Page 1

lørdag ROMSDALS BUDSTIKKE Lørdag 20. juli 2013

Tunge tak på første tak Noralf Nøsen var med og bygde taket da Molde domkirke ble bygd for 58 år siden. Nylig var han oppe i stillasene og så på hvordan det nye taket legges. SIDE 28-31


28

lørdag

ROMSDALS BUDSTIKKE

Lørdag 20. juli 2013

9. søndag i treenighetstiden Preiketekst Luk. 6,36-42 Vi går alle saman i livets skole. Vi lærer noko kvar dag. Det er ikkje sant at alle dagar er like. Kvar ny dag er ei sjeldan gåve med nye mulegheiter, har vi lært. Men kvar dag har også nok med sine utfordringar. Det er ei oppmoding til å leve i dagen i dag! Vi har nytta mykje tid til å drøfte veret dei siste dagane. Det er litt bortkasta. Vi kan ikkje gjere noko med veret. Den suta kan vi trygt legge bort. Men vi kan gjere noko med korleis vi lever i dårleg ver. Der har vi mykje nytt å lære. I teksta står det at når lærlingen er utlærd blir han som sin meister. Når Jesus nyttar eit slikt bilde har han nok i tanken at han nettopp underviser disiplane sine. Lukas 6 er slettepreika ho Lukas. Det er undervisning i å ta medmenneska sine på alvor, slik som seg sjølv. Når vi kritiserer andre, kjenner vi på at det blir litt ureint spel og vi freistar gjerne til slutt å jamne over det heile med nokre positive kommentarar også, av sorten NN har også gode sider Jesus har sett oss i ein skule der vi skal øve inn dei haldningane han har, og Gud har til oss. Vi skal ikkje dømme andre. Vi skal ikkje fordømme. Vi skal ettergje andre, og vi skal gje til andre. Vi skal måle opp og dele rettferdig. Det handlar om reint løp, eit løp som vi vil andre skal gjere for oss. Å bli like Meistaren med stor M blir vi nok ikkje i dette livet. Men det står at vi skal bli han lik den dagen vi ser han som han er, ansikt til ansikt i det evige livet. Jesus er Frelsaren vår som bergar oss frå undergangen i synd og død og den vonde si makt. Men han er også førebildet for oss som vi skal strekkje oss etter. Handlingane hans er gudsrikehandlingar. Haldningane hans er gudsrikehaldningar. I det rike vart vi fødde inn i dåpen. Der skal vi få leve og oppdage livet. Der skal vi få vere i Guds nåde, og få kjenne på kjærleiken. Der skal vi få kvile i tru og tillit og leve i håpet om det fullkomne. Og der skal vi på enkel måte få lære det som er sant og rett, slik at vi, som lærlingar, blir som Meistaren. Jesus nyttar i gudsordet eit bilde frå snikkarfaget. I alle fall hentar han materialane derfrå. «Kvifor ser du flisa i auget åt bror din, men bjelken i ditt eige auge legg du ikkje merke til?» Flisa og bjelken kan vere av same treslaget, men dei representerer ytterpunktane i storleik når det gjeld treverk. Flisa er smårusk som kan irritere auge ditt. Bjelken har oftast berefungsjonar, så kvifor irriterer deg over andre sitt Dagens tekst smårusk, når du har problem med dine eigne berekonstruksjonar? På tross av slike sterke ord er det fint å vere lærling hos Meistaren. Harald Sunde God helg.

Høyt oppe: Taket på Molde Domkirke skiftes nå, 58 år etter at det ble lagt. En av de som la tak den gang, Noralf Nøsen var tilba

Tilbake på kirk – Underlig å se igjen. Ennå i dag føler jeg meg stolt av arbeidet vi utførte da vi bygde taket på byens nye kirke, sier Noralf Nøsen.

