Page 1

► ► ►

11. oldal

► ► ►

7. oldal

Az extrém küzdősportok vonzásában

Nem kell havonta a munkaügyi hivatalba járni

Új Magyar

Képes Újság

Ára: 3 Kn

XVIII. évfolyam * 2013. június 28. * 25. szám * Horvátországi magyar hetil ap * www.huncro.hr

► ► ►

9. oldal

5. oldal

► ► ►

Ingatlanlegalizáció: június 30-áig lehet átadni a kérvényeket

Megalakultak a városi és a járási tanácsok

A május 19-i önkormányzati választásokat követően a múlt héten tartották meg a legtöbb megyében, városban és járásban a képviselőtestületek alakuló ülését. ► ► ►

6. oldal

Szűk esztendő a mezőgazdaságban

A hosszan tartó tél miatt egy hónappal később kezdődött a vetés a szántóföldeken, így késik a búzaaratás is. A gazdák közepes terméshozamban reménykednek. ► ► ►

9. oldal

Futballtorna az államiság napjára

Strandolási lehetőségek vidékünkön ► ► ►

10. oldal

A kopácsi Halász Labdarúgó Egyesület június 22-én és 23-án nagypályás labdarúgótornát szervezett az államiság napja alkalmából. Környékünkön kétségkívül a legnépszerűbb sport a labdarúgás. Szinte nincs is olyan település, amelynek ne lenne futballcsapata. A hétvégi kopácsi tornára hét csapat nevezett be.


Láthatár

w SZNT: Székelyföld csak önálló közigazgatási régió lehet MTI

w Berényi: A kisebbségpolitika felé fordítja az EU figyelmét a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés MTI

Izsák Balázs A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tiltakozó megmozdulásokat szervez otthon és a nagyvilágban, ha Románia kormánya nem tesz le arról, hogy Székelyföldet beolvassza egy román többségű közigazgatási régióba - döntötte el a SZNT szombaton, a Marosvásárhelyen rendezett tisztújító közgyűlésén. Az SZNT felszólította a román kormányt: ne kényszerítse bele a székelységet – a helsinki folyamattal ellentétes intézkedésekkel – egy olyan konfrontatív spirálisba, amelynek beláthatat-

lan következményei lehetnek. Elnöki beszámolójában Izsák Balázs hangsúlyozta: az Európai Unióban elfogadott elv, hogy a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell – erre szólította fel Romániát is. Rámutatott, az SZNT a románságot is szeretné meggyőzni arról, hogy az autonómia „nem ördögtől való”, de a párbeszédkészség szerinte egyoldalú: a román kormány mindmáig nem válaszolt a március 10-i marosvásárhelyi autonómiademonstráción elfogadott beadványra.

w Orbán Viktor: Közép-Európa évtizede következik MTI

Berényi József Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kongresszusán az észak-olaszországi Brixenben bemutatott kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezésnek köszönhetően az Európai Unió várhatóan ismét figyelmet fordít a nemzeti közösségek érdekeit szem előtt tartó kisebbségpolitikára – mondta az MTI-nek Berényi József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke. Az MKP politikusa a kezdemé-

nyezés elindítása kapcsán úgy vélte: mára az EU politikájában háttérbe szorult a kisebbségpolitika, ezen a helyzeten is változtathat a polgári kezdeményezés. Ebben segíthet majd az a törvény is, amelynek megalkotása az Európai Bizottságra vár a kezdeményezés keretében összegyűjtött aláírások alapján – tette hozzá. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és partnerei által kidolgozott kisebbségvédelmi kezdeményezést – amelyet európai összefogással indítottak útjára – az Európai Bizottság akkor jegyzi be, ha előzetesen megállapította, hogy a javasolt szabályozás az EU hatáskörébe tartozik. A hivatalos bejegyzést követően kezdődik el a támogató aláírások gyűjtése. A kezdeményezés támogatására egymillió európai polgár aláírását kell összegyűjteni egy év alatt.

w Fidesz: a földtörvény ellenzői a spekulánsok és a nagybirtokosok mellé álltak MTI

Orbán Viktor magyar kormányfő A következő évtized Közép-Európa évtizede lesz hangsúlyozta Orbán Viktor az Institute for Social and European Studies (ISES) Alapítvány és a Corvinus Egyetem 18. nyári egyetemén, a kőszegi Európa Házban. A vasárnapi rendezvényről Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke adott tájékoztatást az MTI-nek. A mintegy húsz országból érke-

2

zett diákok előtt tartott előadásában a kormányfő arról beszélt, hogy az Európai Unión belül jelentősen növekedni fog a térség súlya. Orbán Viktor azt mondta, komoly felelősség és feladat is Közép-Európa számára, hogy egyre nagyobb mértékben hozzájáruljon az Európai Unió erőfeszítéseihez a kontinens előtt álló kihívások kezelése érdekében.

A Fidesz szerint az Országgyűlés pénteki döntésének köszönhetően a magyar föld a magyar gazdák és a családi gazdaságok kezében lesz, azok pedig, akik az új földtörvény ellen vannak, a spekulánsok és a nagybirtokosok mellé álltak. Az új földtörvény azért született, hogy megvédje a magyar földet attól a kiszolgáltatottságtól, amely tíz hónap múlva bekövetkezne, amikor véget ér a külföldiek földvásárlási moratóriuma – áll a Fidesz szombati közle-

ményében. „Ezt a pillanatot a Fidesz-kormány – szemben a Gyurcsány-Bajnai-szövetséggel – nem kívánta ölbe tett kézzel várni. Az új törvény megfelel az uniós elvárásoknak, de megnehezíti azt, hogy a magyar föld külföldiek, illetve spekulánsok tulajdonába kerüljön” - írták. A törvény „megnyugtató garanciákat ad arra, hogy egy napon ne arra ébredjünk, hogy Magyarország egyetlen hatalmas külföldi repceültetvény” - áll a közleményben.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Aktuális

Egyedül nem megy A titói Jugoszlávia szétesése óta 22 évig volt független, önálló ország Horvátország. Néhány nap múlva ugyanis ismét egy integrációhoz, egy (állam)közösséghez csatlakozik majd: az Európai Unióhoz. A héten ünnepeltük a horvát államiság napját. 1991. június 25-én a horvát parlament (szábor) elfogadta a köztársaság szuverenitásáról és önállóságáról szóló kiáltványt, és meghozta az erre vonatkozó alkotmányos rendeletet, amely elindította a Horvát Köztársaság Jugoszlávia többi tagköztársaságától való elszakadását és a nemzetközi elismerési folyamatot. Ezt egy népszavazás előzte meg, ahol a lakosság 92,18 százaléka az ország önállóságára szavazott. A kiválási szándék viszont háborúhoz vezetett, a harcok 1995ig folytak, a békés reintegráció pedig még két évet vett igénybe. Önálló országként két évtizedig működött, jövő héttől már az Európai Unió 28. tagállama lesz.

KRIJÁK Krisztina

jük. Isztria, Fiume és Dalmácia egy része 1920-1947 között Olaszországhoz tartozott. A második világháború idején, sok évszázad után (másodszor az évezredben) ismét független lesz egy rövid időre. A horvát történelemnek erre az időszakára azonban Mussolini fasizmusa és Adolf Hitler náci birodalma vet árnyékot. Ante Pavelić Független Horvát Állama a tengelyhatalmak oldalán állt, és tevékeny részt vállalt a szerbek és zsidók tömegeinek kiirtásában. A fasizmus és a nácizmus veresége után Horvátország a „szocialista” Jugoszlávia egyik föderatív köztársasága lesz, amelynek karizmatikus vezetője, Josip Broz Tito, részben horvát származású volt. Az ún. testvériségegység Tito halála után még tíz évig (1991-ig) tartott, következményeit pedig ismerjük.

„Az elmúlt ezer évben háromszor volt csak önálló az ország, és most újra egy államközösséghez fog tartozni. Egy olyan közösséghez, amelyben megmarad ugyan a tagállamok önállósága, de az integráció központjából (Brüsszel) sok mindenbe beleszólnak.”

A horvátokat az egyik történészi vélemény szerint (legalább öt van belőlük a horvát tankönyvekben) a 7. század végén telepítette ide Bizánc, középkori források szerint Fehér-Horvátországból (a mai Lengyelország délkeleti részéről, Krakkó környékéről), a Balkán-félsziget nyugati részére, határőrségnek.

895 előtt az Avar, majd a Frank Birodalom befolyása alá került a terület. Az ország 925-ben lett önálló horvát királyság, de mindössze néhány évtizedig, utána 1102-től perszonáluniót alkot a Magyar Királysággal. A mohácsi vész (1526) után 1918-ig a Habsburg Birodalom, majd az Osztrák–Magyar Monarchia része. Az első világháború után a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz tartozik: ezt az államalakulatot 1929-től már Jugoszlávia néven ismer-

Az elmúlt ezer évben háromszor volt csak önálló az ország, és most újra egy államközösséghez fog tartozni. Egy olyan közösséghez, amelyben megmarad ugyan a tagállamok önállósága, de az integráció központjából (Brüsszel) sok mindenbe beleszólnak. A lakosság 66,27 százaléka tette le voksát a mostani csatlakozás mellett.

A történelmi eseménynek személyesen is részesei lehetünk. A 816 évig tartó horvát-magyar közös történelmi együttélés és a csatlakozás örömére az eszéki ünnepségen egy magyar és egy horvát popsztár is fellép. Rúzsa Magdi és Tony Cetinski a koncert végén a Horvát Nemzeti Színház kórusával együtt éneklik el Beethoven Örömódáját, az EU himnuszát, Navracsics Tibor magyar miniszterelnök-helyettes pedig magyar és horvát nyelvű beszédet tart az óváros főterén. A rendezvény látványos tűzijátékkal zárul. Összenő, ami összetartozik – mondhatnánk a Willy Brandtnak tulajdonított szállóigével.

Főszerkesztő: Kriják Krisztina lFőszerkesztő-helyettes: Micheli Tünde l Munkatársak: Hordósi Dániel, Lefler Attila, Szabó Andrea, Tatai Igor, Varga József l Nyelvi lektor: Bognár Antal l Grafikai és tördelőszerkesztő: Farahó Zsolt l Szerkesztőségi titkár: Pajrok Andor l Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a Horvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsa (Zágráb) és a Bethlen Gábor Alap támogatásával l Szerkesztőség: 31 000 Osijek/Eszék, Kneza Trpimira 23., telefon: 00-385-31-215-648, fax: 00-385-31-215-647, e-mail: huncro@huncro.hr l Honlap: www.huncro.hr l Ára 3 kúna, előfizetési díj egy évre 150 kúna, fél évre 75 kúna, külföldre 70 euró/év l Zsirószámla: 2500009-1501138104 l IBAN-SZÁM: HR16 2500 0091 5011 3810 4 l BIC: HAABHR22 l Nyomdai munkák: Admiral Tisak d.o.o, Cerna

