MESTERISKOLA XXII. CIKLUS ÉVKÖNYV

Page 1

MESTERISKOLA XXII. CIKLUS ÉVKÖNYVGondolatnyi előszó a XXII. ciklus két évet összegző füzetéhez Az iparoshoz Mester, vigyázz szerszámaidra, mert olyan jót nem nyújt az egész világ, mint amilyet mozgásod formált; neked kincs, másnak tán ócskaság. Mely szinte hozzánőtt kezedhez, sokkal többet ér neked, mint az új, a jobbat hagyd az inasokra, magad a megszokottal boldogulj. Weöres Sándor 1980 Weöres Sándor verse, 1980-as dátummal együtt, nagyon megfogott és tartalma sokszínű értelmezésre biztatott. AZ én értelmezésem először a dátumra koncentrált. A vers a költő kézírásos könyvéből került elő. Prózáját is olvasva korábban, az 1980-ban írt szöveg “vigyázz a szerszámaidra” arra utal, hogy mindnyájunkat érintő változó világ érkezik, talán itt is van. A válasz erre, részéről - nem elhagyni a biztos utat, a sajátodat, a saját életed, munkád kapaszkodóit. Az iskola 1953-as indítása és lassan, de következetesen kialakított oktatási rendszere, amit a mi “mozgásunk” formálta “kincs”, “másnak tán ócskaság”. A “kincs” mindazok a “szerszámok” amivel a korábbi ciklusok is dolgoztak és a mostaniak is dolgoznak: • előadások • műterem látogatások • épületek megtekintése és megértése a tervezők segítségével • építészstúdiók meglátgatása • pályázatok

• mesterestek • képzőművészeti kiállítások • belföldi utak, évközi kis külföldi, majd évvégi nagyobb külföldi utak. Ti, fiatalok, bekerülve ebbe a már sok évtizede működő és megújuló közösségbe, elfogadtátok ezt a keretet és megértettétek az alapító Mesterek intelmeit és a kínált “megszokottal” boldogultatok. 2014-ben hogyan lehet ezzel a “megszokottal boldogulni”? A vers még erre is válaszol: “ a jobbat hagyd az inasokra”. Nos, a lehetséges “jobbat” a Mesteriskola közös munkálkodással rábízta az “inasokra”. Mi volt az? A ciklus indításánál szokásos bemutatkozást megelőző kis külföldi utazás. A bemutatkozás így, ekkor történt meg. Nem volt gond. Mindenki jött: “az inasok” és a Mesterek. Így lett ez az út folytatása annak a közös, már korábban kialakított gyakorlatnak is: az újonnan felvett EU tagállamok meglátogatása, és építészetük megismerése. Jelen esetben a monarchiabeli Magyarország magyar emlékeinek, lenyomatainak a meglátogatása is. A ciklus két évében meglévő pénzügyi visszafogottság kevés pályázati lehetőséget hozott. Így megszaporodtak az előadások, nemcsak szakmai, hanem egyéb kulturális témájú előadások is. Előadások, melyek gondolkodásunkat befolyásolták, szereplői az általuk művelt terület kiválóságai voltak. Óhatatlan szakmai zártságunkat oldották. Eddig észre nem vett, vagy alig ismert kulturális, vallási, társadalmi jelenségek megmagyarázása beépült a szakmai témák sorába, tágítva azt. Pályázatokból kevesebb volt mint a korábbi években. De annak mennyiségi hiánya minőséggé

vált a tervező csoportokban. A csúcs az ELTE Trefort kert emlékmű pályázat volt. Ezt azért is ki kell emelni, mivel ebben a munkában valamennyi csapat igényes, sőt ritka igényes, munkát nyújtott be. Az ifjak “az inasok” számára a pályázat elvont témájának az emlékezésnek képi megragadását megelőzte az ehhez tartozó gondolkodás, beleélés mélysége valamennyi pályamunkában. Az “inasok” kifejező erejű rajzaikat, pályázati képeiket kísérő magyarázata a Mestereket megérintette s meglepte. A pályázatok elmélyült képi világa túllépett a szokásos jó, elfogadott, megszokott jón, talán az elmúlt évek pályázatait is figyelembe véve a legjobb volt. Itt a “jobbat hagyd az inasokra” szöveg már nem a 1980-as gondolkodás szellemét jelezte, hanem valami újat, valamiféle 2014-est. Igen, az ifjúság, az “inasok” átlépték a Rubikon-t: együtt fogták a régi és az új szerszámokat. A konzultáló mesterek bólintottak erre és átnyújtották “ a régi szerszámokat”. Ennek az “újnak” a “boldogulásra” Weöres Sándor is bólintana. Örömmel lehet észlelni, hogy a csapatok az iskolán kialakultak, egymásra találtak. Így lett ez a pályázat példamutató, nemcsak magunknak, hanem azoknak is akik megrendelték, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemnek. Befejezésül: A ciklus összefoglaló füzete részletesen tartalmazza a négy félév valamennyi programját (68), hozzászámolva pluszként a Mesteresteket. Életünk vibráló mindennapi hétköznapjaiban a Mesteriskola kéthetenkénti programjai, együttléte az egész társaságnak a megnyugvás óráinak tűnt, és az is volt. A megnyugvás órai, az egymásra találás órái, benne sokszor a különleges,

egyedi előadásaival, az előadók személyisége és mondandójának befogadása. Ez együtt a mesteriskolás lét egy-egy rendszeres lenyomata. Az előadások utáni Építészpince oldottabb világa ezt csak erősítette. Ez a két év végül mindenkinek a sajátja lett, így van ez rendben. Ezért van az iskola, s a valóság kényszerét legyőzve a munka, a programok egyre intenzívebb eredményt hoztak, a két év vége felé egészséges tempót diktált, s benne mindenki megtalálta a maga feladatát, amit a késői pályázatok elkészítése és a belga út csak megkoronázott. E ciklus útja, mondhatni a mesteriskolák útjai az iskola, életpályái hasonlóak,és mindig pozitív ívű. Mégis szabad legyen egy kicsit ironikus indítású, de pozitív sorokkal végződő versét idézni, ezzel is jellemezve ezt a két éves folyamatot, melyet a társaság derűvel, biztonsággal irányított. A vers: Életpálya eddig se sikerült, ezután se sikerül. Csak eddig sikerült, ezután nem sikerül. Eddig nem sikerült, majd ezután sikerül. Eddig is sikerült, ezután is sikerül. Weöres Sándor kézírásos könyvéből 1980. Arnóth Lajos 2014. szeptember


Csaba Mondják az idő békét, megnyugvást hoz. Még akkor is ha valakit elvesztettünk. A majdnem két év közös munkáiban, beszélgetésekben, pályázatok értékelésében gondolkodásának sokfélesége megmutatkozott. Ezek során mindig kibukott a hely, ahol él, élt, ahol tevékenykedik, s hely, amit mindig magáénak érzett, összefoglalva; a hely szeretete. Ehhez hozzátartozott a rajz, munkái rajza, rajta a keze nyoma. Persze ez sem volt elég neki. Maga a föld, a ház. az anyaga, a talaja is fontos volt. Ilyenkor és ott is a keze munkáját látta benne. Igen, csak akkor nyugodott meg, mikor a Pannon föld közelébe juthatott, le egészen Csobáncig. S akkor már nem is csak látta, hanem meg is ízlelte. A csillogó bor lopóban, az már igazi élmény volt. A bort - melyben keze munkája is benne volt - hozta - hozta, szinte széthintette köztünk, olykor vitákon, sokszor utazásokon. Jött szép formájú, öblös demizsonokban, hogy ne csak Ő, hanem mi is ízlelgethessük. Ismerte a mondást, ahol bor van, ott kultúra is van, azaz kultúrtáj. Ezzel a cselekedetével, kultúrát is terjeszt. Igen, Ő is, mi is, erre bólintottunk. Így őrizzük Őt lelkünkben, emlékezetünkben. Csobánc van, Ő is van.

Sam 2014. szeptember 25.


Márton-nap vigíliáján, lakásán, az élet keskeny mezsgyéjén araszolva, csendesen beszélgetve, békében, a napos tájat is befogadva tekintettünk a város felé. Este, két Bach-csellószvit szépsége után, döbbenet a FUGA-ban: Csenge lánya nincs többé. Majd péntek reggel – november 15-én – SMS a feleségétől: Csaba hajnalban elment. Ez a szikár, kemény SMS-hír pengeélességgel mutatta korábbi, békés beszélgetésünk esendőségét számomra, számunkra is. Mégis az, hogy nincs, hogy elment, bennem, bennünk a gondolatok, élőképek sokaságát váltotta ki. Ki is volt ő? A válasz, a válaszunk sokféle – hiszen mindenkinek megvan, megvolt a maga Csabaképe. Teljes életkör az övé, egy teljes, kerek életkör, amelyben mindenki megtalálhatja a maga körszeletét. Nálunk, nálam az ő „mesteriskolás” képe gazdag, munkásságában szerteágazó, megőrzendő, munkáiban követhető. Címszavakban említve: Mesteregylet alapítása; Munkái: Keszthelyen a kastély és kapcsolt részei, Budapesten a Kálvin téri szálló, a Baross utcai klinika; Pályázatok szervezése, kiírása, bemutatása a helyszínen, Regéctől Tatán át Keszthelyig; Tanulmányutak a Balaton körül: építészek hétvégi házai, két világháború közötti épületek, kiemelve Kotsis Iván boglári templomát, beszélgetések csobánci szőlőjében a pannon táj szépségéről, a Tapolcai-medencéről; Utolsó közös út: a XXII. ciklust indító programútja a Vajdaságba, kibővítve Szegeddel, Vásárhellyel; Mesterestje sok-sok saját kezű

rajzzal, a mesterség nemes mindennapiságával. Amihez hozzányúl, amit vállal, annak gondos előkészítése, megvalósítása, a tettek szépsége, okossága és teljessége. De a lét keskeny mezsgyéjén ő már nem megy – azon átlépett. Mégis velünk marad, emlékét megőrizzük, korábbi halottainkkal együtt a Mesteriskola eddigi hatvan évéből: Szendrői Jenő, id. Janáky István, Granasztói Pál, Szentkirályi Zoltán, Molnár Péter, s friss fájdalmaink: Gulyás Zoltán, Reimholz Péter és ifj. Janáky István.

Mielőtt a Mesteriskola nevében utolsó „Isten veled”-et mondok, a neves angol költő, T. S. Eliot egyik mondatát is idézem magunknak, mindnyájunknak útravalónak szánva: „Minden végben kezdet rejtezik.” És megismételve, reménységként is: „Minden végben kezdet rejtezik.” Isten veled, Csontos Csaba; Isten áldjon, Csontos Csenge.

Vigasztalásul, megnyugvásul, fogódzóként a nekem mindig válaszoló költő verséből idézek, amelyet születésem évében, 1929-ben írt. Kinek? Az én olvasatomban Neked írta, de amit Te már nem tudsz elmondani, ezért én mondom el helyetted Weöres Sándor Akik megtalálnak című költeményét: Én keresem a célomat: célom engem majd megtalál. Én keresem a hitemet: a hitem is majd megtalál. Én keresem a szívemet, a szívem is majd megtalál. Keresem azt, aki az enyém: ő is keres majd. Megtalál. Én önmagamat keresem: egyetlen lesz, ki nem talál. Én keresem az életem: életem egyetlen halál. Én keresem halálomat és életem majd megtalál.

Arnóth Lajos, a MÉSZ Mesteriskola vezetője

Elhangzott 2013. november 27-én, Budapesten, a Farkasréti temetőben.


VAJDASÁGI TANULMÁNYÚT

2012. szeptember 28. - péntek

2012. szeptember 29. - szombat

2012. szeptember 30. - vasárnap

7.45 Találkozás a Budapest Kongresszusi Központnál 8.00 Indulás Szabadkára Útközben Baja 16.00 Szálláshely elfoglalása Szabadkán 19.00 Szabadka Múzeum kiállításának megnyitóján való részvétel. később este közös vacsora, szabad program.

9.00 A Városháza, Zsinagóga, a Raichle Palotát bemutatja Korhecz Papp Zsuzsanna restaurátor. 12.30 Ebéd 14.00 Séta a belvárosban 15.30 A Sportcsarnok meglátogatása autóbusszal. 16.00 Indulás Palicsra 16.30 Palics, a víztorony, a kaszinó, a női fürdő és a tó megtekintése Ódry Szilvia vezetésével. 18.30 Visszautazás Szabadkára

8.00 Szállás/reggeli kifizetése dínárban a helyszínen. 8.30 Indulás Zentára 12.00 Szeged - Agóra épület bejárása, Helmle Csaba vezetésével 14.00 Algyő - Általános Iskola épület bejárása 15.00 Hódmezővásárhely - id.Janáky István, ifj. Janáky István és Janáky György Művelődési házának bejárása. - Közterület rekonstrukció - Újirány csoport. 20.00 Érkezés a Budapest Kongresszusi Központhoz

Helyszín: Baja, Szabadka

Helyszín: Szabadka, Palics

Helyszín: Zenta, Szeged, Hódmezővásárhely

FELHŐS

ŐSZIES, PÁRÁS

Felelős: Csontos Csaba

ESŐS, BORONGÓS


A Mesteriskola vรกlsรกga


Páll András

Kovács Barbara

Csáki Péter

Baranyi Ágnes


Lukács Eszter Bujdosó Ildikó Élő József Kun Tamás

Avagy: - Jaj, malacka, megütötted magad? - Kuss, én így szállok le a biciklirõl.


Balázs Marcell

Sámson Rita

Mezey Tamás

Vörös Tamás


2012. október 1.- 17.00

A felvételi pályázat kiállítás megnyitója a felvett hallgatók terveivel.

Helyszín: Kós Károly terem

Kozma Zoltán

Frikker Zsolt

Beke András

Felelős: Lévai Tamás

Válságban van a Mesteriskola. Folyton.

A FELVÉTELI PÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA FELVETT HALLGATÓK TERVEIVEL.


BEMUTATKOZÁS 1.

BEMUTATKOZÁS 2.

BEMUTATKOZÁS 3.

BEMUTATKOZÁS 4.

2012. október 11. - 17.00

2012. október 12. - 10.00

2012. október 26. - 10.00

2012. október 26. - 14.00

Bemutatkozás és a felvételi pályázat prezentálása: Balázs Marcell Baranyi Ágnes Beke András Bujdosó Ildikó Csáki Péter

Bemutatkozás és a felvételi pályázat prezentálása: Élő József Fajcsák Dénes Frikker Zsolt Juhász Kristóf Attila Kovács Barbara.

Bemutatkozás és a felvételi pályázat prezentálása: Kovács Dávid Kozma Zoltán György Kun Tamás Lukács Eszter Mezey Tamás

Bemutatkozás és a felvételi pályázat prezentálása: Páll András Sámson Rita Szigeti Nóra Vörös Tamás

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: Dévényi Tamás, Lévai Tamás

Felelős: Dévényi Tamás, Lévai Tamás

Felelős: Dévényi Tamás, Golda János

Felelős: Dévényi Tamás, Roth János

A prezentációk formai követelménye: - a vetítéshez felhasznált képanyagot - mind a bemutatkozó, mind a felvételi pályázati anyagot - .jpg (max. méret 2 Mb) formátumban kérjük elkészíteni és az előadás előtt az összes aznap bemutatkozó anyagát a rendelkezésre álló laptopra kérjük feltölteni, a gördülékeny átállás érdekében.


HUNGAROCONTROL LÉGIIRÁNYÍTÁSI KÖZPONT

OLVASÓNAPLÓ

2012. november 8. - 17.00

2012. november 9. - 10.00

2012. november 9. - 18.00

Téma a XXI. ciklus 2012. május 19-24. közötti csehországi útja. Meghívottak: a XXII. ciklus hallgatói.

HungaroControl Légiirányítási Központ épületlátogatás.

Roth János címmel.

Helyszín: Építész pince

Helyszín: 1185. Bp. Igló utca 33/35.

Helyszín: XII. Rőzse utca 17. II/1.

Felelős: a XXII. ciklus hallgatói

Felelős: Kalmár László

Felelős: Roth János

mesterest

FECSKEHÁZ PREZENTÁCIÓ

2012. november 22. - 16.00

“Olvasónapló”

Budaörs, „Fecskeház kialakításának ötletterve” pályázat beadása, bontása. 17.00 - tól a pályázatokat a hallgatók ismertetik a zsűritagok, a mesterek és a hallgatók előtt.

Helyszín: Kós Károly terem

De ha válságban is volt, mostanra életveszélyesen meggyógyult. Minden kristályosan áttetszõ, és a miénk:

A XXI. CIKLUS HALLGATÓINAK ÉS MESTEREINEK PROGRAMJA.az igen, a nem és a talán. Ha egy kis mikrorealista toporgással körbetáncolom, olyan, mint a kubai ellenzék

FECSKEHÁZ - BUDAÖRS(Cuba tainoul központi helyet jelent, minden attól függ, honnan nézzük). Odakint a dicsõség hazája. Idebent

Balázs Marcell, Élő József, Fajcsák Dénes, Golda János


Baranyi Ágnes, Lukács Eszter, Mezey Tamás, Pethő László


picinyke belterjesség, némi fejetlenség, apró rendetlenség, ímmel-ámmal szervezetlenség, hébe-hóba kihasználatlan

Kozma Zoltán, Kun Tamás, Szigeti Nóra, Dévényi Tamás


Beke Andrรกs, Pรกll Andrรกs, Sรกmson Rita, Nagy Ivรกn


lehetõségek (eufemizmus-eufemizmus hátán). Csáki Péter, Juhász Kristóf, Kovács Dávid, Lévai Tamás


Bujdosรณ Ildikรณ, Kovรกcs Barbara, Kohout Dรกvid, Szabรณ Levente


A Mesteriskola ideiglenesen vakolatlan, épp csak szerkezetkész építményét jókedvûen eszi az idõ? Akkor mi vagyunk

Frikker Zsolt, Vörös Tamás, Tomay Tamás


DÁVID FERENC MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA

GOLDA JÁNOS MESTERESTJE

FECSKEHÁZ EREDMÉNYHIRDETÉS

KAPITÁNY JÓZSEF ELŐADÁSA

2012. november 23. - 10.00

2012. november 22. - 17.00

2012. december 6. - 17.00

2012. december 7. - 10.00

Dávid Ferenc művészettörténész előadása „Néhány műemlék helyreállításáról” címmel.

17.00 - tól Golda János bemutatja az épületet – a toronnyal együtt. Találkozás a Piarista közben, a boltív alatt. 19.00 - től Mesterest- Beszélgetés a II. emeleti társalgóban.

Budaörs, Fecskeház ötletpályázat eredményhirdetése a mesterek és a hallgatók előtt.

Kapitány József előadása „Regionális művészet – 70-es évek” címmel.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Találkozás a Piarista (volt Pesti Barnabás) utcai kapunál.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Piarista köz

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Golda János

Felelős: Kapitány József


JELENITS ISTVÁN ELŐADÁSA

SZÉLL KÁLMÁN VITAEST

2012. december 20. - 17.00

2012. december 21. - 10.00

2013. január 10. - 17.00

2013. január 11. - 10.00

dr. Ritoók Zsigmond egyetemi tanár előadása „Thuküdidész és a hatalom kényszere” címmel

Jelenits István piarista tanár előadása „Sokféleség a közös égbolt alatt” címmel.

Széll Kálmán tér rekonstrukciója c. pályázat megvitatása Pethő László a zsűri szakértőjének vezetésével. Utána a féléves program megvitatása a hallgatókkal, sör mellett a pincében.

Szalai András előadása: ifj. Janáky István írásai címmel.

Pontos megjelenést kérünk!

TÉR

PÁLYÁZAT

SZALAI ANDRÁS ELŐADÁSA

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem, Építész pince

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: dr. Ritoók Zsigmond

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Pethő László

Felelős: Szalai András

az építészeti szépség rejtekei Janákynál? Az idõnk kötött, a tér végtelen, ezért az idõ mindig értékesebb (a falióra

DR. RITOÓK ZSIGMOND EGYETEMI TANÁR ELŐADÁSA


WESSELÉNYI-GARAY ANDOR ELŐADÁSA

LÁTOGATÁS A RÁKOSY ÜVEGGYÁRBAN

BARANYAI KATALIN ELŐADÁSA

ZENEAKADÉMIA ÉPÜLETLÁTOGATÁS

2013. január 24. - 17.00

2013. január 25. - 10.00

2013. február 7. - 17.00

2013. február 8. - 10.00

Wesselényi-Garay Andor előadása „Ködszurkáló. Egy lehetséges építészeti jövőről” címmel.

Látogatás a Rákosy Üveggyárban Dévényi Tamás vezetésével. 1103. Budapest, Noszlopy utca 3.

Baranyai Katalin tanár előadása „Papírváros” címmel a kortárs magyar irodalomról.

Látogatás az építés alatt álló Zeneakadémián Pazár Béla vezetésével.

Találkozás a címben megjelölt helyen.

(15 munkavédelmi sisak szükséges!) Találkozás: A Liszt Ferenc tér és a Király utca sarkán.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Megjelölt hely

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Zeneakadémia

Felelős: WérGidA

Felelős: Dévényi Tamás

Felelős: Baranyai Katalin

Felelős: Pazár Béla


IRODAHÁZ ÉPÜLETLÁTOGATÁS

LÁTOGATÁS AZ IVÁNKA BETON ÜZEMBEN

BUKTA IMRE KIÁLLÍTÁSA

2013. február 21. - 17.00

2013. február 22. - 10.00

2013. március 7. - 16.00

2013. március 8. - 11.00

Ritoók Pál előadása „Ló” tech – high tech címmel.

Új irodaház Belső-Budán – épületlátogatás. Bemutatja az épület tervezője Csillag Katalin.

Látogatás az Ivánka Beton üzemben Golda János vezetésével.

Találkozás és beszélgetés Bukta Imre festőművésszel munkásságáról a kiállítás kapcsán.

Találkozás a helyszínen: 1165. Budapest, Újszász utca 47/C.

FESTŐMŰVÉSZ

Helyszín: 1027. Budapest, Medve utca 17. Találkozás a bejáratnál.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Budapest, Medve utca 17.

Helyszín: Ivánka Beton üzem

Helyszín: Műcsarnok, Hősök tere

Felelős: Ritoók Pál

Felelős: Csillag Katalin

Felelős: Golda János

Felelős: Szalai András

helyén fehér folt, ez maradt az idõ, nem látható), hát elütjük ezzel-azzal, amivel lehet:

RITOÓK PÁL ELŐADÁSA


BESZÉLGETÉS A MESTERISKOLÁRÓL

KLEIN RUDOLF ELŐADÁSA

PRAKFALVI ENDRE ELŐADÁSA

ÉPÜLETLÁTOGATÁS, KULKA-HÁZ

2013. március 21. - 17.00

2013. március 22. - 10.00

2013. április 4. - 15.00

2013. április 5. - 10.00

A mai program a rossz idő miatt elmarad, két hét múlva lesz megtartva. Helyette az Ötpacsirta utcában találkozunk. Megtartjuk azt a beszélgetést a Mesteriskoláról, amit a múltkor kezdeményeztetek.

Klein Rudolf – építész-tanár előadása.

Prakfalvi Endre művészettörténész gondolatai és „tárlatvezetése”. Az ’50-es, ’60-as évek építészete kapcsán (budapesti példák a séta során).

