifejezte szexuális vagy egyéb igényeit, néha fizikailag is bántalmazták. Így Belle egyre kilátástalanabb ördögi körbe került, mely a következő fázisokból állt össze: • • • • • •

Kielégítetlenség Manipuláció Megaláztatás Kétségbeesés Megbántódás Visszavonulás

Ez az önmagába visszatérő ciklus elsorvasztotta Belle-t, és még fogékonyabbá tette a lelki támadásokra. A további lelki támadások tünetei folyamatos „balszerencseként” jelentkeztek. Szerencsétlensége 1992 januárjában kezdődött. Megtakarított pénzének nagy részét a Los Angeles-i Independence Bankban tartotta. Egy reggel, amikor bemenet a bank San Fernando völgybeli fiókjába, hogy pénzt fizessen be a számlájára, meglehetősen nagy meglepetésben lett része. A szövetségi kormányzat épp akkor záratta be és vette át ezt a bankot, mivel ez is részesévé vált a BCCI-botránynak. Belle-t nem engedték be a fiókba. Több mint nyolc órát kellett sorban állnia, hogy megkaphassa a bankban elhelyezett pénzét. Négy hónappal később rákos lett a macskája. Több mint tíz éve ez az állat volt Belle egyetlen barátja. Nem egészen egy hónappal később a macska elpusztult, és Belle ettől csak még depressziósabb lett. Négy napig el sem hagyta a lakását, és ez idő alatt szinte semmit sem evett. Még ugyanezen év őszén, nem egészen egy hónap alatt háromszor bírságolták meg Belle-t gyorshajtás miatt. Ekkor már húsz éve vezetett autót, és korábban soha, semmilyen bírságot sem róttak ki rá. Ám az autójával kapcsolatos problémái ezzel még nem értek véget. Elromlott a sebességváltója, és a javítás költsége tovább apasztotta a bankszámláját. Aztán egy este, koncertre menet, tökéletesen szabályosnak látszó módon parkolt le az autójával. Amikor a koncert után visszament a kocsihoz, még idejében érkezett, hogy lássa, amint épp elvontatják az autóját. Leállt vitatkozni a vontató vezetőjével, arra hivatkozva, hogy a helyszínen


semmilyen parkolást tiltó tábla vagy jelzés nem volt kitéve. Erre a sofőr rámutatott az aszfalt egy pontjára – jól látszott, hogy valami vandálok kitéptek onnan egy táblát –, majd folytatva munkáját, elszállította Belle autóját. 1993-ban Belle-nek még kellemetlenebb eseményekben volt része, mivel vizsgálatot tartott nála az adóhivatal. Több, mint egy éven át folyt az ellenőrzés, és végül Belle-nek több ezer dollárja bánta. Hogy anyagi ügyei még rosszabbul alakuljanak, a könyvelő cég, amelynél dolgozott, csődöt jelentett, így Belle búcsút mondhatott leendő nyugdíjának. Ráadásul új munka után is kellett néznie. Az álláspiacon nem volt túl rózsás a helyzet, így végül kevesebb fizetéssel és kevesebb juttatással járó munkát kényszerült elfogadni. Belle Northridge-ben élt, épp az 1994 januárjában bekövetkezett földrengés epicentrumában. Lakását lebontásra ítélték, őt magát pedig költözésre kényszerítették. Balszerencséjének számos további példáját sorolhatnám még, de véleményem szerint ennyi épp elég ahhoz, hogy fogalmat alkothassunk a helyzetéről. Ha valaki lelki támadásoknak teszi ki magát, akkor egy másik ördögi körbe kerül. A helyzet fizikailag, mentálisan, emocionálisan és spirituálisán is folyamatosan egyre rosszabbra fordul. Belle élettörténete nem sugallja azt, hogy bármi szokatlan lenne ebben a pechszériában. Pontosan ez a fő probléma a lelki támadásokkal. A társadalom nem készít fel bennünket arra, hogy tüneteink mögött metafizikai okokat keressünk. Az átlagemberek még a lelki támadás gondolatát is elutasítják. Ha valaki valódi lehetőségként kezeli ezt az ötletet, azt a többiek pszichológiailag instabil személynek tartják. A hagyományos orvostudomány képviselői bizonyosan mindenkit megpróbálnának lebeszélni arról, hogy ilyen okokat keressen az események hátterében. Számos klasszikus, analitikus, és kognitív magyarázat kínálkozik Belle esetére. De ne feledjük, hogy Belle több hagyományos terápián is részt vett, és ezek egyike sem vezetett eredményre. Belle esete igen bonyolultnak tűnhet, de a kezelése valójában korántsem volt annyira bonyolult, mint gondolnánk. Amint megismertettem őt a spirituális védelmi technikákkal, és önhipnotikus képzésben részesítettem, pechszériája véget ért, és sorsa jobbra fordult. Balszerencséjének elmúlta volt az a jel, melyet a kezelés igazolásaképpen elfogadott, mivel már sokfajta terápiában részt vett, de egyik sem bizonyult működőképesnek. Belle tehát gyors, rövid távú megoldást keresett, mely képes azonnali segítséget nyújtani, viszonylag logikusnak hangzik, és a terapeutától függetlenül is végrehajtható. Úgy tűnt, hogy a metafizikai irányultságú hipnoterapeutai gyakorlatom segítségével létrehozott programom kielégíti Belle igényeit. Saját motivációi és erőfeszítései hatására élete más irányt vett.


LELKI TÁMADÁS A CÉGES VILÁGBAN Steve egy több, mint háromszáz alkalmazottat foglalkoztató cégnél dolgozott számlázási ellenőrként. Ha azt mondjuk, hogy a munkája rengeteg stresszel járt, azzal nagyon keveset mondtunk. Sajnos az a környezet, mellyel Steve-nek nap mint nap szembe kellett néznie, a lelki támadások melegágya volt. Steve-nek sehogy sem sikerült egy csendes helyet találnia, ahol dolgozhatott volna. Az irodájában folyamatosan szólt a rádió, többnyire valamelyik kereskedelmi adó műsorát sugározta. Ha az adásban éppen senki nem sopánkodott valami miatt, akkor a reklámok és a rossz hírekkel teli híradások fejtettek ki negatív hatást Steve-re. Steve maga is falta a híreket. Naponta legkevesebb két újságot olvasott el, nézte a tévéhíradókat, és egész nap rádiót hallgatott. Az irodájának csak egyetlen ablaka volt, mely egy hatalmas, villogó reklámtáblára nézett, újabb lelki támadásnak téve ki Steve-et. Hogy még rosszabb legyen a helyzet, senki sem szeretett ennél a cégnél dolgozni. Steve munkatársai állandóan panaszkodtak valamiért. Az üzletkötők túl alacsonynak találták a jutalékukat. A titkárnő azért nyafogott, mert nem fizették ki a túlóráit. Még a céges leveleket kézbesítő alkalmazottak is panaszkodtak, hogy túl sokat kell dolgozniuk, hogy nem kapnak elég mellékjuttatást és így tovább. Steve főnöke, Charlie, a cég összes vezetőjéhez hasonlóan, szintén túl volt terhelve, és ennek következtében ő is kevés türelemmel viseltetett az alkalmazottai iránt. A vezetés folyamatosan „leépítette” a céget, így a munkamorál a mélypontra zuhant. Nem volt egyszerű együtt dolgozni Charlie-val. Többnyire jót akart, de neurotikus volt, és ez még a jobb napjait is beárnyékolta. Charlie arcrángásai és ideges, sipító hangja elgyengítették a beosztottait. Mindenki „energiaelszívó”nak jellemezte őt. A helyzeten csak rontott a korábban már említett zajszennyeződés is. Ráadásul az irodaépület a város bűnözési gócpontjában állt, a legmocskosabb környéken. Nehéz volt parkolóhelyet találni, és jó eséllyel lehetett számítani arra, hogy az ember autóját a munkanap végére megrongálják a vandálok. Steve-vel egy szobában dolgozott az egyik kollégája, Frank. Az ő specialitása a vallás volt. Új keresztényként állhatatosan kritizálta Steve minden rossz szokását (a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a szerencsejátékokat és így tovább). Frank folyamatosan arrogáns, álszent előadásokat tartott Steve-nek a helyes életvitelről. Ez csak még jobban frusztrálta Steve-et. Mindezek együtt már túl sok megpróbáltatást jelentettek számára. Mindebből nem az következik, hogy Steve ideg-összeroppanásban vagy valamilyen egyéb, tényleges pszichiátriai zavarban szenvedett volna. Tüneteit


egyszerűen az őt érő folyamatos lelki támadások okozták. Steve a következő tünetekkel keresett fel: nyak-, torok- és mellkasi fájdalmak, álmatlanság, étvágyvesztés, potenciazavarok, fejfájás, hirtelen dührohamok, sorozatos balszerencse, leromlott koncentrációs készség. Márpedig ezek – ahogy majd a 3. fejezetben részletesen is ki fogom fejteni – a lelki támadások klasszikus tünetei. Biztos voltam a diagnózisban, hiszen Steve korábban egy sor alapos orvosi vizsgálaton esett át. Minden eredménye negatív lett. Az orvosa ajánlotta neki, hogy keressen fel egy pszichiátert. Ez is gyakori jelenség a lelki támadások esetében. Mielőtt elhelyezkedett volna ennél a vállalatnál, Steve-nek semmilyen, a fentiekhez hasonló tünete nem volt. Meglehetősen boldognak érezte magát korábbi munkahelyén. Előző cégénél teljesen más volt a munkahelyi környezet. Sajnos azonban Steve korábbi főnöke már visszavonult az üzleti életből. A zajártalom, az általános negatív hangulat, a folyamatosan záporozó rádióreklámok, Frank hittérítői tevékenysége, a villódzó hirdetőtábla, a cég által gerjesztett nagyfokú stressz és bizonytalanság – ezek együtt a lelki támadások tökéletes környezetét hozták létre. Steve egyszerűen csak a lehető legrosszabb helyen volt a lehető legrosszabb időben. A könyvemben is bemutatandó technikák segítettek Steve-nek, hogy felülkerekedjék a negativitás ilyen áradatán. Mielőtt azonban beleegyezését adta volna e technikák alkalmazásához, meg akart bizonyosodni arról, hogy helyesen diagnosztizáltam az állapotát. Elfogadtam a kihívást, és azt javasoltam neki, hogy két héten keresztül ne nézze a tévéhíradót és ne olvasson újságot. Ezen kívül semmi mást nem kellett megváltoztatnia az életmódjában. Ugyanazokat az ételeket fogyasztotta, ugyanúgy összejárt a barátaival, továbbra is folytatta a hobbijait – pusztán ettől a két dologtól tartózkodott. Két héttel később Steve felhívott. Úgy találta, hogy állapota körülbelül húsz százalékkal jobbra fordult, és úgy döntött, hogy a páciensem lesz. Mindketten boldogok voltunk, hogy így határozott. Steve esete sokkal általánosabb, mint gondolnánk. Ha az emberek a lelki támadás kifejezést hallják, valami egészen más dologra gondolnak. A régi horrorfilmek képei jutnak eszükbe. A következő két eset a lelki támadások ritkább, de elfogadottabb fajtáját képviseli. Larry Dossey a lelki támadások egyik klasszikus példáját írja le Space, Time and Medicine (Az űr, az idő és az orvostudomány)1 című könyvében. Egy kóros soványságban szenvedő idősebb urat szállítottak be a kórházba, ahol dr. Dossey orvosgyakornokként dolgozott. A beteg több mint huszonöt kilót veszített a súlyából hat hónap alatt, és haldoklott. Dr. Dossey kollégája, Jim, aki szintén orvosgyakornok volt a kórházban, két héten keresztül vizsgálta a beteget, megröntgenezte, vérvizsgálatot végzett, de az 1

Larry Dossey, M. D.: Space, Time and Medicine. Shambhala Publications, 1982, 3-6. o.


eredmény minden esetben negatívnak bizonyult. Sem Jim, sem dr. Dossey nem talált orvosi magyarázatot a páciens állapotára. Amikor Jim tájékoztatta az idősödő urat a vizsgálatok eredményéről, ő így válaszolt: „Rendben van, doktor úr, tudom, hogy haldoklóm, és azt is, hogy miért. »Rontás« van rajtam, doktor úr.” Aztán folytatta, és elelmesélte, hogy hat hónappal korábban egyik ellensége felbérelte a helybeli boszorkányt, hogy rontást küldjön rá. Ez a boszorkány rávette az idősödő úr feleségét, hogy vágjon le a hajából egy tincset, és adja oda neki. Ezek után közölte az idős úrral, hogy a hajával végrehajtott rituális varázslat folytán „rontás” került rá. Ettől a naptól kezdve ez az úr nem evett többet, lefogyott huszonöt kilót, és azért ment a kórházba, hogy meghaljon. Jim úgy döntött, eljátssza az „orvosvarázsló” szerepét, és végrehajt egy szertartást, hogy ellensúlyozza a boszorka rontásának hatásait. Egy szombat éjjel Jim, dr. Dossey és a páciens részt vett egy rituálén, melynek során Jim levágott egy keveset az idős úr hajából, és elégette azt, miközben az alábbi kijelentést tette: „Ahogy a tűz elégeti e hajtincset, úgy távozik a rontás a testedből.” Másnap reggel az idős úr farkaséhesen ébredt. Az ételből kétszeres, háromszoros adagokat rendelt és látványosan hízni kezdett. Hamarosan egészségesen bocsátották el a kórházból, és régi énjét is visszanyerte. A lelki támadások utolsó példáját barátom, Brad Steiger: The Awful Thing in the Attic (A padlás rémséges lakója)2 című könyvéből idézem. Braddel először 1987 májusában találkoztam, amikor Philadelphia külvárosában mindketten felvételt nyertünk a Nemzetközi Hipnózis Társaság Dicsőségcsarnokába. Egy esős októberi délutánon Brad a lakók kérésére megvizsgált egy középnyugati viktoriánus udvarházat. A család azután költözött ide, hogy a családfő, George elveszítette chicagói állását. Ez idő tájt is komoly anyagi problémákkal küszködtek, és egyszerűen nem engedhették meg maguknak, hogy újra elköltözzenek. Amint George és családja beköltözött az új házba, kutyájuk, mely már hét éve velük élt, egyszerűen világgá rohant, és soha többet nem jött vissza. A házban bizonyos estéken egyszerűen nem működtek a háztartási gépek, nem volt világítás, és nem folyt víz a csapokból. George felesége, Anna elmondta, hogy rettenetes, síró hangokat hallott a padlásról. Három gyermekük is megerősítette a szokatlan eseményekről szóló beszámolókat. Tízéves fiuk, Mike elmesélte, hogy „egy borzalmas szörnypofát” látott feltűnni a televízió képernyőjén. A hétéves Lewis egy macskaszerű lényről számolt be, amely néha megjelent, aztán eltűnt, és újra megjelent, és ide-oda tologatta a játékait a gyerekszobában. George pedig furcsa, a ház falaiból kiszóló hangokról számolt be. A család minden tagja másképpen írta le a padlásról hallható hangokat. 2

Brad Steiger: The Awful Thing in the Attic. St. Paul, Galde Press, 1995.


George szerint női hang volt; a lányuk, Carol úgy gondolta, hogy férfi az illető; Mike véleménye szerint úgy hangzott, mint egy fiatal lány hangja; Lewis viszont egy idős férfit vélt hallani; Anna pedig biztos volt benne, hogy fiatal férfitól származott a hang. Egyéb hátborzongató eseményekre is felfigyeltek. Anna egyre gyakrabban vette észre, hogy valaki turkált a hálószobai szekrényben lévő ruhái között. Az egész család arról számolt be, hogy folyamatosan elvesznek a személyes dolgaik. Esetenként ismeretlen eredetű hideg légáramlatokat érzékeltek. Az összes ilyen esemény éjszaka következett be, és rettegéssel töltötte el a ház lakóit. Ez a család egy kisebb démoni erő lelki támadása alatt állt. A jelenséget és a megoldását a 11. fejezetben fogjuk alaposabban tanulmányozni. 2. FEJEZET ENERGIAVÁMPÍROK A”vámpír” kifejezés Drakula gróf és más démoni hatalmak képét idézi fel. A gonosz erőkkel részletesebben a 9. fejezetben fogunk foglalkozni. Céljainknak megfelelően most az energiavámpír jelenségéről fogok szólni. Úgy tűnik, néhány ember egyszerűen a puszta jelenlétével elszívja a környezetében lévő védtelen személyek energiáit. Az efféle személyek látszólag gyakran baráti viszonyban állnak áldozataikkal, akiken egyértelműen megfigyelhetőek az energia elszívásának klasszikus jelei. A tipikus tünetek az általános kimerültség, a motiváció- és energiahiány, a kóros soványság, a sápadt arcbőr és az általános gyengeségérzet. Ezen kívül az ilyen áldozatok általában könnyen befolyásolható emberek. A domináns fél (az energiavámpír) mindig megakadályozza, hogy az áldozat sikeres kezelésben részesülhessen, vagy hogy elsajátíthassa a megfelelő védekezési technikákat. Az energiavámpírok többsége jóhiszemű, normális ember. Olyan boldogtalan emberek ők, akik áldozataik energiaforrásainak telepatikus megcsapolásával okoznak nekik sérüléseket. Ha egyszerűen csak elválasztjuk egymástól a két adott személyt, az azonnali pozitív változásokat eredményez az áldozat életében. Los Angeles-i rendelőmben az összes ilyen áldozatot megtanítottam a spirituális védelmi technikákra, melyek segítségével elkerülhetik, hogy újra jelentkezzék náluk ez a szindróma. A 12., 13., illetve a 14. fejezetben számos ilyen gyakorlatot fogok bemutatni. Az olyan esetekben, amikor ez az energiaelszívás akaratlanul és öntudatlanul megy végbe, jobb szeretem a „lelki paraziták” kifejezést használni. Azokban az esetekben, amikor ez a hatás előre eltervelt lelki támadás következtében jelentkezik, az elkövetőt energiavámpírnak fogom nevezni. Ez a folyamat bármely olyan szituációban megfigyelhető, amelyben egyszerre


több ember van jelen. Minél többen vannak, annál könnyebben észlelhető a jelenség. Lehet szó családi összejövetelről, valamilyen előadásról vagy egy véletlen találkozásról a helyi moziban. Nagyszerűen megfigyelhető ez a jelenség az általam tartott előadásokon és szemináriumokon is. Amikor előadom nézeteimet erről a témáról, azonnal bólogató fejeket látok a hallgatóság soraiban. Ezen személyek partnereinek reakciója azonban még érdekesebb. Tőlük kaptam életem legcsúnyább, leggyilkosabb pillantásait. De ne ijedjetek meg, én teljes mértékben védve vagyok, semmiféle hatással nem lehet rám ez a parazitizmus és vámpírizmus. Az energia lecsapolásának másik magyarázata az lehet, ha két ember közeli kapcsolatban áll egymással. A felek folyamatos egymásrautaltsága folytán gyakran az érzékszerveken túli érzékelés figyelemreméltó esetét tapasztalhatjuk a két ember között. Előre meg tudják mondani, mire gondol és mit fog tenni a partnerük. Néhányan egyszerűen úgy írják le ezt a jelenséget, hogy jól ismerik a másik személy szokásait és viselkedését. Én is elfogadom ezt a magyarázatot, de csak részben, mivel véleményem szerint nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy a felek agyhullámai egymásra hangolódnak. Saját magasabb tudatszintjeiken, különösen az álom állapotában, kiegyenlítődnek, szinkronizálódnak agyuk alfa hullámai (a hipnózis, az álmok és a napközbeni relaxált állapotok agyhullámai). Ráadásul minél érzékenyebb pszichikailag az adott személy, annál valószínűbb, hogy hatással lesznek rá mások érzelmei és gondolatai. Különösen igaz ez abban az esetben, ha egy kapcsolat során a kevésbé érzékeny fél a meghatározó. Az emberek három kategóriába sorolhatók: az energiaadók, a semleges személyek (a legtöbb ember ebbe az osztályba tartozik) és az energiaelvevők kategóriájába. A lelki parazitizmus (energiaelvevés) leggyakrabban férj és feleség, illetve anya és lánya között alakul ki. Minden olyan személy energiavámpírnak minősül, aki folyamatosan megköveteli, hogy időt és figyelmet fordíts rá, különösen akkor, ha a vele töltött idő után kimerültnek érzed magad. Az alábbi esetek az energiavámpírok, illetve energiaparaziták támadásainak tüneteit mutatják be. Fontos megértenünk, hogy ezek az esetek roppant gyakoriak, és többnyire sem az egészségügy, sem az áldozat környezete nem ismeri fel valódi természetüket. LELKI TÁMADÁS A SZUPERMARKETBEN Leonore már régóta pénztárosként dolgozott a helyi szupermarketben. Mindig rosszkedvűnek tűnt. A főnöke is felismerte ezt a vonását, azonban nem bocsátotta el őt, mivel mindig hajlandó volt elvállalni a legrosszabb munkákat is. Soha nem kért fizetésemelést, és soha nem okozott kellemetlenséget a


vásárlóknak – legalábbis tudatosan nem. Ahogy említettem, Leonore valahogy mindig az összeomlás határán állt. Nem használt drogokat, de soha nem volt teljesen magánál. Amikor páciensem, Della, a környékre költözött, ebben a szupermarketben kezdte intézni a bevásárlásait. Della roppant szenzitív nő volt, mágnesként vonzotta magához a negativitást. Első találkozása Leonore-ral sokkoló volt. Amikor beállt a sorba, hogy kifizesse a vásárolt árukat, Della egész testét baljóslatú érzés járta át. Egyre erősödő depressziót és szorongást érzett. Della csak azt tudta, hogy valahogy ki kell jutnia az áruházból. Visszafojtott lélegzettel rohant ki a boltból, otthagyva azt is, amit bevásárolt. Della huszonkét éves volt ekkor. És ez volt az első ilyen eset életében. Korábban sem hasonló pánikroham, sem agorafóbia nem fordult elő nála. Úgyszólván a depressziót sem ismerte, legalábbis korábban sohasem tapasztalta azt olyan erősen, mint Leonore közelében. A kezelés során megtanítottam neki a lelki védelem technikáit. Ebben a könyvben is sok ilyen gyakorlattal fogtok találkozni. Elég, ha annyit mondok, hogy Della visszament az áruházba, bevásárolt, és ki is fizette, amit vett, habár Leonore ült a kasszánál. Lehet, hogy Leonore energiavámpír, de Dellát már soha többé nem háborgathatja. EGY HÁZALÓ ÜGYNÖK LELKI TÁMADÁSA Beverly olyan környéken lakott, melyet igen gyakran látogattak házaló ügynökök. Türelmes és barátságos nő volt, könnyedén kezelt mindenfajta ügynököt. Alkalmanként vásárolt ezt-azt az ajtajában kínált termékekből, de többnyire egyszerűen leszerelte az árusokat. Aztán találkozott Harryvel. Harry új volt a környéken. Egy szőnyegtisztító céget képviselt, és házról házra járt, hogy bemutassa szolgáltatásait. Beverly ajtót nyitott neki egy végzetes napon, és felkészült rá, hogy elküldje. Aztán hirtelen megdermedt. Harry ezt pozitív visszajelzésként értékelte, és bement a lakásba, majd nekilátott a nappali szőnyegének kitisztításához. Beverly bólintani szeretett volna, és megpróbált válaszolni Harry egyik kérdésére, de ekkora már nem volt kapcsolata a külvilággal. Harry fő célja az volt, hogy kizárólagos szerződést kössön a házban található összes szőnyeg tisztítására. Beverly alá is írt egy megállapodást, melyben engedélyezte, hogy Harry a következő héten elvégezze a munkát. Szerencsére Beverly egyik nővérének feltűnt, hogy valami nincs rendben a húgával, és felhívott engem telefonon. A tünetek nem sokkal Harry távozása után megszűntek, de Beverly még a kezelés alatt is meglehetősen zavarodott volt. Miután egy alapos orvosi és pszichológiai vizsgálat kizárta az összes hagyományos okot, bevezettem őt a lelki önvédelem technikáiba, és adtam neki egy hipnózis kazettát, hogy képes legyen kezelni saját magát. (Lásd a 12. fejezetet.)


Beverly hamar reagált a kezelésre, és két nap alatt visszanyerte régi énjét. És mivel Kaliforniában létezik egy törvény, melynek értelmében bármilyen, három napnál nem régebben kötött szerződés felbontható, egyszerűen érvénytelenítette a Harryvel kötött megállapodását. EGY NAGYVILÁGI LELKI TÁMADÁS Natalie gyönyörű, huszonnégy éves nő volt, amikor megismertem. Frissen végzett orvosként előtte állt az élet. Azonban minden megváltozott azon az éjjelen, amikor találkozott Ferdinánddal. Ferdinánd egy roppant tehetős Los Angeles-i család gyermeke volt. Jóképű, luxuskörülmények között élő fiatalember. Amikor meghívta a középosztályból származó Natalie-t, hogy töltsenek egy kellemes hétvégét a család jachtján, a lány képtelen volt nemet mondani. Natalie Ferdinánd iránt érzett vonzódása nyilvánvalóan felszínes és sekélyes volt. Ferdinánd valójában szellemileg visszamaradott személy volt. A legegyszerűbb fogalmak és feladatok is meghaladták értelmi képességeit. Abból, amit Natalie mesélt nekem róla, feltételezem, hogy idegrendszeri problémái lehettek, vagy enyhén retardált volt. Natalie idealisztikus és támogató beállítódású személy volt. Nem foglalkozott a férfi hibáival. Néhány hónappal kapcsolatuk kezdete után azonban számára korábban ismeretlen problémákat tapasztalt. Álmatlansággal küzdött, elveszítette az étvágyát, depresszió és gyomorfájdalmak kínozták, mások által érzékelhetetlen hangokat kezdett hallani, és sorozatos balszerencse nehezítette meg az életét. Amint látni fogjuk, ezek a lelki támadások klasszikus tünetei. A szimptómákat Ferdinánd okozta. Az orvosi vizsgálatok rendre negatív eredménnyel zárultak, és Natalie életében semmi sem változott meg az elmúlt időszakban – kivéve Ferdinánd jelenlétét. Ráadásul a tünetei megszűntek, amikor Ferdinánd Európába utazott egy kéthetes vakációra – szerencsére Natalie nem tudott vele tartani. Eleinte nem volt könnyű Natalie-val dolgozni. Roppant erős hatásokat kellett semlegesítenem. A lány közelmúltjának kevés szerencsés eseménye közé tartozott, hogy Ferdinánd elutazott. Míg távol volt, Natalie kellőképpen megerősödött ahhoz, hogy véget vessen a kapcsolatnak, és nem sokkal Ferdinánd hazaérkezése után szakított a fiúval. Ferdinánd nem egykönnyen engedte el őt. Megrögzötten hívogatta telefonon, és gyakran állított be hozzá bejelentés nélkül. Natalie elég okos volt ahhoz, hogy megváltoztassa a telefonszámát és kicserélje a zárakat a lakásában. Kaliforniában roppant szigorúak a zaklatásra vonatkozó törvények, és Ferdinánd végül megértette az üzenetet. Békén hagyta a lányt, aki immáron négy éve a korábbiakhoz hasonló semmiféle problémától nem szenved.


A „SZÍNPADI ANYA” LELKI TÁMADÁSA A lelki paraziták, az energiavámpírok és áldozataik legtipikusabb párosait az anyák és lányaik, illetve férjek és feleségeik képviselik. Ramona klasszikus „színpadi anya”-ként viselkedett huszonnégy éves lányával, Charlene-nel. Charlene modellként dolgozott és reklámokban szerepelt. Időről időre televíziós show-kban is kapott kisebb szerepeket. Az egyetlen baj az volt, hogy Charlene utálta ezt az egészet. Átlagos tinédzserként akart élni, Ramona azonban hallani sem óhajtott erről. Ramona „érett” ötéves korában kényszerítette Charlene-t a modellszakmába. Nem létezik jelző, mellyel le lehetne írni egy ilyen „színpadi anya” motivációit és tetteit. Ezek révén egy behálózáson és manipuláción alapuló, tökéletesen egyoldalú kapcsolat jön létre. Ramona lánya minden egyes lépését és cselekedetét ellenőrizte. Charlene soha nem dönthetett szabadon a torna- és táncóráiról, a diétájáról, nem választhatta meg saját maga a hobbijait vagy a barátait. Ramona irányította az életét, és modellügynökségről modellügynökségre, fotóstól fotósig cipelte őt. Pusztán a család orvosának véletlen közreműködése miatt nyílt lehetőségem arra, hogy segítsek Charlene-nek. Az orvos jól ismerte a lelki védelem terén végzett munkámat, és olvasta az Előző életek, jövendő életek című első könyvemet3 is. Charlene kivizsgálása során semmiféle orvosi problémát nem talált, de nagyon aggódott a lány tinédzserkori depressziója és étvágytalansága miatt. Charlene-nél nem állt fenn anorexia nervosa, de a lány nem egyszerűen „rossz passzban” volt. Az orvos felismerte, hogy súlyos az eset. Azonnal átláttam a problémát, és hosszas beszélgetést folytattam Ramonával, mielőtt megkezdtem volna Charlene hipnotikus, lelki védelmi kezelését. Végül is Ramona volt az, aki ellen a későbbi terápia során védelemmel kellett felruháznom Charlene-t. Ramona nem kedvelt engem, és a véleményem sem tetszett neki. Én ugyanis kifejtettem, hogy minden, Charlene karrierjére vonatkozó ambíciója haszontalanná válna, ha lánya egy pszichiátriai intézetben végezné, vagy meghalna. Úgy tűnt, ezt meghallotta, és beszüntette az ellenállást. Charlene szépen fejlődött. Védelemre tett szert anyja lelki támadásai ellen, és visszanyerte saját élete irányítását. Érdekes módon néhány évig még folytatta a modellkedést, de soha többé nem ment el tévéreklámok meghallgatásaira. Visszanyerte az életkedvét, és az osztályzatai is javultak. A GYÖNYÖRŰ „ÁTOK” Mindeddig csupán a lelki támadások áldozatairól beszéltem. Jennifer az érem 3

Bruce Goldberg: Előző életek, jövendő életek. Édesvíz Kiadó, Budapest, 1994.


másik oldalát képviseli. Ez a huszonnyolc éves, gyönyörű, szőke belsőépítész nagyon is tudatában volt annak, hogy milyen hatással van az emberekre, különösen a férfiakra. Lelki bűnöző volt. Nem arról van szó, hogy céltudatosan elszívta volna más emberek energiáit, vagy hogy szándékosan tette volna tönkre a férfiak életét – mindez természetesen, mintegy magától történt. A nőkre nem gyakorolt ugyanilyen hatást. Legtöbb kliense és barátja nő volt, és egyiküknek sem kellett azokat a dolgokat elszenvednie, mint a férfiaknak, akikkel kapcsolatba került. Jennifer még saját családjának férfitagjaira is hasonló hatással volt. Úgy érezte, meg van „átkozva”. Először azt hitte, hogy ez egyik korábbi életéből magával hozott teher, de miután részt vett néhány regressziós hipnózison, kiderült, hogy ez az elképzelése téves. Kezdetektől fogva csodáltam Jennifer erkölcsi beállítottságát. Bár neki nem kellett elszenvednie azokat a dolgokat, melyeket akaratlanul is okozott férfi áldozatainak, mégis meg akarta változtatni ezt a forgatókönyvet. Nem az ő akarata volt, hogy a férfiak ilyen nyomorúságos helyzetbe kerüljenek, és kihasználni sem akarta őket. A pszichoanalízistől kezdve a lelki gyakorlatokkal töltött hétvégéken át mindent kipróbált, hogy megszabaduljon ettől az átoktól. A spirituális védelmi technikák valóban alkalmasak arra, hogy megszüntessék ezeket a hatásokat, de összehasonlíthatatlanul nehezebb a lelki „tettessel” dolgozni, mint az áldozattal. Jennifer tudatosan és jól dolgozott, és végül képessé vált arra, hogy megszabaduljon ettől az egész életét beárnyékoló átoktól. Az ebben a könyvben ismertetett védelmi technikák segíteni fognak neked, hogy a lelki élősködés bármilyen formáját képes legyél kezelni. A legegyszerűbb módszerek közé tartozik az, ha minden kapcsolatot megszüntetsz azzal a személlyel, aki élősködik, illetve az, ha egyre magabiztosabbá válsz. Íme néhány egyszerű módszer, ezek segítségével elkerülhetjük, hogy az energiavámpírok áldozataivá váljunk: • Ha éppen nem beszélsz az adott személyhez, döntsd előre a fejed, és csukd be a szád; • Csakis a bal szemébe nézz, ha találkozik a tekintetetek; • Fond össze a két karodat, tedd keresztbe a bokádat vagy a lábadat, és helyezd összefont alkarodat a napfonatcsakrádra; • Soha ne állj vagy ülj egyenesen szembe az energiavámpírral. 3.FEJEZET LELKI TÁMADÁSOK A lelki támadásokkal foglalkozó irodalmat a legnagyobb jóindulattal is


szegényesnek kell neveznünk. Ennek az az egyik oka, hogy az ilyen jellegű beszámolóknak csak nagyon ritkán hisznek az orvosok, következésként a lelki támadások áldozatait mentálisan zavartnak bélyegzik. A dolog másik oka abban rejlik, hogy az emberi elme természeténél fogva hajlamos elfojtani az ilyen traumatikus események emlékeit. A metafizikával foglalkozó kutatók előtt mindig is ismertek voltak a lelkünk ellen irányuló támadások. A tudományok létrejötte és az evvel járó racionális gondolkodás hozzájárult a lelki támadások számának megnövekedéséhez. A könyvemben leírt gyakorlatok segítséget nyújthatnak neked a lelki támadások ellen folytatott harcban, illetve abban, hogy elejét vedd az ilyen támadásoknak. Ahhoz azonban, hogy felismerd a lelki támadások tüneteit, és képes légy semlegesíteni őket, kellő szellemi nyitottságra van szükséged. A lélek vagy a tudatalatti ellen intézett támadások lényege a telepátiában rejlik. Hiszek abban, hogy életünk során valamilyen formában mindannyiunkat érnek lelki támadások. Ezeket a támadásokat az univerzumunkban létező láthatatlan erők hajtják végre ellenünk. Ezek az energiák nem szükségszerűen démoni szellemek (lásd a 11. fejezetet), és nem is feltétlenül a fekete mágia termékei (lásd a 9. fejezetet). Barátaid, családod, munkatársaid vagy szomszédaid negatív gondolatai és érzelmei is felelősek lehetnek egy effajta szerencsétlen helyzetért. A lényeg az, hogy ezek a negatív energiák telepatikus úton jutnak el a tudatalattinkba. Ha levéded magad az ilyen támadások ellen, azok semmiféleképpen nem tehetnek kárt benned, akárhányszor vagy is kitéve ezeknek a negatív erőknek. Képzeld el egy pillanatra, hogy életed egyik szereplőjére irányítod a gondolataidat. Ahogy erre az emberre koncentrálsz, egyfajta varázslatos lelki kört vonsz az adott személy köré. Akár egy gondolatformát is létrehozhatsz (lásd a 6. fejezetet). Ha kapcsolatot alakítasz ki egy másik lélekkel, az jótékony hatású is lehet. Az adott személy természetes gyógyulási folyamatait elősegítő szeretetenergiát és fehér fényt adhatsz át ezen kapcsolat segítségével. Így működnek a spirituális gyógyítás különböző formái is. Erről a témáról többet is olvashatsz a Soul Healing (Lélekgyógyászat)4 című könyvemben. A legtöbb lelki támadás az asztrális síkról indul ki. A számtalan láthatatlan fizikai, mentális, érzelmi és spirituális erő e találkozóhelye a hangokkal, színekkel, szagokkal és a földi sík természetes jelenségeivel együttműködve a negativitás folyamatos korlátját hozzák létre. Testünkön belül és magunk körül azonban rendelkezünk olyan természetes védelmi mechanizmusokkal, amelyek hatástalanítják ezeket a lelki támadásokat. Az elsődleges védelmi vonalunk az auránk. Amennyiben karbantartjuk ezt az energiamezőnket, semmiféle lelki támadás sem okozhat kárt nekünk. Ha azonban ez a védőpajzsunk olyannyira meggyengül, hogy repedések 4

Bruce Goldberg: Soul Healing. St. Paul, Llewellyn Publication, 1996.


keletkeznek rajta, annak az lesz a következménye, hogy ezen erők némelyike áthatol védelmi vonalunkon. A lelki támadások még az aurát ért ilyen ostrom esetén is kontrollálhatóak, képesek vagyunk elhárítani a káros erőket, és tökéletesen visszanyerni testi és lelki egészségünket. Ha azonban hagyjuk, hogy ezek az erők beépüljenek az auránkba, elkeveredjenek vele, akkor újabb és újabb lelki támadások áldozataivá válunk. Olyan ez, mint amikor nem távolítjuk el az ujjúnkba fúródott szálkát, és később már a sebfertőzést is kezelnünk kell. Azok az emberek, akik attól tartanak, hogy lelki támadás áldozatai lesznek, illetve hisznek a fekete mágiában, nagyobb valószínűséggel szenvednek szellemi, érzelmi és fizikai problémák miatt. Náluk általában a következő tünetek jelentkeznek: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hányás Étvágytalanság Potenciazavarok Ismeretlen eredetű éjszakai hőhullámok, még hideg idő esetén is Erőtlenség, energiahiány Étvágytalanság, kóros soványság Görcsös izomrángások A kar és a láb merevsége Depresszió és a korábban megszokottnál nagyobb alvásigény Általános szellemi és érzékszervi tompaság Természetellenesen sárga bőrszín Szív-, nyak-, gyomor-, és vesefájdalmak Álmatlanság és súlyos rémálmok Gyakori fejfájás Olyan árnyak megjelenése, melyek azonnal eltűnnek, ha az ember megpróbál közvetlenül rájuk pillantani Szokatlan hangok tömege Telepatikus üzenetek, melyek arra buzdítják az áldozatokat, hogy tegyenek kárt magukban vagy másokban Rövid koncentrálóképesség, lobbanékonyság Saját és hozzátartozóik életében jelentkező balszerencsés események sorozata

A háziasszonyok különösen ki vannak téve a lelki támadásoknak. Gyakran túlságosan is óvja őket a partnerük, a házastársuk, nincs magánéletük, nem találkoznak kihívásokkal, és felülkerekednek rajtuk a párkapcsolati nehézségek és sok egyéb eredetű stressz. A nők ebben a helyzetben általában csak a ruhaneműk, az élelmiszerek, a háztartási eszközök és takarítószerek beszerzéséért felelősek.


A korábban említett tényezőknek kitett emberek a lelki támadások könnyű célpontjaivá válnak. Figyelmeztető jel lehet, ha az adott személy olyan dolgokat kezd el vásárolni, melyek megvétele nem is állt szándékában, illetve ha félni kezd az ügynököktől, mivel tudja, hogy azok rávehetik őt, hogy megvegye az árujukat. Ezek mind lelki támadásra utaló közvetlen vészjelzések. Az a nő, aki lelki támadás áldozata, esetleg nem tudja, mire megy el a kosztpénz. Ez a jóindulatú személy, mondjuk, visszautasítja a csatlakozást egy klubhoz vagy templomi szervezethez, vallási csoporthoz, és később aztán lelkifurdalás gyötri emiatt. Esetleg belép egy ilyen szervezetbe, majd – mivel úgy érzi, hogy kihasználják – kilép, azt gondolva, hogy már nem irányítja a saját életét. Az ilyesfajta bizonytalanság szintén lelki támadásra utaló vészjel. A LELKI TÁMADÁSOK KATEGÓRIÁI A legtöbb lelki támadás az univerzum általános negatív erőitől származik. Ez a kategória a felelős az általam kezelt problémák kilencven százalékáért. A lelki támadások ezen csoportját a reklámok, az utcai elárusítóhelyek, az életünkben részt vevő emberek által ránk rakott különféle „terhek”, a rablásokról és egyéb bűntényekről szóló hírek és az ezekhez hasonló dolgok alkotják. A támadások második leggyakoribb típusa testetlen lényektől ered. Ezzel a kifejezéssel olyan lényekre vagy lelkekre utalok, amelyek valaha emberek voltak, de jelenleg két élet között vannak. Ezek a szellemek vagy kopogó szellemek (poltergeistek) gyakran hazajáró lelkek. Lehet, hogy egy elhagyott szeretőről van szó, vagy egyszerűen egy traumatikus halállal távozott lélekről, aki nem lépett be a tiszta, fehér fénybe. A keresztények purgatóriumnak neveznék ezt az átmeneti állapotot, a tibetiek pedig bardónak. Az ilyen szellemek általában nem rossz szándékúak, de barangolásuk közben hatalmas mennyiségű negatív energiát sugároznak ki magukból. Tapasztalataim szerint az ilyen szellemek a felelősek a lelki támadások hét százalékáért. Erről a csoportról részletesebben a 10. fejezetben fogok szót ejteni. A harmadik kategóriába az ártó szándékú gondolatok kivetítésének technikája, más néven a fekete mágia tartozik. Ezzel bővebben a 9. fejezetben fogok foglalkozni. Ide tartoznak a sötét praktikákat űző emberek vagy csoportok által előre kitervelt támadások: a vudu és a sötét művészetek; a Fekete Testvériség támadásai és az ehhez hasonló dolgok. Ezek teszik ki a támadások három százalékát. A démoni erők képezik a negyedik csoportot, azonban ezek szerencsére csak a támadások egy százalékáért felelősek. Ez a legveszélyesebb csoport; velük a 11. fejezetben fogunk foglalkozni. Egyelőre hadd mondjak annyit, hogy ezek a szellemek sosem voltak emberek – a tiszta gonoszságot testesítik meg. Fő céljuk az, hogy hatalmukba kerítsék az ember testét és lelkét. Ezeket az erőket véletlenül idézik meg az Ouija-táblával játszadozó vagy a fekete mágia szertartásaiba belekontárkodó novíciusok.


A lelki támadások gyakrabban fordulnak elő az intuitív, kreatív, empatikus, illetve szellemileg sérült, vagy nagymértékben befolyásolható emberek körében. Ha olyan okkult csoportba keveredsz, amely klasszikus lelki támadásokat is felhasznál céljai érdekében, biztos lehetsz benne, hogy előbb-utóbb magad is áldozattá válsz. Amikor valamilyen lelki támadás elleni kezelést nyújtok a betegeimnek, egyfajta speciális hipnotikus védőburkot hozok létre körülöttük, hogy megerősítsem saját spirituális védelmüket, és hozzásegítsem őket ahhoz, hogy kapcsolatba lépjenek saját magasabb rendű énjükkel. Lényünk lelki támadásokkal szemben leginkább sebezhető területei az önfenntartással és a szexuális ösztönökkel állnak kapcsolatban. A lelki támadást alkalmazó személynek pusztító gondolatokkal és ellened irányuló gyűlölettel kell feltöltenie saját lelkét. Úgy gondolom, minden öngyilkosság egyfajta lelki támadás eredménye. A psziché ellen irányuló szexuális támadás végrehajtása során a támadó kegyetlen és érzéki gondolatokra, érzésekre koncentrál. Ezek a cselekedetek telepatikus energiahullámokat, esetleg gondolatformákat bocsátanak az áldozatra. Az ilyen támadás azonban csak akkor lehet sikeres, ha a megtámadott személy aurája megsérült. Ha megelőzzük az aura sérülését, kilyukadását, akkor ugyanúgy képesek vagyunk semlegesíteni a lelki támadásokat, ahogyan a sértetlen bőr megvédi a testet a bakteriális fertőzésekkel szemben. A legtöbb lelki támadás általában alvás közben ér bennünket. Alvás közben az agy egy öt fázisból álló alvási cikluson megy keresztül. Az alvás ötödik szakaszát REM-fázisnak hívják (Gyors szemmozgással kísért szakasz)5. Ez egy nagyon mély, természetes hipnotikus állapot, és lelkünk ilyenkor sebezhetővé válik az asztrá-lis sík negatív erői számára. A jó hír az, hogy képesek vagyunk kapcsolatot teremteni magasabb rendű énünkkel, valamint Mestereinkkel és Őrzőinkkel, hogy spirituális segítséget kapjunk tőlük. Ezt a segítséget azonban kérnünk kell. Magasabb rendű énünk lelkünk tökéletes részét testesíti meg. A Mesterek és Őrzők (más néven a szellemi vezetők) tökéletes lények, akik nem azonosak velünk vagy énük magasabb rendű részével; az ő feladatuk az, hogy segítségünkre legyenek spirituális fejlődésünkben. Ebbe az is beletartozik, hogy megvédjenek bennünket a lelki támadásoktól (lásd a 9. fejezetet). AZ ÉTERI TEST PROJEKCIÓI Az éteri test (lásd a 6. fejezetet) a fizikai test pontos mása. Ez a test ad otthont annak a nyersanyagnak, amelyből a fizikai test felépül. Az ősi feljegyzésekben ezt az anyagot nevezik „Első Anyagnak” vagy „Az Anyagnak”. Manapság az ektoplazma kifejezést alkalmazzák rá. Amikor egy lelki támadás során fizikai sérülések keletkeznek a testen, ezeket 5

Az angol Rapid Eye Movement (gyors szemmozgás) kifejezésből (a ford.).


a vágásokat, horzsolásokat és egyéb jeleket az éteri test projekciója okozza. Ismétlem, ezen támadások többsége alvás közben ér bennünket. ASZTRÁLIS ÖSSZECSAPÁSOK A lelki támadások ezen fizikai bizonyítékainak magyarázatai közé tartoznak az asztrális síkon lezajló összecsapások. Lelkünk minden testen kívüli élmény során az asztrális síkra kerül. Minden álom testen kívüli élménynek számít. Az asztrális sík a szellemek és a kopogó szellemek lakhelye. A halálközeli élményekről szóló beszámolók szintén ezt a dimenziót írják le. Ha asztráltested valamilyen traumát szenved el az asztrális síkon történő utazása során, annak következményei megjelenhetnek fizikai testeden. Nyugodtan hasonlíthatjuk ezt ahhoz, amikor stigmák6 jelennek meg a szentek vagy más emberek testén. Az asztrális test ellen elkövetett bármilyen támadás vagy az asztrális testet ért trauma zavart okoz az étertestben, és ez látható jegyeket mutathat a fizikai testen. EKTOPLAZMIKUS TÁMADÓK A lelki támadások e következő típusa a gondolatformákra hasonlít, azonban van egy lényeges különbség köztük. Ha ez a gyakran szürke és színtelen ektoplazma materializálódik egy személy gondolataiból, ez az anyag saját életre kel. Ha nem nyer megerősítést, az ektoplazmikus támadó gyengülni kezd, majd eltűnik. Az ektoplazmát gyakran írták le a médiumokból a transzállapot során kiáramló anyagként. Az elnevezést a francia kutatónak, dr. Charles Richet-nek köszönhetjük. A. von Schrenck Notzing báró megvizsgálta ezt az anyagot, és a következőképp jellemezte: színtelen, szagtalan, enyhén lúgos folyadék, mely nyomokban tartalmaz húst, nyálat és nyálkás sejtmembránt. Míg a gondolatforma pusztán a lelki támadás elkövetőjének engedelmeskedik, az ektoplazmikus lények megalkotják és végrehajtják a saját terveiket. Ez utóbbi manifesztációt megfelelő figyelemkoncentrációval bárki bármikor képes létrehozni. A beszámolók alapján az erősen negatív töltésű érzelmek, például a gyűlölet, a harag, a féltékenység a felelősek az ilyen lelki támadások elszabadulásáért. Megteremtése után az ektoplazmikus támadó engedelmeskedni fog létrehozója gondolatainak, de csak rövid ideig. Ezután elszabadul, és alvás közben okoz károkat az embernek. Végül ez a negatív erő elgyöngül, majd távozik az univerzumból, hacsak speciális fekete mágikus technikák 6

A stigma kifejezés a kézen és a talpon, ritkább esetben a test oldalán megjelenő sebekre használatos, melyeket a keresztények Jézus keresztre feszítéskor elszenvedett sebei szimbólumainak tartanak. A stigmák önmagukban még nem jelentik azt, hogy az adott személy szent lenne. A tizenharmadik század óta feljegyzett több száz ilyen esetből az egyház mindössze hatvanegyet kanonizált.


alkalmazásával életben nem tartják. Ezen erők pozitív célból való létrehozását az okkultisták a jobb oldal ösvényének nevezik. A technika gonosz célokra való használata a bal oldal ösvényének példája. ÉRZELMI TÖLTÉSŰ MENTÁLIS KONFLIKTUSOK (ÉTMK) A lelki támadások egyik fő tünete az általam érzelmi töltésű mentális konfliktusok (ÉTMK) sorozatának nevezett jelenség. Ez nem más, mint a megtámadott személy tudatosságának folyamatosságában bekövetkezett váratlan változás, melynek hatására az adott személy gyakran zavarttá, határozatlanná, közönyössé vagy visszahúzódóvá válik. Az ilyen ember hallucinációkat tapasztalhat, érzéki csalódásai lehetnek, és különösen könnyen befolyásolhatóvá válik. Az ÉTMK további hatásai lehetnek a megváltozott hiedelemrendszer, értékrend és szokások; az összezavarodott családi kapcsolatok, házasságok, és barátságok; továbbá szélsőséges esetben önpusztító, erőszakos vagy bűnöző hajlamok is jelentkezhetnek. Számos betegem képtelen magyarázatot adni ezekre az érzelmi töltésű mentális konfliktusokra. Ezen esetekben nem egyszerűen fokozatos változásról van szó; hirtelen valami teljesen zavart, új viselkedési forma jelenik meg náluk. A beteg személyiségének e váratlan és drasztikus változása mélyebb és teljesen átfogó változást okozhat tudatosságában és az életében. Ez a jelenség általános fenyegetést jelent társadalmunk egészére nézve: olyan fenyegetést, mely kihívás mind a jogi, mind pedig az erkölcsi, a szociális és a metafizikai interpretáció számára. A lelki támadást elszenvedő személynél a negatív energiával való „bombázás” után ÉTMK tünetek fognak jelentkezni. Az áldozatok tovább rontják a helyzetüket, ha a helytelen táplálkozás, a fiziológiai és érzelmi stressz valamint a kimerültség meggyengíti aurájuk támadással szembeni védekező képességét (lásd a 6. fejezetet). Az ÉTMK áldozatai gyakran feladják a harcot, mintha egy belső hang azt parancsolná nekik, hogy egyetlen kérdés nélkül adják meg magukat, hagyják, hogy megtörténjenek a dolgok, és engedjék ki kezükből akaratuk irányítását. Ez az egyszeri kapituláció láncreakciót indít el, és érzelmi töltésű mentális konfliktusokhoz vezet. Ilyenkor az agyban holografikus krízis lép fel. Az adott személy többé már azonos saját régi, jól működő énjével – személyisége szó szerint kettéhasad, és folyamatos támadásoknak van kitéve. Ilyenkor gyakran paralízis, légszomj, kontrollálatlan sírás és az egész testre kiterjedő bizsergő érzés jelentkezik. A mindennapos információáradat, a televízió- és rádióbeli reklámok, az


unalom, az örökös ismétlődések, továbbá néha az új és idegen élmények stresszt jelentenek a személy már amúgy is legyengült fizikai, mentális, érzelmi és spirituális lelkiállapota számára. Az eredmény: ÉTMK. TELEPÁTIA A telepátia nem más, mint az agynak az öt fizikai érzékszerven túlmutató tevékenysége. A lelki támadások esetén a telepátia egyik általános mechanizmusa a hallucinációk létrehozása és kisugárzása. Ezek a projekciók néha képesek gondolatformák és ektoplazmikus támadások alakját felölteni. Ezt a módszert leggyakrabban akkor alkalmazzák ellenünk, amikor alszunk, ugyanis az áldozat akkor válik sebezhetővé, amikor természetes, mély hipnotikus transzban van, és a lelke az asztrális síkon utazik. A telepatikus lelki támadások az alábbi öt formában jelentkezhetnek: • • • • •

Hipnotikus szuggesztió Szándékosan alkalmazott telepatikus technikák vagy negatív projekció Az élet során adódó spontán telepátia A halál pillanatában megjelenő szellemek (asztráltestek) A halál után megjelenő szellemek

A telepátiának három manifesztációs formája lehetséges: hallucinációk, motoros és érzelmi impulzusok, illetve szellemi (intellektuális) üzenetek. A hipnotikus szuggesztiók önmagukban nem fejtenek ki erős lelki támadást. Semmilyen körülmények közt sem lehet arra rávenni valakit, hogy megsértse saját személyes erkölcsi-etikai elveit, pusztán a hipnotikus szuggesztió hatására. A lelki támadónak nyugtatókat, drogokat, illetve az érzékeléstől megfosztó technikákat kellene alkalmaznia, hogy ilyen mértékű agymosást érjen el áldozatánál. A második kategóriát, a negatív projekciók ide tartozó formáit a 9. fejezetben, a fekete mágiánál fogom részletesebben tárgyalni. A harmadik csoportba tartozó telepátia alapjául gyakran valamilyen érzelmi válság szolgál. Ez felveheti a szellemi vezető (angyal) formáját. Ha egy ismerősünk meghal vagy szellemmé válik, előfordulhat, hogy abban a pillanatban feltűnik előttünk fizikai formájának látomása. Még ha láthatatlan marad is, ez az asztráltest telepátia segítségével képes más élőlényekkel kommunikálni. A telepátia testetlen lények ismételt támadásai esetén a leggyakoribb. Az ilyen lelkek az asztrális síkon lebegnek, és valamiféle üzenetet kell átadniuk egy vagy több földi személynek. Értekezésem céljainak szem előtt tartásával most nem térek ki a démoni lényekre. Fontos megértenünk, hogy a halottaknak, ha továbbra is fenn akarják tartani földhöz kötött állapotukat, élő személyek energiáit kell megcsapolniuk. Azon


személyek válnak az ilyen energiaelszívás áldozataivá, akiket az elhunyt a legjobban szeretett; ők mind fizikailag, mind emocionálisan megszenvedik ezt. Bár ez a tevékenység rosszindulatúnak tűnik, a holtak nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek, és mire ráébrednek erre, már nem tudnak változtatni rajta. Már túl késő. Addigra már egyfajta mágneses erő fogságába kerülnek. Mivel nem rendelkeznek fizikai testtel, amelyen keresztül eleget tehetnének földhöz kötött vonzalmaiknak, sok testetlen, köztes intelligencia vonzódik a halandókból kiáradó mágneses fényhez. Tudatosan vagy tudat alatt hozzákapcsolódnak a mágneses aurákhoz, és így, emberi lényeket megszállva, az ő testüket birtokolva találják meg önkifejezésük módját. Az ilyen tolakodó, aurához kapcsolódó szellemek gondolataikkal befolyásolják a fogékony, érzékeny embereket, kivetítik rájuk az érzelmeiket, elgyengítik áldozataik akaraterejét, és gyakran irányítják tetteiket, nagyfokú elesettséget, mentális zűrzavart és szenvedést okozva nekik. Ilyenkor együtt szenved az élő és a „halott”. Egy utolsó megjegyzés a motoros reakciókra vonatkozóan. A tudósok a pszichokinézis kifejezést használják arra a jelenségre, amikor egy tárgy bármiféle ismert fizikai hatás alkalmazása nélkül mozog. Az ilyen mozgást teljes mértékben mentális (telepatikus) mechanizmusok eredményezik. A kopogó szellemekről köztudomású, hogy képesek mozgatni, leverni bizonyos tárgyakat, illetve más, ehhez hasonló jelenségeket előidézni. A démonikus lények fizikai tárgyak lebegtetésére specializálódtak, hogy ezzel keltsenek félelmet az áldozataikban (lásd a 11. fejezetet). Hasonló pszichokinetikus jelenségekről az ókortól kezdve szólnak beszámolók, és e megnyilvánulást létezését ma már tudományosan is bizonyították7. Minél hevesebb a megfigyelő érzelmi reakciója, annál nagyobb a megfigyelhető pszichokinetikus aktivitás. 4. FEJEZET A LELKI TÁMADÁSOK DIAGNOSZTIZÁLÁSA Ég és föld a különbség a lelki támadás és az egyén pszichéjének a kompromisszumok következtében létrejött mentális zavarai között. Azonban nem feltétlenül egyszerű megkülönböztetni egymástól ezeket a jelenségeket. A különbségek nem egyértelműek, és alapos vizsgálatot igényelnek. Számításba kell vennünk a hisztérikus reakciókat, a szubjektív hallucinációkat, a környezetszennyezésre adott reakciókat és az egyéb, ehhez hasonló dolgokat is. További nehézséget jelent, hogy egy súlyos lelki támadás – mint például az ÉTMK (lásd a 3. fejezetet) –, okozhat idegösszeomlást. 7

A. R. G. Owen: Demonstration of Voluntary Psychokinesis: Report of a Seminar. New Horizons, Vol. 1. No. 1. (1972), 25-27. o.