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

3


Belföld

w Jön az olcsóbb áram

Mostantól szabad a vásár, mert új energiaszolgáltatók lépnek a piacra. A szlovén GEN-I után, amely 30 százalékkal olcsóbb áramot ígért a fogyasztóknak, a német RWE is három fogyasztói csomaggal próbálja meggyőzni a horvát felhasználókat. Éves, kétéves és hároméves szerződéseket kínál 5, 7 és 10 százalékos megtakarítással. Egy átlagosan hatezer kilowattórát fogyasztó család számára akár 2535 százalékkal is kevesebbe kerülhet az áram, extrém esetekben a megtakarítás 60 százalék is lehet. Ez a hálózati szolgáltatás díja nélkül értendő, mert azt továbbra is a HEP-nek kell majd fizetni. Ha váltásra adjuk a fejünket, akkor tehát a csere nem különösebben látványos: azaz marad a régi villanyóra, és az áram is ugyanazon a vezetéken érkezik, csak már nem a korábbi szolgáltatónak, hanem a kereskedőnek fizetünk érte. Vagyis a váltás után két számlát kapunk, az egyiken a hálózati

szolgáltatás díja fog szerepelni, míg a másikon az energia díja. A hálózati szolgáltató pedig továbbra is a HEP lesz. A német cég 250 ügynöke már járja az országot, szeretné legalább a fogyasztók 10 százalékát megnyerni magának. A szlovén villamosenergia-szolgáltató pedig egy hónapos ingyenes fogyasztás ajánlott föl azoknak, akik vele kötik meg a szerződést. Úgy tűnik a horvát kormánynak is drága a HEP, így a minisztériumok is váltottak, és ezentúl a szlovén szolgáltatónak fizetnek. Horvátország történelmében először fordulhat elő, hogy nem a hazai energiaszolgáltatótól veszi az áramot. Ami még érdekes, hogy a HEP nem tart a konkurenciától, szerinte az csak arra ösztönzi őket, hogy jobbak legyenek. A fogyasztóvédő óvatosságra int, és arra figyelmeztet, hogy a szerződés aláírásakor az apró betűs részeket is figyelmesen olvassuk el.

w Nyári menetrend

4

w Indul a vadászat az európai

munkaadókra

Az Európai Foglalkozatási Szolgálat (EURES) együttműködési hálózatot azért hozták létre, hogy az európai gazdasági térségen beül elősegítse a munkavállalók szabad áramlását. A hálózatot az Európai Bizottság koordinálja. Július 1-jétől a horvát állampolgárok is igénybe vehetik a szolgáltatásait. Van, aki már elébe ment a lehetőségeknek, a danas.hr internetes portál szerint a több mint egymillió álláskereső önéletrajza között 2677 horvát polgáré is ott van. Az uniós országok munkaadója így július 1-je után a

A Horvát Vasutaknál (HŽ) új járatokat is beiktatnak a nyári szezonra. A tengerpartra utazóknak szeretnék ezzel valamelyest megkönnyíteni a dolgát. Mihaela Tomurad Sušac, a HŽ szóvivője úgy nyilatkozott, hogy június 29. és szeptember 1. között jár majd az az éjszakai gyorsvonat, amely 23.20kor indul Zágrábból és 8.02 órakor ér Splitbe. Splitből vis�sza 19.45-kor indul és 5.31kor ér fővárosba. Ilyen éjszakai közvetlen járat lesz Vinkovci– Split és Eszék–Split között is. Július és augusztus hónapban úgynevezett hostel keréken (Hostel na kotačima) szolgál-

Horvát Munkaügyi Hivatal oldalán is meghirdetheti a szabad munkahelyeket. Ami az uniós munkapiacot illeti, a legkeresettebbek a számítógépes szakemberek, szakácsok, pincérek, csaposok, különféle mérnökök és technikusok, értékesítők, marketingvezetők. A lehetőségek tehát hamarosan nagyobbak lesznek, de ezek után sem lesz kön�nyű munkát találni, mert az uniós országokban is nagy a munkanélküliség, az álláskeresők száma 26,5 millió. Ráadásul Belgium, Németország, Hollandia, Ausztria, Nagy-Britannia és Szlovénia is korlátozza a horvát munkavállalók betelepülését. Ez persze nem jelenti azt, hogy senkit nem engednek be. Németország például továbbra is szívesen várja a magas szintű végzettséggel rendelkezőket, illetve a szezonmunkásokat.

tatást is bevezetnek az utasforgalomban. A Zágráb–Split– Zágráb útvonalat használók tehát 77 kunás pótjeggyel hálókocsit is igénybe vehetnek. Június 15-e és szeptember 1-je között hetente két alkalommal jár majd az Adria vonat is, amely Splitet összeköti Budapesttel, Moszkvával és Prágával. Kedden és pénteken Budapestről indul 17.58-kor, 9.32kor érkezik Splitbe. Splitből pedig vissza szerdán és szombaton indul 17.40-kor, 9.40es budapesti érkezéssel. Minderről bővebben a www. hzpp.hr internetes oldalon is tájékozódhatnak.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Belföld

w Olcsóbb élelmiszer?

w Megalakultak a városi és a

járási tanácsok

Nem választott elnököt Eszék-Baranya Megye Közgyűlése, és érdekesnek ígérkezik még az eszéki és a vukovári városi tanács alakuló ülése.

Az már biztos, hogy Horvátország július 1-jei csatlakozásával többet kell fizetnünk a dohánytermékekért és kevesebbe kerül a telefonálás külföldön, vagyis a roaming. Az viszont kérdéses, hogy milyen hatással lesz a csatlakozás az élelmiszerárakra. Több áruházlánc is egyre-másra azt hirdeti, hogy számos terméket a vám megszüntetése folytán olcsóbban adnak

majd. Annak viszont kicsi a valószínűsége, hogy a teljes 40 százalékos vámösszeget elengedik. Egyes feltételezések szerint az élelmet 18 százalékkal kedvezőbb áron vásárolhatjuk majd meg. Ami a ruházati terméket, lábbelit illeti, e téren nem számíthatunk változásra, mert az uniós országokból már jó ideje vámmentesen érkezik ez a portéka.

w Honfitársaink 26 százaléka

eltekint a nyaralástól

Egy fölmérés szerint a horvát polgárok átlagban évente tíz alkalommal utaznak el egynapos kirándulásra lakóhelyükön kívülre. Leginkább otthonukhoz közeli úti célokat választanak. Zágráb, Észak-Horvátország, Lika és Szlavónia lakói a kontinentális vidéket részesítik előnyben, az isztriaiak az Adria északi partját, míg a dalmátok a középső és a déli tengerpartszakaszt. A legtöbben mégis odahaza szeretik kipihenni a munka fáradalmait. Ehhez a csoporthoz tartoznak a zágrábiak is, míg az Isztriai-félsziget lakói gyakrabban iktatnak be egy-egy kirándulást a természetbe. Azoknak a java része, akik uta-

zásra adják a fejüket, ismerősök révén és az interneten találnak maguknak úti célt. A horvátok a hazai turizmus legnagyobb hátrányaként a magas költségeket jelölték meg mind a szállás, mind a gasztronómiai kínálat tekintetében. Itt van a nyári szabadságok ideje, az egyhetes pihenésre legtöbben az Adriai-tenger középső szakaszát választják, valamennyivel kevesebben utaznak északra, és csak 12 százaléknyian készülnek az Adria déli partjára. Külföldi utazást idén a megkérdezettek 10 százaléka tervez, 26 százalékuk pedig a nyári szabadsága alatt is otthon marad – derült ki a GSK felméréséből.

A május 19-i önkormányzati választásokat követően a múlt héten tartották meg a legtöbb megyében, városban és járásban a képviselő-testületek alakuló ülését. Eszék-Baranya megye Közgyűlése első összehívásra nem tudott megalakulni. Az 55 képviselőből álló testületben a HDSSB szerezte a legtöbb mandátumot, de az nem volt elég ahhoz, hogy megszerezze a többséget is: a HDSSB jelöltjére, Boris Antunovićra 24en szavaztak a megalakuláshoz szükséges 28 helyett, pontosan annyian, ahány mandátuma a HDSSB-nek van. Az illetékes hivatal a következő 60 napban még kétszer hívhatja össze a testületet, ha az akkor sem választ elnököt, őszre új választásokat kell kiírni Eszék-Baranya megyében. Megalakult viszont Pélmonostor Városi Tanácsa, elnöke a HDSSB-s Jadranka Sabljak lett, míg az alelnökökről a következő ülésen döntenek majd. Ami a magyarokat érintő járásokat illeti, a Darázsi járásban Antun Vinojčić lett a képviselő-testület elnöke (HDZ), helyettesei Djuro Novoselić (SDP) és Ginder Ferenc (független lista) lettek. A Hercegszőlősi járásban a tanács elnöke a Sója Dénes független listájáról bekerülő Franjo Bukta lett, helyettese pedig Mario Svalina a HDZ listájáról. A Bellyei járásban a tanács elnöke a HDSSB-s Ruzsicska Igor lett, helyettesei pedig a HMDK-s Molnár-Ljubić Mónika és Zdenko Jumić (HDSSB) lettek. A Baranyszentistváni járásban a tanács elnöke Drago Mavrin

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

maradt a HDZ listájáról, helyettese a parasztpárt listájáról bekerülő Dalibor Perin lett. Ami az Eszék-Baranya megye szlavóniai részét illeti, az Ernestinovói járás tanácselnöke Kelemen Dezső (HMDK), helyettese pedig Josip Herek a Matija Greif vezette független listáról. Az Erdődi járási tanács élén maradt az SDSS-es Jovo Vuković, míg a helyettesei mostantól Leposava Virovac az SDSS listájáról és Marko Stanić a HDSSB listájáról. A Lacházai járás tanácsának elnöke Krunoslav Morović lett a HDSSB listájáról, míg a tanács alelnöke Zuljević József a parasztpárt listájáról. Vukovár-Szerém megye városi és járási tanácsai vonatkozásában a megye élén maradt Ante Zagar a HSP listájáról, helyettese pedig a HDZ listájáról választott Željko Galić lett. Ami a Vukovár-Szerém megyében élő magyarságot illeti, három járásban választottak magyar nemzetiségű képviselőket is: a Tordinci járásban (Kórógy), a Tompojevci járásban (Čakovci) és az Ójankováci járásban. A Tordinci járás tanácsának elnökének a parasztpárt listájáról bejutott Petar Marićot választották elnöknek, helyetteseknek pedig Silović Mihaelát (HDZ), és Branimir Rezót. (SDP). A Tompojevci járásban a tanács elnöke Dubravko Martić lett Tomislav Panenić független listájáról, míg helyettese Zlatko Potočkit választották meg a parasztpárt listájáról. Az Ójankováci járási tanács elnöke a HZD-s Ivo Radić lett, míg a helyettesei Luka Mamić (HDZ) és Marko Šuša (SDSS).

5


Magyarságunk

Kevés lesz a méz A hosszú tél, a sok csapadék és a hirtelen felmelegedés miatt a méhészek idén sokkal rosszabb évre számítanak a tavalyinál. Ember Lajos vörösmarti méhész szerint a méheknek valószínűleg lesz elegendő táplálékuk, viszont a gazdák már jóval kevesebb mézet tudnak kinyerni a kaptárakból.

Ember Lajos

A hosszú tél miatt a méhek még májusban sem tudtak dolgozni, így lekéstek az akácés a gyümölcsfák virágzásáról. Pár hete láttak munkához, most viszont nincs mit horda-

niuk. Ember Lajos vörösmarti méhész a napraforgó virágzásában bízik. Facéliát vagy másnéven mézontófüvet vetett kertjében, hogy addig is tudjanak miről gyűjteni a

Szűk esztendő a mezőgazdaságban A hosszan tartó tél miatt egy hónappal később kezdődött a vetés a szántóföldeken, így késik a búzaaratás is. A gazdák közepes terméshozamban reménykednek. A termelők szerint a legnagyobb probléma az, hogy miközben évek óta nem változik jelentősen a búza ára, a termelési költség évről évre magasabb.

