Page 1

24

KULTUR

ROMSDALS BUDSTIKKE

ROMSDALS BUDSTIKKE

Mandag 28. oktober 2013

KULTUR

Mandag 28. oktober 2013

25

Vandret i teaterkulissene Teaterinteresserte på oppdagelsesferd bak scena TeaTReT vÅRT

S

– Molde har et modent teaterpublikum, sier teatersjef Thomas Bjørnager. Lørdag åpnet han alle dører og inviterte teatervennene til å oppleve livet bak scena. Mangfold og samordning er stikkordene.

Scenografi: – Teater er samarbeidets kunst, framholder scenograf Nina Flagstad, som møtte krevende utfordringer i sceniske løsninger for den teknisk komplekse forestillingen «Panikk i kulissene».

det

kultur@r-b.no

mOLDe: Trofaste venner av Teatret

samarbeid. Interesserte teater-

venner fikk se og forklart en scene som var spesialtilpasset, med roterende vegger samt krevende lyd- og lyssetting. – Dette blir en farse, der komikken bokstavelig talt ligger i dørene fortalte sceneansvarlig ... Smed og snekker har jobbet på høygir for å lage sceneløsninger som samtidig skal være stabile og fleksible og som skal underbygge den farsen stykket er. Dette har krevd nært samarbeid med scenograf.

Toget går først til Torget der Ole Lilleheim fra Åpne Dører holder en kort appell og et opprop overrekkes ordfører Dahl. Toget går videre til Molde bedehus der det blir enkel servering før inspirasjonssamlingen ca. 19.30. Ole Lilleheim informerer om situasjonen for de kristne i Nord–Korea, Iran og Pakistan, forbønn for forfulgte og tale av Mostafa Ebrahim, sannhetsvitne fra Iran. Kollekt, overskuddet går til Åpne Dører og Stefanusalliansen.

skjer

svein magne haRnes

Vårt fikk gjøre seg kjent bak kulissene i det mangfoldige kulturhuset da de ble med på en totimers omvisning lørdag. Det beskjedne antallet sikret et nært møte med de mange funksjonene bygget rommer. Dager før premieren på stykket «Panikk i kulissene» sydet det av liv i teaterbygget, og om det ikke var tilløp til panikk bak kulissene var det i alle fall hektisk aktivitet i alle rom.

B U H E TOR

S N E T S HØ

■■Etablert 1972 (Norges nest eldste regionteater) ■■Skal vise moderne og klassiske skuespill av høy kvalitet ■■Produserer årlig mellom 250 og 300 forestillinger ■■Turnéansvar for hele Møre og Romsdal fylke ■■46 fast ansatte (inkl. Kafé Kurt) ■■Driver også Barneteatret Vårt i Ålesund

Kostymer: Kostymedesigner Gerd Austnes viser kostymer til ulike oppsetninger. – For å skape de rette uttrykkene må vi både bruke fantasi og improvisere, understreker hun. ALLE aLLe FOTO: SVEIN svein MAGNE magne HARNES haRnes Mellom 300–400 lamper brukes på ulike måter for å understøtte scenebildet og lyd- og lysløsninger styres gjennom datateknologi. Timing er sentralt i stykket og dette stiller store krav til både skuespillere og tekniske løsninger. Over den teknisk avanserte scena er det 12 meter opp til taket. Det må til for å gi plass for tekniske virkemidler til scenografiske løsninger. Også salen er i minste detaljutformet med tanke på teater, med svakt buete stolrader som ivaretar intimiteten. I golvet ligger teleslyngeanlegg.

Bakrommene. På bakrommene

har snekker og smed sine verksteder for metall, trearbeider og male- og monteringssal. – Ingen dag er lik og utfordringene kan være store, bedyrer håndverkerne, som må samhandle tett med de kunstneriske lederne om mulige løsninger. Gjestene vandret gjennom det romslige «green room», som er skuespillere og andre ansatte sin frisone. Her er det direkte bilder fra scena, slik at de til enhver tid kan følge framførelsen. På «Maskerommet» fikk gjestene en innføring i sminketek-

nikker og parykkbruk, før de fikk møte kostymedesignerne.

avkledd og påkledd. – Systua

er svært viktig for skuespillerne. Vi kommer svært nær dem, fordi vi i mer enn en forstand møter dem avkledd og påkledd, sier kostymedesigner Gerd Austnes. Hun viste interesserte besøkende et utvalg av kostymer og beskrev arbeidsmåter i forkant av nye forestillinger: – Yrket handler egentlig om å tørre, om å prøve nye ting til man finner den løsningen man søker. Det innebærer stort rom for

fantasi og improvisasjon. Samtidig som vi må ha kunnskaper innen stilhistorie, fargelære, scenografi, må vi også være menneskekjennere og bruke intuisjonen til å finne de gode løsningene.

Formidling viktig. Scenograf

Nina Flagstad fortalte teatervennene om utfordringene knyttet til forestillingen: – «Panikk i kulissene» er en forestilling om en teaterforestilling. Stykket handler altså direkte om min arbeidsdag. Det er en teknisk kompleks forestilling,

der publikum får oppleve alle sider og dimensjoner knyttet til teaterscenen. Teatersjef Thomas Bjørnager gledet seg over at formidlingsdimensjonen ved teatret gir mulighet for denne typen bli-kjent-aktivitet for publikum, og tror det vil styrke teaterinteressen generelt: – Teater må ikke bli en museumsdisiplin, men en kulturformidler der folk opplever at dette har relevans for deres liv, sa teatersjefen til et interessert publikum.

