Page 1

Geografi Aflevering – Vand Magnus Ritz 24/9

OPGAVE 1. vand fordamper mest fra havene, fra søer, fra jordoverfladen og planterne. Når vandet fordamper, stiger det op i luften. Der hvor luften altid er kold. Når luften deroppe er blevet fuld nok af vand, bliver det til dråber, og så kommer vandet ned på jorden igen i form af regn eller sne, hvis temperaturen er lav. Noget af regnvandet fordamper igen med det samme og noget bliver optaget af planterne, noget løber ud i vandløb og søer, og noget siver ned som grundvand, før det løber ud i vandløb eller i havet. Herfra fordamper vandet igen, og molekylet starter forfra på sin rejse i vandets kredsløb. OPGAVE 2. Det starter med at vandet kommer fra huset og kommer over til rensningsanlægget. Det synlige affald som for eksempel papir bliver renset i den synlige rensning, så kommer klaringstang hvor bundfald falder til bunden og pumpes vider til rådnetanke. Nu kommer vil til biologisk rensning hvor organiske stoffer som fosfor og kvælstof. Vandet bliver hele tide holdt i gang så det kan blive renset at mikroroganismer. Filtrering vandet er næsten helt rent men der bliver tilsat nogen kimikalier og det bliver renset i et sandfilter. Vandet bliver iltet inden det skal ud i naturen det render ofte ud i et vandløb og så videre til havet, søen eller åen. Resten af slammet der blev soteret fra tideliger ender i en rådnetank hvor det rådner op i 20 til 25 dage. OPAGVE 3.

Det regner og regendruperne falder ned i jorden og lægger sig i små kar. Senere bliver vandet pumpet op og bliver renset der efter kommer vandet op i et vand tårn hvor det bliver opbevaret in til for eksempel dig eller mig skal bruge vandet.


2 SKRIV DOKUMENTETS TITEL

OPGAVE 4. Forbruget er blevet mindre siden 89 og det er faldet med 50 liter pr. døgn. OPGAVE 5 I Norge er ca 90 % af drikkevandet overfladevand det vil sige det hentes fra søer og åer. I danmark kan vi pumpe grunvandet op fra jorden og rense det i mange andre lande bruger de saltvand hvor de filtræer det. OPGAVE 6. I danmark mener man at det danske grundvand er truet pga. forurening fra gylle, som kan trænge ned i grundvandet man mener også at grundvandet bliver brugt hurtigere ende det bliver lavet, så der kan komme mangel på vand. Magnus Ritz

Geografi aflevering vand  

Geografi aflevering Vand

Geografi aflevering vand  

Geografi aflevering Vand

Advertisement