Épületlátogatás, Kulka-ház. Tervezők: Tomay Tamás, Mayer Brigitta, Szentgyörgyi László

Találkozás 14.45-kor a HÉV Szépvölgyi úti megállójánál. Befejezés az Építészeti Múzeumnál.

Találkozás a helyszínen: 1025. Budapest, Daru utca 5/a.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Szépvölgyi úti HÉV megálló

Helyszín: A Helyszínen

Felelős: Kalámár László

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Prakfalvy Endre

Felelős: Tomay Tamás


NOSZVAJ

„A KÖZÖSSÉGI ÉPÍTÉS”

ANDREA DEPLAZES SVÁJCI ÉPÍTÉSZ ELŐADÁSA

2013. április 11. - 17.00

2013. április 13.

2013. április 18. - 17.00

2013. április 19. - 14.00

Holnapután, csütörtökön megnézhetjük együtt a hallgatag rácz fürdőt! tal: 17:00, a főbejáratnál.

Kirándulás noszvajra.

A közösségi építésről: Holczer Veronika, Kemes Balázs, Kruppa Gábor

Andrea Deplazes svájci építész előadása a Műegyetem, Doktori Iskola szervezésében. Az előadás címe: Amurs (vonzalmak és választások). Újabb munkákról.

Hozzatok elemlámpát, meg innivalót esetleg, mert, ha van kedvetek - miénk az egész fürdő - még beszélgethetünk is utána. Kérlek, szóljon, aki jön, h megmondhassam a tulajdonosoknak a kb. létszámot! Lehet szólni másoknak is!

Helyszín: Rácz Fürdő

Helyszín: Noszvaj

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: BME K275

Felelős: Dévényi Tamás

Felelős: Mesteriskola

Felelős: Dévényi Tamás

Felelős: Doktori Iskola

Elõadásokkal. Csányi Vilmos: A viselkedéssel foglalkozó tudományterület azért jelent meg utolsóként a biológiai

RÁCZ FÜRDŐ ÉPÜLETLÁTOGATÁS


PÉCSI KIRÁNDULÁS

2013. május 3-4 2013. május 3. - péntek

2013. május 4. - szombat

Korareggel indulás! 10.30 – Pécsvárad – Benzinkút (MOL) – Találkozás a pécsiekkel. Pelényi Margit megmutatja Jan saját vályogházát. 12.00 – Zsolnay Negyed – Művészeti kar, Festő-szobrász szak, fogad: Ernst András festőművész. A negyedben a tervezők, Csaba Kata, Herczeg László, Pintér Tamás, A mesteriskola részéről Pethő László, mint tervező, Volt mesteriskolásként Lukács István, mint tervező kalauzolnak minket. 17.00 – Találkozás Pécs Város Főépítészével Csaba Derssel a negyedben. 19.00 – Találkozás a főtéren ( a ló faránál) Séta a Múzeum utcához, Saár Erzsébet múzeum, kertjében beszélgetés, közös evés, ivás, később ismertetendő vendéglátóhelyen, esetleg a ló faránál.

9,00 – Szállás elhagyása (Autók még maradhatnak a parkolóban) 10,00 – Találkozás a főtéren (ló faránál) Városi séta, Pécs új köztereinek érintésével, az útvonalba eső újabb épületek (Dévényi Sándor, Karlovecz Zoltán, Lukács István, Getto Tamás) érintésével, megtekintésével. Végcél a Tettye. Lehetséges ebéd a konyhájáról híres Tettye Kertvendéglőben. Ebéd után – Elbúcsúzás a pécsiektől – hazaindulás. Hazaérkezés időpontja 15.46.

LÉVAI TAMÁS MESTERESTJE

ÉVZÁRÓ

2013. május 10. - 19.00

2013. június 14. - 15.00

Szeretettel várunk mindenkit május 10-én péntek este 7-kor hozzánk mesterestre!

A Mesteriskola XXII. ciklus, 1. évének záró összejövetele Golda János portáján.

Szabadtéri tűz mellett sütünk, ki mit hoz, így alkalomhoz illő öltözet javasolt, esetleg pléddel kiegészítve. Ha esik, nem sütünk, csak iszunk, ki mit hoz. Az időben érkezők házi tárlatvezetésre is, a késők vetítésre számíthatnak. Cím: Budapest, II. ker. Vadaskerti u. 11. (61-es villamos azonos nevű megállója, felfelé a harmadik ház)

Az árvíz miatt még nem elérhető Nagymaros. Így köszönettel - Golda Jánoshoz megyünk.

De ki hol reggelizett?

Üdvözlettel: Jószai Ágnes és Lévai Tamás

Helyszín: Pécs kül- és belterülete

Helyszín: Szentendre, Tegez utca 1.

Helyszín: Szentendre, Tegez utca 1.

Felelős: Getto Tamás

Felelős: Jószai Ágnes és Lévai Tamás

Felelős: Golda János


TORNYAI PÉTER ELŐADÁSA

2013. május 30. - 17.00

2013. május 31. - 10.00

2013. szeptember 13. - 10.00

Tornyai Péter zeneszerző előadása “Vizuális és textualis szerkezetek a zenei kompozicióban.” címmel

10:00 A projekt rövid bemutatása - Czigány Tamás 10:05 A MildHome és az EcoGreen Village koncepciója - Élő József, MildHome szakértő munkatárs 10:25 A tervpályázat ismertetése - Stein Júlia, szakértő munkatárs 10:45 Juri Troy előadása (Juri Troy Architects, Ausztria) 11:30 Hermann Jahrmann előadása (direktor, Baubiologisches Institut, Ausztria) 12:15 Ebédszünet 13:00 Új egyetemi épületek megtekintése 14:00 BME Építőművészeti Doktori Iskola 14:20 Építész Mester Egylet Mesteriskola 14:40 Kós Károly Egyesülés Vándoriskola 15:00 Kávészünet 15:20 MOME Doktori Iskola Építőművészet Szak 15:40 Nyugat-magyarországi Egyetem Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola 16:00 PTE Breuer Marcell Doktori Iskola 16:20 Konferencia záró beszélgetés 17:00 Konferencia zárása 19:00 Vacsora

Varga Mátyás osb. előadása “Lehet-e Parsifalról?” cimmel.

bencés szerzetes könyvet irni

ZENESZERZŐ

Elsősorban néhány darabomról fogok beszélni, olyan szempontokból, amik érdekesek lehetnek az építészeknek.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: FUGA

Helyszín: Győr, Építész Műteremház

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Tornyai Péter

Felelős: Élő József

tudományok között, mert ennek a vizsgálata a legnehezebb.

MILD HOME KONFERENCIA

VARGA MÁTYÁS ELŐADÁSA


BALATONI BRINGATÚRA

MILD HOME PÁLYÁZAT MEGBESZÉLÉSE

DEBRECENI TERVPÁLYÁZAT VITÁJA

2013. szeptember 22-23

2013. szeptember 26. - 17.00

2013. szeptember 27. - 10.00

Káli ART Inn Tomay Ház göndör fehér háza.,.

A Milde Home tervpályázat megbeszélése.

A Debreceni Intermodális csomópont tervpályázat ismertetése, vitája meghívott pályázókkal.

Helyszín: Balaton Körül

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: FUGA

Felelős: Időjárás

Felelős: Élő József

Felelős: Kalmár László

A féléves program részletes ismertetése, véleményezése.


IFJ.KISTELEGDI ISTVÁN ELŐADÁSA

AKTÍV VS. PASSZÍV

GYÖRGY PÉTER ELŐADÁSA

2013. október 10. - 16.00

2013. október 11. - 10.00

2013. október 24. - 17.00

2013. október 25. - 10.00

Andrássy úti divatház - il Bacio di Stile - bemutatása. Tervező: Nagy Csaba építész

ifj.Kistelegdi István előadása: “Aktív, passzív és intelligens házak - jó úton járunk az építészetben?” címmel.

A Mildhome tervpályázat kapcsán: aktívház vs. passzívház, alacsony energiaszintű házak csatája. Aktív: Gunther Zsolt, Barcza Dániel Passzív: dr. Reith András

György Péter előadása : “ provincializmus fogságában” címmel

Helyszín: Budapest, Andrássy út 19.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: Golda János

Felelős: ifj. Kistelegdi István

Felelős: Kalmár László

Felelős: Kalmár László

Védősisak kötelező! Védő- vagy bukósisakot aki tud, hozzon.

A

György Péter: A „múlt mint emlék” az idõ eltemetett romjai alól kiásott mondatokból áll, amelyek ugyanolyan

ANDRÁSSY ÚTI DIVATHÁZ ÉPÜLETLÁTOGATÁS


BATH - BUDAPEST PROJEKT

“HÁZ VAGY KÉP”

BIENNÁLÉS WORKSHOP

STEFAN GHENCIULESCU

2013. november 7. - 19.00

2013. november 8. - 10.00

2013. november 14. - 17.15

2013. november 20. - 17.15

Bath (Anglia) - Budapest projekt - Juhász Ákos irányításával,vezetésével. Előadók: Hatvani Ádám, Golda János, Nagy Iván

“Ház vagy kép” - épületfotósok meghívása ( Bujnovszky Tamás, Szentiváni János, Máté Gábor, Frikker Zsolt ) Az előző félév épületlátogatásainak tanulságai, vélemények ütköztetése, moderált formában.

Egésznapos biennálés workshop az Átrium Filmszínházban. Jó lenne, ha mindenki hozna legalább egy ötletet; a mit és hogyan állítsunk ki kérdésre.

Stefan Ghenciulescu az Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti oktatója és a Zeppelin című építészeti lap főszerkesztője. Előadás a BME Építészmérnöki kar és a BME Építőművészeti Doktori Iskola meghívására.

Helyszín: Piarista Központ kápolnája 2.emelet

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Átrium Filmszínház

Helyszín: BME K210

Felelős: Golda János

Felelős: Pető László

Felelős: Mesteriskola

Felelős: Doktori Iskola


ÉPÜLETLÁTOGATÁS VITAEST NO.1

ÉPÜLETLÁTOGATÁS VITAEST NO.2

ZENEAKADÉMIA ÉPÜLETLÁTOGATÁS

2013. november 21. - 17.00

2013. november 22. - 10.00

2013. december 5. - 17.00

2013. december 6. - 17.00

Kapitány Balázs szociológus előadása Tatabányáról a MildHome projekt és tervpályázat kapcsán.

Az előző félév épületlátogatásainak tanulságai, vélemények ütköztetése, moderált formában - 1. rész.

Az előző félév épületlátogatásainak tanulságai, vélemények ütköztetése, moderált formában - 2. rész.

A befejezés előtt álló Zeneakadémia megtekintése, a kész Nagyterem, a Kisterem és a kapcsolódó területek. Tervezők: Pazár Béla és Magyari Éva vezetésével ( Potzner Ferenc / Közti Zrt.)

Belépés csak előzetes engedéllyel - ezért a Mesteriskola teljes névsora leadva - esetleges jelentkezés november 29. (péntek) 10.00 óráig.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Zeneakadémia

Felelős: Pető László

Felelős: Tomay Tamás

Felelős: Tomay Tamás

Felelős: Arnóth Lajos Sam

kevéssé magától értetõdõek, mint amilyen nehezen formálhatóak.

KAPITÁNY BALÁZS SZOCIOLÓGUS ELŐADÁSA


ELTE EMLÉKMŰ ELŐKÉSZÍTÉS

KARÁCSONYI ELŐADÁS

MILD HOME PÁLYÁZAT LEADÁS

A XIX. CIKLUS ÉSZT-LETT ÚTJÁNAK BEMUTATÁSA

2013. december 19. - 17.00

2013. december 20. - 10.00

2014. január 13. - 12.00

2014. január 16. - 17.00

Egyetemi emlékmű című pályázatot előkészítő előadás Előadók: György Péter, Komoróczy Szonja, Toronyi Zsuzsanna, Szemerey Samu

Donáth László evangélikus lelkész karácsonyi előadása - a csillaghegyi evangélikus templomban. Az előadás előtt a templom és egyéb épületek, és a kert megtekintése Pazár Béla építész vezetésével.

A Mild Home pályázat leadása

XIX. Ciklus észt-lett útjának bemutatása a febr. 21-i észt program előzetese.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: 1038 Budapest, III. kerület, Mező u.

Helyszín: Győr, Építészház

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: Tomay Tamás

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Élő József

Felelős: Nagy Andrea


KARIN TÖUGU ELŐADÁS

ELTE EMLÉKMŰ - KITEKINTÉS

MILD HOME EREDMÉNYHIRDETÉS

2014. január 17. - 10.00

2014. január 21. - 18.00

2014. január 23. - 18.00

2014. február 6. - 16.00

ELTE Egyetemi emlékmű című pályázati helyszín bejárása és előkészítő előadás.

FUGA - Egy tallini lakótelep problémái Karin Töugu építész (www.b210.ee) a kiállítás kurátorának előadása Polyák Levente közreműködésével.

ELTE Egyetemi emlékmű című pályázathoz kapcsolódóan a korábban készült hasonló emlékművek vetítése.

Mild Home és Eco Green Village Tatabányán című meghívásos építészeti ötletpályázat eredményhirdetése. Az eredményhirdetésre az előzetesen az ötletpályázati kiírásban szereplő információktól eltérően kerül sor Tatabányán, a Vértes Agorájának aulájában (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.). Az eredményhirdetéssel és a díjkiosztóval egy időben a beérkezett pályamunkákból szervezett kiállítás megnyitójára is sor kerül.

Helyszín: Trefort-kert

Helyszín: FUGA

Helyszín: ELTE fszt. 34. terem

Helyszín: Tatabánya, Vértes Agóra

Felelős: Szemerey Samu

Felelős: Polyák Levente

Felelős: György Péter

Felelős: Élő József

Tóth Krisztina: Én a jambikus giccshatárra járok napozni, de költõileg ideát lakozom, Tandori óriási árnyékának

ELTE EMLÉKMŰ HELYSZÍNBEJÁRÁShûvösében, és mindig itt rohannak át rajtam a legborzongatóbb, félálomban fogant ötletek.

MILD HOME TATABÁNYAar ko ki l ng ós zo áv ne En

Ad y

path

ösvény

path

ösvény

path

ösvény

tisztás

hovel

ösvény

tisztás

vízfolyás

leat

path

tisztás

clearing

clearing

ösvény path

tisztás utc a

clearing

Leh el

one

egy

tá re vh ce ő ss ny ed om he vo at na in l g pi pe

kútház

wellhouse

tisztás clearing

tisztás clearing

hovel

hőtároló tömeg

ösvény

heatkeeping mass

ut ca

A nyárfa (Populus) a fűzfafélék családjának egyik nemzetsége mintegy 30 fajjal. 15–50 méteresre is megnő, törzsének átmérője elérheti a 2,5 métert. A fiatal fák kérge sima, színe a fehértől zöldesig vagy sötétszürkéig bármilyen lehet. Néhány faj kérge öregkorára mélyen barázdálódik. A levelek mérete még az egyes fákon is nagyon eltérő lehet: a kis levelek főként az oldalágakon, a nagyobbak az erősebb ágakon nőnek. Sok faj levelei ősszel sárgára vagy világos arany árnyalatúvá színeződnek. Lombhullató. A levelek rombusz alakúak, a szélük karéjos vagy fogas, a nyelük hosszú. Virágai a sallangos murvalevelek hónaljában ülnek, laza barkavirágzatban. A szél porozza be őket. A nyárfa gyorsan növő fafajta. A szikesedő homoktalajok és a folyóparti füzesek jellemző fája. Használati eszközöket, dobozokat, gyufát, papírt készítenek belőle. Egyes nyárfafajokat homokos-szikes területeken erdőtelepítés előtt használnak talaj-előkészítőnek. Kutatások folynak az építőipari felhasználást illetően is, a faanyag jól alkalmazható paneles szerkezet külső rétegeként.

Ad y

En dr e

st re et

AZ EMBER Tervünk középpontjában az ember és emberségének legalapvetőbb vonása: a csoportkötődés igénye áll. Nem tartjuk ugyanis fenntarthatónak a modern társadalmat, mely egymástól elidegenedő autonóm egyének, egymással versengő egyszemélyes csoportok megapopulációjává vált. A jövő kiszámíthatatlanságának oka a kulturális stabilitás megbomlása. A közös értékek belső szabályozórendszere híján a végletekig fejlődő technológiai lehetőségek okozzák Földünk bioszférájának kritikus mértékű pusztulását.

Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerteszaggatsz, szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak.

Óvoda

Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál.

emp lom

Kányádi Sándor: Két nyárfa

Tem plom

En dr e

leat

path

path

ösvény

szín

path

Ad y

vízfolyás

path

ösvény

path

st re et

ösvény

En dr e

path

Ad y

ösvény

pa pa rk rk ol in ó Ad g sá zo v y ne En dr e ut ca

ösvény

Lehe l ut ca

path

En dr e

A nyárfa (Populus) a fűzfafélék családjának egyik nemzetsége mintegy 30 fajjal. 15–50 méteresre is megnő, törzsének átmérője elérheti a 2,5 métert. A fiatal fák kérge sima, színe a fehértől zöldesig vagy sötétszürkéig bármilyen lehet. Néhány faj kérge öregkorára mélyen barázdálódik. A levelek mérete még az egyes fákon könnyű védőburok is nagyon eltérő lehet: a kis levelek főként az light shield oldalágakon, a nagyobbak az erősebb ágakon nőnek. Sok faj levelei ősszel sárgára vagy világos arany árnyalatúvá színeződnek. Lombhullató. A levelek rombusz alakúak, a szélük karéjos vagy fogas, a nyelük hosszú. Virágai a sallangos murvalevelek alvás hónaljábanpasszív ülnek, laza passive barkavirágzatban. A szél sleep separated porozza beszeparált őket. A nyárfa gyorsan növő fafajta. introverted introvertált A szikesedő homoktalajok és a folyóparti füzesek jellemző fája. Használati eszközöket, dobozokat, active ébrenlét aktív gyufát, papírt készítenek belőle. Egyes nyárfafajok integrated integrált awake homokos-szikes területeken erdőtelepítés előtt extroverted extrovertált használnak talaj-előkészítőnek. Kutatások folynak a építőipari felhasználástegyütt illetően is, a faanyag jól together alkalmazható paneles szerkezet külső rétegeként.

sü ll ye sz te tt of

tr ac k

ösvény

Ad y

path

path

path

ösvény

clearing

szín

ösvény

clearing

path

path

path

ösvény

path

ut ca Le he l

tisztás ösvény

A MILD HOME építészeti ötletpályázat alapkérdésének a közeljövő életmódjának definiálását tekintettük. Az otthoni munkavégzés széles körű elterjedése miatt a lakás átértelmezése építészeti megoldására váró feladat. Egyrészről a lakótér új funkcióval, a munkahellyel bővül, másrészt szükségessé válik, hogy a teljes napjukat otthon töltő, izolált emberek közösséget alkossanak, e gyütt éljenek. Ezen új életformának a generációs családi ház elvén alapuló épülettípus felel meg. A differenciált térhasználat igénye határozza meg a ház felépítését és energiagazdálkodását. Nagy hőtároló képességű anyagok, gyorsan felfűthető, könnyű szerkezetek, valamint természetes árnyékoló és szellőztető rendszerek biztosítják a ház gazdaságos működését. Az épületek telepítési struktúrája embernek és otthonának a világhoz való viszonyát tükrözi: ég és föld között álló, önálló egyén, mely homogén rendszer elemeként is társul egymással.

ösvény

wa y

path

se rv ic e

ösvény

ne

ösvény

st re et Le he l

sz e pa rvi z pa rk rk o út in ló g s zo áv

ösvény

A tervezési területen magas a talajvízszint, ezért első lépésként nyárfák telepítését javasoljuk. A házak építése azután kezdődhet, hogy a fák által előidézett talajvízszint süllyesztés bekövetkezett. A nyárfaerdő magas hozzáadott értékkel növeli a telep környezeti minőségét, fontos klimatizáló szerepe van, egyben leheletkönnyű utalás ember és természet kölcsönös egymásrautaltságára. A raszterben ültetett nyárfák között 3-4 épület által közrezártan tisztások alakulnak ki. Egy-egy épületcsoportban élő 30 ember osztozik a kertgondozási, gyermekmegőrzési feladatokon, közös műhelyet, kerékpártárolót használnak. Az épületeket személygépkocsival csak szállítási céllal lehet megközelíteni. A parkolást a telek határán oldottuk meg. A terület súlypontjában álló épület ugyancsak a raszterhálóba illeszkedő elem, azonban közösségi funkciókat lát el. A do-it-yourself elvet nem az építés, hanem a fenntartás terén tartjuk megvalósíthatónak. Csökkenthető a lakbér azáltal, ha a lakók maguk végzik el az alapellátáshoz tartozó feladatokat. Hosszú távon a telken át vezető távhő vezeték lesüllyesztésével számolunk hőveszteség csökkentési megfontolásokból, ezért a teljes telekterületet kihasználtuk a lakóegységek elhelyezésére.

clearing

ösvény

NYÁRFÁK KÖZÖTT

HELYSZíNRAJZ 1:500 SITE PLAN

tisztás

Varga Mátyás: A Hajnali 3 verseinek intenzitása az éjszaka legmélyérõl felhozott szavakból fakad.

st re et

path

En dr e

ösvény

Ad y

path

ut ca

ösvény

dr e

Alkér Kati, Kovács Zsófi, Pelle Zita, Balázs Marcell, Kozma Zoli


Helyszínrajz 1:500 site plan

Társasház Dwelling

A beépítés alapvetéseit a két - felfogásában és eszközhasználatában is eltérő beépítés találkozása határozza meg.

A jövőbemutató Eco Green Village és az abban található MILD-HOME-ok tervezésekor

A szövetszerű, szőnyegszerű egyszintes "do it yourself" módon felépíthető low-cost beépítés intenzív jellegű telepítés, ami mégis

a különlegesebb aktív gépészeti szerkezetek felhasználása helyett a passzív

megfelelő teret, kerte az itt élőknek.

rendszerek alkalmazására helyeztük a hangsúlyt. A gazdaságosan üzemeltethető, jó

A társasházi beépítés elegáns közpakban, közterekkel övezve, játszóterek és újonnan létrehozott tópart között kerül elhelyezésre. A

energetikai mutatókkal rendelkező házak tervezésekor azt a formát kerestük,

két szövethez a meglévő és megmaradó távhővezeték csatlakozik.A

amelyik különlegesebb gépészeti rendszer nélkül is gazdaságosan üzemeltethető, jó

vezeték felett közösségi kert és üvegház alkotta gazdálkodási

energetikai mutatókkal rendelkezik azáltal, hogy a szoláris sugárzásból érkező

lehetőséget kínál a patak parti felület.

energiát direkt módon hasznosítja. A formák elemzése során az ikozaéder-metszet Közösségi kertek Community gardens

Távfűtés vezetékek, üvegházak District heating pipes, greenhouses

igen előnyösnek mutatkozott. Mivel ez a forma bonyolult, nem építhető könnyen kézi erővel, de remekül viselkedik az energetikai számításnál, így az a hasznos, ha nagy ház épül belőle. A társasházak formája az ikozaéder-metszetből vannak származtatva.

gyaloghidak , vízfelület bridges, water surfaces

A nagy hőelnyelő és hőtároló kapacitással rendelkező tartószerkezet színezett vasbetonból készült, amelyet kívülről üveg héj vesz körül a hatékonyabb hőelnyelés

Saját erővel felépíthető családi ház - bővítési lehetőséggel DIY single family house - with expansion option

érdekében. A tömegfal és a héj között belső hőtükrös rolókkal és gravitációs szellőztetéssel szabályozható az ideális nyári-téli használata a háznak. Ezek a rendszerek gazdaságosan automatizálhatóak a hatékony működéshez, ugyanakkor nem igényelnek sok elektromos energiát a működtetésükhöz. A fűtés alapvetően a jelenleg korszerűsítés alatt álló tatabányai távhő vezeték meleg vízét használja. Az innen érkező energia teljes mértékben megújuló lesz a biomassza tüzelésre átállás

Saját erővel felépíthető családi ház - teljes kiépítés DIY single family house - full completion

Passzív szolár társasházak Passive solar dwellings

Parkolók Parking

Meglévő patakmeder Existing streambed

Parkolók Parking

után. A korszerű távhő fűtés használata a legokosabb alternatíva a társasházi léptékben. A társasházak egy kis hőközponttal alakítják megfelelő hőmérsékletűre a vizet a lakások födémfűtéséhez. A ház "lassú" alkalmazkodó képessége miatt tömegfal, felületfűtés - egy egészséges és takarékos rendszerben működik a környezetével.