Aktiviteter fra MANDAG til ONSDAG. Frister for innsending: TORSDAG kl. 16 for «Det skjer i kulturuka». Bare tiltak med utadrettet program, ikke medlemsmøter, arr. med påmelding o.l. Skriv kort info rett inn i e-post, ikke i vedlegg. Husk dato, klokkeslett, kommune og sted. E-post: kultur@ r-b.no.

MOLDE KONSERTER Hanne Krogh, tre tenorer og Moldekoret

MANDAG kl. 18. 30: Ta meg til havet. Sted: Bjørnsonhuset.

RELIGIØSE MØTER Molde Indremisjon

TIRSDAG kl. 18.30: Vi støtter opp om fakkeltoget for forfulgte kristne, start fra Egon. Inspirasjonssamling på Molde bedehus etter toget. ONSDAG kl. 19: Bønnemøte.

Frelsesarmeen

TIRSDAG kl. 18: Masterclass for alle gitarinteresserte. Arrangementet er gratis men har begrenset med antall billetter tilgjengelig. Sted: 4Sound Musikkhuset.

Fakkeltog for forfulgte kristne TIRSDAG kl. 18.30: Salg av fakler ved Egon fra kl. 18.00 (20kr fakkelen).

flere g o r e rrels ø t s 0 Fleregheter 4 3 00 r a i h l ke mu dstik ls Bu r dag

sda hve dag Rom hver dag 0 lesere re hver e e 0 s leser har 28 0 7 6 00 le r tt ls rbne mobil ha og msda t t et Ro , nettavis t e rbn u iehus is

d v å e me apira het til å n biner analer; p e lig n m u o ie k m d k e Ved å ke sine 3 t en unik Vi har m tik drif et. Buds år din be ele døgn område: ide, f h rt , t, E il å e b giv esse mo rupp målg serdeknin estnes, N a. in d til ,V t le ukr og A auma stø r s med Fræna, R Midsund y, e, kale Mold s, Sandø en lo e g n n m i Gje ser! st –

elig å pris pr le m i r rat: r Vi e r slår oss p ktene HUB-p ie

orpli .no en uf @r-b r o f s onse s n o n t a ak Kont 01 25 71 25

med

yte) (kilob

kB

nse t t anno papir r på rbne obil e id e s g m 4 / in å 1 n ger p 0 vis 20 00 000 visnin 5 eller

MB

se nnon t apira på rbnet p e r id e s il g b 2 1/ nin mo 0 vis r på 40 00 visninge 0 10 00

GB

nse t t anno papir r på rbne e id e s il g b 1 / o in 1 ! n m 0 vis r på HUB 60 00 visninge TE R S I 0 ig e M 20 00

ANNET Aktiv på dagtid

MANDAG kl. 10–12: Tur til bålhuset på Vevang. Oppmøte på parkeringsplassen ved gamle Eide Auto kl. 10.00 eller parkeringa ved bedehuset på Vevang kl. 10.20.

FRÆNA RELIGIØSE MØTER Sylteosen bedehus

Skotten bedehus

Larry Carlton og Adam Douglas

Teatersjefen: Formidlingsdimensjonen setter oss i stand til å presentere større bredde i teateret, sier teatersjef Thomas Bjørnager, som inviterte teatervenner til å oppleve livet bak scena.

ONSDAG kl. 19.30: Møte v/ Andreas Lima. Kollekt. Sted: Vevang bedehus.

ANNET Mandagsdansen

TIRSDAG kl. 13 – 14.30: Tema: «Moldemarkas venner». Sted: Glomstuveien 48 (i underetasjen).

avansert: Datateknologi styrer det meste av den avanserte lys- og lydfunksjonen under en teateroppsetning, viser lysdesigner Finn Landsperg.

EIDE RELIGIØSE MØTER Vevang indremisjon

TIRSDAG kl. 18–19: Sangtreff. Oppvarming, sang, andakt og utlodning.

Bydelscafé – Café og kultur

Parykker: – Maskerommet er et viktig rom i forberedelsene til forestilling, viser formidlingsleder Marianne Myrbostad i Teatret Vårt.

ONSDAG kl. 11. Sted: Frivilligsentralen.

TIRSDAG k. 11: Formiddagstreff. Sosialt samvær med sang, musikk, andakt, servering og utlodning.

MANDAG kl. 20 – 22.15: Det spilles hovedsakelig swing, rock `n` roll og blues, men også noe gammeldans og noe latinamerikanske rytmer. Sted: Gjestestova.

håndverk: Smed Knut Arve Karlberg og snekker Mathias Hammerø har hatt lange økter med tekniske sceneløsninger før oppsetningen av stykket «Panikk i kulissene».

AUKRA ANNET Møteplassen for eldre

K

E J N A P M A

TIRSDAG og ONSDAG kl. 19.30: Møter v/Ragnar Hansen.

GJEMNES ANNET Bingo

TIRSDAG kl. 19–22.30. Sted: Flemma Grendahus.

MIDSUND ANNET Midsund seniordans

TIRSDAG kl. 17–19. Sted: Midsund skule.

RAUMA SCENE Mitt liv som Elsa

ONSDAG kl. 19. Sted: Rauma kulturhus.

) abyte g e m (

vå r h

erl

yte) (gigab

-13. 0/11 /9 – 1 6 1 n eg riode I t ill k i pe å tryk p å t s e må nsen Anno

du g får

Vandret i teaterkulissene, Romsdals Budstikke 28.10.13  
Vandret i teaterkulissene, Romsdals Budstikke 28.10.13  
Advertisement