Ezenkívül a mentális rendellenességek is alapot adhatnak lelki támadásoknak, mivel az áldozat ilyenkor ki van szolgáltatva a láthatatlan erőknek. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy megismertessen téged a lelki támadásokra jellemző különböző tényezőkkel, így ha ezek felmerülnek, védelmedre a megfelelő metafizikai technikát alkalmazhatod. Valódi lelki támadás esetén hatástalan a hagyományos orvoslás és a fizikoterápia. Fontos, hogy különbséget tegyünk a lelki támadás és más lehetséges okok között, melyeknek semmi közük sincsen a metafizikai projekciós technikákhoz vagy a telepatikus hatásokhoz. Íme néhány egyéb figyelembe veendő tényezendő: • Biokémiai zavarok a testben, például hormonzavarok vagy alacsony vércukorszint; • Pszichoszomatikus vagy érzelmi eredetű rendellenességek; • Többéves öntudatlan negatív programozás során felhalmozódott hatások; • Traumatikus események (például egy szeretett lény elvesztése, nemi erőszak, rablótámadás stb.) hatása; • Valós vagy elképzelt események láncolatából eredő félelem vagy bűntudat manifesztálódása. Ide sorolhatjuk a hallucinációkat és az érzékcsalódásokat; • Élelmiszerekkel, ruhaanyagokkal, környezeti és egyéb tényezőkkel kapcsolatban tanúsított allergiás reakciók; • Egyéb láthatatlan környezeti befolyásoló erőkkel (például pozitív ionsugárzás stb.) kapcsolatban tanúsított reakciók (lásd a 6. fejezetet); • Csalás – bizonyos esetekben olyankor is lelki támadások tüneteit vélhetjük felfedezni, amikor az adott személy valójában pusztán fel akarja hívni magára a környezete figyelmét. Ha valakinél az imént felsorolt tüneteket fedezzük fel, akkor is körültekintően kell leállítanunk az ilyen gyanús fizikai és/vagy lelkiállapotban szenvedő személyre ható metafizikai erőket. Az ilyen kóros lelki életnek három csoportja létezik. Az elsőt fizikai betegség okozza, mely veszélyezteti az egyénnek a lelki támadásokkal szembeni ellenálló képességét. A szervi rendellenességek kezelésének érdekében az illetőnek szakorvoshoz kell fordulnia. A testi betegség sikeres gyógyítása során a beteg olyan állapotba kerül, melyben képessé válik a lelki invázió visszaverésére. Ez azonban csak a lelki támadás kezdeti szakaszában lehet hatékony. Amennyiben a tünetek és a támadás már egy ideje fennállnak, a probléma pusztán orvosi kezeléssel nem oldható meg. A következő vizsgálandó csoportba tartozó problémákat testetlen, köztes szellemek okozzák. Ezek hazajáró lelkek, például kísértetek vagy kopogó


szellemek, akik akaratlanul rombolnak a telepátia, illetve az energiaátviteli jelenségek segítségével. Előfordulhat az is, hogy egy démoni lényről van szó. Hasznos lehet médium vagy telepatikus személy segítségét igénybe véve megbizonyosodni róla, hogy valóban ez az eset áll-e fenn. A médiumok számos technikát alkalmazhatnak annak megállapítására, vajon köztes lényről van-e szó. Ezen technikák egyike a pszichometria, melynek során az anyagi tárgyak által kibocsátott vibrációkat (mágnesen mezőket) érzékelve határozzák meg, ki vagy mi lépett kapcsolatba velük. A lelki támadás során használt bármely tárgy megfelelő lehet. Esetenként a szellem megmozdít bizonyos tárgyakat (pszichokinézis segítségével), és ezek a tárgyak ideálisak az ilyen vizsgálat céljára. Bizonyosodjunk meg róla, hogy senki más nem érintette az adott tárgyakat. Minél kevesebb idő telik el a gyanított lelki támadás és a tárgy megvizsgálása között, annál pontosabb lesz az analízis. Mindenféle fém, vászon, selyem és üvegnemű kiválóan megőrzi ezeket az energiákat. A kő viszonylag jól tárolja a vibrációkat, míg a gyapjú, a pamut, a szintetikus anyagok és a cserépedények gyakorlatilag használhatatlanok. Óvatosan járj el, amikor félreteszed ezeket a tárgyakat a médium számára. Saját gondolataid is beszennyezhetik őket, csakúgy, mint azok az anyagok, melyekben tárolod őket. Mivel a fa kevés energiát tart meg, érdemes a vizsgálandó tárgyakat fadobozba helyezni. A tárgyakat a lehető legkevesebb alkalommal vedd kézbe. Csomagold be őket valamilyen új, mások által nem érintett, puha anyagba. Javaslom, hogy minden tárggyal kapcsolatban legalább két szakértő véleményét kérd ki. Az asztrológiai elemzés (születési horoszkóp) szintén eredményes lehet ilyen esetekben. A kapcsolatteremtés ugyancsak hasznos technika annak meghatározására, vajon köztes szellem áll-e a gyanított lelki támadás hátterében. A pszichometriát végző személy megkísérelheti felvenni a kapcsolatot a téged esetleg befolyásoló testetlen köztes lénnyel, aki megtámadott téged. Ha a kapcsolatteremtő úgy találja, hogy egy hazajáró lélek által elkövetett, akaratlan támadásról van szó, akkor viszonylag könnyű meggyőzni a köztes lényt, hogy szüntesse be negatív projekcióit (lásd a 10. fejezetet). A médiumoktól, asztrológusoktól és kapcsolatteremtőktől kapott valamennyi különböző jelentést és véleményt össze kell vetned és ki kell értékelned. Egy másik önállóan is elvégezhető technika a támadások történetének mindenre kiterjedő vizsgálata. Javaslom, hogy ha testileg vagy lelkileg nem érzed magad képesnek egy ilyen vizsgálat elvégzéshez, akkor kérd egy jó barátod, egy terapeuta vagy egy orvos segítségét. E vizsgálat célja a lelki támadások és az áldozat életkörülményei közötti korrelációk feltárása. Jegyezzünk fel minden releváns helyet, dátumot és személyt egy naplóba. Mikor és hol kezdődtek a támadások? A támadások ideje körül voltak-e az áldozatnak vitái vagy konfliktusai bizonyos emberekkel? Ellenőrizzük a Hold állását és az adott időpontokra vagy a környékükre eső


esetleges napfordulókat, illetve napéjegyenlőségeket. Esetleg valaki valamikor nem halt-e erőszakos halált az áldozat házában? Bármilyen okkult szempontból jelentős esemény valós lelki támadást vonhat maga után. Bármilyen nyilvánvaló jel, például temetőkert, kísértetház, szokatlan tárgyak jelenléte (primitív istenszobrok, fegyverek stb.), illetve az, ha az áldozat tünetei elmúlnak, amikor elhagyja az illető házat, a lelki támadó erők működésének további bizonyítékául szolgálhat. Soha ne feledjük, hogy a legtöbb valódi lelki támadást nem annyira a metafizikai technikákkal való szándékos visszaélések, hanem az ilyen hatások iránti túlérzékenység és sebezhetőség hozza létre. Meg kell vizsgálni az áldozat álmainak tartalmát és érzelmi intenzitását is, mivel a legtöbb lelki támadás az alvás REM-fázisa alatt kezdődik és zajlik le. Fel kell tárni bármilyen, a fehér mágiával, boszorkánykörökkel, médiumokkal, illetve az ilyen csoportokban esetleg részt vevő barátokkal és munkatársakkal kapcsolatos dolgokat is. Jegyezzük fel a szimptómák súlyosbodásának gyakoriságát is, ha az valamilyen személyhez, helyhez vagy eseményhez köthető. Viszonylag szokatlan az az eset, hogy valamilyen láthatatlan erő minden kézzelfogható ok nélkül zaklasson valakit. A támadás oka esetleg az áldozat előző életében keresendő. Regressziós hipnózisban, egy képzett hipnoterapeuta segítségével ez könnyen feltárható. Én önhipnózis kazettákat is szoktam adni a betegeimnek, melyek segítségével egyedül is feltárhatják előző életeiket. Amikor valaki belekontárkodik az okkult tudományokba, gyakran előfordul, hogy felzavar egy másik tudatosságot. Ilyenkor – egyszerűen azért, mivel az áldozat teljesen védtelen – a láthatatlan erő éppoly könnyen támadást indíthat ellene, mint egy pihenésében megzavart állat. Elemző diagnózisunk során mindig kereshetünk vándorló gondolatformákat. Azokkal a valódi kellemetlenségekkel, melyeket egy ilyen energiaprojekció létrejötte képes okozni, bővebben majd a 6. fejezetben foglalkozom. Hely hiányában nem adhatok teljesen átfogó képet a mentális rendellenességekről. Kérjük képzett pszichoterapeuta segítségét, hogy kizárja a páciens enyhén vagy teljes mértékben pszichotikus viselkedésének lehetőségét. Sok állítólagos lelki támadásról számolnak be paranoiás skizofréniásokkal, hisztérikus és komoly hangulati ingadozásokkal pl. bipoláris (korábbi szóhasználattal mániás-depressziós) betegekkel kapcsolatosan. Az olyan fiziológiai tényezőkre, mint például a nők menstruációs ciklusa, az évszakok változásával kapcsolatos érzelmi rendellenességek, fertőzések, gyógyszerek mellékhatásai, hipoglikémia (a depresszió tüneteihez hasonló jellemzőket mutató alacsony vércukorszint) és egyéb, feltáratlan egészségügyi rendellenességek, könnyen fény derül egy alapos orvosi vizsgálat során, ahogy azt már korábban említettem. A köztes lények általi támadások harmadik kategóriáját részletesen a 9.


fejezetben fogom kifejteni. A lelki támadások e típusában valaki egy másik személy nevében, előre megfontolt szándékkal követi el fekete mágiát vagy a Fekete Testvériség technikáit alkalmazva. Úgy hiszem, ez a rész segített abban, hogy megértsd a különbséget a valódi lelki támadás és az ahhoz hasonló zavarokat kiváltó egyéb tényezők között. Mindig ügyelj arra, hogy ne minősítsd a lelki támadást elhamarkodottan egyszerű mentális zavarnak. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a valódi lelki támadás áldozata mentálisan megváltozik. Tünetei lehetnek olyanok, mintha pszichológiai tényezők okoznák őket. Nem segít a betegnek, ha rendellenességét kizárólag pszichológiai vagy orvosi szempontból kezelik, miközben az ok valójában bizonyos láthatatlan erők tevékenységére vezethető vissza. Különbséget kell tenni az ismeretlen és az egyéb lehetőségek között. A vizsgálatot mindig elfogulatlan és kompetens személynek kell elvégeznie. A következtetés levonásánál hipotetikus, deduktív okfejtést alkalmazzunk. Gondoljunk Sherlock Holmes híressé vált módszerére, „Ha a lehetetlent kizártuk, akkor – tűnjék bármilyen valószínűtlennek – az a megoldás, ami ezután megmaradt.” A KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK ELLENI LELKI VÉDEKEZÉS STRATÉGIÁI Az akaratlanul is lelki támadásokat végrehajtó emberek (energiavámpírok) pszichológiai dinamikájának öt fő csoportja létezik. Ezek a személyiségtípusok a jelenlegi illetve a korábbi életek tapasztalatainak köszönhetően alakulnak ki. Voltaképpen az aura energiamezőinek egyenetlenségeiből és torzulásaiból származnak. Tőlük származnak az auránkat megtámadó negatív hitrendszerek, képek és energiaprojekciók. Ezen személyek közös vonása a félelem, és mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogyan védjük meg magunkat negatív befolyásuktól. Az öt személyiségtípus a következő: éteri, bizonytalan, paranoid, passzív-agresszív és elfojtó. Az éteri típus Az éteri típusba tartozó emberek legfőbb problémája az egzisztenciális félelem. Ezeket a szenvedő lelkeket az esetek többségében halálra kínozták metafizikai nézeteik vagy tevékenységeik miatt. Az egyetlen menekülés az volt számukra, ha elhagyták a testüket, tehát manapság is a testen kívüli élmények a meghatározók számukra. Ezek a személyek nem akarnak másokkal érintkezni. Féltek leszületni a jelenlegi testükbe, és ezt a félelmet úgy mutatják ki, hogy nem hajlandók tudatosságukkal teljesen elköteleződni a testük mellett. Az éteri típusba tartozó személyek problémáik megoldására azt a módszert


használják, hogy napközben többször is elhagyják fizikai testüket. Az ilyen emberek erőtlen körvonalakkal rendelkeznek, és igyekeznek a lehető legtöbb időt tölteni a spirituális tartományokban. Mivel más síkokon egyidejűség van, ezek az emberek nehezen boldogulnak a lineáris idővel. Ez a hajlamuk egyszerre szül agressziót és visszahúzódást. Ha az anyagi síkon való cselekvésre kényszerítik őket, agresszívvá és dühössé válnak. Ellened irányuló lelki támadásuk ritkán szándékos, mégis meg kell védened magad ezektől a lényektől. A bizonytalan típus A bizonytalan típusba tartozó emberek legfőbb problémája a táplálék. Ezek a lelkek már sok életet éltek, és előző életeik során egyszerűen nem jutottak elegendő táplálékhoz, vagy nem kaptak elegendő szeretetet. Általában előző életeik során valamikor elhagyták őket, és most félnek attól, hogy ez újra megtörténik velük. A bizonytalan típusba tartozó emberek attól tartanak, hogy a környezetükben mindenki az ő energiáikat szívja; kompenzálásul ők is megcsapolják mások energiáit. Előfordul, hogy hosszú, unalmas beszélgetésbe bocsátkoznak veled, és eközben mindvégig nagyon halkan és lágyan beszélnek. Hangjuk olyan lágy és halk, hogy erőlködnöd kell, ha hallani akarod őket. Ezek a lelkek állandóan olyan tapasztalatokat teremtenek, amelyek azt bizonyítják számukra, hogy ők nem méltóak a figyelemre, illetve, hogy soha nem lesznek képesek kielégíteni energia- és táplálékszükségletüket. Hogy pótolják energiahiányukat, ördögi kört teremtve, mások energiáját kell megcsapolniuk. A bizonytalan típusba tartozó személyek mindig segítségre szoruló embereknek tűnnek. Ragaszkodnak ahhoz, hogy tegyél meg nekik bizonyos dolgokat, és elvárják, hogy gondoskodj a szükségleteikről. Az adok-kapok viszony ismeretlen számukra. Csakis elvenni képesek. Soha ne állj közvetlenül szembe az ilyen személyekkel. Ha lehet, ne bocsátkozz velük szemkontaktusba. Bátorítsd őket szavakkal, de ne ajánlj nekik konkrét dolgokat. Ne felejtsd el, ezek a lények szüntelenül rettegnek az elutasítástól és attól, hogy elhagyják őket. Ne hagyd, hogy az irántuk érzett sajnálatod miatt te legyél a következő áldozatuk. A paranoid típus A paranoid típusba tartozó emberek fő problémája az árulás. Előző életeik karmikus vezérmotívumai között valószínűleg nagy szerepetjátszott a harcos viselkedés, az önfeláldozás és a csatáikban kivívott győzelem. Tapasztalataik eredményeképp arra a következtetésrejutottak, hogy a világ tele van az ellenségeikkel, akik elárulták, és valószínűleg meggyilkolták őket előző életeik


során. A paranoid típus olyan katona, aki egy rég véget ért háborúban próbál győzelmet aratni egy már rég nem létező ellenség felett. Az ilyen emberek senkiben sem bíznak. Mindenki az ellenségük, és az életük egyetlen hatalmas csatatér. Áthatja őket a félelem, személyiségük szerves részévé válik. Energiamezőjük általában erősebb töltéssel rendelkezik testük felső részén. Különösképp tartanak az ellenkező nem képviselőitől, és bizalmatlanok velük szemben. A paranoid típusba tartozó személyek leginkább agresszióval reagálnak a világra. Agressziójuk minden útjukba kerülő ember ellen fizikai formában és energiaprojekciókban is megnyilvánul. A paranoid típusú emberek állandóan kötözködnek. Szexuálisan vonzóak, de képtelenek hosszabb távú kapcsolatra. Mindenkitől árulásra számítanak és elárulnak másokat. A paranoid személy árulóvá válhat, hogy megelőzze saját elárultatását. Az ilyen emberek számára a vereség egyenértékű lenne annak beismerésével, hogy valamit rosszul csináltak. Ez elviselhetetlen lenne számukra, tehát kerül, amibe kerül, nyerniük kell. Keményen dolgoznak, gyakran rögeszmésen megszállottak, és általában jó fizikai egészségnek örvendenek. Sosincs elég idejük arra, hogy megvalósítsák a céljaikat. A paranoid típusú személyek ragaszkodnak ahhoz, hogy elfogadd gyakran eltorzult világnézetüket. Valójában azonban azt várják, hogy vitába szállj velük. Így megnyerhetik a vitát, és bebizonyíthatják maguknak, hogy ők a jók, és te vagy a rossz. Soha ne bocsátkozz vitába az ilyen emberekkel. Kerüld a szemkontaktust is. Nyugodt, lágy hangon beszélj velük, és igyekezz valamilyen kellemes témára terelni a szót. A passzív-agresszív típus A passzív-agresszív típusba tartozó emberek legfőbb problémája az idegen befolyástól és az irányítottságtól való félelem. Különböző előző életeik során mások irányították őket, szorult helyzetekbe kerültek, és megakadályozták őket abban, hogy kedvük szerint fejezzék ki magukat. Talán rabszolgák voltak, vagy bebörtönözték őket, esetleg egy vallás vagy kormány áldozataivá váltak. Ezek a lelkek borzasztóan vágynak a szabadságra, de a félelem megakadályozza őket annak elérésében. Dühösek és haragosak amiatt, hogy nem érzik szabadnak magukat, és hogy nem találnak megoldást erre a problémára. A világ dolgaira visszahúzódással reagálnak, de tudat alatt vágynak arra, hogy elnyerjék mások engedélyét a világba való visszatérésre. A passzív-agresszív típusba tartozó személyek önállótlanok. Állandóan igyekeznek másokat bevonni az életükbe. Egyszerre igénylik a külső hatásokat, ugyanakkor el is utasítják őket. A jelenben élnek, és sosem terveznek előre, nem gondolnak a jövőre. Az önkifejezés ismeretlen dolog számukra. Gyakran


megfigyelhetjük, hogy más emberek beavatkoznak a fejlődésükbe, befejezik a mondataikat, bizonyosra véve, hogy mit is akarhattak mondani. Ez a személyiségtípus különböző homályos fantáziákból és elképzelésekből saját belső világot épít fel magának, miközben fél a valódi világtól. Bebörtönzi magát, aztán magányát, kétségbeesését és sértettségét mindenkire kivetíti, akivel kapcsolatba kerül. Képtelenek haragja egészséges kinyilvánítására. Ha egy passzív-agresszív típusba tartozó személlyel beszélsz, biztos lehetsz benne, hogy tanácsot fog kérni tőled. Sajnos minden javaslatodat rossznak fogja tartani, így képtelen leszel segíteni rajta. A passzív-agresszív emberek kérnek, de elutasítanak mindent, amit mások nyújtanak nekik. Az elfojtó típus Az elfojtó típusba tartozó emberek legnagyobb problémája az őszinteség. Ők megtagadják valódi énjüket. Elmúlt életeik során a túlélés érdekében fenn kellett tartaniuk a tökéletesség látszatát. Minden valószínűség szerint különböző ügyek irányítása volt a feladatuk, és feltehetőleg most is hasonló dolgokkal foglalkoznak. Külső világuk tökéletes, belső világukat azonban megtagadják, annak lényegi része hiányzik. Állandóan attól rettegnek, hogy elhibáznak valamit, és az élet nélkülük megy tovább. Hogy képesek legyen kezelni ezt a helyzetet, az elfojtó típusba tartozó emberek megpróbálnak még tökéletesebbé válni. Jól fizető állásuk van, kiváló hírnévnek örvendenek, tökéletes társsal és családdal rendelkeznek, külső megjelenésük pedig teljesen egészségesnek látszik. Minél őszintétlenebbek, annál értelmetlenebbnek tűnik számukra a világ. Mindenki irigyli az életstílusukat. De ők sosem lesznek elégedettek az életükkel, és sosem nyílnak meg. Úgy élnek, mintha robotpilóta irányítaná őket, és gyakran elveszítik a társalgás fonalát. Az elfojtó típusba tartozó személyek soha nem panaszkodnak. Tökéletesek, és mindig minden a legnagyobb rendben van velük. Az illendőség és a politikai korrektség sokkal fontosabb számukra, mint az őszinteség. Képesnek kell lenned felismerni a lelki parazitáknak ezen öt típusát, és meg kell tanulnod megfelelően kezelni őket, különben elkerülhetetlenül lelki támadás ér majd részükről. 5. FEJEZET A LELKI TÁMADÁSOK CÉLJAI Alelki támadásoknak három fő oka lehet. Ezek egyikével már foglalkoztunk a 4. fejezetben. Ide azon egyszerű esetek tartoznak, amikor egy okkult technika


alkalmazása során véletlenül megzavarunk valamilyen láthatatlan erőt, illetve tudatosságot, amikor tudat alatt megteremtünk bizonyos gondolatformákat, vagy alvás közben, illetve valamilyen más testen kívüli élmény során rosszul időzítve összeütközésbe kerülünk egy energialénnyel. Ha valaki megzavar egy láthatatlan erőt, az hajlamos rátámadni a megzavarásért felelős személyre. A motiváló erő ilyenkor egyszerűen a bosszú. Ne felejtsük el, hogy ezek a lények nem „gondtalan kempingezők”. Akár gondolatformákról, akár ektoplazmikus támadókról, illetve valamilyen más testen kívüli élmény során érzékelt, csak testetlen, két élet közötti köztes lényekről (szellemek vagy kopogó szellemek), esetleg démoni szellemekről van is szó, ezek a lények dühösek, és azt akarják, hogy hagyják őket békén. Mielőtt a lelki támadások további okaival foglalkoznánk, ismertetnem kell a léleknek a halál után bejárt útját és a megtisztulási technikákat. A HALÁL ÉLMÉNYE Úgy tűnik, hogy az emberrel – legalábbis eleinte – pontosan az történik a halála után, amire számít. Más szavakkal, úgy látszik, a halál mibenlétére vonatkozó elvárásaink befolyásolják magának a halálnak az élményét, illetve, hogy hogyan érzékeljük azt. Ha az ember hisz a pokol tüzében, illetve a mennyország fellegeiben, akkor ezen hiedelme – legalábbis átmenetileg – manifesztálódni fog. Szerencsére ezek a fantáziák gyorsan eltűnnek, és az ember csatlakozik a Mesterekhez és az Őrzőkhöz. Ezek az angyalszerű teremtmények megpróbálnak segíteni abban, hogy hozzászokjunk az asztrális síkhoz. Fokozatosan rávezetnek minket, hogy meghaltunk, és ideje továbblépnünk. Az ember eleinte talán nem is fogadja el, hogy meghalt, mivel létezésének érzete nem változik meg számottevően. Azonban van egy roppant jelentős különbség: minden kellemetlen érzése eltűnik. Ez az új környezet sokkal kevésbé korlátozza, mint a fizikai sík, melyet épp elhagyott. Előfordulhat, hogy az asztrális síkon halott rokonok vagy barátok társaságában találjuk magunkat. Itt a kommunikáció a telepátia segítségével zajlik, így hát azonnal kiderül, hogy valójában mit is érzünk adott rokonaink, illetve barátaink iránt, és ugyanez fordítva is igaz. Az asztrális síkon nem létezik kétszínűség és őszintétlenség. Alvás közben nap mint nap testen kívüli élményeket tapasztalunk meg, hogy ezáltal felidézzük a halál állapotát. Ez a stimulált halálállapot pusztán felkészülés a későbbi eseményekre. A repülésről vagy zuhanásról szóló álmok ennek az asztrális projekciónak a maradványai. Korábban már utaltam a fehér fényre. Ez a fehér fény nem más, mint egyfajta expresszvonat, mely a lélek síkjára visz – arra a síkra, ahol az ember kiértékeli elmúlt életét, és megválasztja a következőt. Mestereink és Őrzőink, valamint „halott” rokonaink és barátaink azt fogják tanácsolni, hogy lépjünk be a fehér fénybe. Ha ezt megtesszük, minden a legnagyobb rendben lesz. De, ahogy erre


korábban már utaltam, ha az ember nem lép be ebbe a fénybe, akkor úgynevezett hazajáró lélekké válik, és az asztrális síkon ragad, nem tudván, ki ő, és mit is kellene tennie. A földi síkon szellemként lesz észlelhető, vagy láthatatlan marad, és csak céltalanul kóborol ide-oda. Mesterei és Őrzői újra és újra figyelmeztetik majd, hogy lépjen be a fehér fénybe, de semmi sem kényszerítheti, hogy ezt meg is tegye. A LÉLEK SÍKJA Végül mindenki belép a fehér fénybe, és a lélek síkja felé veszi az irányt. Amikor megérkezünk ide, különleges őrzők üdvözölnek bennünket, akiket kifejezetten útikalauzként rendeltek mellénk. Kísérőink annyi időt töltenek mellettünk, amennyi ahhoz szükséges, hogy elmagyarázzák nekünk a valóság természetét, és megtanácskozzák velünk az ezen a síkon érvényes jelenlegi céljainkat. Részletes eseményeket mutatnak nekünk legutóbbi életünkből, és szót ejtenek azok karmikus jelentőségéről. Ezen kívül az ezt megelőző és az eljövendő életeinkből is mutatnak eseményeket, és arra kérnek, hogy ezeket alaposan tanulmányozzuk. A lélek síkján választjuk ki leendő szüleinket és testvéreinket, illetve itt tervezzük meg következő életünk jelentősebb eseményeit is. Ezeknél az eseményeknél tekintetbe kell vennünk a többi résztvevő karmikus ciklusát is. Nem csak saját karmikus ciklusunkkal kell tökéletesen tisztában lennünk, de legalább nagy vonalakban ismernünk kell azoknak a számunkra jelentőséggel bíró embereknek a karmikus ciklusát is, akikkel új életünk során kapcsolatba kerülünk majd. Az, hogy valaki gazdagnak vagy szegénynek születik-e, hogy egyetlen gyermek lesz-e vagy egy népes család tagja, hogy milyen bőrszínnel és milyen fizikai adottságokkal jön világra, mind egy roppant bonyolult, az előző életeinek története által meghatározott kiválasztási folyamat során dől el. A minden emberre vonatkozó összes információ megtalálható az Akása-krónikák megfelelő „szakaszaiban”, és a lélek síkján mindenki ezen információk alapján létezik. ALSZEMÉLYISÉGEK Lelki támadásos tüneteket okozhatnak az úgynevezett alszemélyiségek is. Tudatos elménkből fizikai vagy érzelmi traumák avagy negatív projekciós technikák (fekete mágia) hatására lehasadhatnak ilyen tudattöredékek. Az efféle tudattöredékek részleges személyiségeket hoznak létre az általunk birtokolt alapszemélyiségből. Az alszemélyiség az őt létrehozó esemény csapdájába esik, és azon igyekszik, hogy megfeleljen a lehasadását létrehozó elsődleges tényezőknek. Ezek az energiatöredékek továbbra is fenntartják a traumatikus esemény által előidézett, zavart érzelmi állapotot. Ilyen esetekben nincs szó a személyiség teljes uralásáról vagy az egyén


„megszállásáról” (lásd a 10. fejezetet). Ez a jelenség inkább rendhagyó étkezési szokásokban, hangulatváltozásban és a társas kapcsolatokon belüli szokatlan viselkedésformákban nyilvánul meg. Szélsőséges esetekben akár két vagy több személyiség is létrejöhet, ezt szakszóval disszociatív identitászavarnak (DID) nevezzük. Erre a jelenségre korábban a többszörös személyiség (MPD) kifejezéssel hivatkoztak. Az ilyen esetekről szóló beszámolók több mint a felében említés történik a testen kívüli élményekről. Sokan beszélnek a fizikai testüket asztráltestükkel összekötő „ezüstfonálról” vagy „fényszalagról”. Ezt a kapcsolatot az Ószövetség is leírja a Prédikátorok könyve tizenkettedik szakaszának hatodik versében. Az alszemélyiségek akár egy korábbi életből is származhatnak. Egy megrázó, előző életet feltáró regressziós ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy nőbetegem jelenlegi életéhez hozzákapcsolódott az előző életbéli házastárs. Ez a 19. századi volt férj korábbi közös életük során meggyilkolta nőbetegemet, és elkerülte a büntetést. A lelki támadások röviddel az után kezdődtek az asszonynál, hogy hozzáment jelenlegi férjéhez. Amikor megjelentek a lelki támadások klasszikus tünetei, nem volt nehéz diagnosztizálni őket. Kezelésem a felettes tudattal való kapcsolatteremtésből és integrációs technikákból állt, és már egyetlen ülés után eredményesnek bizonyult. Az előző életbéli férjet a fehér fénybe irányítottam, s így két legyet ütöttünk egy csapásra. Először is ez a köztes lény sosem lesz képes visszatérni többé, és nem zaklatja a páciensemet. Másodszor, ez a korábbi életbéli gyilkos és űzött lélek folytathatja útját a lelki síkra, és továbbhaladhat karmikus ciklusában, hogy spirituálisán továbbfejlődjön. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ilyen helyzetek megoldása a büntetés vagy a megtorlás. Karmikusan mindkét személy maga választotta meg a saját életkörülményeit. Betegem maga döntött úgy, hogy korai halált hal a férje keze által. Az elkövető szintén maga választotta a gyilkosságot és azt, hogy megússza a büntetést, legalábbis a 19. századi hatóságok részéről. A férfi nyilvánvalóan nem kerülte el büntetését, mivel űzött, hazajáró lélekként a földi síkon rekedt. Betegem is tovább szenvedett, mivel hagyta, hogy befolyásolja őt ez a lelki támadás. Szerencsére az általam vezetett hipnotikus ülések megtanították arra, hogyan törje meg ezt a százötven éve fennálló ördögi kört. Az alszemélyiségek egészen fiatalon is kialakulhatnak, majd továbbra is az adott személyhez kötődnek, és akár évekig is inaktívak maradhatnak. A páciens lényének ezek a szilánkjai csak valamely traumatikus esemény bekövetkeztekor kelnek életre. Más esetekben az alszemélyiségek által elkövetett támadások ellenőrizetlenül folytatódhatnak az áldozat egész élete során. Manapság számos terapeuta „belső gyermeknek” nevezi az ilyen alszemélyiségeket. A szindróma egyik jellegzetes tulajdonsága az, hogy ezek a betegek úgymond mindig a „háttérbe húzódnak”. Visszahúzódnak az élettől, és mindent megtesznek, hogy ne vonják magukra mások figyelmét. Ez a viselkedés még fogékonyabbá teszi őket a külső erők lelki támadásaira. Sok alszemélyiség


az előző életben elszenvedett halál traumájára megdöbbentően hasonlító jelenlegi életbéli trauma során szakad le az alapszemélyiségről. Ezért olyan hatékonyak az előző életeket feltáró, illetve a felettes tudattal kapcsolatot teremtő technikák (a „tisztító” technikák; lásd a 11. fejezetet) az ilyen lelki támadások esetében. Mielőtt hozzákezdenénk a vizualizációkhoz vagy egyéb módszerekhez, roppant fontos, hogy az adott lényt a fehér fénybe irányítsuk, és hogy először újraintegráljuk ezeket az előző életekből származó alszemélyiségeket, illetve a jelenlegi élet során lehasadt tudatrészeket. Az integrálási folyamat során felhívjuk a fragmentálódott személyiséget, hogy egyesüljön újra előző életbéli egyéniségével. Ekkor már megvizsgálható a kérdéses inkarnációbeli halál pillanata, és a lélektöredék a fénybe irányítható. A pácienst pedig a teljesség és jóleső melegség érzetét fogja tapasztalni ott, ahol korábban űrt érzett. A következő gyakorlat példa az integrációs megközelítésre: 1. Ülj csöndben, alkalmazz védekező technikákat, és lélegezz mélyen. Gondolatban tapogasd le az aurádat, és keresd meg rajta a hézagokat, sötét foltokat, lyukakat, üres illetve üreges részeket. Koncentrálj ezekre a részekre. Aurád sérüléseit lásd sötét, laza fonálnak. 2. Koncentrálj a legszembetűnőbb fonálra. Valószínűleg ez a legsötétebb, legvastagabb, legfényesebb rész. Kövesd ezt a fonalat, míg meg nem pillantod jelenlegi vagy valamelyik előző életed egyik traumatikus eseményét. 3. Ahogy felidézed ezt az eseményt, vizsgáld meg a fény szövedék részleteit. Erezd át az emlékekkel kapcsolatos érzéseidet. Formáld újra a kérdéses eseményt, de most pozitív módon, hogy ennek eredményeképpen képes légy spirituálisán továbbfejlődni. Változtass meg minden tényt és körülményt abból a célból, hogy az esemény most pozitívan végződjön. 4. Koncentrálj újra a fonálra. Irányítsd úgy, hogy elvegyüljön a többi fonállal. Javítsd meg, állítsd helyre az aurádat, hogy minden űr, lyuk, sötét folt vagy üres rész visszatérjen a normális és egészséges állapotba. 5. Meditálj ezen a folyamaton öt percen keresztül. Érezd, ahogy stabilizálódnak az érzelmeid, és a feladat során növekszik a lelki energiád. Ezután nyisd ki a szemed, és térj vissza a transzállapotból. A lelki támadások utolsóként vizsgált indítéka a Fekete Testvériség bosszúja. Magát a fekete mágiát a 9. fejezetben fogjuk tárgyalni, de a jelenlegi témánk miatt szükségesnek tartom, hogy áttekintsük a fekete mágiát űző személyek indítékait. A sötét művészeteket gyakorló személyekre vonatkozó összes hivatkozásom híján van a legkisebb tiszteletnek is. 1974 óta több száz olyan beteget kezeltem, akik ezen szakemberek áldozataivá váltak. Azok a lelkek, akik a fehér mágia


bármely formáját űzik, azért teszik ezt, hogy gyógyítsanak, vagy jólétet teremtsenek. A fekete mágia gyakorlóit azonban a bosszú, a düh vagy egyéb, visszataszító okok vezérlik, melyek mind arra irányulnak, hogy kárt tegyenek a többi emberben. A fekete mágia technikái mind a misztériumiskolákból származnak – ezekről részletesebben a 7. fejezetben fogok szólni. Mindez a vallásnak egy olyan negatív oldalhajtása, mely már a civilizáció kezdete előtt megfertőzte az emberiséget. A sámánok jóval a civilizáció virágba borulása előtt fejlesztették ki ezeket a sötét művészeteket. Egyetlen fekete mágiát űző személy is veszélyes. A Fekete Testvériség körei, melyekben az ilyen emberek működnek, összegyűjtik ezeket a bűnösöket, együttes támadásuk pedig még hatalmasabb gonosz erőket hoz mozgásba. A tagok a Fekete Testvériség minden egyes rítusának kezdetén esküt tesznek, hogy sosem árulják el titkaikat. A Fekete Testvériség tagjai bizonyos gonosz hatalmakkal (démoni szellemekkel) alakítanak ki „kapcsolatot”. A kör tagjai megidézhetik ezeket a démoni lényeket, hogy bosszút álljanak bárkin, akit a szervezet kivetett magából, vagy aki elárulta a titkaikat. Ezek a démoni erők vagy gondolatformák roppant hatalmasak és hatékonyak lehetnek, ha a kör volt tagjai ellen alkalmazzák őket. Előfordul az is, hogy a Testvériség a volt tag barátain, családtagjain vagy kollégáin áll bosszút. Ez az oka annak, hogy mélyrehatóan meg kell vizsgálnunk a lelki támadásban érintett áldozat életének eseményeit, valamint szabadidős tevékenységeit is. Andy esete az asszociációs bűntudat tipikus példája. Andy kétkezi munkás volt, s a feleségének a boszorkányság iránt tanúsított érdeklődése miatt csatlakozott egy ilyen szervezethez. Azonban hamar elvesztette érdeklődését a társaság iránt, mivel számos negatív dologra derült fény. Andy és a felesége többé nem jelentek meg a társaság gyűlésein, de a férfinak elkezdtek hallucinációi támadni a munkahelyén. Testetlen hangokat kezdett hallani. Árnyékokat látott közeledni, de amikor odafordult, hogy megnézze, ki jön, nem találta az árnyék gazdáját. Egy nap telefonhívást kapott a társaság egyik vezetőjétől; tudatták vele, hogy a hallucinációk mindaddig folytatódni fognak, míg vissza nem tér a szektába. Andy hozzám fordult segítségért. Kiválóan hipnotizálható páciensnek bizonyult, és három spirituális védelmi ülés után megszűntek a panaszai. Mindössze annyit tettem, hogy levédtem Andyt a szekta vezetőjének és követőinek lelki támadásai ellen. A fehér fény bármilyen negatív hatást elhárít, annak forrásától függetlenül. Amikor a szektavezető felfedezte, hogy Andy spirituálisán „immunissá” vált, a közösség felhagyott a zaklatásával. Andy megszabadult. Noha a felesége úgy gondolta, ez a csoport fehér mágiával foglalkozik, nem volt elég ereje ahhoz, hogy megkísérelje eltéríteni őket a fekete mágia rítusaitól.


Andy tárgyilagosabb volt, és amint mindketten (előbb ő, aztán a felesége) elsajátították a spirituális védelmi technikákat, megszabadultak a szekta tevékenységének negatív hatásaitól. Soha ne becsüld alá a Fekete Testvériség szándékait. Ezek az emberek arrogáns módon büszkék arra, hogy pusztítást és konfliktusokat okoznak, és hogy megkeserítik és veszélyeztetik mások életét. Támadásaik többnyire akkor indítják ellenünk, amikor alszunk. Erejük azonban korlátozott. Azt mondják, hosszú távon a jó mindig győzedelmeskedik a gonosz fölött. Dolgoztam olyan áldozatokkal, akik a világ különféle mágikus kultúráiban szenvedtek el lelki támadásokat. Tevékenységem 1974 óta ismert az ilyen csoportok körében. Életem során mégsem váltam soha lelki támadás áldozatává. Mit gondoltok, miért van ez így? Egész egyszerűen azért, mert magam is gyakorlom azt, amit tanítok. Pontosan azokat a védelmi technikákat alkalmazom, melyeket ebben a könyvben bemutatok. Néhány évvel ezelőtt egy nyugat-afrikai ország nagykövete és a felesége jöttek el az irodámba. Igen szívélyes pár voltak, de azonnal megéreztem, hogy valami nagyon nincs rendben kettőjükkel. Először arra kértek, hogy egzisztenciális okokból végezzek el velük egy, a korábbi életükre vonatkozó regressziós hipnózist. Ez a kívánságuk alapvetően abbéli kíváncsiságukból fakadt, hogy feltárják karmikus céljukat és azt, hogy milyen dolgok kötik egymáshoz őket. További kérdezősködésem során kiderült, hogy mindketten lelki támadás alatt állnak. Csak azután nyertem el a bizalmukat, miután bebizonyítottam nekik, hogy alapos ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezem a témában. Korábban már jártak néhány terapeutánál, de azok egyszerűen képzelgő pszichotikusokként kezelték őket. Ezek az emberek egyáltalán nem voltak pszichotikusok. Arról számoltak be nekem, hogy országukban igen elterjedtek a vudu praktikák. Nagy szerepet játszott ügyükben egy falujából származó ember, akit páciensem legyőzött a nagyköveti posztért folytatott versenyben. Ez a személy maga is űzött fekete mágikus praktikákat, és ezt meglehetősen egyértelműen tudatta is a házaspárral. Megfenyegette őket, hogy felhasználja hatalmát ellenük, ha a jelenlegi követ (a páciensem) nem mond le. A fenyegetés három évvel az első ülés előtt történt. Ez alatt az idő alatt semmi olyan esemény nem történt, ami lelki támadásra utalt volna. Valójában a dolog a lehető legváratlanabbul érte a párt. A támadások körülbelül két hónappal a telefonhívásuk előtt kezdődtek. Pácienseim először megpróbálták racionálisan megközelíteni a tüneteket, a stresszt és a washingtoni magas bűnözési rátát okolva problémáikért. Tüneteik valós okára csak azután jöttek rá, hogy elolvasták Előző életek, jövendő életek, című első könyvemet, melyben különböző spirituális védelmi és árnyékolási technikákról is szót ejtettem. Miután megbizonyosodtak a hozzáértésemről, a


többi pofonegyszerű volt. A közös munka és a megfelelő árnyékolási technikák megtanítása nem sok időt vett igénybe. Volt még valami, ami jelentkezett ebben az esetben, mégpedig az általam „bumeráng effektusnak” nevezett jelenség. Attól a perctől kezdve, hogy az áldozat védelem alatt áll, bármely támadási kísérlet visszafelé sül el, és elkövetőjének okoz kárt. Itt is pontosan ez történt. A szóban forgó varázsló még mindig az adott nyugat-afrikai országban élt. Az ülések végeztével pácienseim rövid látogatást tettek szülőföldjükre. Kiderült, hogy a lelki támadó – a pácienseim elleni folyamatos támadási kísérleteinek eredményeképpen – súlyosan megbetegedett, és kórházba került. A pár sértetlenül megúszta, biztonságban és boldogan éltek tovább. Amint láttuk, a lelki támadás oka általában bosszú, félelem vagy árulás. Léteznek azonban egyéb lehetőségek is. Sok ember kapzsi vágyai miatt keveredik bele az efféle sötét praktikákba. Egyes személyek azért indítanak lelki támadásokat, hogy megszabaduljanak üzleti versenytársaiktól vagy egy olyan rokonuktól, aki feltehetőleg a javukra végrendelkezett. A nemi vágy sem elhanyagolható indíték. A lelki támadások időnként a mások érzelmeinek befolyásolására tett kísérlet formájában jelentkeznek. Már az ókorban is használtak szerelmi bájitalokat és afrodiziákumokat, melyek hatékonyan ébresztették fel a szexuális szenvedélyt, és ezek a dolgok a mai napig is használatosak. A szerelmi vetélytárstól való megszabadulásra irányuló kísérletek szintén a lelki támadások ez utóbbi kategóriájába tartoznak. 6. FEJEZET AZ EMBERI ENERGIAMEZŐ A pszichikus8 (angolul: psychic) vagy lelki kifejezés a lelket jelentő görög pszükhé szóból származik, és lényünknek az öt érzékszervünk által felfogott fizikai világon túlmutató aspektusát jelöli. Ha lelki támadásokról beszélünk, meg kell értenünk azon láthatatlan erők természetét, melyek sem orvosi labortesztek során, sem a földi sík bármely egyéb műszereivel nem mutathatóak ki. A lelki energia pozitív használatának tucatnyi példáját ismerjük. Ha egy anya megérzi a gyermekére leselkedő veszélyt, vagy ha felhív bennünket az a barátunk vagy rokonunk, akire épp abban a pillanatban gondoltunk, akkor mindez szintén a lelki energiák ilyetén használatára példa. 8

A psychic az angolban nemcsak lelkit jelent, hanem okkult tulajdonságúságot is. Itt közvetlenül erre utal a szerző. A lelki támadás, a lelki energia stb. szintén ebben az értelemben használatos a könyvben, de magyarul a lélek szó is hordozza ezt a jelentéstöbbletet, ezért nem alkalmazzuk helyette a pszichikus jelzőt, mely inkább a pszichológia tudományos nyelvébe illik. (A szerk.)


Az egyetemes energia áradása és a testünk körül lévő aura természetes védelemmel ruház fel bennünket a lelki támadások legtöbb formája ellen. Ha a pozitív gondolatokra koncentrálsz, ha a szeretet irányít, és ha a saját spirituális fejlődéseden munkálkodsz, akkor ezáltal megnövekszik a rendelkezésedre álló energiamennyiség. Ha azonban félelmeidre és személyes problémáidra összpontosítasz, akadályozod az energia áramlását. A düh, a kapzsiság, a féltékenység és az egyéb negatív érzések tovább gyengítik az aurádat. Akárhányszor ezeket az érzéseket tapasztalod, aurád legyengül, és fogékonyabbá válsz a lelki támadásra. Mindannyian rendelkezünk egy bennünket körülvevő elektromágneses mezővel, ez az auránk. Elektromágneses sugárzás működik a rádió- és televíziójelekben, a mikrohullámú sütőkben, az infravörös, látható fényben, az ultraibolya sugarakban, a röntgen-és a gamma-sugarakban is. Az elektromágneses sugárzás látható tartományon kívül eső fajtáinak érzékeléshez speciális eszközökre vagy lelki képességre van szükség. Talán sokak ismerik a Kirlian-féle fényképezés módszerét. Ez az eljárás valójában a növények, állatok és az ember auráját örökíti meg. Az aura feladata az, hogy a lelki energia külső kiterjedéseként működjön. Mint ilyen, az elektromágneses energiamezőn belül rögzít minden velünk történt eseményt, beleértve az elmúlt életekben átélt élményeket és a lelki támadásokat is. Létezik egy belső színközpont, ez átragyog ezen az elektromágneses mezőn, és ezeket a színeket viszonylag egyszerű fizikailag is érzékelni. Ezek a színek a rózsaszínes-piros, a kékeszöld, a kék, a mályva és a sárga. A különböző árnyalatok az egészségi állapotot, a kiegyensúlyozottságot és a lelki energiát jelzik. Az aura elektromágneses rétege közelebb van a testhez, ez a belső központot és a testet körülvevő energia mennyiségét jelzi. Ha a test kimerült, veszélyben van, vagy kiegyensúlyozatlan, ez az elektromágneses réteg megsérül. Az elektromágneses réteg normálisan erős, egységes ragyogása nehéz helyzetben vagy betegség során vékonnyá és fakóvá válhat. Amikor elevenek vagyunk, telve energiával, akkor ez a réteg fényesen ragyog egész testünk körül. Az aura tulajdonképpen a lélek és a hozzá tartozó test spirituális és fizikai állapotának teljes térképe. Minden színnek megvan a maga jelentése attól függően, hol található és milyen az árnyalata. Egyes aurák vékonyak, míg mások vastagok. Pszichésen fontosabb a mindent betöltő tudatosság, béke és energia érzése, mint az, hogy milyen nagynak látszik az aura. A spirituálisán fejlett emberek aurája tiszta és fényes, és általában jobban sugárzik, mint az átlagembereké. Ez különösen a fej körül észlelhető. A glória, melyet a művészek évszázadok óta festenek a szentek és mesterek feje köré, ezt a fejlett aurát ábrázolja. Figyelembe kell vennünk, hogy számos energiamező veszi körül a testünket. Ilyenek a mágnesesség, a hang, a hő, az elektromosság és a fény. Az aura hét összefonódott fénygyűrűből áll, minden alkotórész létezésünk


más-más aspektusát képviseli. A hét gyűrű a következő: • • • • • •

1. gyűrű – A fizikai test egészségi állapotának reprezentálója 2. gyűrű – Az érzelmek 3. gyűrű – Az intellektus 4. gyűrű – A tudatalatti, különösen a képzelet és az intuíció 5. gyűrű – A felsőbbrendű én 6. és 7. gyűrű – Ezek a legtöbb ember esetében nem láthatók és lelki energiánk fejlett kozmikus aspektusait képviselik A CSAKRÁK

A csakra szó szanszkrit eredetű kifejezés, és „fénykereket” jelent. A fizikai testben hét fő csakra, hét fő energiaközpont van (lásd az 1. ábrát). Ezenkívül a fizikai test százhuszonkét másodlagos csakrát tartalmaz, melyek a csontok találkozási pontjainál (az ízületeknél), illetve az idegek csatlakozási pontjainál találhatóak. A csakrák nagyon rég ismertek. Delphoi és Eleuszisz ősi görög misztériumiskolái éppúgy foglalkoztak velük, mint a hermetikusok és a korai keresztények. Ezeket az energiaközpontokat így a teozófus Annie Besant, C. W. Leadbeater, valamint az Arkánum Teozófiai Iskola (Arcane Theosophical School) alapítója, Alice Bailey írta le. Alice Baileytől származik egyébként a „New Age” kifejezés is. A csakrák mint olyanok, nem lehetnek nyitva vagy zárva, mivel folyamatosan forognak és újratermelik az energiát. Mindig „nyitottak”, de lehetnek blokkolt állapotban is. Az elzárult csakrában az energiaáramlás korlátozott, ez pedig az energiaegyensúly felborulásához, betegségekhez és sebezhetőséghez vezethet a lelki támadásokkal szemben. A csakrákat egyszerűen a gerinc mentén a farkcsonttól a fejtetőig sorakozó, rövid, örvénylő miniatűr fekete lyukaknak írhatjuk le (lásd az 1. ábrát). Ezek az energiagenerátorok hozzák létre az aurát, valamint ezek dolgozzák fel és osztják el az auratestekből beérkező energiát. Tehát ezek a testen belüli, illetve a beérkező energia elsődleges közvetítői. A csakrák mind egyforma alakúak és méretűek. Együttműködnek egymással, de mindnek megvan a maga funkciója. Bármely egyensúlyát vesztett csakra kezelésével segítesz saját gyógyító erőid beindításában, egyensúlyod és egészséged helyreállításában és a lelki támadások semlegesítésében, mivel minden egyes csakra működése összefügg a többivel.


Ezek az energiaközpontok segítenek a fizikai testnek a finom energiaimpulzusok fizikai, mentális, érzelmi, és spirituális célokra történő elosztásában. Bármilyen lelki támadás egyensúlyvesztést okozhat energiamezőnkön belül, és ez megjelenhet fizikai, mentális, érzelmi, és spirituális tünetekben. Ha kezeletlen rendellenességek vannak elektromágneses energiamezőnkben, a csakrák legyengülnek, és maguk is egyenetlenné válnak (kimozdulnak a sorból). Ez az energiacentrumok túlzott aktivitásához vezethet, és további stresszt okozhat fizikai testünk rendszerében. Ilyenkor nagyon védtelenné válunk a lelki támadásokkal szemben. A csakrák helyes egyensúlyának és működésének egyszerű technikák segítségével történő helyreállításával elmúlik az energiaegyenetlenség, és képesek vagyunk elhárítani a lelki támadásokat. Ha a csakrák energiaáramlása helyreállt, a fizikai test inkább képes a fizikai rendellenességek kiküszöbölésére koncentrálni. A hét fő csakra a következő: • Az első csakra a gerinc aljánál, a keresztcsont és a farkcsont között helyezkedik el. Gyökércsakrának vagy alapcsakrának nevezik. • A második csakra a köldök alatt, valamivel a genitáliák felett található. Gyakran nevezik lépcsakrának. • A harmadik csakra a hasi idegközpontnál helyezkedik el, a szegycsont kiindulásánál, kicsivel a mellkas alatt. Napfonat-csakrának (plexus solaris csakrának) nevezik. • A negyedik energiaközpont a szívcsakra. A mellkas közepén található, a szívvel egy vonalban. • Az ötödik csakra a torokcsakra. • A harmadik szem a hatodik, más néven agna-csakra helye. A homlok közepén található, kicsivel a szemöldök felett. Ennek az energiaközpontnak a másik neve: szemöldökcsakra. • A fejtető a hetedik csakra, más néven az Ezerszirmú Lótusz helye. Ezt néha koronacsakrának is nevezik. A hetedik csakrát tartják a legfontosabb energiaközpontnak. Minden csakrához tartozik egy test, melyet az adott csakra kísér figyelemmel és lát el energiával. Az alábbi táblázat ezt a rendszert mutatja be: Hozzá tartozó Hatás Csakra test 7

Kether-i test

Itt olvad össze lelkünk Istennel.


6 5 4

Mennyei test Éteri test Asztráltest

3

Mentális test

2 1

Érzelmi test Fizikai test

A jövővel való kapcsolat. Az univerzumot összetartó erő. Az anyagot és a szellemet köti össze. Itt születnek a gondolatok, a döntések és a vélemények. Innen ered minden érzelem. Innen származik minden fizikai érzéklet.

Minden fő csakra közvetlenül befolyásol bizonyos mirigyeket, ahogy azt a következő táblázat mutatja: Csakra Hozzá tartozó mirigy 7 agyalapi mirigy 6 tobozmirigy 5 pajzsmirigy 4 csecsemőmirigy 3 mellékvese, epehólyag 2 nyirokmirigyek 1 ivarmirigyek

VÉDELMEZŐ GYAKORLATOK A következő feladat megvédelmezi a fizikai testet körülvevő aurát, energiamezőt. 1. Állj szilárdan a talajon, súlyodat egyenlően oszd el a két lábadon. Lélegezz mélyen. 2. Képzeld el, hogy fizikai tested likacsos, mint a méhsejt. Annyira porózus vagy, hogy bármely feléd érkező energia egyenesen keresztüláramlik rajtad anélkül, hogy bármilyen hatást gyakorolna rád. Figyelmedet teljesen szenteld ennek a képnek. 3. Most vizualizálj egy csapdát a méhsejt mögé. Ez a tartály felfog minden negatív energiát, és azonnal semlegesíti. 4. Érzékelj minden feléd áradó negatív energiát, amint áthalad rajtad anélkül, hogy bármilyen hatással lenne rád. Ezek a negatív energiák most a tartályba kerülnek, és azonnal semlegessé válnak. Alkalmazhatsz egy másik vizualizációt is, melynek során elképzeled, amint egy hatalmas, fehér és arany fénnyel telített tengeri kagylóban vagy


felfüggesztve. A fény megváltozik, ahogy pasztellszínek keverednek hozzá, és elkezdenek körülötted örvényleni. Miközben mélyeket lélegzel, feltöltődsz ezekkel a védő fényekkel. A következő gyakorlat segít testi és lelki energiáid feltöltésében: 1. Állj kis terpeszben, karjaidat vállmagasságban oldalra kinyújtva. Tenyereid befelé nézzenek, kézfejed pedig a fejeddel legyen egy magasságban. 2. Közelítsd egymáshoz a két tenyeredet, majd miután a homlokod vonalában összeértek, lassan engedd le a karodat. 3. Ezután emeld fel a karjaidat a kiindulási pozícióba, és érintsd össze tenyereidet a homlokod közepe előtt. 4. Most emeld összetett kezedet a fejed tetejéig, majd tovább, a nyakszirtedig, aztán engedd le a két karodat vállmagasságba. 5. Ereszd le a karjaidat a derekadig, majd fond össze a két kezedet. 6. Ezután simítsd végig a testedet lefelé haladva, külön-külön a lábaidat, és mindkét talpadat is, aztán rázd meg magad. Lássunk egy másik gyakorlatot, mellyel feltöltheted az energiáidat: 1. Fogj két tenyered közé egy fél pohár, előzőleg felforralt, majd lehűlt vizet, és körözz vele. 2. Tartsd a poharat a két tenyered között, és tizenöt másodpercig fókuszáld tekintetedet a vízre. 3. Érezd a vízben lakozó energiát, és végül idd meg a folyadékot. Energiáidat a következő gyakorlattal is feltöltheted: 1. Állj lazán, kis terpeszben. 2. Karjaidat valamivel vállmagasság fölött nyújtsd ki oldalra. 3. Lassan közelítsd egymás felé a tenyereidet, majd helyezd őket hasi idegközpontodra (a napfonatcsakrára). 4. Nyújtsd oldalra mindkét karodat valamivel vállmagasság alatt, és maradj ebben a helyzetben tizenöt másodpercig. 5. Ezután helyezd a két tenyered újra a hasi idegközpontodra, majd újra nyújtsd ki a karjaidat, és engedd le őket. 6. Maradj így tizenöt másodpercig, majd helyezd a két tenyeredet a hasadra. Tartsd ott a kezed harminc másodpercig. Előfordulhat, hogy a nap végére különösen nyúzottnak érzed magad. A legjobb mód a relaxálásra és az alvásra való felkészülésre, ha nem nézel tévét. Hallgass megnyugtató New Age-zenét, és hajtsd végre a következő


gyakorlatsort: Feküdj le és érezd ahogy a színek és a békés vibrációk finoman áramlanak a tested körül. Lassan lélegezz be, és érezd, ahogy elcsitulnak a gondolataid, megnyugszik a tested. Lélegezz ritmikusan, és vizualizáld, ahogy minden egyes testrészed megpihen. E gyakorlat segítségével hamar természetes álomba merülsz. Ha ez nem következik be azonnal, ismételd meg az egészet. A következő egyszerű gyakorlat segít energiáid stabilizálásában: 1. Lábaidat a földön nyugtatva, vegyél mély lélegzetet. A gyakorlat során egy kényelmes székben foglalj helyet. 2. Vizualizálj egy fonalat, mely a földből a talpadon keresztül, a gerinced mentén egészen a fejed tetejéig végighalad. 3. Most koncentrálj az égből érkező energiaáramra, mely keresztüláramlik ezen a fonálon, egészen a földig. Ülj egy percig, és érezd ennek az energiának a földdel való kiegyenlítő hatását. GYAKORLATOK OLTALMAZÓ LELKI ENERGIÁID MOZGÓSÍTÁSÁRA A gyakorlat helyes elvégzéséhez először relaxálj, lélegezz nyugodtan, és ülj csendben. Kérj engedélyt felsőbbrendű énedtől, hogy hozzáférhess óvó lelki energiádhoz. 1. 2. 3. 4.

Mindkét kezedet tedd a homlokod elé, ujjaid mutassanak lefelé. Emeld karjaidat felfelé és kifelé, közben továbbra is lélegezz mélyeket. Helyezd kezeidet fejed két oldalára, tenyérrel befelé. Lassan kilélegezve zengesd az „Om” szót, közben engedd karjaidat a nyakad elé, és pihentesd meg őket ott. 5. Ismételd meg a gyakorlatot, de most ahelyett, hogy kezeid a nyakad elé kerülnének, pihentesd őket a hasadon, majd az öledben. 6. Végezetül ülj ebben a helyzetben két percig, és vizualizáld a meleg energiát és a fehér fényt a tested körül. Kapcsolatba kerültél oltalmazó lelki energiáddal. 7. Lélegezz lassan, és kérd felsőbbrendű énedet, távolítson el lelki energiáidtól, hogy befejezhesd a gyakorlatot. Nyisd ki a szemed és érints meg egy közeledben lévő szilárd tárgyat, mintegy leföldelve ezzel az energiákat.