Idősebb és ifjabb Dudás József 6

méhei. Napraforgón kívül a tarlóvirágból gyűjtögethetnének, azt viszont aratás után letárcsázzák. Ősszel pedig már csak az aranyvessző virágzik, amiből a méhek már télire gyűjtögetnek. Bár sok méhészetben gondot okoz a méhek elhullása, Ember Lajos ebből a szempontból nem panaszkodhat. – A méhek nem akkor kezdtek dolgozni, amikor az akác virágzott, ezért idén nagyon kevés lesz az akácméz. A méhpopuláció viszont elég nagy, 18-20%-os volt a veszteségem, ez azonban még nem túl jelentős kár. Most nagyon sok méhrajom van, úgyhogy jut eladásra is. Néhány méhészetben viszont sokkal nagyobb volt a veszteség. Ez valószínűleg attól is függ, hogy hova járnak a méhek gyűjteni. Minden bizonnyal a gyümölcsösökben használt permetszerek árthatnak nekik – állítja a vörösmarti méhész. Szerinte a méhpusztulást valószínűleg bizonyos növényvédő szerek okozzák, azok, amelyek többek között tiametoxamot, klotianidint

vagy imidaklopridot tartalmaznak. Az EU-ban kérvényezték ezeknek a betiltását. Nemcsak a méhek pusztulnak el a vegyszerektől, hanem a katicabogarak is, melyek szintén hasznosak a növényekre. Környékünkön az idén nem permetezik a szúnyogokat, ami az emberek többségének gondot okoz, a méhészeknek viszont a javát szolgálja, ugyanis a szúnyogok permetezése a méhekre is ártalmas. Nemcsak a méhészeknek fontos, hogy megállítsák a méhpusztulást. A szorgos állatok a mezőgazdaságban is hasznos szerepet töltenek be. Egy kimutatás szerint almából 38, szilvából 72, málnából 81, napraforgóból pedig 43%-kal több a termés olyan területeken, ahol a méhek is közreműködnek. Néhány mezőgazdász a bőségesebb termés reményében akár 100-150 kunát is fizet egy-egy méhcsalád pár hetes munkájáért a méhésznek, akinek pénz mellett a méhek által hazahordott virágporból is haszna származik.

A csúzai Dudás Józsefék idén búzát, kukoricát, napraforgót és cukorrépát vetettek. A cukorrépának az idei sok csapadék jobban kedvezett, mint a tavalyi nagy szárazság. Az időjárás miatt a gazdák egy hónappal később vetettek, így a cukorgyár is egy hónappal később, október végén vagy november elején kezdi átvenni a répát. A répánál közelebbi most a búza, két hét múlva kezdődik az aratása. A búzának már nem tett olyan jót a sok esőzés. A csapadék következtében kalászbetegség alakult ki, ami ellen permetezni kellett. Ennek ellenére Dudásék közepes termésre számítanak, 6 tonnára hektáronként, az árát viszont még nem tudják. – A búzával elégedettek leszünk, abban reménykedünk, hogy aratásig nem veri el a jég. Az idei kukorica- és napraforgótermés sem lesz olyan rossz, bár hosszú még a nyár, és ko-

rai jóslatokba bocsátkoznunk. Gondot okoz, hogy a búzának évek óta nem változott az ára, az üzemanyagra, olajra, vetőmagra, műtrágyára, a permetszerre kiadott költségek viszont folyamatosan nőnek – panaszolja Dudás József. Az sem könnyít a hazai növénytermesztők helyzetén, hogy az állami támogatást nem kapták meg teljes egészében. Eddig a szubvenció 64%-át fizették ki a gazdáknak, a maradék 36% kifizetéséért pedig pár héttel ezelőtt tüntettek a parasztok Zágrábban. A demonstrációra Baranyából is indult egy busz, így Dudásék is részt vettek rajta, de egyelőre még nem tudják, hogy lesz-e foganatja. A közelgő aratáshoz pedig eközben üzemanyagra lesz szükségük, a hitel törlesztőrészleteit is fizetniük kell, emellett élniük is kell valamiből.

- TATAI Igor

- TATAI Igor

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Magyarságunk Ingatlanlegalizáció

Június 30-áig lehet átadni a kérvényeket Az engedély nélkül épült ingatlanok számát 300 ezerre becsülik hazánkban. Több száz közülük állami tulajdon, csak a Horvát Elektromos Művek (HEP) 25 ezer ilyen épülettel rendelkezik. A megyei építéshatósági osztályokhoz országszerte több mint 200 ezer kérvényt nyújtottak be az engedély nélküli épületek utólagos bejegyzésére. A törvényesítésre már csak a hét végéig van idő, a határidő június 30. Több hivatal meghosszabbította a munkaidejét, szombaton és vasárnap is fogadják a kérvényeket. A szábor 2011-ben elfogadott egy olyan kegyelmi törvényt, amely lehetővé teszi az engedély nélküli épületek utólagos bejegyzését, kivéve azokét, amelyek szántóföldön, nemzeti parkban és egyéb nem beépíthető területen vannak. Ezzel párhuzamosan 2011 júniusában légi felvételeken rögzítették az állapotokat, és kihirdették, hogy

minden olyan illegális épületet lebontatnak, amelyek azt követően épültek. Az engedély nélkül épített ingatlanok számát 300 ezerre becsülik. Csak az állam tulajdonában van több száz, és a HEP is mintegy 25 ezer ilyen ingatlannal rendelkezik. A tulajdonosok többsége nagyon is komolyan vette a felszólítást, június köze-

Nem kell a munkaügyi hivatalba járni Mirando Mrsić munkaügyi miniszter a múlt héten jelentette be, hogy hamarosan nem kell minden állástalannak havonta jelentkeznie a munkaügyi hivatalban (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ennek az érintettek is örülnek, hiszen a havi vizitek pénzbe kerültek. Mirando Mrsić munkaügyi miniszter feleslegesnek tartja a havonkénti rendszeres jelentkezéseket és a csoportos tanácsadást is, amit hamarosan beszüntetnek. Többé nem kell majd sort állniuk az állástalanoknak azért, hogy pecsétet kapjanak. Szerinte az emberek munkanélküliek bélyegzővel és nélküle is. A kopácsi Vass Ilona hét éve jár rendszeresen a pélmonostori Vass Ilona munkaügyi hivatalba. – Eleinte kéthavonta mentem, mert próbáltam spórolni, hi- szem minden hónapban megszen a Pélmonostor–Kopács jelenni a pecsétért – mondta el reláció legalább 60 kunába ke- Ilona. rül. Egy ideig elnézték, de az- Ilona a hét éves nyilvántartán egyszer emiatt töröltek a tás alatt csak egy állásajánlatot nyilvántartásból. Azóta igyek- kapott, ami nem volt hosszú

péig országosan több mint 200 ezer kérvényt nyújtottak be. Sokan az utolsó pillanatra hagyták az intézkedést, ezért arra számítanak az illetékesek, hogy az utolsó napokban szabályosan megrohamozzák majd az építéshatósági ügyosztályt (Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša). Még azok sem késtek el, akik csak most eszméltek föl, hogy törvényesíteniük kellene az épületeiket. Érdemes a hét végi hosszabbított nyitva tartást kihasználni, mert elegendő csak a kérvényt benyújtani, vagyis a folyamatot elindítani. A szükséges dokumentumokat később is pótolhatják. Az kezdettől fogva biztosra vehető volt, hogy az állami szervek nem lesznek képesek rövid idő alatt megbirkózni a legalizációval. Az illetékesek szerint legalább 1-2 évbe is beletelhet a kérvények feldolgozása.

Dolgoznak a markolók is Mindeközben persze folyamatosan dolgoznak az építési miéletű. Egy hónap múlva megszűnt. Ezeknek a havi látogatásoknak az adminisztratív nyilvántartáson kívül szerinte nem volt semmi hozadéka. Örül neki, hogy ezt az illetékesek is belátták. A várdaróci Király Juliannának is költséges és körülményes volt a havi beutazás Pélmonostorra. Tíz évig – kisebb megszakításokkal - rendszeresen ment is, aztán inkább kérte, hogy töröljék a nyilvántartásból. Haszna az egészből nemigen volt. Reménykedett ugyan, hogy a munkahelykeresésben legalább a segítségére lesznek. Ez idő alatt csak egy rövidebb időszakban dolgozott. Az állást ő maga találta. Egy évet dolgozott, aztán a munkahely megszűnése után csupán egyszeri 1200 kunás segélyre volt jogosult. Baranya egyetlen városába eléggé körülményes eljutni, ha valakinek nincs gépkocsija. Tanítás ideje alatt még akad buszjárat, de a nyári szünidő idején már ritkábbak járnak. Így a vizitek miatt az érintetteknek sokszor egy egész nap-

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

nisztérium markolói is, és sorra döntik le az engedély nélkül épített lakóépületeket, csirkefarmokat. Ez utóbbiak közül egyet a Drenjai járásban a tulajdonos maga kezdett el felszámolni, de a hatóságok úgy ítélték meg, a munkát nem végezte el teljesen, így kiküldték az állami gépeket is. A markolók alá most azok az épületek kerülnek, amelyek a legalizáció első kategóriájába estek, vagyis 2012. december 31éig kaptak határidőt a törvényesítésre. Eszék-Baranya megyében hat helyen bontanak. Miközben szorgalmasan dolgoznak a „romboláson”, az építéshatósági ügyosztályon is folyik az élet. A kérvények benyújtása közben számos incidens is történt, így több helyütt őrző-védő szolgálatokat is be kellett vonni. A sorban állás, a nagy meleg és az idegeskedés miatt volt, ahol össze is verekedtek. Hogy hányan éltek a legalizáció lehetőségével, az majd csak a jövő héten derül ki. - MICHELI Tünde

Király Julianna juk is ráment. Sokan alkalmi taxisokat fogadtak meg havonta, és a fuvarért általában 80-100 kunát is elkérnek. A munkanélküli így családjától egy heti kenyérre és tejre valót vont meg a most már fölöslegesnek tartott utazás miatt. Az állástalanok legalább ezen az útiköltségen takarékoskodhatnak egy kicsit. Arról egyelőre még nem nyilatkoztak az illetékesek, hogy hogyan is képzelik el a jövőben a munkanélküliek nyilvántartását. - MICHELI Tünde

7


Magyarságunk

Négyes találkozó Birjánban Várdaróc település képviselői és két tánccsoportja a hét végén részt vett testvértelepülésének, Birjánnak a napján. Várdaróc pár éve jó kapcsolatot ápol a magyarországi Birján, az erdélyi Alsósófalva és a vajdasági Bogaras településsel. – Az elmúlt évek során folyamatosan látogattuk egymás rendezvényeit. Idén először Birjánban találkoztunk – mondta el Micheli Zsolt, Várdaróc polgármestere.

Jó hangulatban telt az idei birjáni falunap, amelynek egyik kiemelt része volt a négy ország művészeti csoportjainak a bemutatója is. A műsorban fellépett a Várdaróc Magyar Kultúregyesület ifjúsági tánccsoportja és a Petőfi Sándor Kultúregyesület asszonytánccsoportja is. - TATAI Igor

Dárdán vendégszerepelt a csúzai Csárdás

Június 23-án tartották a 7. Kisebbségek nemzetközi néptáncszemléjét Dárdán, melyen a HMDK Csúzai Csárdás Ifjúsági Tánccsoportja is vendégszerepelt.

Múlt hétvégén zajlottak le a Dárdai járási napok. A rendezvénysorozat harmadik napján tartották a kisebbségek nemzetközi néptáncszemléjét a Branko Radičević Kultúregyesület szervezésében.