4

Alaprajzok 1:500

lépcsőház / access

A lakás / flat B lakás / flat C lakás / flat

DIY single family house

lépcsőház / access

Parkolók Parking

Mesterséges tó, park Artificial lake, park

C

B

A

lépcsőház / access

~73 ~41 ~41

m2 m2 m2

~47 ~38 ~46 ~42

A lakás / flat B lakás / flat

20,2 m2

m m2 m2 m2

lépcsőház / access

~87 ~40

m2 m2

20,2

m2

6. EMELET / 6TH FLOOR

20,2 m2

A lakás / flat lépcsőház / access

94,9 m2 52,2 m2 46,9 m2

~81

m2

8,7

m2

28,2 m2

3. EMELET / 3RD FLOOR A lakás / flat B lakás / flat C lakás / flat

Passzív szolár társasházak

lépcsőház / access

Passive solar dwellings

~80 ~46 ~41

m2 m2 m2

C

20,2 m2

B

Parkolók Parking

Távfűtés vezetékek, üvegházak

A

District heating pipes, greenhouses

Közösségi kertek Community gardens

Meglévő patakmeder Existing streambed

MILD HOME ÉS Eco Green Village Tatabányán

C

B

A

5. EMELET / 5TH FLOOR

2

2. EMELET / 2ND FLOOR

Saját erővel felépíthető családi ház

A

4. EMELET / 4TH FLOOR m2 m2 m2 m2 m2 m2

1. EMELET / 1ST FLOOR

A lakás / flat B lakás / flat C lakás / flat

C

A B

lépcsőház / access 28,2 biciklitároló / bycicle storage 13,0 távhőfogadó - gépészet / building services 27,6 mosoda / laundry 30,3 közösségi műhely / community workshop 105,2 lépcsőház / access 28,2

A lakás / flat B lakás / flat C lakás / flat D lakás / flat

C

Alaprajz 1:100 Floorplan 1:100 2. EMELET / 2ND FLOOR A B C

lakás / flat lakás / flat lakás / flat

94,9 52,2 46,9

m2 m2 m2

lépcsőház / access

28,2

m2

Antal Gabi, Bartha András, Gyulovics István, Nagy Balázs

B

B

2 1

FÖLDSZINT / GROUNDFLOOR 1 2 3 4 5 6

D

3

5

Floorplans 1:500

A

A


ütemezett megvalósítással a környezeti és társadalmi

nek feladata (a további fázisokban is): yilvántartása os felújításhoz az anyagok és technológiák kiválasztásában

+

+

+

PÉLDÁK PaNEL REhaBiLitÁciÓRa 3. ütEMEZÉS - taRtaLOM

oldások alkalrd gyártmány

panel reha elbontott é

Cottbus-Sa Town Villas “ Ez a Disneyland - effektus elérhető egyrészt egy (általunk választott szempontok szerint) rekonstruált múlt gettójában, másrészt bizonyos lelkiségi mozgalmak (nagy erőkkel előállított) rózsaszín ködfelhőiben.” /Varga Mátyás, Nyitott rítusok/

Első ütem egy konzultációs központ létrehozása a területen a lakatlan és / vagy felújításra szoruló épületek, lakások felmérésére, nyilvántartására.A központ célja továbbá információt adni, elméleti és gyakorlati segítséget nyújtani az energiatudatos felújításokhoz. A területen korábban elbontott öltöző épület helyére települő központban műhely üzemel, ahol szakipari segítség igénybevételére, gépkölcsönzésre, anyagok és technológiák kiválasztására van lehetőség.

Második ütemben a konzultációs központ funkciója kibővü átmeneti lakhatást biztosító moduláris lakóegységkel. A lakásokat a környezettudatos felújításra vállalkozók vehetik igénybe arra az időre, amíg a házukat vagy lakásukat átépítik. Tovább működik a folyamatos adatbázis vezetése a megújítási igényekről, valamint közterület fejlesztések tervezése, kivitelezése zajlik.

visszabont földszinti l

“Ha a szél egy hegyes vidéken napról napra, rendületlenül ugyanazt a dalt susogja, akkor talán egy pillanatra megpróbálunk elvonatkoztatni a tökéletlenségtől, és örülünk, hogy az emberi szabadság ilyen bizonyossággal és következetességgel nyilvánul meg.” /Soren Aabye Kierkegaard, Az ismétlés/

Halle-Neus 125 lakás “ Szinte egyszerre lépett ki a folyosóra a szomszédos szoba egyik lakójával. Közepesen magas fiatal lány volt, világos ruhában, néhány könyvvel a hóna alatt.” /Remarque, Szeresd felebarátodat/

“ Mert a szomszédság törvényeinek engedelmeskedő egységeket fel lehet oldani az elemek más, távoli elemekkel való hasonlósága révén: és a hasonlóság törvénye alapján kialakított elemeket a közeli szomszédság által lehet feloldani /Kepes György, A látás nyelve/

bontott és ép

mellé ybe arra az időre, amíg a házukat vagy lakásukat átépítik

“Déli 12 óra Lakhatatlan, kiáltják, lakhatatlan! Hajnali három Megindulunk egy kőrakás felé, és felröpül mögüle egy madár” /Pilinszky János, Nagyvárosi Ikonok/

City Piece Step in all the puddles in the city. /Yoko Ono, 1963 autumn /

“ A vad fákon virágok illatoznak, a szelídek gyümölcsöt hoznak.” /Az idősebb Flavius Philostratus hőstörténetei/

Harmadik ütemben, a nagyobb szabású panelrehabilitációs folyamatok elindulásával (visszabontások, átalakítások esetén) az igényektől függően tovább bővülhet a beépítés: az átmeneti lakások közösségi terekké alakulnak (mosoda, tároló, kerékpártároló stb.) Panel rehabilitáció a felső szintek visszabontásával, a sűrűség fellazítása, a bontások helyén tetőteraszok, az elbontott és ép elemekből alacsonyabb épületek kialakítása lehetséges. Az együttes tervezésénél azzal az előfeltétellel éltünk, hogy a majdani megvalósítás fázisában az aktuálisan legfejlettebb építőanyagok kerülnek beépítésre.

nem csak pél-

PÉLDÁK PaNEL REhaBiLitÁciÓRa panel rehabilitáció elbontott épületből öt kisebb új épület Cottbus-Sachsendorf-Madlow „ Town Villas“ (Brandenburg)

visszabontás, helyén tetőterasz földszinti lakásokhoz kertkapcsolat Halle-Neustadt 125 lakás

pítés: kerékpártároló stb.) ása, a bontások helyén tetőteraszok, az elbontott és ép

os ösvény mentén, rmasával összefogva és összenyitva is

zsugorodó város zöldövezetté fejlesztése Leinefelde Németország

rsadalom szemléletváltásának ösztönzése nem csak pél-

zsugorodó fejlesztése

Leinefelde Németorsz

A tervezési terület beépítése tovább bővülhet a meglévő átlós gyalogos ösvény mentén, a moduláris egységek elhelyezhetőek egyesével, de kettesével, hármasával összefogva és összenyitva is.

eépítéseknél mindig a legkorszerűbb megoldások alkalet kialakításához egy ma elérhető sztenderd gyártmány

Felkavaróak és gyógyítóak.

is adaptálható korszerű és elérhető lakhatási-, valamint ünk el a tervezési terület és a tágabb környezet helyi saányászat volt. A bányák kimerülése után komoly gondot Az 50-es években épült lakótelepek lakossága átalakult, vagy más városba költözött. A lakótelepek szociális szenem csak Tatabányán jellemző.

Baranyi Ági, Kovács Barbara, Lukács Eszter, Kukucska Gergely, Mihály Eszter




útja azVAGY európai város fenntarthatóvá ALAKUL KI FOKOZATOSAN ZÖLD BARNA? hogyan lehet ma MILD módon tételének! lakni? A települési fenntarthatóság vizsgálatakor MAIN ISSUES OF THE CONTEST? A létrehozott infrastruktúrák építési és belső városi területek fejlesztése esetén the duality of the subject működési költségei drágává teszik ezeket nemzetközi kitekintésben példaként főleg GREEN OR BROWN? a beruházásokat, az ökoprojektek új városnegyedeket, “ökocity”ket a város is green green today? lakásállományának töredékét érintik, túl találunk. Ezek általában nem zöldmezős is brown the new green? sok pénzből. 10hanem év alatt, minden évben fejlesztésként, egyharozsdaterület csak 1 %nyi új lakás épül, és mind felértékeléseként jönnek létre. Az ilyen felfogásban, akkor is 10 évmindig múlva járható még ökonegyedek építése nem mindig %, aminek energetikai útja az marad európai90 város fenntarthatóvá minősége nem éri el az euban tételének! előirányzott mértéket. Emellett a megépült lakásokat, csak és szűk A létrehozott infrastruktúrák építési réteg tudjaköltségei használni, alkalmazni a ezeket működési drágává teszik környezettudatos életvitelt. A közösségi a beruházásokat, az ökoprojektek a város helyek építése mellett fontos lenne a túl lakásállományának töredékét érintik, kereskedelem vagy új munkahelyek sok pénzből. 10 év alatt, ha minden évben létrehozása is. csak 1 %nyi új lakás épül, és mind ilyen felfogásban, akkor is 10 év múlva még HIGH TECH <> Következésképpen nem lehetenergetikai csak mindig marad 90 %, aminek DO IT YOURSELF ? önmagában az ökofejlesztéssel minősége nem éri el az euban A kiírás egyszerre szól passzív foglalkozni, elengedhetetlen a meglévő előirányzott mértéket. házakhoz tartozó rendszerekről, városszövet, lakásállomány megújítása, Emellett a megépült lakásokat, csak szűk egy új öko lakotelepről  és do it valamint a társadalmi réteg tudja használni, megújulás alkalmazni a yourself, low cost megoldásokról. figyelembevétele! életvitelt. A közösségi környezettudatos Hogyan hozhatók ezek egy lapra? helyek építése mellett fontos lenne a Melyik fontosabb? Középút? (1) forrás: Szabó Julianna PhD: A kereskedelem vagy új munkahelyek települési fenntarthatóság elemzése, létrehozása is. HIGH TECH <> DO IT YOURSELF ? Budapest 2050. A belvárosi tömbök HIGH TECHproposes <> The contest dual fennmaradásának esélyei, BME Következésképpen nem lehet csak questions  and aims? Urbanisztika az Tanszék, Terc, 2012 DO IT YOURSELF önmagában ökofejlesztéssel simultaneously at szól low cost / diy A kiírás egyszerre passzív foglalkozni, elengedhetetlen a meglévő and passive house standards. A MEGLÉVŐ "BARNA" LAKÁSÁLLOMÁNY házakhoz tartozó rendszerekről, városszövet, lakásállomány megújítása, FONTOSSÁGA egy új öko lakotelepről  és do it valamint a társadalmi megújulás yourself, low cost megoldásokról. figyelembevétele! "Németországban a teljes Hogyan hozhatók ezek egy lapra? épületállománynak közel 80%a Melyik fontosabb? Középút? (1) forrás: Szabó Julianna PhD: Amég az 1985ben fenntarthatóság hozott hőszigetelési rendeletnek települési elemzése, HIGH TECH <> sem felel meg, mintegy 280300 DO IT YOURSELF ? Budapest 2050.vagyis A belvárosi tömbök The contest proposes dual kWh/m2*a fűtési energiát Dr. fennmaradásának esélyei, használ. BME questions  and aims Helmut Prehal építész kiszámította, Urbanisztika Tanszék, Terc, 2012 hogy simultaneously at low cost / diy csak Ausztriában közel 140 millió km2 and passive house standards. lakótér szorul felújításra, ez kb. egymillió A MEGLÉVŐ "BARNA" LAKÁSÁLLOMÁNY

Az alternatív energiaforrások megújulása mellett elengedhetetlen a szemléletmód váltás, valamint a közösségi részvétel. (pályázó csapatunk)

 

meglévő családi házak "MILD"osítása új MILD épület 3 fokozat: MILD basic, MILD pro, MILD ultra  két épülettípus:  önkormányzat lévő házak kis 1. csak bérelhetőtulajdonában FECSKEHÁZ társasházakká valómegvásárolható átalakítása és bekapcsolása 2. bérelhető, majd FÉSZEKHÁZ a MILD projektbe  három rugalmas lakástípus (A, B, C)  minta projekt magán háztartások különböző kerthasználat (privát ésszámára közös)

meglévő családi házak "MILD"osítása  3 fokozat: MILD basic, MILD pro, MILD ultra  önkormányzat tulajdonában lévő házak kis  Önkormányzatvaló általátalakítása megvásárolt társasházakká és bekapcsolása a MILD REHOME MILD projektbe telkek összekapcsolása ott új MILD HOME otthonok létesítése  minta projekt magán háztartások számára

MILD REHOME telkek összekapcsolása  ott új MILD HOME otthonok létesítése

Fontosnak tartjuk a meglévı lakásállomány energetikai korszerősítését. Az új MILD ökotelep létrehozását a felzárkóztatási folyamat részének tekintjük, a fokozatosságot tartva szem elıtt. (pályázó csapatunk)



MEGLÉVŐ SZÖVET FOLYTATÁSA ZÖLD + BARNA EGYSZERRE FOLYAMAT: FOKOZATOSAN ALAKUL KI



LOWTECH + (KEVÉS) HIGHTECH RENDSZEREK EGYENSÚLYA



KINEK ÉPÜL? KONKRÉT CÉLCSOPORT! KÖZÖSSÉG A PROJEKT RÉSZE!



RUGALMAS HASZNÁLAT: TÉR, IDŐ ÉS TULAJDONI VISZONYOK (3)

RENDSZEREK EGYENSÚLYA

KONKRÉT CÉLCSOPORT! KÖZÖSSÉG A PROJEKT RÉSZE!

TÉR, IDŐ ÉS TULAJDONI VISZONYOK (3)

Az alternatív energiaforrások megújulása mellett elengedhetetlen a szemléletmód váltás, valamint a közösségi részvétel. (pályázó csapatunk)

em FÜRDŐ. 3,910 m2 GARDR. 2,760 m2

HÁLÓ 10,800 m2

NAPPALI 24,000 m2



TERASZ 6,831 m2

ODOO PROJECT: hightech példa; magas minıség és építési költségek, új technológiák és rendszerek

A

m1:100

    

FECSKE TORONYHÁZ: 15 db FÉSZEK SORHÁZ: 12 db "A" lakás: 48 db "B" lakás: 36 db "C" lakás: 16 db összesen 100 db lakás

ODOO PROJECT: hightech példa; magas minıség és építési költségek, új technológiák és rendszerek TÖRÖK LAKÓHÁZ: diy példa; napkollektor + fekete 42 vízgyőjtı a tetın; elterjedt önnfentartó megoldás; buhera FECSKEHÁZ

MILD HOME LAKÁSOK A FALURÉTEN! kinek szól? mit kapsz ha itt laksz? hogyan lehet itt lakni? milyen házak vannak?

csak bérelni

65

SORHÁZ

bérelni/venni

SORHÁZ

bérelni/venni

MEGLÉVŐ HÁZ

bérelni/venni/felújítani

85



MILD HOMES IN TATABÁNYA! who are we waiting for? what are we offering? what You get if You live here what kind of housing?



em

X

ÖKO MAJDNEMPASSZÍV HÁZ, Budakeszi családi ház, TÖRÖK LAKÓHÁZ: diy példa; napkollektor + fekete BártfaiSzabó Gábor és BártfaiSzabó Orsolya: a kettı  vízgyőjtı a tetın; elterjedt önnfentartó megoldás; buhera között. egyensúly szükséges speciális technológiák és helyi, újrahasznosított anyagok között. minimális gépészet. 

KÖZÖSSÉG fenntartható alternatív együttélési formák közösséget ÖKO MAJDNEMPASSZÍV HÁZ, Budakeszi családi ház,  igényelnek ahhoz, hogy jól BártfaiSzabó  Gábor és BártfaiSzabó Orsolya: a kettı MÁR LAKSZ VALAHOL A KÖRNYÉKEN, működjenek! Ez egy ÉSPLUSSZ között. egyensúly szükséges speciális technológiák és SZERETNÉL FELÚJÍTANI A HÁZADAT? MÁS FŰTÉST, ALACSONYABB ÁRAM SZÁMLÁT, aanyagok MILDközött. TÖBB "ZÖLD" SZEMLÉLETET? GYERE ÉSminimális helyi,szempont újrahasznosított NÉZD MEG A MILD HOME PROJEKT FELÚJÍTOTT CSALÁDI HÁZAIT! TÖBB gépészet.  rendszerben!  INFORMÁCIÓ A PROJEKTRŐL AZ INFO

FÜRDŐ 3,520 m2 HÁLÓ 12,420 m2

MILD OTTHON TÍPUSOK: 1. FÉSZEK SORHÁZ 2. FECSKE TORONYHÁZ

GARD. 3,300 m2

TERASZ 19,688 m2

TERASZ 20,480 m2

HÁLÓ 12,420 m2

GARD. 3,300 m2

FÜRDŐ 3,520 m2 TERASZ 19,920 m2

TERASZ 20,480 m2

KÖZL. 4,140 m2

KÖZL. 4,140 m2

MILD FÉSZEK SORHÁZ VARIÁCIÓK:

1.

KÖZL. 4,165 m2

KÖZL. 4,165 m2 HÁLÓ 12,420 m2

HÁLÓ 19,800 m2

B

B

B

B

HÁLÓ 12,420 m2

HÁLÓ 19,800 m2 GARD. FÜRDŐ 3,680 m2 3,450 m2

GARD. FÜRDŐ 3,680 m2 3,450 m2

B

2.

üzlet

üzlet

C

B

C

üzlet

GYERE HOZZÁNK LAKNI!

T A T A B Á N Y A|haza|VÁR!

GARD. 1,960 m2

ZUH. 2,520 m2

ELŐSZ. 4,420 m2

HÁLÓ 10,230 m2

HÁLÓ 10,230 m2

GARD. GARD. 1,960 m2 1,960 m2 ELŐSZ. 4,420 m2

ZUH. ZUH. 2,520 m2 2,520 m2

ELŐSZ. 4,420 m2

HÁLÓ 10,230 m2

HÁLÓ 10,230 m2

üzlet

+ MILD PONT info pont és projekt iroda közösségi ház

GARD. 1,960 m2 ELŐSZ. 4,420 m2

NAPPALI 27,600 m2

BÉRELHETŐ ÜZLETH. 21,437 m2

NAPPALI 27,600 m2

NAPPALI 27,600 m2

BÉRELHETŐ ÜZLETH. 21,437 m2

ZUH. 2,520 m2

FECSKE TORONYHÁZ NAPPALI 27,600 m2

üzlet

üzlet

KÖZFÖLDSZINTEK 3 db bicikli tároló 5 db szabadon bérelhető földszinti műhely/bolt/iroda 1 db közös mosoda 1 db közös nyári konyha 1 db közösségi szauna 1 db futópálya körbe a telken



B

3. újrahasznosítottANYAGOK anyagok:ÉS ALKALMAZOTT bontott tégla RENDSZEREK IRODÁBAN, A FALURÉT SARKÁN! NEM VAGY PÁLYAKEZDŐ, DE SZERETNÉL EGY MÁS SZEMLÉLETŰ, SZÉP ÚJ HELYEN újságpapír hőszigetelés  (ISOCELL, LAKNI? A FALURÉTI MILD HOME ENERGIA MEGOLDÁSOK, ALACSONY REZSI, LAKÁSAINAK 10%A SZABADON KIADÓ! COMMUNITY Tatabányai telephelyről) MEGÚJULÓ "ZÖLD" KÖRNYEZET! HA EZ NEM ELÉG: LESZ ITT MÉG fűtés: hőszívattyú AKÁR DÁN INFORMATIKUS VAGY, AKÁR C KÖZÖSSÉGI MOSODA, SZAUNA, NYITOTT FUTÓPÁLYA A KÖZÖSSÉG C sustainable alternative livingSZEGEDI AUTÓSZERELŐ  SZERETETTEL HÁZAK KÖZÖTT ÉS KÖZÖSSÉGI KISKERTEK! VÁRUNK! melegvíz: napkollektor B B structures needalternatív communities to fenntartható lakóegységeken köztéri világítás:belül: napkollektor keep them going! we beleive this 4. együttélési formák közösséget nincs gépiesővíz szellőzés öntözés: + szürkevíz to be a NEW important aspect of MILD eszközök: árnyékolás, tájolás, igényelnek ahhoz, hogy jól the MILD project. ÖN)FENNTARTHATÓSÁG beépítés, tömegformálás működjenek! Ez egy PLUSSZ C ÉS FOLYTONOSSÁG C szempont a MILD B B újrahasznosított anyagok: C o m eösszetett l i v e kérdés: w i t h u s ! T rendszerben! atabánya is waitng for You! A fenntarthatóság bontott tégla funkcionálisan, újságpapír K ohőszigetelés m gazdaságilag, l i v e (ISOCELL, m eszociálisan d o s , T a t aCOMMUNITY banya venter på dig! MILD FECSKE TORONYHÁZ és kulturálisan – a helyi Tatabányai telephelyről) sustainable alternative living lakosok,városlakók érdekeit kell hogy A structures need communities to szolgálja. A helyhez való kötődés és a lakóegységeken belül: A keep them going! we beleive this közösséghez való tartozás egy nincs gépi szellőzés A to be a NEW important aspect of fenntartható beavatkozás alapvető the MILD project. kérdései. Fontosnak tartjuk a meglévő ÖN)FENNTARTHATÓSÁG épületállomány/üres ÉS FOLYTONOSSÁG ingatlanok energetikai korszerűsítését. Az új öko SARGFABRIK (SIKERES) LAKÓHÁZ KÍSÉRLET, Bécs telep létrehozását a felzárkóztatási A fenntarthatóság összetett kérdés: folyamat részének tekintjük, aszociálisan funkcionálisan, gazdaságilag, fokozatosságot szem előtt. és kulturálisan –tartva a helyi MILYEN LESZ EZ A HELY? lakosok,városlakók érdekeit kell hogy látványtervek MI MILD HOME VÁLASZUNK: és hangulatok a MILD HOME KÖZÖSSÉG szolgálja. A helyhez való kötődés és a házakról és környezetükről  zöld+barna közösséghez való tartozás egy  meglévő struktúrák Ökofalvak ésbeavatkozás közösségek alapvető és alternatív fenntartható  folyamatos és fokazatos együttlakási formák példáiból azt kérdései. Fontosnak tartjuk a meglévő  lowtech + kevés hightech tanulhatjuk, hogy működésükhöz épületállomány/üres ingatlanok   elengedhetetlen a résztvevőkAzegyetértése energetikai korszerűsítését. új öko  kinek? konkrét célcsoport! SARGFABRIK (SIKERES) LAKÓHÁZ KÍSÉRLET, Bécs alapkérdésekben telep létrehozását amiközben felzárkóztatási  rugalmas közösségként működnek. Errea jó pozitív folyamat részének tekintjük, OUR MILD HOME PROPOSAL: példa a bécsi Sargfabrik lakóépület és  fokozatosságot tartva szem előtt.  green+brown közösség esete. Ez a helyzet a fentről MILD HOMEstructures VÁLASZUNK: MI using existing tervezett "öko faluról" is  amilyen a MILD KÖZÖSSÉG  continouity and stepbystep zöld+barna HOME együttes. Kiemelten fontos  find the target group! meglévő struktúrák szempontnak az itt és lakó közösség Ökofalvak és tartjuk közösségek alternatív  flexible space, time, ownership  folyamatos és fokazatos bevonását már a tervezés fázisától együttlakási formák példáiból azt  a MILD projekthogy minden fejlődési lépése  lowtech + kevés hightech tanulhatjuk, működésükhöz során. elengedhetetlen a résztvevők egyetértése  kinek? konkrét célcsoport! Az alternatív energiaforrások alapkérdésekben  miközben megújulása  rugalmas mellett elengedhetetlen szemléletmód közösségként működnek.a Erre jó pozitív OUR MILD HOME PROPOSAL: váltás,avalamint a közösségi részvétel. példa bécsi Sargfabrik lakóépület és   green+brown közösség esete. Ez a helyzet a fentről  using existing structures tervezett "öko faluról" is  amilyen a MILD  continouity and stepbystep HOME együttes. Kiemelten fontos  find the target group! szempontnak tartjuk az itt lakó közösség  flexible space, time, ownership bevonását már a tervezés fázisától  a MILD projekt minden fejlődési lépése során. Az alternatív energiaforrások megújulása mellett elengedhetetlen a szemléletmód váltás, valamint a közösségi részvétel.