A következő gyakorlatnak az a célja, hogy összehangolja testi és lelki energiádat. Ne állj meg az előző gyakorlat után, hanem folytasd a következőképp:


1. Lélegezz mélyen, miközben kezeidet tenyérrel lefelé az öledben pihenteted. 2. Koncentráld energiádat fehér fényként, és vizualizáld, amint felemelkedik testedben, a lábujjaidtól a fejed tetejéig. Ez a lelki energiád; ahogy folytatod a ritmikus légzést, más színek is csatlakozni fognak a fehér fényhez. Egész idő alatt teljesen ellazult vagy, harmónia, béke és egyensúly érzése tölt el. 3. Maradj így öt-tíz percig. 4. Azonnal hagyd abba a gyakorlatot és nyisd ki a szemed, ha lebegő érzést tapasztalsz, vagy ha azt érzékeled, hogy kilépsz fizikai testedből. Semmi bajod sem lehet, ha testen kívüli élményben van részed, de ennek a gyakorlatnak nem ez a célja. 5. A gyakorlat azzal ér véget, hogy megkéred felsőbbrendű énedet, távolítson el lelki energiádtól. Vizualizáld, amint a színek elhagyják a fehér fényt, majd fejed tetején keresztül maga a fehér fény is elhagyja fizikai testedet. 6. Nyisd ki a szemed, és végy a kezedbe egy szilárd tárgyat. Esetleg ihatsz egy pohár vizet is. Türelmesnek és következetesnek kell lenned a következő két gyakorlat elsajátítása során. Ne várj azonnali eredményt, és ne siettesd a dolgot. Ez a gyakorlat auráddal kapcsolatos tudatosságodat is növelni fogja: 1. l. Ezt a gyakorlatot másodmagaddal kell végezned. Álljatok egymással szemben, és összpontosítsatok magatokra. 2. Hagyd, hogy a légzésed lelassuljon és elmélyüljön. Lassan lélegezz be az orrodon keresztül, majd szintén az orrodon keresztül lassan fújd ki a levegőt. Képzeld azt, hogy kilélegzés közben a levegő a tenyereden keresztül áramlik ki. Képzeld el, ahogy belégzéskor a levegő bejut az orrodba, majd a tenyereden keresztül távozik. Koncentrálj erre perceken keresztül. Figyeld meg, mit érzel a kezedben. 3. Most mindketten enyhén nyújtsátok ki a karjaitokat, hogy tenyereitek közel legyenek egymáshoz, de ne érintsétek össze a kezeteket. 4. Hangolódj rá társad aurájára. Figyeld meg, mit érzel a tenyereitek között. 5. Amint tudatára ébredtek a közöttetek lévő energiaáramlásnak, kezdjetek elválni egymástól. Lassan távolodjatok, figyelmeteket továbbra is tenyeretekre és a másik irányából érkező energiára irányítva. Figyeljétek meg, mennyire tudtok eltávolodni úgy, hogy az energiaáramlás továbbra is megmaradjon kettőtök között. A következő gyakorlat során energiakört fogtok létrehozni. Ehhez rajtad kívül minimum két másik személy szükséges. Fogjátok kézen egymást, és formáljatok


kört, ülve vagy állva. Javaslom, hogy a gyakorlat közben mindannyian énekeljetek, dúdoljatok vagy kántáljatok valamit. 1. l. Jobb tenyereteket fordítsátok lefelé (az energia küldésére), bal tenyereteket pedig felfelé (az energia fogadására). 2. Hunyjátok le a szemeteket, és harmonizáljátok a légzéseteket. 3. Vizualizáljátok, hogy gyógyító, oltalmazó energia tölti be körötöket. Lássátok az energiát folyékony fénytócsának a lábatok körül. Belégzéskor talpatokon keresztül szívjátok fel a fényt, és érezzétek, ahogy az lassan felfelé halad a testetekben. Húzzátok végig a lábatokban, fel a csípőtökbe. Hagyjátok, hogy lassan végigáramoljon a gerincetek mentén. Erezzétek, ahogy eljut a vállatokba és nyakatokba, le a karjaitokba, a kezeitekbe, majd vissza a vállatokba és a nyakatokba. 4. Húzzátok a fejetekbe ezt az energiát, és képzeljétek el, amint kiáramlik a fejtetőtökön, kicsordul és körülvesz benneteket. Ez az univerzum energiája, az élet energiája. Összekapcsolódtok ezzel az energiával, és körbeáramoltatjátok azt a csoporton. 5. Most húzzátok akaratotokkal a testetekbe ezt az energiát, vagy egyszerűen csak hagyjátok, hogy a bal kezetekbe áramoljon. Engedjétek, hogy az energia keresztüláramoljon a testeteken, majd hagyjátok, hogy újra kiáramoljon jobb tenyereteken át a jobb oldalatokon álló személybe. Hagyjátok, hogy összeolvadjon az örvénylő, keringő energiával. Erezzétek az energiát. 6. Tizenöt perc után kezeitek leengedésével és szemetek kinyitásával befejezhetitek a gyakorlatot. Mondjátok el a következő megerősítést: 7. „Ez az energia kísérjen bennünket utunkon, miután elválunk egymástól.” Vagy ezt: „A kör megnyílt, de nem szakadt meg.” Egy másik gyakorlat energiakörre: 1. Minden személy kívánhat valamit. Meditáljatok a kívánságokon, küldjetek energiát kívánójának, és vizualizáljátok, amint beteljesül a kívánsága. 2. Fedd le a tőled jobbra álló személy nyakszirtjét (auránk gyenge pontját), és koncentrálj az óvó fehér fényre. 3. Minden tag meditáljon valamin, ami fontos a csoport számára, és küldjön energiát neki. SAJÁT AURÁD MEGTISZTÍTÁSA Úgy látszik, vannak a környezetedben olyan emberek, akik elszívják az energiádat, és sebezhetőbbé tesznek a lelki támadásokkal szemben. Lehet, hogy


kényelmetlenül érzed magad a társaságukban. A következő gyakorlat segít abban, hogy megtisztítsd a saját aurádat, megszabadulj a kényelmetlenségtől, és megvédd magad a lelki támadástól. 1. Ülj le, alkalmazd az egyik korábban ismertetett lelki védelmi gyakorlatot, és lélegezz mélyen. Kérd felsőbb énedet, segítsen megtisztítani aurádat. 2. Vizualizálj el egy fehér energiakört, olyan széleset, mint a tested, a koronacsakrád fölé. 3. Lásd, ahogy az energia elkezd az óramutató járásának megfelelően lefelé körözni a testedben, miközben magával viszi az aurádban található összes negatív energiát. 4. Figyeld, ahogy az energia a talpadon keresztül a földbe távozik, és semlegesít minden, a testedbe behatolni próbáló negatív energiát. 5. Lélegezz mélyen egy percig, majd nyisd ki a szemedet. Egy másik technika aurád megtisztítására: 1. Alkalmazd az egyik korábban leírt relaxációs módszert, és mondd azt magadnak, hogy közben meg akarod tisztítani az aurádat. Állj fel, végy mély lélegzetet, és kilégzéskor fehér fény formájában vizualizálj egy energiakört a fejed körül. Érezd, ahogy az energia az óramutató járásának megfelelően forog, miközben lefelé halad a testedben. 2. Most minden negatív energia eltávozik a testedből, a földbe kerül, és ott semlegesedik. Vegyél néhány mély lélegzetet, és relaxálj. 3. A fizikai testünket körülvevő külső aura energiamezője minden egyes személynél más és más. Normális esetben ebben az energiamezőben nincsenek lékek vagy lyukak. A fizikai testhez legközelebb lévő aurarétegből származó energia kibocsátható a környezetbe. Ez az energia aztán visszatér, hogy az aura energiaösszessége mindig állandó maradjon. AZ AURATESTEK Az egészséges aura három különálló auratestből áll. Ezek a fizikai auratest, az éteri auratest és a vitális auratest. A hét fő csakra képviseli a jelentősebb elektromágneses tevékenység központjait az auratestek mezőjén belül. A fizikai auratest A fizikai auratest a test felszínétől három-harmincöt milliméterre kezdődő, fényes, fehér vagy világoskék energiaszalag. A bőrrészecskék és egyéb fizikai anyagok jelenléte miatt ez az auratest sűrűbb, mint a másik két test, melyekkel


hamarosan foglalkozni fogunk. Ha egészségesek vagyunk, akkor ez az energiamező tiszta, fényes és állandó méretű. Ha lelki támadás alatt állunk, kidudorodás jelenik meg ezen a testen az érintett terület közelében. Ez a kidudorodás átlyukaszthatja az éteri testet és csökkentheti a vitális auratest sugárzását. Az éteri auratest Az éteri auratest minden részletében megegyezik a fizikai auratesttel. E nélkül a struktúra nélkül a fizikai test széthullana. Az éteri auratest az a ködös, világoskék vagy szürke füst, amelyet egyes látók látnak, amint a fizikai testből két-tíz centiméterre kisugárzik. Mint már említettem, amikor a fizikai auratesten kidudorodások jelennek meg, akkor lyuk keletkezhet az éteri auratesten. Ha ez megtörténik, negatív lelki energia lép be az aurába, és az egyén súlyos lelki támadást észlel. Ha kellőképpen képzett vagy az oltalmazó technikákban, az éteri test a lelki támadás esetén képes ktüremkedni és kitölteni a fizikai auratest sérülését, megakadályozva folyamatosságának megszakadását. Így sikeresen verheted vissza a lelki támadás. A vitális auratest A vitális auratest öt-tizenöt centiméterre terjed ki az éteri auratesttől. Amikor a látók a vitális auratestet vizsgálják, minden irányba energiasugaracskákat látnak kisugározni. A lelki támadás következtében ezek az energianyalábok lekonyulnak és visszahúzódnak, így ez a test egy hosszúszőrű állat nedves bundájára fog hasonlítani. Az energiának ez az összetapadása gátolja az energiaáramlást, és tovább bontja az aura egységét. Lelki támadás eredményeképp vitális auratested akár négy centiméterre is zsugorodhat. Ez nem csak a lelki támadásokkal szembeni ellenállásodat befolyásolja, de a többi emberrel való kapcsolataid minőségének romlását is tükrözi. Gondolatformák Ha a három auratest bármelyike megreped, gondolatforma jöhet létre. A gondolatformák éles szegélyű, sárszínű, visszataszító energiák, melyek nagyságban a borsótól a grépfrútig terjedhetnek. A gondolatformák (idegen energiák) jelenléte irritálja a vitális auratest sugarait, és a korábban említett „nedves szőr effektust” okozza. Az így legyengült vitális auratest alkalmat adhat a gondolatformának az éteri test megtámadására, ez pedig negatív hatással lehet az éteri testre.


Az éteri test az az alapvető struktúra, amelytől a fizikai élet függ. Ha bármilyen támadás vagy gondolatforma behatol az auratestekbe, akkor bejut a csakrába is, és ezt követően zavart okoz annak működésében. Egyetlen támadás gyakran két vagy akár több csakrára is hatással lehet. EGYÉB TESTEINK Azt az elképzelést nevelték belénk, hogy evilági életünk során csak fizikai testünkkel rendelkezünk. Valójában számos test építi fel lényünket. Ezek közül a legsűrűbb és általunk legjobban ismert a fizikai testünk. E nélkül az eszköz nélkül lehetetlenség lenne a földi síkon élni. Amennyiben ezt a testet megfelelően tápláljuk, pihentetjük és használjuk, akkor jó egészségi állapotnak fogunk örvendeni, és testünknek a többi testtel való kapcsolata harmonikus lesz. Az éteri test a fizikai test pontos mása. Ez az energiamező körülveszi fizikai megfelelőjét, és folyamatosan energiával látja el. A két testet a csakrák kötik össze. Kérlek, ne feledd, hogy ezek a testek egyértelműen elkülönülnek az előzőleg említett három aura-testtől. Létezik még egy test, melyet asztrális vagy vágytestnek hívnak. Ennek gyorsabb a vibrációja, mint az éteri testé, és behatol minden csakrába. Az asztráltestből származnak az ambíciók, az érzelmek és a vágyak, és itt gyökerezik a legtöbb problémánk is. Ha ennek a testnek az egyensúlya felborul, akkor az ételek, az alkohol és a szex megszállottjaivá válhatunk. A csakrák az asztráltesten belül helyezkednek el. A mentális test együttműködik a három másik testtel. A bolygó egész területére képes kivetíteni önmagát, sőt akár más galaxisokba is. Az elme a valóság számunkra, míg a többi test egyszerűen a mentális test teremtménye. A mentális test három alkotórészből áll. Ezek a következők: • A tudati szint. Ez irányítja a fizikai testet és annak különböző funkcióit. • A tudatalatti szint. Ez a lelkünk, és ez köt össze felsőbbrendű énünkkel. • A tudat feletti szint. Ez lelkünk tökéletes része, és gyakran nevezik felsőbb énnek. AZ IONHATÁS Mivel lelkünk és auránk elektromágneses sugárzást bocsát ki, így mindkettő érzékeny az atmoszférában lévő ionokra. Az ionok láthatatlan, mikroszkopikus, elektromos töltéssel rendelkező részecskék. A negatív ionok jótékony hatással vannak fizikai testünkre, míg a pozitív ionok kellemetlenségeket okoznak. A pozitív ionok álmatlanságot, szédülést, migrént, a test bizonyos pontjain jelentkező fájdalmakat, heves szívdobogást, hőhullámokat, remegést, ingerlékenységet és az ítélőképesség romlását idézik elő. Forró, száraz szelek idején megnő ezen részecskék légköri koncentrációja.


Normális esetben a levegőben öt pozitív ion jut minden négy negatív ionra. A negatív ionok kétszer ilyen gyakoriak a tengerpartokon, ahol megtörnek a hullámok. Ezek a negatív ionok fizikailag és mentálisan is jobb közérzetet biztosítanak számunkra. A Niagara-vízesés a normálisnál több mint százszor nagyobb negatív ionkoncentrációjával bolygónk egyik legüdítőbb pontja. Könnyebb lelki támadást indítani olyankor, amikor a test gyengébb. A száraz „boszorkányszél” következtében harminchárom pozitív ion juthat minden egyes negatív ionra, és ez különösen veszélyes. Ezek a Szent Anna-szél a kaliforniai sivatagokban, a sirokkó Olaszországban, és a chinook a Sziklás-hegység területein. Ilyen szelek a világ minden pontján találhatók. A magasabb baleseti százalékokat létezésüknek tulajdonítják. A negatív ionok számának megnövekedése segít ellenállni a lelki támadásnak. Szellemi frissességed, produktivitásod, szexuális vágyad és komfortérzeted megnövekszik a negatív ionokkal való érintkezés során. A légkondicionálás, az autókból kiáradó gázok, a korom, a por, az acél- és betonépületek, a szintetikus építőanyagok és a műanyag csökkentik a negatív ionok számát. A nagy lélekszámú településeken, azaz a városokban magasabb a pozitív ionok koncentrációja, így ezek a helyek a lelki támadások ideális környezetéül szolgálnak. Szerencsére léteznek negatív iongenerátorok, amelyekkel ellensúlyozhatjuk a pozitív ionok túlzottan magas arányát. Megvásárolhatod őket otthoni, irodai és autóban történő használatra is. Az Egyesült Államok kormánya ilyen generátorokat telepített a nukleáris tengeralattjárókra, hogy csökkentse a legénység kimerültségét és növelje a hatékonyságát. A következőt ajánlom még a pozitív ionok káros hatásának meggátolására: 1. Ha nagyvárosi ipartelepen hajtasz keresztül, ne hagyatkozz csupán az autó légkondicionálójára, hanem tekerd le az ablakokat is, hogy szabadon áramolhasson be a friss levegő. 2. Viselj természetes anyagokból készült ruhákat, és kerüld a szintetikus anyagokat. 3. Tölts sok időt a tengerparton és a természetben, például erdei, hegyi faházakban. 4. Figyelj arra, hogy az otthonod, irodád berendezésénél természetes anyagokat használj. 5. Vásárolj negatív iongenerátorokat otthonodba, irodádba és autódba. 7. FEJEZET A LELKI TÁMADÁSOK RÖVID TÖRTÉNETE Az írott történelem során az embereket mindig is érték lelki támadások. Itt


nem csak a vudura és a fekete mágia egyéb formáira gondolok: mindennapi élete során az átlagember is ki van téve a pszichét támadó paranormális erőknek. Lehet ez a testbe bevitt alkohol vagy egyéb drog, érzelmi stressz vagy testi trauma. Ezek és más körülmények eléggé legyengítik a testünket ahhoz, hogy lelki támadás indulhasson ellene. A lelki támadás nagyon komoly dolog. Az ilyen sérülésekből bűntudat, harag, szomorúság vagy félelem fakadhat. Továbbá hatására túlreagálhatjuk az élet mindennapi helyzeteit. A lelki támadások következtében jönnek létre a párkapcsolati és az egészségügyi problémák, a viselkedészavarok, a hangulati ingadozások és az, hogy letérünk karmikus utunkról. Ezek a támadások akár a megtámadott személy halálával is végződhetnek (lásd a 9. fejezetet). Az érintett személy általában nincs tudatában problémái okának. Az orvosok tanácstalanok, mivel minden hagyományos vizsgálat negatív eredménnyel zárul. A legtöbb terapeuta zavarba ejtőnek találja ezeket a betegeket, és nem képes kezelni őket. Gyakran rosszul diagnosztizálják a bajt, és antidepresszánsokat vagy egyéb gyógyszereket írnak fel a panaszosnak, melyeknek az ilyen esetekben az égvilágon semmi pozitív hatásuk sincs. Ha lelki támadás áldozatává válsz, a saját gondolataid, vágyaid, és viselkedésed szenvednek sérülést. Számos fizikai, mentális és érzelmi panaszod lesz (lásd a 3. fejezetet). Legfőképpen azonban maga a spirituális lényeged, azaz a lelked sebesül meg. A negatív projekciós technikákat és az egyéb lelki támadásokat egészen a primitív emberekig követhetjük nyomon. A crô-magnoni ember barlangrajzai bizonyítják, hogy az evolúció során egy bizonyos ponton távoli rokonaink közül néhányan hirtelen felhagytak a más embereket ábrázoló rajzok és figurák készítésével. Ez azért történt, mert a primitív ember rájött, hogy ha a varázslatai hatásosak a bölények és a szarvasok ellen, akkor hatékonyak lehetnek más emberek ellen is. Aki emberről rajzot vagy szobrot készített, varázslás gyanújába keveredett. Ez az elv a primitív népek körében a mai napig érvényes. Ezekben a kultúrákban az emberek sok helyütt nem hagyják magukat lefényképezni vagy videóra venni, mivel attól tartanak, hogy a kamera ellopja a lelküket. A sámánok által gyakorolt démonűzés legalább ötezeréves múltra tekint vissza. A sámánok voltak az első varázslók, az Északi-sarkon és különösképp Ázsia szibériai területein a mai napig is uralkodik ez a gyakorlat. A sámán „kiválasztott” volt, egy baleset révén (például amikor villám sújtotta) megérezte elhivatását, vagy egyszerűen csak kijelentette, hogy ő mostantól gyógyító. Az orvosságos ember feladata az volt, hogy az áldozat elveszett lelkét különböző dimenziókon keresztülvezetve visszaszerezze azt, és visszajuttassa a tulajdonosához. A „sámánutazás” kifejezés azt a jelenséget írja le, amikor a varázsló lelke testét elhagyva leereszkedik az alvilágba vagy felemelkedik az égbe, hogy megkeresse az ember elveszett lelkét. A sámán jártas volt a démonűzésben és a


lelki támadások kezelésében. Ugyanakkor ezek a gyógyítók kétségtelenül képesek voltak saját lelki zavaraikat bárki másra átruházni. A lelki támadás lehet egy veszélyes tárgy mentális erővel végrehajtott projekciója (pszichokinézis). Általánosan használt tárgyak voltak az apró állatok, rovarok és kavicsok. Az áldozat testének és lelkének megszerzésére a varázsló alkalmanként gonosz szellemek segítségét is igénybe vette (lásd a 9. fejezetet). Fontos, hogy megértsük, a sámánok alapvetően jó emberek voltak, akiknek a lelki támadások megelőzése és a gyógyítás volt a feladatuk. Ritka kivételként akadt köztük „fekete bárány”, aki gonosz varázslóvá vált. A törzsi sámánok lassacskán, sok ezer év alatt, modern varázslókká váltak. Ez azt jelenti, hogy megszűntek úgynevezett fehér boszorkánynak – jó szándékú, és segítő varázslónak – lenni, és egyre inkább a hatalomszerzés kezdte érdekelni őket. Ezen átalakulás kezdeteit megfigyelhetjük az Ószövetség prófétáinak esetében, például Mózesnél, Józsuánál, Illésnél és Dánielnél. Igaz, hogy ők Isten választottjai, és erejük nyilvánvalóan Istentől való, de feltűnően gyakran mérik össze képességeiket más varázslókkal összecsapva, s fitogtatják az erejüket. Áron a fáraó elé hajítja a botját, és az kígyóvá válik. A rivális egyiptomi varázslók ugyanezt teszik, és az ő botjaik is kígyóvá válnak, de Áron kígyója felfalja a többit. Illés versenyre hívja Baal négyszázötven papját, melynek során istenüket segítségül hívva tüzet kell gyújtaniuk egy szent ökör alatt. Baal azonban cserbenhagyja a papokat. Illés nagy drámai érzékkel felszólítja embereit, hogy háromszor nedvesítsék meg vízzel az ökröt és a tűzifát. Ezután Jehovát hívja. A zsidók istene olyan hatalmas tüzet küld, hogy az elpusztítja az ökröt, a fát és a vizet is. Ezután Illés megparancsolja az embereknek, hogy végezzenek Baal papjaival. Az egész történeten végigvonul a hatalomvágy. Az egyiptomi misztériumiskolákban voltak olyan varázslók, akik varázsigéket, amuletteket és átkokat használtak, hogy kiűzzék a démonokat az áldozatokból. Ezek a tanult emberek lelki támadások indítására is képesek voltak. Egyes hatóságok arra gyanakodtak, hogy ezek a papok lelki támadásokkal próbáltak megszabadulni az együttműködésre nem hajlandó fáraóktól és társaiktól. Mágikus erejük segítségével képesek voltak megbetegíteni vagy meggyógyítani másokat, esőt csinálni a jó termés érdekében, vagy tüzet gyújtani (és akkoriban azt hitték, ezt csakis varázslattal lehet megtenni). A következő, babiloniaktól származó varázsige jól példázza az ókor lelki támadásainak komolyságát. Jöjj nagy isten, halld panaszom Tégy igazságot, lásd nyomorú helyzetem Elkészítettem a varázsos ember és asszony képmását Megalázkodtam előtted és eléd tártam ügyemet, A gonoszság miatt, mit műveltek,


Nagy ég, micsoda tisztátalan dolgokat cselekedtek. Pusztuljanak! Hadd éljek én! Veszítse erejét az asszony bűbája, boszorkánysága, varázslata. Tisztítson meg engem a binu fa leszakajtott ága, Oldjon fel engem, ajkam ártó lélegzete vesszen a szélbe. Tisztítson meg a földet beborító mastakal fű. Hadd ragyogjak előtted, mint a kankal fű, Legyek tökéletes és tiszta, mint a lardu fű. A varázsos asszony bűbája gonosz, Szavai szálljanak vissza ajkaira, vágják ki a nyelvét. Boszorkányságáért sújtsanak le rá az éjszaka istenei, Az éjszaka három őrzője vegye el gonosz bűbáját. Ajka legyen puha viasz, nyelve édes méz. Nyomorúságomat okozó szavai olvadjanak el, mint a viasz. A bűbáj, melyet szabadon bocsátott, olvadjon, mint a méz, S így hasadjon ketté a varázsos kötés, pusztuljon tette.9 A betegségektől vagy balszerencsétől, a szerencsétlenségektől kezdve egészen a természeti csapásokig és a sovány termésig mindenért a démonokat okolták. Ezeket a démonokat el kellett űzni. Az orvoslás egyszerűen a varázslás egyik ága volt. A fehér mágia alkalmazásával jó szellemeket kellett megidézni a démonok elűzésére. A misztériumiskolák folytatták ezeket a mágikus hagyományokat. A titoktartás a vallás fontos eleme volt. A beavatottak nem tárhatták a nyilvánosság elé a megszerzett titkos tudást. Lelki támadás, kín és halál sújtotta azokat, akik „az iskolán kívül beszéltek”. Az antikvitás misztériumiskoláiban Egyiptom, Görögország és Perzsia (a mai Irán) területének vallásai voltak a legbefolyásosabbak. Phrügiában például az anyaisten, Kübelé állt a misztériumok központjában. Az itteni közösségben a vallás témája Kübelének fiatal szeretője, Attisz halála miatt érzett gyásza, illetve a férfi feltámadásának ünneplése volt. Izisz és Ozirisz egyiptomi misztériumai az egész görög-római világban népszerűek voltak. Évezredekkel ezelőtt a görögök és a rómaiak vallásának szintén volt mágikus része. A templomok orákulumain keresztül kérték isteneik tanácsát problémáik megoldására. Az orákulum hangja rejtély volt: senki sem tudta, honnan származik. Az emberek azt hitték, az orákulum válasza egyenesen az istenektől ered. Rómában a varázsló magas tisztséget töltött be a kormányzásban. Az emberek úgy hitték, az istenek titkos jeleket, úgynevezett ómeneket küldenek kívánságaik és szándékaik közlésére. Egyes varázslók ilyen ómeneket használtak arra, hogy ellenségeikre lelki támadást küldjenek. A római civilizáció utolsó misztikus kultúrája a Mithrász-kultusz volt. 9

Idézi Jastron, Morris: The Religion of Babylonians and Assyrians. Boston, Giessen, 1904,283-284.


Körülményes beavatási szertartások, szent ételek és szakrális rituálék alkották ezt a vallást. Nők nem vehettek részt rítusaiban, melyek során a jelöltnek hét különböző szinten kellett végigmennie. A misztériumok fő célja a megvilágosodás elérése volt. A beavatást elnyerő személy alapvetően képes volt Isten közvetlen megtapasztalására. Így a beavatottak célja a lélek megtisztítása és a tudatossági szint emelése volt. Beavatottnak vagy magas rangú papnak, papnőnek kellett lenni ahhoz, hogy valaki valóban megértse az univerzum működését. A misztériumok képviselték a hierarchia eszméjét, s ez egészen modern korunkig megmaradt. Az egyház mindig fenntartotta annak szükségességét, hogy tagjai a pap, rabbi, lelkipásztor stb. közbenjárását kérjék az Istennel való kommunikációban. Ennek az volt az oka, hogy az átlagember „nem állt készen” arra, hogy közvetlen módon megtapasztalja a felvilágosultságot, mivel spirituálisán nem volt elég fejlett. A misztériumokban a papnak a beavatás előtt álló személyek (katekumenek) tanulását segítő hierophant vagy vezető felelt meg. Rítusaik olyan veszélyesek voltak, hogy szükség is volt erre a segítségre. A tudósok nagyobbrészt egyetértenek abban, hogy a misztériumvallás alapját a sámánizmus képezte. A misztérium egyik feladata az volt, hogy segítse a lelket a démonokkal szembeni ellenállásban. Ez elősegítette a boldogabb életet és az életek közötti békés állapotot. A beavatottak az ellenségeik ellen indított lelki támadás művészetében is járatosak voltak, különösen azok ellen alkalmazták ezen tudásukat, akik a misztériumiskola papjai szerint elárulták a titkokat. A misztériumok spirituális témájának továbbélésével kapcsolatosan érdemes megemlítenünk, hogy a vallások gyakran eredetileg lokálisan vagy nemzetileg korlátozott kultúrák örökösei voltak. A Perzsa Birodalom elpusztítása Nagy Sándor által előfeltétele volt annak, hogy a Mithrász-kultusz misztériumai egészen Rómáig eljussanak, az pedig, hogy Augustus meghódította Egyiptomot, előfeltétele volt az Ízisz-misztériumok térnyerésének. Hasonlóképpen Jeruzsálem pusztulása is elősegítette a judaizmus és a kereszténység elterjedését. A misztériumiskoláknak megvolt a maguk társadalmi rétegződése. A dionüszoszi misztérium gyakran a felsőbb rétegek kultusza volt; Mithrász követői főként a hadseregből és a birodalmi tisztségviselőkből kerültek ki; az Ízisz-kultusz a középrétegeket vonzotta, mely rétegek körében Íziszt valós személynek tartották, és véleménye sokat nyomott a latban. Jellemző volt, hogy minden misztériumvallásban (és a kereszténységben is) a demokratikus autonómiának ugyanazon szókincse tért vissza, azt az érzést fejezve ki, hogy a hívők egy új, különálló „népet” képeznek. Az újjászületés ígérete és a mennyország vagy a nirvána végső elnyerésébe vetett hit segít megmagyarázni ezen vallások népszerűségét. A 20. században a misztériumvallások bizonyos események hatására újra előtérbe kerültek. Ebben nagy szerepet játszottak a következő személyek: Madame Blavatsky (aki a 19. század végén megalapította a Teozófiai


Társaságot); a társaságból kivált Rudolph Steiner antropozófus; Alice Bailey, a New York-i Arkánum Iskola alapítója, és Manly P. Hall, a Los Angeles-i Filozófiai Kutatótársaság vezetője. Hall könyve, a The Secret Teachings of All Ages (Minden idők titkos tanításai)10, a nyugati misztérium hagyományáról szóló enciklopédikus értekezés. Ezek a misztériumiskolák nemcsak a legtöbb ma létező vallás alapját képezték, de a lelki támadásokat megelőző vagy kiváltó rítusok szakértői is voltak. Noha a keresztény egyház ellenezte a varázslást, nem volt képes kiirtani azt. Ez a fajta tevékenység mindig is folyt, ha nem nyíltan, akkor titokban. A nemes célra használt varázserőt fehér mágiaként ismerték; úgy hitték, a varázslók hatalma a gonosztól vagy az alvilágból származik, és tevékenységeiket a fekete mágia névvel illették. Súlyos büntetést róttak ki a fekete mágiát alkalmazó emberekre. Egészen 1484-ig, VIII. Ince pápáig a boszorkányságot nem nyilvánították eretnekségnek. Ezután az inkvizíció tevékenysége kiszélesedett, Európa számos részén egyfajta holokausztot idézve elő. Az inkvizíció már évtizedekkel korábban is működött, az 1459-es arrasi boszorkányperekben vaudois vagy valdens névvel illetett boszorkányokat égettek meg. Noha a francia parlament később semlegesítette az ítéleteket, egy kivételével az összes vádlottat kivégezték. Németországban az inkvizíció vezetői, Kramer és Sprenger, hírhedt könyvet készítettek az eljárásokról, Malleus Maleficarum: The Hammer of Witches (A boszorkányok kalapácsa) címmel11. Ebben a könyvben kínzásokat írtak elő a vallomások kikényszerítésére, a gyerekeket szüleik feljelentésére bátorították, a bűnözőket társaik feladására, az ügyvédeket pedig védenceik elárulására buzdították. Az egyházi bíróságok által boszorkánynak bélyegzett személyeket átadták a világi hatóságoknak, hogy elevenen égessék el őket. A boszorkányüldözés intézménye az összes varázslóval való leszámolást tűzte ki céljául. Mindegy volt, hogy fekete vagy fehér mágiában vettek-e részt. A skótok kivétel nélkül mindannyiukat megkínozták és megégették, de a brit szigetek más részein a fehér varázslók enyhébb büntetést kaptak, hacsak nem bizonyultak eretneknek. Ezek a perek I. Erzsébet uralkodása alatt voltak a legkegyetlenebbek, számuk aztán a következő század során fokozatosan csökkent. Sok fehér varázslót börtönöztek be. John Lock of Colchestert például 1651been zárták be, mivel divináció segítségével kutatott fel elvesztett és ellopott tárgyakat. Jane Wenham volt az utolsó nő Angliában, akit boszorkányságban találtak bűnösnek: 1712-ben azonban megkegyelmeztek neki. Az 1735-ös angol boszorkánytörvény eltörölte a boszorkányságért járó halálbüntetést. Elméletileg a fehér mágia űzőit pellengérre állították, majd 10

Manly P. Hall: The Secret Teachings of All Ages. Los Angeles, Philosophical Research Society, 1968. Jakob Sprenger: Malleus Maleficarum: The Hammer of Witches. (Fordította Montague Summers), London, Folio Society, 1968. 11


börtönbe vetették. Nincs azonban bizonyíték arra, hogy e dátum után jogi eljárást folytattak volna fehér mágiát űző varázsló ellen. A boszorkányüldözés további példáit a 9. fejezetben fogom tárgyalni. A Fehér Testvériség a pozitív szellemekre vagy köztes lényekre alkalmazott terminus, akik segítenek leküzdeni és megelőzni a lelki támadásokat. Számos lelki támadásért a Fekete Testvériség vagy negatív démoni lények felelősek (lásd a 9. fejezetet), és úgy tűnik, céljuk az emberiség elpusztítása. Mindkét testvériséget a misztériumiskolák rituáléinak közvetlen eredményeképp fedezték fel és hívták újra életre. Úgy tűnik, a vudu szó mindig a nyugati ember elleni lelki támadás képét idézi fel. Ez a kifejezés a nyugat-afrikai fon nyelv vodun szavából származik, és istent, szellemet, vagy szakrális tárgyatjelent. A 16. és a 19. század között a rabszolgaság terjedésével a vudu Haitire és más Karib-tengeri szigetekre, Brazíliába és sok dél-amerikai államba is eljutott. A vudu eredetileg vallás volt, és azt hirdette, hogy az istenek leszállnak a földre, megszállják híveiket, és megidézik az ősök szellemét, hogy azok jövendöléseket mondjanak az embereknek, és erővel ruházzák fel őket. A vudu fekete mágikus aspektusai (lásd a 9. fejezetet) közé tartozik a varázslás; az, hogy különböző embereket formázó bábukon okozott tűszúrások segítségével sérüléseket okoznak a bábu mintájául szolgáló személynek, az hogy fekete gyertyákat gyújtanak a temetőkben Samedi báró tiszteletére (ő az alvilág lordja, és minden fekete varázslás patrónusa) és ide tartozik a halottidézés (szellemek és zombik megidézése). Ezeket a tevékenységeket összefoglalóan jamaikai nyelven obeah-nak hívják. A vudut a mai napig is gyakorolják, és ezek a praktikák a lelki támadások veszélyes és hatékony formáit jelentik. A szkeptikusok könnyedén gúnyt űznek ezekből a dolgokból, de ha valaki annyi embert látott efféle támadások áldozatává válni, mint én, akkor egyáltalán nem találja humorosnak ezeket a praktikákat. 8. FEJEZET A FEHÉR MÁGIA Mielőtt a fekete mágiát és annak a lelki támadásokhoz fűződő viszonyát tárgyalnánk, fontos, hogy megértsük a fehér mágia természetét. A varázslás a csodálatos tettek misztikus módon való végrehajtásának művészete. Már jóval a történelem kezdete előtt gyakorolta minden faj és nemzet. Az ókorban, jóval Krisztus születése előtt, a varázslás a vallás és az orvoslás gyökereihez kapcsolódott. A „mágia” szó a magikra utal, akik az ősi Perzsia papjai voltak, de a valóságban kevés közük van a manapság mágiának nevezett dolgokhoz.


Perzsiában a magik vagy papok minden szakrális rituálét ismertek. Bölcs emberek voltak, és egyben jövendőmondó jósok és asztrológusok is. Évezredekig hitte a legtöbb ember, hogy a szellemek misztikus erejének saját vágyaik irányába történő befolyásolásával jelentős dolgokat lehet véghezvinni. Azokat az embereket, akik képesek voltak erre, sokféle névvel illették. Nevezték őket varázslóknak, boszorkánydoktoroknak, orvosságos embereknek, sámánoknak, látóknak és így tovább. Különböző felfogások léteztek avval kapcsolatban, hogy miképp lehet befolyásolni egy szellemet vagy más, hasonló lényt. A szellem nevének ismerete már bizonyos hatalmat jelentett a szellem felett. A Rumpelstiltskinről szóló tündérmesében ennek a régi hitnek bukkanhatunk a nyomára. Rumpelstiltskin elveszti a hatalmát a királynő felett, amikor az megtanulja a nevét. A szellemek befolyásolásához általában megfelelő rítusra vagy „varázsigére” volt szükség. Bizonyos szavakról, például az „abrakadabrá”-ról, illetve bizonyos számokról azt tartották, hogy varázserővel bírtak. Aladdin történetében a szellemek megidézésének egy újabb módjával találkozhatunk: Aladdin megdörzsöli a lámpát, és a dzsinn máris várja parancsait. Aladdin lámpája tehát mágikus tulajdonságokkal bírt. A mágikus praktikák megalapítójának a rómaiak egyik istenét, Mercuriust (Merkúrt) (a görögök Hermészének latin változata) tekintik. Hogyan veheti komolyan a nyugati ember ezeket a rituálékat? Vajon egyszerűen csak primitív babonáról és kultikus viselkedésről lenne szó? A mágia nem más, mint az a tudomány, amely az akarat segítségével idéz elő változásokat. Az emberi akaraterőn alapszik, mely erő épp annyira létező, akár a gőz vagy az elektromosság. A gőz a levegőnél is könnyebb, mégis képes meghajtani egy motort. Az elektromosság láthatatlan, mégis egész városokat borít fényárba. Az akarat megfoghatatlan és láthatatlan, a varázslók mégis úgy hiszik, hogy ha megfelelően irányítják, megváltoztathatja a világot. Azt várnánk, hogy a varázslási rítus valami olyasmi, ami az egyes varázslók temperamentumának megfelelően korról korra változik. Érdekes módon a varázslás alkalmazásnak módja vajmi keveset változott az évezredek során. Ha az ősi Káldea vagy Kína varázslásáról, illetve a modern cigányokról, dervisekről olvasunk, hamar rájövünk, hogy bizonyos alapvető elképzelések és módszerek újra és újra felbukkannak. Ha a varázslás kizárólag egyfajta képtelen vágy, akkor ez egy figyelemreméltóan következetes képtelen vágyakozás. A varázslók mindig az emberek életének, illetve a bolygóknak, a Napnak és a Holdnak a befolyásolásával foglalkoztak. A „szakma” eme gyakorlói bizonyos rokonságot vagy megfelelést feltételeztek az egyes bolygók, növények, fémek, állatok és színek között, és úgy érezték, meríthetnek a bolygók erejéből, ha megértik és alkalmazzák ezeket az összefüggéseket. Ez a megfelelési rendszer a rituális varázslás alapja. A fő megfelelések az alábbi táblázatban láthatók. Bolygó Szín Fém Kő Teremtmény


Szaturnusz Jupiter Mars Nap Vénusz Merkúr

fekete kék vörös sárga zöld szürke

ólom ón vas arany réz higany

Hold

fehér

ezüst

ónix zafír rubin topáz smaragd achát Hegyikristály

krokodil sas ló oroszlán galamb fecske kutya

1489-ben Marsilio Ficio firenzei filozófus és orvos megjelentette a mágikus orvoslás kézikönyvét, a Libri de Vitát, vagyis az Élet könyvét12. A könyv a kölcsönös megfelelések rendszerét alkalmazó szimpatikus vagy természetes varázslásba vetett hiten alapult. Úgy tartották, hogy a Földre folyamatosan erős hatást gyakorolnak a különböző bolygók. Azok a színek, tárgyak vagy növények, melyek egy adott bolygóhoz különösen társíthatok, reagálnak a bolygóra, és befogadják annak hatásait. A KABBALA A Kabbalát hagyományosan a zsidó miszticizmussal szokás társítani Ezt a doktrínát sokan úgy a Nyugat Ji csingjének tartják (a Ji csingről e fejezet végén teszek majd említést). A Kabbala egész életen át tartó elmélkedésre és tanulmányozásra érdemes diszciplína. Nagyon összetett, mégis jól megközelíthető dologról van szó, melynek tanulmányozása a világ néhány legnagyobb elméjét is megragadta. A Kabbalát belengő titok és misztérium egyaránt vonzotta az okkultistákat és a varázslókat. A Kabbala alapvető premisszája az az elgondolás, hogy az univerzumban minden szervezett egészet alkot, melyet titkos törvények uralnak, és hogy rejtett kapcsolatok állnak fenn számos olyan dolog között, melyeknek látszólag semmi közük sincsen egymáshoz. Ezt az elképzelést egyaránt osztják a varázslók és az okkultisták. Továbbá abban is egyetértenek, hogy minden jelenség tartalmaz valami istenit, és hogy az ember bizonyos módon és bizonyos fokig mind Isten, mind az univerzum képmása. A gondolat, miszerint létezik egy olyan út, melyen különböző szakaszokon keresztülhaladva elérhetjük Istent, alapvető fontosságú a Kabbalában és a különböző korok mágikus teóriáiban. A gnoszticizmus szintén a Kabbala alapvető elveit tükrözi. A gnózis szó az isteni inspiráció útján szerzett spirituális tudást jelenti. A gnosztikusok és a kabbalisták azt tartják, hogy Istent csakis a tudás által lehet elérni. Ez ellentétes 12

Idézi Richard Cavendish: A History of Magic. London, Arcana, 1990.


a keresztény üdvözülés tanításával, mely a jó cselekedetekből, szeretetből és hitből táplálkozik. A gnoszticizmus körülbelül Krisztus idejében virágzott a kelet-mediterrán országokban. A gnosztikusok hittek abban, hogy azok a kiválasztottak, akik elnyerték ezt a tudást, mert Istentől nem a keresztényi értelemben vett bűn, hanem a tudatlanság választ el bennünket. A kabbalista gondolkodás a köré a doktrína köré épül, miszerint Isten teljességgel megismerhetetlen. Közvetlenül még imáinkban sem szólhatunk Hozzá. Ő a minden és a semmi. Nem ruházható fel jó vagy gonosz tulajdonságokkal. Én-Szofként, Korlátlan Ragyogásként ismert. A Kabbala szerint Isten nem megteremtette a világot, és így nem is lehet felelős érte: az univerzum kiemelkedett vagy kiáradt belőle. A Zóhár szerint egyetlen fénysugár tört elő az Én-Szof zárt egységéből, és ebből a fényből kilenc további fény lett. Ez a kisugárzási folyamat volt az a mód, melyben a megismerhetetlen Isten feltárta saját maga bizonyos aspektusait. A tíz fény mindegyike tekinthető Isten egy-egy oldalának, illetve stációnak saját maga feltárásában. Együttes nevük szefirák (egyetlen fénysugár neve szefira), és úgy tartják, hogy ezek alkotják Isten nevét, mivel ők az az identitás, amelyet Isten felfedett. A világmindenség és az ember alapja ez a tíz szefira. A szefirák isteni emanációk, és egyben ezek alkotják az ember, illetve a világmindenség mögött meghúzódó erőt is. A tíz szefirát huszonkét ösvény köti össze egymással. A tíz szefira, melyek mindegyikének saját neve van, az egytől tízig terjedő számokhoz, a huszonkét ösvény pedig a héber ábécé huszonkét betűjéhez kapcsolódik. Az ösvényeket és szefirákat általánosan az életfa köreivel és vonalaival ábrázolják. Ez az ábra meghatároz és magában foglal minden létező dolgot a Világmindenségben (lásd a 2. ábrát).


2. ábra. Az életfa A LELKI ENERGIA


A parapszichológusok laboratóriumi vizsgálatai egyértelműen bebizonyították a lelki energia, a pszi létezését. Bizonyítást nyert, hogy a gondolat erejével tárgyak mozgathatók a levegőben. Ezt a jelenséget nevezik pszichokinézisnek. Ma már számos tudós meg van győződve a lelki energia létezéséről, és azon buzgólkodik, hogy kiderítse, mi is az és hogyan működik. Néhányan rámutattak arra, hogy az elektromosság, az az energia, melytől gyakorlatilag az egész modern világ függ, rejtett potenciálként mindig is jelen volt a természet törvényeiben. Mégis mindössze körülbelül csak száz éve tudjuk, hogy hogyan állítsuk a szolgálatunkba. Ehhez hasonlóan néhány tudós azt állítja, hogy a pszienergiát talán éppoly kevéssé vagyunk képesek megérteni és hasznosítani, mint száz évvel ezelőtt az elektromosságot. A fehér varázslók teljességgel meg vannak győződve arról, hogy a rituális praktikák gyakorlója azt mondaná, ő a kutatók által olyannyira keresett titok tudója, és különösen találónak tartaná ezt az elektromossággal kapcsolatos analógiát. Mielőtt az elektromos energiát hasznosíthattuk volna, meg kellett tanulnunk, hogyan hozzuk létre, hogyan irányítsuk és vezessük, és hogyan védjük meg magunkat tőle. A rituális mágia gyakorlói azt állítják, hogy a lelki energiával kapcsolatban ez a tudás a birtokukban van. Bizonyos rítusok során előállítják ezt az energiát, és különböző technikákkal irányítják, meggyőzve a szellemeket, hogy engedelmeskedjenek nekik. A varázslók sokféleképpen védekeznek a negatív erők ellen. Erre a célra használatos technikákat alkalmaznak, melyek közé tartoznak: a rituális kard, a varázskörök és pentagrammák. A PENTAGRAMMA A mágikus rítus ötágú csillaga egyaránt szimbolizálja a jót és a gonoszt. Ha a egy csúcsa mutat felfelé, akkor a pentagrammába egy ember alakját láthatjuk bele, és ez az isteni szellem dominanciáját jelképezi az anyagi világ felett. Csúcsával lefelé fordítva a pentagramma a gonosz szimbólumává válik, és két felfelé mutató csúcsa az ördög szarvait jeleníti meg. Fordított helyzetben akkor használják, ha egy rítusban nagy szükség van a gonosszal való kapcsolatteremtésre. Isten

Ördög

3. ábra. A pentagramma


A FEKETE ÉS A FEHÉR MÁGIA KÖZÖTTI KONFLIKTUS A mágia lehet jó (fehér mágia) vagy gonosz (fekete mágia). Azok, akik ezen ősi praktikákat folytatják, két okból teszik ezt. A fehér mágus olyan varázsló, aki a bölcsességet kutatja és az univerzum mozgatóerőinek titkát akarja felfedni. Az a személy pedig, akit a hatalomvágy hajt, és aki a saját hiányosságait kompenzálandó megpróbál másokat irányítani, az a fekete mágus. A fehér varázslók Istent, az elementárokat és az angyalokat hívják segítségül, erőforrásul a rítusaikhoz. A fekete mágusok az éjszaka démonait és szörnyeket idéznek meg, hogy erőt kapjanak. A nyakban viselt amulettek, melyekbe például a Miatyánkot vagy János evangéliumának valamelyik részletét vésik, megvédik az embert a fekete mágia támadásaitól. Úgy tartják, miközben alszunk, különösen sebezhetőek vagyunk az efféle támadásokkal szemben. A nagyjából száz évvel ezelőtti bemutatása óta roppant népszerű varázskarkötő talán az utolsó tradicionális oltalmazó eszköz. A fekete és a fehér mágia közti konfliktus története alapján úgy tűnik, a lelki támadásokért általában nem a nagy tudású varázslókat tartjuk felelősnek, hanem a mindennapi embereket, általában a szomszédainkat. Régen, ha az egyéni védekező rendszer már képtelen volt megoltalmazni az elmét, fehér varázslóért küldtek – pontosan úgy, ahogy ma pszichológushoz fordulunk. A vidéki fehér varázslók egyfajta általános orvosként működtek. Városi társaik gyakrabban specializálódtak a varázslóművészet egy-egy különálló aspektusára, például asztrológiára. A fehér varázsló szerepe mindig is fontos marad a mágiától tartó közösségekben, vagy ott, ahol a helyi pap meggyőzi az embereket az ördög vagy a gonosz erők jelenlétéről. A FEHÉR MÁGIA SZEREPE A KÖZÖSSÉG ÉLETÉBEN Fénykorában a fehér mágia számtalan olyan társadalmi eseménybenjátszott fontos szerepet, melynek semmi köze sem volt a mágiához. A közösség állatorvosa valószínűleg a varázsló volt, és kezelési módszereiben egyformán szerepeltek az elmormolt varázsigék és az állatok betegségeinek valamilyen szintű ismerete. Isten neve gyakran hagyta el ajkát, amikor emberi betegeit kenőcsökkel látta el, vagy szellemeket és ördögöket űzött ki belőlük. Elveszett tárgyak keresésekor legalább épp annyit kántált, mint ahány részletes kérdést tett fel. A fehér varázsló státuszát a közösség tisztelete tartotta fenn, és hacsak nem távozott az élők sorából kivégzés útján, épp addig töltötte be ezt a szerepet, míg az embereknek szükségük volt a szolgálataira.


Dr. J. C. Barker Scared to Death (Rettegés a haláltól)13 című könyvében rámutat arra, hogy a régi korok varázslói közül sokan szellemileg zavartak voltak. Ez különösen igaz volt a fekete mágiát gyakorló személyek körében. Olyan esetekről van szó, amikor a jövendőmondó fájó gondolatokat és kínzó félelmeket ültetett az emberek elméjébe, melyek katasztrofális eredménnyel jártak. Érdekes helyzet, amikor a beteget egy másik beteg kezeli, és a lélek orvosa, aki rendelőt nyit a közösség bajainak orvoslására, maga is gyógykezelésre szorul. Az angliai mágia gyökerei Németországból erednek. A Doctrine of Signatures (Jelek és bélyegek doktrínái) szerint az angolszász varázslók és gyógyítók betegeiket imákkal, mágikus kántálásokkal és gyógyfüvek keverékével kezelték. Ez az elv kimondja, hogy „hasonlót a hasonlóval” kell kezelni, és ez az elképzelés adja a modern homeopátia alapját is. A fehér varázslók érintéssel, lehelettel és szuggesztióval gyógyítottak, a maguk idejében valószínűleg ezek voltak az elérhető legjobb szerek. A középkori gyógyító varázslást gyakran amulettekkel is kiegészítették, melyek története a történelem előtti időkig nyúlik vissza; amuletteket ma is használnak abból a célból, hogy hozzanak szerencsét. Lehettek ezek kovakőből készült nyílhegyek vagy szent kövek, utóbbiakat néha varázsköveknek is nevezték, ezek védték az istállót és a hálószobát is a démoni támadásoktól. A varázskő felszentelése összetett eljárás volt, és a következő ráolvasás is szerepelt benne: Elvarázsollak téged, a Mennyország minden Ura által, Az Elő Isten, az Igaz Isten által, Az Áldott és Mindenható Isten által… A ceremóniát a mágus ekképpen fejezte be: „Oltalmazzon téged e kő a gonosz erők és átkok ellen. Ámen.” A kereszténység és a pogányság ilyen keveredése számos egyházi hatóságot sértett. Az egyház sosem nézte jó szemmel a varázslók tevékenységét, de az esetek többségében tehetetlen volt. Pedig alapvetően nincs nagy különbség a varázslók állítása, mely szerint a betegséget a gonosz szellemek tevékenysége okozza, és az egyház meggyőződése között, amely szerint ezekért a dolgokért a Sátán a felelős. A különbséget természetesen a különböző inkvizíciók képviselték. A fehér mágiát, ha nem támogatták is, de megtűrték, mivel társadalmilag szükséges volt. Ha választani kellett az egyház gyógyító ereje és egy gyakorlottabb varázsló tudása között, az eredmény általában kiszámítható volt. A szerelmi varázslásra, a házassági tanácsadás primitív formájára a papok minden tiltakozása ellenére folyamatosan igényt tartott az összes társadalmi osztály. 13

J. C. Barker: Scared to Death. New York, McLeman House, 1989.


A jövendőmondás különböző formái ugyanazt jelentették a középkor embere számára, amit 20. századi társának az újságok asztrológiai rovatai. Ahol létezik szorongás, mindig tenni fognak annak enyhítése érdekében. A kereslet-kínálat törvénye az emberi szükségletek minden területére érvényes. Ezek a fehér mágusok sikeresen vették fel a versenyt az egyházzal a gyógyítás és az ördögűzés terén, a betegség szellemeit az élő áldozatokból élettelen tárgyakra vitték át, melyeket aztán rituálisan eltemettek, ugyanakkor megőrizték az őket övező tisztelet légkörét, mivel kitartottak amellett, hogy Isten, Krisztus és a tizenkét apostol az ő oldalukon áll. Mindaddig, amíg ezt állították, az egyház hagyta őket zavartalanul működni. A FEHÉR MÁGIA MÓDSZEREI A fehér mágusok a lelki energia megidézésére „varázskört” készítettek, azaz mágikus kört rajzoltak kabbalisztikus szimbólumokkal. Az ilyen varázslók számos varázslást hajtottak végre a fekete mágiával való küzdelmük során. Például egy gyakorta üvegből, néha hegesztett vasból készült, az adott személy vérét, hajszálát, körömdarabkáit, vizeletét és ürülékét tartalmazó tégelyt éjfélkor tűz fölött hevítettek. Közben az összegyűltek a Miatyánkot mondták visszafelé. A boszorkány feltehetőleg gyötrelmes kínokat szenvedett el, míg az üveg rotyogott, és ez egészen a varázslás végéig tartott. Ha az üveg felrobbant, a boszorkánynak meg kellett halnia. A boszorkányüvegek mind a mai napig ismertek. BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS A reformáció után, a lakosság általános szimpátiája ellenére, a kormány kimondta a halálos ítéletet a fehér mágiára. Néhány kiemelkedő európai jogász, például Paulus Grillandus, a boszorkányság 16. századi írója, a római boszorkányperek pápai döntőbírája, még a fehér mágia tolerálására is hajlandó lett volna, amennyiben az társadalmilag hasznos. Tette mindezt olyan időkben, amikor a boszorkányokat üldözték. Isten törvényének szigorú értelmezése azonban – különösképpen a Kivonulás könyve parancsolatáé, mely a hivatalos bibliafordítás szerint így szól: „Varázsló asszonyt ne hagyj életben”14 – határozottan kimondta, hogy minden boszorkánynyal végezni kell. A Biblia azt is kijelentette, hogy „Ne találtassék te közötted… se jövendőmondó, se igéző, sejelmagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halott-idéző; Mert mind utálja az Úr, a ki ezeket míveli.. .”15

14 15

Mózes Második könyve. 22, 18 (A bibliai idézeteket Károli Gáspár fordításában közöljük. A szerk.) Mózes Ötödik könyve. 18,10-12.


A MODERN KOR FEHÉR MÁGUSAI A tradicionális fehér mágiát ma is űzik a Csatorna-szigetek gyógyítói, állításuk szerint ők a „hetedik fiúk hetedik fiai”. A Brit Orvosi Társaság egyik első világháború előtt kiadott jelentésében fedeztem fel, hogy a gyógyító boszorkányok még mindig gyakorolják tevékenységüket. A kézrátételes gyógyítás – melyet inkább hétköznapi emberek végeznek, semmint papok – éppoly népszerű ma, mint a középkorban volt. Mindenféle asztrológusok és jövendőmondók osztják lelki energiáikat a kis- és nagyvárosokban, míg vidéken a bibircsókos bűbájosok és a népi gyógyítók teszik a dolgukat. Angliában a fehér mágia egy másik megnyilvánulási formája a néhány városban virágzó boszorkánygyülekezetek szervezete. A modern boszorkányok határozottan állítják, hogy kizárólag ők a régi mágikus gyógyítók valódi leszármazottai. A modern pszichiátria meglehetős érdeklődést tanúsít a fehér mágusok, boszorkánydoktorok és sámánok iránt. Nem csoda, hogy a terapeuták érdeklődnek az olyan technikák iránt, melyek a képzelet erejét hasznosítva okoznak változást a páciens mentális állapotában, a szenvedővel a múltban megesett élmények feltárásával. A mágia sikeres folytatóinak céljai megegyeznek a modern pszichoterápia céljaival, mivel ezek az emberek segítenek a betegnek problémája megfogalmazásában és kezelhető részekre bontásában. A WICCA A wicca az óangol wicce szó nőnemű megfelelője, és boszorkányt jelent. A modern boszorkányok általánosan a mágia gyakorlóinak ezen osztályába sorolják magukat. A Wicca-kultusz fő célja voltaképpen egyfajta imádat, mágikus összetevői viszont kétségtelenül növelik vonzerejét. A modern Wicca matriarchális kultusz, melynek egyaránt vannak férfi és női tagjai. A főpapnőt az anyaistenség, a boszorkányhit fő istensége reinkarnációjának tartják. A főpapnő a Mennyország Királynője, a Nagy Istennő, szimbólumai a Hold és a csillagok. Ő a fény, a szeretet és mindenek felett a termékenység, akit néha ősi pogány istennők nevével illetnek. Ilyenek a kelta Arianrod, a római Diána, és az egyiptomi Ízisz. Hitvesét a főpap személyesíti meg, a Szarvakat Viselő Isten – Cernunnos, Pán, Ozirisz – ; a sötét férfias tényező. Az isten és az istennő egyesüléséből jött létre az univerzum, és ők ketten együtt irányítják az évszakok változását, termékennyé teszik a növényeket és az állatokat, mágikus erővel ruházzák fel követőiket, és általában működtetik a kozmosz erőit. A Wicca alapvetően termékenységi kultusz, és nagy ünnepei az évszakok változásához kötődnek. Ilyen a tavaszi napéjegyenlőség március 21-én, április 30-a, a nyári napforduló június 22-én, augusztus 1-je, a szeptember 21-i őszi


napéjegyenlőség, Halloween október 31-én, december 21-e, azaz a téli napforduló és a február 2-án tartott gyertyaszentelő ünnepe. Ezeken a napokon boszorkánytalálkozókat rendeznek, és ezeket szabbatnak nevezik. További szabbatokat tartanak a telihold éjszakáin az istennő tiszteletére. A kevésbé ünnepélyes alkalmakat, a heti vagy havi találkozókat esbatnak nevezik, ilyenkor különböző kultikus ceremóniák zajlanak le, illetve ilyenkor avatják fel az új tagokat is. A boszorkánykör a Wicca alapvető működési egysége. A tipikus boszorkánykörnek általában négy-tizennégy tagja van, de létszámuk néha elérheti a húsz főt is. Az ideális szám a tizenhárom, főként azért, mivel a rítusokon használt kilenc láb (körülbelül három méter) átmérőjű körben tizenhárom ember fér el kényelmesen. További fontos tényező a tizenhármas szám hagyománya. Egyes források azt feltételezik, hogy a szinte mitikus Robin Hood, Szűz Marion és a tizenkét „boldog férfi” társasága valójában boszorkánykör volt. Ugyanezt tartják Arthur királyról, Ginevra királynőről, és a Kerekasztal Lovagjairól is. WICCA RITUÁLÉK A főpapnő rangját az általa viselt harisnyakötő (garter) jelzi. Ezen kívül egy félhold formájú, Holdat jelképező fejéket is visel. A dereka körül háromfonatú övet hord. Minden egyes fonat beavatottságának fokát, valamint az anyaistennő és a kör felé való elkötelezettségét jelenti. A papok és a papnők tisztségük jeleként egyaránt kardot viselnek. A papok istenük szarvas sisakját hordják a fejükön. A boszorkánykör minden tagja rendelkezik egy athamével, azaz egy fekete nyelű késsel. A késbe mágikus szimbólumokat vésnek, és a boszorkányokat a körbe való felvételükkor ajándékozzák meg ezzel a tárggyal. A kést a mágikus kör megrajzolására használják, és hegyével felfelé tartják, hogy így vonzzák a mágikus erőt a körbe. Gyakran „varázserejű neveket” írnak a körbe, közepébe oltárt helyeznek, melynek központi helyén az Árnyak könyve áll. Találhatóak még rajta kelyhek, só és víztartó, egy varázspálca, egy füstölő és a pentagramma vagy egy nemesfémből készült, kultikus jelentőségű tálca. Egy tipikus szertartás során a papnő jobb kezébe veszi a kardot és karját kinyújtva a négy égtáj felé mutat, ekképpen idézve meg a Levegő, a Tűz, a Víz és a Föld „Kegyes Szellemeit”, azon hagyományos elemeket, melyekből az isten és az istennő megalkották az univerzumot. A Levegőnek a keleti, a Tűznek a déli, a Víznek a nyugati, a Földnek pedig az északi irány felel meg. A „Hold megidézésének” rítusára teliholdas éjszakákon és más főbb ünnepeken kerül sor. A ceremóniát a főpap végzi a főpapnőn, mialatt a főpapnő a követők hite szerint az istennő megtestesítőjévé válik. Az „erőt” általában táncolással és kántálással idézik meg. A boszorkányok úgy tartják, hogy az erőt könnyebb megidézni, ha a résztvevők meztelenek és bizonyos szexuális


feszültség van jelen körükben. Egyesek azt állítják, hogy látják ezt az erőt kúp alakú, aranyszínű aura formájában a táncolók feje tetején. Ebben a felfokozott légkörben a boszorkány belekezd a varázslásba. Minden egyes találkozón csak három varázslat hajtható végre, tartják, és a varázslat céljának mindig jónak kell lennie, mivel a gonosz átok háromszorosan száll vissza felidézője fejére. Időnként telepatikus úton is varázsolnak. A boszorkányok hangtalanul állnak és gyógyulást „kívánnak” a szenvedőnek. Máskor bábut használnak a beteg személyt jelképezendő – és gyógyító főzettel mossák le annak „sérült” testrészeit. A főpapnő az övét esetleg meghatározott módon athaméjának pengéje köré csavarja, és így „megköti” a varázslatot. Az elemek szellemeit minden Wicca-rítus során megidézik. A varázslás után a boszorkányok bezárják a kört, elbocsátják a szellemeket, majd borral és süteménnyel ünnepelnek. A bort a pap és a papnő együtt szentelik meg, ez utóbbi a borba mártja athaméját, melyet a pap a kehelyben nyújt neki – ez nyilvánvalóan egyfajta a szexuális szimbólum. A sütemény megszentelése úgy történik, hogy az athaméval pentagrammát rajzolnak föléje a levegőbe. Ezután a boszorkányok körbeadják egymás közt a kelyhet és a süteményt. Noha többen sérelmezik, hogy ez a rítus a keresztény mise paródiája, a boszorkányok cáfolják ezt az állítást. Azt mondják, ez pusztán a szőlőért és a gabonáért való hálaadás egy formája. A JI CSING Az ősi kínai könyv, a Ji csing, avagy Változások könyve, a világ egyik legrégebbi bölcsességeket tartalmazó jóskönyve. Krisztus előtt 1143-ban állította össze Ven király, majd később fia, Csou herceg átdolgozta. A Ji csing jelentős hatást gyakorolt Kína két fő vallására, a taoizmusra és a konfucianizmusra. A Ji csing szerint az univerzum két fő egyenlő és egymást kiegészítő erőből, a jinből és a jangból áll. A jang a pozitív minőséget képviselő, aktív elem. A jin passzív, de éppoly fontos, ez képviseli a negatív minőséget. A jang a fény, a jin pedig a sötétség. Mivel minden jangból és jinből áll, a dolgok közti különbségek oka a jin és a jang különböző megoszlása. Az ősi kínai hit szerint minden esemény e két princípium interakciójából származik. A jin és jang elvének megfelelően, a Fehér Testvériség a jangot képviseli, míg a Fekete Testvériség a jint. A Ji csing olyan bölcseleti rendszer, mely tanácsokkal, erkölcsi elvekkel, és különböző meglátásokkal mutat irányt a kérdezőnek. A Ji csing hatvannégy különböző konfigurációt tartalmaz, melyek mindegyike hat egybefüggő vagy szaggatott vonal kombinációja. Ezek az úgynevezett hexagramok. A szaggatott vonal a jint, az egybefüggő pedig a jangot szimbolizálja. Minden egyes hexagram különböző élethelyzeteket jelölő szimbolikus névvel rendelkezik. A nevekhez Ven királynak tulajdonított rövid jegyzetek tartoznak. A szövegnek ezen kívül részét képezik a különböző,


valószínűleg Konfuciustól származó kommentárok valamint a hexagramok és az egyes vonalak szimbolikáját kifejtő magyarázatok is. A Ji csing szerint a jövő lezáratlan. A kereső a legmagasabb morális szinten kap útmutatást, hogy aztán maga dönthesse el, mi a megfelelő lépés. A kérdést feltevőnek ajánlatos komolyan megközelíteni a könyvet, mivel az interpretáció kritikus a különböző konfigurációk értékelése és értelmezése szempontjából. A Ji csing soha nem fogja egyszerűen közölni a kérdezővel, hogy mi történik majd. 9. FEJEZET A FEKETE MÁGIA ÉS A GONOSZ ERŐK Meg kell említenünk, hogy a fekete praktikákat űző varázsló lelki támadásai három alkotóelemből tevődnek össze. Ezek a következők: • Telepatikus gondolatátvitel. • A negatív gondolatátvitel (alfa agyhullámok) megerősítése bizonyos láthatatlan erők segítségével. • Az adott személy elektromágneses kisugárzásával (lelkével) kialakított magnetikus kapcsolat. A LELKI TÁMADÁSOK MECHANIZMUSA Ahhoz, hogy a Fekete Testvériség valamelyik tagja sikeres lelki támadást intézhessen valaki ellen, meg kell tennie bizonyos lépéseket. Az első lépés egy láthatatlan erő megidézése. A varázsló közvetítőként vesz részt a láthatatlan és gonosz energia manifesztálódásában. Például, ha a cél egy harcos erő megidézése, a Mars lesz a rítus tárgya. Az oltárt skarlátszínű drapériával vonják be, a szertartás során vasból készült tárgyakat használnak, a kardot is beleértve. Öt gyertyát helyeznek az oltárra, a varázsló vörös köpenyt és rubingyűrűt visel, szulfurt éget, és a mellén smaragdot visel, mely a Marsot szimbolizálja. Ezután a mágus megidézi az ötödik szefira démoni szellemét, Gevurát. A következő lépés az, hogy asztrális kapcsolatot alakít ki az áldozat lelkével. Ehhez az adott személy által viselt vagy kézbe fogott tárgyat, esetleg az áldozat egy hajtincsét vagy fényképét használják. Ha létrejött a mágikus kapcsolat, a varázsló telepatikusan az áldozatra irányítja a láthatatlan gonosz erőket, és megkezdi a támadást. Amennyiben nem lehetséges közvetlen mágikus kapcsolatot létrehozni, az úgynevezett helyettesítési módszerrel él. Ilyenkor kiválaszt valamit, amit az áldozattal azonosítanak. Ez lehet egy állat, melyet az áldozat nevével illetnek, majd megkínozzák.