A program a horvátországi kisebbségi tánccsoportok menettáncával kezdődött, majd sorra mutatkoztak be a művészeti egyesületek a Đola-tónál. – A Branko Radičević Kultúregyesülettől minden évben meghívást kapunk erre a rendezvényére. Az egyesülettel nagyon jó a kapcsolatunk, így szívesen veszünk részt rajta – mondta el lapunknak Fica János, a Csárdás elnöke. A tíz tánccsoport fellépése része volt a gazdag programválasztéknak, amely az idei járási napokat színesítette. - TATAI Igor

8

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Magyarságunk

Futballtorna az államiság napjára A kopácsi Halász Labdarúgó Egyesület június 22én és 23-án nagypályás labdarúgótornát szervezett az államiság napja alkalmából.

A csoportmérkőzéseket szombaton és vasárnap tartották. Kemény küzdelem után született meg az eredmény. A szenioroknál Várdaróc csapata lett az első, a második helyen a hazaiak végeztek, a harmadik Bellye, a negyedik pedig Mirkovac. Az öregfiúknál a Tikveš (Tököspuszta) csapata

remekelt, maga mögé utasította a második helyen végzett Kopács és a harmadik helyezett Meccő focistáit is. A labdarúgótornát a Bellyei járás, a kopácsi Arany János Kultúregyesület, a Sügér Horgászegyesület és a Zlatna Školjka Kft. támogatta. - MICHELI Tünde

A győztes csapat

Környékünkön kétségkívül a legnépszerűbb sport a labdarúgás. Szinte nincs is olyan település, amelynek ne lenne futballcsapata. A hétvégi kopácsi tornára hét csapat nevezett be a környékről.

– A kopácsi egyesület a visszatérés óta (1998) szervez nagypályás focitornát. Idén a szenior és veterán kategóriában mérték össze futballtudásukat – mondta el Ljubomir Vindić, az egyesület titkára.

A hazaiak csapata

Halfőzőverseny

A várdaróci labdarúgó-egyesület szombaton, június 22-én halpaprikásfőző-versenyt szervezett. Húsz bográcsban főtt a hal. Az első helyezést kopácsi szakács érdemelte ki.

legkedveltebb bográcsos ételét. A négytagú zsűri – id. Dornstauder Ferenc, Kiss Attila, Ranogajec Damir és Branko Galić – a szín, az íz és a harmónia alapján osztályozta a mintákat, majd kiválasztották a legjobbakat. Első helyezett a kopácsi Tót Tivadar lett, a második Branislav Pendić Bellyéről, a harmadik pedig a várdaróci Kis Kónya Tibor.

A halfőzőversenyt öt éven keresztül a HMDK várdaróci alapszervezete rendezte. Tavaly már a helyi labdarúgó-egyesülettel közösen hozták tető alá, a nyereséget a labdarúgóknak szánva. Az idén pedig a szervezést teljes egészében átengedték a futballistáknak. – Eredetileg 22 bogrács lett

A halpaprikást a kultúrotthonban fogyasztották el, vacsora után pedig táncmulatság, majd tombolahúzás következett, amikor is a támogatóktól kapott tárgyakat sorsolták ki. A tombola és a bál bevételét a labdarúgócsapat további működtetésére fordítják. - MICHELI Tünde

volna a versenyen, de végül 20 csapat versenyzett – mondja Dékány Tóni, a sportegyesület tagja, szervező. A szombaton a 19 órára meghirdetett gyülekező után sorra gyúltak a tüzek a bográcsok alatt. Majd pedig mindenki a legjobb tudása szerint igyekezett megfőzni a régió

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

9


Horizont

Strandolási lehetőségek vidékünkön A hosszan tartó hideg időjárás után végre beköszöntött a várva várt nyár, a fürdők megtelnek strandolókkal, és most már a folyók partján sem a gátépítésre gyűlnek össze az emberek.

Ha fürödni vágyunk és nincs pénzünk az Adriára, maradnak a környékbeli fürdők, tavak vagy folyók strandolásra. Akik nem szeretik a természetes fürdőhelyeket, hanem a kiépített, fertőtlenített strandokat részesítik előnyben, azok két helyen üdülhetnek a Drávaszögben: a pélmonostori és a hercegszőlősi fürdő közül választhattak, melyekre a belépő sem drága. Gyerekek után 5 kunát, a felnőtteknek pedig 10 kunát kell fizetniük. A hercegszőlősi Bazeni (Medencék) június 23-tól, vasár-

naptól várja a vendégeket. Az eszéki Copacabanában június 13-ára tervezték a megnyitót, de a magas vízállás miatt elhalasztották, a hét végén nyitott. A belépő ára az eszéki fürdőben is jelképes: 12 éven aluli gyerekek számára ingyenes, 18 éves korig 2 kunát, a felnőtteknek pedig 5 kunát kell fizetniük. A magas vízállás miatt a Drávában és a Dunában egyelőre nem lehet fürödni. A Drávában a magas vízállás mellett gondot okoznak a víz borította, a mederben rejtőző

Gólyanépszámlálás

Horvátországban 1500 pár fehér gólya fészkel, a legtöbb az ország kontinentális részein. A Horvát Madár- és Természetvédelmi Társaság hatodik éve végez gólyaszámlálást. A társaság tagjai mellett bárki lehet gólyanépszámláló.

A fehér gólya (Ciconia ciconia) szinte kizárólag a településeken és az ember által lakott helyek közelében él, ezért könnyen megfigyelhető. A Horvát Madár- és Természetvédelmi Társaság (Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode) hatodik éve végez gólyaszámlálást. Az állományfelmérés a sikeres védelmi munka alapja. Az elmúlt évtizedekben több száz önkéntes vett részt a tevékenységben, a fészkek össze-

10

írására bármely madárbarát vállalkozhat. Mikuska Tibor a madárvédők egyesületétől elmondta lapunknak, hogy a gólyaszaporulat felmérésére a legmegfelelőbb időszak július elején, közepén van, amikor már minden fészekben állnak a fiókák. – Kérjük, aki lakóhelye közelében ismer gólyafészket, tud rá ennyi időt szakítani, megfigyelését jelezze a 091-7295-891-es számon, vagy a tibor.kopacki. rit@gmail.com e-mail címen – mondta a madárvédő. A madárvédők azt mondják, hogy a gólya jelenléte vagy távolléte egy adott területen jelzésértékű lehet. Minden élőlény pontosan követi környezeti igényeit, a gólya pedig indikátor faj, és

fatörzsek, ágak, vasak és törött üvegek, miattuk nem biztonságos a fürdőzés. Ennek ellenére mégis sokan belemenekülnek a nagy hőség elől. A Duna vize apad, körülbelül két hét múlva már a kiskőszegi fürdőhelyeken is megkezdődhet a strandszezon. Nem kell sokat utazniuk Bizovacig vagy a magyarországi Harkányig és Siklósig azoknak, akik a csúszdával felszerelt, kiépített strandokat kedvelik. A bizovaci strandbelépő gyerekek számára 15 éves korig 15 kuna, felnőtteknek 30 kuna, a nyugdíjasoknak pedig 20 kunát kell fizetniük. A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő még mindig népszerű a baranyaiak körében, ideális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a családoknak. A harkányi fürdőre a felnőttjegy 1400 forint (kb. 36 kuna), családi jegy vásárlása során pedig a gyerekek után 500 forintot (kb.13 kuna) kell fizetni. Siklóson a vár szomszédságában terül el a Thermal Spa komlexum, melyre a hétvégén a jegy felnőtteknek 2800 forint (kb. 72 kuna), a gyerekek pedig 1400 forintért (kb. 36 kuna) üdülhetnek ott. könnyen megfigyelhető. Mivel nem válogatós, mindent elfogyaszt, amit meg tud fogni és le tud nyelni. Az utolsó ehető falatot is megkeresi, ezért csak akkor tűnik el, ha már tényleg nagy baj van. Az eltűnése nagy problémákat jelez előre. Baranyában tavaly mintegy 40 lakott gólyafészket jegyeztek föl. Főleg a vizes élőhelyek közelében fészkel a gólya, a legtöbb a Bellyei, a Darázsi és a Hercegszőlősi járásban van.

Az első európai gólyafalu

Elég hihetetlenül hangzik, de Čigoćban több szárnyas él, mint ember. A települést ugyanis 120 lakója mellett 200 gólya is lakja, melyek immár a falu lakosainak számítanak. Harmonikus együttélésükre tekintettel Čigoć 1994-ben elnyerte az első európai gólyafalu címet. A falucska a Lónya-mező Természetvédelmi Parkban található. Így itt közvetlen közelről megfigyelhetők a gólyák. Hallgathatjuk kelepelésüket, láthatjuk,

A strandolás veszélyei Fürdőhelyek közül bőven válogathatunk környékünkön, azonban érdemes néhány mozzanatra odafigyelnünk. A folyókban és tavakban a fürdés fertőzésveszélyes, mivel vizük nem mindig tiszta. A folyóvíz áramlása is veszélyes lehet a fürdőzőkre, ezért csak biztos úszástudásúaknak ajánlott. Folyókba és tavakba ugrálni azért veszélyes, mert vizük általában zavaros, tehát nem lehet tudni, hogy elég mély-e a víz, és hogy mit borít el. Akár természetes, akár mesterséges strand mellett döntünk, a napozással mindenhol vigyázni kell. A vízfelületről visszatükröződő sugarak miatt ilyen helyeken még nagyobb a leégés veszélye, mint másutt. Nem szabad felhevült testel hirtelen a vízbe ugrani, mert szervezetünkre megterhelő lehet a jóval alacsonyabb hőfokú víz, és a meggondolatlanság akár a szív megállásához is vezethet. Alkohol fogyasztása esetén méginkább oda kell figyleni a felsorolt veszélyekre. Ezeket a szabályokat betartva biztonságosan tölthetjük el szabad időnket a vízparton. - TATAI Igor

Mikuska Tibor ahogy a gólyaszülők kiterjesztett szárnyukkal védelmezik a fiókákat az erős napsugaraktól, vagy amint a madárcsemeték egy-egy ízletes fogáson marakodnak. Minden év június utolsó szombatján Gólyanap elnevezésű ünnepséget is tartanak, amelyet számos kulturális és gasztronómiai program színesít. A falu egy fából készült parasztházában rendezték be a park információs- és oktatóközpontját, amelyben egy hagyományos asztalosműhelyt is felállítottak. Itt kapott helyet a 19-20. századi paraszti háztartásokban használt szerszámokat és eszközöket bemutató népművészeti kiállítás. - MICHELI Tünde

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Horizont

Az extrém küzdősportok vonzásában Az Amerikai Egyesült Államokban a 60-as évektől kezdve nagy népszerűségnek örvendenek az olyan extrém küzdősportok, mint a ketrecharc, a szabadfogású birkózás vagy éppen a pankráció. Európába az efféle sportok jelentős késéssel, csak a 90-es években érkeztek, Horvátországba pedig csak nemrégiben. Az első horvátországi pankrátorshow-t 2006-ban Kőben rendezték meg. sportág első, hivatalosan is bejegyzett egylete az országban.

A pankráció a birkózás egy műfaja, melyben a küzdőfelek látványos külsőségek között verekednek egy ringben – és nemritkán mellette. Bármilyen furcsán is hangzik, az első horvátországi pankrátorshow helyszíne Kő, a Hercegszőlőstől északnyugatra eső kisközség volt. Kalandvágyó helyi fiatalok 2006ban rendezték meg a cirkuszi attrakciónak is tartott extrémsport-bemutatót. Az ötletet a számítógépes játékok és az akkoriban nálunk is vetített amerikai pankrátorshow-k adták. A falu határában összetákoltak egy ringet, és meghirdették a versenyt, melyen környékbeli tizenévesek szálltak szorítóba. A verseny egyik ötletgazdája Ilić Antonio volt, aki azóta is űzi ezt a nem mindennapi sportot, amely mára már az élete részévé vált. Állítja, hogy amikor barátjával, Novák Lászlóval nekiláttak a kői mérkőzés megszervezéséhez, fogalmuk sem volt, mibe kezdenek. A meccs időpontját kiplakátozták a faluban, és buzgón vártak a nagy napra.