På femtitallet var han en av mange lokale håndverkere som med enkle hjelpemidler og minimal sikring reiste byens nye kirke. Sist uke var han oppe på taket igjen – etter 58 år. – Den gangen var jeg egentlig bare oppom broren min, som arbeidet med kirketaket, for å slå av en prat. Jeg var nettopp gått i land etter et tokt på Vest-Grønland, forklarer Nøsen. – Da tok en av byggelederne tak i meg og spurte: «Kan du begynne i morgen tidlig?» – Ja, så begynte jeg, da, smiler Nøsen. Han kom med i et arbeidslag som la

takstein på sørsida. Som en signatur etter jobben ble en blyplate med fire navn montert på troet i øvre hjørne. Da rehabiliteringen av taket startet i sommer, ble denne platen gjenfunnet (se bilde). Det var mange arbeidslag av snekkere, murere og blikkenslagere som arbeidet parallelt under oppføringen av kirka. Her ga dyktige håndverkere sine kyndige bidrag til å skape den nye katedralen. Det var store utfordringer innen forskalingsarbeid for å skape de formene arkitekt Bryn hadde tegnet. Kirkeskipet ble bygget av entreprenør Bjerke, mens Christie hadde ansvaret for klokketårnet.


ROMSDALS BUDSTIKKE

Lørdag 20. juli 2013

lørdag

29

Gamle tomter: En av de som la det forrige taket, Noralf Nøsen(f.v.) var tilbake på taket og så hvordan de legger det nye. Nede på bakken så han å bilder med Ola Gjendem, Ronald Blø og Hans Jacob Nes. FOTO: ERIK BIRKELAND

Avlessing av sement: Det gikk med noen sekker før kirka sto ferdig. foto: Arthur Vederhus/Fræna kommune

ake på taket og så hvordan de legger det nye. Bak Ola Gjendem fra Molde Bymuseum.

FOTO: ERIK BIRKELAND

Heisetårnet: Sementen ble heiset opp og kjørt utover. Foto: Arthur Vederhus/Fræna kommune

ketaket etter 58 år – Holdt seg godt. Sist uke inviterte

anleggsleder for dagens rehabiliteringsarbeider, Roald Rø, Nøsen opp igjen for en gjenvisitt med kirketaket: – De som bygde taket gjorde en skikkelig jobb, sier Rø. Da vi tok av taksteinen, den ytre lektingen og pappen, så vi at troet under var som nytt. De visste hva de gjorde den gangen også; troet var lagt på en slik måte at dersom det trengte inn fukt, ville den renne nedover og ikke trekke inn på betongen. Han er overrasket over hvor godt taket har holdt seg i nesten 60 år. Anleggsleder Rø forteller at sikkerheten står i sentrum under takarbeidene: – Vi har sikret oss med stillaser, gjerder,

sikringsliner og fallblokk. Hver arbeider på taket er iført forskriftsmessig sikringsutstyr fra topp til tå og bruker hele tiden sikringsline. Skulle noen snuble, faller de ikke under noen omstendigheter langt. Hver eneste dag går jeg vernerunder og ser til at alt er i forskriftsmessig orden og at arbeidsreglementet følges. Rø skryter av mannskapene som utfører jobben, og sier arbeidene utføres effektivt og grundig. – Går alt vel, er vi ferdige andre uka i september. Da har vi lagt 9 km med lekter og ca. 30.000 takstein, forteller han. Både underlagsarbeider og takstein er nøye tilpasset de materialkrav og teknikker

Riksantikvaren stiller for det fredede domkirkebygget.

Kontrast. Kontrasten er stor til de

hjelpemidlene, utstyret og materialene kirkebyggerne på femtitallet hadde for hånden: - Men jeg tror vi utførte arbeidene nokså bra ut fra de forutsetningene vi hadde den gang, sier Noralf Nøsen. - Selvsagt fulgte vi også de prosedyrer og krav til bygningsarbeider som gjaldt den gang, men de var nok ikke så strenge som i dag, konkluderer han. - Vi måtte selv holde oss med sag, øks og hammer, og så var det å gå i gang med det vi hadde av arbeidskrefter, forteller Bjarne Ukkelberg, som var en av de som var med

på forskalingsarbeidene på femtitallet. Blant annet var han med på å bygge det store heisetårnet, der sementen ble fraktet opp (se bilde). En gang skjedde det et uhell med denne: Voggen som heiste mørtelen opp til siloen i tårnet ble løsnet og deiset ned igjen med full kraft. Ingen ble skadet. – En arbeider, Vederhus, falt ned en luke som var spart ut i taket. Han falt ned på raftdrageren over selve kirkerommet. Der var det mørkt og uoversiktlig og det gikk en stund før de fant ham. Han ble en del skadet, men ikke alvorlig.


