Page 1

Nr. 6 din 28 decembrie, 2012

CITATUL NUMARULUI

Destul să vrei hotârat un lucru, pentru ca o evoluţie să se petreacă. Tudor Arghezi

ЦИТАТА НОМЕРА

Достаточно чего-то захотеть, чтобы произошла эволюция. Тудор Аргези

INTERVIU: Ion Butmalai: “Schimbarea o puteți face chiar voi” Ion Butmalai - Preşedintele Parlamentului European al Tinerilor din Republica Moldova S-a născut orașul Cahul. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova, Facultatea EMREI. Aobţinut diploma de Masterat la aceeaşi instituţie. Este pasionat de arte marţiale, în special de Taekwon-do. Visul lui este ca toți tinerii din țară să se regăsească acasă, să aibă oportunități de creștere, locuri de muncă cu salarii bine plătite şi să fie acea schimbare pe care țara noastră o așteaptă de 20 de ani.

Care este rolul Parlamentului European al Tinerilor din Moldova în lărgirea reţelei de Eurocluburi în Moldova? Parlamentul European al Tinerilor ca și Eurocluburile au menirea de a aduce valorile și ideile europene cît mai aproape de societatea noastră, în special în rîndul tinerilor. În vara anului 2012, am semnat cu Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, ES, domnul Dirk Schuebel acordul prin care domnul Ambasador a devenit Patron Onorific al Parlamentului European al Tinerilor din Moldova. Aceasta este pentru noi o mare mîndrie și responsabilitate. În scurt timp, ne-am implicat în proiectul Delegației Uniunii Europene, legat de lansarea Eurocluburilor în ţară. Astfel, luna octombrie a fost una decisivă în lansarea a şase Eurocluburi, îndeosebi în zona de Sud a țării. Am avut rolul de a identifica, apoi de a negocia cu instituțiile de învățămînt care ar fi fost de acord să colaboreze şi să creeze Eurocluburi. Am instruit tinerii, care doreau să facă parte din Euroclub, în materie de Leadership, Comunicare, Istoria UE și valorile pe care le promoveaza, care este importanța voluntariatului pentru ei și societate, etc. După părerea mea, acest lucru ne-a reuşit foarte bine, avînd în prezent aproximativ 300 de membri în cadrul Eurocluburilor noi create. Ce experienţă va adus acest parteneriat cu Delegaţia Uniunii Europene în R. Moldova? Care sunt asteptările? Consider că orice experiență este benefică. Oportunitatea de a conlucra cu

Delegația Uniunii Europene în R. Moldova, în special cu şeful acesteia, ES, Dirk Schuebel ne-a adus doar emoții pozitive. Dorim pe viitor ca relațiile de cooperare să devină unele de prietenie și încredere, iar Eurocluburile în anul 2013 să fie prezente în orice raion al țării.

localitățile din care fac parte. Un exemplu demn despre modul în care tinerii schimbă lucrurile în comunitatea lor.

În ce va consta parteneriatul de viitor cu Eurocluburile din Moldova?

Eurocluburile le oferă tinerilor acea școală în afara școlii, unde pot să-și exprime liber ideile, pot îniția proiecte la care s-au gîndit, dar n-au avut curajul să le transpună în viață. Euroclubul nu este doar un proiect care are un număr oarecare de obiective, rezultate și oportunități, Euroclubul este al tinerilor și pentru tineri.

Noi sperăm ca pe viitor Eurocluburile să formeze cea mai mare asociație de tineri din R. Moldova, una activă, dornică de schimbare, și desigur una pro-Europeană. Sperăm ca pe viitor să oferim membrilor Eurocluburilor posibilitatea de a se implica în diferite activităţi atît la nivel național cît și internațional. Pe de altă parte, Parlamentul European al Tinerilor din Moldova este deschis pentru cooperare şi susţinere a Eurocluburilor. După părerea ta, cît de important este implicarea tinerilor în activităţile Eurocluburilor? Cum pot ei contribui la dezvoltarea comunităţii din care fac parte? Din păcate, inițiative și proiecte destinate necesităților tinerilor sunt foarte puţine în raionele ţării, iar Eurocluburile vin să compenseze această lipsă. Nu mă voi referi la modul general cît de importantă este implicarea lor în Euroclub, dar voi da exemple concrete: aici învață, se dezvoltă, socializează, schimbă lucrurile în comunitatea lor, îşi fac prieteni, pot cunoaşte şi interacționa cu persoane marcante, etc. Un bun exemplu sunt membrii Eurocluburilor din Vulcănești și Cimișilia. Aceştia s-au implicat deja, organizînd un iarmaroc de colectare a fondurilor și produselor alimentare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cît și organizarea unui program distractiv pentru vârstnicii din