        

fsz

*

ZÖLD + BARNA EGYSZERRE FOLYAMAT: FOKOZATOSAN ALAKUL KI

Ökofalvak és közösségek és alternatív együttlakási formák példáiból azt tanulhatjuk, hogy működésükhöz elengedhetetlen a résztvevők egyetértése alapkérdésekben  miközben közösségként működnek. Erre jó pozitív példa a bécsi Sargfabrik lakóépület és  közösség esete. Ez a helyzet a fentről FÉSZEK SORHÁZ tervezett "öko faluról" is  amilyen a MILD  "B" + "C" lakástípusok HOME együttes. Kiemelten fontos  bérelhető + majd megvehető szempontnak tartjuk az itt lakó közösség  fiatal pályakezdőknek: kis család / nagyobb család bevonását már acélból tervezés fázisától  a + kereskedelmi 10%  "B" 70,5 m2; "C" 90,0 m2 MILD projekt minden fejlődési lépése  földszint: bérbeadó + biciklitároló + közösségi során. terek + gépészet Az alternatív energiaforrások megújulása  a szemléletmód mellett elengedhetetlen   váltás, valamint a közösségi részvétel. 



családi háznak felel meg. Mindebből FONTOSSÁGA következik, hogy a felújítás is roppant mennyiségű energia és és CO2 "Németországban a teljes megtakarításra adna lehetőséget." épületállománynak közel 80%a még az 1985ben hozott hőszigetelési rendeletnek (02) felel forrás: Anton Graf, Passzívházak, sem meg, vagyis mintegy 280300 TERC, 2008fűtési energiát használ. Dr. kWh/m2*a Helmut Prehal építész kiszámította, hogy A KÉRDÉS ÉS A KIÍRÁS KETTŐSÉGE csak Ausztriában közel 140 millió km2 TECHNICIZÁLT <> DO IT ez YOURSELF? lakótér szorul felújításra, kb. egymillió családi háznak felel meg. Mindebből A kiírás egyszerre passzív következik, hogy abeszél felújítás is roppant házakhoz tartozó rendszerekről, mennyiségű energia és és CO2 egy új öko lakoteleprőladna  és do it yourself, low megtakarításra lehetőséget." cost megoldásokról. Úgy gondoljuk, ez két lehetséges ki.Passzívházak, Melyiket úton (02) forrás:irányt Antonjelöl Graf, indulunk el? TERC, 2008 Célunk az egyensúly megtalálása az építési folyamat, a fenntartás és ittlakás, A KÉRDÉS ÉS A KIÍRÁS KETTŐSÉGE a fenntartható gépészeti TECHNICIZÁLT <> DO ITrendszerek YOURSELF?és energiafogyasztás között. Úgy gondoljuk "MILD Magyarországon a A kiírásHOME egyszerre beszél passzív közeljövőben" esetében ez okos egy új házakhoz tartozó rendszerekről, házasságot jelent helyi, újrahasznosított öko lakotelepről és do it yourself, low és könnyen feldolgozható anyagok, okos cost megoldásokról. Úgy gondoljuk, ez két épületenergetikai megoldások, gondos lehetséges irányt jelöl ki. Melyiket úton tervezés és használat között. indulunk el?közösségi  FIATAL PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS VAGY, ÉS TATABÁNYÁN SZERETNÉL Célunk az egyensúly megtalálása azHOMEBA! KAPSZ DOLGOZNI? GYERE A FALURÉTI MILD KEDVEZMÉNYES BÉRLÉSI LEHETŐSÉGET AZ ÖNKORMÁNYZAT ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉSSZERETNÉD építési folyamat, a HA fenntartás és ittlakás, TÁMOGATÁSÁVAL, KÉSŐBB PEDIG  MEG IS VEHETED A LAKÁST! EZ A LEHETŐSÉG A "TATABÁNYA HAZAVÁR" PROGRAM RENDSZEREK a fenntartható gépészeti rendszerekKITERJESZTÉSE! és energiafogyasztás között. Úgy gondoljuk fűtés: hőszívattyú "MILD HOME Magyarországon a melegvíz: napkollektor közeljövőben" esetében ez okos köztéri világítás: házasságot jelentnapkollektor helyi, újrahasznosított öntözés: esővíz + szürkevíz és könnyen feldolgozható anyagok, okos MILD eszközök: árnyékolás, tájolás, épületenergetikai megoldások, gondos beépítés,és tömegformálás tervezés közösségi használat között.

SAJÁT KERT

C

SAJÁT KERT

KÖZ FSZ

B

SAJÁT KERT

C

SAJÁT KERT

KÖZ FSZ

B

 "A" lakástípus  mindig csak bérelhető  támogatással, max 5 évig  fiatal pályakezdőknek: egyedülálló / pár / kis család  41,5 m2 / lakás  3 lakás / ház  földszint: bérbeadó + biciklitároló + közösségi terek + gépészet

        

közös



WHAT WILL LIVING HERE BE LIKE? perspectives and views from the planned MILD HOME neighbourhood

2



Borsos Melinda, Dimitrijevic Tijana, Magyari Zsuzsa,Szántay Zsófia,Csécsei Ákos



1

SAR

KÖZÖSSÉG

*

Az alternatív energiaforrások megújulása mellett elengedhetetlen a szemléletmód  váltás, valamint közösségi részvétel. (pályázó  a  csapatunk) MEGLÉVŐ SZÖVET FOLYTATÁSA LOWTECH + (KEVÉS) HIGHTECH KINEK ÉPÜL? RUGALMAS HASZNÁLAT:

A fenntarthatóság összetett kérdés: funkcionálisan, gazdaságilag, szociálisan és kulturálisan – a helyi lakosok,városlakók érdekeit kell hogy szolgálja. A helyhez való kötődés és a közösséghez való tartozás egy fenntartható beavatkozás alapvető kérdései. Fontosnak tartjuk a meglévő épületállomány/üres ingatlanok energetikai korszerűsítését. Az új öko telep létrehozását a felzárkóztatási folyamat részének tekintjük, a fokozatosságot tartva szem előtt.

*

Fontosnak tartjuk a meglévı lakásállomány energetikai korszerősítését. Az új MILD ökotelep létrehozását a felzárkóztatási folyamat részének tekintjük, a fokozatosságot tartva szem  elıtt. (pályázó csapatunk)  Önkormányzat által megvásárolt

ÖN)FENNTARTHATÓSÁG ÉS FOLYTONOSSÁG

*

 

újrahasznosított anyagok: bontott tégla újságpapír hőszigetelés (ISOCELL, Tatabányai telephelyről) lakóegységeken belül: nincs gépi szellőzés

*

"Következésképpen nem lehet csak önmagában az ökofejlesztéssel foglalkozni, elengedhetetlen a meglévı városszövet, lakásállomány megújítása, valamint a társadalmi megújulás figyelembevétele!" (1)



UTCA



új MILD épület  két épülettípus: 1. csak bérelhető FECSKEHÁZ 2. bérelhető, majd megvásárolható FÉSZEKHÁZ  három rugalmas lakástípus (A, B, C)  különböző kerthasználat (privát és közös)

SAJÁT KERT

"Következésképpen nem lehet csak önmagában az ökofejlesztéssel foglalkozni, elengedhetetlen a meglévı városszövet, lakásállomány megújítása, valamint a társadalmi megújulás figyelembevétele!" (1)

fűtés: hőszívattyú melegvíz: napkollektor köztéri világítás: napkollektor öntözés: esővíz + szürkevíz MILD eszközök: árnyékolás, tájolás, beépítés, tömegformálás

4


/ B KO LO CK CK A HO HÁZ US R E ÁÉP EX ÍT TE ÉS NS IO 12 N DB 12 PCS / FA CSA M LÁD ILY I HO HÁ US Z 38 E 38 DB PCS

szoba

szoba

szoba

Pályázatokkal.

TÁ / H RS OU AS SIN HÁ G Z 14 14 PCS DB

/R

S OW OR HO HÁZ US 16 ES D 16 B PCS

szoba

1 _250 cm 1

1

1 _100 cm 1

1

MILD HOME ﹠ ECO GREEN VILLAGE TATABÁNYA 2014

MILD HOME ﹠ ECO GREEN VILLAGE TATABÁNYA 2014

-2-

-3-

Frikker Zsolt, Vörös Tamás, Kronavetter Péter


+2,80 +2,80

+2,80 +2,80

+2,80 +2,80

±0,00 ±0,00

±0,00 ±0,00

±0,00 ±0,00

1. kategória 2. kategória

100

2. emeleti alaprajz 1:100 2nd floor plan 1:100

TEGÓRIA TEGÓRIA

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

MILD HOME

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

hosszmetszet 1:100

AND ECO GREEN VILLAGE IN TATABÁNYA, HUNGARY

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

2.EM.-I ALAPRAJZ 2.KATEGÓRIA

WC TOILET

1,282 m

3.KATEGÓRIA

FÜRDŐ BATHROOM

FÜRDŐ BATHR.

2,402 m

+5,60

+5,60 +5,60

2.KATEGÓRIA

+5,60 KÖZL. +5,60

KÖZL. CORR.

SZOBA ROOM

8,282 m

8,282 m

SZOBA ROOM

2.KATEGÓRIA

1.KATEGÓRIA 1.KATEGÓRIA

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK

COMMON FUNCTION

KÖZÖS ZÖLD TERÜLETEK

COMMON GREEN AREA

PRIVÁT ZÖLD TERÜLETEK

PRIVATE GREEN AREA

100 RÉT

1. kategória

meghívásos építészeti ötletpályázat

KÖZL. CORR.

7,202 m

3.KATEGÓRIA 3.KATEGÓRIA

2. kategória

LAKÁS LEHETŐSÉGEK TATABÁNYÁN POSSIBILITES OF HOUSING IN3.TATABÁNYÁN kategória

SZOBA ROOM

10,752 m

SZOBA ROOM

SZOBA ROOM

8,282 m

8,282 m

+2,80 +2,80

8,282 m

SZOBA ROOM

SZOBA ROOM

8,282 m

8,282 m

1. kategória A városban található eladó ingatlanok többsége panel lakás; leggyakoribb méretűk 50-65 m2, néhányuk 30-40 m2-es és 80-90 m2-es. Egy átlagos 60m2-es panel lakás ára a használt piacon 6 millió forint. A tervezési terület környezete családi házas

2. kategória

2nd floor plan 1:100

2. emeleti alaprajz 1:100

FÜRDŐ BATHROOM

2,402 m

1st category - 2 room, 5 2nd category - 3 room, 3rd category - 5 room, 1

SITUATION OF TYPES OF FLAT

MILD HOME ÉS ECO GREEN VILLAGE

+5,60

SZOBA ROOM

8,282 m

WC TOILET

1,282 m

7,202 m

1.EM.-I ALAPRAJZ ±0,00 ±0,00

FÜRDŐ BATHROOM

2,402 m

KÖZL. CORR.

9,032 m

SZOBA ROOM

1,282 m

4,002 m

SZOBA ROOM

+2,80 +2,80

WC TOILET

FÜRDŐ BATHR.

3,362 m

CORR.

12,172 m

7,202 m

LAKÁS TÍPUSOK ELHELYEZKEDÉSE

2.KATEGÓRIA

1. kategória - 2 szobás, 51 m2 - 15 db 2. kategória - 3 szobás, 78 m2 - 70 db 3. kategória - 5 szobás, 105 m2 - 15 db

3. kategória

long section 1:100

3.KATEGÓRIA

3. kategória

1.KATEGÓRIA

±0,00 ±0,00

2.KATEGÓRIA

beépítésű, m2-es családi ára 10-1551 millió forint- .15 pc 1. kategória - 2 szobás, 51 m2 - 15 ittdbegy átlagos 1st100category - ház 2 room, sq.m (forrás: www.ingatlan.com) 2. kategória - 3 szobás, 78 m2 - 70 db 2nd category - 3 room, 78 sq.m - 70 pc The flats sold in the city are mainly situated in the block of flats; the most common size 3. kategória - 5 szobás, 105 m2 - 15 db 50-653rd 5 room, 105 sq.m 15flats. pc is varies between sqm,category there are some- 30-40 sqm and some 80-90-sqm

2.KATEGÓRIA

An average 60 sqm flat in the big appartement blocks is around 6 million forints. The neighborhood of the plot is built-up with family houses, here an average 100 sqm house costs around 10-15 million forints. (source: www.ingatlan.com)

FÜRDŐ BATHROOM

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

FÜRDŐ BATHROOM

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

3,522 m

KÖZL. CORR.

FÜRDŐ BATHROOM

3,522 m

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK

3,062 m

SZOBA ROOM

11,522 m

11,522 m

BAST francia építésziroda diagramja, mely az emberek lakhatásukhoz való viszonyukat ábrázolja, (1) ahol nem akarnak élni az emberek, (2) ahol élnek az emberek és (3) ahol az emberek lakni szeretnének diagramm of the French BAST architect office (1) where the people don’t want to live (2) where the people live (3) where the people want to live

1. emeleti alaprajz 1:100 1st floor plan 1:100 2.KATEGÓRIA

ELŐSZOBA LOBBY 6,902 m

4,762 m

LÉPCSŐ STAIRS 2 3,68 m

WC TOILET

3.KATEGÓRIA

TÁROLÓ STORAGE

ELŐSZOBA LOBBY

2,242 m

5,282 m

LÉPCSŐ STAIRS 3,682 m

16,922 m

1.KATEGÓRIA

KONYHA KITCHEN 2

ELŐSZOBA LOBBY

4,76 m

6,902 m

LÉPCSŐ STAIRS 2 3,68 m

WC TOILET

0,962 m

0,962 m

NAPPALI ÉTKEZŐ LIVING DINING

KONYHA ÉTKEZŐ KITCHEN DINING 21,062 m

COMMON FUNCTION

SZOBA ROOM

11,522 m

FSZ.-I ALAPRAJZ

KONYHA KITCHEN

TYPES OF PLANNING MODEL OF HOUSING

BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

KÖZL. CORR.

3,062 m

SZOBA ROOM

11,522 m

3,522 m

KÖZL. CORR.

3,062 m

NAPPALI LIVING

18,622 m

FÜRDŐ BATHROOM

3,522 m

KÖZL. CORR.

3,062 m

SZOBA ROOM

WC TOILET

2.KATEGÓRIA

KONYHA KITCHEN

ELŐSZOBA LOBBY 6,902 m

4,762 m

LÉPCSŐ STAIRS 2 3,68 m

16,922 m

WC TOILET

NAPPALI ÉTKEZŐ LIVING DINING 16,922 m

BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK A TELKEN TYPES OF PLANNING MODEL OF HOUSING IN THE PLOT

ELŐSZOBA LOBBY 6,902 m

4,762 m

LÉPCSŐ STAIRS 2 3,68 m

0,962 m

0,962 m

NAPPALI ÉTKEZŐ LIVING DINING

2.KATEGÓRIA

KONYHA KITCHEN

WC TOILET 0,962 m

NAPPALI ÉTKEZŐ LIVING DINING

KÖZÖS ZÖLD TERÜLETEK

16,922 m

családi házas family house 39 ház 39 house

panel ház block house 150 lakás 150 flats

1 Tesco 1 Tesco

AND ECO GREEN VILLAGE IN TATABÁNYA, HUNGA

MILD HOME

COMMON GREEN AREA

napkollektor és napelem suncollector and solarcell

napkollektor és napelem suncollector and solarcell

közösségi kert community garden

fix és mozgathatódirekt napenergia hasznosítás árnyékolás

use of direct energy

fixed and moveable sunshading

1. KATEGÓRIÁS LAKÁS 1ST CATEGORY FLAT

KONYHA KITCHEN

natural ventilation

ELŐSZOBA LOBBY

4,762 m

természetes átszellőzés natural ventilation esővíz újrahasznosítás

rainwate re-use PRIVATE GREEN AREA

3,68 m

NAPPALI ÉTKEZŐ ±0,00 LIVING DINING

FÜRDŐ BATHROOM

2,402 m

MILD HOME ÉS ECO GREEN VILLAGE

meghívásos építészeti ötletpályázat

+5,60

3,522 m 3,68 m

3,062 m

SZOBA ROOM

16,922 m

11,522 m

7,202 m

3,062 m

NAPPALI ÉTKEZŐ ±0,00 LIVING DINING

1 R

KÖZL. CORR.

KÖZL. CORR.

WC TOILET 0,962 m

SZOBA ROOM

16,922 m

1,282 m

FÜRDŐ BATHROOM

6,902 m

LÉPCSŐ STAIRS 2

KÖZL. CORR.

WC TOILET

0,962 m

WC TOILET

ELŐSZOBA LOBBY

4,762 m

3,522 m

LÉPCSŐ STAIRS 2

5,00

5,00

5,00

KONYHA KITCHEN

FÜRDŐ BATHROOM

6,902 m

távfűtés district heating

távfűtés

distrcict heating esővíz hasznosítás rainwater re-use 8,00

PRIVÁT ZÖLD TERÜLETEK

5,00

8,00

földszinti alaprajz 1:100 groundfloor plan 1:100

természetes átszellőzés

K-NY HOMLOKZAT

2. KATEGÓRIÁS LAKÁS 2ND CATEGORY FLAT

5,00

8,00

DÉLI HOMLOKZAT

árnyékolás fixed and moveable sunshading

8,00

use of direct sun energy

8,00

direkt napenergia hasznosítása fix és mozgatható

11,522 m

+2,80

SZOBA ROOM

8,282 m

SZOBA ROOM

8,282 m

+2,80

ÉSZAKI HOMLOKZAT déli homlokzat 1:100

south elevation 1:100

KERESZTMETSZET földszinti alaprajz 1:100 groundfloor plan 1:100

oldalhomlokzat 1:100 side elevation 1:100

1. emeleti alaprajz 1:100 1st floor plan 1:100

földszinti alaprajz 1:100 background plan 1:100

1. emeleti alaprajz 1:100 1st floor plan 1:100

2. emeleti alaprajz 1:100 2nd floor plan 1:100

3. KATEGÓRIÁS LAKÁS 3RD CATEGORY FLAT +5,60

5,00

1

north elevation 1:100

keresztmetszet 1:100

5,00

5,282

m

LÉPCSŐ STAIRS

cross section 1:100

m

+5,60

0,962 m

±0,00

3,362 m

TYPES OF FLAT

FÜRDŐ BATHR. 4,002 m

12,172 m

WC TOILET

KONYHA ÉTKEZŐ KITCHEN DINING

FÜRDŐ BATHR.

KÖZL. CORR.

NAPPALI LIVING

+2,80

SZOBA ROOM

9,032 m

18,622 m

21,062 m

SZOBA ROOM

8,282 m

1 21

5,00

ELŐSZOBA LOBBY

3,682 m

északi homlokzat 1:100

5,00

LAKÁS TÍPUSOK 2,242

8,00

±0,00

TÁROLÓ STORAGE

8,00

1 31

+2,80

8,00

1.KATEGÓRIA 1.KATEGÓRIA

SZOBA ROOM

10,752 m

SZOBA ROOM

8,282 m

1 HOSSZMETSZET HOSSZMETSZET földszinti alaprajz 1:100 groundfloor plan 1:100

1. emeleti alaprajz 1:100 1st floor plan 1:100

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

2. emeleti alaprajz 1:100 2nd floor plan 1:100

3.KATEGÓRIA 3.KATEGÓRIA

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

2.KATEGÓRIA 2.KATEGÓRIA

Bujdosó Ildikó, Szigeti Nóra, Balázs Marcell, Kozma Zoltán

LAKÁS TÍPUSOK ELHELYEZKEDÉSE

+5,60 +5,60

+5,60 +5,60

+5,60 +5,60

+2,80 +2,80

+2,80 +2,80

+2,80 +2,80

1. kategória

SITUATION OF TYPES OF FL


Mindig igyekeztünk egymásra kertészként figyelni, nem vadászként. Talán mert titokban mindannyian kertésznek

Beke András, Páll András, Sámson Rita, Oroszlány Miklós


Csáki Péter, Juhász Kristóf, Kovács Dávid, Kalmár László


születtünk, mint Saint-Exupéry. Másfelõl, ha siketek számára próbálunk építészeti problémákat felmutatni,

Fajcsák Dénes, Kun Tamás, Mezey Tamás


ELTE EMLÉKMŰ BEMUTATÁSA

MILD HOME VITAEST

DÉRY ATTILA ELŐADÁSA

ELTE EMLÉKMŰ PÁLYÁZAT BEADÁSA

2014. február 6. - 10.00

2014. február 13. - 17.00

2014. február 14. - 10.00

2014. március 5. - 9.00-12.00

ELTE Trefort Kert Emlékmű pályázat bemutatása és ismertetése.

A Mild Home pályázat ismertetése és vitája.

Déri Attila előadása “Ybl Miklós és kora” címmel.

Az ELTE Trefort Kert Emlékmű pályázat beadása.

Helyszín: ELTE Tanácsterem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: Tomay Tamás

Felelős: Lévai Tamás

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Ulrich Tamás


2014. március 27. - 17.00

Lackfi János író előadása. Címe: A részeg Petőfi és az őrült festő avagy születik-e a vers?