– A legnagyobb meglepetésünkre nagyon sokan eljöttek. Az első mérkőzés után kezdtük komolyabban venni a dolgokat, edzéseket tartottunk, és nevet is adtunk a csapatnak. Mi lettünk a KHL (Kamenačka hrvačka liga). Amikor már úgy éreztük, hogy kellő formában vagyunk, újabb és újabb bunyókat szerveztünk, és egyre többen voltak kíváncsiak rájuk. Idővel kiderült, hogy Horvátországban mi vagyunk az elsők, akik pankrátor-ös�szecsapást szerveztek – meséli büszkén Antonio.

A falusi ringtől az országos szövetségig A KHL idővel nagyon népszerű lett a környéken, versenyzői hamar kinőtték a Baranya-háromszöget. Szerveztek tornákat Hercegszőlősön, Pélmonostoron és már Eszéken is. Egy idő után Antonio úgy döntött, hogy többet akar, és Eszéken megalapították a Croatian Wrestling Entertainment (CWE) elnevezésű pankrátorklubot, ez a

– Az iskola elvégzése után pankrátorként folytatom az életemet. Már most napi szinten edzek eszéki csapatommal, hogy a legjobb formámat hozzam mindig, mindenhol. Beköltöztem Eszékre, mert a sportág rengeteg gyakorlást igényel, amihez a szükséges feltételek Kőben nincsenek meg. A látszattal ellentétben a ringben nem élethalálharc folyik, hanem előre begyakorolt jeleneteket játszunk le. Már az első pillanattól kezdve tudjuk, mi lesz a „harc” végeredménye, sőt, szinte minden lépést előre tudunk, az egész csak egy erőszakosnak tűnő színjáték. Kezdetben nehéz volt megtanulnunk a fortélyokat, hiszen nem igazán tudtunk megfelelő irodalmat találni, így hát eleinte a tévéből lestünk el a trükköket – meséli nagy lelkesedéssel a kői szuperharcos. Azt is hozzáteszi, hogy kisebb balesetek azért a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is néha adódnak, a komolyabb sérülések viszont nagyon ritkák. Jelenleg a CWE hivatalos mérkőzéseket, show-kat nem tart, azonban őszre várhatóan ismét ringbe szálnak, hogy megmu-

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

Ilić Antonio gyakorlás közben

tassák ország-világ előtt, mire képesek. Arra a kérdésre, hogy ki a példaképe, Antonio azt válaszolta, nem azért szállt ringbe, hogy valakire hasonlítson, hanem azért, hogy megmutassa, ő mit tud. A CWE mára országos szintű szervezetté nőtte ki magát, vannak tagszervezetei Zágrábban és Splitben is. A tervek szerint a közeljövőben még több egyesület alakul majd az országban, és az is elképzelhető, hogy országos versenyeket szerveznek. Ha esetleg valaki az olvasottak után úgy dönt, hogy szívesen beállna pankrátornak, az bátran keresse Antoniót, folyamatos az újonctoborzás. Antonio példája jól mutatja, hogy kitartó munkával a legfurcsább ötletből is kisülhet valami igazán rendkívüli. Merjünk nagyot álmodni, mert ha eléggé akarunk valamit, akkor nincs lehetetlen! - HORDÓSI Dániel

11


Horizont

A lövés, mely megváltoztatta a világot Június 28-án lesz a világ talán egyik legismertebb merényletének a 99. évfordulója. Ezen a napon egy radikális szerb terrorista, Gavrilo Princip Szarajevóban rálőtt Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökösre. A merényletben a trónörökös és felesége életét vesztette. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, amely kirobbantotta az első világháborút.

A merénylet

Az osztrák-magyar korona örököse 1914 júniusában azzal a céllal látogatott Szarajevóba, hogy részt vegyen a császári és királyi hadsereg hadgyakorlatán. A trónörökös annak ellenére is makacsul ragaszkodott a látogatáshoz, hogy ötletét a többség nem támogatta, sőt határozottan ellenezték a terrorveszély miatt. Ferdinánd vesztét tehát részben saját makacskodása okozta, az, hogy nem hallgatott tanácsadóira.

Merényletek sora A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet mögött a szerb kormány által is támogatott Mlada Bosna (Ifjú Bosznia) terrorszervezet aktivistái álltak, akik mindent gondosan előre kiterveltek, semmit sem akartak a véletlenre bízni. A terroristák több helyszínen is próbálkoztak, mígnem végül sikerrel jártak. A korabeli források szerint a trónörökös likvidálására az első kísérletet még útközben, a vonaton tették: valaki meg12

rongálta a vonat fékrendszerét. A szabotázst szerencsére időben észrevették, és lecserélték a szerelvényt. (Ferenc Ferdinánd Bécsből Budapesten és Eszéken keresztül utazott Szarajevóba, tehát áthaladt a mi vidékünkön is.). A trónörökös vonatját az állomáson időzített bomba várta. Mivel azonban több mint egy órát késett a szerelvénycsere miatt, a bomba idő előtt robbant fel. A robbanásban tizenegy ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A tartomány kormányzója a történtek után azt tanácsolta Ferdinándnak, hogy rögvest forduljon vis�sza, ám ő hajthatatlan volt. Másnap reggel az utcán nagy tömeg várta a herceget. A tömegben ott volt hat terrorista is. Mindegyikük más ponton állt lesben. Négyen elszalasztották a támadást félelmükben, vagy mert nem voltak biztosak a dolgukban. Végül egyikük mégis gránátot dobott a leendő királyi pár kocsijára,

ám az lepattant a kocsiról, és a mögöttük haladóra esett, négy embert megsebesítve. Ezek után már Ferdinánd is komolyabban vette a helyzetet, és kísérete megerősítését kérte. A protokolláris seregszemle után a trónörökös úgy döntött, hogy meglátogatja a reggeli támadás sebesültjeit. Mint ahogy később kiderült, ez az életébe került. A kórház felé hat kocsiból álló konvojban indultak, menet közben megmásított útvonalon. Amikor a konvoj első két járműve tovahaladt, a tartománynak a herceg kocsijában utazó katonai kormányzója, Oskar Potiorek megálljt parancsolt, amíg vis�sza nem fordul a két kocsi. A véletlennek köszönhetően a hercegi autó alig két méterre állt meg Gavrilo Principtől, ő pedig kapva az alkalmon lelőtte Ferenc Ferdinándot és feleségét, Chotek Zsófiát. A hercegnőt a hasán érte a lövés, a herceget a nyakán. Olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy mire beértek a kórházba, mindketten meghaltak. A trónörökös utolsó szavai állítólag ezek voltak: „Ez csupán egy karcolás, semmiség, túlélem.” A merénylőt azonnal elfogták.

Gavrilo Princip

A merénylők sorsa A merénylet után mind a hat összeesküvőt elfogták, és bíróság elé állították. Hármukat halálra ítélték, de Gavrilót és még két társát nem, mivel még nem voltak 20 évesek. Így 20-20 év börtönt kaptak. A szarajevói merénylő 1918 tavaszán tüdővészben halt meg egy csehországi börtönben. Holttestét később hazaszállították, és Szarajevóban temették el, ahol hősként tisztelték, emléktáblával jelölték meg a helyszínt. A merénylet következményei minden elképzelést felülmúltak. Az Osztrák-Magyar Monarchia tisztában volt vele, hogy Szerbia áll a merénylet mögött, ezért ultimátumot küldött Szerbiának. Az ultimátumot orosz biztatásra a szerbek visszautasították, és egy hónappal a merénylet után július 28án a Monarchia hadat üzent Szerbiának, kirobbantva ezzel az első világháborút, amely milliók sorsát pecsételte meg. - HORDÓSI Dániel

Az autó, amelyben a végzetes útra indultak

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Hagyomány

Drávaszögi búcsújárók az örök városban Évszázadokon keresztül Róma, az örök város egyik nevezetessége volt a Tiberis partján emelkedő San Spirito Kórház, amely a maga korában a világ egyik legnagyobb kórháza volt: „Ezer beteget, ötszáz őrültet, háromezer lelencet volt képes befogadni.” A nevezetes intézmény alapjait III. Ince pápa (1198—1216) tette le azzal a céllal, hogy „Isten dicsőségére s a kitett gyermekek és szegény betegek testi-lelki ápolására” szolgáljon. „Fenntartása végett pedig a keresztény szeretet, a legnagyobb alkotások eme főtényezője, a Vigasztaló Szentlélek Isten védelme s neve alatt társulatot szervezett, amelynek részvényesei befizetett tőkéik után nem nyertek más osztalékot, mint az anyaszentegyház áldását, búcsúit s a betegek és árvák »Isten fizesse meg!« hálaszavát” – ahogy azt a nevezetes társulat anyakönyveit tanulmányozó szerző megfogalmazta. A társulatnak kezdettől fogva anyakönyve is volt, de ez az első könyv elveszett, a nevezetes kórház is hanyatlani kezdett, amikor a pápák az örök város helyett a XlV. században Avignonban húzták meg magukat. A kórház hanyatló ügyét IV. Jenő pápa karolta fel, és ezzel a cselekedetével második alapítójaként tisztelik. A vatikáni levéltárat is visszavitette Avignonból Rómába. Felélesztette a már megszűnt Szentlélek-társulatot is, áldását adta rá, s 1446 március 25-ikén kelt bullájával mindazoknak, akik a társulat tagjai közé beiratkoztak, a beíráskor három arany forintot, azontúl pedig évenkint egy garast (a forint tizedrészét) befizették a kórház pénztárába, teljes búcsút engedélyezett. „A három forint tagdíj az akkori pénzszük világban egész összeget képezett, azért többen, kik beiratkoztak, csak részletenként tudták teljesíteni a befizetést; mások meg csak ígérték, hogy fizetni fognak, és maradtak többnyire a puszta ígéretnél. A személyes jelenlét is nem kis akadályt gördített a tagok szaporodásának és így a társulat elterjedésének eléje. Így történt, hogy az a tekintélyes kötet, me-

A San Spirito Kórház épülete Rómában lyet 1446-ban a társulat anyakönyvéül szereztek, még harminc év múlva is legnagyobb részében csak üres lapokat mutatott.” A társulatot életében jelentős fordulatot hozott IV. Sixtus pápa, aki 1477. március 21-én kibocsátott bullájával megerősítette annak régi kiváltságait, másrészt kiszélesítette alapjait is: „Nem kívánt többé tagdíj fejében határozott összeget, hanem adhatott mindenki, saját buzgósága és tehetsége szerint, amennyit akart; a személyes jelenlét sem volt többé elkerülhetetlenül szükséges, megbízottjaik által a távollevők is beírathatták magukat a társulat tagjai közé. Ettől kezdve a tagok száma évről-évre hatványozva szaporodott.” Az anyakönyvbe saját kezűleg a pápa is beírta nevét, mint ahogy elődei is tették. A Szentlélek-társulat római anyakönyvét a középkori keresztény hívek aranykönyvének is nevezik, mivel mindazok nevét tartalmazza, akik anyagilag is segítették a neves intézmény működését. Szerepelnek közöttük koronás fők, egyházi méltóságok, bíborosok, püspökök, papok, a középkor minden társadalmi osztályának tagjai felfedezhetők a zarándokok között. s nyomában nemcsak a bíbornokok és püspökök, hanem a keresztény világ minden osztálya is a koronás fejedelmektől az egyszerű iparos polgárig, a főpapoktól kezdve a falusi lelkészekig.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