Eközben a varázsló az áldozat személyére koncentrál. Néha viaszbábut készítenek és megolvasztják, vagy szögeket vernek egy faszoborba, miközben az áldozat nevét mormolják. Ezen utóbbi eljárás a vudutól eltérő hatást eredményez. Más esetekben talizmánt használnak. A talizmán egy bizonyos erő megfelelő anyagból készült szimbolikus reprezentációja, melyet egy rítus során delejeznek. Ezek a tárgyak általában drágakövekből, fémekből vagy pergamenből készülnek. A magnetizált talizmán azután a varázsló meditációinak központjává válik. Ezt követően a tárgyat elhelyezik az áldozat szobájában, vagy akár elássák egy olyan helyen, ahol az illető személy nap mint nap megfordul, hogy újra és újra elhaladjon mellette, és ezáltal a negatív erők kifejthessék hatásukat. A fekete mágusok egy bizonyos tárggyal vagy tevékenységgel kombinált utánzást is alkalmaznak, ily módon fókuszálva figyelmüket az átokra. Ezt hívják hasonmás mágiának – ennek során az áldozatot egy bábu képviseli, és bármilyen formában ártanak annak, a romboló hatás az áldozaton jelentkezik. A vudu technikák, ahogy azt a fejezetben később bővebben is kifejtem, ezt az eljárást hasznosítják. Joan Flowert 1619-ben azzal vádolták, hogy bosszút akart állni az angol Rutland grófján, amiért az elbocsátotta a lányát, aki a Belvoir-kastélyban szolgált. Flower a macskája hátához dörzsölte a gróf egyik fiának, lord Henry Roosnak az egyik jobbkezes kesztyűjét. Ezután forró vízbe mártotta a kesztyűt, tűt szúrt bele és eltemette. Miközben ezeket tette, azt kívánta, hogy a kesztyű tulajdonosa soha ne növekedjék fel. Egy hét múlva az ifjú lord Henry megbetegedett, „borzasztó kínokat állt ki”, és végül elhunyt. A boszorkány a grófot és annak hitvesét is megátkozta, ördögi beszéd és furcsa gesztusok kíséretében tollakat és vért főzve egybe.16 ÁTKOK Az átokhoz nincs szükség fizikai tárgyakra. A szakavatott mágus általában egy démoni szellem megidézésével gonosz gondolatformát hoz létre. A fekete mágia e praktizálója azután a következőt mondja: „Megátkozom_____-t, _____által.” A gondolatforma működhet ektoplazmikus támadóként (lásd a 3. fejezetet), és így saját élete lehet. A több ember halálát okozó átkok legautentikusabb példája a híres Tutankamen-sír felfedezése. Eliphas Levi, a fekete mágia egyik szakértője The Key of the Mysteries (A rejtélyek kulcsa) című könyvében az emberi testre ható átkok egyik lehetséges magyarázatát adja. Eszerint: „egy sor, szinte lehetetlen gyakorlat után… idegrendszerünk hozzászokik a sok feszültséghez és fáradsághoz, és egyfajta élő galvánmezővé válik. Ez a mező képes hatékonyan sűríteni és kivetíteni a mérgező vagy pusztító fényt,” s így 16

1959.

Russel Hope Robbins: The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology. New York, Crown Publishers Inc.,


„lehetségessé válik az Asztrális Fény váratlan megzavarásával vagy elvonásával elpusztítani az életet.”17 Léteznek olyan átkok, melyeknek az a céljuk, hogy megerősítsék az uralkodóosztály hatalmát, és egyfajta megfélemlítésen alapuló rendet alakítsanak ki, mely biztosítja, hogy az emberek megfelelő módon viselkedjenek. E. E. Evans-Pritchard a Zande Vértestvériségről szóló esszéjében leírja az Azande-rítust, mely során két férfi (vagy két csoport) egymás vérét fogyasztva lép szövetségre egymással. A vér, melyből mindkét fél ivott, bosszút áll azon, aki elárulja a szövetséget. „Ha meglátsz valakit a vértestvéred ellen harcolni, és te odafutsz, s magad is harcba lépve szörnyű csapással segítesz a támadónak, akkor soha ne heverd ki a vér bosszúját. Ha egyik gyermekem összeütközésbe került a törvénnyel, és a te sátradban bújik el, és te elárulod őt, s ő bajba jut, hozzon rád halált a vér…”.18 Az átok kimondója egy zsinórt fűz vértestvére hajába, és az átok elmondása közben körbe-körbe csavarja azt a másik feje tetején. Úgy hiszik, ha a kötés megtörik, nagy baj éri az adott szavát megszegő személyt. Hitük szerint a gyomorban lévő vér bosszút követel, ha bármelyik fél meggondolatlanul és felelőtlenül cselekszik. Egy másik lehetőség a sértett fél számára az, hogy labdát készít a ceremóniában használt zsinórból. Ezután felszólítja a vért, hogy „irtsa ki a vétkest és annak családját, hozzon rájuk leopárdokat, oroszlánokat, kígyókat, mennydörgést, vérhast, leprát, és más fertelmeket. Ezután levelekbe burkolja a labdát, és elrejti a a személy kunyhójának tetején. Ha a vétkes helyrehozza, amit tett, a labdát eltávolítják és legombolyítják, a vérnek pedig megparancsolják, engedje ki markából a férfit.”19 Ezt az átkot használták az ősi Rómában. Livius, a római történetíró leírja, hogy amikor a rómaiak szövetségre léptek szomszédaikkal, az Alba városbeliekkel, a római szóvivő Jupiterhez imádkozott: „Ha a rómaiak tudatosan és szándékosan megsértik az egyezményben foglaltakat, sújts le rájuk ó Jupiter, ahogy én sújtok le ma erre a vadmalacra”.20 Azzal egy kőkéssel ledöfte a malacot. A „kötésnek” ez az elve gyakori volt az ókorban. Az Államban Platón elítéli a fekete mágiát, amikor kijelenti, „Ha bárki bajt akar hozni egy ellenségére, azt mondják, csekély díjazásért bajt hoznak nemesre, gonoszra egyaránt, az isteneket varázsigékkel vagy átkokkal (katadeszmoi) felfogadva céljaik elérésére.”21 A görög katadeszmoi kifejezés „kötést” jelent. Azokra az átkokra utal, melyeket edényekre és írótáblákra véstek, majd elásták, vagy sírokba helyezték őket. Néha az írótáblát dróttal körbetekerték, hogy még 17

Eliphas Levi: The Key of Mysteries. New York, Samuel Weiser, 1974 E. E. Evans-Pritchard: Zande Blood Brotherhood. Oxford, England, Blackwell, 1972. 19 E. E. Evans-Pritchard: I. m. 20 Idézi Richard Cavendish: I. m. 21 Uo. 18


hatékonyabban kösse meg az áldozatot. A 19. század közepén virágzó üzleti vállalkozás alakult ki Walesben, a Colwyn-öböl közelében, St. Elian at Llanelian-yn-Rhos átokkútjánál. Az eljárás a következő volt: az ellenség nevét egy darab papírra írták, és ólomdobozba helyezték. A dobozhoz egy palatáblácskát kötöttek a tulajdonos nevével, majd elvitték a kút tulajdonosához, és megfizették a díjat. Ezután elmondták az átkot az áldozat ellen, és a dobozt a kútba dobták.22 Az áldozat általában díjat fizetett a tulajdonosnak, hogy távolítsa el az átkot. A tulajdonos ezután felolvasott két zsoltárt, és az áldozatnak háromszor körbe kellett sétálnia a kutat. Ezután felhúzták az ólomdobozt az átokkal a kútból, és átadták az áldozatnak. A régészek számos, a sírrablók távoltartására szolgáló ősi sírfeliratot találtak, főként Kis-Ázsiában és Észak-Európában, ahol a sírkövekre rovásírásos átkokat véstek. Még Shakespeare is tartott az eltávozott lélek ilyen megzavarásától. A következő sírverset választotta Stratfordban lévő sírjára: Jó barát, az Istenre kérlek Ne bolygasd az itt nyugvó hamvakat. Áldott legyen ki megkíméli e csontokat És átkozott, ki megzavarja azokat.23 Az elkövetők leszármazottait is megátkozták. Az öröklődő átok, mely Argosz városának királyi házán, az Atreusz-házon ült, szerepet játszott a Tróját megostromló görög seregek vezérének, Agamemnónnak a halálában is. A tettet felesége Klütaimnésztra követte el, ahogy azt Aiszkülosz az Agamemnónban elbeszéli. Az ókori Görögországban az állam ellenségeire és a bűnözőkre papi vagy magisztrátusi átkot vethettek ki. Az Ószövetségben, Mózes Ötödik könyvének 28. fejezetében átkok sora található arra az esetre, ha valaki nem hajlandó Isten hangjának engedelmeskedni. Olyan parancsolóak és ellenállhatatlanok voltak ezek az átkok, hogy a zsidó gyülekezetek még a felolvasásukat is rettegve hallgatták. Később a hivatalos átkok váltak a keresztény kiközösítés alapjává. A kötésnek ez a formája figyelhető meg Máté evangéliuma 18. fejezetének 18. versében; Jézus így inti tanítványait: „A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen”. A kitagadás leghivatalosabb formáját egy harang, egy könyv, és egy gyertya segítségével hajtják végre. A ceremóniát vezető egyházi személy becsukja a könyvet, melyből felolvasta az átkot, aztán lélekharang módjára megkondítják a 22 23

Idézi Richard Cavendish: I. m.

Uo. Nyersfordítás.


harangot, és a gyertyákat eloltják, annak jeleként, hogy a támadó lelke elveszett Isten számára. Ha a vétkes megbánja bűneit, az átkot vissza lehet vonni. A 8. században, Zakariás pápa pápai használatra kialakította az anatémák eljárását. Az anatéma a szertartásos kitagadás. A rítushoz a pápa bíbor ornátust és püspöksüveget viselt, és tizenkét, égő gyertyát hordozó pap segédkezett neki. Hivatalosan megfosztotta a vétkest a mise szentségeitől, és kivetette őt a keresztények gyülekezetéből: „kizárjuk őt az Anyaszentegyház kebeléből a mennyben és a földön… arra ítéljük, hogy az örök tűzben égjen a Sátánnal és az ő angyalaival és az összes kárhozottal, míg meg nem szabadul démona bilincseitől, le nem vezekelte bűnét, és eleget nem tett az egyháznak.”24 „A ceremónia azzal ért véget, hogy a pápa és tizenkét papja a földre dobták égő gyertyáikat. 1995-ben olyan lelki támadás érte egyik betegemet, mely kiválóan példázza az efféle támadás fizikai megjelenését. Ezt az esetet részletesen leírtam Soul Healing című könyvemben. Farah 1994-ben jött el hozzám, és az elmúlt életeit feltáró regressziós terápiát, valamint a felettes tudattal való kapcsolatteremtés technikáját alkalmaztam nála, hogy legyőzzük ellenállhatatlan költekezési kényszerét. A következő tavasszal Farah Brazíliába utazott, és találkozott egy médiummal. A nő „negatív hullámokat” sugárzott ki magából, és Farah kellemetlenül érezte magát a jelenlétében. Az ülés részeként a médium Farah mindkét tenyerét megérintette. Nem sokkal azután, hogy Farah visszatért az Államokba, stigmákra emlékeztető sebek jelentek meg mindkét kezén és lábán. Ez húsvét idején történt, és három hónapi hagyományos, gyógykenőcsökkel történő kezelés sem oldotta meg a problémát. Farah ezután elkezdte a tudatfeletti önhipnózis kazettámat hallgatni, és sebei hamarosan begyógyultak. Az a legérdekesebb, hogy a sebek sosem jelentek meg újra, és Farah azóta semmilyen formában nem szenvedett lelki támadást. GONOSZ ERŐK AZ ASZTRÁLIS SÍKON Az okkult terápia nem támogatja azt a nézetet, miszerint minden emberi gondolat együttműködik az asztrális sík egy adott teremtményével, mely azután átmenetileg megtestesíti azt. Egy egyszerű, gyorsan elmúló, zavaró impulzus az asztrális síkon sem fog tovább tartani, mint ezen a síkon, de a rosszakarat kitartó áramlása már több, potenciálisan veszélyes következménnyel járhat. C. W. Leadbeter teozófus a következőket írja The Astral Plane (Az asztrális sík) című könyvében: „A valaki iránt érzett féltékenység vagy gyűlölet gonosz erőket küld 24

Lewis DeClaremont: Ancient's Book of Magic: An Historical Record of the Secret Procedures and Practices of the Ancient Master and Adepts. New York, Derene Publishing Co., 1940.


az adott ember köré, és ezen erők olyan gyenge pontot keresnek, melyen keresztül kifejthetik tevékenységüket. Ha pedig az érzés állandóvá válik, az folyamatosan táplálja a teremtményt, és képessé teszi arra, hogy nemkívánatos tevékenységét hosszabb ideig folytassa, de semmilyen hatást nem ér el az adott személlyel szemben, hacsak abban nincs olyan hajlam, azaz kapaszkodó, melyet az adott lény kihasználhat. A tiszta életű és gondolkodású ember aurájáról azonnal visszapattan minden ilyen hatás, mivel nem talál semmit, amibe belekapaszkodhatna, és ebben az esetben az ártó lények furcsa módon minden erejüket eredeti létrehozójuk ellen fordítják. Benne feltételezhetően a sajátjukkal rokon tevékenységi körre lelnek… „25 Ha egy varázsló gyűlölettel és pusztítással teli rítust hajt végre, áldozata gonosz asztrális teremtményeket hívhat életre vagy vonzhat magához. Az ilyen támadás során baljós teremtmények jutnak az asztrális síkra, gondolatformák vagy ektoplazmikus támadók formájában. A rítus nélkülözhetetlen összetevője a gyűlölet erős koncentrációja, melyet a varázsló idéz elő gondolatban, és amely megfelel a különböző zavarok, például téboly, megszállottság, terméketlenség, bénulás, sorvadásos betegségek vagy szenzoros rendellenességek formájában megnyilvánuló testi és lelki manifesztációknak. A gonosz erők bárkit megtámadhatnak, aki az asztrális síkon utazik. Mivel pedig mindannyian álmodunk, és minden éjjel három órán keresztül az asztrális síkon tartózkodunk, előfordulhat, hogy az álmodó elfelejti asztrális testét visszahozni fizikai testébe. Ilyenkor az asztrális test tanácstalanul vándorol, és láthatatlan erők lelki támadásainak áldozatává válhat. Az áldozat a következő tüneteket észlelheti: rémálmok, rohamok, hisztéria, fejfájások, és ájulás. Az ilyen lelki támadás elmezavart okozhat. Okkult körökben elfogadott az a nézet, miszerint az elmezavart minden esetben az a támadás okozza, amely az asztrális síkon éri a lelket. GONOSZ SZELLEMEK A FÖLDÖN Azt a primitív filozófiát, mely szerint a Természet birodalmát elemi szellemek népesítik be, és ezek mindegyike hatalommal bír egy adott természeti jelenség felett, és támogatja a változásokat előidéző erőket, animizmusnak hívják. Az egyszerre jó, illetve gonosz elemi szellemek fokozatos evolúciója, melynek során jó és rossz szellemekké, majd végül angyalokká, illetve démonokká váltak, évezredekig tartó, lassú fejlődés eredménye volt. A pusztítás iránt elkötelezett, természetfeletti erővel bíró lényeket démonoknak nevezzük. Ők mindig is éjszaka közlekedtek, szárnyuk volt, és láthatatlanok voltak. A démonokat a teológusok az isteni büntetés eszközének 25

C. W. Leadbeter: The Astral Plane. Wheaton, Illinois, Theosophical Publishing, 1973.


tekintették, amikor boszorkányok és varázslók használták fel őket céljaik elérésére. Az emberek megszállására tett kísérleteikkel később foglalkozunk. Így az emberek már a kezdetektől fogva hajlamosak voltak a démonokat ambivalens szerepet betöltő lényeknek tekinteni. Noha a démonok önmagukban is hihetetlen erővel rendelkeztek, kényszeríteni lehetett őket arra, hogy engedelmeskedjenek a varázsló praktikáinak. A helyzetet tovább bonyolította az a tény, hogy a megszállott népek isteneit gyakran démonizálták a hódítók. A kelet démonai az elszigetelt helyeket, különösen a sivatagokat részesítették előnyben. Hordákba tömörültek, és megszállták Asszíria sivatagait. A harcosokból, pusztítókból, vámpírokból, fantomokból és szellemekből álló hordák tagjai olyan félelmetesek voltak, hogy amikor meglátták magukat a városok falaira helyezett hatalmas tükrökben, pánikszerűen elmenekültek a helyről. Az Ószövetség 91. zsoltára így számol be a démonok ezen pánikszerű viselkedéséről: „Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít”. Még a Sátán fogalmának kialakulása előtt, az ősi zsidók megpróbálták enyhíteni ezen gonosz lények negatívságát. Az ördögöt jelentő angol devil szó a görög diabolosz szóból származik. A démoni szellemek később az Ördög vagy a Sátán szolgájának szerepét töltötték be. A Sátánt az Egyház olyan gonosz lénynek tartotta, aki korábban angyal volt, és megpróbált egyenlővé válni Istennel. Ez a negatív lény állandóan az emberiség teljes elpusztításával próbálta meg aláásni Isten királyságát. Egy kitűnő 16. századi teológus, Johann Weyer így írta le a Sátán félelmetességét: „A Sátán végtelen bátorsággal, ravaszsággal és emberfeletti bölcsességgel, a legnagyobb éleselméjűséggel és tökéletes előrelátással bír. Páratlan tehetsége van a legelborzasztóbb tettek különleges elleplezéséhez, valamint ártalmasán és határtalanul gyűlöli az emberi fajt, teljesen makacs és kérlelhetetlen módon. „26 A keresztény vezetők a démonok létszámát 7 405 926 főben állapították meg. Egy démonológus szerint ezek tizenkét csoportba oszthatók, mely csoportok funkciója annyira szervezett, hogy az emberi szenvedés minden formáját lefedi, az éhségtől a halálig. Mások a Föld, a Levegő, a Tűz és a Víz négy csoportjába osztották ezeket a lényeket. 1589-ben a démonológus Binsfeld úgy állította fel az ördögök listáját, hogy az lefedje mind a hét halálos bűnt: Lucifer volt a büszkeség ördöge, Mammon a kapzsiságé, Azmodeus a bujaságé, Sátán a dühé, Belzebub a falánkságé, Leviathán az irigységé, és Belfegor a lustaságé.27 Egy másik szerző tízre emelte 26

Idézi Cavendish: I. m. Rev. John Nicola: Diabolical Possession and Exorcism. Rockford, Illinois, Tan Books and Publishers Inc., 1974.

27


a csoportok számát, a következő kategóriákba sorolva ezeket a lényeket: a Sors lényei, kopogó szellemek, lidércek, incubusok és succubusok, vonuló szellemek, familiárisok, a rémálmok démonai, emberi ondóból létrejövő démonok, megtévesztő démonok, tiszta démonok és azok, akik elhitették a boszorkányokkal, hogy elrepültek a szabbatra.28 Zimmar irányította az északi démonokat, Gorson a délieket, a nyugat Gorp uralma alatt állt, Amayan pedig a keletet kormányozta. Ezeket a teremtményeket, a Sátánt is beleértve, hihetetlenül visszataszítónak tartották, és már a gondolatuk is rettegést váltott ki mindenkiből. Európában a Sátán félelmetes fekete macska, szarvas kutya, kecske vagy ocsmány ember alakját ölthette magára. A hétköznapi démonok szintén különböző alakot ölthettek, ahogy azt a 14. századi mirákulumban, a Szent Quentin passiójában is olvashatjuk: Mézes szavú ördögök, szarvas ördögök, Mogorva ördögök, játékos ördögök, Nyírott ördögök, bozontos ördögök, Bolond ördögök, Emberördögök, asszonyördögök, és kölyökördögök, Az ördögség minden gyermeke, Jösztök ördögi cselekedeteitektől Fénynél is gyorsabban.29 Szenteltvizet, a kereszt jelét, tüzet, köpetet, kenyeret, sót, vastárgyakat, amuletteket és varázsigéket használtak, hogy megvédjék a falusiakat ezektől a lényektől, de nem mindenki tartott az ördögtől. Az ördög tisztelete a jobb élet elérésének reményében kezdődött. Egy-egy démon ideiglenes megzabolázására a grimoire-ok, vagyis a varázsigés könyvek voltak használatosak. Egy kilenc titokzatos név kimondásából álló rítus – Eheieh, Iod, Tetragrammaton Elohim, El, Elohim Gibor, Eloah V a-Daath, El Adonáj Tzabaoth, Elohim Tzabaoth és Shaddai – biztosította a Sátán megfékezését. A Sátánt ezekkel a szavakkal lehetett elűzni: „Örülök és elégedett vagyok most veled, Lucifer herceg. Menj most békével, menj csöndben, baj nélkül. Ne feledd egyezségünket, vagy lesújtok rád a varázspálcámmal. Ámen.”30 Van egy angol legenda arról, hogy Marlow Doktor Faustusának egy 17. századbeli bemutatója során, miután megidézte Mephistophelest, a színész Edward Alleyn egy igazi, kénkőtől bűzlő ördöggel találta szembe magát. Ez az 28

Uo. Cavendish: I. m. 30 Christopher Neil-Smith: The Exorcist and the Possessed. St. Ives, Cornwall, England, James Pike Ltd., 1974. 29


élmény arra késztette őt, hogy egyszer s mindenkorra hátat fordítson a színpadnak, és helyes dolgokba kezdjen, melyek közé tartozott a Dulwich Főiskola megalapítása is.31 Ha valakit váratlan szerencse ért, vagy nagy hírnévre tett szert, akkor mindenki rögtön arra gyanakodott, hogy az illető lepaktált az ördöggel. A Sátán vagy egy alárendeltje aláírta az egyezséget, és közösüléssel pecsételte meg. A légyott után a boszorkány egész rövid hátralévő életére az ördög rabszolgája lett. Korábban már említettem, hogy az őrültség minden esetét negatív erők által elkövetett támadásnak tudták be. Az ördög betegségekkel gyötörheti áldozata testét, és meg is szállhatja azt. Láncra verheti az értelmet, és megbolygathatja az érzékeket. Őrjöngő szerelmet vagy éppily erős, megszállott gyűlöletet képes elültetni az áldozat elméjében. Képes mindenféle képzelődéseket létrehozni, melyek a hallucinációk miatt teljesen hihetőnek és meggyőzőnek tűnnek fel a szerencsétlen áldozat számára. A fekete mágusok által felidézett démoni eredetű lelki támadások tünetei közé tartoztak az extrém félelmek, az idegesség, a szellemi nyomorúság, és a testen – néha kecskepata vagy treff-alakban – megjelenő zúzódások. Előfordulhattak továbbá undorító szagok, főként rothadó hús és testnedvek bűze, váratlanul kitörő tüzek és a szinte napjainkig gonosz szellemeknek tartott kopogó szellemek által keltett jelenségek is. Ezen támadások döntő többsége álmában érte az áldozatokat. A hallucinációk és a rémálmok mellett az ártó démonok baljós zajok, testnedvek és vér, fénygömbök és átható bűz formájában is jelentkeztek. Dion Fortune idézi egy olyan ember esetét, aki varázsnégyszöget kísérelt meg használni, de rosszul alkalmazta a rítust. Éjszakánként rettegés tört rá, és végül megpillantotta az őt kínzó teremtményt. „A szeme csukva volt, arcát szakáll borította, és a haja lobogott. Lassan működésbe lépő vak erőnek tetszett.” Ez a férfi egy éjjel vörös kígyót látott előtekeredni az ágya alól, és úgy megijedt tőle, hogy az ablakon kiugorva elmenekült. Amikor legközelebb megpillantotta a szakállas lényt, annak hosszú hajfürtjei kígyófejekké változtak.32 FEKETE MÁGIÁT ŰZŐ BOSZORKÁNYOK A fekete praktikákat folytató boszorkányoknak egész más hírük van, mint a Wicca-hívőknek. Úgy tartják, hogy természetfeletti erővel rendelkeznek, antiszociális hajlamaik vannak, és tevékenységük elborzasztó. Az európai hiedelmek szerint seprűn utazva, a közép-afrikaiak szerint csészealj formájú gabonáskosárban éjjelente szelik keresztük a levegőeget, míg Dél-Afrikában úgy tartják, hogy állat formájú familiárisaik, például páviánra emlékeztető lények hátán lovagolnak. 31 32

Christopher Neil-Smith: I. m. Dion Fortune: Psychic self-defense. York Beach, Maine, Weiser, 1992.


Széles azoknak az állatoknak és rovaroknak a skálája, amelyekről úgy hiszik, rábírhatók arra, hogy a boszorkányok gonosz ügyeiben eljárjanak. Európában ebbe a kategóriába tartoznak a kutyák és a macskák, Afrikában a hiénák, a baglyok, a kecskefejők és a vöröshangyák. Ezekről a familiárisokról később fogok szót ejteni. Az ördög vagy a Sátán szövetséget kötött ezekkel a boszorkányokkal – a lelkükért cserébe erővel ruházta fel őket. Miután az egyezséget megpecsételendő együtt hált vele, a boszorkány egy alacsonyabb rendű démont (familiárist) kapott. Ennek a familiárisnak az volt a dolga, hogy a Sátán „szeme” legyen, megfigyelés alatt tartsa a boszorkányt, és hajtsa végre az általa rábízott ördögi feladatokat. A familiáris tartása különösen veszélyes volt, mivel Mózes harmadik könyvének 20. fejezetében az áll, hogy „Akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak”. Az emberek a boszorkányoknak ESP-képességeket tulajdonítottak, például feltételezték, hogy felismerik azokat a helyeket, ahol valaki a halálát lelte, illetve, hogy képesek megmondani a jövendőt. A boszorkányok denevérek vérét itták, azt gondolván, hogy ettől képesek lesznek éjszaka repülni. Az egész világon ismertek azok a legendák, melyek szerint a vámpírok emberi vért szívnak, hogy megújítsák életerejüket. Ugyanez igaz a véráldozattal járó fekete mágikus szertartásokra is. A vér mágikus tulajdonságaiba vetett hit egészen a mágia alapelvéig vezethető vissza: a rész megmutatja és tartalmazza az egészet. A rossz terméstől kezdve a különböző betegségeken, hajótöréseken át egészen az egyéb természeti katasztrófákig mindenért a boszorkányokat hibáztatták. Ez a feltételezés talán nem is annyira túlzó, hiszen a fekete mágia specialistáiként a boszorkányok pontosan efféle átkokon munkálkodtak. A társadalom egyetlen megoldása a boszorkánykérdésre a kivégzés volt. Már utaltam az ótestamentumi „Varázsló asszonyt ne hagyj életben” passzusra. A fekete praktikákkal foglalkozó személyek esetében használatos módszerek közé tartozott a megégetés elevenen és az, hogy karókat, tűket és szögeket vertek a boszorkányok különböző testrészeibe. Ez a széles körben elterjedt gyakorlat valószínűleg ahhoz a hithez kötődik, hogy a boszorkányoknak különleges szellemsegítőik vannak, illetve, hogy megfoghatatlan lélekkel rendelkeznek. FAMILIÁROK Familiároknak a boszorkány démonoknak otthont adó „kedvenceit” nevezték. A boszorkányok ezen állatokat használták fel ellenségeik megsebzésére, illetve megölésére. A legjobb analógia erre az asztrális síkon létrejött gondolatformák példája lehet. Általában a fekete macskát tekintjük a klasszikus familiárnak. Ez a hit Nagy-Britanniából származik. A familiárok a fekete mágiát űző boszorkányok viszonylag új keletű társai. A macska messze nem az egyetlen ilyen állat. A beszámolókban előfordul görény, nyúl, sün, egér és szinte az összes többi kistestű állat is. A rigókat és varjakat


viszonylag gyakran használták erre a célra. A levegőben repülő boszorkány képe a familiárhoz kötődött. Az elmélet szerint a boszorkányt valamilyen nagy madár szállította a szabbatra. A boszorkányok általában a familiárjukat bízták meg a bajt vagy pusztulást okozó varázslások végrehajtásával. Egy híres angol esetben Elizabeth Device a kutyáját használta emberölésre. 1619-ben Angliában felakasztottak egy másik boszorkányt, Joan Flowert és a testvérét, Philippát, mert boszorkánysággal Ruthland earlje legidősebb fiának életére törtek. A nő bevallotta, hogy a lord gyermekeinek elpusztítására és a szülők meddővé tételére irányuló rítusok során többek közt ellopta áldozatainak bizonyos személyes tárgyait, és azokat a macska testéhez dörzsölte. Hogy a házaspárnak ne születhessen több gyermeke, tollakat szerzett a grófnő ágyából, és a macska hasához dörzsölte őket. Ez azt jelentette, hogy a grófék házassága attól a pillanattól kezdve gyermektelen lesz.33 Úgy látszik, a familiárok legtöbbje kivételesen hosszú életű. Jennet Dibble egyike volt azoknak a boszorkányoknak, akik a 17. század elején Fuistonban, Yorkshire-ben a Fairfax családot gyötörték. „Az ő szelleme egy Gibbe nevű, fekete macskában lakozott, aki már több mint negyven éve tartozott a nőhöz.”34 Más familiárokat a boszorkányok egymástól örököltek. Elizabeth Francisnek, az egyik chelmsfordi boszorkánynak, aki ellen 1556-ban emeltek vádat, volt egy Sátán nevű, fehér pöttyös macskája, a nagyanyjától kapta, és mindig különös, tompán kongó hangon beszélt hozzá.35 Ez a familiár állítólag varangyos békává változott (azaz alakot változtatott), ha meghallotta a latin nyelven elhangzó Miatyánkot (a Pater Nostert). Miután a familiár tizenhat évig nála volt, Francis egy másik boszorkánynak, Ágnes Waterhouse-nak ajándékozta. SUCCUBUSOK ÉS INCUBUSOK Úgy tartják, hogy a boszorkányok képesek szellemi utazásra, melynek során bűnök elkövetésére vesznek rá másokat. Az emberek által elkövethető egyik legnagyobb bűn a házasságtörés, legalábbis a sötét középkorban mindenképpen így gondolták. A házasságon kívüli, nem gyermeknemzés céljából űzött nemi élet kiemelt helyen szerepelt az egyház bűnlajstromán. Ahhoz, hogy így beszennyezzék a férfiakat és a nőket, a boszorkányok a férfiaknak buja succubusok, a nőknek pedig csábító incubusok formájában jelentek meg. Egyes démonológusok ezeket a lényeket démoni szellemeknek, nem pedig boszorkányoknak tekintették. Általában úgy tartották, hogy e démonok céljaik elérésére emberi formát öltenek – természetesen szexuálisan roppant vonzó emberi formát. A teológusok azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy 33

Neil-Smith: I. m. Uo. 35 Uo. 34


a démonok szellemek: ezért az emberi forma, amelyet felvesznek, életre keltett holttest kell legyen, vagy mozgásra és mesterséges életre képes hús-vér lény. Annak a lehetőségnek még a gondolata is eretnekség volt, hogy az ördög életet tud létrehozni. Az egyik középkori esetben egy apáca azt állította, hogy egy Silvanus nevű érsekkel hált. Az érsek kereken cáfolta az állítást, és azt mondta, hogy egy incubus követte el a tettet. Ha egy nő beengedte az ágyába, az incubus nyilvánvalóan képes volt a ház összes lakójára álmot bocsátani. Egyes történetekben azt állították, hogy ez a démoni szellem képes volt olyan mély álmot bocsátani a férjek szemére, hogy ezalatt nyugodtan élvezhette feleségük társaságát a szomszédos ágyon. Általános hit volt a középkorban, hogy az ördög maga is könnyedén felveheti egy nő alakját, hogy megkísértsen bizonyos férfi szenteket, ahogy azt például Szent Antal esetében is tette. Innen már csak egy kis lépés választotta el a középkor emberét attól, hogy a succubusokat és az incubusokat egyazon ördögnek tekintse, aki egyik éjjel férfi alakjában látogat meg egy nőt, a következő éjjel pedig nő alakjában kísért meg egy férfit. Ebből az elképzelésből származott a hit, hogy az ördögök, akár szellemek akár nem, képesek embereket teherbe ejteni. Például Merlinről, a varázslóról az a hír járta, hogy az egyik szülője démon volt.36 Az egyház az efféle szellemekkel folytatott szex minden formáját állatokkal való fajtalankodásnak tartotta, mivel ezek a lények nem emberek. Az ilyen lelki támadást elszenvedő áldozat bűneinek listájához tehát hozzáadták a szexuális perverziót. A boszorkányvadászok és a démonológusok azt tartották, hogy a boszorkányok incubusokat kaptak familiárisul és szeretőül cserébe azért, hogy a Sátán szolgálatába léptek. A szellemidézők, fekete mágusok és a hozzájuk hasonló személyek szintén démoni szeretőt kaptak mesterüktől, hasonlatosan ahhoz, ahogy Mephistopheles varázsolta elő Faustnak a trójai Helénát. Azokat az embereket, akiket azzal vádoltak meg, hogy incubusokkal, illetve succubusokkal háltak, eleve bűnösnek tekintették. Védekezhettek azzal, hogy elcsábították, sőt megerőszakolták őket. Annak eldöntése, hogy ártatlanok vagy bűnösek-e, a boszorkányvadász bírák kezében volt, akik az esetek többségében az áldozat bűnössége mellett döntöttek. Ezt azzal indokolták, hogy a démoni elcsábítás éppannyira büntetendő, mint ha valaki bármely más csábító bűn áldozatául esik. Emellett, mondták a boszorkányvadászok, az a lány, aki szexuálisan „elbukik” (akár az ördöggel, akár bárki mással), könnyebben süllyed teljesen a bűnbe. Mindazonáltal, ha szüzességének elvesztése nyilvánvalóvá vált, akkor sok fiatal nő (és a középkor során számos apáca is) még ezek mellett a nyilvánvaló kockázatok mellett is azt állította, hogy incubus erőszakolta meg. Tehát ez a hiedelem a leányanyák, a házasságtörő feleségek, a torz gyermekük miatt 36

DeClaremont: I. m. 146


szégyenkező nők és a hozzájuk hasonló személyek kényelmes kifogásává vált. A férfiak számára is kiváló mentség volt, ha azzal vádolták őket, hogy törvénytelen gyereket nemzettek, illetve így könnyűszerrel kimenekülhettek egy kellemetlen házasságból is. Ugyanis ha sikerült „bizonyítaniuk”, hogy a feleségük az ördöggel hált, az általában gyors válást eredményezett, függetlenül attól, hogy az adott „bizonyíték” hamis volt-e, vagy sem. Mindez nem jelenti azt, hogy az efféle entitások valójában egyáltalán nem is támadtak meg egyetlen embert sem. Az emberi természetnek megvan az a tulajdonsága, hogy örömmel kap bármilyen kifogáson, ha ezzel racionalizálni tud egy olyan dolgot, melynek oka pusztán a kellő önfegyelem hiánya. DÉMONI SZERETŐK AZ ÓKORBAN Akár asztrális formában lévő boszorkányok voltak ezek a succubusok és incubusok, akár démoni szellemek, tény az, hogy a bennük való hit abban a korban alakult ki, amikor teljesen elfogadott dolog volt varázslással foglalkozni és szellemeket idézni. Sok ősi civilizációnak megvolt a maga álombeli incubusdémona, és úgy tartották, hogy ezek az alakok vagy az álmokban vagy hús-vér formában működnek. Az ősi asszír lili szexuálisan kielégíthetetlen női démon volt, éjszaka vándorolt, és halandó férfiakat keresett, hogy együtt háljon velük. Az ősi héber mítoszban ő lett Lilith, a szörny (Ézsaiás könyvében ő az „éjszakai boszorkány”), minden succubusok anyja és királynője.37 A görögöknek és a rómaiaknak is megvoltak a maguk szexuálisan telhetetlen erdei nimfái, akik rossz útra csábították a férfiakat. A nimfák férfi megfelelői a szatírok és a faunok voltak a kereszténység előtti incubusok; éppúgy, ahogy Pán, a szarvas, patás erdei isten előrevetítette a Sátánról alkotott képet, és befolyásolta a kora keresztény elképzelést a Sötétség Fejedelméről. A germán Lorelei és a görög szirének a succubusokhoz hasonló lénynek voltak, akik szexuális vágyukon keresztül romlásba döntötték a férfiakat. Az arab dzsinnek olyan szellemek, akik hajlamosak voltak a halálba kergetni földi szeretőiket túlzott nemi vágyukkal. A dzsinnek női megfelelőiről tragikusan végződő arab mesék szólnak. Sok olyan férfi, aki efféle „láthatatlan feleséggel” rendelkezett, egyáltalán nem volt hajlandó földi nőre cserélni azt. A kelta dusiik, a hindu bhutok, és még a brit legendák manói, tündérei és egyéb teremtményei is ilyen szexuális eszközökkel operáltak, míg a róluk szóló történeteket gyermeki fogyasztásra alkalmassá nem tették. A vámpírt a démoni szeretők távoli rokonának tekintették. Ebbe a csoportba sorolhatjuk még a farkasembereket és a gorillákat, akik a 19. században idejük java részében gyönyörű fehér nőket cipeltek – legalábbis a filléres 37

Robbins: I. m.


ponyvaregények írói szerint. A démonológusok nem tudták elűzni ezeket az incubusokat és succubusokat, mivel azok – a többi démonhoz hasonlóan – nagy sikerrel szállták meg áldozataikat. A démonológusok azzal magyarázták az ilyen szellemek ellenállóképességét, hogy ezek rangban a legalacsonyabbak a démonok között, ezért érzéketlenebbek és butábbak a többinél. Ehhez hasonlóan a népi hagyományokban is csak elenyészően kevés gyógymód létezik az incubusokkal fertőzött személyek számára. Néhány szerző említést tesz bizonyos növényekről, melyek megvédik az ártatlan ágyakat, ilyenek például a Szent György-fű, a verbéna, a kapor és a fokhagyma, mely vámpírokat távol tartó erejéről is híres. Úgy tűnik azonban, a kora keresztény idők papjai kizárólag abban a reményben bízhattak, hogy a számukra általánosan előírt imák, önsanyargatások és a hozzájuk hasonló dolgok segítségével képesek lesznek megőrizni testük és lelkük tisztáságát. Végtelen bölcsességében az egyház áldozataik büntetésével próbálta meg elűzni ezeket a démoni szeretőket. Az ilyen frusztrált és hisztérikus boszorkányüldözők által kiötlött kínzások egyértelműen a férfiak és az asszonyok egészséges szexuális ösztönei ellen irányultak. Az incubusokról és succubusokról minden történelmi korból szólnak beszámolók. Könnyű elhessegetni őket, azt állítván, hogy pusztán a képzelet szüleményei, de a bizonyítékok alapos tanulmányozása tanúsítja, hogy ezen esetek szintén a lelki támadások újabb formái. SZEMMEL VERÉS A rossz kívánság a lelki támadás legegyszerűbb formája. Az áldozat „szemmel verésének” vagy egyetlen pillantással történő „megbabonázásának” technikáját „ártó pillantásnak”-nek nevezik. Európában sokáig tartotta magát az a hit, hogy amikor az ember rápillant valamire, a szeméből egy fénysugár vagy egyfajta erő vetül az adott tárgyra, és ez a szemből kiáradó sugár vagy erő akarva-akaratlan is kártékony és pusztító. A bűbáj szó Sir Walter Scott révén nyerte el mai jelentését. Az a képessége, ahogyan Scott egy bizonyos módon rájuk pillantva megbabonázta a nőket, hallucinációkat okozott „áldozatainak”. Az elbűvölő szó eredetileg azt a személyt jellemezte, aki képes volt egyetlen pillantással megbűvölni, megbabonázni a nőket. A népmesékben és a legendákban rengeteg olyan történetet találhatunk, melyekben a hős egy megbabonázó szépség rabjává lesz, aki érzékei elkápráztatásával ejti csapdába a férfit. A csábító szépség erőteljes szexuális vonzereje az alábbi szavak által keltett képzetekben is megjelenik: elbűvölő, elbájoló, bájos, bűvöletbe ejtő, igéző. A szex és a tekintet közti közeli kapcsolat tükröződik abban a hitben is, mely szerint az ártó pillantás nagy valószínűséggel impotenciát okoz.


A fekete mágiának ez a formája új jelentést adott a „ha egy pillantással ölni lehetne” kifejezésnek. A régi korok embere nemcsak halálos ellensége pillantásától tartott, hanem az istenek figyelő tekintetétől is, mivel az utóbbiak gyakran irigyen tekinthettek rájuk. A primitív ember számára a Természet egy szeszélyes, bosszúálló, és mindenek fölött féltékeny isten, aki folyton vissza akarja venni a vadásztól és a földművestől a javakat, melyeket az oly nehezen szerzett meg a földtől. Valaha még a sivatagokról is azt hitték, hogy gonosz démonokkal vannak tele, akik szó szerint képesek ölni egyetlen pillantásukkal. Úgy gondolták, hogy fekete mágia eredményeképp az emberi szem olyan sugarat tud kibocsátani, mely bizonyos körülmények között nagyon veszélyes lehet arra a személyre, akire irányul – különösen akkor, ha az, aki néz, rosszindulatú vagy féltékeny. Általában olyankor lehetett ilyen támadásokra számítani, amikor éppen úgy látszott, hogy az emberek átmenetileg legyőzték a környezetükben lévő rosszindulatú erőket. Az ártó pillantásnak két fajtája létezett. Az egyik akaratlan, tulajdonosa nem volt képes tudatos ellenőrzést gyakorolni felette. A másodikat a szándékos rosszindulat hozta létre. Általában valamilyen testi rendellenesség utalt arra, hogy egy adott személy bír-e ezzel a képességgel – kancsalság vagy „széttartó szemek”, vagy ha az egyik szem magasabban helyezkededett el, mint a másik, vagy ha valakinek eltérő színűek voltak a szemei. Indiában az ilyen személyeket úgy kerülték, mint a páriákat. Bizonyos más tulajdonságokat, fizikai deformitásokat (például a púposságot, illetve a törpe növésű termetet) általában szintén az ártó pillantással társították. A menstruáló vagy terhes nők is gyanúsak voltak. A múltban az olyan embereket, akik történetesen összenőt szemöldökkel rendelkeztek, Amerikában gyilkosnak, Európában farkasembernek és gyakorlatilag a Föld minden országában ártó pillantás birtokosának tartották. Számos orvosság létezett, mely megvédett az ártó pillantástól. Kitalálták az átruházás bizonyos formáját is, mellyel az átkot áttehették valaki másra. Például Európa déli részein a szlávok rituális fürdőt vettek olyan vízben, melybe rézpénzt tettek, és miután elmormoltak egy varázsigét, jótékonyan egy vak koldusnak ajándékozták a rézgarast – ily módon remélve, hogy a pénzzel együtt a szerencsétlenségtől is megszabadulnak. Különböző módszereket alkalmaztak az ártó pillantás hatásának semlegesítésére. A menyasszonyi fátylat eredetileg arra használták, hogy védelmet nyújtson a közösség irigy és rosszindulatú tagjainak pillantásai ellen. A lelki védelem céljaira különböző növényeket is használtak: Spanyolországban és Portugáliában zsályát és rozmaringot, Görögországban fokhagymát, Írországban pedig lóherét. A háromszori köpést különösen erős védelemnek tartották, csakúgy mint azt, ha az ember a nyelvével a kereszt jelét írta a gyermekek homlokára. Egyéb mesterséges segédeszközöket is igénybe vettek, például harangocskákat akasztottak a gyermekek és a jószág nyakába, vagy az örök élet szimbólumát, sót hordtak a zsebükben.


Szemmel verés esetén az első pillantás volt a legveszélyesebb, különösen ha ferde szögből történt. A támadás elleni védekezésül az emberek amulettet viseltek egy varangy vagy egy púpos groteszk képével. Így terelték el a pillantást magukról és kötötték meg annak mérgét. Néha az ábra egy disznó volt, mivel erről az állatról azt tartották, ártó pillantással különösen sebezhető. A régi rómaiak medúzás amulettet hordtak, és roppant népszerű volt körükben a caduceus, Mercurius isten kígyós botja vagy varázspálcája, mely megvédte őket az istenek gonosz pillantásától. Továbbá hordtak az emberi szem mintájával díszített gyöngyöket is. A fleurde-lys, a szemmel verés elleni amulett, szintén a fehér boszorkányok jelévé vált Franciaország egyes részein. Kézmozdulatokkal is védekeztek a szemmel verés ellen. Két példa: a mano fica az, amikor a hüvelykujjat az mutató- és középső ujj közé szorítják, a mano cornuta pedig közismerten „az ördög szarvainak jele”, amikor az ujjak segítségével szarvat formáznak. Bizonyos szavak, minták vagy színek lelki védelmet adtak. A törökök Koránból vett idézeteket írtak otthonuk külső falaira, és mágikus gömböket függesztettek a mennyezetre, hogy elérjék ezt a célt. A boszorkánylabda néven ismert színes üveggömbök hasonló szerepet játszottak a vidéki Angliában. Úgy tűnik, hogy egész Dél-Európában használtak kék gyöngyöket az emberek és a háziállatok védelmére. Gyakran szimbólumot tetováltak a gyerekek hátára vagy a horgászhajók orrára. Az amerikai szakértők szív alakú medaliont vagy brosst ajánlanak védekezésül. Az angol történetírók szerint vörös szalagot tettek az aggódó személyek bejárati ajtaja fölé. A skótok a lelki védelem érdekében vörös szalagot kötöttek a jószág farkára. A maximális védelem elérésére ajánlatos volt a zsinórra mágikus bogokat kötni, s a művelet közben varázsigét mormolni. A mágikus szavakban rejlő erő, akár az adott személy, akár avatott varázsló mondta ki őket, további hasznos ellenszert jelentett a rosszindulatú vagy káros pillantás ellen, csakúgy, mint a speciális imák és ellenvarázslatok, amelyeket papírra írtak és szelencékben a testükön viseltek. Ezek phülakterieszként voltak ismertek és alighanem ezek lehettek a modern medálok ősei. Szokás volt becsmérlően beszélni az élet olyan eseményeiről, amelyeket egyébként dicséret illetett vola, ugyanis lehetségesnek tűnt, hogy a gratuláció bármely formája a féltékeny sorsistenek rosszindulatú beavatkozását váltja ki. Ha valaki egy tehéncsorda láttán csodálatát fejezte ki, egyértelmű volt, hogy az állatok pusztulását kívánja. Még egy gyerek szépségét dicsérő megjegyzés is katasztrofális lehetett. W. G. Somner Folkways (Néphitek) című könyvében a „Kiegyenlítés Doktrínájának” nevezi ezt a gyakorlatot.38 Ez a logika ma is megfigyelhető, amikor valamilyen fontos esemény előtt szerencsét kívánva azt mondjuk: „kéz- és lábtörést”. Az Ószövetség a következőképpen utal erre a jelenségre a Példabeszédek 38

W. G. Sumner: Folkways. New York, Amo Press, 1979.


könyvében (26, 3): „Ne egyél az irigy szeműnek étkéből.” A szemmel verés működésének közvetlen hatása az áldozaton nemcsak mindenféle szerencsétlenséget jelentett, hanem a legszörnyűbb, gyakran halálhoz vezető betegségek bekövetkeztét is. A nemi szerveket különösen nagy valószínűséggel érte ilyen lelki támadás, és szinte természetesnek vették, hogy az impotencia és a frigiditás egy rivális féltékeny tekintetének tudható be. A 16. és a 17. század boszorkányüldöző mániája idején bárkit, akit rosszindulatú szemmel verésért felelősnek találtak, könnyen a boszorkányság vádjával illettek. Divatos doktrína volt az, hogy a boszorkányok a Sátánnal való lepaktálás révén jutottak a szemmel verés képességéhez. Az európai inkvizíció kézikönyvében, a Malleus Maleficarumban leszögezték, hogy „vannak olyan boszorkányok, akik képesek bíráikat szemük egyetlen pillantásával megbabonázni. . .”,39 és ez volt az oka annak, hogy az ilyen bűntettel vádolt személyeket általában hátrafelé vezették a tárgyalásra. A 19. században Amerikában egy New Hampshire-i asszony bosszút állt egy cseléden, aki nem volt hajlandó reggelit készíteni neki. A szemmel verés után a ház ajtajai nem nyíltak ki, és senki sem hallotta a cseléd egész nap ismételt segélykiáltását. Más New England-i történetek olyan boszorkányokról beszélnek, akik disznókat öltek, ökrök jármát törték össze, megakadályozták a lovak biztonságos kipányvázását, tönkretették a vajköpülőt stb. – és mindezt egyetlen pillantásukkal cselekedték meg. A múltban ilyen képességet tulajdonítottak olyan híres embereknek, mint például III. Napóleon, Franciaország uralkodója, XIII. Alfonz spanyol király és Lord Byron, a költő. IX. Pius pápa és XIII. Leó, gyülekezetük legnagyobb ijedtségére, szintén áldozatául estek e praktikáknak. SPECULUM Van egy kevesek által ismert középkori fekete mágiái rituálé, a tükörvarázslat, vagy speculum. Ezt a technikát arra fejlesztették ki, hogy tükrök használatával lássák és változtassák meg a jövő eseményeit. Hadd hangsúlyozzam azt a tényt, hogy ez nem illúzió volt, hanem a természetet és az eseményeket manipuláló eszköz. A fekete varázsló először elmondott egy hosszú ráolvasó rituálét vagy varázsigét, amellyel megidézte a lelki világot, hogy működjön közre a jövő manipulálásában. A ráolvasás után tekintetét a tükörre vetette, nagyjából úgy, ahogy a kristálygömböt használják a koncentráció központjaként. A képek kezdetben homályosak voltak, de később, ahogy a varázsló egyre jobban koncentrált a tükörre, egyre inkább kitisztultak. Ahogy a mágus gyakorlottabbá vált ebben a technikában, bármikor láthatta a jövőt, ha vágyott rá. A következő lépés az emberek tükörbe vetítése volt. 39

Sprenger: I. m.


