Page 1

Gmina truje nasze dzieci!

Końskie zdrowie - w tym przypadku chyba nie. Informacja o tym, co znajdowało się w szkolnych posiłkach wzbudziła powszechny szok. Prawda wyszła na jaw podczas niespodziewanej kontroli Inspekcji Sanitarnej w Szkole Podstawowej im. Chruszczowa. Los chciał, że tego dnia w szkolnej stołówce podawano klopsiki. Badania wykazały, iż w klopsikach serwowanych naszym dzieciom znajdowało się 60% mięsa konia. Przypominamy Państwu, że norma ustalona przez starostę pozwala jedynie na jego 20% dodatek. Dyrektor szkoły twierdzi, iż nie wiedział o łamaniu przepisów w jego szkole...

GMINA TRUJE NASZE DZIECI  
GMINA TRUJE NASZE DZIECI  
Advertisement