Helyszín: Kós Károly terem Felelős: Arnóth Lajos Sam

talán inkább jelnyelvi kommunikációval kéne próbálkoznunk. Csoda, hogy most úgy érezzük magunkat, mint a

LACKFI JÁNOS ÍRÓ ELŐADÁSAfénykergetésbe belefáradt falevél? Vagy ahogy tavaly a befagyott Niagara: az egyik pillanatban még élõ folyó, a

II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ - TREFORT-KERT


Balรกzs Marcell, Csillag Katalin, Dobai Jรกnos, Kovรกcs Barbara, Mezey Tamรกs,


másikban jégszobor. Vagy, mint a Parlament fölött körözõ rejtélyes madárraj, meg vagyunk zavarodva a fénytõl,

Csáki Péter - Dévényi Tamás, Getto Tamás, Juhász Kristóf, Kovács Dávid


+6,00

téglafal dörzsölt felülettel

téglafal dörzsölt felülettel

+2,20

áldozatok nevei

áldozatok nevei

+1,40

+1,00 ±0,00

±0,00

Nyugati homlokzat M 1:100

Déli homlokzat M 1:500

+6,00

+6,00

+2,20

téglafal dörzsölt felülettel

téglafal dörzsölt felülettel +1,00

+1,00

±0,00

±0,00

Északi homlokzat M 1:100

Keleti homlokzat M 1:100

+6,00

téglafal dörzsölt felülettel

+6,00

téglafal dörzsölt felülettel

+2,20 áldozatok nevei

+2,20 áldozatok nevei

+1,00 ±0,00

Keresztmetszet M 1:100

Kovács Dávid - Csáki Péter, Dévényi Tamás, Getto Tamás, Juhász Kristóf

±0,00

Hosszmetszet M 1:100


vaktában körözünk. Vakrepülésben. Vannak olyan történetek is, amiknek abban a pillanatban lesz végük, amint

Élő József, Kozma Zoltán, Kun Tamás, Lévai Tamás, Nagy Iván


Juhász Kristóf - Csáki Péter, Dévényi Tamás, Getto Tamás, Kovács Dávid


hozzájuk kezdünk, de nyomban elkezdõdnek, amikor a végükre érünk. Az egyik például szíven talált: az ELTE

Dévényi Tamás - Csáki Péter, Getto Tamás, Juhász Kristóf, Kovács Dávid


Bujdosó Ildikó, Fajcsák Dénes, Roth János, Szabó Levente, Szigeti Nóra


emlékmû. A mesterek: a Buena Vista Social Club, lábukban a bugi. (Kubában a spanyol hódítók életét a kalózok

Baranyi Ágnes, Beke András, Frikker Zsolt, Golda János, Kalmár László2014. november 14. Emlékművet avatunk a Királyi Magyar Pázmány Péter (a mai Eötvös Loránd) Tudományegyetem egykori, a Holokauszt során és a második világháborúban elpusztult oktatóinak és hallgatóinak emlékére 2014. november 14én, pénteken 13.00 órakor az ELTE Bölcsészettudományi Karának campusán, a Trefort-kertben.

Az emlékművet mindazon elődeink emlékének állítjuk, akik életüket veszítették a zsidótörvények következtében munkaszolgálatosként, koncentrációs táborokban, üldöztetésben; vagy katonaként és polgári áldozatként.

Ünnepi beszédet mond Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Dezső Tamás dékán. Az emlékmű avatása A Himnusz közös eléneklése Közreműködik: Molnár Piroska színművész A Zenei Tanszék Pro Musica Vegyeskara Vezényel: Erdős Ákos Rendező: Bagossy László

rendesen megnehezítették. Késõbb, mikor a sziget lakossága megcsappant, a munkaerõ pótlására rabszolgákat

EMLÉKMŰAVATÁS


ESZTERGOMI SÉTA

2014. március 28.

Séta esztergomban Karácsony Tamás vezetésével.

Helyszín: Esztergom Felelős: Karácsony Tamás

Bevezetés: ismertető várostörténetről, városfejlődésről, városfejlesztésről / visszatekintő egy 1985-ben készült tanulmányra (szerzői többek között: Jánossy György, Meggyesi Tamás, Dávid Ferenc) Szubjektív séta / három fóliára mentett képeket követve / a három fólia: - láthatatlan fólia / esztergomi gondolatok, melyek nem váltak valóra - rejtőzködő fólia / a nagy egészben feloldódó részletek – megvalósult gondolatok – mellékszereplők / idézetek egy előadásból (esztergomi statiszták 2013)

- publikus fólia / „ismert”, észlelhető, önálló életet élő darabok. Érintőlegesen egy negyedik fólia / egy városi mérnök 25 éves jelenlétének meghatározó jelei / Prokopp János (18251894) munkássága, esztergomi épületei.

Frissítő: Sörakadémia (tervező: Kévés György) Ugyanitt: szabadon rendelhető témák


telepítettek be. A telepesek jóléte leginkább az Európával való kereskedelemtõl függött, õk nem féltek a hanyatló


CSÁNYI VILMOS ELŐADÁSA

VARGA MÁTYÁS ELŐADÁSA

TÖRÖKBÁLINT PÁLYÁZATI HELYSZÍN BEJÁRÁSA

DOBAI JÁNOS ELŐADÁSA

2014. március 6. - 17.00

2014. április 10. - 17.00

2014. április 11. - 10.00

2014. április 24. - 17.00

Csányi Vilmos előadása “A hiedelmek szerepe a társadalomban” címmel

Varga Mátyás előadása “A vallásos kép státuszának megváltozása a 19. században” címmel.

A téglagyári telephely a Bajcsy – Zsilinszky utcában van (hrsz.:2011), Budapestről megközelíthető a Kosztolányi Dezső térről induló 272-es busszal (Téglagyár megálló), a Déli-pályaudvarról induló személyvonatokkal (a törökbálinti vasútállomás a helyszíntől 5 perc gyalog), autóval az M1-es autópálya első lehajtójánál (Budakeszi / Törökbálint) kell letérni és az M7-es alatt áthaladva még 100 métert kell gurulni és balra bekanyarodni.

Dobai János előadása “Iparterv” címmel.

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Nagyiván

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Arnóth Lajos Sam

Felelős: Török Bálint

Felelős: Dobai János

Absztrakt: Az előadás annak a krízisnek az elemzésére vállalkozik, amely a vallásos tematikájú képek recepciójában és társadalmi szerepében végképp nyilvánvalóvá vált a 19. század nyugati kereszténységében. Néhány művészcsoport és irányzat (nazarénusok, preraffaeliták, Beuroni Iskola) bemutatásával azt vizsgáljuk, hogy a vallásilag “elkötelezett” művészek hogyan próbálják megmenteni a spirituális tartalmat, s közben hogyan bonyolódnak kalandba mindenekelőtt a középkorral, de a realizmussal és az etnográfiával (elsősorban orientalizmussal) is. E menekülési útvonalak számbavétele során egyrészt látni fogjuk az akadémia elvárásokkal szembeni távolságtartás szabadságának pozitív következményeit, ugyanakkor nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy a nyugati keresztény kultusz nem érkezett-e fordulóponthoz a képekhez való viszonyában.


AZ

IKARUS

MALOM - ALAKUL

ELTE PÁLYÁZATI TERVEK BEMUTATÁSA ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

TREFORT-KERT EMLÉKMŰ PÁLYÁZAT MEGVITATÁSA

2014. április 25. - 10.00

2014. május 8. - 17.00

2014. május 14. - 12.30

2014. május 22. - 12.30

Épületlátogatás az Ikarus gyárban. Kapcsolódva az előző napi Iparterv előadáshoz: Nagyelemes helyszíni előregyártás. Látogatás a mátyásföldi IKARUS Gyár 35. sz. csarnokában. Találkozó a helyszínen a telep kapuja előtt Megközelítés elsősorban gépkocsival. Tömegközlekedés: Az M2 metró Örs Vezér tere végállomásától a 44 vagy a 244-es autóbusszal.

Getto Tamás és Hutter Ákos építészek előadása: Expo Milano 2015, Magyar Nemzeti Pavilon.

ELTE pályázati tervek bemutatása és sajtótájékoztató.

ELTE Trefort kert Emlékmű pályázat megvitatása a mesterek és a hallgatók részvételével. György Péter levetíti a “Szemüvegesek” c. filmet Rendezte: Simó Sándor, 1969

Helyszín: Ikarus gyár

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: ELTE Tanácsterem

Helyszín: Kós Károly terem

Felelős: Dobai János

Felelős: Getto Tamás

Felelős: György Péter

Felelős: György Péter

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 2014 őszén a Trefortkertben emlékművet állít egykori oktatóinak, hallgatóinak, dolgozóinak, mindazoknak, akik a zsidótörvények következtében munkaszolgálatosként, koncentrációs táborokban, gettókban pusztultak el, és mindazoknak, akiket katonai szolgálatteljesítés során ért a halál. Az emlékmű aktualitását egyfelől a vészkorszak hetvenedik évfordulója adja, másfelől pedig az a helyzet, hogy az egyetem még nem hozott létre a saját második világháborús történetére reflektáló munkát. Az ELTE BTK valamint az Építész Mester Egylet ötletpályázatot hirdetett az ÉME Mesteriskola XXII. ciklus hallgatói részére Trefortkerti Emlékműpályázat címmel, mely pályaműveket az eredményhirdetéssel egybekötött sajtótájékoztatón meg lehet tekinteni. Az esemény résztvevőit köszönti Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, Dr. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja és Dr. György Péter, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet vezetője, egyetemi tanár.

spanyol uralomtól, részesei lettek a lassan kialakuló kubai nemzettudatnak, utána már óvatosabb reformok mellett

ÉPÜLETLÁTOGATÁS GYÁRBAN


pra><is01 mesteriskola 2014>06>01>16:00 átrium film-színház 16:00>17:45>panel I. moderál>Árvai András Keller Márkus Professzionalizáció és emlékezés. mi történt az építészekkel és az építészettel 1945 után?

A különböző hivatások minden történelmi korszakban versenyben állnak egymással a társadalmi erőforrásokért. Különösen igaz ez olyan korszakokra, amikor az állam erős kontroll igyekszik gyakorolni a társadalom felett. Az előadás arra keresi a választ - a hagyományos források mellett, interjúk, visszaemlékezések és naplók segítségével milyen technikákkal és milyen sikerrel állt helyt ebben a küzdelemben az építészek közössége.

Ferkai András Magánpraxisból az állami tervezésbe

Az előadás azt a folyamatot vázolja fel, melynek során 1948-ban arra kényszerítették a szabad foglalkozású építészeket, hogy alkalmazottá váljanak az újonnan létrehozott állami tervezőirodákban. A folyamat következményeit a Mesteriskola két jelentős mesterének, Janáky Istvánnak és Rimanóczy Gyulának a sorsán keresztül mutatom be.

Wesselényi-garay Andor fabulák és anekdoták

Az oralitás mint tudásszervezo- és átadó a kortárs magyar építészetben Az előadás célja, hogy a rendelkezésére álló időkereteken belül bemutassa az anekdota elitszervező potenciálját, továbbá illusztrálja mint a tudásátadás általánosan és széles körben alkalmazott instrumentumát.

Golda János A modernitás kísérletei 56 után: A megismerés szabadsága és a kényszeriparosítás

A szocreál kínos évtizede után az építészek gondolatban gyorsan visszatértek a modernitás szabad világához, de a szocialista kényszeriparosításhoz egymillió gyorsan megépíthető városi lakásra volt szüksége a hatalomnak. Közben lassan eltűnt a színről a Kotsis Iván, Rimanóczy, Nyíri, Lauber, idősebb Janáky, Weichinger, Winkler Oszkár fémjelezte építész generáció és velük a klasszikus modern kézműves építőművészet is. A szakma fokozatosan elvesztette maradék társadalmi presztizsét.

18:00>19:45>panel II. Moderál>jelinek csaba vámos dominika Architectus Verborum

A Mesteriskolának sokan azt a küldetést tulajdonítják, amit Szendrői Jenő személy szerint is képviselt az 1970-től induló ciklusokban, hogy átmentette volna a háború előtti polgári értékrendet a szocializmusba illetve azon is túl. Nagy kérdés, hogy valójában mit és hogyan mentett át a Mesteriskola és Szendrői. Oknyomozó kutatás filmen, szóban, írásban.

dévényi Tamás A mesterség és a mesterség színeváltozása

Szabadság a börtön után? Mit hozott a rendszerváltás a szakmának és a mesteriskolának? Mire ébredt rá az építésztársadalom, mire a mester és mire a mesteriskolás? Hogyan változik a szakma és az iskola presztízse? Meddig tart az optimizmus?

Szemerey Samu Informális hálózatok a Közép-európai építészetben

A prezentáció az informális képzés és a hálózatok szerepét vizsgálja a régió építészeti tudástermelésében. A Mesteriskola egy azok közül a félhivatalos csomópontok közül, amelyek meghatározó jelentőségűek voltak Közép-Európa modernitásának kialakulásában. Kérdés, az életrajzokról és az épületekről leválasztva milyen képet kaphatunk erről az informális rendszerről, és közelebb kerülhetünk-e az építészettörténet máig domináns hidegháborús olvasatainak meghaladásához?

FRikker Zsolt jelenlét

A mesteriskola jelenlegi ciklusának útkeresései, nehézségei. A mesteriskola által átadott tudás a kortárs építészeti gyakorlatban. Az iskola belső működése egy jelenlegi hallgató interpretációjában. Mit jelent jelen lenni a Mesteriskolában ma?

>panel beszélgetés<

>panel beszélgetés<

20:00>filmvetítés>építészek mesteriskolája Vámos Dominika és Madzin Attila filmje a mesteriskoláról; 2007; 120 perc

ÉPÜLETLÁTOGATÁS A VÁRKERT BAZÁRBAN

PRAXIS

TÖRÖKBÁLINT PÁLYÁZAT BEADÁS ÉS TERVISMERTETÉS

ESZTERGOM-I VÁR, STUDIOLO (KÖNYVTÁR) ÉPÜLETRÉSZÉN LÉVŐ FRESKÓK RESTAURÁLÁSA

2014. május 23. - 10.00

2014. június 1. - 16.00

2014. június 12. - 17.00

2014. június 13. - 10.00

Várkert Bazár helyreállítási munkáinak megtekintése Potzner Ferenc, Pottyondi Péter építészek ( Közti Zrt.) vezetésével.

Praxis 01 - beszélgetések és filmvetítés

Törökbálint pályázat tervismertetés.

Helyszín: Várkert Bazár

Helyszín: Átrium filmszínház

Helyszín: Kós Károly terem

Helyszín: Esztergom Vármúzeum

Felelős: Dévényi Tamás

Felelős: Árvai András, Jelniek Csaba

Felelős: Nagy Iván

Felelős: Arnóth Lajos Sam

beadás

és

Esztergom-i Vár, Studiolo (Könyvtár) épületrészén lévő freskók restaurálása. Előadó a helyszínen: dr. Wierdl Zsuzsanna restaurátor . Címe: “ Erények nyomában “.


2014. június 26. - 17.00

Törökbálint pályázat eredményhirdetés és beszélgetés.

Helyszín: Kós Károly terem Felelős: Nagy Iván

korteskedtek, mígnem Fulgencio Batista elõbb katonai puccsal magához ragadta a hatalmat, késõbb megnyerte a

TÖRÖKBÁLINT PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS BESZÉLGETÉSválasztásokat, azután olyan népszerû lett, hogy újraválasztották.) Kubában a szegénység és a diktatúra ellenére

TÉGLAGYÁR - TÖRÖKBÁLINTszerepét, a távoli jövőben a környező zártkertek az egyetemet látogató külföldi diákok elszállásolására specializálódhat.

Különleges

2000 Az általunk elképzelt Fenntarthatóság Egyeteme egymástól távoli szakterületeken működő kutatóintézetek rendszere, felépítése sejtszerű. Az ennek megfelelő építészeti telepítés ezt a metodikát követi, a sejtszerűség mind a telepítésben, mind a kutatóintézetek belső térszervezésében érvényesülnek. A telken történő beavatkozás és a környező beépítés léptéke közelít egymáshoz; a telken álló komplexum úgy olvad be a környezetbe, hogy közben emeli a környék sűrűségét, funkciótartományát.

ÜVEGHÁZ MEDITÁCIÓS KUTATÓKERT NYITOTT OKTATÓ KERT

OLVASÓ KERT

NYITOTT OKTATÓ KERT

A telek a tó által kettészakított; a két térfél kommunikációjából új minőség alakul épp úgy, ahogy az egymás mellé helyezett kutatósejtek egymásmellettiségéből; a két térfél kihasználatlan potenciáljait a kommunikáció oldja fel, így a rézsűterületből kiemelt agyag új vályogépületeket eredményez, a kiemelt föld helyén használható negatív tereket teremtve. A meglévő épület részleges megtartásával és funkcióval való megtöltésével a hátsó terület rekreációs bővítményként éled újra.

Rác-zug

CSÓNAK / KORCSOLYA

Törökbálinti tó SPORTKERT

REKULTIVÁCIÓ roncsolt, szennyezett területek újra művelésbe vonása technikai biológiai agronómiai eljárások

6. KUTATÓCSOPORT

Koncepciómakett - vájat

REKULTIVÁCIÓ FOLYAMATA technikai rekultiváció tisztítás tereprendezés a süllyedés és lefolyástalan öblök megszüntetése biológiai rekultiváció Vízrendszer kialakítása humuszos termőréteg erdészeti, növénytermesztési módszerek

Malom-dűlő

MADÁRTÁVLAT

Budaörsi Temető

Egyetem Nemzetközi Üzleti Park

8. KUTATÓCSOPORT

Depo

20 000

Szarvas-mező

Tükörhegy

A terület ismeretében megállapítjuk, hogy a területen létrehozandó funkció európai (világ) színvonalú, új megoldásokkal operáló, a városra pozitív hatással rendelkező funkciónak kell lennie.

Szennyvíztisztító telep

ÉTKEZŐTERASZ

ÉTTEREM

Pistály

6. KUTATÓCSOPORT

Újtelep

DÍSZKERT

Szabadházi-hegy

DÍSZKERT

Ida-major TORNATEREM

Pistály-hegy

Köles dűlő

Kerek-domb

BÜFÉTERASZ / PERGOLA DÉKÁNI KÍSÉRLETI KUTATÓKERT

FOLYÓIRAT OLVASÓ

TITKÁRSÁG BÜFÉ

5. KUTATÓCSOPORT

Helyszínrajz - 1 : 2000

9. KUTATÓCSOPORT

Róka-hegy

TERASZ

ELŐADÓ

AULA

ELŐADÓ

ELŐADÓ

Volt laktanya

4. KUTATÓCSOPORT

INFOPONT

Mechanikai Művek

Virág tanya Anna-hegy 3. KUTATÓCSOPORT

Nagy erdő

SPORT KERT EGYETEMKERT

IDŐSZAKOSAN HASZNÁLHATÓ KÜLSŐ KERT / JÁTSZÓTÉR

Egyetem

2. KUTATÓCSOPORT

PARKOLÓ

Kereskedelem / Ipar KIÁLLÍTÓTÉR

OLÓ RTÁR ÉKPÁ KER

Zöld terület Mezőgazdasági terület Különleges

Törökbálint funkciósémája - 1 : 20 000

KÖZPONTI ÉPÜLET

SWOT-ANALÍZISBEN JELÖLT FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK intézményi kapacitás részleges hiánya kevés közhasználatú zöldterület, közpark a hulladékudvaron korszerű komposztálótelep fog épülni - a kész komposzt rekultivációhoz és szántóföldihasznosításra lesz alkalmas elkerülő út építése M0-M7 csomóponthoz K+F tevékenység hiánya - Telenortól támogatás, amennyiben ahhoz kapcsolódó a tevékenység egészségfejlesztés, prevenció nincs állandó kiállítás agyagbánya rekultivációjaés az ebben rejlő idegenforgalmi és kulturális lehetőségek műfüves focipálya hiánya lovas- és kerékpáros turizmus fejlesztése idegenforgalmi érték a konferenciaturizmusban K+F tevékenységhez kapcsolódva közigazgatási informatika környezeti elemek vizsgálata, védelme

Koncepciómakett - vájat KEDVEZŐ ADOTTSÁGOK kedvező közlekedési kapcsolatok, Budapest közelsége dinamikusan fejlődő település és településrész növekedés, beruházások kb. 15 ha alapterület részlegesen végbement rekultiváció tereprendezés, vízháztartás rendezése termőréteg és növényzet hiánya rekultivációs célra felhasználható komposzt meglévő épületek vízkészlet látványkapcsolatok teljes lezártsága miatt egyedi atmoszféra

Törökbálint

A felhagyott gyárterület önmagában is remek kísérleti helyszín a különböző fenntarthatósági kísérletek számára, az intézmény a terület megújításával és új fenntarthatósági modellek létrehozásával európai színvonalú kutatóintézetté válhat. Az átértelmezett egyetemi campus Törökbálint fejlesztési stratégiájába illeszkedve saját környezetére visszahatva emeli a turizmus, a vendéglátóipar szerepét, a távoli jövőben a környező zártkertek az egyetemet látogató külföldi diákok elszállásolására specializálódhat.

Lakó terület

11. KUTATÓCSOPORT

Tétényi fennsík

Az általunk elképzelt tematikus egyetem a régiek tapasztalatának és az új technológiák használatán és ötvözésén túl a különböző tudományok egymás mellé helyezésével új irányt, metodikát, teret teremt a kutatás és az oktatás területén. A fenntarthatóság kutatásában együtt kell, hogy részt vegyenek biológusok, filozófusok, kémikusok, épületfizikusok, gépészek, gazdasági szakemberek, építészek, vegyészek, geológusok, tájtervezők, informatikusok (stb!), mely tudományágak külön-külön is értékes Fenntarthatóság Egyeteme eredményeket produkálnak, ám az együttgondolkodás következtében az új Beke-Csáki-Helmle-Juhász-Varró eredmények komplexitása növekedik.