Ilyenkor az áldozat balszerencsés eseményeket tapasztalt. Például, a fekete varázsló áldozatát egy lépcső tetejére képzelte, és ha azt akarta, hogy áldozata leessen a lépcsőről, és kitörje a kezét, akkor ezt pusztán akarnia kellett. A varázslat ezen módszerét választva a varázsló rosszindulatú elképzelését úgy láthatta valóra válni a tükörben, ahogy eltervezte. Ez olyasmi lehet, mint mondjuk azonnali visszajátszást nézni még azelőtt, hogy a valós tett bekövetkezett volna. Ezek a rosszindulatú események nem csak a varázsló akaratának megfelelően válhattak valósággá; azok a nem emberi, démonikus lelkek is irányíthatták őket, akiket a varázsló segítségül hívott. Ahhoz, hogy az áldozat leessen a lépcsőről, egy nem emberi lény is hozzájárulhat; például pillanatnyi zavart kelt az ember lelkében, vagy zsírt ken a lépcsőre, avagy akár pszichokinetikus módon meg is lökheti az áldozatot. A varázslás folyamatában bármikor előfordulhat, hogy a varázsló hibázik, és akkor a varázslata könnyen őrá magára szállhat vissza. A leggyakoribb efféle hiba az volt, hogy kihagyták a rituálé azon részét, amelyben a Sátánnak kellett volna hódolni. Ennek következtében a gonoszság, amelyet a varázsló másoknak kívánt, vele magával fog megtörténni, és ez csak a kisebb probléma, mivel azok a lelkek, akiket ellenségeire akart szabadítani, most saját otthonát árasztják el. E bumeránghatás („a visszatérés sokkja”) eredménye lehet: test nélküli lábnyomok, ziháló légzés, maguktól nyíló és csukódó ajtók, lebegő és szétdobált tárgyak a ház körül és túlvilági hangok, amelyek a varázslót az éjszaka közepén, álmából riasztják fel. Csak egyetlen út volt, amellyel a fekete adeptus meg tudta akadályozni az eseményeket: meg kellett fordítania a rituális sorrendet. Ezzel azonnal megállíthatta az akciót, és megsemmisíthette az ember elképzelte jövőbeli gonoszt – mivel ez arra késztette a démonikus lényt, hogy a gonoszságot magán kövesse el, vagy teljesen szüntesse be a tevékenységét AZ ALEISTER CROWLEY ÁLTAL KIŰZÖTT GONOSZ LELKEK Aleister Crowley (1875-1947) költő, regényíró, számos varázslattal foglalkozó könyv szerzője volt, és különc. Hírnevét a varázstechnikák használatának figyelemreméltó erejével nyerte el, akárcsak Compte de SaintGermain, Sir Edward Kelley, Cagliostro, Eliphas Levi vagy Madame Blavatsy. John Symonds The Magic of Aleister Crowley (A. C. mágiája) című könyvében beszámol arról, hogy Crowley és Victor Neuberg (Crowley tanítványa, aki szintén megkapta az Omnia Vincam címet) hogyan űzött ki egy gonosz szellemet az észak-afrikai sivatagban: „ Crowley átokkal sújtottnak nevezte a Tizedik Aethyrt, és a könyörgés megkezdése előtt, a homokdűnék között kijelölte a


varázskört, hogy megoltalmazza az Omnia Vincamot, és hogy megerősítse Isten szent nevével: a tetragrammát, Shaddai El Chait és a Araritát. Majd megrajzolt egy majdnem háromszöget, amelybe beírta ennek a rettenetes démonnak a nevét: Choronzon, az alvilág lakója… Hirtelen az Aethyr szelleme, amely a hatalmas gonosz Chronozon lehetett, felszökött, és azt kiabálta: »Zazas, zazas, Nasantanada Zazas!«… Chronozon a háromszögből homokot kezdett szórni a körbe, így a kör kerületén törés képződött… A kör már megszakadt, és Chronozon, egy meztelen barbár bennszülött képében, átugrott háromszögéből a körbe, ledöntötte szegény Victor Neuberget, aztán a földre dobta. »Odavágta a földhöz – írta Crowley erről az emlékezetes esetről – és ki akarta harapni a torkát tajték borította fogaival. « De Omnia Vincam Isten nevét hívta segítségül, és varázstőrével Chronozon felé ütött. A démont megfélemlítette, és az visszakotródott háromszögébe. Omnia Vincam aztán kijavította a kört. „40 Egy másik példa a The Confession of Aleister Crowley (A. C. vallomásai) című könyvből41 (melynek szerzője Crowley) a fekete mágia ceremóniájának veszélyességét olyan esetben mutatja meg, amelyben a megidézett erők nincsenek kellő határozottsággal elzavarva: „Az Abramelinnel kapcsolatba lépő démonok nem várták meg, hogy megidézzék őket, kéretlenül is jöttek. Egyik este John és én elindultunk vacsorázni. A Fehér Templomot elhagyva észrevettem, hogy a zár nyelvének nem volt tolókája. Éppen ezért behúztam az ajtót, hogy kipróbáljam. Ahogy kiértünk félkemény árnyékokat láttunk a csillagokon; a levegő is vibrált az erőtől, amelyet használtunk. Amire visszaértünk, semmi zavart nem találtunk a lakásban, de a Templom ajtaja szélesre volt tárva, a berendezés szanaszét, és néhány szimbólum szét volt dobálva a szobában. Visszaállítottuk a rendet, aztán felfedeztük, hogy félig anyagiasult lények menetelnek a főhelyiségben csaknem végeláthatatlan sorban. …Ez jóval azelőtt történt, hogy ezeket a szobák újra sikerült volna kiadni. Az emberek ösztönösen érezték valami hátborzongatónak a jelenlétét. „42 FEKETE MISE A fekete mise azon szertartásokat jelenti, amelyek határozottan elváltak a 40 41 42

John Symonds: The Magic of Aleister Crowley. London, Muller, 1959. Aleister Crowley: The Confessions of Aleister Crowley: An Autobiography. London, 1989. Aleister Crowley: I. m.


kereszténységtől vagy bármely más vallástól. Az első fekete miséről a 7. században Toledo templomi tanácsa számol be. Egy pap segédkezett a szertartáson, melynek az volt a célja, hogy egy élő embert a halálba küldjenek, és nem az, hogy egy halott ember lelkét megszabadítsák a purgatóriumból. Hivatalosan ellenezték ezt a szertartást. A baljóslatú Saint-Secaire miséről azt feltételezték, hogy Gascogne-ból ered. A pap egy lerombolt, használaton kívüli templomban celebrálta ezt a szertartást. Ministránsa egy nő volt, akivel kopulált. A szavak szintjén a mise alapvetően megtartotta a keresztény liturgia rendeléseit, de a pap először felszentelt egy háromszög alakú ostyát, majd a bor helyett egy olyan forrásnak a vizét használta, amelybe egy megkereszteletlen gyermeket fojtottak. A vészterhes mise az áldozat halálával végződött; az illető fokozatosan elsorvadt. A fekete böjtként ismert szertartást fekete mágusok űzték. A mágus lemondott a húsról, tejről és minden tejből készült ételről. Ezalatt az idő alatt a varázsló telepatikusan mindenféle rosszat kívánt az ellenségének, valakinek, aki ellopott valamit tőle. Az eljárás addig folytatódott, amíg a tolvaj vissza nem hozta azt, amit ellopott, vagy egyszerűen meg nem halt. 1538-ban kivégeztek egy Mabel Brigge nevű nőt, mert VIII. Henrik haláláért „böjtölt”. Bevallotta, hogy korábban egy tolvaj ellen már használta a fekete böjtöt, s az még a böjt vége előtt ki is törte a nyakát.43 Más technikák szerint éjfélkor a keresztúton ketté kellett tépni egy fekete tyúkot. Egy másik példa egy normandiai lányról szól, aki meggyőzött egy ferences rendi szerzetest, hogy mondja el a Szentlélek Miséjét, mert ezzel biztosíthatja a tengeren hajózó szerelmének hazatérését. Az ifjú erre olyan erős sugalmazást érzett, hogy azonnal visszahajózott Franciaországba. Kitörő örömmel vette észre, hogy a lány a parton vár rá, de még mielőtt megölelték volna egymást, a szikla, amely alatt a lány állt, hirtelen levált a falról, és megölte őt. 1335-ben Anne-Marie Georgel elmondta két inkvizíciós nyomozónak, hogy mosás közben egy meztelen férfi látogatta meg. Beismerte a szexuális kapcsolatot is. Később a férfi rálehelt, és így ő egy boszorkányszombati rituáléra került, ahol egy kecske várta, hogy megtanítsa a „gonosz üzelmek minden technikájára”. Ezen technikák között volt egy fekete mise liturgia is, ezen valakinek papnak öltözve kellett közreműködnie. Miután rákérdeztek hitére, Anne-Marie úgy válaszolt, hogy szerinte két isten van, a mennyország ura, és a másik: e világnak az ura. Kettejük között harc dúl. Véleménye szerint ezt a harcot az itteni világ ura nyerte meg. A fekete misében a boszorkányszombat ördöge megfelel a papnak. A bor vízzé vált a kehelyben, és ostya helyett répát (lehetőleg a rothadástól már feketét) használtak. A 17. századi boszorkányüldöző, Pierre de Lancre beszámolt arról is, hogy úrfelmutatáskor répa helyett néha egy öreg fekete 43

DeClaremont: I. m.


csizmát használtak. A boszorkányság és a varázslat egyformán használható jóra is és rosszra. Jean Bodin a De la Démonomanie des Sorciers (A boszorkányok ördögi megszállottságáról) című 1580-ban kiadott művében leírja a Franciaország királynője, Medici Katalin által megrendelt fekete misét. A pap megáldott egy fekete és egy fehér ostyát, a fehéret egy fiatal fiúnak adták, akinek elvágták a nyakát, hogy így gyűjtsenek emberi vért a serlegbe. Az imák visszafelé mondását hasonló negatív elvek vezérelték.44 A kathar szekta a keresztény templomok veszélyes ellensége volt. A katharok elutasították a templom szentségi rendszerét, különösen a misét. Mivel szerintük minden anyagi természetű dolog az ördögtől származott, így a mise is egy gonosz rituáléként értelmeződött. A katharok rituális eseménye a „vacsora” volt, amelyen egy „papnak öltözött férfi” kapta a főszerepet, ő vezényelte le a ceremóniát. Az egyház ezt is fekete misekének tartotta, és elítélte. Nyilvánvaló, hogy a fekete mise számos különböző fajtája nem feltétlenül volt a Sátán praktikája. Úgy tűnik, ezek a rituálék inkább valamilyen kreatív energia megszerzésére irányultak – noha azt gonosz szándék szolgálatába állították. A 17. századi Franciaországban egy nő – akit csak La Voisinnek hívtak (igazi neve Catherine Monvoisin volt, és 1680-ban élve elégették), visszataszító boszorkánycsapatával, fekete miséző papjaival – vezette be először azt, hogy az ortodox misét varázslatos bűbájnak használva visszaszerezzen önfejű szeretőket. Ha ez nem sikerült, a második megoldás a fekete mise volt, ennek során a kliens saját meztelen testét ajánlotta fel oltárnak, melyen a keresztény ceremónia elemeinek obszcén átértelmezéseit hajtották végre. Röviden, ha a „jó Isten” nem segített, akkor a gonoszhoz fordultak segítségért. Sok híres és erőteljes személy ellen irányult fekete mise. Montespan márkinő XIV. Lajos francia király szeretője volt. Alkalmazott egy papot, aki fekete miséket celebrált a következő imával: „ha a királynő terméketlen lesz, a király elhagyja ágyát és hozzám pártol”.45 1673-ban Montespan új papot hozatott, Guibourg abbét, aki a márkinő meztelen testén három fekete misét is lebonyolított. Egy feláldozott gyermek vérét használták a borhoz, és liszttel keverve készítették el belőle az ostyát. A ráolvasásban megidézték „Astarótot és Asmodeust, az egyetértés hercegeit”, hogy a király semmit se utasítson vissza abból, amit Montespan kér tőle. Hitler állítólag rögeszmésen érdeklődött a fekete mágia minden fajtája iránt. Úgy ismerték, mint a fekete misék állandó résztvevőjét. A náci párt olyan ceremoniális eseményeket szervezett a Hitler Jugendnek, melyek szintén a fekete misékre emlékeztettek. 44

Jean Bodin De la Démonomanie des Sorciers. (Angolra fordította: Marion Leathers and Dániel S. Kuntz), Princeton University Press, 1975. 45 Cavendish: I. m.


VUDU A vudu szó a fekete mágia képét idézi fel. A vudu néhány nyugatafrikai országban, Nyugat-Indiában, Brazíliában és az Egyesült Államok déli területein használt vallási szokásokat jelenti. A vudu-ban a mindenható szellemet egy kígyó szimbolizálja. A rituálékon a papok és a papnők által vezetett őrült éjszakai táncokat mutatnak be. Ezen vallás része az a hiedelem, hogy egy állat megölésekor annak ereje a gyilkos személybe száll. Hisznek abban is, hogy vudu varázslatokkal más embereket (főleg a zombikat) is lehet kontrollálni. A vudu elmélete szerint a dél a legveszélyesebb időpont, amikor az embernek nincsen árnyéka, ami azt jelenti, hogy átmenetileg eltűnt a lelke. Lélek és árnyék egymással azonos fogalmak, és a levegő mindig tele van olyan láthatatlan szellemekkel, akik lakhelyet keresnek maguknak. Ilyenkor a legvalószínűbb, hogy egy gonosz szellem megszálljon valakit. Lássunk egy példát a vudu gyakorlatára. Egy gyermek a loupgarou (farkasember) támadásától szenved. A tünetek rángásokkal kísért sápadtságban és kóros fogyásban mutatkoznak meg. Anyja gondterhelt, gonosz üzelmeket sejt, és gondterheltsége tovább ront gyermeke állapotán. A vudu papnak meg kell ölnie egy madarat, és két kő segítségével ezt meg is teszi. A pap felfedezi, hogy ki volt a bűnös – többnyire egy irigy, megbántott rokon vagy szomszéd –, és kidolgozza a varázslatot, hogy megvédje a gyermeket, és visszafordítsa a gonosz erőket arra, aki életre hívta őket. A gyermek jobban lesz, az anya megkönnyebbül, a babonázó bevallja bűnét, a mérgezett légkör szertefoszlik. Olyan helyeken, mint Haiti, szinte mindenki a legrosszabbat akarja néhány szomszédjának, és a legjobbat magának. Ugyanakkor két veszélyt rejt ennek a varázslatnak a használata. Ha helytelenül alkalmazzák, vagy ha egy erős varázsló visszaküldi megalkotójához, akkor az történhet, amit korábban „a visszatérés sokkjaként” említettem, és ezzel igen nehéz megbirkózni. Másrészről a varázslat olyan erőteljes is lehet, hogy folyamatos figyelmet igényel. Az ilyen varázslatot megtestesítő entitást bakának hívják, és e természetfeletti szörny birtokosának fel kell készülnie arra, hogy minden évben fel kell majd ajánlania egyik rokonának életét, egészen addig, míg a baka végül őt magát is fel nem falja. A bakák falánkak, és a kapzsi emberek használják őket, hogy pénzt és erőt szerezzenek. Haitin a haragtartók számára a vudu legfőbb célja az, hogy egy loa (az istenségek közös neve), azaz egy isten vagy egy szellem vegye birtokba őket, aki őket szabályosan „meglovagolja”, ugyanakkor a fejükben is benne van. Ahogy a világ sok más táján is, a dobolás és a táncolás elősegíti az ilyen kísérletet. Amikor a loa belép egy emberbe, akkor az az ember a loa módjára kezd el viselkedni, az ő hangján és az ő nyelvén kezd beszélni, összekevert szavak kusza szövedékét használva. Ha a vudu szertartást rosszul vezetik, a résztvevők számos különböző lelki támadásnak eshetnek áldozatul. Néha olyan víziójuk támadhat, amelyben a


probléma (láthatatlan) szellemként személyesedik meg. Ez a szellem előírja a betegség elleni gyógymódot, például sült kukorica és víz diétát, de együtt marad a beteggel akkor is, amikor a kúra már befejeződött. Adhat továbbá tanácsot abban, hogy a jövőben hogyan kell őt megidézni, például gyertyalángba nézéssel, vagy a Miatyánk hétszeri elismétlésével visszafelé. Ez a szellem így a betegnek rövid ideig tartó „mindentudó” papi vagy papnői hatalmat ad, mellyel az diagnosztizálhat és kezelhet betegségeket, tanácsokat adhat, vagy akár fekete illetve fehér mágiát is űzhet. Számos egyéb ok is van, amiért egy személy beavatott vudu pap vagy papnő akar lenni. A novícius szenvedhet például mindennapi életének szerencsétlenségeitől, amelyet a pap diagnosztizálhat a loa isteni büntetésének, amiért elhanyagolta vallási kötelezettségeit. A papok beavatási szertartásában a novíciusnak háttal kell állnia a templom központi helyének, ott, ahová loa érkezik, miután megidézték. Ez a hely Legbának van szentelve, aki az evilág és a túlvilág átjárójának őre, és akit néha Legba Grand Bois Cheminnek (Legba, a nagy fa útjának) is neveznek. Ez a fa a gerincoszlopot is jelenti. Ahhoz, hogy egy loa le tudjon jönni ezen a fán, a fa őrét, a gros bon ange-t (nagy jó angyalt) el kell mozdítani. A rituálé terminológiájával élve ez a lény a nyakszirten helyezkedik el, fizikailag viszont igen sok idegpályát jelöl ez a terület, ezek a szemet, a nyakat, a gerincoszlopot és a szívverést irányítják. A loa így elfoglalja azt a helyet, melyet a gros bon ange üresen hagyott, és a test így a Legbának szentelt központi helyen áll, egyenes testtartással. Ez az, amit a loa birtokolhat, akiről azt tartják, hogy tüzes természete a vízben él. A beavatottnak meg kell markolnia egy edényt forrásban lévő pasztával, majd a combját a lángokhoz kell érintenie; így tesztelik, vajon megvan-e az a képessége, hogy megtartsa ezt az energiát. Egyéb tünetek amelyeket a novícius beavatottként megtapasztalhat: a tudathasadás, szédülés, émelygés, céltalan tántorgás. Ezt az állapotot gyakran a Grand Bois loa személyesíti meg, ez egy erőszakos és néma lény, aki csak röfögni és makogni tud, ahogy erre a mapoufa érzéseit bemutató dal is utal, mely fát gonosz szellemek gyötrik. A vudu papok és papnők a fehér és fekete mágiát elválasztó vékony határon táncolnak. Mindkettőt használják. Ezek a varázslók úgy tekintenek a Láthatatlanokra, mint olyan ellenségekre, akiket barátokká lehet tenni, és erejüket fel lehet használni. Ugyanakkor bábukat használnak ellenségeik megsebesítéséhez és megöléséhez, és a fekete mágiát egyéb gonosz célokra is alkalmazzák; kapzsiságból, irigységből vagy egyéb pszichotikus szándéktól vezérelve. A vudu speciális, mindenesetre a leginkább szenzációvá lett sajátossága a zombi. A vudu hívői úgy tekintenek a zombira, mint egy halott ember test nélküli lelkére, amelyet a fekete mágia céljaira használtak fel, vagy mint egy valóságos testre, amelyet varázserővel támasztottak fel a sírból, és egyfajta


akaratnélküli automataként mezőgazdasági munkákra alkalmaznak a földeken, vagy éppen ellenségeik ellen vetik be őket. A vuduval okozott halálesetek során az egyébként teljesen egészséges egyének látszólag minden ok nélkül halnak meg, kivéve, ha oknak tekintjük azt, hogy egy varázsló vagy egy ellenség csonttal rájuk mutatott. Ezt az eseményt (vagy sugalmazást) követően az áldozat nem eszik, nem iszik és lassan bevégzi életét. Az áldozatot fenntartó társadalmi rendszer szintén erősíti a „halálos sugalmazás” erejét. Egy Cannon nevű kutató tanulmányozta ezt a jelenséget, és a következőket írta: „A halálra ítélt ember olyan szituációba kerül, amelyből csak a halálával szabadulhat ki. A bekövetkező halálos betegség alatt a csoport összes szervezetének összetettségével, hatáskörével és megszámlálhatatlan stimulussal arra játszik, hogy a halál pozitív voltát sugalmazza az áldozatnak, aki ekkor igen befolyásolható állapotban van. „46 Cannon azt állítja, hogy a vudu halálesetekben teljesen kizárható a mérgezés vagy bármilyen más fizikális beavatkozás mint a halál oka. Vitatkozik azzal a nézettel, hogy az evés és ivás visszautasításának együttes következménye valamint a szimpatikus rendszer és a vese működésének fokozódásával járó hatások közösen vezetnének el a halálhoz. Cannon leírása szerint: „hatalmas ereje van a képzelőerőnek, hogy magáévá tegye az alaposan előkészített borzalmat”.47 Mégis, megdöbbentő felgyógyulásokról is beszámolnak, olyan esetkeben, amikor a varázslót sikerült meggyőzni arról, hogy fordítsa vissza a folyamatot. Ez még jobban megerősíti azt a megfigyelést, hogy az energia mint tényező szerepet játszik a vudu halál jelenségében. Claude Levi-Strauss Strukturális antropológia című könyvében a következőket írja erről: „…az egyénnek, aki tudatában van, hogy rontó varázslat érte, csoportja legmagasztosabb hagyományai szerint szent meggyőződése, hogy halál fia; e bizonyosságban a rokonok és barátok is osztoznak. Ettől kezdve a közösség visszahúzódik: a megátkozottól eltávolodnak, úgy viselkednek vele kapcsolatban, mintha nemcsak hogy máris halott volna, de veszélyforrást is jelentene környezete számára; a társadalmi testület minden egyes alkalommal és minden megnyilvánulásával a halált sulykolja a szerencsétlen áldozatba, aki már nem is próbál elmenekülni elkerülhetetlennek tekintett végzete elől. Hamarosan elvégzik érte egyébként azokat a szent rítusokat, amelyek az 46

47

W. B. Cannon: Voodoo Death. In American Anthropology 44. 1942, 169-181. W.B. Cannon: I. m. 81. 166


árnyékvilágba vezetik. Miután először is brutálisan elszakítják minden családi és társadalmi kapcsolatától, és kizárják minden olyan funkcióból és tevékenységből, amelyek révén az egyén önmaga tudatában van, majd újra szembetalálkozik ezekkel a hatalmas erőkkel, amelyek mintha csak arra szövetkeztek volna, hogy száműzzék az élők világából, a rontás áldozata megtörik a rettegés hatására, amelyhez a csoport szolidaritását kifejező számos referenciarendszer hirtelen és totális megvonása társul, s e rendszerek alapvető pálfordulása az élőt, jogok és kötelezettségek hordozóját halottá, félelmek, rítusok és tilalmak hordozójává nyilvánítja. A fizikai integritás nem képes dacolni a társadalmi személyiség széthullásával. „48 Az egyik páciensem, Sabrina, a fekete mágia támadásának tipikus tüneteit tapasztalta. A fiatal, vonzó, haitii lány alkalmanként testét átjáró erőket vélt érzékelni. Autóját vezette, amikor hirtelen egy ellenőrizhetetlen impulzus hatására elrántotta a kormányt. Többször előfordult vele, hogy ilyen okok miatt kisebb baleseteket szenvedett. Életének másik különlegessége hálószobájának tükre volt. Sabrina ezt az álló tükröt öltözködés közben használta. Bizonyos napokon úgy érezte, mintha egy meghatározhatatlan szexuális játék eszközévé válna. Ez odáig vezetett, hogy elindult otthonról, és különböző egyestés kalandokba keveredett, habár ez a fajta viselkedés egyébként nem voltjellemző rá. Sabrina tehetős szüleivel élt együtt egy nagy házban. Miután megtanítottam a védelmi technikákra, a tünetei megszűntek. Apjának volt egy nagyon irigy ellenfele, aki korábban, egy ingatlanüzlet során már megpróbálta becsapni a férfit, de sikertelenül. Ez az ellenség elásott Sabrina kiskertjében néhány állati csontot, amelyeket vudu technikák segítségével átkozott meg. Végül is egy másik, pozitívabb vudu pap találta meg a fekete mágia magyarázatát, és tüntette el mind a csontokat, mind pedig hatásukat. Sabrina apjának ellensége tovább folytatta lelki támadásait, de a folyamat következménye az lett, hogy az önjelölt fekete mágus „ismeretlen okok miatt” elhalálozott. Úgy tűnik, hogy ez a példa a maga extrémitásában ismét a „visszatérés sokkját” mutatja be. LELKI VEZETŐK – A JÓ FIÚK Egészen idáig a gonosz erők igen sok és különböző fajtáját vizsgáltuk. Nem szeretném, ha ezzel azt a benyomást kelteném, hogy a világegyetemben lebegő 48

Claude Levi-Strauss: Strukturális antropológia. (Fordította Saly Noémi és Szántó Diána), Osiris Kiadó, Budapest, 2001,1. kötet, 135. o.


minden lény a degeneralitás testvériségének tagja. Rengeteg lelki vezető van, Mesterek, angyalok, más pozitív, test nélküli lények, akik képesek lelki védelmünkben segíteni bennünket, és hozzájárulnak általános spirituális növekedésünkhöz. A következő oldalakon néhány ilyen pozitív lelki vezető leírását találhatod meg. Mesterek Ők olyan lények, akik beteljesítették karmikus ciklusukat, és a tökéletes energiát képviselik. Amikor még a Földön éltek, Mesterek voltak, másokon próbáltak segíteni. A Mester célja az, hogy segítsen másoknak kiteljesíteni saját karmikus ciklusukat, hogy elérjék a tökéletességet. A Mester és az egyéni vezető között az a különbség, hogy az előbbi sok emberrel dolgozik, míg saját vezetőd csak veled és még néhány más lélekkel foglalkozik. Noha valójában rendelkeznek fizikális testtel, ezeknek a Mestereknek nincs karmikus ciklusuk és spirituálisán tökéletesek. Valóban szellemi síkon fejtik ki tevékenységüket, néha éber állapotban, de gyakrabban akkor, amikor fizikai testük mély transzban van. Életmódjuk puritánsága, melyet mindennapi mély meditációk tesznek teljessé, lehetővé teszi számukra, hogy hosszabb ideig foglaljanak el egy emberi testet, mint egy átlagos lény. Ezek a Mesterek egészen különleges erőket birtokolnak. Tudatukat rá tudják fókuszálni bármilyen helyre, és minden létező tudatába be tudnak lépni. Bármikor képesek telepatikusan kommunikálni azzal, akit erre kiválasztottak. Ha a befogadó képes elérni magasabb szintjüket, információkat is nyerhet a Mesterektől. Ez magyarázza meg a nagy vezetőktől igen sokszor hallható „inspiráció” természetét is. A Mesterek a hét felsőbb planéta magasabb vibrációs rezgésű szintjén kapnak tanácsokat a még magasabb entitásoktól. Ezek a fejlettebb entitások náluk is fejlettebb forrásokból kapják a tanításokat, a végső autoritástól, Istentől, vagy MINDEN LÉTEZŐtől. A végső eredmény, természetesen, a tökéletes irányítás. Amikor a Mesterekre hallgatunk, jobb döntéseket hozunk, gyorsabban érünk karmikus ciklusunk végére, és közben kevesebb trauma ér bennünket. Mesterek voltak: Jézus, Mózes, Buddha, Saint-Germain, Krisna, a tibeti Mahatmák stb. Angyalok A teológusok világosan kifejtették, hogy az angyalok teljes mértékben elválaszthatóak az emberi lelkektől. Az angyalok Isten hírnökei. Utalva a teológusokra, egyetlen emberi lény sem vált és nem is válhat soha angyallá. Az angyalok tisztán lelki lények, nincs corpusuk (fizikai testük). Saját társadalmuk, értékeik, hierarchiájuk és szokásaik vannak. Érdemes megjegyeznünk a teológikus nézet néhány elemét:


• Az angyalok az emberétől eltérő világegyetemben élnek. • Egyfajta bejáraton keresztül lépnek be a mi világunkba, hogy ennek révén is felismerhessük őket. • Van tudatuk, akaratuk és céljuk. • Az angyalok mindig hírnökök, védelmezők és vezetők. • Egyetemesek, létük minden vallásnak eleme. Szellemek Ezek a lények azokat az emberi lelkeket képviselik, akik klinikailag meghaltak (lélekké váltak), de nem léptek be a fehér fénybe. Az asztrális síkon maradnak, de meglátogatják a Föld síkját is. Ezen lelkeket nevezik még kísérteteknek, testetleneknek, kopogó szellemeknek (hangos szellemeknek) is. A mumus (Bogie Man) szó egyfajta ijesztő lelket takar. Európa Ankouja is egy ilyen kínzó szellem. Az áldozatot néha élve temették el azért, hogy ilyen lény váljon belőle. Ez a lény később arra szolgált, hogy elriassza a közösségtől a többi kínzó szellemet. Álmodban találkozol szellemekkel. Lehetnek ők eltávozott családtagok és barátok is. Néhány lélek közülük spirituálisán már szabaddá vált, míg mások még mindig azzal küszködnek, hogy megmutassák, mi történik, és hogy a földi lelkek miért nem látják és hallják őket. Védelmezők Azokat a lelki vezetőket, akik erős állatok képét vették fel, olyanokét, mint az elefánt, sárkány, párduc, Védelmezőknek hívjuk. Feltűnhetnek előttünk úgy, mint egy viking vagy egy amerikai indián, de mindig erőteljes a jelenlétük. Megtalálod majd őket, ha nagy belső erőre van szükséged ahhoz, hogy megküzdjél életed kritikus kihívásaival. A Doktor Azt a lelki segítőt, aki mentális, fizikai és érzelmi gyógyulásodban segít neked Doktornak hívjuk. Ez a lelki vezető gyógyítóként vagy orvosként élt e földön. Tanárok Azokat a lelki vezetőket, akik segítenek megérteni azt a világot, amelyben működünk, Tanároknak hívjuk. Ők fontos szerepet játszanak lelki fejlődésünkben. Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy megtanítsák, miként tökéletesíthetjük lelkünk energiáit, hogy végül felsőbb síkokra jussunk.


Üzenetek közvetítői Az olyan fizikai képességeid, mint az intuíció, a látnoki képesség (amellyel látod a lelki vezetőket) stb., az Üzenet közvetítőinek segítségével fejlődnek ki. Ezek az entitások segítenek abban, hogy be tudd fogadni az üzeneteket, és az információ más fajtáit, amelyek a „másik oldalról” érkeznek. Kapuőrzők Ezek a lelkek segítenek a negatív entitások és a gonosz erők elleni lelki önvédelemben. Működésük abban áll, hogy csak a pozitív lényeket engedik kommunikálni veled. Ha transzban vagy meditatív állapotban vagy, akkor különösen fontos szerep hárul rájuk. Kémiai vezetők Fontos, hogy fizikai tested képes legyen kezelni az olyan intenzívebb rezgéseket is, amilyenek a szellemi szinten vannak. Hogy ez megtörténjék, a Kémiai Vezetők segítenek testednek, hogy vegyi folyamataiban könnyebben alkalmazkodjon ehhez a szellemi kommunikációhoz. A felsoroltak a lelki vezetők főbb fajtái. Ezenkívül is igen sok szellem létezik, akik segítenek neked lelki fejlődésedben. Van egy belső válogatott csapatod vezetőkből, akikkel rendszeresen együtt dolgozol. A lelki vezetők külső csapata akkor segít neked, ha a fejlődésben már készen állsz egy konkrét spirituális leckére.Velük jóval ritkább a kapcsolattartás, mint a belső csapattal. A belső csapat egyik tagja az ő képviselőjükként működik, és mint ilyen, ő tartja veled a kapcsolatot. A lelked energiájának (a rezgés frekvenciájának) minősége az, ami egy bizonyos lelki vezetőt hozzád vonz, hogy segíthessen neked. Ezeket a lényeket a legkülönbözőbb módokon ismerheted fel, lehetnek hangok, szimbólumok, illatok, állatok, színek vagy akár emberi lények alakjai. Meg fogják mondani a nevüket, és azt is, hogy milyen kapcsolatban álltak veled az előző életedben, már ha volt köztetek kapcsolat. Íme néhány alapelv a lelki vezetőkkel kapcsolatban, és ahhoz, hogy hogyan fejlesztheted maximálisra azt a kommunikációt, amelyet majd könyvem 12. fejezetében ismerhetsz meg: • Soha nem vagy veszélyben, amikor kommunikációt kezdeményezel egy lelki vezetővel. Ne aggódj amiatt, hogy „birtokolnak-e”, vagy kárt tesznek-e benned valahogyan. • Szándékaid és terveid összeegyeztethetősége a fő magyarázat arra, hogy az adott vezető vagy vezetők csoportja miért téged választott a


• •

• •

közös munkához. A magasabb szintű vezetők a tisztaság, az irányadás és az útmutatás forrásával szolgálnak neked. Ahhoz, hogy kapcsolatba léphess lelki vezetőiddel, nem szükséges transzban, meditációs állapotban vagy álomban lenned. Az angyalok például legtöbb kapcsolatukat akkor alakítják ki velünk, amikor ébren vagyunk, tudatos állapotban, de a transz azért megkönnyíti a kapcsolatfelvételt. Minden lelki vezetővel történő kommunikáció irányítása mindig rajtad múlik. Ha nem állsz készen, vagy csak nem akarsz kapcsolatba kerülni, akkor egyszerűen elutasíthatod a vezetőt. Ez többnyire nem jelent problémát, hiszen lelki vezetőid telepatikusan olvasnak a tudatodban, így azzal is tisztában vannak, hogy mikor vagy fogékony rájuk, és mikor nem. A lelki vezető egészen addig minden eszközzel segíteni fog neked, amíg ez nem okoz másoknak sérelmet, vagy nem zavarja saját lelki fejlődésedet. Ezen azt értem, hogy egyetlen lelki vezető sem fogja karmikus leckédet megtanulni helyetted. Ezt neked magadnak kell megtenned. A lelki fejlődésben nincsenek „gyorsabb utak”. Lelki vezetőid segíteni fognak neked kapcsolatotok révén, de mindig megmarad a szabad akaratod, hogy visszautasítsd a tanácsukat. Néhány lecke nehezebb, mint a többi. A segítő lényekkel folytatott kommunikáció hatékonyan fogja gyorsítani lelki fejlődésedet, de ne várj azonnali kinyilatkoztatásokat minden esetben, amikor kapcsolatba kerültök. Ne kövesd vakon a lelki vezetők tanácsait. Bátran ellenőrizd őket. Olvasd újra az angyalokról szóló leírást, hogy megértsd, mit várhatsz, és mit nem várhatsz a valódi lelki vezetőktől. A lelki vezetők csak a te engedélyeddel lépnek kapcsolatba veled. A lelki vezetőkkel való kapcsolat eredményeképpen elvárhatod, hogy spirituálisán megvilágosodj, és növekedjék benned a mások iránt érzett részvét. Azt a feladatodat, melyet a múltban talán nem sikerült megoldanod, most megoldhatod. Tapasztalatot szerezhetsz a fizikai, mentális, érzelmi és spirituális gyógyításban, és segítőid fizikailag megvédenek téged.

A lelki vezetők gyakran választják a telepátiát az információk eljuttatásához. Máskor metaforákat, szimbolikus alakokat, színeket használnak. Néhány vezető előző életeket is figyelembe vesz, mások filozofikusak vagy poétikusak. A vezető azt is választhatja, hogy saját válaszaidat találd meg azon kérdések sorára, amelyeket ő tesz fel neked. Ez a spirituális lény a világegyetem felsőbb


igazságát magyarázhatja el, vagy beavathat téged saját lelked céljaiba. Gyakran az általad használt szókincs és kifejezési mód a lelki vezető kiválasztásának alapja. Művészi vezetők szívesen kapcsolódnak művészekhez, tudományosak tudósokhoz stb. A lelki vezetők a legegyszerűbb módon választják meg azt a módszert, amellyel üzeneteik eljuthatnak hozzád. Gyakran a hozzád legközelebb álló formában jelentkeznek. A gyakorlat meg fogja növelni annak a lehetőségét, hogy vezetőd üzenete tisztán jusson el hozzád. Saját lelki fejlődésed és tudatod kiterjesztése hozzásegít majd ahhoz, hogy jobban megértsd azt. A saját felsőbb éned elérése az általam ismert leggyorsabb út ahhoz, hogy elérhesd a lelki vezetőiddel való kapcsolatot. Részletesebben a 14. fejezetben ejtek majd szót erről. A következő eset Soul Healing című könyvemben jelent meg, és azt példázza, mennyire fontos, hogy lelki vezetőid szerepet kapjanak az életedben: „Marissa tizennyolc éves volt, amikor angyali közbenjárásra lett szüksége ahhoz, hogy megmeneküljön élete legtraumatikusabb eseményétől. Szűz volt és istenfélő keresztény. Marissa legjobb barátja, Carla épp az ellenkezője, és folyamatosan arra csábította Marissát, hogy drogokkal és szexszel szélesítse horizontját. Carla sűrűn váltogatta partnereit, füvet szívott, alkalmanként kokaint használt. Marissa soha nem próbálta ki a drogokat, sőt még alkoholt sem ivott. Annak, hogy mégis Carlával barátkozott, az volt az egyetlen oka, hogy nem volt más barátja. Egyik nap Carla meghívta Marissát egy partira, amelyet Los Angeles-i otthonában tartott. Carla szülei elutaztak a hétvégére Palm Springsbe, így a fiatalok maguk lehettek. Amikor Marissa megérkezett, sokkot kapott. Azon túl, hogy több mint százötven ember volt jelen (neki azt mondták, hogy talán tiz-tizenkét személy lesz ott), a lakás tele volt kábítószerrel. Az emberek füvet szívtak, mindenféle pirulákat szedtek, még tűt is használtak. Todd és James, Carla két legjobb barátja gyorsan bevezette Marissát a dolgozószobába, hogy mutassanak neki valamit, amit Carla készített a lány számára. Mivel Carla hobbiból festegetett, ez nem volt gyanús Marissának. Odabent Todd és James letépte Marissa blúzát, és közölték vele, hogy meg fogják erőszakolni. Marissa ledermedt, és egy imát lehelt az Ég felé. Ekkor egy hangos koppanás a bejárati ajtón mindent megváltoztatott. Egy hang közölte: »ltt a rendőrség, nyissák ki az ajtót!« Marissa megjegyezte a nevét, jelvényének számát, a járőrautó számát, és elhagyta a helyszínt. Nem tett semmilyen feljelentést Todd és James ellen. Pár nappal később felhívta az őrsöt, hogy kifejezze háláját a rendőrnek. Meghökkent, amikor megtudta, hogy a nyilvántartás szerint nem létezik ilyen nevű rendőr. A járőrkocsi és a jelvény száma sem volt nyilvántartva náluk. Végezetül nem tudtak semmilyen telefonhívásról azon az éjszakán, amely Carláék házával kapcsolatban lehetett volna. Amikor Marissa négy évvel később az irodámban elmesélte nekem ezt az


incidenst, azt kérdezte tőlem, hogy ki lehetett ez az ember. Azt válaszoltam, meglehet, hogy az »őrangyala« volt. Mára Marissa férjhez ment, és egy fiúgyermek büszke édesanyja. Igen, megőrizte szüzességét egészen a nászéjszakáig úgy, ahogy megígérte. Olyan férjet kapott, aki szintén tiszteli ezeket az értékeket, és mindketten nagyon boldogok. Ez az eset a gyógyulás eddig nem vizsgált típusát illusztrálja. Ez hívom megelőző módnak. Marissa őrangyala (vagy felsőbb énjének avagy vezetőjének manifesztációja) megmentette őt a fizikailag, érzelmileg, és spirituálisán legtraumatikusabb eseménytől. Egy pillanatig sincs kétségem afelől, hogy Marissa számos szempontból sérült volna, ha megerőszakolják; ha Tedd és James vissza tudott volna élni kiszolgáltatott helyzetével. Ez a tapasztalat tovább erősítette Marissa hitét Istenben és a sors hatalmában.49 10. FEJEZET MEGSZÁLLOTTSÁG Ebben a fejezetben azokról a testetlen tudatosságokról vagy köztes lényekről fogunk beszélni, akik részben vagy teljes mértékben megkísérlik élő személyek testébe behelyezni magukat. Fontos, hogy megkülönböztessük ezt a jelenséget a démonikus megszállottságtól – ez utóbbival a 11. fejezetben fogunk részletesen foglalkozni. A „megszállottság” kifejezés, Hollywoodnak valamint Az ördögűzőhöz hasonló filmeknek és regényeknek köszönhetően, mindenki által jól ismert. A teológiai és tudományos szakirodalom számos egyéb fogalmat is használ, hogy megkülönböztesse e jelenség különböző megjelenési formáit. A megszállottságnak három csoportja létezik: a pszeudomegszállottság, a megszállottság, és a test bitorlása. A pszeudomegszállottság az a ritka jelenség, amely akkor következik be, ha az adott személynek az egyik korábbi életéből származó személyisége vagy személyiségrésze mostani aurájához kapcsolódik. Az ilyen személyiségek szinte mindig egy erőszakos halállal végződött életből származnak. Mivel nem voltak képesek öntudatra ébredni ezen elmúlt élet során, és nem tudták elsajátítani karmikus leckéiket, ezért nem sikerült integrálódniuk magasabb rendű énjükkel. Az ilyen esetekben sokkal inkább integrációs kezelésre van szükség, mintsem ördögűzésre. Az ilyen páciensek esetében gyakran jelentkezik autizmus, anorexia nervosa, bulémia, migrénjeik vannak, érzelmileg instabilak, és fantomfájdalmakat tapasztalnak. Gyakran megfigyelhető, hogy ezek a problémák pszichoszomatikus panaszként fogalmazódnak meg. Az „infesztáció” 49

Goldberg: Soul Healting. I. m.


(megfertőzöttség), és a „leárnyékoltság” szintén gyakori ezeknél az embereknél. Marsha esete a pszeudomegszállottság tipikus példája. Sok évvel ezelőtt jött el a rendelőmbe, hogy megoldást találjon érzelmi instabilitásának súlyos rohamaira. Marsha harmincas évei elején álló, jó keresztény nő volt. Mindig ott függött a kereszt a nyakában. Akkortájt randevúzgatott egy Dan nevű férfival, de volt barátja, a rögeszmés Hal mindenhová követte őt. Marsha nemsokára roppant bizarrul kezdett viselkedni: Istent káromolta, prostituáltnak adta ki magát egy idegen előtt, és folyamatosan rémálmai voltak, melyek azzal végződtek, hogy egy trópusi szigeten meggyilkolták. Egyik előző élete során Marsha Martinique-on élt az 1700-as években. Jacquline-nak hívták, és apácának készült. Egy éjszaka megerőszakolta őt egy részeg tengerész, és hiába kapott vigasztalást a helybeli paptól, úgy döntött, hogy elszökik a zárdából. Egy bordélyban végezte, prostituáltként. A bordély tulajdonosa zaklatta és gyakran megverte, végül egy féltékenységi roham alkalmával meg is ölte őt. Jelenlegi életében Dan a pap reinkarnációja volt, Hal pedig a bordély tulajdonosáé. A regressziós hipnózis és a felettes tudattal való kapcsolatteremtés technikáinak segítségével képes voltam felszabadítani Jaqueline-t, és integrálni ezt az előző életbéli személyiséget Marsha magasabb rendű énjéhez. Marsha visszatért normális életéhez, és soha többet nem hallott Jaqueline-ról. A pszeudomegszállottság egy másik esetéről az Előző életek, jövendő életek című könyvemben számoltam be.50 Ez a páciensem, Gina anorexia nervosában szenvedett. Körülbelül százhatvanöt centiméter magas volt, és amikor kezelni kezdtem, mindössze negyven kilót nyomott. Ha Gina a tükörbe nézett, egy hájas, a húszas évek gengsztereinek ruháiba öltözött férfi képét látta. Ez volt az előző életbéli személyisége: ebben az életében Ginát Eddie Laslow-nak hívták, és Chicagóban élt. Ez az étteremtulajdonos és gyilkos Gina jelenlegi életbéli etikájának és moráljának antitézisét képviselte. Miután végigcsináltuk a regressziós és integrációs folyamatot, Gina felszedett tíz kilót, és a súlya ötvenhárom kilogrammon állapodott meg. Elhárította előző életbéli személyiségének, Eddie Laslow-nak ezen pszeudomegszállási kísérletét. Érdemes megjegyeznünk, hogy amikor Eddie képe először tűnt fel Gina álmában, azt súlyos álmatlanság követte. A pszeudomegszállottság utolsó példája egy szabadságát Németországban töltő páciensemről szól. A hölgy úgy tervezte, hogy továbbutazik Belgiumba, de huszonnégy órán keresztül feltartották. Hogy elüsse így felszabadult idejét, elhatározta, hogy meglátogat egy múzeummá alakított kastélyt. A kastélyban megállt egy portré előtt, mely az épület középkori lakóinak egyikét ábrázolta. Amikor megpillantotta a képet, páciensem szó szerint ledermedt. Egyetlen 50

Goldberg : Előző életek.: I. m.


tagját sem volt képes megmozdítani, míg újra le nem élte a festményen lévő nő életét. Ez a spontán regresszió negyvenöt percig tartott. Amikor hazaért, ez az információ megerősítést nyert. Mivel korábban soha nem járt Németországban, és sem a középkori Németországot, sem az adott asszony életét nem ismerte különösképpen, nem nevezhetjük ezt az esetet déjà vunek vagy kriptonéziának (olyan esetnek, mely során valamely sok évvel korábban olvasott, a tudatalattiba temetődött információ hirtelen a felszínre bukkan). Előző életbéli személyisége kísérletet tett arra, hogy birtokba vegye páciensem testét, és majdnem egy órán keresztül sikerrel is járt. Ez az ideiglenes pszeudomegszállottság ártatlannak bizonyult, noha egy élettelen tárgyat (egy portrét) használt fel közvetítőként. A valódi megszállottság esetében egy idegen, test nélküli entitás (kopogó vagy egyéb szellem) arra tesz kísérletet, hogy egy élő személy testébe költözzön. Ez a megszállottság leggyakoribb formája. Ennek a lélekkapcsolódásnak a megszüntetését „eltávolítás”-nak is nevezik. A megszállást végrehajtó test nélküli lény az adott személy testét használva, annak aurájához vagy magához a lelkéhez társul. Ezek az entitások részesei lehettek a megszállott személy valamelyik előző életének, de különálló emberi lényekként. A valódi megszállás többnyire véletlenszerűen következik be, de szándékosan is létrejöhet. Ettől függően beszélhetünk aktív, illetve passzív folyamatról. Ezen semleges vagy pozitív lelkek többnyire nem szándékoznak huzamosabb ideig birtokukba venni az ember testét. Ugyanerre másik példa a médiumok transzállapota, melynek során a médiumok egy testetlen entitás szavait, gondolatait közvetítik. Annabel Chapin The Bright Light of Death (A halál tiszta fénye) című könyvében roppant pontosan leírja a megszállást végrehajtó lény állapotát, amikor azt állítja, hogy: „Azzal, hogy visszautasítják a másvilágban rájuk váró státust, és makacsul ragaszkodnak saját útjukhoz, megfosztják magukat a rájuk váró sokkal nagyszerűbb boldogságtól. A mozgékonyság érzete, amely a halál utáni élet dimenziójában a személyek egyik legtipikusabb állapotát jellemzi, félrevezeti őket: azt gondolják, hogy valójában nem haltak meg, és így csak fel-alá téblábolnak. Azért harcolnak, hogy ott maradhassanak, ahová nem tartoznak, és ahol gyakran nem is kívánatosak. Ők az úgynevezett „földhöz kötött lények”. Ez az elnevezés pontosan illik az állapotukra, mivel olyan eltávozott lelkek ők, akik nem hajlandók folytatni az útjukat. Ezek az emberek továbbra is közel állnak létezésük régi formájához, és ahhoz a fizikai síkhoz kötik magukat, melyen többé már nem élhetnek. Semelyik világhoz sem tartozó, otthontalan lényekké válnak. Nemcsak a földhöz kötött halottaknak van rendkívül nagy szükségük a


segítségre, hanem azoknak az élőknek is, akik ezen eltávozottak láthatatlan jelenlétének áldozataivá válnak. Ha egyiküket felszábadítjuk, mindketten megmenekülnek: mind a kettőjüknek megadatik, hogy saját életüket éljék, a saját világukban, megszabadulva a másik vágyainak és makacsságának béklyóitól. „51 Egyik nőbetegem olyan megszálló lélek áldozatává vált, aki házának korábbi lakója volt. Ezt a férfit az 1900-as évek elején gyilkolták meg, egy éjszakai rablás során. Amikor páciensem a lakásába költözött, a szellem ezt a privát szférája elleni támadásnak értelmezte. Páciensem utánanézett néhány dolognak, miután ezt a szellemet sikerült eltávolítani. Ő jött rá arra a tényre, hogy a férfit abban a házban gyilkolták meg. A szellem nyilván a korábbi tulajdonosokat is zaklatta, de ez volt az első eset, hogy a ház lakói közül valakinek a testét is meg akarta kaparintani. Ez kis híján sikerült is neki. Ez az eset kivételt képez azon általános szabály alól, mely szerint a megszálló szellem nem kívánja kisajátítani a gazdatestet. A szellemmel folytatott beszélgetésem világossá tette; ő pusztán meg akarta ijeszteni páciensemet, hogy véglegesen hagyja el a házat. Még a test nélkülieknek is van magánéletük. Még egy mellékkörülmény: páciensem és a szellem között nem volt semmilyen kapcsolat az előző életeik alatt. A bitorlás során viszont a test nélküli lény teljesen átveszi az adott személy testét. Ilyenkor többnyire démonikus szellemmel állunk szemben (lásd a 11. fejezetet). A démonikus entitásoknak az a határozott céljuk, hogy véglegesen megkaparintsanak egy emberi testet és lelket. A történelem során minden kultúra elismerte a megszállottság, illetve a test bitorlásának állapotát. Amint azt már korábban is kifejtettem, ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, a lelki támadás valamely fajtájának át kell hatolnia az aurán. A betegség, a drogok használata, az irigységhez és a méreghez hasonló szélsőséges érzelmek és a test átadására való akár tudatos, akár öntudatlan, önkéntes felajánlkozás, mind olyan tényezők, melyek elősegíthetik ezt a jelenséget. Ahelyett, hogy belépnének a Fénybe, a földhöz kötött lelkek különféle okok miatt elutasítják a fejlődés természetes folyamatát. Zavarodottak, nem képesek elszakadni az általuk megszállt személytől, vagy azért, mert a földön ez a személy volt a szerelmük, vagy azért, mert valamilyen félbehagyott ügyüket akarják elrendezni. A megszálló lelkek az összes problémájukat magukkal viszik az áldozatba, legyen az félelem, vágy vagy szenvedély. Tetteik az életre jellemző tetteket utánozzák. A fájdalmak továbbra is megmaradnak, öngyilkossági hajlamok jelentkezhetnek, a drogfüggőség gyógyszerek szedésében kereshet megvalósulást és így tovább. A földhözragadt lelkek jelenlétének másik oka az, hogy nincsenek tudatában a 51

Annabel Chaplin: The Bright Light of Death. Marina del Ray, DeVorss and Co., 1977, 100. o.


saját haláluknak. Az ilyen test nélküli lelkek rákapcsolódhatnak más emberekre, és amikor az a személy meghal, tovább tévelyegnek. A megszállott egyén lehet, hogy szó szerint a megfelelő időben volt a rossz helyen, és így tett szert, mint megszállójára, erre az entitásra. Egyéb esetek is lehetségesek. A frissen elhalálozott lélek – földhözragadt szellemként – csatlakozhat egy új gazdához azzal a lélekkel egyetemben, aki eredetileg hozzá társult. Ez az „egymásba ágyazottság” olyankor következhet be, ha egy már megszállott emberi lény halálozik el, és maga is csatlakozik az eredetileg hozzá kapcsolódott testetlen köztes lények falkájához, hogy immár közösen bitorolják egy másik emberi lény testét. A megszállottság és a test birtokba vétele közti különbséget az is mutatja, hogy míg az előbbi jelenség bekövetkezéséhez nincs szükség a befogadó engedélyére, addig az utóbbi esetben ez szükséges. Habár úgy tűnhet, hogy ez a szabad akarat megsértésével megy végbe, a testbitorlás áldozata karmikusan maga választotta meg ezt a forgatókönyvet. Ez utóbbi esetben nem lehet mentség, hogy az adott személy nem vesz tudomást arról a lehetőségről, hogy egyéb lelkek kapcsolódhatnak hozzá, vagy ha elutasítja ezt a tényt. Az áldozatok nagy része nyitottá teszi magát ezen folyamat számára azáltal, hogy saját valóságot teremt, vagy legyengíti saját auráját, amint ezt fentebb már részletesen kifejtettük. A már leírt tényezőkön túl ezen entitások kapcsolódása egyéb okok miatt is bekövetkezhet. A vérátömlesztés, a sebészeti beavatkozások, a szervátültetések, sérülések, autóbalesetek szintén előidézhetik ezt a jelenséget. A befogadó lélek érzelmeinek kifejezése gyakran felerősödhet, és ez alkalmanként odáig fajulhat, hogy az illető helytelenül túlreagálja a mindennapi élethelyzeteket. A társult lelkek megváltoztathatják a befogadó eredeti karmikus útját és lehetőségeit. Karmikus pusztítást vihetnek végbe azáltal, hogy késleltetik vagy siettetik az egyén halálát. Ha az adott lélek előző életében az ellenkező nem tagja volt, akkor akár meg is változtathatja a megszállt személy szexuális berállítottságát. Az ilyen folyamat gyakran a házas- és élettársak kiválasztását is befolyásolhatja. A befogadó rendszerint nincs tudatában ennek a folyamatnak. A társult lélek viselkedésmódja, vágyai és gondolatai a befogadó sajátjaiként jelennek meg. Sokkal nagyobb gyanúval élhet az az ember, akihez nemrég társult egy lélek, különösen akkor, ha bizonyos jól felismerhető tünetek jelentkeznek nála. Íme néhány ezen jelek és tünetek közül: szokatlan és nem megfelelő viselkedési minták vagy beszédstílus; váratlanul megkezdődő drog- és alkoholfogyasztás; ismerős helyzetekre adott szokatlan reakciók; olyan megváltozott fizikai érzetek és tünetek, melyeknek nincsen egészségügyi okuk; hirtelen szerzett idegen nyelvismeret; és feltűnő személyiségváltozások, legyenek ezek akármilyen kicsinyek is, különösen ha műtétet, balesetet, érzelmi felindultságot vagy – ahogy az általam korábban leírt esetben történt – új otthonba költözést követően alakulnak ki.


A társult lelkek okozta problémák kezelésében a regressziós terápia, a felettes tudattal való kapcsolatteremtés és a tisztító technikák (lásd a 14. fejezetet) nyújtják a leghatékonyabb segítséget. A társult lelkeket fel kell szabadítani, vagy integrálni kell őket ahhoz, hogy sikert érhessünk el a regressziós terápia során. Amint ezt a lelket sikerül eltávolítani, a korábbi tünetek gyorsan és véglegesen megszűnnek. A társult lélek elleni terápia a következpő lépésekből áll: 1. A testetlen lélek felfedezése és azonosítása. Ennek végrehajtásához a hipnózis a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb módszer. 2. A diagnózis felállítása: a terapeutának meg kell állapítania, hogy pszeudomegszállottsággal, megszállottsággal vagy testbitorlással van-e dolga. 3. A harmadik lépés az, hogy a terapeuta párbeszédbe kezd az illető lélekkel. Pontosan szeretnénk tudni, hogy mi vezetett el ehhez a társuláshoz. Az integrációs megközelítés segít a páciensnek e kérdés kezelésében. Ennek a lépésnek az az egyedüli célja, hogy elősegítsük a léleknek a befogadótól való végleges felszabadulását. 4. A negyedik lépés során a társult lelket ténylegesen felszabadítjuk, hogy elindulhasson a Fény felé. A halálközeli élményekről szóló beszámolók igen pontosan írják le ezt az élményt. A korábban társult lényként létező lelket az átmenetet előkészítő családtagjai és barátai, valamint saját lelki vezetői fogadják. 5. Az utolsó fázis olyan vizualizációs technikákból áll, melyek helyrehozzák az adott személy sérült auráját. Ezekkel a technikákkal a 13. és a 14. fejezet során fogunk részletesebben foglalkozni. Az integrációs és tisztító technikáknak köszönhetően az ilyen esetekben mély és tartós változások következnek be. Az a test nélküli lélek, akit már elküldtünk a Fénybe, többé soha nem lesz képes visszatérni előző befogadójához. A rendellenes tünetek és viselkedésmódok azonnal megszűnnek. Pácienseim úgy írták le ezt a hatást, mintha megszabadultak volna a terheiktől vagy gátjaiktól. Ezután már képesek visszatérni megszokott életükhöz, és eresebbnek érzik magukat, mint valaha. Ezen technika másik nagy előnye az, hogy nem függ a terapeuta megérzéseitől vagy személyiségétől. Mindaddig, amíg szisztematikusan betartják a leírt metódust, szinte garantált a siker. A LÉLEKTÁRSULÁSOS ESETEK KEZELÉSI TECHNIKÁI A probléma megoldásának egyik módszere az lehet, ha meggyőzzük a megszálló lelket, hogy hagyja el a befogadót. Ez a folyamat a megszálló lélekkel folytatott beszélgetés keretében zajlik le, miközben a befogadó mély hipnotikus transzban van. Íme néhány állítás, melyek segítségével meggyőzhetjük a


testetlen, köztes lelket: • A fizikai tested meghalt. Ez a lét nem a tiéd, és te soha nem lehetsz ez a személy. • Ha belépsz a Fénybe, együtt lehetsz szeretteiddel, elfoglalhatsz egy tökéletes testet, békés és teljes élet vár rád. • Azzal, amit most csinálsz, ártasz magadnak és annak az embernek, akihez társultál. • Nem kell félned a pokoltól. A pokol nem létezik. • Távozz békében és szeretetben, és tekintsd magad áldottnak. Előfordulhat, hogy a befogadót vissza kell vezetni valamelyik előző életébe, hogy újraélje azt a pillanatot, amikor a testetlen lélek beleköltözött. Ebben a folyamatban én mindig igénybe veszem a befogadó Mestereinek és Őrzőinek valamint felsőbb énjének segítségét. Alkalmanként arra is megkérem ezeket a lényeket, hogy tegyenek félre minden negatív érzelmet; dühöt, gyűlöletet, irigységet, haragot és a mások feletti uralom vágyát. Egy másik kérést is szoktam intézni minden társult test nélküli lélekhez: legyenek segítségemre abban, hogy megoldjuk a hozzájuk hasonló lények által más befogadó személyeknek okozott problémákat is, segítsenek a többi köztes lénynek is abban, hogy belépjenek a Fénybe. Ha szükséges, fizikailag utasítom őket, hogy ragadják meg a többi megszállót, és vigyék el őket a saját szellemi vezetőikhez. A pszeudomegszállottság kezelésének másik megközelítési módja a csakragyógyítás elemeit alkalmazza. A befogadót visszavezetem előző életének azon pillanathoz, amikor a társulás bekövetkezett. Arra kérem, hogy távolítsa el a testéből az erőszakos halálát okozó tőrt, golyót vagy egyéb tárgyat. Hozzákezdek a felettes tudattal való kapcsolatteremtéshez, és megkérdezem a felsőbb ént, hogy mely csakrák sérültek a kérdéses előző életben. Az alábbi fénygyógyítási technikát alkalmazom. Megkérem a pácienst, hogy: 1. Először áramoltassa egy tiszta kék és egy zöld fény energiáját harmadik szemének környékéről. A két fénynyalábot tartsa fent mindaddig, amíg bizsergő, hideg vagy meleg érzést nem okoznak a homlokán. 2. Ha már érzi ezt az érzést, adja hozzá a problémáját jellemző színt ezekhez a fénynyalábokhoz: kommunikációs probléma esetén a lilát, félelem esetén a sárgát, a kreativitással kapcsolatos problémák esetén a zöldet, depresszió esetében pedig a kéket. 3. Most ezen fények lézersugarait a páciens lassan lefelé mozgatja a homloktól az érintett csakrák irányába. Tíz másodpercig kell egy adott helyen tartani őket, majd szétterjednek azon a területen. 4. Ezután ezeket a sugarakat a páciens harminc centiméternyire a feje fölé


irányítja, ahol azok egyesülnek az aurájával. A fénysugarak aztán lefelé terjednek a testen, egészen a lábfejig. 5. Arra kérem a pácienst, hogy meditáljon három percig, majd tegye össze a kezét, aztán érintse meg a combját. Ezek a technikák mozgósítják és újraélesztik öngyógyító energiáinkat, ennek eredményeképpen megerősödik az auránk, és újrarendeződnek a sérült csakrák. Ezeknek a lézernyalábokat gyógyító energiaként alkalmazó technikáknak a különböző variációi arra szolgálnak, hogy visszaillesszék az elveszett végtagot, visszategyék a levágott fejet és így tovább, hogy helyrehozzák az előző élet személyiségének teljességét. Ez a testrészeket lézerrel „hegesztő” technika roppant hatékony. Alkalmazható a rák és más betegségek gyógyításában is. Ha az előző élet személyisége nem tudja végrehajtani ezt a műtétet, akkor azt javaslom neki, hogy vegye fel az elvesztett fejet, végtagot, és vigye magával a Fénybe. Ez a technika a démoni megszállottság kezelésére is alkalmas, mivel ezek a negatív entitások alacsonyabb rendűek. A szeretet és a könyörület meglepően hatékony ezen alacsonyabb rendű lényekkel szemben. Egy magasabb szintű démonhoz azonban valódi ördögűzésre van szükség, erről majd a 11. fejezet során ejtek szót. Ezt a fejezetet a társult lelkek esetében alkalmazott terápia összefoglalásával szeretném zárni: • A társuló lélek valós veszély, mely hatással van az emberi lényekre. Ha egy testetlen köztes lény kapcsolódik az auránkhoz, akkor az mindenképpen megváltoztatja fizikai erőnlétünket, érzelmeinket, viselkedésünket és gondolkodásmódunkat. • Ezek a tünetek nem azonosak a skizofrénia, az alszemélyiségek, a gondolatformák, a disszociatív személyiségzavar, a tudathasadás, a hisztéria és egyéb pszichiátriai esetek tüneteivel. • Léteznek olyan speciális, illetve rutineljárások, amelyekkel az efféle problémák sikeresen kezelhetők. A társult szellem által okozott rendellenes viselkedés azonnal megszűnik, amint sikerül eltávolítani a test nélküli köztes lelket. • Ez a módszer az efféle lények médiumokon keresztül történő egyszerű megnyilvánulásainak logikus továbbfejlesztése. 11. FEJEZET A DÉMONOLÓGUS: A LELKI VÉDELEM UTOLSÓ MENTSVÁRA Belépsz az otthonodba, és hirtelen őrült zakatolás hallatszik a falakból, magukra a falakra pedig láthatatlan kezek obszcén, istenkáromló feliratokat írtak


egy tucat nyelven. Különböző dolgok materializálódnak és dematerializálódnak a szemed előtt. A vallási tárgyak szentségüktől megfosztva, fejjel lefelé vannak felakasztva. A székek sarkain kis tüzek pislákolnak; a függönyök már lángban állnak. Olyan sűrű a gonosz jelenléte a levegőben, hogy vágni lehetne. Istentelen kiáltás, vészjósló nyöszörgés, tébolyult kacaj hangzik fel, és megfagy az ereidben a vér. Majd maga a szellem is feltűnik, belép az ajtón, keresztülsétál a falon, vagy testet ölt mögötted. A fentebb leírt eset a lelki támadások legrosszabb típusa, a démoni megszállás. A lelki csata ilyen formája csak valamely papi személy által végrehajtott ördögűzéssel nyerhető meg. De vajon miért akarják ennyire megszállni az embereket ezek a negatív lények? E a démoni szellemek a hamisítatlan pokol birodalmának lakói, így bármit megtesznek, hogy kiszabaduljanak elviselhetetlen helyzetükből. Ezt a poklot ezek a démonok teremtették, hogy egymást kínozzák. Arra, hogy elhagyhassák, egyetlen lehetőségük az, ha emberi testbe bújnak. Különböző démoni lények képesek arra, hogy emberi testeket bitoroljanak. Pontosan erről van szó. A megszállás másik oka, hogy előmozdítsák az emberiség pusztulását, és megkaparintsák a Földet. Mindezt úgy kell megtenniük, hogy az egész Isten színe előtt menjen végbe. A démonok tetteit az Antikrisztus mentalitása határozza meg. Valójában igen nagy különbség van az elmebetegségek és a megszállottság között. A démoni megszállás mindig a tudat elvesztésével jár. A hagyományos pszichológia nem ismer olyan lelki betegséget, mely az éntudat teljes elvesztését eredményezné. Freud a következőket írja A pszichoanalízis foglalata című művében: „A betegek még olyan állapotaikról is, amelyekben egészen a hallucinatorikus zavartságig távolodtak el a külső valóságtól (amenica), úgy számolnak be a felgyógyulásuk után, hogy a lelkük csücskében – ezt a kifejezést használják – egy normális személy volt elbújva, aki szenvtelen megfigyelőként szemlélte a betegség kísértetjárását. „52 A megszállottság valódi eseteiben az egyén a tudat elvesztését tapasztalja meg. Ami az emberi lény tudatának vagy a lelkének helyére lép, az az illetőtől teljesen független entitás. A démoni szellem elűzheti az emberi lelket, vagy együtt élhet vele annak testében. Ha ez történik, akkor mind a megszálló entitás, mind a lélek beszélhet a testből – akár ugyanabban a pillanatban is. A megszálló démonok durva, mély férfihangon beszélnek akkor is, ha gyermek vagy nő testéből szólnak. Beszélhetnek olyan idegen vagy halott nyelveken is, melyeket a megszállott korábban nem ismert. 52

Sigmund Freud: A pszichoanalízis foglalata. (Fordította Binét Ágnes.) In Esszék. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982,468-469. old.