Ai putea nominaliza oportunităţile create de Eurocluburi pentru tineri?

Crezi în schimbarea spre bine a societăţii noastre prin intermediul tinerilor, membri ai Eurocluburilor din Moldova? Nu doar cred, dar sînt foarte încrezător. Membrii Eurocluburilor din Moldova, datorită suportului Delegației Uniunii Europene în R. Moldova au trecut la fapte și demonstrează tuturor că ei sunt viitorul. Sunt vizibili şi-şi doresc schimbarea spre bine. Ce mesaj de încurajare ai putea transmite tinerilor pentru susţinerea lansării unui Euroclub în comunitatea lor? Nu priviți lucrurile în culori sumbre, fiți siguri că puteți reuși mult mai mult. Aveți încredere că sînt oameni care vă vor oferi suport în realizarea ideilor. Vă îndemn să fiți siguri de faptul că societatea are nevoie de tineri ca voi, chiar dacă de multe ori nu ne sunt ascultate părerile, nu vă dați bătuţi, succesul este aproape. Schimbarea o puteți face chiar voi.


2 EVENIMENT: Premiul Nobel pentru pace 2012, acordat Uniunii Europene Comitetului Nobel din Norvegia, a acordat Uniunii Europeane, Premiul Nobel pentru pace 2012, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa. Норвежский Нобелевский комитет принял решение о присуждении Нобелевской премии мира 2012 года Европейскому Союзу. ЕС, как и те, кто получал эту премию ранее, более шестидесяти лет вносит вклад в установление мира и согласия, развитие демократии и прав человека в Европе.

„Este o imensă onoare pentru Uniunea Europeană să primească Premiul Nobel pentru pace 2012. Acest premiu este cel mai puternic semn de recunoaştere a valorilor politice fundamentale care stau la baza Uniunii noastre: efortul unic depus de tot mai multe ţări europene, pentru a preîntâmpina războaiele şi disensiunile şi pentru a construi împreună un continent al păcii şi prosperităţii. Premiul revine nu numai proiectului şi instituţiilor care reprezintă un interes comun, ci şi celor 500 de milioane de cetăţeni care trăiesc în Uniunea noastră”, au afirmat Preşedintele Consiliului European şi Preşedintele Comisiei Europene, într-o declaraţie comună.

Comitetul Nobel norvegian a subliniat „contribuţia UE, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa”. A fost apreciat rolul de factor de stabilitate jucat de UE care „a făcut ca o mare parte din Europa să se transforme dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii. Contribuţia UE o reprezintă „fraternitatea între naţiuni” şi o formă a ceea ce Alfred Nobel numea „congrese pentru pace” atunci când a stabilit, în testamentul său din 1895, criteriile pentru acordarea Premiului pentru pace”.

Vorbind despre viitor, preşedinţii celor două instituţii au exprimat angajamentul Uniunii Europene faţă de „promovarea, în continuare, a păcii şi securităţii în ţările vecine şi în întreaga lume”.

Sursa: ec.europa.eu


3 OPORTUNITĂTI: PROGRAMUL ERASMUS MUNDUS Erasmus Mundus este un program de cooperare şi mobilitate în învăţământul superior (ÎS) finanţat de Uniunea Europeană. Scopul programului este promovarea ÎS european, sporirea oportunităţilor de carieră pentru studenţi şi promovarea înţelegerii interculturale prin cooperarea cu ţările terţe, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a ţărilor terţe în domeniul ÎS.