4. KUTATÓCSOPORT

NAGYELŐADÓ

10. KUTATÓCSOPORT

AGYAGBÁNYÁK REKULTIVÁCIÓJA jellemzők mélyművelésű szemcseösszetétele nem különbözik az eredeti talajtól humusztartalma kisebb erodálódott talajhoz hasonló szerkezet szükséges a talajjavítás és levegőztetés bányabiztonsági szempontból meghatározott rézsűhajlás agyagos kőzetek esetén 20-30° bányameddő visszatöltése talajjavítás céljából spontán növényvilág 3-5 év: pionír fajok, lágyzárúak 5-10 év: szervesanyag termeléssel humuszosodó talaj erdészeti rekultiváció Salix alba / caprea Alnus Populus Betula Acercampestre / pseudoplatanus Tilia Robinia Prunusavium Sorbus csenkesz, rozsnok, búza, perje termőréteg terítése 20 cm: füvesítés, lágyszárúak 40-60 cm: cserjék min. 1 m: fák telepítése

A fenntarthatóság egyetemes

7. KUTATÓCSOPORT

FEJLESZTÉSI LEHETPSÉGEK bányászati mód => ÉPÍTÉSZETILEG HASZNÁLHATÓ TEREK LÉTREHOZÁSA agyagból vályog, égetés nélkül hiányzó közcélú zöldterület számára hely a kút élteti a zártkertet - a tó élteti az egyetemet tájseb tovább-burjánzásának megfékezése szilárdítás terek létrehozása kitermelt agyag felhasználása

Koncepciómakett - meglévő épület

500

mindenki boldog. Nem bánják, ha a dolgok folyamatosan kibillennek az elviselhetetlen normalitásból. Mi

Törökbálint funkciósémája - 1 : 20 000

Az terv rajzolata a mesterséges és természetes vízlefolyásoknak, árkoknak és repedéseknek rajzolatát tükrözi. A makroszintet a meglévő vízfolyások útvonala képezi, a mikroszintet a talaj vízháztartásának következtében létrejövő felületi repedések adják. Ehhez hasonlóan rétegződik

tervünkben az építészeti térformálás és a tájépítészeti hálózat. A tóba futó mesterséges és természetes vápák rajzolatát követi a Törökbálintegymásra tervezett vályogtömbök a meglévő épület alá futó struktúrája, ehhez kapcsolódik a burkolatok és környezetrendezés vonalvezetése. 2000

Fenntarthatóság Egyeteme Beke-Csáki-Helmle-Juhász-Varró

Az általunk elképzelt Fenntarthatóság Egyeteme egymástól távoli szakterületeken működő

kutatóintézetek felépítése sejtszerű. A közös használatú tereket (előadó, étterem, tornaterem stb.) a meglévő épületből megtartott tető alá rendszere, csoportosítjuk, mely tereket a csatlakozó Az ennek megfelelő építészeti telepítés ezt a kutatóintézetek tömbjei, szalagjai tagolják. A kutatócsoportok terei zártabb vályogtömbökben kapnak metodikáthelyet. követi, a sejtszerűség mind a telepítésben, mind a kutatóintézetek térszervezésében érvényesülnek.

belső

A terek kapcsolata labirintus jellegű. Elindulva nem mindig tudjuk, hogy merre tartunk, akár a kutatás. Sejtések, A telken történő beavatkozás és ösztönök a környező vezérelte furcsa beépítés léptéke közelít egymáshoz; a telken álló tartomány ez, melybe az ember ha betéved, inkább játéknak, mint munkának tűnik a haladás. komplexum úgy olvad be a környezetbe, hogy közben emeli a környék sűrűségét, funkciótartományát.

A telek a tó által kettészakított; a két térfél kommunikációjából új minőség alakul épp úgy, ahogy az egymás mellé helyezett kutatósejtek egymásmellettiségéből; a két térfél kihasználatlan potenciáljait a kommunikáció oldja fel, így a rézsűterületből kiemelt agyag új vályogépületeket eredményez, a kiemelt föld helyén használható negatív tereket teremtve. A meglévő épület részleges megtartásával és funkcióval való megtöltésével a hátsó terület rekreációs bővítményként éled újra.

Beke András,Juhász Kristóf, Csáki Péter, Helmle Csaba

REKULTIVÁCIÓ roncsolt, szennyezett területek újra művelésbe vonása technikai


wakeb

line

2. d

rótk

ötél pály a

a le

veg őb

en

en

-

m

veg őb

hill

kpá

0-400 ten 35 vízfelüle lya a oard pá

zip

line

1. d

rótk öté

A

l pál

ya

a le

n dow

ré gi ke ssé ügye

k ályá

meg Bu köze dap lít est és ke irán rékp yáb ól árral

zip

p rep r te

r

D

tszó s já

enő pih

arlabd kosá

. gép min vita bár

röpla

kosá

. gép

25 0

park

arlabd

röpla

line

4. d rótk öté l

pál

ya

a le

veg őb

en

oló

bda

arlabd

hely

bda röpla

c foo ketre

tball

ketre

c foo

tball

ketre

rt goka

Fajcsák Dénes

zip

görd

ka esz

-g

asoly orc örk

x bm

ákra pály

a alm alk

t rüle s te

ll otba c fo

bad sza c foo ketre

tball

sm mo ktro ele ája pály

lle ode

k

en veg őb rótk

rem

sz tera

3. d

étte

tes lige

bda

kosá

db

sz tera

k rto spo ző téri lcsön lt kö rtbo spo

szás falmá

tér

a port

- vá

ző étke

C

te lige

ző étke

al, csiv el pko éss gé ed és zlek zelít kö gkö meg me és tö

D

bad sza

line

bik aero

h

tér

zip

k zők ége öltö egys k áló kko olg cblo kisz váró aw őirod ked e fo zl in kö

sqas

h sqas

A

fe

yito

té tszó tt já

t

ötél pály aa le

B

le tó terü űn lelá as rézs téralm ci vő néző alk glé ra ás fo me kított tásá ály la akí kisp kia kial yák apálya ál p d éri lab kült b kézi 3d

n dett

g sté

C

. tech s. hely

s fü idő

ves

rét

sárk

eté reg ánye

s

- fr dell mo pülő - re

iizb

d slab tolla

a-

n pik

ik -

stb

.


eredeti állapot

bontandó részek

tervezett állapot

új funkciók

ösvény

közösségi szauna kilátó

röplabda

kerámia műhely bicikli szervíz

pingpong

megtartott szerkezet röplabda pétanque sétány

szertár

palántázó stég

iroda

mosdók

kacsakő pálya

öltözők üzemeltetés

ösvény 3

vizesblokk

bicikli tároló

ideiglenes bár/színház

pad

faiskola

kocsma udvar

kocsma

ösvény 2

rendezvény tér feltört beton burkolat biciklis crosspálya

üvegház

játszótér

előtető kispályás foci

elektromos fogadó/trafó

parkoló

porta

helyszínrajz 1:500

szánkódomb

alkalmazott eszközkészlet

anyaghasználat / újrahasznosítás

eredeti állapot

ÉPÍTÉSZETI KARAKTER A kíméletes átalakítás az építészeti karaktert is érinti. Nem szeretnénk, ha a téglagyár törökbálinti története végleg feledésbe merülne, ellenkezőleg, múltját az építészeti karakter fontos elemeként szeretnénk használni. A különböző épületrészek egyszerűen átalakíthatók az új funkciókra, részben kibontásokkal, részben homlokzati finomhangolással, részben ház a házban elven. Célunk nem egy minden kényelemmel ellátott sport- és szabadidő központ létrehozása (abból van több is a környéken), hanem egy sokkal nagyobb szabadsági fokkal rendelkező, laza szerkesztésű, olcsó és praktikus anyagokat használó, a hátsókertek ismerős világát és fesztelenségét kereső hely megteremtése, ennek minden építészeti következményét is felvállalva. Befejezetlen, de minden változásra érzékenyen reagáló, nyitott struktúra (nem romkocsma, nem stíl). A szabadság ígérete egy túlszabályozott, befelé forduló kertvárosban.

telepítendő növényzet

A téglagyár felhagyott területe Törökbálinton a Tükörhegy és az Újtelep közé ékelődik be. Értelmezhető tájsebként, de elgondolható szokatlan adottságú természeti környezetként is. Elhelyezkedése nem mutatja indokoltnak klasszikus városi park létrehozását. A szuburbanizáció adottságai miatt mem számíthat jelentős látogatottságra, de ennek erőltetése véleményünk szerint nem is indokolt. Sokkal nagyobb szükség volna egy olyan közcélú fejlesztésre, ami a környékbeli lakók talán meg sem fogalmazott igényét, az otthonosság érzetének növelését célozza. Tervünk egy olyan építészeti beavatkozás lehetőségét veti fel, mely a kis közösségek aktivitását segíti, megkeresi az ide kívánkozó területhasználati lehetőségeket. Az alapvető kérdés persze nem építészeti. Jelenleg megjósolhatatlan, hogy a terület gazdasági potenciálja a tulajdonost intenzív beépítésre vezeti, vagy a jelenlegi csendet lassú fejlődés követi, a környező élet finoman beszivárog a területre. Utóbbi esetben (merthogy ennek drukkolunk) az életminőség javítását hosszú távon, kis lépésekben képzeljük el az érintettek bevonásával. Emiatt tervünk nem annyira konkrét funkciókat, sokkal inkább eszköztárat jelenít meg, mely a tervezés később kialakuló csapásirányai szerint részleteiben tovább változik, gazdagodik, pontosodik, minél érzékenyebben lekövetve a köz-

ben felmerülő igényeket. Fentiek miatt kulturális helyett inkább szubkulturális területeket érintünk, egyesületi sport helyett tömegsportra, annak is a városi grundok környékéből táplálkozó sajátos kisvárosi változatára gondoltunk, átlagos közösségi igények kiszolgálása helyett a helyszínhez köthető rétegigények felvállalását és segítését javasoljuk. HELYSZÍN A tervezési terület két könnyen megkülönböztethető egységre osztható. Egyik a gyárépületek geometrikus területe, mely kiterjed a főút felé is, másik a park oldott karakterű területe a tóval. Városépítészeti megközelítésünk alapelve a sebgyógyítás. A gyár épületeiben rejlő lehetőséget úgy próbáltuk felszínre hozni, hogy kisebb bontások után a kisvárosi léptékhez jobban közelítő elemekre tagoltuk, a kívánkozó használatnak megfelelően finoman áthangoltuk. Az így létrejövő épületszövet immár rokonságot mutat a családi házas beépítéssel, a használat sokfélesége tovább segítheti a korábban elszakadt területrészek összekapcsolását. A parkban ugyanez az elv érvényesül. Önmagukba záródó sétányok helyett (mellett) a kisvárosi utcákat gyalogösvényekként vezetjük át a parkon, melyek sajátos geometriájukkal a meglévő utcahálózat részévé válhatnak, gazdagíthatják azt.

HASZNÁLAT A városépítészetben is szerencsére meghaladott zoning-elv helyett minél több korcsoport, minél változatosabb területhasználatát tennénk egyszerre lehetővé, a kis helyi közösségek szabadon keveredhetnének a területen. Váratlan interakciók, szokatlan ismeretségek révén a kisvárosi élet legszebb arca mutatkozna itt meg. A funkciók egy csoportja a terület életre keltését célozza meg. A töredezett betonplaccok folyamatos javításával részben szabad használatú, részben bérelhető, néhol fedett sportpályák jöhetnek létre, öltözővel, szertárral. A csarnokrészek földszintjét loft-szerűen vehetnék használatba. Az emeleten minimális felszereltségű amatőr hangstúdió alakítható ki, melyet garázsbandák használhatnának. A kisebb épületek is hasznosulnának: az egyikben agyagozó műhely, a tóhoz közeli részen szaunaház, a biciklút mellett kis kerékpárjavító műhely alakítható ki, kölcsönzővel és persze egy kiskocsma, kerthelyiséggel. A szabadtér is benépesülne, a közeli óvoda játszóteret kaphatna, a rézsű mellett csúszdákkal, szánkódombbal, korcsolyapályával, máshol bmx pálya, az épített tereptárgyak között tűzrakóhely, piknik-terület, kugli pálya, a tóban kacsakő bajnokság, a dombon sárkányeregetés.

bontandó részek

tervezett állapot

új funkciók

gyárépület átalakulása

helyszínrajz 1:1500

A funkciók egy másik csoportja a terület rehabilitálását segítheti. A jelenleg terméketlen talaj javítása összekapcsolható egy sajátos funkcióval, melyet városi faiskolának neveztünk el. Őshonos, a helyszíni körülményeket jól tűrő fajták és cserjék folyamatos betelepítésével és cseréjével egy önfenntartóan működő rendszer hozható létre saját kisközponttal, irodával, öltözővel, szerszámtárolóval, palántázó üvegházzal, művelt kertrészekkel. Az egész rendszert a helyi önkéntesség és a nonprofit (vagy kis hasznot hozó) működés helyi adottságokra alapozó változataként képzeltük el. Szinte mindenki önkéntes, de a munkáját nem (nem csak) szívességből végzi. Közösségi munkáért (nem közmunka!), szemétszedésért, takarításért, ügyeletért, palántázásért, gazolásért (stb.) cserébe pályabérlet, a faiskolából facsemete, cserje, a növényházból gyümölcs, zöldség, virág, a kiskocsmából sör, piknikkosár (stb.) kapható. Az önkormányzat szervezeti hátteret (pályázati forrásból némi segítséget) ad, a tulajdonos a területet, mely a használat során fokozatosan felértékelődik a parkterület rehabilitációja mellett.

lazítják azt. Alkalmazható lejtőn is, ekkor talajmegkötő, eróziógátló szerepe van. Előnye, hogy beszerzés, szállítás és szétterítés nélküli szerves trágyához jutunk, a tápanyagbevitel költséghatékonyan, helyben oldható meg. A park magában hordozza a folyamatos változás lehetőségét. Ez a befejezetlenség szabaddá teszi a tájat: nem magyarázza túl a jövőjét, kitárul a használói gondoskodás felé, sőt igényli azt. A PARK Az egykori bányagödör partfalai mentén a tavat kétszintes ösvényrendszer keretezi, puha csuklópontokon keresztül csatornázza be a megközelítési útvonalak járóit. A terület feltárulása eltérő élményt nyújt a főút és a lakóterületek irányából. A város felől az egykori csarnoképület fellazított szerkezete szűri át magán a látogatót, a magántelkek irányából, magaspontokon érkezve egyszerre tárul fel a rekultivált bányaterület és a tó látványa, a ki-

látópontokat a terepadottságok kivételes helyzetbe emelik. Az aktív elemek: a játszótér, a csúszdák, a szánkódomb és a bmx pálya a városközponti oldalra kerültek. A zöldtrágyázás revitalizáló hatását összekötöttük a park területének növénytelepítési megoldásával: a területen olyan, nagy kiterjedésű, szőnyegként működő növényfelületeket mutatunk be, amelyek néhány hónap növekedés után beforgathatók a talajba. Az erre legalkalmasabb növények például a zöldborsó, a bíborhere, a rozs, az olaszperje vagy a napraforgó. Sajátos tulajdonságuk, hogy levélzetükben megkötik a tápanyagokat, a pillangósvirágúak (mint a borsó) a nitrogént is, és bejuttatják a talajba. Így a már elindult természetes növényesedést is megóvjuk. A park cserje- és lombkoronaszintjét egy sajátos elképzelés kelti életre. A városi faiskola diffúz ültetvényei egyúttal a park fái. Nem a hagyományos értelemben vett faminőség elérését célozzák, a közösség érdekében, alacsony profittal működnek, később a helyi kerteket gazdagítják, őshonos fajtákat nevelnek.

közösségi szauna kilátó

röplabda

kerámia műhely

téglagyári capriccio

bicikli szervíz

élő józsef, mezey tamás, pingpongszabó gyöngyvér, szigeti nóra mester: kalmár lászló

mixxii 2014

megtartott szerkezet röplabda pétanque

palántázó iroda

téglagyári capriccio

TÁJÉPÍTÉSZETI KARAKTER A művelés alól kivont bányák esetében a rekultiváció a további talajerózió megfékezését jelenti. Tájalakítási szempontból célunk a bányászati tevékenységből adódó téri idomok megtartása, a lemosódás mérséklése érdekében való stabilizálása volt. Ez a terepidomok éleinek elsimítását, finomítását (lankásítását) is jelenti, éppúgy, mint a növényzettel való megkötését. Az agyagtalaj igen kötött, a vizet és levegőt alig engedi át: nagy melegben rögösödik, nedves időjárás esetén összetapad. Mindemellett nagyon jó kémiai tulajdonságai vannak, jó tápanyagmegtartó, raktározó - fellazítás után az egyik legjobb minőségű, termékeny talajtípus. A park rendezésében ez a potenciál, a talaj újra termővé tétele kulcsszerepet kap. Az egykori bánya kötött talajának szerkezetét javítani például szerves hulladék (komposzt) bedolgozásával lehet. Ezen az elven alapul az ún. zöldtrágyázás, amikor az erre a célra vetett növényeket magérés előtt a talajba forgatják, ezáltal humusszal gazdagítják,

mixxii 2014

élő józsef, mezey tamás, szabó gyöngyvér, szigeti nóra mester: kalmár lászló

szertár mosdók öltözők

üzemeltetés

vizesblokk

Élő József, Mezey Tamás, Szigeti Nóra, Szabó Gyöngyvér, Kalmár László bicikli tároló

ideiglenes bár/színház

kocsma udvar

kocsma rendezvény tér feltört beton burkolat üvegház

előtető

szépreménység-szöszkék a Mesteriskolán otthon vagyunk, és ahol otthon van az ember, ott szabadabb. Idõnként a

gyárépület átalakulása


Törökbálinton két tó van. Jelen pályázat keretében a kisebbik – a téglagyári – tó környezetének rendezésére kell javaslatot tenni. Magától értetődő első lépés a másik tavat – a Törökbálinti-tó nevűt – megvizsgálni. Az első odavezető úton, pár jól fésült ipari épület véletlen megtekintése (eltévedés) után sikerült a sorompót és a csíkos napernyős őrbódét megtalálni. Felzötykölődtem a murvás parkolóba, majd lecsorogtam a víz felé a térköves-pados sétányhoz. Teljes nyugalom. A tó végén valamiféle hatalmas épületkorpusz tükröződött a vízen, balra ketten napoztak, jobbra pedig nádcsomók és horgászstégek váltották egymást. Mindjárt a sétány elején egy információs tábla tájékoztat, hogy a 21. században milyen módon fog várossá fejlődni a tó és környezete. LIGET“Egy, (RÉZSŰ)a tájat pengeélesen metsző tó vagy folyó vízvonala A tervezésiremek feladatot számos ellentmondás és kontrasztfehér feszíti. A hullámok bányaterület egy kivájt seb a hegyben, az ipari terület egy kiharapott darab a megváltoztatni, lakóövezetben. Holdbéli csak alapvonal. A tajtékos vagy a sárgás homokföveny sem képes kietlen táj egy olyan település szívében, melyet egyébként zöldövezetként ismerünk. 11 hektár terül el üresen az ország legforgalmasabb autópályájától lépésekre, felerősíteni tudja. E vonal alatt a vízfelület, fölötte a magas ég, köztük egy dűne-csík, egy partra húzott csónak, egy kunyhó teteje, amely alig mer az egyforma sík fölé Magyarország második leggazdagabb településének középpontjában. emelkedni – ez elég a legnagyobb hatású képhez. Az ellentétek könnyen feloldhatók, ha nem vesszük figyelembe a megváltozott gazdasági környezetet. Az M1-es melletti szellemváros képe és a magára hagyott épületek fokozott óvatosságra intenek, ha 11 hektár hasznosítására kell tervet készíteni. Bármely út, mely levezet a vízhez, bármely bevágás,téglagyári amelybe egy apatak torkollik, bármely nádas, légyen félig homokba bármely Ebben a kontextusban hosszú távú hasznosításbámely sikerességekökénybokor, olyan szerteágazó, mint egy meteorológiai prognózis. Nembár látható bizonyosan, milyen – temetve, a terület léptékéhez jól illeszthető – funkció tud hosszúarra, távon gazdaságosan fenntarthatóanadja üzemelni. parti domb, bármely fa, amelynek koránáját visszatükrözi a víz, alkalmas hogy százésváltozatát az új képek „eszméjének”. Ebben az alapvonalban tárul föl a Javaslatunk így egy köztes állapot megjelenítése. Célunk a kialakult értékeket konzerválni, és olyan – időben nem végleges – kialakítást létrehozni, amely a területhasználat legtisztábban és legkönnyedebben az, amit egy táj „festőiségének” neveznek. ” megváltoztatni, nulladik lépése. Ez egy kísérlet, amelynek eredményességét 10 év után értékelve könnyebben meg lehet határozni a felhasználás végleges módját. vízvonala remek alapvonal. A tajtékos fehér hullámok vagy a sárgásmegkezdésének homokföveny sem képes csak KILÁTÓ

TÉRMETSZET M 1:2000

KILÁTÓ

ÁTKÖTÉS “Egy, GYALOGOS a tájat pengeélesen metsző tó vagy folyó Ratzel felerősíteni tudja. E vonal alatt a vízfelület, fölötte a magas ég,Friedrich köztük egy dűne-csík, egy partra húzott csónak, egy kunyhó teteje, amely alig mer az egyforma sík fölé emelkedni – ez elég a legnagyobb hatású képhez. BÁNYATÓ két tóbámely van. Jelen pályázat keretében a kisebbik a téglagyári – tó temetve, környezetének Bármely út, mely levezet a vízhez, bármely bevágás, amelybeTörökbálinton egy patak torkollik, kökénybokor, bármely nádas, légyen –bár félig homokba bármelyrendezésére kell javaslatot tenni. Magától értetődő első lépés a másik tavat – a Törökbálinti-tó nevűt – megvizsgálni. parti domb, bármely fa, FEDETT-ZÁRT amelynek koránáját visszatükrözi a víz, alkalmas arra, hogy száz változatát adja az új képek „eszméjének”. Ebben az alapvonalban tárul föl a TERMÉSZETES PARKERDŐ Az első odavezető legtisztábban és legkönnyedebben neveznek. ” úton, pár jól fésült ipari épület véletlen megtekintése (eltévedés) után sikerült a sorompót és a csíkos napernyős őrbódét megtalálni. Felzötykölődtem CSARNOKTÉR az, amit egy táj „festőiségének” PATAKMEDER Friedrich Ratzel a murvás parkolóba, majd lecsorogtam a víz felé a térköves-pados sétányhoz. Teljes nyugalom. A tó végén valamiféle hatalmas épületkorpusz tükröződött a vízen, balra JÁTÉKTÉR

PARKERDŐ

KILÁTÓ

LIGET (RÉZSŰ)

LIGET (RÉZSŰ)

GYALOGOS ÁTKÖTÉS

BÁNYATÓ

GYALOGOS ÁTKÖTÉS

PARKERDŐ

NÁDAS

ketten napoztak, jobbra pedig nádcsomók és horgászstégek váltották egymást. Mindjárt a sétány elején egy információs tábla tájékoztat, hogy a 21. században milyen

FEDETT-NYITOTT (MOBILpályázat BURKOLAT)keretében a kisebbikmódon Törökbálinton két tó van. Jelen – a téglagyári – tó környezetének rendezésére kell javaslatot tenni. Magától értetődő első lépés a másik fog várossá fejlődni a tó és környezete. tavat – a Törökbálinti-tó nevűt – megvizsgálni. A tervezési feladatot számos ellentmondás és kontraszt feszíti. A bányaterület egy kivájt seb a hegyben, az ipari terület egy kiharapott darab a lakóövezetben. Holdbéli Az első odavezető úton, pár jólFEDETT-NYITOTT fésült ipari épület véletlen megtekintése sikerült szívében, a sorompótmelyet és a csíkos napernyős őrbódét megtalálni. Felzötykölődtem BURKOLT kietlen táj(eltévedés) egy olyanután település egyébként zöldövezetként ismerünk. 11 hektár terül el üresen az ország legforgalmasabb autópályájától lépésekre, JÁTÉKTÉR CSARNOKTÉRa víz felé a térköves-pados sétányhoz. Teljes nyugalom. A tó végén valamiféle hatalmas épületkorpusz tükröződött a vízen, balra a murvás parkolóba, majd lecsorogtam INFO “NAGYRÉT” Magyarország második leggazdagabb településének középpontjában. ketten napoztak, jobbra pedig nádcsomók és horgászstégek váltották egymást. Mindjárt a sétány elején egy információs tábla tájékoztat, hogy a 21. században milyen Az ellentétek könnyen feloldhatók, ha nem vesszük figyelembe a megváltozott gazdasági környezetet. Az M1-es melletti szellemváros képe és a magára hagyott módon fog várossá fejlődni a tó és környezete. épületek fokozott ha 11 hasznosítására kell tervet készíteni. A tervezési feladatot számos ellentmondás és kontraszt feszíti.téglagyári A bányaterület egy kivájt seb aóvatosságra hegyben, azintenek, ipari terület egyhektár kiharapott darab a lakóövezetben. Holdbéli SPORTPÁLYA Ebben a kontextusban távú hasznosítás sikeressége olyan szerteágazó, mint egy lépésekre, meteorológiai prognózis. Nem látható bizonyosan, milyen – a terület léptékéhez kietlen táj egy olyan település szívében, melyet egyébként zöldövezetként ismerünk.a hosszú 11 hektár terül el üresen az ország legforgalmasabb autópályájától jól illeszthető – funkció tud hosszú távon gazdaságosan és fenntarthatóan üzemelni. TERMÉSZETES középpontjában. HOSSZÚRÉTI PATAK második leggazdagabb településének Magyarország PATAKMEDER Javaslatunk így egy köztes állapot megjelenítése. Célunk a kialakult értékeket olyan – időben nem végleges – kialakítást létrehozni, amely a területhasználat Az ellentétek könnyen feloldhatók, ha nem vesszük figyelembe a megváltozott gazdasági környezetet. Az M1-es melletti szellemváros képekonzerválni, és a magáraéshagyott megkezdésének nulladik lépése. Ez egy kísérlet, amelynek eredményességét 10 év után értékelve könnyebben meg lehet határozni a felhasználás végleges módját. téglagyári épületek fokozott óvatosságra intenek, ha 11 hektár hasznosítására kell tervet készíteni. Ebben a kontextusban a hosszú távú hasznosítás sikeressége olyan szerteágazó, mint egy meteorológiai prognózis. Nem látható bizonyosan, milyen – a terület léptékéhez jól illeszthető – funkció tud hosszú távon gazdaságosan és fenntarthatóan üzemelni. Javaslatunk így egy köztes állapot megjelenítése. Célunk a kialakult értékeket konzerválni, és olyan – időben nem végleges – kialakítást létrehozni, amely a területhasználat VEGYES FORGALMÚ megkezdésének nulladik lépése. Ez egyÚT kísérlet, amelynek eredményességét 10 év után értékelve könnyebben meg lehet határozni a felhasználás végleges módját. PARKOLÓ