30

lørdag

ROMSDALS BUDSTIKKE

Lørdag 20. juli 2013

Det var også noen andre uhell under byggingen av taket, der arbeidere 15- 20 meter oppe i høyden snublet eller falt, eller der utstyr kom ut av kontroll, men til alt hell ble ingen alvorlig skadet. – Det er utrolig at det gikk så bra som det gikk, sier Ukkelberg, som tenker på de mange risikofylte arbeidsoppgavene. Selv deltok han både i forskalingsarbeidene og murearbeidene: – Vi støpte taket del for del oppover. På nordsida av bygget stod brødrene Leikarnes og bøyde jern og vi sørget for rikelig med armering i taket. Et annet arbeidslag drev og blandet sement og sand, dette ble ført oppover i heistårnet og så fylte vi etter med betong og arbeidet oss oppover etter hvert som den størknet.

Gjenoppbygging. – Det var en luftig jobb, ja, for å si det forsiktig, sier Edvin Knutsen, som den gang deltok i lektingen av nordtaket og innredningsarbeider. – Vi bygde opp stillas av treverk og derfra dro vi opp alle materialene i et tau. Det var hele sikringen. Det var ikke så mye spørsmål om slikt. Vi skulle bygge opp igjen byen etter krigen – og domkirka var et viktig bygg i det gjenreiste Molde. Innsats og arbeidslyst var det ikke mye å si på og utsikten fra toppen var nok minst like god som i dag, men sikringen var nok ikke den samme. Vi hadde ikke de samme mulighetene til det heller. Dette var lenge før HMS-bestemmelsene (helse-miljø-sikkerhet) og Arbeidstilsynet var vel kanskje heller ikke oppfunnet? – Jeg og arbeidskollega Vederhus gikk også én gang etter mønekammen – uten sikring. Det skulle vi selvsagt aldri ha gjort, det var vel helst ungdommelig vågemot og dumdristighet, understreker Edvin Knutsen. – Når jeg ser dagens sikkerhetstiltak rundt rehabiliteringsarbeidene på domkirka, kan jeg ikke la være å tenke på de hjelpemidlene vi hadde den gang. Det var noe helt annet. Jeg måtte finne fram mine bilder fra femtitallet for riktig å sammenligne, sier Knutsen, og viser fram gamle bilder av smilende karer i 47 graders helling. – Siden arbeidene på kirketaket var såpass risikofylte, var selvsagt konene våre nokså bekymret, medgir Edvin Knutsen, som smilende forteller hva kona Laila fra Sunnmøre sa til ham ved en anledning: «Dætt du né dær, så slær ei dei førdærva». Det gikk bra. Knutsen arbeidet den gang for en underentreprenør som het byggmester O. Waagø: – Vi begynte på takarbeidene rundt 1954-55, og det var ulike arbeidslag som var i gang med de forskjellige delene. Inne i domkirka stod murerne og laget selv mursteinen som skulle brukes på de innvendige veggene. Mursteinene ble innblandet sagmugg, for å bedre akustikken. Det var et svett arbeid, minnes han. Viktig for byen. – Det er viktig at domkirka må settes i stand. Det er et viktig bygg for hele byen, mener veteranene fra 50-tallet, som tenker med glede tilbake på byggeprosessen fra den gang. Det var lange og tøffe arbeidsøkter, og tonen kunne være barsk, men trass i slitet og de mange farlige arbeidsoppgavene er det arbeidsfellesskapet, kameratskapet og gleden ved å gjenoppbygge som står sentralt når de minnes denne tiden. Hundre år. Byggeleder Rø og hans team nærmer seg fullføringen av dagens rehabiliteringsarbeider: - Målet må være å sikre bygget den nødvendige livssyklus under steinen, sier Rø. Derfor har detaljene vært viktige, der både stormkroker, lekteskøyting og innskruing har hatt betydning. Selve steinen bør holde i hundre år, mener anleggslederen.

| reportasje | Svein Magne Harnes (tekst) redaksjon@r-b.no

På mønet: Betongmørtelen ble heist og og kjørt utover etterhvert som byggearbeidet skred fram. Sikringstiltakene var minimale. Foto utlånt av Noralf Nøsen

Bratt: Øvre veg i forgrunnen). På mønet skimtes takarbeiderne. Helt t.h. troligheisanordning i front av kirka.  