Эрасмус Мундус

– это программа сотрудничества и мобильности в сфере высшего образования, направленная на повышение качества европейского высшего образования и продвижение диалога и взаимопонимания между людьми и культурами через кооперацию с третьими странами. Задачи Программы: • Усиление сотрудничества между высшими учебными заведениями Европы и Третьих стран; • Содействие в повышении квалификации и предоставлении доступа к опыту на международном уровне на основе мобильности наиболее талантливых студентов и преподавателей из Третьих стран; • Повышение качества, доступности и привлекательности Европейского высшего образования в мире Дополнительную информацию Вы можете найти: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

Obiectivele specific ale programului: • susţunerea cooperării structurate între ÎS • promovarea ofertei de calitate mai bună în ÎS • promovarea mobilităţii pentru studenţi şi profesori din UE şi ţările terţe; • îmbunătăţirea accesibilităţii şi sporirea vizibilităţii învăţământului superior european în lume.

STRUCTURA PROGRAMULUI Programul Erasmus Mundus conţine trei măsuri: Acţiunea 1: Programe comune de masterat şi doctorat - implementarea programelor comune de masterat şi doctorat şi acordarea de burse individuale pentru participare la aceste programe; Acţiunea 2: Parteneriatele Erasmus Mundus - promovarea cooperării structurate dintre IÎS europene şi din ţările terţe prin promovarea mobilităţii la toate nivelurile de studii; Acţiunea 3: Promovarea învăţământului superior European - promovarea învăţământului superior european prin măsuri de ameliorare a atractivităţii, profilului, imaginii, vizibilităţii şi accesibilităţii învăţământului superior european în lume.

COMPONENŢA PARTENERIATELOR Parteneriatul este compus din minim cinci instituţii de învăţământ superior din UE care au primit o Cartă Erasmus din cel puţin trei state membre ale Uniunii Europene şi instituţii de învăţământ superior din ţările terţe vizate în grupul geografic respectiv (Lot). Numărul de parteneri este limitat la 20. Există trei grupuri-ţintă pentru fluxurile de mobilitate individuală şi cinci tipuri diferite de mobilitate individuală a studenţilor şi membrii personalului. Pentru ţările terţe Grupul-ţintă 1 (GT1): Resortisanţii ţărei terţe vizate de grupul geografic, înregistraţi la una dintre IÎS din ţăra terţă membră a parteneriatului. Tipuri de mobilitate: studenţi, masteranzi, doctoranzi, candidaţi la post-doctorat, personal. Grupul-ţintă 2 (GT 2): Resortisanţii ţărilor terţe vizate de grupul geografic, care: • sunt înregistraţi/activează într-o instituţie de învăţământ superior din aceste ţări, neinclusă în parteneriat (studenţi şi personal); • au obţinut o diplomă universitară eliberată de o instituţie din aceste ţări (numai studenţi). Tipuri de mobilitate: masteranzi, doctoranzi, candidaţi la post-doctorat, personal. Grupul-ţintă 3 (GT 3): Resortisanţii ţărilor terţe vizate de grupul geografic care se află în situaţii deosebit de vulnerabile din motive sociale şi politice. De exemplu: persoane cu statut de refugiat, beneficiari de azil, sau exmatriculaţi nejustificat din universitate pe motive ce ţin de originea rasială sau etnică, de convingerile religioase sau politice, de sex, etc. Tipuri de mobilitate: studenţi, masteranzi, doctoranzi, candidaţi la post-doctorat.

PARTENERIATE ERASMUS MUNDUS Parteneriatele Erasmus Mundus din cadrul Programului Erasmus Mundus urmăresc să promoveze activităţile de cooperare instituţională şi de mobilitate dintre Europa şi instituţiile de învăţământ superior din ţările terţe (IÎS).


