Page 66

64

Ивън завършва архитектура в Мериленд, а после взима и магистърска диплома от Parsons School of Design в Ню Йорк. Мотае се известно време из Щатите и решава да избяга в Европа на творческо изгнание. Последното му начинание в Америка е основаването на Graffiti Research Lab – арт група, решена да оборудва графити активистите с технологии с отворен код. В момента Ивън живее в Париж, където черпи вдъхновение за новите си арт и техно търсения. Проектите на Ивън представляват невероятен микс между изкуство и технологии и имат две основни цели: общуването ни с модерните джаджи да стане по-човешко и да се забавляваме. Рот е и един от съоснователите на Free Art and Technology (F.A.T.) Lab. Това е всъщност международен екип, посветен на нововъведения, които на пръв поглед могат да се сторят глупави и ненужни, но пък като нищо могат да доведат до революция в начина ни на взаимодействие с компютрите. Проектът EyeWriter например е комбинация от евтин апарат за следене на погледа и специално разработен софтуер, която позволява на графити артисти с парализа в резултат на АЛС (Амиотрофична латерална склероза) да рисуват, използвайки само очите си. Това изобретение без съмнение заслужава награда и ние за малко да обявим, че е грабнало приза Brit Insurance Design за 2009 г. Само дето се оказа, че видеоклипът от обявяването на наградите, качен на сайта на F.A.T., е поредният им начин да ни дадат урок за ненадеждността на онлайн източниците и изкуството на медийната манипулация. Един бърз преглед на портфолиото на Ивън разкрива имената и на ред други провокативни проекти, като например Fuck Flickr, Fuck Picasa и Fuck Twitter. По-мащабна инициатива от серията “fuck” е Fuck Google Week, която беше осъществена по време на медийния фестивал Transmediale 2010 в Берлин. Проектът включваше създаването на фалшива Google кола и моментално ни

After getting his B.A. in architecture from the University of Maryland and his M.A. from the Parsons School of Design in New York, Evan hung around the US for a while before deciding to seek creative exile in Europe. His last enterprise in the States was establishing the Graffiti Research Lab – an art group dedicated to outfitting graffiti artists and activists with opensource tools for urban communication. Evan is currently based in Paris, getting inspired for new art and tech endeavors. His projects are a brilliant seamless synergy between art and technology and they all have two clear goals: to make our interaction with gadgets more human and to have fun. Roth is also one of the co-founders of the Free Art and Technology (F.A.T.) Lab. This international crew works on innovations that might seem silly and useless at first, but which may very well revolutionize the way we interact with computers. The EyeWriter project, for example, is a low-cost eye-tracking apparatus and custom software that allows graffiti artists paralyzed by ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) to draw using only their eyes. This is definitely an award-winning invention and we were this close to announcing that it had scooped up the 2009 Brit Insurance Design Award. Only it turned out that the announcement video posted on the F.A.T. Lab site was just one of their ways of teaching us a lesson about online source trustworthiness and the art of media manipulation. A quick look into Evan’s portfolio reveals other provocative projects such as Fuck Flickr, Fuck Picasa and Fuck Twitter. One larger initiative in the “fuck” sequence is Fuck Google Week, which took place during the Transmediale 2010 media festival in Berlin. It included creating a fake Google Car and instantly inspired us to stalk Evan for an interview. So we did. What is the F.A.T. about in a nutshell? We want to use popular culture mechanisms as a way to spread open-source ideas. The group was based in New York, but slowly everybody started to move all over the place. We started to

One Magazine ­ Summer 2010  

One Magazine is an independent Bulgarian quarterly publication www.edno.bg

Advertisement