A „metamorfózis” szintén egy személy megszállottságának a jele lehet. A test és az arc fizikai deformációja arról tanúskodik, hogy ez nem egy egyszerű orvosi probléma következménye. Disznó, farkas és – leggyakrabban – gorilla képének felvétele fordul elő az esetleírásokban. A bőr és a csontok megváltoztatják formájukat, majd amikor megszűnik a megszállottság, teljesen visszaalakulnak. A megszállottsággal járó másik jellemző az – és elmebetegségben ez sem fordul elő –, hogy a megszállott környezetében egyértelműen természetfölötti jelenségek következnek be. A megszállottság eseteinek ötven százalékában tapasztalható ilyen jelenség. Például tárgyak teleportációja, levitációja, materializációja és dematerializációja figyelhető meg. A démoni szellem idézi elő a természetfeletti jelenségeket, ezáltal bizonyítva, hogy szolgálatában nem emberi erők állnak. Ha valakit valóban megszáll egy démoni szellem, akkor csak az ördögűzés fordíthatja vissza ezt a folyamatot. Az ilyen lény nem csak a testet hajtja rabszolgasorba, de végül magát a lelket is. A démoni szellem irigy az ember szabad akaratára, mely egész élete során végig megadatik neki. Az élet és a szabad akarat az egyén tulajdona, a lélek Istené. A démoni szellem azért támad az ember lelkére, hogy Istent bosszantsa. Az ördögűzés szó szerint azt jelenti, hogy a gonosz szellemet Isten nevében ki kell űzni az emberből. Minden nagyobb vallásnak – liturgiája részeként – van saját ördögűző szertartása. A legtöbbek által ismert szertartás a Rituále Romanum, amelyet a római egyház kifejezetten azért fejlesztett ki, hogy segítségével kiűzhesse a démoni szellemeket az emberi testekből. Nem mindegyik ördögűzés ilyen nagyszabású cselekedet. Kisebbfajta ördögűzésnek minősülhet az áldás is. A keresztelés szertartása is egy kisebb ördögűzés. Úgy tűnik, éppen ez a magyarázata annak, hogy miért van olyan kevés spontán démoni megszállás. Más vallásoknak is megvan a katolikus szertartásokkal egyenértékű ördögűző rítusa. Azt is gondolhatjuk a démoni lényekről, hogy olyan nem emberi terroristák, akik megkaparintják a testeket, és túszul ejtik a lelket. A Rituále Romanumot úgy tervezték meg, hogy felszabadítsa a lelkeket e zsarnokság alól. Mielőtt az egyházi személyek egyáltalán gondolkodni kezdenek az ördögűzésen, a megszállás tényének kétségbe vonhatatlanul be kell bizonyosodnia. Amikor már minden természetes magyarázat kudarcot vallott, alaposan megvizsgálják a természetfelettinek tűnő jelenségeket. Az emberiségnek fontos, hogy minden egyes lelket megmentsen, hiszen a démoni erők legfőbb célja az, hogy elpusztítsák fajunkat, és megkaparintsák a bolygónkat. A KÍSÉRTETEK ÉS A DÉMONOK KÖZTI KÜLÖNBSÉG A közhiedelemben többek közt az a téves elképzelés él, hogy a kísértetházban lezajló események, illetve a megszállások csakis a kísértetek művei lehetnek. A


kísértet vagy szellem az emberi életek között vándorló emberi lélek. A démoni szellemek azonban soha nem voltak emberi lények, ők pusztán bukott angyalok. Az Ószövetség és az Újszövetség több mint háromezer alkalommal tesz említést angyalokról és démonokról. Ezek az írások a démoni lények eredetének legmegbízhatóbb forrásai. Szent Ágoston De civitate Dei53 című műve tolmácsolja leghitelesebben az angyalok bukásának történetét. Foglaljuk ezt össze: „Az első Isten teremtette lények az angyalok voltak. A teremtett angyalok közül egy sem volt előkelőbb Lucifernél. Isten olyan tökéletesre alkotta meg Lucifert, hogy az csaknem isteni volt. Ő azonban nem elégedett meg saját lényével, irigysége odáig vezette, hogy olyat követeljen, ami nem az övé. Valójában ő akart Istenné válni, hogy érvénytelenítse Isten létét, és lerombolhassa a Mennyországot. Így a démoni szellemről kiderült, hogy ő a birtoklás negatív szelleme. A Luciferrel szövetséges más angyalokban is élt a rombolás vágya, a »mohóság«… Isten azzal felelt e kozmikus összeesküvésre, hogy letaszította Lucifert és csapatát a Mennyországból, így ezen bukott angyalok örökkön tartó engedetlenséget fogadtak Isten ellen. Lucifer a Sátán nevet kapta – ő lett a rágalmazó, a vádló, a hazugságok atyja. Noha kiestek Isten kegyelméből, a bukott angyalok hatalma megmaradt, és szolgálatukba fogadták az összes természetfeletti erőt, amelyet teremtésükkor kaptak. Ezek az erők elsősorban a halhatatlan létezés következményei; a világegyetem misztikus ismerete: a természet erőinek megkerüléséhez szükséges erő… a démoni erők nem elérhetőek az. ember számára. Helyette a szövetség úgy szólt, hogy Isten megvédi az embert, ha másfelől az ember tiszteli Isten hatalmát.54 Ha beszédre kényszerítik, a démon válasza a következő: „A számunk légió, Egyek vagyunk.” Ezek a szellemek nyomasztó erőkkel rendelkeznek, és vérengző haraggal és rosszindulattal szállnak szembe az emberiséggel. Az egyetlen védelem, amelyet segítségül hívhatunk e negatív erőkkel szemben, az Isten – főképpen Jézus – nevének említése és megszentelt tárgyak felmutatása. Éppen ezért az ördögűzés a megfelelő fegyver az igen erős negatív entitás démoni megszállása ellen. Ijesztő az a tény, hogy a démoni szellem éles elméjű, számító intelligenciával rendelkezik. Nem a mi fogalmaink szerinti halott lény, hanem aktív, negatív intelligencia, amely megelőzi az embert a kozmikus evolúcióban. Jobban 53

Saint Augustine: City of God. New York, Penguin, Classics Edition, 1984. Az idézet innen származik, a saját fordításomban (a ford.). (Magyarul lásd: Földváry A.: Augustinus Aurelius Isten városáról írt 22 könyve, 1942.) 54 Uo.


értesült nálunk, mivel idősebb is. A démoni szellem erőteljes, Istennel szemben érzett gyűlöletében megtévelyedett negatív intelligencia. A szellem passzív lény, korlátozott erővel és képességekkel. Többnyire véletlenszerűen jelenik meg, megkísérel kommunikálni velünk, majd eltűnik a tekintetünk elől. Az ilyen szellem ritkán csinál bármit is. Magának való lény, akit lefoglalnak a saját ügyei, és problémáinak megoldását kutatja. Cselekedetei kiszámíthatóak. Vagy azt akarja, hogy hagyják békén, vagy azt, hogy emberi lényekkel beszélhessen a saját sorsáról. Míg a szellem bármikor megjelenhet, éjszaka és nappal egyaránt, addig a démon leggyakrabban a természetes fény hiányánál manifesztálódik. Háborgatásai többnyire napnyugta után kezdődnek, és napkelte előtt véget érnek. Szemben a szellemekkel, melyeknek a fény energiájára van szükségük, hogy megjelenjenek, a démonok feketék, amikor az emberi szem számára is láthatóvá válnak, és a fény jelenlétében eltűnnek. A démon nagy, alak nélküli, a tanúk által tipikusan „a természetes feketénél feketébb”-nek jellemzett masszában mozog. A démontól eredő minden asszociáció borzasztó és negatív. Míg a szellem eltűnik, ha félelmet gerjeszt, a démoni entitás jelenléte csak megerősödik a rettegéstől. A démon megérkezése a totális rettegés érzetével, rossz előérzettél, illetve a gonoszság és a gyűlölködés megkérdőjelezhetetlen jelenlétével terhes. Általában gyomorforgató, penetráns bűz – kén, ürülék vagy rothadó hús szaga – tölti meg azt a területet, ahol a démon megjelenik. Gyakran hagy maga után véres maradványokat és különféle testnedveket. A DÉMONI MEGSZÁLLOTTSÁG SZINTJEI A démoni aktivitás három szintjét különböztethetjük meg. Ezek: az infesztáció, a leigázás, illetve a test birtokba vétele. Bizonyos ritka esetekben az ilyen aktivitás halállal is végződhet. Ha az ember nem hív segítséget a démon megállítására, és a háborgatás folyamatát annak végkifejletéig engedik fajulni, megfelelő sorrendben e szintek mindegyike bekövetkezik. Infesztáció A megfertőzési szakaszban a fő stratégia a félelemkeltés; a negatív lelki energia gerjesztésével a démon meggyengíti az emberi akaratot. Ahogy már korábban is említettem, a befogadónak engedélyt kell adnia a megszállásra, másképp arra nem kerülhet sor. A démoni szellemnek nincs hatalma az emberiség fölött. Szabad akaratuk révén az emberek maguk tárják ki az ismeretlenbe vezető ajtót. Két szabály érvényes az infesztáció állapotára: a vonzás szabálya és a meghívás szabálya. A vonzás szabályának lényege az, hogy hasonló a hasonlót vonzza. A pozitívra


figyelve a pozitívat találjuk meg, a negatívra figyelve a negatívat leljük fel. Következésképpen azok az emberek, akik negatív vagy nyilvánvalóan természetellenes dolgokat művelnek, alapvetően „az ördög dolgát” teszik, és alkalmasint a negatív erőket vonzzák magukhoz. A démoni szellemet vonzzák a negatív érzelmek, a kétségbeesés, a gyűlölet, az alkoholizmus, a düh, a gyötrődés és az öngyilkossági hajlamok. Az egészséges, erős tudatú, pozitív személyiségeknek nem kell félniük ezektől a lényektől. A démonok nem zavarják a boldog lelkeket. A meghívás szabálya szerint az ember előre megfontolt szándékkal meghívhatja a démonit egy rituálén vagy a közvetlen kommunikáció csatornáján keresztül. Ez egy nyílt, önkéntes gesztus, amely szertartásos varázslat, igézés, szeánsz, az Ouija-tábla használata vagy titkos, profán rituálék segítségével valósulhat meg. A sátánisták és a sötét boszorkányok képesek különböző démoni szellemek megidézésére, és megparancsolhatják nekik, hogy hajtsanak végre különböző tetteket, akár az egyén, akár a csoport hasznára, megvalósítva anyagi természetű, gazdagságra, szexuális igényeik kielégítésére, hatalomra vagy ellenségeik romlására irányuló kívánságaikat. Ezen kívánságaikért a lelkükkel fizetnek. Ha sem a vonzás szabálya, sem a meghívás szabálya nem lépett érvénybe, akkor a démoni megfertőződés már azelőtt bekövetkezhetett, hogy az új bérlők beköltöztek volna. Ez történt például az Amityville-esetben. A Lutz család olyan otthonba költözött, amely tele volt démoni lényekkel. Talán meglepő, de általában az ember ily módon szokott találkozni a démoni erőkkel. Még ilyen esetben is csak bizonyos emberek vannak veszélyben. Egy boldog, megfelelő beállítottságú ember, saját pozitív hozzáállásával tulajdonképpen megpecsételi a negatív erők sorsát. A depressziós ember azonban szinte garantáltan bajba fog kerülni egy ilyen fertőzött házban. Az Ouija-tábla valóban roppant veszélyes eszköz. Használata során minden ismeretlen szellemnek engedélyt adsz, hogy kommunikációba kezdjen veled. Soha nem hallottam arról, hogy bárkinek is pozitív tapasztalatai lettek volna a tábla használata közben. Tudomásom szerint sohasem volt olyan eset, hogy egy pozitív, angyali szellemnek Ouija-táblára lett volna szüksége egy prekognitív üzenet tolmácsolásához. A megfertőzés fázisában a démon megmagyarázhatatlan jelenségek segítségével kelt félelmet az emberekben. Tevékenysége különösen az éjszaka pszichikusan érzékeny óráiban hatékony, este kilenctől hajnali hatig, és a csúcspontját hajnali egy és öt óra között éri el. A démon legelső tettei pontosan hajnali három óra körül a legvalószínűbbek. Ez a szimbolikus idő a démon „fényes nappalának” dele, amely kifejezetten gúnyolódási szándékról tanúskodik, hiszen ez pontosan a hagyományosan Jézus halála pillanatának tartott időpont ellentéte. Ha egyszer a megfertőzés megkezdődött, akkor napnyugta után bármikor számíthatunk arra, hogy kezdetüket veszik a különböző megmagyarázhatatlan jelenségek. A démoni erők a fény jelenlétében nem képesek tevékenykedni.


A démoni szellem egyik legjellemzőbb manifesztációja egy sötét alak, melyet szemed sarkából figyelhetsz meg. Fizikai szemünk a természetes képek érzékelését szolgálja; a természetfeletti jelenségeket leggyakrabban periférikus látásunkkal fedezhetjük fel. A triplán látott képek a démoni erők jelenlétét jelzik. A démoni infesztáció legelső jele gyakran három kopogás az ajtón. Nem lesz kint senki, legalábbis senki látható. Ezt jelnek kell felfognunk. A hármast szándékos – a szentháromság kigúnyolására szolgáló – inzultusként használja a démon, az ördög száma azonban a hatos. A démoni tevékenység gyakran hatos csoportokban jelentkezik. A fertőzött környezetben lévő ember minden kétséget kizáróan érezni fogja valami „másnak” a jelenlétét a házban. Ennek a jelenlétnek az érzékelése oda vezet majd, hogy az illető vagy akár az egész család felébred az éjszaka egy meghatározott időpontjában, gyakran pontosan hajnali három órakor. Ez a jelenség gyorsan kialakul. A démoni erő mindent a félelemkeltésre alapoz, ezzel reméli megtörni a szabad akaratot. Leigázás Mint láttuk, a megfertőzés egy ház gonosz erők által történő látogatása, a leigázás pedig egy emberi lélek megszerzésére irányuló kísérlete a démoni erőnek. A leigázás során a megtámadott lélek hihetetlen jelenségek áradatával találja szemben magát, vagy rejtett lelki támadások áldozatává válik; minden arra irányul, hogy egy hatalom megtörje szabad akaratát. A démoni erők a leigázás folyamatában arra törekszenek, hogy az egyén elveszítse hatalmát saját akarata felett, vagy hogy szabad akaratát egy pillanatra megtörjék, így nyitva ajtót a megszálláshoz, mivel ilyenkor az ember szinte „hellyel kínálja” a démont. A leigázásra készülő szellem ebben a szakaszban azt a stratégiát követi, hogy olyan rettenetes jelenségekkel áll elő, melyek lehengerlik a tudatot, így csaknem teljes mértékben megtörik a szabad akaratot és a tűrőképességet. Ez már egy jóval veszélyesebb szakasz: ha a megfertőzés befejeződött, a megerősödött negatív entitás beléphet az áldozatba. A külső leigázás könnyen megfigyelhető esemény; a démon olyan játékot űz a fizikai világgal, amely félrevezeti és megrémíti az áldozatot. Állati erőt vonultat fel, hogy megrémítse a ház lakóit. Az öt érzéket visszataszító és rémisztő ingerekkel telíti. Ezek: undorító szagok, hátborzongató nyögések, vérfagyasztó sikolyok, kopogások, kalapálás, ziháló légzés, mágikus suttogások, lépések hangjai, a szoba hőmérsékletének hirtelen változásai, rémisztő víziók stb. A diabolikus ostrom során létrejöhetnek továbbá materializációk, dematerializációk, teleportáció, levitáció – tárgyaké éppúgy, mint személyeké – fojtó érzet a nyakon, a kezek hátulról történő megragadásának érzete, vágások, égések, sebek, súlyos betegség, migrén, láthatatlan kezek által írt vulgáris és blaszfémikus feliratok a falakon, tüzek spontán kitörései, nem emberi hangon érkező telefonhívások és démoni arcok megjelenése a televízió képernyőjén.


A leigázás a családnak csak egy vagy két tagjára irányul. A démoni erők könnyebb prédának tartják a nőket, mivel azok szenzitívebbek és nyitottabbak, mint a férfiak. A belső leigázás érzelmi és pszichológiai támadás, amelyet az egyén gondolkodási módjának teljes megváltoztatása motivál. Ilyenkor arra épül a leigázó démon stratégiája, hogy úgy manipulálja a személy tulajdonságait, hogy rossz szokásai egyre erősebbekké váljanak, és némelyik a „bűn” kategóriájába vagy önpusztításba forduljon át. A démoni erő mint a bűn teremtménye, az embert is bűnössé akarja tenni, hogy magával rántsa arra a szintre, ahol minden élet megszűnik. Testbitorlás A test bitorlásának fázisa a legrövidebb, de egyben a legveszélyesebb is. Ezt a szakaszt rendszerint csak a magasabb szintű démoni erők képesek beteljesíteni. A démon teljes mértékben kisajátítja az áldozat testét. Ha bármilyen oknál fogva nem sikerül beteljesítenie cselekedetét, akkor arra készteti áldozatát, hogy gyilkoljon, vagy vessen véget saját életének, esetleg mindkettőt tegye meg. Ritkábban előfordulhat spontán égés is – az áldozat teste lángok martalékává válik, csak hamu marad belőle –, vagy a személy teljes dematerializálása. A múlt században több mint száz esetben jegyeztek fel ilyen spontán égéseket. A DÉMONI LELKI TÁMADÁS MECHANIZMUSA A démoni szellemek gyakran írásban adják tudtunkra a jelenlétüket. A legjellemzőbb az, hogy falakra vagy tükrökre írnak. Az ördögi írás általában visszafelé, jobbról balra halad, így csak tükör segítségével tudjuk elolvasni. A szavak és mondatok olyan alakot öltenek a falon, amelyről azt gondolnánk, hogy valaki a „rossz kezével” írta őket. A feliratok többnyire vulgárisak, trágárak, isten-káromlóak és általában a család valamelyik leigázott tagja által beszélt nyelven vannak megfogalmazva, de keveredhetnek a szövegbe más nyelvek szavai is. Míg az alsóbb szintű démoni szellemek ötletszerű mondatszerkesztéssel írnak, addig a komolyabb erők csinosan és rendezetten, jobbról balra, meglehetősen vonzó írásképet alkalmazva fejezik ki magukat. Továbbá ezen nagy tudással bíró lények gyakran fogalmaznak klasszikus nyelveken – leginkább latinul, néha ógörögül vagy óhéberül. Ha a szellem mozog, többnyire jobbról balra tart, az óramutató járásának megfelelően, körkörösen haladva. Ha a démon feltűnik előtted, leginkább a balodon jelenik meg, vagy a hátad mögül kerül elő. A gyűlölet, a félelem, az erkölcstelenség erősíti a démonit; a jóság, a fény, és az imádság pedig elűzi. A démon alattomos, kétszínű, és úgy érkezik, akár az éjszakai tolvaj. Hazugságok fátylába burkolózik, anonimitását kettősségével és láthatatlanságával őrzi meg. Ahogy a vallásos írok is mondták, a démoni szellemnek nincsen pozitív


természete; léte a jó hiányán alapul. A démoni támadások időzítése bizonyos szabályokat követ. A karácsony, a húsvét, nagypéntek, a nagyböjt kezdete, a zsidó húsvét első éjszakája, november hónapja (a skorpió hónapja az asztrológiában), a vasárnapok és péntekek valamint a születésnapok a támadás megindításának kedvelt dátumai. A démoni erők előszeretettel választják az újhold éjszakáját, mivel ezen holdfázis másodlagos jelentése a halállal, a fény hiányával társul. A démon által hátrahagyott nedvek mintáinak laboratóriumi elemzése alapján mondhatjuk, hogy ezek többnyire vért, hányást, vizeletet, ürüléket tartalmaznak. Ezekben a nedvekben megvan az összes természetben megtalálható ásvány, nyomelem és aminosav. Nem misztikus vagy különleges anyagok ezek – annál inkább misztikus az, hogy hogyan kerülhettek az adott helyre. A démoni szellemek képesek különös dolgokra, de ők is csak egy bizonyos mértékig manipulálhatják a fizikai környezetet. Ezek az entitások nem istenek. Nem rendelkeznek valódi teremtő erővel, csak a már adott anyagokat képesek újrarendezni. A szenteltvíz azért hathat a démoni szellemekre, mert a pozitivitás szellemével – Isten szellemével – van feltöltve. Az emberen a szenteltvíz pozitív hatásokat okozhat, néhány esetben akár gyógyításra is használható. A démoni szellemek esetében a szenteltvíznek pont ellentétes a hatása: savként, tűzként pusztítja az ilyen entitások testét. EGY DÉMONI MEGSZÁLLÁS TÖRTÉNETE Ed és Lorraine Warren Connecticutban élő démonológusok. Az 1940-es évek közepén kezdték meg harcukat a démoni erők ellen. 1976-ban fordult feléjük az ország figyelme, amikor felkérték őket az Amityville-eset megoldására. Annabelle esete a démoni tevékenység ellen folytatott harcuk egyik kevésbé ismert példája, s a lelki támadás egyik különös fajtáját illusztrálja. Két fiatal ápolónő kommunikálni kezdett egy általuk kopogó szellemnek tartott entitással. A nővérek egyik barátját, Lou Carlót fizikai támadás is érte. Az ápolónők egyike, Donna Jennings elmondta Warrenéknek, hogy Raggedy Ann nevű babája magától mozog. Minden reggel bevetett ágyára helyezte a babát, melynek két keke az oldala mellett feküdt, lába ki volt nyújtva. Amikor Donna hazaért a munkájából, a baba kezeit és lábait egészen más elrendezésben találta. Előfordult, hogy Raggedy Ann bokánál keresztezte a lábát, vagy a térde köré fonta a kezét. Donna úgy döntött, hogy tovább teszteli a babát; a kezét és a lábát pár alkalommal eleve keresztbe rakta, hogy meggyőződhessen arról, tényleg mozoge. Amikor este hazaért, a baba végtagjai soha nem az általa elhelyezett pozícióban voltak, mindig teljesen más helyzetbe kerültek. Az is előfordult, hogy térdelve talált rá a babára, de amikor ő próbálta meg feltérdeltetni a babát, az mindannyiszor felborult. Azaz nem lehetett volt térdelő helyzetbe állítani –


legalábbis emberi erővel nem. Ám Lou még mindig meglehetősen szkeptikus volt. Ez a baba különböző üzeneteket is hagyott nekik, gyermeki kézírással, a következő szöveggel: SEGÍTSETEK RAJTUNK, illetve SEGÍTSETEK LOUN. Az üzeneteket ceruzával jegyezték le, jóllehet Donna egyetlen ceruzát sem talált az egész lakásban. Ráadásul pergamenre írtak, bár az szintén nem volt a házban. Egyik éjszaka, amikor a két barátnő hazaért, vért találtak a baba kezén, sőt a mellén is három cseppet. A nyomozás során kiderült, hogy a házban régebben meghalt egy hétéves kisgyermek, Annabelle Higgins. Az ápolónők egyik este elhívtak magukhoz egy médiumot, és szeánszot rendeztek. A szeánszon a szellem közölte, hogy ő valóban Annabelle Higgins lelke. Azt is elárulta, hogy a társaság, Lou-val egyetemben veszélyben van, de nem határozta meg pontosan a veszély mibenlétét. Lout akkor támadták meg, amikor a Donna szobájából érkező ismeretlen zaj eredetét próbálta meg kideríteni. A babát a szoba sarkában, a padlón találta. Amikor odament, hogy felvegye, hirtelen szorítást érzett a mellkasán, és felkiáltott. Összegörnyedt a fájdalomtól, testén vágott seb jelent meg. Teljesen átvérezte a blúzát. Rémületében remegve tért vissza a nappaliba. Amikor Donna kinyitotta rajta az inget, egy karom nyomát fedezte fel a testén. Ezen kívül még hét vágás is volt Lou mellén. Ezek a sebek igen gyorsan begyógyultak. Donna ezután felvette a kapcsolatot egy püspökkel, Hegan atyával, aki később felettesét, Cooke atyát is tájékoztatta a történtekről. Cooke atya volt az, aki Warrenék segítségét kérte. A nővéreket démoni szellemek csapták be. Az elhunyt Annabelle Higgins lelke soha nem volt a babában vagy a lakásban. A távollétük alatt történt események, a baba teleportálása, a pergamenre írt üzenetek, a három csepp vér szimbolikus jelenléte valamint a baba gesztusai mind jelentőséggel bírtak. Warrenék felfedezték a szándékosságot, azt, hogy valamilyen intelligens lény állt a tevékenység mögött. A szellemek soha nem cselekszenek ilyen módon. A ház lakói számtalan hibát követtek el. Először is túl sokat törődtek a babával. A másik nagy hiba az volt, hogy a szeánsz megrendezése mellett döntöttek. Ez valójában azt jelentette, engedélyt adnak a démonmnak, hogy belépjen a lakásukba. A babát egyáltalán nem szállta meg semmi sem. A szellemek nem képesek élettelen tárgyakat megszállni, de tudják úgy mozgatni őket, hogy azt a benyomást keltsék, mintha azok élnének. Lout azért támadták meg, mert nem hitt a babában. Lorraine Warren látnoki képességekkel rendelkezik, ezért ő észlelte a démoni lény jelenlétét a lakásban. Cooke atya ezután kisebbfajta ördögűzést celebrált. Az episzkopális egyház ezen esetekben alkalmazott áldása egy terjengős, egyértelműen pozitív természetű, hétoldalas dokumentum. Nem annyira a gonosz erőket kísérli meg kiűzni a házból, a hangsúly inkább azon van, hogy megtöltse az otthont pozitív erőkkel – Isten erejével.


A procedúra során minden rendben ment. Miután végzett, a pap megáldotta a jelenlévőket, majd megállapította, hogy minden rendben van. Lorraine szintén azt állapította meg, hogy a lakás és lakói megtusztultak a fertőző szellemektől. Azért fontos ez az eset, mert megtudhatjuk belőle, hogyan néz ki egy démoni támadás. Ahogy Ed Warren megfogalmazta: „Ha egyszer átléped a sötétség világának küszöbét, akkor örökké veszélyben kell élned, ahogy szeretteidnek is. Az általad kihívott diabolikus erők, szemben a halandókkal, okosak, az idők bölcsességének és tudásának birtokosai. Következésképpen emberi lényként választhatsz, hogy a probléma vagy a megoldás része akarsz-e lenni. „ 12.FEJEZET A LELKI VÉDELEM ALAPVETŐ TECHNIKÁI A lelki védelem különböző lépésekből. Ezek a következők: • • • • •

Lépj kapcsolatba gyógyító energiáddal. Aktiváld gyógyító energiáidat. Egyensúlyozd ki lelki energiáidat. Töltsd fel energiádat. Védekezz az általános negativitással szemben.

LÉPJ KAPCSOLATBA GYÓGYÍTÓ ENERGIÁIDDAL Mindannyian birtokában vagyunk a testünkön keresztüláramló gyógyító energiának. Gyakran ezt tartják az Egyetemes Energiának. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhasd ki a következő gyakorlatból, egy levegős szobára lesz szükséged; vedd le az ékszereidet, öltözz lazán, és könnyedén. Vedd le a papucsodat vagy a cipődet; lehetsz zokniban vagy mezítláb. Tegyél be nyugtató háttérzenét, lehetőleg New Age stílusút. A következő gyakorlat meg fogja könnyíteni a kapcsolatfelvé telt gyógyító energiáiddal, és segíteni fog, hogy megnöveld gyógyító tudatosságodat: 1. Ülj le egy kényelmes székbe. Csukd be a szemed, és lásd magad, amint belépsz lelked mélységeibe. 2. Irányítsd lelkedet a lényed középpontjában lévő fehér fény felé. Energialökést fogsz érezni. Olvadj össze ezzel az energiával. 3. Érezd a vibrációt, a hangokat és a színeket. Érzékeld, de ne elemezd őket. Tartózkodj az emocionális túlzásoktól. Különösen figyelj a


4. 5. 6. 7. 8.

nyakadon és az arcodon jelentkező érzésekre. Ezek nyomán azt fogod érezni, hogy megfiatalodsz. Vizualizálj aranyszínű fénysugarakat, amint fonalakként pörögnek a tested körül. Ezek a fonalak fel fognak emelni, és kiszabadítják lelkedet a fizikai test és a tudatos elme fogságából. Most már másképpen érzékeled a dolgokat. Éppen most növelted meg lelki látóképességedet. Már jobban hallod és érzed a dolgokat. Mozgasd meg a kezedet és a lábadat, hogy elősegítsd az életenergia szétáramlását az egész testedben. Érezd gyógyító energiáid és lelked szabadságát. Élvezd és fokozd ezt az érzést. Vizualizáld, amint a fehér fény belép a testedbe és körül is veszi azt. Ez a fehér fény gyógyító energiáiddal van tele. Lépj vissza fizikai testedbe, képzeld el, ahogy az aranyszínű sugarak lassan visszaengedik lényed lényegét fizikai tudatosságodba. Lassan nyújtózkodj, vegyél mély lélegzeteket, és nyisd ki a szemed.

A következő meditációs gyakorlat segítségével is kapcsolatba léphetsz természetes gyógyító energiáiddal: 1. Teljes figyelmedet összpontosítsd a légzésedre. A légzés folyamatára koncentrálj, ne a gondolatára. Figyeld meg, hogyan áramlik a levegő. Ahogy a levegő ki- és beáramlik orrlyukadon, érezd, amint a tüdőd kitágul és összehúzódik. 2. Figyelj a légzés tudatosságára. Távolíts el minden más gondolatot és érzést a tudadatodból. 3. Figyeld meg ezt a természetes folyamatot. Ne akarj változtatni rajta. Pusztán legyél együtt vele. 4. Fogadd be azokat a változásokat, amelyeket ez a folyamat eredményez. 5. Miközben beszívod és kifújod a levegőt, engedd, hogy a dolog magától megtörténjen. Ha a folyamat lassú, legyen lassú. Ha gyors, hadd legyen gyors. 6. Ha úgy érzed, hogy a tudatod beleavatkozik a folyamatba, akkor csak koncentrálj továbbra is a be- és kilégzésre. Egyesülj légzéseddel. Semmi más nem számít. 7. Fedezd fel minden egyes lélegzet egyediségét. Érzékeld, de ne elemezd. Figyelj a változó érzésekre. Egyesülj légzéseddel. 8. Ne végy tudomást tested egyéb működéseiről. Távolíts el minden gondolatot az elmédből. Te vagy a lélegzet. Egyesülj légzéseddel. 9. Most már a világegyetemben úszol. Úgy visz a lélegzeted, ahogy a szél viszi a tollpihét. 10.Érezd, ahogy a kínzó gondolatok elhalványulnak, elveszítik jelentésüket. Csak az a fontos, hogy lélegzek Te vagy a lélegzet. Egyesülj légzéseddel.


11.Engedd el a testedet. Érezd, hogy nincs tested. Súlytalan vagy, mint a lélegzeted. 12.A világegyetemben úszol. Békében vagy a világegyetemmel. Egy vagy a világegyetemmel. 13.Vedd észre, mennyire kipihent vagy, és kiszabadultál a test fogságából. Teljesen egy vagy a világegyetemmel. 14.Nem kell sehova sem menned. Senki sem vár rád. Nincsen időbeosztásod, nincsenek határidők. Szabad vagy. Élvezd ezt a pillanatot, amikor egy vagy a világegyetemmel. 15.Légy csendes. Ne köhögj, ne mozogj, ne kelts zajt. Csak maradj a puszta világegyetemben. Maga vagy a tudatosság. Íme egy másik gyakorlat, ennek segítségével kapcsolatba léphetsz oltalmazó energiáddal: 1. Ülj nyugodtan, lazíts, és lélegezz mélyen. Kérd meg felsőbb énedet, hogy segítsen a lelked energiáival történő kapcsolatfelvételben. 2. Helyezd mindkét kezedet tenyérrel kifelé a homlokodra. Ujjaid érjenek össze, két hüvelykujjad lefelé mutasson, és fojtasd a mély légzést. Most emeld fel a kezedet, és mozgasd magad előtt vállmagasságban. 3. Fordítsd meg a kezedet, hogy a tenyered befelé nézzen, és tedd oldalt, jobbról és balról a fejedre. Lassan fújd ki a levegőt, és közben zengesd az „OM” szócskát. Miközben ezt teszed, két kezedet vidd a nyakad elé, ismét tenyérrel kifelé, az ujjaid érjenek össze, két hüvelykujjad továbbra is lefelé mutasson. 4. Emeld fel ismét mindkét kezedet, tenyérrel kifelé, a homlokodhoz. Ujjaid érjenek össze, két hüvelykujjad továbbra is lefelé mutasson, és folytasd a mély légzést. Aztán emeld fel a kezedet, és mozgasd magad előtt vállmagasságban. 5. Fordítsd meg a kezedet, hogy a tenyered befele nézzen, és tedd oldalt, jobbról, balról a fejedre. Lassan fújd ki a levegőt, és közben zengesd az „OM”-ot. Miközben ezt teszed, két kezedet vidd a szíved elé, ismét tenyérrel kifelé, két hüvelykujjad továbbra is lefelé mutasson. 6. Emeld fel ismét mindkét kezedet, tenyérrel kifelé, a homlokodhoz, mint a kiinduló helyzetben. Folytasd a mély légzést. Aztán emeld fel a kezedet, és mozgasd magad előtt vállad magasságában. 7. Fordítsd meg a kezedet, hogy a tenyered befele nézzen, és tedd oldalt, jobbról, balról a fejedre. Lassan fújd ki a levegőt, és közben zengesd az „OM”-ot. Miközben ezt teszed, két kezedet vidd a napfonatcsakrád elé, ismét tenyérrel kifelé, és az ujjaid továbbra is lefelé mutassanak. 8. Emeld fel ismét mindkét kezedet, tenyérrel kifelé, a homlokodhoz. Ujjaid érjenek össze, két hüvelykujjad továbbra is lefelé mutasson, és folytasd a mély légzést. Aztán emeld fel a kezedet, és mozgasd magad


előtt vállad magasságában. 9. Fordítsd meg a kezedet, hogy a tenyered befele nézzen, és tedd oldalt, jobbról, balról a fejedre. Lassan fújd ki a levegőt, és közben zengesd az „OM”-ot. Miközben ezt teszed, két kezedet pihentesd meg az öledben, ismét tenyérrel kifelé, és a két hüvelykujjad továbbra is lefelé mutasson. 10.Maradj ülve ebben az ellazult pozícióban két percig. Élvezd ezt az állapotot, és közben lélegezz mélyeket. Sikeresen kapcsolatba kerültél lelked energiáival. Nyisd ki a szemed, ezzel fejezd be a gyakorlatot. Ha ezt a gyakorlatot fekve hajtod végre, akkor derültséget és könnyűséget fogsz érezni, amely kiváló előkészület lehet a jó éjszakai alváshoz. Ha ülve hajtod végre, akkor mind a meditációs, mind a gyógyító hatás fokozódik. Ha ezt a folyamatot mély légzéssel párosítod, akkor megsokszorozódnak pozitív következményei. MOZGÓSÍTSD GYÓGYÍTÓ ENERGIÁIDAT A most következő egyszerű gyakorlat bárkinek segítséget nyújthat gyógyító energiáinak mozgósításában: 1. Ülj egy kényelmes székbe, talpadat helyezd a padlóra, szemedet hunyd le. Lazíts, használd lelki védelmedet, lélegezz mélyeket. 2. Kezedet pihentesd lazán a combodon, széttárt ujjakkal, tenyérrel fölfelé. A könyöködet is lazítsd el. Aztán szorítsd ökölbe a két kezed, majd engedd lassan szétnyílni. Hozd összhangba mély, de könnyed légzésedet a lazítással. 3. Kilélegzéskor lazíts, és engedd el minden izmodat. Mozgasd meg a bal lábad lábujjait, aztán tovább a lábfej boltozatán át a bokádig, lazítsd el minden izmodat és ízületedet. Folytasd tovább a lábikrán keresztül a térdedig, majd a combodon fölfelé a bal csípődig. Most vissza a jobb lábhoz, fölfelé haladva lazítsd el minden izmodat, amíg el nem éred a jobb csípődet is. 4. Lassan lazítsd el a medencédet és az ágyékodat, majd minden kilégzéskor folytasd a lazítást és elengedést fölfelé a test elülső oldalán, egészen addig, míg el nem érsz a nyakadig. Menj vissza a fenekedhez, és gyere felfelé a hátadon, a hát minden izmát lazítsd el. Most rázd meg mindkét karodat, a válladtól az ujjbegyekig, és ügyelj rá, hogy az egész karod és mindegyik ujjad ellazuljon. Lazíts és engedd el a nyakizmaidat, majd haladj felfelé a fejed hátulján, menj végig a tetején, és az arcodon keresztül folytasd a lazítást lefelé. Ügyelj arra, hogy a fogaid ne legyenek összeszorítva, és hogy az álkapcsod is laza legyen. Végül végezz egy gyors ellenőrzést az egész testeden, és lazítsd el


azokat a részeket, amelyek újra megfeszültek. HOZD EGYENSÚLYBA LELKI ENERGIÁIDAT A következő gyakorlat arra szolgál, hogy lelki energiáid egyensúlyba kerüljenek a testedben: 1. Lélegezz lassan, két kezed legyen az öledben, tenyérrel lefelé. Koncentrálj az energiádra, mint egy fehér fényre, és képzeld el, hogy sugarai a lábujjaidtól a fejed tetejéig végigjárják a testedet. Ez lelked energiája, és ahogy folytatod a ritmikus légzést, különböző színekben fog játszani. Egész idő alatt igen laza vagy, és a harmónia, béke és egyensúly érzetét tapasztalod. 2. Maradj ebben az állapotban öt-tíz percig. De ha azt érzed, hogy úszol, vagy úgy érzed, hogy elhagytad a fizikai testedet, azonnal vess véget ennek a transznak azzal, hogy kinyitod a szemedet. Tökéletes biztonságban vagy akkor is, ha testen kívüli élményben van részed, de ennek a gyakorlatnak nem ez a célja. 3. A gyakorlat azzal fejeződik be, hogy megkéred felsőbb énedet, válasszon le lelki energiáidról. Képzel el, ahogy a szivárvány színei elhagyják a fehér fényt, de maga a fehér fény továbbra is körülveszi a testedet. Mindig a fehér fény a kulcs a lelki védelmedben. Nemcsak védelmet jelent, nemcsak kiindulási pont, hanem ez maga a felsőbb éned is. Eggyé kell olvadnod vele, hogy kifejleszthesd lelki védelmedet. Következzék egy újabb gyakorlat lelki energiád kiegyenlítésére: 1. Lazíts, mozgósítsd a védelmedet, és lélegezz mélyeket. Képzeld el magad, amint egy folyosón állsz, amelynek tarka padlólapjai a szivárvány hét színében játszanak, és minden egyes lap vibrál. Érezd a varázslatos hatást, ahogy ezek a gyógyító és védelmező színek a talpadon keresztül belépnek a testedbe, és megalkotják a színes fények hét egymásba olvadó sávját. 2. Képzeld el, ahogy végigsétálsz ezen a varázslatos folyosón, amíg el nem éred a kupolás épületet. Egy forrást találsz az épület előtt. 3. A forrás víz helyett színes fényenergia-sugarakat bocsát ki magából, melyek egy nagy korsóba ömlenek. Lásd magad, amint kitartod a két kezedet, hogy befogadd ezeket a színes energiasugarakat. Ezek is a szivárvány hét színében játszanak, és azt a csodálatos érzést keltik benned, hogy egész testedet átjárja az egyensúly, a gyógyítás és a védelem. 4. Kérd meg felsőbb énedet, hogy segítsen a védelmező színek


befogadásában. 5. Csak ezt a forrásból áradó, a kezedet körülfolyó sugarat lásd. Aztán lásd magadat, amint mindkét kezed az adott színnek megfelelő csakrára helyezed (lásd a 4. ábrát). A színeket a következőképpen társíthatod a csakrákkal: vörös (1), narancs (2), sárga (3), zöld (4), kék (5), indigó (6), ibolya (7). Lásd, amint a színes fények belépnek csakráidba, gyógyítják, és kiegyensúlyozzák őket. Meditálj ezen öt percig. Az aurádat erősítő, energiáidat is stabilizáló technika neve ragyogó gömb. Íme a leírása: 1. Állj föl, és lélegezz mélyeket. Vizualizálj egy gömböt a fejed fölé, ez a gömb ibolyaszínű sugarakat áraszt magából egy huszonöt-harminc centiméter vastag kúpfelületre, mely az egész testedet körülveszi. A gömb fehér és pulzál. 2. Figyelmedet fordítsd most a gömbre, és nézd, amint egyre fényesebb lesz, ahogy izzik a fehér fény. Annak ellenére, hogy fehér, violaszín kúpot vetít a tested köré. Ez a fehér gömb a felsőbb éned. 3. Most képzeld azt, hogy a gömb ragyogó fehér pászmákat indít el magából, amelyek ezüstös szikrákkal elegyednek a testedet körülvevő violaszín kúpfelületen. 4. Meditálj ezen a képen öt percig. Ahogy a kép elhalványul, azt tapasztalod, hogy aurád energiamezejének védelme és stabilitása a valóságban erős marad. Használd ezt a módszert lelki támadás vagy vészhelyzet esetén. Variálhatod úgy is, hogy a harmadik szem csakrájára a lelki védelem szimbólumát képzeled; keresztet, Dávid-csillagot stb.


TÖLTSD FEL AZ ENERGIÁIDAT A most következő feltöltő gyakorlatok további segítséget adnak, hogy kiegyensúlyozd és újratöltsd lelked energiáit:


1. Feküdj hanyatt, fejeddel észak felé. Lélegezz mélyeket, és képzeld el, amint egy aranyszínű fény jelenik meg fejed tetején, és keresztülhalad a testeden. Kilégzéskor láss egy vörös energiasugarat, amely a lábadból indul, és fejed tetején távozik. Ismételd meg ezt a gyakorlatot hétszer. 2. Szívd be a levegőt, és koncentrálj lelked energiájára, amint a lábfejedből a térded felé áramlik. Lazíts, amikor kifújod a levegőt. Ismételd meg háromszor. Aztán folytasd a gyakorlatot, de most a térdedtől a csípődig terjedő részre koncentrálj; aztán a csípődtől a hasad aljáig terjedő részre; majd onnan a melledig terjedő területre. Most folytasd az energia felfelé áramoltatását a többi testrészeden át is, minden esetben háromszor ismételve a gyakorlatot. 3. Most vizualizáld az aranyszínű Napot a fejed fölé. Egy napsugár éppen leereszkedik, és te lépcsőfokokat látsz rajta, mintha egy arany létra vezetne fel a Naphoz. Mássz fel ezen a fénylétrán, keresd meg az ajtót, nyisd ki, és menj be. Egy templomban vagy. Kőoltárt látsz magad előtt, amelyen kristályserleg vagy kupa van, tele az élet szikrázóan tiszta vizével. Egy darabig csendesen ücsörögsz, majd felemeled a kupát, és iszol az élet vizéből, aztán utazásra indulsz, és csak a legszükségesebb holmit viszed magaddal. Mehetsz gabonaföldön keresztül is, ekkor fényes réten találod magad, egy patak mellett. Áll itt egy fa, amely az évszakoknak megfelelően változtatja a színét. Hegyeket látsz a távolban. Aztán gyönyörű fehér házat pillantasz meg, lépcsők vezetnek fel az ajtajához. Felmész ezen a lépcsőn, belépsz, és egy varázslatos könyvtárban találod magad, ahol aranygerincű könyvek sorakoznak. Leülsz egy asztalhoz, és újra áttekinted az egész életedet. 4. Képzeld most azt, hogy tudatod egy kis hajó, fehér vitorlákkal, mely a gerinceden úszik lassan felfelé. Képzeld azt, hogy a hajóban ülsz, a tengerpartot nézed, a zöld fákat és a puha pázsitot. Irányítsd hajódat a part közelébe, nézd a csodás zöld növényeket, és érezd az összes gyönyörű zöld színt, melyek szíved részei. Szívedet forrónak és szépnek érzed most. Finom, meleg energiák vannak itt, a földből a lelki szeretet vörös rózsája nő, és nagyon kellemesen érzed magad. Mélyen ellazítod szíved izmait, és érzed tested belső körforgását. Minden szívedet nyomasztó probléma szertefoszlik, végtelen szabadságot érzel, és érzékeled, ahogy ez a kellemes érzés szétárad a testedben. Nyakad hátsó része ellazul, és minden korábban itt keletkezett merevség fokozatosan szertefoszlik. Lazítsd el az álladat. Érzed, hogy beljebb is mehetsz a szervezetedben, hogy a nyelved is pihen, és hogy bejuthatsz a torkodba, és azt is ellazíthatod. Szájpadlásoddal folytasd a lazítást. Próbáld meg érzékelni, ahogy a levegő belép az orrlyukadba. Képzeld azt, hogy a lélegzet nektár, amelyet megihatsz, s ettől erő és béke áramlik majd a testedbe. Pihentesd a füled környékét, aztán


következhet a szemed. Képzeld azt, hogy akkor is látsz, ha a szemed be van csukva. Látod a szobát, látod magadat, ahogy fekszel, látod a saját arcodat és a szemedet. Juss el a szemed mélyére, és engedj ott mindent mélyen ellazulni. Próbáld érzékelni, ahogy a homlokod is ellazul. Képzeld azt, hogy egy ablaknál állsz, a függönyök be vannak húzva. Gondolj arra, hogy nagyon pihent és álmos vagy, hogy csak most ébredtél fel, de szinte még mindig alszol. A függönyök fokozatosan láthatatlanná válnak, és most már elméd ablakán pillantasz be. Képzeld el, hogy benézel: elméd békés és teljesen pihent. Itt, tudatod békéjében, egy kis kápolnát látsz egy dombon. Keresd meg azt a helyet, ahol kialakíthatod és magad elé képzelheted a pihenés menedékét, olyan helyet, ahol nem háborgatnak a gondolatok. 5. Keresztülutaztál a testeden, és elérted azt a pontot, ahol nyugodtan megpihenhetsz egy kissé. Elégedettebbnek, pihentebbnek és tisztábbnak érzed magad, mint korábban bármikor. Most próbáld meg azt érezni, hogy áttetsző vagy, és eltűntek a tested körvonalai. Csak ülj ott és pihenj. 6. Ha készen állsz, fokozatosan kezdd el mozgatni a különböző testrészeidet. Mozgasd az arcodat, a válladat, a törzsedet, a lábadat és kezedet. Lágy mozdulatokkal térj vissza a valóságba. Íme egy újabb gyakorlat, mely segít lelki védelmi energiáid feltöltésében: 1. Feküdj le, hunyd be a szemed, és kezdj el lazítani. Hagyd, hogy egyre jobban ellazulj. Lélegezz nagyon mélyeket, érezd melegnek a lábujjaidat és a vádlidat. Engedd, hogy ez az érzés megszüntessen minden húzódást és feszültséget, és kilégzéskor hagyd, hogy a feszültség is távozzon. Lélegezz mélyeket, és küldd tovább ezt az érzést a térdedbe, hogy ott is megszüntessen minden húzódást és feszültséget, és kilégzéssel együtt hadd távozzon a feszültség is. Küldd ezt a forróságot a combodba, hogy minden húzódást és feszültséget eltávolítson. Lélegezz mélyeket, és küldd az érzést a nemi szervedbe, hogy ott is megszűnjön minden feszültség. 2. Most küldd ezt a forró érzést az alhasadba; ettől minden belső szerved megnyugszik és kilazul, és minden feszültség megszűnik. Engedd, hogy ez az energia végigáramoljon a mellkasodon; hagyd, hogy megnyugtasson, és hogy kilégzéskor minden feszültség eltávozzon. Most küldd a hátadba ezt az energiát. Minden húzódást és feszültséget meg fog szüntetni, ezek a kilégzéssel együtt távoznak. A mély, pihentető energia végigáramlik a hátadon, a csigolyák során. A gyógyító energia szétáramlik összes izmodban, és te pihent leszel, nagyon kipihent. Küldd az energiát a nyakadba és a két válladba; minden feszültséget meg fog ott szüntetni, a feszültség a kilégzéssel


3.

4.

5.

6.

együtt távozik. Vállad és nyakad most már teljesen ellazult. És a mély, pihentető energia szétárad a kezedben; felkarodban, könyöködben, alkarodban, csuklódban, ujjaidban és minden testrészed tökéletesen ellazult. Hagyd, hogy ez a pihentető energia átmossa a torkodat, az ajkadat, az állkapcsodat, az arcodat, így ezek a testrészeid is ellazulnak. Küldd ezt az energiát az arcodra, hogy a szemed körüli izmok, a homlokod és a fejbőröd is ellazuljon. Minden feszültség megszűnt. Pihent vagy, sőt tökéletesenen kipihent. És most ússz ki az űrbe, válts dimenziót, és utazz a saját világűrödbe, rétedre, hegyedbe, erdődbe, tengerpartodra, akárhová, ahol tudatod szabad és biztonságban érzi magát. Lépj ki ebbe a térbe. Máris saját teredben vagy, abban a térben, melyet te teremtettél, egy megszentelt térben. Itt, ebben a térben mentes vagy minden feszültségtől, és kapcsolatba lépsz a benned áramló nyugodt erővel. Ebben a térben lehetőséged nyílik minden lelki információ és energia megszerzésére. Ez a te saját, személyes szentélyed. Keringésed harmóniában van a világegyetem keringésével. Mivel részese vagy a teljes teremtésnek, részese lehetsz a teljes teremtés erejének is. Itt állsz tisztán és szabadon. Azért tetted meg ezt az utat a testeden keresztül, hogy elérd végre azt a pontot, ahol nyugodtan leülhetsz egy kicsit. Elégedettebbnek, pihentebbnek és tisztábbnak érzed magad, mint valaha. Képzeld azt, hogy áttetsző vagy, és a tested éles kontúrjai megszűntek. Csak ülj le ott és pihenj. Maradj itt egy pár percig, és ha készen állsz, lassan kezdj el visszatérni az ébrenlét valóságába. Pihenten, felfrissülten és energiával telve érkezel majd vissza. Már itt is vagy, lágyan és könnyedén. Nyisd ki a szemed, és nyújtózkodj egyet. VÉDEKEZZ AZ ÁLTALÁNOS NEGATIVITÁS ELLEN

A lelki védelem első vonala aurád felépítése lesz. Ahhoz, hogy sikeres lehessen, a lelki támadásnak először ezt az energiamezőt kell átlyukasztania. A következő gyakorlat megtanítja, hogyan kell energiapajzsot teremtened tested köré, hogy megvédd magadat: Kockapajzs Mentálisan alkoss meg négy veled egyenlő magasságú függőleges vonalat, és helyezd őket egyenlő távolságban a tested köré. Aztán tegyél egy négyzetet a tetejükre. Folytasd ezt négy további négyzettel, egészen addig, amíg kockát nem formálsz a tested köré. Mentálisan színezd ki ezeket a vonalakat földszínűre, barnára és zöldre, és


meditálj ezen a képen öt percig. Ez a pajzs ideális azoknak, akik bizonytalanságérzettől szenvednek, és nem képesek kezelni a valóságot. Gömbpajzs Vizualizáld magad egy zöld, kék, és sárga fényből álló buborékba. Ez a kép azoknak segít, akik klausztrofóbiában szenvednek, vagy úgy érzik, hogy nem tudnak kiszabadulni az őket fogva tartó helyzetből. Ovális pajzs Képzeld el, hogy egy ovális alakú, rózsaszínű energiamező veszi körül a testedet. Később adj a képhez egy zöld, majd egy aranyszínű réteget. Ez a forma megóv attól, hogy törékenynek érezd magad, ez a pajzs megvéd a bosszantó, hangos és tolakodó emberektől, valamint a külső zajoktól. Ez a módszer zsúfolt helyeken ideális. A belső, rózsaszín réteg a szeretet és a ragaszkodás rétege, a zöld a belső békéé, a külső aranyszínű pedig megbékíti a lelket, és bátorságot gyűjt. Piramispajzs Alkalmazd ugyanazt a módszert, mellyel a kockát megalkottad. Mentálisan teremts háromszögeket a tested köré, piramis alakban. Használj kéket a depresszió ellen, rózsaszínt, hogy csillapítsd a mély érzelmi stresszt, és mályvát, hogy fejleszd a kommunikációdat. A zöldet arra használhatod, hogy megvédd magad a lelki támadásoktól és a dühtől. Jól működik még konfrontációs helyzetekben, rémálmok ellen, és olyankor, ha újra fel kell lelned belső békédet egy baleset után. Teremthetsz piramist a házad, autód, az ágyad fölé, vagy bármilyen egyéb tárgy köré, melyet meg akarsz védeni a lelki támadásoktól. A következő gyakorlat arra vezet rá, hogy miként védheted meg lelked energiáját a negativitás minden fajtájától: 1. Ülj kényelmes pozícióban, de ügyelj arra, hogy a gerinced egyenes legyen. Maradj mozdulatlan, és tisztítsd meg a tudatodat minden gondolattól. Lélegez mélyeket, és képzeld el, amint a fejed tetején egy fehér fénysugár belép a testedbe. Lassan fújd ki a levegőt. 2. Most lásd, ahogy ez a fehér fény körülveszi az egész testedet. Egy második fehér fénysugár összeolvad az elsővel, teljes mértékben betöltve a testedet és a helyiséget, melyben tartózkodsz. 3. Fogadd el a védelmező fény jelenlétét. Próbálj ne gondolkodni rajta, összpontosíts a légzésedre és a fény jelenlétére. 4. Gondold azt magadban, vagy akár hangosan is kimondhatod, hogy: „A


fehér fény tökéletesen megvéd és kiegyensúlyoz engem. Most csak Mestereim és Őrzőim, felsőbb énem, és szeretteim azok, akik jó szándékú hatással lehetnek rám.” 5. Amikor belélegzel, mondd azt, hogy: „A fény és a világegyetem pozitivitása tudatom részévé válik, és megvéd engem.” 6. Kilégzéskor pedig mondd azt, hogy: „Eggyé olvadtam felsőbb énemmel, és lelkem energiája védve van.” Ezt a gyakorlatot tizenöt percig kell végezni. A legcélravezetőbb egy magnókazettára felvenni a szöveget úgy, hogy a háttérben New Age zene szóljon. Következzék most egy újabb védelmi gyakorlat, nekem ez az egyik kedvencem: 1. Ülj kényelmesen, vagy feküdj le, vedd le a cipődet, és lazítsd meg a ruhádat. Lélegezz mélyeket két percig. 2. Szívd be mélyen a levegőt, és amint kilélegzel, vizualizálj a fejed fölé egy fehér fényből álló energiakört. Erezd, ahogy ez a kör az óramutató járásának megfelelően forog, miközben lefelé ereszkedik a tested körül. 3. Ez a fehér fénykör most egy tölcsér alakját veszi fel, és dugóhúzó formában lassan elkezd lefelé süllyedni a tested körül. Lásd, amint a különböző negatív energiafragmentumok kilökődnek az aurádból, ahogyan a kör lefelé halad. 4. Képzeld azt, hogy ez az energiamező végül a lábadba ér. Most egy aranyszínű energianyalábot látsz, mely a két lábadból a fejed felé tart. Ahogy ez az energianyaláb emelkedik, egy vékony, aranyszínű pajzsot hagy az aurád körül. Ez a védőborítás csak a pozitív energiákat engedi be az aurameződbe. 5. Tölts el öt percet ezzel a képpel. Aztán vegyél egy mély lélegzetet és lazulj el. 13. FEJEZET A LELKI VÉDELEM MAGASABB SZINTŰ TECHNIKÁI Most, hogy már elsajátítottad a lelki védelem alapvető módszereit, lépjünk tovább és ismerkedjünk meg a haladó technikákkal. A VÉDELMI GYAKORLATOK KÖRE Legjobb, ha a következő gyakorlatokat állva végzed. Kezdd azzal, hogy egy


fénykörrel veszed körül magad. Ez lehetővé teszi számodra, hogy érzékeny és nyitott legyél anélkül, hogy bármilyen negatív lelki energiát fogadnál be. Praktikus ezt a kört használni, ha úgy érzed, hogy súlyos lelki támadásnak vagy kitéve. 1. Gyújts meg három gyertyát, és ülj vagy feküdj le úgy, hogy a gyertyák huszonöt-harminc centiméter távolságra legyenek körülötted. Aztán alaposan lazulj el, és összpontosíts önmagádra. Ismételd magadban azt, hogy: „A világegyetem erőit hívom segítségül, minden jóindulatú, szeretetteli és jó erőt. Különösen lelki vezetőimet hívom, legyenek velem, és adják energiájukat az enyémhez. Gyönyörű fénykörrel veszem körül magam, vibráló fehér fénnyel. Ez a fény minden negativitástól megvéd engem. Most semmi sem sebezhet meg. Megszabadulok minden bennem lévő negatív energiától.” Lélegezz mélyeket, és a levegőt úgy fújd ki a szádon, mintha egy gyertyát akarnál elfújni. 2. Állj úgy, hogy a két talpad szilárdan nyomódjon a talajhoz. Bizonyosodj meg róla, hogy két lábfejed párhuzamos. Rázd meg a kezedet és a lábadat. Lélegezz mélyeket és összpontosíts önmagádra. Képzeld el, amint a fehér fény belép a fejed tetején, és egész testedet körülveszi. Látod, amint a fényforrás tizenöt centiméternyire a fejed fölött lebeg, majd a fény szétterjed az aurádban. Mozgasd ezt a fényt lefelé a testeden, amíg el nem éri a lábadat. 3. Most képzelj el egy második fehér fényt, mely a szívedből sugárzik ki, és újra átjárja a testedet. Lásd, érezd, tedd saját valóságoddá. Tedd harmonikussá a légzésedet, hogy kitáguljon az aurád, és megerősödjön az a védelem, amelyet a fehér fény biztosít egész testednek és teljes lényednek. POZITÍV TUDATÁLLAPOTOT TEREMTŐ KÉPEK A következő gyakorlat segíteni fog neked abban, hogy pozitív tudatállapotot hozz létre, mellyel bármelyik lelki védelmi feladatot gyakorolhatod. Használd a legmegfelelőbb képeket, hogy megteremtsd a kellemes lelki helyet. Mindig relaxálj valamilyen meditációs vagy hipnózistechnika segítségével, mielőtt hozzáfogsz ezekhez a gyakorlatokhoz. 1. Hajózz egy egyre növekvő kenuban egy hosszú, kanyargós föld alatti patakon, majd pihenj meg egy barlangban. 2. Sétálj át egy hideg, párás erdőn egy tisztásig, ahol megpihensz egy csörgedező patak mellett. 3. Menj be egy barlangba a domboldalon, és sétálj végig az idő labirintusán, amíg el nem érsz egy gyógyító, csendes helyre.