4

Universităţile din Belarus, Moldova, Ucraina (Armenia, Azerbaijan, Georgia) – ţări terţe

Universităţile din UE

CINE ESTE ELIGIBIL? Pentru a fi eligibili, studenţii şi masteranzii, candidaţii la doctorat şi post-doctorat din ţări terţe, denumiţi în continuare „studenţii din ţări terţe”: 1. trebuie să fie cetăţeni ai uneia dintre ţările terţe, membră a parteneriatului; 2. trebuie să nu fi locuit sau să nu fi desfăşurat activitatea principală (studii, profesie etc.) timp de peste 12 luni (cumulat) în decursul ultimilor cinci ani în niciuna dintre ţările europene eligibile la data depunerii cererii lor la parteneriat. 3. trebuie să poată fi atribuiţi unuia din grupurile-ţintă: a) Grupul-ţintă 1 (GT 1): studenţii înregistraţi la una dintre IÎS-urile din ţări terţe incluse în parteneriat care au finalizat cel puţin un an de studiu în cadrul instituţiei de origine; b) Grupul-ţintă 2 (GT 2): studenţii înregistraţi la o IÎS (neinclusă în parteneriat) din ţara terţă vizată de grup sau absolvenţii deţinători ai unei diplome de studii superioare pentru primul ciclu. c) Grupul-ţintă 3 (GT 3): studenţii cetăţeni ai unei ţări terţe vizate de grup ce fac parte dintr-un grup-ţintă vulnerabil; 4. trebuie să cunoască suficient limba în care se ţin programele sau una dintre limbile vorbite în mod curent în ţările gazdă.

DURATA MOBILITĂŢILOR: Tip de mobilitate

GRUPUL ŢINTĂ 1

GRUPUL ŢINTĂ 2

GRUPUL ŢINTĂ 3

Licenţă

de la 1 semestru până la 1 an univ. (maxim 12 de luni)

nu se aplică

de la 1 semestru până la 3 ani univ. (maxim 36 de luni)

Masterat

de la 1 semestru universitar până la 2 ani universitari (maxim 24 de luni)

Doctorat

6-36 de luni

Post-doct.

6-10 luni

Personal

1-3 luni

nu se aplică

Notă: Durata exactă a mobilităţilor, precum şi tipurile mobilitaţi prevăzute în proiect, sunt determinate de fiecare consorţiu în parte.

FINANŢAREA Costuri de participare pot acoperi taxele de studiu şi/sau înscriere, cheltuielile suplimentare pentru bibliotecă, uniunile studenţeşti, consumabilele necesare în laboratoare, permisele de şedere, cursurile de limbă etc. Costuri de asigurare. Parteneriatul garantează o asigurare integrală (sănătate, călătorie, accidente) pentru studenţii şi membrii personalului care participă la mobilitate prin acordarea lunară a unui cost unitar de 75 EUR. Costuri asociate vizelor. Programul va acoperi costurile legate de viză pentru studenţii şi membrii personalului care participă la mobilitate individuală.

BURSE individuale PRIMUL CICLU

1 000 € pe lună

Doctorat

Post-doctorat

Personal

MASTERAT

1 000 € pe lună

1 500 € / lună

1 800 € / lună

2 500 € / lună

CUM SE APLICĂ LA PROGRAM Programul Erasmus Mundus prevede modul electronic de aplicare de pe site-ul proiectului. Procedura de aplicare. 1. Înainte de a aplica, solicitanţii trebuie să se informeze cu privire la: • spectrul de programe de studiu oferite la universităţile gazdă; • data când încep mobilităţile la universităţile gazdă; • cerinţele privind nivelul de cunoştere a limbii de instruire la universităţile gazdă; • orice alte cerinţe specifice de admitere; • informaţii (planuri / programe de studii, cataloage, ECTS etc), oferite pe site-urile web ale universităţilor gazdă. 2. Studenţii ciclurilor I (Licenţă) şi II (Master) pot aplica pentru două universităţi gazdă diferite. Candidaţii pentru toate celelalte tipuri de mobilitate au posibilitatea de a alege o singură universitate gazdă.