Foto: Utlånt av Edvin Knutsen

Signatur: Etter jobben ble en blyplate med fire navn montert på troet. Da rehabiliteringen av taket startet i sommer, ble denne platen gjenfunnet.

Arbeidsgjeng: Fra v: Albert Talberg, Julius Øverås, Birger Leikarnes, Anders Brandsæter (bak), Arne Dahl, FredrikRambjør, Angell Aas, Torvald Reistad (bak), Ole Hoem, Samuel Vederhus (bak), Bjarne Ukkelberg, ?.... Sommernes, ?....... Tafjord.  Foto: Arthur Vederhus/Fræna kommune

- Mange historier – Det er utallige historier knyttet til Molde kirke gjennom tidene, sier byhistoriker Ola Gjendem. Han har skrevet bok om kirkene i Molde. – Alle tre kirkene i Molde har stått omtrent på samme sted, så det er kirkehistorie i dette området i alle fall fra 1600-tallet, forteller Gjendem. – Kirken som ble reist på femtitallet ligger noen meter nedom de gamle kirkene og egentlig midt i den gamle kirkegården. Dette måtte man ta hensyn til da den nye kirketomten ble klargjort, og de som arbeidet med tomten fikk nok en del opplevelser knyttet til

Molde domkirke: Alle tre kirkene i Molde har stått omtrent på samme sted. dette. Etter beste evne forsøkte man å samle levninger og flytte disse til den nye kirkegården lenger oppe. En del av de gamle gravstøttene ble også flyttet, forteller Gjendem.

Nå inviterer han alle som har informasjon, historier, gjenstander og bilder fra kirkens historie om å ta kontakt. - Dette vil utfylle bildet av en rik byhistorie, sier Ola Gjendem.

Tunge løft: Noralf Nøsen i ferd med å le


ROMSDALS BUDSTIKKE

Lørdag 20. juli 2013

lørdag horoskopet

– Viktig for folk Molde domkirke opptar folk sterkt; det er ikke få historier, innspill og kommentarer jeg får, både på kirkebakken og ellers i hverdagen, sier kirkeverge Hans Jakob Nes (bildet). Han er svært tilfreds med at fornyingsarbeidene på domkirken har gått så fint. – Molde kirkelige fellesråd er byggherre, og vi var selvsagt meget spente på hvilke skader vi ville finne når taket ble demontert, men ble positivt overrasket. Riktignok har tidens tann og orkaner bidratt til en del skader på sløyfer, lekter, innfestinger og stein, så vi var nødt til å ta rehabiliteringen, men det grunnleggende, fra troet og innover, var

stort sett intakt. Det har gjort jobben enklere. – Fellesrådet er meget takknemlig for den støtte og velvilje vi har fått fra Molde kommune i denne saken. Kommunen ga 7,5 millioner som en ekstrabevilgning, til disse arbeidene, og det har satt oss i stand til å foreta en skikkelig fornying. – At bygget er fredet betyr at vi strengt må følge Riksantikvarens anvisninger for rehabiliteringen. Det innebærer også at vi har måttet ta vare på det som er mulig av originale deler, sier Nes, som roser hovedentreprenør, konsulenter og underleverandørerer for arbeidet som gjøres.

egge stein på sørtaket. Lenger oppe står broren Oddmund Nøsen. I bakgrunnen kirkespir nord. Foto utlånt av Noralf Nøsen