4. Sétálj le egy hosszú, kanyargós lépcsőn, amely egy folyóhoz vezet, ott egy kisebb hajót látsz kikötve. Szállj be a hajóba és vitorlázz lefelé a folyón, amíg egy csodás réthez nem érkezel. 5. Haladj végig egy hosszú, kanyargós hegyi úton, míg egy kunyhóra nem lelsz a hegy tetején. 6. Szállj egy gyönyörű madár hátán, és érkezz meg egy hegy tetejére. 7. Lovagolj szárnyas paripán a sivatagon keresztül, míg el nem érsz egy hűvös oázisba. A következő technikát akkor ajánlom, ha valaki veszekedni akar veled, vagy valamilyen formában lelki támadást intéz ellened. Íme a gyakorlat: 1. Ülj kényelmesen, mozgósítsd a védelmedet, és lélegezz mélyeket. Vizualizáld az összes fizikai, lelki, érzelmi és spirituális terhedet, amint egy kupacban hevernek a garázsban vagy a kertben. 2. Képzeld azt, hogy tested fémes aranyborítás vonja be. Mint valami aranyfüst. Belégzéskor ez a fedőréteg izzani kezd. Amikor kilélegzel, kiterjed és körülveszi az aurádat. Immár védett vagy, és csakis a te lényedből származó negativitás lehet rád hatással. Semmilyen külső személy nem zavarhat már meg. 3. A benned lévő negatív gondolatalakzatok felemelkednek, és kettéhasítják az aranyfüst védőburkolatot. Könnyedén kijavíthatod ezt az aranyfüst pajzsot: egyszerűen lehelj ki magadból egy újat, mely körülveszi az aurádat. Eleinte úgy fogod érezni, hogy számos új védőpajzsot építesz. 4. Végül lásd, amint beborít ez az auravédő aranyfüst, ekkor képzeletben menj ki a garázsba vagy a kertbe, és egy szemetes zacskóba óvatosan gyűjts össze minden terhedet. Aztán fogd és dobd ki a szemetet. Bármikor, ha stresszes szituációban találod magad, egyszerűen építsd fel magad körül az auravédő aranyfüstöt. Mivel most már egy békés, pozitív tudatállapotban vagy, nem léphetsz be senki negativitásába. A védelmező aura vizualizációja pozitív gondolkodást teremt a személyiségben. A pozitív gondolkodás kulcsfontosságú a tudat felemelkedésében és a lelki védelemben. Fizikai testünket akkor támadják meg betegségek, ha diszharmóniában vagyunk. A jó érzés harmónia. A harmóniát (teljességként) úgy lehet definiálni, mint az elemek kellemes kölcsönhatásait vagy helyes kombinációit. Minden létező kapcsolatban áll valamilyen szinten, vagy a tudat valamelyik szintjén, és az éltető auratestben közeli szomszédságban is vannak. Mindig azokat az embereket és szituációkat vonzzuk, akikre és amelyekre leginkább szükségünk van ahhoz, hogy előrejussunk e világbeli fejlődésünkben. A bevonzott szituáció mögött meghúzódó erő rendszerint változékony, tudatossági


szintünktől függ, illetve a fejlődési folyamatunkban betöltött szerepétől. Minél inkább tudatában vagyunk annak, hogy minden földi tapasztalatunk egy gyarapodó tanulási folyamat része, annál könnyebben fejlődhetünk. AZ INGA Ingát bármiből lehet készíteni. Az inga egy zsinórra vagy láncra erősített tárgyból áll. Igen sokan használnak speciálisan előkészített kristályokat erre a célra. Az ingát lelki energiád meghosszabbításaként foghatod fel. 1. Ha ingát használsz, mindegy, hogy melyik kezedben tartod. De a mutatóujjadról kell lelógatnod. A következő lépésben kalibrálni kell az ingát, hogy megállapítsuk, melyik mozgása mit jelent, mert csak így lesz precíz. 2. A kalibrálás egyik módszere az, hogy leírsz egy kérdést egy papírlapra, aztán a laphoz érinted az ingát, és megkérdezed: „Én írtam ezt a kérdést?” Az inga erre vagy előre, vagy hátra lendül ki avagy körözni kezd jobbra, illetve balra. Ez a mozgás lesz tehát az „Igen” válasz. 3. Ismételd meg az eljárást, de most egy nyilvánvalóan hamis állítást írjál a papírra. Például, ha nő vagy, írd azt, hogy „férfi vagyok.” Az a mozgás lesz a „Nem” válasz, amelyet erre a kérdésre mutat az inga. Előfordulhat, hogy több kísérletet kell tenned, amíg mindez sikerül. Légy türelmes, és mindig mozgósítsd a fehér fény védelmét, mielőtt kézbe veszed az ingádat. Hogy biztos lehess ingád hitelességében, a következő szabályokat kell betartanod: • Tedd az ingádat egy kis erszénybe, és tartsd a tested közelében. • Soha ne használd az ingát olyan döntésekre, melyeket magadtól is könnyedén meghozhatnál. • Egyszerre csak egy kérdésre koncentrálj, és tisztítsd meg a tudatodat a többi gondolattól. • Ne engedd, hogy mások is használják az ingádat, vagy akár csak hozzáérjenek. • Ugyanazt a kérdést soha ne tedd föl kétszer. • Olyankor használd az ingádat, amikor egyedül vagy. Más személyek energiájának jelenléte befolyásolhatja az inga mozgását. Az inga mozgásának értelmezése Az inga négy alapvető mozgásra képes. Mozoghat körbe az óramutató járásának megfelelően, vagy azzal ellentétesen, a testedre merőlegesen előre és


hátra, illetve a testeddel párhuzamosan jobbra és balra. Íme egy kidolgozottabb rendszert az inga használatára:

5. ábra. Az inga

6. ábra. Az inga mozgása Jegyezd meg, hogy a négy lehetséges mozdulat hogy néz ki. Hogy kérdéseid körét kiterjeszthesd, így oszthatod fel a lehetséges válaszokat: Igen Nem tudom Nincs válasz Nem 7. ábra. Kiterjesztett ingaválaszok Ahhoz, hogy megkapd kérdéseidre az inga ezen négy lehetséges válaszát, az eszközt először be kell kalibrálnod a fent leírt módon. A négy lehetséges válasz helye így nálad eltérhet az ábrán látottaktól. Soha ne feledd, hogy az inga mozgása lehet csekély, de hosszan tart, és a pályája mindig jól meghatározható. Esetenként több percig is eltarthat, mire az inga megmozdul, máskor meg néhány másodperc is elég a mozgásához. Ha elgondolkozol azon, hogy mit jelent számodra, ha a válasz igen, az általában meg fogja könnyíteni a folyamatot. Soha ne mozdítsd meg az ingát tudatosan. Ha nem tudsz az ingával dolgozni, az azért lehet, mert esetleg valami leblokkolódás visszatart az inga használatától. Lehet ez egészen egyszerű dolog


is, például az a gátlás, hogy azt hiszed, nem tudsz bánni vele. A tudatalatti félelem is bűnös lehet. A következő megtisztító állítások magadban vagy hangosan történő ismételgetése segíthet abban, hogy leküzdd ezt az akadályt: • Mentesítem magam attól a gáttól és félelemtől, amely azt állítja, hogy nem tudom használni az ingát. • Felsőbb énemet hívom, hogy segítsen eltávolítani azokat a gátakat, amelyek leblokkolnak engem, ha használni akarom az ingát. • Mentesítem magam, hiszen vágyom rá, és ezért hinnem kell abban, hogy képes vagyok használni az ingát. • Maradéktalanul elfogadom felsőbb énem és lelki vezetőim segítségét, erősítsék meg azt a képességemet, mely ahhoz kell, hogy szabályosan használhassam az ingát. • Mindig pontos és hasznos információkat fogok kapni. • Egy vagyok a világegyetem jelenlétével, erejével, fényével és tudatával. Most arra kérem felsőbb énemet, vezessen és oltalmazzon engem. Tudatalattid és felsőbbrendű tudatosságod soha nem fog hamis információt adni neked. Néha egyszerűen nem akarnak válaszolni egy konkrét kérdésre. Ne légy erőszakos. Azt is el kell kerülnöd, hogy a tudatalattidat vagy felsőbb énedet jóslásra használd fel. Milyen típusú kérdéseket tehetünk fel az ingának? Három típusa lehet az ingádnak feltehető kérdéseknek, melyekkel megállapíthatod, vajon felsőbb éned segít-e megtudnod a téged ért lelki támadás okait, vagy bármi más, téged érdeklő dolgot. A „Képes vagyok-e” kezdetű kérdések arra adnak választ, hogy birtokában vagy-e az adott információ kezeléséhez szükséges spirituális eszközöknek. A „Megtegyem-e” kezdetű kérdések annak kiderítésére szolgálnak, hogy egy adott hozzáállás spirituálisán helyes-e, és legmagasabb rendű jószándékod hatjae át. A „Megtehetem-e” kezdetű kérdések arra vonatkoznak, hogy spirituálisán van-e jogod feltenni az illető kérdést. Ha mindhárom kérdésre igen a válasz, akkor készen állsz arra, hogy nekifogj. Ha bármelyik kérdésre nem választ kapsz, akkor további kérdéseket kell feltenned, mielőtt elkezdhetnéd a dolgot. Íme néhány egyszerű kérdés, melyeket feltehetsz az ingádnak: 1. Lelki támadás alatt állok? 2. Ismerem a támadásért felelős személyt?


3. Ő vajon a férjem, feleségem, anyám, fivérem, főnököm stb.? 4. Tudsz-e segíteni abban, hogy megtaláljam a legjobb módszert védelmem szempontjából? (Ha a válasz igen, kezdd el felsorolni az általam e könyvben korábban bemutatott módszereket!) 5. Van-e társult lényem? Előző életből öröklött személyiségem? Állok-e démoni befolyás alatt? IDEOMOTORIKUS TECHNIKA Ez a technika is az inga használatának elvén alapszik. Azt javaslom, hogy ehhez a módszerhez helyezd magad meditatív állapotba vagy önhipnotikus transzba. Miközben felkészíted tudatodat a hipnózis befogadására, megtanulhatod, hogyan szentelj figyelmet tested bizonyos részeinek, míg más részeket figyelmen kívül hagysz. Megtanulhatod, hogyan lazítsd el izmaidat. Azt is megtanulhatod, hogy izmaid hogyan tudnak visszahatni a „tudatalattidra”, és így kialakíthatod a kommunikáció tudatalatti szintjét is. A magadnak feltett kérdésekre az „igen”, a „nem” és a „nem akarok válaszolni” feleleteket ujjaid izmainak nem tudatos mozdulatai adják meg. A következő megközelítést találtam a leghatékonyabbnak: Azt akarom, hogy mindkét kezedet helyezd az öledbe… most meg fogom tanítani neked, hogyan kaphatsz választ a kérdéseidre tudatalatti szinten. Ha emberekkel beszélsz… gyakran láthatod, hogy intenek a kezükkel, ha egyetértenek veled… és hogy a fejüket rázzák, ha nem értenek egyet azzal, amit mondasz. És még csak nem is tudják, hogy így tesznek. Ez a mozdulatsor teljesen tudattalan. Most… arra fogom megtanítani a tudatalattidat, hogy hogyan válaszolja meg a kérdéseket egyik ujjad felmutatásával, ha a válasz „igen”, és hogyan egy másik ujjadéval, ha „nem” és így tovább. Csak hagyd, hogy a két kezed tétlenül feküdjön az öledben. Azt akarom, hogy gondolj újra és újra az … „igen”… fogalmára. Miközben ezt teszed… hamarosan azt fogod érezni, hogy az egyik ujjad… önmagától felfelé modzul. Olyan, mintha lökésszerűen mozogna az ujjad… fenn kell tartanod egy bizonyos ritmust. Ezt úgy teheted meg, ha továbbra is az… „igen”-re gondolsz. És amíg gondolataid az… „igen”… körül forognak, nem gondolsz a … „nem”-re, és semmilyen más válaszra sem. Továbbra is azt gondold… „igen”… „igen”… „igen”. És most… tessék.


Jobb kezed mutatóujja lassan felfelé mozdul. Tedd vissza újra. Most… gondolj újra és újra a… „nem”… „nem”… „nem”… képzetére. És… ahogy ezt teszed… egy másik ujjad kezd lassan emelkedni. Lehet, hogy ugyanazon a kezeden, de lehet, hogy a másikon. Na ugye! Ez a bal kezed mutatóujja. Tehát ha felteszek egy kérdést a tudatalattidnak… és a válasz „igen”, akkor miután megértette a kérdést… jobb kezed mutatóujját fogja felemelkedésre késztetni. Ha azonban… a válasz „nem”… akkor a bal mutatóujjad fog megemelkedni. Természetesen egy harmadik ujj lehet az „inkább nem válaszolnék” megfelelője, ha ezt kívánatosnak tartod. Nos… megkérem tudatalattidat, hogy válaszoljon néhány kérdésemre. Tudatos éned nincs tisztában lelki támadásod valódi okaival. De a tudatalattid egészen biztosan tudja. És most segíthet nekünk… így, ezzel a módszerrel, hogy feltárja problémád valódi okait. Készen áll a tudatalattid, hogy segítsen? A jobb oldali mutatóujj lassan emelkedni kezd… „Igen”. Van-e kifogása az ellen, hogy ilyen módon adja ezt a tudtunkra? A bal oldali mutatóujj lassan emelkedik… „Nem”. Ekkor lehetőséged nyílik arra, hogy megkérdezd tudatalattidat a téged ért lelki támadás okairól. Az ideomotorikus jelzőrendszer használata határozott előnyt jelenthet, ha olyasmit akarsz feltárni, amit már régóta elfojtasz magadban. Ez a módszer is alkalmas arra, hogy a lelki vezetőiddel (lásd a 12. fejezetet) kommunikálj. E technika alkalmazásakor a válaszoló ujj mindig megremeg egy kicsit, és olykor csak lassan emelkedik fel, néha szüksége lesz bizonyos időre, mielőtt egyáltalán megmozdul. Úgy tűnik, mintha ide-oda mozogna. Ha a mozdulatot akarattal hajtjuk végre, akkor az ujj felemelkedése egyenletes és jóval gyorsabb. LELKI VÉDELEM A SZÍNEK HASZNÁLATÁVAL Számtalan gyakorlatot leírtam, amelyek segítsével kiépítheted spirituális védelmedet. A legtöbb esetben azt tanácsolom, hogy vedd körül a testedet fehér fénnyel. Ebben a fejezetben különböző színeket fogunk használni ahhoz, hogy megóvjunk téged minden negatív hatástól. A következő gyakorlathoz öltözz lazán, és vesd le az ékszereidet.


1. Helyezz hét gyertyát a gyertyatartóba és tedd őket egy asztalra. Állíts egy pohár vizet a gyertyáktól jobbra, egy másikat pedig balra. Készíts az asztalra papírt és ceruzát. 2. Lazíts, vegyél mély levegőt, és gyújtsd meg az első gyertyát. Nézz mereven a gyertya lángjába, és kérd meg felsőbb énedet, hogy segítsen kiegyensúlyozni a személyiségedet. 3. Foglalj helyet egy széken az asztalnál, és írd le az összes aktuális lelki zavarodat, melyeket el akarsz távolítani. Hajtsd félbe a papírt, és meditálj a felírtakon egy percig. Aztán tedd a papírt a lángba, és mondd ezt: „Most megszabadulok lelkemnek ezektől a negativitásaitól, ahogy a tűz elemészti a papírt.” 4. Gyújtsd meg a második gyertyát, és ismételd meg az egész folyamatot úgy, hogy most a kapcsolataidra koncentrálsz. 5. Gyújtsd meg a harmadik gyertyát, és ismételd meg az egész folyamatot úgy, hogy most kreatív energiáidra koncentrálsz. 6. Gyújtsd meg a negyedik gyertyát, és ismételd meg az egész folyamatot úgy, hogy most önfegyelmedre összpontosítasz. 7. Gyújtsd meg az ötödik gyertyát, és ismételd meg az egész folyamatot úgy, hogy most a szabadságodra koncentrálsz. 8. Gyújtsd meg a hatodik gyertyát, és ismételd meg az egész folyamatot úgy, hogy most összes tudatszinted harmóniájára koncentrálsz. 9. Gyújtsd meg a hetedik gyertyát, és ismételd meg az egész folyamatot úgy, hogy most karmikus célodra koncentrálsz. 10.Várj hét percig az utolsó gyakorlat után, mielőtt újra a gyertyákhoz fordulnál, és kérd meg felsőbb énedet, hogy engedélyezze kéréseid teljesülését. Vizualizáld, ahogy minden egyes problémád eltűnik. 11.Azután igyál először abból a pohárból, amely tőled balra helyezkedik el, majd a jobb oldaliból. Miután kiittad mindkét pohárból a vizet, mondd ezt: „Ahogy megittam ezt a vizet, úgy finomítottam és tisztítottam meg a lelkemet.” Mielőtt nekiállnál a következő gyakorlatnak, légy szíves legalább háromszor végezd el az előzőt. A következő gyakorlat abban fog neked segíteni, hogy hogyan használj színeket lelki energiáid kiegyenlítésére, és hogyan teremts harmóniát tested, tudatod és a lelked között. Mindegyik színnek, amely auráddal kölcsönhatásba lép, megvan a maga rezgési tartománya. Igen fontos, hogy megtanuld, miként értelmezd és használd azokat a hatásokat, amelyek kivezetik a negativitást belőled és másokból. Bizonyos színek túlzott vagy éppen elégtelen mennyiségének használata ingerlékenységhez vezethet, alvászavarokat és egyéb problémákat is okozhat. Karmikus célod részben éppen az, hogy elejét vedd az ilyen nehézségeknek, és


hogy képes légy tudatod minden szintjét megerősíteni. Otthonod igen sok berendezési tárgyát tesztelheted ezzel a módszerrel. Minden színnel rendelkező tárgy potenciálisan hat rád. Például a lepedők, a zoknik, a törölközők, az alsóneműk, az ingek, a kendők és a zsebkendők lehetnek példái szűk körben az ellenőrizendő tárgyaknak. Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy megérezd a hét különböző szín minden egyes energiaszintjét. Szükséged lesz hét gyertyára, amelyek a szivárvány hét színét jelenítik meg (lila, indigó, kék, zöld, sárga, narancs és vörös). Az előző gyakorlat hatásának következtében most már képes vagy figyelmedet az egyensúly megtalálására koncentrálni. Például ha túl kevés szerep jut életedben a zöldnek, akkor tovább foglalkozz a zöld gyertyával. Ellenkezően járj el a narancsszínű gyertyával akkor, ha tudatodban túl nagy jelentőséget kapott ennek a színnek a hatása. Az értelmezés nagyon fontos ebben a gyakorlatban. Egy bizonyos szín világosabb árnyalata azt jelenti, hogy vibrációs mezője lecsökkent. A vibrációs szint emelkedése sötétebb tónusokat eredményez. Ha ismered ezeket a hatásokat, akkor minden egyes színt beállíthatsz, és így megteremtheted a valós energiaegyensúlyt is. A vörös szín jó példa. Ha bizonytalanságot érzel, akkor a halványabb vöröset szereted jobban. Ha a vörös mélyebb tónusát látod, ez azt a feltételezést erősítheti meg benned, hogy túl agresszív vagy. Szükséged lesz még egy fehér gyertyára is. A legjobb, ha ezt a gyakorlatot közvetlenül az előző gyakorlat háromszori végrehajtása után kezded el. Amikor az előző gyakorlattal végeztél, azt kértem tőled, hogy égesd hét percig a fehér gyertyát. Ezt a plusz fehér gyertyát a többi hét gyertyától balra helyezd el, és ott gyújtsd meg. A felállítás tehát így történjék: 1. Égjen az eredeti hét fehér gyertyád. 2. A plusz fehér gyertyát helyezd a többitől balra, és gyújtsd meg. Legyen karnyújtásnyi távolságra tőled. Erre a gyertyára katalizátorként fogok utalni. 3. A szivárvány hét színét jelképező hét színes gyertya előtted álljon az asztalon: lila, indigó, kék, zöld, sárga, narancs és vörös. Az eljárás 1. Tedd magad elé a katalizátor gyertyát, és meditálj rajta egy percig, miközben arra kéred felsőbb énedet, hogy segítsen megvédened magad, és kiegyensúlyozni lelki energiáidat. 2. Helyezd vissza ezt a gyertyát eredeti helyére, balra a hét fehér gyertyától, nem messze tőled. 3. Vedd elő a vörös gyertyát, és gyújtsd meg a katalizátor gyertyával. A


katalizátor gyertyát tedd a már égő vörös gyertya bal oldalára. 4. Fogd meg az eredeti hét gyertya valamelyikét, és tedd a vörös gyertya jobb oldalára. 5. A kiegyenlítődés úgy következhet be, hogy a bal oldali, katalizátor gyertya képviseli az isteni energia meghosszabbítását és tudatod rejtett részeit. A jobb oldali gyertya a lelki energiádat jeleníti meg, az aktuális szín rezgéstartományának megfelelően. A középső a két energia egyensúlyát határozza meg. 6. Most koncentrálj a vörös gyertyára, és tárd szét a karodat a jobb és a bal oldali gyertyák felé. Kérd meg felsőbb énedet, hogy egyenlítse a személyiségedet. 7. Légy szenzitív és légy óvatos a vörös energia nem teljes vagy éppen túlzott befogadásával. Érezni fogod, ahogy a vörös gyertya felől vibráló energia közelít hozzád. Koncentrálj személyiséged természetes reakciójára. 8. Tölts el pár percet ezzel a meditációval, és kérdd meg felsőbb énedet, hogy segítsen megállapítani, vajon a vörös színnek milyen mértékben kellene jelen lennie életed mostani szakaszában. 9. Ismerd fel, hogy tested mire fogékonyabb: a jobb vagy a bal oldali energiát fogadja-e be inkább a meditáció közben. Nyisd meg lelki energiáidat, hogy érezhesd a vörös gyertya neked való sugárzásának feléd áramlását. 10.Maradj pontosan a katalizátor gyertyával szemben, a két gyertya között. Addig helyezkedj, míg meg nem érzed a vörös szín rezgésének tökéletes lelki egyensúlyát. 11.Most emeld fel a bal oldali gyertyát a bal kezeddel és a jobb oldalit a jobb kezeddel. Mondd ezt: „Tökéletes lelki egyensúlyba kerültem, és ezt az energiát csak jóra fogom használni. Az engem ért lelki támadás minden okát megszüntettem.” 12.Végül, tedd vissza a gyertyákat, és koncentrálj a vörös gyertyára egy másodpercig. Végy mély lélegzetet, és fújd el a vörös gyertyát. 13.Ismételd meg ezt a gyakorlatot a többi hat színes gyertyával is. A következő táblázat tartalmazza azokat a speciális jellemzőket, melyeket az egyes színes gyertyák segítségével fejleszthetsz: Szín Amit fejleszteni akarsz lila filozófia, tudás, inspiráció, intellektus indigó szolgálat, karmikus cél, egyensúly, tudat kék rugalmasság, szabadság, találékonyság, igények zöld az alapok, erőfeszítés, fegyelem, szervezés sárga önkifejezés, tehetség, lelkesedés, kreativitás


narancs vörös

kapcsolatok, másokhoz való kötődés, együttműködés, megfontolás szükségletek, vágyak, individualitás, erősség

A következő táblázat a szivárvány hét színének pozitív és negatív hatásait mutatja: Szín Pozitív hatás Negatív hatás belső ibolya tudatlanság bölcsesség indigó egyensúly káosz kék szabadság önmagunk iránti túlzott engedékenység zöld fegyelem halogatás, késlekedés sárga önkifejezés önteltség együttműkö narancs önsajnálat dés vörös egyéniség önzés A következő vizualizációs gyakorlat segítsgedre lesz abban, hogy fejleszd a színekkel kapcsolatos képességeidet: 1. Ülj nyugodtan, mozgósítsd a védelmedet, lélegezz mélyen. Képzelj el egy szivárványt az égbolton. Vizualizálj egy vörös fényből lévő gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd, amint ez a gömb belép a testedbe a fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív vörös energiát bocsát ki magából, mely tested minden egyes részére gyógyító hatást gyakorol. 2. Összpontosítsd minden figyelmedet erre a vörös energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor a vörös gömb eléri a lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 3. Vegyél megint nagy lélegzetet, és vizualizálj egy narancsszínű gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd, amint ez a gömb belép a testedbe a fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív narancsszínű energiát bocsát ki magából, amely tested minden egyes részére gyógyító hatással van. 4. Összpontosítsd minden figyelmedet erre a narancsszínű energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor a narancsszínű gömb eléri a


lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 5. Vegyél megint nagy lélegzetet és vizualizálj egy sárga gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd ezt a gömböt, amint belép a testedbe a fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív sárga energiát bocsát ki magából, amely tested minden egyes részére gyógyító hatással van. 6. Összpontosítsd minden figyelmedet erre a sárga energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor a sárga gömb eléri a lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 7. Vegyél megint nagy lélegzetet, és vizualizálj egy zöld gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd ezt a gömböt, amint belép a testedbe fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív zöld energiát bocsát ki magából, amely tested minden egyes részére gyógyító hatással van. 8. Összpontosítsd minden figyelmedet erre a zöld energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor a zöld gömb eléri a lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 9. Vegyél megint nagy lélegzetet, és vizualizálj egy kék gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd ezt a gömböt, amint belép a testedbe a fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív kék energiát bocsát ki magából, amely tested minden egyes részére gyógyító hatással van. 10.Összpontosítsd minden figyelmedet erre a kék energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor a kék gömb eléri a lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 11.Vegyél megint nagy lélegzetet, és vizualizálj egy indigószínű gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd ezt a gömböt, amint belép a testedbe a fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív indigó energiát bocsát ki magából, amely tested minden egyes részére gyógyító hatással van. 12.Összpontosítsd minden figyelmedet erre az indigószínű energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor az indigószínű gömb eléri a lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 13.Vegyél megint nagy lélegzetet, és vizualizálj egy ibolyaszín gömböt, amelyet a szivárvány bocsát ki magából, és lásd ezt a gömböt, amint belép a testedbe a fejed tetején. Lásd, amint lefelé halad a testeden, pörög, és intenzív violaszín energiát bocsát ki magából, amely tested


minden egyes részére gyógyító hatással van. 14.Összpontosítsd minden figyelmedet erre a violaszín energiára, amely pörögve ereszkedik a lábadba, és megtölt téged gyógyító energiával. Abban a pillanatban, amikor a violaszín gömb eléri a lábadat, eltűnik, de a testedre ható gyógyító energia megmarad. Meditálj ezen két percig. 15.Most tekints végig egész testeden, és jegyezd meg, hogy milyen vibráló életerőt sugároz. Vedd észre, milyen egészséges és kiegyensúlyozott vagy. SZÍNLÉGZÉS Meggyőződhetsz arról, hogy helyesen lélegzel-e, ha a kezedet a köldöködre teszed, amikor mélyen belélegzel. Ha a kezed belégzés közben felfelé mozdul, kilégzéskor pedig visszasüllyed, akkor helyesen veszed a levegőt. A színlégzés erőteljes és hatékony gyógyító módszer. Testünk energiává alakítja a levegőt. A mi gondolkodásunkon múlik, hogy milyen erős és milyen frekvenciájú energiát állítunk elő. Számos kiegyensúlyozatlanságból eredő probléma gyógyítását megkönnyíthetjük a színlégzéssel. A következő összefoglalás segíthet abban, hogy könnyebben válaszd ki a megfelelő színt: Lila lélegzet Ez a test méregtelenítését segíti elő. A leghatékonyabb a fehérrel együtt használni. Alkalmazhatod ezt a színt, ha náthás vagy, de jó negatív érzelmek, megszállás és infesztáció ellen is. Piros lélegzet A piros színlégzés szintén az influenza és a meghűlés gyógyításában segít, de a test fizikai energiájának növelésében is hatékony. Narancsszínű lélegzet Légzési problémák, erőnléti zavarok és a blokkolt kreativitás kezelhetők ezzel a lélegzéssel. Az élet élvezetének képességét is helyreállítjuk vele. Sárga lélegzet Ez a tónus segítséget nyújt a gyors tanulásban, és eredményes az emésztési problémák megoldásában.


Zöld lélegzet Ezt a színt a boldogságérzet, illetve a nyugodt idegállapot megteremtésére használhatod. Ezenkívül testi szerveink többségének megnyugtatására is alkalmas. A halványzöld lélegzet ideális a rossz szokások kezelésében, és a látásjavítására is jó. Kék lélegzet Ez az árnyalat csillapítja a légzési nehézségeket, feléleszti a művészi tehetséget, és van egy általános nyugtató és csendesítő hatása is. Gyermekek számára ideális. Sötétkék lélegzet Ezt a színt használd, ha növelni akarod intuitív képességeidet, erősíteni szervezeted endokrin rendszerét, és meggyorsítani a sebészeti beavatkozások utáni gyógyulást. Ha egy kis zöldet is belekeversz (ez lesz a pávakék), akkor a csontok gyógyulását segíted elő vele. Türkiz lélegzet Izületi és légzési rendellenességek ellen ez a szín a legnagyszerűbb. Ha rózsaszínt keversz bele, könnyűszerrel lefogyhatsz. Ibolyaszín lélegzet Tisztítja és méregteleníti a testet, elősegíti a lelki megbékélést, és összehangolja testünk mentális és fizikai aspektusait. Az ideg- és a csontrendszert szintén erősíti. Rózsaszín lélegzet A rózsaszín légzés eredményesen használható puffadtság, bőrproblémák, magányosság és düh ellen. A következő gyakorlat segít abban, hogy alkalmazd ezeket a módszereket: 1. Ülj kényelmesen, mozgósítsd a védelmedet, és lélegezz mélyen. Lassan szívd be a levegőt az orrodon keresztül, és tartsd bent, amíg hétig számolsz. 2. Fújd ki a levegőt, majd vegyél újabb mély lélegzetet az orrodon keresztül, de most addig tartsd bent, míg tizenegyig elszámolsz. Lassan, a szádon keresztül fújd ki a levegőt, és közben számolj hétig.


3. Ahogy belélegzel, lásd és érezd a levegő épp akkor számodra megfelelő színét. Képzeld el, ahogy ez a színes levegő betölti az egész tested. Minden lélegzet a szín tónusának mélyülését eredményezi. Az adott szín hamarosan izzani és vibrálni kezd a testedben. 4. Képzeld el, ahogy ez a színes lélegzet gyógyítja és egyensúlyba hozza a szervezetedet, bármire legyen is szüksége. Folytasd ezt a műveletet tíz percig. LELKI VÉDELEM MÁSOK SZÁMÁRA Ahhoz, hogy segíteni tudj egy lelki védelemre szoruló személyen, a következő egyszerű módszert ajánlom: 1. Alkalmazd a 10. fejezetben leírt védelmi pajzsok egyikét. Hívd segítségül Istent azon a néven, amelyikben hiszel – lehet ez bármelyik név –, és áldd meg a személyt. Érintkezésbe léphetsz felsőbb éneddel, ha így szólsz: „felsőbb énem nevében”. 2. Képzeld el azt a személyt, akit megáldasz, és mondd: „Felsőbb énem erejével szeretetet és fényt küldök___-nak. 3. Felsőbb énem nevében kérem, hogy száműzzessék minden negatív erő és lény, amelyek megfertőzték azt a lelket, kinek neve___”. 4. Jelenítsd meg a sugárzó, fénylő gömböt valamelyik korábban ismertetett technikával az adott személy körül, és meditálj ezen a képen tíz percig. Ezt a technikát alkalmazhatod embercsoportokra, sőt egy egész közösségre is. És használhatod a bűnözés csökkentésére is. LELKI TÁMADÁS AZ ÜZLETI VILÁGBAN Az üzleti életben azoknak, akik leginkább képesek a lelki támadások visszaverésére, a hobbijuk vagy az érdeklődési körük többnyire teljes mértékben elüt munkahelyi feladataiktól. Akikre ez nem jellemző, azok irigységnek, különféle ambícióknak, rivalizálásnak, munkahelyi hatalmi harcoknak, egófitogtatásnak, teljesítménykényszernek és más neurotikus hatásoknak vannak kitéve, és ezen lelki csatározások áldozatául is esnek. Az aura ilyetén elhasználódása többnyire tudatalatti szinten zajlik le. Ilyenkor a tudat láthatatlan, mégis leküzdhetetlen erőknek van kitéve, melyekre dühkitörésekkel, stresszel, szorongással, agresszióval, frusztrációval, bizonytalanságérzettel, félelemmel és depresszióval reagál. Később ez egy ördögi kör kialakulását vonhatja maga után, és elvezethet a lelki támadások iránti fokozott érzékenységhez, amely újabb tüneteket hoz létre és így tovább. Ha elviselhetetlen a zaj a munkahelyedet, elhelyezhetsz jól szigetelő


anyagokat, vagy használhatsz egyéb olyan eszközöket, amelyek elnyelik a zajt. Az extrém hőmérséklet-ingadozásokat szintén ki lehet küszöbölni. Naponta legalább egyszer határozottan ki kell vonnod magad a munkahelyi környezetedből. Ez történhet a megszokott ebédidőben, vagy egyszerűen egy kávészünetben. A munkahelyi energiavámpíroktól pedig feltétlenül tartsd távol magad. Azok a vizualizációs gyakorlatok, amelyek során munka közben kifejezetten jónak és hatékonynak látod magad, komoly előrelépést eredményezhetnek, és vitalitásod megtartásában, aurád megerősítésében is segítenek. Ne végy tudomást a pletykáról, és tartózkodj attól, hogy a munkahelyi hatalmi harcok részesévé válj. Keress magadnak szövetségeseket a munkahelyeden. Bizonyosan találsz ott pozitív beállítottságú, egészséges aurájú embereket is. Többnyire a visszahúzódó, de a megismerkedés után érdekesnek bizonyuló emberek között kell keresned őket. Erős intellektuális tevékenységet végző, hobbijukat roppant komolyan vevő, művészi hajlamokkal bíró és más módon kitűnő, magányosnak látszó emberek tartoznak ebbe a kategóriába. Magát a vállalkozásodat is megvédheted az árulástól, a konkurenciától, a perektől, az irigységtől és az ellenőrizetlen erőktől, ha a 12. fejezetben ismertetett védőpajzsokat alkalmazd. A fénylő gömb gyakorlatát is használhatod arra, hogy lelki védelemben részesítsd a vállalkozásodat. Ezek a módszerek fontos üzleti találkozók és üzleti utak esetén is alkalmazhatók. LELKI VEZETŐVEL VALÓ KAPCSOLAT Felsőbb éneden kívül állítólag még száznegyvennégyezer megvilágosodott mester érhető el számodra életed bármely pillanatában. Közülük többen akár személyes lelki vezetőid is lehetnek. Ahogy előrehaladsz a spirituális fejlődésben, a vezetők is cserélődnek, hogy lelki előmeneteled fejlettebb szintjein minél speciálisabb segítséget kapj. Léteznek olyan technikák, amelyek segítségével kapcsolatba léphetsz a vezetőkkel, amint ezt a 12. fejezetben le is írtam. Ezek használata során soha nem leszel veszélyben, sem a technikák alkalmazása előtt, sem közben, sem után. Mielőtt befejezném ezt a részt, szeretném megvilágítani, hogy miként tehetsz különbséget a lelki vezető és a negatív entitás között. Ha valódi lelki vezetővel kerülsz kapcsolatba, akkor ebben bizonyos tényezők mindenképpen szerepet kapnak. Ha sikerül ezt a kapcsolatot megteremtened, akkor a következőket várhatod el: • Mindig magabiztosságot és megerősítést érzel a lelki vezetővel való érintkezés után. • Az összes üzenetet és tanácsot olyan megfogalmazásban kapod, hogy az meghagyja a szabadságodat: megválaszthatod tehát a végrehajtás


• • • •

• •

mikéntjét. A kommunikáció után valahogy mindig úgy érzed, hogy jobb ember lettél. Soha nem okoz problémát a kapott információk értelmezése, azok minden esetben kibővítik és továbbfejlesztik korábbi tudásodat. Mindig kapsz új információkat, amelyek valamiképpen mindig javítani fognak az életeden, ha felhasználod őket. Mindig növelni tudod az éppen meglévő lelki erődet, vagyis olyan jellegű támogatást fogsz kapni, amely jótékony hatással lesz a fejlődésedre. A lelki vezetőkkel való kapcsolatok arra ösztönöznek, hogy erősebb légy, másoknak is bátorságot adj, és hogy felfedezd a benned rejlő gyógyító erőt. A belőled sugárzó új és magasabb szintű energia láttán mások is jobban kezdenek vonzódni hozzád. A lelki vezetőkkel való kapcsolatokban mindig megmutatkozik az őszinteség, az egyszerűség és a spiritualitás érzéke. Ezek az entitások soha nem fognak követelésekkel előállni vagy arról hencegni, hogy ők milyen sokat tudnak. A valódi lelki vezetőid képesek arra, hogy pontosan mérjenek fel téged, nemcsak a jövő folyamatai, hanem a reakcióid szempontjából is.

Összefoglalva, ha kapcsolatba kerülsz lelki vezetőiddel, az segít, hogy megvédd magad a lelki támadásoktól, és hogy feltöltsd erővel a saját életedet. Ezekben a kapcsolatokban mindig meg fogsz erősödni, és tudomást szerzel az élet értelmének magasabb szintjéről. Életed mindenképpen nemesebbé válik, ha sikerül kapcsolatot létesítened egy valódi lelki vezetővel. Mindenképpen bölcs dolog védelmi technikákat alkalmazni, mielőtt lelki vezetőiddel kapcsolatba lépsz. Léteznek a világegyetemben negatív lelkek is, akik néha kommunikálni próbálnak a tapasztalatlan, transzban lévő kapcsolatkeresőkkel. Azonnal fel fogod ismerni az ilyen lelkeket. A velük folytatott kommunikáció kényelmetlen, stresszképző, és nem azon a zökkenőmentes, kellemes módokon valósul meg, ahogy az a pozitív lelkekkel történne. Leggyakrabban akkor közelednek feléd negatív entitások, amikor nehéz érzelmi döntés előtt állsz. E negatív erőkkel való találkozások során akkor vagy a legnagyobb veszélynek kitéve, ha olyan csoporttal érintkezel, amelyben kifejezetten megidézik ezeket az entitásokat. Az efféle csoportoknak vannak bizonyos jellemzőik, ezek alapján könnyűszerrel felismerheted őket. Íme, néhány ismertetőjel: • A csoport vezetője felettesként vagy valamilyen, a világegyetem


működésével kapcsolatos egyedi tudás birtokosaként tünteti fel magát. • Az ilyen emberek rá akarnak venni, hogy lépj be a csoportba, és a saját életedre vonatkozóan úgy hozz meg fontos döntéseket, hogy azok időpontját nem te választod meg. • Az ilyen szervezetek megkövetelik tőled, hogy drasztikus változtatásokat hajts végre saját otthonodban vagy a munkahelyeden. • Hatalmuk feltétlen elismerését követelik tőled. Az ilyen csoportok vezetői gyakran meglehetősen zavart személyiségek. Azt az erőfeszítésüket, hogy elválasszanak a barátaidtól vagy a családodtól, komoly figyelmeztetésnek kell felfognod. Társaságukban azt fogod érezni, hogy fizikailag és érzelmileg is lecsapolják az energiáidat. Arra törekszenek, hogy minél kevesebb magánéleted maradjon. Megvan a lehetőséged arra, hogy biztosabb véleményt alkothass az ilyen csoportról, ha kérdéseket teszel fel nekik. Tartózkodj attól, hogy megoszd velük intim problémáidat és helyzeteidet, és mindig tartsd fenn kapcsolatodat a külvilággal, ha érintkezésbe kerülsz velük. Vannak olyan esetek, amikor a lelki vezetőiddel való találkozások eredményeit figyelmeztető jelnek kell tekintened. Ezek az előjelek általában azt sugallják, hogy szükséged lesz bizonyos védelmi technikák alkalmazására. Igen sokszor arról van szó, hogy a fejlődésed vagy a saját magadról kialakított nézeteid szorulnak korrekcióra, és nem az energiameződ van konkrét veszélyben. Íme néhány ilyen eset: • Valami biztosan nincs rendben, ha vakon elfogadod a lelki vezetőidtől kapott információkat pusztán azért, mert ők olyan kifinomultak a szemedben. Mindig használd a józan eszedet, és vedd tekintetbe a saját neveltetésedet az ilyen helyzetekben. Olvass el több könyvet a témában, hogy döntésedet jobban alátámaszthasd. • Ha valaki más irányít téged, akkor gondold meg, vajon az illető maga valóban megfelel-e azoknak az elvárásoknak, amelyeket veled szemben támaszt? A feltételezéseknek semmilyen területen sincs abszolút igazolásuk, különösen nem metafizikai szinten. Az efféle lehetséges ferdítések igen sok szempontból hátráltathatják spirituális fejlődésedet. • Mindig ellenőrizd a kapott magyarázatok következetességét. A lelki vezetők információit érdemes naplóban rögzíteni, ez hathatós igazolás lehet. Ha a lelki vezetőd egymásnak ellentmondó tanácsokat ad, vagy az általad ismert tanárok véleményével nem egyező tanácsokat, akkor kételkedned kell az alaposságában. • Bizonyosodj meg arról, hogy a vezetőkkel való találkozók nem hagynak-e benned felkavaró, kényelmetlen érzéseket. A negatív lények jóslatai és becslései bizony kelthetnek ilyen hatást. Ha ez megtörténik, akkor valami nagy baj van. A lelki vezetővel való minden találkozás


után pozitívabbnak és gazdagabbnak kellene érezned magad. • Mindig vizsgáld meg a lelki vezetőtől kapott információkat és tanácsokat. Olyan tényeket kell közölnie veled, amelyek korábban ismeretlenek voltak előtted. Ha ezek az információk pusztán rég ismert tényekre vonatkoznak, akkor valami nagyon nincs rendben. Az igazi lelki vezetők megnyilatkozásai mindig frissek és ellenőrizhetők. • A lelki vezetőidtől kapott információnak többnek kell lennie egyszerű érzelmi fordulatnál. Ők az állításaikat egyszerűen és logikusan fogalmazzák meg. A neked hízelgő vagy téged érzelmeidben befolyásolni igyekvő üzenetek mindig gyanúsak. • A lelki vezető soha nem várhatja el, hogy vakon megbízz állításaiban csak azért, mert azok tőle származnak. Az arrogancia és a követelőző viselkedés bármilyen jele sokkal inkább utal negatív lényre, mintsem valódi lelki vezetőre. Van számos más jele is annak, ha negatív entitás hatásának vagy kitéve, és nem valódi, jótékony lelki vezetővel van dolgod. Ezek közül néhány: • Bizonytalanul viszonyulsz a földi léthez. Ha úgy találod, hogy más dimenziókbeli életet fantáziálsz magadnak, és ilyen tapasztalás után vágyakozol, akkor valami rossz úton halad. • Váratlanul érzelmi és orvosi problémáid támadnak. • Pechszéria ér, és összeütközésbe kerülsz olyan személyekkel, akikkel máskor remekül kijössz. Ezek is figyelmeztető jelek. • Anyagi és személyes területen haszonlesésbe ütközöl. Előfordulhat, hogy kísérletet teszel mások kihasználására és manipulálására. • Kritikus vélemények, mások leszólása és hamis tanítások is előfordulnak. • Szokatlan tapasztalatokra teszel szert a környezetedben: rossz szag terjeng, kopogás, csengőszó vagy más hang hallatszik, de ezeknek nincs sehol a forrásuk, és megmagyarázhatatlannak tűnnek. 14. FEJEZET A LELKI ÖNVÉDELEM HAT LÉPÉSBŐL ÁLLÓ TERVE Könyvemben mindvégig arra tettem kísérletet, hogy megmagyarázzam a lelki támadások kialakulásának okait, és vázoljam kivédésük lehetséges módszereit. Csakhogy nem létezik olyan egyszerű és univerzális ellenszer, amely mindenkinek segíthetne az ilyen lelki csaták megelőzésében. Ebben a fejezetben megkísérelek egy hat lépésből álló tervet készíteni az


eddig bemutatott technikák és elvek alkalmazásával, hogy megvédhesd magadat, szeretteidet és közösségedet a lelki támadásoktól. A praxisban eltöltött hosszú évek során soha nem találkoztam olyan esettel, amelyben e terv pontos betartása után valaki csődöt mondott volna. Életed drámai javulásnak indul, és „sorozatos szerencsében” lesz részed, ha mindennapjaidban megvalósítod ezt az életmódot. Aurád alkotja a lelki támadások elleni védelmi rendszered első vonalát. Csak gyengít rajta a túlzott diéta, a stressz, a rossz szokások, a dohányzás, az alkohol és más drogok, a friss levegő és a mozgás hiánya, illetve a negatív lelki tevékenység. Ezek a tényezők, azonban önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a lelki támadás sikeres legyen, ha energiameződ (aurád) erős és megfelelőek benne a vibrációk. Minél egészségesebb vagy, annál inkább ellen tudsz állni a lelki támadásoknak. Az általam kifejlesztett hat lépésből álló terv elemeit könnyedén beillesztheted napi teendőid sorába. A lépések a következők: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Energiastabilizáció Fizikai felkészülés Megfelelő étrend és mozgás Érzelmi megtisztulás Az energia megtisztítása Spirituális megerősödés 1. LÉPÉS: ENERGIASTABILIZÁCIÓ

A terv első lépése arra szolgál, hogy megkösd az energiáidat és ki tudd egyenlíteni őket. Az itt alkalmazandó technikák legfontosabb célja az, hogy megszabadulj a félelemtől. A hosszú ideig tartó félelem és szorongás olyan destruktív erő, mely felboríthatja csakráink egyensúlyát, és legyengítheti az auránkat. Az egyik legrégebbi módszer az egyensúly visszaállítására a jógalégzés. A jógalégzés tökéletesen természetes. Akkor kell alkalmaznod, ha pihenni akarsz. Ez a légzésfajta meg fogja könnyíteni igyekezetedet, hogy megszabadítsd a tudatodat a félelemtől és szorongástól. Jógalégzés 1. Ülj kényelmes pozícióban, a talpad a földön, és derekad egyenes legyen. Csukd be a szemed, és tedd a jobb kezedet a hasadra. 2. Lélegezz be mélyen. A jobb kezeddel érezni fogod, ahogy tüdőd megtelik levegővel. Ahogy tüdőd kitágul, a vállad is megmozdul, és a bordáidhoz tapadó izmok megfeszülnek. 3. Engedd, hogy a beérkező levegő megtöltse az orrjáratodat, ez kellemes


és könnyű érzést kelt majd. 4. Két percnyi jógalégzés után koncentrálj a szívedre, és sugározd ki annak energiáját a kezedre, a bőrödre, a karodra, a hasadra, a lábadra és nemi szervedre. 5. Két percnyi jógalégzés után illeszd a nyelved csúcsát a szájpadlásodra, a fogaid mögé, és a kezedet tartsd pontosan magad előtt. Minden kilégzéskor zengesd az „OM” szócskát, végig, amíg a levegő kifújása tart. Csináld ezt öt percen keresztül, és engedd, hogy ez a hang az egész testedet besugározza. Meditáció A meditációs gyakorlat arra szolgál, hogy megismerkedj belső létezésed mélységeivel. Hogy ez sikerüljön, el kell szakadnod a megszokott gondolkodásmódodtól. Azoktól a gondolatoktól, amelyek a tudatos elmédből (akaraterődből) származnak, vagy kívülről léphetnek be tudatodba. Ha a meditáció során azt érzékeled, hogy egy ilyen gondolat akar belépni a tudatodba, mondd egyszerűen azt, hogy „állj!”. Kimondhatod hangosan is. Ezzel olyan módon oszlatod szét a hívatlan gondolatokat, hogy nem terelődik el a figyelmed a meditációról, és nem keletkeznek benned érzelmi válaszok. A következő gyakorlat segít abban, hogy elérd ezt az állapotot, és tovább erősíti csakragyógyító képességeidet: 1. Ülj kényelmesen, egyenes gerinccel, mozgósítsd a védelmedet, és lélegezz mélyen egy percig. Mondd ezt magadnak: „Teljesen el vagyok lazulva.” Hagyd, hogy a tudatod létrehozza a pihenés ideális helyszínét (a szentélyt). 2. A szentély, amelyet az 1. lépésben teremtettél, a földi sík kivételével bármelyik másik síkon lehet. Itt nincsenek kötelességek, unalmas házimunkák és zavaró körülmények. Maradj ezen a helyen legalább öt percig. 3. Térj vissza mentálisan abba a szobába, ahol éppen meditálsz, és vegyél mély lélegzetet, hogy még mélyebbre juthass ebben az ellazult állapotban. Minden ide nem illő gondolatot semlegesíteni tudsz az „állj!” felszólítással. Ezt a szót szenvtelenül, minden érzelmi nyomaték nélkül mondd ki. 4. Folytasd a légzést, és térj vissza a szentélyedbe. Tizenöt percig végezd ezt a gyakorlatot, és mondj minden alkalommal „állj!”-t, ha zavaró gondolatok akarnának a tudatodba lépni. Elsőcsakra-meditáció 1. Ülj kényelmesen, mozgósíts a védelmedet, és gyakorold a jógalégzést


2.

3. 4. 5.

6.