5

Programul Erasmus Mundus prevede modul electronic de aplicare de pe site-ul proiectului, prin completarea Formularului de Candidat şi ataşarea (în format electronic) a actelor necesare: • documente ce atestă nivelul de studii, certificate academice / diplome ce atestă titlurile didactice şi ştiinţifice, lista publicaţiilor • contractul de studii/planul de cercetare/lucru, aprobat de universitatea de origine • scrisoare de motivare a candidatului • scrisoarea de recomandare/acceptarea din partea universităţii gazdă şi scrisoarea de suport a din partea universităţii de origine • certificatul oficial de cunoaştere a limbii (de instruire în universitatea gazdă). 3. După ce s-a determinat cu tipul de mobilitate şi programul de studii/ tema de cercetare sau activitate didactică solicitantul se va înregistra în sistemul electronic de aplicare şi va obţine contul şi parola de log-are. Contul solicitantului va fi activ până ce solicitatntul nu va încheia procesul de aplicare, care nu poate depăşi totuţi data limită stabilită la lansarea apelului. 4. După înregistrare se va completa online Formularul de Candidat şi se vor descărca toate documentele necesare pentru aplicaţie, care urmează a fi perfectare şi ataşate (în format electronic) pe contul solicitantului. După ataşarea tuturor documentelor procesul de aplicare poate fi încheeat.

Documentele necesare la aplicare Pentru studenţi la ciclurile Licenţă, Masterat, Doctorat • Copia legalizată a Diplomei de Licenţă / Master în limba originală şi traducerea ei autorizată în limba engleză (pentru masteranzi şi doctoranzi). • Copia legalizată a certificatului academic în limba originală şi traducerea lui autorizată în limba engleză. • Contractul de Studii / Planul de Studii şi de Cercetare, aprobat de universitatea de origine. • Certificatul oficial de cunoaştere a limbii (de instruire în universitatea gazdă) sau certificatul de testare a limbii recunoscut la nivel internaţional. • Scrisoare de recomandare. • Scrisoare de Suport de la universitatea gazdă (doar pentru doctoranzi). • CV-ul în format Europass • Copie a paşaportului internaţional • Dovezi oficiale că solicitantul este socio-economic defavorizat, dacă este cazul. Pentru solicitatnţii burselor Post-doc (cercetători), cadre didactice şi administrative. • Copia legalizată a Diplomei de Doctor în limba originală şi traducerea ei autorizată în limba engleză (pentru mobilitatea Post-doc). • Copia legalizată a Diplomei de Stiudii Superioare în limba originală şi traducerea ei autorizată în limba engleză SAU Lista de publicaţiilor (pentru personalul didactic) Descrierea experienţei de muncă (pentru personalul administrativ). • Certificatul oficial de cunoaştere a limbii (de instruire în universitatea gazdă) sau certificatul de testare a limbii recunoscut la nivel internaţional. • Certificatul oficial de cunoaştere a limbii (de instruire în universitatea gazdă) sau certificatul de testare a limbii recunoscut la nivel internaţional. • Scrisoare de recomandare (pentru mobilitatea Post-doc). • Scrisoare de Suport de la universitatea gazdă. • Planul de Cercetare / Predare / de Lucru. • CV-ul în format Europass. • Copie a paşaportului internaţional. • Dovezi oficiale că solicitantul este socio-economic defavorizat, dacă este cazul.

PROCESUL DE SELECTARE Criteriile de selecţie (universitatea gazdă): • performanţa academică a solicitanţilor • motivare partcipării în program • planul de studii / cercetare / predare / lucru • competenţele lingvistice se acordă prioritate minorităţilor etnice, solicitanţilor cu dizabilităţi fizice şi economic defavorizaţi.

PROIECTE ÎN DERULARE În prezent în RM derulează 4 proiecte ERASMUS MUNDUS, selecţia 2011 şi 9 proiecte, selecţia 2012. Specificul proiectelor EM, selecţia 2012: Fiecarea candidat poate aplica la toate cele 9 proiecte, în cadrul grupului ţintă 1 sau grupului ţintă 2, în dependenţă de eligibilitate. Informaţia despre Proiectele Erasmus Mundus în derulare la USM poate fi accesată pe site-ul universităţii www.usm.md la compartimentul Cooperare Internatională - Proiecte Intrnaţionale - ERASMUS MUNDUS Programme

Consultaţii: Dl Veaceslav Boliev, Responsabil de Programul Erasmus Mundus la USM A.Mateevici, 60 oficiul 131 bloc 4 tel. 022 577 787 e-mail: usm.international@yahoo.com


6 CALEIDOSCOP EUROPEAN SĂRBĂTORI DE IARNĂ CELEBRE ÎN EUROPA ИЗВЕСТНЫЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В ЕВРОПЕ Europa este de departe continentul care oferă cele mai multe festivaluri şi serbări tradiţionale. Ai de ales între „La festa di San Silvestro”, în Italia, festival care celebrează anul nou prin jocuri de artificii, muzică, dans şi delicioase preparate tradiţionale sau festivalul Hogmanay din Scoţia şi ritualul tortelor, muzică, petreceri şi acrobaţii cu cercuri de foc. Pentru Festivalul “Mardi Gras” poţi să alegi între Franţa şi Belgia, iar dacă în ianuarie ajungi în Anglia, vei fi oaspete la “Whittlesea Straw Bear Festival”. Oricare ar fi alegerea ta, un lucru e sigur, vei avea parte de o experienţă memorabilă. La Festa di San Silvestro

“La Festa di San Silvestro” este celebrată pe 31 decembrie în seara dinaintea Anului Nou. Ca în majoritatea festivalurilor din Italia, preparatele culinare joacă un rol major. Familii şi prieteni se adună în acelaţi loc pentru un festin special. Vedeta serii este lintea care simbolizează banii şi norocul în noul an. În multe zone ale Italiei, în seara dinaintea Anului Nou se serveşte „cotechino”, un sos picant sau „zampone”, o specialitate preparată din carne şi organe de porc. Se crede că acestea aduc bogăţia în Anul Nou. Celebrarea Anului Nou se face prin uriaşe focuri de artificii. Cele mai multe dintre oraşe organizează petreceri publice în centru, iar altele aprind focuri imense în jurul cărora localnicii se felicită dimineaţa. Dacă te afli în zona mării sau lacurilor, vei auzi goarnele vaselor şi vapoarelor. Hogmanay

Европа является далеко не тем континентом, на котором проходит самое большое количество фестивалей и традиционных торжеств. Ты можешь выбрать „La festa di San Silvestro” в Италии - фестиваль, который празднует новый год при помощи феерверков, музыкик, танцев и вкуснейших традиционных блюд либо фестиваль Hogmanay в Шотландии, представляющий собой риутал тортов, музыки, развлечения и акробатов с горящими кругами. Для посещения Фестиваля „Mardi Gras” ты можешь посетить Францию и Бельгию, а если ты доберешься до Англии, ты можешь стать гостем „Whittlesea Straw Bear Festival”. Каким бы ни был твой выбор, точно одно - ты получишь незабываемый опыт.

Hogmanay este serbarea care a făcut Scoţia celebră. Scoţienii sunt recunoscuţi în lume pentru un simţ deosebit al identităţii, al valorilor şi al propriei istorii. Din acestea s-au născut tradiţii şi obiceiuri unice în Marea Britanie. Capitala Scoţiei, Edinburgh, este unul dintre cele mai frumoase oraşe din lume şi se bucură de o aşezare deosebită, acolo unde dealurile se topesc în mare. În Edinburgh are loc în fiecare an celebrul Festival Hogmanay considerat drept una dintre cele mai frumoase serbări de trecere în Anul Nou. Sărbătoarea ţine 4 zile, iar localnicii şi vizitatorii participă împreună la procesiuni cu torţe aprinse. Nu lipsesc concertele în aer liber, concerte de muzică clasică, spectacole de teatru şi dans şi manifestări sportive în prima zi din Anul Nou. În noaptea noului an în centrul oraşului are loc o mare petrecere marcată de un spectacol de artificii pe cele şapte dealuri ale oraşului. Sursa: www.studentie.ro Autor: Adriana Laliu - editor Studentie.ro

Newsletter_December  

Destul să vrei hotârat un lucru, pentru ca o evoluţie să se petreacă. Tudor Arghezi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you