Magyarország minden rétegéből is eljutottak Olaszhonba. A San Spirito Kórház anyakönyvéből kigyűjtött magyarok nevét A római Szentlélek-társulat anyakönyve1446–1523.(Liber confraternitatis Sancti Spiritus de Urbe. Monumenta Vaticana Hungariae – Vatikáni Magyar Okirattár I. sorozat 5. kötet. Franklin, Budapest, 1889) tartalmazza. A lajstromából kitűnik, hogy a zarándokok a társadalom mindegyik rétegéből származtak, volt köztük zászlósúr, Rómába zarándokolt Bocskai Péter bán, Enyingi Török Bálint, Verbőczi István, de a zarándokok között egyszerű iparosok vagy földművelők is szerepeltek. „A dignitariusok egész sora: püspökök, apátok, világi és szerzetes prépostok tűnnek fel […]; székes- és társaskáptalanaink között pedig alig van egy, mely több-kevesebb taggal ne volna képviselve. Legérdekesebbek mindenesetre azon káptalanok, melyek már elenyésztek s csak történeti emlékeinkben találkozunk velők, milyenek: a pécsi és váradi Keresztelő-SzentJános-, az esztergomi Szent-György-, a titeli, bácsi stb. káptalan. A monostorok közöl Béla, Bozók, Toplicza, Földvár, Kács, Jánosi fordulnak elő.” Az egyházi emberek sorában két drávaszögi is feltűnik: 1497. május elsején Vörösmart – Werusmarth – presbytere és plébánosa, Stpehanus, azaz István, a pécsi püspökség papjának társaságában járt Rómában, s a következő szöveget írták be az anyakönyvbe: „Stephanus presbyter plebanus in Mathijsua Quinqueecclesiensis diocesis ac Emericus presbyter et plebanus in Werusmart fratres intrarunt…” A másik zarándok1500ban Laskóról indult el: István (Stephanus) pap szintén a pécsi püspökség másik papjával együtt latinul beírta nevét az aranykönyvbe: „Stephanus de Lasco et Blasius Pamprati diocesis Quinqueecclesiensis intravit… die 22 Aprilis 1500.” A két bejegyzés arról is tanúskodik, hogy mind Vörösmarton és Laskón is erős egyház létezett, papjaik a nehéz idők ellenére is vállalták a hosszú megpróbáltató zarándokutat. Másrészt az együttműködés és kapcsolattartás példájával is szolgálnak, hiszen mindketten a pécsi püspökség papjaival együtt indultak útra. A zarándoklatoknak egy tragikus esemény kezdett véget vetni: Rómában az 1523. év nyarán pestis dühöngött, és megtizedelte a város lakosságát. Híre Magyarországra is eljutott, magyar zarándokok június 8-án és 15-én léptek utoljára a társulatba. A hagyomány megszakadását Vatikáni Magyar Okirattár azzal is magyarázza, hogy „…mielőtt nemzetünk a pestis okozta megdöbbenésből felocsúdhatott volna, tudjuk, mi következett: 1526-ban Mohács, azután nemzetünk kettészakadása, előbb politikailag, majd vallásilag. Ekkor már az országos zavar s nyomor mellett a hitbeli meghasonlásnak és az ezzel járó közönynek is kétségkívül része volt benne, hogy hazánkfiai nem iratkoztak be többé a római Szentlélek-társulatba, mely aközben nálunk már feledésbe is mehetett.”

13


Macik

Minirejtvény

A polcon nyolc maci sorakozik, kettő teljesen egyforma. Látod, melyik az a kettő?

Kedvenc nyári finomság.

Meghatározások:

1. Mozgókép 2. Nincs ébren 3. Fejedelmi név 4. New … 5. Kerek játék 6. Tartozik 7. Csónak népiesen 8. Kerek szám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hűsölő béka

7.

A rajzból kivágtunk hat részletet. Derítsd ki, hogy melyik betűvel jelzett részlet, melyik számmal jelölt mezőbe illik!

8.

Szörnyek

Keresd meg a felsorolt szavakat az ábrában – amelyek nyolc irányban rejtőznek –, és húzd át betűiket! Az érintetlenül maradt betűket összeolvasva a Szörny Rt. c. rajzfilm egyik szereplőjének nevét kell kapnod. ARANY, EGRES, IGAZ, LANT, LEKVÁR, NYUGAT, ORVOS, RETESZ, SÁRKÁNY, SZARVAS, TANULÓ, TORNA, TORONY.

S Ó A R A N Y

Z L L A Y N N

A A E U Á T O

R N G K N R R

V T R I V A O

A Á E O R Á T

S Z S E T E R

A 23. számot helyesen megfejtette: MICHELI DEJAN (Várdaróc), KELL KEVIN (Várdaróc). A 24-es szám helyes megfejtése: ÚSZÓGUMI. A megfejtést beküldte: MUDLIC ANNABELLE, (Laskó)

14

Minirejtvény - 25. Megfejtés:............................................................. Név:................................................... Kor:......... Lakcím:.................................................................

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Képes(lap)

Szászsebes Szászsebes Gyulafehérvártól 14 km-re délre, a Sebes partján fekszik, nevét is a folyóról kapta. A város első említése 1245ből való, Malembach néven, ami „malompatak”-ot jelent.

Történelme A 12. század első felében környékét székelyek lakták, akikre főutcájának a modern korig használt német Siculorumgasse elnevezése emlékeztet. A század közepe táján innen a mai Sepsiszék területére költöztek, amelynek neve a városra utal. A szászok 1158 és 1200 között települtek meg helyén. 1241-ben a tatárok elpusztították. 1303-ban említették először Szászsebesszéket, amely a városon kívül tíz faluból állt. Ekkor már a Sebesi dekanátus székhelye volt, melyhez 1329-ban Szászsebesszék, Szászvárosszék, Szerdahelyszék, Alvinc, Magyarigen és Krakkó is hozzátartozott. 1345-ben szabad királyi városként említették. 1352-ben iskolája működött, amelyben valószínűleg a domonkosok tanítottak. Az 1376os céhösszeírás szerint 19 céh és 25 mesterség volt jelen a városban, amivel az erdélyi városok között a harmadik helyen állt. A török veszély miatt 1387 után megkezdték erődítését. 1438-ban rövid ellenállás után megadta magát II. Murád és Vlad Dracul egyesített seregének. Ekkor lakosságának nagy része fogságba került. 1442-ben a törökök gyújtották fel, majd 1479-ben Ali Kodzsa bég ismét megsarcolta. A város szász lakossága 1542-ben áttért az evangélikus hitre. 1550-ben Kemény János székely serege vereséget mért a moldvaikra a szászsebesi csatában. János Zsigmond a székhelyévé kívánta tenni Szászsebest, az országgyűlés 1571-ben határozta el megerősítését. A 16. században nemcsak evangélikus, hanem református iskolája is működött. 1661-

ben Ali basa serege dúlta fel, 1708-ban pedig Károlyi Sándor kurucai égették fel. 1778-ban kolerajárvány súlytotta. A város a ’48-as szabadságharc idején is súlyos károkat szenvedett. 1849. január 5-én Popovici alprefektus hadisarcot vetett ki a városra, de azt a főhadparancsnokság utasítására vis�szaszolgáltatta. Február 5-én reggel a Vízakna felől érkező Bem rohammal foglalta el a gyulafehérvári helyőrségtől, dél körül viszont megérkezett az őt üldöző Puchner. A két sereg a városban utcai harcokba bocsátkozott egymással. Másnap Puchner megadásra szólította fel Bemet. A piski csata után Bem itt vette át Mészáros Lázártól az első osztályú érdemrendet. Az első világháborúig sok bőrcserző, bocskorkészítő és cipészműhely is működött benne. 2009-ben a város északi peremén, a Sebes folyó partján találta meg Vremir Mátyás és családja azt a részleges csontvázat, amelynek alapján 2010-ben Csiki Zoltán, a Bukaresti Egyetem munkatársa leírta a Balaur bondoc-nak elnevezett, késő krétakori dinoszauruszfajt.

Látnivalói Evangélikus temploma egy korábbi templom helyén, a 12–13. század fordulóján épült, háromhajós bazilikaként. 1370

Az evangélikus templom

A Zápolya-ház

és 1382 között a város fejlődése szükségessé tette, hogy a templomot kiszélesítsék és meghos�szabbítsák, ezzel Erdély egyik legnagyobb templomává vált. Ebből az időből valók a külső pilléreken álló szobrok is. Az 1442-es török pusztítás után a pápa búcsúengedélyt adott a helyreállítására. 1453 és 1464 között oldalhajóit tovább szélesítették és magasították. 1661ben a torony tetőzete leégett, ezután magasították. 1837-ben a korábbi gótikus sekrestyét kisebbel helyettesítették. Az 1961 és 1964 közötti restaurálásakor középkori freskókat tártak föl. A ferences templom eredetileg a 13. században épült. A kolostort 1322-ben domonkosok, 1523-ban ferencesek, 1529-ben ismét domonkosok lakták. A ferencesek 1731-ben költöztek vissza Szászsebesre, templomukat 1740 és 1769 között romjaiból újjáépítették. Szerzeteseit 1951-ben elhurcolták. A kolostort a 2000-es években újították föl. A Főtéren álló Zápolya-házban halt meg 1540-ben Szapolyai János. Az egyemeletes épület eredetileg 15. századi és a 16. században bővítették. Udvari bejáratát két római kori kőoroszlán őrzi. Szászsebesszék gyűlése számára épült. Az Erdélyi Fejedelemség idejében a fejedelmek szállása és országgyűlések színhelye volt. Benne működik a Ioan Raica Múzeum

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

könyv- és várostörténeti, szépművészeti, román és szász népművészeti kiállítással. A Vörös-szakadék a várostól három kilométerre északkeletre, 300–425 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, de a városból is jól látható. A vörös színű szakadékot a talajerózió formálta, anyaga vörösagyag, szürke, vörös és porhanyós fehér homokkő, vörös és téglaszín márga és fehér márgás mészkő. Három barlang nyílik belőle. 1950-ben 10 hektáros természetvédelmi területté nyilvánították. Védett növényei a csikófark, a fekete fodorka, a gyászoló imola, a kései szegfű, a piros madárbirs és a sugaras fejvirág. - Összeállította: TATAI Igor

A ferences templom

15


Panoráma

Kozmikus kapcsolat

A sumerok vallása legalább 3000 éven át fejtette ki hatását. Ez a hatalmas időszak látszólagosan igen nagy. De mi magyarázza a sumer istennevek közötti idegen származású neveket, és mi magyarázza a más mitológiákban megjelenő sumer istenneveket? Az udmurt mitológiában 5-6 olyan isten ismerhető fel, amely a sumer mitológiában is szerepel. A sumer En-Inmar és az udmurt főisten, Inmar neve kétségtelenül rokon. De melyik nép volt az átadó, vagy a két nép talán azonos gyökérről ered? Más mitológiákban is számtalan sumer istennevet találhatunk. Milyen magyarázatot adhatunk erre a jelenségre? Talán azt, hogy a sumer istenvilág sok helyről jött létre? Vagy azt, hogy a világűrből érkezett sumer istenek hatása sokkal nagyobb volt az emberiségre, mint gondolnánk? Ha tényleg az űrből jöttek, akkor kétségtelenül olyan nyelvet beszéltek, amelynek ma is számtalan rokona van bolygónkon.