FEDETT-ZÁRT BÁNYATÓ

TERMÉSZETES PATAKMEDER TERMÉSZETES PATAKMEDER

FEDETT-ZÁRT CSARNOKTÉR

JÁTÉKTÉR FEDETT-NYITOTT

CSARNOKTÉR

JÁTÉKTÉR FEDETT-NYITOTT

INFO INFO

BURKOLT JÁTÉKTÉR

NÁDAS (MOBIL BURKOLAT) WIENERBERGER - GYÁRTELEP ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI HELYSZÍNRAJZTÖRÖKBÁLINT, M 1:2000

NÁDAS (MOBIL BURKOLAT) FEDETT-NYITOTT CSARNOKTÉR

BURKOLT JÁTÉKTÉR

FEDETT-NYITOTT CSARNOKTÉR

BALÁZS MARCELL

BARANYI ÁGNES

HUTTER DÓRA

SÁMSON RITA

LÉVAI TAMÁS

Mobil elemekből változatosan kialakítható járó és lelátó felületek

“NAGYRÉT”

“NAGYRÉT”

SPORTPÁLYA TERMÉSZETES PATAKMEDER

HOSSZÚRÉTI PATAK

SPORTPÁLYA HOSSZÚRÉTI PATAK

TERMÉSZETES PATAKMEDER

VEGYES FORGALMÚ ÚT

VEGYES FORGALMÚ ÚT PARKOLÓ

PARKOLÓ FLORA ÉS FAUNA Az ember alkotta domborzatával, a víz térhódításával és a vegetáció igyekezetével a természet óva int minket a kialakult értékek figyelmen kívül hagyása ellen. A biológiai aktivitás értékének növelése érdekében elengedhetetlen a hosszú távú folyamat támogatása. A jelenlegi degradált és tápanyagban szegény talajon is már megjelent a ruderális gyomtársulás, különböző értékű pionír egyedekkel. A természetes szukcessziós folyamatok felgyorsításának érdekében a természetben lezajló folyamatokat kell alapul venni. A lágyszárú növények és kisebb cserjecsoportok megtelepedése megteremti azt a mikroklílmát és apró társulásokat, melyek előkészítik a területet az értékesebb fajok elszaporodására. Az egyre gazdagabb és szintezettebb növénytársulás elmaradhatatlan társa az állatvilág. Az egymást folyamatosan kiszolgáló flóra és fauna további segítője lehet maga az ember. - A vízmosásokkal terhelt csúszós lejtők megfogása lejtők finom tereprendezéssel javítható - a szukcessziós folyamat beindítására a környék mezőinek kaszáléka jó szaporító anyag lehet - a lágyszárú növények talajba juttatott humusztartalmuk után jó talajfogó, terjedő tövű csemeték vagy magoncok telepítése lehetséges - a degradált talaj tápanyag utánpótlással tovább javítható - a növényzet megtelepülése a kezdeti periódusban a tó vizéből nyerve öntözéssel segíthető - nagyobb facsemeték ültetésénél komolyabb talajjavítás, talaj-előkészítés nélkülözhetetlen - a vizes élőhelyek menti szukcesszió gyorsabb, látványosabb, de a nádas kezdeti telepítésével és halak betelepítésével nagy vonzerő alakítható ki

HELYSZÍNRAJZ M 1:2000

HELYSZÍNRAJZ M 1:2000

Mobil elemekből változatosan kialakítható járó és lelátó felületek Mobil elemekből változatosan kialakítható járó és lelátó felületek

TÉRMETSZET M 1:2000

Balázs Marcell, Baranyi Ágnes, Sámson Rita, Hutter Dóra, Levai Tamás FLORA ÉS FAUNA Az ember alkotta domborzatával, a víz térhódításával és a vegetáció igyekezetével a természet óva int minket a kialakult értékek figyelmen kívül hagyása ellen. A biológiai aktivitás értékének növelése érdekében elengedhetetlen a hosszú távú folyamat támogatása. FLORA ÉS FAUNA A jelenlegi degradált és tápanyagban szegény talajon is már megjelent a ruderális gyomtársulás, különböző értékű pionír egyedekkel. A természetes szukcessziós Az ember alkotta domborzatával, a víz térhódításával és a vegetáció igyekezetével a természet óva int minket a kialakult értékek figyelmen kívül hagyása ellen. A folyamatok felgyorsításának érdekében a természetben lezajló folyamatokat kell alapul venni. biológiai aktivitás növelése a hosszú távú támogatása. A lágyszárú növények és kisebb cserjecsoportok megtelepedése megteremti azt aértékének mikroklílmát és apróérdekében társulásokat,elengedhetetlen melyek előkészítik a területet az folyamat értékesebb fajok


Kós-teremben, de fõleg a pincében és a Monyóban fülig ér a salsa, a rumba és a habanera (popélet). Azután az

Kun Tamás, Kovács Dávid, Kovács Barbara, Takács Dániel, Golda János


helyszínrajz M=1:40000 / téglagyárak Magyarországon bányaterület / Matthias Heiderich: Kali Revisited http://www.matthias-heiderich.de/kali/avi3xg4hqire630srck1qpac2tuqig

helyszínrajz M=1:5000 / Andrea Rovatti: Dune http://www.andrearovatti.it rekultivált iparterület / Matthias Heiderich: A7 Southbound http://www.matthias-heiderich.de/a7-southbound/3j33q32eedu6ka9pmdsd8wgs9ukv33

VALÓSÁG Ha megvizsgáljuk Törökbálint címerét, olyan hagyományos használatok attribútumait figyelhetjük meg, amelyek az 1990es évektől gyors ütemben tűntek el a város életéből (tölgyerdők, eke és gabona, szőlőtermesztés). A nagy kiterjedésű külterületeket mára jórészt felélték a szuburbanizációs folyamatok tipikus főszereplői: az autópályák, az azóta lassan elnéptelenedő kereskedelmi üzletközpontok, a zöldmezős beruházással épülő irodaházak, és az azóta is zárványként működő lakó beépítések. A világgazdasági válság illetve a szuburbanizáció lassulásának hatása a városban is jól érzékelhető. Könnyen belátható, hogy az építés és terjeszkedés kora után a fenntartás és megfontolt fejlődés kora következhet. Ez esetben nem valamiféle hedonikus fenntarthatóság csillogásáról beszélünk, hanem a kijózanító számokon alapuló racionális gazdálkodásról. Ahogyan a tégla illetve a téglagyár az építés szimbolikus alapeleme és motorja, úgy az átértelmezett téglagyár és agyagbánya a fenntarthatóság egyik kiindulási pontja lehet. Törökbálint életében az egykori nagyközség által körülnőtt téglagyári terület periférikus, elzárt helyzetű maradt, kiemelt közösségi funkciók ellátására helyzetéből adódóan nem alkalmas. Törökbálint jelenlegi is formálódó középpontjával nem konkurálhat. Célunk egy intenzív, nyitott, regeneratív célú mezőgazdasági-ipari hasznosítás létrehozása az egykori Gazdagdűlő területén.

UTÓMUNKÁLATOK Az utómunkálatok a rekultiváció utolsó lépése, amikor egy területre ténylegesen visszaköltözik az élet. Munkálat, tehát energiabefektetést és gondoskodást igényel. Az utómunkálatok kifejezést használja ugyanakkor Nicolas Bourriaud művészetkritikus és kurátor is azonos című könyvében: “Utómunkálatok... Az “utó” előtag nem jelez semmiféle tagadást, sem ENERGIA meghaladást, tevékenységi területet, magatartást a nyolcvanas évek eksztatikus fogyasztója helyét A csarnokok egyfajta tetőszerkezetén, a burkolt üzemi tér felett (ajelöl… fedett-nyitott tér fedéseként is szolgál) valamint átadja a megfelelő, az intelligens és potencionális fogyasztónak”. A művészetet újradefiniáló meglátásai könnyen átfordíthatóak az délnyugati tájolású, kitermelt felforgató domboldalon napelemeket telepítünk. Ez utóbbi területrész jelenlegi lejtése gazdaságossá építészet nyelvére. Tervünk nem új formák létrehozásátdomboldalon célozza meg,az hanem a meglévő elemek felhasználásával, teszi a cellák telepítését, és lehetővé teszi a napsütötte árnyékot is igénylő fűszernövények termesztését. Az farm átértelmezésével solar készít új forgatókönyvet. A felhagyott gyár épületei és területe felhasználható, átprogramozható, belakható energiatermelő rendszer részét képző solar inverter, illetve a rendszer egyéb elemei (vezérlés) a Téglagyári Tó felőli kisebb anélkül, hogy formát keresnénk hozzá. A hagyományos értelemben vett építészet kelléktárát nélkülöző, helyette a lebontást meglévő épületekben kapnak helyet. A megtermelt elektromos energia a teljes üzem energiaigényét fedezi, az energiafeprogramozó szemlélet eredménye a gyárat belakó rekultivációs erőmű. lesleget további városi használatokra biztosítjuk.

helyszínrajz M=1:5000 / kiterjedés / Andrea Rovatti: Snow http://www.andrearovatti.it helyszínfotó

helyszínrajz M=1:5000 / Andrea Rovatti: Stones http://www.andrearovatti.it Golden Repair / Kintsuguroi http://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi

REKULTIVÁCIÓ A tervezési területen a téglagyár végleges bezárásakor lezajlott a jogszabály által előírt technikai és biológiai rekultiváció, ennek ellenére a felsebzett, sorsára hagyott táj jelentős ökológiai deficitként értelmezhető (a felesleges meddő talaj visszaterítése nem állítja vissza a terület eredeti termőképességét). A rekultiváció egy terület újraművelése, újrahasznosításra való alkalmassá tétele, mely során talajbiológiai, talajkémiai, vízgazdálkodási tulajdonságai fokozatosan visszaállhatnak a bányászati használat előttit megközelítő értékre. Magyarország legfontosabb megújítható erőforrása a termőtalaj, melynek értéke a nemzeti vagyon egyötöde, az ismert ásványi nyersanyagok több mint kétszerese. Talajkészleteink mennyisége folyamatosan csökken, a termőterület csökkenés a ma jellegzetes folyamata. Becsült adatok szerint az országban 300 ezer hektár terület lenne visszanyerhető, rekultiválható.

helyszínrajz M=1:5000 IDŐ + MATEK naperőmű / Sevilla, http://en.wikipedia.org/wiki/PS10_solar_power_plant Tervünk a terület 25 Spanyolország évig tartó ökológiai aktiválását vetíti előre. A telken összesen 25 000 m2 napelemet helyezünk el, ezek éves összteljesítménye 7.500 MWh. A 2,5 milliárd forintos beruházás a kormányzati energiapolitika és a változó energiaárak függvényében 10-15 év alatt térül meg. GOMBA A gombák eukarióta sejtekből álló élőlények, tervünkben mint kiemelten fontos, a rekultivációt indukáló és gyorsító A gombatermesztésre hasznosított meglévő csarnok több szintjén összesen 12 000 m2-en folyhat termelés. A havonta cserélt kapu-fajként szerepelnek. Legfontosabb lebontó szerepük, mely a szaprofita gombák feladata. A gombák jelentősek a használt komposztos zsákokból évente 36 000 m3 termőföld teríthető el szakaszosan a teljes bányászati területen, ez egy év természet körforgásában, a szerves anyagok lebontása az egyik fontos feltétele a talajkeletkezésnek, vagy adott esetben a alatt 30 cm új földtakarót, 25 év alatt pedig tömörítéssel és tömörödéssel számolva hozzávetőlegesen 1,5-2,0 m talajremediációnak. A magasabb rendű növényeknek közvetlen hasznuk is van a gombákból, sok gomba ugyanis termőföld-réteget jelent. szimbiózisban él a gyökerekkel, elsősorban a fás növényekkel, a gombafonalak így működnek a növények közti információáramlás idegrendszereként. Az élősködő gombák is nagy jelentőségűek, nagy szerepük van a természetes kiválaszA minimax algoritmussal (amely egyetlen algoritmust használva a sakkozásra kifejlesztett számítógépek egyaránt képesek tódásban, szabályozzák a bizonyos szempontból káros szervezetek túlszaporodását a természetben. megverni a legfelkészültebb nagymestereket és a legdörzsöltebb utcai sakkozókat) a játékelmélet foglalkozik. Egyszerű elve víztározó A gombatermesztés jövedelmező, az EUami által speciális programokban dinamikusan fejlődő mezőgazdasági szerint azt a lehetőséget kell választani, minimalizálja a maximális támogatott, veszteséget (felfogható tehát a minimális nyereség húzóágazat Európa-szerte, főkéntfelhasználása Lengyelországban. A alapján magyarországi gombatermesztés az utóbbi évtizedben maximalizálásaként is). A terület ezen elv folyamatos és kiszámíthatóazonban nyereséget termelő tartalékotmind hoz mennyiségben, mind minőségben jelentősen elmaradt az európai élvonaltól. Ennek elsődleges oka a gyártás létre. technológiájának elavulása: a hagyományos pincés termesztés nem képes felvenni a versenyt a klimatizált termelősátrakban, emeletes polcokonterület folytatott un. Holland technológiával. Atöbb 25 év múlva létrejövő az akkori tendenciák és igények függvényében visszailleszthető a városi szövetbe. A 25 év A tervezési területtehát nyugati csarnokának e hatékonyabb termesztési technológia javasoljuk. köztes használata válaszolni próbál hasznosítását a Reischl Gábor anekdotájában felmerülő, manapság továbbgondolásával egyre gyakrabban feltett A meglévő szerkezetet elsődleges védő burokként értelmezve a nagy kérdésre: “Nem az a kérdés, hogy mi lesz, hanem hogy addig mi lesz?”.belmagasságú csarnokteret több szinten, modulárisan felépített polcrendszerrel töltöttük ki. A moduláris egységek a termeléshez szükséges, szigorúan klimatizált teret minimális méretűre szűkítik, a temperált csarnoktér védelme miatt fenntartásuk jóval kevesebb energiát igényel. A gombatermesztés kiegészítő funkciói (csíráztató labor, csomagolóüzem, iroda, szociális blokk) szintén a csarnok északi toldaléképületeiben raktár kapnak helyet.

helyszínrajz M=1:5000 / Andrea Rovatti: Dune http://www.andrearovatti.it rekultivált iparterület / Matthias Heiderich: A7 Southbound http://www.matthias-heiderich.de/a7-southbound/3j33q32eedu6ka9pmdsd8wgs9ukv33

Törökbálint, Wienerberger-gyártelep _ Utómunkálatok UTÓMUNKÁLATOK Az utómunkálatok a rekultiváció utolsó lépése, amikor területre ténylegesen visszaköltözik Herczeg László - Kronavetter Péter -egy Mihály Eszter - Vörös Tamás az élet. Munkálat, tehát energiabefektetést és gondoskodást igényel. Az utómunkálatok kifejezést használja ugyanakkor Nicolas Bourriaud művészetkritikus és kurátor is azonos című könyvében: “Utómunkálatok... Az “utó” előtag nem jelez semmiféle tagadást, sem ENERGIA egyfajta tevékenységi területet, magatartást jelöl… a nyolcvanas évek eksztatikus fogyasztója átadja helyét meghaladást, A intelligens csarnokok és tetőszerkezetén, a burkolt üzemi tér felettA(aművészetet fedett-nyitott tér fedéseként is szolgál) valamint a megfelelő,az az potencionális felforgató fogyasztónak”. újradefiniáló meglátásai könnyen átfordíthatóak délnyugati tájolású, kitermelt domboldalon napelemeket telepítünk. Ez utóbbi területrész jelenlegi lejtése gazdaságossá építészet nyelvére. Tervünk nem új formák létrehozását célozza meg, hanem a meglévő elemek felhasználásával, teszi a cellák telepítését, lehetővé teszi aAnapsütötte árnyékotfelhasználható, is igénylő fűszernövények termesztését. Az átértelmezésével készít újésforgatókönyvet. felhagyottdomboldalon gyár épületei az és területe átprogramozható, belakható energiatermelő rendszer részét képző inverter, illetve a rendszer egyéb elemei (vezérlés)nélkülöző, a Téglagyári Tó felőli kisebb anélkül, hogy formát keresnénk hozzá.solar A hagyományos értelemben vett építészet kelléktárát helyette a lebontást meglévő épületekben kapnak helyet. A megtermelt elektromos energia a teljes üzem energiaigényét fedezi, az energiafeprogramozó szemlélet eredménye a gyárat belakó rekultivációs erőmű. lesleget további városi használatokra biztosítjuk.

1

Fenes Tamás DLA doktori dolgozata, melyben a távol keleti Kintsukuroi művészetéről ír, más szemszögből világíthatja ugyanezt az elvet: “Kintsukuroi megfordítja a létrehozás folyamatát. Az amúgy már értéktelen tárgyat emeli fel ismét azáltal, hogy annak darabjait valamilyen értékes anyaggal (pl. arannyal) egyesíti újra. A Kintsukuroi elvei mentén újra összeállított tárgy megmutatja a tárgy fizikai és gondolati újrateremtődését. Míg formailag helyreáll az eredeti állapot, jelentését tekintve megváltozik a tárgy. Ennél a formálási vonulatnál a régi-új relációk tekintetében sajátos a helyzet. Az új a régivel egyensúlyban, annak sajátosságait figyelembe véve hoz létre olyan új alakítást, ami a régi egységekből épül fel, de annál értékesebb végállapotot eredményez. Ha ezt a folyamatot nem egyetlen tettre vagy időpillanatra vonatkoztatjuk, létrejöhet egy olyan folyamatosságkép, melyben a tárgy képes önnön tartalmának megtartására, és a folyamatos integrációra. Ehhez feltételezzük, hogy a kiegészítés a tárggyal azonossá válik.“

Fenes Tamás DLA doktori dolgozata, melyben a távol keleti Kintsukuroi művészetéről ír, más szemszögből világíthatja ugyanezt az elvet: “Kintsukuroi megfordítja a létrehozás folyamatát. Az amúgy már értéktelen tárgyat emeli fel ismét azáltal, hogy annak darabjait valamilyen értékes anyaggal (pl. arannyal) egyesíti újra. A Kintsukuroi elvei mentén újra összeállított tárgy megmutatja a tárgy fizikai és gondolati újrateremtődését. Míg formailag helyreáll az eredeti állapot, jelentését tekintve megváltozik a tárgy. Ennél a formálási vonulatnál a régi-új relációk tekintetében sajátos a helyzet. Az új a régivel egyensúlyban, annak sajátosságait figyelembe véve hoz létre olyan új alakítást, ami a régi egységekből épül fel, de annál értékesebb végállapotot eredményez. Ha ezt a folyamatot nem egyetlen tettre vagy időpillanatra vonatkoztatjuk, létrejöhet egy olyan folyamatosságkép, melyben a tárgy képes önnön tartalmának megtartására, és a folyamatos integrációra. Ehhez feltételezzük, hogy a kiegészítés a tárggyal azonossá válik.“

kertészet

A gombák komposztanyagának összeállítása, keverése és darálása a terület déli sarkában lévő megcsonkított, fa fedélszékű csarnokban kap helyet. A komposztanyag forrásait a törökbálinti lóistállók trágyája, helyi biohulladék, a környék erdőgaziroda daságának vágástéri hulladéka, a hasznosított téglagyári terület nyesedéke, a közeli szennyvíztisztítók ülepített anyagai illetve helyszínrajz M=1:5000 / 1hónap-1réteg / Andrea Rovatti: Pacman http://www.andrearovatti.it a közeli bevásárlóközpontok szerves hulladékanyaga jelenti. diagramm / Nikki Graziano: Found Functions http://www.nikkigraziano.com/index.php/project/found-functions/ helyszínrajz M=1:5000 gombafarm / http://modernmushroomfarms.com/case-studies/mushroom-farm-growing-surface-844-2-m-stage-iii KERT A gombatermesztés felesleggé váló komposztanyagának felhasználásával a területen folyamatos talajrekultiváció zajlik. A tápanyagban gazdag gombatrágyát (további összetevőkkel is keverve) a környező, hagyományos nadrágszíj telkek solar inverter műhely ésrendszerben géptároló mintáját követő, raszter-alapú terítik el több rétegben. A terület sík részei mellett a bányagödör meredekebb partfalain a feltöltés eredményeképp teraszosan művelhető felület jön létre. Az első években a termőföld felhalmozását jól körülhatárolható parcellákban illetve kazettákban kezdik meg a kellő vastagság eléréséhez. A leterített trágya az elhúzódó folyamat eredményeképp természetes úton, önmagától tömörödik. A termőföld vastagságának függvényében az idő előrehaladtával az egyes parcellák hasznosítása változik. Kezdetben (3060 cm) főként fűszer- és konyhakerti növények valamint évelő virágok termesztésére használják, később (60-120 cm) már komolyabb cserjék ültetésére is alkalmas. Ekkor válik lehetségessé a területen mogyoróbokrok ültetése is, melyek alkalmas környezetet biztosítanak a terület gombatermesztési választékát tovább gazdagító szarvasgombák számára. A végső, körülbelül 150-200 cm vastagság elérésekor a területen gyümölcsfák is ültethetők. A kertészeti koncepció, és a talaj kezelésének rendszerezett üteme szerint a hasznosítás (fajválaszték) mindvégig széles spektrumú és heterogén marad. A központi gondozású kert mellett a területen külön részt különítünk el bérelhető kertrészek, illetve egy felparcellázott közösségi kert részére is. A változó palettájú termény-hozamtól függően a közösségi csarnokban helyet kaphatnak a helyi árut feldolgzó manufaktúrák is (pálinkafőzés, olajlepárló, szárító, közös csomagolóüzem stb.). Az egykori téglagyár működéséből hátramaradt, a csarnokokról nyugatra felhalmozott, mintegy 40 000 m3 térfogatú öltözők, mosdók tudásközpont agyag-depóniát folyamatosan elhasználva a komposzt-anyaghoz keverik.

