Page 1

ROMSDALS BUDSTIKKE

KULTUR

Mandag 11. november 2013

25

Kemals fryd

Tyrkias fremste forfatter hedret med Bjørnsonprisen – Kunst er vår frydesang over livet og dens viktigste funksjon er mangfold og meningsbrytning. Svein Magne Harnes kultur@r-b.no

Molde: Det sa den nittiårige tyrkiske

forfatterkjempen Yasar Kemal da han ble hedret med Bjørnsonprisen for sitt omfattende humanistiske forfatterskap. Forfattere og kunstnere sto i kø for å hylle den internasjonale berømtheten under prisoverrekkelsen i Molde rådhus lørdag. – Kemal er like stor i Tyrkia som Bjørnson og Wergeland i Norge, sier akademimedlem og forfatter Thorvald Steen. – Besøket til Norge og Molde kan være siste gang den 90-årige litterære kjempen er utenlands, tror Bjørnsonakademiets leder, Knut Ødegård.

Dramatisk liv. Den nobelprisnomi-

nerte nittiåringen har bak seg en ruvende litterær produksjon og et dramatisk liv, med krevende oppvekst, forfølgelse og trakassering, fengselsopphold og eksil. I all hans diktning står han konsekvent på de små og undertryktes side. Hans bøker fra Anatolia (østlige delen av Tyrkia) løfter fram folkets fortellinger, hvor han smelter sammen legender, helteberetninger og mystikk med fabulerende dikterkraft.

Behov for fred. – Jeg hadde ønsket

og håpet at dette århundret skulle bli en periode av fred og respekt for menneskerettighetene, etter at vi har bak oss kanskje det mest ødeleggende hundreåret i menneskenes historie, der kriger har krevd millioner av ofre. Men jeg er usikker, etter å se hvordan hat og hevn brer seg. Kulturer som tidligere har beriket hverandre, truer nå med krigshissing. Dermed tæres også skaperkreftene vekk. Verden er i desperat behov for fred, påpeker Kemal, som regnes som Tyrkias største nålevende forfatter.

Forsvar for mennesket. Under

det skjer i

prisutdelingen roste den tyrkiske forfatteren Bjørnsonakademiet for et utrettelig forsvar for menneskets verdighet: – Vi vet alle at det ikke er lett å stå for en annen mening eller å vise motstand. Alle maktkrefter angriper sann kunst som sitt første mål. Men kunstnerisk motstand er sterkere og mer effektiv med organisasjoner i ryggen. Så lenge organisasjoner som Bjørnsonakademiet kjemper for at menneskene ikke skal etterlates med kun én type blomst, bare én farge, én duft eller bare ett språk – så lenge vil ingen ha makt til å berøve verden for de verdiene som gjør oss til mennesker, sa forfatteren.

Kulturminner ødelegges – Truede kulturminner truer også enkeltmenneskets identitet og frihet, sier Bjørnsonakademileder Knut Ødegård. I helga drøftet forfattere og fagfolk krig og ødeleggelse av kulturminner. Molde: – Verdens hukom-

melse er farlig for totalitære ideologier og religiøse fanatikere fordi den er en stadig påminnelse om hvem vi er, og er dermed sentral for vår

identitet. Den identitetsløse er et avpersonifisert nummer og er lett å innordne under politiske eller religiøse diktatur – eller, for den saks skyld, nykapitalismen, sier Ødegård. I sin innledning til seminardeltakere berørte han Afghanistan, Maldivene, Irak, Syria og Kina som eksempler på land der slik kulturminneødeleggelse foregår. Han pekte også på ulike perioder i vårt eget lands historie.

For å belyse temaet holdt forfattere og fagfolk innledende foredrag om temaet: Forfatter Thorvald Steen dro et riss av Anatolias historie, som en smeltedigel for mange folk og kulturer, diplomat Alida Boye snakket om uerstattelige manuskripter fra Mali mens professor Axel Christophersen trakk opp et stort lerret omkring kulturarv og menneskerettigheter i konfliktområder.

kulturuka

Aktiviteter fra MANDAG til ONSDAG. Frister for innsending: TORSDAG kl. 16 for «Det skjer i kulturuka». Bare tiltak med utadrettet program, ikke medlemsmøter, arr. med påmelding o.l. Skriv kort info rett inn i e-post, ikke i vedlegg. Husk dato, klokkeslett, kommune og sted. E-post: kultur@ r-b.no.

MOLDE UTSTILLINGER Galleri S

Glede: Glede da den tyrkiske forfatteren Yasar Kemal (t.h.) ble tildelt Bjørnsonprisen 2013. – Vi har enn felles kamp å kjempe for menneskerettigheter og fred, sa Kemal.  Foto: Svein Magne Harnes

TIRSDAG, ONSDAG og TORSDAG kl. 18 - 20: Kollektivutstilling. Ørnulf Opdahl, Vegar Werner, Dagfinn Knudsen, Aslaug P.Duwe, Elling Reitan, Svanhild Gåsøy og Carl Nesjar.

RELIGIØSE MØTER Molde Indremisjon

ONSDAG kl. 19: Bønnemøte.

ANNET Mandagsdansen

MANDAG kl. 20 – 22.15: Det spilles hovedsakelig swing, rock `n` roll og blues, men også noe gammeldans og noe latinamerikanske rytmer. Sted: Gjestestova.

Bydelscafé – Café og kultur

TIRSDAG kl. 13 – 14.30: Tema: «Coucheron – Aamodt og Veøya» v/ Bjørn Austigard. Sted: Glomstuveien 48 (i underetasjen).

AUKRA ANNET Forfatterbesøk

TIRSDAG kl. 19 - 20: Trude Teige, journalist i TV2 og forfatter av flere romaner og krimbøker. Bøkene hennes er lagt til Sunnmøre med sterke, «usynlige» kvinner som hovedpersoner.Sted: Aukra folkebibliotek.

RELIGIØSE MØTER Rød bedehus

ONSDAG og TORSDAG kl. 19: Møtekvelder. Besøk av Asbjørn Ørjavik.

EIDE ANNET Forfatterbesøk

MANDAG kl. 19 - 20.30: Trude Teige,

journalist i TV2 og forfatter av flere romaner og krimbøker. Bøkene hennes er lagt til Sunnmøre med sterke, «usynlige» kvinner som hovedpersoner. Trude Teige vil ta utgangspunkt i disse kvinneskikkelser. Sted: Eide bibliotek.

GJEMNES ANNET Bingo

TIRSDAG kl. 19–22.30. Sted: Flemma Grendahus.

MIDSUND ANNET Midsund seniordans

FRÆNA RELIGIØSE MØTER Tornes bedehus

TIRSDAG kl. 17–19. Sted: Midsund skule.

ANNET Åpent pensjonistmøte

NESSET ANNET Strikkekafe

ONSDAG kl. 19.30: Bibeltime. Taler er Oddbjørn Pedersen. Kollekt.

MANDAG kl. 15: Sosialt samvær med servering, trim og utlodning m.m. Sted: Hustad grendahus.

ONSDAG kl. 19: Strikkekafe med Atelier54-2 v/Marit Sunniva og garn fra Rauma Ullvare. Sted: Eidsvåg Eldresenter.

Kemals fryd, Romsdals Budstikke 11.11.2013  
Advertisement