Embrió létrejötte egyenes adásban Egy olasz szerzetes szerint Hitler el akarta lopni a torinói leplet a második világháború idején, a Vatikán azonban elrejtette a kegytárgyat egy vidéki kolostorban, így a Führer nem tehette rá a kezét. Andrea Cardin atya, a montevergine-i apátság könyvtárosa a Diva e Donna magazinnak azt nyilatkozta, hogy a leplet az egyház vitette a Campania területén lévő rendházba: a hivatalos indoklás szerint a Torinót fenyegető bombázások miatt, valójában azért, nehogy Hitler elrabolhassa. 1943-ban német katonák jelentek meg a montevergine-i apátságban, az atyák pedig gyorsan a templomi oltár köré gyűltek imádkozni, mert abban rejtették el a leplet. Az isteni gondviselésnek köszönhetően a katonák üres kézzel távoztak, a leplet pedig 1946-ban vissza lehetett vinni az eredeti helyére.

A legrégebbi festmény – egyetlen pötty!

A közelmúltban brit tudósok az észak-spanyolországi El Castillo- barlang falán egy kis pötty korát határozták meg. Mivel a pötty nem szerves anyagú volt, a hagyományos radiokarbonos kormeghatározást nem tudták alkalmazni, így a szakemberek Alistair Pike vezetésével az ún. urán-tórium korhatározáshoz folyamodtak. A módszer lényege, hogy a barlangfalon csepegő víz uránnyomokat tartalmaz, amyel a mészkővel együtt lerakódik. A lerakódott mészkő részecskékre bontható, és az urán bomlási sorának segítségével a koruk is meghatározható. Milyen eredmény született? A tudósok szerint a pötty kb. 40 ezer 800 éves, ezzel a világ legrégebbi ismert barlangrajza. 16

A csodatévő vízi kefir

Régóta közismert, hogy az emésztőrendszer segítői az úgynevezett probiotikumok. Ez valójában a szervezetünkben élő jótékony baktériumok gyűjtőneve. A mai táplálkozási szokások nem kedveznek az immunműködésben is fontos szerepet játszó bélbaktériumok életfeltételei támogatásánnak. Ételeinkben, minthogy ipari méretű feldolgozás végtermékei, számos segédanyag van jelen: antibiotikumok, hormonok, valamint egyéb, az étel érzékszervi hatását fokozó, ám beltartalmi értékeit rontó kémiai anyagok. Ilyenek az állományjavítók, színezékek, tartósítószerek, melyek maradványai rendre károsak. A stressz, a helytelen táplálkozás, egyes gyógyszeres kezelések mind-mind ártanak bélflóránknak. Mivel az immunanyagok körülbelül 70 százalékát a bélflóra termeli, károsodása súlyosan veszélyezteti immunrendszerünk normális működését. A kristálygomba vagy vízi kefir telepei fehéres-áttetsző porcogós csomócskáknak látszanak, melyeket vízben nevelhetünk, mazsolával, szőlővel, cukorral táplálhatunk. A kristálygomba egy szimbionta élőlény, gyakorlatilag három faj (baktérium és gomba) együttéléséből alakult ki. A Lactobacillus brevis, Streptococcus lactis és Saccharomyces cerevisiae faj együttéléséből jött létre a kristálygomba, egyes kutatók szerint pedig Betabacterium vermiforme és Saccharomyces pastorianus is lehet a fő alkotó elem. A kristálygomba a vízbe tett mazsolából vagy más cukortartalmú gyümölcsből táplálkozik, erjeszti, és eközben enyhén pezsgő, savanykás italt, vízi kefirt állít elő. Ez a folyadék megakadályozza a belekben a táplálék rothadását, feltehetően rendszeres fogyasztás mellett ez a tulajdonsága eredményezheti élethosszabbító hatását. Külsőleg kiütések, ekcémák gyógyítására alkalmas bedörzsöléssel, és arclemosó szerként is használható. Belsőleg gyógyító vagy betegséget enyhítő hatása van egyes idegbetegségekben, bronchitis, vérszegénység esetén, emellett a vérnyomás és a testsúly normalizálásban szintén jelentős a szerepe.

500 terabájt egéragyat publikáltak Az elmúlt években a neurológia tudománya sikert sikerre halmoz. Az amerikai Cold Spring Harbor Laboratórium tudósai előtt az együttműködés területén még nagyon sok a kérdőjel, ezért úgy döntöttek, ha lehetséges, akkor megalkotják az egéragy komplett „térképét“. Ez 3D-s keresztmetszet-felbontásban ábrázolható, amelyben az egyes sejtek megkülönböztethetők egymástól. Az első változat 500 terabájt adatot tartalmaz. A publikált adatok a Mouse Brain Architechura Project (MBA) részét képezik. A 3. évezred és a Hihetetlen alapján összeállította: Kriják Diána

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Infótár Gazdarovat

A léggömbvirág

Különös virágait július–augusztusban bontja a campanulaceae családba tartozó évelő, lágyszárú növény. Kelet-Ázsiában őshonos. Könnyen összetévesztik a nagyobb virágú harangvirágokkal. Magyar elnevezését jellegzetes virágbimbójáról kapta, amely egy felfújt gömbhöz hasonlít. Fehér, rózsaszín, kék színben pompázik virága. Ne zavarjuk!

Micheli Tünde

A Kelet-Ázsiában őshonos növény a harangvirágfélék családjába tartozik. Hosszú élettartamú évelő, kis léggömbökre emlékeztető bimbóiról kapta a nevét. A virágok 5-8 cm nagyságúra nőnek, széles harang alakúak és általában kékek. Vannak fehér és rózsaszín fajták is.

A léggömbvirág hosszú élettartamú, de arra ügyelnünk kell, hogy nem igazán viseli el, ha bolygatjuk a gyökereit. A legjobban, akkor járunk vele, ha évekig nem zavarjuk ugyanazon a helyen hagyjuk. Szereti a napot, sok napfényt igényel, kivéve a rózsaszínűeket, azok jobban nőnek félárnyékban, és szép színüket is csak ott tudják megőrizni. Kedveli a jó vízáteresztésű talajt. Ha agyagos a kertünk talaja, akkor érdemes előtte föllazítani tőzeggel. Földje legyen folyamatosan nyirkos, de ne álljon vízben. Ezt a kívánságát mulcsozással elégíthetjük ki. Így a földje nem szárad ki hamar. A tavaszi fa-

gyok után kapjon komposztot vagy nyár közepén trágyázzuk meg. Gyenge a szára, ezért virágzás idején karózzuk meg. Mint a legtöbb virágzó növényre, rá is igaz, hogy ha rendszeresen eltávolítjuk az elvirágzott virágokat, meghosszabbíthatjuk a virágzása tartamát.

Szaporítása

Csak a magról való szaporításával érdemes próbálkozni. Március–áprilisban vessük el cserépbe a magját. Az edényt laza, homokkal kevert földdel töltsük meg, ebbe vessük el a magokat, majd takarjuk vékonyan földréteggel. Állítsuk a cserepeket vízzel megtöltött edénybe. Ha a cserép felszínén megjelent a víz,

vegyük ki, majd csöpögtessük le a fölösleges vizet. Míg ki nem kelnek a magok, 20 fok körüli hőmérsékletű helyiséget keressünk neki, utána már hűvösebb hely is megfelelő. A palántát május közepétől ültethetjük ki. A talajba visszahúzódva telel át, késő tavasszal hajt ki.

Egészségsarok

Az uborka áldásos egészségügyi hatásai Az uborkát 4000 éve ismerik Indiában, gyógynövényként használták. Gyógyhatásai: vértisztító, vizelet- és féreghajtó és kiváló bőrápoló. A tudomány egy új enzimet fedezett fel benne, amely cukorbetegeknek igen fontos, mert tehermentesíti a hasnyálmirigyet.

labbá teszi az arcbőrt, késlelteti a ráncosodást. Zsíros és száraz arcbőrre egyaránt jótékony hatású. Hidratál és élénkíti a fakó bőrt. Nem csoda, hogy számos kozmetikum alapanyagaként is használják. Bőrregeneráló hatása miatt rovarcsípés esetén hűsíthetjük vele a sérült bőrfelületet, megelőzve az idővel fokozódó viszketést vagy fájdalmat. Napozás után kiváló hűsítő és hidratáló lehet a bőrünkre.

Lúgosító hatás

Vitaminok és ásványi anyagok nagyrészt a héjában találhatóak, ezért, ha csak lehet, ne hámozzuk meg! Persze tartsuk szem előtt, hogy az esetleges vegyszerezésből származó méreganyagok a héjon rakódnak le, tehát

ügyeljünk az alapos tisztításra.

Kozmetikai szerepben

A duzzadt, karikás szemek helyrehozásában szinte nélkülözhetetlen segítséget nyújt ez a zöldség. Üdévé, simává, fiata-

A szervezet egyensúlyának fenntartásához savas és lúgos pH-értékű élelmiszereket is fogyasztanunk kell. Napjainkban a táplálkozási szokások megváltozása miatt erősen az elsavasodás felé billen a mérleg nyelve. Minél több zöldség és gyümölcs fogyasztásával kompenzálhatod a savasodást, illetve visszafordíthatod a folyamatot. Az uborka kiemelten lúgosító hatású növény, segít helyreállítani a szervezet pH-értékét. Ráadásul káliumban gazdag, így jótékony hatással van a vesék működésére, gyorsítja a méregtelenítést. Ajánlott egész évben

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

fogyasztani akár nyersen, akár salátaként.

Keserűen cukrosoknak

A keserű uborka nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint, vasat, foszfort, kalciumot, A-, B1és B2-vitamint. Az ayurvédában már régóta ismert mint kitűnő emésztésjavító táplálék, és fontos szerepe lehet az immunrendszered erősítésében is. Emellett hatékonyan csökkenti a testzsírt és segít a fogyásban. Egyes kutatások szerint a keserű uborka páratlan természetes gyógymód lehet a cukorbetegségre. Csökkenti a vércukorszintet, mégpedig úgy, hogy nem több inzulin bevitelét biztosítja, hanem a szervezet saját inzulinjának a felhasználását teszi hatékonyabbá. A kutatások még folynak, de már tudható, hogy a növény hatékonysága túlmutat a cukorbetegség kezelésére napjainkban is alkalmazott gyógyszerekén, ráadásul mindehhez nem párosulnak mellékhatások. (femina, kunzold)