31

uke 30

Vannmannen  (21. jan.­– 19. febr.): Du kunne virkelig trenge litt nyskapning i livet ditt nå, så vær ikke redd for å utforske det ukjente i større grad enn du vanligvis gjør. Våg å ta noen sjanser! I slutten av uken kan du få sjansen til å lære en rekke nye mennesker å kjenne, og selv om dette skremmer litt bør du absolutt trå til. Glem ikke et løfte, selv om det er lenge siden du gav det. Fiskene  (20. febr.–20. mars): Du finner det svært vanskelig å oppnå resultater om dagen, så benytt anledningen til å ta deg litt ekstra av deg selv og dine kjære. Ta imot en vennskapelig utfordring du får i slutten av uken, det vil du ha mye igjen for både sosialt og i jobben. For mange i Fiskenes tegn vil helgen medføre større og positive omveltninger på et bestemt område i livet. Gled deg over framgangen Væren  (21. mars–20. april): Denne uken byr på fantastiske muligheter på mange områder, særlig når det gjelder ditt forhold til andre mennesker. Den enslige Vær skal absolutt ikke føle seg trygge for Amors piler! I slutten av uken kan du få en midlertidig nedtur, antakelig p.g.a. noe som har med jobb eller skole å gjøre. Slapp allikevel av, nye og enda bedre muligheter vil åpne seg! Tyren  (21. april–21. mai): Både motivasjon og humør lider en del under at du ikke klarer å løse et tilbakevendende problem. Hvis du imidlertid svelger stoltheten og tar imot den hjelp du vet finnes vil dette snart være ute av verden, så hva venter du på? Utviklingen på det sosiale område gir grunn til å se atskillig lysere på livet mot slutten av uken. Vær ikke for beskjeden! Tvillingene  (22. mai–21. juni): Hvis du ikke snart bestemmer deg for hva du egentlig ønsker å oppnå vil du komme til å kaste bort svært mye tid framover. Du er kanskje ute på litt ville veier om dagen, så vær ikke for hard mot dem som bare prøver å rettlede deg. Du savner kontakten med en gammel venn, skriv et brev eller ta en telefon i dag! Krepsen  (22. juni–23. juli): Et problem du lenge har forsøkt å skyve under teppet ser kanskje ut til å ha forsvunnet, men det har det nok dessverre ikke! Følelsene dine kan komme til å spille deg et puss i løpet av uken, så legg ikke for stor vekt på dem. I helgen vil en økonomisk nyhet virkelig hjelpe på humøret. Løven  (24. juli–23. aug.): Det høye tempoet du holder om dagen er det få som klarer å henge med på. Glem bare ikke dine sosiale forpliktelser, det finnes nok dem som føler seg forbigått. Prøv å vise litt mer interesse for hva andre klarer å oppnå, og vær tilbakeholden med kritikk. Jomfruen  (24. aug.–23. sept.): Kravene som stilles til deg blir ikke mindre, og å tilfredsstille alt og alle virker mer og mer som en håpløs oppgave. Vær ikke redd for å forlange at andre tar mer ansvar, det er flere som kunne ha godt av å høre noen sannhetens ord. Ditt syn på en spesiell person eller viktig sak kan p.g.a. hendelser i helgen forandre seg totalt. Vekten  (24. sept.–23. okt.): Du føler deg uvanlig usikker på både deg selv og andre om dagen, og trenger nok å tenke igjennom mye av det som har skjedd i det siste før du finner tilbake til ditt gamle jeg. Du vil muligens samtidig oppdage sider ved deg selv som du kanskje har fortrengt i lengre tid. Vær ikke redd for å spørre andre til råds! Helgen vil by på en spennende utfordring, slå til! Skorpionen  (24. okt.–22. nov.): For de fleste Skorpioner vil dette bli en uvanlig fin uke, på de aller fleste områder går det din vei. Alle sjansene du får til å utvide din horisont bør du ta imot med åpne armer. Vær ikke redd for det ukjente! Skytten  (23. nov.–21. des.): Du føler deg litt motarbeidet av andre om dagen, men det er bare misunnelse som ligger bak. Nok et tegn på at det koster å ha suksess! Det viktigste er allikevel at det er nettopp det du har, og at du er inne i en periode som bare blir bedre og bedre. Bruk den tiden du trenger på å finne ut nøyaktig hva du vil, du kan oppnå det utroligste når du først satser! Steinbukken  (22. des.–20. jan.): Når andre ikke helt vet hvor de har deg om dagen er det med god grunn. Du har vinglet litt i det siste, og mest alvorlig er at du nok kan ha lekt med andres følelser. Hvis du tør å stole mer på deg selv vil allikevel det meste rette seg. Husk at jo før du tar en vanskelig konfrontasjon, jo før blir du også ferdig med den! Ta god tid til deg selv i helgen

Tilbake på kirketaket  
Tilbake på kirketaket  
Advertisement