öt percig. Koncentrálj az első csakrádra, mely a gerinced aljánál helyezkedik el. Kezdj be- illetve kilélegezni innen, a gyökércsakrádból. Figyeld meg, ahogy a kilégzés melegítő energiát termel az első csakrában, és ahogy ez az energia minden kilégzéssel egyre jobban erősödik. Jelenítsd meg ezt az energiát vörös tűzgömbként, amely egyre fényesebb lesz, ahogy melegszik. Érzékeld, hogy tudatos lényed az energia vörös gömbjének a közepén helyezkedik el. Koncentrálj arra, hogy miként hat rád ez fizikailag, mentálisan, emocionálisan és spirituálisán. Érezd, ahogy ez a vörös gömb tested minden részébe belesugározza az energiát. Meditálj ezen a képen tíz percig, és jegyezd meg, hogy miként tisztítja, illetve hozza egyensúlyba első csakrádat ez az energia. Most lélegezz az első csakrádba, és kilégzéskor zengesd az „OM”-ot. Ismételd meg ezt háromszor, majd végezd el a gyakorlatot az összes csakrával, kivéve a hetediket (a korona-csakrát). Mindig pihenj öt percet, mielőtt a következő csakrádra koncentrálsz. Ezen a módon megnyitod és kiegyensúlyozod az összes csakrádat, kivéve a fejtetőcsakrát, amelyet felsőbb éned nyithat csak meg és hozhat egyensúlyba. Feltöltődés

A következő egyszerű gyakorlat a feltöltődést segíti, bármikor alkalmazhatod, ha úgy érzed, hogy ki vagy merülve: Ülj nyugodtan két percig, mozgósítsd a védelmedet, és kezdj bele a jógalégzésbe. Vizualizálj egy fehér fénypászmából álló energiát, mely vörös árnyalatokkal keveredik, amint a testeden keresztül a fejtetőcsakrádba áramlik. Aztán érezd, ahogy ez az energia lefelé áramlik a hátadban, és ahogy minden irányban kisugárzik. Teljes fizikai és auratested elmerül ebben az energiában. Ezt a gyakorlatod elegendő csupán három percig végezned, az már feltölti a testedet. Közben azt tapasztalod, hogy egyre növekvő energia járja át a szervezetedet. Sürgősségi kezelés vudu ellen Ne ess pánikba, ha egy tűkkel átszurkált vudu babát kézbesítenek neked. Vannak bizonyos eljárások, amelyekkel felléphetsz a fekete mágia efféle praktikái ellen. A „varázskapcsolat” közted és a baba között jött létre, nem a varázslóval alakult ki. A baba csupán a fekete mágus koncentrációjának a fókuszpontja. Hogy megtörd ezt a varázskapcsolatot, és megszabadítsd magad a lelki támadás minden lehetőségétől, alkalmazd a következő eljárást:


1. Vizualizálj egy világító kötelet, amely a baba köldökéből a levegőbe vezet. Fogj egy éles kést, és vágd el ezt a „képzeletbeli” kötelet, méghozzá a babához minél közelebb. 2. Húzd ki az összes tűt, és vetkőztesd le a babát. Tedd egy vízzel teli lavórba, folyamatosan öntsd rá a vizet, és közben darabold fel a bábut. Amikor elkészültél, mondd ki hangosan, „Ez csak fa (viasz vagy gyolcs)”. 3. Gyűjtsd össze a baba összes darabját és valamennyi ruháját, és ismételd meg az 1. lépésben leírt elképzelt kötél kettévágását. 4. Száríts ki és égess el mindent, amit csak hamuvá lehet változtatni. Szórd a hamut egy folyóba, az óceánba vagy egy tóba. 2. LÉPÉS: FIZIKAI FELKÉSZÜLÉS Számtalan dolgot tehetsz a fizikai testeddel, hogy segítsd megőrizni aurád épségét. A legfontosabb a megfelelő mennyiségű pihenés és lazítás. Ha felváltva feszíted meg és lazítod el minden fontosabb izomcsoportodat, akkor nagy mennyiségű stresszt távolíthatsz el a fizikai testedből. Az ütemes légzés szintén javasolható. A belégzés alatt számolj hatig, és a kilégzés is ugyanennyi ideig tartson. Ha úgy érzed, hogy egy fekete mágus támadásának váltál az áldozatává, akkor haladéktalanul meg kell tenned a következő elővigyázatossági intézkedéseket: 1. Ne hagyj fotókat, fésűket, piszkos zsebkendőket magad után, semmilyen tárgyat, amely kisugárzásodat magán hordhatja. Ha levelet kell küldened ennek a személynek, ne nyald meg a bélyeget vagy a borítékot. 2. Tartózkodj attól, hogy másoknak elmondd születési dátumodat vagy a pontos életkorodat. 3. Soha ne hívd meg a gyanús személyt az otthonodba. 4. Ne fogadj el tőle származó tárgyakat. Dobj ki minden olyasmit, ami ehhez a személyhez tartozott. Semmisítsd meg az illető összes fotóját. 5. Lefekvés előtt gyakorold a védelmi technikákat. A túl sok szex is fizikai veszélybe sodorhat. Ennek a legegyszerűbb megoldása, ha három héten keresztül minden reggel iszol egy pohár répalevet. A harmincperces sósvizű fürdő megtisztítja szervezetedet a mérgektől. A fürdővizedhez adott csészényi só és csészényi ecet (a szárító hatás megelőzésére) megtisztítja a test éteri energiáit. Lelki támadás alatt


A napon töltött idő azért értékes, mert a napfény erősíti aurádat, és ellenállóbbá teszi a támadásokkal szemben. Kerüld a magányos, hosszú sétákat. Ha lehetőséged van elutazni egy visszahúzódásra alkalmas, elzárt, természetes fekvésű gyógyfürdőhelyre, az ideális lehet. Végezz egészségmegtartó gyakorlatokat, masszázst, aerobikot, labdajátékokat vagy bármi mást, ami erősíti a testedet, és felvidítja a hangulatodat. Két óránál több időt ne tölts el evés nélkül. Az üres gyomor fogékonyabbá tesz a lelki támadásra. A gyakori bélmozgások viszont jót tesznek. 3. LÉPÉS: MEGFELELŐ ÉTREND ÉS MOZGÁS Étrend A hal, a zöldségek, a gyümölcsök és a fehér húsok magas rezgésszámú ételek. Megemelik a test energiaszintjét, és erősítik az aurát. A vörös húsok alacsonyabb frekvenciájúak. Lassítják a metabolikus folyamatokat, teljes lebontásuk hattól harminchat órát igényel. Az energiaelvonásnak ez a fajtája érzékenyebbé teszi az aurát a lelki támadásokra. A víz igen fontos étrendünkben és auránk egészségében egyaránt. Ajánlom, hogy növeld meg a vízfogyasztásodat, mivel ezáltal összehangoltabbá válik az energiameződ. A víz a lelki energia vezetőjeként funkcionál. Csökkentsd az elfogyasztott só mennyiségét. Az alkalmankénti böjtölés segít szervezetednek, hogy megtisztuljon, és hogy megszabaduljon a szennyező anyagoktól. Ez aurád megerősödését is szolgálja. Az ételek kombinálása szintén nagyon fontos. Gabona és zöldségek, keményítő és zöldségek, proteinek (azaz fehérjék) és zöldségek jól illenek egymáshoz. Olaj és leveles zöldségek, valamint leves gyümölcsök együttese szintén jó kombináció. Olaj és édes gyümölcsök, például banán vagy datolya, nem illenek egymáshoz. Protein és keményítő, olaj és keményítő, gyümölcs és keményítő egyáltalán ne keveredjenek. A következők ételek tesznek rosszat egészségednek, ezeket lehetőség szerint el kell kerülnöd: fagyasztott és konzervételek, mustár, só, fekete bors; alkohol és nikotin (ugyan nem étel, de a dohányzás gyakran kísérője az alkoholfogyasztásnak), vörös húsok, finomított cukor, csokoládé, kávé, tea és minden üdítőitalt, beleértve a diétásakat is, valamint a fehér liszt és minden konzerváló és kémiai adalékanyagot tartalmazó étel. A felsorolásból kimaradt ételek ajánlottak, ezek segíteni fognak az erős aura megtartásában. A következő tanácsok hasznosak lehetnek ezen táplálkozási szokások elsajátításában: • Egyél természetes gyümölcsöket, szezonális termékeket, teljes értékű magokat, diót. • Táplálékodnak legalább a felét nyers ételek alkossák. Egyél salátának


• • • • •

zöldségeket, nyersen és párolva egyaránt. Válaszd a természetes ételeket, mint a narancs, a teljes kiőrlésű gabonából sütött kenyeret, és a hajában főtt krumplit. Egyél sok természetes szénhidrátot és kevés állati zsiradékot. Egyél mindig kevesebbet, mint amennyitől teljesen jól laknál. Édesítéshez mézet vagy gyümölcscukrot használj. Igyál frissen facsart gyümölcsleveket, ásványvizet és gyógyteákat. Vitaminok és ásványi anyagok

Ha étrended megfelelő, nincs szükséged további vitamin és ásványi anyag bevitelére. Csak természetes kiegészítőket vegyél magadhoz, ha mindenképpen szükséged van rájuk. A vitaminok és ásványi anyagok fogyasztása akkor is ajánlatos, ha beteg ember van a környezetedben (például ha kórházi alkalmazott vagy). Vegyél magadhoz természetes multivitamin-, illetve ásványianyagtermékeket. A kálium, a magnézium, a C-vitamin, a kalcium hagyományos mennyiségben jó megoldás lehet. De mindig vegyél be E- és A-vitamint is, ha C-vitamint szedsz. A nyers zöldségek ugyanakkor sokkal jobb vitamin- és ásványianyagforrások. Ha mégis szedsz vitaminokat, ne egyszerre vedd be őket. Okosabb elosztva beszedni a tablettákat, így egész nap egyformán egészséges szinten lesznek jelen a véredben. Mozgás A lelki védelem szempontjából a fizikai gyakorlatok két célt szolgálnak. Egyrészt segítenek neked abban, hogy egészséged optimális szintjét megtartsd, ezzel pedig automatikusan erősíted az aurádat, és védelmi rendszert építesz a lelki támadásokkal szemben. Másrészt a gyakorlatok mechanikus elvégzésére irányuló figyelem kiegyenlíti lelki energiáidat fizikai energiáiddal. Meghajlítja energiavonalaidat (a meridiánokat) a testedben és tested körül, így tovább erősíti aurádat. Jó hasonlat lehet erre az az ízületi bántalmaktól szenvedő páciens, aki összecsukja, majd kifeszíti az ujjait, hogy erősítse a vérkeringését, ennek következtében aztán megszűnik a kalciumlerakódás, ami korábban a kényelmetlenségeket okozta az ízületekben. Az Amerikai Szív Egyesület ajánlása értelmében tanácsos hetente legalább háromszor húsz perc aerobic típusú mozgást végezni. A legcélravezetőbb és a legegészségesebb módja a fogyásnak az, ha rendszeresen mozogsz, és ellenőrzésed alatt tartod az étrendedet. Ez igen messze esik attól, hogy egyszerűen böjtölni kezdj, vagy hogy durván lecsökkentsd a táplálékbevitelt. Arra, hogy visszanyerd és fenntartsd fizikai egészségedet, a legjobb módszer


az aerobic. Ezek a gyakorlatok úgy vannak megtervezve, hogy erősítsék és növeljék a szív és a tüdők állóképességét. Megnövelik azoknak a kapillárisoknak a számát és méretét, amelyek a vért szállítják a testedben. Ez viszont magasabb oxigénbevitelt, megnövelt izomfeszültséget, és alacsonyabb vérnyomást eredményez. Az aerobic leghatásosabb formái az úszás, a kocogás, a kerékpározás és a séta. Egyéb, aerobicelemeket szintén tartalmazó tevékenységek a golf, a vívás, a kosárlabda, a görkorcsolyázás, a fallabda, a sífutás, az evezős sportok, a lépcsőmászás, a futball, a tollaslabda, a tánc, a tenisz, a kézilabda és a röplabda. A légzés Az energiák keringését testünkben és auránkban valójában a légzés irányítja. A legtöbb ember csak a felső, a mellkasi légzést ismeri, pedig ezzel csak gyengébb energiamezőt tud kialakítani. A mély, rekeszizomból történő légzés sokkal eredményesebb. A következő egyszerű gyakorlat segíteni fog abban, hogy újraszervezd saját energiaáramlásodat: 1. Állj hajlított térddel, vállszéles terpeszben. Egy széken ülve is végrehajthatod ezt a gyakorlatot, ha csak a hátad alsó része támaszkodik a karfához. 2. Bal orrlyukadat fogd be a jobb mutatóujjaddal, és lélegezz be mélyen a jobb orrlyukadon át. 3. Tartsd bent a levegőt, majd fogd be a jobb orrlyukadat a jobb hüvelykujjaddal. Fújd ki a levegőt a bal orrlyukadon át. Ezután a bal orrlyukadon szívd be a levegőt. 4. Tartsd bent a levegőt, és fogd be bal orrlyukadat a jobb hüvelykujjaddal. Engedd el a jobb orrlyukadat, és fújd ki rajta a levegőt. Ismételgesd ezt a cselekvéssort, miközben lenyomod a rekeszizmodat, így alhasad emelkedik fel a légzés során. Ez a légzésfajta az egész mellkasodat megtölti levegővel. 4. LÉPÉS: ÉRZELMI MEGTISZTULÁS Mindenen változtatnod kell, ami érzelmi izgalmat vagy idegességet okoz neked. Két tipikus példa erre az emberek és a különböző helyszínek rád gyakorolt hatása. Az emberek Erősebb lettél, és tudatosabbá váltál, így most már, amennyire csak lehet, ki akarod iktatni a negatív embereket az életedből. A nyafogó, nyöszörgő,


sóhajtozó, panaszkodó energiavámpírok igen kedvezőtlenül hatnak az aurádra. Az egyetlen megoldás, hogy boldog, teljes és sikeres lehess, ha elkerülöd az ilyen embereket. Ez bizony jelentheti azt is, hogy ismerőseid számát számottevően csökkentened kell. Ez minden bizonnyal sokat javít majd társasági köreid minőségén. Az inkább befelé, semmint kifelé forduló szemléletű életforma gyorsabb megerősödést, érzelmi tisztulást és kevesebb stresszt von maga után. Helyek Ugyanez az elv érvényes a földrajzi elhelyezkedésre is. Iktasd ki karmikus úticéljaid közül azokat a helyeket, amelyek negatív hatással vannak rád. Lehet, hogy ehhez fodrászt, autószerelőt, éttermet, nyaralási helyszínt és ki tudja még mit kell váltanod. Teremts olyan eszményi helyet, ahol a környezet békét, nyugalmat áraszt, és lehetővé teszi érzelmi fejlődésedet. Ez a te szentélyed, ez „magányod vára”. A legtöbb ilyen értékes helyszínt saját tudatod is képes megteremteni, de a tényleges tartózkodási hely gondos megválasztása sokkal könnyebbé teszi a dolgát. Megerősödés A következő lépés az, hogy az életedet vedd a saját kezedbe. Ezt hamar követi az érzelmi megtisztulás és stabilitás. Ha nem sikerül meghatároznod céljaidat, életed irányát, akkor azt valaki más fogja megtenni helyetted. Ennél csak az rosszabb, ha egyszerűen nincs határozott terved. Ez önmagában is választás, a „nincs választás” szegényes elfogadása, következésképpen ebben az esetben nem beszélhetünk megerősödésről. A meditáció vagy a hipnózis használatának egyszerű beprogramozásával gyorsan megtanulhatod, hogy miként érd el az érzelmi megtisztulást. Melegen ajánlom, hogy készíts magnófelvételeket a könyvben bemutatott gyakorlatokról, hogy azok hatékonyabban segítsenek célod elérésében. Mindenki szeretne megvalósítani rövid távú és hosszú távú, személyes és szakmai célokat. A legegyszerűbb út az összes lehetséges cél meghatározására, ha végigpergeted lelki szemeid előtt az életedet. Mit tettél meg eddig, mit értél el? Melyek azok a célok, amelyeket elvétettél? Ha ezt végiggondolod, az a segítségedre lesz abban, hogy kialakítsd a jövőre vonatkozó terveidet. Mindig írásban dolgozd ki gondosan a céljaidat. A világegyetem törvényei egyértelműen bizonyítják, hogy mindnyájan megteremtjük saját valóságainkat. Irányítsd energiáidat, hogy céljaidat valósággá tegyék. Amíg nem ütköznek mások jogaiba, és amíg ésszerűen illeszkednek helyzeted és társadalmi háttered perspektíváiba, addig nincs semmi olyan ok, amely a próbálkozások elbukását idézné elő. Az önhipnózis pozitív programozásra való felhasználásához meg kell értened


bizonyos alapelveket, hogy megszabadulj minden félelmedtől ezzel a technikával kapcsolatosan: • A legjobb alanyok a hipnózisra gazdag fantáziájú, intelligens emberek. Minél határozottabban tudod, hogy mi a célod, annál nagyobb esélyed van a sikerre. • A hipnózis alatt semmi olyasmire nem kényszeríthetnek, amit egyébként nem tennél meg. • A hipnotikus programozás az ismétlésen alapszik. Ha sikerült javítanod lelki energiáid minőségén, akkor lerakhatod egy újabb lelki és érzelmi kapcsolat alapjait, és így a programozás tudatod állandó részévé válik. • Mindenre emlékezni fogsz, amit a transz alatt tapasztaltál, kivéve ha olyan személy vagy, aki nagyon mély transzba esik. • Mindenki hipnotizálható, mégpedig teljes mértékben. Ha nem tapasztalnád meg ezt a természetes éberálom állapotot minden áldott nappalon négy órán keresztül, és három órán keresztül amikor alszol éjszaka, a REM-fázisban, akkor meghalnál szívrohamban. • Az önhipnózis élménye után úgy fogsz felébredni, hogy mind lelkileg, mind érzelmileg békésebbnek, pihentebbnek, tisztábbnak érzed magad, mint a kísérlet előtt. Íme néhány cél, melyeket elérhetsz az önhipnózis segítségével: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Megnövekedett pihentségérzet, a feszültség megszűnése. Megnövekedett és határozottabb koncentráció. Jobb memória. Jobb reflexek. Megnövekedett önbizalom és magabiztosság. Uralom a fájdalmak felett. Jobb szexuális élet. Jobb szervezés és hatékonyság. Határozottabb motiváció. Jobb interperszonális kapcsolatok. Az öregedés lelassulása. Egy jobb karrier lehetősége. A szorongás és depresszió megszűnése. Túllépés a vesztességeken. Mindenfajta fejfájás megszűnése, a migréné is. Az allergia és a bőrbetegségek megszűnése. Rossz szokások, fóbiák és más önpusztító folyamatok megszűnése. A döntésképesség javulása.


• Az álmatlanság elmúlása. • Általában jobb minőségű személyek és körülmények bevonzása az életedbe. • Pozitív változás a pénz megkeresésében és megtartásában. • A kényszeres viselkedés megszűnése. • Egész életed minőségének javulása. • A lelki éberség megerősödése. • A test, a tudat és a lélek harmóniája. Légy mindaz, ami csak lehetsz Hogy beteljesíthesd a megerősödésnek ezt a formáját, egy lépéssel tovább kell menned az emocionális megtisztulás útján. Szükséges, hogy leválaszd magadról a negativitást, és hogy elfogadd az élet által felkínált összes szeretetet, melegséget és örömöt. Öntudatod és önmagádról kialakított képed felfedezése az első lépés, hogy elérd ezt a célt. A pozitív programozás és a téged körülvevő világ perspektíváinak befolyása segít feladatod végrehajtásában. Az ilyen megközelítést nevezem én „realisztikus idealizmusnak”. A következő önhipnózis gyakorlat segít majd abban, hogy javítsd az énképedet, és növeld az önbizalmadat: Minden nappal… fizikailag erősebbé és fittebbé válsz. Egyre éberebb leszel… tudatod kitágul… energikusabb leszel. Sokkal kevésbé leszel fáradékony… sokkal kevésbé leszel kimerült… sokkal kevésbé leszel csüggedt. Minden nappal… idegeid erősebbek és szilárdabbak lesznek. Olyan mélyen fog érdekelni minden, amivel foglalkozol… és az is, ami történik… mert a tudatod kevésbé lesz elfoglalva önmagaddal… és sokkal kevésbé leszel ráhangolódva saját magadra. .. és a saját érzelmeidre. Minden egyes nappal… higgadtabbá és tisztábbá válik az elméd… nyugodtabb… csöndesebb lesz. Sokkal kevésbé fogsz aggódni… nehezebb lesz befolyásolni téged… sokkal kevésbé leszel ijedős és nyugtalan… sokkal kevésbé leszel izgatott. Képes leszel arra, hogy tisztábban gondolkodj… képes leszel arra, hogy könnyebben koncentrálj… a memóriád javulni fog… és képes leszel arra, hogy a dolgokat a saját helyükön lásd… anélkül, hogy felnagyítanád őket… és nem fogod engedni, hogy aránytalanná váljanak. Minden nappal… érzelmileg nyugodtabb leszel… sokkal megfontoltabb… sokkal nehezebben megzavarható. És minden nappal… határozottabban fogod érezni, hogy jó vagy… határozottabban


fogod érezni a személyes biztonságodat és védelmedet… mint ahogy azt hosszú, hosszú időn keresztül érezted. Minden nappal… még pihentebbé és még pihentebbé válsz és pihent is maradsz… mind a fizikai, mind a mentális síkon. És amilyenné így átalakulsz… olyan is maradsz… pihentebb.. . és egyre kevésbé leszel feszült… így egyre több önbizalmat fedezel fel magadban… Sokkal több önbizalmat képességeidben, hogy megtedd… nemcsak azt, amit minden nap meg kell tenned… hanem azon kívül… sokkal nagyobb bizalommal a képességeidben… mindazt, amit valaha meg akartál tenni… félelem és kudarc nélkül… a következményektől való aggodalom nélkül… szorongás nélkül… nyugtalanság nélkül. Ennek köszönhetően… minden nap… függetlenebbnek és függetlenebbnek fogod érezni magad… sokkal jobban leszel képes a „saját pártodat fogni”…és képes leszel a saját két lábadon megállni… és megtartani, elbírni a saját, mindegy hogy milyen bonyolult vagy megerőltető feladataidat. Minden nappal egyre jobb és jobb leszel… A negatív sugalmaknak semmilyen tudati szinten sincsen többé hatalmuk feletted. És mivel mindez meg fog történni… pontosan úgy fog megtörténni, ahogy mondtam neked… sokkal boldogabbnak fogod érezni magad… sokkal megelégedettebbnek… sokkal vidámabbnak.. . sokkal optimistábbnak… és kevésbé hagyod elbátorítani magad… kevésbé hagyod háborgatni magad. Ahogy minden nappal pihentebbé és kevésbé feszültté válsz… egyre pihentebb és kevésbé feszült maradsz… ha más emberek közelében leszel… nem számít, hogy kevesen vannak-e vagy sokan… nem számít, hogy barátok-e vagy idegenek. Képes leszel rá, hogy egyenlő félként kezeld őket… és sokkal több nyugtató hatást fogsz felfedezni a jelenlétükben… a kisebbrendűség legcsekélyebb érzete nélkül… anélkül, hogy zavarban lennél… anélkül, hogy feszélyezett vagy összezavart lennél… anélkül, hogy úgy éreznéd, túlságosan feltűnő vagy. Olyan nagyon érdekessé válsz… oly mélyen mondandódba és tetteidbe merülsz… hogy kizárólag erre fogsz koncentrálni, és minden mást teljesen ki fogsz zárni a tudatodból. Ennek következtében… teljesen pihent maradsz… tökéletesen nyugodt és önbizalommal teljes… és sokkal kevésbé leszel kiszolgáltatva saját magadnak és az érzelmeidnek. Így képes leszel arra, hogy tetteidet és beszédedet szabadon és természetesen add elő, anélkül, hogy a legkisebb mértékben aggódnál a többiek jelenléte miatt. Ha elkezdenél tépelődni magadon, vagy bármilyen negatív gondolatod támadna, akkor azonnal visszafordítod figyelmedet a


beszélgetésre, és soha többé nem fogod tapasztalni az idegesség, a kényelmetlensége s a szorongás legkisebb jelét sem a társaságban. A félelem a legnagyobb gátló tényező abban, hogy azzá válj, ami csak lehetsz. A félelem a saját vélekedésrendszered teremtménye, és korlátozza fejlődésedet. Meg kell tanulnod megkülönböztetni a szeretetet és a féltékenységet. A féltékenység pusztán a bizonytalanságérzet jele. Azon félelmeid kifejeződése, hogy nem vagy képes mások figyelmét fenntartani, és befolyásolni. A szeretetnek semmi köze nincs az féltékenységhez. A féltékenység nem volt és nem is lesz soha a szeretet jele. Amikor megfogalmazod a szükségleteidet, érzelmeidet, akaratodat és jogaidat, magabiztosnak kell lenned. Hogy ezt megtehesd, az önmagádról kialakított képnek el kell jutnia az önbizalom szintjére. Az agresszió leigázza mások jogait. Önző viselkedésmód, mely a következő szemléletre épül: ahhoz, hogy valaki nyerhessen, a másiknak mindig veszítenie kell. A magabiztos viselkedés nyertes-nyertes viszonyt feltételez, kivéve ha a másik személy manipuláló, agresszív vagy egyszerűen nem kedvel téged. A magabiztosság soha nem volt és nem is lesz agresszió. A magabiztos emberben nyoma sincs félelemnek. Az agresszív emberek mindig rettegnek attól, hogy veszítenek. Éppen emiatt olyan erőteljesek és önzőek a tetteik. A passzív emberek lehetővé teszik másoknak, hogy átgázoljanak rajtuk. Mindentől félnek, beleértve saját boldogságukhoz való jogukat is. Többet jelentesz magadnak és a világegyetemnek, ha magabiztos vagy. Ez a viselkedésmód megkívánja az érzelmi megtisztulást, és hozzájárul lelki védelmedhez. 5. LÉPÉS: AZ ENERGIA MEGTISZTÍTÁSA 1977-ben fejlesztettem ki a felsőbbrendű tudattal történő kapcsolatfelvétel technikáját, hogy a hipnoterápiákat felgyorsítsam. Ez vált az alaptechnikámmá Los Angeles-i tevékenységem során. A felsőbbrendű tudat lecsapolásának technikája egyszerűen megtanítja a pácienst, hogy tudatalattija (a lelke) hogyan kezdjen kommunikációba saját felsőbbrendű tudatával (felsőbb énjével). A tisztulás kifejezést én vezettem be ezen kapcsolat jellemzésére. Ahogy azt később részletesebben is tárgyalni fogjuk, ez egy energiából, emocionális és fizikai megtisztulásból, purifikációból áll, amely teljes mértékben biztonságosnak és nagyon sikeresnek bizonyult, ráadásul igen kevés idő szükséges hozzá. Mivel a felsőbbrendű tudat szintje tökéletes, és minőségét nem lehet mélyebb szintre vinni, a páciens tudatalattiját emeltem fel, ami a lélek energiáinak minőségi javulását eredményezte. A tudatalatti energiaszintjét szintén nem lehet lejjebb süllyeszteni. Az energia növelésével viszont a lelki védelem hatalmas és állandó formáját adhatjuk át a páciensnek.


A neurológiai vizsgálódások kimutatták, hogy éjszakánként hozzávetőlegesen három órát álmodunk. Erre az álmodó állapotra szoktak úgy utalni, mint REMfázisra (a gyors szemmozgás fázisára). A hipnózis minden egyes perce (és a REM-fázisé is, amelyet úgy is szoktak nevezni, hogy alfa, vagy hipnotizált állapot) a normál tudati állapot (melyre a béta agyhullámok jellemzőek) háromnégy percének felel meg. Védelmi mechanizmusunk (a bétahullámok állapota) nem funkcionál a REMfázisban. Ezt az álomidőt tekinthetjük ideális állapotnak a megtisztulás folyamatához, mivel a felsőbbrendű tudat ilyenkor elérhető, és a védelmi mechanizmus képtelen megzavarni a tudatalatti (alfa állapot) és a felsőbbrendű tudat (az alfa állapot tökéletes formája) kapcsolatát. Hogy ki tudjuk használni ezt a terápiás szempontból kedvező alkalmat, meg kell tanulnunk hozzáférni a felsőbb énünkhöz, meg kell tanulnunk megérteni azt. (Felsőbb énünk a felsőbbrendű tudat személyes vetülete.) Itt kap szerepet ez a kapcsolat. Egyszerűen a következőről van szó: megtanítom a pácienst arra, miként tudja fenntartani a tudatalatti és a felsőbbrendű tudat (a felsőbb én) kapcsolatát. E kapcsolat eredménye a lelki energia minőségének javulása (magasabbá válik a lélek elektromágneses sugárzásának rezgésszáma). Mivel a REM-fázis minden perce három-négy földi percnek felel meg, így akár egy kilenc-tizenkét órás intenzív terápia hatásával egyenértékű hatást érhetünk el, anélkül, hogy a védelmi mechanizmus (a tudatos vagy a béta szint sajátossága) ellenünk dolgozó működésével számolnunk kellene. Érted már, hogy miért ilyen rövid és sikeres ez a terápia? A pácienseket úgy képzem ki, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, függetlenné válhassanak. Azért, hogy még tovább gyorsítsam a megerősödésüket, adok nekik egy kazettát, mely a felsőbb ént kezeli. Ha a betegség lelki támadásra vezethető vissza, akkor kapnak egy speciális, lelki védelmet oktató kazettát is. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik ez a mechanizmus, az esetek három különböző szintjét kell megkülönböztetnünk. Az első a fizikai szint. A lelki támadások különböző jellegzetes fizikai tünetei (ilyen az energiahiány is) jellemzik. Az érzelmek képviselik a következő szintet; a hangulatváltozások, a szorongás és depresszió a leggyakoribb példák. A harmadik az energiaszint, vagyis a lélek aktuális rezgési frekvenciája. Vitathatatlanul ez a legfontosabb, és ez az a három közül, amelynél terapeutaként szerepet játszom a felsőbbrendű tudattal való munka során. Az energiaszint ugyanis uralja az érzelmi szintet, az pedig a fizikai szintet határozza meg. Ezenkívül mindegyik szint rendelkezik egyfajta immunrendszerrel, melyet a tisztító gyakorlatok erősítenek. Mivel a lélek energiaszintjét nem lehet lesüllyeszteni, ez a pozitív változás folyamatos. A lelki támadás vagy más terápiát igénylő eset valódi oka az, hogy a lélek vesztett energiájából. A páciens elidőzhet saját energiaszintjén egy ideig, de nem térhet vissza egy egyszer már meghaladott, alacsonyabb szintre.


A 8. ábra ezt a szabályt szemlélteti:

8. ábra. Tisztítás Észreveheted, hogy a nyilak a 8. ábrán mindig lefelé mutatnak, az energiaszinttől a fizikai szint felé, az ellenkező irányba soha. Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük, hogy az energiaszint közvetlenül megváltoztathatja a fizikai szintet, anélkül, hogy az érzelmi szintet közvetítőnek használná. Ez utóbbi esetre lehet példa a pszichoszomatikus fejfájás megszüntetése. Az energiaszint megnövelése megerősíti az érzelmi szint immunrendszerét is, ezért ha a páciens bizonyos emberi vagy lelki támadásokat szenved el, nem fog visszatérni a régi érzelmi viselkedésmintáihoz, például a bánathoz, a szorongáshoz, a depresszióhoz és így tovább. Kym esete illusztrálja, hogy milyen gyors és hatékony lehet a megtisztulási folyamat egy lelki támadás közepette. Kym teljesen szokatlan tünetegyüttessel állított be Los Angeles-i rendelőmbe. Igen nagy szüksége volt a segítségre. 1995-ben barátkozott össze egy nővel a helyi bevásárlóközpontban. Ez a Jean nevű „barát” tipikus energiavámpírnak bizonyult. Mivel Kymnek nem volt tudomása az energia elszívásának erről a módszeréről, egyszerre azon kapta magát, hogy heves vitákba bocsátkozik kedvesével, Carlosszal. Hirtelen olyan érzéseket fedezett fel magában, mint az intenzív gyűlölet, úgy képzelte, hogy ez belőle árad Carlos és családja felé, és igen nagy sebeket is ejt rajtuk. Ez a viselkedés egyébként teljes mértékben idegen volt Kymtől. Később Jean beköltözött abba a bérházba, ahol Kym is lakott. Ezután Kym szokatlan szagokat kezdett érezni a lakásában, és a legkülönbözőbb balszerencsés esetek történtek meg vele. A legkellemetlenebb élménye az volt, hogy késő este többször is megtámadta egy sötét alak, aki mintha meg akarta volna fojtani Kymet. Ennek a médiumból kiáradó plazmának a támadása volt az, ami arra késztette, hogy a segítségemet kérje. A kezelés speciális lelki védelmi képzésből és tisztításból állt. Csak két alkalomra volt szükség, hogy Jean mágikus technikáinak hatását és eredményeit


eltávolítsuk. Természetesen már az első alkalommal odaadtam Kymnek a felsőbb énnel való kapcsolatteremtésre és a lelki védelemre oktató kazettáimat. A következő gyakorlat tökéletesen biztonságos, és könnyedén elsajátítható: Most hallgass nagyon figyelmesen. Azt akarom, hogy képzelj el egy fényes fehér fényt, amint lefelé ereszkedik az égből, és belép a fejed tetején. Egész testedet betölti. Lásd, érezd, és valósággá fog válni. Most képzeld el úgy, mint a szíved környékéről kisugárzó, tiszta fehér fényből álló aurát. Újra körülveszi az egész testedet. Megvéd téged. Lásd, érezd, és valósággá fog válni. Most csak lelki vezetőid, felsőbb éned, és magasan fejlett szeretetlények hatása alá kerülhetsz, a hipnotikus állapot alatt más nem fér hozzád. Teljes mértékben védve vagy a tiszta fehér fény aurájának köszönhetően. Nemsokára el fogok számolni egytől húszig. Miközben ezt hallod, érezni fogod, ahogy felemelkedsz a felsőbbrendű tudat szintjére, ahol képes leszel befogadni felsőbb éned és lelki vezetőid információit. Ugyancsak képes leszel arra, hogy végignézd összes múltbeli, jelenbeli és jövőbeli életedet. 1 – emelkedj fel. 2, 3, 4 – emelkedj magasabbra. 5, 6, 7 – áramolj egyre feljebb. 8, 9, 10 – már félúton vagy. 11, 12, 13 – úgy érzed, hogy még följebb jutottál. 14, 15, 16 – már majdnem ott vagy. 17, 18, 19, 20 – megérkeztél. Állj meg egy pillanatra, és hangold át magad a felsőbbrendű tudat szintjére. Hallgass New Age-zenét egy percig. Feltehetsz magadnak bármilyen kérdést, bármire vonatkozólag. Vagy kapcsolatba léphetsz bármelyik lelki vezetőddel vagy elhunyt szeretteiddel erről a szintről. Feltárhatod bármelyik emberi kapcsolatodat. Emlékezz, felsőbb éned szintjén minden tudható, felsőbb éned hozzáfér a rólad szóló Akasha-feljegyzésekhez. Most lassan és óvatosan mondd ki, hogy milyen információra vagy kísérletre vágysz, és engedd, hogy a felsőbbrendű tudat megadja neked. Hallgass New Age-zenét egy percig. Nagyon jól csináltad. Most azt akarom, hogy tovább tágítsd a kommunikációs csatornákat, háríts el minden akadályt, és engedd meg magadnak, hogy befogadd azokat az információkat és élményeket, amelyeket közvetlenül alkalmazni tudsz, és amelyek hatékonyan segítenek mostani életedben. Engedd meg magadnak, hogy magasabb rendű és speciálisabb információkat nyerj a felsőbbrendű tudattól, Mestereidtől és Vezetőidtől, hogy megemelhesd frekvenciádat és jobbá alakítsd karmikus ciklusodat. Tedd ezt most meg.


Hallgass New Age-zenét egy percig. Rendben van. Most aludj és pihenj. Nagyon jól csináltad. Figyelj rám erősen. Most el fogok számolni egytől ötig. Amikor elérkezem az ötöshöz, akkor vissza fogsz térni a jelenbe, képes leszel emlékezni mindenre, amit megtapasztaltál és újraéltél, nagyon pihentnek és frissnek fogod érezni magad, képes leszel megtenni mindazt, amit a nap további részére vagy estére terveztél. Igen motiváltnak fogod érezni magad arra – bizakodónak és ügyesnek –, hogy újra lejátsszad ezt a kazettát, és újra megtapasztald a felsőbbrendű tudat szintjét. Ez teljesen normális. Számolok. 1 – még nagyon mélyen vagy, sötétben. 2 – egy kicsit világosabbra értél. 3 – sokkal, sokkal világosabbra értél. 4 – nagyon-nagyon világos van. 5 – felébredtél. Teljesen éber vagy, és felfrissültél. Ahogy minden önhipnózis és minden meditáció kapcsán, most is melegen ajánlom, hogy készítsd el a saját kazettádat ezekkel a gyakorlatokkal. 6. LÉPÉS: SPIRITUÁLIS MEGERŐSÖDÉS Az 5. lépésben arra tanítottalak meg, hogy miként érheted el felsőbb énedet vagy a felsőbbrendű tudatot, hogy megnöveld lelked energiájának frekvenciáját. Ez automatikusan együtt jár a spirituális megerősödéssel, mint ahogy a lelki támadások elleni védelem kialakításában is segít. A lelki vezetés minden formája alá fogja támasztani megerősödésedet, mivel ez szisztematikusan építi mind fizikai, mind spirituális állóképességedet. Minél nagyobb állóképességre teszel szert, annál több szeretetet és védelmet sugárzol magadból. Ez a szeretet leigázza a félelmet, és jobb rálátást biztosít a spirituális birodalmakba. A vezetés újra összeköt azzal az isteni energiával, amelynek birodalmából érkeztél. Lényed esszenciája újratöltődik, és védelemre tesz szert mindenfajta támadással szemben. Ez a spirituális út felépíti hitedet egy nagyobb erőben. A hit és a szeretet a két leghatásosabb fegyver lelki támadásokkal szemben. Gyakorlat a kapcsolatfelvételre lelki vezetőiddel A következő gyakorlat a test négy felsőbb csakrájának (energiaközpontjának) összehangolását végzi el, és segíteni fog neked abban, hogy fokozd a lelki vezetőiddel és felsőbb éneddel folytatott kommunikációt. Ezt én a felsőbb csakrák közötti kapcsolat gyakorlatának nevezem. A gyakorlat eredményeként fokozhatod lelki védelmedet is.


1. Ülj kényelmesen, vagy feküdj le. Lélegezz mélyen, és alkalmazd a védelmet. Koncentrálj homlokodon a harmadik szem területére. Ez a két szemed között helyezkedik el, és itt van a hatodik csakra. 2. Belégzés közben izzó fehér fényt képzelj el, mely a harmadik szem területéből kiindulva a forróság érzetét kelti. Tartsd fenn a figyelmedet, amíg nyolcig számolsz. Aztán fújd ki a levegőt, és ismételd meg ezt a


3.

4.

5. 6. 7.

cselekvéssort még kétszer. Újabb belégzés közben lásd, amint ez az izzó fehér fény felfelé indul a koronacsakra felé, mely a fejed tetején helyezkedik el. Lásd, amint szivárványhíd keletkezik itt. Tartsd figyelmedet a koronacsakrán látható szivárványhídon, míg nyolcig számolsz, aztán fújd ki a levegőt, és ismételd meg ezt a cselekvéssort még kétszer. Vizualizáld, amint a szivárványhíd a hatodik csakra (a harmadik szem) felé húzódik, hogy végül az ötödik (a torok-) csakrához érjen. Kilégzés közben érezd a torkodat átjáró melegséget. Tartsd figyelmedet a szivárványhídon, a torokcsakra fölött, míg nyolcig számolsz, aztán fújd ki a levegőt, és ismételd meg ezt a cselekvéssort még kétszer. Képzeld el, amint a szivárványhíd a torokcsakrából a szívcsakra (a negyedik csakra) felé indul. Ez a terület a mellkas közepén van, szívmagasságban. Kilégézés közben érezd a szívcsakrát átjáró melegséget. Tartsd figyelmedet itt, amíg nyolcig számolsz, aztán fújd ki a levegőt, és ismételd meg ezt a cselekvéssort még kétszer. Végül szívd le mélyen a levegőt, és tartsd benn, amíg tízig számolsz. Miközben lélegzeted benntartod, képzeletben kösd össze a szivárványhidakat a szív-, a torok-, a harmadik szem és a koronacsakrával egy izzó fehér fényszalag segítségével. Bizsergető melegségként érezd ezt az összekötést. Fújd ki a levegőt lassan, és ismételd meg ezt a cselekvéssort még kétszer.

Mozgósítottad magasabb spirituális központjaidat, hogy be tudják fogadni a lelki vezetőidtől érkező segítséget, és hogy be tudd fogadni az egyik leghatásosabb lelki védelmi technikát. Vannak olyan hagyományos módszerek, amelyekkel valóban vonzani tudod a őrangyalaidat és lelki vezetőidet, hogy segítsenek lelki védelmedben. Íme néhány ezek közül: • Meditálj és imádkozz, így kérd rendszeresen őrangyalod és lelki vezetőid segítségét. • Maradj kapcsolatban a természettel. Tegyél hosszú sétákat, túrákat, menj a tengerpartra, hegyekbe stb. • Olvass angyalokról szóló könyveket. • Hallgass kellemes zenéket. Gyakorold az éneklést, hiszen az angyalok nagyon vonzódnak ehhez. • Fejleszd kreativitásodat. Az angyalok nagyon szeretik a kreatív erőfeszítéseket. • Saját spirituális fejlődésed érdekében gyakorold az önhipnózist és a meditációt. Ez a legbiztosabb módszer arra, hogy egy angyal vonzódjon hozzád, ugyanakkor arra is hogy megnövelje a tudatosságodat.


Találkozás a lelki vezetőiddel Bizonyos hangok, például a suttogások, pukkanások, lágy zümmögések és a csengő hangok néha a „hallható lelkekkel” kezdődő kommunikáció jelei. Meglehet, megtörtént már veled, hogy az éjszaka közepén ismeretlen hangokra ébredtél, mintha valaki más is lenne a szobában. A lelki kapcsolatfelvétel jele lehet a hűvös vagy forró fuvallat érzete, vagy a tested különböző részein jelentkező bizsergető érzések. A hirtelen támadt ellenállhatatlan vágy, hogy többször is megvakarjuk testünk egy bizonyos pontját, ugyancsak utalhat egy szellemjelenlétére, aki ilyen módon akarja felkelteni a figyelmünket. Mielőtt leírnám a lelki vezetőkkel történő kapcsolatfelvétel speciális technikáit, szólnék néhány szót az illatokról. Bizonyos illatok segíthetnek abban, hogy képes legyél a lelki vezetőkkel kommunikálni. Ezek a következők: • Gardénia: Ez az illat a telepátiát segíti elő, és csak a szellemeket vonzza. • Rózsa: A szerelem és az öröm vezetőit vonzza, és általában segíti a fizikai képességek fejlődését. • Lilaakác: Ez az illat azokat a vezetőket hozhatja közelebb, akik a kreativitást támogatják, és szerepet játszatnak a gyógyító energiák kialakításában és kiterjesztésében. • Fenyőtömjén: Ez az illat az aura megtisztításában kaphat szerepet. • Almavirág: A mitikus bálványok megjelenését segítheti elő. • Levendula: Ez a növény a lelki látás magasabb szintjeit stimulálja, ugyanakkor segít a módosult tudatállapotok elérésében is. • Rozmaring: Ennek a növénynek igen komoly védelmi szerepe lehet, elősegítheti a szellemekkel történő kapcsolatot, ha fürdőolajként használjuk. E téren a rozmaring illata a leghatékonyabb. • Kamillavirág: Ez az illat az aura kiegyensúlyozásában és a természet szellemeire való ráhangolódásban segít. • Szegfű: Ez az illat megvéd a negatív entitásoktól. • Orgona: Ez az illat azon képességed kifejlesztésében segíthet, hogy tényleg lásd a szellemeket. • Ibolya: Ez az illat vonzza a természeti szellemeket, és fejleszti a telepatikus kommunikáció képességét. Gyakorlat a lelki vezetővel való első találkozásra és lelki oltalom kérésére 1. Ülj kényelmesen, egyenes derékkal. Lélegezz mélyeket, és a 10. fejezetben leírtaknak megfelelően gyakorold a védelmi és


2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

kiegyensúlyozó technikákat Képzeld magad egy gyönyörű szobába. Ennek a szobának nincsenek valós falai, a szeretet érzése veszi körül a teret. Látod magad körül a különböző színekben pompázó fényeket, és megtapasztalod a helyet megtöltő örömöket. Érzékeled a fény és a szeretet legalább egy tiszta képviselőjénekjelenlétét. Légy most nyitott, hogy be tudd fogadni a lelki vezetőd által kezdeményezett kommunikációt. Látsz magad előtt egy ajtót, amely tündöklő fehér fénnyel van körülvéve. E mögött az ajtó mögött van a lelki vezetőd. Nyisd ki az ajtót, és tapasztald meg a tiszta szeretet és fény dimenzióját. A magasabb rezgés szintje csak rád vár. Ahogy besétálsz ebbe a spirituális világba, érzed a téged körülvevő es gyógyító fényt, mely aurádat is megtisztítja. Szánj pár percet arra, hogy ráhangolódj erre a dimenzióra. Figyeld meg vezetőd jelenlétét. A szellem feltűnhet előtted emberként, fehér fényként, színes fények sorozataként vagy bármilyen, téged kellemes érzésekkel eltöltő formában. Akár hang is lehet. Ne foglalkozz megjelenésének formájával, csak nyisd meg a szívedet és a lelkedet, hogy befogadhasd tanácsait. Kérjed lelki vezetődet, hogy mutatkozzon meg előtted, és lépj vele kapcsolatba. A tapasztalt érzéseket és benyomásokat fogd fel úgy, mint a lelki vezető közeledését. Jegyezd meg, hogy milyen képek alkotják ezt a tiszta lelket. Üdvözöld vezetődet, és kérdezd meg tőle, hogy van-e most olyan értékekről tudomása, amelyeket megosztana veled. Folytass vele telepatikus beszélgetést. Jegyezd meg, hogy lelki vezetőd segít a kommunikáció ezen útjának felépítésében, bensőd megnyitásában és lelki védelmedben. Miután beszélgettél a lelki vezetőddel, köszönd meg neki a segítségét, búcsúzz el tőle, és lassan térj vissza tudatos állapotodba. Túl vagy az első kapcsolatfelvételen a lelki vezetőddel, írd le a tapasztalataidat a naplódba.

A földöntúli átjáró és szoba elképzelése helyett választhatsz tengerpartot, hegyeket stb. Az események megtörténhetnek egy görög templomban, egy erdőben, egy iskolaépületben vagy egy tisztáson is. Lényegében nem számít, hogy melyik helyszínt választod, amíg ez megadja számodra azt a lehetőséget, hogy ellazulj, és meg tudd nyitni magad erre a szellemi kapcsolatra. Értékeld első kapcsolatfelvételedet Miután sikeresen túljutottál a lelki vezetővel történt első találkozáson, tedd fel


magadnak a következő kérdéseket: 1. 2. 3. 4. 5.

Kellemesen éreztem magam e tapasztalat megszerzése során? Képes voltam kapcsolatot kialakítani lelki vezetőmmel? Milyen érzelmeim támadtak a kapcsolat következtében? Hogyan értelmezhetem a vezető nekem adott válaszait? Tanultam-e valami fontosat magamról vagy a világegyetemről a kísérlet során?

Ha sikerült lelki vezetőddel párbeszédet folytatnod, akkor kezdj bele a következő gyakorlatba. Annyiszor ismételd ezeket a gyakorlatokat, ahányszor csak szükséges, hogy találkozz és beszélgess a lelki vezetőddel. A következő feladatokba csak akkor érdemes belekezdened, ha már megteremtetted ezt a kapcsolatot. Szóbeli kapcsolat kiépítése lelki vezetőddel 1. Ülj kényelmesen, egyenes derékkal. Lélegezz mélyeket, és alkalmazd a védelmi és energiakiegyenlítő gyakorlatokat. 2. Bizonyosodj meg róla, hogy a magnód be van kapcsolva, és készen áll, hogy felvegye ezt a gyakorlatot. Készítsd elő azt a papírt, amelyre felírtad azokat a kérdéseket, melyeket most akarsz feltenni lelki vezetődnek. 3. Játssz le egy kis New Age-zenét, és kerülj fel a transzra, melyet az általad leginkább kedvelt módszer segítségével érj el. 4. Képzeld el, hogy izzó fehér fény árad a torkodba, és nyisd fel torokcsakrádat, hogy megkezdhesd a kapcsolatfelvételt lelki vezetőddel. Kilégzés közben zengesd az „OM” szócskát. Mindezt ismételd meg többször is. 5. Kérd, hogy ugyanazzal a vezetővel találkozhass, mint a legutóbbi alkalommal. Üdvözöld a szellemet, ha feltűnik, és távolíts el minden kételyt és félelmet magadból ezzel a kapcsolattal összefüggésben. Csak a szeretet és az öröm érzésére koncentrálj. 6. Vizualizáld, ahogy lelki vezetőd energiája belép az aurádba. Érezd ennek az energiának az intenzitását, és tudatosítsd, ahogy egyre erősebb lesz. Ha bármilyen negativitást vagy ellenállást érzel, akkor küldd el ezt a szellemet, és hívd magasabb vezetődet. 7. Ha még nem tudnád vezetőd nevét, itt az alkalom, hogy megkérdezd. Ismételd meg hangosan a nevét, és újra köszöntsd őt. Ha több vezető is megjelenik, akkor kérdd meg őket, hogy csak egyikük beszéljen hozzád a többiek nevében is. 8. Tedd fel a kérdéseidet. Kezdd a legegyszerűbbekkel, és verbálisan fejezd ki őket. Hangosan ismételj meg minden választ, 9. amelyet lelki vezetőd mond, így: „Lelki vezetőm,___a következőket


mondta. 10.Egészen addig folytasd a kérdezést, amíg kellemesen érzed magad. Kérdezd meg a vezetődet, hogy vannak-e speciális napok vagy egy napon belül napszakok, esték, amelyek kifejezetten segítik a kapcsolatfelvételt. Mindig hangsúlyozd, hogy szükséged van lelki védelemre. 11.Ha már feltetted az összes kérdésed, és minden választ hangosan megismételtél, ülj nyugodtan, és élvezd vezetőd energiájának jelenlétét. Mielőtt elköszönnél tőle, kérd meg, hogy erősítse a kapcsolatotokat, így a jövőben könnyebben létrejöhetnek a találkozásaitok. 12.Köszönd meg a vezető segítségét, búcsúzz el tőle, és nyisd ki a szemed, hogy visszatérj normális, éber tudatállapotodba. Addig ismételd ezt a gyakorlatot, amíg nem sikerül verbális kommunikációt kialakítanod a lelki vezetőddel. Mindig kérd meg a vezetődet, hogy segítsen a kapcsolat kialakításában és fenntartásában. Légy nyitott minden tanácsra, amelyet csak ad. Néha segítséget jelent, ha van veled valaki, aki hangosan felteszi a kérdéseidet, miközben te továbbra is lehunyt szemmel benne maradsz a transzban. Azonban neki is el kell végeznie a könyvben ismertetett védelmi, kiegyensúlyozó és transzra vonatkozó gyakorlatokat. Neki is transzba kell kerülnie, mielőtt feltenné a kérdéseidet. Az utasítások fennmaradó része ugyanúgy érvényes, és arra ösztönöz téged, hogy a vezetőtől kapott válaszokat hangosan, szavakba öntve fogalmazd meg. A következő kérdéseket teheti fel neked a partnered, ha problémákat okoz a lelki vezetőddel kiépítendő kapcsolat: 1. 2. 3. 4. 5.

Hogy érzed most magad? Mit érzel, tapasztalsz vagy látsz most? Hallasz-e valamit? Ha igen, mit? Mondd el a saját szavaiddal, ez alkalommal mit kaptál vezetődtől. Tapasztaltál-e bármit, ami megnehezítette a kapcsolat kialakítását?

Magad is segítheted partneredet azzal, hogy megkéred lelki vezetődet, erősítse meg vele a kapcsolatát. Íme néhány személyes jellegű kérdés, amelyeket fel tehetsz a lelki vezetődnek, ha már létrejött köztetek a kapcsolat: 1. Mi az, amit életem mostani szakaszában meg kellene tanulnom? 2. Hogyan tudnám megkönnyíteni lelki fejlődésemet? És megerősíteni lelki védelmemet? 3. Hogyan tudnám mostani életemben biztosítani a bőséget? 4. Hogy tudnám a legjobban erősíteni a többieket? 5. Mi az én felsőbb spirituális feladatom most?


6. Hogyan lehetnék még kreatívabb? 7. Pontosan mi a célja most____-val kialakított kapcsolatomnak? Bátran, és szabadon növelheted a kérdések számát, olyanokkal, amelyek segítenek aktuális élethelyzetedben. A következő kérdések sokkal egyetemesebb válaszok meglelésében segítenek. Ezek közül egy-egy alkalommal ne tegyél fel túl sokat. A kérdések a következők: 1. Van-e a Földnek saját tudata? Ha van, milyen az? 2. Miben különbözik a felsőbb én a lélektől? Mit tehetnek az emberek, hogy elérhessék felsőbb énjüket? Hogy érzi magát a felsőbb én? 3. Mit tehetünk a világbéke érdekében? Hogyan emelhetjük a világegyetem minőségét? 4. Létezik-e szabad akarat? Láthatják-e az emberek saját jövőjüket, és tudnak-e változtatni rajta? 5. Miért van tudatos akaratunk? Hogyan illeszkedik ez a világegyetem karmikus természetébe? 6. Van-e mindannyiunknak karmikus célja? Van-e a Földön olyan lény, aki kizárólag magáért a létezésért él? 7. A világegyetem barátságos és jó-e? 8. Van-e célja kapcsolatainknak, amelyeket életünk során kialakítunk? 9. Hogyan tud minden lélek pozitívan hozzájárulni a világegyetem spirituális fejlődéséhez? 10.Hatással lehetnek-e ránk más emberek negatív gondolatai és érzelmei? Ha igen, akkor hogyan védhetjük meg magunkat az ilyen helyzetben? Ebben az esetben is hozzáadhatod a listához a világegyetem természetére vonatkozó saját kérdéseidet. A válaszokat mindig rögzítsd a naplódban. Azt tanácsolom, hogy havonta vagy más, de rendszeres időközönként tanulmányozd a válaszokat, és figyeld meg, milyen minták érvényesülnek bennük. Ezáltal ellenőrizheted azt is, mennyire hasznosak a lelki vezetőd neked adott feleletei. Miután sikerült az első kapcsolatot kialakítanod, számos pozitív minta válik nyilvánvalóvá. Íme néhány ezek közül: • Fejlődésedre vonatkozó kéréseid és vágyaid gyorsabban fognak beteljesülni, mint a múltban. • Gyógyító hatásokat fogsz tapasztalni fizikailag, mentálisan, emocionálisan és spirituálisán • Életed minden területén javulást fogsz érzékelni – lesznek olyan területek is, amelyeken igen nagy mértékben. • Észre fogod venni, hogy sokkal nagyobb szeretettel és nyíltabban


• • • •

kommunikálsz. Ez sokat javít az emberekkel kialakított kapcsolataidon. Az emberek vonzódni fognak új energiáidhoz, és képes leszel arra, hogy különböző szinteken segíts rajtuk. Kialakul benned a jövő megérzésének képessége. „Szerencséd” megizmosodik, és Fortuna kísér majd utadon. Védve leszel a lelki támadásoktól.

Ezek csak kiragadott példák azon pozitív eseményekből, amelyeket meg fogsz tapasztalni. UTÓSZÓ Mindennapi életünk során mindannyian ki vagyunk téve lelki támadásoknak. Egyetlen védelmi rendszerünk a fizikai testünket körülvevő energiamező, más néven az aura. A lelki támadások lehetnek politikai vagy vallási jellegűek, jelenthetnek erőszakos cselekedeteket, zajártalmat, a bűnözésről szóló híreket, hirdetéseket és sok más tényezőt is. Nyilvánvaló, hogy aurád megerősítése, illetve a fenti tényezők kizárása az életedből, megakadályozhatja az ilyen támadásokat. A könyvemben leírt módszerek alkalmazásával elkerülheted a kellemetlen baleseteket, betegségeket, akár az erőszak megtapasztalását is. Ezenkívül kiterjesztheted a védelmet családodra, munkahelyedre és nagyobb közösségedre is. A spirituális megerősödést a könyvben leírt egyszerű gyakorlatok végrehajtásával érheted el. Ezután nem leszel fogékony világegyetemünk különböző erőinek támadásaira, amelyek könnyen lelki zavarokhoz vezethetnek, ha nem állnak ellenőrzés alatt. Az a magabiztosság, erő és teljességérzés, mely immár az egész létezésedet jellemzi, csak része azon dolgoknak, melyeket megerősödésednek, és az így kialakult jóllétednek köszönhetsz. Az újdonság, amelyet felfedezhetsz: saját energiád más fajtája. Többé nem zavarhat meg minden koldus, utcai árus és ügynök. Ezek a személyek többnyire eléggé fogékonyak ahhoz, hogy megérezzék megizmosodott lelkierődet, és megértsék, hogy téged zaklatni egyszerűen felesleges időpazarlás. Azok, akik mégis szembeszállnak veled valamilyen összeütközésben, hamar rádöbbennek, hogy nincsenek rád hatással, és elállnak szándékuktól. Jelenlegi létezésünk multidimenzionális, emocionális, mentális és spirituális aspektusa szimultán módon érvényesül. Lelki védelmünk kialakításához ezen tényezőket sorba kell rendeznünk, és ki kell egyensúlyoznunk. A metafizika szó annyit tesz: „a tudatosság fizikai szintje feletti”. A lelki támadások erről a metafizikus szintről érkeznek. 1974 óta dolgozom lelki támadások áldozatául esett emberekkel. A démoni megszállások, melyekről a legtöbbet hallani, az esetek kevesebb mint egy százalékát okozzák. A fekete mágia alkalmazásának következményei további


három százalékot jelentenek. Az olyan testetlen lelkek, akik korábban emberek voltak (szellemek), a lelki zavarok hét százalékát okozzák. A lelki támadásokért több mint kilencven százalékban a világunkat behálózó negativitás és szennyezés tehető felelőssé. Minden lelki ingadozás csökkenti ellenállóképességünket, és lehetővé teszi a lelki támadás bekövetkeztét. Érzelmi sebezhetőségünkért elsősorban lelki energiánk kiegyensúlyozatlansága a felelős. Minden, amit lelkünk energiájának megnövelése érdekében tenni tudunk, hathatós segítség fizikai és érzelmi immunrendszerünk megerősítésében is. Így auránk is megerősödik, és nem hatnak ránk a lelki támadások. Egészségi állapotunk valójában saját választásunkon múlik. A téged most jellemző gondolatok és érzelmek határozzák meg egészségedet a jövőben, mégpedig úgy, hogy befolyásolják tudatosságod energiáinak egyensúlyát. Ha meg akarod változtatni a világodat, változtass azon a módszeren, ahogy elméd a a környezetedet látja. A szeretet mindig kulcsfontosságú a lelki és az egészségvédelemben. Minden olyan, önmagádra irányuló megnyilvánulás, mely nem szeretetből fakad, egyensúlyzavart fog okozni, és hajlamosabbá tesz az ilyen támadások befogadására. Ha elítéled vagy kritizálod önmagadat, kételyeket fogalmazol meg döntéseiddel és tetteiddel kapcsolatban, ha azt mondod magadnak, hogy túl kövér, túl öreg vagy túl kicsi vagy, akkor lelki támadásoknak teszed ki magad. Spirituális szinten pillanatnyi választásunk a szeretet vagy a félelem között lehetséges, és életünk minden pillanatában meghozzuk a döntést valamelyik mellett, még akkor is, ha ennek nem vagyunk a tudatában. Ez a választás végső soron arról szól, hogy védettek vagy védtelenek legyünk, hogy egységben létező egyéniségekként vagy elkülönült lényekként létezzünk-e. A szeretet választása következtében lényegünk felragyog. Néhányan azt mondhatják, hogy a metafizikus tevékenység semmit sem eredményez; hogy aki belekóstolt, az elutasítja a valódi okokat és az igazi tudományt; hogy a varázslatban és a természetfelettiben való hit a babonák korába vet vissza bennünket, vagy abba a gyermeki mentalitásba, amely minden csodát elfogad, csak mert csodálatosnak látja. A nyugati világon végigsöprő kételyhullám sokat köszönhet a metafizikával kapcsolatos szenzációhajhászásnak, az irracionális, szexuális és erőszakos töltetnek. De ha azt állítjuk, hogy a metafizika csakis ilyen alantas feltételek mellett létezik, akkor egy rideg, egyoldalú szemléletet teszünk a magunkévá, és nem foglalkozunk a dolgok pozitív aspektusaival. Nem foglalkozunk azzal, hogy a bolygók jelentősen befolyásolják az életünket; hogy a szavak mennyire hatékonyak lehetnek; hogy a démonokat és a halottak lelkét meg lehet idézni különböző rituálék segítségével – ez mind olyan állítás, amely az objektív világból és az azt irányító törvényekből következik. Teoretikusan fenn kell tartanunk annak a lehetőséget, hogy ezen állítások bizonyuljanak igaznak, vagy dőljenek meg, de addig is szabadon eldönthetjük,


hogy hiszünk-e bennük vagy sem. Az a tény, hogy a metafizikába vetett hit ilyen hosszú ideje él, roppant fontos. És az is, hogy életünk során tudatunk egy rejtett zugában mindannyian mindvégig érezzük, hogy az élet sokkal több annál, mint amit el tudunk képzelni, ki tudunk próbálni, vagy amit tudni vélünk. Többre vagyunk képesek, mint amennyit most tudunk. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a lehetőségeinkhez, két dolgot kell tennünk. Először is meg kell értenünk saját korlátaink természetét. Másodszor pedig ki kell tennünk magunkat más valóságok hatásainak. A spirituális tudományok azért fontosak, mert egy eltérő világképen alapulnak, nem azon, amelyik hétköznapjainkat meghatározza. Legalább megfontolni érdemes, hogy nemcsak saját primitív, szenzációra és erőre törekvő vágyunk miatt vonzódunk hozzájuk, hanem azért – bár talán ez is egy primitív vágy –, mert szükségünk van egy egységes filozófiára és tudományra. Nagyon messze vagyunk még attól, hogy teljes mértékben megértsük ezt a tudományt, és hogy szolgálatunkba állítsuk a kvantumfizika, a kibernetika, idegrendszerkutatás és az információs elméletek eredményeit. Talán nem kellene annyira kizárnunk a varázslat és a spirituális tudományok ősi megjelenéseit a tudatunkból, ahogy azt tesszük. Éppen a varázslat nézőpontjához történő visszatérés lehet a megoldás kiindulási pontja. Hogy miért? Mert az ősi hitek alapja pontosan az, hogy a világ egy hatalmas terv alapján létrejött teljesség, melynek részei folyamatosan egymásra utalnak, egymásra válaszolnak, és egymástól függnek, így bármi történik a résszel, az hatással van az egészre is, és viszont. A modern kor igen sok betegsége visszavezethető e hit elutasítására. A lelki támadások gyakorisága modern világunkban csak az egyik következménye ennek a hitetlenségnek. Az az adottságunk, hogy képesek vagyunk átérezni mások érzelmeit, az a lehetőség, hogy segíthetünk nekik, mégpedig anélkül, hogy érzelmeik, félelmeik és negativitásuk rabjává válnánk, magabiztosságunknak és megerősödött energiáinknak köszönhető. A lelki védelem, az önvédelem és a spirituális fejlődés technikáinak használata a fenti előnyöket ígéri. A természetfeletti a természet azon része, melyet még nem értettünk meg. Nagy szükség van arra, hogy felismerjük a láthatatlan világnak az emberi problémákban játszott szerepét. Mindannyian képesek vagyunk rá, hogy megvédjük magunkat a lelki támadásoktól. Amikor a könyvemben leírt állításokon gondolkozol, kérlek, ne előítéletekkel terhesen, de a megértés szándékával tanulmányozd őket.

TARTALOM Köszönetnyilvánítás


Bevezetés 1 / A lelki támadás néhány példája 2 / Energiavámpírok 3 / Lelki támadások 4 / A lelki támadások diagnosztizálása 5 / A lelki támadások céljai 6 / Az emberi energiamező 7 / A lelki támadások rövid története 8 / A fehér mágia 9 / A fekete mágia és a gonosz erők 10/ Megszállottság 11 / A démonológus: a lelki védelem utolsó mentsvára 12 / A lelki védelem alapvető technikái 13 / A lelki védelem magasabb szintű technikái 14 / A lelki védelem hat lépésből álló terve Utószó

ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2007 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Dr. Bruce Goldberg: Protected by the Light Llewellyn Publications, USA Fordította Lovasi gábor Szerkesztette Bokross Mari . Copyright © Dr. Bruce Goldberg, 1998 Hungarian translation © Lovasi Gábor, 2002 Hungarian edition © SPE with Neemtree Corporation AG., 2002, 2007 Cover design © SPE with Neemtree Corporation AG., 2002, 2007 Minden jog fenntartva. A könyv – a kiadó írásos jóváhagyása nélkül – sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó Novak András igazgató Főszerkesztő Molnár Eszter Műszaki vezető Erdélyi Anna Tipográfia TypoStúdió Kkt. Borítót készítette Decoflex Kft. Nyomta Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető


György Géza vezérigazgató ISBN 978 963 528 970 7 1210001895607


Dr. Bruce Goldberg vámpírok A LELKI ÖNVÉDELEM ALAPVETŐ TECHNIKÁI édesvíz kiadó

Bruce Goldberg - Energiavámpírok - Lelki Önvédelem Alapvető Technikái  

A LELKI ÖNVÉDELEM ALAPVET TECHNIKÁI BEVEZETÉS KÖSZÖNETNYILVÁ...