Page 1

PRÆSENTATIONSPUNKTER 1.1.  Præsentation:    Dannelsesnovelle,  realistisk.   ”Elektrisk”.     1.  2.  Resume:  Bogen  handler  om  en  pige  der  gerne  snart  vil  føle  hvordan   kærlighed  er.  Hun  laver  lister  og  diagrammer,  giver  drenge  karakter  og  sætter   dem  op  mod  hinanden.  Men  hun  vil  hurtigt  finde  ud  af,  at  kærlighed  er  en  af  de   få  ting  man  bare  ikke  kan  styre.     HVEM  FORTÆLLER?   2.  Forfatterportræt:       HVAD  FORTÆLLES  DER  OM?       3.1.  Persongalleri:  Vi  møder  en  helt  almindelig  familie  bestående  af  en  pige,   hendes  far  og  hendes  mor.                            S.  9-­‐10    henholdsvis  bunden  og  toppen.   3.2.  Det  fysiske  miljø:  I  hendes  hus  på  hendes  værelse  og  på  hendes  skole.  En   smule  på  vejen  foran  hendes  hus.                                                      Gennem  hele  historien.     3.3.  Det  sociale  miljø:  Hun  bor  i  en  middelklasse  familie  uden  de  store   problemer.                                    S.  9-­‐10    faren  er  belært  og  lader  til  at  have  et  godt  arbejde.     3.4.  Historisk  samtid:  Nutid,  år  2000  og  fremefter.                      S.  10  midten.     3.5.  Personbeskrivelse:  En  meget  almindelig  pige,  som  savner  lidt  kærlighed.   Klog,  velstillet,  og  mere  eller  mindre  populær.                                  Gennem  hele  historien.     3.5.1.  Personernes  ydre  kendetegn:    Hun  hedder  Caroline  og  er  omkring  de  14   år.                                                                                                                        S.5  starten.     3.5.2.  Personernes  indre  kendetegn:    Usikker  på  sine  kærligheds  evner.   Fortvivlet.    Gennem  hele  historien  hvor  hun  laver  forskellige  diagrammer  med   drenge  viser  hun  at  hun  er  lidt  usikker  på  det  hele  og  virker  meget  fortvivlet.     3.5.3.Personernes  udvikling  :  Hun  lære  at  kærlighed  ikke  er  noget  man  kan  styre.       3.6.  Temaer:  Kærlighed.  Identitet,  Hvem  er  jeg  i  forhold  til  de  andre?      


3.6.1. Eksistentielt  tema:  Finde  sig  selv.     HVORDAN  FORTÆLLES  DER?   4.1.  Fortællemåder:  Flue  på  væggen,  3  person.     4.1.1.  Beretning.:    Scenisk  beretning.         4.1.2.  Beskrivelse.:  Bevægende  beskrivelse.     4.1.3.  Replik.:     4.1.4.  Belæring):  Forfatteren  prøver  ikke  at  belære  os  noget  specielt  i  historien   gennem  skrivestilen.     4.2.  Komposition:     4.2.1.  Ydre  komposition:       4.2.2.  Indre  komposition  (Formel  tredeling,  eksistentiel  tredeling,  dramatiseret   tredeling):         4.2.3.  Kronologi/flashback:    Kronologi.     4.3.  Synsvinkel:  Indre  synsvinkel.     4.3.1.  Indre  synsvinkel:  Vi  får  et  godt  indblik  i  hvordan  hovedpersonen  tænker,   hvilket  gør  skrivestilen  til  en  indre  synsvinkel.                  S.  8  ”  Hun  havde  en  boblende   fornemmelse  i  maven”     4.3.2.  Ydre  synsvinkel:       5.  De  særlige  sproglige  virkemidler.   Hvilke  af  følgende  sproglige  virkemidler  er  særlig  betydningsfulde  i  denne  tekst   og  hvilke  virkninger  har  de?:     5.1.  Karakteristik  af  sproget     5.2.  Ordforråd:  Et  fint  ordforråd  men  ikke  noget  overdrevet.    


5.3. Sætningskonstruktion     5.4.  Billedsprog?:  Der  bliver  brugt  en  del  billedsprog.              S.  11  ”  Det  var  mørkt  og   blæsende,  men  det  regnede  i  det  mindste  ikke”     5.5.  Humor/ironi/sarkasme?     HVORFOR  FORTÆLLES  DER?     6.  Forfatterens  budskab:    Uanset  hvor  mange  forskellige  matematiske   udregninger,  diagrammer  eller  andre  metoder  man  bruger,  så  kan  man  ikke   styre  kærligheden.     Hvad  er  forfatterens  holdning  til  de  temaer,  han  har  sat  på  dagsordenen  i  sin   fiktive  tekst?:  Han  forholder  sig  ifølge  mig  selv,  ikke  realistisk  i  forhold  til   kærlighed.     vurdering  af  tekstens  litterære  kvaliteter?:  Det  er  en  fin  tekst,  der  har  et  godt   budskab.     Hvad  synes  du  er  godt,  skidt,  interessant,  fascinerende,  spændende,  tungt  og   kedeligt  -­‐  og  hvorfor  synes  du  det?:  Jeg  synes  det  er  lidt  for  urealistisk  at  hun   bare  sådan  kan  bestemme  sig  for  at  blive  forelsket.  Men  det  er  ellers  en  fin  tekst,   lidt  kedelig  efter  min  smag.     MED  HVILKE  PERSPEKTIVER?   8.1  Perspektivering:  Den  minder  meget  om  nutidige  situationer,  og  ville  sagtens   kunne  finde  sted  lige  nu.     8.2.  Litterær  Perspektivering    

Dansk Analyse  

Analyse af "Elektrisk"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you