17


Infótár Képes bulvár

Horoszkóp

Dongalábbal született a Barátok közt Bokros Ádámját alakító színész, aki emiatt hosszú évekig szenvedett. Az X-Faktorban is feltűnt színész-énekesnek a mai napig összeszorul a szíve, ha visszagondol arra az időszakra. „Az édesanyám pocakjában négy hónaposan hatalmasra nőttem, sajnos ennek köszönhetem, hogy dongalábbal születtem és később műtétek sora várt rám” – kezdte Ádám, aki a ma megjelent Story magazinban a műtétekkel járó tortúráról is mesélt az olvasóknak. „Az első műtéten nagyjából egyéves koromban estem át, az orvosok eltörték a lábszárcsontomat, közel másfél-két évig gipszben voltam. Ennek mellékhatásaként, a bal vádlim nem úgy fejlődött, mint a többi gyereknek, izomsorvadásom lett” – vallott gyerekkori hányattatásairól Ádám, aki a mai napig magán hordozza a betegség nyomait, és sportolás közben is hamarabb elfárad a lába. (nlcafe) Johnny Depp elveszítheti a látását. „Olyan vak vagyok, akár egy denevér – mondta el a Rolling Stone magazinnak a színész. – Születésemtől kezdve gyakorlatilag vak vagyok a bal szememre a jobb szemem pedig olyan rossz, hogy szemüveg nélkül szinte semmit sem látok. Az orvosok szerint sajnos az sem kizárt, hogy tovább romlik mindkét szemem...” Ez tehát a magyarázat a szuperdivatos dioptriás szemüvegre, ami nélkül Johnnyt szinte soha nem is látjuk. „A szemem romlása sajnos visszafordíthatatlan, egyik sem műthető, és kontaktlencsét sem tudok viselni. Képzelhetitek, hogy forgatáskor ez mennyire rossz!” No igen, híres szerepeit, például az Ollókezű Edwardot és a Jack Sparrow-t mind szemüveg nélkül forgatta! „Ilyenkor nagyon fontos, hogy felkészült legyek, hiszen tulajdonképpen csak tíz centire látok el az orromtól, a többi jótékony homályba vész...” Tulajdonképpen ezek után csak egyet tudunk mondani: le a kalappal Mr. Depp előtt! (cosmopolitan) Nem tudni, hogy Katalin hercegné pontosan mikor fog szülni, de állítólag július 13-ára van kiírva. Gyermekük ugyanabban a kórházban fog világra jönni, ahol a férje, Vilmos herceg született: a paddingtoni St Mary’s Hospitalban – írja a Glamour. A szülészorvosa Marcus Setchell lesz, aki korábban a királynőnek is a nőgyógyásza volt. Eddig ugyan azt mondták, hogy tudják a születendő gyerek nevét, de most több forrás által megerősítve arról írnak több helyen, hogy Vilmosék mégsem tudják, leendő király vagy királynő születik-e. A szüléskor valószínűleg a kórházban lesz a hercegné testvére, Pippa Middleton és az anyja is. A hercegné állítólag nagyon szeretné, ha az egész családja ott lehetne, de könnyen elképzelhető, hogy Vilmos herceg akkor éppen szolgálatban lesz, ugyanis még pilótaként dolgozik Walesben. A tervek szerint viszont a vajúdás kezdetén hazaengedik majd, így ha elég gyorsan repül helikopterrel, akkor a szülésre odaérhet a kórházba. A hírek szerint Vilmos herceg kihasználja majd a kéthetes szabadságot, amit a szülés után kaphat – olvasható a Velveten. (hetivalasz)

Időjárás-előrejelzés Szlavónia és Baranya területére Dátum

18

Készült a magyarországi Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján

Min. Max. hőmérsék- hőmérséklet [ºC] let [ºC]

Időkép

Szélsebesség [km/h]

2013. 06. 28. péntek

felhős

21

22

7

2013. 06. 29. szombat

felhős

16

23

14

2013. 06. 30. vasárnap

napos

16

23

14

2013. 07. 01. hétfő

napos/felhős

16

23

18

2013. 07. 02. kedd

napos

13

28

4

2013. 07. 03. szerda

napos/felhős

21

28

11

Kos (III. 21. - IV. 20.)

 ost az eddigieknél is sokkal jobban váM gyik olyan társra, aki hűséges. Talán már meg is találta, csak most még nem igazán tud kibontakozni a kapcsolatuk.

Bika (IV. 21. - V. 20.)

 arriertervei érdekében most nagy fába K vágta a fejszéjét. Ne aggódjon, mert munkája közben hű szövetségese lesz a szerencse. De csak akkor, ha megfontoltan dönt.

Ikrek (V. 21. - VI. 21.)  ost nemcsak a saját, hanem a baráti munM kaötletek is érdekesek lehetnek. Minél meglepőbb és különösebb az ötlet, annál inkább megfontolást érdemel.

Rák (VI. 22. - VII. 22.)  erülje a munkahelyi csatákat! KülönöK sen a főnökökkel, a hatóság embereivel nem érdemes küzdenie, mert ha nem is feltétlenül ön húzná a rövidebbet, de még a győzelem is igen drága volna.

Oroszlán (VII. 23. - VIII. 23.)

 inden percet ki kellene használnia, M amikor munka után végre együtt lehet szerelmével. Tartsa meg az otthoni órákat a magánéletére, és élje meg igazi női mivoltát tüzes partnere mellett!

Szűz (VIII. 24. - IX. 23.)  utassa meg, hogy örül a közös prograM moknak! A hét második felében kapcsolatukban nyugodt, de boldogsággal teli napok várhatók, érdemes lenne akár elutazniuk is valahová kettesben.

Mérleg (IX. 24. - X. 23.)  gy érzi, minden jó esemény a kollégáiÚ val történik, ön csupán statiszta a munkahelye színpadán. Mégse legyen féltékeny! Hamarosan fordul a kocka, és ön kerülhet a figyelem középpontjába.

Skorpió (X. 24. - XI. 22.) S zinte minden idejét a párjával töltené, olyannyira érzéki hangulatban lesz a héten. A hét második felére ez odáig fajul, hogy ő már inkább elmenekülne, mintsem élvezné az együttlétet.

Nyilas (XI. 23. - XII. 21.)  nnyira fáradt, hogy minden egyes szabad A percét pihenésre kell(ene) fordítania. Ha teheti, feküdjön le korábban, és aludja ki magát jó alaposan!

Bak (XII. 22. - I. 20.)  a kisebb gyermekei vannak, akkor töltH sön több időt közös játékkal! A szerelem is bekopogtathat az ajtaján, de legalábbis egy flörtre mindenképpen van kilátása.

Vízöntő (I. 21. - II. 20.)  em lehet elégszer elismételni: az üzletN ben nincs barátság. Ezt most a saját bőrén is megtapasztalhatja. Nincs azonban oka a sértődésre, és nagyon jól teszi, ha maga is tartja magát ehhez a koncepcióhoz.

Halak (II. 21. - III. 20.)  agánéletét felforgathatja a változás szeM le, és könnyen beleszerethet egy olyan személybe, akit csak most ismert meg, de olyan hamar egy hullámhosszra kerülhetnek, hogy ez nem számít.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr


Infótár Gyereknevelés

Utazás gyerekkel

mert a kicsik gyorsabban kiszáradnak! Ha gyermekkel indulunk útra, és nem vagyunk elég körültekintőek, maga az utazás igazi erőpróbája lehet a családi békének…

Aki utazott már gyerekkel, az pontosan tudja, hogy csak baba- és gyerekbarát környezetben lehet igazán pihentető a nyaralás. Az úti cél kiválasztásakor mindenképp tartsuk szem előtt a gyerekek érdekeit: nem feltétlenül azzal teszünk jót, ha már kiskorukban meg akarjuk mutatni ne- Utazás autóval Sok család választja az autós kik az egész világot! utazást, aminek legnagyobb szempontból tehát mindenképp célszerűbb európai úti célt választani, és akkor sem mindegy, hogy hova: egy hos�szú repülőúton például nagyon hamar nyűgössé válhat szemünk fénye.

Ételek és italok Nyaraláskor a pihenésünket nagyon gyorsan felválthatja a stressz, ha nem vagyunk elég megfontoltak. Hogy ez ne fordulhasson elő, érdemes már az úti cél megválasztásánál tekintettel lenni a kisgyermek szükségleteire, de persze nem szabad megfeledkeznünk a család többi tagjáról sem. Egészségügyi okokból szerencsésebb elkerülni az egzotikus nyaralóhelyeket, ha 3 évesnél fiatalabb kisgyermekkel utazunk. Az ezekre az országokra jellemző kötelező oltások nagymértékben megterhelhetik a gyermekek szervezetét, sőt bizonyos oltások kisbabáknak egyáltalán nem adhatók. Ilyen

Bárhová is utazzunk, szinte biztosan elérhető lesz a sültkrumpli-ketchup kombináció, a gyerekek nagy kedvence. Nincs is ezzel semmi probléma, csakhogy egy kéthetes nyaralás során tartó pommes frites diéta egészen biztosan nem tesz jót senkinek, különösen nem a fejlődő szervezetnek. Éppen ezért a szálláshely kiválasztásakor nézzük meg az ételek jellegét is: ne a csúcs-konyhaművészeti specialitásokat keressük, hanem a változatosságot – minél többféle ételből lehet választani, annál nagyobb a valószínűsége, hogy gyermekünk talál a foga alá valót. A nagy melegben ne csak a magas faktorszámú naptejre gondoljunk, de jusson eszünkbe elegendő mennyiségű vizet is adni gyermekünknek,

előnye az autó kínálta szabadság mind időben, mind a csomagok tekintetében. Már az első „mikor érünk már oda?” kérdésnél érdemes szabaddá engedni a szülői kreativitást! Mindig legyen elég játék, mondóka, ének a tarsolyunkban, máskülönben könnyen rémálommá válhat egy 6 órás autóút gyermekünk kínlódása miatt. Kétóránként tartsunk legalább 15 perces szünetet, eleget téve a kicsik természetes mozgásigényének – ilyenkor tornázzunk, sétáljunk vele. Csomagoljunk az útra elegendő mennyiségű „kedvenc” szendvicset, egészséges rágcsálnivalót, gyümölcsöt és cukrozatlan üdítőitalt.

Mit tegyünk utazási betegség esetén? „Anya, hányingerem van!” – ugye milyen borzasztó ezt hallani a hátsó ülésről? Ráadásul pont akkor, amikor az autópálya közepén vagyunk… Kisgyermekeknél nagyon gyakori jelenség az utazási betegség, ami azért alakul ki, mert a belső fülben lévő egyensúlyszerv

a szem által felfogott ingereket és a jármű (gépkocsi, repülő, hajó) szabálytalan – egyszer lassuló, másszor gyorsuló – vagy imbolygó mozgásának hatását nem képes kiegyensúlyozni. Ez zavart okoz az agyban, ami rosszulléthez vezet. A rosszullét elsősorban szédüléssel, hányingerrel és hányással jár. Még indulás előtt konzultáljon orvosával vagy gyógyszerészével, mert létezik kifejezetten utazási betegségre való, gyermekeknek is biztonsággal adható orvosság, és nagyszerű homeopátiás szerek is rendelkezésre állnak. Próbálja meg megnyugtatni gyermekét, mert a stresszes idegállapot tovább fokozza a tüneteket. Általában már az is segít, ha a kicsit úgy ültetjük, hogy kilásson elöl a szélvédőn. Az úti elsősegélycsomagba mindenképp tegyünk bele mindent, amire gyermekünknek szüksége lehet: • Lázmérő • Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszer • Zselé, krém rovarcsípésre, viszketésre • Kötszer • Fertőtlenítő • Széntabletta hasmenésre • Hűsítő kenőcs zúzódásokra és rándulásokra • Tengervizes orrspray • Szúnyogháló (az eub.hu alapján)

Receptek

H ozzávalók 4

Citrom-lime sörbet Elkészítése:

• • • • •

főre :

500 ml víz, 200 g kristálycukor, 4-5 mentalevél, 3 közepes citrom, 3 lime.

A vizet és a kristálycukrot a mentalevelekkel együtt felforraljuk, 10 percig gyöngyöztetjük. Megvárjuk, míg a szirup kihűl, majd hozzákeverjük a citromok és a lime-ok levét és lereszelt héját, a mentaleveleket kivesszük. Lapos műanyag tálba öntjük, lefedjük, és a mélyhűtőbe tesszük. Egy-másfél óra elteltével kivesszük a hűtőből, és jól megkeverjük. Mehet vissza a jégre, és még négyszer megismételjük a keverést, óránként. Utána békén hagyjuk, és legközelebb már csak akkor vesszük elő, mielőtt fogyasztani szeretnénk. A tálalás előtt kis idővel vegyük ki a mélyhűtőből, hogy kissé felengedjen.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG 2013. június 28. – 25. szám – www.huncro.hr

19


Tjednik25 web  
Tjednik25 web  
Advertisement