Page 10

Автори / Contributоrs

Райко Байчев се занимава с журналистика и литература и обича да ги преплита в едно. Цени субективното и смело писане, защото е по-рисковано и по-интересно. Това особено си личи в вдъхновения му репортаж за софийския битак – задължително е да го прочетеш на стр. 132.

Rayko Baichev hovers in between journalism and literature and likes to weave them together. He appreciates the subjective, bold style of writing because it is riskier and more interesting. This is particularly evident in his passionate report on the Sofia flea market – a mandatory read on page 132.

Снежана Безус слуша електронна музика вече 10 години и жадно поглъща всичко, което не се побира в определения. Пише за музика спонтанно и вярва, че езикът е изкуство, а думите – творчески инструмент, също като музиката, рисуването и фотографията. В този брой тя представя три от най-талантливите жени в електронната музика в момента – на стр. 82

Snezhana Bezus has been listening to electronic music for the past 10 years and vehemently ingests everything that escapes labeling. She writes about music spontaneously and believes that words are creative tools in the same way as music, painting and photography are. In this issue she presents three of the most talented women in electronic music at the moment – on page 82.

Весела Ягодова е на 32 години, телом е от София, но духом скита из върховете (виж резултатите на стр. 184) Предпочита зимата, за да може да броди на воля из безкрайните снежни полета. Обича да пътува, да снима и да си говори с хората. Стреми се към спокоен и тих живот в някое забутано село, от където само да ни изпраща разказите си.

Vessela Yagodova is 32 years old, is bodily from Sofia but wanders mountain peaks in spirit (check out the results on page 184). Winter is her favorite season because she loves roaming the endless snowy fields. Vessela enjoys traveling, taking photographs and talking to people. She dreams of the quiet, peaceful village life and sending us her stories from there.

8

One Magazine ­ Summer 2010  

One Magazine is an independent Bulgarian quarterly publication www.edno.bg

One Magazine ­ Summer 2010  

One Magazine is an independent Bulgarian quarterly publication www.edno.bg

Advertisement