oktatási intézmény

büfé

helyszínrajz M=1:5000 / Andrea Rovatti: Stones http://www.andrearovatti.it Golden Repair / Kintsuguroi http://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi IDŐ + MATEK helyszínrajz M=1:5000 Tervünk a terület 25 Spanyolország évig tartó ökológiai aktiválását vetíti előre. A telken összesen 25 000 m2 napelemet helyezünk el, ezek naperőmű / Sevilla, http://en.wikipedia.org/wiki/PS10_solar_power_plant éves összteljesítménye 7.500 MWh. A 2,5 milliárd forintos beruházás a kormányzati energiapolitika és a változó energiaárak függvényében 10-15 év alatt térül meg. GOMBA gombák eukarióta sejtekből álló meglévő élőlények, tervünkben mint kiemelten 2 AAgombatermesztésre hasznosított csarnok több szintjén összesenfontos, 12 000amrekultivációt -en folyhat indukáló termelés. és A gyorsító havonta cserélt kapu-fajként szerepelnek. Legfontosabb a szaprofita gombákafeladata. A gombák jelentősek a év termőföldmely teríthető el szakaszosan teljes bányászati területen, ez egy használt komposztos zsákokból évente 36lebontó 000 m3szerepük, természet körforgásában, a szerves anyagok lebontása azésegyik fontos feltétele a talajkeletkezésnek, adott alatt 30 cm új földtakarót, 25 év alatt pedig tömörítéssel tömörödéssel számolva hozzávetőlegesenvagy 1,5-2,0 m esetben a talajremediációnak. A magasabb rendű növényeknek közvetlen hasznuk is van a gombákból, sok gomba ugyanis termőföld-réteget jelent. szimbiózisban él a gyökerekkel, elsősorban a fás növényekkel, a gombafonalak így működnek a növények közti idegrendszereként. Azalgoritmust élősködő gombák is nagy jelentőségűek, nagy szerepük van a egyaránt természetes kiválaszAinformációáramlás minimax algoritmussal (amely egyetlen használva a sakkozásra kifejlesztett számítógépek képesek tódásban, szabályozzák a bizonyos szempontból káros szervezetek túlszaporodását a természetben. megverni a legfelkészültebb nagymestereket és a legdörzsöltebb utcai sakkozókat) a játékelmélet foglalkozik. Egyszerű elve szerint azt a lehetőséget kell választani, minimalizálja a maximális támogatott, veszteséget (felfogható tehát a minimális nyereség A gombatermesztés jövedelmező, az EUami által speciális programokban dinamikusan fejlődő mezőgazdasági maximalizálásaként is). A terület ezen elv folyamatos és kiszámíthatóazonban nyereséget termelő tartalékotmind hoz húzóágazat Európa-szerte, főkéntfelhasználása Lengyelországban. A alapján magyarországi gombatermesztés az utóbbi évtizedben létre. mennyiségben, mind minőségben jelentősen elmaradt az európai élvonaltól. Ennek elsődleges oka a gyártás technológiájának elavulása: a hagyományos pincés termesztés nem képes felvenni a versenyt a klimatizált termelősátrakban, Atöbb 25 év múlva létrejövő az akkori tendenciák és igények függvényében visszailleszthető a városi szövetbe. A 25 év emeletes polcokonterület folytatott un. Holland technológiával. köztes használata válaszolni próbál hasznosítását a Reischl Gábor anekdotájában felmerülő, manapság továbbgondolásával egyre gyakrabban feltett A tervezési területtehát nyugati csarnokának e hatékonyabb termesztési technológia javasoljuk. kérdésre: “Nem az a kérdés, hogy mi lesz, hanem hogy addig mi lesz?”.belmagasságú csarnokteret több szinten, modulárisan A meglévő szerkezetet elsődleges védő burokként értelmezve a nagy felépített polcrendszerrel töltöttük ki. A moduláris egységek a termeléshez szükséges, szigorúan klimatizált teret minimális méretűre szűkítik, a temperált csarnoktér védelme miatt fenntartásuk jóval kevesebb energiát igényel. A gombatermesztés kiegészítő funkciói (csíráztató labor, csomagolóüzem, iroda, szociális blokk) szintén a csarnok északi toldaléképületeiben kapnak helyet.

multifunkciós tér

helyszínrajz M=1:5000 fűszerkert / http://www.jekkasherbfarm.com VÍZ Az intenzív gomba és növénytermesztés öntözési vízigényét a természetes csapadékvizeket jelenleg is gyűjtő bányató vízkészletéből oldjuk meg (a tó most is mint ideiglenes helyi havária-tároló funkcionál, magas vízállásnál víze a Hosszúréti-árokba levezethető). A tavat természetes, vízzáró agyagréteg zárja el a talajvíztól, így elsődlegesközösségi bevizsgálás után az öntözésért felelős konyha csepegtetőrendszerbe köthető. Az épületek tetejéről összegyűjtött csapadék, valamint esetlegesen a környező utcákról bevezetett csapadékvíz szűrés után szintén az öntözési rendszert táplálja. A csapadék elvezetéséről, a friss földfeltöltések kimosás elleni védelméről vízelvezető árkok és alacsony támfalak gondoskodnak. A Hosszúréti-árok partja a tervezési területen belül megnyílik a város lakói számára, természetes állapotában megőrzött, autós- és gyalogosforgalmú hidakkal tagolt kertté válik, melyben nagy vízigényű haszonnövényeket telepítünk. A trafik tervezett hidak több ponton átjárási lehetőséget biztosítanak a nyitott köztér felé. Tervünk hosszútávon a patakpart teljes Bajcsy-Zsilinszky út menti szakaszán a zöldterület védelmével, annak szabadidős funkciókkal feldúsított, közpark jellegű hasznosításával számol. gomba farm

szolgáltatások

gazdasági üzem

kereskedelem

gondnok

A gombák komposztanyagának összeállítása, keverése és darálása a terület déli sarkában lévő megcsonkított, fa fedélszékű csarnokban kap helyet. A komposztanyag forrásait a törökbálinti lóistállók trágyája, helyi biohulladék, a környék erdőgazdaságának vágástéri hulladéka, a hasznosított téglagyári nyesedéke, a közeli szennyvíztisztítók ülepített anyagai illetve helyszínrajz M=1:5000 / 1hónap-1réteg / Andrea Rovatti:terület Pacman http://www.andrearovatti.it a közeli bevásárlóközpontok szervesFunctions hulladékanyaga jelenti. diagramm / Nikki Graziano: Found http://www.nikkigraziano.com/index.php/project/found-functions/

Törökbálint, Wienerberger-gyártelep _ Utómunkálatok Herczeg László - Kronavetter Péter - Mihály Eszter - Vörös Tamás

1

helyszínrajz M=1:5000 gombafarm / http://modernmushroomfarms.com/case-studies/mushroom-farm-growing-surface-844-2-m-stage-iii KERT A gombatermesztés felesleggé váló komposztanyagának felhasználásával a területen folyamatos talajrekultiváció zajlik. A tápanyagban gazdag gombatrágyát (további összetevőkkel is keverve) a környező, hagyományos nadrágszíj telkek mintáját követő, raszter-alapú rendszerben terítik el több rétegben. A terület sík részei mellett a bányagödör meredekebb partfalain a feltöltés eredményeképp teraszosan művelhető felület jön létre. Az első években a termőföld felhalmozását jól körülhatárolható parcellákban illetve kazettákban kezdik meg a kellő vastagság eléréséhez. A leterített trágya az elhúzódó folyamat eredményeképp természetes úton, önmagától tömörödik. A termőföld vastagságának függvényében az idő előrehaladtával az egyes parcellák hasznosítása változik. Kezdetben (3060 cm) főként fűszer- és konyhakerti növények valamint évelő virágok termesztésére használják, később (60-120 cm) már komolyabb cserjék ültetésére is alkalmas. Ekkor válik lehetségessé a területen mogyoróbokrok ültetése is, melyek alkalmas környezetet biztosítanak a terület gombatermesztési választékát tovább gazdagító szarvasgombák számára. A végső, körülbelül 150-200 cm vastagság elérésekor a területen gyümölcsfák is ültethetők. A kertészeti koncepció, és a talaj kezelésének rendszerezett üteme szerint a hasznosítás (fajválaszték) mindvégig széles spektrumú és heterogén marad. A központi gondozású kert mellett a területen külön részt különítünk el bérelhető kertrészek, illetve egy felparcellázott közösségi kert részére is. A változó palettájú termény-hozamtól függően a közösségi csarnokban helyet kaphatnak a helyi árut feldolgzó manufaktúrák is (pálinkafőzés, olajlepárló, szárító, közös csomagolóüzem stb.). Az egykori téglagyár működéséből hátramaradt, a csarnokokról nyugatra felhalmozott, mintegy 40 000 m3 térfogatú agyag-depóniát folyamatosan elhasználva a komposzt-anyaghoz keverik.

helyszínrajz M=1:5000 víztározó / Major Ákos: Floating http://akosmajor.com

Törökbálint, Wienerberger-gyártelep _ Utómunkálatok VÍZ Az intenzívHerczeg gomba és László növénytermesztés öntözésiPéter vízigényét a természetes jelenleg is gyűjtő bányató vízkész- Kronavetter - Mihály Esztercsapadékvizeket - Vörös Tamás letéből oldjuk meg (a tó most is mint ideiglenes helyi havária-tároló funkcionál, magas vízállásnál víze a Hosszúréti-árokba levezethető). A tavat természetes, vízzáró agyagréteg zárja el a talajvíztól, így elsődleges bevizsgálás után az öntözésért felelős csepegtetőrendszerbe köthető. Az épületek tetejéről összegyűjtött csapadék, valamint esetlegesen a környező utcákról bevezetett csapadékvíz szűrés után szintén az öntözési rendszert táplálja. A csapadék elvezetéséről, a friss földfeltöltések kimosás elleni védelméről vízelvezető árkok és alacsony támfalak gondoskodnak. A Hosszúréti-árok partja a tervezési területen belül megnyílik a város lakói számára, természetes állapotában megőrzött, autós- és gyalogosforgalmú hidakkal tagolt kertté válik, melyben nagy vízigényű haszonnövényeket telepítünk. A tervezett hidak több ponton átjárási lehetőséget biztosítanak a nyitott köztér felé. Tervünk hosszútávon a patakpart teljes Bajcsy-Zsilinszky út menti szakaszán a zöldterület védelmével, annak szabadidős funkciókkal feldúsított, közpark jellegű hasznosításával számol.

2

Herczeg László, Kronavetter Péter, Mihály Eszter, Vörös Tamás helyszínrajz M=1:5000 víztározó / Major Ákos: Floating http://akosmajor.com

AKTIVITÁS, FUNKCIÓ A tervezett kiegészítő szolgáltató funkciók egy része a patak déli oldalán helyezkedik el, szellősen, szűrőként elhelyezkedve, egyaránt nyitva a Bajcsy-Zsilinszky utca és a patakpart, valamint a csarnokok felé, másik része pedig a csarnokok közt megőrzött kisebb épületeket hasznosítja. Itt kap helyet a helyszínen termelt hozzávalókat használó közösségi konyha és étterem, speciális gomba tematikájú büfé, valamint szintén a helyi termeléshez kapcsolódó, a meglévő törökbálinti kiskereskedők megélhetését nem ellehetlenítő boltok (biobolt, zöldséges, takarmánybolt). A patakkal párhuzamos csarnok a terület mezőgazdasági termelésével szorosan összefüggő szolgáltató és közösségi funkciók tere. Egy része kertészeti áruházként (faiskola, palánták) működik, másik felében pedig speciális tudásközpont valósul meg. A független oktatási intézmény nagy belmagasságú, változtatható berendezésű terei szabadon használható közösségi terek, melyek elsősorban eltérő generációk, tősgyökeres törökbálintiak és betelepülők, szakértők és hobbikertészek találkozási tere. A csarnokban elhelyezett funkciók cellás, kis helyigényű rendeltetési egységei (mosdók, tárolóhelyiségek, bérelhető irodák, kreatív műhelyek) a teret tagoló, moduláris egységekben kapnak helyet. A két sávban megjelenő kiegészítő funkciók között feszülő, jelenleg is burkolt tér az itt elhelyezett napelemek által jól

alaprajz M=1:500

Törökbálint, Wienerberger-gyártelep _ Utómunkálatok

egyaránt nyitva a Bajcsy-Zsilinszky utca és a patakpart, valamint a csarnokok felé, másik része pedig a csarnokok közt 3 megőrzött kisebb épületeket hasznosítja. Itt kap helyet a helyszínen termelt hozzávalókat használó közösségi konyha és étte-

4

AKTIVITÁS, FUNKCIÓ Herczeg László - Kronavetter Péter - Mihály Eszter - Vörös Tamás A tervezett kiegészítő szolgáltató funkciók egy része a patak déli oldalán helyezkedik el, szellősen, szűrőként elhelyezkedve, rem, speciális gomba tematikájú büfé, valamint szintén a helyi termeléshez kapcsolódó, a meglévő törökbálinti kiskereskedők megélhetését nem ellehetlenítő boltok (biobolt, zöldséges, takarmánybolt).

A patakkal párhuzamos csarnok a terület mezőgazdasági termelésével szorosan összefüggő szolgáltató és közösségi funkciók tere. Egy része kertészeti áruházként (faiskola, palánták) működik, másik felében pedig speciális tudásközpont valósul meg. A független oktatási intézmény nagy belmagasságú, változtatható berendezésű terei szabadon használható közösségi terek, melyek elsősorban eltérő generációk, tősgyökeres törökbálintiak és betelepülők, szakértők és hobbikertészek találkozási tere. A csarnokban elhelyezett funkciók cellás, kis helyigényű rendeltetési egységei (mosdók, tárolóhelyiségek, bérelhető irodák, kreatív műhelyek) a teret tagoló, moduláris egységekben kapnak helyet. A két sávban megjelenő kiegészítő funkciók között feszülő, jelenleg is burkolt tér az itt elhelyezett napelemek által jól használható, fedett nyitott rendezvénytérré alakul. A burkolat egyes elemeit feltörve a tér további zöld sávokkal differenciálható, ideális terület a jelenleg méltatlan pozícióban megtartott törökbálinti piacnak. A gondnoki szálláshelyek a jelenlegi portaépületben képzelhetőek el. A területen folytatott gazdálkodás tárolói, raktárai, gépállásai, karbantartóműhelye pedig a nyugati csarnokhoz merőlegesen csatlakozó nagy belmagasságú térbe költözik. Mind a patakparti épületek, mind a csarnok belakása alkalmas arra, hogy az itt helyet találó funkciók összetétele hosszútávon a változó termelésnek, illetve a helyi igényeknek megfelelően változhasson.

helyszínrajz M=1:5000 fűszerkert / http://www.jekkasherbfarm.com

liget

Törökbálint, Wienerberger-gyártelep _ Utómunkálatok

helyszínrajz M=1:5000 köztes tér / Espace Monestie: PPA http://www.ppa-a.fr/realisations/equipements/complexe-culturel-plaisance-du-touch-2013.html

Herczeg László - Kronavetter Péter - Mihály Eszter - Vörös Tamás

látványterv


2

2 1

RENDEZVÉNYTÉR

2

LIGET

3

INFO, MOSDÓ /EMELETEN ÖLTÖZŐK/

4

GYEREKJÁTSZÓ

5

FEDETTNYITOTT SPORT CSARNOK

6

SKATE CSARNOK

7

CROSS PARK

8

KULTÚR CSARNOK

9

KÁVÉZÓ, BISZTRÓ

10

RAKTÁR, ÖLTÖZŐK

10

9 8

3

4

6

5 1

2

SPORT CSARNOK

SKATE CSARNOK

KULTÚR CSARNOK

TÖRÖKBÁLINT, TÉGLAGYÁR ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, CZIGÁNY TAMÁS, FRIKKER ZSOLT, KOZMA ZOLTÁN GYÖRGY, PÁLL ANDRÁS, ZELENÁK FRUZSINA

SPORT CSARNOK

SPORT CSARNOK

SKATE CSARNOK

SKATE CSARNOK

KULTÚR CSARNOK

KULTÚR CSARNOK

este önmagáért való szépségének testén kukacként mászik fel a kacagás.

7

TÖRÖKBÁLINT, TÉGLAGYÁR TÖRÖKBÁLINT, ÉS KÖRNYEZETÉNEK TÉGLAGYÁR RENDEZÉSE ÉS KÖRNYEZETÉNEK ÉS FEJLESZTÉSI RENDEZÉSE LEHETŐSÉGEI, ÉS FEJLESZTÉSI CZIGÁNY LEHETŐSÉGEI, TAMÁS, FRIKKER CZIGÁNY ZSOLT,TAMÁS, KOZMAFRIKKER ZOLTÁN ZSOLT, GYÖRGY, KOZMA PÁLL ZOLTÁN ANDRÁS,GYÖRGY, ZELENÁK PÁLL FRUZSINA ANDRÁS, ZELENÁK FRUZ

Frikker Zsolt, Kozma Zoltán, Páll András, Zelenák Fruzsina, Czigany Tamás


ÉVZÁRÓ - CIKLUSZÁRÓ SAM-NÁL NAGYMAROSON 2014. június 27.

Szeretettel hívlak Mindannyiatokat Mestereket, Hallgatókat – akik együtt voltunk az elmúlt évek folyamán. Arnóth Lajos

Helyszín: Nagymaros Felelős: Arnóth Lajos Sam


Végül a belga elmozgás. Ha például Krúdy azt kérdezné: miért megy Belgiumba az, akinek nem muszáj? Mert


CENTRAL HOSTEL ANTWERP

HOME VIJVENS

LES BALLETS C DE LA B AND LOD

MARKET

2014. augusztus 28. - 16.00

2014. augusztus 29. - 11.00

2014. augusztus 29. - 14.00

2014. augusztus 29. - 18.00

Szuper etetős, magabiztos előadás a házról, az építészetről és úgy általában az életről.

Belga konyhaüzem a terepszint alatt.

Szuper.

Zongora a térlefedés alatt.

Helyszín: Belgium, Antwerpen, Bogaardeplein 1

Helyszín: Belgium, Huise, Kloosterstraat 18

Helyszín: Belgium, Gent, Ingelandgat 41

Helyszín: Belgium, Gent, Poeljemarkt

Felelős: Vincent van Duysen

Felelős: Sergison & Bates Architects

Felelős: Architecten De Vylder Vinck Taillieu

Felelős: Robbrech En Daem Architecten & Marie-José Van Hee Architecten

7/10

7/10

10/10

9/10

Hogy a külső tér a belső térrel jobban összefolyjon a hátteret feketére kell festeni.


SÖRMÚZEUM

BUDA ART CENTRE

HOSPITAL AZ GROENINGE

2014. augusztus 31. - 10.00

2014. augusztus 31. - 16.00

2014. szeptember 1. - 11.00

2014. szeptember 1. - 13.00

Nagyelemes tartószerkezetes-homlokzatos.

Riszpekt!

Összművészeti-össztudományos kutató, bemutató, rendszerező központ a várostól a városnak. Minimális pénzből, vagány.

Napos belső udvarokat ölelő beépítés.

Helyszín: Belgium, Brugge Verversdijk 16

Helyszín: Belgium, Brugge, Breidelstraat 3

Helyszín: Belgium, Kortrijk, Dam 1

Helyszín: Spanyolország, Sevilla, Kennedylaan 4

Felelős: Xaveer De Geyter

Felelős: Brugge

Felelős: 51N4E

Felelős: Baumschlager & Eberle

7/10

9/10

10/10

8/10

olykor muszáj. Hazafelé eltévedtünk volna? Kérdezitek, hogyan tovább? Azt mondom, amit a kubaiak: ahová nem

EUROPE COLLEGE


CSOPORTKÉP

SUPERMARKET

2014. augusztus 30. - 17.00

2014. augusztus 31. - 18.00

A falnál állva lefotóztuk magunkat. Office Kersten Geers David Van Severen : Multiplies

“ Van ködlámpa? Nincs? Ménincs? Ó az istennyilabasszameg. Mindegy. Menjünk! Majd lesz valami...”

Melyik sört vegyük?

Helyszín: Belgium

Helyszín: Belgium, Köd

Helyszín: Belgium

Felelős: Fotógép

Felelős: Sofőr 1

Felelős: Supermarket

9/10

7/10


SÖR

TENGERPART

BENZINKÚT

2014. augusztus 31. - 23.00

2014. augusztus 27. - szeptember 3.

2014. augusztus 30. - 14.00

2014. szeptember 3. - 1.00

Ne most fotózz bazz.

Leffe, Grimbergen, Tripel Karmeliet, Maredsous, Watou, Saint -Feuillien, Floreffe, Val-Dieu, Celis White, La Binchoise Blond, Hoegaarden, Hoegaarden Grand Cru, Brugs tarwebier, Floreffe, Blanche de Namur, Steendonk, Affligem blond, Amstel gold, Artevelde grand cru, Ciney blonde, Floreffe blonde, Grimbergen blond, Leffe blonde, Maredsous 6 blond, Rochefortoise blonde, Tongerlo dubbel blond, Chimay Red/ Premiere, Achel 8 Bruin, Affligem dubbel, Charles Quint, Ciney brune, Floreffe double, Gouden Carolus, Grimbergen dubbel, Leffe brune, Liefmans goudenband, Rochefort 6, Sint Bernardus

Kellemes nyári csobbanás a pálmafákkal övezett, napfényes tengerparton.

Két szakképzett sofőr szerel egy lerobbant buszt. Azt mondja az egyik: - Szerintem a vezérléssel lehet a baj. - Rendben, akkor szedjük szét, csak előtte fotózzuk le, hogy majd össze tudjuk rakni.

Helyszín: Belgium

Helyszín: Belgium

Helyszín: Blankenberge

Helyszín: Bécs környékén az autópálya mellett

Felelős: Önkormányzatok

Felelős: Sörfőzdék

Felelős: A Tenger

Felelős: Mercedes Benz

10/10

10/10

9/10

8/10

vezet mûút, oda tábla sem kell.

VÁROSI PISSOIRE


MESTEREK

HALLGATÓK

2012. szeptember - 2014. augusztus

2012. szeptember - 2014. augusztus

Arnóth Lajos, Arnóth Ádám, Csillag Katalin, Csontos Csaba († 2013), Czigány Tamás, Dévényi Tamás, Dobai János, Getto Tamás, Golda János, Helmle Csaba, Kalmár László, Kapitány József, Koris János, Lévai Tamás, Nagy Iván, Pelényi Margit, Pethő László, Roth János, Szabó Levente, Tomay Tamás.

Balázs Marcell, Baranyi Ágnes, Beke András, Bujdosó Ildikó, Csáki Péter, Élő József, Fajcsák Dénes, Frikker Zsolt, Juhász Kristóf, Kovács Barbara, Kovács Dávid, Kozma Zoltán, Kun Tamás, Lukács Eszter, Mezey Tamás, Páll András, Szigeti Nóra, Sámson Rita, Vörös Tamás.


2014. október

Előszó: Arnóth Lajos Sam Közbeszó: Kalmár László Cicu Összeállították: Baranyi Ágnes Ági Beke András Rezs Mezey Tamás Toma

Elég, ha süt a nap.

ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK