Page 1

Verkefni 5 Red  Clay  Manufacturing  Company  byrjaði  rekstur  1.  janúar  2010.  Félagið  skráði eftirfarandi  atburði  fyrir  árið  2010. a b c d e f g h i

Útgefið hlutafé  fyrir  $50.000  í  reiðufé Keypt  hráefni  fyrir  $4.000  í  reiðufé Millifærði  $2.000  af  hráefni  í  framleiðslu  (Verk  1:  $1.500;  Verk  2:  $500) Borgði  $2.500  í  beinan  launakostnað  (Verk  1:  $1.250;  Verk  2:  $1.250)   Borgði  $1.500  í  reiðufé  fyrir  ýmsan  raun  óbeinan  kostnað Deildi  óbeinum  kostnaði  á  framleiðslu,  60%  af  beinum  launakostnaði Kláraði  verk  1  og  færði  í  vörubirgðir Seldi  verk  1  fyrir  $4.200  í  reiðufé Borgaði  $100  í  reiðufé  fyrir  sölu-­‐  og  stjórnunarkostnað

Gerðu eftirfarandi: 1 Skráðu  atburðina  að  ofan  í  excel  eða  T-­‐reikninga 2 Finndu  stöðuna  á  vörum  í  framleiðslu  í  árslok 3 Útbúðu  áætlun  um  kostnaðaryfirlit  framleiddra  vara  og  sölu  og  hagnað/tap  félagsins 4 Reiknaðu  brúttó  hagnað  félagsins  fyrir  verk  1

1 Skráðu atburðina  að  ofan  í  excel  eða  T-­‐reikninga a h

e

Handbært fé 50.000 4.000 4.200 2.500 1.500 100

Óbeinn framl.  Kostnaður 1.500 1.500

Hlutafé 50.000

i

Hráefni b d e i

f

b

4.000

2.000

g

Vörubirgðir 3.500 3.500

ÓRE a

c

c d f

Vörur í  framleiðslu 2.000 3.500 2.500 1.500

g

KSV h

h

3.500

Sölutekjur 4.200

G,S&A kostnaður 100

Útreikningur á  lið  f: f Deildi  óbeinum  kostnaði  á  framleiðslu,  60%  af  beinum  launakostnaði Beinn  launakostnaður 2.500 Hlutfall  óbeins  kostnaðar 0,6 Óbeinum  framleiðslukostnaði  er   deilt  niður  á  framleiðslunni  sem   hlutfall  af  beinum  launakostnaði.   Samtals  gerir  það  1.500  sem  deilist   svo  niður  á  verk  1  og  verk  2  

h


Óbeinn kostnaður  á  framleiðslu

1.500

Útreikningur á  lið  g: g Kláraði  verk  1  og  færði  í  vörubirgðir Beinn  hráefniskostnaður Beinn  launakostnaður Óbeinn  framleiðslukostnaður

1.500 1.250 750

Verðmæti vara  í  verki  1

3.500

Óbeinum framleiðslukostnaði  er   deilt  niður  á  framleiðslunni  sem   hlutfall  af  beinum  launakostnaði.   Samtals  gerir  það  1.500  sem  deilist   svo  niður  á  verk  1  og  verk  2   samkvæmt  úthlutuðum  beinum   launakostnaði  á  hvort  verkið.  Það   gerir  því  1.500/2=750  á  hvort  verk   þar  sem  beinn  launakostnaður  er   jafn  á  hvort  verk.

2 Finndu stöðuna  á  vörum  í  framleiðslu  í  árslok Vörur  í  framleiðslu  í  lok  árs  tilheyra  verki  2 Beinn  hráefniskostnaður 500 Beinn  launakostnaður   1.250 Óbeinn  framleiðslukostnaður 750 Samtals

2.500

3 Útbúðu áætlun  um  kostnaðaryfirlit  framleiddra  vara  og  sölu  og  hagnað/tap  félagsins Áætlun  um  kostnaðaryfirlit  framleiddra  vara  og  sölu  fyrir  31.  desember  2010 Notað  beint  hráefni 1500 Beinn  launakostnaður 1250 Óbeinn  framleiðslukostnaður 750 Heildar  framleiðslukostnaður 3500 Vörur  í  framleiðslu  í  ársbyrjun 0 Heildar  vörur  í  framleiðslu 3500 Vörur  í  framleiðslu  í  árslok 2500 Kostnaður  framleiddra  vara 6000 Vörubirgðir  í  ársbyrjun 0 Heildar  vörubirgðir 6000 Vörubirgðir  í  árslok 0 Kostnaðarverð  seldra  vara 3500

Áætlun um  rekstrarreikning  (hagnað/tap)  fyrir  31.  desember  2010 Sölutekjur 4.200 Kostnaðarverð  seldra  vara -­‐3500 Framlegð 700 G,S&A  kostnaður Vörur  í  framleiðslu

-­‐100 -­‐2.500


Tap

-­‐1.900

4 Reiknaðu brúttó  hagnað  félagsins  fyrir  verk  1 Tekjur  af  vörusölu KSV Framlegð G,S&A  kostnaður

4.200 3.500 700 100

Hagnaður

600

verkefni5  

Óbeinn
  framl.
  Kostnaður Vörubirgðir KSV Handbært
  fé Hráefni Vörur
  í
  framleiðslu Verkefni
  5 Útreikningur&...

verkefni5  

Óbeinn
  framl.
  Kostnaður Vörubirgðir KSV Handbært
  fé Hráefni Vörur
  í
  framleiðslu Verkefni
  5 Útreikningur&...