Page 61

се продава в рамка за картина, от която трябва да го извадиш, за да го прочетеш. А ако предпочиташ, можеш и да си го държиш в рамката. С появата на все повече и повече електронни списания е все по-вълнуващо да правиш списания-обекти. Каква тогава е дефиницията ти за списание? Списанието е нещо, което създаваш и в някакъв момент приключваш, за да го дадеш за печат или да го пуснеш в PDF формат. Всеки брой си има номер и дата, което го различава от уебстраницата, където съдържанието се променя постоянно. Списанието е място, в което се разказват истории. В много отношения то прилича на музей – съдържанието му трябва да бъде курирано. Не може да се случи с помощта на алгоритъм и не е линк, върху който да кликнеш, а след това да си провериш пощата. Списанието е преживяване с начало, среда и край. И задължително някой го концептуализира. А независимите списания? Каква е дефиницията ти за тях? Уместен и доста труден въпрос. Conde Nast например по принцип са независим издател, но не ги възприемат като такива. Работната ни дефиниция е, че независими са списания, които биха били издавани дори и да не печелят. Може би в по-малко броеве годишно или на по-евтина хартия, но във всеки случай говорим за списания, които хората издават не за да печелят, а защото страстно вярват в тях. Така че компонентите са два: единият е изданието да не е собственост на някоя мултинационална корпорация, а другият – да бъде списвано, защото издателят вярва в смисъла от съществуването му. Какви тенденции наблюдаваш в света на списанията напоследък? Загубите са сериозни, както при повечето традиционни медии, и се очаква, че и след края на кризата много от рекламодателите ще продължат да се пренасочват към онлайн медиите. Затова списанията се опитват да разширяват територията си, да бъдат нещо

Spectacle which comes in a picture frame, so you have to take it out of the frame to read it. Or you can keep it there. With the rise of digital magazines it’s a really exciting time to be making physical objects. So what is your definition of a magazine nowadays? It can be defined as everything or nothing. The way I define it is something that is created and closed at some point – to go to press or to a PDF or whatever. So each issue has a number and date, while say a webpage can change constantly. A magazine is a space for telling stories. It is a lot like a museum in a way – a curated selection of something. It’s not put together by an algorhythm, it’s not a link you can go to and then go check your mail – it really is an experience that has a beginning, a middle and an end and it is curated. What about independent magazines? What does “independent” mean to you? That’s a very good question. And a very hard one. Conde Nast, for example, is an independent publisher. The way we define it is a magazine that would still be published even if it wasn’t making any money. Maybe there would be fewer issues, or cheaper paper, or it would take more time to make but the people who make it are not doing it to make money – they do it because they are passionate about the thing. So not being owned by a multinational is one thing and then created because you want the magazine to exist. What are major things you see happening to magazines in general lately? They are suffering along with all media because many of the advertisers may not come back when the economy recovers – a lot of them will be going online. So now magazines are looking to expand and not just be a single object or a single object with a site. It’s about being a brand that you can trust. You have the magazine, but you also have a TV show, or events or a subscribers club. Monocle, for example, has opened small stores around the

59

One Magazine ­ Summer 2010  
One Magazine ­ Summer 2010  

One Magazine is an independent Bulgarian quarterly publication www.edno.bg

Advertisement